ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO"

Transcript

1 Φίλιππος Κ. Βασιλόγιαννης Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νομική Σχολή Ακαδημίας 45, Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO : Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδασκαλία των μαθημάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών): Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, Μεθοδολογία του Δικαίου και Φιλοσοφία του Δικαίου : Λέκτορας Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδασκαλία των μαθημάτων: Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, Μεθοδολογία του Δικαίου και Φιλοσοφία του Δικαίου : Ειδικός επιστήμονας Φιλοσοφίας του Δικαίου και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδασκαλία των μαθημάτων: Φιλοσοφία του Δικαίου, Πολιτική Φιλοσοφία και Διαφωτισμός : Συνδιδασκαλία (με τον Παύλο Σούρλα) του μαθήματος Δίκαιο, ηθική και βιοηθική στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης II. ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ : Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Μ. Ν. Κοτζαμάνη - Φ. Κ. Βασιλόγιαννης» : Νομικός Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών : Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών III. ΛΟΙΠΑ : Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού Επιθεώρηση Βιοηθικής (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική» του Πανεπιστημίου Κρήτης, uoc.gr)

2 : Συνιδρυτής και μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» : Μέλος της Γραμματείας Συντάξεως του περιοδικού Ισοπολιτεία (Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα) Β. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Ι. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 1. Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα: ιδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη (Αθήνα: Εκδόσεις Ευρασία, 2014) 2. Βεβαιότητα και ασφάλεια του δικαίου: συνταγματολογικές χρήσεις ενός επιχειρήματος (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004) 3. Ο Κλώνος του Ανθρώπου: ένας επίκαιρος επανέλεγχος των συνταγματικών ιδεών (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003) ΙΙ. ΑΡΘΡΑ (επιλογή) 1. «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιάς έννοιας», in Αντικήνσωρ: Τιμητικός Τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2013), σς «Η ιδέα του πανεπιστημίου και η βιοηθική», in Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί: Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου(Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013), σς «Βιοτεχνολογία, εγγενείς αξίες και κατηγορική προστακτική: από τον Dworkin στον Kant», in Τιμητικός Τόμος Νικολάου Ρόκα(Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012), σς «Discourse Ethics, Legal Positivism, and the Law», in George Pavlakos (ed.), Law, Rights and Discourse: Themes from the Legal Philosophy of Robert Alexy (London: Hart Publishing, 2007), σς (= «Ética discursive, positivismo juridico y el derecho», μετ. Jorge Portocarrero, in Derecho, derechos y discurso: La filosofía jurídica de Robert Alexy [Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013], σς , = «Ética do discurso, positivismo juridico e direito», μετ. Felippe Nogueira Monteiro, in Dimitri Dimoulis και Écio Oto Duarte (eds), Theoria do direito neoconstitucional: superação ou reconstrução do positivismo jurídico? [São Paulo: Meditora Método, 2008], σς ) 5. «Αρχή της πλειοψηφίας, ηθικός σχετικισμός και δημοκρατία», Ισοπολιτεία 9-10 ( ), σς «Δύο επιχειρήματα του Marx κατά της ατομικής ιδιοκτησίας», Ισοπολιτεία 6 (2002), σς «Nikolaos N. Saripolos und die Anwendung der sogenannten juristischen Methode», in Georg Kassimatis και Michael Stolleis (eds), Verfassungsgeschichte und Staatsrechtslehre: Griechisch - deutsche Wechselwirkungen (Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 2001), σς

3 3 8. «Σκέψεις γιά το δικαίωμα του υπόπτου στη μη αυτοενοχοποίησή του», Ισοπολιτεία 4 (2000), σς «Περί αντισυνταγματικών κανόνων του συντάγματος», in Πανεπιστήμιο Αθηνών (ed.), Χαρμόσυνο Αριστoβούλου Μάνεση ΙΙ (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998), σς «Ζητήματα συνταγματικής ακυρότητας και ακυρωσίας», Ισοπολιτεία 1 (1997), σς «Η δικαιοσύνη στον Marx: ένα ιστορικοϋλιστικό αντισκεπτικιστικό και αντισχετικιστικό επιχείρημα», Θέσεις 56 (1996), σς «Συμβολή στην παρουσίαση της περί δικαίου θεωρίας του Carl Schmitt», Το Σύνταγμα 18 (1992), σς ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ 1. «Ακούσια πατρότητα», in Σταυρούλας Τσινόρεμα και Κίτσου Λούη (eds), Θέματα βιοηθικής: η ζωή, η κοινωνία και η φύση μπροστά στις προκλήσεις των βιοεπιστημών (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013), σς «Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση» [2013] του κατωτέρω υπό δ.1 βιβλίου, σς «Δικαιώματα επί αΰλων αγαθών» [2011], images/ pdf/seminaria/eleythera/2011/ %20sxolia.pdf 4. «Α.ΙΙ Εισαγωγή», «Β.Ι Ιστορία, βίος και θεωρία» και «Β.VΙ Η νομική μέθοδος : τομή και συνέχεια», in Νικόλαος Νικ. Σαρίπολος: ο θεμελιωτής της επιστήμης του συνταγματικού δικαίου (Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2011), σς 13-16, και «Demoktesis και res extra commercium: μιά καντιανή απάντηση στον Nozick» [2010], ELEYTHERA/2010/ pdf 6. «Η αρχή και οι κανόνες της συναινέσεως του ασθενούς: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής», in Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (eds), Βιοηθική και ανθρώπινα δικαιώματα: τα 10 χρόνια της σύμβασης του Oviedo (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010), σς Βιβλιοκριτική του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Πόλεμος και δικαιοσύνη: πολιτική φιλοσοφία για τον κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2008), Επιστήμη και Κοινωνία 20 (2008), σς «Αθεϊσμός και ηθική αταραξία», Cogito 8 (Μάιος 2008), σς «Το καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού: ένα απόλυτο καθήκον», Επιθεώρηση Βιοηθικής 1 (2007-8), σς «Η δημοκρατική αντίληψη των δικαιωμάτων: ιστορία, συνταγματική θεωρία και μέθοδος», in Ελληνική Ένωση γιά τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ed.), Tα δικαιώματα στην Ελλάδα : από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης (Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004), σς

4 4 11. Βιβλιοκριτική του Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Oxford: Oxford University Press, 2002), Northern Ireland Legal Quarterly 55 (2004), σς «Μιά περίπτωση αξιοπρεπούς κλωνοποίησης», in Χαρ. Σαββάκη, Φ. Βασιλόγιαννη, Τ. Βιδάλη, Β. Βουτσάκη, Π. Δόνου, Ηλ. Καστανά, Γ. Κτιστάκι, Ευ. Μάλλιου, Αν. Τάκη, Κ. Τσιτσελίκη και Δ. Χριστόπουλου, Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004), σς «Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση ως θεραπευτική» [2003], phs.uoa.gr/~ahatzis/vassilogiannis.pdf 14. «Ο Αριστόβουλος Μάνεσης και ο νομικός θετικισμός», Νομικό Βήμα 48 (2000), σς (σε συνεργασία με τον Παύλο Σούρλα) 15. «Προκαταρκτικά ζητήματα της αναθεώρησης του Συντάγματος», in Γιώργου Παπαδημητρίου (ed.), Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκσυγχρονισμός των θεσμών (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000), σς 3-21 (σε συνεργασία με τον Βασίλη Βουτσάκη) 16. «Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων», in Γιώργου Παπαδημητρίου (ed.), ό.π., σς Εργασιακές Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 2000), σς και [: λήμματα 1-10 και 32] 18. «Τα όπλα των αξιών και η αξία των όπλων», Το Σύνταγμα 25 (1999), σς «Ν. Ν. Σαρίπολος: ο γενάρχης των Ελλήνων συνταγματολόγων», Τα Νέα, , σς [= in Βασίλη Παναγιωτόπουλου (ed.), Πρόσωπα του 20ου αιώνα: Έλληνες που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα (Αθήνα: Τα Νέα - «Νέα Σύνορα» / Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 2000), σς ] 20. «Φιλότιμο: ένα ζήτημα αλληλεγγύης», Η Κυριακάτικη Αυγή, , σ «Η κρίση ταυτότητας της ελληνικής συνταγματικής επιστήμης κατά την Μεταπολίτευση», in «Το Σύνταγμα» (ed.),τα Εικοσάχρονα του Συντάγματος 1975 (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998), σς «Λήθη και δικαιοσύνη», Η Κυριακάτικη Αυγή, , σ «Έχουν οι χριστιανοί δικαιώματα;», ό. π., , σ «Συνταγματική απαιδευσία», ό. π., , σς 22, «Πόλεμος και ηθικές αξίες», ό. π., , σ «Δικαιοσύνη ακόμη και γιά την αταξική κοινωνία;», ό. π., , σ «Ευσύνοπτη απάντηση στον Γ. Σταμάτη», Θέσεις 59 (1997), σς «Και το Σον φυλάττων διά του Σταυρού Σου πολίτευμα;», Η Κυριακάτικη Αυγή, , σ «Ο κλωνισμός του ανθρώπου κλονίζει άραγε και την ηθική;», ό. π., , σς 24 και «Η χρήση της λεγομένης νομικής μεθόδου από τον Ν. Ν. Σαρίπολο», Το Σύνταγμα 22 (1996), σς

5 5 31. «Σε τί χρησιμεύει ακόμη ο συγκεντρωτικός δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων;», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 6 (1993), σς «Η κρίση του νόμου: κοινωνικοί και πολιτικοί προσδιορισμοί», in Θ. Κ. Παπαχρίστου (ed.), Νεοφιλευθερισμός και δίκαιο: μία κριτική προσέγγιση (Αθήνα - Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991), σς «Η αντίρρηση συνείδησης από συνταγματική άποψη: ερμηνευτικά προβλήματα και πολιτικές επιπτώσεις της νομικής προβληματικής», Δίκαιο και Πολιτική (1990), σς «Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας σύμφωνα με το Σύνταγμα 1975/86 (Γενικές παρατηρήσεις)», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 1 (1988), σς «Ιδεολογικές καταβολές του σύγχρονου κράτους» [1987], Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 4 (1991), σς (σε συνεργασία με τον Ανδρέα Τάκη) 36. «Εισαγωγή στην προβληματική των νομικών υποσυστημάτων», Versus 1 (1987), σς IV. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 1. Ronald Dworkin, Η επικράτεια της ζωής: αμβλώσεις, ευθανασία και ατομικήελευθερία [: Life s Dominion: An Argument about Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom] (Αθήνα: Εκδόσεις Αρσενίδη, 2013) 2. Quentin Skinner, «Κράτη και ελευθερία των πολιτών» [: «States and the Freedom of Citizens»], Ισοπολιτεία 9-10 ( ) [2008], σς 11-37, [επιμέλεια της μεταφράσεως της Λήδας Λάκκα] 3. John Rawls, Θεωρία της δικαιοσύνης [: A Theory of Justice] (Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις, 2001) (σε συνεργασία με τους Βασίλη Βουτσάκη, Φιλήμονα Παιονίδη, Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου, Νίκο Στυλιανίδη και Ανδρέα Τάκη)

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ 1 Ελένη Τροβά 1. Γενικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως 10 η Μαΐου 1963 Τόπος γεννήσεως Αθήνα 2 Οικογενειακή κατάσταση: παντρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κιντή, Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1. Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης

Βασιλική Κιντή, Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1. Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης Βασιλική Κιντή, Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1 Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΝΤΗ Τµήµα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: Μάιος 2012 1991 ιδάκτωρ Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών Σύντομα βιογραφικά εισηγητών 1. Γιάννα Αθανασάτου Η Γιάννα Αθανασάτου γεννήθηκε στη Ραφήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια ξεκίνησε έναν κύκλο σπουδών σκηνοθεσίας του κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ε. ΜΠΟΤΣΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Δερβενακίων 47 και Αδειμάντου, Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος Υπηρεσιακή Κατάσταση E-mail Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Δημήτρης Τουρνάς Θεσσαλονίκη, 30-6-2014 Τηλ. : 2310-996510 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ σελ. 3 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1 (στο Κωνσταντίνος Καβουλάκος (επιμ.), Iμμάνουελ Καντ: Πρακτικός Λόγος και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2006, 29-47)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ *

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ * ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ * του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η εγκληματικότητα και ο φόβος για την εγκληματικότητα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου 1

Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου 1 1 Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου 1 Κωνσταντίνου Θ. Γιαννακόπουλου Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ διορισμού 28/τΓ /31-3-2008) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Τομέας Διοικητικής Επιστήμης) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/νση εργασίας: Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Διοργάνωση: Tμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ινστιτούτο Ποινικών Σπουδών και Εγκληματολογίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Διοργάνωση: Tμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ινστιτούτο Ποινικών Σπουδών και Εγκληματολογίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Διοργάνωση: Tμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ινστιτούτο Ποινικών Σπουδών και Εγκληματολογίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΤΣΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΤΣΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΤΣΑ Οκτώβριος 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ...3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Αριστοτέλου ς 3 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛΦΩ (GOLFO) ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 BOYLE, KEVIN (Ed.): New institutions for human rights protection. Oxford: Oxford University Press, 2009. xix, 217 pp. COUNCIL OF EUROPE, STEERING

Διαβάστε περισσότερα