ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005"

Transcript

1 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. της 11 ης εκεµβρίου 2006 ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. και INTERPESCA A.E. EUROCATERERS A.Β.Ε.Ε.Τ., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. της 30 ης Νοεµβρίου 2006 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ, 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την συγχώνευση Πληροφορίες Για Τη Σύνταξη Του «Εγγράφου» και τους Ελεγκτές Της Εταιρείας Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές των απορροφούµενων µε σχέση ανταλλαγής εταιριών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε.», «INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.B.E.E.T., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.» Φορολογικοί Έλεγχοι ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Απορροφώσα) Εταιρείες του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ A.E Γνωµοδοτήσεις Εµπειρογνωµόνων Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Έγγραφα από Παραποµπή Λοιπά Έγγραφα στη διάθεση του Κοινού Πληροφορίες Για Τον Εκδότη ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Σύντοµο Ιστορικό Πληροφορίες Για Τη ραστηριότητα της Εταιρείας Άδειες Λειτουργίας Αντικείµενο ραστηριότητας Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική διαδικασία Συµβάσεις Συνεργασίας Συµβάσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε τις απορροφώµενες εταιρείες ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε, INTERPESCA A.E. και EUROCATERERS A.E Συµβάσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΙΕΣ Α.Ε. µε λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες θυγατρικές του Οµίλου Συµβάσεις της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε τρίτους Συµβάσεις των εταιρειών EUROCATERERS ABEET και ΠΡΩΤΕΥΣ AEBE µε τρίτους ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Στόχοι και Προοπτικές Επενδυτικό Πρόγραµµα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σήµατα - Πιστοποιητικά Γήπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Εµπράγµατες Βάρη Εγγυήσεις Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Πληροφορίες για τις Συµµετοχές της Εταιρείας Στοιχεία απορροφώµενων εταιρειών για τις οποίες το ποσοστό συµµετοχής της εκδότριας δεν ανέρχεται στο 100% ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. (Απορροφώµενη- Συµµετοχή 98,53%) INTERPESCA A.E. (Απορροφώµενη-Συµµετοχή 96,70% ) Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Ανάλυση Πληροφοριών Σηµαντικών Στοιχείων Ισολογισµού Επενδύσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών

3 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατ/κές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης Χρήσεων '04-' Χρηµατοικονοµικές Πληροφορίες Σχετικά µε τη Συγχώνευση Περίληψη Των ιαφορών Μεταξύ.Π.Χ.Π. Και Ε.Γ.Λ.Σ Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου Εννιαµήνου Χρηµατ/κές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων περιόδου Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος Χρηµατ/κές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης Επενδύσεις περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατ/κές Πληροφορίες Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Επεξηγηµατικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρείας για τη χρήση '06-' Συναλλαγές Με Συνδεόµενα Μέρη Εταιρείες µε κοινή ιοίκηση Αµοιβές µελών ιοικητικού Συµβουλίου ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου Ενδοοµιλικές Συµβάσεις ιεταιρικές Συναλλαγές Συναλλαγές µε τους βασικούς µετόχους Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, περιόδου Σηµαντικές Αλλαγές Στην Χρηµατοοικ/κή ή Εµπορική Θέση Της Εταιρείας Μερισµατική Πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και ανώτερων Γενικών ιευθυντών Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των ανώτερων Γενικών ιευθυντών της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στη διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Μετοχές του Εκδότη που κατέχονται από µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τους ανώτερους Γενικούς ιευθυντές Οργανόγραµµα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Kαταστατικό Θεσµικό Πλαίσιο της Λειτουργίας της Εταιρείας Βασικοί νόµοι διατάξεις Νοµοθετικό Πλέγµα Λειτουργίας Ιχθυοκαλλιέργειας Νοµοθετικό Πλέγµα Λειτουργίας Γλυκών Κουταλιού Λουκουµιών -Τσίχλας Νοµοθετικό Πλέγµα Λειτουργίας Ιχθυοτροφών Συνοπτικά Στοιχεία Κλάδου της Εταιρείας

4 4 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Περιγραφή της Συγχώνευσης Γενικά Ισολογισµός Μετασχηµατισµού Έκθεση ιαπίστωσης Λογιστικής Αξίας Όροι της Συγχώνευσης Έκθεση & Μέθοδοι Αποτίµησης Καθορισµός Σχέσης Ανταλλαγής Γνώµη για το Εύλογο και ίκαιο της Σχέσης Ανταλλαγής Λόγοι της Συγχώνευσης ιαδικασία ιάθεσης Νέων Μετοχών Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Πληροφορίες για τις Μετοχές του Εκδότη ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Φορολογία Μερισµάτων ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 5 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Το παρόν Έγγραφο του άρθρου 4 του Νόµου 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») έχει συνταχθεί και περιλαµβάνει πληροφορίες για την συγχώνευση της εταιρείας «NΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» µε τις εταιρείες «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, INTERPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, EUROCATERERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΩΝ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», µε τους διακριτικούς τίτλους «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.E., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε..», µε απορρόφηση των τελευταίων από την πρώτη. Πριν την συγχώνευση µε απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών, η «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» συµµετείχε στο µετοχικό τους κεφάλαιο µε ποσοστό 98,53%, 96,7 %, 100%, 100% αντίστοιχα. Η συγχώνευση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παράγραφος 2 και του Κ.Ν. 2190/1920 και µε τους όρους και συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης που υπεγράφη στις 04/09/ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η απορροφούσα Α.Ε. µε την επωνυµία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκ της κατά τα ανωτέρω µεταβίβασης της περιουσίας της απορροφουµένης Α.Ε. µε την επωνυµία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 57193,75 Ευρώ, το οποίο προκύπτει ως ακολούθως: Το προς εισφορά στην απορροφώσα µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας, ποσού ,25 Ευρώ, µειώνεται κατά ,65 Ευρώ λόγω συγχύσεως, καθόσον η απορροφούσα εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει µετοχές εκ του συνόλου των µετοχών της απορροφούµενης, συµµετέχουσα στο µετοχικό κεφάλαιο κατά 98,529%. Η προς εισφορά προκύπτουσα διαφορά επί του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης και του ποσοστού που κατέχει η απορροφώσα, λόγω της ως άνω συγχύσεως, διαµορφώνεται στο ποσό των ,60 Ευρώ. Η απορροφούσα εποµένως θα αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των ,60 ΕΥΡΩ εκ της ως άνω εισφοράς, πλέον του ποσού των 0,15 ΕΥΡΩ από το λογαριασµό «Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» για λόγους στρογγυλοποίησης προς το σκοπό της έκδοσης των νέων µετοχών. Έτσι η απορροφούσα εταιρεία για την επιγενόµενη αύξηση ποσού ,75 ευρώ θα εκδώσει νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ η κάθε µία. Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της απορροφουµένης εταιρίας προς τις µετοχές που θα λάβουν οι µέτοχοι αυτής από την απορροφούσα εταιρία καθορίζεται ως εξής: Οι µέτοχοι της απορροφουµένης εταιρείας (πλην της µετόχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) θα λάβουν 11,72003 νέες µετοχές για κάθε µία (1) ακυρούµενη µετοχή τους στην απορροφούµενη, δηλαδή οι µέτοχοι της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ θα λάβουν νέες µετοχές για τις παλαιές µετοχές τους στην απορροφούµενη. 2. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ INTERPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η απορροφούσα Α.Ε. µε την επωνυµία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκ της κατά τα ανωτέρω µεταβίβασης της περιουσίας της απορροφουµένης Α.Ε. µε την επωνυµία ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, στην οποία η συµµετοχή της, ανέρχεται σε 96,7%, θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ, το οποίο προκύπτει ως ακολούθως: Το προς εισφορά στην απορροφώσα µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας, ποσού Ευρώ, µειώνεται κατά Ευρώ λόγω συγχύσεως, καθόσον η απορροφούσα εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει µετοχές εκ του συνόλου των µετοχών της απορροφούµενης. Η προς εισφορά προκύπτουσα διαφορά επί του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης, και του ποσοστού που κατέχει η απορροφώσα, λόγω της ως άνω συγχύσεως, διαµορφώνεται στο ποσό των Ευρώ. Η απορροφούσα εποµένως θα αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ. Έτσι η απορροφούσα εταιρεία για την επιγενόµενη αύξηση ποσού ευρώ θα εκδώσει νέες

6 6 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,25 ευρώ η κάθε µία. Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της απορροφουµένης εταιρίας προς τις µετοχές που θα λάβουν οι µέτοχοι αυτής από την απορροφούσα εταιρία καθορίζεται ως εξής: Οι µέτοχοι της απορροφουµένης εταιρείας (πλήν της µετόχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) θα λάβουν 2,4 νέες µετοχές για κάθε µία (1) ακυρουµένη µετοχή τους στην απορροφούµενη, δηλαδή οι µέτοχοι της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ θα λάβουν νέες µετοχές για τις παλαιές µετοχές τους στην απορροφούµενη. 3. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών της απορροφουµένης εταιρείας κατέχονται από την απορροφούσα εταιρεία, δεν τίθεται θέµα ανταλλαγής µετοχών και οι υπάρχουσες µετοχές της απορροφουµένης εταιρείας θα ακυρωθούν, ενώ θα επέλθει απόσβεση της αξίας του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρίας ποσού ,70 ΕΥΡΩ κατά την αξία της αντίστοιχης συµµετοχής που εµφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα ποσού ΕΥΡΩ, το δε υπόλοιπο του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης, ήτοι ποσό ,70 θα αχθεί σε πίστωση αποθεµατικού για µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 4. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ EUROCATERERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΩΝ εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών της απορροφουµένης εταιρείας κατέχονται από την απορροφούσα εταιρεία, δεν τίθεται θέµα ανταλλαγής µετοχών και οι υπάρχουσες µετοχές της απορροφουµένης εταιρείας θα ακυρωθούν, ενώ θα επέλθει απόσβεση της αξίας του εισφερόµενου κεφαλαίου της απορροφούµενης ανωνύµου εταιρίας ποσού ,30 ΕΥΡΩ κατά την αξία της αντίστοιχης συµµετοχής που εµφανίζει στα βιβλία της η απορροφώσα ποσού ,92 ΕΥΡΩ, το δε υπόλοιπο του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης, ήτοι ποσό ,42 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση αποθεµατικού για µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σύµφωνα µε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από την Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 11/12/2006 της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., και τις Έκτακτες Γενικές Συνελέυσεις των εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E. EUROCATERERS A.Β.Ε.Ε.Τ., και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. της 30/11/2006, µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας που ανέρχεται σήµερα σε ,50 Ευρώ διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστης, θα αυξηθεί συνολικά κατά ,75 Ευρώ ως εξής: α) από κεφαλαιοποίηση των εισφερόµενων κεφαλαίων των απορροφόµενων εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και INTERPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού Ευρώ ,60 β) από κεφαλαιοποίηση ποσού 0,15 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης προερχοµένου από το λογαριασµό «Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», µε έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστη. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας θα ανέλθει σε ,25 Ευρώ, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,25 Ευρώ εκάστη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα Γενικά Στοιχεία της Συγχώνευσης και το µετοχικό κεφάλαιο της «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» πριν και µετά την απορρόφηση των εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.E., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε.»:

7 7 Εκδότρια Εταιρεία : ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. :Στοιχεία για το Μετοχικό Κεφάλαιο πριν και µετά τη Συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρειών IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε., ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε., EUROCATERERS A.Β.Ε.Ε.Τ. (σε ) Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. πριν τη Συγχώνευση ,50 Ονοµαστική Αξία Μετοχής 1,25 Αριθµός Μετοχών πριν την συγχώνευση ΙΙ. Μεταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγω Συγχώνευσης Αύξηση Κεφαλαίου κατά το Εισφερόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο της IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε ,25 (Μείον) : ιαγραφή (λόγω σύγχυσης) της προυπάρχουσας συµµετοχής της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε ,65 Αύξηση Κεφαλαίου µε Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών για λόγους στρογγυλοποίησης 0,15 Σύνολο Αύξησης Κεφαλαίου (α) ,75 Αύξηση Κεφαλαίου κατά το Εισφερόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε ,00 (Μείον) : ιαγραφή (λόγω σύγχυσης) της προυπάρχουσας συµµετοχής της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε ,00 Σύνολο Αύξησης Κεφαλαίου (β) ,00 Συνολική Αύξηση Κεφαλαίου (α)+(β) * ,75 Μετοχικό Κεφάλαιο ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µετά τη Συγχώνευση ( Ι+ΙΙ ) ,25 Ονοµαστική Αξία Μετοχής 1,25 Αριθµός Μετοχών µετά την συγχώνευση Σχέση Ανταλλαγής (*) Για τους µετόχους της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Για τους µετόχους της IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε. Μία (1) παλαιά µετοχή της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. µε µία (1) νέα µετοχή της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Μία (1) παλαιά µετοχή της IXΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ AΣ Α.Ε. µε (11,72003) νέες µετοχές της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Για τους µετόχους της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. Μία (1) παλαιά µετοχή της ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. µε (2,4) νέες µετοχές της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (*) εδοµένου ότι το σύνολο των µετοχών των απορροφούµενων εταιρειών «EUROCATERERS A.Β.Ε.Ε.Τ.» και «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε» κατέχονται από την «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε», δεν τίθεται θέµα ανταλλαγής µετοχών και οι υπάρχουσες µετοχές τους θα ακυρωθούν, ενώ θα επέλθει απόσβεση της αξίας τους στην «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε» Οι µέτοχοι των απορροφώµενων εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. και INTERPESCA A.E.» θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή κερδών της απορροφώσας εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» της χρήσεως 2006 και εφεξής. Σηµειώνεται ότι αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε την συγχώνευση παρατίθενται στο κεφάλαιο 3 «Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου».

8 8 2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την συγχώνευση Ακυρότητα της συγχώνευσης ανωνύµου εταιρείας Άρθρο 77 του Κ.Ν. 2190/1920 Στο άρθρο 77 του ΚΝ 2190/1920 προβλέπονται τα ακόλουθα σχετικά την ακυρότητα της συγχώνευσης µιάς ανώνυµης εταιρείας: 1. «Η συγχώνευση κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µόνο αν: α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74, ή β) αποδειχθεί ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µιάς από τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν και που ενέκρινε τη συγχώνευση είναι άκυρη ή ακυρώσιµη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35α παρ. 1 και 35β παρ Η αγωγή για την ακύρωση της συγχώνευσης είναι απαράδεκτη, αν: α) παρήλθαν έξι µήνες από την ηµεροµηνία καταχώρησης, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74 ή β) έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους θα µπορούσε να γίνει η ακύρωση. 3. Το αρµόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόµενες εταιρείες προθεσµία για την άρση των λόγων ακυρότητας της συγχώνευσης, όταν η άρση αυτή είναι εφικτή. 4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 5. Η τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την υποβολή της δικαστικής απόφασης στις διατυπώσεις δραστηριότητας του άρθρου 7β. 6. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της απορροφούσας εταιρείας στην περίοδο µετά την ηµεροµηνία καταχώρησης, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, και πριν από την υποβολή της απόφασης αυτής στη δηµοσιότητα που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. 7. Οι εταιρείες που έλαβαν µέρος στη συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις της προηγουµένης παραγράφου». Επιπροσθέτως, σε περίπτωση ακύρωσης της συγχώνευσης επέρχονται και οι ακόλουθες έννοµες συνέπειες: α) αναβίωσης του νοµικού προσώπου της απορροφούµενης εταιρείας β) ανατροπή της ένεκεν συγχωνεύσεως καθολικής διαδοχής και διαχωρισµός της ενιαίας εταιρικής περιουσίας ώστε η αναβιώσασα εταιρεία να ανακτήσει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που είχε κατά τη στιγµή συντέλεσης της συγχώνευσης, γ) επανάκτηση της ιδιότητας του µετόχου στην εταιρεία που αναβιώνει και δ) διατήρηση του κύρους των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της απορροφούσας εταιρείας στην περίοδο µεταξύ συντέλεσης της συγχώνευσης (ήτοι την ηµεροµηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης) και υποβολής σε δηµοσιότητα της δικαστικής απόφασης που ακύρωσε τη συγχώνευση. Επίσης, µε ρητή διάταξη του ανωτέρω νόµου (άρθρο 77 παρ. 7), οι εταιρείες που έλαβαν µέρος στην ακυρωθείσα συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν στο ενδιάµεσο διάστηµα από τη συντέλεση µέχρι την ακύρωση της συγχώνευσης, πράγµα που ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών αφού καθιστά το ενιαίο περιουσιακό υπόβαθρο υπέγγυο έναντι των τρίτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Σηµειώνεται ότι, µέχρι σήµερα δεν υφίσταται ουδεµία δικαστική εκκρεµότητα εναντίον της ανωτέρω συγχώνευσης, η οποία ολοκληρώθηκε δια της υπ' αρίθµ / Σύµβασης απορρόφησης της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κατσαφάρου- Γιακουµάκη, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η υπ αριθµόν πρωτοκόλλου K / εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

9 9 2.2 Πληροφορίες Για Τη Σύνταξη Του «Εγγράφου» και τους Ελεγκτές Της Εταιρείας Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Στο παρόν «Έγγραφο» περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της απορροφώσας εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» (στο εξής η «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» ή «η Εταιρεία», ή «ο Εκδότης» ή «η απορροφώσα εταιρεία» ή «η απορροφώσα») και των απορροφώµενων εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.E., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.» ή «η απορροφώµενη εταιρεία» ή «η απορροφούµενη» ή «η εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Το παρόν «Έγγραφο» αποτελείται από: α) τα γενικά στοιχεία συγχώνευσης, β) το έγγραφο αναφοράς, γ) το σηµείωµα µετοχικού τίτλου και δ) το παράρτηµα. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., 1 ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, τηλ , στο Τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές, υπεύθυνος ο κύριος Γεώργιος Αλούπης, και στη Νοµική Υπηρεσία υπεύθυνη η κυρία Μαρία Λαµπρινού. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος «Εγγράφου» έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την από συνεδρίαση του ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος «Εγγράφου». Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. δηλώνει ότι εκτιµά πως οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 δ του Ν.3401/2005, είναι ισοδύναµες µε αυτές που θα περιλαµβάνονταν σε ένα Ενηµερωτικό ελτίο, υπό την έννοια ότι, κατά την εκτίµηση του ιοικητικού Συµβουλίου, περιέχει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες περιγράφουν επαρκώς την εταιρική πράξη της συγχώνευσης. Το «Έγγραφο» θα είναι διαθέσιµο τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία του Εκδότη, 1 ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, τηλ Στα γραφεία του Εκδότη θα είναι επίσης διαθέσιµα τα έγγραφα που περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγχώνευσης (βλ. σχετικά κατωτέρω). Ο Εκδότης και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του εγγράφου είναι υπεύθυνοι για το «Έγγραφο» και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εκδότη. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του «Εγγράφου» είναι τα εξής: 1. Γεώργιος Αλούπης, υπεύθυνος /νσης Σχέσεων µε Επενδυτές & Εταιρικών Ανακοινώσεων του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ, τηλ όσον αφορά στο συντονισµό, την επίβλεψη σύνταξης καθώς και την επικοινωνία µε τις εποπτικές αρχές. 2. ηµήτριος Παπανικολάου, Γενικός Οικονοµικός ιευθυντής του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ, τηλ όσον αφορά σε όλα τα οικονοµικά στοιχεία. 3. Λαµπρινού Μαρία, Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ, τηλ όσον αφορά σε όλα τα στοιχεία νοµικής φύσεως. Οι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος εγγράφου, δηλώνουν ότι έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο ούτως ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος εγγράφου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο «Έγγραφο» είναι πλήρη και αληθή. - εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο «Έγγραφο».

10 10 - Σε βάρος της Απορροφώσας Εταιρείας, και των Απορροφώµενων Εταιρειών και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτές δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. ικαστικές Εκκρεµοδικίες Η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του Εκδότη, κ Μαρία Λαµπρινού, σε επιστολή της αναφέρει ότι ο Εκδότης και εκ των απορροφώµενων εταιρειών οι «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε., INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.E., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.» εµπλέκονται σε κάποιες δικαστικές υποθέσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν απαιτήσεις κατά τρίτων. Σύµφωνα µε την εκτίµηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας του Εκδότη, καµία από αυτές τις δικαστικές υποθέσεις δεν δύναται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Εκδότη ή /και του Οµίλου. Επιπλέον, η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του Εκδότη, αναφέρει ότι µέχρι σήµερα και σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην γνώση του Εκδότη, δεν υφίσταται καµία άλλη διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία η οποία ενδέχεται να κινηθεί κατά αυτού και η οποία θα µπορούσε να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Εκδότη Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ Α.Ε. ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τις λογιστικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου κάθε χρήσης καθώς και για της ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις. Τον έλεγχο της δηµοσιευµένης εταιρικής και ενοποιηµένης οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ Α.Ε. για τη χρήση 2005 που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΝΗΡΕΥΣ για τη χρήση 2004 συντάχθηκαν από την εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος Εγγράφου, βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) και ελέχθησαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στυλιανό Μ. Ξενάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541). Οι χρηµατοικονοµικές πληροφορίες της δηµοσιευµένης λογιστικής κατάστασης της που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχουν επισκοπηθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στυλιανό Μ. Ξενάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) σύµφωνα µε την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, µε την οποία ορίστηκε Τακτικός Ορκωτός-Ελεγκτής για τη χρήση Οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων και η Έκθεση Επισκόπησης της εξάµηνης περιόδου 01/01-30/6/06 που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, 1 ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της

11 11 Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί απο την «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (απορροφώσα ) Ενοποιηµένη εξάµηνη περίοδος 01/01-30/06/06 Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεως Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω θέµατα: 1. Σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σηµειώνουµε τα εξής: (1). Η µητρική εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." ελέγχεται φορολογικά για τις χρήσεις και οι κατωτέρω θυγατρικές της: (α) "EUROCATERERS A.E." για τις χρήσεις , (β) "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε." για τις χρήσεις και (γ) "OCTAPUS A.E." (οµίλου S.F.I.) για τις χρήσεις , µέχρι όµως ηµεροµηνίας συντάξεως της παρούσας έκθεσης, οι εν λόγω φορολογικoί έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. (2). Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις για τη µητρική εταιρεία καθώς και για χρήσεις µια έως πέντε για τις θυγατρικές, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 2. Επειδή για δώδεκα ενοποιούµενες µε ολική ενοποίηση θυγατρικές εταιρείες συνολικού ποσοστού (προ των διεταιρικών απαλείψεων) 22,24 % του ενοποιηµένου συνόλου ενεργητικού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους γίνεται αρνητικό (για επτά του οµίλου «SEAFARM IONIAN A.E.» και για τέσσερις του οµίλου «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»), ή µικρότερο του ηµίσεως (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου (για την εταιρεία «SEAFARM IONIAN A.E.»), συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται οι εν λόγω εταιρείες να λάβουν τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. Ενοποιηµένη Χρήση 2005 Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας.

12 12 Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της Εταιρείας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου (του οποίου η Εταιρεία τυγχάνει µητρική) κατά την 31 εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω θέµατα: (1) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις για τη µητρική εταιρεία και για χρήσεις µία έως πέντε για τις θυγατρικές της δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. (2) Επειδή για τέσσερις ενοποιούµενες µε ολική ενοποίηση θυγατρικές εταιρείες συνολικού ποσοστού (προ των διεταιρικών απαλήψεων) 6,75 % του ενοποιηµένου συνόλου ενεργητικού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους γίνεται αρνητικό (για τις τρεις), ή µικρότερο του ηµίσεως (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται οι εν λόγω εταιρείες να λάβουν τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. (3). Στο χρεωστικό υπόλοιπο του λογ/σµού «Επενδύσεις σε θυγατρικές Επιχειρήσεις» δεν περιλαµβάνεται η υποχρέωση συµµετοχής στην εταιρεία «SEAFARM IONIAN A.E.» ποσού Ευρώ (ποσοστό 15,48%) γιατί τελεί υπό την προϋπόθεση λήψεως ισόποσου Τραπεζικού δανείου, σύµφωνα µε την αριθµ. 4970/ απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Το δάνειο αυτό µέχρι την 31/12/2005 δεν είχε χορηγηθεί. Ενοποιηµένη Χρήση 2004 Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2004 που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Στυλιανό Μ. Ξενάκη, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., ο οποίος είναι ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Εκδότη. Στο εν λόγω πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης αναφέρονται τα εξής: «Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας«ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Εκθεσής µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2004 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω θέµατα: (1) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις για τη µητρική εταιρεία και για χρήσεις µία έως πέντε για τις θυγατρικές της δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. (2) Επειδή για δύο ενοποιούµενες µε ολική ενοποίηση

13 13 θυγατρικές εταιρείες συνολικού ποσοστού (προ των διεταιρικών απαλήψεων) 3,77% του ενοποιηµένου συνόλου ενεργητικού το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους γίνεται αρνητικό, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται οι εν λόγω εταιρείες να λάβουν τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. Κατόπιν τούτου στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των εν λόγω εταιρειών αποφασίστηκαν τα εξής: (α) Στη µεν µία ποσοστού 0,15% του ενοποιηµένου συνόλου του ενεργητικού να τεθεί υπό εκκαθάριση. (β) Στη δε άλλη ποσοστού 3,62% του ενοποιούµενου συνόλου του ενεργητικού να γίνει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά Ευρώ ,24.» Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές των απορροφούµενων µε σχέση ανταλλαγής εταιριών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε.», «INTERPESCA A.E., EUROCATERERS A.B.E.E.T., ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε.». Στοιχεία απορροφώµενων εταιρειών για τις οποίες το ποσοστό συµµετοχής της Εκδότριας δεν ανέρχεται στο 100%. Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Τον έλεγχο της δηµοσιευµένης εταιρικής κατάστασης για τη χρήση 2005 που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) και εγκρίθηκε µε την από 23/02/2006 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της χρήσης 2006 ορίστηκε, σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 29/06/2006 ο Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής κ. Γεώργιος Νικολόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14131) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Η εταιρεία INTERPESCA A.E. ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Τον έλεγχο της δηµοσιευµένης εταιρικής κατάστασης για τη χρήση 2005 που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) και εγκρίθηκε µε την από 22/02/2006 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Ελένη Π. Ρηγοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14851) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής της χρήσης 2006 ορίστηκε, σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 29/06/2006 η Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής κ. Ελένη Π. Ρηγοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14851) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. Εταιρική Χρήση 2005 Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στο ότι, οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

14 14 INTERPESCA A.E. Εταιρική Χρήση 2005 Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «INTERPESCA Εµπορία, εισαγωγή, παραγωγή και αντιπροσώπευση ιχθύων και τροφίµων Ανώνυµος Εταιρεία» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 η εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας, στα εξής θέµατα: 1) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2005 µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 2) Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και, για το λόγο αυτό, συντρέχει η εφαρµογή του άρθρου 47 και περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 48 παραγρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών. Στοιχεία απορροφώµενων εταιρειών για τις οποίες το ποσοστό συµµετοχής της Εκδότριας ανέρχεται στο 100%. Τον έλεγχο της δηµοσιευµένης εταιρικής κατάστασης για τη χρήση 2005 που συντάχθηκε βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ/ ΠΧΠ) της εταιρείας, διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) της εταιρείας Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές» (Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ ). EUROCATERERS Α.B.E.E.T. Εταιρική Χρήση 2005 Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «EUROCATERERS A.B.E.E.Τ.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στα παρακάτω θέµατα: (1) Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις δεν έχουν εξετασθεί από

15 15 τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό, (2) Από την εταιρεία στην παρούσα χρήση 2005 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις σε εκτός εκµεταλλεύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία ποσού ευρώ ,00 περίπου ούτε και σχηµάτισε ανάλογη πρόβλεψη αποµείωσης γιατί η ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι για τα προαναφερόµενα πάγια δεν συντρέχουν λόγοι δηµιουργίας πρόβλεψης απαξίωσής τους, (3) Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα του ηµίσεως (½) του µετοχικού της κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.E. Εταιρική Χρήση 2005 Η εταιρεία δεν ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, αλλά από Ελεγκτές Λογιστές, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Ν 2190 : Ελέγξαµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και τις αναλυτικές σηµειώσεις της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε» της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχος µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες. Τέθηκαν στη διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. εν τροποποιήθηκε η µέθοδο απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι αναλυτικές σηµειώσεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/20. Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και µαζί µε τις σηµειώσεις, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηµατοοικονοµική θέση (οικονοµική κατάσταση) της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2005 καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία. Αθήνα, οι Ελεγκτές, Μελετιάδης Μιχάλης Α Τ Μ Α.Μ.Ο.Ε.Ε , Ηλίας Κυριακόπουλος - A Τ Π , Α.Μ.Ο.Ε.Ε Οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου των δηµοσιευµένων εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2005 που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης είναι διαθέσιµες στα γραφεία του Εκδότη, 1 ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης & ηµοκρίτου, θέση Πόρτσι Κορωπί Αττικής, και την ηλεκτρονική διεύθυνσή της

16 Φορολογικοί Έλεγχοι ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Απορροφώσα) Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο των εταιριών που ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της εκδότριας για την εξαµηνιαία περίοδο 01/01-30/06/06: ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ Α. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α Mητρική Μητρική 2005 AQUACOM LTD VIRGIN ISLANDS 100% Ολική --- ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ Α 98,77% Ολική EUROCATERERS A.E.B.E.T.E. ΕΛΛΑ Α 100% Ολική ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 98,53% Ολική 2005 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ Α 50% Ολική 2005 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 100% Oλική INTERPESCA A.E. ΕΛΛΑ Α 96,64% Oλική A-SEA ΕΛΛΑ Α 61,22% Oλική ILKNAK SU URUNLERI SAN Ve TIC A.S. TΟΥΡΚΙΑ 3,096% άµεση + 41,358% έµµεση = 44,454% Oλική --- BLUEFIN TUNA A.E. ΕΛΛΑ Α 25% Καθαρή θέση Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ «SEAFARM IONIAN Α.Ε.» SEAFARM IONIAN A.E. ΕΛΛΑ Α 15,483% άµεση Oλική 2005 SEAFARM KALAMOS A.E. ΕΛΛΑ Α 15,361% έµµεση Ολική ΑΛΦΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΟΚΡΙ AΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ Α 13,385% έµµεση Ολική SEAFARM IONIAN (CENTRAL EUROPE) GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15,483% έµµεση Ολική OCTAPUS A.E. ΕΛΛΑ Α 15,475% έµµεση Ολική ΣΕΤΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 11,332% έµµεση Oλική ΝΗΚΤΟΝ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 15,475% έµµεση Oλική ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 15,475% έµµεση Oλική AQUA TERRAIR A.E. ΕΛΛΑ Α 7,587% έµµεση Καθαρή Θέση -- Περαιτέρω παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες: Η εκδότρια εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους µέχρι και τη χρήση 2004, τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2006 από το Ε.Θ.Ε.Κ. και αφορούσε τις χρήσεις Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, ΦΠΑ, φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν, από τους φορολογικούς ελέγχους των χρήσεων (Πίνακας Α) και των χρήσεων (Πίνακας Β) της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις: (Πίνακας Α) Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΝΗΡΕΥΣ A.E Σύνολο Λογιστικές ιαφορές Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Πρόστιµα & Προσαυξήσεις Φόρος Προστιθέµενης Αξίας Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Σύνολο Φόρων Για τις ελεγχθείσες χρήσεις προ του 2002 έχει χρησιµοποιηθεί ισοτιµία 1 = ρχ 340,75 (Πίνακας Β) Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΝΗΡΕΥΣ A.E Σύνολο Λογιστικές ιαφορές Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Πρόστιµα & Προσαυξήσεις Φορ.Χαρτοσήµων-ΟΓΑ Σύνολο Φόρων Για τις ελεγχθείσες χρήσεις προ του 2002 έχει χρησιµοποιηθεί ισοτιµία 1 = ρχ 340,75 Επίσης, από τις εταιρείες ΠΡΩΤΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΙΧΘΥΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ, HELLAS FISHERIES και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ που απορροφήθηκαν µεταξύ των ετών από τη ΝΗΡΕΥΣ προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις:

17 17 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΠΡΩΤΕΥΣ Λογιστικές ιαφορές , ,33 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 7.680, ,00 Σύνολο Φόρων , ,00 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΙΧΘΥΣ (υπερδωδεκάµηνη χρήση 01/01/ /05/1996) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές 3.489, , , ,13 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 1.221, , , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 848,00 540,00 271, ,00 Σύνολο Φόρων 2.069, , , ,00 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ (υπερδωδεκάµηνη χρήση 01/01/ /05/1996) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , ,84 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 1.418, , , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 984,00 492,00 296, ,00 Σύνολο Φόρων 2.402, , , ,00 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) HELLAS FISHERIES Σύνολο Λογιστικές ιαφορές 1.785, , , , ,71 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 1.019, , , , ,00 Σύνολο Φόρων 1.019, , , , ,00 Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , ,18 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , , , ,00 Σύνολο Φόρων , , , ,00 Το σύνολο των φόρων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων ύψους ,61 που προέκυψε λογιστικοποιήθηκε µέσα στη χρήση 2002, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Από το σύνολο των φόρων τα που αφορούν σε φόρο εισοδήµατος εµφανίστηκαν ως ιαφορές Φορολογικού Έλεγχου Προηγούµενων Χρήσεων στη χρήση 2002 και τα υπόλοιπα (που αφορούν σε Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Α.Π.) εµφανίστηκαν στους λογαριασµούς εκτάκτων αποτελεσµάτων της εν λόγω χρήσης Εταιρείες του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ A.E. Παρουσιάζονται τα στοιχεία του τελευταίου φορολογικού ελέγχου, για κάθε εταιρεία που ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της ΝΗΡΕΥΣ της περιόδου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. (Απορροφούµενη) H εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006 τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2006 από το ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ και αφορούσε τις χρήσεις 2003 έως Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν, από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 και 6µ 2006 της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ A.E. προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΕ µ2006 Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , ,40 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , , , ,14 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις , , , , ,00 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 2.571, , ,00 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 400,00 400,00 800,00 Σύνολο Φόρων , , , , ,14

18 18 EUROCATERERS Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. (Απορροφούµενη) Για την εταιρεία EUROCATERERS Α.Ε.Β.Ε.Τ. δεν έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις καθώς και για την εξαµηνιαία περίοδο 01/01/30/06/06 (Ισολογισµός Μετασχηµατισµού). Ο φορολογικός έλεγχος ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2006 και δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την καθαρή θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της απορροφώσας εταιρείας. INTERPESCA A.E. (Απορροφούµενη) Για την εταιρεία INTERPESCA A.E. ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις (Ισολογισµός Μετασχηµατισµού 30/06/2006) και τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου έχουν ως εξής: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) INTERPESCA AE Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , ,04 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0, , , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 0, , ,00 538, ,00 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 0,00 600,00 600,00 600, ,00 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Φόρων 0, , , , ,00 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. (Απορροφούµενη) Για την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ Α.Ε. από τον φορολογικό έλεγχο των ετών καθώς και της εξαµηνιαίας περιόδου 01/01-30/06/06 (Ισολογισµός Μετασχηµατισµού) προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗ Α.Ε /01-30/06/06 Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , ,94 950, , ,82 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0, , , ,49 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 0, ,60 809,50 0, ,10 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Φόρων 0, , , , ,59 ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. H εταιρεία ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000 τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2002 από το Ε.Θ.Ε.Κ. και αφορούσε τις χρήσεις Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, ΦΠΑ, φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν, από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της ΑΛΠΙΝΟ A.E.B.E. προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , , ,56 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , , , , , ,24 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις , , , , , ,37 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 357, , , , , ,94 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 0,00 0,00 50,56 584,77 454, ,35 Σύνολο Φόρων , , , , , ,90 Το σύνολο των φόρων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων ύψους ,90 λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2002, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της ΑΛΠΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.

19 19 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. H εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004 τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2005 από το ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ και αφορούσε τις χρήσεις 2003 και Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν, από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 της ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. προέκυψαν οι κάτωθι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ) ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΕΒΕ Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , ,55 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 6.098, , ,79 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 1.866, , ,36 Σύνολο Φόρων 7.964, , ,15 Το σύνολο των φόρων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2003 και 2004 λογιστικοποιήθηκε στη χρήση 2005, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. Τα εν λόγω αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου επιβάρυναν ταµειακά τις χρήσεις 2005,2006 και 2007 ως εξής: Ταµειακή Επιβάρυνση Χρήση Ποσό , , ,96 Σύνολο ,15 ΘΕΤΙΣ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση) H εταιρεία ΘΕΤΙΣ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 τα δε οικονοµικά της στοιχεία και αποτελέσµατα κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Συγκεκριµένα ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε το 2004 από το ΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών (περαίωση βάσει Ν 3259/2004) και αφορούσε τη χρήση Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, τελών χαρτοσήµων, φόρο µισθωτών υπηρεσιών, κώδικα βιβλίων και στοιχείων). Σύµφωνα µε τον υπολογισµό της περαίωσης της χρήσης 2002 της ΘΕΤΙΣ Α.Ε. προέκυψαν συνολικά φόροι φορολογικού ελέγχου ύψους 394,84 και λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2004, επιβαρύνοντας τα αποτελέσµατα της ΘΕΤΙΣ Α.Ε. Τα εν λόγω αποτελέσµατα φορολογικού ελέγχου επιβάρυναν ταµειακά τη χρήση A SEA Η εταιρεία έχει διακόψει τις δραστηριότητές της και είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις SEAFARM IONIAN A.E (ενοποιούµενη) Η εταιρεία SEAFARM IONIAN A.E. ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ευρώ) SEAFARM IONIAN A.E Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , , ,82 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου , , , ,75 Τέλη χαρτοσήµου , , , , , ,00 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις , , , , , ,25 ιαφορές και Προσαυξήσεις ΦΠΑ , ,00 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας , ,00 Σύνολο Φόρων , , , , , ,00 Για το συνολικό ποσό ευρώ δόθηκε προκαταβολή ποσού ευρώ, ενώ το υπόλοιπο διακανονίσθηκε σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβλήθηκε τον Αύγουστο του 2006.

20 20 SEAFARM KALAMOS A.E. Η εταιρεία SEAFARM KALAMOS A.E. ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις και από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ευρώ) SEAFARM KALAMOS A.E Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , ,79 0, ,88 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλη χαρτοσήµου 672, ,84 219,00 41, ,04 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 480, ,00 32,00 4, ,00 ιαφορές και Προσαυξήσεις ΦΠΑ 0,00 0, ,46 0, ,46 Σύνολο Φόρων 1.152, , ,46 45, ,50 Για το σύνολο των φορολογικών διαφορών ύψους ευρώ ,50 δόθηκε προκαταβολή ευρώ 4.528,31 ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε σε 12 δόσεις µε την πρώτη εξ αυτών να καταβάλλεται τον Νοέµβριο του ΣΕΤΑ Α.Ε. Η εταιρεία ΣΕΤΑ Α.E. ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις και από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ευρώ) ΣΕΤΑ Α.Ε Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , ,97 0, ,87 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τέλη χαρτοσήµου 6.243, , ,11 761, ,07 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις , , ,80 225, ,01 Χαρτόσηµο αµοιβών µελών.σ. 14,84 0,00 0,00 14,84 Σύνολο Φόρων , , ,91 986, ,92 Για το σύνολο των φορολογικών διαφορών ύψους ευρώ ,92 δόθηκε προκαταβολή ευρώ 6.440,79 ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε σε 12 δόσεις µε την πρώτη εξ αυτών να καταβάλλεται τον εκέµβριο του ΝΗΡΗΙΣ Α.Ε. Η εταιρεία ΝΗΡΗIΣ A.E. ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις και από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα: Αποτελέσµατα Φορολογικού Ελέγχου (ποσά σε ευρώ) ΝΗΡΗΙΣ ΑΕ Σύνολο Λογιστικές ιαφορές , , , , ,07 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 775,51 0,00 0,00 0,00 775,51 Τέλη χαρτοσήµου 0, , , , ,48 Πρόστιµα & Προσαυξήσεις 418, ,00 342,00 496, ,78 Χαρτόσηµο αµοιβών µελών.σ. 14,84 0,00 0,00 14,84 Σύνολο Φόρων 1.209, , , , ,61 Για το σύνολο των φορολογικών διαφορών ύψους ευρώ 8.121,61 δόθηκε προκαταβολή ευρώ 1.621,36 ενώ το υπόλοιπο διακανονίστηκε σε 6 δόσεις µε την πρώτη εξ αυτών να καταβάλλεται τον Νοέµβριο του ALPHA ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Η εταιρεία έχει διακόψει τις δραστηριότητές της και είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις ΝΗΚΤΟΝ Α.Ε. Η εταιρεία µέχρι τη χρήση 2002 εντάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 3259/04 ( ιαδικασία περαίωσης) Το ύψος της οφειλής ανήλθε σε ευρώ Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα ελέγχου στην αρµόδια ελέγχουσα αρχή και αναµένεται η έναρξη του ελέγχου εντός της χρήσης 2007.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (κατ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (κατ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920) Κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (κατ άρθρο 69 παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920) ΠΡΟΣ ΤΗN ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Όπως γνωρίζετε οι ιοικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.» και ««AΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.».», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «STONE GROUP HELLAS» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «MARMOR SG Α.Ε.» Οι ως άνω εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, ενεργούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των ανωνύμων εταιρειών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ATEBE και ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ» με δ.τ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ και «GREEN

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒ.Ε.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Απορροφώσα Εταιρεία και «ΚΙΡΦΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΙΧΘΥΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Απορροφούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/38) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε την από 10.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ)

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) Των ανωνύμων εταιρειών Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών». και «ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ του ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΙΦΕΤ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι, Σας υϖοβάλουµε ϖρος έγκριση τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Ι.Φ.Ε.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε

ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗ A.Β.Ε.E. (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» και διακριτικό τίτλο CORUS ΚALPINIS -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών

REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών REDS Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το.λ.π. 34 για την περίοδο REDS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΑΚΙΩΝ 39 &

Διαβάστε περισσότερα