ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 77 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 77 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05-11-2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρωτ. : 781 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 77 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Διονύσιος Τσακνής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Χαράλαμπος Ταγματάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μιχάλης Γρηγορίου και ο κ. Νικόλαος Τρανός, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κα Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου, μέλος του ΔΣ, παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της συμφωνίας όλων των μελών του ΔΣ προς τούτο (αρθ. 20 παρ. 3α ν. 2190/20, όπως ισχύει). Παρέστη, επίσης, η κα Βασιλική Σουλτανιά, Νομική Σύμβουλος της εταιρίας, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο κ. Νικόλαος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, δικηγόρος και η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: Θέμα 4 ο : Γενικός Κανονισμός Προσωπικού....

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής του με αρ. πρωτ. : 682/ , μετά τις απαιτούμενες γραμματικές, λεκτικές διορθώσεις που είχε εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να επιφέρει την τροποποίηση της διάταξης σχετικά με την αποκλειστική απασχόληση και την ενσωμάτωση στο κείμενο των τελευταίων παρατηρήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει και εγκρίνει το επικαιροποιημένο σχέδιο του ΓΚΠ που περιλαμβάνει όρους σχετικά με θέματα προσωπικού, με τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη και τη σχετική διαδικασία, τις ειδικότητες του προσωπικού, την ιεραρχία, την πειθαρχική διαδικασία και συναφή ζητήματα που μέχρι σήμερα ρυθμίζονταν από τον αντίστοιχο Κανονισμό της ΝΕΡΙΤ, ώστε να εκπληρώσει την υποχρέωση που θέτει ο νόμος περί έγκρισης του ΓΚΠ από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έκφραση γνώμης των εργαζομένων. Ο ΓΚΠ θα ισχύει από την ανάρτηση στη διαύγεια και τη σελίδα της εταιρίας, οπότε παύουν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος ΓΚΠ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) ΓΕΜΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. : ΦΑΞ :

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) («ΕΡΤ Α.Ε.») ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΆΡΘΡΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΆΡΘΡΟ ΈΝΝΟΙΑ ΌΡΩΝ... 5 ΆΡΘΡΟ ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΆΡΘΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΈΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΡΧΙΑ... 7 ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ... 7 ΆΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ... 8 ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ... 9 ΆΡΘΡΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΆΡΘΡΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΆΡΘΡΟ ΚΛΑΔΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ι.ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙV. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ V. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ VΙ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΆΡΘΡΟ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΆΡΘΡΟ ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΆΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 'ΑΡΘΡO ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒOΥΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΆΡΘΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΆΡΘΡΟ ΕΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

5 ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΆΡΘΡΟ ΜΗΤΡΩΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 'ΑΡΘΡO ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 'ΑΡΘΡO ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠOΙVΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩV ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 'ΑΡΘΡO 'ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ 'ΑΡΘΡO 'ΟΡΓΑVΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΆΡΘΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 'ΑΡΘΡO ΑVΑΚΡΙΣΗ 'ΑΡΘΡO ΓΕVΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 'ΑΡΘΡO 'ΕVΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩV ΠΡΩΤOΒΑΘΜΙΩV ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩV ΑΠOΦΑΣΕΩV 'ΑΡΘΡO ΔΕΥΤΕΡOΒΑΘΜΙO ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒOΥΛΙO -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 'ΑΡΘΡO ΣΧΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡOΣ ΠOΙVΙΚΗ ΔΙΚΗ ΆΡΘΡO ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΆΡΘΡΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩV ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩV ΠOΙVΩV ΆΡΘΡO ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩV ΑΠOΦΑΣΕΩV ΆΡΘΡO ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΆΡΘΡO ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΜΗΤΡΩO-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩV ΠOΙVΩV 'ΑΡΘΡO ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΆΡΘΡΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΆΡΘΡΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΆΡΘΡΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΆΡΘΡΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΆΡΘΡΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε. καθορίζει τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία για την πρόσληψή του, τη διαδικασία πρόσληψης, την εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του στα εργασιακά θέματα, τις εν γένει σχέσεις του με την Εταιρία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, εξαιρουμένων των όρων και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού. Άρθρο 2 Έννοια Όρων Εκτός κι αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω, στον παρόντα Κανονισμό οι παρακάτω όροι θα έχουν τις παρακάτω έννοιες: «Εταιρία»: η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) «Κανονισμός»: ο παρών Γενικός Κανονισμός Προσωπικού. «Υπάλληλος», «Εργαζόμενος», «Προσωπικό»: κάθε πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. «Διοίκηση»: τα πρόσωπα ή όργανα που, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εταιρίας, είναι εξουσιοδοτημένα να σχεδιάζουν, να διευθύνουν και να ασκούν την επιχείρησή της. Ο όρος περιλαμβάνει ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος έχουν εκχωρήσει αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρίας. «Προϊστάμενος»: κάθε Εργαζόμενος της Εταιρίας που προΐσταται έστω και ενός συναδέλφου του. «Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τομέα ή Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος»: οι έννοιες ταυτίζονται με εκείνες του Γενικού Διευθυντή, του Διευθυντή, του Τομεάρχη, του Υποδιευθυντή και του Τμηματάρχη αντίστοιχα. «Τακτικό προσωπικό»: όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έμμισθης εντολής. «Έκτακτο προσωπικό»: κάθε εργαζόμενος που προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων αναγκών, οι τυχόν προσλαμβανόμενοι για κάλυψη θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρίας, οι Ειδικοί σύμβουλοι και οι λοιποί μετακλητοί υπάλληλοι. Άρθρο 3 Πεδίο Ισχύος Κανονισμού 3.1 Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγεται το προσωπικό της Εταιρίας, που συνδέεται με αυτή με σύμβαση εργασίας. 5

8 3.2 Δεν αποτελούν προσωπικό της Εταιρίας και δεν υπάγονται εξ αυτού του λόγου στον Κανονισμό τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνάπτουν με την Εταιρία συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προγράμματος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου της (4173/2013, όπως ισχύει) και του καταστατικού της. Στα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανατίθενται συμβάσεις κατά τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αφού έχει προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της Εταιρίας. Οι αναθέσεις αυτές γίνονται με όρους χρηστής διαχείρισης, απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας, στο πλαίσιο ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, αφορούν δε σε πρόγραμμα που ενισχύει το παραγόμενο και παρεχόμενο πρόγραμμα από το προσωπικό της Εταιρίας και στοχεύουν στην ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής και των συντελεστών της. 3.3 Οι συμβάσεις των ανωτέρω διέπονται αποκλειστικά από την έγγραφη σύμβαση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και τις οικείες διατάξεις του νόμου (681 επ. ΑΚ) ή του Κανονισμού «Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών, Εκπόνησης Μελετών και Κατασκευής - Εκτέλεσης Έργων», απαγορευομένης της απασχόλησης των ανωτέρω προσώπων σε έργο διαφορετικό από το αναφερόμενο στην εκάστοτε σύμβαση, με ευθύνη του προσώπου που ορίζεται εκάστοτε αρμόδιο για την παρακολούθηση της σύμβασης, καθώς και του Προϊσταμένου του προσώπου αυτού. 3.4 Αποκλείεται η μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης έργου ή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εργασίας. Άρθρο 4 Τακτικό και Έκτακτο Προσωπικό 4.1 Ο συνολικός αριθμός των Εργαζομένων κατά την κατάρτιση του παρόντος ανέρχεται σε δύο χιλιάδες διακόσιους ογδόντα εννέα (2289), εκ των οποίων δύο χιλιάδες διακόσιοι εβδομήντα πέντε (2275) εργαζόμενοι ανήκουν στο Τακτικό Προσωπικό και δέκα τέσσερις (14) στο Έκτακτο Προσωπικό. Ο αριθμός των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού είναι δυνατό να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται, προς κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών, να προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό, πέραν του ανωτέρω αριθμού των 14, για τη στελέχωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 4.2 Οι 14 υφιστάμενες θέσεις του Έκτακτου Προσωπικού κατανέμονται ως εξής: Πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων και εννέα (9) θέσεις διοικητικών, μετακλητών υπαλλήλων Οι Ειδικοί Σύμβουλοι προσλαμβάνονται για την εξυπηρέτηση του γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου και είναι μετακλητοί υπάλληλοι Οι εννέα (9) θέσεις των Διοικητικών μετακλητών υπαλλήλων κατανέμονται ως εξής: 6

9 Μία (1) θέση για την εξυπηρέτηση του γραφείου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μία (1) θέση για την εξυπηρέτηση του γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου, έξι (6) θέσεις για την εξυπηρέτηση των γραφείων των Γενικών Διευθυντών, μία για κάθε Γενικό Διευθυντή, και μία (1) θέση για την εξυπηρέτηση της Νομικής Υπηρεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΑΡΧΙΑ Άρθρο 5 Προσλήψεις 5.1 Οι αποφάσεις που αφορούν σε θέματα προσλήψεων ή / και τοποθετήσεων λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με το νόμο, τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρίας και το παρόν άρθρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διαπιστώνει με πράξη του την ύπαρξη κενών θέσεων, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες της Εταιρίας και αποφασίζει για την πλήρωσή τους, τον αριθμό, τις κατηγορίες και τους κλάδους ή ειδικότητες των προσλαμβανομένων. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής ή έκτακτου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Δεν απαιτείται η εν λόγω έγκριση για την πρόσληψη μετακλητών υπαλλήλων. 5.2 Η Εταιρία προβαίνει στις ανωτέρω προσλήψεις μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη αντίστοιχη εμπειρία σε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη. 5.3 Για την κάλυψη των θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών από πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρίας, δημοσιεύεται Πρόσκληση στην οποία περιλαμβάνονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση πρόσληψης λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 5.4 Οι Ειδικοί Σύμβουλοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εξυπηρέτηση του γραφείου του και είναι μετακλητοί υπάλληλοι. Οι όροι, οι συνθήκες και η αμοιβή για την εργασία τους καθορίζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η σύμβαση εργασίας των Συμβούλων αυτών μπορεί να καταγγέλλεται ελεύθερα οποτεδήποτε και, σε κάθε περίπτωση, λύεται αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου. 5.5 Οι Διοικητικοί μετακλητοί υπάλληλοι προσλαμβάνονται με απόφαση του προσώπου που εξυπηρετούν (Προέδρου ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή, 7

10 Νομικών Συμβούλων Προϊσταμένων Τομέα Νομικής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση), όπως αναφέρονται στην παράγραφο του παρόντος. Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων αυτών μπορεί να καταγγέλλεται ελεύθερα οποτεδήποτε και, σε κάθε περίπτωση, λύεται αυτοδίκαια με την αποχώρηση από την Εταιρία εκείνου που υποστηρίζουν. Άρθρο 6 Γενικά Προσόντα Διορισμού Τακτικού Προσωπικού 6.1 Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέση τακτικού προσωπικού πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα Γενικά Προσόντα Διορισμού: Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, του επιπέδου που είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως αυτό καθορίζεται με την Προκήρυξη Να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α ανωτέρω, καθώς και να μην έχουν υπάρξει υπόδικοι με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του Εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές Να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), 8

11 όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής (ηλεκτρονική και μη) Να διαθέτουν τους προβλεπόμενους ανά ειδικότητα τίτλους σπουδών. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση & υπεύθυνη δήλωση και παράλληλα να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός της προβλεπόμενης στην οικεία προκήρυξη προθεσμίας. 6.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, στη διοίκηση του οποίου θα υπάγεται ο επιτυχών, η εκάστοτε οικεία Προκήρυξη Διαγωνισμού Πρόσληψης είναι δυνατό να προβλέπει και άλλα γενικά ή ειδικά προσόντα πρόσληψης, πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 10 του παρόντος, που κρίνονται αναγκαία για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του ΑΣΕΠ σχετικά με τα προσόντα των ειδικοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του επιλογής, ως τέτοια προσόντα πρόσληψης ή κριτήρια μοριοδότησης αναφέρονται ενδεικτικά η κατηγορία εκπαίδευσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η γνώση χειρισμού προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Άρθρο 7 Διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας 7.1 Η προϋπηρεσία του κάθε υπαλλήλου αναγνωρίζεται με απόφαση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με υποβολή στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ.) των εξής εγγράφων, σωρευτικά: βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. Σε περίπτωση που τα ένσημα δεν είναι μηχανογραφημένα, υποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής καρτέλας, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου σχετικά με τον αριθμό των ενσήμων και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης, τα δε στοιχεία αυτά επαληθεύονται από τη Δ.Α.Δ βεβαίωση του εργοδότη σχετικά με το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο της απασχόλησης του μισθωτού. Εάν ο εργοδότης δεν υφίσταται για οποιονδήποτε λόγο και δεν υπάρχει άλλος φορέας αρμόδιος για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής, η παρούσα βεβαίωση είναι δυνατό να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου, με την οποία θα βεβαιώνονται τόσο το γεγονός της ανυπαρξίας του εργοδότη και η εκ του λόγου αυτού αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης, όσο και το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης στον πρώην εργοδότη στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται η άδεια αυτή, από την οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησης του επαγγελματία. 7.2 Η καταγραφή των ανωτέρω εγγράφων είναι ενδεικτική. Η Δ.Α.Δ. δύναται να ζητά κατά περίπτωση τυχόν επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα, προκειμένου να διαπιστώνει την έκταση της προϋπηρεσίας και το αντικείμενο εργασίας κάθε υπαλλήλου. 9

12 Άρθρο 8 Υπερωριακή εργασία 8.1 Κάθε απασχόληση πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας των υπαλλήλων θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. 8.2 Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Ακολούθως, οι ώρες νυχτερινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να ξεπεράσουν τις δεκαέξι (16) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Τέλος, η υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες έχει όριο τις δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. 8.3 Τα ανώτατα όρια ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο του έτους έχουν ως εξής: (α) απογευματινής υπερωριακής εργασίας, εκατόν είκοσι (120 ) ώρες (β) νυχτερινής υπερωριακής εργασίας ενενήντα έξι (96) ώρες (γ) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες ενενήντα έξι (96) ώρες 8.4 Κατά το Νοέμβριο κάθε έτους κάθε μία από τις Γενικές Διευθύνσεις της Εταιρίας συντάσσει πίνακα με τους υπαλλήλους που αναμένεται ότι θα απαιτηθεί να απασχοληθούν υπερωριακά κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Στο πίνακα αυτό αναγράφονται σε ειδικές στήλες οι προβλεπόμενες ανά υπάλληλο ώρες υπερωριακής εργασίας για κάθε περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και τα σχετικά σύνολα. Οι πίνακες αυτοί αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία συντάσσει εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να εγκρίνει τις υπερωρίες του επόμενου έτους. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτάται αρχικά στη Διαύγεια και, στη συνέχεια, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 8.5 Για την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης απαιτείται σχετική προέγκριση. Όταν προκύπτει σχετική ανάγκη, η αρμόδια Διεύθυνση συμπληρώνει Έντυπο Προέγκρισης Υπερωριακής Εργασίας (Ε.Π.Υ.Ε.), στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά οι προς προέγκριση ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο. Το Ε.Π.Υ.Ε. υποβάλλεται για έγκριση στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τις Υπηρεσίες που υπάγονται απ ευθείας σε αυτόν, και στη συνέχεια προωθείται στο αρμόδιο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 8.6 Προκειμένου να ελεγχθεί η πραγματοποίηση ή μη της υπερωριακής απασχόλησης, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσει μηνιαίως Βεβαιώσεις Πραγματοποίησης Υπερωριακής Εργασίας (Β.Π.Υ.Ε.), με αναλυτική καταγραφή των πραγματοποιηθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο και ανά ημέρα, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα και τους περιορισμούς των προεγκρίσεων. Οι βεβαιωμένες υπερωρίες κατά τα ως άνω καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο υπερωριών και υποβάλλονται στο Σ.ΕΠ.Ε. 8.7 Καμία απασχόληση πλέον του ωραρίου δεν επιτρέπεται και αν πραγματοποιηθεί δεν αμείβεται - αν δεν έχει προηγουμένως ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η απασχόληση Εργαζομένων κατά παράβαση της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμόδιου Προϊστάμενου. 10

13 Άρθρο 9 Αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. Άρθρο 10 Κλάδοι, ειδικότητες και Ειδικά Προσόντα Πρόσληψης 10.1 Οι θέσεις του προσωπικού της Εταιρίας κατανέμoνται στους εξής κλάδους: Α. Διοίκησης Διαχείρισης Β. Τεχνικός Γ. Πληροφορικής Δ. Καλλιτεχνικός Ε. Δημοσιογραφικός ΣΤ. Νομικών 10.2 Ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσης, οι υπάλληλοι διακρίνονται σε Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Οι ειδικότητες του προσωπικού ανά Κλάδο και Κατηγορία εκπαίδευσης, καθώς και τα Ειδικά (κατ ελάχιστον) Προσόντα Πρόσληψης ανά Ειδικότητα είναι τα εξής: Ι.ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α. Ειδικότητες κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 1.ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 2. ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Μετάφρασης ή/και Διερμηνείας Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας ή άλλης γλώσσας η οποία ορίζεται με τη προκήρυξη, το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή β) Πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής. 11

14 3. ΠΕ Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων α) Πτυχίο ή Δίπλωμα αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή β) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών βιβλιοθηκονομίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους και τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. 4. ΠΕ Ιατρών Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και λοιπά προσόντα: α) Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή ομότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής. β) Τίτλο ιατρικής ειδικότητας. γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρού. 5. ΠΕ Τεκμηριωτών Πολιτιστικού Αποθέματος: Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότηταςτης ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 6. ΠΕ Διερμηνέων - Παρουσιαστών Νοηματικής Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και άριστη γνώση της νοηματικής γλώσσας. Β. Ειδικότητες κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 1.ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ), ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2.ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο 12

15 ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 3. ΤΕ Διερμηνέων - Παρουσιαστών Νοηματικής Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και άριστη γνώση της νοηματικής γλώσσας. Γ. Ειδικότητες κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: (α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων (β) Οικονομίας (γ) Βιβλιοθηκονομίας ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: (α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, (β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών (γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, (δ) Υπαλλήλων Διοίκησης, (ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. ΔΕ Οδηγών Απαιτούμενα προσόντα: α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας β) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, ειδικοτήτων (α) Τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων (β) Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, ή πτυχίο Α και Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3. ΔΕ Τηλεφωνητών α) Πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο 13

16 Υγείας και Πρόνοιας ή β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: (α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων (β) Οικονομίας (γ) Βιβλιοθηκονομίας ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: (α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, (β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών (γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, (δ) Υπαλλήλων Διοίκησης, (ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 4. ΔΕ Αρχειοθετών -Ταξινόμων Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: (α) Διοικητικών Υπηρεσιών-Γραμματέων (β) Οικονομίας (γ) Βιβλιοθηκονομίας ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων: (α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, (β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών (γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, (δ) Υπαλλήλων Διοίκησης, (ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης 5. ΔΕ Φροντιστών Τηλεόρασης Απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6. ΔΕ Φροντιστών Ραδιοφωνίας Απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 14

17 7. ΔΕ Φροντιστών Μουσικών Συνόλων Απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 8. ΔΕ Διερμηνέων - Παρουσιαστών Νοηματικής Απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άριστη γνώση της νοηματικής γλώσσας. Δ. Ειδικότητα κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή, για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. ΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. Ειδικότητες κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: ΠΕ Πληροφορικής α) Πτυχίο ή Δίπλωμα: - Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών - Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών - Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής - Επιστήμης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών - Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων - Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων - Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών - Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 15

18 - Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων - Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Β. Ειδικότητες κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: ΤΕ Πληροφορικής α) Πτυχίο ή δίπλωμα: - Πληροφορικής - Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων - Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων - Βιομηχανικής Πληροφορικής - Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας - Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών - Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης - Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ) - Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων - Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία - Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Γ. Ειδικότητες κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ΔΕ Πληροφορικής α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (ι) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής Δικτύων Η/Υ, (ιι) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (ι) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, (ιι) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή (ιιι) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 16

19 ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Α. Ειδικότητες κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: ΠΕ Μηχανικών 1. Ηλεκτρολόγων 2. Πολιτικών 3. Αρχιτεκτόνων 4. Μηχανολόγων 5. Τοπογράφων 6. Ηλεκτρονικών Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. ΠΕ Ψηφιοποιητών Αναλογικού Οπτικοακουστικού Αρχείου Πτυχίο του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Β. Ειδικότητες κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: ΤΕ Μηχανικών 1. Ηλεκτρονικών 2. Πολιτικών Δομικών Έργων 3. Τοπογράφων 4. Μηχανολόγων 5. Ηλεκτρολόγων Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΤΕ Συντηρητών Φωτογραφίας Πτυχίο ΤΕΙ του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με κατεύθυνση στη Συντήρηση Φωτογραφίας ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΤΕ Ψηφιοποιητών Αναλογικού Οπτικοακουστικού Αρχείου Πτυχίο ΤΕΙ του Τμήματος Ηλεκτρονικών ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 17

20 Γ. Ειδικότητες κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ΔΕ Τεχνικών 1. Ηλεκτρονικών 2. Δομικών Έργων 3. Μηχανολόγων 4. Ηλεκτρολόγων 5. Ψυκτικών 6. Υδραυλικών 7. Μηχανικών Αυτοκινήτων 8. Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων 9. Συντηρητών Ιστών 10. Ραδιοζεύξεων Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικού, Α ή Β κύκλου σπουδών των ΤΕΕ, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού-Επαγγελματικών Λυκείου ή Τεχνικής-Επαγγελματικής Σχολής ή ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΔΕ Ψηφιοποιητών Αναλογικού Οπτικοακουστικού Αρχείου Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΟΕΕΚ της ειδικότητας «Χειριστής Ηλεκτρονικής Συναρμολόγησης Εικόνας ή ΤΕΕ Πληροφορικής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΙV. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 1. Σκηνοθετών ΠΕ: Πτυχίο Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ΤΕ: Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. 2. Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) ΠΕ: Πτυχίο ή δίπλωμα Διοικητικής ή Οικονοµικής ή Κινηματογραφικής ή Θεατρικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης ή Μ.Μ.Ε. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. 18

21 ΤΕ: α) Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονοµικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή β) Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής» ή «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. 3. Βοηθών Σκηνοθετών ΠΕ: Πτυχίο Κινηµατογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. ΤΕ: Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. 4. Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος ΠΕ: α) Πτυχίο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ή β) Πτυχίο Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ΤΕ: Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. 5. Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) ΠΕ: Πτυχίο ή δίπλωμα Διοικητικής ή Οικονοµικής ή Κινηματογραφικής ή Θεατρικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης ή Μ.Μ.Ε. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης ΤΕ: α) Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονοµικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή β) Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Οργανωτικός Συντονιστής Παραγωγής» ή «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. 19

22 6. Γραφιστών ΠΕ: Πτυχίο ή Δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Τεχνών Εικόνας και Ήχου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. ΤΕ: Πτυχίο Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΟΕΕΚ) γραφιστικής ή απολυτήριος τίτλος τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας γραφιστικής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. 7. Διευθυντών Φωτογραφίας ΠΕ: Πτυχίο Κινηµατογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. ΤΕ: Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. 8. Εικονοληπτών ΠΕ: Πτυχίο Κινηµατογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΤΕ: Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης της ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. 9. Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager) ΠΕ: Πτυχίο Κινηµατογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΤΕ: Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. 10. Μοντέρ ΠΕ: Πτυχίο Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης ή Τεχνών Εικόνας και Ήχου ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. 20

23 ΤΕ: α) Πτυχίο Ηλεκτρονικού Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή β) Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, ειδικότητας «Σκηνοθέτης» ή «Μοντέρ» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας», «Σκηνοθέτης» ή «Σκηνοθέτης Τηλεόρασης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή β) Πτυχίο αναγνωριζομένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας. 11. Ηχοληπτών ΠΕ: Πτυχίο κατεύθυνσης Ήχου ή Τεχνών Εικόνας και Ήχου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ΤΕ: α) Πτυχίο Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ή Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων ή Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή β) Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης, της ειδικότητας του Ηχολήπτη ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή ΔΕ: α) Δίπλωμα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Ηχολήπτης» ή «Μουσική µε Τεχνολογία» ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή β) Πτυχίο αναγνωρισμένων ημεδαπών ή αλλοδαπών Σχολών Ηλεκτρονικών, οιασδήποτε βαθμίδας. 12. Διευθυντών Παραγωγής (Μουσικών Συνόλων) ΠΕ: Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΤΕ: Πτυχίο Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης και Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Πτυχίο Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. 13. Παραγωγών Μουσικών Προγραμμάτων ΠΕ: Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. ή οποιουδήποτε τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΤΕ: Πτυχίο Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της 21

24 αλλοδαπής, ίδιας κατεύθυνσης. ΔΕ: Απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΑΙ Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου. 14. Μουσικών ΠΕ: α) Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής κατεύθυνσης του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου, διεύθυνσης, ή μονωδίας ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ή β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου, διεύθυνσης ή μονωδίας ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή ΤΕ: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ανεξαρτήτως ειδικότητας και Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου, διεύθυνσης ή μονωδίας ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ΔΕ: Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου Ωδείου του αντίστοιχου κάθε περίπτωσης μουσικού οργάνου, διεύθυνσης ή μονωδίας ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 15. Σκηνογράφων ΠΕ: Πτυχίο ή Δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Σκηνογραφίας ή Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. ΤΕ: Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης της ειδικότητας «Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ. Ειδικού Σκηνογράφου Ενδυματολόγου ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 16. Ενδυματολόγων ΠΕ: Πτυχίο ή Δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Σκηνογραφίας ή Θεατρικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ιδίας κατεύθυνσης. ΤΕ: Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης της ειδικότητας «Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης. ΔΕ: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ. Ειδικού Σκηνογράφου Ενδυματολόγου ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 22

25 17. Μακιγιέρ ΤΕ: Πτυχίο Αισθητικής Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ΔΕ: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ. Ειδικού Εφαρμογών Αισθητικής και Μακιγιάζ ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 18. Κομμωτών ΔΕ: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ. Κομμωτικής ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 19. Φωτογράφων ΤΕ: Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδίας κατεύθυνσης ΔΕ: To ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. V. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ Δημοσιογράφων ΠΕ: Πτυχίο ή δίπλωμα Μ.Μ.Ε. ή οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή ΤΕ: Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ή ΔΕ: To ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. VΙ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Δικηγόρων Απαιτούμενοι Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Νομικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου και άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 23

26 Για όλες τις ανωτέρω ειδικότητες απαιτείται εμπειρία, το εύρος της οποίας θα καθορίζεται στην εκάστοτε Προκήρυξη ή Πρόσκληση της Εταιρίας. Άρθρο 11 Αλλαγή ειδικότητας 11.1 Αλλαγή ειδικότητας λόγω απόκτησης τίτλου ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης, εντός του ιδίου κλάδου, γίνεται με απόφαση του Γενικού Δ/ντή Δ.Ο.Υ. ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή της αίτησης. Το προσωπικό που κατά την πρόσληψή του κατείχε το απαιτούμενο για την πρόσληψη σε ανώτερη κατηγορία τυπικό προσόν, δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση αυτής της διάταξης πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την πρόσληψη Με απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας κατά τη διακριτική του ευχέρεια, η οποία λαμβάνεται με βάση τις ανάγκες της Εταιρίας συνεκτιμωμένης και της βούλησης του υπαλλήλου, κατόπιν σχετικής εσωτερικής Πρόσκλησης και εισήγησης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία εμπίπτει η νέα ειδικότητα, το προσωπικό της Εταιρίας μπορεί να αλλάξει ειδικότητα, στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο, εφόσον (α) εξυπηρετούνται οι ανάγκες της Εταιρίας, και (β) διαθέτει τα τυπικά προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ειδικότητα στην οποία θα μεταφερθεί Οι υπάλληλοι που αλλάζουν ειδικότητα εντός της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας, διατηρούν το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά την αλλαγή. Οι υπάλληλοι που αλλάζουν ειδικότητα σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, διατηρούν το βαθμό που κατείχαν αλλά ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την κτήση του πτυχίου έως την ένταξη, προσμετράται ως πλεονάζων χρόνος εντός του βαθμού Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων. Άρθρο 12 Ιεραρχία - Τοποθετήσεις Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης 12.1 Οι βασικές βαθμίδες ιεραρχίας καθορίζονται ως εξής: 1. Διευθύνων Σύμβουλος 2. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 3. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Τομέων 4. Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων 5. Συντονιστές 6. Προϊστάμενοι Τμημάτων 7. Υπεύθυνοι Διοίκησης Έργου 8. Λοιπό προσωπικό 12.2 Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τομέων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων, καθώς και οι Συντονιστές είναι δυνατόν να επιλέγονται κατόπιν εσωτερικής προκήρυξης. Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι ορίζονται με βάση την παράγραφο 11 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, ως εξής: 12.3 Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 24

27 Συμβουλίου, μετά από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ και να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή, για την περίπτωση Προϊσταμένων που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρίας, να έχουν ασκήσει καθήκοντα σε θέση ευθύνης σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, των Τομέων και των Υποδιευθύνσεων ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από Εισήγηση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων. Ειδικά για τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η σχετική απόφαση εκδίδεται χωρίς προηγούμενη εισήγηση. Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ και να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος ή να έχουν πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο της υπηρεσιακής μονάδας (Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να ορισθούν Διευθυντές και Υποδιευθυντές υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, υπό τον όρο ότι διαθέτουν αποδεδειγμένα εξιδιασμένη εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας, για τη συνδρομή της οποίας γίνεται ρητή αναφορά στην απόφαση τοποθέτησης. Οι θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης που διατηρεί η ΕΡΤ Α.Ε. κατ εφαρμογή της ανωτέρω εξαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 15% επί του συνόλου των ανωτέρω θέσεων Η θέση του Προϊσταμένου Τομέα αντιστοιχεί σε εκείνη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Στους Προϊσταμένους Τομέα χορηγείται το αντίστοιχο επίδομα ευθύνης Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από Εισήγηση των Γενικών Διευθυντών ή, κατά περίπτωση, των Προϊσταμένων Διευθύνσεων. Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Η διάρκεια της θητείας των Προϊσταμένων όλων των ανωτέρω βαθμίδων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Οι προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιακών μονάδων επαναξιολογούνται κατά τη λήξη της θητείας τους από τα όργανα που αποφάσισαν την ανάθεση καθηκόντων. Σε περίπτωση θετικής επαναξιολόγησης, το αρμόδιο όργανο ανανεώνει τη θητεία για έως τρία ακόμη έτη Σε όσους επιλέγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Προϊστάμενοι, κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους απονέμεται αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως προϊσταμένων ο βαθμός Α σε όσους επιλέγονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, ο βαθμός Β σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, ο βαθμός Γ σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος. Για τους υπαλλήλους που επιλέγονται Προϊστάμενοι και τους απονέμεται ο αντίστοιχος βαθμός σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη τυχόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν κατά την ημερομηνία τοποθέτησης. Για τον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση απονεμόμενο βαθμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 (Α 226). Με τη λήξη της θητείας τους και την τυχόν επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων κατατάσσονται σε βαθμό και σε μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Για την προαναφερόμενη κατάταξη εφαρμόζονται οι διατάξεις των 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα) Ι. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΔ) Κωδικός θέσης Ειδικότητες Προσόντα Ι.1 Διοικητικών Οικονομικών Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Η ΝΕΡΙΤ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (παρ. 1 του άρθρου 15 του 4173/2013), προσλαμβάνει το προσωπικό της, μεταξύ άλλων, με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 19-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 31166 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. πρωτ. 1660 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων

3 (τρεις) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω Σχολών: α)παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.:16595 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 16-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 12095 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. 4652 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000)

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια, 26/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: 13570 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Δ. Βερνάρδου 23 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 607 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ. Γεζουέ Δώρα Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41673 Fax: 28210-93300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 75 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 75 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14.10.2015 Αρ. Πρωτ. : 683 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 75 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14-10-2015 Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 16/6/2014 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5238027 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 97 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. («ΝΕΡΙΤ») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Άγιος Νικόλαος 22/12/2009 Αριθμ.Πρωτ.: 04857 Ταχ.Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47& Νίκωνος, Τ.Κ.: 721 00 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο.

69 24 Ιανουαρίου 2017 Αθήνα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για χην πρόσληψη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων στην Ε.Ο.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελληνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ (Ν.Π.Δ.Δ) Τηλ.: 210-38.1 3.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Διονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος 31 Ιουλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 23977 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 Τ.Κ. : 145 65 - Άγιος Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 26/5/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 15130 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30 Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» Ημερομηνία: 24.04.2014 Αρ. Πρωτ.: 94 Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Ν. Ζακύνθου, Δ. Ζακύνθου, Βανάτο 29100 Τηλ. 26953-60909 Φαξ. 26953-60914 Ε-mail: kediz@1340.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741 ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ A N A K O I N Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 115 21 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. 2132010136-110 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα: Αριθ. πρωτ. 4514

ΑΔΑ: Τηλ.: εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/ Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου Ιστοσελίδα:  Αριθ. πρωτ. 4514 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117 654 03 Καβάλα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τηλ.: 2510 831-388 εσωτ. 5 Φαξ.: 2510/831-378 Καβάλα, 08 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΔΑ: Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μυτιλήνη 20-5-2010 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:695 ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Στέργιος Ρέκκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5 Ημερομηνία: 06/05/2010 811 00 Αριθμ. πρωτ. 50767 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΟΥ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 43 82100 ΧΙΟΣ Ημερομηνία: 18/3/09 Αριθμ. Πρωτ.: 50304 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 11.2.2016 Αρ. Πρωτ. : 983 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 84 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-2-2016 Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καβάλα: 21-3-2013 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εταίρος Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ρέθυμνο 26/03/ 2014 Αρ. Πρωτ. 32 Εταίρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, Υπεύθυνος Εταίρος για τις Ενέργειες Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: Θ/242/25.02.11 Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2011 ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 10 Λ.Αλεξάνδρας 9 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διανομή ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει Διανομή ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΡ./ΗΜ.: ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ 50654/25.5.10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση- βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): Ε.

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση- βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ): Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05.04.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο μας». ΑΔΑ:6ΗΛΨ46907Ο-ΩΑ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη 14.10.2016 «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Αρ. Πρωτ.: 17262 Ταχ. Δ/νση: Ε. Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού για το έτος 2010. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τρίκαλα 18-12-2009 Αρ. Πρωτ. 5753 Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες: Κ. Ράπτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Τόπος: ΙΛΙΟΝ Ημ/νία: 19/03/2010 Αριθμ. Πρωτ. : 12835 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Ά ρ θ ρ ο 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Ά ρ θ ρ ο 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο, 19-8-2013 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 496 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 3-04-2008 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2556

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 3-04-2008 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίος, 3-04-200 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2556 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 1986/6-7 Αθήνα, 6-7-2011 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Το ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 25/11/2010 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 171 Αρ.Πρωτ. 15492 B/910-1300 ΤΚ 115 22 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 4144/14-12 Αθήνα, 15-12-2011 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ. Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 157/22-2 Ημερομηνία: 22 / 02 /2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής (Ε.Σ.Δ.Υ.), έχοντας υπόψη: Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 380 10 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/517Μ/2009) Πλήρωσης οργανικής θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ανακοινώνουν ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 4/0/202 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 3063 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2060345 ΤΗΛ. & FAX.: 20639703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 909 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 909 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βόλος, 21.12.2009 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 909 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Γαμβέτα 74-76 / ΒΟΛΟΣ Ταχ. Κωδ.: 382 21 Πληρ/ρίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 22 / 03 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. 2/ 29739 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Ανθρ. Δυν/κού ΓΡΑΦΕΙΟ : Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΑΔΑ: ΒΛΩΥΟΞΤ0-Λ6Θ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Παναγία 16-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Αρ. Πρωτ : 711 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ» Ταχ. Δνση: 64004 Παναγία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ7Η-Ξ3Ζ ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 2-8-2013 Αρ. Πρωτ.: Δ5Α 1122199 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛΩ7Η-Ξ3Ζ ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 2-8-2013 Αρ. Πρωτ.: Δ5Α 1122199 ΕΞ 2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 2-8-2013 Αρ. Πρωτ.: Δ5Α 1122199 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 & Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψης έξη ( 6) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του στο Δήμο Αγ Μηνά, που εδρεύει στα Θυμιανά Χίου Έχοντας υπόψη:

Πρόσληψης έξη ( 6) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του στο Δήμο Αγ Μηνά, που εδρεύει στα Θυμιανά Χίου Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΜΗΝΑ -ΧΙΟΥ Θυμιανά 20/6/2008 Αριθμ. Πρωτ :2741 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πρόσληψης έξη ( 6) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) για τη μελέτη και εκτέλεση

4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) για τη μελέτη και εκτέλεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκι Ταχ. Κώδικας : 712 02 Ηράκλειο Ηράκλειο, 18/12/2009 Α.Π.: 3098 Τηλ. : 2810 279000,

Διαβάστε περισσότερα

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει

To N.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)» του Δήμου Λαγκαδά. Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 3003205 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -660- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Αρ. Πρωτ. Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Σ.Δ.Υ.: 836/19-03 Ημερομηνία: 19 / 03 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υποβολή Προτάσεων Συνεργασίας Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003

ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8.9.2003 ΦΕΚ 395/11.9.2003 (1).ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (2).ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: (3).Αριθµός αίτησης αιτούντος: 1 2 3 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ 2867 Ημερομηνία: 08 /12 /2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. Α.Φ.Μ. 999268569 - Δ.Ο.Υ. ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56 Ταχ. Δ/νση: 25 ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. : Μάλια 70007

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα επτά (67) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25-4-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 7 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863

Πάτρα 13-3-08 Αρ. Πρωτ. 10537. ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού Ταχ. /νση: Τσερτίδου 1 Πληροφορίες: Σπίνου Π. Τηλέφωνo: 2610-227876 Τηλέφωνo - FAX: 2610-227863 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα 13-3-08

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 0/07/007 Ταχυδ. Δ/νση: Βας.Σοφίας 9 Αρ.Πρωτ. 767 5 4 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο Ημερ/νία Αριθμ. Πρωτ.: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006

Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Κορυδαλλός, 28/8/2014 Αρ. Πρωτ.: 306 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο «Οργανισμός Άθλησης

Διαβάστε περισσότερα