Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας"

Transcript

1 Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

2 Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό τον οδηγό σχετικά με την ασφάλεια και φυλάξτε το εγχειρίδιο για τυχόν μελλοντική παραπομπή. Η εσφαλμένη ή ελλιπής εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν υλικές ζημιές ή και τραυματισμό. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης σε μέρος όπου να μπορείτε να τον βρίσκετε εύκολα για μελλοντική αναφορά. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης και τις Οδηγίες για την ασφάλεια που παρέχονται με το βιντεοπροβολέα. Επεξήγηση συμβόλων Τα προειδοποιητικά σύμβολα που παρουσιάζονται στη συνέχεια χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης για την αποτροπή πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε αυτές τις προειδοποιήσεις όταν διαβάζετε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης. Προειδοποίηση Προσοχή Το σύμβολο προειδοποίησης υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες εάν αγνοηθούν υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού. Το σύμβολο προσοχής υποδεικνύει πληροφορίες οι οποίες εάν αγνοηθούν υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία δεν πρέπει να εκτελεστεί Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενέργεια η οποία πρέπει να εκτελεστεί Προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την εγκατάσταση Προειδοποίηση Το στήριγμα τοίχου ζυγίζει περίπου 11 kg. Για την αποτροπή τραυματισμού απαιτείται προσοχή στο χειρισμό του. Το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για τη στερέωση στον τοίχο του βιντεοπροβολέα και των προαιρετικών του αξεσουάρ. Μην το χρησιμοποιήσετε για τη στερέωση οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου εκτός του βιντεοπροβολέα και των προαιρετικών του αξεσουάρ. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πέσει εξαιτίας του βάρους προκαλώντας τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Οι εργασίες εγκατάστασης στον τοίχο θα πρέπει να εκτελούνται από τουλάχιστον δύο εξειδικευμένους τεχνικούς και με τη χρήση εγκεκριμένου εξοπλισμού. Ελλιπής ή λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του στηρίγματος τοποθέτησης προκαλώντας πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Για βοήθεια επικοινωνήστε με το γραφείο υποστήριξης πελατών τα στοιχεία του οποίου θα βρείτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του βιντεοπροβολέα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό για την εγκατάσταση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Κατά την εγκατάσταση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης ο βιντεοπροβολέας πρέπει να είναι απενεργοποιημένος προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Χειρίζεστε προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Κατά το χειρισμό του καλωδίου τροφοδοσίας τηρείτε τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης: Μην χειρίζεστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα ή τροποποιημένα καλώδια τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με υπερβολική δύναμη κατά την όδευση του καλωδίου μέσα από το βραχίονα του στηρίγματος τοποθέτησης. Κατά την εγκατάσταση του στηρίγματος στον τοίχο μην κρατιέστε από το κάλυμμα των καλωδίων. Διαφορετικά μπορεί να αποσυνδεθεί το κάλυμμα των καλωδίων προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. 2

3 Προειδοποίηση Κατά τη στερέωση του βιντεοπροβολέα στον τοίχο με το στήριγμα τοίχου ο τοίχος θα πρέπει να είναι αρκετά γερός ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος του βιντεοπροβολέα του στηρίγματος τοίχου και των καλωδίων. Το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο από σκυρόδεμα. Επιβεβαιώστε το βάρος του βιντεοπροβολέα του στηρίγματος τοίχου και των καλωδίων πριν από την εγκατάσταση και λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αντοχής του τοίχου. Εάν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός ενισχύστε τον πριν την εγκατάσταση. Ελληνικά Μην εγκαταστήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης σε σημεία εκτεθειμένα σε κραδασμούς ή χτυπήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο βιντεοπροβολέα ή στην επιφάνεια τοποθέτησης. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Εγκαταστήστε σταθερά το στήριγμα ώστε να αντέχει το βάρος του βιντεοπροβολέα και του στηρίγματος καθώς και τους οριζόντιους κραδασμούς. Χρησιμοποιήστε παξιμάδια και μπουλόνια M8. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες ο βιντεοπροβολέας ή το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Η Epson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη αντοχής του τοίχου ή τη λανθασμένη εγκατάσταση. Εάν στη διάρκεια της εγκατάστασης χρειαστεί να χαλαρώσετε κάποιες βίδες προσέξτε να μην πέσει ο βιντεοπροβολέας ή το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης. Εάν πέσει ο βιντεοπροβολέας ή το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Μην χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης εάν έχει υποστεί ζημιά και ελέγχετε τακτικά το στήριγμα προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Μην τροποποιείτε ποτέ το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης. Μην κρεμιέστε οι ίδιοι από το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα από αυτό. Εάν πέσει ο βιντεοπροβολέας ή το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Μην χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης και επικοινωνήστε αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Epson εάν: το στήριγμα πέσει ή υποστεί ζημιά κατά την εγκατάσταση ο βραχίονας αποσυνδεθεί από τον τοίχο ή πέσει. Εάν χρησιμοποιήσετε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια στα σημεία στερέωσης του στηρίγματος τοίχου το περίβλημα μπορεί να σπάσει προκαλώντας πτώση του βιντεοπροβολέα και πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης. Σφίξτε καλά όλες τις βίδες μετά τη ρύθμιση. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες ο βιντεοπροβολέας ή το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μην χαλαρώνετε ποτέ τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά την εγκατάσταση. Ελέγχετε τακτικά ότι οι βίδες δεν έχουν χαλαρώσει. Εάν εντοπίσετε χαλαρωμένες βίδες σφίξτε τις καλά. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες ο βιντεοπροβολέας ή το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Προσοχή Εγκαταστήστε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης σε σημεία προφυλαγμένα από υπερβολική σκόνη και υγρασία ώστε να μην λερώνονται ο φακός και τα οπτικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα. Μην εγκαταστήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης σε σημεία όπου είναι πιθανό να σημειωθεί υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας του βιντεοπροβολέα. Ένα τέτοιο περιβάλλον λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο βιντεοπροβολέα. Μην εγκαταστήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης σε σημεία με υπερβολική υγρασία ή σκόνη κοντά σε εστίες μαγειρέματος ή θέρμανσης και σε σημεία εκτεθειμένα σε καπνό ή ατμούς. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη ρύθμιση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης. Αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή υλικών ζημιών. 3

4 Προετοιμασία πριν τη χρήση Αυτό το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης είναι σχεδιασμένο για τη στερέωση βιντεοπροβολέων μικρής εμβέλειας Epson στον τοίχο. Επιλογή σημείου εγκατάστασης Επιλέξτε το σημείο εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης και προετοιμάστε το κατάλληλα. Επίσης βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση 410 έως 660 mm από την κορυφή της ης εικόνας στην οθόνη προβολής μέχρι την οροφή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μέγεθος οθόνης προβολής και απόσταση προβολής" στη σελίδα 7 για περισσότερες λεπτομέρειες. Μην εγκαταστήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης σε σημεία εκτεθειμένα σε κραδασμούς ή χτυπήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο βιντεοπροβολέα ή στην επιφάνεια τοποθέτησης. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πέσει ο βιντεοπροβολέας προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Εγκαταστήστε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης σε σημεία προφυλαγμένα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές όπως λαμπτήρες φθορισμού ή κλιματιστικά. Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ορισμένα είδη λαμπτήρων φθορισμού μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου του βιντεοπροβολέα. Σας συνιστούμε να περιορίζετε το μήκος του καλωδίου σύνδεσης σε λιγότερο από 20 m για τη μείωση του εξωτερικού θορύβου. 4

5 Περιεχόμενα συσκευασίας Ελληνικά Μονάδα ρύθμισης Βραχίονας Πλάκα βραχίονα Πλάκα βιντεοπροβολέα Πλάκα τοίχου Κάλυμμα πλάκας τοίχου Κάλυμμα καλωδίων Κάλυμμα βραχίονα Μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm με ροδέλα (x1) Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm χωρίς ροδέλες (x6) Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm με ροδέλες/ροδέλες ασφάλισης (x5) Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M8 x 16 mm χωρίς ροδέλες (x7) Εξαγωνικά κλειδιά (M4 και M8) Οδηγός εγκατάστασης (το παρόν εγχειρίδιο) CD-ROM τεκμηρίωσης Για την εγκατάσταση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα μπουλόνια. Μην χρησιμοποιήσετε άλλου τύπου μπουλόνια εκτός από τα παρεχόμενα. Χρησιμοποιήστε ούπα M8 x 60 mm (τουλάχιστον 3) που διατίθενται στο εμπόριο για τη στερέωση της πλάκας τοίχου στον τοίχο. Φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και εξαρτήματα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. 5

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάρος Περίπου 11 kg Μέγιστο φορτίο 55 kg Μήκος βραχίονα 1000 έως mm (από το σημείο προσαρμογής της πλάκας τοίχου μέχρι το σημείου καλύμματος του βραχίονα) Εύρος ρύθμισης 0 έως 134 mm (ελάχιστο μήκος βραχίονα) 0 έως 230 mm (μέγιστο μήκος βραχίονα) Εύρος ρύθμισης κλίσης -7 έως 17 (ελάχιστο μήκος βραχίονα) -17 έως 7 (μέγιστο μήκος βραχίονα) Εύρος ρύθμισης οριζόντιας περιστροφής ± 5 Εύρος ρύθμισης οριζόντιας κύλισης ± 5 Εύρος ρύθμισης οριζόντιας ± 45 mm Προσοχή Δεν είναι δυνατή η σωστή εκτέλεση της διόρθωσης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης εάν ρυθμίσετε το βιντεοπροβολέα εκτός του εύρους χρήσης του. Ελέγξτε το εύρος στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η διόρθωση στο Εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το βιντεοπροβολέα. κλίσης οριζόντιας περιστροφής οριζόντιας κύλισης οριζόντιας Μονάδες: mm *Τιμή απόκλισης του κέντρου της οθόνης προβολής και του κέντρου της πλάκας τοίχου 6

7 Μέγεθος οθόνης προβολής και απόσταση προβολής Ανατρέξτε στους πίνακες στις επόμενες σελίδες και εγκαταστήστε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης και το βιντεοπροβολέα για προβολή εικόνων με το κατάλληλο μέγεθος στην οθόνη προβολής. Οι τιμές είναι απλώς προσεγγιστικές. Η συνιστώμενη απόσταση είναι 70 έως 119 cm. Ελληνικά 100 έως 151cm C B 5cm*1 D Κέντρο φακού Προβαλλόμενη εικόνα 6cm*2 A (70 έως 119 cm) *1 Aφήστε απόσταση τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στην κορυφή της ης εικόνας στην οθόνη προβολής και στη βάση της πλάκας τοίχου. *2 Το πάχος της οθόνης προβολής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 cm. (Οι τιμές στον πίνακα αποστάσεων προβολής βασίζονται σε οθόνη προβολής πάχους 6 cm.) 7

8 Βιντεοπροβολείς WXGA: EB-536Wi/EB-535W/EB-525W κ.ά. Μονάδες: cm Μέγεθος οθόνης προβολής 16:10 WXGA 16:9 Ευρεία 4:3 XGA 60" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

9 Μονάδες: cm Μέγεθος οθόνης προβολής 16:10 WXGA 16:9 Ευρεία 4:3 XGA 92" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Μέγεθος οθόνης προβολής Μέγιστη (Tele) 16:10 WXGA* 50" " :9 Ευρεία* 48" " :3 XGA* 44" " ης εικόνας και * Aφήστε απόσταση τουλάχιστον 14 cm ανάμεσα στην κορυφή της ης εικόνας στην οθόνη προβολής και τη βάση της πλάκας τοίχου. Ελληνικά 9

10 Βιντεοπροβολείς XGA: EB-530/EB-520 κ.ά. Μονάδες: cm Μέγεθος οθόνης προβολής 4:3 XGA 16:9 Ευρεία 16:10 WXGA 58" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

11 Μονάδες: cm Μέγεθος οθόνης προβολής 4:3 XGA 16:9 Ευρεία 16:10 WXGA 89" " " " " " " " " " " " " " " " " " Μέγεθος οθόνης προβολής Μέγιστη (Tele) 4:3 XGA* 46" " :9 Ευρεία** 43" " :10 WXGA** 44" " ης εικόνας και * Aφήστε απόσταση τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στην κορυφή της ης εικόνας στην οθόνη προβολής και τη βάση της πλάκας τοίχου. ** Aφήστε απόσταση τουλάχιστον 20 cm ανάμεσα στην κορυφή της ης εικόνας στην οθόνη προβολής και τη βάση της πλάκας τοίχου. Ελληνικά 11

12 Συναρμολόγηση και εγκατάσταση Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την εγκατάσταση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης. Εάν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. o o o o Προειδοποίηση Κατά τη στερέωση του βιντεοπροβολέα στον τοίχο με το στήριγμα τοίχου ο τοίχος θα πρέπει να είναι αρκετά γερός ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος του βιντεοπροβολέα του στηρίγματος τοίχου και των καλωδίων. Το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο από σκυρόδεμα. Επιβεβαιώστε το βάρος του βιντεοπροβολέα του στηρίγματος τοίχου και των καλωδίων πριν από την εγκατάσταση και λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της αντοχής του τοίχου. Εάν ο τοίχος δεν είναι αρκετά γερός ενισχύστε τον πριν την εγκατάσταση. Πριν την εγκατάσταση ελέγξτε προσεκτικά την κατασκευή το υλικό και την αντοχή του τοίχου. Εγκαταστήστε σταθερά το στήριγμα ώστε να αντέχει το βάρος του βιντεοπροβολέα και του στηρίγματος καθώς και τους οριζόντιους κραδασμούς. Χρησιμοποιήστε παξιμάδια και μπουλόνια M8. Εάν χρησιμοποιηθούν παξιμάδια και μπουλόνια μικρότερα από M8 υπάρχει πιθανότητα να πέσει το στήριγμα τοποθέτησης. Η Epson δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από την έλλειψη αντοχής του τοίχου ή τη λανθασμένη εγκατάσταση. q Στο σημείο εγκατάστασης του στηρίγματος τοίχου βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση 410 έως 660 mm από την κορυφή της ης εικόνας στην οθόνη προβολής μέχρι την οροφή. Ανατρέξτε "Μέγεθος οθόνης προβολής και απόσταση προβολής" στη σελίδα 7 για περισσότερες λεπτομέρειες. 1. Εγκατάσταση της πλάκας τοίχου 1) Προσδιορίστε τη θέση για την εγκατάσταση της πλάκας τοίχου και σημειώστε το σημείο στον τοίχο. Στερεώστε την πλάκα τοίχου έτσι ώστε το κέντρο της οθόνης προβολής και η σημασμένη γραμμή ελέγχου της πλάκας τοίχου να βρίσκονται στην ίδια γραμμή όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Aφήστε απόσταση τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στην κορυφή της ης εικόνας στην οθόνη προβολής και τη βάση της πλάκας τοίχου. Ωστόσο αν χρησιμοποιείτε το ελάχιστο ζουμ (tele) ανατρέξτε στους πίνακες των προηγούμενων σελίδων. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να ολισθήσετε το βιντεοπροβολέα οριζόντια κατά 45 cm χρησιμοποιώντας τον ολισθητήρα στη μονάδα ρύθμισης. Ανατρέξτε βήμα 10. στη σελίδα 18 για περισσότερες λεπτομέρειες. Κέντρο πλάκας τοίχου 5cm 8cm Κέντρο οθόνης προβολής 12

13 2) Τοποθετήστε την πλάκα τοίχου πάνω στα σημάδια που κάνατε στο βήμα 1 και κατόπιν σημειώστε τις οπές τοποθέτησης της πλάκας στον τοίχο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η πλάκα τοίχου πρέπει να στερεωθεί με ούπα σε τουλάχιστον τρία σημεία. Εάν η στερέωση πραγματοποιηθεί σε τέσσερα σημεία χρησιμοποιήστε τα τέσσερα σημεία A ή τα τέσσερα σημεία B που υποδεικνύονται παρακάτω. Ελληνικά Για 3 σημεία τοποθέτησης Για 4 σημεία τοποθέτησης 3) Στα σημεία που σημειώσατε ανοίξτε οπές με διάμετρο και βάθος όπως παρακάτω. Διάμετρος οπής Βάθος οπής-οδηγού Βάθος οπής ούπα 85 mm 40 mm 35 mm 4) Καθαρίστε τη σκόνη από το άνοιγμα της οπής με μια συσκευή όπως μια ηλεκτρική σκούπα. 5) Τοποθετήστε την πλάκα στον τοίχο και βάλτε τα ούπα M8 x 60 mm στις οπές που ανοίξατε. Βάλτε το παξιμάδι και χτυπήστε το μπουλόνι με ένα σφυρί μέχρι να μπει καλά μέσα στο ούπα. 6) Σφίξτε το παξιμάδι με ένα κλειδί για να στερεωθεί καλά η πλάκα στον τοίχο. 13

14 2. Συναρμολόγηση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης 1) Προσαρμόστε τη μονάδα ρύθμισης στο βραχίονα. 2) Ασφαλίστε την προσωρινά με τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm και τα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M8 x 16 mm με τη βοήθεια των εξαγωνικών κλειδιών (Μ4 και Μ8). Βραχίονας Μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm Μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M8 x 16 mm Μονάδα ρύθμισης q Με εξαίρεση τη χρήση βιντεοπροβολέων EB-536Wi/535W/525W/530/520 οι θέσεις για τη βίδα A διαφέρουν. Επικοινωνήστε με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο για περαιτέρω πληροφορίες. 3) Προσαρμόστε την πλάκα βραχίονα με ένα εξαγωνικό κλειδί (M8) και τέσσερα μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M8 x 16 mm. Πλάκα βραχίονα Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M8 x 16 mm (x4) 14

15 3. Όδευση των καλωδίων μέσα από το βραχίονα Ελληνικά Βραχίονας Προσοχή Αν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν χωρίς να περάσετε τα καλώδια μέσα από το βραχίονα μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα. 4. Προσάρτηση του βραχίονα στην πλάκα τοίχου 1) Περάστε το άγκιστρο της πλάκας βραχίονα στη ράβδο της πλάκας τοίχου. Προσέξτε να μην πιαστούν τα καλώδια της πλάκας του βραχίονα και της πλάκας τοίχου. 2) Ασφαλίστε προσωρινά την πλάκα του βραχίονα με δύο μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M8 x 16 mm. Ράβδος πλάκας τοίχου Πλάκα βραχίονα Πλάκα τοίχου Βραχίονας Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M8 x 16 mm (x2) 15

16 5. Προσάρτηση της πλάκας βιντεοπροβολέα στο βιντεοπροβολέα 1) Γυρίστε το βιντεοπροβολέα ανάποδα. 2) Προσαρτήστε την πλάκα βιντεοπροβολέα στο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί (M4) και πέντε μπουλόνια M4 x 12 mm με ροδέλες/ροδέλες ασφάλισης. Πλάκα βιντεοπροβολέα Μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm (x5) με ροδέλες/ροδέλες ασφάλισης Πλευρά φακού βιντεοπροβολέα Προειδοποίηση Εάν χρησιμοποιήσετε συγκολλητικές ουσίες για να εμποδίσετε τη χαλάρωση των βιδών ή υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια στα σημεία στερέωσης του στηρίγματος τοίχου το περίβλημα μπορεί να σπάσει προκαλώντας πτώση του βιντεοπροβολέα και πιθανό τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε συγκολλητικές ουσίες λιπαντικά ή λάδια για την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης. q Σφίξτε καλά τις βίδες. 6. Τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα στη μονάδα ρύθμισης 1) Σύρετε την πλάκα βιντεοπροβολέα στη μονάδα ρύθμισης όπως υποδεικνύεται παρακάτω. 2) Ασφαλίστε προσωρινά τη μονάδα ρύθμισης με δύο μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm στα σημεία που υποδεικνύονται στην παρακάτω εικόνα. Μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής Μ4 x 12 mm με ροδέλα Μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής Μ4 x 12 mm χωρίς ροδέλα Σημάδι Πλάκα βιντεοπροβολέα Μονάδα ρύθμισης 16

17 7. Άνοιγμα του πτυσσόμενου βραχίονα ρύθμιση του μήκους και προσωρινή ασφάλιση της θέσης του 1) Ξεβιδώστε τη βίδα στο βραχίονα. ( ) 2) Ρυθμίστε το μήκος του βραχίονα με τη βοήθεια του μέτρου στην κάτω πλευρά ανάλογα με την απόσταση προβολής όπως υποδεικνύεται στην ενότητα "Μέγεθος οθόνης προβολής και απόσταση προβολής" στη σελίδα 7. ( ) 3) Αφού ρυθμίσετε το μήκος ασφαλίστε προσωρινά τη θέση του βιδώνοντας ξανά τη βίδα. ( ) Ελληνικά ίντσα cm 8. Σύνδεση των καλωδίων Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα άλλα καλώδια στο βιντεοπροβολέα. 9. Τοποθέτηση του καλύμματος καλωδίων Τεντώστε τυχόν χαλαρά καλώδια και τοποθετήστε το κάλυμμα καλωδίων ασφαλίζοντάς το με τις βίδες όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Κάλυμμα καλωδίων 17

18 10. Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα και έλεγχος της οθόνης προβολής 1) Συνδέστε το βιντεοπροβολέα στην πρίζα. 2) Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα. 3) Ρυθμίστε την κατακόρυφη ολίσθηση (γωνία βραχίονα) με τη βίδα (E) στο κάτω μέρος της πλάκας του βραχίονα. Ο βραχίονας ανασηκώνεται όταν σφίγγετε τη βίδα και χαμηλώνει όταν την ξεβιδώνετε. 4) Ξεβιδώστε τις βίδες (A B C D) στη μονάδα ρύθμισης και ρυθμίστε τη θέση της οθόνης προβολής καθώς μεταβάλετε την κατεύθυνση και τη θέση του βιντεοπροβολέα. A: κλίσης: -7 έως 17 (ελάχιστο μήκος βραχίονα) -17 έως 7 (μέγιστο μήκος βραχίονα) B: οριζόντιας κύλισης: ± 5 C: οριζόντιας περιστροφής: ± 5 D: οριζόντιας : ± 45 mm E: : 0 έως 134 mm (ελάχιστο μήκος βραχίονα) 0 έως 230 mm (μέγιστο μήκος βραχίονα) Πλάκα βραχίονα Μονάδα ρύθμισης 18

19 5) Σφίξτε καλά τις βίδες στο βραχίονα και τη μονάδα ρύθμισης με τα εξαγωνικά κλειδιά (M4 και M8). Προειδοποίηση Σφίξτε καλά όλες τις βίδες. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες ο βιντεοπροβολέας ή το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Ελληνικά 11. Τοποθέτηση του καλύμματος του βραχίονα Ασφαλίστε το κάλυμμα του βραχίονα με ένα μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm και ένα εξαγωνικό κλειδί (M4). Μπουλόνι κοίλης εξαγωνικής κεφαλής Μ4 x 12 mm Κάλυμμα βραχίονα 19

20 12. Τοποθέτηση του καλύμματος της πλάκας τοίχου Ασφαλίστε το κάλυμμα της πλάκας τοίχου με τρία μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής M4 x 12 mm και ένα εξαγωνικό κλειδί (M4). Κάλυμμα πλάκας τοίχου Μπουλόνι κοίλης μπουλόνια κοίλης εξαγωνικής κεφαλής (x3) Κάλυμμα πλάκας τοίχου q Κατά την κοπή του λεπτού τμήματος του καλύμματος της πλάκας τοίχου και την όδευση των καλωδίων μέσα από αυτό φροντίστε οπωσδήποτε να αφαιρέσετε τα γρέζια ώστε να λειανθούν τα τραχιά άκρα προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση βλαβών στα καλώδια. Η εγκατάσταση και η αφαίρεση του βιντεοπροβολέα καθώς και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το βιντεοπροβολέα για πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση και την επισκευή. Προειδοποίηση o o Μην χαλαρώνετε ποτέ τα μπουλόνια και τα παξιμάδια μετά την εγκατάσταση. Ελέγχετε τακτικά ότι οι βίδες δεν έχουν χαλαρώσει. Εάν εντοπίσετε χαλαρωμένες βίδες σφίξτε τις καλά. Εάν δεν σφίξετε καλά τις βίδες ο βιντεοπροβολέας ή το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να πέσει προκαλώντας τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Μην κρεμιέστε οι ίδιοι από το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα από αυτό. Εάν πέσει ο βιντεοπροβολέας ή το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές EL 20 Copyright Seiko Epson Corporation All rights reserved.

Ελληνικά. Οδηγός. εγκατάστασης. Ελληνικά

Ελληνικά. Οδηγός. εγκατάστασης. Ελληνικά Οδηγός εγκατάστασης Οδηγίες για την ασφάλεια Για την ασφάλειά σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό, πριν χρησιμοποιήσετε τη βάση στήριξης. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός, που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Οθόνη LCD με διαχείριση χρωμάτων Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420 Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (συμπ. ανιχνευτή κίνησης) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart. Οδηγός χρήσης

Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart. Οδηγός χρήσης Επιτοίχια ανάρτηση του υπολογιστή HP TouchSmart Οδηγός χρήσης Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Hewlett- Packard διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Unit Εγχειρίδιο χρήσης

Interactive Unit Εγχειρίδιο χρήσης Interactive Unit Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τον οδηγό Quick Setup Guide και ότι θα ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτό το έγγραφο κατά την εγκατάσταση του Interactive

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K. Οδηγίες Χρήσης ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ SFT-17K Οδηγίες Χρήσης 5202650054975 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΟΥ TIMMY MD 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή....3 Περιγραφή εξαρτημάτων και χειριστηρίων....3 Λειτουργίες κουμπιών και διακοπτών....4 Τεχνικά χαρακτηριστικά....4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία προσοχής! ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται

Σημεία προσοχής! ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται BeoLab 10 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 1. Συναρμολογήστε το μηχάνημα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ A ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 Β ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 C ΜΠΑΡΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 1 D ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 F ΡΑΒΔΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΑ ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ No ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A ΑΝΩ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΟΚΟΣ 1 Β ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 C ΠΙΣΩ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 D ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΔΟΚΟΣ 1 Ε ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 1 F ΔΟΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200 Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας 3-IN-1. Εγχειρίδιο Χρήσης. Μοντέλο: USF-632. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Ανεμιστήρας 3-IN-1. Εγχειρίδιο Χρήσης. Μοντέλο: USF-632. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Ανεμιστήρας 3-IN-1 Μοντέλο: USF-632 Εγχειρίδιο Χρήσης Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Σημάνσεις Ασφαλείας Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  TCP320/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome TCP320/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Adjustable Dumbbell Bench

Adjustable Dumbbell Bench Adjustable Dumbbell Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για την επιτοίχια/επιτραπέζια βάση Arlo Baby

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για την επιτοίχια/επιτραπέζια βάση Arlo Baby Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για την επιτοίχια/επιτραπέζια βάση Arlo Baby 1 Καλωσορίσατε Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την επιτοίχια/επιτραπέζια βάση Arlo Baby. Η έναρξη χρήσης είναι εύκολη. Μεγάλη ράβδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία) Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

X-FIT Μοντέλο X-FIT Διατηρήστε αυτό το πρωτότυπο Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΗΧΑΝΗ SMITH

X-FIT Μοντέλο X-FIT Διατηρήστε αυτό το πρωτότυπο Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΗΧΑΝΗ SMITH ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το όργανο γυμναστικής Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας X-FIT 1003 ΜΗΧΑΝΗ SMITH Λίστα υλικών μηχανής SMITH Οδηγίες συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ

Puritan Bennett. τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800. Έλεγχος περιεχομένου κιτ Οδηγίες Εγκατάστασης Puritan Bennett TM τροχήλατη βάση στερέωσης συμπιεστή αναπνευστήρα σειράς 800 τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα σειράς 800 Έλεγχος περιεχομένου κιτ Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Οδηγίες Εγκατάστασης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Οδηγίες Εγκατάστασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Πίνακας Περιεχομένων Σημειώσεις Μονάδας Εγκατάστασης Εγκατάσταση στύλου μονάδας Εγκατάσταση συστήματος παράδοσης Συνδέσεις κουτιού χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3210/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3210/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα