ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ` ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά Μέτρο, Άξονα προτεραιότητας και σύνολο αξόνων...12 Άξονας Προτεραιότητας 1: «Διασυνοριακές Υποδομές»...14 Άξονας Προτεραιότητας 2: «Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση»...20 Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ποιότητα ζωής Περιβάλλον - Πολιτισμός»...28 Στόχοι...28 Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ειδική Ενίσχυση για τις περιοχές που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες»...39 Άξονας Προτεραιότητας 5: «Τεχνική βοήθεια» Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών υλοποίησης σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος Αιτιολόγηση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όροι εφαρμογής, δυσκολίες και ενέργειες αντιμετώπισηςσφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Ανάλυση χρηματοδοτικής προόδου, στοιχεία επηρεασμού εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ερμηνεία των χρηματοδοτικών δεικτών ως προς την πρόοδο υλοποίησης...52 Σύγκριση της προόδου ως προς τις προβλέψεις που είχαν προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Διορθωτικές ενέργειες Παρουσίαση χρηματοοικονομικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν (κρατικές ενισχύσεις) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σύνδεση του Προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 3.1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΟΥΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρουσίαση των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης, προβλήματα κατά την υλοποίηση και ενέργειες αντιμετώπισής τους Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Καθοδήγησης Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη συλλογή στοιχείων για τη μέτρηση των δεικτών και τρόπος αντιμετώπισής τους Επιτευχθείσα πρόοδος σε ειδικά θέματα (περιβάλλον, ανταγωνισμός, ισότητα ευκαιριών) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα του Προγράμματος...7 Πίνακας 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας...8 Πίνακας 3. Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ) του αρχικού προγράμματος PHARE CBC Βουλγαρία Ελλάδα...9 Πίνακας 4: Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου...47 Πίνακας 5: Συνοπτικός πίνακας σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις...55 Πίνακας 6: Χρηματοδοτικός πίνακας ανά Άξονα Προτεραιότητας & Μέτρο (δαπάνες σωρευτικά)...59 Πίνακας 7: αιτήματα πληρωμών και τις εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής (ΕΤΠΑ) 62 Πίνακας 8: Εφαρμογή Κανόνα Ν Πίνακας 9: Συμβολή των Μέτρων σε επίπεδο Πεδίων ΠαρέμβασηςΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Πίνακας 10: Επιτόπιοι έλεγχοι κατά το 2007Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Πίνακας 11: Συνοπτικά στοιχεία ελέγχων του Προγράμματος σε σχέση με τα ενταγμένα έργα... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Κ.Π. Δομή της έκθεσης Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Προγράμματος «INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ » για το έτος 2007, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», καθώς και σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία που καθορίζει για τις Ετήσιες Εκθέσεις ο Κανονισμός 1260/99 (άρθρο 37): Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2007 καθώς και τις σημαντικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις Εθνικές, Περιφερειακές και Τομεακές Πολιτικές επιχειρώντας τη σκιαγράφηση των μεταβολών των γενικών όρων σημαντικών για την εκτέλεση του Προγράμματος. Το δεύτερο κεφάλαιο καταγράφει συνοπτικά την επιτευχθείσα πρόοδο στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Προγράμματος, τόσο κατά τη διάρκεια του 2007, όσο και από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος (πορεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, ποσοτικοποίηση στόχων και καθορισμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος). Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος όπου παρατίθενται χρηματοδοτικά στοιχεία και Πίνακες για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά και για κάθε Άξονα και Μέτρο ξεχωριστά. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, παρατίθενται η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τις διαδικασίες καθορισμού 4

6 και έγκρισης των κριτηρίων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν εντός του Παρουσιάζονται επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά το 2007 και τα θέματα Τεχνικής Βοήθειας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος. Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει τόσο τη συμβατότητα της εφαρμογής του Προγράμματος και των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων με τις Κοινοτικές Πολιτικές όσο και τη συνάφεια αυτού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή των εμπλεκόμενων κρατών. Ταυτότητα του Προγράμματος Το Πρόγραμμα INTERREG III Α/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση Ε (2001) 4076 / Με την απόφαση Ε (2002) 1703 / χορηγήθηκε στην Ελλάδα επιπλέον ενίσχυση ύψους που αφορά στην Ειδική Ενίσχυση για τις περιοχές που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες. Το συνολικό ύψος του προγράμματος διαμορφώθηκε στα ΕΥΡΩ και εισήχθη νέος Άξονας Προτεραιότητας (4) που αφορά στην «Ειδική Ενίσχυση για περιοχές που συνορεύουν με υποψήφιες προς ένταξη χώρες». Στην συνέχεια με την αναθεώρηση του Κοινού Προγραμματικού Εγγράφου (ΚΠΕ) το μέτρο 2.2 «Ανθρώπινοι Πόροι και προώθηση της απασχόλησης» του άξονα Προτεραιότητας 2, καταργήθηκε και οι δράσεις του ενσωματώθηκαν στα μέτρα 2.1 και 2.3. Επίσης ο προϋπολογισμός του μέτρου μεταφέρθηκε στο μέτρο 2.1. Επιπλέον σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής (23/12/2004), η επιτροπή διέθεσε τιμαριθμοποίηση για τα έτη ανά κράτος μέλος για κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙ Α με επιστολή στις ελληνικές αρχές αρ της 23 ης Ιανουαρίου Το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙΑ / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ εγκρίθηκε στις σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε. αριθμ. C (2004)

7 Με βάση τα νέα δεδομένα, που διαμορφώθηκαν από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαπιστώθηκε η ανάγκη για νέα αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία και πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2007 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία στις 27 Νοεμβρίου Η αναθεώρηση του Προγράμματος εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. E(2007)1687 της 11ης Απριλίου Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος είναι : Για την Ελλάδα: Οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Νομοί Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) και Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών). Για την Βουλγαρία: Οι επαρχίες : Blagoevgrad, Smolian, Kardjali, Khaskovo ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η στρατηγική του Προγράμματος επικεντρώνεται στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και στην παροχή της δυνατότητας για εφαρμογή και χρηματοδότηση έργων που υποστηρίζουν κοινούς σκοπούς, στην ανάδειξη του χώρου παρέμβασης σε χώρο επέκτασης του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην άρση των φυσικών εμποδίων λειτουργίας της περιοχής, με όρους ποιότητας ζωής (προστασία του περιβάλλοντος, αειφόρο ανάπτυξη) συνεκτιμώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ως άνω περιοχών. Ως γενικός στόχος του Προγράμματος καθορίζεται «Η ανάδειξη της περιοχής σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης, της αναπτυξιακής διαδικασίας και της επέκτασης του Ευρωπαϊκού Χώρου στην ενδοχώρα των Βαλκανίων, την Παραευξείνια Ζώνη και την Ανατολική Μεσόγειο». Ο στρατηγικός στόχος εξειδικεύεται στον ακόλουθο επιχειρησιακό στόχο: «Ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής». Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος που συμβάλλουν στην επίτευξη της στρατηγικής περιλαμβάνουν : Την άρση της γεωγραφικής και επικοινωνιακής απομόνωσης της περιοχής 6

8 Την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση της απασχόλησης, και Την λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών επιδράσεων / επιπτώσεων. Η επίτευξη του Γενικού και των Στρατηγικών Στόχων του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μέσω των παρεμβάσεων που εντάσσονται στους εξής πέντε(5) Άξονες Προτεραιότητας: Πίνακας 1: Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα του Προγράμματος ΑΞΟΝΑΣ 1: Διασυνοριακές Υποδομές Μ 1.1 Υποδομές μεταφορών Μ 1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων ΑΞΟΝΑΣ 2: Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση Μ 2.1 Ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Μ 2.3 Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων ΑΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής περιβάλλον-πολιτισμός Μ 3.1 Βελτίωση της ποιότητας ζωής Μ 3.2 Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος Μ 3.3 Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων ΑΞΟΝΑΣ 4: Ειδική Ενίσχυση για τις περιοχές που συνορεύουν με τις Μ 4.1 Κοινοτική δράση για την ενίσχυση υποδομών μεταφορών υποψήφιες χώρες ΑΞΟΝΑΣ 5. Τεχνική βοήθεια Μ 5.1 Διαχείριση του Προγράμματος Μ 5.2 Τεχνική υποστήριξη ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στον ακόλουθο Πίνακα, αποτυπώνονται τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία για το σύνολο του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας: 7

9 Πίνακας 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΛΟΙΠΟΙ ΙΔΩΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 1. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1(2+8_ 2 3(=4) 4 5(6+7) ΣΥΝΟΛΟ

10 Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του PHARE CBC Βουλγαρία Ελλάδα, παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Πίνακας 3. Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ) του αρχικού προγράμματος PHARE CBC Βουλγαρία Ελλάδα ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (PHARE CBC) ΑΞΟΝΑΣ 1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

11 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η Βουλγαρία εντάχθηκε στην Ε.Ε. την 1 η Ιανουαρίου 2007, και δείχνει να έχει μπει σε τροχιά μακροοικονομικής σταθερότητας και συνεχούς ανάπτυξης. Οι οικονομικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις αποτέλεσαν κυβερνητικές προτεραιότητες, με αποτέλεσμα τον χαμηλό πληθωρισμό, τους σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης και την ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος. Παρότι κατά τον πρώτο χρόνο ως μέλος της Ε Ε ο πληθωρισμός άγγιξε επίπεδα υψηλότερα πέρα κάθε εκτιμήσεως, το όριο του ρυθμού ανάπτυξης παρέμεινε σταθερό. Το νομοθετικό πλαίσιο της Βουλγαρίας, εναρμονισμένο με αυτό της Ε.Ε. πριν από την ένταξή της, υπόκειται σε μικρότερου μεγέθους τροποποιήσεις:τελωνειακές επιβαρύνσεις, περιβάλλον, νόμος περί προμηθειών, κλπ. Όσον αφορά στην Ελλάδα, πέραν των έργων / δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Γ Προγραμματικής Περιόδου για τις Χώρες Μέλη της Ε.Ε., η χώρα εφαρμόζει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, προϋποθέτει συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες υποστηρίζουν το μακροοικονομικό πλαίσιο της Χώρας, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουν στη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών, αυξάνοντας την κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών και τη δυνατότητα προσαρμογής των αγορών στις συνθήκες της ενιαίας αγοράς, της τεχνολογικής προόδου και της μεταβολής του οικονομικού κύκλου. Οι παραπάνω δράσεις είναι συναφείς με τις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και συμβάλλουν θετικά στην υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 10

12 Το κυριότερο νομοθετικό έργο που τέθηκε σε ισχύ κατά το 2007 και αφορά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, έχει ως ακολούθως: Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64 /2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EΕ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Προεδρικό Διάταγμα Νο 118 «Κανονισμός Δημοσίων Προμηθειών» της 10 ης Ιουλίου Καμία περαιτέρω αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο σχετική με την υλοποίηση του Προγράμματος INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ δεν ίσχυσε κατά το έτος ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, κατά το έτος 2007 δεν υπήρξαν σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές εξελίξεις στον ελληνικό ή ευρωπαϊκό χώρο που να επηρεάζουν την εφαρμογή του Προγράμματος INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. δεν προκάλεσε επιπτώσεις που επηρέασαν την μετέπειτα εφαρμογή του Προγράμματος. 11

13 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά Μέτρο, Άξονα προτεραιότητας και σύνολο αξόνων Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, αποτυπώνει την πρόοδο που σημειώθηκε, τόσο σε σύνολο του Προγράμματος, όσο και σε επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα. Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος ακολουθεί τη δομή που έχει το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την αρτιότερη αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί και τον αρχικό προγραμματισμό. Αρχικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου, παρουσιάζονται οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός και η χρηματοοικονομική βαρύτητα του κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης βάσει του συνολικού προϋπολογισμού δημοσιευμένων προσκλήσεων προς Τελικούς Δικαιούχους, των ενταγμένων έργων και των δαπανών που είναι δηλωμένες στο ΟΠΣ έως 31/12/2006. ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ Η ενεργοποίηση των Αξόνων του προγράμματος για την περίοδο έχει ως εξής: 12

14 Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 μέχρι το τέλος του 2007 παρουσιάζει ενεργοποίηση των δράσεών του σε ποσοστό 115%. Η υπερδέσμευση του Προϋπολογισμού του Άξονα γίνεται για λόγους καθαρά λειτουργικούς Εάν ληφθεί υπόψη ότι ο συγκεκριμένος άξονας δεσμεύει πάνω από το 1/2 της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος (62,36), συνάγεται ότι η ικανοποιητική πορεία του άξονα επηρεάζει σημαντικά την συνολική πορεία του προγράμματος. Όσον αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 2 παρουσιάζει ενεργοποίηση 50% της Δημόσιας Δαπάνης του. Δεδομένης της δραστηριοποίησής τους οι Άξονες Προτεραιότητας 3 και 4 υπερβαίνουν το 100% της κατανεμημένης Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Τέλος. έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο των δράσεων του Άξονα 5 του Προγράμματος. Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ) εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος, ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο μέχρι το τέλος του ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ / ΈΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ η δέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2007, ανέρχεται το 80,5% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος με προϋπολογισμό ,954. Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ) εμφανίζονται τα στοιχεία των ενταγμένων έργων του Προγράμματος, ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο μέχρι το τέλος του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Οι δηλωθείσες στο ΟΠΣ. δαπάνες μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 79,58% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Στον Πίνακα 1 (που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ), εμφανίζονται ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας οι δηλωθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες μέχρι το τέλος του Το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει τον «Πίνακα 10» του έτους 2007 και την Προγραμματική Περίοδο

15 Άξονας Προτεραιότητας 1: «Διασυνοριακές Υποδομές» Στόχοι Οι βασικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 είναι οι ακόλουθοι: Άρση της απομόνωσης της διασυνοριακής περιοχής και τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών Ανάδειξη των παραμεθόριων περιοχών ως πύλες εξόδου-εισόδου προς την ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο Αντιμετώπιση φαινομένων λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου και παράνομων δραστηριοτήτων που εμποδίζουν την ανάπτυξή της επιλέξιμης περιοχής. Περιεχόμενο Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 περιλαμβάνει τα Μέτρα 1.1 και 1.2. Το Μέτρο 1.1 αφορά στις «Υποδομές μεταφορών» και το Μέτρο 1.2 αφορά στη «Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων». 14

16 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 EURO Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 1 ανέρχεται στο 58,95% της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος. Μέτρο 1.1 Υποδομές Μεταφορών. Στόχος Ο βασικός στόχος του Μέτρου 1.1 (Υποδομές μεταφορών) είναι η βελτίωση των υποδομών μεταφορών μέσω παρεμβάσεων που αφορούν έργα οδοποιίας όπως μελέτες, διανοίξεις, κατασκευές ανισόπεδων κόμβων, κατασκευές σηράγγων, βελτιώσεις υφιστάμενης χάραξης δρόμων, παρακάμψεις, διαπλατύνσεις, κατασκευές γεφυρών, καθώς και στην κατασκευή νέας χάραξης δρόμου. Επιπλέον θα δοθεί έμφαση στη βελτίωση / εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών υποδομών (μελέτες, βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γραμμών) 15

17 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 1.1 ανέρχεται στο 89% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με Κωδικό Β1 Αρ /ΥΔ 14890/ 4/12/2007 προς τους Φορείς υλοποίησης του Μέτρου 1.1 με ημερομηνία έναρξης 4/12/2007 και λήξης 04/01/2008. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε στα που ισοδυναμεί με ποσοστό ενεργοποίησης 2,5% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. 16

18 ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Υποδομές Μεταφορών ,5% 115% ΣΥΝΟΛΟ ,121,330 2,5% 115%* * Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά το 2007 εγκρίθηκαν προς ένταξη με γραπτή διαδικασία η οποία έλαβε χώρα στις 10/12/2007, 3 έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) Υποδομές μεταφορών ,3% ΣΥΝΟΛΟ ,3% * Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς 17

19 Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 144,158,108,47, ήτοι ποσοστό 104,22% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου, από όπου συνεπάγεται η ικανοποιητική πορεία του. Εάν ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο Μέτρο δεσμεύει το 55% της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος συνάγεται ότι η καλή πορεία αυτού του Μέτρου επηρεάζει σημαντικά την συνολική πορεία του Προγράμματος. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το σημείο 68 της Απόφασης Ε(2005) 1731/ , μια διόρθωση ύψους 10% εφαρμόστηκε στις δηλωθείσες δαπάνες του Μέτρου 1.1 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Υποδομές μεταφορών ,34% 104,22% ΣΥΝΟΛΟ ,34% 104,22% Μέτρο 1.2: Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων Στόχος Ο βασικός στόχος του Μέτρου 1.2 (βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων) είναι η βελτίωση αναβάθμιση συστημάτων παρακολούθησης και διοικητικών διαδικασιών που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διασυνοριακή περιοχή από τις παράνομες δραστηριότητες, έτσι ώστε τα σύνορα να λειτουργήσουν ως πύλες επικοινωνίας για την ελεύθερη ροή πολιτών και προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή νέων μεθοριακών σταθμών, η βελτίωση υφισταμένων μεθοριακών σταθμών, ο 18

20 εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των αρμόδιων αστυνομικών και τελωνειακών παραμεθόριων υπηρεσιών και η δημιουργία δικτύων συνεργασίας για την ασφαλή διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 1.2 ανέρχεται στο 11% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση Στη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2. Ένταξη Πράξεων Κατά το 2007 δεν εγκρίθηκαν προς ένταξη έργα στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2 Οικονομική πρόοδος Μέσα στο έτος 2007, ένα ποσό δηλωθέντων δαπανών (Δημοσία Δαπάνη) έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ.. Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), 19

21 που έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 51,26% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Βελτίωση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων ΣΥΝΟΛΟ , Άξονας Προτεραιότητας 2: «Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση» Στόχοι Οι βασικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι οι ακόλουθοι: η υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής με την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δομών η ενίσχυση ιδιωτικών φορέων ώστε να αναπτύξουν σε ιδιωτική βάση συμφωνίες επιχειρηματικής συνεργασίας Περιεχόμενα Ο Άξονας προτεραιότητας 2 αφορά στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση και περιλαμβάνει τα Μέτρα 2.1 και 2.3. Το Μέτρο 2.1 αφορά στην «Ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων» και το Μέτρο 2.3 αφορά στη «Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων». Το Μέτρο 2.2 «Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης» του Άξονα Προτεραιότητας 2, με την αναθεώρηση του ΚΠΕ (Δεκέμβριος 2004) καταργήθηκε 20

22 και οι δράσεις του ενσωματώθηκαν στα Μέτρα 2.1 και 2.3. Επίσης ο προϋπολογισμός του Μέτρου μεταφέρθηκε στο Μέτρο 2.1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Λοιπή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 2 ανέρχεται στο 22,85% της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος. Μέτρο 2.1: Ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Στόχος Ο βασικός στόχος του Μέτρου 2.1 (Ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων) είναι η ενίσχυση του τοπικού οικονομικού ιστού, σε τομείς όπως η μεταποίηση, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κ.λ.π., στην ενίσχυση δράσεων για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην ενίσχυση συλλογικών φορέων για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις επιλέξιμες περιοχές καθώς και στην ενίσχυση δράσεων για την ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 21

23 Η υποστήριξη και η ανάπτυξη μικρών αλλά και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρώτα στην ενδυνάμωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση των υπαρχόντων θέσεων απασχόλησης καθώς και στη δημιουργία νέων. Κατ αυτόν τον τρόπο, μετακινήσεις εσωτερικής μετανάστευσης μπορούν να προβλεφθούν και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Λοιπή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.1 ανέρχεται περίπου στο 85% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 του ΠΚΠ INTERREG III Α PHARE CBC/ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δημοσίευσε μια πρόσκληση ύψους Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης δυνητικοί δικαιούχοι δέχτηκαν τη συμβουλή να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε καθορισμένες τράπεζες. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν με ημερομηνία έναρξης 26/6/2007 και λήξης 11/10/2007, βάσει του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των αιτούμενων. 22

24 Οι τράπεζες, με τη νομική ισχύ που διαθέτουν ως ενδιάμεσοι φορείς διαπίστωσαν οτι 14 προτάσεις πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια, μέσω μιας διαδικασίας επιλογής τριών φάσεων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, ο δικαιούχος πληροφορείται την έγκριση της πρότασής του από το Γενικό Γραμματέα και του ζητείται να υπογράψει μία σύμβαση. Υπάρχουν αντίγραφα όλων των συμβάσεων στη Διαχειριστική Αρχή. ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Ενίσχυση των επιχειρηματικ ών δραστηριοτήτ ων και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων ,54% 118,29% 1 ΣΥΝΟΛΟ ,54% 118,29% Ένταξη Πράξεων Δεκατέσσερις (14) προτάσεις επιχειρήσεων εγκρίθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής η οποί είχε ανατεθεί στις τράπεζες στην επιτροπή επιλογής και στην επιτροπή ενστάσεων. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό του Το προαναφερθέν ποσό θα πάρει την τελική του μορφή αφότου ολοκληρωθεί και η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων. 1 Το νούμερο υπερβαίνει το 100% δεδομένου ότι ο υπολογισμός γίνεται βάσει της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης η οποία δεν συμπεριλαμβάνει ιδιωτική ή άλλου είδους συμμετοχή. 23

25 ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων % 28% ΣΥΝΟΛΟ % 28% Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε ,52, ήτοι ποσοστό 14,66% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων , ,52 12,04% 14,66% ΣΥΝΟΛΟ , ,52 12,04% 14,66% 2 Συμπεριλαμβάνεται η ιδιωτική ή άλλου είδους συμμετοχή. 24

26 Μέτρο 2.3: Συνεργασία Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Προγραμμάτων Στόχος Ο βασικός στόχος του Μέτρου 2.3 (Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων) είναι η δημιουργία δικτύων συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών και πανεπιστημιακών φορέων, ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος κλπ) καθώς και η ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (πράξεις εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με αντικείμενο τη δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή φοιτητών σε αντικείμενα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δύο χώρες και σχετίζονται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομικής και κοινωνικής διάρθρωσης των περιοχών παρέμβασης). Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Λοιπή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 0 25

27 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 2.3 ανέρχεται περίπου στο 15% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 δεν δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3, εφόσον ο προϋπολογισμός του Μέτρου είχε ήδη εξαντληθεί.. Ένταξη Πράξεων Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2007 δεν υπήρξαν προσκλήσεις για το Μέτρο 2.3, ο αντίστοιχος πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων % ΣΥΝΟΛΟ % ποσά σε Ευρώ *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 33.54% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 26

28 ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων ,54% 42,35% ΣΥΝΟΛΟ ,54% 42,35% 27

29 Άξονας Προτεραιότητας 3: «Ποιότητα ζωής Περιβάλλον - Πολιτισμός» Στόχοι Οι βασικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι οι ακόλουθοι : η υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης την οικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής με την ενίσχυση και δημιουργία κοινών δομών διαχείρισης, κυρίως στον τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος η μείωση του περιφερειακού χαρακτήρα αυτών των περιοχών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των παραμεθόριων περιοχών και θα ενισχύει την αίσθηση της προστασίας και υποστήριξης και όχι της εγκατάλειψής τους. Περιεχόμενα Ο Άξονας προτεραιότητας 3 αφορά στην ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και περιλαμβάνει τα Μέτρα 3.1, 3.2 και 3.3. Το Μέτρο 3.1 στοχεύει στη «Βελτίωση της ποιότητας ζωής», το Μέτρο 3.2 στην «Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» και το Μέτρο 3.3 στην «Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων» Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Λοιπή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή

30 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ ανέρχεται στο 18% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Μέτρο 3.1: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Στόχος Ο βασικός στόχος του Μέτρου 3.1 (Βελτίωση της ποιότητας ζωής) είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο στόχος θα επιτευχθεί κατά κύριο λόγο μέσω πράξεων : α) εκσυγχρονισμού υπαρχόντων Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας (ΔΙΚΕΔΥ) ή δημιουργίας νέων, κατάρτιση προσωπικού υπαρχόντων και νέων ΔΙΚΕΔΥ, β) ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ νοσηλευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, γ) δημιουργίας διασυνοριακού δικτύου μεταξύ ερευνητικών, πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών φορέων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέες τεχνολογίες του τομέα της υγείας (π.χ. τηλε-ιατρική), δ) ανάληψης κοινών διασυνοριακών δράσεων για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδιδόμενων νοσημάτων ανθρώπων και ζώων, των εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων παραγόντων που επιβαρύνουν την υγεία. 29

31 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.1 ανέρχεται στο 22% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Καθώς η συνολική Δημόσια Δαπάνη του 3.1 καλύφθηκε από προσκλήσεις το 2006 δεν υπήρχαν επιπρόσθετες προσκλήσεις κατά το 2007.Η συνολική ενεργοποίηση του Μέτρου περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα: 30

32 ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % =(4/2) Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής % ΣΥΝΟΛΟ % *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Τα έργα που παρουσιάζονται παρακάτω πίνακα εγκρίθηκαν με γραπτές διαδικασίες οι οποίες έλαβαν χώρα το 2007, στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2006( δείτε το κεφ. 4 παρ «Επιτροπή Καθοδήγησης» ) ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ,57 43,5% 55% ΣΥΝΟΛΟ ,57 43,5% 55% 31

33 Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 33,85% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ,85% 43,78% ΣΥΝΟΛΟ ,85% 43,78%% Μέτρο 3.2: Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος Στόχος Το Μέτρο 3.2 αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας των περιφερειακών και τοπικών οργάνων Αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλων εξειδικευμένων φορέων (π.χ. Πανεπιστήμια), για κοινή προστασία των οικοσυστημάτων ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, των βιοτόπων, της πανίδας, υγείας των ζώων καθώς και για αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές περιοχές και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και κυρίως για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης λυμάτων και στερεών αποβλήτων. στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος. στην ενίσχυση της αειφορικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων και του υδάτινου δυναμικού με κοινές διασυνοριακές πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνδυασμό με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με τη δημιουργία διασυνοριακών συστημάτων επείγουσας ανάγκης. 32

34 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Λοιπή Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.2 ανέρχεται στο 42% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με Κωδικό Β1/ /ΥΔ14890/ 4/12/2007 για την επιλογή φορέων υλοποίησης για το Μέτρο 3.2 με ημερομηνία έναρξης 04/12/2007 και λήξης 04/01/2008 Ο προϋπολογισμός που αφορούσε στην πρόταση ανερχότανε στα , δηλαδή ένα ποσοστό ενεργοποίησης ύψους 2,5% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. 33

35 ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Προστασί α, ανάδειξη και διαχείρισ η φυσικού περιβάλλ οντος ,3% 200% ΣΥΝΟΛΟ ,3% 200%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Στην Επιτροπή Καθοδήγησης η οποία έλαβε χώρα μέσω γραπτής διαδικασίας στις 10/12/2007 εγκρίθηκαν προς ένταξη 7 έργα με συνολικό προϋπολογισμό ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ,97% 1,70% ΣΥΝΟΛΟ ,97% 1,70%* ποσά σε Ευρώ 34

36 * Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 103,41% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με το σημείο 68 της Απόφασης Ε(2005)1731/ , εφαρμόστηκε μια διόρθωση ύψους 10% στο Μέτρο 3.2, η οποία ανέρχεται σε ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ,49 99,66% 103,41% ΣΥΝΟΛΟ ,49 99,66% 103,41% Μέτρο 3.3: Ανάδειξη και Προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων Στόχος Ο βασικός στόχος του Μέτρου 3.3 (Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων) είναι η ανάδειξη των πολιτισμικών πόρων που παραμένουν αναξιοποίητοι μέχρι σήμερα (η οποία θα οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στους τομείς της οικονομίας και του τουρισμού), καθώς και η προώθηση κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία πολιτιστικής κουλτούρας που θα επιτρέψει στην περιοχή να διαμορφώσει κοινή ταυτότητα με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. 35

37 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 3.3 ανέρχεται στο 36% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση με Κωδικό Β1/ /MA /12/2007 για την επιλογή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 3.3 με ημερομηνία έναρξης 04/12/72007 και λήξης 04/ Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε στα που αποτελεί ποσοστό ενεργοποίησης 18,4% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ

38 ΜΕΤΡΟ 3.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘ. ΠΡ/ΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕ ΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Ανάδειξη και Προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων ,000,000 19,580,000 18,4% 120.5% ΣΥΝΟΛΟ 16,250, % 102%* * Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Ένταξη Πράξεων Κατά το 2007 εγκρίθηκαν προς ένταξη με γραπτή διαδικασία στις 10/12/2007 από την Επιτροπή Καθοδήγησης τέσσερα (4) έργα, συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό Ένα από τα έργα που εγκρίθηκε κατά το 2005 (Απόφαση Νούμερο /ΜΑ.4390/ ) απεντάχθη από το Πρόγραμμα λόγω αδυναμίας εφαρμογής των προγραμματισμένων ενεργειών. Η Αρχή Διαχείρισης ακύρωσε σχετική έγκριση αποφάσεων( Απόφαση Νούμερο /ΥΔ4646/ ). Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχονταν στο ποσό των

39 ποσά σε Ευρώ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙ- ΜΕΝΩΝ 2007 Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Ανάδειξη και Προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων ,409,161 15,470, ΣΥΝΟΛΟ ,409,161 15,470, Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε ,72, ήτοι ποσοστό 33,16% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το σημείο 68 της Απόφασης Ε(2005) 1731/ , στο Μέτρο 3.3 εφαρμόστηκε διόρθωση της τάξεως του 10%, η οποία ανέρχονταν σε ,40. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Ανάδειξη και Προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων 16,250,000 4,062, ,830, % 33.16% ΣΥΝΟΛΟ 16,250,000 4,062, ,830, % 33.16% 38

40 Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ειδική Ενίσχυση για τις περιοχές που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες» Στόχοι Ο Άξονας προτεραιότητας 4 αφορά στην «Ειδική ενίσχυση για τις περιοχές που συνορεύουν με τις υποψήφιες χώρες». Το μέτρο 4.1 αφορά στην «Κοινοτική δράση για την ενίσχυση υποδομών μεταφορών». Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 προστέθηκε στο Πρόγραμμα με την απόφαση Ε (2002) 1703 / Το Μέτρο αποσκοπεί: Στην άρση της απομόνωσης της διασυνοριακής περιοχής και στην ανάδειξή της ως κύριο μεταφορικό κόμβο στα Βαλκάνια Στη βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης σε κύρια διευρωπαϊκά μεταφορικά δίκτυα για την μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων Σημειώνεται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 4 αφορά ειδική ενίσχυση η οποία έπρεπε να έχει απορροφηθεί μέχρι την 31 / 12/ Περιεχόμενα Ο Άξονας προτεραιότητας 4 περιέχει μόνο το Μέτρο 4.1 «Κοινοτική δράση για την ενίσχυση υποδομών μεταφορών». 39

41 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 4 ανέρχεται στο 3% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Μέτρο 4.1: Κοινοτική Δράση για την Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών Στόχος Το Mέτρο 4.1 αποσκοπεί : 1 την άρση της απομόνωσης της διασυνοριακής περιοχής και στην ανάδειξή της ως κύριο μεταφορικό κόμβο στα Βαλκάνια και 2 στη βελτίωση της ευκολίας πρόσβασης σε κύρια διευρωπαϊκά μεταφορικά δίκτυα για την μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων 40

42 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 4.1 ανέρχεται στο 100% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 4. Ενεργοποίηση Στη διάρκεια του έτους 2007 δεν δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 Ένταξη Πράξεων Κατά το 2007 δεν εγκρίθηκαν προς ένταξη έργα στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 7.247,999, ήτοι ποσοστό 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 41

43 Άξονας Προτεραιότητας 5: «Τεχνική βοήθεια» Στόχοι Ο Άξονας Προτεραιότητας 5- ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ αποσκοπεί στην υποστήριξη και προετοιμασία των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα INTERREG IIIA Ελλάδα-Βουλγαρία, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποδοτική εφαρμογή του Προγράμματος. Περιεχόμενα Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 διακρίνεται στα Μέτρα 5.1. «Διαχείριση του Προγράμματος» και 5.2. «Τεχνική Υποστήριξη». 42

44 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 4 ανέρχεται στο 2% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Μέτρο 5.1: Διαχείριση του προγράμματος Στόχος Το Μέτρο 5.1. «Διαχείριση του Προγράμματος» αποσκοπεί στην επίτευξη του μέγιστου βαθμού υλοποίησης και επιχειρησιακής εκμετάλλευσης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας και αποτελεσματικής χρήσης της Κοινοτικής και Εθνικής Βοήθειας. Στις κατηγορίες πράξεων του Μέτρου αυτού εντάσσονται τόσο πράξεις για τη διαχείριση και θέση σε εφαρμογή του Προγράμματος όσο και πράξεις εκπόνησης μελετών και εμπειρογνωμοσυνών. 43

45 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου 5.1 ανέρχεται στο 80% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 5. Πρόοδος Υλοποίησης Όσον αφορά στο σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου, σε συνέχεια της πρόσκλησης για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (στις ) για την ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών ενός Ειδικού Συμβούλου προγραμματισμού για το Πρόγραμμα Ελλάδα- Βουλγαρία για την περίοδο , υπεγράφη σχετική σύμβαση το Φεβρουάριο του Τον Σεπτέμβριο του 2007, εξαιτίας της παράτασης της προγραμματικής περιόδου, η σύμβαση τροποποιήθηκε αναλόγως. Οι δηλωθείσες δαπάνες, που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως τις , ανέρχονται σε ,32, ήτοι ποσοστό 10,32% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 5.1. Το παραπάνω ποσό περιλαμβάνει δαπάνες, που αφορούν στην προετοιμασία και διεκπεραίωση συναντήσεων και συνεδρίων που οργανώνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG III A / Ελλάδα Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Παρακολούθησης, της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας. Ενδεικτικά, οι δαπάνες περιλαμβάνουν: 1. Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις και έντυπο υλικό 44

46 2. Μεταφράσεις, διερμηνεία, καταγραφή και απομαγνητοφώνηση συναντήσεων 3. Δημοσιεύσεις, εκτυπώσεις και ταχυδρομικές δαπάνες 4. Τεχνικές συναντήσεις και ομάδες εργασίας που αφορούν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Καθοδήγησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Προγράμματος. Μέτρο 5.2: Τεχνική Υποστήριξη Στόχος Το Μέτρο 5.2. αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος, στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, καθώς και στην ανάδειξη της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του ΕΤΠΑ. Κατηγορίες πράξεων οι οποίες εντάσσονται στο Μέτρο 4.2. αποτελούν τόσο η Κατάρτιση Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης όσο και η εφαρμογή μιας σειράς επικοινωνιακών ενεργειών. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή 0 45

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ARCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέτρα του Προγράμματος 123 6. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.1 AΞΟΝΑΣ 1- ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 6.1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική Περιγραφή H αναβάθμιση, ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 0H1H 2H 3H 4H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PHARE CBC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2-4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ...2-4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-5 1.2.1 Εισαγωγή...2-5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας...2-5 1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III B /ΑRCHIMED ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III A /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ. 1-1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-10

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-10 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2-4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ...2-4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-5 1.2.1 Εισαγωγή...2-5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας...2-6 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 INTERREG III A / CARDS ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ CARDS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑ Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣH: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PHARE CBC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ : Εκ των προτέρων Αξιολόγηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕΧ ΑΝΤΕ ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5 του Καν (ΕΚ) 1260/99 ο τρόπος αξιολόγησης διευκρινίζεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στις Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διατάξεις Εφαρμογής 145 8.0.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διατάξεις εφαρμογής βασίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 2004 / C 226 της 02/09/04 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, το οποίο υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μεταξύ ΕΕ και Αλβανίας, ξεκίνησε κατά την προγραμματική περίοδο 2000 2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΞΑΝΘΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 04.05.2012 Α.Π.: 1758

ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 04.05.2012 Α.Π.: 1758 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής" ΑΠΟΦΑΣΗ

Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 2007-2013 http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ημερομηνία : 17/11/2006 Αριθμ. Πρωτ.: 304367/ΥΔ10795 Κωδ. Πρόσκλ.: Κοινή Πρόσκληση Π1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Ο ανώτερος προϋπολογισμός είναι ο δυνητικός συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση έργου και επομένως δεν υπάρχει κατανομή ανά δράση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Ο ανώτερος προϋπολογισμός είναι ο δυνητικός συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση έργου και επομένως δεν υπάρχει κατανομή ανά δράση. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πως ορίζεται ο όρος επιλέξιμος αναφορικά σε κάποιον φορέα; - Ένας φορέας για να είναι επιλέξιμος πρέπει να πληρεί τα παρακάτω βασικά κριτήρια: 1. Nα είναι επιλέξιμος τελικός δικαιούχος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στρατηγική, Στόχοι του Προγράμματος 86 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός στόχος των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας της προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα