ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ. STA Persons/ hours total. STT persons

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ. STA Persons/ hours total. STT persons"

Transcript

1 1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS Πανεπιζηήμια ςποδοσήρ και διαθέζιμερ θέζειρ για εξεπσόμενοςρ και ειζεπσόμενοςρ διδάζκονηερ, θοιηηηέρ και διοικηηικό πποζωπικό ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΤΠΟΓΟΥΗ months hours pers Months hours pers 1. Universität Wien Αςζηπία x9 (*) UG 2. Université de Liège Βέλγιο 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG 3. Masaryk University Σζεσία 2x12 2x x12 2x10 -- UG-PG- 4. Universidad de Malaga 2x10 1x5 1 2x10 1x5 1 UG-PG Iζπανία 5. Universidad de Zaragoza 1x9 1x5 -- 1x9 1x5 -- UG-PG Ιζπανία 6. Universidad de Valladolid 1x6 1x5 1x6 1x5 PG 7. Ecole Nationale des Chartes, Γαλλία 8. Univ. Montpellier 3 Γαλλία Archaeology Philosophy 9. Université de Versailles Saint-Quentin Γαλλία 10. Universität Bielefeld 11. Universität Oldenburg 12. University of Pannonia Οςγγαπία 13. Università degli studi di Napoli - Ιηαλία 14. Università degli Studi di Roma 3 Ιηαλία 15. Uppsala Universitet - οςηδία 16. Bogazici University Σοςπκία 17. Istanbul University - Σοςπκία (*) 18. Sofia University St.Kliment Ohridski - Βοςλγαπία 2x12 1x5 -- 2x12 1x5 -- UG-PG 2x18 1x5 -- 2x18 1x5 -- UG-PG- 2x18 2x18 UG-PG 2x x UG 3x x UG 2x10 1x5 1 2x10 1x5 1 UG-PG 2x8 1x5 1 2x8 1x5 1 UG 2x12 1x5 -- 1x6 1x5 -- UG 2x x UG-PG 2X12 2X X10() 2X15 -- UG-PG- 2X10 2X X10 2X10 -- UG- = student mobility / = teachers mobility / = Administative staff mobility (*) Μόνο incoming students (*) εκκρεμεί η σπογραθή

2 2 ΣΞΓΜΓ n s/ months ns/ hours pers n s/ Month s ns/ho urs pers 1. Universität Wien Αςζηπία 1x UG-PG- 2. Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck Aςζηπία 3. I.S.T.I. Bruxelles Βέλγιο 5x25 1x5 -- 5x25 1x5 -- UG 4. Lessius Hogeschool Antwerpen 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG - Βέλγιο(*) 5. Université de M- Βέλγιο 1x6 1x6 UG 6. Universidad de Granada - Iζπανία 7. Universidad de las Palmas de Gran Canaria Iζπανία 3x30 1x5 1 3x27 1x5 1 PG 1x6 1x5 1 1x6 1x5 1 UG 8. Universidad de Malaga Iζπανία 9. Universidad Autonoma de Salamanca Iζπανία 4x24 1x5 1 4x24 1x5 1 UG 1x x UG 10. Universidad Autonoma de Valladolid Iζπανία/Translation (Soria) 3X27 -- (Soria) 3X27 -- UG 11. University of Eastern Finland - Φινλανδία 12. University of Tampere Φινλανδία 13. Université Blaise-Pascal Γαλλία 14. Université de Montpellier III Γαλλία 15. Université de Strasbourg Γαλλία (***) 16. Universität Hamburg (*) 17. Universität Hannover 2X18 Filologi a Filolo gia 2X18 Filolog ia Filolo gia UG 1x x UG 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG 2x UG 7x63 1x5 -- 2x12 1x5 -- UG-PG- 1x5 1x5 UG 1x x UG-PG 1x10 1x5 -- 1x10 1x5 -- UG

3 3 18. Universität Heidelberg 19. Universität Hildesheim 2x x UG-PG- 2x10 1x5 1 2x10 1x5 1 UG-PG 20. Universität Kassel 21. Universität Leipzig 22. Universität Mainz 3x18 1x5 -- 3x18 1x5 -- UG 23. Universität Paderborn 24. Universität des Saarlandes 25. Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen 26. Università del Salento (Lecce) Ιηαλία 27. Università degli studi di Napoli Federerico II Ιηαλία 28. Università degli studi di Roma «La Sapienza» Ιηαλία 29. Università ca Foscari di Venezia- Ιηαλία 2x12 1x5 -- 2x12 1x5 -- UG 1X5 1x5 -- 1X5 1x5 UG-PG 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG 2x12 1x5 -- 2x12 1x5 -- UG-PG- 30. Università degli studi di Verona 3x27 1x5 -- 3x27 1x5 -- UG - Ιηαλία 31. Ventspils University College 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG Λεηονία 32. Hogskolen I Osfold, Halden 1x6 1x5 -- 1x UG Νοπβηγία 33. ISLA Ποπηογαλία (*) 3x18 1x5 -- 3x18 1x5 -- UG 34. Univerzita Ktantina Filozofa v Nitre λοβακία 2x10 1x5 1 2x10 1x5 1 UG-PG 35. Istanbul Universitesi - Σοςπκία 1x5 -- 5x25 1x5 -- UG-PG 36. OKAN University - Turkey 2x24 2x x24 2x10 -- UG-PG 37. Yasar Universitesi - Σοςπκία 2x10 2x10 2 2x10 2x10 2 UG 39. Roehampton University(***) - Αγγλία 40. University of Cyprus (*) 2Υ20U G 2Υ20PG -- 1x5 -- 1x5 UG-PG 1Υ5 2Υ20U G 2Υ20P G 1Υ5 UG-PG = student mobility / = teachers mobility / = Admin.staff mobility (*) εκκρεμεί η σπογραθή (***) Μόνο

4 4 ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 1. Univ. für Musik und arstell. Kunst Graz Αςζηπία 2. Anton Bruckner Privatuniv. für Musik, Linz Αςζηπία 3. Univ. für Musik und arstell. Kunst Wien Αςζηπία (***) 4. Kervatorium Wien University Αςζηπία 5. Joseph Haydn Cervatoire of the Province of Burgenland Αςζηπία ST pers h T months hours Months ours pers 1x9 1x5 1 1x9 1x5 1 UG -- 1x x5 -- 1x10 1x5 1x5 1x10 1x5 1x5 UG 6. Masaryk University, Brno - Σζεσία 2x12 1x5 -- 2x12 1x5 -- UG-PG - 7. Hochschule für Musik resden (*) 1x5 1x5 -- 1x5 1x5 -- UG 8. Staatliche Hochschule für Musik, Freiburg 9. Hochschule für Musik und Theater, Hannover 10. Carl von Ossietzky-Univ. Oldenburg 11. Staatliche Hochschule für Musik, Trossingen 12. Hochschule für Musik Karlsruhe- (*) 2x24 2x x24 2x10 -- UG 1X10 1X5 1x10 1x5 UG-PG 2x9 1x5 2x9 1x5 13. ARMT Nordjysk Kervatorium Aalborg Γανία 15. Cervatorio Superior de Musica «J.Rodrigo» de Valencia 16. Cervatorio st. di Musica, Castelfranco Veneto Ιηαλία 17. Cerv. di Musica Nino Rota, Monopoli Ιηαλία (*) 1x5 1x5 -- 1x5 1x5 -- UG-PG 2x10 1x5 2 2x10 1x5 2 UG 1x10 1x5 1x10 1x5 PG 3x18 2x x18 2x10 -- UG 18. Cerv. C.Pollini -Padova-Italia 2x12 2x x12 2x10 -- UG-PG 19. Lietuvos Muzikos Akademia, Vilnius - Λιθοςανία 1x5 1x5 -- 1x5 1x5 -- UG

5 5 20. Royal Cervatoire Utrecht School of Arts - Κάηω Υώπερ 21. Instituto Politécnico de Castelo Branco Ποπηογαλία 1x5 1x5 -- 1x5 1x5 -- UG-PG 2x10 1x5 1 2x10 1x5 1 UG 22. Universidade Lusiada - Portugal 1X6 1X5 -- 1X6 1X5 -- UG 23. Sibelius Academy, Helsinki Φινλανδία (*) 24. Arts Academy at Turku Φινλανδία 25. Anglia Ruskin University - Ηνωμένο Βαζίλειο (***) 26. e Montford University, Leicester - Ηνωμένο Βαζίλειο 1x9 1x5 -- 1x9 1x5 -- UG 1x4 2x x4 2x10 -- UG -- 1x x x10 1x5 -- 1x10 1x5 -- UG 27. Royal Holloway and Bedford New College - Ηνωμένο Βαζίλειο 2x10 1x5 -- 2x10 () 1x5 -- UG- 28. University of York - Ηνωμένο Βαζίλειο 29. Institute of Education (IOE) Univ. of London UK (*) 2x6 2x x6 2x10 -- UG 1x5 1x PG 30. SKLOOWSKA - Poland 31. ZURICH University of Arts - CH (**) 2 x10 2 x x 10 2 x10 UG 32. University of Nicosia - Cyprus 2 x 12 2 x x12 2 x10 -- UG 33. European University of Cyprus 10x 60 5 x x60 5 x25 -- UG 34. Stockholm University College of Music Education (***) (*) -- 2 x x Musikhochschule Lubeck - E 1 x 9 1x x 9 1x5 -- UG 36. Cervatorio Vicenzo Bellini Palermo IT 37. Cervatorio di Musica Stanisiao Giacomantonio di Cosenza IT 2x8 1x5 -- 2x8 1x5 -- UG 1x6 1x5 1 1x6 1x5 1 UG 38. University of Ordu Turkey (*) 1x6 1x6 39. Kungliga Musikhogskolan I Stockholm- οςηδία (**) 1x10 1x Hochschule Luzern- Δλβεηία(*) 1x9 1x5 1 1x9 1x Hogenschool der Kunsten, en Haag-Ολλανδία (*) 1x10 1x5 1x10 1x5 = student mobility / = teachers mobility / = Admin. staff mobility/ (***)Μόνο (*) εκκρεμεί η σπογραθή ηοσ Σσμβολαίοσ (**)Το ζσμβόλαιο ανανεώνεηαι μόνο ζηην περίπηωζη αποδοτής θοιηηηή

6 6 ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ 1. Università degli studi di Bologna Ιηαλία 2. Università del Salento (Lecce) Ιηαλία 3. Università degli studi di Napoli Federico II Ιηαλία 4. Seconda Universita degli Studi di Napoli Italia 5. Oxford Brookes University - Ηνωμένο Βαζίλειο ns//m ns/ho onths urs person s ns/ /Mont hs ns/ho urs pers 4x24 1x5 -- 2x12 2x10 -- UG 3x18 2x x18 2x10 -- UG 3x18 1x5 1 3x18 1x5 1 UG 8x x48 3x15 -- UG-PG- 1x5 1x5 -- 1x5 1x5 -- UG -PG 6. Universidade Coimbra - Portugal 1 x 6 UG 1 x 9 PG 1 x x 6 UG 1 x 9 PG 1 x 5 -- UG -PG 7. Eötvös Loránd 2x10 2x10 1 2x10 2x10 1 UG -PG Tudományegyetem- Οςγγαπία 8. Πανεπιζηήμιο Κύππος (***) 1x5 1 1x5 1 (***)Μόνο ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΩΝ ΗΥΟΤ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΑ 1. Tomas Bata University in Zlin Σζεσία 2. Universidade de Aveiro Ποπηογαλία / person pers Months hours s /Months hours 2x12 1x5 -- 2x12 1x5 -- UG-PG 3. Cyprus University of Technology 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG 4. Universita degli Studi Roma3 Italia 2 x12 2 x x12 2 x UG

7 7 5. Hochschule ARMT - 6. Ecole Supérieure d Art- Aix-en- Province (*) 2X12 2X X12 2X10 -- UG-PG 2x12 2x10 2x12 2x10 UG (*) εκκρεμεί η σπογραθή ηοσ Σσμβολαίοσ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΤΠΟΓΟΥΗ ST ST /Months Pers T h T /hours pers /Months ours per son s 1. University of Jaen Ιζπανία 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG 2. Universitat Rovira I Virgili Ιζπανία (Tarragona) 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG 3. University of Pitesti - Ροςμανία 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG 4. Sabanci University - Σοςπκία 2x10 1x5 -- 2x10 1x5 -- UG 5. University of East London - UK -- 2x x (***) (*) 6. Kingston University - UK 2 x12 1 x x12 1 x 5 -- UG 7. Vilnius University - Lithuania 1 x3 2x x3 2 x10 -- PG - 8. Plymouth University UK(*) 9. University of Malaga Espana 10. Technischen Universitat armstadt Germany (*) 2 x10 2 x10 2x10 2 x 10 UG - PG 2 X 10 UG - PG 2x10 UG - PG- 11. Universidade de Lisboa Portugal 1 X 3 PG 1 x5 1 X 3 PG 1 x5 UG - PG 12. NTNU TRONHEIM Norway (*) 1 X 3 PG 1 x5 1 X 3 PG 1 x 5 UG - PG = student mobility / = teachers mobility / = Admin.staff mobility (***) Μόνο (*) εκκρεμεί η σπογραθή ηοσ Σσμβολαίοσ Σελεςηαία ενημέπωζη : 3/6/2013

GEORGIA GOTSI CURRICULUM VITAE

GEORGIA GOTSI CURRICULUM VITAE GEORGIA GOTSI CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Work address Phone E-mail Department of Philology University of Patras 26504 Rion Patras, Greece +30-2610-969314 (office) gotsi@upatras.gr https://upatras.academia.edu/georgiagotsi

Διαβάστε περισσότερα

Tι αποτελεί το ArcLand?

Tι αποτελεί το ArcLand? ArchaeoLandscapes Europe Tι αποτελεί το ArcLand? ArchaeoLandscapes Europe (ArcLand) είναι ένα Ευρωπαϊκό πολυδιακρατικό δίκτυο που σκοπεύει να προσεγγίσει και να θεραπεύσει τα παραπάνω προβλήματα, και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

åõñùðáúêü ðñïãñüììáôá

åõñùðáúêü ðñïãñüììáôá - 1 - åõñùðáúêü ðñïãñüììáôá [noé Patrimoine et prévention des risques naturels Tempus ECPL - 2 - Tempus E-Learning (IB JEP-41148-2006 RS) Συντονίζον Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

: Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins ISBN: 87-90591-85-2

: Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins ISBN: 87-90591-85-2 2003 1 μ (Eurydice). μ, μ. μ μ μ μ. μ μ 12, μ. μ : www.european-agency.org : Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins ISBN: 87-90591-85-2 2003 European Agency for Development in Special Needs Education

Διαβάστε περισσότερα

Στην Πράγα θα τελεστεί η τρίτη απονοµή των ευρωπαϊκών βραβείων διά βίου µάθησης

Στην Πράγα θα τελεστεί η τρίτη απονοµή των ευρωπαϊκών βραβείων διά βίου µάθησης IP/09/714 Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2009 Στην Πράγα θα τελεστεί η τρίτη απονοµή των ευρωπαϊκών βραβείων διά βίου µάθησης εκαοκτώ σχέδια και δραστηριότητες για την κινητικότητα των σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος.

Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος. - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 26 ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : Μάρκος Παπαγεωργίου : Αγ. Λαύρας 6, 73132 Χανιά Τηλ.: 28210-53695 : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γεννήσεως: Μυτιλήνη Ονοματεπώνυμο συζύγου: Ευστράτιος Χατζηπαναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS

B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS B ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ / ERASMUS Το γραφείο ERASMUS σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για μετακίνηση με υποτροφία ERASMUS για σπουδές ή πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Ημερομηνία Γέννησης: 02.10.1959 Tόπος Γέννησης: Ελευθεροχώρι / Κιλκίς Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ασλανίδης. Εθνικότητα: Ελληνική Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη Ημερομηνία γέννησης: 08.03.1980. Βιογραφικό

Νίκος Ασλανίδης. Εθνικότητα: Ελληνική Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη Ημερομηνία γέννησης: 08.03.1980. Βιογραφικό Νίκος Ασλανίδης Εθνικότητα: Ελληνική Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη Ημερομηνία γέννησης: 08.03.1980 Βιογραφικό 1999-04 Σπουδάζει στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons RESEARCH at the University of Cyprus FACULTY OF LETTERS Research Profile and Publica ons 2008-2010 University House Anastasios G. Leventis 1 University Avenue P.O.Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Εγγραφές Καθιερωµένων Τύπων Αλφαβητικός Κατάλογος για : Επικεφαλίδα Όνοµα Συλλογικού Οργάνου 210 (συλλογικά όργανα, εκδότες, συναντήσεις κλπ.) Καθιερωµένες & Παραπεµπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 11 Νοεμβρίου 1970 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 11 Νοεμβρίου 1970 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 11 Νοεμβρίου 1970 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση εργασίας: ΑΠΘ, Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - - - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ ΝΑΙ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αιτήσεων συμμετοχής Ε.Υ. σε εκδηλώσεις του εξωτερικού

Στοιχεία αιτήσεων συμμετοχής Ε.Υ. σε εκδηλώσεις του εξωτερικού Στοιχεία αιτήσεων συμμετοχής Ε.Υ. σε εκδηλώσεις του εξωτερικού Ημ/νία έναρξης από 01/09/2014 έως 30/09/2014 Ημερομηνία και ώρα 01/10/2014 14:30 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Αγίου Δημητρίου 63,, 174 56,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Κατάλογος διαθέσιµων τεχνολογιών για την επεξεργασία των ΥΑΕ

Πίνακας 1: Κατάλογος διαθέσιµων τεχνολογιών για την επεξεργασία των ΥΑΕ Πίνακας 1: Κατάλογος διαθέσιµων τεχνολογιών για την επεξεργασία των ΥΑΕ Έργο (ακρωνύµιο) Ιστότοπος Διάρκεια/ Πηγή χρηµατοδότησης/προϋπολογισµός Εταίροι Χώρα συντονιστή Σύντοµη περιγραφή της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών

Ελληνική Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Χρήστος Επίθετο: Μπούρας Ημ. Γέννησης: 7 Ιούνη 1962 Υπηκοότητα: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Ι.Χ.: Συνεισφορά στην ανάπτυξη μέσω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας

Μ.Α.Ι.Χ.: Συνεισφορά στην ανάπτυξη μέσω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας Μ.Α.Ι.Χ.: Συνεισφορά στην ανάπτυξη μέσω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης Διευθυντής Το 1962, με πολυμερή σύμβαση μεταξύ Γαλλίας, Γιουγκοσλαβίας,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αιτήσεων συμμετοχής Ε.Υ. σε εκδηλώσεις του εξωτερικού

Στοιχεία αιτήσεων συμμετοχής Ε.Υ. σε εκδηλώσεις του εξωτερικού Στοιχεία αιτήσεων συμμετοχής Ε.Υ. σε εκδηλώσεις του εξωτερικού Ημ/νία έναρξης από 01/01/2015 έως 31/01/2015 Ημερομηνία και ώρα 10/02/2015 14:01 ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Αγίου Δημητρίου 63,, 174 56,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΝ ΘΕΩ ΖΩΗ. The Holy Trinity. A. Rublev 15 th C. photo TLIG

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΝ ΘΕΩ ΖΩΗ. The Holy Trinity. A. Rublev 15 th C. photo TLIG Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΝ ΘΕΩ ΖΩΗ The Holy Trinity. A. Rublev 15 th C. photo TLIG ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ αναφορικά µε την Αληθινή εν Θεώ Ζωή σελίδες 6-14 ΟΙ ΠΕΡΙΟ ΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ σελίδες 17-36 BETH MYRIAMS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Κ. Ζαρίφη Επίκουρου Καθηγητή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΖΑΡΙΦΗΣ Όνομα: Γεώργιος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα