προγραμμα Ημερίδας Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προγραμμα Ημερίδας Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"

Transcript

1 προγραμμα Ημερίδας Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

2

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Ημερομηνία: Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 09:30 10:00 Προσέλευση Εγγραφή Καφές 10:00 10:05 Εναρκτήρια Ομιλία (Α. Πέππας, Συντονιστής) 10:05 10:15 Χαιρετισμοί (Γ. Κουντούρης*, Θ. Ξανθόπουλος**) 10:15 10:30 Συνοπτική παρουσίαση του έργου (Δ. Κουτσογιάννης, Επιστημ. Υπεύθυνος) 10:30 10:45 Το Δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων» (Σ. Λυκούδης & Γ. Καραβοκυρός) 10:45 11:00 Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων (Δ. Τσακαλομάτης) 11:00 11:15 Προσαρμογή περιοχικών σχέσεων στις ελληνικές λεκάνες (Α. Ευστρατιάδης) 11:15 11:30 Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης (Α. Κούσης & Α. Ευστρατιάδης) 11:30 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ 12:00 12:15 Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών (Α. Κουκουβίνος) 12:15 12:30 Συμπεράσματα από την εφαρμογή του νέου μεθοδολογικού πλαισίου στον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων (Α. Μαχαίρας) 12:30 12:45 Προς ένα σχέδιο προδιαγραφών για μελέτες πλημμυρών (Α. Πέππας) 12:45 13:00 Προκλήσεις και Προοπτικές του ερευνητικού Προγράμματος (Α. Κούσης & Δ. Κουτσογιάννης) 13:00 13:30 Ανοικτή συζήτηση διαβούλευση επί του σχεδίου 13:30 13:50 Βράβευση φοιτητών ΣΜΥΕ-ΔΥΠ 13:50 14:00 Κλείσιμο ημερίδας 14:00 15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ * Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων ΥΠΥΜΕΔΙ ** τ. Πρύτανης ΕΜΠ και Υφυπουργός ΥΠΥΜΕΔΙ

4 Το έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ αποσκοπεί στην ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένων μεθοδολογιών μοντελοποίησης και πρόγνωσης των ισχυρών καταιγίδων και των συναφών πλημμυρικών φαινομένων. Η όλη μεθοδολογική προσέγγιση υλοποιήθηκε με στόχο την προσαρμογή αφενός στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών υδροκλιματικών και γεωμορφολογικών συνθηκών, και αφετέρου στις απαιτήσεις της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ, η οποία δίνει έμφαση στη προετοιμασία των μελών της Ε.Ε. έναντι των φυσικών κινδύνων που προκύπτουν λόγω της μεταβλητότητας του κλίματος ( flood_risk/index.htm). Η εν λόγω οδηγία αποτελεί συνέχεια της 2000/60/ΕΚ, που αφορά στο γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων και προστασίας των υποβαθμισμένων υδάτινων σωμάτων. Η δομή του έργου ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση. Ειδικότερα, ξεκινώντας από τη συλλογή των αναγκαίων υδροκλιματικών, υδρομετρικών και περιβαλλοντικών-γεωγραφικών δεδομένων (δράση στην οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο συγκεκριμένος τομέας προτεραιότητας), επιχειρήθηκε μια φυσικά εδραιωμένη μαθηματική αναπαράσταση των διεργασιών. Στόχος του Ερευνητικού Έργου, ήταν να θεσπιστεί ένα πρακτικό μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο θα υποστηρίζει αφενός τους Έλληνες μελετητές υδραυλικών έργων στην παραγωγή περισσότερο αξιόπιστων μελετών και, αφετέρου, την Πολιτεία στην προσαρμογή της στις απαιτήσεις των παραπάνω Οδηγιών. Ο στόχος αυτός θα εξασφαλίσει πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Η επίτευξη των ποικίλων ερευνητικών και τεχνολογικών πτυχών του έργου είχε ως προϋπόθεση τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση ενός ικανού πλήθους και καλής αξιοπιστίας δεδομένων υδρολογίας πλημμυρών, τα οποία θα ελήφθησαν από δύο πηγές. Η πρώτη αφορά σε ιστορικά δείγματα από υφιστάμενες λεκάνες απορροής στην Ελλάδα (ρ. Ραφήνας) και την Κύπρο, στις οποίες υπάρχει κατάλληλος μετρητικός εξοπλισμός. Η δεύτερη πηγή δεδομένων βασίστηκε σε ένα δίκτυο οκτώ νέων πιλοτικών υδρολογικών λεκανών, το οποίο διαμορφώθηκε εξαρχής και εξοπλίστηκε με τηλεμετρικά μετεωρολογικά όργανα και υδρομετρικές τεχνολογίες αιχμής (π.χ. ακουστικά ραντάρ). Οι υδρομετρικοί σταθμοί τοποθετήθηκαν στο ανάντη τμήμα του ρέματος Χαλανδρίου (Αττική), στο χείμαρρο Σαρανταπόταμο (Αττική, δύο θέσεις μέτρησης), στον ποταμό Λούσιο (Αρκαδία) και στον ποταμό Νέδοντα (Μεσσηνίας, τέσσερεις θέσεις μέτρησης). Ειδικότερα, οι νέες λεκάνες εξοπλίστηκαν με μετεωρολογικά και υδρομετρικά όργανα υψηλής ακρίβειας για τη μέτρηση των φυσικών διεργασιών σε λεπτή χρονική κλίμακα (10-15 min), η οποία είναι αναγκαία για τη μελέτη των πλημμυρικών φαινομένων ταχείας απόκρισης. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να συνεισφέρει στις επιτακτικές ανάγκες της χώρας σε υποδομές που αφορούν στη συστηματική διερεύνηση (μέσω μετρήσεων πεδίου) των συνιστωσών που σχετίζονται με την παραγωγή της πλημμύρας, από τη χωροχρονική κατανομή της βροχόπτωσης έως τα γεωμετρικά και φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης και του υδρογραφικού δικτύου. Οι αναλύσεις των δεδομένων πεδίου (υδρολογικών, μετεωρολογικών, γεωγραφικών), υφιστάμενων και νέων, είχαν σαν αποτέλεσμα την εξαγωγή φυσικών τεκμηριωμένων περιοχικών σχέσεων για την εκτίμηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών, καθώς και υδρολογικά-υδραυλικά μοντέλα γενικής εφαρμογής. Τα εργαλεία αυτά αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση βελτιωμένων αρχών σχεδιασμού των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Μέχρι σήμερα, τα περισσότερα υδραυλικά έργα (και σχεδόν το σύνολο των έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας) μελετώνται με ανεπαρκείς ή απλοϊκές μεθοδολογίες, οι οποίες συχνά βασίζονται

5 σε ημιεμπειρικές σχέσεις που έχουν προκύψει από πειραματικές λεκάνες του εξωτερικού, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις ελληνικές. Τα μαθηματικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν, σε συνδυασμό με μετεωρολογικά μοντέλα βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης των καταιγίδων, εντάχθηκαν σε ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά, για την πρόγνωση των πλημμυρικών φαινομένων και του σχετικού κινδύνου. Προκειμένου να αξιολογηθούν, από τεχνική και οικονομική σκοπιά, οι προτεινόμενες λύσεις υπό το πρίσμα των νέων προσεγγίσεων, έγινε επανασχεδιασμός τριών υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη θεωρία που αναπτύχθηκε. Η τεχνογνωσία που συγκεντρώθηκε, αποκρυσταλλώνεται σε ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών υδρολογίας στην Ελλάδα, το οποίο υποβάλλεται προς δημόσια διαβούλευση. Τα κίνητρα του συγκεκριμένου έργου ήταν πολύπλευρα, ξεκινώντας από το γενικότερο πλαίσιο και εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, το γενικό κίνητρο πηγάζει από το έντονο ενδιαφέρον που παρατηρείται παγκοσμίως για τους φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική μεταβλητότητα και την περιβαλλοντική αλλαγή, με έμφαση στα πλημμυρικά γεγονότα, τα οποία εξάλλου αποτελούν άμεση επίπτωση. Μάλιστα, η κρισιμότητα του προβλήματος αναδείχθηκε μετά από μια σειρά συνεχόμενων (από τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας) καταστροφικών πλημμυρών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ που προκάλεσαν απρόσμενα πολλές απώλειες ανθρώπινων ζωών και μείζονες υλικές καταστροφές, με τεράστιο κόστος αποκατάστασης. Η κατάσταση αυτή οδήγησε την ΕΕ στην έκδοση της προαναφερθείσας Οδηγίας- Πλαίσιο, η οποία θέτει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα μέχρι το έτος 2015, οπότε κάθε κράτοςμέλος οφείλει να έχει εντοπίσει τις ευάλωτες περιοχές και να έχει ετοιμάσει ολοκληρωμένα σχέδια αντιπλημμυρικής προστασίας, με την χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών και μοντέλων. Στο σκηνικό αυτό, η χώρα μας έχει καθυστερήσει δραματικά, γεγονός που αποτέλεσε κύριο κίνητρο του Έργου. Η υστέρηση αυτή εκτείνεται από την ανεπάρκεια σε μετρητικές υποδομές και δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη μοντελοποίηση των πλημμυρικών φαινομένων έως την έλλειψη τεχνογνωσίας και προδιαγραφών για την υποστήριξη των Ελλήνων μελετητών στην εκπόνηση επιστημονικά τεκμηριωμένων μελετών, με μεθοδολογίες που να είναι συνεπείς με τα χαρακτηριστικά των ελληνικών λεκανών. Ως επί το πλείστον, και ελλείψει υδρομετρικών, κυρίως, δεδομένων λεπτής (το πολύ ωριαίας) χρονικής διακριτότητας (χρονοσειρές παροχής), τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες περιορίζονται στις λεγόμενες περιοχικές (regional) σχέσεις, ήτοι σε ημιεμπειρικές εξισώσεις που εκτιμούν τα χαρακτηριστικά μεγέθη της πλημμύρας σχεδιασμού (π.χ. παροχή αιχμής, χρόνος ανόδου, διάρκεια βάσης πλημμυρογραφήματος) συναρτήσει τυπικών χαρακτηριστικών γεωμετρικών μεγεθών της λεκάνης (κλίση, έκταση, χρήσεις γης, κτλ.). Όλες αυτές οι σχέσεις προέρχονται από την ξένη βιβλιογραφία, και έχουν προκύψει από αναλύσεις πειραματικών δεδομένων σε λεκάνες του εξωτερικού (κυρίως των ΗΠΑ), οι οποίες πολύ συχνά δίνουν μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις όταν εφαρμόζονται άκριτα στις ελληνικές λεκάνες. Αν και το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό στην ελληνική επιστημονική και μελετητική κοινότητα, ποτέ ως τώρα δεν είχε γίνει συστηματική αξιολόγηση των εν λόγω σχέσεων και επαλήθευσή τους στις ελληνικές συνθήκες, με μετρήσεις πεδίου, με συνέπεια να μην υπάρχει καμία κατεύθυνση για την ορθολογική επιλογή μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων. Επιπλέον, συχνά παρατηρείται ότι οι διαφορετικές μεθοδολογίες ή οι διαφορετικές παραδοχές/παράμετροι μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας συνεπάγονται

6 απαράδεκτα μεγάλες αποκλίσεις στα εκτιμώμενα μεγέθη σχεδιασμού και, συνακόλουθα, στο κόστος των έργων και στο επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρουμε τη γνωστή μέθοδο του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος του Snyder (1938), το εύρος διακύμανσης των παραμέτρων του οποίου έχει εκτιμηθεί με βάση μετρήσεις σε πιλοτικές λεκάνες των Αππαλαχίων. Ο ίδιος ο Snyder, σε μελέτες που εκπόνησε στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Άραχθος, φράγμα Πουρνάρι) υιοθέτησε εντελώς διαφορετικές (σαφώς πιο δυσμενείς) παραμέτρους σε σχέση με αυτές που εφαρμόζονται διεθνώς, ώστε να ανταποκρίνονται στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τα οποία ευνοούν τη δημιουργία έντονων πλημμυρικών επεισοδίων, με μικρούς χρόνους συρροής και ανόδου πλημμύρας. Παρόλο που οι περιοχικές σχέσεις είναι επαρκείς για τις συνήθεις μελέτες υδραυλικών έργων, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόγνωση των πλημμυρών και άλλες εξειδικευμένες αναλύσεις, όπως αυτές που επιβάλλει η Οδηγία-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ (π.χ. κατασκευή χαρτών πλημμυρικής επικινδυνότητας). Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται χρήση πιο σύνθετων προσεγγίσεων, με συνδυασμένη εφαρμογή υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων. Τέτοια εργαλεία έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί αποκλειστικά στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα η άκριτη προσαρμογή τους στις ελληνικές λεκάνες να είναι εξαιρετικά επισφαλής, κυρίως επειδή η έλλειψη μετρήσεων παροχής για τη βαθμονόμησή τους εισάγει τεράστια αβεβαιότητα στην εκτίμηση των παραμέτρων τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ επιχείρησε να συνεισφέρει ένα πρώτο αλλά ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση των ακόλουθων επιστημονικών και τεχνικών στόχων: την κατανόηση των φυσικών μηχανισμών και διεργασιών που διέπουν τη γέννηση και παραγωγή μιας πλημμύρας (από το μετεωρολογικό έως το υδρολογικό και υδραυλικό πλαίσιο), σε συνάρτηση με τις ελληνικές υδροκλιματικές και γεωμορφολογικές συνθήκες την συγκριτική αξιολόγηση (τεχνική και ως προς τις οικονομικές επιπτώσεις) και αναβάθμιση των υφιστάμενων μεθοδολογιών εκτίμησης των πλημμυρικών ροών και την ανάπτυξη εργαλείων προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες την ρεαλιστική αποτίμηση των συνιστωσών αβεβαιότητας που απορρέουν από την υδροκλιματική μεταβλητότητα, τις περιβαλλοντικές αλλαγές (π.χ. αλλαγές χρήσεων γης, αστικοποίηση, πυρκαγιές) και την έλλειψη επαρκών στοιχείων πεδίου, και την ενσωμάτωσή της στον υδρολογικό σχεδιασμό την απόκτηση εμπειρίας σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες μέτρησης των υδρολογικών και μετεωρολογικών μεταβλητών, με έμφαση στη ακρίβεια μέτρησης των υδραυλικών μεγεθών της ροής και την παραγωγή αξιόπιστων χρονοσειρών παροχής τη διασύνδεση των μετεωρολογικών προγνώσεων με τις υδρολογικές, με προοπτική την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επιχειρησιακών συστημάτων πρόγνωσης και, σε μεταγενέστερο στάδιο, διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου τη μεταφορά της τεχνογνωσίας στην κοινή μελετητική πρακτική, με την κωδικοποίηση των

7 συμπερασμάτων της έρευνας σε ένα πλαίσιο αρχών σχεδιασμού και τεχνικών απαιτήσεωνκατευθύνσεων για τον ορθολογικό υδρολογικό σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων στην Ελλάδα. Στα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται αφενός τα υπολογιστικά εργαλεία αναπαράστασης των πλημμυρικών διεργασιών (μεθοδολογίες και μαθηματικά μοντέλα) και αφετέρου οι τεχνικές προδιαγραφές για τους μελετητές. Ως προς το πρώτο σκέλος, ήτοι τα υπολογιστικά εργαλεία, αυτά εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: περιοχικές σχέσεις εκτίμησης κρίσιμων υδρολογικών μεγεθών σχεδιασμού (συντελεστές απορροής, χρόνοι συρροής, μοναδιαία υδρογραφήματα) συναρτήσει των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των λεκανών στατιστικά εργαλεία ανάλυσης ισχυρών επεισοδίων βροχής για την παραγωγή σχέσεων έντασης-διάρκειας-περιόδου επαναφοράς (όμβριες καμπύλες), οι οποίες αποτυπώνουν με συνέπεια την κλιματική μεταβλητότητα στοχαστικά μοντέλα γέννησης συνθετικών βροχοπτώσεων, για την παραγωγή στατιστικά συνεπών υετογραφημάτων σχεδιασμού υδρολογικά-υδραυλικά μοντέλα προσομοίωσης της απορροής, κυρίως σε κλίμακα πλημμυρικού επεισοδίου και δευτερευόντως σε συνεχή βάση, με ευρύτερο πλαίσιο εφαρμογής (π.χ., εκτίμηση και διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης, κατασκευή καμπυλών διάρκειας παροχών για το σχεδιασμό μικρών Υ/Η έργων) συνδυασμένα μοντέλα βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης καταιγίδων τοπικής περιοχικής κλίμακας (υδροστατικά και υδροδυναμικά) και υδρολογικής-υδραυλικής προσομοίωσης, για την εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας, που είναι απαραίτητα στην επιχειρησιακή πρόγνωση των πλημμυρών. Η καταλληλόλητα του όλου πλαισίου εδραιώθηκε με βάση τα ιστορικά δεδομένα πλημμυρών (περιλαμβανομένων και των μετρήσεων που συλλέχθησαν από τις νέες πιλοτικές λεκάνες) και αξιολογήθηκε στην πράξη με βάση τις τρεις πρότυπες μελέτες που εκπονήθηκαν. Η ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου των μελετών χάρη στη χρήση τεκμηριωμένων μεθοδολογιών, κωδικοποιημένων σε ένα σαφές πλαίσιο αρχών και τεχνικών απαιτήσεων, θα έχει αναμφίβολα οφέλη για την εθνική οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς τόσο το ρίσκο όσο και το κόστος των έργων θα μπορούν να εκτιμηθούν με σαφώς μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με την υφιστάμενη ανεξέλεγκτη πρακτική. Από τη μία πλευρά, η υποδιαστασιολόγηση των αντιπλημμυρικών έργων, λόγω υποεκτίμησης κρίσιμων παραμέτρων σχεδιασμού (μεταξύ των οποίων η υποεκτίμηση της αβεβαιότητας που απορρέει από τις πλέον πρόσφατες θεωρήσεις της υδροκλιματικής μεταβλητότητας), συνεπάγεται μεγαλύτερη συχνότητα αστοχίας τους σε σχέση με την επιθυμητή, με προφανείς κοινωνικές και οικονομικές (λόγω του κόστους αποκατάστασης των ζημιών) συνέπειες. Από την άλλη πλευρά, η υπερδιαστασιολόγησή τους επιβαρύνει άσκοπα τον δημόσιο προϋπολογισμό για τέτοια έργα, με συνέπεια τα σχετικά κονδύλια για την αντιπλημμυρική προστασία να μην κατανέμονται ορθολογικά και αποτελεσματικά, με τις

8 αντίστοιχες κοινωνικές επιπτώσεις. Παράλληλα με το γενικό-μακροπρόθεσμο όφελος, θα υπάρχει άμεσο όφελος από την αξιοποίηση των μετρητικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και τη μελέτη έργων στις συγκεκριμένες λεκάνες. Τονίζεται ότι όλα τα δεδομένα και μοντέλα-λογισμικά είναι ελεύθερα διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου, που μεταξύ άλλων θα συμβάλλει στην προβολή των ερευνητικών επιτευγμάτων της χώρας στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ, επιδιώκοντας την επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη της χώρας με κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία. Τέλος, τα επιμέρους οφέλη για τις δύο εταιρείες όσο και για τους δύο δημόσιους ερευνητικούς φορείς είναι σημαντικά. Ειδικότερα, τα μελετητικά γραφεία βελτίωσαν σημαντικά την τεχνογνωσία τους, και μάλιστα σε θέματα για τα οποία οι Έλληνες μελετητές διαθέτουν ελάχιστη εμπειρία (π.χ. τεχνολογία υδρομετρήσεων με σύγχρονα μέσα, χρήση τρισδιάστατων υδραυλικών μοντέλων ανάλυσης ροής, διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας). Όσον αφορά στους δύο ερευνητικούς φορείς (ΕΜΠ και ΕΑΑ), το έργο αυτό αποτέλεσε άριστη ευκαιρία για την αξιολόγηση, αναβάθμιση, προώθηση και επιχειρησιακή αξιοποίηση των μεθοδολογιών, μαθηματικών μοντέλων και εφαρμογών λογισμικού που αναπτύσσουν. Ειδικά το ΕΑΑ, εμπλούτισε το μετρητικό του δίκτυο, όχι μόνο με μετεωρολογικούς αλλά και υδρομετρικούς σταθμούς, ώστε να καταστεί πρωτοπόρο στη συλλογή και ελεύθερη διάθεση συναφών δεδομένων στην Ελλάδα. Γενικά, το έργο βοήθησε και τους δύο φορείς στο να εμπλουτίσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο σε ερευνητικά αντικείμενα αιχμής (μετρητικά δίκτυα, μοντελοποίηση πλημμυρών, κλιματική αλλαγή, προγνωστικά εργαλεία) και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Το έργο εντάσσεται στον Τομέα Προτεραιότητας 3 «Ενέργεια-Περιβάλλον-Κλίμα», και ειδικότερα στον υποτομέα 3.1, που αφορά στην έρευνα για τη μελέτη των κλιματικών μεταβολών και των αμφίδρομων συσχετίσεων με τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών (όπου η πλημμύρα αποτελεί την πιο συνήθη περίπτωση). Ωστόσο, τμήματα του έργου μπορούν να ενταχθούν και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες μετρήσεων και επεξεργασιών (ορισμένες από τις οποίες δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και από τον ιδιωτικό τομέα) και τα συστήματα που αναπτύχθηκαν σε διαδικτυακό περιβάλλον (διαχείριση τηλεμετρικών δεδομένων, μοντέλα προσομοίωσης, αρχείο πλημμυρών) έχουν συνάφεια και με τον άξονα 7.2 (Πληροφοριακά συστήματα, τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες του διαδικτύου). Επιπλέον, τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν θα αξιοποιηθούν για την αναπαράσταση της υδρολογικής δίαιτας των ελληνικών λεκανών όχι μόνο σε κλίμακα γεγονότος αλλά και σε συνεχή χρόνο, χρησιμοποιώντας δεδομένα λεπτής χρονικής κλίμακας (ωριαία, ημερήσια). Αυτό θα επιτρέψει την εκπόνηση εξειδικευμένων υδρολογικών και περιβαλλοντικών μελετών που, μεταξύ άλλων, προϋποθέτουν την κατασκευή καμπυλών διάρκειας παροχών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μελέτες μικρών Υ/Η έργων. Από τη σκοπιά αυτή, το έργο έχει συνάφεια και με τον άξονα προτεραιότητας 3.2, που αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας.

9 10:00 10:05 Εναρκτήρια Ομιλία Στόχος και σκοπός του ερευνητικού έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ήταν η απάντηση στην ερώτηση «Πόσο απορρέει στα ρέματα όταν βρέχει»; Επειδή αυτή η ερώτηση έχει μερικώς απαντηθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία η ερώτηση αναδιατυπώνεται ως εξής: «Μπορεί να υπολογιστεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία η σχέση βροχής απορροής; Μπορεί να γίνει προσαρμόζοντας τις διεθνείς σχέσεις στις Ελληνικές υδροκλιματικές συνθήκες»; Το ερώτημα αυτό είναι προϊόν της παρατήρησης του υδραυλικού μηχανικού ότι ο υπολογισμός της παροχής πλημμύρας με τις υφιστάμενες σχέσεις παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες. Συγκεκριμένα η υιοθέτηση δίχως την κατάλληλη προσαρμογή των ημιεμπειρικών σχέσεων που έχουν προκύψει από «ξένες» υδροκλιματικές συνθήκες, μάλλον δεν οδηγεί σε αξιόπιστα αποτελέσματα για την ελληνική επικράτεια. Όμως άλλο η παρατήρηση και άλλο η απόδειξη. Για το λόγο αυτό, επί πολλά χρόνια αναζητούσαμε έναν τρόπο να μπορέσει να απαντηθεί το ερώτημα και ο τρόπος αυτός βρέθηκε από τη ΓΓΕΤ και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Συνεργασία Το πρόγραμμα αυτό, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., το Ελληνικό Δημόσιο και ίδιους πόρους μας προσέφερε τη δυνατότητα να συνεργαστούν δύο εταιρείες, η ΕΤΜΕ Πέππας και το Γραφείο Μαχαίρα με δύο ερευνητικούς φορείς, τον τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΕΜΠ υπό τον καθηγητή κο Δ. Κουτσογιάννη και το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΑΑ υπό τον Δρ. Α. Κούση. Η συνεργασία αυτή, μέσα από εκτεταμένη ομαδική δουλειά απέδωσε καρπούς και αποτελέσματα, χρήσιμα όχι μόνο για τους συμμετέχοντες φορείς αλλά κυρίως για όλη την Κοινωνία και ιδίως τη Δημοσία Διοίκηση. Και αυτό διότι τώρα, στο πέρας του ερευνητικού αυτού έργου, μπορούμε με μεγαλύτερη πλέον αξιοπιστία να υπολογίζουμε παροχές σε ορισμένου τύπου υδατορρέματα, γεγονός που μας επιτρέπει ως τεχνικός κόσμος να σχεδιάζουμε ορθότερα και οικονομικότερα την αντιπλημμυρική προστασία των έργων. Επίσης, ευελπιστούμε το δίκτυο υδρομετρήσεων που εγκαταστήσαμε με πολύ κόπο και με συνδρομή και άλλων φορέων όπως ο Δήμος Καλαμάτας αλλά και ιδιώτες εθελοντές, να παραμείνει λειτουργικό και χρήσιμο. Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πλέον με το ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ γνωρίζουμε πως χρειαζόμαστε αρκετά ακόμα χρόνια και θέσεις μετρήσεων για να αυξήσουμε την αξιοπιστία της αντιπλημμυρικής μας προστασίας ώστε η προσπάθεια αυτή που ξεκινήσαμε να αποδώσει πλήρως τα οφέλη της στην Κοινωνία. Αντώνιος Πέππας (ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.) Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC Διαχειριστής της εταιρείας ΕΤΜΕ:ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., Συντονιστής Φορέας 10:05 10:15 Χαιρετισμοί (Γ. Κουντούρης, Θ. Ξανθόπουλος) Γεώργιος Κουντούρης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων ΥΠΥΜΕΔΙ Ο Γ. Κουντούρης σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΑΠΘ, όπου επίσης εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής ΟΑΣΠ, Διευθυντής διεύθυνσης Οδικών έργων Περιφέρειας Αττικής, Διευθυντής στην ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ και από τον Ιανουάριο του 2011 είναι Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων του ΥΠΥΜΕΔΙ.

10 Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, τ. Πρύτανης ΕΜΠ και Υφυπουργός ΥΠΥΜΕΔΙ, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ Ο Θ. Ξανθόπουλος σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην Ανωτάτη Εθνική Σχολή Μηχανικών της Τουλούζης στη Γαλλία. Διετέλεσε υφηγητής, έκτακτος καθηγητής και τακτικός καθηγητής της Υδραυλικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( ), καθηγητής Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. ( ), Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ, μετά το 2004, Πρύτανης του Ε.Μ.Π., δύο θητείες ( , ), Πρόεδρος Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., δύο θητείες, ( , ). Ήταν ιδρυτής και Δ/ντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων, μέχρι το 2003 και ιδρυτής και δ/ντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», μέχρι το Έχει εργαστεί ως επισκέπτης Καθηγητής σε Πολυτεχνεία της Γαλλίας, Ελβετίας, Η.Π.Α. Έχει εργαστεί ως Μελετητής και Τεχνικός Σύμβουλος, στον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην ΕΟΚ σε θέματα της ειδικότητάς του και σε προγράμματα ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ, (Ιούλιος Απρίλιος 1993) και Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ (Μάρτιος 2004 Σεπτέμβρης 2009) στον τομέα των δημοσίων έργων. 10:15 10:30 Συνοπτική παρουσίαση του έργου Στην ομιλία αυτή παρουσιάζεται η χρησιμότητα του ερευνητικού στην προσέγγιση της υδρολογικής και υδραυλικής προσομοίωσης, τα Οφέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας από το ερευνητικό και οι καινοτομίες ερευνητικού έργου. Καθ. Δημήτριος Κουτσογιάννης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επιστημονικός Υπεύθυνος 10:30 10:45 Το Δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων» Παρουσιάζονται εν συντομία τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του δικτύου μετρήσεων του έργου. Κατ αρχήν πραγματοποιήθηκε η επιλογή των μετρούμενων παραμέτρων βασιζόμενη στις απαιτήσεις των χρηστών (ερευνητική ομάδα επιστημονική κοινότητα). Εν συνεχεία, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό του έργου, έγινε η επιλογή των αισθητήρων. Το κυριότερο βήμα της σχεδίασης του δικτύου, η επιλογή των λεκανών απορροής οι οποίες θα μελετηθούν, προέκυψε ως συγκερασμός των επιθυμιών της ερευνητικής ομάδας, των απαιτήσεων των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της μελέτης και των τεχνικών δυνατοτήτων όπως αυτές καθορίστηκαν από τον επιλεγμένο μετρητικό εξοπλισμό. Έχοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστκά των αισθητήρων, έγινε επιλογή των θέσεων των σταθμών και

11 πραγματοποιήθηκε η εγκατάστασή τους. Η αρχική υλοποίηση επανεξετάστηκε σε ενδιάμεσο χρόνο και έγιναν τροποποιήσεις και προσθήκες με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου. Η τηλεμετάδοση των δεδομένων από τους μετρητικούς σταθμούς σχεδιάστηκε ανάλογα με τη θέση του σταθμού είτε μέσω του δικτύου ADSL της σταθερής τηλεφωνίας είτε ασύρματα μέσω του δικτύου GSM/GPRS της κινητής τηλεφωνίας. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν ύστερα από σχετική επεξεργασία σε μορφή χρονοσειρών στην υδρολογική Βάση Δεδομένων του Δευκαλίωνα. Από τις ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες του Δευκαλίωνα οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα, να προβάλλουν γραφήματα και στατιστικές αναλύσεις χρονοσειρών και να εξετάσουν ιστορικά επεισόδια και ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα. Η λειτουργία του μετρητικού δικτύου κρίνεται επιτυχής. Οι επιλεγμένοι αισθητήρες παρουσίασαν ελάχιστα προβλήματα λειτουργίας με αποτέλεσμα ικανοποιητική ποιότητα και πληρότητα δεδομένων. Δρ. Σ. Λυκούδης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) Φυσικός Περιβάλλοντος (MSc, PhD) Γ. Καραβοκυρός (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Διπλ. Πληροφορικής 10:45 11:00 Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων Συνοπτική παρουσίαση των υπολογιστικών υδραυλικών μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν στο ερευνητικό έργο «Δευκαλίων». Με τα μοντέλα αυτά, και κυρίως με την χρήση εξελιγμένου λογισμικού υπολογιστικής ρευστοδυναμικής με δυνατότητα προσομοίωσης σύνθετων τρισδιάστατων ροών με ελεύθερη επιφάνεια (Computational Fluid Dynamics - CFD), έγινε κατ αρχάς ο εντοπισμός των κατάλληλων θέσεων υδρομετρήσεων και τοποθέτησης των μετρητικών οργάνων και στην συνέχεια η κατάρτιση των αντίστοιχων σχέσεων στάθμης παροχής. Η ανωτέρω μεθοδολογία παρουσιάζεται ενδεικτικά μόνο για την επιλεγείσα θέση «λατομείου Μπάκα» (π. Νέδοντας - Καλαμάτα). Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα έργα βελτιώσεως του υφιστάμενου αναβαθμού, στην υδραυλική ανάλυση επιλογής της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης του οργάνου και στην κατάρτιση της καμπύλης στάθμης παροχής με ιδιαίτερη έμφαση στην σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφορετικών μοντέλων υδραυλικής προσομοίωσης (μονοδιάστατης, διδιάστατης, τρισδιάστατης). Τέλος περιγράφονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης, καθώς και τα πορίσματα αξιολόγησης των χρησιμοποιούμενων υδραυλικών μοντέλων. Δ. Τσακαλομάτης (ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.) Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 11:00 11:15 Προσαρμογή περιοχικών σχέσεων στις ελληνικές λεκάνες Συνοψίζονται τα αποτελέσματα μιας πολύπλευρης διερεύνησης, θεωρητικής και εμπειρικής, των μοντέλων επεισοδίου που εφαρμόζονται στον υδρολογικό σχεδιασμό, όσον αφορά στο

12 εννοιολογικό τους υπόβαθρο και στην εκτίμηση των παραμέτρων τους, μέσω των λεγόμενων περιοχικών προσεγγίσεων. Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο που εξετάζεται βασίζεται στη μέθοδο του αριθμού καμπύλης απορροής της Soil της Conservation Service (SCS-CN), μέσω της οποίας διαχωρίζονται τα υδρολογικά ελλείμματα από το συνολικό υετογράφημα, και στη θεωρία του μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΜΥ), με την οποία γίνεται ο μετασχηματισμός της ενεργού βροχόπτωσης σε πλημμυρογράφημα εξόδου. Η βιβλιογραφική επισκόπηση, με έμφαση στις αρχικές πηγές, αναδεικνύει το περιορισμένο εύρος εφαρμογής πολλών από τις περιοχικές σχέσεις, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και προσαρμοστεί σε λεκάνες με διαφορετικά υδροκλιματικά και φυσιογραφικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις ελληνικές. Η ανάλυση των πλημμυρικών επεισοδίων στις πιλοτικές λεκάνες του έργου ανέδειξε την αναγκαιότητα αναθεώρησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας υδρολογικού σχεδιασμού, με έμφαση στις εξής πτυχές της: (α) τον χρόνο συγκέντρωσης και την εξάρτησή του από την κρίσιμη ένταση βροχής, (β) το ποσοστό αρχικών απωλειών, (γ) την παράμετρο CN και την αναγωγή της σε κατάλληλες συνθήκες αρχικών απωλειών και αρχικής εδαφικής υγρασίας, (δ) το σχήμα και τις χρονικές παραμέτρους (χρόνος ανόδου, χρόνος βάσης) ενός προτεινόμενου συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος, και (ε) την πιθανοτική προσέγγιση στην εκτίμηση των μεγεθών σχεδιασμού, ως συνδυασμένης πιθανότητας πραγματοποίησης της βροχόπτωσης σχεδιασμού για κάθε κατάσταση αρχικής εδαφικής υγρασίας. Δρ. Α. Ευστρατιάδης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Δρ. Μηχανικός 11:15 11:30 Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε μια νέα έκδοση του μοντέλου Υδρόγειος, σε ωριαία χρονική κλίμακα, που το καθιστά κατάλληλο και για μελέτες πλημμυρών. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσομοίωσης που υλοποιεί ένα συζευγμένο (επιφανειακό και υπόγειο) υδρολογικό μοντέλο, σε κλίμακα λεκάνης απορροής. Το εννοιολογικό υπόβαθρο του μοντέλου βασίζεται σε μια ημικατανεμημένη σχηματοποίηση της λεκάνης (διαχωρισμός της σε υπολεκάνες που δέχονται διαφορετικές φορτίσεις), τη διαμόρφωση μονάδων υδρολογικής απόκρισης, για την παραμετροποίηση των επιφανειακών υδρολογικών διεργασιών, και την αναπαράσταση του υδροφορέα μέσω ενός πολυκυτταρικού δικτύου υπόγειων δεξαμενών. Η υδραυλική προσομοίωση των ροών στο υδρογραφικό δίκτυο γίνεται μέσω κατάλληλων σχημάτων διόδευσης, υδρολογικών και υδραυλικών. Τέλος, για τις τροποποιημένες λεκάνες παρέχεται η δυνατότητα αναπαράστασης των τεχνικών έργων, περιορισμών και χρήσεων νερού, για την εκτίμηση των επιπτώσεων των απολήψεων στις διεργασίες του υδρολογικού κύκλου. Για την εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου διατίθενται αυτοματοποιημένες διαδικασίες βαθμονόμησης, που χρησιμοποιούν πολλαπλά μέτρα επίδοσης και εξελιγμένες τεχνικές βελτιστοποίησης. Η Υδρόγειος προσαρμόστηκε στις πιλοτικές λεκάνες του Νέδοντα και Σαρανταπόταμου, που χαρακτηρίζονται από διαλείπουσα και χειμμαρική ροή, αντίστοιχα. Επιπλέον, στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου, επιχειρήθηκε η πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου για

13 την αναπαραγωγή του πλημμυρικού επεισοδίου του Φεβρουαρίου 2013, με εισόδους διαδοχικά (ανά εξάωρο) σενάρια πρόγνωσης της βροχόπτωσης με ανάλυση 2 x 2 km. Τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του μοντέλου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, και αναδεικνύουν τις προοπτικές της Υδρογείου για επιχειρησιακή χρήση, ήτοι για στοχαστική προσομοίωση, με χρήση συνθετικών υδρολογικών χρονοσειρών μεγάλου μήκους, καθώς και για στοχαστική πρόγνωση, βάσει προγνώσεων των υδρομετεωρολογικών εισόδων σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Δρ. Α. Κούσης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) Διευθυντής Ερευνών Ε.Α.Α., Δρ. Μηχανικός Υδατικών Πόρων/Υδρολόγος Dr. Ing., Πολιτικός Μηχανικός Δρ. Α. Ευστρατιάδης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Πολιτικός Μηχανικός, MSc., Δρ. Μηχανικός 12:00 12:15 Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών Συνοψίζεται το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογικής προσομοίωσης, που αποσκοπεί στην παραγωγή των υδρογραφημάτων σχεδιασμού σε μία λεκάνη απορροής ή σε υπολεκάνες της, για δεδομένη περίοδο επαναφοράς. Για κάθε υπολεκάνη θεωρείται γνωστό το υετογράφημα σχεδιασμού, ή, γενικότερα, η χρονοσειρά βροχόπτωσης, που αποτελεί είσοδο του υδρολογικού μοντέλου που εφαρμόζεται, στη συνέχεια, για τον μετασχηματισμό της βροχόπτωσης σε πλημμυρική απορροή. Η υδρολογική προσομοίωση αναφέρεται στον μετασχηματισμό του υετογραφήματος σχεδιασμού σε απορροή. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται σε κατάλληλη προσαρμογή της μεθόδου SCS-CN και του μοναδιαίου υδρογραφήματος (ΜΥ). Η μέθοδος SCS-CN εφαρμόζεται για την εκτίμηση της ενεργού βροχόπτωσης, δηλαδή τον διαχωρισμό των υδρολογικών ελλειμμάτων από το συνολικό υετογράφημα, ενώ η μέθοδος του ΜΥ υλοποιεί τον χωροχρονικό μετασχηματισμό της κατανεμημένης ενεργού βροχόπτωσης σε πλημμυρική απορροή (πλημμυρογράφημα σχεδιασμού), στην έξοδο της λεκάνης. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι απαραίτητες χωρικές επεξεργασίες στη λεκάνη απορροής (σχηματοποίηση υδρογραφικού δικτύου και υπολεκανών), η εκτίμηση των χαρακτηριστικών χρονικών μεγεθών (χρόνος συγκέντρωσης, διάρκεια και χρονική διακριτότητα υετογραφήματος σχεδιασμού), η κατηγοριοποίηση των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών υπολεκανών (υδατοπερατότητα, βλάστηση, αποστραγγιστική ικανότητα εδάφους), η εκτίμηση των δεδομένων εισόδου μεθόδου SCS-CN (αριθμός καμπύλης απορροής αναφοράς, εκτίμηση ποσοστού αρχικών απωλειών, αναγωγή αριθμού CN αναφοράς για δεδομένες αρχικές απώλειες, εκτίμηση αριθμού CN για ξηρές και υγρές συνθήκες αρχικής υγρασίας, εκτίμηση μέγιστης δυνητικής κατακράτησης), η παραγωγή συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος (επιλογή διάρκειας μοναδιαίας βροχόπτωσης, εκτίμηση χρονικών παραμέτρων μοναδιαίου υδρογραφήματος, υπολογισμός τεταγμένων μοναδιαίου υδρογραφήματος), η παραγωγή υδρογραφημάτων σχεδιασμού (εφαρμογή μεθόδου SCS, εφαρμογή μοναδιαίου υδρογραφήματος, παραγωγή τελικών υδρογραφημάτων σχεδιασμού) και τέλος, η εκτίμηση των πλημμυρικών μεγεθών σχεδιασμού (εκτίμηση πιθανοτήτων κατάστασης υγρασίας, εκτίμηση παροχής σχεδιασμού, εκτίμηση

14 πλημμυρικού όγκου σχεδιασμού). Α. Κουκουβίνος (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 12:15 12:30 Συμπεράσματα από την εφαρμογή του νέου μεθοδολογικού πλαισίου στον σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων Με την χρήση του νέου μεθοδολογικού πλαισίου υδρολογίας πλημμυρών, εκπονήθηκαν τρείς πρότυπες υδρολογικές μελέτες (με διαστασιολόγηση και κοστολόγηση των αντίστοιχων αντιπλημμυρικών έργων σε επίπεδο προμελέτης), για υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν μελετηθεί στο παρελθόν με βάση τις τυπικές ημιεμπειρικές προσεγγίσεις. Για λόγους αμεροληψίας, στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν ακριβώς τα ίδια γεωγραφικά και υδρολογικά δεδομένα με τις αρχικές μελέτες. Η ανάλυση αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τις οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό των αντιπλημμυρικών έργων από την εφαρμογή του νέου μεθοδολογικού πλαισίου και να δώσει μια γενική εκτίμηση των μεγεθών ρίσκου, κόστους και αξιοπιστίας. Α. Μαχαίρας (ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε.) Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, ΜΒΑ διαχειριστής της εταιρείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ Α.Ε. 12:30 12:40 Προς ένα σχέδιο προδιαγραφών για μελέτες πλημμυρών Παρουσιάζεται η αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός πλαισίου προδιαγραφών μελετών υδρολογίας αντιπλημμυρικών έργων καθώς και το πλαίσιο κριτηρίων σχεδιασμού και μεθοδολογιών εκπόνησης, το οποίο υποβάλλεται υπό μορφή προσχεδίου προς δημόσια διαβούλευση. Το πλαίσιο αυτό αποκρυσταλλώνει τη διεθνή εμπειρία και κυρίως την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τις αναλύσεις των πειραματικών δεδομένων (με κύριο πλεονέκτημα την προσαρμογή στις συνθήκες των ελληνικών ημιάνυδρων λεκανών), καθώς και τις κατευθυντήριες αρχές της Οδηγίας-Πλαίσιο 2007/60/ΕΚ. Η μεθοδολογική προσέγγιση καλύπτει όλες τις συνιστώσες μιας τυπικής μελέτης με έμφαση στα πλημμυρογραφήματα σχεδιασμού και τις παροχές αιχμής. Το σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να αξιολογηθεί τόσο από την επιστημονική όσο και από την τεχνική κοινότητα, καθώς και από τη δημόσια διοίκηση. Α. Πέππας (ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.) Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC διαχειριστής της εταιρείας ΕΤΜΕ:ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 12:45 13:00 Προκλήσεις και Προοπτικές του ερευνητικού Προγράμματος Αναφέρονται οι προκλήσεις του ερευνητικού προγράμματος (νέα δεδομένα και κατευθύνσεις στην υδρολογική έρευνα) και οι προοπτικές συνέχισής του.

15 Δρ. Α. Κούσης (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) Διευθυντής Ερευνών Ε.Α.Α., Δρ. Μηχανικός Υδατικών Πόρων/Υδρολόγος Dr. Ing., Πολιτικός Μηχανικός Καθ. Δημήτριος Κουτσογιάννης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επιστημονικός Υπεύθυνος 13:00 13:30 Ανοικτή συζήτηση διαβούλευση επί του σχεδίου Θα απαντηθούν οι γραπτές ερωτήσεις που θα έχουν διατυπωθεί καθ όλη τη διάρκεια της ημερίδας. Θα ακολουθήσει διάλογος με το κοινό περί των αποτελεσμάτων του ερευνητικού και διαβούλευση επί του σχεδίου προδιαγραφών.

16

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Δ. Κουτσογιάννης & Μ. Αφτιάς Τομέας Υδατικών Πόρων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων

Αναλύσεις πλημμυρικών δεδομένων Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Κατάρτιση Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εκπόνηση Χαρτών Πλημμύρας Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών

Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσοµοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 5 ο : Απορροή

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999 Ô Å Χ Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ν Ι Ê Η Õ Δ Ñ Ο Λ Ï Γ I Έκδοση 3 Αθήνα 1999 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Δ. Κουτσογιάννης και Θ. Ξανθόπουλος Τομέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογικές Μελέτες και Διαθεσιμότητα Δεδομένων στην Ελλάδα:

Υδρολογικές Μελέτες και Διαθεσιμότητα Δεδομένων στην Ελλάδα: Υδρολογικές Μελέτες και Διαθεσιμότητα Δεδομένων στην Ελλάδα: Ιωάννης Α. Νιάδας Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Υδρολογίας Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος και Σ/τες Α.Μ.Ε. Ενότητες της παρουσίασης Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Υδρολογική μαθήματος: Προσομοίωση και Πρόγνωση Πιστωτικές μονάδες: Κωδικός μαθήματος: CE08-H07 Φόρτος εργασίας (ώρες): 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 8 Πλημμύρες όμβριες καμπύλες ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 8 Πλημμύρες όμβριες καμπύλες ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 8 Πλημμύρες όμβριες καμπύλες ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.5.2 Όμβριες καμπύλες Οι όμβριες καμπύλες, όπως απλούστερα έχει καθιερωθεί να αποκαλούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Σχέσεις Έντασης Διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 6.4.3 Ταξινόμηση της εικόνας Στο στάδιο της ταξινόμησης της εικόνας, πραγματοποιείται επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριο αντικείμενο της εργασίας Προσομοίωση της επιφανειακής απορροής σε χειμμαρική υπολεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε.

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΚΑΛΙΩΝ Εκτίµηση πληµµυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιµατικής µεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωµένου εννοιολογικού-πιθανοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα

Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Πληµµύρες και Αντιπληµµυρικά Έργα Υδρολογικό Μοντέλο HEC-HMS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Ιούνιος 2007 Ορισµός-Κατηγορίες Μοντέλων Ορισµός Μοντέλου: Η Αναπαραγωγή της Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα i adapt

Το πρόγραμμα i adapt Ένα πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το πρόγραμμα i adapt Πιλοτικό πρόγραμμα νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Μαρία Μιμίκου Ημερίδα: «i adapt

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης

Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Ερευνητικό έργο: Εκσυγχρονισµός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήµατος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας Σύστηµα προσοµοίωσης υδρολογικού κύκλου λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης Α. Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων»

Το δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων» Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές συστήµατος

Προοπτικές συστήµατος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Προοπτικές συστήµατος Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το µοντέλο Ζυγός. Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Το µοντέλο Ζυγός Α. Ευστρατιάδης & Ν. Μαµάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Dr. Σπύρος Κοψιδάς: Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής / ΕΚΕΤΑ Dr. Θανάσης Σφέτσος: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών / ΕΚΕΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και Εκτίμηση Αβεβαιότητας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου σε Σύγχρονα Συστήματα Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών

Μέτρηση και Εκτίμηση Αβεβαιότητας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου σε Σύγχρονα Συστήματα Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών Μέτρηση και Εκτίμηση Αβεβαιότητας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου σε Σύγχρονα Συστήματα Ασύρματων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών του Δρ. Δημήτρη Στρατάκη Η παρούσα διδακτορική διατριβή, εκπονήθηκε με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ενημέρωση φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Προσομοίωση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών Θερμότητας συμβατικής και νέας τεχνολογίας» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΕΟΔΩΡΟΥ Η παρούσα διδακτορική διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ANTΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ANTΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ANTΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Αναστάσιος Ι. Στάµου Μ.Ε.Π.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων Γεώργιος Θεοδωρόπουλος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υδρολογικός σχεδιασμός και αντιπλημμυρικά έργα Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµική Προσέγγιση στην Ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων και των Φυσικών Καταστροφών

Συστηµική Προσέγγιση στην Ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων και των Φυσικών Καταστροφών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασµού Συστηµική Προσέγγιση στην Ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων και των Φυσικών Καταστροφών Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π. 2007-2013 Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π. 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης «Τομέας Περιβάλλοντος»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Innovyze. Tα προϊόντα της έχουν εφαρμογή σε κλάδους όπως: Ύδρευση. Διαχείριση Αποβλήτων. Διαχείριση ομβρίων υδάτων.

Προϊόντα Innovyze. Tα προϊόντα της έχουν εφαρμογή σε κλάδους όπως: Ύδρευση. Διαχείριση Αποβλήτων. Διαχείριση ομβρίων υδάτων. H Innovyze είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην παροχή λογισμικού για υποδομές υδάτων και έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών των οργανισμών κοινής ωφελείας (ύδρευσης / αποχέτευσης)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 4 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογικές και υδραυλικές πτυχές του σχεδιασμού της γέφυρας

Υδρολογικές και υδραυλικές πτυχές του σχεδιασμού της γέφυρας Υδρολογικές και υδραυλικές πτυχές του σχεδιασμού της γέφυρας Ν. Μαμάσης, Π. Παπανικολάου και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ο ποταμός Άραχθος Το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα

Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα Ημερίδα των ΕΜΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΥΔΑΠ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2000 Το σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Το πρόγραμμα... 3 Σε ποιους απευθύνεται... 3 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε.

Συνεργαζόµενοι φορείς: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε. Γραφείο Μαχαίρα Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΚΑΛΙΩΝ Εκτίµηση πληµµυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιµατικής µεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωµένου εννοιολογικού-πιθανοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα