Εγκεκριμμένοι από την ΓΣ 24/10/2015 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ. Άρθρο 1. Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκεκριμμένοι από την ΓΣ 24/10/2015 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ. Άρθρο 1. Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις"

Transcript

1 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ Άρθρο 1 Πρωτάθληµα-άλλες διοργανώσεις 1. Σε κάθε αγωνιστική περίοδο, µε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ, µπορούν να προκηρυχθούν αγώνες Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Χόκεϊ επί Πάγου στις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Νέων, Εφήβων και Παίδων. Με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΧΑ, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Παγοδροµιών, µπορούν επίσης να προκηρυχθούν διασυλλογικοί αγώνες ή αγώνες κυπέλλου ή άλλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις µε συµµετοχή και οµάδων του εξωτερικού. Η αγωνιστική περίοδος αρχίζει κατά τον µήνα Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του επόµενου έτους. Κατ εξαίρεση, λόγω ειδικών περιστάσεων, η αγωνιστική περίοδος µπορεί να παραταθεί και πέραν του Απριλίου έως και τον Σεπτέµβριο. 2. Κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη του αντίστοιχου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος, όλα τα Σωµατεία του κλάδου των Παγοδροµιών, που είναι µέλη της ΕΟΧΑ, υποβάλλουν στην Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών ονοµαστικό κατάλογο (πίνακα) των ενεργών αθλητών τους του χόκεϊ επί πάγου, στον οποίο αναγράφεται και η ηλικία του κάθε αθλητή. Ο κατάλογος αυτός (πίνακας ενεργών αθλητών), κοινοποιείται υποχρεωτικά στο ΔΣ της ΕΟΧΑ, ισχύει για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και, µετά την κατάθεσή του, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίησή του, προσθήκη η διαγραφή ονόµατος αθλητή. Κατ εξαίρεση, ο πίνακας ενεργών αθλητών µπορεί να συµπληρωθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, αποκλειστικά και µόνο µε ονόµατα νέων αθλητών, αµέσως όταν αυτοί αποκτήσουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Δελτίο Υγείας. Αθλητής, που το όνοµά του δεν συµπεριλαµβάνεται στον ως άνω ονοµαστικό κατάλογο (πίνακα ενεργών αθλητών), δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος. Τα Σωµατεία δύνανται να χρησιµοποιούν στους αγώνες, έως τρεις αλλοδαπούς αθλητές, έναν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από αυτούς δεν θα έχουν δικαίωµα να αγωνιστούν µε την εθνική οµάδα. Όλοι αυτοί οι αθλητές θα πρέπει αποδεδειγµένα να είναι µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδας. 3. Το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα όλων ανεξαιρέτως των ηλικιακών Κατηγοριών αναγνωρίζεται ως τέτοιο, εφόσον σε αυτό µετέχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) οµάδες και οι συνολικοί αγώνες της διοργάνωσης (συµπεριλαµβανοµένων και των αγώνων PLAY OFF, όπου αυτοί προβλέπονται από την Προκήρυξη του Πρωταθλήµατος) είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) 4. Εγκεκριμμένοι από την ΓΣ 24/10/2015

2 4. Κάθε οµάδα υποχρεούται να δηλώνει και να παρατάσσει σε κάθε αγώνα Πρωταθλήµατος οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας τουλάχιστον οχτώ (8) αθλητές, εκ των οποίων, τουλάχιστον ένας (1) είναι τερµατοφύλακας. Ο µέγιστος αριθµός των αθλητών που µπορεί να δηλώσει και να παρατάξει µια οµάδα σε αγώνα πρωταθλήµατος είναι είκοσι δύο (22), εκ των οποίων δύο (2) τερµατοφύλακες. Εάν µια οµάδα δεν παρατάξει σε αγώνα Πρωταθλήµατος τουλάχιστον οκτώ (8) αθλητές, τότε µηδενίζεται και η αντίπαλος οµάδα θεωρείται ότι νίκησε µε σκορ Κάθε Σωµατείο αναγράφει στην Δήλωση Συµµετοχής τα χρώµατα των οµάδων του καθώς και την έδρα, στην οποία θα αγωνίζεται ως γηπεδούχο. Με τη δήλωση, συνυποβάλλεται έγγραφη συγκατάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του φυσικού ή νοµικού προσώπου, στο οποίο ανήκει η κυριότητα της δηλούµενης έδρας. Εάν ένα Σωµατείο δεν δηλώσει έδρα ή η έδρα που δήλωσε, δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς διεξαγωγής των αγώνων, τότε η έδρα του ορίζεται από την Επιτροπή Παγοδροµιών. Άρθρο 2 Προκήρυξη Πρωταθλήµατος 1. Η προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος ή οποιασδήποτε άλλης αθλητικής διοργάνωσης του Χόκεϊ επί Πάγου συντάσσεται από την Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών, επικυρώνεται από το ΔΣ της ΕΟΧΑ και κοινοποιείται σε όλα τα Σωµατεία του κλάδου των Παγοδροµιών που είναι µέλη της ΕΟΧΑ. Ειδικά η προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος κοινοποιείται στα Σωµατεία-µέλη τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την έναρξη του Πρωταθλήµατος. Η εκπρόθεσµη κοινοποίηση της προκήρυξης του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος σε Σωµατείο-µέλος του κλάδου των Παγοδροµιών, που, κατά την έναρξή της αθλητικής περιόδου έχει υποβάλλει στην Επιτροπή Παγοδροµιών ονοµαστικό κατάλογο αθλητών του Χόκεϊ επί Πάγου, συνεπάγεται, εάν υπάρξει σχετικό έγγραφο αίτηµα του ενδιαφερόµενου Σωµατείου, την αναβολή έναρξης των αγώνων του Πρωταθλήµατος έως ότου συµπληρωθεί η ως άνω προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Εντός δέκα (10} ηµερών, από την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος, οι Σύλλογοι οφείλουν να υποβάλλουν στην Ε.Ο.Χ.Α. δήλωση συµµετοχής. 2. Το αναλυτικό πρόγραµµα των αγώνων του Πρωταθλήµατος ή άλλης αθλητικής διοργάνωσης γνωστοποιείται στα µετέχοντα Σωµατεία, εντός δεκαηµέρου από τη λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση των δηλώσεων συµµετοχής στην διοργάνωση. 3. Στην προκήρυξη κάθε διοργάνωσης αναγράφεται η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης, η οποία αναλαµβάνει όλα τα πρακτικά θέµατα της οργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων και επιλαµβάνεται των ενστάσεων, που τυχόν κατατεθούν. Στη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής µετέχει ως πρόεδρος, Εγγεκριμμένοι από την ΓΣ τις 24/10/2015

3 4. ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΟΧΑ ή αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις της οργανωτικής Επιτροπής επί των ενστάσεων τελούν υπό την έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής Παγοδροµιών και του ΔΣ της ΕΟΧΑ. Ειδικότερα, η Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει από την αρµόδια Νοµαρχία την έκδοση άδειας τέλεσης των αγώνων, την οποία και κοινοποιεί στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα και στο αρµόδιο Αστυνοµικό Τµήµα. Είναι επίσης υπεύθυνη για την πρόσκληση των διαιτητών, του παρατηρητή αγώνα, και του επιβλέποντος ιατρού καθώς και για την ενηµέρωση του ΕΚΑΒ, προκειµένου να παραβρίσκεται ασθενοφόρο. Ειδικά για τα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα, χρέη Οργανωτικής Επιτροπής µπορεί να αναλάβει η Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών, υπό την προεδρία του προέδρου του ΔΣ της ΕΟΧΑ ή αναπληρωτή του. Άρθρο 3 Ηλικίες αθλητών 1. Στην κατηγορία Ανδρών Γυναικών µετέχουν αθλητές-αθλήτριες που έχουν συµπληρώσει το 20 ο έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα : Κατά την περίοδο , µετέχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 1994 και προγενέστερα, Κατά την περίοδο , µετέχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 1995 και προγενέστερα, Κατά την περίοδο , µετέχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί το 1996 και προγενέστερα, κ.ο.κ. 2. Στην κατηγορία Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών (Under 20), µετέχουν αθλητές αθλήτριες που έχουν συµπληρώσει το 15 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 20 ο έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα, ( σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα της Διεθνούς Οµοσπονδίας Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF), στην κατηγορία Νέων-Νεανίδων: Κατά την περίοδο , µετέχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί από το 1995 έως και το 2000 Κατά την περίοδο , µετέχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί από το 1996 έως και το 2001 Κατά την περίοδο , µετέχουν οι αθλητές που έχουν γεννηθεί από το 1997 έως και το 2002, κ.ο.κ. 3 από 13

4 3. Στην κατηγορία Εφήβων Νεανίδων (Under 18), µετέχουν αθλητές-αθλήτριες που έχουν συµπληρώσει το 15 ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 18 ο έτος της ηλικίας τους. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα της Διεθνούς Οµοσπονδίας Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF), στην κατηγορία Εφήβων Κορασίδων µετέχουν: Κατά την περίοδο , οι αθλητές που έχουν γεννηθεί από το 1997 έως και το 2000 Κατά την περίοδο , οι αθλητές που έχουν γεννηθεί από το 1998 έως και το 2001 Κατά την περίοδο , οι αθλητές που έχουν γεννηθεί από το 1999 έως και το 2002, κ.ο.κ. 4. Στην κατηγορία Παίδων Κορασίδων µετέχουν αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν υπερβεί το 15 ο έτος της ηλικίας τους, ήτοι : Κατά την περίοδο , οι γεννηθέντες το 2001 και µεταγενέστερα, Κατά την περίοδο , οι γεννηθέντες το 2002 και µεταγενέστερα, Κατά την περίοδο , οι γεννηθέντες το 2003 και µεταγενέστερα, κ.ο.κ. 5.Καθιερώνεται ειδική κατηγορία Παµπαίδων-Παγκορασίδων,για διασυλλογικούς αγώνες στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν αγόρια µε κορίτσια ηλικίας από 7 µέχρι και 10 ετών. 6.Οι αθλητές, που πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας, µπορούν, κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο, να µετέχουν σε Πανελλήνια Πρωταθλήµατα δύο διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών. Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης, το Πρωτάθληµα Γυναικών ορίζεται ως και τα Πρωταθλήµατα ηλικιακών κατηγοριών. Άρθρο 4 Ειδικές ρυθµίσεις 4 από 13

5 1. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα ΝΕΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ Νεανίδων και Κορασίδων µπορούν να µετέχουν, σε κάθε οµάδα, µέχρι τρεις (3) αθλητές της αµέσως προηγούµενης ηλικιακής Κατηγορίας. Ο αριθµός των αθλητών αυτών µπορεί να αυξηθεί έως πέντε(5), εάν δεν διοργανώνεται Πανελλήνιο Πρωτάθληµα στην αµέσως επόµενη ηλικιακή κατηγορία. 2. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα κάθε κατηγορίας µπορούν να µετέχουν, σε κάθε οµάδα, µέχρι πέντε (5) αθλητές της αµέσως µικρότερης ηλικιακής κατηγορίας. Στις περιπτώσεις αυτές, προϋπόθεση της συµµετοχής του αθλητή σε αγώνα είναι η έγγραφη συναίνεση και των δύο γονέων του. 3.Για να συµµετέχει σε αγώνες ανήλικος αθλητής ή αθλήτρια (κάτω των 18 ετών) σε µεγαλύτερες κατηγορίες,απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση και των δύο γονέων. Άρθρο 5 Βαθµολογία 1. Η κάθε οµάδα βαθµολογείται σε περίπτωση νίκης µε τρεις (3) βαθµούς, σε περίπτωση νίκης στην παράταση µε δύο (2) βαθµούς, σε περίπτωση ήττας στην παράταση µε έναν (1) βαθµό, και σε περίπτωση ήττας στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή µηδενισµού της, µε µηδέν (0) βαθµούς. Στις περιπτώσεις µηδενισµού µιας οµάδας, η αντίπαλος θεωρείται ότι έχει νικήσει µε αποτέλεσµα τερµάτων πέντε έναντι µηδενός (5-0). 2. Σε όλους τους αγώνες, σε περίπτωση ισοπαλίας, θα υπάρχει παράταση, µε διάρκεια ανάλογα µε την ηλικιακή κατηγορία της διοργάνωσης, που θα προσδιορίζεται στην Προκήρυξη της Διοργάνωσης. Κατά την διάρκεια της παράτασης θα εφαρµόζεται η διαδικασία του «ξαφνικού θανάτου», ήτοι τον αγώνα θα κερδίζει η οµάδα που θα σηµειώσει πρώτη τέρµα. Εάν και πάλι υπάρξει ισοπαλία, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι, όπως προσδιορίζεται στους Κανονισµούς Αγώνων της Διεθνούς Οµοσπονδίας (IIHF) 3. Εάν σε Πανελλήνιο Πρωτάθληµα δεν προβλέπεται η διαδικασία των PLAY OFF, πρωταθλήτρια ανακηρύσσεται η οµάδα που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθµούς. Εάν υπάρξει ισοβαθµία, τότε για την ανακήρυξη της πρωταθλήτριας υπολογίζονται κατά σειρά η διαφορά τερµάτων των οµάδων που ισοβάθµησαν, τα αποτελέσµατα των µεταξύ τους αγώνων και τέλος, η διαφορά τερµάτων των µεταξύ τους αγώνων και εάν, πάλι, υπάρξει ισοβαθµία, τότε ακολουθούν αγώνες µπαράζ. 5 από 13

6 4. Στη διαδικασία των αγώνων PLAY OFF µετέχουν οι τέσσερις πρώτες οµάδες στη βαθµολογία του Πρωταθλήµατος. Η πρώτη στην βαθµολογία οµάδα αγωνίζεται µε την τέταρτη και η δεύτερη µε την τρίτη. Οι νικήτριες των δύο αγώνων αγωνίζονται µεταξύ τους και η νικήτρια ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια, ενώ η ηττηµένη ανακηρύσσεται δεύτερη. Αντιστοίχως, από το ζευγάρι των ηττηµένων των δύο πρώτων αγώνων, ανακηρύσσεται η τρίτη και η τέταρτη οµάδα του Πρωταθλήµατος. Η προκήρυξη του Πρωταθλήµατος είναι δυνατόν να προβλέπει ότι, µεταξύ των δύο ως άνω οµάδων που αγωνίζονται µεταξύ τους για την πρώτη και δεύτερη θέση του Πρωταθλήµατος, πρωταθλήτρια ανακηρύσσεται εκείνη που θα συµπληρώσει πρώτη τρεις νίκες στους µεταξύ τους αγώνες. Άρθρο 6 Διαιτησία-Γραµµατεία 1. Οι διαιτητές του Χόκεϊ επί Πάγου πρέπει να διαθέτουν δίπλωµα από Σχολή Διαιτητών της ηµεδαπής, που έχει συγκροτηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ν.2725/99,είτε µε ανάλογη πιστοποίηση από την Γ.Γ.Α., είτε από Σχολή Διαιτητών του εξωτερικού, αναγνωρισµένη από την Διεθνή Οµοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF). 2. Οι αρµοδιότητες της Οµοσπονδίας Διαιτητών και του Συνδέσµου Διαιτητών, όπως προσδιορίζονται στον ν.2725/99, ασκούνται από την Επιτροπή Παγοδροµιών ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από το ΔΣ της ΕΟΧΑ όργανο, µέχρις ότου ο αριθµός των εν Ελλάδι διαιτητών του Χόκεϊ επί Πάγου επιτρέψει τη συγκρότηση των παραπάνω ΝΠΙΔ. 3. Από την Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από το ΔΣ της ΕΟΧΑ όργανο, ασκούνται και οι αρµοδιότητες των προβλεπόµενων από τον ν. 2725/99 οργάνων Διαιτησίας (Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, Επιτροπή Ορισµού Διαιτητών, Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας, Επιτροπή Εφέσεων Διαιτητών και Επιτροπή Ορισµού Παρατηρητών Διαιτητών) µέχρις ότου ο αριθµός των εν Ελλάδι διαιτητών του Χόκεϊ επί Πάγου επιτρέψει την συγκρότηση των ανωτέρω οργάνων. 4. Τους αγώνες κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ και ΕΦΗΒΩΝ διαιτητεύουν δύο (2), διαιτητές, ένας κεντρικός και ένας επόπτης. Στους αγώνες των άλλων κατηγοριών (ΠΑΙΔΕΣ,ΓΥΝΑΙΚΕΣ) καθώς και στους φιλικούς αγώνες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, µπορεί να διαιτητεύσει και ένας (1) διαιτητής. 5. ΣΕ κάθε αγώνα λειτουργεί Γραµµατεία, η οποία καταγράφει στο φύλλο αγώνα την ηµεροµηνία και το γήπεδο τέλεσης του αγώνα, τις συνθέσεις των οµάδων, τη διακύµανση του σκορ, τους σκόρερ, τους αθλητές που τιµωρούνται µε ποινή, το είδος της ποινής καθώς και την παράβαση που υπήρξε. Η Γραµµατεία είναι 6 από 13

7 τουλάχιστον διµελής. Μετά τη λήξη του αγώνα, τα µέλη της Γραµµατείας υπογράφουν το Φύλλο Αγώνα και µεριµνούν ώστε αυτό να υπογραφεί από τους διαιτητές, τους υπευθύνους των δύο οµάδων, τον ιατρό και τον παρατηρητή αγώνα. 6. Το Φύλλο Αγώνα συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, που µε ευθύνη του κεντρικού διαιτητή, προσκοµίζονται υποχρεωτικά στην ΕΟΧΑ και επικυρώνονται από αυτήν. Ένα εκ των αντιτύπων φυλάσσεται στο αρχείο της ΕΟΧΑ, ενώ το δεύτερο αντίτυπο φυλάσσεται από τους διαιτητές. Αντίγραφα του υπογεγραµµένου Φύλλου Αγώνα παραδίδονται υποχρεωτικά, αµέσως µετά τη συµπλήρωσή του, στους υπευθύνους των δύο οµάδων και στην Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και, µε ευθύνη τους, προσκοµίζονται στην ΕΟΧΑ προς επικύρωση. 7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη στο Φύλλο Αγώνα µετά την υπογραφή του και την παράδοση αντιγράφων του στους υπευθύνους των δύο οµάδων. Εάν υπάρξει τέτοια προσθήκη, αυτή θεωρείται ως µη ισχύουσα ενώ ο κεντρικός διαιτητής παραπέµπεται στα πειθαρχικά όργανα της ΕΟΧΑ και τιµωρείται µε αποκλεισµό από αγώνες. Άρθρο 7 Συνθέσεις οµάδων 1. Τα Σωµατεία που µετέχουν µε οµάδες τους σε αγώνα, καταθέτουν στην Γραµµατεία τη σύνθεση των οµάδων τους µαζί µε τα Δελτία Υγείας των αθλητών τους, τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτά της ώρας πριν την έναρξη του αγώνα. Με την έναρξη του αγώνα, απαγορεύεται η συµπλήρωση της σύνθεσης των οµάδων µε ονόµατα άλλων αθλητών. Απαγορεύεται επίσης επί ποινή µηδενισµού της οµάδας, η συµµετοχή στον αγώνα αθλητή, το όνοµα του οποίου δεν περιλαµβάνεται στην κατατεθείσα σύνθεση της οµάδας. Ολοι οι αθλητές-αθλήτριες που θα συµµετέχουν σε οποιαδήποτε κατηγορία αγώνα θα πρέπει να είναι ασφαλισµένοι. 2. Ο υπεύθυνος κάθε οµάδας έχει δικαίωµα να ζητήσει και να ελέγξει ενώπιον της Γραµµατείας τα Δελτία Υγείας των αθλητών της αντιπάλου οµάδας, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ή και µετά την λήξη του, πριν να υπογράψει το Φύλλο Αγώνα. Μετά την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα από τους υπευθύνους των δύο οµάδων, τα Δελτία Υγείας των αθλητών παραδίδονται στους κατόχους τους. 3. Αθλητής, του οποίου το Δελτίο Υγείας δεν έχει παραδοθεί στην Γραµµατεία, ή δεν είναι έγκυρο, απαγορεύεται να µετάσχει σε αγώνα. Η τυχόν συµµετοχή του συνεπάγεται τον µηδενισµό της οµάδας στην οποία ανήκει, εάν κατατεθεί ένσταση από την αντίπαλη οµάδα. Η ίδια ποινή επιβάλλεται εάν η παράβαση διαπιστωθεί 7 από 13

8 από τους Διαιτητές ή τη Γραµµατεία του αγώνα, έως την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα. Άρθρο 8 Παρατηρητές Αγώνων 1. Ο παρατηρητής αγώνος ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης και απαγορεύεται να είναι µέλος Σωµατείου, στο οποίο ανήκει µία από τις αντίπαλες οµάδες του αγώνα που εποπτεύει. 2. Ο παρατηρητής υπογράφει το Φύλλο Αγώνα και καταγράφει και τις τυχόν παρατηρήσεις του επί όλων όσων συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο ή στο χώρο του γηπέδου. Εάν κατατεθεί ένσταση από Σωµατείο, τότε είναι υποχρεωµένος, εντός 48ώρου, να υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή γραπτή έκθεση, µε την άποψή του επί της ένστασης. Η απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής επί της ενστάσεως, µαζί µε την Έκθεση του παρατηρητή παραδίδονται στην Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και από αυτήν, µαζί µε την δική της εγκριτική ή απορριπτική απόφαση, στο ΔΣ της ΕΟΧΑ. Άρθρο 9 Εξοπλισµός αθλητών 1. Ο εξοπλισµός κάθε αθλητή περιλαµβάνει τα όσα ορίζουν οι κανονισµοί της IIHF, ήτοι πατίνια πάγου, επικαλαµίδες, παντελόνια, σπασουάρ, γάντια, αγκωνίδες, προστατευτικό θώρακα, προστατευτικό λαιµού, κράνος και µπαστούνι. Οι αθλητές κάτω των 20 ετών υποχρεούνται να φέρουν στο κράνος τους πλήρη προστατευτική µάσκα (cage), ενώ οι άνω των 20 ετών, θα πρέπει να φέρουν στα κράνη τους κατ ελάχιστον,διάφανο προστατευτικό προσώπου το οποίο θα καλύπτει την περιοχή των µατιών και της µύτης(visor},καθώς και προστατευτικό µασελάκι. Επίσης, οι αθλητές οι οποίοι είναι 18 ετών και κάτω, θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά και προστατευτικό κολάρο λαιµού. 2. Απαγορεύεται σε αθλητή χωρίς πλήρη εξοπλισµό να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και να αγωνιστεί. Ο διαιτητής υποχρεούται να µην επιτρέψει σε αθλητή να 8 από 13

9 µετέχει σε αγώνα, εάν δεν φέρει πλήρη εξοπλισµό ή εάν φέρει αντικείµενα που δεν επιτρέπονται από τους Κανονισµούς και είναι επικίνδυνα για τους υπόλοιπους αθλητές. 3. Οι αθλητές επιτρέπεται να φορούν γυαλιά οράσεως µε δική τους ευθύνη και υπό τον όρο τους ότι τα κράνη τους θα φέρουν υποχρεωτικά πλήρη προστατευτική µάσκα και τα γυαλιά θα είναι καλά στερεωµένα. 4. Ο κάθε αθλητής φέρει στην φανέλα του αριθµό από το 1 έως το 99, ο οποίος δηλώνεται µαζί µε την σύνθεση των οµάδων, καταγράφεται στο Φύλλο Αγώνα και απαγορεύεται να αλλάξει κατά την διάρκεια του αγώνα. Οι αρχηγοί των οµάδων καθώς και οι αναπληρωτές αρχηγοί φέρουν επί της φανέλας τους ειδικό διακριτικό σήµα, καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Άρθρο 10 Διάρκεια αγώνων 1. Οι αγώνες της κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ, και ΕΦΗΒΩΝ διεξάγονται σε τρεις (3) περιόδους διάρκειας είκοσι (20) λεπτών καθαρού χρόνου η καθεµία. Μεταξύ των περιόδων µεσολαβούν διαλείµµατα διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών. Επίσης, µεταξύ της κανονικής διάρκειας του αγώνα και της παράτασης, µεσολαβεί διάλειµµα διάρκειας τριών (3) λεπτών. Τέλος, κάθε οµάδα δικαιούται καθ όλη την διάρκεια του αγώνα (συµπεριλαµβανοµένης και της παράτασης ) µόνο ένα time-out διάρκειας τριάντα (30) δευτερολέπτων. 2. Οι αγώνες της κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ,ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, διεξάγονται σε τρεις (3) περιόδους καθαρής διάρκειας δέκα πέντε (15) λεπτών η καθεµία, µε διαλείµµατα των δέκα (10) λεπτών. Άρθρο 11 Ενστάσεις 1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τις διαγωνιζόµενες οµάδες (µέσω των υπευθύνων τους ή µε έγγραφο του Σωµατείου τους) για τους µεταξύ τους αγώνες και για τους κάτωθι λόγους : Α) για αντικανονική διακοπή αγώνα 9 από 13

10 Β) για εσφαλµένη εφαρµογή του Παρόντος Κανονισµού από τον διαιτητή Γ) για αντικανονική συµµετοχή αθλητή, που το όνοµά του περιλαµβάνεται στη σύνθεση της οµάδας όπως αυτή έχει καταγραφεί στο Φύλλο Αγώνα. Στην ένσταση αντικανονικής συµµετοχής αθλητή, για να είναι έγκυρη, πρέπει να κατονοµάζεται ο αθλητής και να αναφέρονται οι συγκεκριµένοι λόγοι επί των οποίων στηρίζεται η ένσταση Δ) για πλαστοπροσωπία αθλητή. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, ένσταση µπορεί να υποβάλει και οποιαδήποτε άλλη οµάδα, εκτός των δύο διαγωνιζοµένων, υπό τον όρο ότι η ενιστάµενη οµάδα έχει έννοµο συµφέρον, το οποίο αφορά αποκλειστικά την διαµόρφωση της τελικής κατάταξης των οµάδων στην εν λόγω Διοργάνωση. 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται έως και την υπογραφή του Φύλλου Αγώνα και καταγράφονται υποχρεωτικά σε αυτό, µαζί µε τις σχετικές παρατηρήσεις του διαιτητή, εκτός από τις ενστάσεις της παραγράφου (1 Δ) του παρόντος άρθρου, που µπορούν να υποβληθούν και εντός δύο (2) ηµερών από τη λήξη του αγώνα, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας διεξαγωγής του. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, ακόµα και εάν η ενιστάµενη οµάδα δηλώσει ότι παραιτείται της ένστασης. 3. Οι ενστάσεις πρέπει να συνοδεύονται από την καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται στην Προκήρυξη της Διοργάνωσης. Το παράβολο κατατίθεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από τη λήξη του αγώνα, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας διεξαγωγής του, άλλως η ένσταση θεωρείται ως µη κατατεθείσα. 4. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης, η οποία εκδίδει απόφαση εντός τριών (3) ηµερών από την κατάθεση της ένστασης. Οι αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής κρίνονται σε δεύτερο βαθµό από ΔΣ της ΕΟΧΑ, κατά της απόφασης του οποίου επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ. Η επανεξέταση της ένστασης σε δεύτερο βαθµό γίνεται µόνο εάν αυτό ζητηθεί γραπτώς από την ενιστάµενη ή την καταδικασθείσα οµάδα, εντός δύο (2) ηµερών από την έκδοση της απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής, µη υπολογιζόµενης της ηµέρας έκδοσης της απόφασης. Άρθρο 12 Μη τέλεση διακοπή αγώνων 10 από 13

11 1. Εάν ο αγώνας µιας Διοργάνωσης δεν τελεστεί ή διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας, θεωρείται ως µη γενόµενος και επαναλαµβάνεται σε ηµέρα και ώρα που ορίζει η Οργανωτική Επιτροπή της Διοργάνωσης. 2. Εάν ο αγώνας δεν τελεστεί ή διακοπεί µε ευθύνη µιας εκ των δύο ή και των δύο διαγωνιζόµενων οµάδων, η υπαίτια ή οι υπαίτιες οµάδες, πέραν των άλλων κυρώσεων που ενδεχοµένως υποστούν, µηδενίζονται και θεωρείται ότι ηττήθηκαν µε σκορ πέντε µηδέν (5-0). Άρθρο 13 Κανόνες αγώνων Σε όλες τις αθλητικές αναµετρήσεις ισχύουν και εφαρµόζονται οι κανόνες αγώνων, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Διεθνή Οµοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF) και συµπεριλαµβάνονται στους Διεθνείς Κανονισµούς του αθλήµατος. Κατ εξαίρεση, και µέχρι να υπάρξει στην Ελλάδα παγοδρόµιο Ολυµπιακών Διαστάσεων (έκτασης τετραγωνικών µέτρων), οι επίσηµοι αγώνες του Χόκεϊ επί Πάγου µπορούν να διεξάγονται σε Παγοδρόµια µικρότερης έκτασης, η οποία πάντως δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των 800 τετραγωνικών µέτρων (ελάχιστων διαστάσεων 40 m x 20 m). Άρθρο 14 Εθνικές Οµάδες 1. Εθνικές Οµάδες συγκροτούνται στις κατηγορίες ΑΝΔΡΩΝ, ΝΕΩΝ, και ΕΦΗΒΩΝ και εκπροσωπούν την χώρα µας στις διεθνείς διοργανώσεις της IIHF, καθώς και στους Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες. Ανάλογα µε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε έ µ ψ υ χ ο υ λ ι κ ό, µ π ο ρ ε ί ν α σ υ γ κ ρ ο τ η θ ε ί κ α ι Ε θ ν ι κ ή Ο µ ά δ α ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΝΕΑΝΙΔΩΝ,ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ. Μετά από πρόταση των οµοσπονδιακών προπονητών είναι δυνατόν να συγκροτηθούν και άλλα Εθνικά αντιπροσωπευτικά σχήµατα (Οµάδες Επιλέκτων), για να εκπροσωπήσουν την χώρα σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις συγκεκριµένων ηλικιακών κατηγοριών (κάτω των 16, κάτω των 14, κάτω των 12 ετών, οµάδα βετεράνων, κλπ). 11 από 13

12 2. Η επιλογή των αθλητών που θα µετάσχουν στις Εθνικές Οµάδες γίνεται µε εισήγηση των Οµοσπονδιακών προπονητών, η οποία εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και επικυρώνεται από το ΔΣ της ΕΟΧΑ. 3. Σε κάθε κατηγορία επιλέγονται και µετέχουν στην αντίστοιχη προετοιµασία έως τριανταπέντε (35) αθλητές. Σε κάθε αποστολή Εθνικής Οµάδας µετέχουν έως είκοσι δύο (22) αθλητές, εκ των οποίων δύο (2) τερµατοφύλακες. Οι αθλητές αυτοί επιλέγονται µε εισήγηση του αντίστοιχου Οµοσπονδιακού προπονητή, η οποία εγκρίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και επικυρώνεται από την ΕΟΧΑ, δέκα (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν την αναχώρηση της αποστολής. 4. Η επιλογή των αθλητών που θα µετάσχουν στην προετοιµασία της Εθνικής Οµάδας γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωση των αγώνων του Πρωταθλήµατος της αντίστοιχης κατηγορίας. Εάν σε κάποια κατηγορία δεν διεξαχθεί Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, η επιλογή των αθλητών γίνεται µε κριτήριο την απόδοσή τους στους αγώνες που διοργανώθηκαν κατά την λήξασα αγωνιστική περίοδο. Στις Εθνικές Οµάδες µπορούν να κληθούν και έλληνες αθλητές, κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου, που αγωνίζονται σε οµάδες του εξωτερικού. Οι αθλητές αυτοί πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στην Εθνική Οµάδα, που ορίζει η Διεθνής Οµοσπονδία Χόκεϊ επί Πάγου (IIHF). 5. Οι αθλητές που κλήθηκαν στην Εθνική Οµάδα, µετέχουν στο πρόγραµµα προετοιµασίας, µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις της Εθνικής κατά την επόµενη αγωνιστική περίοδο. Αθλητής που µετέχει στην προετοιµασία Εθνικής Οµάδας µπορεί να αντικατασταθεί από άλλον, που παρουσιάζει καλύτερη απόδοση στους αγώνες της επόµενης αγωνιστικής περιόδου, µε εισήγηση του Οµοσπονδιακού προπονητή, που θα εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή Παγοδροµιών και θα επικυρωθεί από το ΔΣ της ΕΟΧ. 6. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Οµάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών. Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Οµάδα τιµωρείται από τη Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΧΑ µε ποινή αποκλεισµού έως ένα (1) έτος από τους αγώνες της Εθνικής Οµάδας και των Πανελληνίων Πρωταθληµάτων. Η τιµωρία αθλητή για άρνηση συµµετοχής στην Εθνική Οµάδα συνεπάγεται την στέρηση του αθλητή από τις κάθε είδους παροχές εκ µέρους της Οµοσπονδίας και της Πολιτείας καθώς και από τα ευεργετήµατα που προβλέπει για τους διακριθέντες αθλητές ο ν.2725/99. Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις 12 από 13

13 Κατά την αθλητική περίοδο , λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν (ανάκληση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Ελληνική Οµοσπονδία Παγοδροµιών και υπαγωγή του κλάδου των Παγοδροµιών στην ΕΟΧΑ), δύναται να ανασταλούν οι διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του άρθρου 2 και οι οριζόµενες από αυτές χρονικές προθεσµίες είναι δυνατόν να συντµηθούν, κατά την κρίση του ΔΣ της ΕΟΧΑ. Εγγεκριµένοι από την ΓΣ τις 24/10/ από 13

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. β) Τις διατάξεις των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1021 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Προς Ολα τα Σωματεία της Ενωσής μας Eδρες τους Θέμα : - Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 - Διορθωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Professional Kick boxing Academy

Professional Kick boxing Academy Professional Kick boxing Academy Αγαπητοί συνάδελφοι, προπονητές Ο Αθλητικός Όµιλος Κορίνθου ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ, διοργανώνει την 2 η αγωνιστική του διασυλλογικού πρωταθλήµατος KICK BOXING, το οποίο θα διεξαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, προπονητές, Άλλος ένας κύκλος του πρωταθλήματος JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP κλείνει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ... 1 1.1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2363 ΧΑΛΚΙΔΑ 29.6.2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΑΝΔΡΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ..5144/Ε Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Αθήνα, 12/01/2017 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Ισχύς: Από 01-01-2017 έως 31-12-2017 Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) διοργανώνει «Πρωταθλήματα Τραμπολίνο» για αθλητές και αθλήτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ 6217/Ε Αθήνα 14/11/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012. ΤΟΠΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012. ΤΟΠΟΣ: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Προς : τους συλλόγους μέλη της ΕΛ.Ο.Κ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Αθήνα, 20/11/2012 Θέμα: Παγκρήτιο Πρωτάθλημα Εγχρώμων και Μαύρων Ζωνών 2012 Παίδων Κορασίδων (6 έως και 13), Εφήβων Νεανίδων (14 έως και 15),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015-2016 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (ΚΟΧ) προκηρύσσει για την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: 1. το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Ν Ο Μ Ο Υ Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το:

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το: Προς Όλα τα Σωματεία Μέλη της ΕΛ.Ο.Τ. Αθήνα, 24.05.2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το: ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. : 600 Πάτρα : 01-08-2016 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΦΗΒΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2016 2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικώνκανονισμών, της Ε.Ο.Κ καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Βεΐκου 121-125 Γαλάτσι, Αθήνα, Τηλ. / Fax: 210 2915 489 e-mail: info@fightclubgalatsi.gr /www.fightclubgalatsi.gr

Λ. Βεΐκου 121-125 Γαλάτσι, Αθήνα, Τηλ. / Fax: 210 2915 489 e-mail: info@fightclubgalatsi.gr /www.fightclubgalatsi.gr Αγαπητοί συνάδελφοι, δάσκαλοι και αθλητές, Το πρωτάθλημα JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2013 με μέγα χορηγό την εταιρεία Ολλανδικού εξοπλισμού JOYA HELLAS, επιστρέφει και αναμένεται με ακόμη περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ Under 10 (μικτό προμίνι)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ Under 10 (μικτό προμίνι) ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ Under 10 (μικτό προμίνι) 2016-2017 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ... 3 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ... 3 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ... 3 4. ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ... 3 5. ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2016 «Γεώργιος Βόλαρης»

Α ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2016 «Γεώργιος Βόλαρης» Προς Όλα τα Σωματεία Μέλη της Ε.ΤΑ.Ν.Ε. Αθήνα, 27.10.2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το: Α ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ έτους 2016 «Γεώργιος Βόλαρης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

NSA Team Championship

NSA Team Championship ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1. Το Οµαδικό Πρωτάθληµα Σκουός θα διεξαχθεί στα γήπεδα του αθλητικού κέντρου του «Πανεπιστηµίου Κύπρου» από τις 7 έως τις 29 Ιουνίου, 2011 µεταξύ των ωρών 6:00 µ.µ. και

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ..5226/Ε Αθήνα 12 Οκτώβριου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Σπύρου Μουστακλή, Κλειστό Γυμναστήριο Λίντο, Ηράκλειο Τηλ. 2810-316431, Fax. 255751, E-mail: ekask@otenet.gr Ηράκλειο,16 Ιουνίου 2014 Αρ. πρωτ. : 147 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ-ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 448 Πάτρα : 16-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Κ.Α.-Η. AΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ Η ΕΣΚΑ-Η κατά την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 θα διοργανώσει και θα τελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρωταθλήματος. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών

Κανονισμός Πρωταθλήματος. Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κανονισμός Πρωταθλήματος Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών 2016-2017 2016-2017 Περιεχόμενα 01 τόπος διεξαγωγής / Γήπεδα 02 Διαρκεια πρωταθληματος 03 Ώρα προσέλευσης ομάδων 04 Δομή ομάδας 05

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν Αριθ. Πρωτ. : 599 Πάτρα : 01-08-2016 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ 2016 2017 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικώνκανονισμών, της Ε.Ο.Κ καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999,3057/2002 και 3264/2004 και 4049/12), των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (δικαίωμα, αναλυτική διαδικασία υποβολής) Δικαίωμα υποβολής ένστασης εκ μέρους ενός συλλόγου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχει μόνο ο δηλωμένος νόμιμος προπονητής σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 11,12,13 & 14 εκεµβρίου

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 11,12,13 & 14 εκεµβρίου ηλώσεις συµµετοχής έως 05/12/2014 Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11,12,13 & 14 εκεµβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθληµάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Low Kick: Ανδρών Γυναικών & Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών & Εφήβων Νεανίδων Κ1:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) την από 06/05/2016 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε Αθήνα, 9 / 9 / 2016 Aριθ. Πρωτ.:1213 ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΜΕΛΗ ΕΛ.Ο.Κ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. Αριθ.πρωτ.: 889 Μαρούσι, 1 Noεμβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011 Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2010 Αριθ.πρωτ. 4157 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής δηλώσεων συµµετοχής : 17 Μαίου 2004

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής δηλώσεων συµµετοχής : 17 Μαίου 2004 Πέµπτη, 22 Απριλίου 2004 Ο Όµιλος Σκουός Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη του Οµαδικού Πρωταθλήµατος Σκουός BRITISH AIRWAYS για την επαρχία Λευκωσίας. Όσα µέλη του Οµίλου καθώς επίσης και φίλοι του αθλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ... 1 1.1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ)

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) Θεσσαλονίκη 16.7.2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIORS REGIONAL BEACH VOLLEY 2013 ΠΑΙ ΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ (Κ16) & ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙ ΩΝ (Κ19) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του α. 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121,Α ) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1918 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 2 0 1 4-2 0 1 5 Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ.1270 ΠΑΛΛΗΝΗ, 13/07/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1274 Παλλήνη 13/07/2016 Προς Όλα τα σωματεία μας Ενταύθα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ «2015» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Αριθμ.πρωτ... Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088 AΘΗΝΑ, 19/02/2014 AΡ.ΠΡΩΤ.: 4102-3 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Αθλητικά Σωματεία

Διαβάστε περισσότερα

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει. υποχρεώσεις τους, µέχρι την ηµέρα της πρώτης κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν τη δήλωση συµµετοχής τους και εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 60 Τέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ Ε. Ο. ΠΕ. Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Μπότσαρη 47 117 42 Αθήνα Τηλ: 210 9236487 210 9244382 210 9222274 Fax: 210 9228764 Internet: http://www.volleyball.gr E mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 - ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 ΓΑΧ 26510 77647 θ πιαίΐ 6ρ5ΐρ1952(α>ν3ΐιοο (:οιη Ια )β39ϋβ ο π ι ΙΑ 1 ΠοπαΓ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη πρωταθλήματος S.P.M.L. CHAMPIONSHIP 2016

Προκήρυξη πρωταθλήματος S.P.M.L. CHAMPIONSHIP 2016 Προκήρυξη πρωταθλήματος S.P.M.L. CHAMPIONSHIP 2016 Ο Α.Σ.Μ. Γλυφάδας προκηρύσσει πρωτάθλημα που θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώρα 6:30 μμ στην αίθουσα του Blanos Bowling. Δικαίωμα συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ο.Φ.Επ.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ο.Φ.Επ.Α. Τελευταία ενημέρωση: 5/9/2015 (Με τις τροποποιήσεις των Γ.Σ. 2008/2009/2011/2012/2013/2014 και τις διευκρινήσεις του Δ.Σ.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Π.Ο.Φ.Επ.Α. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι αγώνες που

Διαβάστε περισσότερα