Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π"

Transcript

1

2 Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π Πρόεδρος: Ψάρρας Αθανάσιος Ά Αντιπρόεδρος: Πανταλέων Σωτήρης Β Αντιπρόεδρος: Γιακουµή ήµητρα Γενικός Γραµµατέας: Τερζής Αθανάσιος Ειδικός Γραµµατέας: Παπαδηµητρίου Αχιλλέας Ταµίας: Ηλίας Λάππας Μέλη: Παναγιώτης Πελεκούδας (υπεύθυνος αθλητών εξωτερικού) Κεµανετζής Στυλιανός Καλαϊτσίδης Κυριάκος Συνεργάτες ιευθυντής: Μηνούδης Σ.Βασίλειος Νοµικοί Σύµβουλοι: Γαβαλάς Μ.Ανδρέας Μηνάκη Φωτεινή Υπεύθυνος γραφείου Τύπου: Παπαϊωάννου Ηλίας Λογιστής: Τσαρνάς Ηλίας

3 Μήνυµα Προέδρου ΠΑ.Σ.Α.Π.- Α.Ψάρρα Το 2013 αποτελεί για τον ΠΑΣΑΠ µια χρονιά ιδιαίτερης σηµασίας, διότι για πρώτη φορά δόθηκε η δυνατότητα εκπροσώπησης των αθλητριών της πετοσφαίρισης στα κοινά, µέσω του Συνδέσµου µας. Το όραµα εκπροσώπησης όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων αµειβόµενων αθλητών παίρνει σιγά σιγά σάρκα και οστά. Οι σκληρά εργαζόµενες αθλήτριες απαιτούν µέσα από την κίνηση αυτή τον σεβασµό που δικαιούνται για την σκληρή προσπάθεια και τον τίµιο αγώνα που δίνουν εντός των αγωνιστικών χώρων. Πολλές φορές όµως δυστυχώς η αγάπη αυτή για το άθληµά µας εκλαµβάνεται ως αδυναµία, γεγονός που πρέπει να αλλάξει. Το µέλλον θα το κρίνουµε σε µεγάλο βαθµό εµείς οι αθλητές/τριες µέσω της ενεργούς συµµετοχής µας στις αποφάσεις που παίρνονται µέχρι τώρα για εµάς χωρίς εµάς. Είµαστε το κέντρο αυτού που λέγεται αθλητισµός και οι πρώτοι που οφείλουµε να το αντιληφθούµε είµαστε εµείς οι ίδιοι. Μήνυµα Β Αντιπροέδρου ΠΑΣΑΠ.Γιακουµή Ο ΠΑΣΑΠ από την πρώτη στιγµή µας αγκάλιασε και µας έδωσε την δυνατότητα να συσπειρωθούµε και να οργανωθούµε ενεργά έτσι ώστε να συµβάλλουµε κι εµείς στην προσπάθεια όλων για ένα καλύτερο ποιοτικά και ανταγωνιστικό πρωτάθληµα. Η σηµασία ένταξης µας στο πλευρό των αντρών µε ίση µεταχείριση και αναγνώριση του καθεστώτος ερασιτεχνών-επαγγελµατιών αθλητών µας γεµίζει Ασφάλεια και Αισιοδοξία. Στόχος µας να ακουστεί η φωνή µας και να καταθέσουµε τις προτάσεις µας διεκδικώντας ένα καλύτερο επαγγελµατικό περιβάλλον. Όλα αυτά τα χρόνια η κάθε µια από µας δρούσε µεµονωµένα χωρίς ενηµέρωση και για αυτό το λόγο δηµιουργήθηκε το έντυπο αυτό µε σκοπό να µας κάνει όλους γνώστες των βασικών κανονισµών εγγραφών-µεταγραφών και να µας δώσει συµβουλές σχετικά µε τα ιδιωτικά συµφωνητικά και άλλες γενικές πληροφορίες.

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 Όροι και Προϋποθέσεις εγγραφής αθλητών 1. Για την αρχική εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναµη οποιουδήποτε αθλητικού ερασιτεχνικού σωµατείου, εγγεγραµµένου στα µητρώα της ΕΟΠΕ, χρειάζεται ο εγγραφόµενος: α) Να έχει συµπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του. β) Να µην έχει δελτίο εγγραφής (αθλητικής ιδιότητας) σε άλλο αθλητικό σωµατείο που διατηρεί τµήµα πετοσφαίρισης. 2. Υπήκοοι κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, µπορούν, ανεξάρτητα ηλικίας, να εγγράφονται σε σωµατεία-µέλη της Ε.Ο.ΠΕ., υπό τις προϋποθέσεις της κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 παρ.7 του ν. 2725/1999, εκδοθείσας ΥΑ 15135/ , όπως εκάστοτε ισχύει. Την ίδια δυνατότητα έχουν και υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι δεκαέξι (16) ετών. Οι αθλητές αυτοί, εφόσον δεν είχαν αποκτήσει την αθλητική ιδιότητα στη χώρα καταγωγής τους, αποκτούν την ελληνική οµοσπονδία ως οµοσπονδία προέλευσης (Federation of Origin) σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ιεθνούς Οµοσπονδίας Πετοσφαίρισης (FIVB), ανεξαρτήτως του αν έχουν αποκτήσει και ελληνική ιθαγένεια, εξοµοιώνονται µε Έλληνες αθλητές στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις και εφαρµόζονται γι αυτούς οι διατάξεις του παρόντος. Οι εν λόγω αθλητές χάνουν τα ως άνω δικαιώµατα σε περίπτωση που θα υποβάλουν αίτηση στην ιεθνή Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης για αλλαγή οµοσπονδίας προέλευσης. 3. Ερασιτέχνης αθλητής που έχει αγωνιστεί έστω και µία φορά σε επίσηµο αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου µε ερασιτεχνικό σωµατείο δεν µπορεί να µεταγραφεί µε οποιονδήποτε τρόπο και να αγωνιστεί κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο µε άλλο ερασιτεχνικό σωµατείο µέλος της Ε.Ο.ΠΕ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που στον αθλητή χορηγείται µεταγραφή µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου που ανατρέπει αντίθετη απόφαση της Ε.Ο.ΠΕ. 4. Κατά της απόφασης της ΕΟΠΕ σχετικά µε την εγγραφή ή µετεγγραφή αθλητή, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑ και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 124επ. ν. 2725/99 κάθε σωµατείο της ίδιας κατηγορίας µε το σωµατείο στο οποίο ανήκει ο αθλητής, µε την οποία (προσφυγή) θα προσβάλλει την εγγραφή ή µετεγγραφή, επειδή τεκµαίρεται ότι έχει έννοµο συµφέρον. Η οκταήµερη προθεσµία του άρθρου 126 παρ. 1 του ν. 27/25/99 αρχίζει από την εποµένη της καθ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόµενης απόφασης και σε κάθε περίπτωση από τον πρώτο αγώνα µεταξύ του έχοντος έννοµο συµφέρον προσφεύγοντος σωµατείου και του σωµατείου στη δύναµη του οποίου έχει εγγραφεί ή µετεγγραφεί ο εν λόγω αθλητής. Ελεύθερες Μετεγγραφές αθλητών Επιτρέπεται η ελεύθερη µετεγγραφή οποιουδήποτε αθλητή, µε τη συγκατάθεση του σωµατείου του. Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση µετεγγραφής από την αρµόδια Επιτροπή Εγγραφών -Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει τα κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, µόνο µε συστηµένη επιστολή: 1. Το σχετικό έντυπο-αίτησης της ελεύθερης µετεγγραφής υπογεγραµµένο από τον αθλητή, το σωµατείο από το οποίο προέρχεται και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή 2. Απόφαση του.σ. (απόσπασµα πρακτικού) του σωµατείου που ανήκει ο αθλητής, στην οποία θα αναφέρεται το όνοµα του αθλητή και το σωµατείο στο οποίο θα µετεγγραφεί αυτός. Ακυρότητες - Κυρώσεις 1. Αθλητής που υπογράφει µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους αιτήσεις εγγραφής σε δύο σωµατεία-µέλη της ΕΟΠΕ, τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, η δε χρονικά δεύτερη αίτηση εγγραφήςαπορρίπτεται. 2. Αντίστοιχα αθλητής που υπογράφει αιτήσεις µετεγγραφής υπέρ δύο (2) ή περισσοτέρων σωµατείων-µελών της ΕΟΠΕ κατά την ίδια µεταγραφική περίοδο, τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα µε απόφαση του.σ./ε.ο.πε. και µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής µετεγγραφών-εγγραφών, οι δε αιτήσεις µετεγγραφής απορρίπτονται και ο αθλητής παραµένει στο σωµατείο του

5 Μετεγγραφές µε Υποσχετική Επιστολή Αθλητής ηλικίας µέχρι είκοσι έξι (26) ετών και αθλήτρια ηλικίας µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί µε υποσχετική επιστολή, σε άλλο σωµατείο, µόνο για µία αγωνιστική περίοδο. Μετά το τέλος της χρονικής αυτής διάρκειας, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωµατείο από το οποίο µετεγγράφηκε. Στον αθλητή/αθλήτρια που επιστρέφει, και εφόσον στο πρόσωπό του συνεχίζει να υφίσταται η προϋπόθεση του προαναφερόµενου ορίου ηλικίας, είναι δυνατή η εκ νέου χορήγηση µετεγγραφής µε υποσχετική επιστολή, για το ίδιο ή οποιοδήποτε σωµατείο. Μετεγγραφές χωρίς τη συγκατάθεση σωµατείου Επιτρέπεται η µετεγγραφή, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του, οποιουδήποτε αθλητή και µόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Αθλητής ηλικίας τουλάχιστον είκοσι τριών (23) ετών, εφόσον τις τελευταίες τρείς (3) αγωνιστικές περιόδους που ανήκει στη δύναµη του σωµατείου του δεν συµµετείχε στην Εθνική οµάδα ή δεν τιµωρήθηκε για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σε αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του ν.2725/99 και των Ειδικών Κανονισµών της ΕΟΠΕ, και συνολικά στις περιόδους αυτές έχει πάρει µέρος σε λιγότερους από τους µισούς αγώνες των διεξαχθέντων αγώνων πρωταθληµάτων και κυπέλλου του σωµατείου του, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του. Για τον υπολογισµό της τριετίας δεν υπολογίζεται ο χρόνος της τυχόν τιµωρίας του αθλητή, εφόσον η Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ αποφανθεί ότι η τιµωρία του αθλητή επιβλήθηκε σύµφωνα µε το πνεύµα και το γράµµα του Νόµου και τους κανονισµούς της ΕΟΠΕ (άρθρο 43 Εσωτερικού Κανονισµού ΕΟΠΕ) και όχι µε σκοπό την φαλκίδευση του δικαιώµατος µετεγγραφής του αθλητή. Το χρονικό διάστηµα των τριών ετών διακόπτεται και ο αθλητής δεν µπορεί να κάνει χρήση της διάταξης αυτής, αν σε αυτό τον χρόνο συµµετείχε σε επίσηµες διοργανώσεις Beach Volleyball. Αθλητής που τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής δεν αγωνίστηκε σε οποιοδήποτε επίσηµο αγώνα του σωµατείου και δεν συµµετείχε στην Εθνική οµάδα ή δεν τιµωρήθηκε για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών στην Εθνική οµάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου33 παρ. 5 του ν. 2725/99 και των Ειδικών Κανονισµών της ΕΟΠΕ, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του και χωρίς να απαιτείται η συνδροµή οποιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός από την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων τη γονική µέριµνα, προκειµένου για ανήλικους αθλητές. Το χρονικό διάστηµα των δύο ετών διακόπτεται και ο αθλητής δεν µπορεί να κάνει χρήση της διάταξης αυτής, αν σε αυτό τον χρόνο συµµετείχε σε επίσηµες διοργανώσεις Beach Volleyball. α) Αθλητής ηλικίας τουλάχιστον είκοσιοκτώ (28) ετών ή αθλήτρια ηλικίας τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ετών εφόσον ανήκει τουλάχιστον οκτώ (8) αγωνιστικές περιόδους στο ίδιο σωµατείο, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του. Στις περιπτώσεις αυτές ο µετεγγραφόµενος αθλητής ή η µετεγγραφόµενη αθλήτρια έχει το δικαίωµα να µετακινηθεί σε νέο σωµατείο, χωρίς τη συγκατάθεση του σωµατείου του κάθε δύο (2) έτη. β) Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να εγγράψει στη δύναµή του µόνο έναν (1) αθλητή από την κατηγορία αυτή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. α) Αθλητής ο οποίος, µετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί σε σωµατείο της προτίµησής του, το οποίο εδρεύει στην πόλη όπου είναι το εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο σπουδάζει ή σε άλλη πόλη που απέχει λιγότερο από εκατό χιλιόµετρα από αυτή όπου και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που σπουδάζει απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόµετρα από τη πόλη που εδρεύει το σωµατείο στο οποίο ανήκει. Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυµα και µε την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης στην ΕΟΠΕ, ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωµατείο από το οποίο µετεγγράφηκε. β) Επίσης αθλητής ο οποίος µετοίκησε είτε λόγω µετάθεσης ή διορισµού του ίδιου ή ενός γονέα του, αν είναι ανήλικος ή άγαµος και ζει µαζί τους, σε δηµόσια θέση ή σε Ν.Π... ή Ν.Π.Ι... του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η πόλη που υπηρετεί απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόµετρα από την πόλη που εδρεύει το σωµατείο του. γ) Αθλητής ο οποίος µετεγγράφεται κατά τους παραπάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωµα µετεγγραφής σε άλλο σωµατείο του τόπου µετοίκησής του, εκτός αν συναινεί προς τούτο, εγγράφως τόσο το αρχικό του σωµατείο, όσο και το σωµατείο που έχει µετεγγραφεί. Ειδικά για τις µετεγγραφές που έγιναν από τη µετεγγραφική περίοδο και στις οποίες έχει καταβληθεί χρηµατικό ποσό σύµφωνα µε τα παρακάτω δεν απαιτείται η συγκατάθεση του αρχικού σωµατείου του αθλητή, παρά µόνο η συγκατάθεση του σωµατείου στο οποίο έχει µετεγγραφεί.

6 α) Αθλητής, ο οποίος για αποδεικνυόµενους πλήρως, επαγγελµατικούς λόγους (πλην των περιπτώσεων της παρ. 4β του παρόντος άρθρου) του ιδίου ή και των δύο γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαµος και ζει µαζί τους, µετοικεί σε τόπο που απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόµετρα από την έδρα του σωµατείου του, η δε νέα διαµονή του διαρκεί αποδεδειγµένα τουλάχιστον ένα (1)έτος, έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο του τόπου της νέας του κατοικίας. Αθλητής έχει το δικαίωµα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε σωµατείο της προτίµησής του, αν το σωµατείο που ανήκει: α) ιαλύθηκε ή διαγράφηκε από τη δύναµη της ΕΟΠΕ, υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή διαγραφή θα αποδεικνύεται από επίσηµο έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση το δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί από την επόµενη της ηµέρας διάλυσης ή διαγραφής του σωµατείου. Αν το έγγραφο που πιστοποιεί τη διάλυση του σωµατείου (πχ σχετική βεβαίωση αρµοδίου πρωτοδικείου) από το οποίο προέρχεται ο αθλητής κατατεθεί από οποιοδήποτε τρίτο σωµατείο έχει έννοµο συµφέρον στην ΕΟΠΕ, ο αθλητής ελευθερώνεται αυτοδίκαια και έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί στο σωµατείο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο σωµατείο της προτίµησής του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισµό. β) Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) χρόνο ή δήλωση περί µη συµµετοχής στο πρωτάθληµα, στο οποίο δικαιούται να συµµετάσχει ο αθλητής. Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής µπορεί να ασκήσει το δικαίωµά του από την εποµένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή µη συµµετοχής του σωµατείου. Τότε θεωρείται ότι ο αθλητής έχει µετεγγραφεί για µία (1) αγωνιστική περίοδο και την επόµενη αγωνιστική περίοδο ο αθλητής επανέρχεται αυτοδίκαια στο σωµατείο προέλευσής του. Εάν η αναστολή συνεχίσει για 2η αγωνιστική περίοδο, τότε ο αθλητής είναι ελεύθερος. Με αυτή την περίπτωση εξοµοιώνεται και η µη υποβολή δήλωσης συµµετοχής στο πρωτάθληµα,στο οποίο δικαιούται να συµµετάσχει ο αθλητής. Αθλητής, που ανήκει σε σωµατείο, το οποίο δήλωσε µέχρι τις 30 Ιουνίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ιεξαγωγής Αγώνων Πετοσφαίρισης την επιθυµία να αγωνιστεί σε πρωτάθληµα κατώτερης κατηγορίας, έχει το δικαίωµα µόνο για εκείνη τη µεταγραφική περίοδο να µεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεσητου σωµατείου του σε άλλο σωµατείο. Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για τους αθλητές που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελµατικούς λόγους, καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η συµµετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωµατείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια (π.χ. στράτευση, τραυµατισµό οφειλόµενο σε οποιαδήποτε αιτία κ.λ.π.). Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές εναπόκειται στο σωµατείο που ανήκει ο αθλητής. Επιτρέπεται όµως ανταπόδειξη. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ως συµµετοχή του αθλητή σε αγώνες της οµάδας του δεν θεωρείται η απλή αναγραφή του ονόµατός του στο Φύλλο Αγώνος, αλλά η συµµετοχή του στον αγώνα ως «βασικός παίκτης» ή ως αναπληρωµατικός («αλλαγή»). Στη ρύθµιση της συγκεκριµένης παραγράφου εµπίπτουν και οι αθλητές που δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνος ως «LIBERO». Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 8 του παρόντος άρθρου,ανάλογα µε την κατηγορία που αγωνίζεται το σωµατείο που αποκτά τον αθλητή την αγωνιστική περίοδο κατά την οποία µετεγγράφεται, θα καταβάλει στο σωµατείο στο οποίο ανήκε ο αθλητής χρηµατικό ποσό ωςεξής: Α1 Εθνική Κατ. Ανδρών ΤΑΑ: δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ( ) Α1 Εθνική Κατ. Γυναικών: οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 ) Α2 Εθνική Κατ. Ανδρών: οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 ) Α2 Εθνική Κατ. Γυναικών: έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 ) Β Εθνική Κατ. Ανδρών: έξι χιλιάδες ευρώ (6.000 ) Α Τοπική κατηγορία ανδρών γυναικών: τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000)Β & Γ Τοπική κατηγορία ανδρών γυναικών: χίλια ευρώ (1.000) Ανάλογα µε την ηλικία και τη συµµετοχή του αθλητή σε Εθνική οµάδα και την οµάδα στην οποία µετεγγράφεται, το ποσό αυτό: 1) 1 διπλασιάζεται εάν την τελευταία διετία έχει συµµετοχή σε Εθνική Οµάδα Ανδρών ή Γυναικών και µιάµιση φορά εάν έχει συµµετοχή στις υπόλοιπες Εθνικές οµάδες. Συµµετοχή θεωρείται η αναγραφή σε Φύλλο Αγώνος επίσηµης διοργάνωσης ή φιλικού αγώνα. 2) 2 µειώνεται κατά 25% εάν αγωνίστηκε σε λιγότερους από τους µισούς αγώνες της οµάδας του κατά την προηγούµενη αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αυτό οφείλεται σε τραυµατισµό. 3) 3 µειώνεται κατά 25% εάν ο αθλητής είναι από 28 µέχρι 36 ετών ή η αθλήτρια είναι από 26 έως 34 ετών. 4) 4 µηδενίζεται εάν ο αθλητής είναι πάνω από 36 ετών ή η αθλήτρια είναι πάνω από 34 ετών. Το σωµατείο που υποβάλλει την αίτηση µετεγγραφής είναι υποχρεωµένο να συνυποβάλει επικυρωµένο αντίγραφο της απόδειξης καταβολής του ως άνω ποσού στο σωµατείο από το οποίο αποκτά τον αθλητή του παραπάνω χρηµατικού ποσού ή επικυρωµένου φωτοαντίγραφου της κατάθεσης του ποσού στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή βεβαίωση του προηγούµενου σωµατείου του αθλητή ότι δεν έχει καµία αξίωση από τον όρο αυτό. Σε περίπτωση µη τήρησης του όρου αυτού δεν εγκρίνεται η µετεγγραφή και παραµένει σε εκκρεµότητα µέχρι προσκοµίσεως των ως άνω εγγράφων, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι την έναρξη του πρωταθλήµατος στο οποίο αγωνίζεται η οµάδα που αποκτά τον αθλητή. Αν παρέλθει άπρακτη η ηµεροµηνία αυτή, η µετεγγραφή απορρίπτεται.

7 12) Η υποχρέωση καταβολής των ως άνω ποσών υφίσταται ως προϋπόθεση έκδοσης δελτίου ακόµη και σε περίπτωση έγκρισης µε απόφαση του ΑΣΕΑ µετεγγραφής χωρίς συγκατάθεση σωµατείου, που είχε απορριφθεί από την ΕΟΠΕ. Aποδεσµεύσεις 1 Αθλητής που δεν συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, ο οποίος υποβάλλεται ετησίως στην ΕΟΠΕ, θεωρείται ότι αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του και έχει το δικαίωµα να µετεγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του. Επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, µετά την υποβολή αυτού στην ΕΟΠΕ και µέχρι την τελευταία ηµέρα της µετεγγραφικής περιόδου κάθε έτους. Μετά την ηµέρα αυτή επιτρέπεται µόνο η επανεγγραφή αποδεσµευθέντα αθλητή στο ίδιο σωµατείο µε µόνη νεότερη δήλωση του σωµατείου υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) ο αθλητής να µην έχει υποβάλλει προηγούµενη αίτηση µετεγγραφής µε αποδέσµευση σε άλλο σωµατείο και β) να µην έχει ξεκινήσει το πρωτάθληµα στο οποίο αγωνίζεται η οµάδα που επανεγγράφει τον αθλητή. 2 Για να γίνει δεκτή τέτοια αίτηση µετεγγραφής από την Επιτροπή Μετεγγραφών της ΕΟΠΕ θα πρέπει να καταθέτει µόνο µε συστηµένη επιστολή το σχετικό έντυπο-αίτηση της µετεγγραφής υπογεγραµµένο από τον αθλητή και από το σωµατείο στο οποίο µετεγγράφεται µε επικολληµένη φωτογραφία του αθλητή. Το έντυπο της αίτησης θα χορηγείται από την ΕΟΠΕ ή τις Ενώσεις ή Τοπικές Επιτροπές προς τα ενδιαφερόµενα σωµατεία-µέλη της έναντι της τιµής του µέχρι σήµερα απαιτουµένου παραβόλου µετεγγραφής. Κάθε σωµατείο έχει το δικαίωµα να εγγράψει στη δύναµή του αριθµό αθλητών από την κατηγορία αυτή µέχρι του ανωτάτου ορίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισµού. 3 Αθλητής που αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του έχει το δικαίωµα να συµφωνήσει την µετεγγραφή του σε άλλο σωµατείο για ορισµένο χρόνο, ο οποίος µπορεί να είναι από µία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή θα συµπληρώνεται το ειδικό έντυπο µετεγγραφής αποδεσµευθέντα αθλητή περιορισµένου χρόνου. Με απόφαση του.σ./ε.ο.πε., που θα ανακοινώνεται στην Εγκύκλιο Μετεγγραφών, θα καθορίζεται σε ποιες κατηγορίες θα ισχύει η διάταξη αυτή. 4 Αθλητής που δεν συµπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, θεωρείται ότι αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του και έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του οποτεδήποτε, µε νέα εγγραφή. 5 Αθλητής που δεν συµπεριλήφθηκε στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών την τελευταία αγωνιστική περίοδο, θεωρείται ότι αποδεσµεύθηκε από το σωµατείο του και έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του, οποιαδήποτε χρονική περίοδο, µε νέα εγγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση ως αποδεσµευθέντα αθλητή, κάθε σωµατείο δικαιούται να αποκτήσει µόνο έναν αθλητή, εκτός µεταγραφικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος στο οποίο πρόκειται να αγωνιστεί, µε εξαίρεση τους ερασιτέχνες αθλητές που εγγράφονται σε ΤΑΑ Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, υπογράφοντας επαγγελµατικό συµβόλαιο, οι οποίοι µπορούν να ενταχθούν σε ΤΑΑ στην δεύτερη µετεγγραφική περίοδο των ΤΑΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Έκτακτη Εφαρµογή - Περιπτώσεις 1 Επίσηµος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την ΕΟΠΕ ή διεξάγεται µε την έγκριση της από τις αθλητικές Ενώσεις ή τις Τοπικές Επιτροπές, η διεξαγωγή του οποίου συµπεριλαµβάνεται στο Γενικό Κανονισµό Πρωταθληµάτων και τις Προκηρύξεις της ΕΟΠΕ. 2 Αθλητής οποίος ανήκει στη δύναµη σχολείου ή σχολής οποιουδήποτε χαρακτήρα, που µετέχει σε αγώνες της ΕΟΠΕ των Ενώσεων ή των Τοπικών Επιτροπών, έχει το δικαίωµα να εγγραφεί ελεύθερα σε σωµατείο της προτίµησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του µαθητή ή φοιτητή, εφόσον δεν έχει υπογράψει δελτίο εγγραφής σε σωµατείο, κατά το χρόνο της φοίτησής του στο σχολείο ή στη σχολή. Τα σχολεία ή οι σχολές που συµµετέχουν κατά τα παραπάνω σε αγώνες της ΕΟΠΕ υποχρεούνται να είναι εφοδιασµένα µε τα ειδικά δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας τα οποία θα προµηθεύονται από την ΕΟΠΕ, πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. 3 Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναµη σωµατείου µε απόφαση του η οποία έχει επικυρωθεί από την ΕΟΠΕ ή ο οποίος στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του µε τελεσίδικη απόφαση της Ε.Φ.Ι., έχει το δικαίωµα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής σε οποιοδήποτε σωµατείο της προτίµησής του, µετά το τέλος της επιβληθείσας ποινής του. 4 Σε περίπτωση µετεγγραφής ανήλικου αθλητή, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που ασκούν τη γονική µέριµνα σε αυτόν. 5 Η έννοια της λέξης «αθλητής» στις διατάξεις του παρόντος κανονισµού συµπεριλαµβάνει πάντα και αυτήν της «αθλήτριας», εκτός των διατάξεων του παρόντος στις οποίες γίνεται ρητή, σχετική, αναφορά. 6 Αθλητής που επιθυµεί να µετεγγραφεί, χωρίς τη συναίνεση του σωµατείου του σε οµάδα χώρας της Ε.Ε., υπό τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της ιεθνούς Οµοσπονδίας και του Κοινοτικού ικαίου υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΟΠΕ την πρόθεσή του αυτή σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου και να

8 καταβληθεί στην ΕΟΠΕ είτε από το σωµατείο στο οποίο θα µετεγγραφεί είτε από τον ίδιο το σχετικό παράβολο. Ο αθλητής αυτός εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στη δύναµη του αθλητικού σωµατείου στο οποίο ανήκε πριν από τη µετεγγραφή του, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 10 του ν. 2725/99. 7 Είναι δυνατή η για λόγους ανωτέρας βίας εκπρόθεσµη υποβολή καταστάσεων αθλουµένων µελών κάθε σωµατείου. Στην περίπτωση αυτή αθλητής του σωµατείου το οποίο καθυστερεί σε την υποβολή των καταστάσεων αθλουµένων µελών του δύναται να µεταγραφεί ως ελεύθερος σε σωµατείο της προτίµησής του, εφόσον η αίτηση µεταγραφής του περιήλθε στην ΕΟΠΕ πριν την ηµεροµηνία που περιήλθαν οι καταστάσεις. 8 Απαγορεύεται η µετεγγραφή Έλληνα αθλητή σε οποιοδήποτε σωµατείο του εξωτερικού εάν αυτός έχει αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών του στην Εθνική Οµάδα και έχει τιµωρηθεί για την άρνησή του αυτή, µε βάσει τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2725/99 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις περί Εθνικών Οµάδων του Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΟΠΕ. Στην περίπτωση αυτή η απαγόρευση της µετεγγραφής σε οµάδα του εξωτερικού ισχύει και διαρκεί για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί µετά την τελεσιδικία της απόφασης τιµωρίας τουαθλητή από την ΕΟΠΕ. Χρονική Περίοδος Μετεγγραφών Με απόφαση του.σ./ε.ο.πε., τον µήνα Μάιο κάθε έτους ανακοινώνεται προς τα σωµατεία το χρονικό διάστηµα για την κατάθεση αιτήσεων µετεγγραφών. Η περίοδος των µετεγγραφών είναι συνολικά τριάντα (30) ηµέρες (άρθρο 33ν.2725/99) και στην απόφαση του.σ./ε.ο.πε. περί προκήρυξης της µετεγγραφικής περιόδου θα καθορίζονται, επιµέρους, τα διαστήµατα, ανάλογα µε την περίπτωση των µετακινούµενων αθλητών. Αναλυτικά τον Κανονισµό Εγγραφών Μεταγραφών θα τον βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου ( ) στην ενότητα «Eπαγγελµατική Eνηµέρωση» Παρακάτω ( παράρτηµα 6 ) θα βρείτε όλα τα απαραίτητα βήµατα για την έκδοση Πιστοποιητικού ιεθνούς Μεταγραφής (ITC). Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το ύψος του παραβόλου, θα βρείτε στο site του Συνδέσµου ( στην ενότητα «Επαγγελµατική Ενηµέρωση» - «ITC». Μεταγραφή Έλληνα αθλητή-τριας σε οµάδα του εξωτερικού (ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΑΝΤΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΟΜΑ Α) ιαδικασία έκδοσης ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής Kατάθεση βεβαίωσης αθλητών έως την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου στην ΕΟΠΕ (fax ή σχετικά µε την πρόθεσή τους να αγωνιστούν σε επαγγελµατική οµάδα του εξωτερικού). Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται συγκατάθεση του ελλνικού σωµατείου που ανήκε ο αθλητής-τρια. Εάν ο αθλητής-τρια δεν καταθέσει εµπρόθεσµα την παραπάνω βεβαίωση η µεταγραφή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε την εγγραφή συγκατάθεση του σωµατείου. 1. Έγγραφο αίτηµα µεταγραφής του αθλητή για να αγωνιστεί σε οµάδα του εξωτερικού (αποστολή µε fax στο ή µε στο Π.χ. Σας γνωστοποιώ την πρόθεσή µου να αγωνιστώ σε οµάδα του εξωτερικού για την χρονιά και ζητώ από την ΕΟΠΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες γοια την έκδοση ιεθνούς Πιστοποιητικού µεταγραφής (International Transfer certificate-itc). Η οµάδα που θα αγωνιστώ είναι η...και συµ- µετέχει στο πρωτάθληµα της...κατηγορίας του...πρωταθλήµατος. Κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο συµµετείχα στο πρωτάθληµα της...κατηγορίας µε το σωµατείο Ενηµέρωση από την ΕΟΠΕ του σωµατείου που ανήκε ο αθλητής-τρια την περασµένη αγωνιστική χρονιά σχετικά µε την πρόθεσή της να αγωνιστεί σε οµάδα του εξωτερικού (εκτός και αν ο αθλητής-τρια είναι ελεύθερος) 3. Αποστολή στοιχείων από τον αθλητή-τρια µε στο 3.1 Προσωπικό , σκαναρισµένο διαβατήριο, ηλεκτρονική φωτογραφία 4. Έγγραφη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου σωµατείου ότι έχει υπογράψει επαγγελµατικό συµβόλαιο µε την αθλητή-τρια (µόνο στην περίπτωση που ο αθλητής-τρια φεύγει χωρίς συγκατάθεση) 5. ηµιουργία προσωπικού λογαριασµού του αθλητή από την ΕΟΠΕ στην online εφαρµογή VIS της FIVB και αποστολή username και password στο προσωπικό του αθλητή. 6. Ενηµέρωση του αθλητή από την ΕΟΠΕ σχετικά µε το ποσό των χρηµάτων που πρέπει να καταβληθεί βάση της εγκεκριµένης συµφωνίας.σ. Νο. (βλ. συνηµµένο πίνακα) 7. Αποστολή αποδεικτικού καταθέσης του παραβόλου ιεθνούς Μεταγραφής από τον αθλητή στην ΕΟΠΕ µε fax ( ) ή µε 8. Αίτηµα µεταγραφής από την ενδιαφερόµενη οµάδα του εξωτερικού µέσω του site της fivb (online εφαρµογή VIS) ΠΡΟΣΟΧH: το status της µεταγραφής θα πρέπει να παραµείνει σε draft απο την ενδιαφερόµενη οµάδα έως ότου η ΕΟΠΕ προσθέσει τους ειδικούς όρους συµφωνίας σχετικά µε τις Εθνικές Οµάδες. 9. Ενηµέρωση του ελληνικού σωµατείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής-τρια σχετικά µε την αποδέσµευση της λόγω υπογραφής επαγγελµατικού συµβολαίου (µόνο στις περιπτώσεις που είναι χωρίς συγκατάθεση ελληνικού σωµατείου) 10. Υπογραφή από τον παίχτη ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB µε το ατοµικό username και password που έχει λάβει ο αθλητής από την ΕΟΠΕ 11. Yπογραφή από την ενδιαφερόµενη οµάδα µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB 12. Υπογραφή από την ενδιαφερόµενη Οµοσπονδία µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB 13. Υπογραφή από την ΕΟΠΕ µέσω της εφαρµογής VIS της FIVB 14. Εκτύπωση ιεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής και αρχειοθέτηση

9 Συµβουλές 1. Υπογράφεται πάντα ιδ. συµφωνητικό για την διασφάλιση των χρηµάτων σας και της ελευθερίας σας µετά το τέλος του συµφωνητικού. (Ο ΠΑΣΑΠ έχει ετοιµάσει για εσάς ένα υπόδειγµα ιδ. συµφωνητικού που είναι στη διάθεσή σας) 2. ιαβάστε προσεκτικά τους όρους του Εσωτερικού Κανονισµού, εφόσον σας δοθεί, πριν υπογράψετε. 3. Την ηµέρα υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού σας, να παίρνετε πάντα ένα αντίγραφο υπογεγραµµένο από τον Νόµιµο εκπρόσωπο της οµάδας. Υπογράφετε συνολικά 3 αντίγραφα, εκ των οποίων ένα (01) κρατάτε εσείς. Θεωρητικά το τρίτο πρέπει να κατατεθεί στην εφορία. 4. Να βάζετε όλη την οικονοµική συµφωνία µέσα στο συµβόλαιο και να αναγράφετε µε σαφήνεια ότι το ποσό της συµφωνίας είναι µεικτό. Επίσης σε περίπτωση που υπάρχουν δόσεις να αναγράφονται αναλυτικά οι ηµεροµηνίες καταβολής τους. 5. Οι αποδείξεις πληρωµής (όχι αποδείξεις είσπραξης) που υπογράφετε πρέπει να αναφέρουν ρητώς τι αφορούν: (Μηνιαίος µισθός Έναντι µισθού Έναντι δόσης Όπως και για ποιον µήνα ακριβώς αναφέρονται τα παραπάνω) 6. Να παίρνετε πάντα την πρωτότυπη απόδειξη πληρωµής (άσπρο αντίγραφο). ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην υπογράφετε αποδείξεις είσπραξης αλλά αποδείξεις εντάλµατα πληρωµής. 7. Υπάρχουν δύο είδη δελτίων: Τα «κλασσικά» αορίστου διάρκειας και αυτά του «περιορισµένου» χρόνου (Ισχύουν µόνο για τις εθνικές κατηγορίες ). Με την πρώτη ευκαιρία υπογράψτε δελτίο ορισµένης διάρκειας, που σας καθιστά αυτόµατα ελεύθερες/ελεύθερους µε την λήξη του και µπορεί να έχει ισχύ ακόµα και ενός έτους. 8. Συµπεριλάβατε στο συµφωνητικό ρήτρα ασφαλιστικής κάλυψης υγείας σε περίπτωση τραυµατισµού. 9. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να µεταγραφείτε στο εξωτερικό, χωρίς την συναίνεση του σωµατείου σας, πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως στην ΕΟΠΕ µέχρι την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου ερασιτεχνών αθλητών/τριών στην Ελλάδα. 10. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού διεθνούς µεταγραφής επισκεφθείτε το την υποενότητα ITC στην ενότητα «Επαγγελµατική Ενηµέρωση» ή επικοινωνήστε µε τον Σύνδεσµο. 11. Ο ΠΑΣΑΠ σε συνεργασία µε τον Αν. Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ ΠΘ κ. Γαργαλιάνο (εκπαιδευτικός σύµβουλος του Συνδέσµου παρέχει σε όλους τους αθλητές/τριες δυνατότητα συµβουλών (mentoring) σε θέµατα σπουδών, µεταπτυχιακών σε Ελλάδα και εξωτερικό. 12. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία επικοινωνήστε µε τον ΠΑΣΑΠ (Τηλ/φαξ: , κινητό Β.Μηνούδη: )

10 ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ Eκπτωτικό Πρόγραµµα Ο ΠΑ.Σ.Α.Π. σε συνεργασία µε τις παρακάτω εταιρείες, προσφέρει στα µέλη του Ελκυστικές και Συµφέρουσες εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που είναι άµεσα σχετικές µε τις ανάγκες του αθλητή και της αθλήτριας! Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσηµη ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Α.Π.

11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρθρο 1 ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρθρο 1 ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ www.volleyball.gr ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 1. Γενικές Αρχές 1.1. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ Όταν ένας αθλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 15123 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του α. 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121,Α ) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 : Περιεχόµενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Με τον παρόντα κανονισµό και κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ 1.7.2016 μέχρι 30.4.2017 1. ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΥΕ ΑΘΛΗΣΩΝ Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα Αθλητή Οι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ) ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Προτάσεις για μια νέα σχέση ερασιτεχνικού σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή / Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, Μεταβολές και διάρκεια περιόδων μεταβολών Οι επιδιωκόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΓΓΡΑΥΕ ΑΘΛΗΣΩΝ Άρθρο 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφών, μεταγραφών αθλουμένων Οι όροι και προϋποθέσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ)

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) Θεσσαλονίκη 16.7.2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIORS REGIONAL BEACH VOLLEY 2013 ΠΑΙ ΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ (Κ16) & ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙ ΩΝ (Κ19) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1 Την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον διευθύνει το ιοικητικό Συμβούλιο της. Το ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1 (Άρθρου 88 Ν. 2725/1999) «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» Άρθρο 1 Ποδοσφαιριστές που δύναται να διατηρούν οι Π.Α.Ε. Κάθε Π.Α.Ε. διατηρεί στη δύναµή της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Ά Αντιπρόεδρος: Β' Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραµµατέας: Ειδικός Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλη: ιευθυντής: Νοµικοί Σύµβουλοι:

Πρόεδρος: Ά Αντιπρόεδρος: Β' Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραµµατέας: Ειδικός Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλη: ιευθυντής: Νοµικοί Σύµβουλοι: Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΑ.Σ.Α.Π Πρόεδρος: Ψάρρας Αθανάσιος Ά Αντιπρόεδρος: Πανταλέων Σωτήρης Β' Αντιπρόεδρος: Τερζής Αθανάσιος Γενικός Γραµµατέας: Λάππας Ηλίας Ειδικός Γραµµατέας: Παπαδηµητρίου Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Εισαγωγή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017-2018 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, μετά την ουσιαστική αλλαγή του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ομοσπονδίας με την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2016 CYPRUS BEACH VOLLEY 2016 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley Cyprus Beach Volley 2016, είναι η κύρια επίσημη διοργάνωση Beach

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ Εγγραφή/Μεταγραφή αθλητών Άρθ. 1ο, 2ο ΥΑ 18337/25.7.2001 [25] 2. Ποδοσφαίριση 2.1 Εγγραφή - Μεταγραφή επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών [25] ΥΑ 18337/25.7.2001 Κανονισμός Νο 1 άρθρου 88 N 2725/1999 «Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» Το αρχαίο αυτό ρητό έρχεται να μας υπενθυμίσει πως δεν είναι αρκετό να λειτουργεί σωστά ο ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2 Προϋποθέσεις Ένταξης.... 2 Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 Τερματισμός Συμμετοχής στης Εθνική Ομάδα.. 2 Κανόνες συμπεριφοράς αθλητών Εθνικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ BEACH VOLLEYBALL ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ BEACH VOLLEY 2014 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης OAKA Ανοιχτό Κολυμβητήριο Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι 210.68.01.992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. Αριθ.πρωτ.: 889 Μαρούσι, 1 Noεμβρίου 2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ε.Σ.Π.Α.Α.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ. 714 Βόλος 9/9/2016

Αριθ.Πρωτ. 714 Βόλος 9/9/2016 Αριθ.Πρωτ. 714 Βόλος 9/9/2016 Προς Ολα τα Σωματεία της Ενωσής μας Eδρες τους Θέμα : Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2016 2017. Διορθωτικό του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΩΝ Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2016 Όπως έχουν τροποποιηθεί δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ημερομηνίας 9/10/2007, 1/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984)

Κατηγορίες Μονά. Κατηγορία γυναικών 1 14 έως και 29 (από 2000 έως και 1985) Κατηγορία γυναικών 2 30 και άνω (από 1984) Ημερομηνίες αγώνων Μονά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Κυριακή 11 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Δευτέρα 12 Μαΐου) Διπλά Έναρξη Σάββατο 26 Απριλίου Λήξη Σάββατο 10 Μαΐου (ημερ. παράτασης: Κυριακή 11 Μαΐου) Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓγραφων ΚΑΙ. και ο περί της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓγραφων ΚΑΙ. και ο περί της ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓγραφων ΚΑΙ μεταγραφων ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ο περί της ΕΕΔ Διαδικαστικός Κανονισμός 2013 Περιεχόμενα σελ. 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 5 1.1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 6 1.2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 7 1.3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ K. O. E. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ «2017» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.πρωτ 6217/Ε Αθήνα 14/11/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α2 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017» ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017» ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2017» ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια ανάπτυξης και διάδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -61 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76 Kgr

KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +76 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -55 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -61 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -68 Kgr KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -76 Kgr από 05-10-1998 έως και την 04-10-2000 ΕΦΗΒΟΙ από 06-10-1998 έως και την 05-10-2000 ΝΕΑΝΙΔΕΣ KUMITE ΕΦΗΒΩΝ +70 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -52 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -57 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -63 Kgr KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -70 Kgr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα