Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : Λάρισα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : , FAX : ΘΕΜΑ : «Εργασίες επισκευής ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων» Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών επισκευής αναβάθμισης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων (ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ, ΚΤΙΡΊΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ και ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ) προς συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν υποδείξεων των αρμόδιων φορέων καθώς και την εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης του ανελκυστήρα του ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ Υ Υ. Θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με την έκθεση τεχνικού ελέγχου, την ισχύουσα νομοθεσία και τους Ελληνικούς Κανονισμούς, για την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Βάσει της νομοθεσίας (ΚΥΑ 2604/Β/2008), όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, στους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους και εξυπηρετούν το ευρύ κοινό είναι απαραίτητος ο περιοδικός (ετήσιος) έλεγχος από αρμόδιο φορές πιστοποίησης, για την έκδοση αντίστοιχου Πιστοποιητικού Περιοδικού Ελέγχου της εγκατάστασης του ανελκυστήρα και εν συνεχεία η καταχώρηση αυτού στα οικεία μητρώα ή την ανανέωση αυτής. Στα πλαίσια των με αρ. πρωτ / σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της TUV HELLAS A.E., πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων ΚΤΙΡΊΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ και ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (αριθμός εκθέσεων / και / ). Σύμφωνα με τις από με αριθμούς εκθέσεων PrB & PrB της QΜSCERT ΕΠΕ πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ Υ Υ. Οι εκθέσεις έλεγχου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν ελλείψεις οι οποίες αναφέρονται στις συνημμένες εκθέσεις ελέγχου. Η δαπάνη για τις εργασίες επισκευής αναβάθμισης (παροχή υπηρεσίας), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 θα βαρύνει α) Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ με ποσό ,60, και β) Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ, πηγή χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, με ποσό 8.690,00 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα πρόχειρος διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,60, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%. Σελίδα 1 από 6

2 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2.1 Οι εργασίες επισκευής αναβάθμισης - συμμόρφωσης πρέπει να πραγματοποιηθούν στους κάτωθι ανελκυστήρες : Κτίριο Ανελκυστήρας Περιγραφή Διεύθυνση Νο Είδος Στάσεις ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΟΥΣΒΕΛΤ-59 ΡΟΥΣΒΕΛΤ-59 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ,63 Γεωργιάδου, αρ.56 1 (αριστερά) 2 (δεξιά) Ηλεκτροκίνητος Ηλεκτροκίνητος 5 (αρ. άδειας λειτουργίας Φ.1446/763) 5 (αρ. άδειας λειτουργίας Φ.1445/764) Φορτίο άτομα Κιλά Σημείωση : Έχοντας υπ όψη την έλλειψη πίστωσης, κατά το τρέχον χρονικό διάστημα θα εκτελεσθούν οι εργασίες επισκευής αναβάθμισης - συμμόρφωσης των ως κάτωθι ανελκυστήρων : Περιγραφή Διεύθυνση Νο Είδος Συντήρηση ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΟΥΣΒΕΛΤ-59 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ,63 Γεωργιάδου, αρ.56 1 (αριστερά) Ηλεκτροκίνητος ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 2.2 Στον «αριστερό» ανελκυστήρα του ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ Υ Υ εκτός από τ αναφερόμενα στην έκθεση επιθεώρησης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες α) εγκατάσταση νέου πίνακα κινήσεων inverter για κινητήρα 11Kw με διάταξη απεγκλωβισμού για την πρόσβαση ατόμων με ιδιαίτερες ικανότητες (ΑΜΕΑ) α1) αντικατάσταση ημιαυτόματων θύρες φρεατίου διαστάσεων 750mm με ημιαυτόματες θύρες διαστάσεων 800mm 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3.1 Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των εργασιών ή και λιγότερο, ενώ για τις εργασίες που αφορούν τον ανελκυστήρα του κτιρίου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ Υ Υ θα γίνουν δεκτές μόνο οι προσφορές που αφορούν τόσο την επισκευή-αναβάθμιση όσο και στην δίμηνη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4.1 Ο εξοπλισμός και η εργασία θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τους παρακάτω Κανονισμούς : Σελίδα 2 από 6

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2, ΦΕΚ 664/Β/ , Β.Δ. 37/68, ΕΛΟΤ HD 384, ΚΥΑ 2604/Β/2008, όπως αυτοί αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους και ισχύουν κάθε φορά. 4.2 για την επισκευή-αναβάθμιση των 3 ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων : α) Σύμφωνα με την από με αριθμό έκθεσης PrB της QMSCERT ΕΠΕ που αφορά το ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ. β) Σύμφωνα με την από με αριθμό έκθεσης της TUV HELLAS A.E. που αφορά το ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. γ) Σύμφωνα με την από με αριθμό έκθεσης της TUV HELLAS A.E. που αφορά το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ. οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος α) Αριστερός Ανελκυστήρας Νο.1 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ (αρ. άδειας λειτουργίας Φ.1446/763) Πρέπει να επισκευασθεί-αναβαθμισθεί σύμφωνα με την έκθεση επιθεώρησης της QMSCERT ΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένων επιπροσθέτως των σημείων 1 έως και 20 που αναφέρονται στην έκθεση, και των ακολούθων: α1) εγκατάσταση συστήματος inverter 11Kw με διάταξη απεγκλωβισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας, την σημαντική μείωση της καταπόνησης του ανελκυστήρα και την ομαλή κίνησή του. α2) για την πρόσβαση ατόμων με ιδιαίτερες ικανότητες (ΑΜΕΑ) αντικατάσταση ημιαυτόματων θύρες φρεατίου διαστάσεων 750mm με ημιαυτόματες θύρες διαστάσεων 800mm β) Ανελκυστήρας Υ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Πρέπει να επισκευασθεί-αναβαθμισθεί σύμφωνα με την έκθεση επιθεώρησης της TUV Hellas. γ) Ανελκυστήρας ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ Πρέπει να επισκευασθεί σύμφωνα με την έκθεση επιθεώρησης της TUV Hellas. 4.3 για την συντήρηση του ανελκυστήρα κτιρίου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟΥ Υ Υ: Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί να διενεργεί, χωρίς καμία ειδοποίηση ή υπενθύμιση από τον Δήμο Λαρισαίων ή τους υπεύθυνους των παραπάνω αναφερόμενων κτιρίων, λεπτομερή έλεγχο και επιθεώρηση όλων των σημείων των ανελκυστήρων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός. Δύο φορές το μήνα (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), υποχρεώνεται να διενεργεί επιθεώρηση, ρύθμιση, καθαρισμό και λίπανση των μηχανημάτων και εξαρτημάτων του ανελκυστήρα. Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα το Δήμο Λαρισαίων για τυχόν ανταλλακτικά ή μέρη του ανελκυστήρα που χρειάζονται αντικατάσταση λόγο φθοράς ή βλάβης. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι φθορές που οφείλονται σε κακή συντήρηση ή αμέλεια του συντηρητή θα αποκαθίστανται αναποφάσιστα από τον ίδιο συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν δαπάνης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων που τυχόν θα απαιτηθούν και η οποία θα τον βαρύνει αποκλειστικά. Την όλη ευθύνη για την συμφωνία με τους ισχύοντες κανονισμούς καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων φέρει ο συντηρητής σύμφωνα με Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ (Φ.Ε.Κ Β ). Σε κάθε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ανελκυστήρα ή σε κάθε περίπτωση εν γένει ανωμαλίας της λειτουργίας του, ο συντηρητής οφείλει κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης από το Δήμο Λαρισαίων, να προσέλθει άμεσα και χωρίς χρονοτριβές για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. Στην περίπτωση που ο συντηρητής δεν προβαίνει στην συντήρηση και επιθεώρηση του ανελκυστήρα σύμφωνα με τους όρους της περιγραφής αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια, ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε κάθε τακτική ή έκτακτη συντήρηση ή επισκευή του ανελκυστήρα, ο συντηρητής θα ειδοποιεί τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας, πριν από την έναρξη των εργασιών για την παρακολούθηση των από τεχνικό υπάλληλο που θα ορίζεται κατά περίσταση. Ο συντηρητής θα τηρεί με δική του ευθύνη το ειδικό βιβλίο του ανελκυστήρα όπου θα σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε μορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίες και θα προσυπογράφονται από τους υπεύθυνους τεχνικούς του Δήμου. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον συντηρητή, προειδοποιητικά και έγκαιρα οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσης. Το βιβλίο αυτό του ανελκυστήρα θα προσκομίζει ο συντηρητής για έλεγχο στο τέλος κάθε μηνός στον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου. Σελίδα 3 από 6

4 Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των ανελκυστήρων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα. Ακόμη ο συντηρητής σε περίπτωση που του ανακοινωθεί από τον Δήμο Λαρισαίων αγωγή αποζημίωσης, που έχει ανακοινωθεί σε βάρος του Δήμου για τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, υποχρεούται να παρέμβει κατά την δίκη και θα αναλάβει αυτός τον δικαστικό αγώνα θέτοντας τον Δήμο Λαρισαίων εκτός δίκης και αναλαμβάνοντας αυτός ταυτόχρονα και την όλη δικαστική δαπάνη. Για τους παραπάνω λόγους ο συντηρητής υποχρεώνεται, με την έναρξη της συντήρησης να ασφαλίσει, για όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί, τον ανελκυστήρες που συντηρεί για αστική ευθύνη έναντι μεμονωμένου ή ομαδικού ατυχήματος και για ανώτατα όρια ευθύνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου, ήτοι α) Σωματική βλάβη για ομαδικό ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης β) Σωματική βλάβη για μεμονωμένο ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης και γ) Υλικές ζημιές. Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν τεχνικό προσωπικό. Η αποκατάσταση φθορών ή βλαβών εξαρτημάτων ή μηχανισμών του ανελκυστήρα εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας αυτών, θεωρείται συντήρηση και η δαπάνη βαρύνει τον συντηρητή. Ο συντηρητής έχει την υποχρέωση με δικά του έξοδα να συνδράμει στην διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών (ετήσια πιστοποίηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 92/29362/1957/ και την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασίες ελέγχου ή επανελέγχου από εταιρεία πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 81-1/2, επιθεώρηση, σύνταξη έκθεσης και έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου εγκατάστασης, πριν την λήξη του υπάρχοντος και καταχώρησης στα οικεία μητρώα). Το κόστος για την έκδοση των νέων πιστοποιητικών ελέγχου εγκατάστασης θα βαρύνει τον Δήμο Λαρισαίων. Ο συντηρητής έχει την ευθύνη της αποκατάστασης των ελλείψεων με βάση τις παρατηρήσεις που εκάστοτε αναφέρονται στις Εκθέσεις Ελέγχου Εγκατάστασης των Ανελκυστήρων Λεπτομέρειες Προσφοράς Στις τιμές προσφοράς περιλαμβάνεται: Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και εξαρτημάτων για τις εργασίες που καθορίζονται παραπάνω. Η δαπάνη των εργατικών (εισφορές ΙΚΑ κ.α. ταμείων συμπεριλαμβανομένων) Το κόστος μεταφοράς των υλικών και εξαρτημάτων. Το κόστος αποξήλωσης των παλαιών υλικών και εξαρτημάτων. Η συγκέντρωση και μεταφορά των αποξηλωθέντων υλικών και εξαρτημάτων σε χώρο εντός του κτιρίου που θα υποδείξει η υπηρεσία. Τυχόν οικοδομικές εργασίες που θα προκύψουν, π.χ. αποκατάσταση μερεμετιών. Το κόστος του τελικού ελέγχου και τυχόν επανελέγχων από τον φορέα ελέγχου που πραγματοποίησε τον αρχικό έλεγχο, σύνταξη τεχνικού φακέλου, όπου απαιτείται και καταχώρηση του στα οικεία μητρώα Λοιπά Στοιχεία και Υποχρεώσεις Τα προσφερόμενα υλικά, εξαρτήματα, και συστήματα θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα και θα έχουν πιστοποίηση CE. Τα προσφερόμενα εξαρτήματα και συστήματα (σύστημα inverter, ηλεκτρικός πίνακας και ηλεκτρονικά μέρη, διατάξεις θερμικής προστασίας θα είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με αυτόν του ανελκυστήρα. Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν από κατάλληλα αδειοδοτημένους τεχνίτες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τηρώντας απολύτως τους σχετικούς κανονισμούς της κείμενης νομοθεσίας και των προτύπων του ΕΛΟΤ. Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού του κατά τις εργασίες επισκευής-αναβάθμισης των ανελκυστήρων, καθώς και για την ασφάλιση των υπό επισκευή ανελκυστήρων για τη προστασία του κοινού. Σελίδα 4 από 6

5 4.6 Χρόνος Παράδοσης Οι ανελκυστήρες θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία : α) Αριστερός Ανελκυστήρας Νο.1 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. β) Ανελκυστήρας Υ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. γ) Ανελκυστήρας ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 4.7 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Η εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά μόνο τα υλικά, εξαρτήματα και συστήματα που θα τοποθετηθούν κατά το παρόν έργο και ορίζεται κατ' ελάχιστο σε 5 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος του έργου είναι ανάδοχος και της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων μετά το πρώτο έτος. Ο ανάδοχος οφείλει να τα επισκευάζει ή αντικαθιστά δωρεάν εντός 5 εργάσιμων ημερών κατά μέγιστο, ανεξαρτήτως αν η βλάβη οφείλεται σε φανερό ή μη ελαττωμά τους. Η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία πλήρους παραλαβής του έργου. Η εγγύηση είναι ανεξάρτητη από το αν ο ανάδοχος έχει αναλάβει ή όχι τη συντήρηση των ανελκυστήρων. 4.8 Παραλαβή εργασιών Οι ανελκυστήρες θα παραδοθούν απολύτως ολοκληρωμένοι (χωρίς εκκρεμότητες), σε άριστη κατάσταση και πλήρη λειτουργία και αφού πρώτα ο ανάδοχος πραγματοποιήσει μακροσκοπικό και λειτουργικό έλεγχο παρουσία της επιτροπής παραλαβής του έργου και του συντηρητή των ανελκυστήρων εφόσον υπάρχει ο τελευταίος. Η παραλαβή των εργασιών και συνεπώς η πληρωμή του αναδόχου θα λάβει χώρα μόνο μετά την επιτυχή έκδοση των τελικών πιστοποιητικών (χωρίς παρατηρήσεις) από τον φορέα ελέγχου που πραγματοποίησε τον αρχικό έλεγχο. 4.9 Συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν, με δική τους ευθύνη και αφού έρθουν σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, να επισκεφθούν και ελέγξουν τους εν λόγω ανελκυστήρες με ιδία μέσα, προσωπικό, και δαπάνη, προκειμένου οι προσφορές που θα υποβάλλουν να είναι πλήρεις και ορθές. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν τις προσφορές τους ακολουθώντας πιστά τους παραπάνω όρους και προδιαγραφές. ΙΙ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται : o Εργασίες επισκευής o Εργασίες τακτικής συντήρησης o Απαιτούμενα υλικά o Οι νόμιμες κρατήσεις o Πιστοποίηση και καταχώρηση στα οικεία μητρώα Ο Φ.Π.Α. 23% βαρύνει τον Δήμο Λαρισαίων. α/α Περιγραφή Μον. μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μον. ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ 2 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τεμ ,00 Τεμ , ,00 Σελίδα 5 από 6

6 3 ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ Τεμ , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β) ,00 ΦΠΑ 23% 3.845,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,60 Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε αντίστοιχο είδος εργασιών. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Λάρισα Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ Σελίδα 6 από 6

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 21/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.040,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.159,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 6.199,20 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002665432 2015-03-26

15PROC002665432 2015-03-26 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ: 23 /03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΑΙΖ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ»

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Πληρ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα