Ε.Μ.Ε. Επιστημονικός σύλλογος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Μ.Ε. Επιστημονικός σύλλογος www.met.gr"

Transcript

1 Ε.Μ.Ε. Επιστημονικός σύλλογος Διοικητικό Συμβούλιο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος Τεύχος 02 Γ.Παπαδημητρίου (Πρόεδρος) Δ.Παντελής (Αντιπρόεδρος) Σ.Παντελάκης (Γραμματέας) Π.Πολατίδης (Ταμίας) Ε.Κεχαγιάς (Μέλος) ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ... Ενημερωτικό Δελτίο Επιμέλεια Σύνταξης Μηγιάκης Κων/νος Πληροφορίες-Επικοινωνία Σ αυτό το δελτίο: 1. ΕΒΕΤΑΜ 2. Συνέδρια 3. Internet links 4. Ειδήσεις- Ανακοινώσεις

2 ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Α ΒΙ.ΠΕ. Βόλου Βόλος Τηλ , Fax: Γεν. Διευθυντής: Δρ. Α. Τζαμτζής 1. Εταιρική ταυτότητα Η Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων ιδρύθηκε το έτος 1985 με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Υπήρξε η πρώτη κλαδική εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Α- νάπτυξης (ΒΕΤΑ), που ιδρύθηκε στη χώρα με σκοπό να υποστηρίζει τεχνολογικά και επιστημονικά τον κλάδο της Μεταλλουργίας, Μεταλλοτεχνίας και Μεταλλικών Υλικών της Ελλάδας. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Βόλος, πόλη με σημαντική παράδοση και υποδομή στις δραστηριότητες της Μεταλλουργίας, Μεταλλοτεχνίας και Μεταλλικών Κατασκευών. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στην Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου και καταλαμβάνουν έκταση 7500m 2 στεγασμένων χώρων σε οικόπεδο 32 στρεμμάτων. Η Εταιρεία διαθέτει Παραρτήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ διαθέτει και εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει συνεργασίες με Κύπρο, Τουρκία και Κίνα. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι Εταιρεία μικτού χαρακτήρα. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν φορείς και εταιρείες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όσο και ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό και επιθεωρητές, οι οποίοι διενεργούν μελέτες και πραγματογνωμοσύνες, αξιολογήσεις και προτάσεις επιλογής υλικών. Διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και υποστηρίζουν τις δράσεις της. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είναι μέλος του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής της Καινοτομίας και, επιπλέον, υπήρξε ο φορέας ίδρυσης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας Α.Ε. και είναι ο κύριος μέτοχός του. 2

3 2. Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς: Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Έρευνα Μελέτες Εργαστηριακοί Έλεγχοι Δοκιμές Πιστοποίηση προϊόντων Βιομηχανικοί Έλεγχοι Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Ε.Ξ.Υ.Π.Π. (Εξωτερική Υπηρεσία Πρόληψης & Προστασίας) Παραγωγή Τεχνολογικά Προηγμένων Προϊόντων Εκπαίδευση / Πιστοποίηση Προσωπικού Υλοποίηση Εθνικών / Κοινοτικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (Μεταφορά Τεχνολογίας / Προώθηση Καινοτομίας) Σήμερα, 20 και πλέον έτη μετά την ίδρυσή της η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. έχει να επιδείξει πάνω από Ενεργούς Πελάτες, περισσότερα από υλοποιημένα Έργα Παροχής Υπηρεσιών, πάνω από Πιστοποιημένα προϊόντα (σήμανση CE) και περισσότερα από 200 Σήματα Συμμόρφωσης της Ποιότητας. 3. Οργανωτική Δομή Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ένα μέλος του οποίου ορίζεται από τη ΓΓΕΤ κι ένα μέλος από τον Ε- ΟΜΜΕΧ. Τέσσερα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κι ένας από τους εργαζόμενους της ΕΒΕΤΑΜ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας επιλέγει τον Γενικό Διευθυντή, στον ο- ποίο ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες. 4. Εργαστηριακή Υποδομή Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διαθέτει εργαστήρια διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: Εργαστήριο Μηχανικών & Υδραυλικών Δοκιμών Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Εργαστήριο Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών Εργαστήριο Μεταλλογραφίας και Μικροσκοπίας Εργαστήριο Σκυροδέματος (αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ) 5. Παροχή Υπηρεσιών Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. παρέχει τις υπηρεσίες της σε τομείς όπου είναι διαπιστευμένη: Διαπιστευμένος φορέας διενέργειας δοκιμών κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Διαπιστευμένος και κοινοποιημένος φορέας πιστοποίησης προϊόντων και διαδικασιών ΕΛΟΤ EN Διαπιστευμένος φορέας διενέργειας ελέγχων τύπου A ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Αναγνωρισμένος και διαπιστευμένος φορέας για τον περιοδικό επανέλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) Διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN Αναγνωρισμένος φορέας από το Υπουργείο Εργασίας για παροχή Εξωτερικής Υπηρεσίας Πρόληψης & Προστασίας (Ε.Ξ.Υ.Π.Π.) Διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. βρίσκεται σε διαδικασία διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ για την Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001/Guide 66), ενώ αναλαμβάνει και την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και Μελέτες για εκτίμηση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης σύμφωνα με την οδηγία SEVESO II. 3

4 6. Φορέας πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ως διαπιστευμένος φορέας, πιστοποιεί: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει κοινοτικών οδηγιών (ενότητες Δ, Ε, Η) Διενεργεί επιτήρηση της παραγωγικής διαδικασίας κατασκευαστών στα πλαίσια της πιστοποίησης των προϊόντων τους, σύμφωνα με τις ενόητες Δ και Η των κοινοτικών οδηγιών 7. Διενέργεια Ελέγχων τύπου Α Ε- πιθεωρήσεις εγκαταστάσεων & Ε- ξοπλισμού Περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων Εποπτεία κέντρων ελέγχου μεταφερόμενων δοχείων υπό πίεση Περιοδικός έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων Περιοδικός έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεση Περιοδικός έλεγχος οχημάτων μεταφοράς ε- πικίνδυνων υλικών Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, περιοδική επιτήρηση υπό αναγνώριση εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο, τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων Περιοδικός έλεγχος τουριστικών αναβατήρων 8. Ερευνητικά προγράμματα - Μελέτες Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. μπορεί να διεξάγει έρευνα σε ευρύ φάσμα περιοχών: Χαρακτηρισμός Υλικών Συνδέσεις Υλικών και Κατασκευών Κατάλυση και Μοντελοποίηση Ροές Υμένων Ανερχόμενη Υγρασία σε Κατασκευές Μη Καταστρεπτικός Έλεγχος σε Οδοστρωμάτα, Σιδηροτροχιές κτλ. Διάγνωση Φθοράς Υλικών και Κατασκευών Θερμογραφικός Έλεγχος σε: Υλικά, Κτήρια, Αεροναυπηγικές Κατασκευές Ο τομέας Μελετών της Εταιρείας ασχολείται κυρίως με: Αστοχία Υλικών Αντίστροφη Σχεδίαση Μελέτες Προβλημάτων Παραγωγής 9. Ερευνητικά προγράμματα σε ε- ξέλιξη ΔΠ11 Σύστημα Σχεδιασμού Κτιριακών Έργων Από Σύμμεικτη Κατασκευή ΔΠ12 Ανάπτυξη, Πιλοτική Παραγωγή & Δοκιμαστική Εφαρμογή Συνθέτου υλικού υπερυψηλής Αντοχής, για τη βελτίωση της αντισεισμικής Συμπεριφοράς Κατασκευών ΗΡΩΝ Βελτιστοποίηση των Μεθόδων Συγκόλλησης στα Κράματα Al της σειράς 5xxx ΠΕΝΕΔ Νανομηχανική, Νανοσκληρόμετρο και Νανοεπικαλύψεις 10. Υλοποιημένα Εθνικά Προγράμματα: Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στα χρόνια λειτουργίας της έχει συμμετάσχει σε διάφορα ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Σε ε- θνικό επίπεδο έχει αναλάβει ερευνητικές δράσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΜΙΝΤ, ΠΑΒΕ, ΜΕΝΤΩΡ, ΠΡΙΣΜΑ, RΕΤΕΧ, ΕΠΕΤ, ΜΟΠ-ΑΚΕ και ΠΕΠΕΡ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχε σε μεγάλες ερευνητικές δράσεις υπό την αιγίδα των προγραμμάτων ΒRITE-EURAM, CRAFT, ENVIRONMENT, ESPRIT, BCR, ECSC, SPRINT, ΕUREKA, RAW MATERIALS, ΝΑΤO- Science of Stability και ΙΝΤΕRREG. 4

5 Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει επιτυχώς τα εξής ερευνητικά προγράμματα: ΠΑΒΕ (Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας): 1. Προαναγωγή και ταυτόχρονη συσσωμάτωση χρωμίτη 2. Μελέτη της συμπεριφοράς των ακαθαρσιών του χρωμίου κατά την αναγωγική τήξη χρωμιτών 3. Χύτευση ταμπουριού MERCEDES 4. Έρευνα κατασκευής ελάσματος καλλιεργητή βαρέως τύπου 5. Εναζώτωση χαμηλά κραματοποιημένου σιδήρου 6. Ανάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής χυτών υψηλής ακριβείας από κράμα Al (Α356) σε ποιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αμερικάνικων στρατιωτικών προδιαγραφών 7. Επιφανειακή επεξεργασία κραμάτων αλουμινίου με τεχνικές laser 8. Ανάπτυξη τεχνικής χύτευσης του εξαρτήματος HOUSING SUPPORT της FMC 9. Θερμοχημικές επιφανειακές διεργασίες βορίωσης 10. Ανάπτυξη τεχνολογίας χύτευσης εξαρτημάτων Al (Α356) με τη μέθοδο PERMANENT CASTING σε ποιότητα σύμφωνη με τις α- παιτήσεις των αμερικάνικων στρατιωτικών προδιαγραφών 11. Ανάπτυξη και κατασκευή μοδέλων και καλουπιών χυτηρίων με CAD/ CAM 12. Χύτευση αντικειμένων της EMERSON μεγάλων διαστάσεων στρατιωτικών προδιαγραφών εκ κράματος Al (A356) 13. Μελέτη και βελτίωση ιδιοτήτων κραμάτων Νικελίου για χρήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες και διαβρωτικά περιβάλλοντα 14. Μεταφορά και προσαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας ενανθράκωσης και εναζώτωσης σε ελεγχόμενες ατμόσφαιρες στην ελληνική βιομηχανία 15. Μελέτη της αξιολόγησης των απορριμμάτων του εξοπλισμού χρωμιτών 16. Σκληρή ανοδίωση κραμάτων αλουμινίου των σειρών 7000 και Ανάπτυξη τεχνολογίας σφυρηλάτησης κράματος Al(7075) ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των στρατιωτικών προδιαγραφών 18. Έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας SQUEEZE CASTING 19. Συγκολλήσεις χαλύβδινων ελασμάτων υψηλής αντοχής και λεπτού πάχους για ναυπηγικές κατασκευές 20. Τήξη ψιλομερών λατερίτη με χρήση φούρνου πλάσματος 21. Αντίστροφη σχεδίαση για την ομαδοποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας των αντιτριβικών υλικών της τσιμεντοβιομηχανίας 22. Εφαρμογή μεθόδου NDT για πρόβλεψη α- στοχιών σε σύστημα προσγείωσης αεροσκαφών 23. Μελέτη και ανάπτυξη μεθόδου ελέγχου εργοδιάβρωσης στους αυλούς φούρνου πρωτογενούς αναμόρφωσης αμμωνίας 24. Ανάπτυξη τεχνολογίας για βελτίωση ιδιοτήτων της επιφάνειας των μπεκ της μονάδας ΗPO οξέος 25. Μελέτη ορθολογικής ανάπτυξηςανακύκλωσης των κουτιών αναψυκτικώνμπύρας από Al 26. Ανάπτυξη τεχνολογίας χύτευσης πτερωτής συμπιεστή και δακτυλίου στροβίλου υπερσυμπιεστή 27. Ανάπτυξη αυτόματης συγκολλητικής μηχανής παραγωγής οικοδομικού πλέγματος ε- λεγχόμενης από Η/Υ 28. Ανάπτυξη τεχνολογίας χύτευσης κυρίως με λεπτά τοιχώματα από κράμα Al G - AlSi7Mg για τη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών μηχανισμών 29. Διάβρωση και προστασία υλικών από προϊόντα καύσεως με καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και βαρέα μέταλλα 30. Διαχείριση των αποβλήτων καθοδικών 5

6 μπλόκων 31. Αντιμετώπιση διάβρωσης σε αντλίες της γραμμής παραγωγής θειικού οξέος 32. Ανάκτηση βωξίτη ποιότητας λειαντικών και παραγωγή ηλεκτροκορουνδίων 33. Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος - πιλότου για τη συγκόλληση αγωγών προϊόντων πετρελαίου 34. Ανάπτυξη τεχνολογίας χύτευσης αντικειμένων με τη μέθοδο μοδέλων πολυστερίνης 35. Παραγωγή εμβόλου εξ αλουμινίου για μηχανές εσωτερικής καύσεως δια χυτεύσεως Squeezε casting 36. Ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για την παραγωγή νέων σύνθετων αντιτριβικών υλικών 37. Σχεδιασμός και κατασκευή πρότυπης μονάδας καύσης στερεών απορριμάτων - ανάκτηση θερμότητας 38. Μελέτη και παραγωγή χυτών αλουμινίου για αεροπορικές χρήσεις 39. Μελέτη και παραγωγή χυτών χαλύβδινων αντικειμένων συνδεσμολογίας ελαφρών κραμάτων 40. Ανάπτυξη και εφαρμογή συγκολλήσεων laser σε τμήματα κινητήρων αρμάτων 41. Ανάπτυξη τεχνολογίας χύτευσης κραμάτων αλουμινίου και χαλκού με τη μέθοδο μασκών 42. Βελτίωση ποιότητας ανοξείδωτων και πυρίμαχων χυτοχαλύβων 43. Ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών για την παραγωγή σύνθετων αντιτριβικών υλικών 44. Μελέτη και παραγωγή χυτών χαλύβδινων αντικειμένων συνδεσμολογίας ελαφρών κατασκευών 45. Ανάπτυξη τεχνολογίας χύτευσης κραμάτων αλουμινίου και χαλκού με τη μέθοδο των μασκών - croning 46. Βελτίωση ποιότητας χυτών αντικειμένων από ανοξείδωτο πυρίμαχο χάλυβα 47. Ανάπτυξη και εφαρμογή συγκολλήσεων laser σε τμήματα κινητήρων αρμάτων 48. Μελέτη και παραγωγή χυτών Al για αεροπορικές χρήσεις RETEX (Περιφερειακή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναπτυξιακή διάσταση και στόχο τη βελτίωση της Τεχνογνωσίας και της ποιότητας) 49. Μελέτη βελτίωσης μονάδας καύσης στερεών απορριμμάτων 50. Δημιουργία βάσης δεδομένων τεχνικών προτύπων κατασκευής πιστοποιημένων δοχείων πίεσης 51. Υποκατάσταση εισαγόμενων ερπυστριών αρμάτων μάχης από χυτές ελληνικές ερπύστριες 52. Δημιουργία εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου γα δοχεία πίεσης ΕΠΕΤ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας): 53. Ίδρυση Βιομηχανικού Κέντρου Ανάπτυξης μεταλλουργικών κατεργασιών 54. Κατεργασίες βιομηχανικών υλικών με δέσμες Laser 56. Δίκτυο προώθησης νέων τεχνλογιών στα μεταλλικά υλικά ΜΟΠ - ΑΚΕ (Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα): 55. Ίδρυση μεταλλουργικού εργαστηρίου 56. Ίδρυση κέντρου κατεργασιών με laser 57. Ανάπτυξη αυτόματης συγκολλητικής μηχανής παραγωγής οικοδομικού πλέγματος ελεγχόμενη από Η/Υ ΠΕΠΕΡ (Πρόγραμμα Τεχνολογικών Επιδεικτικών Εργων): 58. Αντίστροφη σχεδίαση βασικών ανταλλακτικών στην ελληνική βιομηχανία για χύτευση κυρίως με τη χρήση της τεχνολογίας χύτευσης μοδέλων πολυστερίνης 59. Μελέτη και εφαρμογή μεθόδου τρισδιάστατης χάραξης σε διαφανή υλικά Άλλα προγράμματα: 60. ΕΠΑΝ/ ΜΕΤ 9: Ελαφρύτερα Μεγάλα Οχήματα 61. Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά 6

7 11. Εξοπλισμός Το εργαστήριο μηχανικών και υδραυλικών δοκιμών είναι εξοπλισμένο με τις κάτωθι συσκευές: Πέντε (5) Μηχανές Εφελκυσμού από 2,5 έως 60tn, Συσκευές Κρούσης, Σκληρομέτρησης, Κάμψης, Ερπυσμού και Υδραυλικών Δοκιμών. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μη καταστρεπτικών δοκιμών περιλαμβάνει Μηχανή Ακτίνων Χ ANDREX 200 KV, Φορητή Μηχανή Α- κτίνων Χ ΑNDREX 220 KV, Μηχανή Ακτίνων Χ SCANRAY DOA 250 KV, Μηχανή Εσωτερικής Ακτινογράφησης Αγωγών CRAWLER με παρελκόμενα, Εμφανιστήριο Φιλμ Ακτινογραφήσεων, Συσκευή Υπερήχων USL-48, Θάλαμο Ακτινογραφήσεων, Παχύμετρο Υπερήχων DM3, Παχύμετρο Υπερήχων ΡΑΝAMETRICS, Συσκευή Μαγνητικών Πεδίων ΤΙEDE, Συσκευή μαγνητικών πεδίων ΜΑGNAFLUX, Συγκρότημα Ελέγχου Διεισδυτικών Υγρών, καθώς και Συσκευή Eddy Current Το εργαστήριο χημικών αναλύσεων, εκτός των απαραίτητων μικροσυσκευών, διαθέτει τις εξής αναλυτικές συσκευές, όπου εφαρμόζονται οι ανάλογες αναλυτικές μέθοδοι: Φασματόμετρο ΙCΡ VARIAN VIST A, Φασματόμετρο Ατομικής Απορρόφησης VARIAN SPECTRA 40P, Φασματόμετρο Οπτικής Εκπομπής Σπινθηρισμού SPECTRO M8, Φωτόμετρο UV-VIS HITACHI U1100, Ιοντικό Χρωματογράφο DIONEX DX 100, Αέριο Χρωματογράφο VARIAN STAR 3400, Αναλυτή Άνθρακα - Θείου ELTRA. Το εργαστήριο μεταλλογραφίας & μικροσκοπίας διαθέτει Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) JEOL JSM 6400 με δυνατότητα τοπικής χημικής ανάλυσης, Οπτικό Μεταλλογραφικό Μικροσκόπιo ΟLYMPUS (10Χ-2000Χ), Φορητό Οπτικό Μεταλλογραφικό Μικροσκόπιο UNION R.MM 113, Περιθλασίμετρο Ακτινών -Χ με λάμπα Cr και Cu (SΙΕΜΕΝS D-500), Συσκευή μέτρησης πρόσφυσης επικαλύψεων (scratch tester) με καταγραφή του σήματος α- κουστικής εκπομπής, Μικροσκληρόμετρο LECO με δυνατότητα επιβολής φορτίου 1gr-2kg/κλίμακες Vickers (ΗV) και Κnoop (ΗΚ) και εξοπλισμό για προπαρασκευή μεταλλογραφικών δοκιμίων, που περιλαμβάνει συσκευές κοπής, λείανσης και στίλβωσης δοκιμίων. Το εργαστήριο Σκυροδέματος της ΕΒΕ- ΤΑΜ που άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα, δραστηριοποιείται στους τομείς ελέγχου ποιότητας σκυροδέματος και αδρανών υλικών. Σε συνδυασμό με το Εργαστήριο Μηχανικών & Υδραυλικών Δοκιμών της ΕΒΕ- ΤΑΜ, που δραστηριοποιείται στον τομέα ελέγχου Χ.Ο.Σ., προσφέρει υπηρεσίες ε- λέγχου ποιότητας στον τομέα κατασκευών. Συγκεκριμένα στο εργαστήριο ε- κτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές : Ελεγχος Σκυροδέματος Δειγματοληψία, παρασκευή και συντήρηση συμβατικών δοκιμίων σκυροδέματος. Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος Δοκιμή κάθισης Για τις δοκιμές αυτές το εργαστήριο διαθέτει άδεια λειτουργίας υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. απόφασης Δ14/34305) Έλεγχος Χαρακτηριστικών των Αδρανών Δειγματοληψία Κοκκομετρική διαβάθμιση Μέτρηση ισοδυνάμου άμμου Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει Μηχανή δοκιμής σε θλίψη (πρέσσα) 2000 kn, Θάλαμο συντήρησης δοκιμίων, Χυτοσιδηρές μήτρες για κυβικά συμβατικά δοκίμια, Συσκευή μέτρησης κάθισης, Ηλεκτρομαγνητική μηχανή κοσκίνισης και σειρά κόσκινων τετραγωνικής οπής, Συσκευή μέτρησης ισοδυνάμου άμμου, Διαχωριστές αδρανών και Φούρνο ξήρανσης. 7

8 2. Συνέδρια Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκεμβρίου 2007 Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών - Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Εργαστήρια Μεταλλογνωσίας, Μεταλλουργίας και Κεραμικών Υλικών - Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία 8

9 ΣΚΟΠΟΣ Το παρόν συνέδριο έχει ως στόχο την προβολή της έρευνας Ελλήνων επιστημόνων και μηχανικών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανάπτυξης, χαρακτηρισμού, κατεργασιών, ελέγχου, σχεδίασης κατασκευαστικών στοιχείων και κατασκευών καθώς και των λοιπών τεχνολογικών εφαρμογών των μεταλλικών υλικών. Το συνέδριο εστιάζει τη θεματολογία του στην πρόοδο της επιστήμης και τεχνολογίας των μεταλλικών υλικών, καθώς και στην εφαρμογή της έρευνας στη βιομηχανία. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης, στις Δεκεμβρίου Το συνέδριο οργανώνεται από την Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία, το Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών της Σχολής Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήρια Μεταλλογνωσίας, Μεταλλουργίας και Κεραμικών Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Φυσική Μεταλλουργία Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών Μηχανισμοί Βλάβης Μεταλλικών Υλικών υπό Μηχανικά και Περιβαλλοντικά Φορτία Σιδηρούχα και μη Σιδηρούχα Κράματα Σύνθετα Υλικά με Μεταλλική Μήτρα, Κεραμομεταλλικά Επιφανειακές Κατεργασίες και Επιστρώσεις Κατεργασίες Μεταλλικών Υλικών Μη Συμβατικές Κατεργασίες Χύτευση Συγκολλήσεις Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Κονιομεταλλουργία Οξείδωση, Διάβρωση και Προστασία Ηλεκτρονικά και Μαγνητικά Μεταλλικά Υλικά Παραγωγή Μεταλλικών Υλικών Αξιοποίηση Μεταλλουργικών Παραπροϊόντων/ Πράσινη Μεταλλουργία ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Υποβολή Περιλήψεων 15/05/2007 Ειδοποίηση Αποδοχής Εργασιών 30/05/2007 Υποβολή Εργασιών 31/07/2007 Διεξαγωγή Συνεδρίου 06-07/12/2007 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η συμμετοχή στο συνέδριο πρέπει να δηλωθεί με τη συμπλήρωση και αποστολή του Δελτίου Εγγραφής στη Γραμματεία του Συνεδρίου ή με τη συμπλήρωση του δελτίου εγγραφής ηλεκτρονικά αναρτημένη στηνιστοσελίδα: (www.mech.upatras.gr/ ~ ltsm) και αποστολή με στη Γραμματεία του Συνεδρίου. Το έντυπο συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από το δικαίωμα συμμετοχής ως εξής: Σύνεδροι 100 Φοιτητες 40 Το παραπάνω ποσό καλύπτει τη συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου, την παραλαβή του τόμου των πρακτικών και τη συμμετοχή στη δεξίωση του συνεδρίου. Για τους Συνοδούς η συμμετοχή στη δεξίωση του συνεδρίου είναι 25. Οι σύνεδροι μπορούν να καταθέσουν τη συμμετοχή τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, στον αριθμό λογαριασμού (Λογαριασμός της Επιτροπής Ερευνών του Π.Π.) με κωδικό αιτιολογίας Β.034, αποστέλλοντας την απόδειξη μαζί με το Δελτίο Εγγραφής στη Γραμματεία του Συνεδρίου. ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία πρέπει να αποστείλουν ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (μέχρι δύο (2) σελίδες) με ταχυδρομείο, fax ή στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι 15/05/2007. Προς Αρχοντούλα Κουτσολιάκου Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών Πανεπιστημιούπολη Ριον Πάτρα Τηλ: Fax: Περισσότερες Πληροφορίες στο 9

10 10

11 11

12 The conference will concentrate on 4 major topics (which will result in 4 symposia): A- NATURE, ENVIRONMENT AND SURFACES B- THERMAL SPRAYING C- EMERGENT/ADVANCED INDUSTRIAL APPLICATIONS D- ARTS AND SURFACES Oral contributions will be first welcomed in these fields. This, however, does not exclude submission dealing with, e.g.: High temperature coatings - Biomedical coatings - Wear - Laser processing - PVD & CVD processes - Applications of advanced coatings in air craft/aerospace, automobile, marine & electronics industries - Non destructive testing. - Surface hardening processes - Plasma-assisted and ion beam techniques - Testing of coatings - Residual stresses - Sample preparation techniques, metallography - Advanced surface investigation techniques - Modelling... MS&T 07 The Most Comprehensive Forum for Materials Science and Engineering Technologies This collaboration results in the most comprehensive forum possible for those in materials science and engineering to learn from each other, explore new ways of working, and experience the synergy that this exchange sparks for the benefit of the community at-large. TOPICS AUTOMOTIVE ELECTRONIC and MAGNETIC PROPERTIES ENERGY FUNDAMENTALS and CHARACTERIZATION MATERIALS and SYSTEMS NANOTECHNOLOGY PROCESSING and PRODUCT MANUFACTURING SPECIAL TOPICS STEEL 12

13 3. Internet links Πρότυπα: Μέταλλα: Συγκολλήσεις: Πανεπιστήμια: Διάβρωση: Περιβάλλον: Books

14 4. Ειδήσεις - Ανακοινώσεις Δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής «Κραματωμένες Επικαλύψεις με την Τεχνική Μεταφερόμενου Τόξου Πλάσματος» της κ. Δαραμπάρα Μυρσίνης, Πτυχιούχου Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργού Ε.Μ.Π. Την Τετάρτη 18/4/2007 υποστηρίχτηκε από την κ. Μυρσίνη Δαραμπάρα η διδακτορική διατριβή με τίτλο «Κραματωμένες Επικαλύψεις με την Τεχνική Μεταφερόμενου Τόξου Πλάσματος» παρουσία της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους: Καθηγητή Γ.Δ. Παπαδημητρίου (επιβλέπων), Καθηγητή Χρ. Παναγόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Ε. Χριστοφόρου, Καθηγητή Δ. Παντελή, Καθηγητή Ν. Σπυρέλλη, Καθηγήτρια Π. Βασιλείου και Επικ. Καθηγητή Γ. Φούρλαρη. Η διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Αντικείμενο της διατριβής αποτέλεσε η παραγωγή και μελέτη κραματωμένων επικαλύψεων στην επιφάνεια χαλύβων με την τεχνική μεταφερόμενου τόξου πλάσματος. Κύριος στόχος των συγκεκριμένων επικαλύψεων ήταν καταρχήν η επίτευξη εναζώτωσης των επιστρωμάτων με τη συγκεκριμένη τεχνική και στη συνέχεια, η ενίσχυση των εναζωτωμένων επιστρωμάτων με σκληρά σωματίδια διβοριδίου του τιτανίου (TiB 2 ), με σκοπό την ταυτόχρονη βελτιωμένη αντιτριβική και αντιδιαβρωτική συμπεριφορά των παραγόμενων υλικών. Στο πειραματικό πλαίσιο της συγκεκριμένης διατριβής επιτεύχθηκαν τα ακόλουθα: Παραγωγή επιστρωμάτων στην επιφάνεια ενός κοινού χάλυβα στα πλαίσια του τριμερούς συστήματος Fe-Ti-B για την επίτευξη επιφανειακής σκληρότητας και ενισχυμένης αντιτριβικής ικανότητας. Παραγωγή και μελέτη της αντοχής σε διάβρωση επιστρωμάτων του συστήματος Fe-Cr-N, με κύριο στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης αζώτου από τον κοινό χάλυβα, δεδομένης της μικρής διαλυτότητας του αζώτου στο χάλυβα. Παραγωγή επιστρωμάτων πλήρους ωστενιτικής δομής με χαμηλό νικέλιο, με το άζωτο να δρα ως στοιχείο αντικατάστασης του νικελίου, όπου επιτεύχθηκε η μετατροπή της φερριτικής μικροδομής του κοινού χάλυβα σε πλήρως ωστενιτική. Παραγωγή επιστρώματος υπερωστενιτικής σύστασης και δομής στην επιφάνεια ενός ανοξείδωτου ωστενιτικού χάλυβα τύπου AISI 316L με ιδιαίτερα βελτιωμένες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Παραγωγή ενός επιστρώματος με διασπορά σωματιδίων TiB 2 και προσθήκη αζώτου μέσω των αερίων συγκόλλησης με τόξο πλάσματος, έτσι ώστε να παραχθούν νιτρίδια ή καρβονιτρίδια του τιτανίου, που φημίζονται για τις καλές αντιτριβικές και αντιδιαβρωτικές τους ιδιότητες. Η διδακτορική διατριβή έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 14

15 Δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής «Στοιχεία από την νανο-κρυστάλλωση των άμορφων ταινιών (Fe x Co y ) 73Nb 7 Si 5 B 15 : Ανάπτυξη νέων νανοκρυσταλλικών υλικών για ηλεκτρονικές εφαρμογές.» Δ.Μ. Κεπαπτσόγλου Περίληψη Από την εποχή του Duwez και την παραγωγή του πρώτου μετασταθούς άμορφου κράματος, έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην μελέτη της άμορφης κατάστασης σε μεταλλικά συστήματα. Πέραν της βασικής έρευνας στο πεδίο της αμορφοποίησης των μετάλλων και των συσχετιζόμενων φαινομένων, τα άμορφα μεταλλικά κράματα και τα νανοκρυσταλλικά παράγωγά τους αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κατηγορία } υλικών με μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, λόγω της βελτίωσης των ιδιοτήτων που ακολουθεί την απουσία περιοδικής δομής μακράς κλίμακας (long range order), ή τη διασπορά νανο-κρυσταλλιτών σε μήτρα άμορφου κράματος. Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των άμορφων μεταλλικών υάλων μεγάλου όγκου (bulk metallic glasses) και νανοκρυσταλλικών συστημάτων προσθέτουν επιπλέον διαστάσεις και προοπτική για την περαιτέρω μελέτη και εφαρμογή των υλικών αυτών. Η μετάβαση από την άμορφη στην κρυσλλική κατάσταση σε μεταλλικά συστήματα, λαμβάνει χώρα συνήθως σε δύο στάδια μετασχηματισμού. Το πρώτο στάδιο αντιπροσωπεύει το σχηματισμό (νανο) κρυσταλλικων κόκκων από την άμορφη μήτρα. Οι κόκκοι ειναι συνήθως σφαιρικού, ή κανονικού σχήματος και η κατανομή τους στο χώρο συμφωνούν με την θεωρία της ομογενούς πυρήνωσης και ανάπτυξης στις τρείς διαστάσεις με χαμηλό βαθμό αμοιβαίας παρεμπόδησης. Στην διατριβή αυτή η μελέτη της μετάβασης από την άμορφη στην πολυκρυσταλλική, μεσω της νανοκρυσταλλικής κατάστασης παρουσιάζεται σε ένα ευρύ φάσμα άμορφων κραματικών συνθέσεων με γενική σύσταση (Fe-Co)-Nb-(Si-B) και διαφορετικές περιεκτικότητες σε Co, Nb και Si. Έμφαση διδεται στη σταθερότητα της άμορφης κατάστασης, την δομή των κφάσεων που σχηματίζονται κατά την κρυστάλλωση και την κινητική των μετασχηματισμών. Στα βασικά συμπεράσματα της διατριβής περιλαμβάνονται: Η συγκέντρωση Si στα όρια των κρυσταλλιτών FeCo κατα το πρώτο στάδιο της κρυστάλλωσης και ο συσχετισμός της με την μεταβολη της παραμέτρου πλέγματος του FeCo και την κινητική της κρυστάλλωσης. Η σταθεροποίηση του τυπικά μετασταθούς σύστημα Fe-B βοριδίου του τύπου Cr 23 C 6, προϊόντος του δεύτερου σταδίου κρυστάλλωσης των κραμάτων Fe x Co y ) 73 Nb 7 Si 5 B 15 στο με την προσθήκης Co. 15

Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία

Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανακοίνωση και πρόσκληση Υποβολής Εργασιών Ε.Μ.Π. Ζωγράφου 25 26 Νοεμβρίου 2004 Οργάνωση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας Σχολής Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δρ. Χρ. Ν. Παναγόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ζωγράφος, Αθήνα, 15780 ΑΘΗΝΑ 2007 1 Ερευνητική Ομάδα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 1 ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ( ITTC,. ISO 9002) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LABORATORY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας.

1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας. ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Ε εξαμήνου ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ Α) Θέματα ανάπτυξης 1. Να συγκρίνετε την ανόπτηση με την εξομάλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 06 Μετρήσεις Σκληρότητας Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικολάου Τσούβαλη, στη βαθμίδα του Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 3908/20.2.2012 Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Α. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ι. Ακατέργαστος χυτοσίδηρος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΥΛΙΚΑ Βασικός σκοπός της Τεχνολογίας Παραγωγής, είναι η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας αντικειμένων επιθυμητής μορφής και ιδιοτήτων. Για την παραγωγή αυτή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Οδηγός μαθήματος - Εαρινό εξάμηνο 2016 Διδάσκων: Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Καθηγητής Πρόγραμμα e-mail Ώρες Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Οδηγός μαθήματος - Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκων: Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Καθηγητής Πρόγραμμα e-mail Ώρες Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος, M.Sc.-Μηχ., υπ. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 2017 Β3. Κόπωση Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητης Τμήματος Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Β3. Κόπωση/Μηχανική Υλικών 1 Εισαγωγή (1/2) Η κόπωση είναι μία μορφή αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. «Τεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβαλλοντική Συμπεριφορά Σύγχρονων Υλικών»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. «Τεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβαλλοντική Συμπεριφορά Σύγχρονων Υλικών» Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι. Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ενότητα 3: Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήρια Μεταλλογνωσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β.Ι. Παπάζογλου, Δ.Ι. Παντελής, Ν.Γ. Τσούβαλης Συμπόσιο για τον εορτασμό των 170 χρόνων του Ε.Μ.Π. «Το Ε.Μ.Π. στην Πρωτοπορία της Έρευνας και Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT)

Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) Μάθημα 9.2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (NDT) 15.1 Εισαγωγή Ο έλεγχος των ηλεκτροσυγκολλήσεων ολοκληρώνεται μετά από 48 ώρες τουλάχιστον από την εκτέλεσή τους, επειδή η διαπίστωση τυχόν ρηγμάτωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Κατάλογος περιεχοµένων οργάνων... 3 Γενικά... 7 1 Χώροι 302 βιβλιοθήκη-αίθουσα συσκέψεων, 303

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Θ. 158 Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Θ. 158 Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΑΤΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1960 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Θ. 158 Τ.Κ. 45500 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 2651093627

Διαβάστε περισσότερα

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας

239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας 239 Χημικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1977. Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές του εισήχθησαν το 1978 και αποφοίτησαν το 1983. Από την ίδρυσή του το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO.

Κεραμικό υλικό. Είναι : Οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, βορίδια, αργιλοπυριτικά ορυκτά. π.χ. Αλουμίνα Al 2 O 3. Ζιρκονία ZrO 2. Σπινέλιος MgO. Κεραμικό υλικό = κάθε ανόργανο μη μεταλλικό υλικό, το οποίο έχει υποστεί θερμική κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες (Θ >1000 ο C) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας του είτε κατά το στάδιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ρ Ιωάννης Κοντός Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΑ 1963: Ίδρυση της εταιρίας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα E-mail: mloiz@chemeng.ntua.gr Web site: «Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1)

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1) 72 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 9.1 Η διαδικασία επιλογής υλικών Η διαδικασία επιλογής υλικών είναι ίσως το κρισιμότερο βήμα που πρέπει να κάνει ο μηχανικός προτού να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας κατασκευής, η

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών Ενότητα 2: Θεωρία Μέρος 2 ο Δρ Κάρμεν Μεντρέα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο: Μεταλλουργίας Ενεργειακή Διαχείριση FP7 Ερευνητικό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 2: Βασικές Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διαδικασίες Κατασκευής Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Χρ. Σμύρνης, 1 Β, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο 2510 247 245, 6944 381 268

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε. Κακαράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕ 31/8 Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις /ΑΒΓΔΕ Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών /ΑΒΓΔΕ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος /ΑΒΓ /12:00 Σελίδα 1 από 5 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης Κατηγοριοποίηση Η περιοχή της συγκόλλησης τήξης Συγκολλησιμότητα υλικών Μικροδομή: CCT - Schaeffler Υπολογισμός ταχύτητας απόψυξης Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΝΗΣΙΑ CUMMINS ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ. Μια καλύτερη εγγύηση που ισχύει διαρκώς. Δεν κατασκευάζονται όλα τα εξαρτήματα με τον ίδιο τρόπο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΝΗΣΙΑ CUMMINS ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ. Μια καλύτερη εγγύηση που ισχύει διαρκώς. Δεν κατασκευάζονται όλα τα εξαρτήματα με τον ίδιο τρόπο. Δεν κατασκευάζονται όλα τα εξαρτήματα με τον ίδιο τρόπο. Καλύτερα εξαρτήματα. Καλύτερη διαθεσιμότητα. Μια καλύτερη εγγύηση που ισχύει διαρκώς. Συχνά, αυτό που δεν μπορείτε να δείτε κάνει όλη τη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ KAI ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ KAI ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ KAI ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ 1429

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑ 1/9 Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Μορφοποιήσεις /ΑΒΓΔΕ Μετάδοση Θερμότητας /ΑΒΓΔΕ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος /ΑΒΓ /12:00 Σελίδα 1 από 5 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν. μορφ. υποστηρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υλικών Βίκτωρ Στιβανάκης και Σουζάννε Μπρόσvτα

Εργαστήριο Υλικών Βίκτωρ Στιβανάκης και Σουζάννε Μπρόσvτα Εργαστήριο Υλικών 2016-2017 Βίκτωρ Στιβανάκης και Σουζάννε Μπρόσvτα Άσκηση 1: Άσκηση 2: Άσκηση 3: Άσκηση 4: Άσκηση 5: Προπαρασκευή μεταλλικών δειγμάτων για μεταλλογραφική παρατήρηση. Παρατήρηση και μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 08 Έλεγχος Συγκολλήσεων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΜΗ Θ.Ε.Ζ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου Ελατά κράματα Κράματα τα οποία παράγονται σε κολώνες ή πλάκες οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2703002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 8: Καταστρεπτικός έλεγχος Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα. Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C

Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα. Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C Φάσεις και δομές στα σιδηρούχα κράματα Το Διάγραμμα ισορροπίας των φάσεων Fe - C To ΔΙΦ Fe C (1) Mε συνεχή γραμμή το μετασταθές ΔΙΦ Fe-C ή διάγραμμα Fe Fe3C (σιδήρου σεμεντίτη). Στην οριζόντια των περιεκτικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 02 Μεταλλογραφική Παρατήρηση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Κανένα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Κανένα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2104406 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής

Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ - Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη Το Εκπαιδευτικό Έργο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Από την Σκοπιά της Αειφορίας Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Σχολής ΧΜ Ένα Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων Ποιότητα συγκολλήσεων Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού Νοε-14 Γ.Βοσνιάκος Στοιχεία συγκολλήσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ 1 4. Διαμόρφωση μεταλλικών υλικών χωρίς κοπή Χύτευση Σφυρηλάτηση Κυλινδροποίηση Ολκή - συρματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Θεματική Ενότητα 4: Διαδικασίες σε υψηλές θερμοκρασίες Τίτλος: Διαδικασίες μετασχηματισμού των φάσεων Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γλυκερία, Ρηγοπούλου Βασιλεία Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Α. ΧΑΛΥΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Πρόκειται για κράµατα που βρίσκουν ευρείες εφαρµογές στην πράξη. ιακρίνονται σε: Σιδηρούχα κράµατα: Χάλυβες, χυτοσίδηροι. Μη σιδηρούχα κράµατα: Κράµατα Cu (ορείχαλκοι, µπρούντζοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2016 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης

TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Making Our World Safer TÜV HELLAS (TÜV NORD) Η TÜV HELLASείναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, μέλος του TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Department of Mechanical and Manufacturing Engineering ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗ `Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Λέκτορα κ. Χρήστου Παπαδόπουλου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 30822/7.12.2011 Γνωστικό Αντικείμενο: «Στοιχεία Μηχανών και Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ Πορώδες αερίων Πορώδες που προέρχεται από αέρια διαλυμένα στο υγρό τα οποία εκροφώνται κατά τη στερεοποίηση λόγω μικρής διαλύτότητας. Κυρίως υδρογόνο είναι το αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά ακολουθεί την πορεία της περιβαλλοντικής προστασίας και τα ενεργειακά κόστη

Διαβάστε περισσότερα

FINCORD-M SUPERCITO OVERCORD-S REX

FINCORD-M SUPERCITO OVERCORD-S REX FINCORD-M *Ηλεκτρόδιο μέσης επένδυσης τύπου No Κουτί Κιβώτιο Τιμή/kg ιδιαίτερα κατάλληλο για κολλήσεις λεπτών ελασμάτων. 2mm 3,5kg 21kg 6,89 * Για συνεχείς ραφές το Fincord-M μπορεί να κρατιέται σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΓΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΤΕ ΧΘΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; ΕΡΕΥΝΑ Μια μεγάλη έρευνα της ΕΛΕΜΚΟ για το ηλεκτρόδιο γείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μελέτη Εφαρμογών Συστημάτων Καύσης μέσω Λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Δ. Γιαννόπουλος, Μ. Φούντη Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΕΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ ΣΕΒΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ο ρόλος των Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.0-Α Έκδοση η / 2.0.204 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: B Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αποφοίτων ΤΕΕ στην Ελληνική Βιομηχανία

Ο ρόλος των αποφοίτων ΤΕΕ στην Ελληνική Βιομηχανία Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας Κτίριο ΕΚΑ (Γραφείο 521), Γ Σεπτεμβρίου 48Β & Μάρνη, TK 10433, Αθήνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@steb.gr - Ιστοσελίδα: www.steb.gr Ο ρόλος των αποφοίτων ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα