ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α...4 ΟΜΑΔΑ Β...6 ΟΜΑΔΑ Γ...7 ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Η ΟΜΑΔΑ Θ ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ ΙΑ Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 20

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 20

4 3. Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής ΟΜΑΔΑ Α Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. 1. Α) Ποιο είναι το αντικείμενο της τοπογραφίας; Β) Τι λέγεται σήμανση σημείων και ποια είναι τα μέσα σήμανσης; Γ) Τι λέγεται επισήμανση σημείων και ποια είναι τα μέσα επισήμανσης; 2. Α) Τι λέγεται απόσταση μεταξύ δύο σημείων Α και Β στο έδαφος; Β) Τι λέγεται ευθυγραμμία μεταξύ δύο σημείων Α και Β; Γ) Τι λέγεται πύκνωση και τι επέκταση ευθυγραμμίας δύο σημείων Α και Β στο έδαφος; 3. Ποια είναι τα είδη αποτυπώσεως τμημάτων της γήινης επιφάνειας και τι παριστάνει το κάθε είδος; 4. Α) Ποιες μέθοδοι αποτυπώσεως γηπέδων ονομαστικά; Β) Να γίνει συνοπτική ανάλυση της μεθόδου των τριγώνων αποτύπωσης γηπέδων. Να κάνετε σχετικό σκαρίφημα. 5. Α) Τι γνωρίζετε για το ταχύμετρο και τι για το χωροβάτη; Πού χρησιμεύουν; Β) Ποιες είναι οι πληρωτέες συνθήκες (συνθήκες ακρίβειας ) των παραπάνω οργάνων; 6. Α) Τι ονομάζεται γωνιά διευθύνσεως ή γωνία προσανατολισμού ή αζιμούθιο ενός ευθύγραμμου τμήματος Α,Β στο σημείο Α πώς συμβολίζεται; Να κάνετε σχετικό σκαρίφημα. Β) Τι είναι ορθογώνιο και πού χρησιμεύει; 7. Ποια είναι τα δεδομένα, ποια τα ζητούμενα και ποιοι οι τύποι επίλυσης των θεμελιακών προβλημάτων; Να γίνουν τα κατάλληλα σχήματα. 8. Ποιους ακριβείς τρόπους εμβαδομέτρησης τμημάτων γήινης επιφάνειας γνωρίζετε; Πότε εφαρμόζεται ο κάθε τρόπος από αυτούς; Ποιοι είναι οι τύποι σε κάθε περίπτωση ( αναλυτικά); 9. Α) Δώστε τον ορισμό της πολυγωνικής όδευσης ή απλά όδευσης. Β) Ποια λέγονται στοιχεία της όδευσης; Γ) Τι λέγεται μέτρηση της μιας όδευσης; Δ) Τι ονομάζουμε υπολογισμό μιας όδευσης; 10. Μέχρι ποιο μήκος πρέπει να φθάνουν οι πλευρές μιας όδευσης και μέχρι ποιο μήκος πρέπει να φθάνει μια όδευση; 11. Α) Τι είναι το γωνιώδες ή γωνιακό σφάλμα και πώς κατανέμεται; Β) Τι είναι το γραμμικό σφάλμα των πολυγωνικών οδεύσεων και πώς κατανέμεται; 12. Α) Ποια λέγονται τριγωνομετρικά σημεία; Β) Από άποψη ακριβείας,ποιες οδεύσεις είναι οι πιο ακριβείς:οι κλειστές ή οι ανοιχτές και οι εξαρτημένες ή οι ανεξάρτητες και γιατί; Γ) Τι λέγεται πολυγωνικός κόμβος και πότε το δημιουργούμε; Σελίδα 4 από 20

5 13. Α) Δώστε τον ορισμό του υψομέτρου ενός σημείου. Β) Τι είναι τα REPERS και τι στοιχεία είναι γραμμικά επάνω; Γ) Τι λέγεται υψομετρική διαφορά δύο σημείων; Δ) Τι λέγεται χωροστάθμιση σημείων; 14. Α) Ποια είναι τα είδη χωροσταθμίσεως από άποψη χρήσης οργάνων και ποια η ακρίβεια του κάθε είδους; Β) Σε τι εδάφη χρησιμοποιείται το κάθε είδος; Γ) Σε μια χωροστάθμιση σημείων, πότε γίνεται αλλαγή θέσης του χωροβάτη; 15. Α) Τι λέγεται χωροστάθμιση από του μέσου για δύο σημεία εδάφους Α και Β) Ποια λέγεται χωροστάθμιση καθ όδευση; Να κάνετε σχετικό σχήμα. 16. Α) Τι είναι η ταχυμετρία ( ταχυμετρική μέθοδος αποτύπωσης σημείων); Β) Ποια σημεία του εδάφους λέγονται ταχυμετρικά και από τι εξαρτάται η πυκνότητά τους; 17. Α) Ποια είναι η ακρίβεια των αποστάσεων και των υψομετρικών διαφορών σημείων αποτυποθέντων ταχυμετρικά; Β) Τι λέγεται ύψος σκοπεύσεως του ταχυμέτρου στη σταδία; Γ) Πότε το ταχύμετρο δίνει απ ευθείας απόσταση σημείου από στάση; 18. Α) Τι είναι το ( QROQUI κροκί) και πώς συντάσσεται; Β) Από πόσα άτομα αποτελείται κανονικά ένα ταχυκεντρικό συνεργείο; 19. Α) Τι ονομάζεται «ραπορτάρισμα σημείων» στο χαρτί; Β) Ποια μέθοδος ραπορταρίσματος είναι η πιο ακριβής: των ορθογωνικών συντεταγμένων ή των πολικών συντεταγμένων; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 20. Α) Τι ονομάζεται ισοϋψής καμπύλη τμήματος εδάφους και πώς λέγεται διαφορετικά; Β) Τι λέγεται ισοδιάσταση υψομετρικών καμπυλών; Γ) Ποια είναι η χρησιμότητα των τοπογραφικών διαγραμμάτων με ισοϋψείς καμπύλες; Δ) Τι ονομάζεται υψομετρική οριζοπιογραφία; 21. Α) Στο πρόβλημα της εμπροσθοτομίας, ποια είναι τα γνωστά στοιχεία και ποια είναι τα ζητούμενα; Β) Στο πρόβλημα της οπισθοτομίας,ποια είναι τα γνωστά στοιχεία και ποια είναι τα ζητούμενα; Γ) Τι γνωρίζετε για το ηλεκτρονικό ταχύμετρο; (Περιληπτικά). Σελίδα 5 από 20

6 ΟΜΑΔΑ Β 1. Ποιες είναι οι κατηγορίες εξωτερικών παραγόντων που επιδρούν στα δομικά υλικά; 2. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες φυσικές ιδιότητες των δομικών υλικών; 3. Τι είναι η ελατότητα ενός μετάλλου; 4. Ποιες είναι οι κατηγορίες των ασβεστόλιθων; 5. Ποια είναι τα σπουδαιότερα ελληνικά μάρμαρα, ανάλογα με τον τόπο προέλευσής τους; 6. Πότε γίνεται η εκμετάλλευση του λατομείου κατά κατακόρυφες ζώνες και πότε κατά βαθμίδες; 7. Τι είναι η χαλαζιακή άμμος; 8. Τι είναι η μαρμαρόσκονη ; 9. Τι είναι ο περλίτης;(συνοπτική περιγραφή) 10. Ποια είναι τα είδη, ανάλογα με το βαθμό θέρμανσης του φυσικού γύψου; 11. Ποια είναι τα είδη του καμένου ασβέστη και ποιες οι ιδιότητές του; 12. Ποιοι είναι οι τύποι τσιμέντων που επιτρέπει ο ελληνικός κανονισμός; 13. Τι είναι το τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής; 14. Ποιες είναι οι ιδιότητες του τσιμέντου; 15. Ποιες είναι οι ιδιότητες των κονιαμάτων; 16. Ποιοι είναι οι τρόποι χρησιμοποίησης των τσιμεντοκονιαμάτων; 17. Ποιες είναι οι ιδιότητες του σκυροδέματος; 18. Τι είναι το προεντεταμένο σκυρόδεμα; 19. Ποιες είναι οι κατηγορίες των οπτολίνθων (τούβλων); 20. Ποιες είναι οι μέθοδοι κατασκευής των τούβλων; 21. Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι κεραμιδιών; 22. Ποια είναι τα καταλληλότερα δέντρα,από την οικογένεια των πλατύφυλλων, για τη λήψη δομικής ξυλείας; 23. Ποια είναι τα ελαττώματα του ξύλου; 24. Τι είναι η τεχνητή ξυλεία; 25. Ποιες είναι οι βασικές μέθοδοι για την παραγωγή ρευστοπαγούς χάλυβα; 26. Ποια είναι τα σημαντικότερα είδη χάλυβα που χρησιμοποιούνται στη δομική; 27. Ποια είναι τα κυριότερα κράματα που χρησιμοποιούνται στις δομικές κατασκευές; 28. Ποιες είναι οι βασικές ουσίες στη σύσταση του γυαλιού; 29. Πώς κατατάσσονται τα πλαστικά,ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση τους; 30. Ποια χρώματα ανήκουν στην κατηγορία των υδατοδιαλυτων χρωμάτων; 31. Ποιες είναι οι βλάβες των επιχρώσεων; 32. Ποιες είναι οι κατηγορίες των θερμομονωτικών υλικών; Σελίδα 6 από 20

7 ΟΜΑΔΑ Γ 1. Πότε λέμε ότι ένα κινητό εκτελεί κυκλική ομαλή κίνηση; Να αποδείξετε τη μαθηματική σχέση που συνδέει τη γραμμική με τη γωνιακή ταχύτητα σε αυτή την κίνηση. 2. Τι πρέπει να συμβαίνει,ώστε ένα κινητό να εκτελεί κυκλική ομαλή κίνηση; 3. Θα μπορούσε ποτέ να κατασκευαστεί μηχανή με συντελεστή απόδοσης η=2; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 4. Αν σ ένα σώμα μάζας m ασκηθεί συνισταμένη δύναμη F, αυτό αποκτά επιτάχυνση γ. Αν σ ένα σώμα μάζας 5/2 m ασκηθεί συνισταμένη δύναμη 2F, η επιτάχυνση που θ αποκτήσει θα είναι: i) γ 1 = 2/5γ ii) γ 1 = 4/5 γ iii) γ 1 =1/2 γ iv) γ 1 = 5/2 γ v) γ 1 = 5γ.Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 5. Τα δύο σώματα m 1, m 2 του παρακάτω σχήματος ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Συνδέονται μεταξύ τους με μη ελαστικό και τεντωμένο νήμα μεγάλης αντοχής. Κάποια στιγμή ασκούμε στο m 2 τη δύναμη F που φαίνεται στο σχήμα. Ποιο από τα δύο σώματα θα δεχθεί μεγαλύτερη δύναμη από το νήμα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Αναλυτικά, τι δυνάμεις δέχεται το κάθε σώμα; Αν ξέρουμε ότι F = σταθερή (κατά μέτρο, διεύθυνση και φορά ), τότε τι είδος κίνησης θα εκτελέσει το σύστημα των m 1, m 2 από τη στιγμή που θα αρχίσει να του ασκείται η F; 6. Ένα σώμα ακολουθεί την τροχιά που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Υποθέστε ότι η κίνηση γίνεται μέσα στο βαρυτικό πεδίο της γης και σε μικρό ύψος από την επιφάνειά της. Δεχθείτε ακόμα ότι καθ όλη τη διάρκεια της κίνησής του, η μόνη δύναμη που του ασκείται είναι το βάρος του. Σε κάθε μια από τις σημειωμένες θέσεις (Α), (Γ), (Δ), είναι σχεδιασμένη η ταχύτητα (U Α, U Γ, U Δ αντίστοιχα ) του κινητού. Σε κάθε μία απ αυτές τις θέσεις, να σχεδιάσετε την επιτάχυνση του κινητού. Σε ποια από τις θέσεις (Α), (Γ), (Δ), το κινητό έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 7. Να διατυπωθεί η αρχή δράσης αντίδρασης. Σελίδα 7 από 20

8 8. Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής. Πώς διατυπώνεται αυτός ο νόμος στην περίπτωση που σ ένα σώμα ασκούνται πολλές δυνάμεις; 9. Ένα υλικό σημείο ισορροπεί υπό την επίδραση τριών συνεπιπέδων δυνάμεων P 1,P 2,P 3. Οι P 1,P 2 φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Πάνω στο σχήμα που σας δίνεται, να σχεδιάσετε την P 3, εξηγώντας αναλυτικά τον τρόπο σχεδίασης Τι εννοούμε όταν λέμε ανάλυση μιας δύναμης σε δύο συνιστώσες ; Αναλύστε στο παρακάτω σχήμα τη δύναμη P σε δύο συνιστώσες: μια πάνω στην ευθεία ε 1 και μια στην ευθεία ε Ένα σώμα Α ασκεί λόγω επαφής μια δύναμη F σ ένα σώμα Γ (βλ. σχήμα παρακάτω). Μπορούμε να πούμε ότι και το Γ ασκεί μια ίδια κατά μέτρο και αντίθετη κατά φορά δύναμη στο σώμα Α; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Ποια είναι η συνισταμένη των δύο αυτών δυνάμεων; 12. Τι ονομάζουμε σύνθεση δυνάμεων; Μπορούμε πάντα να κάνουμε τη σύνθεση δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων; 13. Να αποδείξετε ότι η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων είναι ανεξάρτητη του σημείου ως προς το οποίο υπολογίζουμε. 14. Να δείξετε ότι η στατική ροπή μιας δύναμης ως προς σημείο Ο ισούται αριθμητικά με το διπλάσιο του εμβαδού του τριγώνου που σχηματίζεται από τη δύναμη και το σημείο Ο. Σελίδα 8 από 20

9 15. Τι ονομάζεται στατική ροπή δύναμης ως προς ένα σημείο; Να αναφέρετε δύο μονάδες μέτρησης αυτού του μεγέθους. 16. Ποια είδη στηρίξεως γνωρίζετε; Ποιες οι μεταξύ τους διαφορές; 17. Αναφέρετε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αλυσοκίνησης έναντι της ιμαντοκίνησης. 18. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ στατικής τριβής και τριβής ολισθήσεως; 19. Είναι αλήθεια ή όχι ότι στη μηχανική δε λαμβάνουμε υπόψη τις παραμορφώσεις που υφίστανται τα σώματα; 20. Ποιους τύπους συστημάτων δυνάμεων γνωρίζετε; Να κάνετε από ένα σχήμα για κάθε τύπο συστημάτων δυνάμεων που γνωρίζετε. 21. Τι ονομάζουμε «κέντρο βάρους» και τι «κεντροβαρικό άξονα» ενός «στερεού σώματος»; 22. Πού βρίσκεται το κεντροειδές μιας επιφάνειας σχήματος τραπεζιού, με μεγάλη βάση α και μικρή βάση β; 23. Να αναφέρετε από μια μονάδα μέτρησης των παρακάτω μεγεθών : Α) Επιτάχυνση Β) Γωνιακή επιτάχυνση Γ) Ροπή ζεύγους δυνάμεων Δ) Ροπή αδράνειας στερεού σώματος ως προς ένα άξονα. 24. Τι εκφράζει η ενέργεια που περικλείει ένα σώμα; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα. 25. Σε ποιες μορφές μπορεί να εκδηλωθεί η μηχανική ενέργεια ενός σώματος; Να φέρετε ως παράδειγμα ένα φαινόμενο της μηχανικής στο οποίο ισχύει η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. Σελίδα 9 από 20

10 ΟΜΑΔΑ Δ 1. Ποια είναι τα είδη απλών επιπονήσεων μιας ράβδου; Ποια είναι τα αποτελέσματα καθεμιάς από αυτές στη ράβδο; 2. Να διατυπωθεί ο νόμος του HOOKE για την περίπτωση αξονικού εφελκυσμού μιας χαλύβδινης ράβδου. 3. Στην περίπτωση αξονικού εφελκυσμού μιας ράβδου, να κάνετε το διάγραμμα της ανοιγμένης επιμήκυνσης της συνάρτησης της εφαρμοσμένης ορθής τάσης, τις διάφορες τιμές αυτής. Να περιγράψετε αναλυτικά τις διάφορες περιοχές του διαγράμματος. 4. Να οριστεί το μέτρο του Poisson για την περίπτωση του αξονικού εφελκυσμού μιας μεταλλικής ράβδου. Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησής του; 5. Να δοθεί η σχέση υπολογισμού της εγκάρσιας συστολής μεταλλικής ράβδου που υφίσταται αξονικό εφελκυσμό. Εξηγήστε όλα τα σχετικά σύμβολα, κάνοντας ταυτόχρονα και σχήμα. 6. Πώς ορίζονται τα παρακάτω μεγέθη: Α) Συντελεστής ασφαλείας έναντι διαρροής Β) Συντελεστής ασφάλειας έναντι θραύσεως. 7. Μια μεταλλική ράβδος υφίσταται αξονική θλίψη, διότι αποτελεί μέρος μιας σύνθετης κατασκευής. Πώς υπολογίζεται η τάση λειτουργίας της (τύπος υπολογισμού ); Τι διαφορά έχει αυτή από την επιτρεπόμενη τάση για αυτή τη ράβδο; Από τι καθορίζεται η τιμή της επιτρεπόμενης τάσης για αυτή; 8. Ποια υλικά ονομάζονται όλκιμα και ποια ψαθυρά; Να αναφέρετε από δύο παραδείγματα. 9. Ποιο είδος στηρίξεως παρουσιάζει τους περισσότερους βαθμούς ελευθερίας;να αναφέρετε τα είδη στηρίξεως που γνωρίζετε και τους βαθμούς ελευθερίας που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά. 10. Ποιοι φορείς ονομάζονται ισοστατικοί; Ποια είδη ισοστατικών φορέων γνωρίζετε; Να κάνετε σχήμα για κάθε έναν από αυτούς. 11. Στην περίπτωση απλής κάμψης μιας ράβδου σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, να ορίσετε την ουδέτερη γραμμή. Να κάνετε σχήμα. 12. Ποιο μέγεθος περιγράφει την αντοχή μιας δοκού σε απλή κάμψη; Πώς υπολογίζεται αυτό στην περίπτωση ράβδου σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου; 13. Να διατυπώσετε τον κανόνα Steiner στη γενική του μορφή, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα ένα παράδειγμα της επιλογής σας. 14. Τι ονομάζουμε «ελαστική γραμμή» μιας δοκού που υφίσταται απλή κάμψη; 15. Στην περίπτωση δοκού που υφίσταται τμήση (απλουστευμένη περίπτωση διατρήσεως ), να ορίσετε το μέγεθος << διατμητική τάση >>, αφού πρώτα κάνετε το σχετικό σχήμα. 16. Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει ο τύπος του Euler; Τι ονομάζουμε κρίσιμη τάση λυγισμού; Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει ο τύπος Tetmajer; Σελίδα 10 από 20

11 ΟΜΑΔΑ Ε 1. Τι γνωρίζετε για τα όρια του Atteberg; 2. Τι είναι η εδαφοτεχνική έρευνα και από ποια στάδια αποτελείται;να τα περιγράψετε σύντομα. 3. Είναι δυνατόν να υπάρξει αποτυχία όταν θεμελιώνεται ένα έργο επάνω σε βράχο; Αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις; 4. Πού οφείλονται οι διαφορές καθιζήσεων στα θεμέλια ενός δομικού έργου και πώς αντιμετωπίζονται; 5. Περιγράψτε τη διαδικασία υποθεμελίωσης τοίχων και πεδίλων. 6. Στύλος δομικού έργου μεταφέρει στη βάση του κατακόρυφο φορτίο 95 τόνων και πρόκειται να θεμελιωθεί με ένα πέδιλο βάθους 1,50 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου του έργου. Εάν το έδαφος σ αυτή τη στάθμη μπορεί να δεχθεί πίεση 2 κιλών/cm 2 και το μέσο ειδικό βάρος πεδίλου και επιχώσεων είναι γ = 2000 kg/m 3,να οριστούν οι διαστάσεις της επιφάνειας έδρασης του πεδίλου. 7. Τι γνωρίζετε για τις τσιμεντενέσεις; 8. Τι ονομάζουμε ουδέτερη, τι ενεργητική και τι παθητική ώθηση του εδάφους; 9. Τι γνωρίζετε για τα συστήματα δόμησης λαξευτών λίθων; 10. Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα των τεχνικών λίθων; 11. Βάσει ποιας σχέσεως χαρακτηρίζεται ένας τοίχος όσον αφορά το πάχος του; 12. Περιγράψτε τις εργασίες επισκευής ρωγματωμένων τοίχων. 13. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του σκυροδέματος; 14. Ποιες είναι οι ιδιότητες του χάλυβα που του επιτρέπουν να χρησιμοποιείται σαν εξοπλισμός του σκυροδέματος; 15. Γνωρίζετε ότι για να έχουμε μεγάλη αντοχή του σκυροδέματος πρέπει να περιορίσουμε το ποσοστό των κενών. Με ποιους τρόπους μπορούμε να το επιτύχουμε; 16. Τι γνωρίζετε για την αφαίρεση του ξυλοτύπου ( ξεκαλούπωμα ); 17. Τι γνωρίζετε για τη σύνταξη του καταλόγου οπλισμού ενός δομικού έργου; 18. Να υπολογιστεί αμφιέριστη πλάκα μήκους I = 3.0 μέτρων και πάχους d = 0,095 μέτρων. Δίνονται Β 160, st1, σ b = 60 kg/cm 2, σ e = kg/cm 2 κινητό φορτίο g = 200 kg/m Να γίνει ο στατικός υπολογισμός της παρακάτω περιγραφόμενης μονοπροέχουσας πλάκας : Μήκος πλάκας 3,50, μήκος προβόλου 1,0 m. Πάχος 0,095 m, B 160 st1, σ b = 60 kg/cm 2, σ e = kg/cm 2. Ωφέλιμο φορτίο πλακός 200 kg/m 2 και προβόλου 500 kg/m Τι ονομάζεται δοκός, τι πλακοδοκός, τι ανεστραμμένη δοκός, τι δοκός συνδέσεως και τι διάζωμα; 21. Να γίνει στατικός υπολογισμός αμφιέριστου δοκού μήκους 5 m και διατομής 20 Χ 60 cm. Δίνονται q = 2t/m, B 160, St1, σ b = 60 kg/cm 2, σ e = kg/cm Τι γνωρίζετε για τα υποστηλώματα; 23. Να γίνει ο στατικός υπολογισμός υποστηλώματος διατομής 30 Χ 30 cm και ύψους 3,30 m. Δίνονται P = 50 t, σ θραύσεως = 144 kg/cm 3, B 160, St 1, σ b = 48 kg/cm 2, σ e = kg/cm Τι γνωρίζετε για τα τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα; Σελίδα 11 από 20

12 25. Δίνεται κεντρικό υποστήλωμα διαστάσεων 30 Χ 40 cm με φορτίο P = 55t. Εάν g επ. Εδάφους = 2 kg/cm 2 να υπολογιστεί το πέδιλο. ( Β 160, St 1, T min = 6 kg/cm 2 ). 26. Τι γνωρίζετε για τους ανελκυστήρες και τους αναρτήρες; 27. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσουμε τις βλάβες του σκυροδέματος και ποιες είναι οι μέθοδοι επισκευής του; 28. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του προεντεταμένου σκυροδέματος. 29. Τι είναι τα πλαίσια και πόσων ειδών στηρίξεις έχουμε; 30. Να γίνει επίλυση κλίμακας,όταν δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: Μήκος κεκλιμένο Ι = 5 m, d = 0.20 m ύψος σκαλοπατιού 17 cm και πάτωμα 28 cm, συνα = 0,864, Β 160, St 1. Σελίδα 12 από 20

13 ΟΜΑΔΑ ΣΤ 1. Στάδια κατασκευής περιζωμάτων (σοβαντεπί) 2. Σχέδια διαφόρων μορφών δαπέδου με παρκέττα. 3. Να σχεδιάσετε σκαρίφημα λεπτομέρειας «ξύλινου δαπέδου με μόνωση». 4. Τρόπος τοποθετήσεως μίας κάσας και αναρτήσεων των φύλλων. 5. Τα τρία μέρη του γαλλικού παράθυρου. 6. Είδη, ποιότητες και πάχη υαλοπινάκων. 7. Ευθύγραμμη κλίμακα με στροφή 180ο με δύο βραχίονες και ένα μεσόσκαλο (περιγραφή). 8. Κλίμακες από τσιμεντοσκυροκονίαμα και από οπλισμένο τσιμεντοσκυροκονίαμα. 9. Επένδυση από τσιμεντοσκυροκονίαμα. 10. Κατασκευές καπνοδόχων ( περιγραφή). 11. Κατασκευή του τζακιού (περιγραφή + τομή). 12. Απαγωγοί σκουπιδιών (περιγραφή). 13. Κατασκευή στηθαίων (4 παραδείγματα + σκίτσα). 14. Τι γνωρίζετε για τις ρύσεις δωμάτων; 15. Στρώση πλακών (5 παραδείγματα + σκίτσα). 16. Τι ονομάζουμε κιγκλιδώματα και κιγκλίδα; 17. Τι γνωρίζετε για την κατασκευή των κιγκλιδωμάτων; 18. Σχεδιάστε 5 συνηθισμένες μορφές κουπαστής. 19. Χρωματισμοί τοίχων με υδρασβέστιο- ασβέστωμα ( περιγραφή). 20. Σπατουλαριστές επιχρώσεις τοίχων με ριπολίνη ( περιγραφή). 21. Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών ( 3 κατηγορίες + περιγραφή). 22. «Τριφτά», «πατητά» και «πεταχτά» επιχρίσματα (περιγραφή). 23. Τι είναι το αρτιφισιέλ ( περιγραφή ). 24. Βλάβες και επισκευές επιχρισμάτων(4) (ονομάστε & περιγράψτε). 25. Πώς διαμορφώνεται ο δείκτης ύδρευσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές; 26. Δώστε και περιγράψτε τέσσερα(4) είδη συνδέσεων γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων. 27. Είδη σωληνώσεων αποχετεύσεως (4) (περιγραφή). 28. Σηπτικοί και απορροφητικοί βόθροι(περιγραφή & σχήμα). 29. Πίνακας διανομής (περιγραφή). 30. Αγωγοί (περιγραφή). Σελίδα 13 από 20

14 ΟΜΑΔΑ Ζ 1. Τι καλείται κατάστρωμα, τι οδόστρωμα μιας οδού και τι ερείσματα; Να γίνει σκαρίφημα. 2. Τι καλούνται εκχώματα και τι επιχώματα μιας οδού; 3. Τι είναι πρανή του ορύγματος και τι πρανή του επιχώματος; Να γίνει σκαρίφημα για καθεμιά περίπτωση. 4. Τι είναι φρύδι (ή κορυφή ) ενός ορύγματος και τι πους (ή πόδι ) του πρανούς του επιχώματος; Να γίνει σκαρίφημα. 5. Τι καλείται «κατά πλάτος» τομή (ή διατομή) μιας οδού και τι καλείται «κατά μήκος» τομή (ή μηκοτομή ) μιας οδού; 6. Τι καλείται οριζοντιογραφία μιας οδού; 7. Σε ποια τμήματα διακρίνουμε τη διατομή μιας αστικής οδού; Να γίνει σκαρίφημα. 8. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού οδοστρώματος; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή της τιμής του πλάτους ενός οδοστρώματος; 9. Σε τι χρησιμεύουν τα ερείσματα στην κατασκευή μιας οδού; Πώς ονομάζονται τα ερείσματα στις αστικές οδούς; 10. Ποιος είναι ο σκοπός της κατασκευής των τάφρων στην οδοποιία; Ποιος παράγοντας καθορίζει τις απαιτούμενες διαστάσεις των τάφρων; 11. Τι ονομάζεται ισοκλινής (ή μηδενική ή οδηγήτρια ) γραμμή; 12. Ποια βασικά στοιχεία της χαράξεως του άξονα μιας οδού βρίσκουμε, όταν μας είναι γνωστά τα εξής: Α) Η γωνία β μεταξύ δύο διαδοχικών ευθυγραμμιών της οδού Β) Η ακτίνα R του καμπύλου τμήματος του άξονα Γ) Το μήκος S και η εκτροπή Ε της κλωθοειδούς; 13. Με ποιες εργασίες καθορίζεται πάνω σε ένα τοπογραφικό διάγραμμα η οριζοντιογραφική και η υψομετρική θέση του άξονα μιας οδού; 14. Τι καλούνται χωματουργικά έργα στην κατασκευή μιας οδού και γιατί πρέπει να γνωρίζουμε από πριν τον όγκο των χωματουργικών έργων; 15. Με ποιες μεθόδους γίνεται η εμβαδομέτρηση των διατομών μιας οδού και με ποιες μεθόδους υπολογίζονται οι αντίστοιχοι όγκοι; 16. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυρίως ο τρόπος κατασκευής ενός εκχώματος; Αναφέρετε μερικές μεθόδους εκσκαφής εκχωμάτων. Πού χρησιμοποιούνται τα προϊόντα εκσκαφής; 17. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιτυχής κατασκευή ενός επιχώματος και με ποια σειρά εργασιών γίνεται η κατασκευή του; 18. Πώς διακρίνονται τα οδοστρώματα, ανάλογα με τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής, και πώς ανάλογα με το βαθμό ελαστικότητας (ευκαμψία); 19. Από ποια μέρη αποτελείται ένα οδόστρωμα; Ποιες προκαταρκτικές εργασίες πρέπει να γίνουν πριν την κατασκευή ενός οδοστρώματος; 20. Ποιες εργασίες απαιτούνται να γίνουν πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ασφαλτική εργασία; Σελίδα 14 από 20

15 21. Σε ποιες βασικές κατηγορίες κατατάσσονται ασφαλτικές εργασίες, ανάλογα με τον τρόπο και τον τύπο αναμίξεως των ασφαλιστικών και αδρανών υλικών; 22. Σε ποια αρχή βασίζεται η λειτουργία του σιδηροδρόμου; 23. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σιδηροδρόμου; Διατυπώστε περιληπτικά τι γνωρίζετε για το καθένα. 24. Από ποια επιμέρους τμήματα αποτελείται η επιδομή μιας γραμμής σιδηροδρόμου; 25. Τι ονομάζεται πλάτος (ή εύρος ή άνοιγμα) μιας γραμμής σιδηροδρόμου και από ποιο σημείο των σιδηροτροχιών μετριέται; 26. Να αναφέρετε τις αιτίες για τις οποίες χρειάζεται η επίκληση στις καμπύλες γραμμές ενός σιδηροδρόμου. 27. Σε πόσα είδη κατατάσσονται οι στρωτήρες, ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους; 28. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός εναέριου δικτύου μεταφοράς; 29. Τι είναι ζώνη ασφαλείας ενός διαδρόμου και τι οριζόντια επιφάνεια ενός αερολιμένα; 30. Τι γνωρίζετε για την κωνική επιφάνεια προσεγγίσεως και για τις μεταβατικές επιφάνειες ενός αερολιμένα; Σελίδα 15 από 20

16 ΟΜΑΔΑ Η 1. Τι είναι επιχείρηση; 2. Τι είναι εργοληπτική επιχείρηση; 3. Από οικονομικής πλευράς ποια είναι η επιτυχία της κατασκευής; 4. Τι λέγεται εργοτάξιο κατασκευής ενός έργου; 5. Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά ένα σύγχρονο εργοτάξιο; 6. Ποιος είναι ο εργολήπτης έργων; 7. Ποιο είναι το οργανόργαμμα μιας εργοληπτικής επιχείρησης; 8. Σ ένα κανονικό εγροτάξιο από τι αποτελείται ο μηχανισμός διοικήσεως και υποστηρίξεως; 9. Ποιοι είναι οι σταθεροί μηχανισμοί παραγωγής; 10. Ποιοι είναι οι κινητοί μηχανισμοί παραγωγής; 11. Πώς κατατάσσονται τα συνηθισμένα εργοτάξια; 12. Τι περιλαμβάνει ο μηχανισμός διοικήσεως και υποστηρίξεως σε ένα μεγάλο εργοτάξιο; 13. Τι περιλαμβάνει ο σταθερός μηχανισμός παραγωγής σε ένα μεγάλο εργοτάξιο; 14. Ποιες ομάδες εργασίας περιλαμβάνει ο κινητός μηχανισμός παραγωγής σε ένα μεγάλο εργοτάξιο; 15. Ποια είναι τα νομοθετήματα που έχουν σχέση με τα μέτρα ασφαλείας στα εργοτάξια και στα διάφορα τεχνικά έργα; 16. Τι είναι το διάγραμμα GANT και πού χρησιμοποιείται; 17. Στα δημόσια έργα, ποιος είναι ο κύριος του έργου, ποιος είναι ο φορέας κατασκευής του και ποιος είναι ο ανάδοχος εργολήπτης; 18. Ποιες είναι οι κατηγορίες των δημοσίων έργων; 19. Τι περιλαμβάνει η οριστική μελέτη ενός έργου; 20. Ποια είναι τα τεύχη δημοπράτησης ή συμβατικά τεύχη; Σελίδα 16 από 20

17 ΟΜΑΔΑ Θ 1. Τι περιλαμβάνει ο οικισμός; 2. Ποιες προβλέψεις χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός οικισμού; 3. Ποιες είναι οι συνηθισμένες λύσεις επέκτασης των κέντρων των πόλεων; 4. Τι είναι οι βιομηχανικές ζώνες; 5. Ποιοι είναι οι όροι ανάπτυξης των βιομηχανικών ζωνών; 6. Ποιοι λέγονται ελεύθεροι χώροι; 7. Ποια είναι η χρήση του ν.δ. του 1923; 8. Τι λέγεται ρυθμιστικό σχέδιο; 9. Τι λέγεται εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλεως ή πολεοδομικό σχέδιο; 10. Τι λέγεται οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ); 11. Ποια λέγεται ρυμοτομική γραμμή (Ρ.Γ); 12. Ποια λέγεται οικοδομική γραμμή (Ο.Γ); 13. Τι λέγεται προκήπιο ή πρασιά; 14. Τι είναι οικόπεδο; 15. Ποιοι λέγονται κοινόχρηστοι χώροι(σε ένα εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο); 16. Τι λέγεται κάλυψη οικοπέδου; 17. Τι λέγεται συντελεστής δόμησης; 18. Τι λέγεται αιγιαλός και από τι καθορίζεται η οριογραμμή του; 19. Υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα τεχνικής υποδομής στις βιομηχανικές ζώνες ( πχ νερό, ηλεκτρικό κλπ); 20. Ποιοι οικισμοί λέγονται παραδοσιακοί; Σελίδα 17 από 20

18 ΟΜΑΔΑ Ι 1. Κατασκευάζουμε ξύλινο τεχνικό φράγμα για να εμποδίσουμε τη ροή ενός ρεύματος. Το ελεύθερο μήκος των σανίδων που χρησιμοποιούμε είναι 5,00 μέτρα και το πλάτος τους 0,20 μέτρα, το δε ύψος του φράγματος 2060 μέτρα και συμπίπτει με την ελεύθερη στάθμη του νερού. Αν οι σανίδες αντέχουν σε μέγιστη ροπή Μ = 1,40 km να βρεθεί εάν η τελευταία σανίδα αντέχει στην πίεση του νερού. 2. Να αποδείξετε ότι η παροχή ενός σωλήνα σε οποιαδήποτε διατομή του είναι σταθερή. 3. Να διατυπώσετε το «θεμελιώδη νόμο της Υδροδυναμικής». 4. Τι είναι εκχειλιστές και σε τι διακρίνονται; 5. Ροή σε ανοιχτούς αγωγούς. 6. Ζητείται η παροχή διώρυγας τραπεζοειδούς διατομής με τα παρακάτω στοιχεία : Πλάτος πυθμένα b : 1,50m Κλίση πρανών 2 : 1 Κατά μήκος κλίση 1%ο Συντελεστής τραχύτητας n : 0,027 Βάθος νερού t : 2,0m 7. Τι εννοούμε λέγοντας για βελτίωση της ποιότητας του νερού. 8. Τι είναι διύλιση; Πόσες κατηγορίες διυλιστηρίων έχουμε; Τι γνωρίζετε για τα φίλτρα βαρύτητας; 9. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται το δίκτυο διανομής του νερού; Τι γνωρίζετε για το ακτινωτό σύστημα; 10. Τι γνωρίζετε για το παντορροϊκό σύστημα αποχετεύσεως; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του; 11. Από τι εξαρτάται και πώς υπολογίζεται η ποσότητα ακάθαρτου νερού που πρέπει να αποχετευτεί; 12. Περιγράψτε την κατασκευή ενός αποχετευτικού δικτύου. 13. Ποια είναι τα βασικά στάδια καθαρισμού των λυμάτων και ποιες εργασίες περιλαμβάνει το καθένα; 14. Τι γνωρίζετε για τα αρδευτικά δίκτυα ανοικτών αγωγών; 15. Τεχνικά έργα διανομής του νερού. 16. Τι είναι τα φράγματα και ποια τα αίτια που προκαλούν την καταστροφή τους; 17. Τι είναι τα χωμάτινα και τι τα κινητά φράγματα; 18. Τι γνωρίζετε για τα εγκάρσια έργα διευθετήσεως χειμάρρων; 19. Ποια είναι τα έργα διευθετήσεως ποταμών; 20. Τι γνωρίζετε για τα αναχώματα; Σελίδα 18 από 20

19 ΟΜΑΔΑ ΙΑ 1. Α) Τι είναι το τοπογραφικό σχέδιο και ποια η χρήση του; Β) Τι είναι ο κάνναβος και πώς σχεδιάζεται; Γ) Ποια είναι τα όργανα σχεδιάσεως του τοπογραφικού σχεδίου; 2. Α) Ποιες είναι οι κλίμακες σχεδιάσεως του τοπογραφικού σχεδίου; Β) Τι είναι το αυτοσχέδιο ( κροκί ); 3. Ποιες είναι οι μέθοδοι εμβαδομετρήσεως τμημάτων εδάφους ( γηπέδων, οικοπέδων, κ.λ.π.) και τι στοιχεία χρησιμοποιεί η κάθε μέθοδος ( έδαφος ή σχέδιο); 4. Να κάνετε ένα αριθμητικό παράδειγμα με δικά σας δεδομένα εμβαδομέτρησης ενός αγροκτήματος με τον τύπο του Ήρωνα. 5. Να κάνετε ένα αριθμητικό παράδειγμα με δικά σας δεδομένα εμβαδομέτρησης ενός γηπέδου με τη μέθοδο των ορθ. συν/νων. 6. Α) Πώς γίνεται το ραπορτάρισμα ( τοποθέτηση ) των σημείων στον κάνναβο με ορθογωνικές συντεταγμένες; Β) Να κάνετε το σχετικό σχήμα. 7. Α) Τι είναι ο αναγωγέας ( βαθμογνωμόνιο ); Ποια η χρήση του; Β) Τι ονομάζεται ραπορτάρισμα σημείων με πολικές συντεταγμένες και πώς γίνεται; 8. Α) Ποια είναι η βοήθεια των συνθηματικών παραστάσεων που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση του τοπογραφικού σχεδίου; Β) Ποια λέγεται οικοδομική και ποια ρομοτομική γραμμή; Με τι χρώματα σχεδιάζονται; 9. Α) Τι είναι οι ισοϋψείς καμπύλες; Β) Τι λέγεται ισοδιάσταση ισοϋψών καμπυλών; Γ) Με τι χρώμα σχεδιάζονται οι ισοϋψείς καμπύλες; 10. Α) Ποια είναι η διαίρεση των ισοϋψών καμπυλών σε σχέση με την ισοδιάσταση και πώς σχεδιάζονται; Β) Ποια είναι η χρησιμότητα των τοπογραφικών διαγραμμάτων με ισοϋψείς καμπύλες; 11. Ποιους τρόπους χάραξης ισοϋψών καμπυλών γνωρίζετε; 12. Τι είναι το οδοιπορικό διάγραμμα και ποια η χρήση του; Κάντε ένα σκαρίφημα. 13. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένα τοπογραφικό διάγραμμα που αφορά κτηματολόγιο; 14. Α) Ποια είναι η χρήση του γεωγραφικού βορρά σε ένα τοπογραφικό σχέδιο; Β) Πού χρησιμεύει ο ακριβής καθορισμός των συνοριακών γραμμών και η ονομασία των γειτονικών ιδιοκτησιών; 15. Τι είναι αποτυπωμένο ( σχεδιασμένο ) σε ένα σχέδιο πόλεως το οποίο είναι έτοιμο να εφαρμοσθεί; 16. Τι πρέπει να αποτυπώνεται στο σχέδιο της υψομετρικής οριζοντογραφίας λωρίδας εδάφους που πρόκειται να γίνει δρόμος; 17. Α) Δώστε περιληπτικό ορισμό της μηκοτομής ενός δρόμου. Β) Ποια στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση της μηκοτομής; Σελίδα 19 από 20

20 Γ) Τι είναι η «ερυθρά» και πώς σχεδιάζεται; 18. Τι είναι οι διατομές (κατά πλάτος τομές); Ποια στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη σχεδίασή τους; 19. Α) Δώστε περιληπτικούς ορισμούς εκχωμάτων και επιχωμάτων. Β) Ποιους τρόπους εμβαδομέτρησής τους γνωρίζετε; 20. Με ποια στοιχεία σχεδιάζεται μια τομή κατά ορισμένη ευθεία σε μια υψομετρική οριζοντιογραφία; 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Δομικών Έργων, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Ισορροπία στερεού σώματος. Αντοχή των υλικών. Οικοδομικό - πολεοδομικό - αρχιτεκτονικό σχέδιο. Σχέδιο αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού. Περιεχόμενο πρακτικών εξετάσεων Οι εξεταζόμενοι είναι δυνατόν να εξεταστούν στους υπολογισμούς: 1. Ξυλότυπου πλάκας ή δοκού. 2. Κάτοψης - όψης - τομής τυπικής κατοικίας. 3. Κλιμάκων. 4. Αποτύπωσης γηπέδου και εμβαδομέτρησής του. 5. Μεταλλικής στέγης. Σελίδα 20 από 20

ΟΔΟΠΟΙΪΑ Ι - ΧΑΡΑΞΕΙΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ : ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΟΔΟΠΟΙΪΑ Ι - ΧΑΡΑΞΕΙΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ : ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Περιεχόμενο της Οδοποιΐας 1 1.2. Κανονισμοί 2 1.2.1. Ιστορικό 2 1.2.2. Ισχύοντες Κανονισμοί στην Ελλάδα 5 1.2.3. Διαδικασία Εκπόνησης Μελετών Οδοποιΐας 6 1.3. Ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άγγελος Βασιλάς, Σπουδαστής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Αποστολέρης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Το αντικείμενο του θέματος είναι η ταχυμετρική αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της περιοχής που ορίζεται από τo Σκαρίφημα Λιμνίου με Συντεταγμένες Σημείων το οποίο παραδόθηκε στο μάθημα και βρίσκεται στο eclass.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Αποτυπώσεις - Χαράξεις Παρουσιάσεις, Ασκήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 12. Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή Αδράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α)Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή Αδράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α)Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στερεό (Μέχρι Ροπή δράνειας) Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜ 1 Ο : )Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις (1-4) να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση. 1. Για ένα ζεύγος δυνάμεων Η ροπή του, εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

ύο λόγια από τους συγγραφείς.

ύο λόγια από τους συγγραφείς. ύο λόγια από τους συγγραφείς. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από τους συγγραφείς με σκοπό να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος της Τοπογραφίας Ι. Το βιβλίο είναι γραμμένο με τον απλούστερο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡ.: 31/05/2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡ.: 31/05/2011 ΛΥΚΕΙΟ ΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙ 2010 2011 ΡΠΤΕΣ ΠΡΟΩΙΚΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ ΜΙΟΥ ΤΞΗ: ΗΜΕΡ.: 31/05/2011 ΜΘΗΜ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΡΚΕΙ: 2,5 ώρες Οδηγίες: α) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 2 μέρη, 8 σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Θέμα Α 1) Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: i) Η ταχύτητα. ii) Η επιτάχυνση. iii) Το βάρος. iv) Η μάζα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 27 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου, 2012 Απενεργοποιήστε τα κινητά σας τηλέφωνα!!! Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο 10-11-013 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή . ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ.. Γενικά Υπάρχουν φυσικοί (π.χ. ποταμοί, χείμαρροι και τεχνητοί (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, στραγγιστικές τάφροι, διώρυγες μεταφορές νερού για υδρευτικούς σκοπούς, αγωγοί αποχέτευσης ανοικτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 206-207 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/207 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή Μ,Ν, Q Γραμμές επιρροής. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή Μ,Ν, Q Γραμμές επιρροής. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή Μ,Ν, Q Γραμμές επιρροής Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Ισοστατικά πλαίσια με συνδέσμους (α) (β) Στατική επίλυση ισοστατικών πλαισίων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 26 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Μαΐου, 2012 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση Γενικές Οδηγίες: 1) Είναι πολύ σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεπτή, ομογενής ράβδος ΟΑ του σχήματος έχει μήκος, μάζα και μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα (άρθρωση) που διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείμενο: Κεφάλαιο 4 Θέμα 1ο Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση που ακολουθεί κάθε μια από τις πιο κάτω προτάσεις α. Ένα σώμα ηρεμεί εκτός πεδίου βαρύτητας. Ασκούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ. Α. δ. Α3. γ. Α4. γ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ B B1. Σωστή απάντηση είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια:

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: 10.30-13.00 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος 014 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 166 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 1. Να αναφέρεται παραδείγματα φαινομένων που μπορούν να ερμηνευτούν με την μελέτη των ρευστών σε ισορροπία. 2. Ποια σώματα ονομάζονται ρευστά;

Διαβάστε περισσότερα

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί.

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί. 1. Ο ομογενής και ισοπαχής δίσκος του σχήματος έχει ακτίνα και μάζα, είναι οριζόντιος και μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Ο δίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ 1 Υψόμετρο πόδα Ύψος φράγματος Συντεταγμένες πόδα X = Y =

ΦΡΑΓΜΑ 1 Υψόμετρο πόδα Ύψος φράγματος Συντεταγμένες πόδα X = Y = Χωρητικότητες μήκη αναχωμάτων επιφάνειες ταμιευτήρων Το έργο αποτελείται από τρείς ταμιευτήρες συνολικής χωρητικότητας 7.250.000 μ3. Η επιμέρους χωρητικότητα κάθε ταμιευτήρα αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 015 3. Δοκοί (φορτία NQM) Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 3. Δοκοί (φορτία NQΜ)/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τα διάφορα είδη φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επίλυση υπερστατικών φορέων Για την επίλυση των ισοστατικών φορέων (εύρεση αντιδράσεων και μεγεθών έντασης) αρκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. σχήμα 1, β. σχήμα 2, γ.

ΟΡΟΣΗΜΟ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. σχήμα 1, β. σχήμα 2, γ. ÑïðÞ äýíáìçò - Ióïññïðßá óôåñåïý óþìáôïò ÊÅÖÁËÁÉÏ 4.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F δ. F 4.2 Ένα σώμα δέχεται πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σελίδα1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Για να λύσουμε ένα πρόβλημα ισορροπίας εφαρμόζουμε τις συνθήκες ισορροπίας, αφού πρώτα σχεδιάσουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις του κεφαλαίου 3: Είδη φορτίσεων

Λυμένες ασκήσεις του κεφαλαίου 3: Είδη φορτίσεων 1 Λυμένες ασκήσεις του κεφαλαίου 3: Είδη φορτίσεων Πρόβλημα 3.1 Να ελεγχθεί αν αντέχουν σε εφελκυσμό οι ράβδοι στα παρακάτω σχήματα. (Έχουν όλες την ίδια εφελκυστική δύναμη Ν=5000Ν αλλά διαφορετικές διατομές.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση

2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ. Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων. Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση 2 Η ΠΡΟΟΔΟΣ Ενδεικτικές λύσεις κάποιων προβλημάτων Τα νούμερα στις ασκήσεις είναι ΤΥΧΑΙΑ και ΟΧΙ αυτά της εξέταση Ένας τροχός εκκινεί από την ηρεμία και επιταχύνει με γωνιακή ταχύτητα που δίνεται από την,

Διαβάστε περισσότερα

κατά την οποία το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας του τροχού είναι ίσο με

κατά την οποία το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας του τροχού είναι ίσο με ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/0/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ. hab = ο - ε.

ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ. hab = ο - ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Π. Σαββαΐδης, Ι. Υφαντής, Κ. Λακάκης, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α. Π. Θ., Θεσσαλονίκη 2007 ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. H γεωµετρική χωροστάθµηση Στη γεωµετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

3.3. Δυναμική στερεού.

3.3. Δυναμική στερεού. 3.3.. 3.3.1. Ροπή και γωνιακή επιτάχυνση Μια οριζόντια τετράγωνη πλάκα ΑΒΓΔ, πλευράς 1m και μάζας 20kg μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα z που περνά από το κέντρο της. Η πλάκα αποκτά γωνιακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων

Β. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1 έως 3 επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Δυο δακτύλιοι µε διαφορετικές ακτίνες αλλά ίδια µάζα κυλάνε χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο έδαφος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Theory Greek (Greece) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό.

Theory Greek (Greece) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό. Q1-1 Δύο προβλήματα Μηχανικής (10 Μονάδες) Παρακαλώ διαβάστε τις Γενικές Οδηγίες που θα βρείτε σε ξεχωριστό φάκελο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στο πρόβλημα αυτό. Μέρος A. Ο Κρυμμένος Δίσκος (3.5 Μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας - Ενδεικτικές απαντήσεις

Φύλλο εργασίας - Ενδεικτικές απαντήσεις Φύλλο εργασίας - Ενδεικτικές απαντήσεις Κεφάλαιο 1ο: Καμπυλόγραμμες κινήσεις 1.3 Κεντρομόλος δύναμη 1.4 Μερικές περιπτώσεις κεντρομόλου δύναμης Α) Ερωτήσεις του τύπου σωστό / λάθος Σημειώστε με Σ αν η

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα τα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα σαν υλικά σημεία. Το υλικό σημείο δεν έχει διαστάσεις. Έχει μόνο μάζα.

Τα σώματα τα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα σαν υλικά σημεία. Το υλικό σημείο δεν έχει διαστάσεις. Έχει μόνο μάζα. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟΎ ΣΏΜΑΤΟΣ Τα σώματα τα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα σαν υλικά σημεία. Το υλικό σημείο δεν έχει διαστάσεις. Έχει μόνο μάζα. Ένα υλικό σημείο μπορεί να κάνει μόνο μεταφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ. Α. δ. Α3. γ. Α4. γ. Α5. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

L 1 L 2 L 3. y 1. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Ι Καθηγητής Σιδερής Ε.

L 1 L 2 L 3. y 1. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Ι Καθηγητής Σιδερής Ε. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 Μαρούσι 06-0-0 ΘΕΜΑ ο (βαθμοί ) ΟΜΑΔΑ Α Μια οριζόντια ράβδος που έχει μάζα είναι στερεωμένη σε κατακόρυφο τοίχο. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 1. Νήμα τυλίγεται σε λεπτό αυλάκι κατά μήκος της περιφέρειας κυλίνδρου, που έχει μάζα 2 kg και ακτίνα 0,2 m. Ο κύλινδρος συγκρατείται αρχικά στη θέση που φαίνεται στο σχήμα, με το νήμα να εξέχει τεντωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟ. ΘΕΜΑ Α (μοναδες 25)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟ. ΘΕΜΑ Α (μοναδες 25) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΟ ΘΕΜΑ Α (μοναδες 25) Α1. Σε στερεό που περιστρέφεται γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα ενεργεί σταθερή ροπή. Τότε αυξάνεται με σταθερό ρυθμό: α. η ροπή αδράνειας του β. η

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ - ΤΡΙΒΗ 1ος νόμος του Νεύτωνα ή νόμος της αδράνειας της ύλης. «Σε κάθε σώμα στο οποίο δεν ενεργούν δυνάμεις ή αν ενεργούν έχουν συνισταμένη μηδέν δεν μεταβάλλεται η κινητική του κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 017 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ. Ονοματεπώνυμο :.. Τμήμα :...

ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ. Ονοματεπώνυμο :.. Τμήμα :... ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία:28/05/2013 Βαθμός :.. 100. 20 Διάρκεια: 2,5 ώρες Υπογραφή καθηγητή : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος 1. Ένα σύστημα ελατηρίου σταθεράς = 0 π N/ και μάζας = 0, g τίθεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν είναι Α 1 και Α τα πλάτη της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας

Ισορροπία στερεού. 3.2.8. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ασκούνται; 3.2.9. Ένας Κύλινδρος Πάνω σε μια Σφήνα. Υλικό Φυσικής Χημείας 3.2.. 3.2.1. Ροπές και ισορροπία. Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται μια ράβδος μήκους l=4m, η οποία μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το μέσον της Ο. Ασκούμε

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Σχήμα 2 Παραγόμενη Μονάδες S.I. όνομα σύμβολο Εμβαδό Τετραγωνικό μέτρο m 2 Όγκος Κυβικό μέτρο m 3 Ταχύτητα Μέτρο ανά δευτερόλεπτο m/s Επιτάχυνση Μέτρο ανά δευτ/το στο τετράγωνο m/s 2 Γωνία Ακτίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 202 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

κατά την οποία το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας του τροχού είναι ίσο με

κατά την οποία το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας του τροχού είναι ίσο με ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/0/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΕΣΚ ΑΡ.ΜΕΛETHΣ 13/ 2016 ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΒΑΝΤΑ'' Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα