Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΛΥΜΑΤΑ)» κατηγορία πράξης «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». Η Πρόσκληση 2.12 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αφορά στην Επεξεργασία νερού (λύματα) / Αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών Αποβλήτων. Η ενδεικτική δημόσια δαπάνη για όλη την Ελλάδα ανέρχεται στα ,00. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων είναι και η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας κατάθεσης. Δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης των Εγκαταστάσεων Λυμάτων Βόλου, τίθενται οι προϋποθέσεις για αξιοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων και έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η πρόσκληση 2.12 του ΕΠΠΕΡΑΑ αφορά σε έργα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Δεδομένου ότι στην επέκταση των ΕΕΛ η οποία ολοκληρώνεται, περιλαμβάνεται μονάδα απολύμανσης και διήθησης της εκροής η οποία αποτελεί προϋπόθεση της επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου λύματος, προτείνουμε να αξιοποιήσουμε την παραπάνω πρόσκληση για την συγχρηματοδότηση του έργου : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ» Με τα υποέργα 1. «Εξασφάλιση ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση» προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ 2. «Μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση του Πεδίου Άρεως Βόλου», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ 3. «Μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση του περιαστικού πρασίνου του οικισμού Αγ. Στεφάνου βόλου», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ Ζητούμε: Την έγκριση της υποβολής της παραπάνω πρότασης. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ Την έγκριση κατάθεσης Αίτησης Χρηματοδότησης στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. με Κωδικό Πρόσκλησης 2.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του έργου:«αξιοποιηση ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ», με τα υποέργα:

2 «Εξασφάλιση ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση» προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ «Μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση του Πεδίου Άρεως Βόλου», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ «Μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων για την άρδευση του περιαστικού πρασίνου του οικισμού Αγ. Στεφάνου βόλου», προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ

3 ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Νο 88- Συντήρηση και απόφραξη δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων» Προϋπολογισμού , πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μέσω του έργου του θέματος καλύπτονται : Η αποκατάσταση βλαβών των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων Η αποκατάσταση βλαβών των συλλεκτήρων και των καταθλιπτικών αγωγών των παραπάνω δικτύων Η άρση των αποφράξεων των δικτύων Ο καθαρισμός σχαρών και πυθμένων των αντλιοστασίων ακαθάρτων Οι ανυψώσεις των λαιμών των φρεατίων έλέγχου Οι ανάγκες τηλεοπτικής επιθεώρησης των δικτύων Ανάγκες συντήρησης των φρεατίων υδροσυλλογής Ανάγκες αποκατάστασης μικροπροβλημάτων με ψυχρή άσφαλτο Ανάγκες αντικατάστασης καλυμμάτων φρεατίων λόγω κλοπών Η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από την Τ.Υ. ενώ προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι ένα έτος. Ζητούμε: 1. Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου. 2. Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με μειοδοτικό διαγωνισμό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ 1. Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Νο 88- Συντήρηση και απόφραξη δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων» Προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ. 2. Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με μειοδοτικό διαγωνισμό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

4 ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Νο 89- Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων» Προϋπολογισμού , πλέον ΦΠΑ Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μέσω του έργου του θέματος καλύπτονται οι ανάγκες μικροεπεκτάσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και η κατασκευή διακλαδώσεων, ανάγκες οι οποίες προκύπτουν κατόπιν αιτήσεων των καταναλωτών. Το υπόψη έργο αντιμετωπίζει και τα αντίστοιχα έργα στον πρώην Δήμο Πορταριάς και την Κοινότητα Μακρινίτσας, περιοχών που ήδη έχουν ενεργά δίκτυα αποχέτευσης. Σε ότι αφορά τα όμβρια με το έργο αυτό θα καλυφθούν ανάγκες κατασκευής μικροεπεκτάσεων δικτύου και πυκνώσεων φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορα σημεία της περιοχής που αναφέρεται σήμερα η ΔΕΥΑΜΒ. Η μελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από την Τ.Υ. ενώ προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι ένα έτος. Ζητούμε: 1. Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου. 2. Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με μειοδοτικό διαγωνισμό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ 1. Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Νο 89- Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων» Προϋπολογισμού ,00, πλέον ΦΠΑ 2. Την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με μειοδοτικό διαγωνισμό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

5 ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια αντλιών και φτερωτών για το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης, προϋπολογισμού ,00. Το Κεντρικό Αντλιοστάσιο της Αποχέτευσης που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λαρίσης και Αθηνών είναι η πιο νευραλγική μονάδα στο έργο της αποχέτευσης, καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των ακαθάρτων του Βόλου και τα κατθλίβει στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Στο αντλιοστάσιο είναι τοποθετημένες αντλίες συγκεκριμένου τύπου του οίκου Sulzer. Ο εν λόγω οίκος είχε προτιμηθεί κατά την κατασκευή του αντλιοστασίου το 1982 από την κατασκευάστρια εταιρεία και όλα τα συνδεόμενα μέρη είναι προσαρμοσμένα για αυτού του τύπου τις αντλίες. Έχοντας λοιπόν υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης είναι αναγκαία η προμήθεια δύο (2) αντλιών τύπου ΖΚP2-XIII- 500 του οίκου SULZER PUMPS και δύο (2) φτερωτών του ίδιου οίκου, τύπουd 498 s.n. SULZER , ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των αναγκών επισκευής του αντλητικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου. Ζητούμε: 1. Την έγκριση της δαπάνης ύψους , για την παραπάνω προμήθεια 2. Την έγκριση της προμήθειας με τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ Την έγκριση Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) αντλιών τύπου ΖΚP2-XIII- 500 του οίκου SULZER PUMPS και δύο (2) φτερωτών του ίδιου οίκου, τύπουd 498 s.n. SULZER », ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των αναγκών επισκευής του αντλητικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου, προϋπολογισμού ,00.

6 ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : «Νο 1 Συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης» Έχοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την κατασκευή του έργου: «N o 1 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 7 η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 5158/ απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, Η/Μ Μηχανικό, Πρόεδρο 2. ΤΖΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟ, Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό μέλος 3. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το 1 ο Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30 Αυγούστου 2011 β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του 1 ου Πρακτικού γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ότι, μειοδότης στο παραπάνω έργο σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε ο Φίλιππος Μερκούρης ΕΔΕ με έκπτωση τριάντα ένα τοις εκατό (31%). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1. Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Νο 1 Συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης». 2. Την Ανάθεση του έργου στον μειοδότη Φίλιππο Μερκούρη ΕΔΕ με έκπτωση τριάντα ένα τοις εκατό (31%).

7 ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού επί των ενστάσεων για το έργο : «Νο 2 Εργασίες συντήρησης πηγών» Έχοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (άρθρο 9 του Ν.3669/2008) για την κατασκευή του έργου: «N o 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 22 α Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 6056/ απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, Η/Μ Μηχανικό, Πρόεδρο 2. ΤΖΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟ, Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό μέλος 3. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να εξετάσει την υπ αριθμ. πρωτ. 6804/ ένσταση της Κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά του από ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: α) την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού. β) το Ν.3669/2008 «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». γ) τα υποβληθέντα στοιχεία (δικαιολογητικά συμμετοχής οικονομική προσφορά) των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό: i) Τσιρνόβα Ιωάννη με α/α συμμετοχής 3, ii) Αρέθα Χρήστου με α/α συμμετοχής 4 και iii) Κ. Παπαευθυμίου και ΣΙΑ Ο.Ε. με α/α συμμετοχής 6 δ) το από ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ε) την με αρ.πρωτ. 6804/ ένσταση της Κ. Παπαευθυμίου & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της ενστάσεως αποφαίνεται ως ακολούθως: 1. Η ένσταση είναι εμπρόθεσμη 2. Ως προς τον ισχυρισμό του ενιστάμενου ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή η προσφορά του ως η χαμηλότερη προσφερθείσα, η Επιτροπή εμμένει στις απόψεις της, που διατυπώθηκαν στο από ο Πρακτικό της και συγκεκριμένα, ότι η προσφορά με α/α 6 της Κ. Παπαευθυμίου & ΣΙΑ Ο.Ε. (έκπτωση 101%) υπερβαίνει το συνολικό ποσό του Γ.Ε. & Ο.Ε. του προϋπολογισμού του έργου, επί του οποίου προβλέπεται έκπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3669/2008.

8 3. Ως προς την ένσταση της Κ. Παπαευθυμίου & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της ατομικής επιχείρησης του Αρέθα Χρήστου (σχετικά με υπεύθυνη δήλωση του Αρέθα Χρήστου ότι η φορολογική ενημερότητα της ατομικής επιχείρησης του είναι φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου, ενώ με βάση το άρθρο της αναλυτικής Διακήρυξης, πρέπει να είναι πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής, που διεξάγει το διαγωνισμό), η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι από τη στιγμή που υποβλήθηκε πρωτότυπο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, τηρώντας τις απαιτήσεις των άρθρων 22 περ. 4, γ και της αναλυτικής Διακήρυξης περί φορολογικής ενημερότητας, η όποια λανθασμένη λεκτική αναφορά του σε δήλωση, αν και δεν είχε την υποχρέωση εφόσον υπέβαλε το πρωτότυπο της φορολογικής ενημερότητας, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της ατομικής επιχείρησης του Αρέθα Χρήστου. 4. Ως προς την ένσταση της Κ. Παπαευθυμίου & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της ατομικής επιχείρησης του Τσιρνόβα Ιωάννη, α) όσον αφορά στο πρώτο σκέλος της (σχετικά με υπεύθυνη δήλωσή του Τσιρνόβα Ιωάννη ότι υποβάλλει φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου της φορολογικής του ενημερότητας, ενώ η φορολογική ενημερότητα, που υπέβαλε, είναι από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών), η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι από τη στιγμή που υπέβαλε φορολογική ενημερότητα, όπως προβλέπεται, τηρώντας τις απαιτήσεις των άρθρων 22 περ. 4, γ και της αναλυτικής Διακήρυξης, η όποια λανθασμένη λεκτική αναφορά του δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Τσιρνόβα Ιωάνη. β) όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της (σχετικά με υπεύθυνη δήλωση του Τσιρνόβα Ιωάννη ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου, που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008 και επομένως έχει έργα που εκτελεί, για τα οποία όμως δεν προσκόμισε φορολογικές ενημερότητες των έργων αυτών, είτε τα εκτελεί μεμονωμένα, είτε σε Κοινοπραξία) η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: i. το άρθρο 22 περ. 7 της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναφέρεται ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που μετέχει στο διαγωνισμό, οφείλει να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανωτέρω του νόμιμου ορίου. ii. το άρθρο α, περ. IV της αναλυτικής Διακήρυξης, όπου αναφέρεται ότι η προαναφερόμενη προϋπόθεση αποδεικνύεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης θεωρεί ότι δε συντρέχουν λόγοι ακύρωσης του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό Τσιρνόβα Ιωάννη, αφού κατέθεσε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Επιπλέον, η δήλωση περί τήρησης του νόμιμου ορίου δεν αποκλείει και μηδενική οικονομική εκκρεμότητα. Βεβαίως, αν ο ενιστάμενος έχει στοιχεία, που αποδεικνύουν το ψευδές της Δήλωσης, θα έπρεπε να τα είχε υποβάλει. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή: α) απορρίπτει ομόφωνα στο σύνολο της την ένσταση της Κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και β) γνωστοποιεί προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ότι, λόγω της απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών (100%) των εργοληπτικών επιχειρήσεων: ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε., Τσιρνόβας Ιωάννης και Αρέθας Χρήστος και σύμφωνα με το Ν.3263/2004 και το άρθρο 4.1.ζ της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου, ο μειοδότης στο παραπάνω έργο θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή.

9 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1. Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού επί των ενστάσεων για το έργο : «Νο2 Εργασίες συντήρησης πηγών». 2. Την απόρριψη της ένστασης στο σύνολο της Κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3. Την ανάδειξη μειοδότη μέσω κλήρωσης λόγω ταυτόσημων προσφορών τριών (3) εργοληπτών.

10 ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού επί των ενστάσεων για το έργο : «Νο 3 Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης» Έχοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την κατασκευή του έργου: «N o 3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού ,00 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 20 η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 6056/ απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, Η/Μ Μηχανικό, Πρόεδρο 2. ΤΖΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟ, Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό μέλος 3. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό, τακτικό μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το 1 ο Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2011 β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του 1 ου Πρακτικού γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ότι, μειοδότης στο παραπάνω έργο σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε η ΛΕΩΝ Α.Τ.Ε. με έκπτωση εξήντα τοις εκατό (60%). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1. Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού επί των ενστάσεων για το έργο : «Νο 3 Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης» 2. Την ανάθεση του έργου στη μειοδότρια εταιρεία ΛΕΩΝ ΑΤΕ, με έκπτωση εξήντα τοις εκατό (60%).

11 ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : «Αποκατάσταση οδού με ασφαλτοτάπητα οικισμού τραπεζοϋπαλλήλων Χρυσής Ακτής Παναγίας» Έχοντας υπόψη το παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» προϋπολογισμού ,80 πλέον Φ.Π.Α. Στο Βόλο σήμερα την 21 η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 5441/ απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούμενη από τους: 1. ΦΑΦΟΥΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, Πολιτικό Μηχανικό, πρόεδρο 2. ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Πολιτικό Μηχανικό, μέλος 3. ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό, μέλος συνήλθε στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ και έχοντας υπόψη: α) το 1 ο Πρακτικό του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 16 Αυγούστου 2011 β) την μη υποβολή ενστάσεων μετά το πέρας των (5) πέντε ημερών από την ανακοίνωση του 1 ου Πρακτικού γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ ότι, μειοδότης στο παραπάνω έργο σύμφωνα με το Ν.3669/2008, αναδείχθηκε ο Χρήστος Αρέθας ΕΔΕ με έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11%). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΨΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1. Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : «Αποκατάσταση οδού με ασφαλτοτάπητα οικισμού τραπεζοϋπαλλήλων Χρυσής Ακτής Παναγίας» 2. Την ανάθεση του έργου στο μειοδότη Χρήστο Αρέθα ΕΔΕ, με έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11%).

12 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτροκινητήρα αντλίας γεωτρήσεως Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μετά από βλάβη στο αντλιοστάσιο του Κάκκαβου, η οποία αποκαταστάθηκε με τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήματος, προέκυψε ότι η βλάβη αφορά μόνο στον ηλεκτροκινητήρα. Είναι επομένως αναγκαία η προμήθεια ηλεκτροκινητήρα για την ύπαρξη πλήρους εφεδρικού αντλητικού συγκροτήματος και επειδή η αντλία είναι του οίκου GRUNDFOS, είναι υποχρεωτική η προμήθεια αντίστοιχου ηλεκτροκινητήρα Ζητούμε: 1. Την έγκριση της δαπάνης ύψους 4.300,00, για προμήθεια ηλεκτοκινητήρα 2. Την έγκριση της προμήθειας με απ ευθείας ανάθεση Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ 1. Την έγκριση της δαπάνης ύψους 4.300,00, για προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 2. Την έγκριση της προμήθειας με απευθείας ανάθεση από τον οίκο GRUNDFOS.

13 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα των χωνευτών στις ΕΕΛ Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων για την πιστοποίηση της Υπηρεσίας έχει καταχωρηθεί μη συμμόρφωση για την έλλειψη πιστοποίησης του ανελκυστήρα των χωνευτών στις ΕΕΛ. Οι συνολικές ανάγκες για την πιστοποίηση και την άρση της παρατήρησης, καταγράφονται σε σχετικό κείμενο ελέγχου της TUV HELLAS. Οι ανάγκες αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες και σε εργασίες αποκλειστικά σχετιζόμενες με τον ανελκυστήρα. Για την ομάδα αυτή των εργασιών η οποία είναι και η αποφασιστικής σημασίας για την άρση της μη συμμόρφωσης Ζητούμε: 1. την έγκριση της δαπάνης ύψους 3.250,00, η οποία προκύπτει μέσω λήψης πρόχειρων προσφορών 2. Την έγκριση της κατασκευής με ανάθεση στον μειοδότη. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ 1. Την έγκριση δαπάνης ύψους 3.250,00 πλέον ΦΠΑ, για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα των χωνευτών στις ΕΕΛ. 2. Η κατασκευή του έργου θα γίνει από τον μειοδότη μετά τη λήψη πρόχειρων προσφορών.

14 ΘΕΜΑ: Έγκριση για λήψη πρόχειρων προσφορών α) για υλικά και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ αντλιοστασίου Βρύχωνα και Δεξαμενής Συλλογής, προϋπολογισμού 1.050,00 πλέον ΦΠΑ β) για την κατασκευή ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο Βρύχωνα, προϋπολογισμού 5.085,00 πλέον ΦΠΑ. Το αντλιοστάσιο Βρύχωνα βρίσκεται στη θέση Τρύπιο Λιθάρι στην Δημοτική Ενότητα Αγριάς και τροφοδοτεί την κεντρική δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης της περιοχής. Για την ασφαλή λειτουργία του αντλιοστασίου και την απρόσκοπτη υδροδότηση του οικισμού είναι αναγκαίος ο έλεγχός του με ασύρματο σύστημα επικοινωνίας με την δεξαμενή. Έχοντας λοιπόν υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Το αντλιοστάσιο του θέματος για την ασφαλή λειτουργία του είναι αναγκαίο να ελέγχεται από την στάθμη της δεξαμενής συλλογής. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας. Β) Το αντλιοστάσιο του θέματος είναι το βασικό αντλιοστάσιο του υδραγωγείου της Αγριάς. Κατά τον μήνα Αύγουστο παρουσίασε σωρεία ηλεκτρολογικών βλαβών με αποτέλεσμα την έλλειψη νερού στην Αγριά. Τα προβλήματα οφείλονται στην παλαιότητα και έλλειψη συντήρησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης η οποία μετά τις κατά καιρούς επεμβάσεις που είχε δεχθεί κατέστη προβληματική και επικίνδυνη. Ζητούμε: Την έγκριση λήψης πρόχειρων προσφορών. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Τη λήψη σχετικής απόφασης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ

15 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση τομής με άσφαλτο στη συμβολή των οδών Αθηνών και Λαρίσης Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο παραπάνω σημείο όπου πραγματοποιείται η κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου του Κραυσίδωνα, προχωρήσαμε στην αντικατάσταση τμήματος κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού, ώστε να εξασφαλιστεί η διαδρομή και η θέση του αγωγού. Η εργασία τοποθέτησης του αγωγού πραγματοποιήθηκε από τα συνεργεία της υπηρεσίας, για την τοποθέτηση του αγωγού χρησιμοποιήθηκε τμήμα του σκάμματος του οχετού ομβρίων, αλλά εκκρεμεί η αποκατάσταση με άσφαλτο του τμήματος της τάφρου που είναι εκτός του σκάμματος του οχετού. Ζητούμε: 1. Την έγκριση δαπάνης ύψους 3.250,00, η οποία προκύπτει με χρήση των τιμών του τιμολογίου του Δημοσίου 2. Την έγκριση κατασκευής με απευθείας ανάθεση στον ανάδοχο του αντιπλημμυρικού έργου, ώστε η αποκατάσταση να είναι άμεση, λόγω της θέσης της τομής. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ 1. Την έγκριση δαπάνης ύψους 3.250,00, η οποία προκύπτει με χρήση των τιμών του τιμολογίου του Δημοσίου. 2. Την έγκριση κατασκευής με απευθείας ανάθεση στον ανάδοχο του αντιπλημμυρικού έργου, ώστε η αποκατάσταση να είναι άμεση, λόγω της θέσης της τομής.

16 ΘΕΜΑ : Αντιμετώπιση βλαβών δικτύου ύδρευσης Νέας Αγχιάλου Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την αντιμετώπιση των αναγκών του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της ΔΕΥΑΝΑ (επισκευή βλαβών & εγκαταστάσεων νέων παροχών), κατέστη αναγκαία η συνέχιση της περιστασιακής απασχόλησης των : Ρούλη Δημητρίου, Ραφτόπουλου Κυριάκου και Χαντή Νικολάου για διάστημα τριών μηνών (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2011) με δελτίο Παροχής Υπηρεσιών αντί ευρώ /μήνα πλέον Φ.Π.Α.. Σημειώνω ότι οι παραπάνω υδραυλικοί χρησιμοποιούνταν στη ΔΕΥΑΝΑ και στο προηγούμενο διάστημα και για τις καταμετρήσεις των υδρομετρητών. Ζητούμε: Την έγκριση της δαπάνης ύψους ,00, πλέον ΦΠΑ. Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ Την έγκριση της δαπάνης ύψους ,00, πλέον ΦΠΑ, για την απασχόληση των : Ρούλη Δημητρίου, Ραφτόπουλου Κυριάκου και Χαντή Νικολάου για διάστημα τριών μηνών (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2011) με δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, αντί ευρώ /μήνα πλέον Φ.Π.Α..

17 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τις ανάγκες επίβλεψης του έργου της «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ» και ειδικότερα του έργου προστασίας του πρανούς στον Αερισμό Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Στο έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ Μ.ΒΟΛΟΥ» και συγκεκριμένα στο άρθρο τιμολογίου ΑΤ7 «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», εκτός των άλλων κατασκευών, περιλαμβάνονται εργασίες για την προστασία του πρανούς στη νέα (5 η ) δεξαμενή του αερισμού. 2. Από τον Ανάδοχο του έργου, το 2009, ανατέθηκε στην εταιρεία ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., Ειδικοί Σύμβουλοι Πολιτικοί Μηχανικοί Εδαφομηχανικοί, η εκπόνηση της μελέτης για την αντιστήριξη και την προστασία από όμβρια και καταπτώσεις της περιοχής. 3. Επειδή, όμως, το κλιμάκιο επίβλεψης του έργου της επέκτασης δε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για το συγκεκριμένο έργο αντιστήριξης στο οποίο βασίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων και κατασκευών, έκρινα αναγκαίο να ζητήσω της συνεργασία της εταιρείας, που εκπόνησε τη μελέτη, τόσο για την έλεγχο της προμήθειας των υλικών, όσο και για την παρακολούθηση των εργασιών τοποθέτησης του πλέγματος από τον Ανάδοχο. 4. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί δύο επισκέψεις του κ. Παπασπύρου και θα απαιτηθεί μία ακόμη για την τελική παραλαβή του έργου, η οποία εκκρεμεί. Η δαπάνη ανέρχεται συνολικά σε 3.440,00, πλέον Φ.Π.Α. (2.000,00 κατ αποκοπή για επίβλεψη και τελική έκθεση και 480,00 για κάθε επίσκεψη από την Αθήνα στο εργοτάξιο των ΕΕΛ) και θα βαρύνει τη ΔΕΥΑΜΒ. Ζητούμε: Την έγκριση της δαπάνης 3.440,00, πλέον ΦΠΑ για τις ανάγκες επίβλεψης του έργου της προστασίας του πρανούς στον Αερισμό. Την έγκριση της δαπάνης 3.440,00 πλέον ΦΠΑ στην εταιρεία ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., για τις ανάγκες επίβλεψης του έργου της προστασίας του πρανούς στον Αερισμό.

18 ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Έργο : ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ Υποέργο : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Ανάδοχος : Κ/Ξ ΜΤ ΑΤΕ - ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η που συνοδεύει τον 1 ο (Τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» αποτελεί συνέχεια του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ», το οποίο εκτελέστηκε με βάση την υπ αριθμό 2369/ υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κξίας ΜΤ ΑΤΕ ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ και του Δήμαρχου Βόλου και Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κου Αλέξανδρου Βούλγαρη, για ποσό ,86 προ ΦΠΑ. Με την υπ αριθμόν 152/2010 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, (που εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Πρωτ. 9814/145347/ , απόφαση της Περιφερειακής Διοίκησης Μαγνησίας), εγκρίθηκε η δαπάνη εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ύψους ,00 προ ΦΠΑ. Το έργο εκτελέστηκε με βάση την υπ αριθμό 8550/ υπογραφείσα εργολαβική σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κξίας ΜΤ ΑΤΕ ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ και του Δήμαρχου Βόλου και Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κου Αλέξανδρου Βούλγαρη, για ποσό ,00 προ ΦΠΑ. Για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου ισχύουν οι ειδικοί και γενικοί όροι και προϋποθέσεις της εγκεκριμένης μελέτης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ» καθώς και η οδηγία 18/2004/ΕΚ η οποία συμπεριλαμβάνεται στην κωδικοποίηση 3669/08 άρθρο 28. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1 ου (Τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. Με τον 1 ο (Τακτοποιητικό) Α.Π.Ε. γίνεται χρήση της αναθεώρησης που ανέρχεται στο ποσό των ,84 χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ. Επίσης τακτοποιούνται κάποια επιμετρητικά σφάλματα στις ποσότητες των εκτελεσμένων εργασιών. Ο 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

19 Με τον 1 ο Α.Π.Ε. το έργο κλείνει με αύξηση της συμβατικής δαπάνης των ,00 χωρίς τον ΦΠΑ κατά ,84 χωρίς τον ΦΠΑ. Βόλος,... /.../2011 Βόλος,... /.../2011 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γκέκας Αριστείδης Κουτσιφέλης Δημήτρης Χούσος Ιωάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο επόμενο Δ.Σ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ Την έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

20 ΘΕΜΑ: Έγκριση 5 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών: ΑΠO : Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρη Κουτσιφέλη ΠΡΟΣ : Γενική Διευθύντρια κ. Αναστασία Κολιού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Συνοδεύει τον 5 Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικός) 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η μελέτη του άνω έργου, προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 122/2008 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ και επικυρώθηκε με την υπ αριθμ. 7469/ απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοπρατήθηκε στις Μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ξια Σ. Χατζόπουλος Γ. Τσιαμαντάς με μέση έκπτωση 7,22% και το σχετικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου υπεγράφη στις για ποσό ,52 πλέον ΦΠΑ, με βάση την υπ αριθμ. 217/2008 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, που επικυρώθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι μέχρι Με την υπ αριθμ. 137/2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, και την υπ αριθμ. 8298/ απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε o 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ισοψηφιστικός) συνολικής δαπάνης ,52 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή είναι ισοψηφιστικός της αρχικής σύμβασης, (συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη αναθεώρησης ,32 πλέον ΦΠΑ). Με την υπ αριθμ. 255/2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, και την υπ αριθμ / απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε o 2 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ισοψηφιστικός) συνολικής δαπάνης ,52 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή είναι ισοψηφιστικός της αρχικής σύμβασης, (συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη αναθεώρησης ,32 πλέον

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ασφάλισης οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 18.000,00, με πρόχειρο διαγωνισμό. Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ. της Δ/ντριας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα