Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML Εισαγωγή Η γλώσσα UML Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού Τύποι διαγραμμάτων της UML Διαγράμματα της UML Ανάλυση προδιαγραφών και τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης Διαγράμματα κλάσεων Κλάση, ιδιότητες και λειτουργίες Συσχετίσεις κλάσεων Συσχέτιση γενίκευσης Αφαιρετικές κλάσεις και διασυνδέσεις Παραμετρικές κλάσεις Συναρμολόγηση και σύνθεση Προσδιορισμένες συσχετίσεις Πακέτα Διαγράμματα αντικειμένων Εξαρτήσεις Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Διαγράμματα ακολουθίας Διαγράμματα συνεργασίας Διαγράμματα κατάστασης Διάγραμμα δραστηριοτήτων Διάγραμμα συστατικών Διάγραμμα διάταξης Συμπεράσματα Βιβλιογραφία... 78

4 8 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχεδιασμός διαλογικών εφαρμογών με βάση τα σενάρια χρήσης τους Εισαγωγή Η μεθοδολογία ICONIX Δομή της μεθοδολογίας Εφαρμογή της μεθοδολογίας Τρόπος μελέτης Ανάλυση απαιτήσεων Αναπαράσταση πεδίου εφαρμογής Σχεδιασμός περιπτώσεων χρήσης Περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Επισκόπηση απαιτήσεων Αρχικός σχεδιασμός Ανάλυση ευρωστίας Προκαταρκτική επισκόπηση σχεδιασμού Σχεδιασμός του συστήματος Λεπτομερής σχεδιασμός Κρίσιμη επισκόπηση σχεδιασμού Εφαρμογή - μια πρόταση ανάπτυξης Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ηλεκτρονικό ανθοπωλείο Εισαγωγή Περιγραφή της μελέτης περίπτωσης Η διαδικασία Ο κύκλος ζωής στην ενοποιημένη προσέγγιση Καταγραφή απαιτήσεων Το μοντέλο του πεδίου προβλήματος Το μοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Προσδιορισμός των χειριστών Προσδιορισμός των περιπτώσεων χρήσης Αναλυτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Κανόνες για την ανάπτυξη του μοντέλου περιπτώσεων χρήσης Διαγράμματα δραστηριοτήτων Το μοντέλο αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα

5 Περιεχόμενα Μοντέλο ανάλυσης Εκλέπτυνση του διαγράμματος κλάσεων Η συνεργασία των αντικειμένων Ο κύκλος ζωής ενός αντικειμένου Μοντέλο σχεδίασης Αποθήκευση των δεδομένων Προσδιορισμός των υποσυστημάτων Διαγράμματα διάταξης Μοντέλο υλοποίησης Μοντέλο ελέγχου Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών Εισαγωγή Επιχειρηματικά μοντέλα Μοντέλο επιχειρηματικού περιβάλλοντος Επιχειρηματικό μοντέλο περιπτώσεων χρήσης Επιχειρηματικό μοντέλο ανάλυσης Σχέση επιχειρηματικών μοντέλων και άλλων μοντέλων για την ανάπτυξη του συστήματος Επιχειρηματικά μοντέλα και αρχιτεκτονική του συστήματος Επιχειρηματικά μοντέλα και χειριστές του συστήματος Δευτερεύοντες χειριστές Επιχειρηματικά μοντέλα και κλάσεις οντοτήτων στο μοντέλο ανάλυσης Επιχειρηματικά συμβάντα Συνοπτικός πίνακας Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σύστημα ελέγχου ανελκυστήρων Εισαγωγή Εφαρμογή της UML στην ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων πραγματικού χρόνου Περιγραφή του συστήματος

6 10 Περιεχόμενα 5.4 Το μοντέλο των περιπτώσεων χρήσης του συστήματος Πρώτη περίπτωση χρήσης: «Επιλογή προορισμού» Δεύτερη περίπτωση χρήσης: «Κλήση ανελκυστήρα» Αφαιρετικές περιπτώσεις χρήσης Το στατικό μοντέλο του συστήματος Διάγραμμα κλάσεων του συστήματος Το μοντέλο του πλαισίου λειτουργίας του συστήματος Αντικείμενα της εφαρμογής ΣΕΑ Το δυναμικό μοντέλο του συστήματος Διάγραμμα συνεργασίας για την περίπτωση χρήσης «Επιλογή Προορισμού» Διάγραμμα συνεργασίας για την περίπτωση χρήσης «Κλήση Ανελκυστήρα» Διάγραμμα συνεργασίας για την αφαιρετική περίπτωση χρήσης «Σταμάτημα Ανελκυστήρα σε Όροφο» Διάγραμμα καταστάσεων για το αντικείμενο «Έλεγχος Ανελκυστήρα» Διάγραμμα συνεργασίας για την αφαιρετική περίπτωση χρήσης «Αποστολή Ανελκυστήρα» Διάγραμμα καταστάσεων για το αντικείμενο «Έλεγχος Ανελκυστήρα» Ενιαίο διάγραμμα καταστάσεων για τον «Έλεγχο Ανελκυστήρα» Ιεραρχική σχεδίαση του δυναμικού μοντέλου Αρχικό μοντέλο σχεδίασης του συστήματος Αρχιτεκτονική του συστήματος και βασικά υποσυστήματα Στυλ αρχιτεκτονικής σχεδίασης Κριτήρια για τον προσδιορισμό των υποσυστημάτων Τύποι υποσυστημάτων Προσδιορισμός των υποσυστημάτων του συστήματος ΣΕΑ Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Γλωσσάρι Γραφική απεικόνηση των στοιχείων

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML Γιώργος Κακαρόντζας 1.1 Εισαγωγή Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσει ο αναγνώστης την Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML Unified Modeling Language). Θα περιγράψουμε τι είναι η UML δίνοντας και κάποια ιστορικά στοιχεία. Στη συνέχεια, θα δούμε αναλυτικά τους διάφορους τύπους διαγραμμάτων που υποστηρίζει η UML καθώς και την αντιστοίχησή τους με οικείες στους προγραμματιστές κατασκευές των αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού και ειδικότερα της Java. Επίσης για λόγους πληρότητας θα σκιαγραφήσουμε μία μεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας τη UML, αν και τα επόμενα κεφάλαια των παραδειγμάτων ε- φαρμογής (case studies) θα εμβαθύνουν πολύ περισσότερο στη μεθοδολογία και θα προσφέρουν καλύτερη κατανόηση όσων θα αναφέρουμε εδώ. Μετά τη μελέτη του κεφαλαίου ο αναγνώστης θα είναι σε θέση: Να εξηγήσει τι είναι η UML και για ποιο λόγο χρειάζεται. Να χρησιμοποιήσει τις διαγραμματικές τεχνικές της UML για την ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών συστημάτων λογισμικού. Να εξηγήσει ποια είναι η αντιστοίχηση των εννοιών της UML σε μία τυπική αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού. Να εξηγήσει τι είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης, ποια είναι η διαφορά της με τη UML και να αρχίσει να προσεγγίζει μεθοδολογικά τη διαδικασία ανάπτυξης αντικειμενοστρεφούς λογισμικού.

8 20 Κεφάλαιο Η γλώσσα UML Η UML αποτελεί μια γλώσσα απεικόνισης ή μοντελοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος βασισμένου σε αντικείμενα (αντικειμενοστρεφούς συστήματος). Όπως σε όλα τα σύνθετα έργα, έτσι και στα έργα πληροφορικής η ανάγκη της μοντελοποίησης πριν την κατασκευή του συστήματος είναι επιτακτική. Η μοντελοποίηση ενός συστήματος παρέχει τη δυνατότητα της αφαίρεσης των ασήμαντων γι'αυτό λεπτομερειών και της ε- στίασης στις σημαντικές λεπτομέρειες 1 του συστήματος που είναι απαραίτητο να κατανοηθούν πριν την κατασκευή του. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα του πειραματισμού με διαφορετικές λύσεις ή προσεγγίσεις για το ίδιο πρόβλημα. Καθιστά εφικτή τη δυνατότητα ανάλυσης, σχεδιασμού, καταγραφής και παρακολούθησης της προόδου ενός έργου πληροφορικής. Τέλος, προσφέρει μια κοινή γλώσσα για την επικοινωνία όσων εμπλέκονται στην κατασκευή του συστήματος. Χωρίς ένα μοντέλο δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσει κανείς την πολυπλοκότητα των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Φυσικά, η μοντελοποίηση των συστημάτων πληροφορικής δεν είναι κάτι νέο. Μοντέλα συστημάτων πληροφορικής κατασκευάζονται εδώ και δεκαετίες, με διαφορετικές όμως τεχνικές. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε ένα σύστημα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουμε για να το αναπτύξουμε. Έτσι, από τα διαγράμματα ροής προγράμματος περάσαμε με την εμφάνιση του δομημένου προγραμματισμού σε πιο προχωρημένες τεχνικές αναπαράστασης και σχεδίασης συστημάτων που περιλάμβαναν πιο σύνθετες διαγραμματικές τεχνικές για τον έλεγχο των πιο πολύπλοκων σύγχρονων συστημάτων. Αυτές οι τεχνικές περιλάμβαναν λεξικά δεδομένων, διαγράμματα ροής δεδομένων, πίνακες αποφάσεων κ.λπ. Σήμερα τα συστήματα που αναπτύσσονται είναι σχεδόν στο σύνολό τους αντικειμενοστρεφή και υπάρχουν καλοί λόγοι γι αυτό: Το αντικειμενοστρεφές λογισμικό είναι ευκολότερο στην αρχική του σύλληψη, μια και τα αντικείμενα είναι εν μέρει οντότητες του υπαρκτού κόσμου του πεδίου προβλήματος (π.χ. σε ένα τραπεζικό σύστημα θα υπάρχουν αντικείμενα όπως «Τραπεζικός Λογαριασμός», «Πελάτης» κ.λπ.). Το αντικειμενοστρεφές λογισμικό είναι ευκολότερο στην εξέλιξή του. Με τη χρήση μάλιστα των διασυνδέσεων (interfaces), δηλαδή με τη χρήση τύπων σε αντιδιαστολή με τη χρήση κλάσεων (classes), δηλαδή υλοποίησης, μπορεί πράγματι να επιτρέψει την εξέλιξη του λογισμικού με πρωτοφανή ευκολία για τη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού. Η χρήση των διασυνδέσεων δεν δεσμεύει τη χρήση ενός 1 Χρησιμοποιείται εσκεμμένα ο όρος «σημαντικές λεπτομέρειες» για να επισημάνουμε πως με την αφαίρεση δεν εννοούμε πως είμαστε ασαφείς ή ανούσιοι. Αντίθετα είμαστε πολύ σαφείς και ουσιαστικοί χωρίς να προσπαθούμε να μοντελοποιήσουμε ασήμαντα ή τετριμμένα σημεία του συστήματος. Προσπαθούμε να μοντελοποιήσουμε αρκετά ώστε να είμαστε σε θέση αρχικά να κατανοήσουμε και στη συνέχεια να κατασκευάσουμε το σύστημα.

9 Εισαγωγή στη UML 21 αντικειμένου με τις λεπτομέρειες της υλοποίησής του κάνοντας εφικτή την αντικατάστασή του από ένα άλλο (εξελιγμένο) συμβατό αντικείμενο. Η αντικειμενοστρεφής προσέγγιση επιτρέπει τη δημιουργία λογισμικού με βάση τα συστατικά (components) [Szype2002]. Αυτό αποτελεί τη όραμα της βιομηχανίας λογισμικού, μια και στο εγγύς μέλλον θα μπορούμε να κατασκευάσουμε προγράμματα συνθέτοντας συστατικά. Σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής κατανεμημένων συστημάτων προσανατολισμένων στη σύνδεση επιχειρήσεων (Business-to-Βusiness B2B) και στη σύνδεση επιχειρηματικών εφαρμογών (Enterprise Application Integration EAI), όπως οι υπηρεσίες του παγκόσμιου ιστού (Web Services) [Newco2002], έχουν σαν τεχνολογικό υπόβαθρο αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Java, C#). Συμπερασματικά, είναι σχεδόν αδύνατο να ασχοληθεί σήμερα κανείς με την ανάπτυξη λογισμικού χωρίς να γνωρίζει να αναπτύσσει αντικειμενοστρεφή συστήματα. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η γνώση της UML για τη μοντελοποίηση αυτών των συστημάτων, μια και η UML αποτελεί την πρότυπη γλώσσα μοντελοποίησης αντικειμενοστρεφών συστημάτων. Η UML αποτελεί πρότυπο του OMG (Object Management Group) 2. Ο OMG είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παράγει και διαχειρίζεται πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα των επιχειρηματικών εφαρμογών λογισμικού, μεταξύ των οποίων και η UML. Ο OMG έχει μέλη σχεδόν όλες τις μεγάλες εταιρίες παραγωγής λογισμικού και εκατοντάδες μικρότερες. Η προτυποποίηση της UML από τον OMG, η γενικότερη αποδοχή της από τη βιομηχανία λογισμικού, καθώς και το γεγονός πως έχει περάσει αρκετός χρόνος από το 1997 που υιοθετήθηκε το πρώτο πρότυπο της UML από τον OMG, προσδίδουν στη UML το σημαντικό χαρακτηριστικό της διάρκειας στον χρόνο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία λογισμικού, που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού Η UML είναι μία γλώσσα μοντελοποίησης και όχι μία μεθοδολογία ανάπτυξης έργων λογισμικού. Μια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού παρέχει μια συστηματική προσέγγιση στη διαδικασία ανάλυσης, σχεδίασης, κατασκευής και εξέλιξης ενός έργου πληροφορικής. Μια μεθοδολογία είναι ουσιαστικά μια σειρά σταδίων τα οποία περιγράφουν συγκεκριμένες εργασίες. Η UML είναι ουδέτερη σε σχέση με τις μεθοδολογίες, χωρίς να επιβάλλει κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού (όπως οι Unified Process [Kruch2003], extreme Programming [Beck2004], Catalysis [D' Soura 1998], 2 Ο δικτυακός τόπος του OMG είναι

10 22 Κεφάλαιο 1 Syntropy [Cook1994] κ.ο.κ.). Κάθε μία από αυτές θεωρείται πως είναι πιο κατάλληλη για κάποιο συγκεκριμένο τύπο λογισμικού για παράδειγμα η Catalysis θεωρείται πως είναι πιο κατάλληλη για συστήματα βασισμένα σε συστατικά. Ίσως η πιο διαδεδομένη μεθοδολογία είναι η ενοποιημένη προσέγγιση (Unified Process ή, εν συντομία, UP). Η UP αναπτύχθηκε αρχικά από την εταιρία Rational 3. Τα βασικά στάδια της UP είναι τα εξής: 1. Η σύλληψη (inception) είναι η πρώτη φάση της ενοποιημένης προσέγγισης, όπου παρουσιάζεται η αρχική ιδέα του συστήματος τουλάχιστον μέχρι του σημείου που είναι αρκετά καλά θεμελιωμένη έτσι ώστε να επιτρέψει την είσοδο στη φάση επεξεργασίας. 2. Η λεπτομερής επεξεργασία (elaboration) είναι η δεύτερη φάση, όπου περιγράφεται ο σκοπός του συστήματος καθώς και η υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική του. Σε αυτή τη φάση προσδιορίζονται οι απαιτήσεις του συστήματος. 3. Η κατασκευή (construction) είναι η τρίτη φάση, όπου σχεδιάζεται και κατασκευάζεται το λογισμικό. 4. Η μετάβαση (transition) είναι η τέταρτη φάση της διαδικασίας, όπου το λογισμικό υπόκειται σε έλεγχο και τελικά παραδίδεται στους χρήστες. Η φάση της μετάβασης σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης της συντήρησης λογισμικού και όχι το τέλος της διαδικασίας ανάπτυξης. Μετά από αυτή τη σύντομη γνωριμία με την UP, ας δούμε τους βασικούς τύπους διαγραμμάτων που παρέχει η UML Τύποι διαγραμμάτων της UML Τα βασικά διαγράμματα που υπάρχουν στη UML είναι τα ακόλουθα: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (Use Case Diagram): Αποτυπώνει τις προδιαγραφές του υπό κατασκευή συστήματος. Διάγραμμα κλάσεων (Class Diagram): Αποτυπώνει τις κλάσεις του συστήματος, καθώς και τις στατικές σχέσεις μεταξύ αυτών των κλάσεων. 3 Στην εταιρεία Rational Software εργάζονταν οι τρεις πρωτεργάτες της UML, οι Grady Booch, James Rumbaugh, και Ivar Jacobson. Η Rational προώθησε τη UML με την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου CASE συστήματος, του Rational Rose. Τα τελευταία χρόνια η Rational εξαγοράσθηκε από την IBM η οποία και συνεχίζει την εξέλιξη των προϊόντων της εταιρίας. Ο δικτυακός τόπος της εταιρείας είναι

11 Εισαγωγή στη UML 23 Διαγράμματα συμπεριφοράς (Behavior Diagrams): Αποτυπώνουν τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος. Στα διαγράμματα συμπεριφοράς ανήκουν τα εξής διαγράμματα: Διάγραμμα καταστάσεων (Statechart Diagram): Περιγράφει τις καταστάσεις ε- νός αντικειμένου του συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο αυτό αλλάζει κατάσταση ως ανάδραση σε συμβάντα Διάγραμμα δραστηριοτήτων (Activity Diagram): Παρέχει έναν τρόπο για την αποτύπωση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων και των παράλληλων δραστηριοτήτων που μπορεί να συμβαίνουν σε αυτό. Διάγραμμα αλληλεπίδρασης (Interaction Diagrams): Δύο ισοδύναμοι τύποι διαγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση της αλληλεπίδρασης των αντικειμένων του συστήματος: o Διάγραμμα ακολουθίας (Sequence Diagram): Δίνει έμφαση στη χρονική α- κολουθία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αντικειμένων και απεικονίζει τις ανταλλαγές των μηνυμάτων που λαμβάνουν χώρα μεταξύ αυτών για την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου στο πλαίσιο μιας περίπτωσης χρήσης o Διάγραμμα συνεργασίας (Collaboration Diagram): Το διάγραμμα αυτό είναι ισοδύναμο με το διάγραμμα ακολουθίας με την έννοια ότι αποτυπώνονται σε αυτό οι ίδιες πληροφορίες. Η διαφορά είναι ότι απεικονίζονται οι σύνδεσμοι μεταξύ των αντικειμένων που αλληλεπιδρούν και δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η αποτύπωση της χρονικής σειράς των μηνυμάτων Διαγράμματα υλοποίησης (Implementation Diagrams): Δύο τύποι διαγραμμάτων σχετικοί με την υλοποίηση του συστήματος: Διάγραμμα συστατικών (Component Diagram): Δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσουμε συστατικά με τις δημόσιες διασυνδέσεις που αυτά παρέχουν. Διάγραμμα διάταξης (Deployment Diagram): Δείχνει τη διάταξη των συστατικών ενός συστήματος κατά τον χρόνο εκτέλεσης και τους κόμβους στους οποίους είναι τοποθετημένα αυτά τα συστατικά. Είναι αρκετά σημαντικό για την περιγραφή σύνθετων κατανεμημένων συστημάτων που έχουν διάφορα υποσυστήματα διεσπαρμένα στον χώρο. Για την περιγραφή ενός συστήματος χρησιμοποιούμε ένα σύνολο διαγραμμάτων διαφορετικού τύπου, το καθένα από τα οποία περιγράφει μια διαφορετική οπτική γωνία του συστήματος. Έτσι χρησιμοποιούμε τα διαγράμματα κλάσεων για την περιγραφή των στατικών σχέσεων μεταξύ των κλάσεων, τα διαγράμματα συμπεριφοράς (κατάστασης, ακολουθίας κ.ο.κ.) για την περιγραφή της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος και τα

12 24 Κεφάλαιο 1 διαγράμματα υλοποίησης (συστατικών, διάταξης) για την καταγραφή των λεπτομερειών υλοποίησης του συστήματος. Τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης είναι μία ειδική περίπτωση διαγραμμάτων, με την έννοια πως δεν έχουν άμεση σχέση με αντικείμενα ή α- ντικειμενοστρεφή συστήματα, αλλά αποτελούν ένα μηχανισμό καταγραφής των προδιαγραφών του συστήματος. 1.3 Διαγράμματα της UML Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τους διάφορους τύπους διαγραμμάτων της UML. Θα ξεκινήσουμε από τις περιπτώσεις χρήσης και θα αναφερθούμε στη διαδικασία εύρεσης των προδιαγραφών. Στη συνέχεια θα δούμε τα διαγράμματα κλάσεων, θα συνεχίσουμε με τα διαγράμματα συμπεριφοράς, και τέλος θα αναφερθούμε στα διαγράμματα υλοποίησης Ανάλυση προδιαγραφών και τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης Το βασικότερο θέμα στην κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η κατασκευή του ορθού συστήματος: του συστήματος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών του συστήματος και των άλλων συμμετεχόντων. Πολλά συστήματα πληροφορικής αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν αυτόν το φαινομενικά στοιχειώδη στόχο: δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές του χρήστη. Το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα ενός συστήματος, όπως αυτή είναι ορατή από τους εξωτερικούς χρήστες του. Μια περίπτωση χρήσης διαμερίζει τη λειτουργικότητα ενός συστήματος σε συναλλαγές (περιπτώσεις χρήσης) που έχουν νόημα για τους χρήστες του συστήματος (χειριστές). Τα βασικά διαγραμματικά στοιχεία των διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης είναι τα ε- ξής: Περίπτωση χρήσης Αναπαριστά ένα στόχο για έναν εξωτερικό χειριστή (actor) του συστήματος. Οι χειριστές ενός συστήματος μπορεί να είναι άνθρωποι (π.χ. γραμματέας, ταμίας) αλλά ενδέχεται να είναι και εξωτερικά συστήματα (π.χ. διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών), τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του υπό ανάπτυξη συστήματος. Το σύμβολο για μία περίπτωση χρήσης είναι η έλλειψη, μέσα στην οποία αναγράφεται το όνομα της περίπτωσης χρήσης, όπως, για παράδειγμα, η περίπτωση χρήσης «Ανάληψη Μετρητών» η οποία φαίνεται στην Εικόνα 1-1. Μία περίπτωση χρήσης αποτελεί ένα στόχο υψηλού επιπέδου για τον χειριστή της είναι κάτι που του αποδίδει κάποιο απτό αποτέλεσμα που έχει αξία γι αυτόν [Cockb1997]. Για παράδειγμα, η περίπτωση χρήσης «Ανάληψη Μετρητών» είναι

13 Εισαγωγή στη UML 25 κάτι που έχει αξία για έναν πελάτη ενός μηχανήματος ATM μιας τράπεζας. Ένα αντιπαράδειγμα θα ήταν η περίπτωση χρήσης «Σύνδεση» για ένα μηχάνημα ΑΤΜ: η σύνδεση ενός πελάτη με την παροχή του κωδικού του είναι απαραίτητη για τη χρήση του ATM, αλλά δεν είναι κάτι που έχει κάποια αξία για τον πελάτη. Ανάληψη Μετρητών Εικόνα 1-1: Σύμβολο περίπτωσης χρήσης Μία περίπτωση χρήσης περιλαμβάνει συνήθως πολλά εναλλακτικά σενάρια, τα οποία ονομάζονται επεκτάσεις (extensions). Η ιδέα είναι ότι μία περίπτωση χρήσης έχει ένα κύριο σενάριο όπου όλα πάνε καλά (happy path) και αρκετές επεκτάσεις στις οποίες κάτι δεν πάει καλά ή προκύπτει μία εξαίρεση. Στο παράδειγμα της ανάληψης μετρητών, θα είχαμε ένα σενάριο όπου όλα θα πήγαιναν καλά (θα υπήρχαν αρκετά χρήματα στο μηχάνημα ATM, ο χρήστης θα έδινε το σωστό PIN, θα ζητούσε ένα ποσό που θα καλυπτόταν από το υπόλοιπο του λογαριασμού του κ.λπ.) και αρκετά σενάρια στα οποία κάτι από τα παραπάνω δεν θα πήγαινε καλά και συνεπώς θα έπρεπε να το χειριστούμε με κάποιο τρόπο (π.χ. μετά από 3 διαδοχικές λάθος προσπάθειες για την εισαγωγή του PIN, το ATM θα μπορούσε να δεσμεύσει την κάρτα). Χειριστής Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη παράγραφο, ο χειριστής ενός συστήματος μπορεί να είναι άνθρωπος ή υποσύστημα. Το σύμβολο που χρησιμοποιείται για τους χειριστές φαίνεται στην Εικόνα 1-2, με ένα όνομα κάτω από τη φιγούρα που επισημαίνει το ρόλο που παίζει στα πλαίσια μίας περίπτωσης χρήσης. Το ίδιο σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους χειριστές που είναι άνθρωποι αλλά και για τους χειριστές που είναι άλλα εξωτερικά συστήματα. Αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην περίπτωση όπου ο χειριστής είναι ένα εξωτερικό σύστημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εναλλακτικό σύμβολο όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1-3 όπου το εξωτερικό σύστημα α- πεικονίζεται σαν μία κλάση με το στερεότυπο «Actor». Πελάτης Εικόνα 1-2: Σύμβολο χειριστή

14 26 Κεφάλαιο 1 Θα πρέπει να επισημάνουμε το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι χειριστές στη διαδικασία εύρεσης των προδιαγραφών: οι χειριστές (χρήστες και συστήματα) αποτελούν την πηγή από την οποία προκύπτουν οι προδιαγραφές του συστήματος. Στην ερώτηση "ποιες λειτουργίες πρέπει να προσφέρει το σύστημα" η απάντηση είναι "αυτές που χρειάζονται για την ικανοποίηση των στόχων των χειριστών του". Επομένως, είναι κρίσιμο να βρούμε τους χειριστές του συστήματος (ανθρώπους, υποσυστήματα και εξωτερικά συστήματα) επειδή οι στόχοι τους θα μας υποδείξουν τις προδιαγραφές του υπό ανάπτυξη συστήματος. Αυτές ακριβώς οι προδιαγραφές αποτυπώνονται στο διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης. <<Actor>> Διατραπεζικό Σύστημα Συναλλαγών Εικόνα 1-3: Εναλλακτικό σύμβολο χειριστή για εξωτερικά συστήματα Σύστημα Για να διακρίνουμε τις προδιαγραφές που βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του υπό ανάπτυξη συστήματος από τα πιθανά εξωτερικά συστήματα και τους χρήστες, περιλαμβάνουμε τις περιπτώσεις χρήσης σε ένα πλαίσιο με τίτλο το όνομα του συστήματος όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1-4. Μέσα στο πλαίσιο του συστήματος τοποθετούμε τις περιπτώσεις χρήσης και έξω από αυτό τους χειριστές του συστήματος. Σχέση Υποδηλώνει τη σχέση ενός χειριστή με μία περίπτωση χρήσης. Ένα χειριστής, ενδέχεται να είναι ο βασικός (primary) για μία περίπτωση χρήσης, αλλά να σχετίζονται επίσης με αυτήν και άλλοι χειριστές ή εξωτερικά συστήματα. Για παράδειγμα, ένας πελάτης ενός ATM είναι ο βασικός χειριστής της περίπτωσης χρήσης «Ανάληψη Μετρητών». Η σχέση συμβολίζεται με μία γραμμή που συνενώνει τον χειριστή με την περίπτωση χρήσης, όπως δείχνει και η Εικόνα 1-5, στην οποία ένας πελάτης σχετίζεται με τις περιπτώσεις χρήσης «Ανάληψη Μετρητών» και «Κατάθεση Μετρητών». Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως αν μιλούσαμε για ένα ταμείο μίας τράπεζας και όχι για ένα ATM, ο βασικός χειριστής για την ανάληψη μετρητών θα ήταν ο ταμίας της τράπεζας και όχι ο πελάτης, μια και ο ταμίας θα κάνει την ανάληψη για λογαριασμό του πελάτη. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική διότι οι προδιαγραφές μπορεί να είναι διαφορετικές για διαφορετικούς χειριστές, ακόμα και αν πρόκειται για την ίδια ουσιαστικά εργασία. Ο ταμίας της τράπεζας, για παράδειγμα, δεν απαιτείται να πιστοποιηθεί από το σύστημα κάθε φορά που κάνει ανάληψη μετρητών, σε αντίθεση με έναν πελάτη ενός ATM που απαιτείται να πιστοποιηθεί από το σύστημα για κάθε συναλλαγή.

15 Εισαγωγή στη UML 27 ATM Ανάληψη Μετρητών Πελάτης Κατάθεση Μετρητών Εικόνα 1-4: Πλαίσιο συστήματος στο διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης Ανάληψη Μετρητών Πελάτης Κατάθεση Μετρητών Εικόνα 1-5: Σχέση χειριστή με περιπτώσεις χρήσης

16 28 Κεφάλαιο 1 Συμπερίληψη Η συμπερίληψη (include) είναι μία ειδική περίπτωση σχέσης, στην οποία σχετίζουμε δύο περιπτώσεις χρήσης. Η μία περίπτωση χρήσης συμπεριλαμβάνει την άλλη. Η έννοια της συμπερίληψης είναι υποχρεωτική, δηλαδή πάντα η μία περίπτωση χρήσης θα συμπεριλαμβάνει την άλλη. Χρησιμοποιούμε τη συμπερίληψη όταν η ίδια λειτουργικότητα περιλαμβάνεται σε περισσότερες από μία περιπτώσεις χρήσης. Για παράδειγμα, έχοντας τις περιπτώσεις χρήσης «Ανάληψη Μετρητών» και «Κατάθεση Μετρητών» για ένα ATM, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και στις δύο μία περίπτωση χρήσης «Πιστοποίηση Πελάτη» η οποία θα αφορά την πιστοποίηση του πελάτη. Επειδή η πιστοποίηση του πελάτη (εισαγωγή PIN που αντιστοιχεί στην κάρτα, αναγνώριση αν ο πελάτης είναι έγκυρος, χειρισμός λάθους PIN κ.λπ.) είναι υποχρεωτική γι αυτές και για άλλες περιπτώσεις χρήσης, το προτιμότερο είναι όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1-6 να δείξουμε την πιστοποίηση ως μία ξεχωριστή περίπτωση χρήσης, η οποία συμπεριλαμβάνεται από όλες τις άλλες περιπτώσεις χρήσης που χρειάζονται πιστοποίηση πελάτη. Η φορά του βέλους στη συμπερίληψη είναι από την περίπτωση χρήσης που συμπεριλαμβάνει προς αυτήν που συμπεριλαμβάνεται. Ανάληψη Μετρητών <<include>> Πελάτης Πιστοποίηση Πελάτη <<include>> Κατάθεση Μετρητών Εικόνα 1-6: Σχέση συμπερίληψης μεταξύ περιπτώσεων χρήσης Επέκταση Η επέκταση (extend) όπως και η συμπερίληψη, καθορίζει μία σχέση μεταξύ δύο περιπτώσεων χρήσης, στην οποία σχέση μία περίπτωση χρήσης επεκτείνεται προαιρετικά από μία άλλη, ανάλογα με τις επιλογές ή την κατάσταση κάποιου χειριστή (βασικού ή δευτερεύοντος). Η σχέση αυτή μπορεί να προκύψει σε συγκεκριμένα σημεία της λειτουργικότητας της βασικής ροής της περίπτωσης χρήσης τα οποία ονομάζονται σημεία επέκτασης (extension points). Έστω, για παράδειγμα, ότι για να γίνει η ανάληψη μετρητών, το σύστημα θα πρέπει να επικοινωνήσει με το εξωτερικό «Σύστημα Χειρισμού Χρημάτων», το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξαγωγή των μετρητών. Το σύστημα αυτό είναι ένας από

17 Εισαγωγή στη UML 29 τους χειριστές της περίπτωσης χρήσης «Ανάληψη Μετρητών» και ενδέχεται να μην έχει τα κατάλληλα χαρτονομίσματα για την εξαγωγή του ποσού που ζήτησε ο πελάτης. Στην περίπτωση αυτή, η περίπτωση χρήσης «Ανάληψη Μετρητών» επεκτείνεται από την περίπτωση χρήσης «Αδυναμία Εξαγωγής Ποσού», η οποία είναι η ίδια περίπτωση χρήσης μέχρι του σημείου όπου ο πελάτης ζητάει το ποσό και ο χειριστής «Σύστημα Εξαγωγής Χρημάτων» διαπιστώνει πως αδυνατεί να εξαγάγει αυτό το ποσό. Η Εικόνα 1-7 παρουσιάζει το παραπάνω παράδειγμα. Αδυναμία Εξαγωγής Ποσού Σύστημα εξαγωγής χρημάτων Ανάληψη Μετρητών <<include>> Πελάτης Πιστοποίηση Πελάτη <<include>> Κατάθεση Μετρητών Εικόνα 1-7: Σχέση επέκτασης μεταξύ περιπτώσεων χρήσης Διαγράμματα κλάσεων Τα διαγράμματα κλάσεων είναι ο πρώτος τύπος διαγράμματος της UML που θα δούμε και ο οποίος έχει άμεση σχέση με τα αντικειμενοστρεφή συστήματα. Τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης που συζητήσαμε είναι διαγράμματα καταγραφής προδιαγραφών και είναι χρήσιμα για κάθε τύπο συστήματος. Τα αντικειμενοστρεφή συστήματα όμως, λειτουργούν ως μία συλλογή συνεργαζόμενων αντικειμένων. Τα αντικείμενα αποτελούν στιγμιότυπα κλάσεων η κλάση είναι ένας τύπος από τον οποίο δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος αντικείμενα που ανήκουν στον τύπο αυτόν. Είναι λοιπόν χρήσιμο να καταγράψουμε τις κλάσεις που ανήκουν σε ένα σύστημα και τις μεταξύ τους συσχετίσεις. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνουμε με ένα διάγραμμα κλάσεων.

18

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

UML: Unified modelling language

UML: Unified modelling language UML: Διαγράμματα UML: Unified modelling language Γλώσσα μοντελοποίησης για ανάλυση και σχεδιασμό Παρέχει το συμβολισμό για ανάλυση και σχεδιασμό. Είναι γλώσσα συμβολισμού. Δεν είναι ολόκληρη μεθοδολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Τεχνολογία Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

09 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εαρινό εξάμηνο

09 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εαρινό εξάμηνο 09 Η γλώσσα UML I Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Unified Modeling Language

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο...13 1.2 Πως αναπτύχθηκε η UML...14 1.3 Κατανοώντας την UML...15 1.4 Αναγνωρίζοντας τα επί μέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Περιπτώσεων Χρήσης

Ανάλυση Περιπτώσεων Χρήσης Ανάλυση Περιπτώσεων Χρήσης ανάλυση απαιτήσεων ü Διαγράμματα Δραστηριότητας. Επιχειρησιακή μοντελοποίηση και ροή εργασιών σε περιπτώσεις χρήσης ü Μοντελοποίηση Πεδίου. Δημιουργία διαγραμμάτων κλάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 21/11/2016 Τεχνολογία Λογισμικού & Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Ανάλυση Συστημάτων Object Diagrams Διαγράμματα Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

09 Η γλώσσα UML II. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο

09 Η γλώσσα UML II. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο 09 Η γλώσσα UML II Τεχνολογία Λογισμικού Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χειμερινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Μοντελοποίηση συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο 08 Η γλώσσα UML I Τεχνολογία Λογισμικού Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χειμερινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Unified Modeling Language

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα παρουσίασης Actors Σενάρια Περιεχόμενο περιπτώσεων χρήσης Πρότυπα περιπτώσεων χρήσης Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης

περιεχόμενα παρουσίασης Actors Σενάρια Περιεχόμενο περιπτώσεων χρήσης Πρότυπα περιπτώσεων χρήσης Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης Περιπτώσεις Χρήσης περιεχόμενα παρουσίασης Actors Σενάρια Περιεχόμενο περιπτώσεων χρήσης Πρότυπα περιπτώσεων χρήσης Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης περιπτώσεις χρήσης Τι θα κάνει το λογισμικό για κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ανάλυση απαιτήσεων Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με : Δημιουργία μοντέλων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ανάλυση απαιτήσεων Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με : Δημιουργία μοντέλων ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι Μηχανικοί Λογισμικού παράγουν μοντέλα που βοηθούν στη διατύπωση των απαιτήσεων με τη μορφή προδιαγραφών. Η εργασία της παραγωγής μοντέλων περιγράφεται ως ανάλυση απαιτήσεων. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Πεδίου

Μοντελοποίηση Πεδίου Μοντελοποίηση Πεδίου περιεχόμενα παρουσίασης Εννοιολογικές κλάσεις Συσχετίσεις εννοιολογικών κλάσεων Τύποι ιδιοτήτων Γενίκευση Συχνά σφάλματα μοντελοποίησης πεδίου Εννοιολογικές κλάσεις και κλάσεις λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης

Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης Use case diagrams Περιγράφουν τη συμπεριφορά ενός συστήματος από την οπτική γωνία ενός χρήστη. Το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης περιλαμβάνει : Τις ίδιες τις περιπτώσεις χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα παρουσίασης

περιεχόμενα παρουσίασης Ανάλυση Απαιτήσεων περιεχόμενα παρουσίασης Δημιουργία μοντέλου Προσεγγίσεις Μοντελοποίησης Μοντελοποίηση δεδομένων Διαγράμματα ροής δεδομένων Μη διαγραμματικά μοντέλα ανάλυσης Διαγράμματα δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Rational Unified Process:

Rational Unified Process: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Μεταπτυχιακό µάθηµα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καθ. Ε. Σκορδαλάκης, ρ. Β. Βεσκούκης Rational Unified

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εικόνων Πρόλογος της τρίτης έκδοσης Πρόλογος της πρώτης έκδοσης... 23

Κατάλογος εικόνων Πρόλογος της τρίτης έκδοσης Πρόλογος της πρώτης έκδοσης... 23 Περιεχόμενα Κατάλογος εικόνων... 15 Πρόλογος της τρίτης έκδοσης... 19 Πρόλογος της πρώτης έκδοσης... 23 Πρόλογος... 25 Γιατί να ασχοληθεί κανείς με τη UML;... 27 Η δομή του βιβλίου... 27 Αλλαγές της τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Τεχνολογία Λογισμικού 8ο Εξάμηνο 2018 19 Unified Modeling Language II Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Μοντελοποίηση δομής Διαγράμματα κλάσεων Class diagrams

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα Κλάσεων στη Σχεδίαση

Διαγράμματα Κλάσεων στη Σχεδίαση Διαγράμματα Κλάσεων στη Σχεδίαση περιεχόμενα παρουσίασης Αφηρημένες κλάσεις Ιδιότητες Λειτουργίες Απλοί τύποι Συσχετίσεις Εξάρτηση Διεπαφές αφηρημένες κλάσεις Οι αφηρημένες κλάσεις δεν μπορούν να δημιουργήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα UML για την τεκμηρίωση της Αρχιτεκτονικής

Διαγράμματα UML για την τεκμηρίωση της Αρχιτεκτονικής Διαγράμματα UML για την τεκμηρίωση της Αρχιτεκτονικής περιεχόμενα παρουσίασης Διαγράμματα πακέτων Διαγράμματα συστατικών Διαγράμματα παράταξης Το μοντέλο των 4+1 όψεων τεκμηρίωση αρχιτεκτονικής και UML

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα UML στην Ανάλυση. Μέρος Γ Διαγράμματα Επικοινωνίας Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Μηχανής Καταστάσεων

Διαγράμματα UML στην Ανάλυση. Μέρος Γ Διαγράμματα Επικοινωνίας Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Μηχανής Καταστάσεων Διαγράμματα UML στην Ανάλυση Μέρος Γ Διαγράμματα Επικοινωνίας Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Μηχανής Καταστάσεων περιεχόμενα παρουσίασης Διαγράμματα επικοινωνίας Διαγράμματα ακολουθίας Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Εισαγωγή. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Εισαγωγή. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία Προγραμματισμού 1 / 24 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams

Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης Use Cases and Use Case Diagrams Τι είναι οι Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)! Eίναι µια τεχνική αποτύπωσης των λειτουργικών απαιτήσεων ενός συστήµατος!

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 14/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Class Diagrams Διαγράμματα Κλάσεων Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη

Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη Μοντέλα και μέθοδοι τεχνολογίας λογισμικού Διομήδης Σπινέλλης Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών dds@aueb.gr http://www.dmst.aueb.gr/dds

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Αρχιτεκτονική Λογισμικού Αρχιτεκτονική Λογισμικού περιεχόμενα παρουσίασης Τι είναι η αρχιτεκτονική λογισμικού Αρχιτεκτονική και απαιτήσεις Σενάρια ποιότητας Βήματα αρχιτεκτονικής σχεδίασης Αρχιτεκτονικά πρότυπα Διαστρωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005 Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005 Περιεχόμενα Παρουσίασης Εισαγωγικά Προαπαιτούμενα Πρόγραμμα διαλέξεων Εργασίες Λογισμικό Εισαγωγή στην UML Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων. Εισαγωγή στην UML. Βασίλειος Βεσκούκης

Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων. Εισαγωγή στην UML. Βασίλειος Βεσκούκης Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Εισαγωγή στην UML Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@unipi.gr v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 893 ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Πάνος Φιτσιλής Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και

Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)- Γενικά Περίπτωση χρήσης: ένα σύνολο διαδοχικών ενεργειών (που μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικές ενέργειες) το οποίο οδηγεί σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμαγιαέναν χειριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων,

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Περιπτώσεις Χρήσης (Προδιαγραφές Απαιτήσεων) Ιδέα του Jacobson ( 92, OOSE) μηχανισμός ανακάλυψης και καταγραφής των λειτουργικών απαιτήσεων ιστορίες χρήσης του συστήματος εργαλείο ανάλυσης ακόμη και σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Μέρος 1 Επισκόπηση 27 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 29 1.1 Συχνές ερωτήσεις για την τεχνολογία λογισμικού 31 1.2 Επαγγελματική και ηθική ευθύνη 41 Κύρια σημεία 46 Πρόσθετες πηγές 46 Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας 1 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Απεικονίζουν την αλληλεπίδραση των αντικειμένων μέσω μηνυμάτων Η ανάθεση αρμοδιοτήτων περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού 9/10/2017 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων UML - Unified

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 6 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 10/10/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ενότητα 9: Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Όψεις Αρχιτεκτονικής Λογισμικού, Διαγράμματα UML Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού UML Διαγράμματα Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού 3/12/2018 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Physical Diagrams Διαγράμματα Υλοποίησης Διαγράμματα UML Διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (9)

ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (9) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (9) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού με Ανοιχτό Λογισμικό Δρ. Γεώργιος Κακαρόντζας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Μηχανική Λογισμικού με Ανοιχτό Λογισμικό Δρ. Γεώργιος Κακαρόντζας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Μηχανική Λογισμικού με Ανοιχτό Λογισμικό Δρ. Γεώργιος Κακαρόντζας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 1 Ατζέντα Εισαγωγή Εργαλεία Ανοιχτού Λογισμικού για Μηχανικούς Λογισμικού Χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 7 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 7 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 7 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Πρωτοτυποποίηση Προγραµµατισµός υλοποίησης Ανάπτυξη συστήµατος Μοναδιαίος έλεγχος Ολοκλήρωση 2 3 Η υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (2ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (2ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (2ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Βασικές Έννοιες Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού Διαγράμματα κλάσεων» Βασίλειος Καρακόιδας

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Βασικές Έννοιες Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού Διαγράμματα κλάσεων» Βασίλειος Καρακόιδας Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων «Βασικές Έννοιες Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού Διαγράμματα κλάσεων» Βασίλειος Καρακόιδας 7 12 2005 Περιεχόμενα Παρουσίασης Βασικές Έννοιες Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE Το path που ακολουθούμε για να ανοίξουμε το εργαλείο είναι: Start All Programs Lab Programs Rational Software Rational Rose Enterprise Edition 1 ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 4 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 4 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 4 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Βασικές έννοιες αντικειµενοστεφούς τρόπου ανάπτυξης Τι είναι κλάση Τι είναι αντικείµενο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Καθηγήτρια ΦΕΡΦΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Η σχεδίαση με τον παραδοσιακό τρόπο απαιτεί αυξημένο χρόνο, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016 FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016 Μ6. Φάσεις ανάπτυξης λογισμικού: προδιαγραφές, σχεδίαση, υλοποίηση, επαλήθευση, τεκμηρίωση, συντήρηση προγραμμάτων Δρ. Γεώργιος Παπαλάμπρου Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016 FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016 Μ6. Φάσεις ανάπτυξης λογισμικού: προδιαγραφές, σχεδίαση, υλοποίηση, επαλήθευση, τεκμηρίωση, συντήρηση προγραμμάτων Δρ. Γεώργιος Παπαλάμπρου Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 2: Βασικές Έννοιες Τεχνολογίας Λογισμικού Ο Ρόλος του Τεχνολόγου Λογισμικού Επιστήμη Υπολογιστών Πελάτης 2 Θεωρίες Λειτουργίες Υπολογιστή Πρόβλημα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείγματα Ανάπτυξης

Υποδείγματα Ανάπτυξης Υποδείγματα Ανάπτυξης περιεχόμενα παρουσίασης Αποσύνθεση Αφαίρεση Μοντελοποίηση Η δεδομένο λειτουργική προσέγγιση Η αντικειμενοστρεφής προσέγγιση αποσύνθεση Όταν επιχειρούμε τη λύση ενός προβλήματος, πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΗΜΜΥ 420 htsalapa@inf.uth.gr (e-ce.uth.gr) 1 Εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος Ιστοσελίδα: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/mhx330/

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού 14/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μοντέλα Παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Θ.Ε. ΠΛΗ24

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Θ.Ε. ΠΛΗ24 Α/Α ΕΒΔΟΜΑΔ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΛΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΕΣ ΟΣΣ ΤΟΜΟΣ Β: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ 1 / 1 02/10/06 ~ 08/10/06 2 / 2 09/10/06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεσσαλονίκη 17-12-2006 Αγαπητοί φοιτητές & φοιτήτριες, στη συνέχεια θα συνοψίσω το περιεχόµενο της δεύτερης φετινής ΟΣΣ, η οποία διεξήχθη την Κυριακή 10 εκεµβρίου µε παρόντες τους 23 από τους 32+2 φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα