15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουµπουρή Τηλ , φαξ , 670 Κηφισιά, Αριθ. πρωτ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 49/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού (κωδ ) Πίστωση ,00 µε ΦΠΑ 1. Την κείµενη νοµοθεσία 2. Την απόφαση Σ 21/ , θέµα 16, τροποποίηση πιστώσεων των διαγωνισµών του ΠΠΥΥ Την απόφαση Σ 9/ , θέµα 11, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Προκηρύσσουµε Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (κωδ ). 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναθέτουσα αρχή Είδος διαγωνισµού Κριτήριο κατακύρωσης Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ Πρόχειρος Χαµηλότερη τιµή Προϋπολογισµός ,00 µε ΦΠΑ, προϋπολογισµός 2015 κ 2016 ιάρκεια σύµβασης Κατάθεση προσφορών έως 12 µήνες Πέµπτη, , ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο Ηµεροµηνία διενέργειας Πέµπτη, , ώρα 12:00 Τόπος διενέργειας Ισχύς προσφορών Αίθουσα ιοικητικού Συµβουλίου 120 ηµερολογιακές ηµέρες 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση σε ένα στάδιο Αντικείµενο του έργου είναι η συντήρηση όλων των ανελκυστήρων του ΓΝΑ ΚΑΤ, ως στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και η επισκευή αυτών σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς. Η επισκευή περιλαµβάνει εργασία και ανταλλακτικά.

2 Α/Α Νο 1 Νο 2 Νο 3 Νο 4 Νο 5 Νο 6 Νο 7 Νο 8 Νο 9 Νο 10 Νο 11 Νο 12 Νο 13 Νο 14 Νο 15 Νο 16 Νο 17 Νο 18 Νο 19 Νο 20 Νο 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝΑ ΚΑΤ Ονοµασία, περιγραφή, θέση Προσωπικού, Βρυώνειο Ασθενοφόρο αριστερό, Βρυώνειο Ασθενοφόρο δεξιό, Βρυώνειο Βοηθητικό-απορριµµάτων, Κεντρικό Κτίριο Τροφίµων τυφλό, Κεντρικό Κτίριο Κουζινών δεξιό, Κεντρικό Κτίριο Κουζινών αριστερό, Κεντρικό Κτίριο Επισκεπτών αριστερό, Κεντρικό Κτίριο Επισκεπτών δεξιό, Κεντρικό Κτίριο Προσωπικού, Νέα Πτέρυγα Ασθενοφόρο, πρώην ΜΕΘ, Νέα Πτέρυγα Βοηθητικό-απορριµµάτων, Νέα Πτέρυγα Προσωπικού, Νέα Πτέρυγα, ΜΕΘ Προσωπικού µικρό, Ηρώων Πολυτεχνείου Ασθενοφόρο, Ηρώων Πολυτεχνείου Βοηθητικό, υδραυλικό, Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Προσωπικού, Κτίριο Σχολής Προσωπικού, Ερευνητικό Κέντρο Χειρουργείων, πασάκι καθαρών, Νέα Πτέρυγα Χειρουργείων, πασάκι ακαθάρτων, Νέα Πτέρυγα Χειρουργείων, πασάκι πλυντηρίων, Νέα Πτέρυγα 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι ανελκυστήρες που συντηρούνται υπόκεινται σε συστηµατικό έλεγχο καλής κατάστασης και ορθής λειτουργίας. Κατά τον έλεγχο εκτελούνται οι εξής εργασίες: Εξετάζεται αν υφίσταται βλάβη του φρέατος στο ηλεκτρολογικό κύκλωµα. Εξετάζονται τα τοιχώµατα του φρέατος της οροφής και του πυθµένα. Επιθεωρείται ο ισοζυγισµός των ευθυντηρίων ράβδων. Επιθεωρείται το εύκαµπτο καλώδιο και το κουτί σύνδεσης. Επιθεωρούνται και καθαρίζονται οι διακόπτες και προµανδάλωσης. 2

3 Επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής. Εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής. Εξετάζονται τα σηµεία πρόσδεσης των συρµατόσχοινων επί του θαλάµου και των αντίβαρων, καθώς και της κατάστασής τους, σε όλο το µήκος έναντι µηχανικής καταπόνησης ή άλλης τυχόν φθοράς. Λιπαίνονται όλα τα κινούµενα εξαρτήµατα του ανελκυστήρα. Εξετάζεται η καλή λειτουργία του κουδουνιού κινδύνου. Εξετάζεται η κατάσταση των φερµουίτ της πέδης και των πεδίλων των ευθυντηρίων ράβδων. Γεµίζεται µε λάδι το κιβώτιο του ατέρµονα. Ωµοµετρούνται όλα τα κυκλώµατα για την εξακρίβωση τυχόν υπάρχουσας διαρροής. Εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόµων ανόδου-καθόδου. Εξετάζεται η ολίσθηση των συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθµιστή ταχύτητας. Εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόµου παρουσίας τάσης έναντι γης στα µεταλλικά µέρη. Εξετάζεται η κατάσταση των ασφαλειών. Εξετάζεται ο φωτισµός του θαλάµου, του µηχανοστασίου και του φρέατος. Κάθε άλλη εργασία ελέγχου και συντήρησης που δεν αναφέρεται ανωτέρω, αλλά επιβάλλεται από τη νοµοθεσία περί λειτουργίας ανελκυστήρων, καθώς και από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Γενικά ελέγχεται η καλή λειτουργία των ανελκυστήρων και λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή φθορών και πρόληψη ζηµιών. Κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητώς στα ανωτέρω, αλλά ορίζεται στη σχετική Νοµοθεσία και προβλέπεται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εκτός από τη συντήρηση, ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει και τις επισκευές λόγω βλάβης ή φθοράς, µε τις τιµές µονάδας για υλικά και εργασία που έχουν συµπεριληφθεί στη σύµβαση βάσει της οικονοµικής προσφοράς του. Σε περίπτωση που προκύψουν βλάβες ή φθορές για τις οποίες απαιτούνται υλικά ή εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, τα υλικά θα τα προµηθεύεται το 3

4 Νοσοκοµείο, ακολουθώντας τη νόµιµη διαδικασία, ενώ την εργασία θα αναλαµβάνει ο Ανάδοχος, µε τιµή µονάδας που θα ευρίσκεται σε εύλογη αναλογία µε τις τιµές µονάδας της σύµβασης για παρόµοιες, ανάλογες ή παραπλήσιες εργασίας. Αν η βλάβη σε ανελκυστήρα είναι υπαιτιότητα κακής συντήρησης ή ελέγχου, ευθύνεται ο Ανάδοχος, άρα όλο το κόστος της επισκευής θα τον βαρύνει. 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1. Η συντήρηση και η επισκευή των ανελκυστήρων πρέπει να εκτελείται: α. Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί κατασκευής και λειτουργίας ανελκυστήρων, καθώς και σύµφωνα µε κάθε άλλη σχετική υπόδειξη των αρµοδίων υπηρεσιών για την πρόληψη ατυχήµατος. β. Σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. γ. Από ειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό, που έχει τα προσόντα, τον τεχνικό εξοπλισµό, τα µέσα και τα εργαλεία που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. 2. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, σύµφωνα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει µε δαπάνες του το σύνολο των ανελκυστήρων σε ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, για κάλυψη αστικής ευθύνης, τόσο αυτού όσο και του Νοσοκοµείου, ως εξής τουλάχιστον: Σωµατικές βλάβες κατ άτοµο Υλικές ζηµιές τρίτων κατά περιστατικό Οµαδικό ατύχηµα (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) Σύνολο ευθύνης της εταιρείας για όλη τη διάρκεια ,00 ευρώ ,00 ευρώ ,00 ευρώ ,00 ευρώ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει τους ανελκυστήρες κατά τους όρους του παρόντος και τουλάχιστον για ένα τρίµηνο, πέρα από την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική και αστική, για οποιαδήποτε υλική ζηµιά ή ατύχηµα προσώπων, που τυχόν θα συµβεί κατά τη χρήση ή κακή λειτουργία αυτών, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, τόσο έναντι του Νοσοκοµείου, όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, υποχρεούµενος να αναλάβει κάθε σχετική δίκη, του Νοσοκοµείου οπωσδήποτε απαλλασσοµένου ρητά πάσης ευθύνης. 6. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να αναθέσει σε τρίτο την εκτέλεση των υποχρεώσεών του από τη σύµβαση που θα συνάψει µε το Νοσοκοµείο, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου. 7. Ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει απαιτήσεις του από τη σύµβαση σε Τράπεζες ή σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. 4

5 8. Η µη τήρηση έστω και ενός όρου της σύµβασης από τον Ανάδοχο έχει συνέπεια την έκπτωσή του, αφού προηγηθεί όχληση και δεν συµµορφωθεί µέσα σε 15 ηµερολογιακές µέρες από τη κοινοποίηση της όχλησης. 9. Η συντήρηση εκτελείται κατά τις ώρες που θα υποδεικνύει η Τεχνική Υπηρεσία, µε τρόπο ώστε να µην εµποδίζεται η λειτουργία του Νοσοκοµείου, αλλά και να επιτυγχάνεται η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση. 10. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή επισκευής βλαβών ή επιθεώρησης κλπ πρέπει να τηρούνται οι κανονισµοί ασφάλειας που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 11. Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει ως εξής: α. Αν δεν απαιτούνται υλικά, µέσα σε 2 ώρες, από την αναγγελία, η οποία είναι βεβαιωµένη είτε γίνει προφορικά είτε τηλεφωνικά είτε µε sms είτε µε µέιλ είτε µε φαξ. β. Αν απατούνται υλικά που περιλαµβάνονται στη σύµβαση, µέσα σε 24 ώρες, από την αναγγελία. εν συµπεριλαµβάνονται στο 24ωρο Σάββατα, Κυριακές και αργίες γ. Αν απατούνται υλικά που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, µέσα σε 2 ώρες από την παράδοση του υλικού από το Νοσοκοµείο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάγνωση της βλάβης να υποδείξει τα υλικά που απαιτούνται, το πιθανό κόστος αυτών και δύο τουλάχιστον πιθανούς προµηθευτές. Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις ώρες του 24ώρου και για όλες τις ηµέρες του έτους. 12. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει µετά την αναγγελία της βλάβης µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, τότε υποχρεούται να καταβάλει στο Νοσοκοµείο, λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας, το ποσό των 150,00 για κάθε παράβαση. 13. Τα τοποθετηµένα από τον Ανάδοχο ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε ελάττωµα. Πριν από την τοποθέτησή, τους επιθεωρούνται από τον αρµόδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στον οποίο θα παραδίδονται και τα αντικαθιστάµενα φθαρµένα εξαρτήµατα. 14. Σηµειώνεται ότι πρέπει να είναι παρών στο Νοσοκοµείο κάθε εργάσιµη µέρα, 07:00-15:00, ειδικευµένος Τεχνίτης του Αναδόχου, που έχει τα νόµιµα προσόντα, τον τεχνικό εξοπλισµό, τα µέσα και τα εργαλεία που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. 15. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει αναλυτική τεχνική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων, το αργότερο µέσα σε 30 ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή τα σύµβασης. Η έκθεση θα συµπεριλαµβάνει και προτάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης, καθώς και τα αντίστοιχα κόστη. 5

6 Ανάλογη έκθεση είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να καταθέσει και 30 ηµερολογιακές µέρες πριν από τη λήξη της σύµβασης. 6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Οι τιµές µονάδας των ανταλλακτικών (υλικά και εργασία) που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την επισκευή των ανελκυστήρων σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς καθορίζονται από την οικονοµική προσφορά του για τις τιµές µονάδας των ανταλλακτικών. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να αγοράσει όλα τα ανταλλακτικά του πίνακα ανταλλακτικών, αλλά µόνο αυτά που θα χρησιµοποιηθούν τελικώς. ηλ. ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µόνο για τα ανταλλακτικά (υλικά και εργασία) που θα χρησιµοποιήσει. 7. ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης είναι 12 µήνες, µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου να την παρατείνει µονοµερώς για 2 µήνες και 10 ακόµη µε τη σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου. 8. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες, ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που: α) µπορούν να αποδείξουν, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειµένου του διαγωνισµού, β) έχουν τα από τον Νόµο απαιτούµενα προσόντα, γ) έχουν πιστοποίηση ISO 9001:2008, 18001:2007, 14001:2004 στην εγκατάσταση και στη συντήρηση ανελκυστήρων. Ολα τα σχετικά στοιχεία θα κατατεθούν στην Τεχνική Προσφορά του συµµετέχοντος. 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τους συµµετέχοντες γίνεται νοµίµως στην ταχυδροµική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο που δηλώνει ο συµµετέχων µε υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους: α) «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 11, 12, 13. Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου. Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί µέρους «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του διενεργούντος τον διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας. 6

7 11. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ O φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει: 1) Υπεύθυνη δήλωση για τα δικαιολογητικά συµµετοχής, 2) Υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία επικοινωνίας, 3) Υπεύθυνη δήλωση για την ενηµέρωση επί του έργου. Ολες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα συνηµµένα στη διακήρυξη υποδείγµατα. 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα απαιτούµενα στην παράγραφο 8 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένα τα δύο έντυπα οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτονται στη διακήρυξη. Ενα για τα ανταλλακτικά και ένα για τη συγκεντρωτική οικονοµική προσφορά. 14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, ως προς το άθροισµα της προσφερόµενη τιµής για τη συντήρηση των ανελκυστήρων και της προσφερόµενης τιµής για ανταλλακτικά (υλικά και εργασία), εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή. 15. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία. Συνηµµένα: 1. Πίνακας ανταλλακτικών µε πίστωση ανά ανταλλακτικό και συνολικά 2. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για τα δικαιολογητικά συµµετοχής 3. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία επικοινωνίας 4. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για την ενηµέρωση επί του έργου 5. Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς για ανταλλακτικά 6. Υπόδειγµα συγκεντρωτικής οικονοµικής προσφοράς 7

8 1. Πίνακας ανταλλακτικών Α/Α Περιγραφή Μονάδα Πίστωση (µε τοποθέτηση) 1 Συρµατόσχοινο ως Φ11, 8x19 ΜΕΤΡΟ 1,13 2 Επαφή πόρτας ΤΕΜ 3,11 3 Περιέλιξη κινητήρα 1 ταχύτητας ως 10 HP ΤΕΜ 302,40 4 Περιέλιξη κινητήρα 2 ταχυτήτων ως 10 HP ΤΕΜ 388,80 5 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 40 A ΤΕΜ 17,98 6 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 80 A ΤΕΜ 45,49 7 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 100 A ΤΕΜ 51,14 8 Μ/ς πολλών εξόδων µονοφασικός 300 KVA ΤΕΜ 27,38 9 Μ/ς πολλών εξόδων τριφασικός 300 KVA ΤΕΜ 27,38 10 Μ/ς πολλών εξόδων µονοφασικός 600 KVA ΤΕΜ 42,10 11 Μ/ς πολλών εξόδων τριφασικός 600 KVA ΤΕΜ 42,10 12 Περιέλιξη πηνίου φρένου για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 86,40 13 Περιέλιξη πηνίου φρένου για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 103,68 14 Βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι AC ή DC 2 ή 3 επαφών ΤΕΜ 3,95 15 Χρονικό βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΕΜ 8,22 16 Ηλεκτρονόµος γης µε επαναφορά ΤΕΜ 7,04 17 Φερµουίτ για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 38,88 18 Φερµουίτ για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 51,84 19 Αντικατάσταση διακόπτη χείλους δαπέδου ΤΕΜ 5,88 20 Καλώδιο εύκαµπτο 12x1 πλακέ εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 1,66 21 Καλώδιο εύκαµπτο 24x1 πλακέ εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 2,51 22 Καλώδιο ΝΥΑ 1mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 3,82 23 Καλώδιο ΝΥΑ 7x1mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 4,39 24 Καλώδιο ΝΥY 3x2.5mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 4,18 25 Καλώδιο ΝΥY 3x4mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 5,90 26 Καλώδιο ΝΥY 3x6mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 8,64 27 Καλώδιο ΝΥY 3x10mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 12,96 28 Καλώδιο ΝΥY 3x16mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 15,84 29 Σωλήνας HELIFLEX Φ12 ΜΕΤΡΟ 1,45 30 Σωλήνας HELIFLEX Φ16 ΜΕΤΡΟ 1,90 8

9 31 Σωλήνας HELIFLEX Φ20 ΜΕΤΡΟ 3,00 32 Κανάλι µεταλλικό ή πλαστικό 40x100 ΜΕΤΡΟ 2,74 33 Κουτί πλαστικό 100x100 ΤΕΜ 2,10 34 Κουτί πλαστικό 100x150 ΤΕΜ 2,39 35 Αυτόµατος ηλεκτροκινητήρα ως 10 ΗΡ µε θερµικό ΤΕΜ 23,33 36 Αυτόµατος ηλεκτροκινητήρα ως 20 ΗΡ µε θερµικό ΤΕΜ 46,31 37 Θερµικό τριφασικό ηλεκτρονόµου ΤΕΜ 9,72 38 Ανορθωτής ως 5 Α ΤΕΜ 1,90 39 Ανορθωτής ως 10 Α ΤΕΜ 1,90 40 Πυκνωτής ως 1000 ΤΕΜ 0,43 41 ίοδος ΤΕΜ 0,10 42 Επιτηρητής τάσης ΤΕΜ 13,32 43 Control SIMPLEX 2 ταχυτήτων, 9 στάσεων, 10 ΗΡ, ηλεκτρονικό ΤΕΜ 709,34 44 Control SIMPLEX 2 ταχυτήτων, 10 στάσεων, 10 ΗΡ, ηλεκτρονικό ΤΕΜ 709,34 45 Πλακέτα SIMPLEX 2 ταχυτήτων, ως 9 στάσεων ΤΕΜ 216,00 46 Φωτοκύτταρο εισόδου θαλάµου ΤΕΜ 35,95 47 ιακόπτες βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΕΜ 15,84 48 ιακόπτες τέρµατος διαδροµής ΤΕΜ 6,05 49 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση άνω µέρος ΤΕΜ 80,35 50 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση κάτω µέρος ΤΕΜ 46,66 51 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση άνω & κάτω µέρος ΤΕΜ 127,01 52 Λάστιχα ρεγουλατόρου ΤΕΜ 1,14 53 Ολισθητήρας σασί µεταλλικός πλήρης ΤΕΜ 17,28 54 Ολισθητήρας σασί PVC ΤΕΜ 2,33 55 Ολισθητήρας σασί µεταλλικός ΤΕΜ 17,28 56 Ελαστικά παρεµβύσµατα δακτυλίδια ολισθητήρα ΤΕΜ 0,95 57 Περιέλιξη ανεµιστήρα ΤΕΜ 79,20 58 Ανεµιστήρας κινητήρα µονοφασικός ΤΕΜ 181,44 59 Ηλεκτροµαγνητική µανδάλωση ΤΕΜ 56,16 60 Περιέλιξη πηνίου φρένων για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 77,76 61 Περιέλιξη πηνίου φρένων για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 86,40 62 Επικρουστήρες θαλάµου ΤΕΜ 7,57 9

10 63 Επικρουστήρες αντίβαρων ΤΕΜ 8,64 64 ιάταξη ζυγίσεως ΤΕΜ 285,12 65 Ρεγουλατόρος διπλής ενέργειας αντικατάσταση άνω µέρος ΤΕΜ 80,35 66 Ρεγουλατόρος διπλής ενέργειας αντικατάσταση κάτω µέρος ΤΕΜ 46,66 67 Σύστηµα αρπάγης διπλής ενέργειας ΤΕΜ 388,80 68 Μετατροπή φωτισµού (πυρακτώσεως σε φθορισµού σετ κοµπλέ) ΤΕΜ 158,40 69 Κουδούνι συναγερµού ΤΕΜ 2,59 70 Ελατήρια πατώµατος θύρας ΤΕΜ 0,38 71 Σετ λάστιχα σασί κοµπλέ ΤΕΜ 38,88 72 Πλαστικά οροφής Μ2 30,24 73 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 148,67 74 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 216,00 75 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 432,00 76 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 518,40 77 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 195,02 78 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 259,20 79 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 388,80 80 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 475,20 81 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 561,60 82 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστήφ700/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 691,20 83 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 188,70 84 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 269,58 85 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 349,92 86 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 241,92 87 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 475,20 88 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 691,20 89 Κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 10ΗΡ ΤΕΜ 86,40 90 Κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 20ΗΡ ΤΕΜ 138,24 91 Ρουλεµάν µηχανής ή κινητήρα ως 10ΗΡ ΤΕΜ 103,68 92 Ρουλεµάν µηχανής ή κινητήρα ως 20 ΗΡ ΤΕΜ 172,80 93 Ρουλεµάν και κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 10 ΗΡ ΤΕΜ 198,72 94 Ρουλεµάν και κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 20 ΗΡ ΤΕΜ 259,20 10

11 95 Κώνος συρµατόσχοινου ΤΕΜ 8,64 96 Πάτωµα θαλάµου πλήρες ΤΕΜ 5,64 97 Πάτωµα θαλάµου αντικατάσταση επίστρωσης ΤΕΜ 72,00 98 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 1 σηµείο ΤΕΜ 20,16 99 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 2 σηµεία ΤΕΜ 36, Κοµβιοδόχη θέσεων µε 5 σηµεία ΤΕΜ 86, Κοµβιοδόχη θέσεων µε 10 σηµεία ΤΕΜ 146, Κοµβίο απλό ΤΕΜ 6, Κοµβίο αφής ΤΕΜ 8, Κοµβίο αντιβανδαλιστικό ΤΕΜ 8, DISPLAY & τόξα ΤΕΜ 15, ιακόπτης κοµβιοδόχης ΤΕΜ 9, Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 648, Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 14 HP ΤΕΜ 734, Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 907,20 Αθροισµα ,13 ΦΠΑ 23% 3.384,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,61 11

12 2. Υπόδειγµα Υ για τα δικαιολογητικά συµµετοχής ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) Προς ΓΝΑ ΚΑΤ για τον διαγωνισµό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο/Η (όνοµα) : Επώνυµο : Ονοµα & επώνυµο πατέρα : Ονοµα & επώνυµο µητέρας : Ηµεροµηνία γέννησης : Τόπος γέννησης : Τόπος κατοικίας : Αριθµός δελτίου ταυτότητας : Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α. εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. β. εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π 118/2007). γ. εν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. δ. Είµαι ενήµερος ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. ε. Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά µου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι ζ. Ελαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. (Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 12

13 3. Υπόδειγµα Υ για τα στοιχεία επικοινωνίας ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) Προς ΓΝΑ ΚΑΤ για τον διαγωνισµό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο/Η (όνοµα) : Επώνυµο : Ονοµα & επώνυµο πατέρα : Ονοµα & επώνυµο µητέρας : Ηµεροµηνία γέννησης : Τόπος γέννησης : Τόπος κατοικίας : Αριθµός δελτίου ταυτότητας : Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τον υπογράφοντα, σχετικά µε τον διαγωνισµό, θα γίνεται νοµίµως στη κατωτέρω ταχυδροµική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω Ταχυδροµική διεύθυνση Φαξ Σταθερό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο (Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 13

14 4. Υπόδειγµα Υ για την ενηµέρωση επί του έργου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) Προς ΓΝΑ ΚΑΤ για τον διαγωνισµό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο/Η (όνοµα) : Επώνυµο : Ονοµα & επώνυµο πατέρα : Ονοµα & επώνυµο µητέρας : Ηµεροµηνία γέννησης : Τόπος γέννησης : Τόπος κατοικίας : Αριθµός δελτίου ταυτότητας : Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Εχω επισκεφθεί τον χώρο του έργου και έχω ενηµερωθεί πλήρως για τις συνθήκες εκτέλεσής του. (Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 14

15 5. Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς για τα ανταλλακτικά Α/Α Περιγραφή Μονάδα Τιµή (µε τοποθέτηση) 1 Συρµατόσχοινο ως Φ11, 8x19 ΜΕΤΡΟ 2 Επαφή πόρτας ΤΕΜ 3 Περιέλιξη κινητήρα 1 ταχύτητας ως 10 HP ΤΕΜ 4 Περιέλιξη κινητήρα 2 ταχυτήτων ως 10 HP ΤΕΜ 5 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 40 A ΤΕΜ 6 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 80 A ΤΕΜ 7 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 100 A ΤΕΜ 8 Μ/ς πολλών εξόδων µονοφασικός 300 KVA ΤΕΜ 9 Μ/ς πολλών εξόδων τριφασικός 300 KVA ΤΕΜ 10 Μ/ς πολλών εξόδων µονοφασικός 600 KVA ΤΕΜ 11 Μ/ς πολλών εξόδων τριφασικός 600 KVA ΤΕΜ 12 Περιέλιξη πηνίου φρένου για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 13 Περιέλιξη πηνίου φρένου για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 14 Βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι AC ή DC 2 ή 3 επαφών ΤΕΜ 15 Χρονικό βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΕΜ 16 Ηλεκτρονόµος γης µε επαναφορά ΤΕΜ 17 Φερµουίτ για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 18 Φερµουίτ για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 19 Αντικατάσταση διακόπτη χείλους δαπέδου ΤΕΜ 20 Καλώδιο εύκαµπτο 12x1 πλακέ εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 21 Καλώδιο εύκαµπτο 24x1 πλακέ εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 22 Καλώδιο ΝΥΑ 1mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 23 Καλώδιο ΝΥΑ 7x1mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 24 Καλώδιο ΝΥY 3x2.5mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 25 Καλώδιο ΝΥY 3x4mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 26 Καλώδιο ΝΥY 3x6mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 27 Καλώδιο ΝΥY 3x10mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 28 Καλώδιο ΝΥY 3x16mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 29 Σωλήνας HELIFLEX Φ12 ΜΕΤΡΟ 30 Σωλήνας HELIFLEX Φ16 ΜΕΤΡΟ 15

16 31 Σωλήνας HELIFLEX Φ20 ΜΕΤΡΟ 32 Κανάλι µεταλλικό ή πλαστικό 40x100 ΜΕΤΡΟ 33 Κουτί πλαστικό 100x100 ΤΕΜ 34 Κουτί πλαστικό 100x150 ΤΕΜ 35 Αυτόµατος ηλεκτροκινητήρα ως 10 ΗΡ µε θερµικό ΤΕΜ 36 Αυτόµατος ηλεκτροκινητήρα ως 20 ΗΡ µε θερµικό ΤΕΜ 37 Θερµικό τριφασικό ηλεκτρονόµου ΤΕΜ 38 Ανορθωτής ως 5 Α ΤΕΜ 39 Ανορθωτής ως 10 Α ΤΕΜ 40 Πυκνωτής ως 1000 ΤΕΜ 41 ίοδος ΤΕΜ 42 Επιτηρητής τάσης ΤΕΜ 43 Control SIMPLEX 2 ταχυτήτων, 9 στάσεων, 10 ΗΡ, ηλεκτρονικό ΤΕΜ 44 Control SIMPLEX 2 ταχυτήτων, 10 στάσεων, 10 ΗΡ, ηλεκτρονικό ΤΕΜ 45 Πλακέτα SIMPLEX 2 ταχυτήτων, ως 9 στάσεων ΤΕΜ 46 Φωτοκύτταρο εισόδου θαλάµου ΤΕΜ 47 ιακόπτες βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΕΜ 48 ιακόπτες τέρµατος διαδροµής ΤΕΜ 49 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση άνω µέρος ΤΕΜ 50 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση κάτω µέρος ΤΕΜ 51 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση άνω & κάτω µέρος ΤΕΜ 52 Λάστιχα ρεγουλατόρου ΤΕΜ 53 Ολισθητήρας σασί µεταλλικός πλήρης ΤΕΜ 54 Ολισθητήρας σασί PVC ΤΕΜ 55 Ολισθητήρας σασί µεταλλικός ΤΕΜ 56 Ελαστικά παρεµβύσµατα δακτυλίδια ολισθητήρα ΤΕΜ 57 Περιέλιξη ανεµιστήρα ΤΕΜ 58 Ανεµιστήρας κινητήρα µονοφασικός ΤΕΜ 59 Ηλεκτροµαγνητική µανδάλωση ΤΕΜ 60 Περιέλιξη πηνίου φρένων για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 61 Περιέλιξη πηνίου φρένων για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 62 Επικρουστήρες θαλάµου ΤΕΜ 16

17 63 Επικρουστήρες αντίβαρων ΤΕΜ 64 ιάταξη ζυγίσεως ΤΕΜ 65 Ρεγουλατόρος διπλής ενέργειας αντικατάσταση άνω µέρος ΤΕΜ 66 Ρεγουλατόρος διπλής ενέργειας αντικατάσταση κάτω µέρος ΤΕΜ 67 Σύστηµα αρπάγης διπλής ενέργειας ΤΕΜ 68 Μετατροπή φωτισµού (πυρακτώσεως σε φθορισµού σετ κοµπλέ) ΤΕΜ 69 Κουδούνι συναγερµού ΤΕΜ 70 Ελατήρια πατώµατος θύρας ΤΕΜ 71 Σετ λάστιχα σασί κοµπλέ ΤΕΜ 72 Πλαστικά οροφής Μ2 73 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 74 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 75 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 76 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 77 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 78 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 79 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 80 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 81 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 82 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστήφ700/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 83 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 84 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 85 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 86 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 87 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 88 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 89 Κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 10ΗΡ ΤΕΜ 90 Κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 20ΗΡ ΤΕΜ 91 Ρουλεµάν µηχανής ή κινητήρα ως 10ΗΡ ΤΕΜ 92 Ρουλεµάν µηχανής ή κινητήρα ως 20 ΗΡ ΤΕΜ 93 Ρουλεµάν και κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 10 ΗΡ ΤΕΜ 94 Ρουλεµάν και κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 20 ΗΡ ΤΕΜ 17

18 95 Κώνος συρµατόσχοινου ΤΕΜ 96 Πάτωµα θαλάµου πλήρες ΤΕΜ 97 Πάτωµα θαλάµου αντικατάσταση επίστρωσης ΤΕΜ 98 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 1 σηµείο ΤΕΜ 99 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 2 σηµεία ΤΕΜ 100 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 5 σηµεία ΤΕΜ 101 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 10 σηµεία ΤΕΜ 102 Κοµβίο απλό ΤΕΜ 103 Κοµβίο αφής ΤΕΜ 104 Κοµβίο αντιβανδαλιστικό ΤΕΜ 105 DISPLAY & τόξα ΤΕΜ 106 ιακόπτης κοµβιοδόχης ΤΕΜ 107 Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 108 Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 14 HP ΤΕΜ 109 Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ Αθροισµα ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το σύνολο µε ΦΠΑ υπερβαίνει την πίστωση18.099,61 ευρώ µε ΦΠΑ 23%, η προσφορά απορρίπτεται (Στη θέση αυτή ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας, και µονογραφή σε κάθε προηγούµενη σελίδα) 18

19 6. Υπόδειγµα συγκεντρωτικής οικονοµικής προσφοράς Α/Α Περιγραφή Αξία προ ΦΠΑ (Αριθµητικώς) Αξία προ ΦΠΑ (Ολογράφως) 1 Συντήρηση ανελκυστήρων 2 Ανταλλακτικά Αθροισµα (προ ΦΠΑ) ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (Αριθµητικώς) Οι ανωτέρω τιµές περιλαµβάνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ της αξίας προ ΦΠΑ αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Αν από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν υπάρχει διαφορά στην αξία προ ΦΠΑ για ανταλλακτικά µεταξύ της παρούσας συγκεντρωτικής προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς για τα ανταλλακτικά, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της παρούσας συγκεντρωτικής προσφοράς. (Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) ΠΡΟΣΟΧΗ Για την οικονοµική προσφορά για ανταλλακτικά και για τη συγκεντρωτική οικονοµική προσφορά οι διαγωνιζόµενοι θα συµπληρώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα ειδικά έντυπα, που είναι όπως τα ανωτέρω υποδείγµατα, αλλά φέρουν της 19

20 σφραγίδα του Νοσοκοµείου και είναι αριθµηµένα, και πρέπει να τα παραλάβουν από το Τµήµα Προµηθειών. Συντάκτης Τµηµατάρχης Προµηθειών Υποδιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Μπουµπουρή Ισµήνη Μαρτίνη Κώστας Λύτρας ιευθύντρια ιοικητικών Υπηρεσιών ιοικητής Παναγιώτα Ανδρούτσου Ευάγγελος Ι. Βουµβουλάκης 20

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού. Πίστωση 39.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού. Πίστωση 39. Κηφισιά, 07-01-2015 Αριθ. πρωτ. 465/13-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ, 21-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.800,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV 33696100-6), KAE 1359. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV 33696100-6), KAE 1359. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού Κηφισιά 06-11-2015 Αριθ. πρωτ. 13667 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003122557 2015-10-05

15PROC003122557 2015-10-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 02-10-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ (CPV ) ΚΑΕ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ (CPV ) ΚΑΕ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού Κηφισιά 24-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8297/24-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830792 2015-06-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002830792 2015-06-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 27-05-2015 Αριθ. πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤ & ΕΚΑ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ Κηφισιά, 30-11-2015 Αριθ. πρωτ. 14830 ΕΛΛΗΝΙΚ Η ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002701840 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 6-04-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 13.530,00 με ΦΠΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 13.530,00 με ΦΠΑ ΙΛΙΟΝ, 25-05-2015 Αριθ. πρωτ.:2146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785382 2015-05-19

15PROC002785382 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 05-05-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002896815 2015-07-07

15PROC002896815 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΠΙΣΤΩΣΗ: 31.150,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΠΙΣΤΩΣΗ: 31.150,00 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης Τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 prom3@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 615π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ, 14-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 03-06-2016 Αριθ. πρωτ.:8264/09-06-2016

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ.13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, FAX: 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 21-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού Κηφισιά, 29-04-2015 Αριθ. πρωτ. 6518/18-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 24.600,00 µε ΦΠΑ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 24.600,00 µε ΦΠΑ Κηφισιά, 27-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1258/28-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 35.282,3 µε ΦΠΑ. (ΠΠΥΥ 2012)

ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» (CPV 33141615-4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 35.282,3 µε ΦΠΑ. (ΠΠΥΥ 2012) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791819 2015-05-21

15PROC002791819 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757/670 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 27-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 3.794,20 με ΦΠΑ

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού. Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 3.794,20 με ΦΠΑ Κηφισιά, 28-11-2016 Αριθ. πρωτ. 15719/1-12-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 46/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 25-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΚΑ) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕ ΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΚΑ) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού ΙΛΙΟΝ, 9-12-2014 Αριθ. πρωτ. 5294 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862042 2015-06-22

15PROC002862042 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αριστείδης Γαλανάκης Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά, 10-06-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 9.073,36 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 33141800-8)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 9.073,36 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 33141800-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ, 21-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Σελίδα 1 / ΠΑΡΑΤΗΜΑ I/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004222840 16-04-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 14 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Κηφισιά, 12-04-16 Αριθ. Πρωτ. 41/14-04-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/16

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785218 2015-05-19

15PROC002785218 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 05-05-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Βέροια, 11 Νοεµβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «Ετήσια προληπτική συντήρηση χειρουργικών τραπεζών»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «Ετήσια προληπτική συντήρηση χειρουργικών τραπεζών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 05-07-2016 Αριθ. πρωτ.: 9524/08-07-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κηφισιά 12/02/2016 Αριθ. πρωτ. 2265/16-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633 φαξ 213 2086757 Prom12@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888597 2015-07-02

15PROC002888597 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 48/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 26-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 30/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV 30199330-2) ΠΙΣΤΩΣΗ 19.050,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1293)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV 30199330-2) ΠΙΣΤΩΣΗ 19.050,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1293) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 18/062014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:49/2014 Αρ. Πρωτ:8427

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757 prom3@kat-hosp.gr Κηφισιά 24-11-2015 Αριθ. πρωτ. 15314/04-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 30.000 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 30.000 με ΦΠΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 08/01/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 17/03/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4α/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τους όρους, τις εργασίες και τις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συντήρηση Ανελκυστήρων Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συντήρηση Ανελκυστήρων Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ανελκυστήρων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 7-2-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 5Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783130 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002783130 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 06-05-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 /2013 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003212699 2015-10-23

15PROC003212699 2015-10-23 15PROC003212699 2015-10-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ: «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ: «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8ΑΠ /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002716457 2015-04-20

15PROC002716457 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 20-04-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΑ συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2015 Αριθ. Διακ.: 251/14ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 6/10/2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 6/10/2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 23867 ΠΛΗΡ: Ε. ΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡ: 25/9/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: emitsop@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης οικονοµικής προσφοράς για την προµήθεια κλειδαριών/κλειδιών ελέγχου λειτουργίας και πρόσβασης ανελκυστήρα.

Προς: ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης οικονοµικής προσφοράς για την προµήθεια κλειδαριών/κλειδιών ελέγχου λειτουργίας και πρόσβασης ανελκυστήρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 6Π5Α46907Ο-2ΝΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ& Α ΑΜ:16PROC005111089 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 20-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15276 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Γεώργιος Επιτροπάκης Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 25-02-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 29.520,00 με ΦΠΑ

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 29.520,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 13-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1799/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ Ηράκλειο, 11-07-2016 ΤΜΗΜΑ: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Αριθμ. Πρωτ.: 1113

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002899922 2015-07-08

15PROC002899922 2015-07-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002899922

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο site του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 4810/20-3-2015 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2015 ΕΡΓΟ : Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος 2015 ΤΕΧΝIΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤ» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 7.380,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤ» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 7.380,00 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/04/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:14/2014 Αρ. Πρωτ:4887/16-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ» (CPV 19210000-1) ΠΙΣΤΩΣΗ 40.830,11 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1899)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ» (CPV 19210000-1) ΠΙΣΤΩΣΗ 40.830,11 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1899) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 18/06/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:48/2014 Αρ. Πρωτ:8422/16-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» (CPV 33721200-2 ) ΠΙΣΤΩΣΗ 25.682,40 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1381)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» (CPV 33721200-2 ) ΠΙΣΤΩΣΗ 25.682,40 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1381) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 22/05/2014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:29/2014 Αρ. Πρωτ:7093/27-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα