15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουµπουρή Τηλ , φαξ , 670 Κηφισιά, Αριθ. πρωτ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 49/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού (κωδ ) Πίστωση ,00 µε ΦΠΑ 1. Την κείµενη νοµοθεσία 2. Την απόφαση Σ 21/ , θέµα 16, τροποποίηση πιστώσεων των διαγωνισµών του ΠΠΥΥ Την απόφαση Σ 9/ , θέµα 11, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Προκηρύσσουµε Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (κωδ ). 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναθέτουσα αρχή Είδος διαγωνισµού Κριτήριο κατακύρωσης Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ Πρόχειρος Χαµηλότερη τιµή Προϋπολογισµός ,00 µε ΦΠΑ, προϋπολογισµός 2015 κ 2016 ιάρκεια σύµβασης Κατάθεση προσφορών έως 12 µήνες Πέµπτη, , ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο Ηµεροµηνία διενέργειας Πέµπτη, , ώρα 12:00 Τόπος διενέργειας Ισχύς προσφορών Αίθουσα ιοικητικού Συµβουλίου 120 ηµερολογιακές ηµέρες 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση σε ένα στάδιο Αντικείµενο του έργου είναι η συντήρηση όλων των ανελκυστήρων του ΓΝΑ ΚΑΤ, ως στον κατωτέρω πίνακα, καθώς και η επισκευή αυτών σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς. Η επισκευή περιλαµβάνει εργασία και ανταλλακτικά.

2 Α/Α Νο 1 Νο 2 Νο 3 Νο 4 Νο 5 Νο 6 Νο 7 Νο 8 Νο 9 Νο 10 Νο 11 Νο 12 Νο 13 Νο 14 Νο 15 Νο 16 Νο 17 Νο 18 Νο 19 Νο 20 Νο 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΝΑ ΚΑΤ Ονοµασία, περιγραφή, θέση Προσωπικού, Βρυώνειο Ασθενοφόρο αριστερό, Βρυώνειο Ασθενοφόρο δεξιό, Βρυώνειο Βοηθητικό-απορριµµάτων, Κεντρικό Κτίριο Τροφίµων τυφλό, Κεντρικό Κτίριο Κουζινών δεξιό, Κεντρικό Κτίριο Κουζινών αριστερό, Κεντρικό Κτίριο Επισκεπτών αριστερό, Κεντρικό Κτίριο Επισκεπτών δεξιό, Κεντρικό Κτίριο Προσωπικού, Νέα Πτέρυγα Ασθενοφόρο, πρώην ΜΕΘ, Νέα Πτέρυγα Βοηθητικό-απορριµµάτων, Νέα Πτέρυγα Προσωπικού, Νέα Πτέρυγα, ΜΕΘ Προσωπικού µικρό, Ηρώων Πολυτεχνείου Ασθενοφόρο, Ηρώων Πολυτεχνείου Βοηθητικό, υδραυλικό, Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) Προσωπικού, Κτίριο Σχολής Προσωπικού, Ερευνητικό Κέντρο Χειρουργείων, πασάκι καθαρών, Νέα Πτέρυγα Χειρουργείων, πασάκι ακαθάρτων, Νέα Πτέρυγα Χειρουργείων, πασάκι πλυντηρίων, Νέα Πτέρυγα 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι ανελκυστήρες που συντηρούνται υπόκεινται σε συστηµατικό έλεγχο καλής κατάστασης και ορθής λειτουργίας. Κατά τον έλεγχο εκτελούνται οι εξής εργασίες: Εξετάζεται αν υφίσταται βλάβη του φρέατος στο ηλεκτρολογικό κύκλωµα. Εξετάζονται τα τοιχώµατα του φρέατος της οροφής και του πυθµένα. Επιθεωρείται ο ισοζυγισµός των ευθυντηρίων ράβδων. Επιθεωρείται το εύκαµπτο καλώδιο και το κουτί σύνδεσης. Επιθεωρούνται και καθαρίζονται οι διακόπτες και προµανδάλωσης. 2

3 Επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη αυτής. Εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρµατος διαδροµής. Εξετάζονται τα σηµεία πρόσδεσης των συρµατόσχοινων επί του θαλάµου και των αντίβαρων, καθώς και της κατάστασής τους, σε όλο το µήκος έναντι µηχανικής καταπόνησης ή άλλης τυχόν φθοράς. Λιπαίνονται όλα τα κινούµενα εξαρτήµατα του ανελκυστήρα. Εξετάζεται η καλή λειτουργία του κουδουνιού κινδύνου. Εξετάζεται η κατάσταση των φερµουίτ της πέδης και των πεδίλων των ευθυντηρίων ράβδων. Γεµίζεται µε λάδι το κιβώτιο του ατέρµονα. Ωµοµετρούνται όλα τα κυκλώµατα για την εξακρίβωση τυχόν υπάρχουσας διαρροής. Εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόµων ανόδου-καθόδου. Εξετάζεται η ολίσθηση των συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθµιστή ταχύτητας. Εξετάζεται η λειτουργία του ηλεκτρονόµου παρουσίας τάσης έναντι γης στα µεταλλικά µέρη. Εξετάζεται η κατάσταση των ασφαλειών. Εξετάζεται ο φωτισµός του θαλάµου, του µηχανοστασίου και του φρέατος. Κάθε άλλη εργασία ελέγχου και συντήρησης που δεν αναφέρεται ανωτέρω, αλλά επιβάλλεται από τη νοµοθεσία περί λειτουργίας ανελκυστήρων, καθώς και από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Γενικά ελέγχεται η καλή λειτουργία των ανελκυστήρων και λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή φθορών και πρόληψη ζηµιών. Κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητώς στα ανωτέρω, αλλά ορίζεται στη σχετική Νοµοθεσία και προβλέπεται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εκτός από τη συντήρηση, ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει και τις επισκευές λόγω βλάβης ή φθοράς, µε τις τιµές µονάδας για υλικά και εργασία που έχουν συµπεριληφθεί στη σύµβαση βάσει της οικονοµικής προσφοράς του. Σε περίπτωση που προκύψουν βλάβες ή φθορές για τις οποίες απαιτούνται υλικά ή εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, τα υλικά θα τα προµηθεύεται το 3

4 Νοσοκοµείο, ακολουθώντας τη νόµιµη διαδικασία, ενώ την εργασία θα αναλαµβάνει ο Ανάδοχος, µε τιµή µονάδας που θα ευρίσκεται σε εύλογη αναλογία µε τις τιµές µονάδας της σύµβασης για παρόµοιες, ανάλογες ή παραπλήσιες εργασίας. Αν η βλάβη σε ανελκυστήρα είναι υπαιτιότητα κακής συντήρησης ή ελέγχου, ευθύνεται ο Ανάδοχος, άρα όλο το κόστος της επισκευής θα τον βαρύνει. 5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1. Η συντήρηση και η επισκευή των ανελκυστήρων πρέπει να εκτελείται: α. Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί κατασκευής και λειτουργίας ανελκυστήρων, καθώς και σύµφωνα µε κάθε άλλη σχετική υπόδειξη των αρµοδίων υπηρεσιών για την πρόληψη ατυχήµατος. β. Σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. γ. Από ειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό, που έχει τα προσόντα, τον τεχνικό εξοπλισµό, τα µέσα και τα εργαλεία που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. 2. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου, σύµφωνα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει µε δαπάνες του το σύνολο των ανελκυστήρων σε ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, για κάλυψη αστικής ευθύνης, τόσο αυτού όσο και του Νοσοκοµείου, ως εξής τουλάχιστον: Σωµατικές βλάβες κατ άτοµο Υλικές ζηµιές τρίτων κατά περιστατικό Οµαδικό ατύχηµα (σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές) Σύνολο ευθύνης της εταιρείας για όλη τη διάρκεια ,00 ευρώ ,00 ευρώ ,00 ευρώ ,00 ευρώ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει τους ανελκυστήρες κατά τους όρους του παρόντος και τουλάχιστον για ένα τρίµηνο, πέρα από την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική και αστική, για οποιαδήποτε υλική ζηµιά ή ατύχηµα προσώπων, που τυχόν θα συµβεί κατά τη χρήση ή κακή λειτουργία αυτών, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, τόσο έναντι του Νοσοκοµείου, όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, υποχρεούµενος να αναλάβει κάθε σχετική δίκη, του Νοσοκοµείου οπωσδήποτε απαλλασσοµένου ρητά πάσης ευθύνης. 6. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να αναθέσει σε τρίτο την εκτέλεση των υποχρεώσεών του από τη σύµβαση που θα συνάψει µε το Νοσοκοµείο, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου. 7. Ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει απαιτήσεις του από τη σύµβαση σε Τράπεζες ή σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα. 4

5 8. Η µη τήρηση έστω και ενός όρου της σύµβασης από τον Ανάδοχο έχει συνέπεια την έκπτωσή του, αφού προηγηθεί όχληση και δεν συµµορφωθεί µέσα σε 15 ηµερολογιακές µέρες από τη κοινοποίηση της όχλησης. 9. Η συντήρηση εκτελείται κατά τις ώρες που θα υποδεικνύει η Τεχνική Υπηρεσία, µε τρόπο ώστε να µην εµποδίζεται η λειτουργία του Νοσοκοµείου, αλλά και να επιτυγχάνεται η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση. 10. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή επισκευής βλαβών ή επιθεώρησης κλπ πρέπει να τηρούνται οι κανονισµοί ασφάλειας που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 11. Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει ως εξής: α. Αν δεν απαιτούνται υλικά, µέσα σε 2 ώρες, από την αναγγελία, η οποία είναι βεβαιωµένη είτε γίνει προφορικά είτε τηλεφωνικά είτε µε sms είτε µε µέιλ είτε µε φαξ. β. Αν απατούνται υλικά που περιλαµβάνονται στη σύµβαση, µέσα σε 24 ώρες, από την αναγγελία. εν συµπεριλαµβάνονται στο 24ωρο Σάββατα, Κυριακές και αργίες γ. Αν απατούνται υλικά που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, µέσα σε 2 ώρες από την παράδοση του υλικού από το Νοσοκοµείο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάγνωση της βλάβης να υποδείξει τα υλικά που απαιτούνται, το πιθανό κόστος αυτών και δύο τουλάχιστον πιθανούς προµηθευτές. Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις ώρες του 24ώρου και για όλες τις ηµέρες του έτους. 12. Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει µετά την αναγγελία της βλάβης µέσα στην προθεσµία που καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, τότε υποχρεούται να καταβάλει στο Νοσοκοµείο, λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας, το ποσό των 150,00 για κάθε παράβαση. 13. Τα τοποθετηµένα από τον Ανάδοχο ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε ελάττωµα. Πριν από την τοποθέτησή, τους επιθεωρούνται από τον αρµόδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας, στον οποίο θα παραδίδονται και τα αντικαθιστάµενα φθαρµένα εξαρτήµατα. 14. Σηµειώνεται ότι πρέπει να είναι παρών στο Νοσοκοµείο κάθε εργάσιµη µέρα, 07:00-15:00, ειδικευµένος Τεχνίτης του Αναδόχου, που έχει τα νόµιµα προσόντα, τον τεχνικό εξοπλισµό, τα µέσα και τα εργαλεία που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. 15. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει αναλυτική τεχνική έκθεση για την κατάσταση των ανελκυστήρων, το αργότερο µέσα σε 30 ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή τα σύµβασης. Η έκθεση θα συµπεριλαµβάνει και προτάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης, καθώς και τα αντίστοιχα κόστη. 5

6 Ανάλογη έκθεση είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να καταθέσει και 30 ηµερολογιακές µέρες πριν από τη λήξη της σύµβασης. 6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Οι τιµές µονάδας των ανταλλακτικών (υλικά και εργασία) που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την επισκευή των ανελκυστήρων σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς καθορίζονται από την οικονοµική προσφορά του για τις τιµές µονάδας των ανταλλακτικών. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να αγοράσει όλα τα ανταλλακτικά του πίνακα ανταλλακτικών, αλλά µόνο αυτά που θα χρησιµοποιηθούν τελικώς. ηλ. ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µόνο για τα ανταλλακτικά (υλικά και εργασία) που θα χρησιµοποιήσει. 7. ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης είναι 12 µήνες, µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου να την παρατείνει µονοµερώς για 2 µήνες και 10 ακόµη µε τη σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου. 8. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες, ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που: α) µπορούν να αποδείξουν, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειµένου του διαγωνισµού, β) έχουν τα από τον Νόµο απαιτούµενα προσόντα, γ) έχουν πιστοποίηση ISO 9001:2008, 18001:2007, 14001:2004 στην εγκατάσταση και στη συντήρηση ανελκυστήρων. Ολα τα σχετικά στοιχεία θα κατατεθούν στην Τεχνική Προσφορά του συµµετέχοντος. 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τους συµµετέχοντες γίνεται νοµίµως στην ταχυδροµική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο που δηλώνει ο συµµετέχων µε υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους: α) «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 11, 12, 13. Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου. Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί µέρους «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του διενεργούντος τον διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας. 6

7 11. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ O φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει: 1) Υπεύθυνη δήλωση για τα δικαιολογητικά συµµετοχής, 2) Υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία επικοινωνίας, 3) Υπεύθυνη δήλωση για την ενηµέρωση επί του έργου. Ολες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα συνηµµένα στη διακήρυξη υποδείγµατα. 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα απαιτούµενα στην παράγραφο 8 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένα τα δύο έντυπα οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτονται στη διακήρυξη. Ενα για τα ανταλλακτικά και ένα για τη συγκεντρωτική οικονοµική προσφορά. 14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, ως προς το άθροισµα της προσφερόµενη τιµής για τη συντήρηση των ανελκυστήρων και της προσφερόµενης τιµής για ανταλλακτικά (υλικά και εργασία), εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή. 15. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία. Συνηµµένα: 1. Πίνακας ανταλλακτικών µε πίστωση ανά ανταλλακτικό και συνολικά 2. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για τα δικαιολογητικά συµµετοχής 3. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία επικοινωνίας 4. Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για την ενηµέρωση επί του έργου 5. Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς για ανταλλακτικά 6. Υπόδειγµα συγκεντρωτικής οικονοµικής προσφοράς 7

8 1. Πίνακας ανταλλακτικών Α/Α Περιγραφή Μονάδα Πίστωση (µε τοποθέτηση) 1 Συρµατόσχοινο ως Φ11, 8x19 ΜΕΤΡΟ 1,13 2 Επαφή πόρτας ΤΕΜ 3,11 3 Περιέλιξη κινητήρα 1 ταχύτητας ως 10 HP ΤΕΜ 302,40 4 Περιέλιξη κινητήρα 2 ταχυτήτων ως 10 HP ΤΕΜ 388,80 5 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 40 A ΤΕΜ 17,98 6 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 80 A ΤΕΜ 45,49 7 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 100 A ΤΕΜ 51,14 8 Μ/ς πολλών εξόδων µονοφασικός 300 KVA ΤΕΜ 27,38 9 Μ/ς πολλών εξόδων τριφασικός 300 KVA ΤΕΜ 27,38 10 Μ/ς πολλών εξόδων µονοφασικός 600 KVA ΤΕΜ 42,10 11 Μ/ς πολλών εξόδων τριφασικός 600 KVA ΤΕΜ 42,10 12 Περιέλιξη πηνίου φρένου για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 86,40 13 Περιέλιξη πηνίου φρένου για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 103,68 14 Βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι AC ή DC 2 ή 3 επαφών ΤΕΜ 3,95 15 Χρονικό βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΕΜ 8,22 16 Ηλεκτρονόµος γης µε επαναφορά ΤΕΜ 7,04 17 Φερµουίτ για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 38,88 18 Φερµουίτ για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 51,84 19 Αντικατάσταση διακόπτη χείλους δαπέδου ΤΕΜ 5,88 20 Καλώδιο εύκαµπτο 12x1 πλακέ εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 1,66 21 Καλώδιο εύκαµπτο 24x1 πλακέ εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 2,51 22 Καλώδιο ΝΥΑ 1mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 3,82 23 Καλώδιο ΝΥΑ 7x1mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 4,39 24 Καλώδιο ΝΥY 3x2.5mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 4,18 25 Καλώδιο ΝΥY 3x4mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 5,90 26 Καλώδιο ΝΥY 3x6mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 8,64 27 Καλώδιο ΝΥY 3x10mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 12,96 28 Καλώδιο ΝΥY 3x16mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 15,84 29 Σωλήνας HELIFLEX Φ12 ΜΕΤΡΟ 1,45 30 Σωλήνας HELIFLEX Φ16 ΜΕΤΡΟ 1,90 8

9 31 Σωλήνας HELIFLEX Φ20 ΜΕΤΡΟ 3,00 32 Κανάλι µεταλλικό ή πλαστικό 40x100 ΜΕΤΡΟ 2,74 33 Κουτί πλαστικό 100x100 ΤΕΜ 2,10 34 Κουτί πλαστικό 100x150 ΤΕΜ 2,39 35 Αυτόµατος ηλεκτροκινητήρα ως 10 ΗΡ µε θερµικό ΤΕΜ 23,33 36 Αυτόµατος ηλεκτροκινητήρα ως 20 ΗΡ µε θερµικό ΤΕΜ 46,31 37 Θερµικό τριφασικό ηλεκτρονόµου ΤΕΜ 9,72 38 Ανορθωτής ως 5 Α ΤΕΜ 1,90 39 Ανορθωτής ως 10 Α ΤΕΜ 1,90 40 Πυκνωτής ως 1000 ΤΕΜ 0,43 41 ίοδος ΤΕΜ 0,10 42 Επιτηρητής τάσης ΤΕΜ 13,32 43 Control SIMPLEX 2 ταχυτήτων, 9 στάσεων, 10 ΗΡ, ηλεκτρονικό ΤΕΜ 709,34 44 Control SIMPLEX 2 ταχυτήτων, 10 στάσεων, 10 ΗΡ, ηλεκτρονικό ΤΕΜ 709,34 45 Πλακέτα SIMPLEX 2 ταχυτήτων, ως 9 στάσεων ΤΕΜ 216,00 46 Φωτοκύτταρο εισόδου θαλάµου ΤΕΜ 35,95 47 ιακόπτες βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΕΜ 15,84 48 ιακόπτες τέρµατος διαδροµής ΤΕΜ 6,05 49 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση άνω µέρος ΤΕΜ 80,35 50 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση κάτω µέρος ΤΕΜ 46,66 51 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση άνω & κάτω µέρος ΤΕΜ 127,01 52 Λάστιχα ρεγουλατόρου ΤΕΜ 1,14 53 Ολισθητήρας σασί µεταλλικός πλήρης ΤΕΜ 17,28 54 Ολισθητήρας σασί PVC ΤΕΜ 2,33 55 Ολισθητήρας σασί µεταλλικός ΤΕΜ 17,28 56 Ελαστικά παρεµβύσµατα δακτυλίδια ολισθητήρα ΤΕΜ 0,95 57 Περιέλιξη ανεµιστήρα ΤΕΜ 79,20 58 Ανεµιστήρας κινητήρα µονοφασικός ΤΕΜ 181,44 59 Ηλεκτροµαγνητική µανδάλωση ΤΕΜ 56,16 60 Περιέλιξη πηνίου φρένων για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 77,76 61 Περιέλιξη πηνίου φρένων για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 86,40 62 Επικρουστήρες θαλάµου ΤΕΜ 7,57 9

10 63 Επικρουστήρες αντίβαρων ΤΕΜ 8,64 64 ιάταξη ζυγίσεως ΤΕΜ 285,12 65 Ρεγουλατόρος διπλής ενέργειας αντικατάσταση άνω µέρος ΤΕΜ 80,35 66 Ρεγουλατόρος διπλής ενέργειας αντικατάσταση κάτω µέρος ΤΕΜ 46,66 67 Σύστηµα αρπάγης διπλής ενέργειας ΤΕΜ 388,80 68 Μετατροπή φωτισµού (πυρακτώσεως σε φθορισµού σετ κοµπλέ) ΤΕΜ 158,40 69 Κουδούνι συναγερµού ΤΕΜ 2,59 70 Ελατήρια πατώµατος θύρας ΤΕΜ 0,38 71 Σετ λάστιχα σασί κοµπλέ ΤΕΜ 38,88 72 Πλαστικά οροφής Μ2 30,24 73 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 148,67 74 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 216,00 75 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 432,00 76 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 518,40 77 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 195,02 78 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 259,20 79 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 388,80 80 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 475,20 81 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 561,60 82 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστήφ700/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 691,20 83 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 188,70 84 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 269,58 85 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 349,92 86 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 241,92 87 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 475,20 88 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 691,20 89 Κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 10ΗΡ ΤΕΜ 86,40 90 Κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 20ΗΡ ΤΕΜ 138,24 91 Ρουλεµάν µηχανής ή κινητήρα ως 10ΗΡ ΤΕΜ 103,68 92 Ρουλεµάν µηχανής ή κινητήρα ως 20 ΗΡ ΤΕΜ 172,80 93 Ρουλεµάν και κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 10 ΗΡ ΤΕΜ 198,72 94 Ρουλεµάν και κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 20 ΗΡ ΤΕΜ 259,20 10

11 95 Κώνος συρµατόσχοινου ΤΕΜ 8,64 96 Πάτωµα θαλάµου πλήρες ΤΕΜ 5,64 97 Πάτωµα θαλάµου αντικατάσταση επίστρωσης ΤΕΜ 72,00 98 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 1 σηµείο ΤΕΜ 20,16 99 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 2 σηµεία ΤΕΜ 36, Κοµβιοδόχη θέσεων µε 5 σηµεία ΤΕΜ 86, Κοµβιοδόχη θέσεων µε 10 σηµεία ΤΕΜ 146, Κοµβίο απλό ΤΕΜ 6, Κοµβίο αφής ΤΕΜ 8, Κοµβίο αντιβανδαλιστικό ΤΕΜ 8, DISPLAY & τόξα ΤΕΜ 15, ιακόπτης κοµβιοδόχης ΤΕΜ 9, Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 648, Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 14 HP ΤΕΜ 734, Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 907,20 Αθροισµα ,13 ΦΠΑ 23% 3.384,48 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,61 11

12 2. Υπόδειγµα Υ για τα δικαιολογητικά συµµετοχής ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) Προς ΓΝΑ ΚΑΤ για τον διαγωνισµό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο/Η (όνοµα) : Επώνυµο : Ονοµα & επώνυµο πατέρα : Ονοµα & επώνυµο µητέρας : Ηµεροµηνία γέννησης : Τόπος γέννησης : Τόπος κατοικίας : Αριθµός δελτίου ταυτότητας : Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α. εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. β. εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π 118/2007). γ. εν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. δ. Είµαι ενήµερος ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. ε. Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά µου κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι ζ. Ελαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. (Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 12

13 3. Υπόδειγµα Υ για τα στοιχεία επικοινωνίας ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) Προς ΓΝΑ ΚΑΤ για τον διαγωνισµό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο/Η (όνοµα) : Επώνυµο : Ονοµα & επώνυµο πατέρα : Ονοµα & επώνυµο µητέρας : Ηµεροµηνία γέννησης : Τόπος γέννησης : Τόπος κατοικίας : Αριθµός δελτίου ταυτότητας : Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τον υπογράφοντα, σχετικά µε τον διαγωνισµό, θα γίνεται νοµίµως στη κατωτέρω ταχυδροµική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω Ταχυδροµική διεύθυνση Φαξ Σταθερό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο (Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 13

14 4. Υπόδειγµα Υ για την ενηµέρωση επί του έργου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) Προς ΓΝΑ ΚΑΤ για τον διαγωνισµό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο/Η (όνοµα) : Επώνυµο : Ονοµα & επώνυµο πατέρα : Ονοµα & επώνυµο µητέρας : Ηµεροµηνία γέννησης : Τόπος γέννησης : Τόπος κατοικίας : Αριθµός δελτίου ταυτότητας : Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Εχω επισκεφθεί τον χώρο του έργου και έχω ενηµερωθεί πλήρως για τις συνθήκες εκτέλεσής του. (Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 14

15 5. Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς για τα ανταλλακτικά Α/Α Περιγραφή Μονάδα Τιµή (µε τοποθέτηση) 1 Συρµατόσχοινο ως Φ11, 8x19 ΜΕΤΡΟ 2 Επαφή πόρτας ΤΕΜ 3 Περιέλιξη κινητήρα 1 ταχύτητας ως 10 HP ΤΕΜ 4 Περιέλιξη κινητήρα 2 ταχυτήτων ως 10 HP ΤΕΜ 5 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 40 A ΤΕΜ 6 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 80 A ΤΕΜ 7 Ηλεκτρονόµος ισχύος ως 100 A ΤΕΜ 8 Μ/ς πολλών εξόδων µονοφασικός 300 KVA ΤΕΜ 9 Μ/ς πολλών εξόδων τριφασικός 300 KVA ΤΕΜ 10 Μ/ς πολλών εξόδων µονοφασικός 600 KVA ΤΕΜ 11 Μ/ς πολλών εξόδων τριφασικός 600 KVA ΤΕΜ 12 Περιέλιξη πηνίου φρένου για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 13 Περιέλιξη πηνίου φρένου για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 14 Βοηθητικοί ηλεκτρονόµοι AC ή DC 2 ή 3 επαφών ΤΕΜ 15 Χρονικό βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΕΜ 16 Ηλεκτρονόµος γης µε επαναφορά ΤΕΜ 17 Φερµουίτ για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 18 Φερµουίτ για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 19 Αντικατάσταση διακόπτη χείλους δαπέδου ΤΕΜ 20 Καλώδιο εύκαµπτο 12x1 πλακέ εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 21 Καλώδιο εύκαµπτο 24x1 πλακέ εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 22 Καλώδιο ΝΥΑ 1mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 23 Καλώδιο ΝΥΑ 7x1mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 24 Καλώδιο ΝΥY 3x2.5mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 25 Καλώδιο ΝΥY 3x4mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 26 Καλώδιο ΝΥY 3x6mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 27 Καλώδιο ΝΥY 3x10mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 28 Καλώδιο ΝΥY 3x16mm2 σε σωλήνα ή κανάλι εγκατεστηµένο ΜΕΤΡΟ 29 Σωλήνας HELIFLEX Φ12 ΜΕΤΡΟ 30 Σωλήνας HELIFLEX Φ16 ΜΕΤΡΟ 15

16 31 Σωλήνας HELIFLEX Φ20 ΜΕΤΡΟ 32 Κανάλι µεταλλικό ή πλαστικό 40x100 ΜΕΤΡΟ 33 Κουτί πλαστικό 100x100 ΤΕΜ 34 Κουτί πλαστικό 100x150 ΤΕΜ 35 Αυτόµατος ηλεκτροκινητήρα ως 10 ΗΡ µε θερµικό ΤΕΜ 36 Αυτόµατος ηλεκτροκινητήρα ως 20 ΗΡ µε θερµικό ΤΕΜ 37 Θερµικό τριφασικό ηλεκτρονόµου ΤΕΜ 38 Ανορθωτής ως 5 Α ΤΕΜ 39 Ανορθωτής ως 10 Α ΤΕΜ 40 Πυκνωτής ως 1000 ΤΕΜ 41 ίοδος ΤΕΜ 42 Επιτηρητής τάσης ΤΕΜ 43 Control SIMPLEX 2 ταχυτήτων, 9 στάσεων, 10 ΗΡ, ηλεκτρονικό ΤΕΜ 44 Control SIMPLEX 2 ταχυτήτων, 10 στάσεων, 10 ΗΡ, ηλεκτρονικό ΤΕΜ 45 Πλακέτα SIMPLEX 2 ταχυτήτων, ως 9 στάσεων ΤΕΜ 46 Φωτοκύτταρο εισόδου θαλάµου ΤΕΜ 47 ιακόπτες βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΕΜ 48 ιακόπτες τέρµατος διαδροµής ΤΕΜ 49 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση άνω µέρος ΤΕΜ 50 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση κάτω µέρος ΤΕΜ 51 Ρεγουλατόρος απλός αντικατάσταση άνω & κάτω µέρος ΤΕΜ 52 Λάστιχα ρεγουλατόρου ΤΕΜ 53 Ολισθητήρας σασί µεταλλικός πλήρης ΤΕΜ 54 Ολισθητήρας σασί PVC ΤΕΜ 55 Ολισθητήρας σασί µεταλλικός ΤΕΜ 56 Ελαστικά παρεµβύσµατα δακτυλίδια ολισθητήρα ΤΕΜ 57 Περιέλιξη ανεµιστήρα ΤΕΜ 58 Ανεµιστήρας κινητήρα µονοφασικός ΤΕΜ 59 Ηλεκτροµαγνητική µανδάλωση ΤΕΜ 60 Περιέλιξη πηνίου φρένων για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 61 Περιέλιξη πηνίου φρένων για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ 62 Επικρουστήρες θαλάµου ΤΕΜ 16

17 63 Επικρουστήρες αντίβαρων ΤΕΜ 64 ιάταξη ζυγίσεως ΤΕΜ 65 Ρεγουλατόρος διπλής ενέργειας αντικατάσταση άνω µέρος ΤΕΜ 66 Ρεγουλατόρος διπλής ενέργειας αντικατάσταση κάτω µέρος ΤΕΜ 67 Σύστηµα αρπάγης διπλής ενέργειας ΤΕΜ 68 Μετατροπή φωτισµού (πυρακτώσεως σε φθορισµού σετ κοµπλέ) ΤΕΜ 69 Κουδούνι συναγερµού ΤΕΜ 70 Ελατήρια πατώµατος θύρας ΤΕΜ 71 Σετ λάστιχα σασί κοµπλέ ΤΕΜ 72 Πλαστικά οροφής Μ2 73 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 74 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 75 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 76 Τροχαλία µηχανής φλατζωτή Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 77 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 78 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 79 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ500/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 80 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 81 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστή Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 82 Τροχαλία µηχανής πρεσσαριστήφ700/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 83 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 84 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 85 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ500/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 86 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/4 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 87 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/6 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 88 Τροχαλία παρεκκλίσεως Φ700/8 συρµατόσχοινων ΤΕΜ 89 Κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 10ΗΡ ΤΕΜ 90 Κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 20ΗΡ ΤΕΜ 91 Ρουλεµάν µηχανής ή κινητήρα ως 10ΗΡ ΤΕΜ 92 Ρουλεµάν µηχανής ή κινητήρα ως 20 ΗΡ ΤΕΜ 93 Ρουλεµάν και κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 10 ΗΡ ΤΕΜ 94 Ρουλεµάν και κουζινέτο µηχανής ή κινητήρα ως 20 ΗΡ ΤΕΜ 17

18 95 Κώνος συρµατόσχοινου ΤΕΜ 96 Πάτωµα θαλάµου πλήρες ΤΕΜ 97 Πάτωµα θαλάµου αντικατάσταση επίστρωσης ΤΕΜ 98 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 1 σηµείο ΤΕΜ 99 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 2 σηµεία ΤΕΜ 100 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 5 σηµεία ΤΕΜ 101 Κοµβιοδόχη θέσεων µε 10 σηµεία ΤΕΜ 102 Κοµβίο απλό ΤΕΜ 103 Κοµβίο αφής ΤΕΜ 104 Κοµβίο αντιβανδαλιστικό ΤΕΜ 105 DISPLAY & τόξα ΤΕΜ 106 ιακόπτης κοµβιοδόχης ΤΕΜ 107 Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 10 HP ΤΕΜ 108 Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 14 HP ΤΕΜ 109 Κορώνα πηνίο µηχανής αντικατάσταση για µηχανή ως 20 HP ΤΕΜ Αθροισµα ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το σύνολο µε ΦΠΑ υπερβαίνει την πίστωση18.099,61 ευρώ µε ΦΠΑ 23%, η προσφορά απορρίπτεται (Στη θέση αυτή ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας, και µονογραφή σε κάθε προηγούµενη σελίδα) 18

19 6. Υπόδειγµα συγκεντρωτικής οικονοµικής προσφοράς Α/Α Περιγραφή Αξία προ ΦΠΑ (Αριθµητικώς) Αξία προ ΦΠΑ (Ολογράφως) 1 Συντήρηση ανελκυστήρων 2 Ανταλλακτικά Αθροισµα (προ ΦΠΑ) ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (Αριθµητικώς) Οι ανωτέρω τιµές περιλαµβάνουν κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ της αξίας προ ΦΠΑ αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Αν από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν υπάρχει διαφορά στην αξία προ ΦΠΑ για ανταλλακτικά µεταξύ της παρούσας συγκεντρωτικής προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς για τα ανταλλακτικά, λαµβάνεται υπόψη η τιµή της παρούσας συγκεντρωτικής προσφοράς. (Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) ΠΡΟΣΟΧΗ Για την οικονοµική προσφορά για ανταλλακτικά και για τη συγκεντρωτική οικονοµική προσφορά οι διαγωνιζόµενοι θα συµπληρώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα ειδικά έντυπα, που είναι όπως τα ανωτέρω υποδείγµατα, αλλά φέρουν της 19

20 σφραγίδα του Νοσοκοµείου και είναι αριθµηµένα, και πρέπει να τα παραλάβουν από το Τµήµα Προµηθειών. Συντάκτης Τµηµατάρχης Προµηθειών Υποδιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Αικατερίνη Μπουµπουρή Ισµήνη Μαρτίνη Κώστας Λύτρας ιευθύντρια ιοικητικών Υπηρεσιών ιοικητής Παναγιώτα Ανδρούτσου Ευάγγελος Ι. Βουµβουλάκης 20

15PROC002896815 2015-07-07

15PROC002896815 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-12-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα,11.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657 φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 26/11/2013 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:34π/2013 Αρ. Πρωτ:15062/2-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 7-2-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 5Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 8-4-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 21Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις:

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κνωσσού 4 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Ε. Κοξαρά Τηλ. 2841343174,

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α > 1. ΓΕΝΙΚΑ Το έργο αφόρα τη συντήρηση των Ανελκυστήρων του Νοσοκομειακού Συγκροτήματος που αφορά συγκεκριμένα τις Πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ»

«Ετήσια προληπτική & επισκευαστική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» με αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Πληρ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112

ΑΔΑ: ΒΛ1Η469ΗΖΞ-ΨΕΖ. Μύρινα 18/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 7112 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ.Ν.-Κ. Υ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Σουσαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 20/11/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 49127 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 4206.. Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο17/2015 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμήμα Προμηθειών 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ. 2107464102 ΚΟΙΝ.: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΔΔ1-ΦΕΞΑ Φ.800/ΑΔ.77/2051

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα