ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την πρόσκληση του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ για την συγκρότηση επιτροπής εθελοντών συναδέλφων για την επαναξιολόγηση του πρόσφατου ΝΟΚ 12, και την διατύπωση ή αναδιατύπωση ενός Οικοδομικού Κανονισμού, καταθέτουμε σήμερα.μια εισαγωγική γενική πρόταση για την δομή και το περιεχόμενο του. Το κείμενο είναι δομημένο σε 3 θεματικές ενότητες, οι που διατυπώθηκαν από τις 3 ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν η πρώτη ενότητα αφορά την εισαγωγή της κλίμακας του αστικού σχεδιασμού στην οικοδόμηση των κτιρίων, η δεύτερη ενότητα αφορά τα μεγέθη ελεγχου της «εκμετάλλευσης» του οικοπέδου κατά την οικοδόμηση των κτιρίων, και η τρίτη ενότητα αφορά τις κτιριοδομικές απαιτήσεις κατά την οικοδόμηση των κτιρίων Πέρα από τα θέματα ουσίας επί του Επιστημονικού αντικειμένου της Οικοδόμησης κτιρίων, αποτελεί κοινό τόπο όλων μας, η απαίτηση εξορθολογισμου της διατύπωσης και της διάρθρωσης των άρθρων του Οικοδομικού Κανονισμού, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του. Ο Οικοδομικός Κανονισμός είναι ο πυρήνας της Οικοδομικής Νομοθεσίας και οφείλει να ανταποκρίνεται σε αυτόν ακριβώς τον ρολό του, περιέχοντας αυστηρούς ορισμούς εννοιών και μεγεθών οι οποίοι διαχέονται προς τις υπερκείμενες κλίμακες(αστικός, πολεοδομικός, χωροταξικός σχεδιασμός) του κτιρίου μονάδα και στις υποκείμενες κλίμακες (αρχιτεκτονικός, οικοδομικός, δομικός, η/μ σχεδιασμός, κ.α) Μέσα από αυτή την οπτική, κρίνεται απολύτως απαραίτητη: η εισαγωγή αυστηρής ορολογίας κατά την χρήση εννοιών και μεγεθών,η οποία δεν θα επιτρέπει αμφισημίες και ασάφειες η εισαγωγή πάγιας ιεραρχημένης διάρθρωσης του κειμένου του Οικοδομικού Κανονισμού σε ενότητες, άρθρα, και παραγράφους, κατά τρόπο που σταθερά ο Τεχνικός κόσμος να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη ενότητα ή το συγκεκριμένο άρθρο αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή του αντικειμένου της οικοδόμησης κτιρίων (π.χ. επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου, κτιριολογικές προδιαγραφές κλιμάκων, κ.α) η οποία δεν θα επιτρέπει κενά ή επικαλύψεις η θεσμοθέτηση μόνιμης επιτροπής αναθεώρησης του Οικοδομικού Κανονισμού, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή του και θα εκδίδει σε τακτά διαστήματα αναθεωρημένες εκδόσεις του η εισαγωγή σαφούς διάκρισης στα είδη των έργων (νέα οικοδομή, προσθήκη, κ.α) των εργασιών (ριζική/ μερική ανακαίνιση, ολική/ μερική κατεδάφιση, διαρρύθμιση, κ.α) και των αδειοδοτήσεων (αλλαγή χρήσης, νομιμοποίηση, κ.α) η διάκριση των ελέγχων της οικοδόμησης (όσον αφορά το φυσικό/αστικο περιβάλλον, το κέλυφος του κτιρίου, την εκμετάλλευση του οικοπέδου, τις κτιριοδομικές απαιτήσεις), να είναι παγια,τόσο κατά την αδειοδότηση, και τον έλεγχο της κατασκευής, όσο και κατά την αξιολόγηση της νομιμότητας / αυθαιρεσίας υφισταμένου κτιρίου, η περιγραφή και η οριοθέτηση του κεντρικού πλέγματος σχέσεων και ευθυνών των συντελεστών(κύριος του έργου, μελετητής, επιβλέπων, κατασκευαστής, κ.α.) του κτιρίου κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή) του κτιρίου όπως και καθ ολη την διάρκεια της ζωής του Έχοντας αυτά κατά νου, καταθέτουμε τις προτάσεις για τις 3 παραπάνω θεματικές ενότητες που ακολουθούν, προτάσσοντας εισαγωγικά ένα προσχέδιο ανοικτής δομής για τον πίνακα περιεχομένων του Οικοδομικού Κανονισμού, και την σχετική κατ αρθρον αντιστοίχιση του με τον ισχύοντα ΝΟΚ 12.

3 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡ Ο ΝΟΚ ΣΧΟΛΙΟ 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ως προς την κλίμακα και το είδος του οικιστικού συνόλου (Εντός σχεδίου / εντός οικισμού / εκτός σχεδίου) Κάθε κεφάλαιο οφείλει να αρθρώνεται σε διακριτές υποενοτητες ανά είδος οικιστικού συνόλου (Εντός σχεδίου / εντός οικισμού / εκτός σχεδίου) 1.2. Ως προς το είδος των κτιρίων/ κατασκευών που συγκροτούν το αστικό τοπίο 1.3. Ως προς τη Νομιμότητα των Υφισταμένων κτιρίων 23 Νόμιμο, νομίμως υφιστάμενο, 1.4. Ως προς την σχέση του με την λοιπή Τεχνική Νομοθεσία (Ιεράρχηση κανονισμών, Π.Δ. όρων δόμησης, κ.α) 1.5. Μεταβατικές Διατάξεις 1.6. Καταργουμενες Διατάξεις 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Εννοιών Μεγεθών Είδη - κατάταξη έργων νέα κτίρια προσθήκη κατά επέκταση προσθήκη καθ υψος Διαρρύθμιση αλλαγή χρήσης επισκευή /αποκατάσταση ζημιών φθορών ανακατασκευή μερική ολική επεμβάσεις στις όψεις στο κέλυφος στον φ.ο σε εγκαταστάσεις κατεδαφίσεις ολική μερική διαμορφώσεις π. χώρου έργα επί διατηρητέων ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 6

4 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ) 4.1. γενικοί όροι 4.2. εντός σχεδίου 4.3. εντός οικισμών 4.4. εκτός σχεδίου 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 24 5, 11,13, 16, 17, 19, κατά Επιφάνεια 5.2. κατ Ογκο 6. ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 18, 21, 22, 26, 20, Συσχέτιση και παραπομπή στον Κτιριοδομικο 7. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΟΙΝΕΣ 7.1. Άδειες Περιγραφή και οριοθέτηση των ειδών κατηγοριών. Όχι απαρίθμηση περιπτώσεων Κατεδάφισης Οικοδόμησης Αλλαγής μεγεθών εκμετάλλευσης Αλλαγής Χρήσης Αλλαγής κτιροδομικων στοιχειών Εργασιών μικρής κλίμακας (επισκευές) Εργασιών μεγάλης κλίμακας (ανακατασκευή) 7.2. Έλεγχοι Στόχος, συσχέτιση με το σχετικό διάταγμα και τα νέα μεγέθη Φορείς Ελέγχων Στοιχεία ελέγχων Χρόνος ελέγχων 7.3. Αυθαίρετα Στόχος, συσχέτιση με το σχετικό διάταγμα και τα νέα μεγέθη Κατηγορίες ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ Υπερβάσεις έναντι του Αστικού κοινοχρήστου χώρου (αρθ. 4) και των χρήσεων γης Υπερβάσεις έναντι της Εκμετάλλευσης(αρθ. 5) και της λειτουργίας (κ.χ.- β.χ.) των χώρων

5 7.4. Ποινές ανά κατηγορία αυθαιρέτου 8. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ /ΕΡΓΑΣΙΩΝ κύριος του έργου 8.2. μελετητές 8.3. επιβλέποντες 8.4. ελεγκτές 8.5. κατασκευαστές 8.6. προμηθευτές Υπερβάσεις έναντι της Χρήσης Κτιριοδομικές Παραβάσεις (αρθρ.6) Υπερβάσεις έναντι των εγκεκριμένων μεγεθών/εργασιών της αδείας Υπερβάσεις έναντι των επιτρεπόμενων μεγεθών της περιοχής /της χρήσης

6 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1/ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

7 Ε Π Α Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Ν. Ο. Κ Σ.Α..Α.Σ.-Π.Ε.Α TO ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΑΝ ΟΜΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Ν.Ο.Κ Α.. ΤΡΙΠΟ ΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κ. ΣΙΟΥΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α. ΗΜΟΥΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

8 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από έναν χρόνο και ύστερα από πρόσκληση του Σ.Α..Α.Σ.- Π.Ε.Α. συγκροτήθηκαν τρεις ομάδες εργασίας για την επανεξέταση του Ν.Ο.Κ 2012 μέσα από αντίστοιχες διακριτές θεωρήσεις: 1) Εισαγωγή της κλίμακας αστικού σχεδιασμού 2) Επανεξέταση του οικοδομικού κανονισμού 3) Επανεξέταση του κτιριοδομικού κανονισμού Η ομάδα Αστικού Σχεδιασμού (με τη συμμετοχή των Α. Αγγέλου, Μ. Καμενοπούλου, Μ. Κατσαρού, Μ. Κοντογιάννη, Α. Κυριαζή, Ι. Μήτσου, Ν. Ρέρρας, Ι. Σκαμνάκη και Α. Τριποδάκης) μετά από σχετικές συναντήσεις της κατέληξε στην επιλογή του Ο.Τ. σαν μονάδας διερεύνησης των σχέσεων του μεμονωμένου κτιρίου με το άμεσο περιβάλλον του, με στόχο τον συσχετισμό και την εναρμόνισή του με αυτό. Παράλληλα το Ο.Τ. σαν θεμελιώδες κύτταρο του αστικού ιστού θεωρήθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει κατάλληλο υποδοχέα για την επανεξέταση των σχέσεων της κατοίκησης και της εργασίας με τον δημόσιο και ημιδημόσιο χώρο της πόλης. Η παρούσα συνοπτική έκθεση αποτελεί τη σύνοψη της εργασίας που ακολούθησε σε μεγαλύτερο βαθμό επεξεργασίας από ολιγομελή ομάδα αρχιτεκτόνων, που συντονίστηκε από τον γράφοντα. Η διερεύνηση του θέματος ξεκίνησε από μια συγκριτική θεώρηση των διατάξεων των διαδοχικών Γ.Ο.Κ. από το 1929 μέχρι σήμερα, που άπτονται της θεώρησης του μεμονωμένου κτιρίου του συνεχούς συστήματος μέσα από το πρίσμα των σχέσεών του με το άμεσο γειτνιάζον περιβάλλον του. Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας συγκεντρώθηκαν σε 5 επιμέρους θέματα που θεωρήθηκαν ότι επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από την αστική διάσταση.

9 Σαν γενική διαπίστωση μπορεί να αναφερθεί η παρατηρούμενη βαθμιαία μείωση της ουσιαστικής νομοθετικής μέριμνας για την ένταξη και τον συσχετισμό των νέων κτιρίων στον δομημένο καμβά της πόλης, παρά το ότι δεν λείπουν, μέχρι πρόσφατα, οι σχετικές διατυπώσεις για τη σημασία αυτού του στόχου. Αναγνωρίστηκε παράλληλα η σημασία του Γ.Ο.Κ. του 1929 που, ως προς το κρινόμενο θέμα, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ευαισθησία ενώ περιλαμβάνει σχετικά απλές διατυπώσεις προς τούτο, που όμως χαρακτηρίζονται από εφαρμοσιμότητα και αποτελεσματικότητα. Οι προκύπτουσες διατάξεις, ενώ αφήνουν περιθώρια για δημιουργικό σχεδιασμό του μεμονωμένου κτιρίου, διασφαλίζουν παράλληλα την εναρμόνισή του με τα προϋφιστάμενα αλλά και τον ιστό της πόλης τόσο με τα όρια και τους περιορισμούς που περιλαμβάνουν όσο και μέσα από το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο το οποίο προδιαγράφουν. Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν όπως είναι γνωστό στην κατασκευή των εκατοντάδων πρώτων πολυκατοικιών της Αθήνας (της περιόδου ) που στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν επιτυχημένες έως ευχάριστες εφαρμογές του μοντέρνου ιδιώματος, θεωρουμένου όμως μέσα από την αστική κλίμακα. Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα η ομάδα εργασίας προχώρησε στην εξέταση της ένταξης του νέου κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο του συνεχούς συστήματος της Αθήνας. Επιλέχθηκαν δυο τελείως διαφορετικά Ο.Τ. της πόλης (Λεωφόρος Συγγρού και Πετράλωνα) στα οποία εφαρμόστηκαν σκιαγραφικά οι ακόλουθες προτεινόμενες γενικές προκαταρκτικές αρχές: 1) Χωροθέτηση των όψεων στο επίπεδο της οικοδομικής γραμμής με παράλληλη τήρηση του επικρατούντος ύψους του Ο.Τ. 2) υνατότητα υποχώρησης τμήματος των όψεων (μέχρις καθορισμένου ποσοστού) ή και πλήρους διάτρησής τους (επίσης μέχρις ορισμένου ποσοστού) με στόχο την εξασφάλιση διαμπερότητας μεταξύ δημόσιου χώρου και εσωτερικού ακαλύπτου αλλά και της δυνατότητας δημιουργικής ογκοπλαστικής αντιμετώπισης του κτιρίου.

10 3) Θεσμοθέτηση εσωτερικής οικοδομικής γραμμής προς τον ακάλυπτο με βάση τα υφιστάμενα μέτωπα και στόχο την τόνωση του συσχετισμού τους και τη δημιουργία αρτιμελούς εσωτερικού ημιδημόσιου χώρου- ακαλύπτου. 4) ημιουργία στοών ή μικρότερων υποχωρήσεων στο ισόγειο ανάλογα με την ιεραρχική σημασία της προκείμενης οδού. 5) Ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση των εισόδων ως ιδιαίτερων στοιχείων των όψεων. 6) υνατότητα διαμόρφωσης εσοχών ενός ορόφου προς τα δυο μέτωπα του κτιρίου (εξωτερικό και προς τον ακάλυπτο) για τον ισοσκελισμό της εκμετάλλευσης από την απώλεια που συνεπάγονται οι προτεινόμενες υποχωρήσεις, διατρήσεις και στοές στην κύρια όψη. 7) Κατάργηση του pilotis για την επαναφορά χώρων εργασίας κλπ. χρήσεων στην ισόγεια ή υπερυψωμένη στάθμη του δρόμου, για την τόνωση της ζωντάνιας, της ασφάλειας αλλά και της κοινωνικότητας της στάθμης του πεζοδρομίου στο οποίο ουσιαστικά αναπτύσσεται η δημόσια ζωή της πόλης. 8) ημιουργία χώρων στάθμευσης σε υπόγεια στάθμη με ρητή απαγόρευση της αλλαγής χρήσης, για τον περιορισμό στο ελάχιστο της παρόδιας στάθμευσης των κατοίκων και της προκύπτουσας επιβάρυνσης του αστικού ιστού. Α.. Τριποδάκης Αθήνα 4/3/2014

11 2) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ Γ.Ο.Κ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Α. ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

12 ΓΟΚ 29 ΓΟΚ 55 ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Επί της Οικοδομικής Γραμμής (Προσόψεις // της Ο.Γ. μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.) α) Για το 1/3 της πρόσοψης και σε βάθος < 4 μ. από την Ο.Γ. Παρεκκλίσεις β) Για όλη την πρόσοψη σε βάθος > 2 μ. από την Ο.Γ. Επί της Οικοδομικής Γραμμής Παρεκκλίσεις ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ α) Τμήμα ή όλη η πρόσοψη σε υποχώρηση κατόπιν έγκρισης της Αρχής. β) Ειδικά κτίρια με υποχώρηση > 3 μ. μετά από έγκριση της Αρχής Στο συνεχές σύστημα : Απαιτείται συνέχεια των οικοδομών κατά το ύψος της πρόσοψης. ΓΟΚ 85 ΝΟΚ 12 Ελεύθερη τοποθέτηση κτιρίου σύμφωνα με το ιδεατό στερεό. Εν επαφή ή σε απόσταση από το πλάγιο ή πίσω όριο Δ >= 3 m + 0,1 Η ( δ >= 2,50 m. για χαμηλά κτίρια h<= 8,50 m.) Έλεγχος όμορων οικοπέδων σε περίπτωση υπάρχοντος κτιρίου για τον καθορισμό των πλαγίων αποστάσεων. Ελάχιστη προκύπτουσα διάσταση κτιρίου 9 μ. Ελεύθερη τοποθέτηση κτιρίου σύμφωνα με το ιδεατό στερεό. Αναλόγως των όμορων οικοπέδων και της ύπαρξης κτιρίου σε αυτά μπορεί να εφάπτεται σε απόσταση Δ, δ. Ελάχιστη προκύπτουσα διάσταση κτιρίου 9 μ. Το Δ μπορεί να γίνει δ >= 2,50 μ. Δίνεται κίνητρο προσαύξησης του συντελεστή (κατά ποσοστό 10-25%) με την προϋπόθεση αντίστοιχης μείωσης της κάλυψης του οικοπέδου. ΣΥΝΟΨΗ Συμπερασματικά παρατηρούμε ότι με τους ΓΟΚ του 29 και του 55 η θέση του κτιρίου επεβάλλετο ουσιαστικά επί της Ο.Γ. με ορισμένες μόνον παρεκκλίσεις και κατόπιν έγκρισης της Αρχής. Η διάταξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση των προσόψεων των οικοδομών στο επίπεδο της οικοδομικής γραμμής, ενώ κατά τον Γ.Ο.Κ. του 55 απαιτείτο και ενιαίο ύψος των παρακειμένων οικοδομών κατά μήκος του μετώπου του δρόμου. Οι δυο αυτές βασικές δεσμεύσεις εξασφάλιζαν την ενότητα μεταξύ των γειτονικών κτιρίων του συνεχούς συστήματος. Με τον ΓΟΚ του 85 και την ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο σύμφωνα με το ιδεατό στερεό αναφορικά προς την κύρια όψη του και σε επαφή με ένα η περισσότερα πλάγια ή πίσω όρια ή σε απόσταση Δ από αυτά, δόθηκε η δυνατότητα της ανεξαρτητοποίησης των προσόψεων και της ογκοπλασίας των κτιρίων στο πρώην συνεχές σύστημα με ανάλογα αποτελέσματα σε ότι αφορά την εναρμόνισή τους.

13 Β. ΥΨΗ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ - ΟΡΟΦΟΙ

14 Το ύψος των οικοδομών στη πρόσοψη καθορίζεται ανάλογα με το πλάτος της οδού. ΓΟΚ 29 ΓΟΚ 55 ΓΟΚ 85 Το ύψος των οικοδομών στη πρόσοψη καθορίζεται ανάλογα με το πλάτος της οδού. Οι επιπλέον επιτρεπόμενοι όροφοι κατασκευάζονται σε εσοχή 2,50 μ. ο καθένας. Αυξημένα μέγιστα ύψη των οικοδομών, που καθορίζονται ανάλογα με τον Σ.Δ., συγκριτικά με τον Γ.Ο.Κ. του 1955 και σύμφωνα με το ιδεατό στερεό (κατακόρυφη επιφάνεια που ορίζεται από τον τύπο 1,50 Π και κεκλιμένη επιφάνεια που σχηματίζει με την κατακόρυφη οξεία γωνία εφαπτομένης 1:1,5) Δυνατότητα με την ανάλογη υποχώρηση της πρόσοψης για τη δημιουργία κτιρίου χωρίς εσοχές αρκεί να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στην περιοχή. Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στα μέγιστα ύψη των οικοδομών, που καθορίζονται ανάλογα με τον Σ.Δ., συγκριτικά με τον Γ.Ο.Κ. του 1985 και σύμφωνα με το ιδεατό στερεό (που καθορίζεται όπως στον Γ.Ο.Κ. του 85) ΝΟΚ 12 Δυνατότητα με την ανάλογη υποχώρηση της πρόσοψης για τη δημιουργία κτιρίου χωρίς εσοχές αρκεί να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στην περιοχή. Δίνεται κίνητρο περαιτέρω προσαύξησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους λόγω της δυνατότητας αύξησης του συντελεστή (κατά ποσοστό 10-25%) με την προϋπόθεση αντίστοιχης μείωσης της κάλυψης του οικοπέδου. Συμπερασματικά μέχρι τον ΓΟΚ του 85 το ύψος των οικοδομών στην πρόσοψη καθοριζόταν ανάλογα του πλάτους της οδού. Με τον ΓΟΚ του 85 και τον ΝΟΚ του 2012 θεσμοθετείται το ιδεατό στερεό από το οποίο προκύπτουν κατά κανόνα μεγαλύτερα ύψη στην Οικ. Γρ. ή σε υποχώρηση από αυτήν. ΣΥΝΟΨΗ Με τον ΓΟΚ του 85 και ειδικότερα με τον ΝΟΚ του 2012 (με περαιτέρω προσαυξημένα τα μέγιστα ύψη των οικοδομών αναλόγως του Σ.Δ.) δίνεται η δυνατότητα τόσο στο ισόγειο όσο και στους υπόλοιπους ορόφους να διαμορφώνονται με ύψος ορόφου μεγαλύτερο του τυπικού 3,00 μ.-3,20 μ. που ίσχυε μέχρι το 1985, καθώς και κίνητρα για την μείωση της κάλυψης του οικοπέδου λόγω της δυνατότητας κατασκευής μεγαλύτερου αριθμού ορόφων.

15 Γ. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

16 ΓΟΚ 29 Παρεκκλίσεις από τις βασικές διατάξεις που καθορίζουν την χωροθέτηση του κτιρίου και της πρόσοψής του επιτρέπονται μόνον εφ όσον δεν επιφέρει οποιαδήποτε αισθητική ζημιά κατά την κρίση της υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι όψεις παραμένουν πάντοτε παράλληλες προς την οικοδομική γραμμή με εξαίρεση μόνο τις πανταχόθεν ελεύθερες οικοδομές και εφόσον τούτο είναι αιτιολογημένο αρχιτεκτονικά και δεν βλάπτει αισθητικά το σύνολο. Η γενικά υποχρεωτική συνέχεια των μετώπων μπορεί να διακόπτεται μόνον στο ισόγειο και στην περιοχή της εισόδου υπό τον όρο ότι η πρόσοψη διατηρεί την ομαλή συνέχειά της με τις παρακείμενες οικοδομές. Οι προσόψεις εξετάζονται από πλευράς αισθητικής τόσο ως μεμονωμένα κτίρια, όσο και σε σχέση με τη θέση και το περιβάλλον. ΓΟΚ 55 Σε οδούς και περιοχές οικισμών που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής (κεντρικές πλατείες και αρτηρίες) η Αρχή δύναται να επιβάλλει περιορισμούς ή και υποχρεώσεις ως προς την αρχιτεκτονική εμφάνιση των οικοδομών (δηλαδή ισοϋψή διάταξη των ορόφων και γενικώς εναρμονισμένη αρχιτεκτονική εμφάνιση με τα παρακείμενα κτίρια κτλ. ΓΟΚ 85 ΝΟΚ 12 Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση πρέπει ως προς τη σχέση και τη σύνθεση των όγκων, τις όψεις και τα εν γένει ορατά τμήματά του, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής, τόσο ως μεμονωμένο κτίριο ή εγκατάσταση όσο και σε σχέση με το οικοδομικό τετράγωνο Στις περιπτώσεις δημιουργίας μητροπολιτικών πόλων πολλαπλών λειτουργιών ή εφαρμογής προτύπων προγραμμάτων η γενική διάταξη των κτιρίων και η ογκοπλαστική διαμόρφωσή τους εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. ΣΥΝΟΨΗ Συμπερασματικά παρατηρείται σταδιακή μείωση των διατάξεων και του ελέγχου της τήρησής τους από την αρμόδια αρχλη που αφορούν γενικά την εναρμόνιση γειτονικών οικοδομών μεταξύ τους από τον Γ.Ο.Κ. του 29 μέχρι σήμερα, γεγονός που είχε τις ανάλογες επιπτώσεις στην ευρύτερη αισθητική και ενότητα του αστικού περιβάλλοντος ως συνόλου.

17 . ΕΝΕΡΓΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΆΓΩΝΟ

18 ΓΟΚ 29 Σε περίπτωση συμπλέγματος συνεχόμενων οικοδομών του συνεχούς συστήματος (έως και πλήρους οικοδομικού τετραγώνου) τούτο θεωρείται ως μια και μόνη οικοδομή επί ενός οικοπέδου και εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις με δυνατότητα παρεκκλίσεων υπό την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. ΓΟΚ 55 ΓΟΚ 85 Θεσμοθετείται για πρώτη φορά το ενεργό οικοδομικό τετράγωνο με στόχο την ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων του, τη διάνοιξη στο ισόγειο των κτιρίων του προσβάσεων από τους κοινόχρηστους χώρους στον ενοποιημένο ακάλυπτο χώρο του τετραγώνου ενώ θεσπίζονται όροι δόμησης και περιορισμοί χρήσης κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη χωρίς υπέρβαση όμως του συντελεστή δόμησης και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους των κτιρίων ΝΟΚ 12 Επιτρέπεται η ενοποίηση των υποχρεωτικών ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων ενός οικοδομικού τετραγώνου ή μέρους του, προς κοινή χρήση των ενοίκων του οικοδομικού τετραγώνου ή μέρους του, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα κυριότητας. ΣΥΝΟΨΗ Συμπερασματικά με τον ΓΟΚ του 85 παρουσιάζεται για πρώτη φορά η θεώρηση του οικοδομικού τετραγώνου ως κτιριακής ενότητας με ανάλογες απαιτήσεις για την διασφάλισή της που δυστυχώς δεν οδήγησε μέχρι σήμερα σε υλοποιημένες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό.

19 Ε. ΠΑΡΟ ΙΑ ΣΤΟΑ

20 ΓΟΚ 29 ΓΟΚ 55 ΓΟΚ 85 Στοές υλοποιούνται υποχρεωτικά μόνο σε περιοχές που προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο. Το ελεύθερο ύψος της στοάς και η θέση, οι αποστάσεις και το πλάτος των υποστηλωμάτων της καθορίζονται αριθμητικά. ΝΟΚ 12 Ισχύουν τα ίδια με την πρόσθετη πρόβλεψη του συνδυασμού της δυνατότητας υποχώρησης της πρόσοψης του κτιρίου με την διατήρηση της στοάς, εφόσον είναι υποχρεωτική, πάνω στην οικοδομική γραμμή. ΣΥΝΟΨΗ Συμπερασματικά η κατασκευή στοάς προβλέπεται από τους σχετικούς ΓΟΚ στις περιοχές που καθορίζονται από το ρυμοτομικό σχέδιο. Η χρήση της στοάς και η αξιοποίηση των σημαντικών θετικών χαρακτηριστικών της για τον αστικό χώρο παραμένει μέχρι σήμερα περιορισμένη.

21 3) ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΥΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

22 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

23 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ

24 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

25 ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 2 ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α.Ο.Κ. Κατά την συνάντηση της , και παρουσία των μελών Β. Καραχάλιος, Σ. Μπούτης, Κ. Καλαμίτση, Β. Ντόβρος, Δ. Τσιώρης Αποφασίστηκαν με σχετική ομοφωνία 4 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο με επιφύλαξη, τα εξής: 1. Το δικαίωμα του οικόπεδου στην εκμετάλλευση να ορίζεται και να ελέγχεται μέσα από δυο πολεοδομικά μεγέθη. a. Την Κατ Όγκο Εκμετάλλευση (ΚΟΕ), έννοια διάδοχη και ανάλογη του Επιτρεπομένου Όγκου του ΓΟΚ 85 και του ΝΟΚ b. Την Κατ Επιφάνεια Εκμετάλλευση (ΚΕΕ), έννοια διάδοχη και ανάλογη του Συντελεστή Δόμησης του ΓΟΚ 85 και του ΝΟΚ 2. Τα δυο αυτά μεγέθη οριοθετούνται περαιτέρω a. από τα μεγέθη του Αστικού Σχεδιασμού, όπως αυτά θα διατυπωθούν και θα συμφωνηθούν με την Ομάδα 1, τα οποία δημιουργούν ένα περιοριστικό πρίσμα όσον αφορά στις σχέσεις με τα Όμορα και τον Δημόσιο Χώρο, το οποίο αποκαλούμε Απώτατο Όριο, έννοια συγγενή με αυτή του Ιδεατού στερεού 1 b. από τα μεγέθη Κτηριοδομικών Απαιτήσεων του Κτηριοδομικού Κανονισμού, όπως αυτά θα διατυπωθούν και θα συμφωνηθούν με την Ομάδα 3, τα οποία δημιουργούν ένα περιοριστικό πλαίσιο όσον αφορά την ασφάλεια, την υγιεινή, την ποιότητα κατασκευής, το ενεργειακό αποτύπωμα και την ευρύτερη ποιότητα διαβίωσης. Τα μεγέθη αυτά ορίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με έναν Κώδικα Κτιριοδομικης Πιστοποίησης & Ποιοτικής Κατάταξης Κτηρίων ανά χρήση 3. Η ΚΟΕ στόχο έχει τον έλεγχο της ποσότητας του καταλαμβανόμενου από το κτίριο Αστικού Όγκου, ως πραγματικό στερεομετρικό μέγεθος 4. Η ΚΕΕ στόχο έχει τον έλεγχο της πληθυσμιακής πυκνότητας 2 και εμμέσως την επιβάρυνση των κοινωνικών και τεχνικών υποδομών 3 5. Η απαίτηση ύπαρξης δυο μεγεθών (ΚΟΕ & ΚΕΕ) εδραιώνεται περισσότερο στην πεποίθηση μας ότι κατ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ένας προνομιακός χώρος ανάπτυξης της Αρχιτεκτονικής, ανάμεσα στον ελάχιστα παραγόμενο Όγκο κατ εφαρμογη της ΚΕΕ και των κτηριοδομικών απαιτήσεων και τον μέγιστο επιτρεπόμενο όγκο κατ εφαρμογη της ΚΟΕ. Είναι η περιοχή που μπορεί να παραλάβει τις ογκοπλαστικες αναζητήσεις, τα εσωτερικά μεγάλα ύψη, το κέλυφος, κ.α. 6. Ο ΓΟΚ του 85 κρίνεται θετικά για την Αρχιτεκτονική, όσον αφορά την εισαγωγή αυτού του προνομιακού χώρου ανάμεσα στον σ.δ. και τον Επιτρεπόμενο Όγκο. Κρίνεται όμως αρνητικά όσον αφορά την απουσία ελέγχων κατά την εφαρμογή και την ασάφεια στον ορισμό των προσμετρούμενων και μη προσμετρούμενων χώρων και στοιχειών στον σ.δ.. Επίσης η πολιτική κίνητρων με επιδότηση σ.δ. που έχει γενικευθεί με τον ΝΟΚ, έχει καταστήσει αυτόν τον προνομιακό χώρο, πεδίο κατάχρησης κατά την κατασκευή και πεδίο τριβών τόσο κατά την αδειοδότηση όσο και κατά τον έλεγχο των κατασκευών. 7. Στόχος του Α.Ο.Κ. είναι οι προσμετρούμενοι / μη προσμετρούμενοι χώροι ή στοιχεία να προσδιορίζονται μέσα από μια σειρά ελέγξιμων και μονοσήμαντα ορισμένων κριτήριων όπως η λειτουργία 4 (Κ.Χ / Β.Χ), η κοινή/δημοσια χρήση, η ειδική κτιριακή λειτουργία -εξυπηρέτηση (κλιμακοστάσιο, μηχανολογικός χωρος, γκαραζ, κ.α), η βατότητα (κενό δαπέδου, τρύπα), η θέση (υπόγειο/υπεργειο ), το καθαρό ύψος (σοφίτα / χώρος στέγης), η προσπελασιμοτητα (χώρος στέγης, δεξαμενή, πατάρι αποθήκευσης), η προστασία από τα καιρικά φαινόμενα (κλειστός, ημιυπαίθριος/στεγασμένος, υπαίθριος), κ.α.

26 Επιμέρους θέσεις και αντιρρήσεις ή διαφωνίες οι οποίες διατυπώθηκαν και θα διερευνηθούν κατά την επόμενη φάση εργασιών της Ομάδας είναι : 1. Ο τρόπος μέτρησης των προσμετρούμενων επιφανειών στην ΚΕΕ ως καθαρές επιφάνειες δαπέδου ή μικτες επιφάνειες περιλαμβανομένων των εξωτερικών τοίχων 2. Η προσμέτρηση ή μη των στοιχείων (αρχιτεκτονικών, ενεργειακών, διακοσμητικών, κ.α) στον ΚΟΕ, ή μόνο η οριοθέτηση αυτών σε σχέση με το κτίριο και το απώτατο όριο 3. Η ΚΟΕ να αποτελεί συνάρτηση της ΚΕΕ (π.χ ΚΕΕχ4,5) ή συνάρτηση μεγεθών του αστικού σχεδιασμού (καλυψη χ μέγιστο ύψος, ή 70% του πρίσματος που οριζει το απώτατο όριο) ή Εοικοπέδου Χ συντελεστή ΚΟΕ όπως ήταν αρχικά στον ΓΟΚ /85 Επίσης τα θέματα που αναφέρονται στις υποσημειώσεις: 1. Το μέγεθος -έννοια του ΚΟΕ θα μπορούσε να ταυτιστεί με το μέγεθος -έννοια του Απώτατου Ορίου. 2. Ο έλεγχος της πληθυσμιακής πυκνότητας ως αστικό μέγεθος θα μπορούσε να ελεγχθεί και μόνο μέσω του ΚΟΕ με την ίδια σχετική ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς την ΚΕΕ. 3. Η πληθυσμιακή πυκνότητα θα μπορούσε να ελέγχεται και εκ των υστέρων υπό την έννοια της πληθυσμιακής επιβάρυνσης (όπως σήμερα γίνεται κατά την αλλαγή χρήσης ) όπου δεδομένης της τήρησης του ΚΟΕ επιβάλλονται Κτηριοδομικές Απαιτήσεις ανά χρήση. 4. Η διάκριση Β.Χ Κ.Χ, κρίνεται κρίσιμη για τον προσδιορισμό των επιφανειών που παράγουν πληθυσμό και επηρεάζουν την πληθυσμιακή πυκνότητα.εν τούτοις εκτιμάται οτι είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η πραγματική τους λειτουργία. 5. Ευρύτερα θέματα, όπως ποια η ιεράρχηση των Κανονιστικών μεγεθών, ποιο το γεωγραφικό εύρος εφαρμογής τους όπως και ποια η θέτουσα τους κανόνες Αρχή (Κράτος, Περιφέρεια, Δήμος) Το παρόν κείμενο καταγράφει τα συμπεράσματα των εργασιών του Α Κύκλου συναντήσεων της 2ης Ομάδας ΑΟΚ, όπως και τα σημεία όπου θα εστιαστεί η περαιτέρω διερεύνηση των μεγεθών της εκμετάλλευσης ως στοιχεία περιορισμού και ελεγχου στον Α.Ο.Κ. Σημείωση: στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν και συνέβαλαν με τις εισηγήσεις τους πέραν των Β. Καραχάλιος, Σ. Μπούτης, Κ. Καλαμίτση, Β. Ντόβρος, Δ. Τσιώρης και οι Ν. Ροδίτη, Κ. Ιωαννιδης, Θ. Μακροπόδης. 1 (Αντίρρηση υπό διερεύνηση) Το μέγεθος -έννοια του ΚΟΕ θα μπορούσε να ταυτιστεί με το μέγεθος -έννοια του Απώτατου Ορίου 2 (Αντίρρηση υπό διερεύνηση) Ο έλεγχος της πληθυσμιακής πυκνότητας ως αστικό μέγεθος θα μπορούσε να ελεγχθεί και μόνο μέσω του ΚΟΕ με την ίδια σχετική ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς την ΚΕΕ 3 (Αντίρρηση υπό διερεύνηση) Η πληθυσμιακή πυκνότητα θα μπορούσε να ελέγχεται και εκ των υστέρων υπό την έννοια της πληθυσμιακής επιβάρυνσης (όπως σήμερα γίνεται κατά την αλλαγή χρήσης ) όπου δεδομένης της τήρησης του ΚΟΕ επιβάλλονται Κτηριοδομικές Απαιτήσεις ανά χρήση. 4 (Αντίρρηση υπό διερεύνηση) Η διάκριση Β.Χ Κ.Χ, αν και κρίσιμη για τον προσδιορισμό των επιφανειών που παράγουν πληθυσμό και πληθυσμιακή πυκνότητα, εκτιμάται ως πολύ δύσκολος ο έλεγχος της

27 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3/ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

28 Σελίδα 1 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ' ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - [ΕΚΚ] (GREEK BUILDING CODE) 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Κ.ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ - Μ.ΚΑΤΣΑΡΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) - Σ.ΜΠΟΥΤΗΣ - Ν.ΡΕΡΡΑΣ 1 Χρησιμοποιούμε και τους σχετικούς Αγγλικούς όρους ώστε να υπάρξει μια επιστημονική αντιστοίχιση με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς

29 Σελίδα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το σώμα του νέου "Ελληνικού Κτηριοδομικού Κανονισμού" αναπτύσσεται σε 10 προτεινόμενες ενότητες (κεφάλαια) με επιμέρους άρθρα σε κάθε μια από αυτές. Τα άρθρα του υφιστάμενου Κτηριοδομικού Κανονισμού ανάλογα με το θέμα που πραγματεύονται κατατάσσονται σε κάποια από τις προτεινόμενες ενότητες (κεφάλαια) ή ενσωματώνονται στα νέα άρθρα. Ο νέος Ελληνικός Κτηριοδομικός Κανονισμός περιέχει ανά ενότητα, υποχρεωτικούς νομοθετικούς κανόνες οι οποίοι συμπληρώνονται από, ή παραπέμπουν σε, επιμέρους τεχνικούς κανονισμούς που περιέχουν εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις, είτε άμεσα, είτε με αναφορά σε, ή με ενσωμάτωση περιεχομένου ενός προτύπου, μιας τεχνικής προδιαγραφής, ή και ενός κώδικα πρακτικής. Η σχέση και η προτεραιότητα ανάμεσα στις παραπάνω τυποποιητικές κατηγοριοποιήσεις 2 καθορίζουν μια διάρθρωση ανάλυσης των απαιτήσεων για μια κατασκευή, από το γενικό προς το ειδικό, και κωδικοποιούν με ένα συνολικό και ενιαίο τρόπο τους ορισμούς και τις έννοιες που χρησιμοποιούνται. Ο νέος Ελληνικός Κτηριοδομικός Κανονισμός διαμορφώνει μια νομοθετική πλατφόρμα αναφοράς για όλους τους σχετικούς με τις κατασκευές τεχνικούς κανονισμούς, η οποία θέτει το γενικό πλαίσιο αρχών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε είδους κατασκευής, διορθώνοντας και τακτοποιώντας, την αποσπασματικότητα, την αλληλοαναίρεση, την ασάφεια που χαρακτηρίζουν το σημερινό νομοθετικό περιβάλλον στα θέματα αυτά. Αποτελεί πλαίσιο συμφωνίας για τον έλεγχο και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων, τον ορισμό υποχρεώσεων και την απόδοση ευθυνών στο χώρο των κατασκευών. Οι 10 ενότητες είναι (Πίνακας 1): 2 Τυποποιητικά Έγγραφα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:

30 Σελίδα 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Α. ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ Β.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.2 ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Γ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Δ. ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΤΟΧΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ζ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ, & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ Η. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Θ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) Ι.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ι.2 ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

31 Σελίδα 4 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΙΣΧΥΩΝ ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝ. ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Παρατηρήσεις: Α/Α ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΣΚΟΠΟΣ Α 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ Α 2 3 ΧΡΗΣΗ Β.1 1 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Β ΑΣΦΑΛΕΙΑ+ΑΝΤΟΧΗ ΣΤ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ - ΘΕΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 7 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ζ ΥΨΟΣ-ΟΓΚΟΣ Β ΤΟΙΧΟΙ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Δ 1 10 ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΙ Β ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γ 3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 12 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Γ 3 13 ΚΛΙΜΑΚΕΣ Γ 1 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 14 ΡΑΜΠΕΣ Γ 1 15 ΣΤΗΘΑΙΑ Γ 1 16 ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ Γ 1 17 ΚΙΝ.ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ Ι ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Δ 2 19 ΕΣΩΤΕΡ. ΣΤΟΕΣ Ι.1 4 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΟΔ. ΣΤΟΕΣ Ι ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ Β ΚΑΤΑΣΚ.ΣΕ ΠΡΟΚΗΠΙΑ Β ΦΥΤΕΥΣΗ Ι ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Ι Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ Θ

32 26 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Θ 3 27 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θ 2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 28 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ Θ 2 29 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Θ 6 30 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Θ 1 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 31 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ Θ 1 32 ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Β.1 3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 33 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ Β ΠΡΟΤΥΠΑ-ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Ι Α 1 36 Α Σελίδα 5

33 Σελίδα 6 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΝΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ ΘΕΜΑ Β.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2 ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΟΙ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Β.2 ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ Γ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 2 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ Δ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ 2 ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ (ΣΤΕΓΕΣ, ΔΩΜΑΤΑ) 3 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ Επιδόσεις & κριτήρια 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΝΤΟΧΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) & ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20%

Ενδεικτικά παραδείγματα κατασκευής κλειστών εξωστών (ΕΡΚΕΡ) Υπολογισμός του 20% παρ. 5δ Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων σε ύψος άνω των 3,00 μ. Το ίδιο ελάχιστο ύψος τηρείται και σε περίπτωση κλειστών εξωστών προς τον πίσω υποχρεωτικό ακάλυπτο

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3)

Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Πρόσφατες τροποποιήσεις ΓΟΚ (Άρθρο7 και 11) και Κτιριοδομικού κανονισμού (Αρθ 3) Αποφ-31252/22-7-09 (ΦΕΚ-396/ΑΑΠ/13-8-09) Συμπλήρωση των διατάξεων της Αποφ-3046/304/30-1-89 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Κτιριοδομικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Άρθρο 1. Σκοπός Εισαγωγή...9 Θέματα που χρήζουν ρύθμισης από το ΥΠΕΧΩΔΕ...14 Συντομογραφίες Το κείμενο του άρθρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Άρθρο 1. Σκοπός Εισαγωγή...9 Θέματα που χρήζουν ρύθμισης από το ΥΠΕΧΩΔΕ...14 Συντομογραφίες Το κείμενο του άρθρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Εισαγωγή...9 Θέματα που χρήζουν ρύθμισης από το ΥΠΕΧΩΔΕ...14 Συντομογραφίες...20 Άρθρο 1 Σκοπός...43 Το κείμενο του άρθρου...44 Σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ - 79Α/12 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και Απόφ.63234/19-12-12 για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) Ηµερίδα 7-2-13 Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης»

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» Άρθρο 1 Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΥΛΛΟ/ ΣΧΕΔΙΟ 6/7/12 AAO13/12 BM13/08 6/7/12 ΑΑΟ14/12 Β349/79 6/7/12 ΑΑΟ15/12 ΒΜ91/95 6/7/12 ΑΑΟ17/12 Β363/62 Ενσωμάτωση εγκριμένης βεράντας στην κύρια χρήση του διαμερίσματος στον 3 ον όροφο (ρετιρέ) Μετατροπή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμός Ως υφιστάμενες Αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) Θέμα: «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» 1/16 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΓΟΚ Το δομημένο περιβάλλον στη σύγχρονη Ελλάδα ορίσθηκε σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ 1. Κτίρια και εγκαταστάσεις Φ.Α. Ξεκινώντας, θα ήθελα να διαχωρίσω τις εγκαταστάσεις Φ.Α. καθώς και τα κτίρια στα οποία αυτές εφαρµόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος α) Γενική Διεύθυνση (στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε Ε.Π & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠ :

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Β 96/1989) (ΦΕΚ 535/ Β/30-06-89)

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Β 96/1989) (ΦΕΚ 535/ Β/30-06-89) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 49977/3068/89 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Β 96/1989) (ΦΕΚ 535/ Β/30-06-89) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010)

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010) Νομοθεσία Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010) Ο κτηριακός τομέας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΟΚ

2. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΟΚ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21. 06. 2011 γραφείο μελετών για αμεα Λ. Χολέβα, αρχιτέκτων πολεοδόμος 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑμεΑ 1.1 Ιστορικό 1.2 Ρόλος Αρμοδιότητες Λειτουργία 2. ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα