ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά στον KEYCERT και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντων σημάτων, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το εν λόγω περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετατροπή, δημιουργία παράγωγων προϊόντων του, η προβολή του προϊόντος για δημόσιους λόγους, η ανατύπωση, αποθήκευση και μεταβίβασή του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα, και με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, να μην μετατρέψετε ή αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται σε αυτά τα υλικά. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο όρος «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.» είναι εμπορικό σήμα και το λογότυπο KEYCERT καθώς και όλα τα σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες ονόματα και σχέδια είναι επίσης εμπορικά σήματα του φορέα και χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς τη γραπτή προηγούμενη άδεια του φορέα. Κ 01 Σελίδα : 2 από : 25

3 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ... 2 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Β. Πολιτική του Φορέα... 5 Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 7 Δ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε.Κ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ Ε.Κ KEYCERT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ 01 Σελίδα : 3 από : 25

4 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, η πίεση της νέας τεχνολογίας, η Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς επίσης και οι αυξανόμενες ανάγκες ανταγωνισμού οδήγησαν στην ανάγκη της πιστοποίησης των γνώσεων κύρια στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις - KEYCERT δημιουργήθηκαν από εμπειρότατα στελέχη που προέρχονται από τον τομέα της εκπαίδευσης και των νέων τεχνολογιών με κύριο σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων για τη χρήση και τις εφαρμογές Η/Υ και την χορήγηση των πιστοποιητικών σε όλους όσους επιτυγχάνουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. Με κύριο στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης οποιουδήποτε προσώπου για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης ο KEYCERT έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί κάτω από τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 17024:2012 και ISO 9001:2008. Ταυτόχρονα έχει εναρμονίσει πλήρως τη λειτουργία του με τις απαιτήσεις της υπ αριθμόν /H ΦΕΚ 2123/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με την οποία ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ελέγχει και εγκρίνει τους φορείς Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κ 01 Σελίδα : 4 από : 25

5 Β. Πολιτική του Φορέα Όραμα των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα είναι η καθιέρωσή του στο χώρο των ανεξάρτητων Πιστοποιήσεων προσωπικού σε δεξιότητες έτσι ώστε η πιστοποίηση των προσώπων από τον Φορέα να αποτελεί αναγνωρίσιμο και ουσιαστικό προσόν του πιστοποιούμενου για κάθε επαγγελματική ζήτηση. Για την υλοποίηση του οράματός του ο Φορέας εφαρμόζει μία πολιτική που εξασφαλίζει την αξιοπιστία του, την ακεραιότητα του προσωπικού και των συνεργατών του και την αμεροληψία των αποφάσεών του. Οι στόχοι που τίθενται έχουν άμεση σχέση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την υλοποίηση του οράματος του Φορέα. Κύριος στόχος του Φορέα είναι να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες των πελατών του για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς κάθε ενδιαφερόμενο. Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης είναι σαφείς άμεσα διαθέσιμες προς κάθε ενδιαφερόμενο και στηρίζονται στις απαιτήσεις των προτύπων αναφοράς, της νομοθεσίας και τους κατά περίπτωση ειδικούς κανόνες των σχημάτων πιστοποίησης. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης είναι γνωστές στους υποψήφιους εξ αρχής και στην περίπτωση αλλαγών ο Φορέας γνωστοποιεί άμεσα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις τροποποιήσεις των απαιτήσεων. Για την επίτευξη του οράματός του ο Φορέας διαθέτει τους πόρους, τα μέσα και τις μεθόδους που απαιτούνται ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα όλες οι λειτουργίες της πιστοποίησης. Ειδικότερα : Έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα σύστημα λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024:2012 και της KYA /H, ΦΕΚ 2123/ Έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 Εφαρμόζει διαδικασίες και έχει θεσμοθετήσει ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης το οποίο ελέγχει τις διαδικασίες πιστοποίησης και διασφαλίζει την τήρηση τους Διαθέτει τους κατάλληλους χώρους και τις κτιριακές υποδομές που απαιτούνται Διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό Διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό Διαχειρίζεται τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εξεταζομένων και του προσωπικού με υπευθυνότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Εφαρμόζει συστήματα ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων πέρα και πάνω από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας Διασφαλίζει την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων Κ 01 Σελίδα : 5 από : 25

6 Η πολιτική του Φορέα αποτελεί την αρχή στην οποία στηρίζονται όλες οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και πρακτικές για την επίτευξη των στόχων του. Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα ιεραρχικής θέσης καθώς και οι συνεργάτες του KEYCERT δεσμεύονται στην τήρηση των αρχών του υιοθετώντας τον κώδικα δεοντολογίας του Φορέα με την έγγραφη αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας, αποδεικνύοντας έτσι ότι ασπάζονται την πολιτική του και ως εκ τούτου : διευκολύνουν την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών παρακολουθούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και εφαρμόζουν τους μηχανισμούς ανάληψης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες ώστε να λαμβάνονται ορθολογικές αποφάσεις από τη διοίκηση και να προωθείται η διαρκής βελτίωση Για την εξασφάλιση της αμεροληψίας των αποφάσεων του ο Φορέας διαθέτει ικανό και υπεύθυνο προσωπικό το οποίο δεν εμπλέκεται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης των υποψηφίων. Οι μέτοχοι του Φορέα και οι εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν με κανένα τρόπο την διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και απόφασης πιστοποίησης. Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του Φορέα ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την αμεροληψία των αποφάσεων πιστοποίησης. Πολιτική του KEYCERT για το προσωπικό του είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων του μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και η διατήρηση των ικανοτήτων του και η διάθεση κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας. Σε όλα τα επίπεδα του Φορέα προωθείται ένα δίκαιο περιβάλλον εργασίας το οποίο παρακινεί και ενθαρρύνει τις νέες ιδέες, την ποιότητα υπηρεσιών, την κουλτούρα απόδοσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ομαδική εργασία και την υπευθυνότητα. Ο Φορέας διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς διερεύνησης των απαιτήσεων και ανανέωσης των υλικών και άλλων υποδομών της ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και μεθόδους που συνάδουν με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας. Ο Φορέας διασφαλίζει την ακεραιότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των υπηρεσιών του καθώς απαιτεί και από τους εξωτερικούς του συνεργάτες που εμπλέκονται στην διεργασία πιστοποίησης την τεκμηρίωση της συμμόρφωσή στις πολιτικές του με την προσυπογραφή της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας σαν απόδειξη της αφοσίωσής τους στις Αρχές Λειτουργίας του. Κ 01 Σελίδα : 6 από : 25

7 Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς και τις σχετικές οδηγίες αναφοράς μαζί με τους ορισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Επιπρόσθετη ορολογία μπορεί να βρεθεί στις Διαδικασίες και τα Εγχειρίδια του Συστήματος. Διεργασία Πιστοποίησης: όλες οι δραστηριότητες με βάση τις οποίες ο οργανισμός πιστοποίησης επιβεβαιώνει την ικανότητα ενός ατόμου να πληροί καθορισμένες απαιτήσεις γνώσεων. Στην διεργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται η αίτηση για πιστοποίηση, η αξιολόγηση, η απόφαση για πιστοποίηση, η επιτήρηση, η ανανέωση της πιστοποίησης και η χρήση των σημάτων πιστοποίησης. Σχήμα Πιστοποίησης: Συγκεκριμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με καθορισμένες κατηγορίες και συνδυασμούς προγραμμάτων Η/Υ στις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικά πρότυπα, κανόνες και διαδικασίες,τις οποίες καλούνται να πληρούν οι υποψήφιοι προκειμένου να πιστοποιηθούν. Σύστημα Πιστοποίησης: Το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την υλοποίηση της διεργασίας πιστοποίησης όπως προβλέπεται από το Σχήμα Πιστοποίησης που οδηγεί στην απονομή ενός πιστοποιητικού ικανότητας συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησής του. Παράπονο: Αίτημα προερχόμενο από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών που σχετίζονται με την διεργασία πιστοποίησης, στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση της έφεσης. Έφεση: Κάθε αίτημα για την άρση μιας απόφασης Πιστοποίησης. Αξιολόγηση: Διεργασία που επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης με την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών μέτρησης. Εξέταση: Μέρος της διεργασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει τους μηχανισμούς μέτρησης και τη χρήση γραπτών, πρακτικών και άλλων μεθόδων. Εξεταζόμενος (Υποψήφιος): Το πρόσωπο που υπόκειται σε αξιολόγηση. Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο που διαθέτει τα προσόντα και την ικανότητα να διεξάγει την εξέταση στο εκάστοτε Εξεταστικό Κέντρο και υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης στο τέλος κάθε εξεταστικής διαδικασίας. Προσόν: Δυνατότητα ενός ατόμου να ικανοποιήσει καθορισμένες απαιτήσεις αποδεικνυόμενη από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την εμπειρία. Ικανότητα: Επιδεικνυόμενη δυνατότητα για την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων για την απόδειξη των χαρακτηριστικών ενός ατόμου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός Σχήματος Πιστοποίησης. Εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ): Ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της KYA /H, ΦΕΚ 2123/ για το εφαρμοζόμενο Σχήμα Πιστοποίησης. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο του Ε.Κ που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ Εξεταστικού Κέντρου και KeyCERT καθώς και για ο,τι αφορά τον Φορέα Πιστοποίησης μέσα στο Ε.Κ, σύμφωνα με τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Εξεταστικού Κέντρου. Τεστ: Η εξέταση για την κάθε ενότητα του KEYCERT που εξετάζει τις γνώσεις του Εξεταζόμενου στη συγκεκριμένη ενότητα. Κ 01 Σελίδα : 7 από : 25

8 Πιστοποιητικό: Το έγγραφο που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εξετάσεων για ένα συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης του KEYCERT. Επιτηρητής: Το άτομο που ορίζει ο KEYCERT και παρευρίσκεται στις εκάστοτε εξετάσεις, υπεύθυνος για την σωστή διενέργεια των Εξετάσεων και τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης. Επιθεωρητής: Το άτομο που ορίζει ο KEYCERT και διεξάγει επιθεωρήσεις στα Εξεταστικά Κέντρα την ώρα των εξετάσεων. Ελεγκτής: Το άτομο που ορίζει ο KEYCERT και διεξάγει έλεγχο στα Εξεταστικά Κέντρα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν, όπως επίσης και περιοδικούς ελέγχους σε Κέντρα που έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Επιθεώρηση: Έλεγχος που πραγματοποιείται την ώρα των εξετάσεων από τους Επιθεωρητές του KEYCERT χωρίς να έχουν ενημερωθεί τα Εξεταστικά Κέντρα. Θέματα Εξετάσεων (Questin Test Base, QTB): Η Βάση με τις ερωτήσεις των εξετάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα TEST. Cert Client: Αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα όπου ο Υποψήφιος εξετάζεται, ανάλογα με το αντικείμενο, είτε σε πραγματική εφαρμογή (In-Ates), είτε σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (Sim-Ates). Cert Base: Η διαδικτυακή εφαρμογή όπου γίνεται η διαχείριση των εξετάσεων για την εκάστοτε ημερομηνία εξέτασης από τα Εξεταστικά Κέντρα. Cert Admin: Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση τα Εξεταστικά Κέντρα και οι Υπάλληλοι του KEYCERT στην διεύθυνση του διαδικτύου https://www.keycert.gr/exams KEYCERT IT Initial: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει από 1 έως 5 από τα ακόλουθα τεστ: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει 4 τεστ τηρώντας τους παρακάτω κανόνες: 3 Υποχρεωτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου-Υπολογιστικά Φύλλα- Υπηρεσίες Διαδικτύου 1 Ενότητα επιλογής: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic Plus: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω 6 θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει και τα 6 παρακάτω τεστ: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις Κ 01 Σελίδα : 8 από : 25

9 KEYCERT IT Expert: Το KEYCERT IT Expert πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μια ή περισσότερες από τις εξής τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Wrd), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (Pwer Pint). KEYCERT IT Specialist: Τα πιστοποιητικά KEYCERT IT Specialist πιστοποιούν ότι, οι κάτοχοί τους διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στα εξής αντικείμενα πληροφορικής: WEB DESIGNER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ WEB DEVELOPER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ GRAPHICS DESIGNER E-COMMERCE WEB DEVELOPER AutCAD 2D (Autdesk AutCAD 3D (Autdesk) 3D STUDIO MAX Design (Autdesk) ArcGIS (Marathn Data Systems) AUTO-ΔΟΜΗΣΗ (ΑRT Δ.Π.Δ.) ΠΟΛΗ για Windws (CivilTech) ΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (CivilTech) All Plan (CivilTech) Micrsft Prject JAVA Develper Visual C++ Develper Visual C# Develper Visual Basic Develper PHP/MySQL Develper Javascript Develper Adbe Phtshp Designer Adbe Premiere Editr Adbe After Effects Designer Adbe Illustratr Designer Adbe In-Design Designer Adbe Flash Designer Crel Draw Designer Windws Server 2008 Expert SPSS Expert KeyCERT Specialist Πρακτιική γραμματείας KeyCERT Specialist Τυφλό σύστημα KeyCERT Specialist Διοίκηση επιχειρήσεων KEYCERT KidIT: Το KEYCERT KidIT πιστοποιεί παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικού) και περιλαμβάνει 4 επίπεδα. Preliminary Intermediate Lwer Advanced KEYCERT Prfessinal: Τα πιστοποιητικά KEYCERT Prfessinal πιστοποιούν Επαγγελματικές δεξιότητες που αφορούν κλάδους και ειδικότητες σε τεχνικά και άλλα επαγγέλματα υπηρεσιών και αφορούν πολλούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής πιστοποιήσεις με τη προοπτική ο Κ 01 Σελίδα : 9 από : 25

10 κατάλογος να μεγαλώνει ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Key CERT Prfessinal Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Υπεύθυνος Επισιτιστικών Τμημάτων Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Οροφοκομίας Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Υποδοχής (Receptinist) Key CERT Prfessinal Διαχειριστής Στερεών & Υγρών Αποβλήτων Key CERT Prfessinal Πρόληψη Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα Κ 01 Σελίδα : 10 από : 25

11 Δ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Αρχική υποχρέωση του Ε.Κ; Κάθε εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να εξεταστούν στις ενότητες που επιθυμούν για την απόκτηση του προγράμματος πιστοποίησης KeyCERT. 2. Έχει τη δυνατότητα ένας ενδιαφερόμενος υποψήφιος να εξεταστεί χωρίς να έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο Ε.Κ; Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να δώσει τις εξετάσεις του KEYCERT, σε οποιοδήποτε Ε.Κ επιθυμεί, ανεξάρτητα από το αν έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο Ε.Κ ή σε οποιοδήποτε άλλο. 3. Πώς ένα Ε.Κ μπορεί να χρησιμοποίηση το λογότυπο του KEYCERT; Ο όρος «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.» είναι εμπορικό σήμα και το λογότυπο KeyCERT καθώς και όλα τα σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες ονόματα και σχέδια είναι επίσης εμπορικά σήματα του φορέα και χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς τη γραπτή προηγούμενη άδεια του φορέα. Κανονισμός Χρήσης Λογοτύπων και Σημάτων Πιστοποίησης περιέχει τους κανόνες χρήσης του σήματος KEYCERT. 4. Διάρκεια πιστοποίησης του Ε.Κ; Κάθε Ε.Κ υπογράφει διετή σύμβαση με το KEYCERT και στη συνέχεια τα Ε.Κ παραλαμβάνουν σχετικό πιστοποιητικό (Πιστοποίηση Εξεταστικού Κέντρου). 5. Με ποιο τρόπο γίνεται η εξόφληση οφειλουμένων ποσών προς το KEYCERT; Τα ωφελούμενα ποσά των Ε.Κ καταβάλλονται στην KeyCERT εντός 45 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: Σύγχρονές Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις ΕΠΕ - Key CERT Alpha Bank Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εθνική Τράπεζα IBAN: GR IBAN: GR IBAN: GR β) με επιταγή προς την KEYCERT. 6. Ποιοι θεωρούνται ΑΜΕΑ (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) για τις εξετάσεις του KEYCERT; Α)Άτομα με νοητικά και κινητικά προβλήματα (άνω και κάτω άκρα) Β)Άτομα με δυσλεξία Γ)Κωφοί Κ 01 Σελίδα : 11 από : 25

12 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1.1. Αίτηση εξετάσεων Το Ε.Κ πρέπει να ορίσει την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και τη διάρκεια εξέτασης που προτείνει να διεξαχθούν οι εξετάσεις KeyCERT στους χώρους του Το Ε.Κ μέσω του Κεντρικού διαχειριστικού συστήματος (Cert Admin) στο οποίο έχει πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης κάνει την αίτηση για τη διεξαγωγή των εξετάσεων KeyCERT με τα στοιχεία που αναφέρονται στην 1.1.1, το αργότερο 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία. [Σχετικές οδηγίες χρήσης στον Εγχειρίδιο Λειτουργίας CertADMIN] Η KeyCERT μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες, πριν από την αιτούμενη ημερομηνία, εγκρίνει τη διεξαγωγή εξετάσεων KeyCERT με βάση την προτεινόμενη ημερομηνία, ώρα έναρξης και διάρκεια εξετάσεων ή απορρίπτει την αίτηση του Ε.Κ σε περίπτωση που: α) Δεν υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης από την KeyCERT β) Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Ε.Κ. γ) Για λόγους σοβαρών τεχνικών προβλημάτων Κατόπιν της έγκρισης των εξετάσεων όπως αναφέρεται στην α) η KeyCERT δημοσιεύει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης των εξετάσεων στη επίσημη ιστοσελίδα της KeyCERT στο διαδίκτυο, (www.keycert.net) τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης β) αυτόματη ενημέρωση αμέσως μόλις εγκρίνονται από το ΚΕΔΙΣΠ οι εξετάσεις του φορέα έχει και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Το Ε.Κ πρέπει να ελέγξει για την έγκριση των εξετάσεων και τη σωστή δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα της KeyCERT στο διαδίκτυο, (www.keycert.net). Αν έστω και σε μία από τις δύο περιπτώσεις υπάρχει κάποιο λανθασμένο στοιχείο ή δεν έχει γίνει η δημοσίευση, το Ε.Κ οφείλει να ενημερώσει την KeyCERT Κάθε Ε.Κ είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ημερομηνία και την έναρξη των εξετάσεων KeyCERT μέσα στο χώρο του Ε.Κ Περιορισμοί για τον Καθορισμό των Εξετάσεων Κάθε Ε.Κ έχει τη δυνατότητα να ορίσει εξετάσεις KeyCERT όσες φορές επιθυμεί το μήνα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης από τον φορέα πιστοποίησης Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίων Τα Ε.Κ πρέπει να είναι ανοικτά και να δέχονται Αιτήσεις Συμμετοχής Εξεταζόμενων από κάθε υποψήφιο εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί οι διαθέσιμες θέσεις του Ε.Κ Τα Ε.Κ όταν δέχονται έναν υποψήφιο που θέλει να συμμετάσχει σε εξετάσεις KeyCERT για πρώτη φορά στο κέντρο θα πρέπει μαζί με την αίτηση να ζητούν από τον υποψήφιο και φωτοτυπία επικυρωμένη του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας που θα φέρει και την φωτογραφία του. Κ 01 Σελίδα : 12 από : 25

13 Τα Ε.Κ είναι υποχρεωμένα όταν δέχονται έναν υποψήφιο που θέλει να συμμετάσχει σε εξετάσεις KeyCERT για πρώτη φορά να δίνουν στον υποψήφιο φωτοτυπία της Αίτησης του, τον Κανονισμό Υποψηφίου και τον Αριθμό Μητρώου του Υποψηφίου Περιπτώσεις ΑΜΕΑ: Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση υποψηφίου για εξετάσεις από Α.Μ.Ε.Α. και κυρίως με κινητικές δυσκολίες όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές πρόσβασης και εξυπηρέτησης του ατόμου, εφόσον το Ε.Κ. δεν διαθέτει τις προβλεπόμενες υποδομές, οφείλει να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο και παράλληλα να επικοινωνήσει με το φορέα για να φροντίσει να τον προωθήσει σε Ε.Κ. με τις απαραίτητες υποδομές Ο υποψήφιος ΑΜΕΑ ενημερώνεται από το Εξεταστικό Κέντρο ότι πρέπει να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση. Το εξεταστικό κέντρο οφείλει κατόπιν να αποστείλει με fax την ιατρική γνωμάτευση στο φορέα και να τη διατηρήσει στον φάκελο του υποψηφίου μαζί με τα υπόλοιπα προσωπικά του στοιχεία. Η χρονική διάρκεια εξέτασης των τεστ για τα ΑΜΕΑ είναι 60 λεπτά. Προϋποθέσεις πρόσβασης στις περιπτώσεις ΑΜΕΑ με κινητικές δυσκολίες που χρησιμοποιούν και αναπηρική καρέκλα: α) το εξεταστικό κέντρο πρέπει να έχει ευρύχωρες πόρτες, ανελκυστήρες, διαδρόμους, καθώς και ράμπες κύλισης στο πεζοδρόμιο που να επιτρέπουν την πρόσβαση. β) Ειδικά διαμορφωμένους χώρους υγιεινής και κατάλληλα έπιπλα Καθορισμός Εξετάσεων με βάση την Αίθουσα και την Ώρα Εξέτασης Τα Ε.Κ θα πρέπει για την ημερομηνία της εξέτασης να ορίσουν τη θέση του κάθε υποψηφίου ανεξάρτητα από την εξεταστική ενότητα Τα Ε.Κ θα πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν στον Επιτηρητή την θέση του κάθε υποψηφίου ανά εξεταστική ώρα Τα Ε.Κ θα πρέπει να καταχωρίσουν στο Cert-ADMIN στην ηλεκτρονική διεύθυνση τα στοιχεία των υποψηφίων που δίνουν πρώτη φορά. Αυτόματα δημιουργείτε ο Αριθμός Μητρώου του Υποψηφίου ο οποίος πρέπει να δοθεί στον υποψήφιο Το Ε.Κ έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου ανά εξεταστική ώρα μέχρι και πριν κατεβάσει τα θέματα από τη διαδικτυακή εφαρμογή Cert-BASE Ακύρωση Εξετάσεων Η ακύρωση των προγραμματισμένων εξετάσεων θα πρέπει να γίνεται μέσω του ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π. το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης. Σε περίπτωση που έχει ξεπεραστεί το 2ήμερο, το Ε.Κ θα πρέπει να αποστείλει ακύρωσης στο ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ειδοποίησης των εμπλεκομένων στην εξεταστική διαδικασία. Κ 01 Σελίδα : 13 από : 25

14 2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στο πρόγραμμα πιστοποίησης KeyCERT χρησιμοποιείται το εξεταστικό σύστημα Autmated Test Evaluatin System (ATES). Στα εξεταστικά συστήματα ATES χρησιμοποιείται αυτόματη διόρθωση και βαθμολόγηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων είναι άμεση Autmated Test Evaluatin System (ATES) Το υλικό των ερωτήσεων που χρησιμοποιείται στα τεστ για τις εξετάσεις περιλαμβάνεται στη Βάση Εξεταστικών Ερωτήσεων Για τις εξετάσεις πιστοποίησης σε βασικό επίπεδο χρήσης Η/Υ ο αριθμός των ερωτήσεων και η βάση επιτυχίας των τεστ περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Ενότητες Πλήθος Ερωτήσεων Χρόνος Βάση Επιτυχίας Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων % (Windws) Επεξεργασία Κειμένου (Wrd) % Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) % Βάσεις Δεδομένων (Access) % Παρουσιάσεις (PwerPint) % Υπηρεσίες Διαδικτύου % Τα συστήματα ATES έχουν δημιουργηθεί και για τις έξι ενότητες του KeyCERT σε βασικό επίπεδο για τις παρακάτω πλατφόρμες και εκδόσεις λογισμικού: Ενότητες Λογισμικό Έκδοση/Γλώσσα Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Micrsft Windws XP/VISTA Αρχείων (Windws) Επεξεργασία Κειμένου (Wrd) Micrsft Wrd 2003/2007/2010/2013 GR Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) Micrsft Excel 2003/2007/2010/2013 GR Βάσεις Δεδομένων (Access) Micrsft Access 2003/2007/2010/2013 GR Παρουσιάσεις (PwerPint) Micrsft PwerPint 2003/2007/2010/2013 GR Υπηρεσίες Διαδικτύου Micrsft Internet Explrer & Micrsft Outlk ΙΕ 6, 7, 8, 9, 10, /2007/2010/2013 GR Οι εφαρμογές που απαρτίζουν τα συστήματα ATES είναι οι εφαρμογές Cert Client και Cert Base τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από τη ηλεκτρονική διεύθυνση (www.keycert.net) στην περιοχή Είσοδος Συνεργατών. Και τα δύο συστήματα λειτουργούν σε υπολογιστές του εξεταστικού κέντρου. Πρόκειται περί εφαρμογών τύπου client/server applicatin βασισμένη σε Visual Basic 9.0 και ASP.net αρχιτεκτονική. Πρόσβαση στην εφαρμογή Cert-BASE έχει ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου. Η εφαρμογή Cert-CLIENT εγκαθίσταται στους υπολογιστές στους οποίους θα εξεταστούν οι υποψήφιοι και η διαδικτυακή εφαρμογή Cert-BASE εκτελείτε σε έναν Η/Υ όπου δεν θα διεξάγονται σε αυτόν εξετάσεις Το τεστ κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη κάθε φορά ημερομηνία εξετάσεων γίνεται dwnlad μέσα από τον Cert-Base πριν την ώρα έναρξης των εξετάσεων Σε περίπτωση που δεν γίνει dwnlad των τεστ των υποψηφίων εξέτασης το Ε.Κ καλεί το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του KeyCERT Τα τεστ όλων των ενοτήτων μπορεί να αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και από ερωτήσεις που αφορούν την εκτέλεση διαδικασιών με τη χρήση Κ 01 Σελίδα : 14 από : 25

15 της πραγματικής εφαρμογής. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης αλλάζει και η βαθμολόγηση της. Οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης, αναφέρονται στην εκφώνηση του ερωτήματος Ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της εξέτασης έχει τη δυνατότητα να αγνοήσει μία ή περισσότερες ερωτήσεις. Μετά και την τελευταία ερώτηση του τεστ ο υποψήφιος βλέπει σε μορφή λίστας τις ερωτήσεις τις οποίες έχει αγνοήσει. Από τη λίστα των αγνοημένων ερωτήσεων μπορεί να επιλέξει όποια ερώτηση επιθυμεί και να ξαναπροσπαθήσει να την απαντήσει (πάντα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος εξεταστικός χρόνος) Εφόσον ο υποψήφιος έχει απαντήσει όλες τις ερωτήσεις του τεστ ή σε περίπτωση που έχει τελειώσει ο διαθέσιμος εξεταστικός χρόνος, η εξέταση ολοκληρώνεται αυτόματα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τερματίσει το τεστ, στην περίπτωση αυτή οι αναπάντητες ερωτήσεις βαθμολογούνται ως λάθος Αν για οποιοδήποτε αιτία η εξέταση διακοπεί για παράδειγμα διακοπή ρεύματος, κολλήσει η εφαρμογή και χρειαστεί επανεκκίνηση, η εξέταση θα συνεχιστεί από την ερώτηση που βρισκόταν ο υποψήφιος και θα έχει στην διάθεση του τον υπολειπόμενο χρόνο εξέτασης που είχε πριν τη διακοπή. Κ 01 Σελίδα : 15 από : 25

16 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3.1. Εξεταστική Αίθουσα Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου ή ο Υπεύθυνος της Εξεταστικής Διαδικασίας ελέγχει αν οι χώροι του Εξεταστικού Κέντρου πληρούν την προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής όπως αυτές προσδιορίζονται από το Π.Δ. 16/1996 όπως ισχύουν σήμερα με τον Νόμο 1568/85 και το Π.Δ. 17/ Θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος της αίθουσας εξετάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο φορέας για τα Ε.Κ Ο Υπεύθυνος της Εξεταστικής Διαδικασίας πρέπει να ελέγξει τους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση ώστε να μην υπάρχει εγκατεστημένο σε αυτούς οποιοδήποτε λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταγραφή των ενεργειών του υποψηφίου Ο Υπεύθυνος της Εξεταστικής Διαδικασίας πρέπει να ελέγξει τους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση αν έχουν εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό για τη σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων. Να ελέγξει την πρόσβαση σε Internet των Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν στις εξετάσεις Έναρξη των Εξετάσεων Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου πριν την έναρξη των εξετάσεων θα πρέπει: α)να κατεβάσει τις εξεταστικές ενότητες που έχει δηλώσει. β)να υποδείξει στους εξεταζόμενους την αίθουσα και την θέση που τους αντιστοιχεί. γ)να ελέγξει ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν μαζί τους το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας με το οποίο έχουν καταχωρηθεί στο Cert-Admin. (Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις KeyCERT θα πρέπει να έχουν την ημέρα των εξετάσεων το πρωτότυπο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας που έχει πάνω την φωτογραφία τους και με το οποίο έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα από το Ε.Κ ή επικυρωμένη φωτοτυπία) Ο Υπεύθυνος της Εξεταστικής Διαδικασίας πριν την έναρξη των εξετάσεων οφείλει: α) να στείλει τα τεστ των εξεταζόμενων της πρώτης ώρας στους Η/Υ της πιστοποιημένης αίθουσας (αποστολή θεμάτων τεστ από Cert-BASE στους Cert- CLIENT) β) να τυπώσει στον Επιτηρητή την συγκεντρωτική λίστα από το Cert Base που περιέχει τα στοιχεία των εξεταζόμενων την ενότητα που δίνουν για όλες τις εξεταστικές ώρες Ο Επιτηρητής του KeyCERT οφείλει να ενημερώσει του εξεταζόμενους: α) για την διάρκεια των τεστ β) ότι δεν επιτρέπεται μεταξύ των εξεταζόμενων οποιαδήποτε ομιλία γ) σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος είτε όσον αφορά τα θέματα των τεστ είτε τεχνικού προβλήματος που μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης να καλέσουν τον Επιτηρητή του φορέα ο οποίος θα παραβρίσκεται στην αίθουσα. δ) για τις επιλογές που του δίνει το πρόγραμμα το εξετάσεων (αγνόηση ερωτήσεων, αναίρεση, υπολειπόμενος χρόνος, τερματισμός των εξετάσεων κ.α). ε) ότι οφείλουν να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Κ 01 Σελίδα : 16 από : 25

17 Ο Επιτηρητής του KeyCERT κάνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας για κάθε εξεταζόμενο σύμφωνα με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας που φέρει μαζί του ο υποψήφιος και με τα στοιχεία που εμφανίζονται στην πρώτη οθόνη των εξετάσεων για κάθε υποψήφιο Η καθυστερημένη προσέλευση των υποψηφίων επιτρέπεται μέχρι και ένα τέταρτο (15 ) μετά την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης ο Επιτηρητής και ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας οφείλουν να δηλώσουν Απουσία στον συγκεκριμένο υποψήφιο Την Ώρα των Εξετάσεων (για κάθε εξεταστική ώρα) Απαγορεύεται ο υποψήφιος να φέρει μαζί του οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, φυλλάδια, cd-rm κ.α) Απαγορεύεται το κάπνισμα στην αίθουσα των εξετάσεων Σε όλη την διάρκεια της εξέτασης ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας οφείλει να είναι στο χώρο των εξετάσεων όχι όμως και στην αίθουσα των εξετάσεων Ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας εισέρχεται στην αίθουσα των εξετάσεων μόνο σε περίπτωση κάποιου λειτουργικού - τεχνικού προβλήματος και οφείλει να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει το τεστ πριν την ώρα λήξης αυτού πρέπει να αποχωρήσει από την αίθουσα των εξετάσεων Ο εξεταζόμενος δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει προσωρινά από την εξεταστική αίθουσα χωρίς την προφορική άδεια του Επιτηρητή Καταπάτηση του Αδιάβλητου των Εξετάσεων Σε περίπτωση όπου ο Επιτηρητής διακρίνει την ώρα των εξετάσεων οποιουδήποτε είδους επικοινωνία ή αντιγραφή μεταξύ των εξεταζόμενων, οφείλει άμεσα να ενημερώσει των εξεταζόμενο και να βεβαιωθεί ότι ο συγκεκριμένος εξεταζόμενος έχει τελειώσει με την εξέταση του και μπορεί αποχωρήσει από την αίθουσα των εξετάσεων, χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα Ο Επιτηρητής στη συνέχεια οφείλει να αποστείλει στην KeyCERT μέσω του απολογιστικού φύλλου, ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις με την περιγραφή των γεγονότων και τον Αρ. Μητρώου του υποψηφίου Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου θα πρέπει να ενημερώσει τον εμπλεκόμενο εξεταζόμενο ότι το τεστ στο οποίο εξεταζόταν μηδενίζεται, ότι ακυρώνεται ο Αρ. Μητρώου που του έχει εκδοθεί και δεν επιτρέπεται να ξανακαταχωρηθεί στο σύστημα για την έκδοση νέου Αρ. Μητρώου. Κ 01 Σελίδα : 17 από : 25

18 Ο Εξεταζόμενος εάν το επιθυμεί μπορεί να διαμαρτυρηθεί εγγράφως στην KeyCERT έως και 10 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα των εξετάσεων. Πλέον, αρμόδιος για το αποτέλεσμα των γεγονότων είναι η KeyCERT Ολοκλήρωση της Διαδικασίας των Εξετάσεων Με το τέλος όλης της εξεταστικής διαδικασίας την ημέρα των εξετάσεων, το Εξεταστικό Κέντρο και συγκεκριμένα ο Υπεύθυνος Ε.Κ ή ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας ενημερώνει ηλεκτρονικά το σύστημα για το τέλος των εξετάσεων και οφείλει να εκτυπώσει τα αποτελέσματα της ημέρας, σύμφωνα με τις σχετικές λειτουργίες της εφαρμογής O Επιτηρητής συμπληρώνει ηλεκτρονικά το Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης Επιτηρητή και ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου το αντίστοιχο Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης Υπευθύνου Ε.Κ. στην KeyCERT Το Εξεταστικό Κέντρο θα πρέπει να δώσει αντίγραφο των Απολογιστικών Δελτίων Εξέτασης στον Επιτηρητή και στη συνέχεια να κρατήσει σε αρχείο τα πρωτότυπα μαζί με την εκτύπωση των αποτελεσμάτων. Κ 01 Σελίδα : 18 από : 25

19 4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 4.1. Βαθμολόγηση Εξετάσεων Με τη χρήση των συστημάτων ATES, η βαθμολόγηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα από το σύστημα και είναι άμεση με τη λήξη των εξετάσεων της ημέρας για κάθε Ε.Κ Διαδικασίες Ενστάσεων Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος για οποιοδήποτε λόγω αμφιβάλει για το αποτέλεσμα των εξετάσεων, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το Ε.Κ να του τυπώσει αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων του για κάθε εξεταστική ενότητα, μέσα από το Cert-ADMIN. Έτσι, θα μπορεί και ο ίδιος να δει τις λάθος απαντήσεις. Κ 01 Σελίδα : 19 από : 25

20 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε.Κ 5.1. Έντυπα Αρχεία Εξεταστικού Κέντρου Το κάθε Ε.Κ θα πρέπει να έχει αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα έχει πρόσβαση μόνο ο Υπεύθυνος Ε.Κ και θα περιέχει για κάθε εξεταζόμενο τα εξής: α) Αίτηση Συμμετοχής Εξεταζόμενου, β) φωτοτυπία επικυρωμένη του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, γ) τον Αρ. Μητρώου του υποψηφίου που έχει δημιουργηθεί από την καταχώρηση του υποψηφίου στο σύστημα Cert-Admin Ηλεκτρονικά Αρχεία Εξεταστικού Κέντρου Το κάθε Ε.Κ θα πρέπει να έχει ηλεκτρονικά αρχεία από τυχόν υλικό marketing και κάθε είδους ηλεκτρονικής επικοινωνίας που είχε με την KeyCERT. Πρόσβαση σε αυτά θα έχει μόνο ο Υπεύθυνος Ε.Κ. Κ 01 Σελίδα : 20 από : 25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014 K 03 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ K 05.4 έκδοση 29.01.2015 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ Σ Τ Ι Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον Υποψήφιο ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών MARITIME SECURITY OPERATORS Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίων Περιεχόμενα Έκδοση 02.1 Οκτώβριος 2013 Σελίδα 1 από 13 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14

ΟΘΟΝΗ 1. Σελίδα 1 από 14 ΟΘΟΝΗ 1 Πληκτρολογήστε την διεύθυνση https://www.infotestexams.gr/manager στον Internet Explorer για να εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη (Οθόνη 1). ηλαδή, η οθόνη του κεντρικού διαχειριστικού συστήµατος, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. Στοιχεία Εξεταστικού Κέντρου 1. 1 Επωνυµία Επιχείρησης : 1. 2 Εµπορικός Τίτλος Επιχείρησης : 1. 3 A.Φ. Μ : 1. 4.Ο.Υ. : 1. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 ΜΕΡΟΣ Β : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Προσοχή: τo αρχείo μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΙΧ/ΤΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή Δ/ΝΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» E-GNOSIS ENGLISH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ E.K.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1

Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 03.1 ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 23 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από

Διαβάστε περισσότερα

FAQ & anpowergroup online

FAQ & anpowergroup online FAQ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας της ΜanpwerGrup κατά τη διαδικασία nline αξιολόγησης υποψηφίων Έκδοση 1.1 Αθήνα, Ιούνιος 2014 1 FAQ - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ «Certified Software And Digitalization Technician» SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0

ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS. Έκδοση 1.0 ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΗΞΗ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT EXPRESSION WEB SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2

Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2 Νοέμβριος 2015 Έκδοση 03.2 2013-2014 PEOPLECERT All rights reserved ID No: QME_M_41ver03.1/ 22.09.14 Page 1 of 25 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 32.433 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΗΜΟΥΣ) 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας: Διαμαντοπούλου Γεωργίας Η Εξάμηνο Επιβλέπον καθηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Το σύστηµα οργάνωσης επιχειρήσεων εστίασης αποτελεί µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αντιµετώπισης των καθηµερινών απαιτήσεων της λειτουργίας αντίστοιχων καταστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα