ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

2 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά στον KEYCERT και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθέντων σημάτων, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το εν λόγω περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετατροπή, δημιουργία παράγωγων προϊόντων του, η προβολή του προϊόντος για δημόσιους λόγους, η ανατύπωση, αποθήκευση και μεταβίβασή του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα, και με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, να μην μετατρέψετε ή αφαιρέσετε οποιαδήποτε σημείωση κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται σε αυτά τα υλικά. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ο όρος «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.» είναι εμπορικό σήμα και το λογότυπο KEYCERT καθώς και όλα τα σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες ονόματα και σχέδια είναι επίσης εμπορικά σήματα του φορέα και χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς τη γραπτή προηγούμενη άδεια του φορέα. Κ 01 Σελίδα : 2 από : 25

3 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ... 2 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Β. Πολιτική του Φορέα... 5 Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ... 7 Δ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε.Κ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ Ε.Κ KEYCERT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Κ 01 Σελίδα : 3 από : 25

4 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νέα πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, η πίεση της νέας τεχνολογίας, η Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς επίσης και οι αυξανόμενες ανάγκες ανταγωνισμού οδήγησαν στην ανάγκη της πιστοποίησης των γνώσεων κύρια στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Οι Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις - KEYCERT δημιουργήθηκαν από εμπειρότατα στελέχη που προέρχονται από τον τομέα της εκπαίδευσης και των νέων τεχνολογιών με κύριο σκοπό την πιστοποίηση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων για τη χρήση και τις εφαρμογές Η/Υ και την χορήγηση των πιστοποιητικών σε όλους όσους επιτυγχάνουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. Με κύριο στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης οποιουδήποτε προσώπου για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης ο KEYCERT έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί κάτω από τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 17024:2012 και ISO 9001:2008. Ταυτόχρονα έχει εναρμονίσει πλήρως τη λειτουργία του με τις απαιτήσεις της υπ αριθμόν /H ΦΕΚ 2123/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με την οποία ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ελέγχει και εγκρίνει τους φορείς Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κ 01 Σελίδα : 4 από : 25

5 Β. Πολιτική του Φορέα Όραμα των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα είναι η καθιέρωσή του στο χώρο των ανεξάρτητων Πιστοποιήσεων προσωπικού σε δεξιότητες έτσι ώστε η πιστοποίηση των προσώπων από τον Φορέα να αποτελεί αναγνωρίσιμο και ουσιαστικό προσόν του πιστοποιούμενου για κάθε επαγγελματική ζήτηση. Για την υλοποίηση του οράματός του ο Φορέας εφαρμόζει μία πολιτική που εξασφαλίζει την αξιοπιστία του, την ακεραιότητα του προσωπικού και των συνεργατών του και την αμεροληψία των αποφάσεών του. Οι στόχοι που τίθενται έχουν άμεση σχέση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την υλοποίηση του οράματος του Φορέα. Κύριος στόχος του Φορέα είναι να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες των πελατών του για ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς κάθε ενδιαφερόμενο. Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης είναι σαφείς άμεσα διαθέσιμες προς κάθε ενδιαφερόμενο και στηρίζονται στις απαιτήσεις των προτύπων αναφοράς, της νομοθεσίας και τους κατά περίπτωση ειδικούς κανόνες των σχημάτων πιστοποίησης. Οι απαιτήσεις πιστοποίησης είναι γνωστές στους υποψήφιους εξ αρχής και στην περίπτωση αλλαγών ο Φορέας γνωστοποιεί άμεσα προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις τροποποιήσεις των απαιτήσεων. Για την επίτευξη του οράματός του ο Φορέας διαθέτει τους πόρους, τα μέσα και τις μεθόδους που απαιτούνται ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα όλες οι λειτουργίες της πιστοποίησης. Ειδικότερα : Έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα σύστημα λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024:2012 και της KYA /H, ΦΕΚ 2123/ Έχει αναπτύξει, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 Εφαρμόζει διαδικασίες και έχει θεσμοθετήσει ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης το οποίο ελέγχει τις διαδικασίες πιστοποίησης και διασφαλίζει την τήρηση τους Διαθέτει τους κατάλληλους χώρους και τις κτιριακές υποδομές που απαιτούνται Διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό Διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό Διαχειρίζεται τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των εξεταζομένων και του προσωπικού με υπευθυνότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Εφαρμόζει συστήματα ελέγχου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων πέρα και πάνω από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας Διασφαλίζει την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων Κ 01 Σελίδα : 5 από : 25

6 Η πολιτική του Φορέα αποτελεί την αρχή στην οποία στηρίζονται όλες οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και πρακτικές για την επίτευξη των στόχων του. Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα ιεραρχικής θέσης καθώς και οι συνεργάτες του KEYCERT δεσμεύονται στην τήρηση των αρχών του υιοθετώντας τον κώδικα δεοντολογίας του Φορέα με την έγγραφη αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας, αποδεικνύοντας έτσι ότι ασπάζονται την πολιτική του και ως εκ τούτου : διευκολύνουν την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών παρακολουθούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και εφαρμόζουν τους μηχανισμούς ανάληψης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες ώστε να λαμβάνονται ορθολογικές αποφάσεις από τη διοίκηση και να προωθείται η διαρκής βελτίωση Για την εξασφάλιση της αμεροληψίας των αποφάσεων του ο Φορέας διαθέτει ικανό και υπεύθυνο προσωπικό το οποίο δεν εμπλέκεται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης των υποψηφίων. Οι μέτοχοι του Φορέα και οι εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν με κανένα τρόπο την διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και απόφασης πιστοποίησης. Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του Φορέα ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την αμεροληψία των αποφάσεων πιστοποίησης. Πολιτική του KEYCERT για το προσωπικό του είναι η βελτίωση των δυνατοτήτων του μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και η διατήρηση των ικανοτήτων του και η διάθεση κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας. Σε όλα τα επίπεδα του Φορέα προωθείται ένα δίκαιο περιβάλλον εργασίας το οποίο παρακινεί και ενθαρρύνει τις νέες ιδέες, την ποιότητα υπηρεσιών, την κουλτούρα απόδοσης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ομαδική εργασία και την υπευθυνότητα. Ο Φορέας διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς διερεύνησης των απαιτήσεων και ανανέωσης των υλικών και άλλων υποδομών της ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και μεθόδους που συνάδουν με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας. Ο Φορέας διασφαλίζει την ακεραιότητα, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των υπηρεσιών του καθώς απαιτεί και από τους εξωτερικούς του συνεργάτες που εμπλέκονται στην διεργασία πιστοποίησης την τεκμηρίωση της συμμόρφωσή στις πολιτικές του με την προσυπογραφή της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας σαν απόδειξη της αφοσίωσής τους στις Αρχές Λειτουργίας του. Κ 01 Σελίδα : 6 από : 25

7 Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται ή αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς και τις σχετικές οδηγίες αναφοράς μαζί με τους ορισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Επιπρόσθετη ορολογία μπορεί να βρεθεί στις Διαδικασίες και τα Εγχειρίδια του Συστήματος. Διεργασία Πιστοποίησης: όλες οι δραστηριότητες με βάση τις οποίες ο οργανισμός πιστοποίησης επιβεβαιώνει την ικανότητα ενός ατόμου να πληροί καθορισμένες απαιτήσεις γνώσεων. Στην διεργασία αυτή συμπεριλαμβάνονται η αίτηση για πιστοποίηση, η αξιολόγηση, η απόφαση για πιστοποίηση, η επιτήρηση, η ανανέωση της πιστοποίησης και η χρήση των σημάτων πιστοποίησης. Σχήμα Πιστοποίησης: Συγκεκριμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με καθορισμένες κατηγορίες και συνδυασμούς προγραμμάτων Η/Υ στις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικά πρότυπα, κανόνες και διαδικασίες,τις οποίες καλούνται να πληρούν οι υποψήφιοι προκειμένου να πιστοποιηθούν. Σύστημα Πιστοποίησης: Το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την υλοποίηση της διεργασίας πιστοποίησης όπως προβλέπεται από το Σχήμα Πιστοποίησης που οδηγεί στην απονομή ενός πιστοποιητικού ικανότητας συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησής του. Παράπονο: Αίτημα προερχόμενο από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών που σχετίζονται με την διεργασία πιστοποίησης, στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση της έφεσης. Έφεση: Κάθε αίτημα για την άρση μιας απόφασης Πιστοποίησης. Αξιολόγηση: Διεργασία που επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης με την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών μέτρησης. Εξέταση: Μέρος της διεργασίας αξιολόγησης που περιλαμβάνει τους μηχανισμούς μέτρησης και τη χρήση γραπτών, πρακτικών και άλλων μεθόδων. Εξεταζόμενος (Υποψήφιος): Το πρόσωπο που υπόκειται σε αξιολόγηση. Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο που διαθέτει τα προσόντα και την ικανότητα να διεξάγει την εξέταση στο εκάστοτε Εξεταστικό Κέντρο και υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης στο τέλος κάθε εξεταστικής διαδικασίας. Προσόν: Δυνατότητα ενός ατόμου να ικανοποιήσει καθορισμένες απαιτήσεις αποδεικνυόμενη από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την εμπειρία. Ικανότητα: Επιδεικνυόμενη δυνατότητα για την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων για την απόδειξη των χαρακτηριστικών ενός ατόμου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός Σχήματος Πιστοποίησης. Εξεταστικό κέντρο (Ε.Κ): Ένας πλήρως εξοπλισμένος χώρος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της KYA /H, ΦΕΚ 2123/ για το εφαρμοζόμενο Σχήμα Πιστοποίησης. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου (Υ.Ε.Κ): Το πρόσωπο του Ε.Κ που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ Εξεταστικού Κέντρου και KeyCERT καθώς και για ο,τι αφορά τον Φορέα Πιστοποίησης μέσα στο Ε.Κ, σύμφωνα με τις λειτουργίες που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Εξεταστικού Κέντρου. Τεστ: Η εξέταση για την κάθε ενότητα του KEYCERT που εξετάζει τις γνώσεις του Εξεταζόμενου στη συγκεκριμένη ενότητα. Κ 01 Σελίδα : 7 από : 25

8 Πιστοποιητικό: Το έγγραφο που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εξετάσεων για ένα συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης του KEYCERT. Επιτηρητής: Το άτομο που ορίζει ο KEYCERT και παρευρίσκεται στις εκάστοτε εξετάσεις, υπεύθυνος για την σωστή διενέργεια των Εξετάσεων και τη συμπλήρωση του Απολογιστικού Δελτίου εξέτασης. Επιθεωρητής: Το άτομο που ορίζει ο KEYCERT και διεξάγει επιθεωρήσεις στα Εξεταστικά Κέντρα την ώρα των εξετάσεων. Ελεγκτής: Το άτομο που ορίζει ο KEYCERT και διεξάγει έλεγχο στα Εξεταστικά Κέντρα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν, όπως επίσης και περιοδικούς ελέγχους σε Κέντρα που έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Επιθεώρηση: Έλεγχος που πραγματοποιείται την ώρα των εξετάσεων από τους Επιθεωρητές του KEYCERT χωρίς να έχουν ενημερωθεί τα Εξεταστικά Κέντρα. Θέματα Εξετάσεων (Questin Test Base, QTB): Η Βάση με τις ερωτήσεις των εξετάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα TEST. Cert Client: Αυτοματοποιημένο εξεταστικό σύστημα όπου ο Υποψήφιος εξετάζεται, ανάλογα με το αντικείμενο, είτε σε πραγματική εφαρμογή (In-Ates), είτε σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (Sim-Ates). Cert Base: Η διαδικτυακή εφαρμογή όπου γίνεται η διαχείριση των εξετάσεων για την εκάστοτε ημερομηνία εξέτασης από τα Εξεταστικά Κέντρα. Cert Admin: Το Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση τα Εξεταστικά Κέντρα και οι Υπάλληλοι του KEYCERT στην διεύθυνση του διαδικτύου https://www.keycert.gr/exams KEYCERT IT Initial: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει από 1 έως 5 από τα ακόλουθα τεστ: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει 4 τεστ τηρώντας τους παρακάτω κανόνες: 3 Υποχρεωτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου-Υπολογιστικά Φύλλα- Υπηρεσίες Διαδικτύου 1 Ενότητα επιλογής: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις KEYCERT IT Basic Plus: Η πιστοποίηση η οποία αποτελείται από τις παρακάτω 6 θεματικές ενότητες και για να το αποκτήσει ο υποψήφιος πρέπει επιτυχώς να έχει ολοκληρώσει και τα 6 παρακάτω τεστ: Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Επεξεργασία Κειμένου Υπολογιστικά Φύλλα Υπηρεσίες Διαδικτύου Βάσεις Δεδομένων Παρουσιάσεις Κ 01 Σελίδα : 8 από : 25

9 KEYCERT IT Expert: Το KEYCERT IT Expert πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μια ή περισσότερες από τις εξής τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Wrd), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (Pwer Pint). KEYCERT IT Specialist: Τα πιστοποιητικά KEYCERT IT Specialist πιστοποιούν ότι, οι κάτοχοί τους διαθέτουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στα εξής αντικείμενα πληροφορικής: WEB DESIGNER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ WEB DEVELOPER ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ GRAPHICS DESIGNER E-COMMERCE WEB DEVELOPER AutCAD 2D (Autdesk AutCAD 3D (Autdesk) 3D STUDIO MAX Design (Autdesk) ArcGIS (Marathn Data Systems) AUTO-ΔΟΜΗΣΗ (ΑRT Δ.Π.Δ.) ΠΟΛΗ για Windws (CivilTech) ΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ (CivilTech) All Plan (CivilTech) Micrsft Prject JAVA Develper Visual C++ Develper Visual C# Develper Visual Basic Develper PHP/MySQL Develper Javascript Develper Adbe Phtshp Designer Adbe Premiere Editr Adbe After Effects Designer Adbe Illustratr Designer Adbe In-Design Designer Adbe Flash Designer Crel Draw Designer Windws Server 2008 Expert SPSS Expert KeyCERT Specialist Πρακτιική γραμματείας KeyCERT Specialist Τυφλό σύστημα KeyCERT Specialist Διοίκηση επιχειρήσεων KEYCERT KidIT: Το KEYCERT KidIT πιστοποιεί παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικού) και περιλαμβάνει 4 επίπεδα. Preliminary Intermediate Lwer Advanced KEYCERT Prfessinal: Τα πιστοποιητικά KEYCERT Prfessinal πιστοποιούν Επαγγελματικές δεξιότητες που αφορούν κλάδους και ειδικότητες σε τεχνικά και άλλα επαγγέλματα υπηρεσιών και αφορούν πολλούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής πιστοποιήσεις με τη προοπτική ο Κ 01 Σελίδα : 9 από : 25

10 κατάλογος να μεγαλώνει ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Key CERT Prfessinal Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Υπεύθυνος Επισιτιστικών Τμημάτων Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Οροφοκομίας Key CERT Prfessinal Στέλεχος Ξενοδοχειακών Μονάδων - Στέλεχος Υποδοχής (Receptinist) Key CERT Prfessinal Διαχειριστής Στερεών & Υγρών Αποβλήτων Key CERT Prfessinal Πρόληψη Υγείας και Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα Κ 01 Σελίδα : 10 από : 25

11 Δ. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Αρχική υποχρέωση του Ε.Κ; Κάθε εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να εξεταστούν στις ενότητες που επιθυμούν για την απόκτηση του προγράμματος πιστοποίησης KeyCERT. 2. Έχει τη δυνατότητα ένας ενδιαφερόμενος υποψήφιος να εξεταστεί χωρίς να έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο Ε.Κ; Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να δώσει τις εξετάσεις του KEYCERT, σε οποιοδήποτε Ε.Κ επιθυμεί, ανεξάρτητα από το αν έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο Ε.Κ ή σε οποιοδήποτε άλλο. 3. Πώς ένα Ε.Κ μπορεί να χρησιμοποίηση το λογότυπο του KEYCERT; Ο όρος «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις Ε.Π.Ε.» είναι εμπορικό σήμα και το λογότυπο KeyCERT καθώς και όλα τα σχετικά με το προϊόν και τις υπηρεσίες ονόματα και σχέδια είναι επίσης εμπορικά σήματα του φορέα και χρησιμοποιούνται για λόγους αναγνώρισης μόνο. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των σημάτων χωρίς τη γραπτή προηγούμενη άδεια του φορέα. Κανονισμός Χρήσης Λογοτύπων και Σημάτων Πιστοποίησης περιέχει τους κανόνες χρήσης του σήματος KEYCERT. 4. Διάρκεια πιστοποίησης του Ε.Κ; Κάθε Ε.Κ υπογράφει διετή σύμβαση με το KEYCERT και στη συνέχεια τα Ε.Κ παραλαμβάνουν σχετικό πιστοποιητικό (Πιστοποίηση Εξεταστικού Κέντρου). 5. Με ποιο τρόπο γίνεται η εξόφληση οφειλουμένων ποσών προς το KEYCERT; Τα ωφελούμενα ποσά των Ε.Κ καταβάλλονται στην KeyCERT εντός 45 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς: Σύγχρονές Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις ΕΠΕ - Key CERT Alpha Bank Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εθνική Τράπεζα IBAN: GR IBAN: GR IBAN: GR β) με επιταγή προς την KEYCERT. 6. Ποιοι θεωρούνται ΑΜΕΑ (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) για τις εξετάσεις του KEYCERT; Α)Άτομα με νοητικά και κινητικά προβλήματα (άνω και κάτω άκρα) Β)Άτομα με δυσλεξία Γ)Κωφοί Κ 01 Σελίδα : 11 από : 25

12 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1.1. Αίτηση εξετάσεων Το Ε.Κ πρέπει να ορίσει την ημερομηνία, την ώρα έναρξης και τη διάρκεια εξέτασης που προτείνει να διεξαχθούν οι εξετάσεις KeyCERT στους χώρους του Το Ε.Κ μέσω του Κεντρικού διαχειριστικού συστήματος (Cert Admin) στο οποίο έχει πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης κάνει την αίτηση για τη διεξαγωγή των εξετάσεων KeyCERT με τα στοιχεία που αναφέρονται στην 1.1.1, το αργότερο 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία. [Σχετικές οδηγίες χρήσης στον Εγχειρίδιο Λειτουργίας CertADMIN] Η KeyCERT μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες, πριν από την αιτούμενη ημερομηνία, εγκρίνει τη διεξαγωγή εξετάσεων KeyCERT με βάση την προτεινόμενη ημερομηνία, ώρα έναρξης και διάρκεια εξετάσεων ή απορρίπτει την αίτηση του Ε.Κ σε περίπτωση που: α) Δεν υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης από την KeyCERT β) Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Ε.Κ. γ) Για λόγους σοβαρών τεχνικών προβλημάτων Κατόπιν της έγκρισης των εξετάσεων όπως αναφέρεται στην α) η KeyCERT δημοσιεύει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης των εξετάσεων στη επίσημη ιστοσελίδα της KeyCERT στο διαδίκτυο, (www.keycert.net) τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης β) αυτόματη ενημέρωση αμέσως μόλις εγκρίνονται από το ΚΕΔΙΣΠ οι εξετάσεις του φορέα έχει και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Το Ε.Κ πρέπει να ελέγξει για την έγκριση των εξετάσεων και τη σωστή δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα της KeyCERT στο διαδίκτυο, (www.keycert.net). Αν έστω και σε μία από τις δύο περιπτώσεις υπάρχει κάποιο λανθασμένο στοιχείο ή δεν έχει γίνει η δημοσίευση, το Ε.Κ οφείλει να ενημερώσει την KeyCERT Κάθε Ε.Κ είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ημερομηνία και την έναρξη των εξετάσεων KeyCERT μέσα στο χώρο του Ε.Κ Περιορισμοί για τον Καθορισμό των Εξετάσεων Κάθε Ε.Κ έχει τη δυνατότητα να ορίσει εξετάσεις KeyCERT όσες φορές επιθυμεί το μήνα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης από τον φορέα πιστοποίησης Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίων Τα Ε.Κ πρέπει να είναι ανοικτά και να δέχονται Αιτήσεις Συμμετοχής Εξεταζόμενων από κάθε υποψήφιο εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί οι διαθέσιμες θέσεις του Ε.Κ Τα Ε.Κ όταν δέχονται έναν υποψήφιο που θέλει να συμμετάσχει σε εξετάσεις KeyCERT για πρώτη φορά στο κέντρο θα πρέπει μαζί με την αίτηση να ζητούν από τον υποψήφιο και φωτοτυπία επικυρωμένη του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας που θα φέρει και την φωτογραφία του. Κ 01 Σελίδα : 12 από : 25

13 Τα Ε.Κ είναι υποχρεωμένα όταν δέχονται έναν υποψήφιο που θέλει να συμμετάσχει σε εξετάσεις KeyCERT για πρώτη φορά να δίνουν στον υποψήφιο φωτοτυπία της Αίτησης του, τον Κανονισμό Υποψηφίου και τον Αριθμό Μητρώου του Υποψηφίου Περιπτώσεις ΑΜΕΑ: Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση υποψηφίου για εξετάσεις από Α.Μ.Ε.Α. και κυρίως με κινητικές δυσκολίες όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές πρόσβασης και εξυπηρέτησης του ατόμου, εφόσον το Ε.Κ. δεν διαθέτει τις προβλεπόμενες υποδομές, οφείλει να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο και παράλληλα να επικοινωνήσει με το φορέα για να φροντίσει να τον προωθήσει σε Ε.Κ. με τις απαραίτητες υποδομές Ο υποψήφιος ΑΜΕΑ ενημερώνεται από το Εξεταστικό Κέντρο ότι πρέπει να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση. Το εξεταστικό κέντρο οφείλει κατόπιν να αποστείλει με fax την ιατρική γνωμάτευση στο φορέα και να τη διατηρήσει στον φάκελο του υποψηφίου μαζί με τα υπόλοιπα προσωπικά του στοιχεία. Η χρονική διάρκεια εξέτασης των τεστ για τα ΑΜΕΑ είναι 60 λεπτά. Προϋποθέσεις πρόσβασης στις περιπτώσεις ΑΜΕΑ με κινητικές δυσκολίες που χρησιμοποιούν και αναπηρική καρέκλα: α) το εξεταστικό κέντρο πρέπει να έχει ευρύχωρες πόρτες, ανελκυστήρες, διαδρόμους, καθώς και ράμπες κύλισης στο πεζοδρόμιο που να επιτρέπουν την πρόσβαση. β) Ειδικά διαμορφωμένους χώρους υγιεινής και κατάλληλα έπιπλα Καθορισμός Εξετάσεων με βάση την Αίθουσα και την Ώρα Εξέτασης Τα Ε.Κ θα πρέπει για την ημερομηνία της εξέτασης να ορίσουν τη θέση του κάθε υποψηφίου ανεξάρτητα από την εξεταστική ενότητα Τα Ε.Κ θα πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν στον Επιτηρητή την θέση του κάθε υποψηφίου ανά εξεταστική ώρα Τα Ε.Κ θα πρέπει να καταχωρίσουν στο Cert-ADMIN στην ηλεκτρονική διεύθυνση τα στοιχεία των υποψηφίων που δίνουν πρώτη φορά. Αυτόματα δημιουργείτε ο Αριθμός Μητρώου του Υποψηφίου ο οποίος πρέπει να δοθεί στον υποψήφιο Το Ε.Κ έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου ανά εξεταστική ώρα μέχρι και πριν κατεβάσει τα θέματα από τη διαδικτυακή εφαρμογή Cert-BASE Ακύρωση Εξετάσεων Η ακύρωση των προγραμματισμένων εξετάσεων θα πρέπει να γίνεται μέσω του ΚΕ.ΔΙ.Σ.Π. το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο διεξαγωγής της εξέτασης. Σε περίπτωση που έχει ξεπεραστεί το 2ήμερο, το Ε.Κ θα πρέπει να αποστείλει ακύρωσης στο ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ειδοποίησης των εμπλεκομένων στην εξεταστική διαδικασία. Κ 01 Σελίδα : 13 από : 25

14 2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στο πρόγραμμα πιστοποίησης KeyCERT χρησιμοποιείται το εξεταστικό σύστημα Autmated Test Evaluatin System (ATES). Στα εξεταστικά συστήματα ATES χρησιμοποιείται αυτόματη διόρθωση και βαθμολόγηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων είναι άμεση Autmated Test Evaluatin System (ATES) Το υλικό των ερωτήσεων που χρησιμοποιείται στα τεστ για τις εξετάσεις περιλαμβάνεται στη Βάση Εξεταστικών Ερωτήσεων Για τις εξετάσεις πιστοποίησης σε βασικό επίπεδο χρήσης Η/Υ ο αριθμός των ερωτήσεων και η βάση επιτυχίας των τεστ περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Ενότητες Πλήθος Ερωτήσεων Χρόνος Βάση Επιτυχίας Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων % (Windws) Επεξεργασία Κειμένου (Wrd) % Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) % Βάσεις Δεδομένων (Access) % Παρουσιάσεις (PwerPint) % Υπηρεσίες Διαδικτύου % Τα συστήματα ATES έχουν δημιουργηθεί και για τις έξι ενότητες του KeyCERT σε βασικό επίπεδο για τις παρακάτω πλατφόρμες και εκδόσεις λογισμικού: Ενότητες Λογισμικό Έκδοση/Γλώσσα Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Micrsft Windws XP/VISTA Αρχείων (Windws) Επεξεργασία Κειμένου (Wrd) Micrsft Wrd 2003/2007/2010/2013 GR Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) Micrsft Excel 2003/2007/2010/2013 GR Βάσεις Δεδομένων (Access) Micrsft Access 2003/2007/2010/2013 GR Παρουσιάσεις (PwerPint) Micrsft PwerPint 2003/2007/2010/2013 GR Υπηρεσίες Διαδικτύου Micrsft Internet Explrer & Micrsft Outlk ΙΕ 6, 7, 8, 9, 10, /2007/2010/2013 GR Οι εφαρμογές που απαρτίζουν τα συστήματα ATES είναι οι εφαρμογές Cert Client και Cert Base τις οποίες μπορείτε να κατεβάσετε από τη ηλεκτρονική διεύθυνση (www.keycert.net) στην περιοχή Είσοδος Συνεργατών. Και τα δύο συστήματα λειτουργούν σε υπολογιστές του εξεταστικού κέντρου. Πρόκειται περί εφαρμογών τύπου client/server applicatin βασισμένη σε Visual Basic 9.0 και ASP.net αρχιτεκτονική. Πρόσβαση στην εφαρμογή Cert-BASE έχει ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου. Η εφαρμογή Cert-CLIENT εγκαθίσταται στους υπολογιστές στους οποίους θα εξεταστούν οι υποψήφιοι και η διαδικτυακή εφαρμογή Cert-BASE εκτελείτε σε έναν Η/Υ όπου δεν θα διεξάγονται σε αυτόν εξετάσεις Το τεστ κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη κάθε φορά ημερομηνία εξετάσεων γίνεται dwnlad μέσα από τον Cert-Base πριν την ώρα έναρξης των εξετάσεων Σε περίπτωση που δεν γίνει dwnlad των τεστ των υποψηφίων εξέτασης το Ε.Κ καλεί το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του KeyCERT Τα τεστ όλων των ενοτήτων μπορεί να αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και από ερωτήσεις που αφορούν την εκτέλεση διαδικασιών με τη χρήση Κ 01 Σελίδα : 14 από : 25

15 της πραγματικής εφαρμογής. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης αλλάζει και η βαθμολόγηση της. Οι βαθμολογικές μονάδες κάθε ερώτησης, αναφέρονται στην εκφώνηση του ερωτήματος Ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της εξέτασης έχει τη δυνατότητα να αγνοήσει μία ή περισσότερες ερωτήσεις. Μετά και την τελευταία ερώτηση του τεστ ο υποψήφιος βλέπει σε μορφή λίστας τις ερωτήσεις τις οποίες έχει αγνοήσει. Από τη λίστα των αγνοημένων ερωτήσεων μπορεί να επιλέξει όποια ερώτηση επιθυμεί και να ξαναπροσπαθήσει να την απαντήσει (πάντα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος εξεταστικός χρόνος) Εφόσον ο υποψήφιος έχει απαντήσει όλες τις ερωτήσεις του τεστ ή σε περίπτωση που έχει τελειώσει ο διαθέσιμος εξεταστικός χρόνος, η εξέταση ολοκληρώνεται αυτόματα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τερματίσει το τεστ, στην περίπτωση αυτή οι αναπάντητες ερωτήσεις βαθμολογούνται ως λάθος Αν για οποιοδήποτε αιτία η εξέταση διακοπεί για παράδειγμα διακοπή ρεύματος, κολλήσει η εφαρμογή και χρειαστεί επανεκκίνηση, η εξέταση θα συνεχιστεί από την ερώτηση που βρισκόταν ο υποψήφιος και θα έχει στην διάθεση του τον υπολειπόμενο χρόνο εξέτασης που είχε πριν τη διακοπή. Κ 01 Σελίδα : 15 από : 25

16 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3.1. Εξεταστική Αίθουσα Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου ή ο Υπεύθυνος της Εξεταστικής Διαδικασίας ελέγχει αν οι χώροι του Εξεταστικού Κέντρου πληρούν την προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής όπως αυτές προσδιορίζονται από το Π.Δ. 16/1996 όπως ισχύουν σήμερα με τον Νόμο 1568/85 και το Π.Δ. 17/ Θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος της αίθουσας εξετάσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο φορέας για τα Ε.Κ Ο Υπεύθυνος της Εξεταστικής Διαδικασίας πρέπει να ελέγξει τους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση ώστε να μην υπάρχει εγκατεστημένο σε αυτούς οποιοδήποτε λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταγραφή των ενεργειών του υποψηφίου Ο Υπεύθυνος της Εξεταστικής Διαδικασίας πρέπει να ελέγξει τους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση αν έχουν εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό για τη σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων. Να ελέγξει την πρόσβαση σε Internet των Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν στις εξετάσεις Έναρξη των Εξετάσεων Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου πριν την έναρξη των εξετάσεων θα πρέπει: α)να κατεβάσει τις εξεταστικές ενότητες που έχει δηλώσει. β)να υποδείξει στους εξεταζόμενους την αίθουσα και την θέση που τους αντιστοιχεί. γ)να ελέγξει ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν μαζί τους το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας με το οποίο έχουν καταχωρηθεί στο Cert-Admin. (Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις KeyCERT θα πρέπει να έχουν την ημέρα των εξετάσεων το πρωτότυπο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας που έχει πάνω την φωτογραφία τους και με το οποίο έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα από το Ε.Κ ή επικυρωμένη φωτοτυπία) Ο Υπεύθυνος της Εξεταστικής Διαδικασίας πριν την έναρξη των εξετάσεων οφείλει: α) να στείλει τα τεστ των εξεταζόμενων της πρώτης ώρας στους Η/Υ της πιστοποιημένης αίθουσας (αποστολή θεμάτων τεστ από Cert-BASE στους Cert- CLIENT) β) να τυπώσει στον Επιτηρητή την συγκεντρωτική λίστα από το Cert Base που περιέχει τα στοιχεία των εξεταζόμενων την ενότητα που δίνουν για όλες τις εξεταστικές ώρες Ο Επιτηρητής του KeyCERT οφείλει να ενημερώσει του εξεταζόμενους: α) για την διάρκεια των τεστ β) ότι δεν επιτρέπεται μεταξύ των εξεταζόμενων οποιαδήποτε ομιλία γ) σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος είτε όσον αφορά τα θέματα των τεστ είτε τεχνικού προβλήματος που μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης να καλέσουν τον Επιτηρητή του φορέα ο οποίος θα παραβρίσκεται στην αίθουσα. δ) για τις επιλογές που του δίνει το πρόγραμμα το εξετάσεων (αγνόηση ερωτήσεων, αναίρεση, υπολειπόμενος χρόνος, τερματισμός των εξετάσεων κ.α). ε) ότι οφείλουν να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Κ 01 Σελίδα : 16 από : 25

17 Ο Επιτηρητής του KeyCERT κάνει τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας για κάθε εξεταζόμενο σύμφωνα με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας που φέρει μαζί του ο υποψήφιος και με τα στοιχεία που εμφανίζονται στην πρώτη οθόνη των εξετάσεων για κάθε υποψήφιο Η καθυστερημένη προσέλευση των υποψηφίων επιτρέπεται μέχρι και ένα τέταρτο (15 ) μετά την έναρξη των εξετάσεων. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης ο Επιτηρητής και ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας οφείλουν να δηλώσουν Απουσία στον συγκεκριμένο υποψήφιο Την Ώρα των Εξετάσεων (για κάθε εξεταστική ώρα) Απαγορεύεται ο υποψήφιος να φέρει μαζί του οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, φυλλάδια, cd-rm κ.α) Απαγορεύεται το κάπνισμα στην αίθουσα των εξετάσεων Σε όλη την διάρκεια της εξέτασης ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας οφείλει να είναι στο χώρο των εξετάσεων όχι όμως και στην αίθουσα των εξετάσεων Ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας εισέρχεται στην αίθουσα των εξετάσεων μόνο σε περίπτωση κάποιου λειτουργικού - τεχνικού προβλήματος και οφείλει να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει το τεστ πριν την ώρα λήξης αυτού πρέπει να αποχωρήσει από την αίθουσα των εξετάσεων Ο εξεταζόμενος δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει προσωρινά από την εξεταστική αίθουσα χωρίς την προφορική άδεια του Επιτηρητή Καταπάτηση του Αδιάβλητου των Εξετάσεων Σε περίπτωση όπου ο Επιτηρητής διακρίνει την ώρα των εξετάσεων οποιουδήποτε είδους επικοινωνία ή αντιγραφή μεταξύ των εξεταζόμενων, οφείλει άμεσα να ενημερώσει των εξεταζόμενο και να βεβαιωθεί ότι ο συγκεκριμένος εξεταζόμενος έχει τελειώσει με την εξέταση του και μπορεί αποχωρήσει από την αίθουσα των εξετάσεων, χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα Ο Επιτηρητής στη συνέχεια οφείλει να αποστείλει στην KeyCERT μέσω του απολογιστικού φύλλου, ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις με την περιγραφή των γεγονότων και τον Αρ. Μητρώου του υποψηφίου Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου θα πρέπει να ενημερώσει τον εμπλεκόμενο εξεταζόμενο ότι το τεστ στο οποίο εξεταζόταν μηδενίζεται, ότι ακυρώνεται ο Αρ. Μητρώου που του έχει εκδοθεί και δεν επιτρέπεται να ξανακαταχωρηθεί στο σύστημα για την έκδοση νέου Αρ. Μητρώου. Κ 01 Σελίδα : 17 από : 25

18 Ο Εξεταζόμενος εάν το επιθυμεί μπορεί να διαμαρτυρηθεί εγγράφως στην KeyCERT έως και 10 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα των εξετάσεων. Πλέον, αρμόδιος για το αποτέλεσμα των γεγονότων είναι η KeyCERT Ολοκλήρωση της Διαδικασίας των Εξετάσεων Με το τέλος όλης της εξεταστικής διαδικασίας την ημέρα των εξετάσεων, το Εξεταστικό Κέντρο και συγκεκριμένα ο Υπεύθυνος Ε.Κ ή ο Υπεύθυνος Εξεταστικής Διαδικασίας ενημερώνει ηλεκτρονικά το σύστημα για το τέλος των εξετάσεων και οφείλει να εκτυπώσει τα αποτελέσματα της ημέρας, σύμφωνα με τις σχετικές λειτουργίες της εφαρμογής O Επιτηρητής συμπληρώνει ηλεκτρονικά το Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης Επιτηρητή και ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου το αντίστοιχο Απολογιστικό Δελτίο Εξέτασης Υπευθύνου Ε.Κ. στην KeyCERT Το Εξεταστικό Κέντρο θα πρέπει να δώσει αντίγραφο των Απολογιστικών Δελτίων Εξέτασης στον Επιτηρητή και στη συνέχεια να κρατήσει σε αρχείο τα πρωτότυπα μαζί με την εκτύπωση των αποτελεσμάτων. Κ 01 Σελίδα : 18 από : 25

19 4. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 4.1. Βαθμολόγηση Εξετάσεων Με τη χρήση των συστημάτων ATES, η βαθμολόγηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα από το σύστημα και είναι άμεση με τη λήξη των εξετάσεων της ημέρας για κάθε Ε.Κ Διαδικασίες Ενστάσεων Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος για οποιοδήποτε λόγω αμφιβάλει για το αποτέλεσμα των εξετάσεων, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το Ε.Κ να του τυπώσει αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων του για κάθε εξεταστική ενότητα, μέσα από το Cert-ADMIN. Έτσι, θα μπορεί και ο ίδιος να δει τις λάθος απαντήσεις. Κ 01 Σελίδα : 19 από : 25

20 5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε.Κ 5.1. Έντυπα Αρχεία Εξεταστικού Κέντρου Το κάθε Ε.Κ θα πρέπει να έχει αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα έχει πρόσβαση μόνο ο Υπεύθυνος Ε.Κ και θα περιέχει για κάθε εξεταζόμενο τα εξής: α) Αίτηση Συμμετοχής Εξεταζόμενου, β) φωτοτυπία επικυρωμένη του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, γ) τον Αρ. Μητρώου του υποψηφίου που έχει δημιουργηθεί από την καταχώρηση του υποψηφίου στο σύστημα Cert-Admin Ηλεκτρονικά Αρχεία Εξεταστικού Κέντρου Το κάθε Ε.Κ θα πρέπει να έχει ηλεκτρονικά αρχεία από τυχόν υλικό marketing και κάθε είδους ηλεκτρονικής επικοινωνίας που είχε με την KeyCERT. Πρόσβαση σε αυτά θα έχει μόνο ο Υπεύθυνος Ε.Κ. Κ 01 Σελίδα : 20 από : 25

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3

PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 PERROTIS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:... 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα