ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ."

Transcript

1 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: , Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: Fax: Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια Βαθµός Ασφαλείας: αδιαβάθµητο Βούλα: Aρ. Πρωτ.: Bαθµός προτεραιότητας: Εξ. επείγον ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γραφείο ηµάρχου Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ιεύθυνση Υπηρεσίας όµησης Αυτοτελές Τµ. Προγρ/σµού & Ανάπτυξης Αυτοτελές Τµήµα Πολίτικης Προστασίας ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισµού & Πολιτισµού ιεύθυνση ΚΕΠ ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση µού έτους 2014 Σχετ.: (α) Το υπ αριθµόν πρωτ /23-8- έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας (β) Το υπ αριθµόν πρωτ /29-8- έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής (γ) Απόσπασµα Πρακτικού 32ης/4-9- Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής (δ) Το υπ αριθµόν πρωτ /30-9- έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών του τµήµατος Οικονοµικής ιεύθυνσης & µού

2 (ε) Το υπ αριθµόν πρωτ. 721/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (στ) Το υπ αριθµόν πρωτ. 2785/20-8- έγγραφο της Υπηρεσίας όµησης (ζ) Το υπ αριθµόν πρωτ. 3652/ έγγραφο της Υπηρεσίας όµησης (η) Το υπ αριθµόν πρωτ. 3742/8-11- έγγραφο της Υπηρεσίας όµησης (θ) Το υπ αριθµόν πρωτ / έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας (ι) Το υπ αριθµόν πρωτ. 3785/ έγγραφο της Υπηρεσίας όµησης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αρχές που διέπουν τον µό Γενικές αρχές και οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού οµή και τύπος του µού Κωδικοποίηση εσόδων Κωδικοποίηση δαπανών Στοχοθεσία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ανακεφαλαίωση εσόδων Ανακεφαλαίωση δαπανών Υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Κ Κ Λοιπές υποχρεωτικές δαπάνες Λειτουργικές δαπάνες α' προτεραιότητας Νέα έργα που περιλαµβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραµµα Απαλλοτριώσεις Λοιπές δαπάνες προταθείσες από τη /νση ιοίκησης Λοιπές δαπάνες προταθείσες από την Κοινωνική Υπηρεσία Λοιπές δαπάνες προταθείσες από τη /νση Καθαριότητας Λοιπές δαπάνες προταθείσες από την Τεχνική Υπηρεσία Λοιπές δαπάνες προταθείσες από τη /νση Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 2

3 Λοιπές δαπάνες προταθείσες από το Αυτ/λές Τµ. Προγραµµατισµού Λοιπές δαπάνες προταθ/σες από το Αυτ/λές Τµ. Πολ. Προστασίας ράσεις ανά δηµοτική ενότητα ράσεις (έργα-µελέτες) για τη ηµοτική ενότητα Βάρης ράσεις (έργα-µελέτες) για τη ηµοτική ενότητα Βούλας ράσεις (έργα-µελέτες) για τη ηµοτική ενότητα Βουλιαγµένης Πίνακας υφιστάµενων δανείων ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 3

4 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι ηµοτικοί Σύµβουλοι, Ο µός του ήµου µας για το έτος 2014 καταρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/ και της ΚΥΑ 30842/ Παράλληλα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006), του "Καλλικράτη" (ν.3852/2010), καθώς και η ΚΥΑ 7028/ "περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 64871/2007, 70560/2009, 50698/2011 και 47490/ Πιο συγκεκριµένα, ο ν. 4172/ στο άρθρο 77 προβλέπει ότι: Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβάλλει προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της Επιτροπής ιαβούλευσης. Η Οικονοµική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή. Ειδικότερα εξετάζει εάν τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, εάν έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και εάν ο προϋπολογισµός συµµορφώνεται µε τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (για µε την ΚΥΑ 30842/31-7- ). Η Οικονοµική Επιτροπή, εφ' όσον απαιτείται, αναµορφώνει αναλόγως το προσχέδιο του προϋπολογισµού και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισµού. Η Οικονοµική Επιτροπή, έως την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει τη γνώµη του επί του ως άνω σχεδίου και το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την αναµόρφωση του σχεδίου προϋπολογισµού, εάν αυτό είναι µη ρεαλιστικό ή έχει συνταχθεί κατά παράβαση της ΚΥΑ 30842/ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 4

5 Η Οικονοµική Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιό της στο ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου. Το σχέδιο συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις τυχόν οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού, κατόπιν της γνώµης του Παρατηρητηρίου. Το ηµοτικό Συµβούλιο, έως την 15η Νοεµβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισµό και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/, σε µία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή για έλεγχο στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση. Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 77 του ν.4172/ ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο ηµοτικό Συµβούλιο, τότε το ίδιο το ηµοτικό Συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την 15 η Νοεµβρίου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπ' όψιν του τη γνώµη του Παρατηρητηρίου και τις τυχόν οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ΚΥΑ 30842/31-7- δίδει τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές ως προς την κατάρτιση του προϋπολογισµού. Οι βασικές διαφορές της µε την προϊσχύουσα νοµοθεσία είναι οι εξής: Όσον αφορά στα ίδια έσοδα του ήµου (δηλ. το σύνολο των τακτικών και έκτακτων εσόδων του πλην των εσόδων από επιχορηγήσεις), τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του 2014 δεν µπορούν να υπερβούν τα αντίστοιχα εισπραχθέντα κατά το έτος 2012 ποσά, παρά µόνον κατά το ποσό που οι εισπράξεις του υπερέβησαν εκείνες του 2012 για την περίοδο από την αρχή του έτους έως το τέλος του µήνα που προηγείται της κατάρτισης του προϋπολογισµού. Όσον αφορά στα εισπρακτέα υπόλοιπα από απαιτήσεις παρελθόντων ετών, αυτά εγγράφονται στο σύνολό τους στην κατηγορία εσόδων 32. απανοποιούνται όµως µόνον τα αντίστοιχα εισπραχθέντα κατά το έτος 2012 ποσά, πλέον του ποσού κατά το οποίο τυχόν υπερέβησαν οι εισπράξεις του εκείνες του 2012 για την περίοδο από την αρχή του έτους έως το τέλος του µήνα που προηγείται της κατάρτισης του προϋποογισµού. Το υπόλοιπο δεν δαπανοποιείται, παρά εγγράφεται στον ΚΑ 85 "Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων". ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 5

6 2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Συµφώνως προς τα ανωτέρω, η Οικονοµική Υπηρεσία, εγκαίρως, και δη µε το υπ' αριθµόν 46179/23-8- έγγραφό της, διαβίβασε προσχέδιο προϋπολογισµού στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ' αριθµόν 13/28-8- απόφασή της κατήρτισε προσχέδιο προϋπολογισµού και διαβίβασε αυτό στην Οικονοµική Επιτροπή. Στην απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε υπ' όψιν της, εκτός από την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, και τις εισηγήσεις των διευθύνσεων και αυτοτελών τµηµάτων του ήµου, τις οποίες συγκέντρωσε η Οικονοµική Υπηρεσία και ακολούθως διαβίβασε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Οικονοµική Επιτροπή συνεκλήθη εγκαίρως, και δη στις 4/9/, προς κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού. Με την υπ' αριθµόν 202/4-9- απόφασή της, η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε τη µη κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού. Συνεπεία της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, το σχέδιο του µού δεν ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 77 του ν.4172/, ώστε επί του σχεδίου αυτού να εκφέρει γνώµη το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, όπως διαλαµβάνεται στην ίδια ως άνω διάταξη. Παρ' όλα αυτά, το Παρατηρητήριο απέστειλε στο ήµο µας το υπ' αριθµόν 721/ έγγραφό του, µε το οποίο µας υπενθυµίζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 30842/31-7- και προσδιορίζει επακριβώς τα ανώτατα όρια που δύναται να εγγράψει ο ήµος µας σε συγκεκριµένες κατηγορίες του προϋπολογισµού εσόδων, βάσει του άρθρου 3 της ως άνω ΚΥΑ και των απολογιστικών στοιχείων εσόδων που έχουν ενσωµατωθεί έως την 21/10/ στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, ο ήµος µας µε το υπ' αριθµόν 48054/5-9- έγγραφο και µε το από 19/9/ µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ζήτησε από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ την παροχή οδηγιών για τις ενδεδειγµένες περαιτέρω ενέργειες αναφορικά µε την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού. Το Παρατηρητήριο απάντησε µε το υπ' αριθµόν 38196/30-9- έγγραφό του, µεταξύ άλλων, ότι η Οικονοµική Επιτροπή έχει εκ του νόµου την υποχρέωση να συντάξει σχέδιο προϋπολογισµού, και ότι, µετά το τέλος του Οκτωβρίου, και εφ' όσον δεν έχει ακόµη καταρτιστεί σχέδιο προϋπολογισµού από την Οικονοµική Επιτροπή, αποστέλλεται το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο από την Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου απ' ευθείας στο ηµοτικό Συµβούλιο. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 6

7 Συµφώνως προς τα ανωτέρω, η Οικονοµική Υπηρεσία µε την παρούσα υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο το προσχέδιο που διαβίβασε στην Εκτελεστική Επιτροπή στις 23/8/, µε ορισµένες τροποποιήσεις οι οποίες οφείλονται: (α) Στην επικαιροποίηση απολογιστικών οικονοµικών στοιχείων µε ηµεροµηνία έναντι της που είχε χρησιµοποιηθεί στο αρχικό προσχέδιο. Ενδεικτικά, τα στοιχεία αυτά αφορούν στο χρηµατικό υπόλοιπο, στις απαιτήσεις από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών, στις οφειλές παρελθόντων ετών και στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δαπανών για τις οποίες υπάρχει ανειληµµένη δέσµευση του ήµου. (β) Στην επικαιροποίηση των εισηγήσεων των διευθύνσεων και αυτοτελών τµηµάτων του ήµου, την οποία ζήτησε η Οικονοµική Υπηρεσία µε το υπ' αριθµόν 59982/6-11- έγγραφό της. (γ) Στην επεξεργασία του αρχικού προσχεδίου στα πλαίσια της Εκτελεστικής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, έχει τροποποιηθεί ο τρόπος παρουσίασης και η οµαδοποίηση των κωδικών του προϋπολογισµού, ούτως ώστε να διευκολυνθεί το ηµοτικό Συµβούλιο στο έργο της κατάρτισης του προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι δεν έχει προηγηθεί η διαδικασία της επεξεργασίας και κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισµού στα πλαίσια της Οικονοµικής Επιτροπής. 3 ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στον προϋπολογισµό εγγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του ήµου για ένα έτος. Καµία δαπάνη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί αν δεν έχει εγγραφεί µε εξειδικευµένο τρόπο στον προϋπολογισµό. Παράλληλα, οι εγγραφόµενες στον προϋπολογισµό δαπάνες πρέπει να είναι ακριβώς ίσες µε τα εγγραφόµενα έσοδα. Τα δε εγγραφόµενα στον προϋπολογισµό έσοδα δεν επιτρέπεται να είναι υπερεκτιµηµένα και θα πρέπει να συνάδουν µε τα πραγµατικά αντίστοιχα εισπραχθέντα έσοδα κατά το προηγούµενο και κατά το τρέχον έτος, συµφώνως προς τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 30842/ Συνεπώς, τα εγγραφόµενα στον προϋπολογισµό έσοδα καθορίζουν το ύψος των πόρων που δύναται ο ήµος να κατανείµει στις διάφορες δράσεις του, εγγράφοντας εξειδικευµένα τις σχετικές πιστώσεις στο σκέλος δαπανών του µού, άλλως οι δράσεις αυτές δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτόν, ο προϋπολογισµός καθίσταται το βασικό εργαλείο µε το οποίο ο ήµος καθορίζει στόχους, ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 7

8 µελετά και σχεδιάζει το µέλλον, και κατανέµει τους διαθέσιµους πόρους, στο διάστηµα ενός έτους. 3.1 Αρχές που διέπουν τον µό Η κατάρτιση του συνηµµένου προϋπολογισµού διέπεται από τις αρχές της ετήσιας διάρκειας, της ενότητας και της καθολικότητας, της ειδίκευσης του προϋπολογισµού και της ειδικότητας των πιστώσεων, καθώς και από την αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας. Ειδικότερα: Αρχή της ετήσιας διάρκειας Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι δηµοσιονοµικές πράξεις του προϋπολογισµού αναφέρονται σε ένα οικονοµικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η εκεµβρίου του ίδιου ηµερολογιακού έτους. Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας Σύµφωνα µε την αρχή της ενότητας όλα τα δηµόσια έσοδα και έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο µό. Σύµφωνα µε την αρχή της καθολικότητας όλα τα δηµόσια έσοδα και έξοδα εµφανίζονται στον µό. Με βάση τις αρχές αυτές, κανένα έσοδο και καµία δαπάνη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθµό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισµού (αρχή ενότητας), και καµία δαπάνη δεν µπορεί να αποτελέσει το αντικείµενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριµένων πιστώσεων (αρχή καθολικότητας). Αρχή της ειδίκευσης του µού και της ειδικότητας των πιστώσεων α) Σύµφωνα µε την αρχή της ειδίκευσης, τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού προσδιορίζονται µε ορισµένη εκ των προτέρων αναλυτική κωδική κατάταξη. β) Σύµφωνα µε την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτήν που αναγράφεται στον προϋπολογισµό. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 8

9 Αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του προϋπολογισµού Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον προϋπολογισµό πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής στο µέτρο του εφικτού και να µην υπερεκτιµά ή υποτιµά τα πραγµατικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις. Αρχή του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, ο προϋπολογισµός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισµένος, δηλαδή οι δαπάνες είναι απολύτως ίσες µε τα έσοδα. 3.2 Γενικές αρχές και οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού Ο προϋπολογισµός συντάσσεται και δοµείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3463/2006 (Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων), τις διατάξεις των άρθρων 266 & 267 του ν. 3852/2010 ("Πρόγραµµα Καλλικράτης") και τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/. Ο τύπος αυτού καθορίστηκε µε την υπ' αριθµόν 7028/2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 253/Β) "περί καθορισµού του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων", όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ' αριθµόν 64871/ (ΦΕΚ 2253/Β), 70560/ (ΦΕΚ 2394/Β), 50698/2011 (ΦΕΚ2832/Β), 47490/ (ΦΕΚ 3390/Β) και 30842/31-7- όµοιες. Οι δήµοι αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τους διέπουν οι γενικές αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης του άρθρου 1 του ν. 2362/1995 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3871/2010) και οι γενικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισµού του άρθρου 5 του ν. 2362/1995 (όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3871/2010). Από τα ως άνω νοµοθετήµατα προκύπτουν, µεταξύ άλλων, τα κάτωθι που ακολουθούνται υποχρεωτικά κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού: Ως προς τα έσοδα Στον προϋπολογισµό εγγράφονται µόνο νοµοθετηµένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται µε βάση την πραγµατική απόδοση κάθε εσόδου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το προηγούµενο και και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. Η υπερεκτίµηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειµµατικού προϋπολογισµού και αυτό απαγορεύεται από το Νόµο. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 9

10 Το σύνολο των ιδίων εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισµό (ήτοι των τακτικών και έκτακτων εσόδων πλην επιχορηγήσεων) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 30842/ Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισµό και αφορούν επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό προσδιορίζονται από το άρθρο 3 της ΚΥΑ 30842/31-7- και ειδικότερα µε το υπ' αριθµόν 721/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Στους κωδικούς εσόδων από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, εγγράφονται µόνο τα ποσά που αναµένεται ότι θα αποδοθούν στο ήµο εντός του οικονοµικού έτους. Στην κατηγορία εσόδων "Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη" εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα έσοδα) που έχουν προκύψει κατά τα προηγούµενα έτη και δεν έχουν ακόµα εισπραχθεί. Ωστόσο, επιτρέπεται να δαπανοποιηθεί µόνο το µέρος των εσόδων αυτών που προβλέπεται να εισπραχθεί εντός του έτους, το οποίο εκτιµάται µε βάση τα στοιχεία εισπράξεων του τρέχοντος και του προηγουµένου έτους. Το υπόλοιπο εγγράφεται στην κατηγορία δαπανών "Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα έτη" και δεν δαπανοποιείται. Στον προϋπολογισµό δεν επιτρέπεται να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Ως προς τις δαπάνες Στον προϋπολογισµό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 και ισχύει. Για τον προσδιορισµό των δαπανών µισθοδοσίας, λαµβάνονται υπ' όψιν τα οριζόµενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο (ν.4024 ΦΕΚ 226/Α/ ). Για τις υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισµό ισχύει η υπ' αριθµόν 55327/1989 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµοσίας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Στον προϋπολογισµό εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων. Για κάθε έργο, υπηρεσία, προµήθεια ή µελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισµό, ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 10

11 µόνο τα ποσά που εκτιµάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονοµικού έτους που αυτός αναφέρεται. Το σύνολο των δαπανών µη συµπεριλαµβανοµένων των χρεολυσίων και των προβλέψεων µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουµένων των εσόδων από δάνεια. Η ΚΥΑ 30842/31-7- τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, και τον περιορισµό αυτών σε όσο το δυνατόν χαµηλότερα επίπεδα. Ενδεικτικά, δίνονται οδηγίες για τον περιορισµό των κάτωθι κατηγοριών εξόδων: απάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, απάνες υπηρεσιακών µετακινήσεων, προµηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ., οι επιχορηγήσεις ΝΠ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, τα βοηθήµατα σε οικονοµικά αδύνατους κλπ. Ανταποδοτικότητα Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να µη δηµιουργούνται ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ύψος των αντίστοιχων δαπανών, διότι κάτι τέτοιο υποκρύπτει φορολογία, το οποίο είναι αντίθετο µε τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου. 3.3 οµή και τύπος του µού Ο προϋπολογισµός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαµβάνει τα Έσοδα και το Μέρος II τις απάνες και το Αποθεµατικό. Ο µός Εσόδων (Μέρος Ι) περιλαµβάνει: Την Οµάδα 0, ήτοι τα τακτικά έσοδα που αφορούν το έτος 2014 (Κατηγορίες 01 έως 07) Την Οµάδα 1, ήτοι τα έκτακτα έσοδα που αφορούν το έτος 2014 (Κατηγορίες 11 έως 16) ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 11

12 Την Οµάδα 2, ήτοι τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά µέσα στο έτος 2014, αλλά αφορούν προηγούµενα έτη (Κατηγορίες 21 & 22) Την Οµάδα 3, ήτοι τις εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια (κατηγορία 31) και τις εισπράξεις από έσοδα που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούµενα έτη (Κατηγορία 32) Την Οµάδα 4, ήτοι τις εισπράξεις υπέρ τρίτων (Κατηγορία 41) και τις επιστροφές χρηµάτων (Κατηγορία 42) Την Οµάδα 5, ήτοι το χρηµατικό υπόλοιπο του προηγούµενου έτους (Κατηγορίες 511 & 512) Ο µός απανών (Μέρος ΙΙ) περιλαµβάνει: Την Οµάδα 6, ήτοι τις λειτουργικές δαπάνες (Κατηγορίες 60 έως 68) Την Οµάδα 7, ήτοι τις επενδύσεις (Κατηγορίες 71 έως 74) Την Οµάδα 8, ήτοι τις πληρωµές οφειλών από προηγούµενα έτη (Κατηγορία 81), τις αποδόσεις χρηµάτων που έχουν εισπραχθεί υπέρ τρίτων (Κατηγορία 82) και την πρόβλεψη για µη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων (Κατηγορία 85) Την Οµάδα 9, Αποθεµατικό (Κατηγορία 91) 3.4 Κωδικοποίηση εσόδων Τα έσοδα κωδικοποιούνται σε έξι µεγάλες οµάδες που χαρακτηρίζονται από έναν µονοψήφιο αριθµό από 0 έως 5 (βλ. ανωτέρω ενότητα 3.3). Κάθε οµάδα διαιρείται σε κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν διψήφιο κωδικό αριθµό (ΚΑ). Το πρώτο ψηφίο του διψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνει την οµάδα εσόδων στην οποία ανήκει η εν λόγω κατηγορία. Κάθε κατηγορία διαιρείται σε υποκατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν τριψήφιο κωδικό αριθµό (ΚΑ). Τα δύο πρώτα ψηφία του τριψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνουν την κατηγορία εσόδων στην οποία ανήκει η εν λόγω υποκατηγορία. Κάθε υποκατηγορία διαιρείται σε τετραψήφιους κωδικούς αριθµούς (ΚΑ) που υποδηλώνουν το είδος κάθε εσόδου. Τα τρία πρώτα ψηφία καθενός τετραψήφιου κωδικού υποδηλώνουν την υποκατηγορία εσόδων στην οποία ανήκει αυτός. Τα έσοδα εγγράφονται ως επί το πλείστον σε ακόµη πιο εξειδικευµένους επταψήφιους κωδικούς αριθµούς (ΚΑ), οι οποίοι αποτελούνται από τον ως άνω 4-ψήφιο κωδικό, ακολουθούµενο από µία τελεία (.), και από έναν 3-ψήφιο κωδικό που εξειδικεύει ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 12

13 περαιτέρω το έσοδο. Επί παραδείγµατι, ο ΚΑ 0417 "Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών" περιλαµβάνει τρεις κινούµενους αναλυτικούς κωδικούς, τον ΚΑ , τον ΚΑ και τον ΚΑ Στους αναλυτικούς πίνακες του συνηµµένου προσχεδίου γίνεται λεπτοµερής αναφορά στα ποσά που έχουν εγγραφεί σε κάθε έναν αναλυτικό 7-ψήφιο κωδικό, δηλαδή ο προϋπολογισµός παρουσιάζεται σε πλήρη ανάπτυξη και ανάλυση. Παράλληλα όµως, τόσο στα κείµενα όσο και στους πίνακες γίνεται ενίοτε αναφορά σε 4-ψήφιους κωδικούς (στο παράδειγµά µας στον ΚΑ 0417). Η αναφορά αυτή θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλους τους τριτοβάθµιους ΚΑ που ως πρώτο συνθετικό τους έχουν το "0417". Άλλοτε πάλι γίνεται αναφορά σε 3-ψήφιους κωδικούς (στο παράδειγµά µας στον ΚΑ 041). Η αναφορά αυτή θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλους τους κωδικούς που ξεκινούν από "041", ήτοι τους κωδικούς από 0411 έως Στους πίνακες ανακεφαλαίωσης εσόδων, αλλά και σε πολλά κείµενα, χρησιµοποιούνται οι 2-ψήφιοι κωδικοί (στο παράδειγµά µας ο ΚΑ "04"). Η αναφορά στον κωδικό (ή αλλιώς κατηγορία) "04" θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλους τους κωδικούς εσόδων που ξεκινούν από "04", ήτοι τους κωδικούς από 0411 έως Ενίοτε γίνεται αναφορά και σε µονοψήφιο κωδικό (ή αλλιώς "οµάδα"). Για παράδειγµα, η αναφορά στον κωδικό/οµάδα "0" θεωρείται ότι περιλαµβάνει όλους τους κωδικούς που ξεκινούν από "0", ήτοι τους ΚΑ από 0111 έως Κωδικοποίηση δαπανών Οι δαπάνες κωδικοποιούνται σε τέσσερις µεγάλες οµάδες που χαρακτηρίζονται από έναν µονοψήφιο αριθµό από 6 έως 9 (βλ. ανωτέρω ενότητα 3.3). Κάθε οµάδα διαιρείται σε κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν διψήφιο κωδικό αριθµό (ΚΑ). Το πρώτο ψηφίο του διψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνει την οµάδα δαπανών στην οποία ανήκει η εν λόγω κατηγορία. Κάθε κατηγορία διαιρείται σε υποκατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν τριψήφιο κωδικό αριθµό (ΚΑ). Τα δύο πρώτα ψηφία του τριψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνουν την κατηγορία δαπανών στην οποία ανήκει η εν λόγω υποκατηγορία. Κάθε υποκατηγορία διαιρείται σε τετραψήφιους κωδικούς αριθµούς (ΚΑ) που υποδηλώνουν το είδος κάθε δαπάνης ή πληρωµής. Τα τρία πρώτα ψηφία καθενός τετραψήφιου κωδικού υποδηλώνουν την υποκατηγορία δαπανών στην οποία ανήκει αυτός. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 13

14 Οι δαπάνες εγγράφονται ως επί το πλείστον σε ακόµη πιο εξειδικευµένους εννεαψήφιους κωδικούς αριθµούς (ΚΑ), οι οποίοι αποτελούνται (α) από τον 2-ψήφιο κωδικό της υπηρεσίας που βαρύνουν, ακολουθούµενο από µία παύλα (-), (β) από τον ως άνω 4-ψήφιο κωδικό που υποδηλώνει το είδος της δαπάνης, ακολουθούµενο από µία τελεία (.) και (γ) από έναν 3-ψήφιο κωδικό που εξειδικεύει περαιτέρω τη δαπάνη. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέµονται οι δαπάνες του προϋπολογισµού χαρακτηρίζονται µε ένα διψήφιο κωδικό αριθµό ως εξής: 00 Γενικές Υπηρεσίες 10 Οικονοµικές & ιοικητικές Υπηρεσίες 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού & Κοινωνικής Πολιτικής 20 Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού 25 Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης 30 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων 35 Υπηρεσίες Πρασίνου 40 Υπηρεσία όµησης 45 Υπηρεσία Νεκροταφείων 50 ηµοτική Αστυνοµία 70 Λοιπές Υπηρεσίες Οι κωδικοί της οµάδας 8, ήτοι οι κωδικοί που ανήκουν στις κατηγορίες 81 "Πληρωµές οφειλών ΠΟΕ", 82 "Αποδόσεις & επιστροφές χρηµάτων", και 85 "Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων" δεν ανήκουν σε καµία υπηρεσία και λαµβάνουν το 2-ψήφιο πρόθεµα "80". Στους πίνακες του συνηµµένου προσχεδίου γίνεται λεπτοµερής αναφορά στα ποσά που έχουν εγγραφεί σε κάθε έναν αναλυτικό 9-ψήφιο κωδικό, δηλαδή η παρουσίαση του προϋπολογισµού δαπανών γίνεται σε πλήρη ανάπτυξη και ανάλυση. Ως προς τις αναφορές, στα κείµενα και στους πίνακες, σε 3-ψήφιους, 2-ψήφιους και µονοψήφιους κωδικούς δαπανών, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τους κωδικούς εσόδων. 3.6 Στοχοθεσία Βάσει των σχετικών διατάξεων της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου " ηµοσιονοµικοί κανόνες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 228 Α'), της υπ' αριθµόν 47490/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί Κατάρτισης του µού, της υπ' αριθµόν 30842/31-7- όµοιας και του ν. 4172/, οι ήµοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση ορισµού και τήρησης τριµηνιαίων στόχων εκτέλεσης του µού τους. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 14

15 Οι τριµηνιαίοι στόχοι δεν κατανέµονται σε όλες τις περιπτώσεις µε απόλυτη χρονική αναλογία. Αντίθετα, γίνεται χρήση ιστορικών στοιχείων, και δη των τριµηνιαίων πινάκων εκτέλεσης του µού, για την ορθότερη χρονική κατανοµή των τριµηνιαίων στόχων. Στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει συσταθεί "Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ", µε σκοπό την παρακολούθηση, σε µηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ΟΤΑ και όσων εκ των νοµικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι, µεταξύ άλλων, η επίτευξη ισοσκελισµένων προϋπολογισµών (καθώς και απολογισµών) των ΟΤΑ. Το Παρατηρητήριο: Αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ και κάνει προτάσεις περί µείωσης των προβλεπόµενων εσόδων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αξιολογεί και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους άνω του 10%, επισηµαίνει στον ΟΤΑ και στην εποπτεύουσα αρχή τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η απόκλιση αυτή. Παρέχει, ταυτόχρονα, οδηγίες και εισηγείται µεθόδους προς αποφυγή δηµιουργίας ελλείµµατος. Ο ΟΤΑ υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις επισηµάνσεις του Παρατηρητηρίου. Αν η εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόµενα τρίµηνα απόκλιση από τους τιθέµενους στόχους και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα µέτρα, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται έπειτα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραµµα εξυγίανσης, µε την υποχρέωση εφαρµογής συγκεκριµένων παρεµβάσεων. 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε το συνταχθέν προσχέδιο προϋπολογισµού µε τη βοήθεια συνοπτικών πινάκων, κατά τρόπον ώστε να διευκολυνθεί το ηµοτικό Συµβούλιο στο έργο της κατάρτισης του προϋπολογισµού. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 15

16 Το Κεφάλαιο 4 διαιρείται σε επιµέρους µέρη, δοµηµένα κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η χωριστή συζήτηση και ψήφιση καθενός επιµέρους µέρους, ώστε να καταρτιστεί σταδιακά και να τεθεί σε τελική ψήφιση ο προϋπολογισµός. Στην ενότητα 4.1 παρουσιάζεται ο προϋπολογισµός εσόδων. Στην ενότητα 4.2 παρουσιάζεται ο προϋπολογισµός δαπανών. Στις επιµέρους υποενότητες έως εξετάζονται διαδοχικά τα εξής συστατικά στοιχεία του προϋπολογισµού δαπανών: [4.2.1] Υποχρεωτικές δαπάνες του άρθρου 158 του Κ Κ [4.2.2] Λοιπές υποχρεωτικές δαπάνες [4.2.3] Λειτουργικές δαπάνες α' προτεραιότητας [4.2.4] Νέα έργα που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα [4.2.5] Απαλλοτριώσεις [4.2.6] έως [4.2.12] Επιλεγµένες προαιρετικές δαπάνες Οι συνοπτικοί πίνακες των ως άνω ενοτήτων, καθώς και οι αντίστοιχοι αναλυτικοί πίνακες που βρίσκονται στο τέλος της παρούσας, παρουσιάζονται κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή κατάρτιση και κατόπιν η τελική ψήφιση του προϋπολογισµού. Κατά την κατάρτιση, το ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να έχει υπ' όψιν του την ανάγκη εγγραφής αποθεµατικού στον ΚΑ 9111, προς κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων. Με βάση την εµπειρία των τελευταίων ετών, το αποθεµατικό ιδανικά δεν θα πρέπει να υπολείπεται του ποσού των 400 χιλ. ευρώ. 4.1 Ανακεφαλαίωση εσόδων Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά το προσχέδιο προϋπολογισµού εσόδων στη βάση του υποδείγµατος της παρ. 5 της υπ' αριθµόν 7028/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 253): ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 16

17 KA Οµάδα/Κατηγορία Εσόδου Προϋπ/σµός Βεβαιωθ. Εισπραχθ. Προτεινόµενα έτους έτους 2012 έτους Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία , , , , ,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία , , , , ,00 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 03 δικαιώµατα , , , , ,94 04 Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών , , , , ,66 05 Φόροι και εισφορές , , , , ,00 Έσοδα από επιχορηγήσεις για 06 λειτουργικές δαπάνες , , , , ,67 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , ,00 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , , ,27 Έκτακτες επιχορηγήσεις για 12 κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , ,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις , , , , ,52 ωρεές - κληρονοµιές - 14 κληροδοσίες ,00 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 15 παράβολα , , , , ,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , , ,52 21 Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών , , , , ,65 22 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών , , , , ,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ , , , , ,65 31 Εισπράξεις από δάνεια , , , ,52 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ , , , , ,74 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ , , , , ,74 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και 41 τρίτων , , , , ,00 42 Επιστροφές χρηµάτων , , , , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης 51 χρήσης , , , , ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , , , ,62 Τα ίδια έσοδα του ήµου, δηλαδή οι κατηγορίες εσόδων 01 έως 05, 07, 15, 16, 21 & 22 προϋπολογίστηκαν µε βάση τα εισπραχθέντα ποσά του έτους 2012, όπως ορίζεται στην παρ.β1 του αρ.3 της ΚΥΑ 30842/ Το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει το υπ' αριθµόν 721/ έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Οι ενισχύσεις από τον Κρατικό µό προϋπολογίστηκαν µε βάση τα οριζόµενα στην ως άνω ΚΥΑ και στο ως άνω έγγραφο του Παρατηρητηρίου. Στις "επιχορηγήσεις για επενδύσεις" (κωδικός 13) έχουν εγγραφεί όσες αντιστοιχούν σε έργα για τα οποία έχει υπογραφεί απόφαση ένταξης. Χρηµατοδοτήσεις για έργα για τα οποία απλά έχει υποβληθεί πρόταση ένταξης ή υπάρχει εκτίµηση χρηµατοδότησης δεν έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 17

18 Εκ του ποσού των ,74 ευρώ, που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών, ποσό ,12 ευρώ θεωρείται εισπράξιµο εντός του 2014, µε βάση τα οριζόµενα στην παρ. Β2 του αρ.3 της ΚΥΑ 30842/ Τα υπόλοιπα ,62 ευρώ δεν έχουν δαπανοποιηθεί, αντίθετα αυτά εγγράφονται στον ΚΑ 85 "Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων". Ανταποδοτικότητα Στα έσοδα περιλαµβάνεται ποσό ,04 ευρώ από το ανταποδοτικό "τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού", το οποίο κατευθύνεται εξ ολοκλήρου στις οικείες υπηρεσίες ως εξής: ΚΑ Περιγραφή Ποσό Αµοιβές & έξοδα προσωπικού , Αµοιβές τρίτων , Παροχές τρίτων , Φόροι-τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Προµήθεια παγίων , Έργα , Μελέτες ,00 81 Οφειλές παρελθόντων ετών , Εισπρακτικά δικαιώµατα ΕΗ , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ & ΤΠ Υ (αναλογία) , Εισφορά υπέρ Ε ΣΝΑ , ,04 Αναλυτική παρουσίαση Τα έσοδα παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες Α.1 έως Α.40 στο τέλος της παρούσας. Κάθε πίνακας παρουσιάζει µία κατηγορία εσόδων (διψήφιο κωδικό), ξεκινώντας από τον κωδικό 01 και καταλήγοντας στον κωδικό 51. Όταν οι κωδικοί µιας κατηγορίας (όπως π.χ. της κατηγορίας 04) είναι πολλοί και δεν επαρκεί ο χώρος µίας σελίδας για την παρουσίασή τους, τότε οι κωδικοί αυτοί παρουσιάζονται πρώτα σε µία σελίδα οµαδοποιηµένοι σε 3-ψήφιους κωδικούς (υποκατηγορίες) ή σε 4-ψήφιους κωδικούς, και στις επόµενες σελίδες αναλύεται χωριστά καθένας από τους 3-ψήφιους ή 4-ψήφιους αυτούς κωδικούς. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 18

19 Οι πίνακες του συνηµµένου προσχεδίου περιλαµβάνουν επιπλέον πληροφορίες σε σχέση µε τα απαιτούµενα από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που διέπουν τον τύπο του προϋπολογισµού. Πιο συγκεκριµένα, οι πίνακες αυτοί περιλαµβάνουν πέντε στήλες µε ποσά. 1. Η πρώτη στήλη παρουσιάζει το ποσό που έχει ο κάθε ΚΑ στον εγκριθέντα προϋπολογισµό για το έτος (κατόπιν των µέχρι σήµερα αναµορφώσεων αυτού). 2. Η δεύτερη στήλη απεικονίζει το σύνολο των βεβαιωθέντων από 1/1 έως εσόδων που αφορούν τον κάθε ΚΑ. 3. Η τρίτη στήλη απεικονίζει το σύνολο των εισπραχθέντων από 1/1 έως εσόδων που αφορούν τον κάθε ΚΑ. 4. Η τέταρτη στήλη απεικονίζει το σύνολο των εισπραχθέντων από 1/1 έως 31/12/2012 εσόδων που αφορούν τον κάθε ΚΑ. 5. Η τελευταία στήλη παρουσιάζει το προτεινόµενο για κάθε ΚΑ ποσό για τον προϋπολογισµό του έτους Ανακεφαλαίωση δαπανών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά το συνταχθέν προσχέδιο προϋπολογισµού δαπανών: KA Οµάδα/Κατηγορία δαπάνης Προϋπ/σµός έτους Τιµολογηθέντα Ενταλθέντα Προτεινόµενα έτους Αµοιβές & έξοδα προσωπικού , , , ,04 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , ,28 62 Παροχές τρίτων , , , ,00 63 Φόροι & τέλη , , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,94 65 Πληρωµές για δάνεια , , , ,03 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , ,49 67 Πληρωµές & µεταβιβάσεις σε τρίτους , , , ,90 6 ΕΞΟ Α , , , ,68 71 Αγορές γης, κτιρίων & πάγιου εξοπλισµού , , , ,97 73 Έργα , , , ,10 74 Μελέτες, έρευνες & ειδικές δαπάνες , , , ,79 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,86 81 Πληρωµές ΠΟΕ , , , ,27 82 Αποδόσεις , , , ,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , ,62 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ,89 91 Αποθεµατικό , ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ , , , ,62 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 19

20 Βασικά κονδύλια του προτεινόµενου για προϋπολογισµού είναι σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του έτους : Τα προτεινόµενα λειτουργικά έξοδα εµφανίζονται µειωµένα κατά 2,6 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του (21,3 έναντι 23,9 εκατ. ευρώ). Οι προτεινόµενες επενδυτικές δαπάνες εµφανίζονται µειωµένες κατά 4 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον µό του (8,7 έναντι 12,7 εκατ. ευρώ). ιαχρονική εξέλιξη των δαπανών Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τη διαχρονική εξέλιξη των δαπανών κατά τα τελευταία τέσσερα έτη: Κατηγορία Προϋπ/σµός Προϋπ/σµός Προϋπ/σµός Προϋπ/σµός Προτεινόµενα ΚΑ δαπάνης έτους 2010* έτους 2011* έτους 2012 έτους έτους 2014 Έξοδα , , , , ,48 Επενδύσεις , , , , ,86 Πληρωµές ΠΟΕ , , , , ,27 * Πηγή: Εγκεκριµένος µός ήµου Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης έτους 2011 Από τον ανωτέρω πίνακα καθίσταται εµφανές ότι ο προτεινόµενος προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός συνέπειας και λιτότητας, αφού τόσο τα έξοδα, όσο και οι επενδύσεις είναι σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Παράλληλα, από τον ανωτέρω πίνακα καθίσταται εµφανής η σηµαντικότατη µείωση των οφειλών που αφορούν παρελθόντα έτη, οι οποίες µειώθηκαν από 8,1 εκατ. ευρώ το 2011 σε λιγότερο από 3 εκατ. ευρώ σήµερα. ράσεις ανά δηµοτική κοινότητα Όσες επενδυτικές δαπάνες αφορούν αποκλειστικά µία εκ των τριών δηµοτικών κοινοτήτων παρουσιάζονται σε ειδικό πίνακα στο τέλος της παρούσας. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση μού Έτους 2014 Σελίδα 20

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ο.Τ.Α & ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π. 169/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα