ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πληροφορίες για την έκδοση Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Σύνοψη ανάλυσης Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου Χαρακτηριστικά των κουφωµάτων Οι πρώτες ύλες & η τιµή τους - Η βιοµηχανία αλουµινίου Οι κατασκευαστές συστηµάτων αλουµινίου Η ελληνική αγορά µεταλλικών κουφωµάτων Οι προτιµήσεις των καταναλωτών Παράγοντες ζήτησης Η φυσιογνωµία των ελληνικών νοικοκυριών Στοιχεία για το κόστος οικοδοµής Θεσµικό πλαίσιο Τάσεις και προοπτικές του κλάδου Στρατηγική ανάλυση SWOT Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ανάλυση Αποδοτικότητας Ανάλυση Ρευστότητας & Εµπορικού Κύκλου Ανάλυση Κεφαλαιακής ιάρθρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού Παθητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είγµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Αριθµοδείκτες Κλάδου

3 Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πίνακας 3.1 Πλαίσιο αξιολόγησης κλάδων Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: ιάγραµµα Χρήση προϊόντων αλουµινίου (2007) 18 ιάγραµµα London Metal Exchange: ιακύµανση τιµής πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) Πίνακας London Metal Exchange: Μέσες µηνιαίες τιµές πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) Πίνακας Παγκόσµια αποθέµατα αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ιάγραµµα Παγκόσµια και ευρωπαϊκά αποθέµατα αλουµινίου: (σε χιλ. µετρικούς τόνους) Πίνακας Συνολική παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ιάγραµµα Παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου παγκοσµίως και στη υτ. Ευρώπη: (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ιάγραµµα Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ κατανεµηµένες ανά Νοµική Μορφή ιάγραµµα Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ κατανεµηµένες ανά Περιφέρεια Πίνακας Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος- εκέµβριος 2007 και ιάγραµµα Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιαν.- εκ και 2006 (µεταβολή % του οικοδοµικού όγκου) ιάγραµµα Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας σε αριθµό αδειών: Πίνακας Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος-Μάιος 2008 και ιάγραµµα Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιαν.-Μάιος 2008 και 2007 (µεταβολή % του οικοδοµικού όγκου) Πίνακας Νέες κατοικίες σε σύνολο χώρας: ιάγραµµα Εξέλιξη αριθµού νέων κατοικιών: Πίνακας Νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους ανά περιφέρεια: ιάγραµµα ιάρθρωση νέων κατοικιών ανά περιφέρεια: Πίνακας άνεια προς τα νοικοκυριά από τα εγχώρια ΝΧΙ στην Ελλάδα Πίνακας Νοικοκυριά και µέλη αυτών ιάγραµµα ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (σύνολο χώρας): ιάγραµµα ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (αστικές περιοχές): ιάγραµµα ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (αγροτικές περιοχές): Πίνακας Ετήσια εξέλιξη δεικτών κόστους στην κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών: ιάγραµµα ιάρθρωση κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών: Πίνακας είκτης τιµών ή κόστους υλικών: ιάγραµµα είκτης τιµών ή κόστους υλικών και µεταλλικών υλικών βασικής επεξεργασίας: Πίνακας Ετήσιες συγκρίσεις των δεικτών τιµών υλικών νέων κτιρίων κατοικιών (έτος βάσης: 2000) Πίνακας Πιστοποιηµένοι κατασκευαστές αλουµινίου µε Q. System 2:

4 Πίνακας Επιδόσεις που πρέπει να ελέγχονται σε κοινοποιηµένα εργαστήρια δοκιµών ιάγραµµα Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών και Κερδών προ Φόρων ιάγραµµα Μέσοι ρυθµοί µεταβολής βασικών µεγεθών Πίνακας Μικτό και καθαρό προ φόρων περιθώριο ιάγραµµα Εξέλιξη περιθωρίων κέρδους και αποδοτικότητας ιάγραµµα Κεφαλαιακή διάρθρωση, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα Πίνακας Απόδοση συνολικών και ιδίων κεφαλαίων Πίνακας Γενική ρευστότητα και εµπορικός κύκλος ιάγραµµα Εµπορικός κύκλος ιάγραµµα Εξέλιξη εµπορικού κύκλου και γενικής ρευστότητας Πίνακας Ξένα προς ίδια κεφάλαια και κάλυψη τόκων ιάγραµµα Εξέλιξη κεφαλαιακής διάρθρωσης και ικανότητας πληρωµής τόκων

5 1. Πληροφορίες για την έκδοση Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων κατασκευής µεταλλικών κουφωµάτων και συγκεκριµένα αυτών που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο «Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων», βάσει της ΣΤΑΚΟ Η ανάλυση γίνεται σε δύο µέρη, στο στρατηγικό και στο χρηµατοοικονοµικό. Στο πρώτο µέρος τα στοιχεία προέρχονται από τις Μικροµεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο και παρουσιάζονται η διάρθρωση της αγοράς, τα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάλυση της ζήτησης, οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται ο ανταγωνισµός των εταιρειών του κλάδου, στοιχεία για την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, το εργατικό δυναµικό, οι πρώτες ύλες, το κόστος παραγωγής κλπ. Στο δεύτερο µέρος, έχει επιλεγεί ένα δείγµα εταιρειών µε βάση την δραστηριότητά τους, την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς, τη λειτουργία τους σε συγκεκριµένες περιοχές και άλλα κριτήρια. Τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών του δείγµατος αφορούν τα έτη 2001 έως και 2007 και αναλύονται χρησιµοποιώντας κατά βάση αριθµοδείκτες σχετικά µε την αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση κλπ. Όπου γίνεται αναφορά σε µερίδια αγοράς, αυτά είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από το δείγµα των υπό εξέταση εταιρειών, οι οποίες δεν είναι κατ ανάγκη µεταξύ τους ανταγωνιστικές αλλά ενδέχεται να έχουν σχέση µεταξύ µητρικής-θυγατρικής ή / και προµηθευτή πελάτη. Υπογραµµίζεται επίσης ότι το χαρτοφυλάκιο παραγόµενων προϊόντων ή / και προσφερόµενων υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των εταιρειών. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΧΠ Στους πίνακες και τις αναλύσεις της παρούσας έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ΠΧΠ, για την περίοδο Οι διαφορές µεταξύ των ΠΧΠ και των ΕΛΠ είναι σηµαντικές, µε συνέπεια τα στοιχεία ενδεχοµένως να µην είναι συγκρίσιµα µεταξύ των εταιρειών που συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε διαφορετικά λογιστικά 5

6 πρότυπα ή και τα στοιχεία της περιόδου ( ΠΧΠ) µε αυτά της χρήσης 2003 (ΕΛΠ) για την ίδια εταιρεία. 2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Κύκλος εργασιών : Τα έσοδα από τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει ανάπτυξη των εργασιών, µπορεί ωστόσο να οφείλεται σε πρόσκαιρους παράγοντες ή έκτακτα γεγονότα (πχ. συγχωνεύσεις). Μικτό Περιθώριο : Ο λόγος των µικτών κερδών (δηλαδή κύκλος εργασιών µείον το κόστος πωληθέντων) προς τον κύκλο εργασιών. Αποτελεί το βασικότερο δείκτη κερδοφορίας της επιχείρησης, δείχνοντας το βασικό κέρδος που προκύπτει από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο ευρύτερα είναι τα περιθώρια της επιχείρησης να καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες της και να διαµορφώσει µεγαλύτερα ΚΠΦ. ΚΠΤΦΑ : Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (λειτουργικά κέρδη) είναι τα αποτελέσµατα µετά την αφαίρεση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων (συνήθης λειτουργία). Αποτελεί ένα από τα βασικότερα µέτρα της ποιότητας και σταθερότητας των κερδών αφού δεν περιλαµβάνει έκτακτα αποτελέσµατα. Επίσης, το µέγεθος των ΚΠΤΦΑ δεν επηρεάζεται από τις χρηµατοδοτικές και επενδυτικές επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης, επιτρέποντας τη σύγκριση µεταξύ εταιρειών µε διαφορετική κεφαλαιακή δοµή και ύψος παγίων επενδύσεων. ΚΠΦ (καθαρά αποτελέσµατα) : Τα Κέρδη Προ Φόρων, τα οποία προκύπτουν από την άθροιση όλων των εσόδων, λειτουργικών και εκτάκτων, και την αφαίρεση όλων των εξόδων. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει τη βελτίωση της κερδοφορίας, ενώ αν η µεταβολή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κύκλου εργασιών η επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Εµπορικός Κύκλος : Το καθαρό χρονικό διάστηµα για το οποίο η επιχείρηση δεν εισπράττει χρήµατα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσει χρηµατοδότηση από τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια. Εκτιµάται ως το άθροισµα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων µε τις ηµέρες διατήρησης των αποθεµάτων, µειωµένο κατά τις ηµέρες προµηθευτών. Το ιδανικό για την επιχείρηση είναι ο εµπορικός κύκλος να διατηρείται στο µηδέν ή ακόµη καλύτερα να είναι αρνητικός, δηλαδή να πληρώνει 6

7 τους προµηθευτές αφού ανακυκλώσει τα αποθέµατα της και εισπράξει τα τιµολόγια από τους πελάτες της. Ηµέρες Απαιτήσεων : Η σχέση των απαιτήσεων µε τον κύκλο εργασιών, εκφρασµένη σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την πώληση προϊόντων / υπηρεσιών µέχρι την είσπραξη του ποσού. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες απαιτήσεων πρέπει να τηρούνται σε χαµηλό επίπεδο (άµεση είσπραξη). Από την πλευρά του πελάτη της επιχείρησης, ο µέσος όρος των ηµερών απαιτήσεων δίνει µια αίσθηση των εµπορικών όρων ώστε να διαπραγµατευτεί την ηµεροµηνία πληρωµής των αγορών του. Ηµέρες Προµηθευτών : Η σχέση του κόστους πωλήσεων (πλην των αποσβέσεων) µε το οφειλόµενο υπόλοιπο των προµηθευτών, προσεγγίζει σε ηµέρες το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την προµήθεια υλικών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών µέχρι την εξόφληση τους. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες προµηθευτών πρέπει να τηρούνται στα επίπεδα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων. Ηµέρες Αποθεµάτων: Η σχέση των αποθεµάτων µε το κόστος πωληθέντων εκφρασµένο σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που παραµένουν τα αποθέµατα στην επιχείρηση µέχρι να πωληθούν ή τον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται προκειµένου να ανανεωθούν τα αποθέµατα της εταιρείας. Όσο λιγότερες είναι οι ηµέρες που παραµένουν τα αποθέµατα στη επιχείρηση τόσο αποτελεσµατικότερα λειτουργεί η εταιρεία. ROA : Η Απόδοση Ενεργητικού προκύπτει από το λόγο των ΚΠΦ προς το Συνολικό Ενεργητικό. Μετρά την ετήσια αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και δανειακών) της επιχείρησης. Κλαδικοί µέσοι : Εκτιµώνται µε τη διάµεσο, δηλαδή την τιµή η οποία βρίσκεται στη µέση των επιµέρους παρατηρήσεων (πχ. σε δείγµα 10 επιχειρήσεων το µικτό περιθώριο εκτιµάται στο 15%, τότε οι 5 εταιρείες έχουν περιθώριο κάτω από 15% και οι υπόλοιπες 5 περιθώριο πάνω από 15%. Μεταβολή 07/05 : Είναι η µέση ετήσια µεταβολή στην 3ετία , µε την οποία εκτιµάται η µέσο-βραχυπρόθεσµη τάση. 7

8 3. Σύνοψη ανάλυσης Ο καθορισµός του κλάδου ακολουθεί τα πρότυπα του ΣΤΑΚΟ και συγκεκριµένα το τετραψήφιο ΣΤΑΚΟ µε τίτλο «Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων». Στο συγκεκριµένο κωδικό εµπίπτουν οι δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την κατεργασία των συστηµάτων αλουµινίου και την τοποθέτησή τους σε οικοδοµές. Η βασική δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου συνίσταται στην παραλαβή έτοιµων συστηµάτων (προφίλ) αλουµινίου από τις εταιρείες διέλασης αλουµινίου, οι οποίες προµηθεύονται την πρώτη ύλη (πρωτόχυτο αλουµίνιο) από την εγχώρια βιοµηχανία (Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.). Οι εταιρείες διέλασης αλουµινίου οι οποίες κατασκευάζουν προφίλ αλουµινίου ανήκουν σε διαφορετικό ΣΤΑΚΟ (274.2 «Παραγωγή αλουµινίου») και δεν ασχολούνται µε τη µετατροπή των προϊόντων τους σε τελικά προϊόντα, όπως τα κουφώµατα. Εξαίρεση αποτελεί η εταιρεία DORAL Α.Β.Ε.Ε., η οποία έχει καθετοποιήσει την παραγωγική διαδικασία αρχίζοντας από την διέλαση αλουµινίου και φτάνοντας έως τον τελικό καταναλωτή. Η DORAL Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί τη µοναδική εταιρεία διέλασης που εµπίπτει και στη δραστηριότητα του κλάδου (όπως επίσης και στο λιανικό εµπόριο). Για το λόγο αυτό, η συγκεκριµένη εταιρεία περιλαµβάνεται στο δείγµα της µελέτης. Σε κάποιο βαθµό επίσης παρατηρείται διαφοροποίηση της δράσης των εταιρειών, καθώς ορισµένες µονάδες εκτός από την κατασκευή κουφωµάτων, ασχολούνται και µε παρεµφερή προϊόντα αλουµινίου όπως ρολά, γκαραζόπορτες, εξαρτήµατα για πόρτες, παράθυρα κλπ, πάνελ αλουµινίου, αντικωνωπικά συστήµατα, κάγκελα κ.ά. Επίσης, ορισµένες επιχειρήσεις ασχολούνται µε κουφώµατα από διαφορετικά υλικά, π.χ. εκτός από αλουµινίου, αναλαµβάνουν και την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωµάτων από PVC ή ξύλο. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες (περίπου σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς), καθώς υπάρχουν πολλές ατοµικές (υπολογίζονται σε 85% του συνόλου) και οικογενειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις περιοχές της χώρας. Μεγάλος αριθµός εταιρειών στεγάζεται σε ηµιυπόγεια, υπόγεια και άλλες πρόχειρες κατασκευές, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η λήψη άδειας λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές απασχολούν ολιγάριθµο προσωπικό (έως 3 εργάτες) το οποίο εισέρχεται ως επί το πλείστον ανειδίκευτο. εδοµένου ότι οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις (ατοµικές και µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις) δεν έχουν σηµαντική δραστηριότητα ώστε να επηρεάσουν όλες µαζί σηµαντικά τα µεγέθη του κλάδου, καθώς και λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών 8

9 εύρεσης των συγκεκριµένων εταιρειών (λόγω µη ύπαρξης αδειών λειτουργίας σε πολλές από αυτές) και των στοιχείων της οικονοµικής δραστηριότητάς τους (δεν υπόκεινται σε διατάξεις περί δηµοσίευσης των οικονοµικών στοιχείων, ενώ η λογιστική παρακολούθησή τους είναι συχνά υποτυπώδης), η χρηµατοοικονοµική ανάλυση βασίστηκε στις εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία. Προκειµένου η χρηµατοοικονοµική ανάλυση να καταστεί ευχερέστερη, το δείγµα χωρίστηκε σε τρία µέρη: τις µικρές επιχειρήσεις µε Κύκλο Εργασιών µέχρι (στο τµήµα αυτό περιλαµβάνονται 21 εταιρείες, εκ των οποίων οι 4 έχουν δηµοσιεύσει τα µεγέθη τους, ενώ περιλαµβάνονται επίσης και όσες δεν έχουν ανακοινώσει αποτελέσµατα για τη χρήση 2007), τις µικροµεσαίες µε Κύκλο Εργασιών µεταξύ και 2,5 εκ. (40 εταιρείες) και τις µεγάλες µε Κύκλο Εργασιών µεγαλύτερο των 2,5 εκ. (26 εταιρείες). Λόγω του µεγάλου αριθµού των εταιρειών σε πανελλαδικό επίπεδο, η συγκέντρωση είναι χαµηλή, µην επιτρέποντας ακόµα και στους ηγέτες της αγοράς να κατέχουν εδραιωµένα µερίδια. ιαπιστώνεται πάντως τάση για σταδιακή ενίσχυση της συγκέντρωσης, αν και ο ανταγωνισµός στο ανώτερο τµήµα της αγοράς κρίνεται ότι κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Ωστόσο, στις τοπικές αγορές παρατηρείται διαφοροποίηση, καθώς χαρακτηρίζεται περισσότερο σαν επιθετικός, λόγω της δράσης πολυάριθµων ΜΜΕ που απευθύνονται στις αγορές αυτές, αλλά και της φύσης του αντικειµένου (δηλ. οι πελάτες που επιθυµούν να εξοπλίσουν ένα κτίριο-κατοικία, επιλέγουν έναν κατασκευαστή που βρίσκεται στην περιοχή τους). Η επιθετικότητα του τοπικού ανταγωνισµού ενισχύεται και από τα χαµηλά εµπόδια εισόδου που υπάρχουν στον κλάδο για τις µικροµεσαίες εταιρείες µε αποτέλεσµα κάθε χρόνο να ιδρύονται αρκετές ΜΜΕ τόσο από Έλληνες, όσο και από αλλοδαπούς τεχνίτες. Οι εταιρείες αυτές έχουν σαν αγορά-στόχο την ευρύτερη περιοχή του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας τους καθώς στερούνται τεχνικών µέσων και προσωπικού µε αποτέλεσµα να έχουν περιορισµένη εµβέλεια. Συνεπώς ανταγωνίζονται για συγκεκριµένη αγορά, την οποία ενδέχεται να επιδιώκουν κι άλλες, πιο µεγάλες εταιρείες. Μη έχοντας την δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε επίπεδο ποιότητας, καθώς η εργασία τους περιορίζεται στη συναρµολόγηση και τοποθέτηση τυποποιηµένων προφίλ, αναγκάζονται να πιέσουν την κερδοφορία τους, µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές να προσφέρουν υπηρεσίες σε τιµές κάτω του κόστους. Επιπλέον, παράγοντα κλιµάκωσης του ανταγωνισµού αποτελούν και οι τεχνικές εταιρείες, οι οποίες προκειµένου να προχωρήσουν σε κάποια 9

10 συνεργασία µε κατασκευαστές κουφωµάτων αναζητούν είτε πιστοποιήσεις (οπότε ενισχύονται συνήθως οι µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου), είτε χαµηλό κόστος σε συνδυασµό µε την επιθυµητή ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και τη δυνατότητα υλοποίησης µεγάλης κλίµακας έργων. Πίνακας 3.1 Πλαίσιο Αξιολόγησης Κλάδων Κλάδος Κατασκευής Μεταλλικών Βαθµός ανταγωνισµού ΧΑΜΗΛΟΣ Ρυθµιστικά θέµατα ΜΕΤΡΙΑ Εµπόδια εισόδου ΜΕΤΡΙΑ Τάσεις πωλήσεων ΑΝΟ ΙΚΕΣ Κερδοφορία ΑΝΟ ΙΚΗ Στάδιο ζωής κλάδου ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εισαγωγική διείσδυση ΧΑΜΗΛΗ Κυκλικότητα ΥΨΗΛΗ Ένταση εργασίας ΜΕΤΡΙΑ Χαρακτηριστικά προϊόντος ΜΕΤΡΙΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Ένταση κεφαλαίου ΜΕΤΡΙΑ Τεχνολογική εξάρτηση ΜΕΤΡΙΑ Η επιρροή από τα ρυθµιστικά θέµατα κρίνεται µέτρια, καθώς υπάρχει νοµοθετικό και κυρίως ουσιαστικό θεσµικό περιβάλλον (πιστοποιήσεις ποιότητας κατασκευών µέσω ΣΕΚΑ-RAL) το οποίο όµως εφαρµόζεται σε λίγες µόνο περιπτώσεις. Έτσι, η πλειοψηφία των εταιρειών λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη άδεια, η οποία δεν κρίνεται ουσιαστική σε θέµατα ποιότητας τελικού προϊόντος. Επιπλέον, το πιστοποιητικό που εκδίδει ο ΣΕΚΑ (Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµινίου) το οποίο αφορά στην ποιότητα του τελικού προϊόντος των κατασκευαστών κουφωµάτων και πιστοποιεί την όλη διαδικασία δεν είναι υποχρεωτικό και είναι ελάχιστες οι εταιρείες που εφαρµόζουν συστήµατα πιστοποίησης κατά την παραγωγή και τοποθέτηση των προϊόντων τους. Επιπλέον, οι κανονισµοί για τα θερµοµονωτικά κουφώµατα και την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια, αν και έχουν ήδη θεσµοθετηθεί βάσει διατάξεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν τύχει ακόµα εκτεταµένης εφαρµογής ώστε να επιδράσουν θετικά στο σύνολο του κλάδου. Οι τάσεις των πωλήσεων ακολουθούν ανοδική τάση, όπως και η κερδοφορία, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης ζήτησης των προηγούµενων ετών (π.χ. άνοδος της οικοδοµικής δραστηριότητας από τα τέλη του 2005). Η βελτίωση της κερδοφορίας είναι ενδεικτική του βαθµού ανταγωνισµού, ο οποίος διατηρείται στα χαµηλά επίπεδα που περιγράψαµε ανωτέρω. Το στάδιο ζωής του κλάδου βρίσκεται σε προχωρηµένη ανάπτυξη, καθώς το αλουµίνιο υπερέχει σαφώς έναντι των άλλων υποκατάστατων υλικών (PVC και ξύλο) και βελτιώνεται συνεχώς καθώς παρουσιάζονται νέες, εξελιγµένες µορφές 10

11 συστηµάτων αλουµινίου οι οποίες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσµατα (κουφώµατα µε θερµοδιακοπή, υδατοστεγανά, ηχοµονωτικά κλπ), ενώ η πορεία Κύκλου Εργασιών και κερδοφορίας είναι συνεχώς ανοδική. Παράλληλα ο κλάδος καθίσταται ιδιαίτερα «ανοικτός» για είσοδο νέων ανταγωνιστών, σε τοπικό βέβαια επίπεδο, λόγω τhς χαµηλής αρχικής επένδυσης. Ωστόσο η εύρυθµη λειτουργία των ΜΜΕ καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω όπως προαναφέρθηκε- της παροχής υπηρεσιών ακόµα και σε τιµές κάτω του κόστους. Η εισαγωγική διείσδυση από άλλες χώρες παραµένει χαµηλή (συγκεκριµένα, κυκλοφορούν µόνο δύο σειρές συστηµάτων από άλλες χώρες στην εγχώρια αγορά), γεγονός στο οποίο καταλυτικό ρόλο διαδραµατίζει η επάρκεια και η καλή ποιότητα της εγχώριας πρώτης ύλης, καθώς και η εύρωστη διάρθρωση του κλάδου του αλουµινίου στη χώρα µας. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή κυκλικότητα, αφού επηρεάζεται αρκετά από την πορεία του οικονοµικού κλίµατος. Ειδικότερα, λόγω της κάµψης που εµφανίζει η οικοδοµική δραστηριότητα το τελευταίο διάστηµα, σε συνδυασµό µε την παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η οποία έχει επηρεάσει το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών, έχουν ήδη επηρεαστεί οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου ανεξαρτήτως µεγέθους. Οι εταιρείες µε τη µικρότερη κεφαλαιακή επάρκεια (κυρίως οι ΜΜΕ) αναµένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τη µείωση της ζήτησης. Από την άλλη τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι ιδιώτες θα επιδιώκουν την χαµηλότερη δυνατή τιµή δίνοντας ανάσα στις µικρές εταιρείες οι οποίες όµως θα ανταγωνίζονται σε επίπεδο τιµών, περιορίζοντας έτσι την κερδοφορία τους. Η ένταση εργασίας είναι µέτρια, καθώς το υπάρχον εργατικό δυναµικό ως επί το πλείστον αποτελείται από ανειδίκευτους εργάτες, µεταξύ των οποίων και αρκετοί αλλοδαποί, ενώ αρκετοί από τους εργάτες και τους βοηθούς προέρχονται από το χώρο της σιδηρουργίας. Συνεπώς, είναι αρκετά ευκολότερη η εξεύρεση ανειδίκευτου, παρά ειδικευµένου προσωπικού. Μέτρια χαρακτηρίζεται και η ένταση κεφαλαίου, καθώς απαιτούνται υψηλά κεφάλαια για µια επιχείρηση που σκοπό έχει την ανάληψη έργων µεγαλύτερης κλίµακας, όπως εταιρικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Ωστόσο δεν απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις για µια µικρή µονάδα που απευθύνεται σε µια τοπική αγορά, µε κύριο αντικείµενο τον εξοπλισµό κατοικιών. Η τεχνολογική εξάρτηση είναι µέτρια, καθώς η συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν απαιτεί συνεχή ανανέωση του εξοπλισµού. Τέλος, το προϊόν της αγοράς µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µέτρια διαφοροποιηµένο, καθώς προέρχεται από τα προφίλ αλουµινίου, τα οποία δεν παρουσιάζουν 11

12 σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των κατασκευαστών. Η όποια διαφοροποίηση εντοπίζεται στο µετέπειτα στάδιο της τοποθέτησης και σχετίζεται µε τις customized παραγγελίες των πελατών ανάλογα µε τον τύπο του κουφώµατος, τις ιδιότητές του, το χρώµα του και το µέγεθός του. Συνοψίζοντας της αξιολόγηση του κλάδου, θεωρούµε σκόπιµο να υπογραµµίσουµε τη διάκριση κάποιων από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς εµφανίζονται σηµαντικές αποκλίσεις: Ο ανταγωνισµός στο χώρο των µεγάλων επιχειρήσεων κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα, ενώ αντιθέτως χαρακτηρίζεται σαν υψηλός στις επιµέρους τοπικές αγορές, όπου δρουν κυρίως οι ΜΜΕ. Τα χαµηλά εµπόδια εισόδου αφορούν κυρίως τις εταιρείες µικροµεσαίου µεγέθους, καθώς ακόµα και απλοί τεχνίτες µε µια µικρή επένδυση και φθηνό σχετικά εξοπλισµό έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα µικρό εργαστήριο. Ωστόσο, η είσοδος δεν είναι το ίδιο ευχερής στο ανώτερο τµήµα του κλάδου, όπου οι υφιστάµενες επιχειρήσεις έχουν ήδη εκτενή πελατολόγια και τεχνογνωσία από συµµετοχή σε µεγάλα και σύνθετα έργα. Επιπλέον, η ένταση κεφαλαίου είναι µεγαλύτερη στο ανώτερο τµήµα της αγοράς, όπου οι εταιρείες συµµετέχουν σε έργα µεγαλύτερης κλίµακας και σαφώς δυσκολότερης υλοποίησης, ενώ διαµορφώνεται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα για τις ΜΜΕ, όπου ένα µικρό εργαστήριο µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και µε ένα µηχάνηµα βασικής κοπής και επεξεργασίας ράβδων αλουµινίου. Επίσης, η τεχνολογική εξάρτηση είναι σαφώς µεγαλύτερη για τις εταιρείες µεγαλύτερου µεγέθους, όπου η ανάληψη πιο σύνθετων έργων σε αρκετές περιπτώσεις υποδεικνύει ανάγκη ανανέωσης του εξοπλισµού. Από την άλλη, οι ΜΜΕ από τη στιγµή που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εξοπλισµού ιδιωτικών κατοικιών, όπου η φύση των εργασιών είναι πιο τυποποιηµένη, δεν ενέχουν ιδιαίτερες ανάγκες ανανέωσης των µηχανηµάτων τους. Ο Κύκλος Εργασιών των 87 εταιρειών του δείγµατος διαµορφώθηκε το 2007 σε 221,57 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σχέση µε το Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην χρήση 2007 οι εταιρείες DORAL A.B.E.E. και ALUSTAR A.B.E.E. εµφανίζονται µε την επωνυµία της πρώτης, µετά την συγχώνευσή τους. Το 72,9% των εταιρειών βελτίωσαν τα έσοδα του προηγούµενου έτους. 12

13 Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: Ποσά σε εκ Κύκλος εργασιών 221,57 203,17 175,97 167,48 154,11 111,95 74,05 Κέρδη προ φόρων 5,94 6,84 5,49 6,79 8,50 3,41 2,57 Ενεργητικό 324,61 295,92 253,01 239,17 202,48 163,24 103,50 Ίδια κεφάλαια 106,38 91,19 88,35 83,08 70,49 61,36 43,87 Μέσοι ρυθµοί µεταβολής 07/06 06/05 05/04 04/03 03/02 02/01 07/01 Κύκλος εργασιών 13,9% 14,3% 4,8% 14,8% 1,4% 6,4% 7,0% Κέρδη προ φόρων 4,8% 17,5% -12,5% 18,5% 17,5% 4,4% 4,8% Ενεργητικό 6,9% 13,4% 8,3% 10,1% 5,2% 13,0% 10,2% Ίδια κεφάλαια 1,7% 1,8% 1,3% 4,6% 1,8% 1,9% 8,1% Πορεία βασικών αριθµοδεικτών Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,99 2,06 1,93 1,82 1,73 1,44 1,32 Κάλυψη τόκων 3,36 5,10 3,96 4,64 6,61 9,02 5,24 Γενική Ρευστότητα 1,23 1,11 1,12 1,11 1,11 1,13 1,12 Εµπορικός κύκλος Μικτό περιθώριο 18,8% 18,8% 19,5% 17,7% 19,7% 19,1% 18,7% Καθαρό προ φόρων περιθώριο 2,4% 3,1% 2,5% 3,1% 2,7% 2,4% 2,9% Απόδοση συνολικών κεφαλαίων 1,5% 2,4% 1,8% 2,0% 2,7% 2,1% 2,9% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 4,8% 7,6% 4,7% 8,4% 8,6% 6,9% 6,4% Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν σε 49,05 εκ., ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας παρέµεινε στο 18,8%. Ο δείκτης των Λειτουργικών Εξόδων ως προς τον Κύκλο Εργασιών παρέµεινε ουσιαστικά σταθερός, διαµορφούµενος σε 15,4% (2006: 15,2%). Τα ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ στο τέλος του έτος διαµορφώθηκαν σε 22,06 εκ. και 5,94 εκ. αντίστοιχα, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών µε αποτέλεσµα τα ΚΠΦ να διαµορφωθούν σε επίπεδα χαµηλότερα σε σχέση µε το Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σχεδόν 1 στις 5 εταιρείες του δείγµατος παρουσίασε ζηµίες, ενώ περίπου 1 στις 3 από τις κερδοφόρες παρουσίασε µείωση της κερδοφορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µικρότερες εταιρείες του δείγµατος παρουσίασαν την πλέον επιβαρυµένη εικόνα των αποτελεσµάτων για το 2007, γεγονός που σηµατοδοτεί το επίπεδο του ανταγωνισµού τους. Μειώσεις όµως καταγράφηκαν στα Περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ, σε 8,4% και 2,4% αντίστοιχα, µε άµεση συνέπεια την υποχώρηση του δείκτη RoE σε 4,8%. Οι εταιρείες του δείγµατος το 2007 µόχλευσαν τα κεφάλαιά τους κατά 2 περίπου φορές, περιορίζοντας πάντως την έκθεσή τους σε βραχυπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης. Η Γενική Ρευστότητα βελτιώθηκε σηµαντικά σε 1,23, ενώ ο Εµπορικός Κύκλος διαµορφώθηκε στις 90 ηµέρες. 13

14 4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου 4.1 Χαρακτηριστικά των κουφωµάτων Ο κλάδος της κατασκευής κουφωµάτων καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την στέγαση ατόµων, επιχειρήσεων και οργανισµών. Τα κουφώµατα αποτελούν βασικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός κτιρίου, ανεξαρτήτων της χρήσης αυτού, καθώς από αυτά διαµορφώνονται οι προσβάσεις στο εσωτερικό του, η δυνατότητα χρήσης του ηλιακού φωτός, η επικοινωνία µε το άµεσο εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου καθώς και µεταξύ χωρισµάτων του ίδιου κτιρίου κλπ. Από τα κουφώµατα εξαρτώνται επίσης σε σηµαντικό βαθµό η ηχοµόνωση και η θερµοµόνωση ενός κτιρίου καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητά του. Τέλος, τα κουφώµατα συνεισφέρουν και στο τελικό αισθητικό αποτέλεσµα του κτιρίου. Λαµβάνοντας αυτά υπόψη καθώς και τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν οι οποίες επηρεάζουν την αντοχή και απόδοση των κουφωµάτων- καθώς και οικονοµικούς παράγοντες, τα κύρια υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή κουφωµάτων στην χώρα µας είναι (µε σειρά χρονολογικής εµφάνισης στην αγορά) το ξύλο, το αλουµίνιο και το PVC. Το ξύλο αποτέλεσε την πρώτη ύλη που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, αποτελώντας έναν ικανοποιητικό τεχνοοικονοµικό συνδυασµό και ενεργώντας θετικά στο γενικό αισθητικό αποτέλεσµα των κτιρίων. Ωστόσο το υλικό αυτό άρχισε να ακριβαίνει σηµαντικά και σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες που υφίστανται κατά την κατεργασία και εφαρµογή του (λόγω της περιορισµένης αντοχής του, της υψηλής ευπάθειας σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και συνεπώς το αυξηµένο κόστος συντήρησης) είχαν σαν αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους κατασκευής. Συνέπεια αυτού ήταν η εµφάνιση των µεταλλικών κουφωµάτων, εκ των οποίων τα αλουµινένια κουφώµατα επικράτησαν στην αγορά. Η επικράτησή τους ήταν συνδυασµός διαφόρων παραγόντων. Κύριος όµως παράγοντας αποτέλεσε η εγχώρια εκµετάλλευση των τεράστιων κοιτασµάτων βωξίτη που διαθέτει η χώρα µας, από τα οποία προέκυψε το πρωτόχυτο αλουµίνιο. Η ανάπτυξη των εταιρειών διέλασης, οι οποίες χρησιµοποίησαν αυτή την πρώτη ύλη για την δηµιουργία συστηµάτων αλουµινίου, οδήγησε σε ανάπτυξη τον κλάδο. Το αλουµίνιο υπερέχει σε σχέση µε το ξύλο καθώς δεν απαιτεί καµία συντήρηση. Επιπλέον είναι περισσότερο ανθεκτικό σε σχέση µε το ξύλο καθώς δεν αντιδρά σηµαντικά σε αλλαγές κλίµατος και θερµοκρασίας. Μπορεί επίσης να βαφτεί σε 14

15 πολλά χρώµατα, καλύπτοντας έτσι τις αισθητικές προτιµήσεις του αγοραστή. Αποτέλεσµα αυτών των χαρακτηριστικών ήταν να κυριαρχήσει στην εγχώρια αγορά, ενώ σηµαντική επέκταση σηµειώθηκε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως, τα πρώτα κουφώµατα αλουµινίου που παρουσιάστηκαν στην ελληνική αγορά υστερούσαν σηµαντικά σε ποιότητα (εισροή νερών, θερµοκρασιακές διαφορές, µη κατάλληλη συµπεριφορά σε συνθήκες αέρα κλπ). Επίσης δεν υπήρχε κανενός είδους πιστοποίηση στον κλάδο, ενώ οι επαγγελµατίες που ανέλαβαν την κατασκευή και εγκατάσταση των κουφωµάτων αλουµινίου προέρχονταν κυρίως από τις σιδηρουργίες και υστερούσαν σε επίπεδο µόρφωσης/εξειδίκευσης που απαιτούσε το νέο υλικό. Τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα πρώτα κουφώµατα αλουµινίου επέτρεψαν την πρόσκαιρη εξάπλωση των συνθετικών κουφωµάτων, τα οποία πλεονεκτούσαν λόγω της διπλής υάλωσης που προσέφεραν. Το PVC είχε εµφανιστεί και σε χώρες της Ε.Ε. ως µια χαµηλότερου κόστους εναλλακτική λύση απέναντι στο αλουµίνιο. Το PVC έχει µέση διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών, παρουσιάζοντας επίσης µεγαλύτερη αντοχή, αλλά και φθηνότερη συντήρηση συγκριτικά µε τα ξύλινα κουφώµατα, ενώ είναι λιγότερο σκληρό από το αλουµίνιο. Ωστόσο, τα πρώτα κουφώµατα PVC δεν άντεξαν τις σηµαντικές θερµοκρασιακές µεταβολές στην χώρα µας καθώς καθίσταται πιο εύθραυστα σε χαµηλές θερµοκρασίες και πιο εύκαµπτα σε υψηλές. Επιπλέον σε περίπτωση φθοράς (π.χ. σπάσιµο) δεν είναι εύκολη η επισκευή τους, όπως στο αλουµίνιο, και χρήζει αντικατάστασης. Από την άλλη έχει το πλεονέκτηµα της κατά κανόνα χαµηλότερης τιµολόγησής του σε σχέση µε το αλουµίνιο, του οποίου το κόστος (και συνεπώς η τιµή) τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό, καθώς και της δυνατότητας µαζικής παραγωγής. Η γρήγορη διείσδυση των κουφωµάτων PVC, αλλά και η έλευση συστηµάτων αλουµινίου από άλλες χώρες όπως τα γερµανικά SCHUKO, ανάγκασε τους εγχώριους κατασκευαστές συστηµάτων να προβούν σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να ενισχύσουν την ποιότητα και τεχνολογία των συστηµάτων τους. Σηµειώνεται πάντως ότι η έρευνα και ανάπτυξη, αν και στην Ελλάδα βρίσκεται σε σωστό δρόµο, υπολείπεται ακόµα σηµαντικά σε σχέση µε ανάλογες προσπάθειες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ποιότητα των αλουµινένιων, αλλά και του συνθετικών κουφωµάτων, έχει βελτιωθεί αισθητά, καθώς πλέον παράγονται βάσει ανώτερων τεχνολογικά διαδικασιών παραγωγής, που επιτρέπουν δυνατότητα εξειδίκευσης ανάλογα µε το υπό εκτέλεση έργο και τις κλιµατολογικές / εξωτερικές συνθήκες κάθε περιοχής. 15

16 Ιδιαίτερα στο χώρο του αλουµινίου, αρκετές τεχνολογικές καινοτοµίες και τεχνογνωσία προέρχονται από την Ιταλία, από την οποία γίνονται και προµήθειες µηχανηµάτων επεξεργασίας. 16

17 4.2 Οι πρώτες ύλες & η τιµή τους - Η βιοµηχανία αλουµινίου Ο κλάδος της κατασκευής µεταλλικών κουφωµάτων αποτελεί µέρος της ευρύτερης βιοµηχανίας αλουµινίου της χώρας µας. Η αγορά αλουµινίου είναι πλήρως καθετοποιηµένη, περιλαµβάνοντας τόσο βιοµηχανικούς οµίλους µεγάλου µεγέθους, όσο και µικρές βιοτεχνικές εταιρείες. Αποτελεί έναν από τους παραγωγικότερους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, καθώς εκµεταλλεύεται τις εγχώριες πρώτες ύλες για να παραχθεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας, µέσα από την χρήση επενδύσεων σε τεχνολογία ενώ χρησιµοποιεί και σε σηµαντικό βαθµό εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου υλοποιούν συνεχώς επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθµισης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού προκειµένου να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η βιοµηχανία αλουµινίου απασχολεί περίπου εργαζόµενους, δηλ. 0,9% του εργατικού δυναµικού της Ελλάδας ή 7,4% των εργαζοµένων της µεταποίησης, ενώ τo 2007 o Κύκλος Εργασιών προσέγγισε τα 2,5 δισ. (ή τόνους). Η εξωστρέφεια του κλάδου διαφαίνεται από το υψηλό ποσοστό των προϊόντων πρώτης µεταποίησης που εξάγονται, το οποίο ανέρχεται σε 61% των συνολικών πωλήσεων (+8% από το 2006). Η συνολική αξία των εξαγωγών το 2007 αυξήθηκε κατά 8% συγκριτικά µε το Ο τοµέας των µεταλλικών κουφωµάτων ανήκει στο στάδιο της δεύτερης µεταποίησης του αλουµινίου, όπου παρασκευάζονται τα τελικά προϊόντα της βιοµηχανίας. Στο στάδιο αυτό δραστηριοποιούνται περισσότερες από επιχειρήσεις, που παράγουν προϊόντα που βρίσκουν χρήσεις στην κατασκευή κτιρίων ως δοµικά υλικά, στις συσκευασίες τροφίµων και ποτών, στην κατασκευή µεταφορικών µέσων κλπ. Επιπλέον συντελούν στην απορρόφηση σηµαντικού ανθρώπινου δυναµικού κυρίως χαµηλής και µέσης ειδίκευσης, ενώ οι µεγαλύτερες προσφέρουν θέσεις εργασίας σε περισσότερο εξειδικευµένα στελέχη. 17

18 Πηγή: Ελληνική Ένωση Αλουµινίου Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών της δεύτερης µεταποίησης εκτιµάται ότι ανέρχεται στο 50% του συνόλου του κλάδου, καθώς το αλουµίνιο προσλαµβάνει ιδιαίτερα µεγάλη προστιθέµενη αξία στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. ιάγραµµα Χρήση προϊόντων αλουµινίου (2007) Μεταφορές-Βιοµηχ. προφίλ 1% Εξοπλ. γραφείων & Άλλες χρήσεις 2% εσωτ. χώρων 6% Μηχ. & ηλεκτρ. εφαρµογές 7% Συσκευασία 15% Οικοδοµή- Κατασκευές 69% Πηγή: Ελληνική Ένωση Αλουµινίου Σύνολο: τόνοι 18

19 H τιµή των πρώτων υλών Η πρώτη ύλη των κατασκευαστών µεταλλικών κουφωµάτων αποτελείται κυρίως από τα προφίλ που παράγουν οι εταιρείες συστηµάτων αλουµινίου. Το κόστος κατασκευής των προφίλ από τις εταιρείες διέλασης αυξάνεται διαρκώς, λόγω της συνεχούς αύξησης της τιµής του αλουµινίου στην παγκόσµια αγορά, καθώς η ζήτηση αναπτύσσεται µε ρυθµούς πολύ ταχύτερους σε σχέση µε την προσφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού η τιµή του αλουµινίου στο LME (London Metal Exchange) διαµορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κατά το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου, καθώς η ενεργειακή κρίση που αντιµετώπιζε η Κίνα οδήγησε 20 µεγάλες κινεζικές µονάδες παραγωγής της χώρας στη µείωση της παραγόµενης ποσότητάς τους κατά 5-10%. Αποτέλεσµα αυτού είναι η διεθνής προσφορά να υπολείπεται της ζήτησης επιβαρύνοντας τόσο τις διελάσεις, όσο και τους κατασκευαστές κουφωµάτων. Συγκεκριµένα, η βιοµηχανία διέλασης αντιµετωπίζει υψηλά έξοδα, όπως για παράδειγµα τις αυξήσεις στο κόστος του βιοµηχανικού ρεύµατος (η παραγωγή προϊόντων αλουµινίου χαρακτηρίζεται ενεργοβόρος και απαιτεί σηµαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος). Από την άλλη οι κατασκευαστές κουφωµάτων δεν έχουν τη δυνατότητα να εναρµονίσουν τις τιµές πώλησης των προϊόντων τους αντίστοιχα µε τις αυξήσεις της πρώτης ύλης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβαίνουν σε µειώσεις, ώστε να διατηρήσουν τη θέση τους στον ανταγωνισµό. Επίσης, δεν είναι εύκολη η πραγµατοποίηση εισαγωγών, µε συνέπεια να επιβαρύνονται µε αυξηµένες τιµές από τους εγχώριους κατασκευαστές συστηµάτων αλουµινίου. Σχετικά µε τη διεθνή τιµή του αλουµινίου και τη διαθεσιµότητά του, σύµφωνα µε το LME η τιµή του πρωτόχυτου αλουµινίου (cash seller) 1 ακολούθησε ανοδική πορεία µε κάποιες διακυµάνσεις- από τις αρχές του έτους έως τις 11 Ιουλίου, όταν και έφτασε στο επίπεδο των $3.341/τόνο, σηµειώνοντας στο διάστηµα αυτό αύξηση κατά 38,5%. Έκτοτε, εµφανίζει διαρκή πτωτική τάση, φθάνοντας στα $2.734/τόνο στα τέλη Αυγούστου, πτώση που προκαλείται κυρίως από την οριακή ανάκαµψη του αµερικανικού δολαρίου, αλλά και τη διόρθωση της τιµής του πετρελαίου. 1 ιευκρινίζεται ότι η τιµή του πρωτόχυτου αλουµινίου αποτελεί τη χρηµατιστηριακή τιµή του προϊόντος στο LME και όχι τις εµπορικές τιµές που χρησιµοποιούνται από τις βιοµηχανίες διέλασης. 19

20 ιάγραµµα ,00 London Metal Exchange: ιακύµανση τιµής πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) 3200, , , , , ,00 2/1/08 16/1/08 30/1/08 13/2/08 27/2/08 12/3/08 26/3/08 9/4/08 23/4/08 7/5/08 21/5/08 4/6/08 18/6/08 2/7/08 16/7/08 30/7/08 13/8/08 27/8/08 Πηγή: LME Πίνακας London Metal Exchange: Μέσες µηνιαίες τιµές πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) Μέση µηνιαία τιµή Μηνιαία µεταβολή (%) Ιανουάριος 2.492,30 Φεβρουάριος 2.816,45 13,0% Μάρτιος 3.047,16 8,2% Απρίλιος 3.009,91-1,2% Μάιος 2.785,30-7,5% Ιούνιος 3.005,52 7,9% Ιούλιος 3.122,35 3,9% Αύγουστος 2.859,44-8,4% Πηγή: LME Επίσης, βάσει στοιχείων του ιεθνούς Ινστιτούτου Αλουµινίου, τα παγκόσµια αποθέµατα τα τελευταία δύο χρόνια µειώθηκαν, από 3,19 εκ. τόνους το 2005 σε 2,85 εκ. τόνους το 2007 (κάµψη 10,7%). Η πτωτική αυτή πορεία εντοπίζεται και στην Ευρώπη, όπου τα αποθέµατα από 1,57 εκ. τόνους το 2004, εµφάνισαν κάµψη στα 1,24 εκ. τόνους το τελευταίο έτος (σωρευτική µείωση της τάξης του 20,7%). Ωστόσο, στους πρώτους επτά µήνες του 2008 η ποσότητα των παγκόσµιων αποθεµάτων δείχνει σηµάδια ανάκαµψης, διαµορφωµένη στους 2,87 εκ. τόνους τον Ιούλιο, µετά από το υψηλότερο επίπεδο των 2,95 εκ. τόνων το Μάιο. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά αποθέµατα κατά το επτάµηνο αυτό είχαν σχηµατιστεί στους 1,25 εκ. τόνους. 20

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

www.hellastat.gr/industry_reports

www.hellastat.gr/industry_reports Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης.

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ

ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΚΛΑ ΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεώργιος ουκίδης Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ > 8.000 µικρές και µεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις

ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις Στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) Hellastat www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) Hellastat www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

. . 2005, 23,4%. ),, . RFID) HACCP ISO) 30%-75% . , . 2005 77,5% 65,9% 2004. . www.hellastat.eu

. . 2005, 23,4%. ),, . RFID) HACCP ISO) 30%-75% . , . 2005 77,5% 65,9% 2004. . www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat www.hellastat.eu

Hellastat www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Με χαμηλούς ρυθμούς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος Κάμψη της τάξης του -2% έως -4% αναμένεται για το 2009 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Η υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας πλήττει καίρια τον κλάδο Στο 25% εκτιμάται η πτώση της παραγωγής για το 2008

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Η υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας πλήττει καίρια τον κλάδο Στο 25% εκτιμάται η πτώση της παραγωγής για το 2008 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat www.hellastat.eu

Hellastat www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2005 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα