ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πληροφορίες για την έκδοση Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Σύνοψη ανάλυσης Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου Χαρακτηριστικά των κουφωµάτων Οι πρώτες ύλες & η τιµή τους - Η βιοµηχανία αλουµινίου Οι κατασκευαστές συστηµάτων αλουµινίου Η ελληνική αγορά µεταλλικών κουφωµάτων Οι προτιµήσεις των καταναλωτών Παράγοντες ζήτησης Η φυσιογνωµία των ελληνικών νοικοκυριών Στοιχεία για το κόστος οικοδοµής Θεσµικό πλαίσιο Τάσεις και προοπτικές του κλάδου Στρατηγική ανάλυση SWOT Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ανάλυση Αποδοτικότητας Ανάλυση Ρευστότητας & Εµπορικού Κύκλου Ανάλυση Κεφαλαιακής ιάρθρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού Παθητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είγµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Αριθµοδείκτες Κλάδου

3 Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πίνακας 3.1 Πλαίσιο αξιολόγησης κλάδων Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: ιάγραµµα Χρήση προϊόντων αλουµινίου (2007) 18 ιάγραµµα London Metal Exchange: ιακύµανση τιµής πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) Πίνακας London Metal Exchange: Μέσες µηνιαίες τιµές πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) Πίνακας Παγκόσµια αποθέµατα αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ιάγραµµα Παγκόσµια και ευρωπαϊκά αποθέµατα αλουµινίου: (σε χιλ. µετρικούς τόνους) Πίνακας Συνολική παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ιάγραµµα Παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου παγκοσµίως και στη υτ. Ευρώπη: (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ιάγραµµα Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ κατανεµηµένες ανά Νοµική Μορφή ιάγραµµα Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ κατανεµηµένες ανά Περιφέρεια Πίνακας Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος- εκέµβριος 2007 και ιάγραµµα Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιαν.- εκ και 2006 (µεταβολή % του οικοδοµικού όγκου) ιάγραµµα Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας σε αριθµό αδειών: Πίνακας Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος-Μάιος 2008 και ιάγραµµα Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιαν.-Μάιος 2008 και 2007 (µεταβολή % του οικοδοµικού όγκου) Πίνακας Νέες κατοικίες σε σύνολο χώρας: ιάγραµµα Εξέλιξη αριθµού νέων κατοικιών: Πίνακας Νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους ανά περιφέρεια: ιάγραµµα ιάρθρωση νέων κατοικιών ανά περιφέρεια: Πίνακας άνεια προς τα νοικοκυριά από τα εγχώρια ΝΧΙ στην Ελλάδα Πίνακας Νοικοκυριά και µέλη αυτών ιάγραµµα ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (σύνολο χώρας): ιάγραµµα ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (αστικές περιοχές): ιάγραµµα ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (αγροτικές περιοχές): Πίνακας Ετήσια εξέλιξη δεικτών κόστους στην κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών: ιάγραµµα ιάρθρωση κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών: Πίνακας είκτης τιµών ή κόστους υλικών: ιάγραµµα είκτης τιµών ή κόστους υλικών και µεταλλικών υλικών βασικής επεξεργασίας: Πίνακας Ετήσιες συγκρίσεις των δεικτών τιµών υλικών νέων κτιρίων κατοικιών (έτος βάσης: 2000) Πίνακας Πιστοποιηµένοι κατασκευαστές αλουµινίου µε Q. System 2:

4 Πίνακας Επιδόσεις που πρέπει να ελέγχονται σε κοινοποιηµένα εργαστήρια δοκιµών ιάγραµµα Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών και Κερδών προ Φόρων ιάγραµµα Μέσοι ρυθµοί µεταβολής βασικών µεγεθών Πίνακας Μικτό και καθαρό προ φόρων περιθώριο ιάγραµµα Εξέλιξη περιθωρίων κέρδους και αποδοτικότητας ιάγραµµα Κεφαλαιακή διάρθρωση, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα Πίνακας Απόδοση συνολικών και ιδίων κεφαλαίων Πίνακας Γενική ρευστότητα και εµπορικός κύκλος ιάγραµµα Εµπορικός κύκλος ιάγραµµα Εξέλιξη εµπορικού κύκλου και γενικής ρευστότητας Πίνακας Ξένα προς ίδια κεφάλαια και κάλυψη τόκων ιάγραµµα Εξέλιξη κεφαλαιακής διάρθρωσης και ικανότητας πληρωµής τόκων

5 1. Πληροφορίες για την έκδοση Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων κατασκευής µεταλλικών κουφωµάτων και συγκεκριµένα αυτών που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο «Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων», βάσει της ΣΤΑΚΟ Η ανάλυση γίνεται σε δύο µέρη, στο στρατηγικό και στο χρηµατοοικονοµικό. Στο πρώτο µέρος τα στοιχεία προέρχονται από τις Μικροµεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο και παρουσιάζονται η διάρθρωση της αγοράς, τα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάλυση της ζήτησης, οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται ο ανταγωνισµός των εταιρειών του κλάδου, στοιχεία για την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, το εργατικό δυναµικό, οι πρώτες ύλες, το κόστος παραγωγής κλπ. Στο δεύτερο µέρος, έχει επιλεγεί ένα δείγµα εταιρειών µε βάση την δραστηριότητά τους, την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς, τη λειτουργία τους σε συγκεκριµένες περιοχές και άλλα κριτήρια. Τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών του δείγµατος αφορούν τα έτη 2001 έως και 2007 και αναλύονται χρησιµοποιώντας κατά βάση αριθµοδείκτες σχετικά µε την αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση κλπ. Όπου γίνεται αναφορά σε µερίδια αγοράς, αυτά είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από το δείγµα των υπό εξέταση εταιρειών, οι οποίες δεν είναι κατ ανάγκη µεταξύ τους ανταγωνιστικές αλλά ενδέχεται να έχουν σχέση µεταξύ µητρικής-θυγατρικής ή / και προµηθευτή πελάτη. Υπογραµµίζεται επίσης ότι το χαρτοφυλάκιο παραγόµενων προϊόντων ή / και προσφερόµενων υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των εταιρειών. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΧΠ Στους πίνακες και τις αναλύσεις της παρούσας έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ΠΧΠ, για την περίοδο Οι διαφορές µεταξύ των ΠΧΠ και των ΕΛΠ είναι σηµαντικές, µε συνέπεια τα στοιχεία ενδεχοµένως να µην είναι συγκρίσιµα µεταξύ των εταιρειών που συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε διαφορετικά λογιστικά 5

6 πρότυπα ή και τα στοιχεία της περιόδου ( ΠΧΠ) µε αυτά της χρήσης 2003 (ΕΛΠ) για την ίδια εταιρεία. 2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Κύκλος εργασιών : Τα έσοδα από τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει ανάπτυξη των εργασιών, µπορεί ωστόσο να οφείλεται σε πρόσκαιρους παράγοντες ή έκτακτα γεγονότα (πχ. συγχωνεύσεις). Μικτό Περιθώριο : Ο λόγος των µικτών κερδών (δηλαδή κύκλος εργασιών µείον το κόστος πωληθέντων) προς τον κύκλο εργασιών. Αποτελεί το βασικότερο δείκτη κερδοφορίας της επιχείρησης, δείχνοντας το βασικό κέρδος που προκύπτει από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο ευρύτερα είναι τα περιθώρια της επιχείρησης να καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες της και να διαµορφώσει µεγαλύτερα ΚΠΦ. ΚΠΤΦΑ : Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (λειτουργικά κέρδη) είναι τα αποτελέσµατα µετά την αφαίρεση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων (συνήθης λειτουργία). Αποτελεί ένα από τα βασικότερα µέτρα της ποιότητας και σταθερότητας των κερδών αφού δεν περιλαµβάνει έκτακτα αποτελέσµατα. Επίσης, το µέγεθος των ΚΠΤΦΑ δεν επηρεάζεται από τις χρηµατοδοτικές και επενδυτικές επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης, επιτρέποντας τη σύγκριση µεταξύ εταιρειών µε διαφορετική κεφαλαιακή δοµή και ύψος παγίων επενδύσεων. ΚΠΦ (καθαρά αποτελέσµατα) : Τα Κέρδη Προ Φόρων, τα οποία προκύπτουν από την άθροιση όλων των εσόδων, λειτουργικών και εκτάκτων, και την αφαίρεση όλων των εξόδων. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει τη βελτίωση της κερδοφορίας, ενώ αν η µεταβολή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κύκλου εργασιών η επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Εµπορικός Κύκλος : Το καθαρό χρονικό διάστηµα για το οποίο η επιχείρηση δεν εισπράττει χρήµατα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσει χρηµατοδότηση από τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια. Εκτιµάται ως το άθροισµα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων µε τις ηµέρες διατήρησης των αποθεµάτων, µειωµένο κατά τις ηµέρες προµηθευτών. Το ιδανικό για την επιχείρηση είναι ο εµπορικός κύκλος να διατηρείται στο µηδέν ή ακόµη καλύτερα να είναι αρνητικός, δηλαδή να πληρώνει 6

7 τους προµηθευτές αφού ανακυκλώσει τα αποθέµατα της και εισπράξει τα τιµολόγια από τους πελάτες της. Ηµέρες Απαιτήσεων : Η σχέση των απαιτήσεων µε τον κύκλο εργασιών, εκφρασµένη σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την πώληση προϊόντων / υπηρεσιών µέχρι την είσπραξη του ποσού. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες απαιτήσεων πρέπει να τηρούνται σε χαµηλό επίπεδο (άµεση είσπραξη). Από την πλευρά του πελάτη της επιχείρησης, ο µέσος όρος των ηµερών απαιτήσεων δίνει µια αίσθηση των εµπορικών όρων ώστε να διαπραγµατευτεί την ηµεροµηνία πληρωµής των αγορών του. Ηµέρες Προµηθευτών : Η σχέση του κόστους πωλήσεων (πλην των αποσβέσεων) µε το οφειλόµενο υπόλοιπο των προµηθευτών, προσεγγίζει σε ηµέρες το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την προµήθεια υλικών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών µέχρι την εξόφληση τους. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες προµηθευτών πρέπει να τηρούνται στα επίπεδα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων. Ηµέρες Αποθεµάτων: Η σχέση των αποθεµάτων µε το κόστος πωληθέντων εκφρασµένο σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που παραµένουν τα αποθέµατα στην επιχείρηση µέχρι να πωληθούν ή τον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται προκειµένου να ανανεωθούν τα αποθέµατα της εταιρείας. Όσο λιγότερες είναι οι ηµέρες που παραµένουν τα αποθέµατα στη επιχείρηση τόσο αποτελεσµατικότερα λειτουργεί η εταιρεία. ROA : Η Απόδοση Ενεργητικού προκύπτει από το λόγο των ΚΠΦ προς το Συνολικό Ενεργητικό. Μετρά την ετήσια αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και δανειακών) της επιχείρησης. Κλαδικοί µέσοι : Εκτιµώνται µε τη διάµεσο, δηλαδή την τιµή η οποία βρίσκεται στη µέση των επιµέρους παρατηρήσεων (πχ. σε δείγµα 10 επιχειρήσεων το µικτό περιθώριο εκτιµάται στο 15%, τότε οι 5 εταιρείες έχουν περιθώριο κάτω από 15% και οι υπόλοιπες 5 περιθώριο πάνω από 15%. Μεταβολή 07/05 : Είναι η µέση ετήσια µεταβολή στην 3ετία , µε την οποία εκτιµάται η µέσο-βραχυπρόθεσµη τάση. 7

8 3. Σύνοψη ανάλυσης Ο καθορισµός του κλάδου ακολουθεί τα πρότυπα του ΣΤΑΚΟ και συγκεκριµένα το τετραψήφιο ΣΤΑΚΟ µε τίτλο «Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων». Στο συγκεκριµένο κωδικό εµπίπτουν οι δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την κατεργασία των συστηµάτων αλουµινίου και την τοποθέτησή τους σε οικοδοµές. Η βασική δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου συνίσταται στην παραλαβή έτοιµων συστηµάτων (προφίλ) αλουµινίου από τις εταιρείες διέλασης αλουµινίου, οι οποίες προµηθεύονται την πρώτη ύλη (πρωτόχυτο αλουµίνιο) από την εγχώρια βιοµηχανία (Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.). Οι εταιρείες διέλασης αλουµινίου οι οποίες κατασκευάζουν προφίλ αλουµινίου ανήκουν σε διαφορετικό ΣΤΑΚΟ (274.2 «Παραγωγή αλουµινίου») και δεν ασχολούνται µε τη µετατροπή των προϊόντων τους σε τελικά προϊόντα, όπως τα κουφώµατα. Εξαίρεση αποτελεί η εταιρεία DORAL Α.Β.Ε.Ε., η οποία έχει καθετοποιήσει την παραγωγική διαδικασία αρχίζοντας από την διέλαση αλουµινίου και φτάνοντας έως τον τελικό καταναλωτή. Η DORAL Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί τη µοναδική εταιρεία διέλασης που εµπίπτει και στη δραστηριότητα του κλάδου (όπως επίσης και στο λιανικό εµπόριο). Για το λόγο αυτό, η συγκεκριµένη εταιρεία περιλαµβάνεται στο δείγµα της µελέτης. Σε κάποιο βαθµό επίσης παρατηρείται διαφοροποίηση της δράσης των εταιρειών, καθώς ορισµένες µονάδες εκτός από την κατασκευή κουφωµάτων, ασχολούνται και µε παρεµφερή προϊόντα αλουµινίου όπως ρολά, γκαραζόπορτες, εξαρτήµατα για πόρτες, παράθυρα κλπ, πάνελ αλουµινίου, αντικωνωπικά συστήµατα, κάγκελα κ.ά. Επίσης, ορισµένες επιχειρήσεις ασχολούνται µε κουφώµατα από διαφορετικά υλικά, π.χ. εκτός από αλουµινίου, αναλαµβάνουν και την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωµάτων από PVC ή ξύλο. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες (περίπου σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς), καθώς υπάρχουν πολλές ατοµικές (υπολογίζονται σε 85% του συνόλου) και οικογενειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις περιοχές της χώρας. Μεγάλος αριθµός εταιρειών στεγάζεται σε ηµιυπόγεια, υπόγεια και άλλες πρόχειρες κατασκευές, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η λήψη άδειας λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές απασχολούν ολιγάριθµο προσωπικό (έως 3 εργάτες) το οποίο εισέρχεται ως επί το πλείστον ανειδίκευτο. εδοµένου ότι οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις (ατοµικές και µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις) δεν έχουν σηµαντική δραστηριότητα ώστε να επηρεάσουν όλες µαζί σηµαντικά τα µεγέθη του κλάδου, καθώς και λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών 8

9 εύρεσης των συγκεκριµένων εταιρειών (λόγω µη ύπαρξης αδειών λειτουργίας σε πολλές από αυτές) και των στοιχείων της οικονοµικής δραστηριότητάς τους (δεν υπόκεινται σε διατάξεις περί δηµοσίευσης των οικονοµικών στοιχείων, ενώ η λογιστική παρακολούθησή τους είναι συχνά υποτυπώδης), η χρηµατοοικονοµική ανάλυση βασίστηκε στις εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία. Προκειµένου η χρηµατοοικονοµική ανάλυση να καταστεί ευχερέστερη, το δείγµα χωρίστηκε σε τρία µέρη: τις µικρές επιχειρήσεις µε Κύκλο Εργασιών µέχρι (στο τµήµα αυτό περιλαµβάνονται 21 εταιρείες, εκ των οποίων οι 4 έχουν δηµοσιεύσει τα µεγέθη τους, ενώ περιλαµβάνονται επίσης και όσες δεν έχουν ανακοινώσει αποτελέσµατα για τη χρήση 2007), τις µικροµεσαίες µε Κύκλο Εργασιών µεταξύ και 2,5 εκ. (40 εταιρείες) και τις µεγάλες µε Κύκλο Εργασιών µεγαλύτερο των 2,5 εκ. (26 εταιρείες). Λόγω του µεγάλου αριθµού των εταιρειών σε πανελλαδικό επίπεδο, η συγκέντρωση είναι χαµηλή, µην επιτρέποντας ακόµα και στους ηγέτες της αγοράς να κατέχουν εδραιωµένα µερίδια. ιαπιστώνεται πάντως τάση για σταδιακή ενίσχυση της συγκέντρωσης, αν και ο ανταγωνισµός στο ανώτερο τµήµα της αγοράς κρίνεται ότι κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Ωστόσο, στις τοπικές αγορές παρατηρείται διαφοροποίηση, καθώς χαρακτηρίζεται περισσότερο σαν επιθετικός, λόγω της δράσης πολυάριθµων ΜΜΕ που απευθύνονται στις αγορές αυτές, αλλά και της φύσης του αντικειµένου (δηλ. οι πελάτες που επιθυµούν να εξοπλίσουν ένα κτίριο-κατοικία, επιλέγουν έναν κατασκευαστή που βρίσκεται στην περιοχή τους). Η επιθετικότητα του τοπικού ανταγωνισµού ενισχύεται και από τα χαµηλά εµπόδια εισόδου που υπάρχουν στον κλάδο για τις µικροµεσαίες εταιρείες µε αποτέλεσµα κάθε χρόνο να ιδρύονται αρκετές ΜΜΕ τόσο από Έλληνες, όσο και από αλλοδαπούς τεχνίτες. Οι εταιρείες αυτές έχουν σαν αγορά-στόχο την ευρύτερη περιοχή του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας τους καθώς στερούνται τεχνικών µέσων και προσωπικού µε αποτέλεσµα να έχουν περιορισµένη εµβέλεια. Συνεπώς ανταγωνίζονται για συγκεκριµένη αγορά, την οποία ενδέχεται να επιδιώκουν κι άλλες, πιο µεγάλες εταιρείες. Μη έχοντας την δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε επίπεδο ποιότητας, καθώς η εργασία τους περιορίζεται στη συναρµολόγηση και τοποθέτηση τυποποιηµένων προφίλ, αναγκάζονται να πιέσουν την κερδοφορία τους, µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές να προσφέρουν υπηρεσίες σε τιµές κάτω του κόστους. Επιπλέον, παράγοντα κλιµάκωσης του ανταγωνισµού αποτελούν και οι τεχνικές εταιρείες, οι οποίες προκειµένου να προχωρήσουν σε κάποια 9

10 συνεργασία µε κατασκευαστές κουφωµάτων αναζητούν είτε πιστοποιήσεις (οπότε ενισχύονται συνήθως οι µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου), είτε χαµηλό κόστος σε συνδυασµό µε την επιθυµητή ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και τη δυνατότητα υλοποίησης µεγάλης κλίµακας έργων. Πίνακας 3.1 Πλαίσιο Αξιολόγησης Κλάδων Κλάδος Κατασκευής Μεταλλικών Βαθµός ανταγωνισµού ΧΑΜΗΛΟΣ Ρυθµιστικά θέµατα ΜΕΤΡΙΑ Εµπόδια εισόδου ΜΕΤΡΙΑ Τάσεις πωλήσεων ΑΝΟ ΙΚΕΣ Κερδοφορία ΑΝΟ ΙΚΗ Στάδιο ζωής κλάδου ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εισαγωγική διείσδυση ΧΑΜΗΛΗ Κυκλικότητα ΥΨΗΛΗ Ένταση εργασίας ΜΕΤΡΙΑ Χαρακτηριστικά προϊόντος ΜΕΤΡΙΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Ένταση κεφαλαίου ΜΕΤΡΙΑ Τεχνολογική εξάρτηση ΜΕΤΡΙΑ Η επιρροή από τα ρυθµιστικά θέµατα κρίνεται µέτρια, καθώς υπάρχει νοµοθετικό και κυρίως ουσιαστικό θεσµικό περιβάλλον (πιστοποιήσεις ποιότητας κατασκευών µέσω ΣΕΚΑ-RAL) το οποίο όµως εφαρµόζεται σε λίγες µόνο περιπτώσεις. Έτσι, η πλειοψηφία των εταιρειών λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη άδεια, η οποία δεν κρίνεται ουσιαστική σε θέµατα ποιότητας τελικού προϊόντος. Επιπλέον, το πιστοποιητικό που εκδίδει ο ΣΕΚΑ (Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµινίου) το οποίο αφορά στην ποιότητα του τελικού προϊόντος των κατασκευαστών κουφωµάτων και πιστοποιεί την όλη διαδικασία δεν είναι υποχρεωτικό και είναι ελάχιστες οι εταιρείες που εφαρµόζουν συστήµατα πιστοποίησης κατά την παραγωγή και τοποθέτηση των προϊόντων τους. Επιπλέον, οι κανονισµοί για τα θερµοµονωτικά κουφώµατα και την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια, αν και έχουν ήδη θεσµοθετηθεί βάσει διατάξεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν τύχει ακόµα εκτεταµένης εφαρµογής ώστε να επιδράσουν θετικά στο σύνολο του κλάδου. Οι τάσεις των πωλήσεων ακολουθούν ανοδική τάση, όπως και η κερδοφορία, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης ζήτησης των προηγούµενων ετών (π.χ. άνοδος της οικοδοµικής δραστηριότητας από τα τέλη του 2005). Η βελτίωση της κερδοφορίας είναι ενδεικτική του βαθµού ανταγωνισµού, ο οποίος διατηρείται στα χαµηλά επίπεδα που περιγράψαµε ανωτέρω. Το στάδιο ζωής του κλάδου βρίσκεται σε προχωρηµένη ανάπτυξη, καθώς το αλουµίνιο υπερέχει σαφώς έναντι των άλλων υποκατάστατων υλικών (PVC και ξύλο) και βελτιώνεται συνεχώς καθώς παρουσιάζονται νέες, εξελιγµένες µορφές 10

11 συστηµάτων αλουµινίου οι οποίες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσµατα (κουφώµατα µε θερµοδιακοπή, υδατοστεγανά, ηχοµονωτικά κλπ), ενώ η πορεία Κύκλου Εργασιών και κερδοφορίας είναι συνεχώς ανοδική. Παράλληλα ο κλάδος καθίσταται ιδιαίτερα «ανοικτός» για είσοδο νέων ανταγωνιστών, σε τοπικό βέβαια επίπεδο, λόγω τhς χαµηλής αρχικής επένδυσης. Ωστόσο η εύρυθµη λειτουργία των ΜΜΕ καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω όπως προαναφέρθηκε- της παροχής υπηρεσιών ακόµα και σε τιµές κάτω του κόστους. Η εισαγωγική διείσδυση από άλλες χώρες παραµένει χαµηλή (συγκεκριµένα, κυκλοφορούν µόνο δύο σειρές συστηµάτων από άλλες χώρες στην εγχώρια αγορά), γεγονός στο οποίο καταλυτικό ρόλο διαδραµατίζει η επάρκεια και η καλή ποιότητα της εγχώριας πρώτης ύλης, καθώς και η εύρωστη διάρθρωση του κλάδου του αλουµινίου στη χώρα µας. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή κυκλικότητα, αφού επηρεάζεται αρκετά από την πορεία του οικονοµικού κλίµατος. Ειδικότερα, λόγω της κάµψης που εµφανίζει η οικοδοµική δραστηριότητα το τελευταίο διάστηµα, σε συνδυασµό µε την παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η οποία έχει επηρεάσει το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών, έχουν ήδη επηρεαστεί οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου ανεξαρτήτως µεγέθους. Οι εταιρείες µε τη µικρότερη κεφαλαιακή επάρκεια (κυρίως οι ΜΜΕ) αναµένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τη µείωση της ζήτησης. Από την άλλη τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι ιδιώτες θα επιδιώκουν την χαµηλότερη δυνατή τιµή δίνοντας ανάσα στις µικρές εταιρείες οι οποίες όµως θα ανταγωνίζονται σε επίπεδο τιµών, περιορίζοντας έτσι την κερδοφορία τους. Η ένταση εργασίας είναι µέτρια, καθώς το υπάρχον εργατικό δυναµικό ως επί το πλείστον αποτελείται από ανειδίκευτους εργάτες, µεταξύ των οποίων και αρκετοί αλλοδαποί, ενώ αρκετοί από τους εργάτες και τους βοηθούς προέρχονται από το χώρο της σιδηρουργίας. Συνεπώς, είναι αρκετά ευκολότερη η εξεύρεση ανειδίκευτου, παρά ειδικευµένου προσωπικού. Μέτρια χαρακτηρίζεται και η ένταση κεφαλαίου, καθώς απαιτούνται υψηλά κεφάλαια για µια επιχείρηση που σκοπό έχει την ανάληψη έργων µεγαλύτερης κλίµακας, όπως εταιρικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Ωστόσο δεν απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις για µια µικρή µονάδα που απευθύνεται σε µια τοπική αγορά, µε κύριο αντικείµενο τον εξοπλισµό κατοικιών. Η τεχνολογική εξάρτηση είναι µέτρια, καθώς η συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν απαιτεί συνεχή ανανέωση του εξοπλισµού. Τέλος, το προϊόν της αγοράς µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µέτρια διαφοροποιηµένο, καθώς προέρχεται από τα προφίλ αλουµινίου, τα οποία δεν παρουσιάζουν 11

12 σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των κατασκευαστών. Η όποια διαφοροποίηση εντοπίζεται στο µετέπειτα στάδιο της τοποθέτησης και σχετίζεται µε τις customized παραγγελίες των πελατών ανάλογα µε τον τύπο του κουφώµατος, τις ιδιότητές του, το χρώµα του και το µέγεθός του. Συνοψίζοντας της αξιολόγηση του κλάδου, θεωρούµε σκόπιµο να υπογραµµίσουµε τη διάκριση κάποιων από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς εµφανίζονται σηµαντικές αποκλίσεις: Ο ανταγωνισµός στο χώρο των µεγάλων επιχειρήσεων κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα, ενώ αντιθέτως χαρακτηρίζεται σαν υψηλός στις επιµέρους τοπικές αγορές, όπου δρουν κυρίως οι ΜΜΕ. Τα χαµηλά εµπόδια εισόδου αφορούν κυρίως τις εταιρείες µικροµεσαίου µεγέθους, καθώς ακόµα και απλοί τεχνίτες µε µια µικρή επένδυση και φθηνό σχετικά εξοπλισµό έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα µικρό εργαστήριο. Ωστόσο, η είσοδος δεν είναι το ίδιο ευχερής στο ανώτερο τµήµα του κλάδου, όπου οι υφιστάµενες επιχειρήσεις έχουν ήδη εκτενή πελατολόγια και τεχνογνωσία από συµµετοχή σε µεγάλα και σύνθετα έργα. Επιπλέον, η ένταση κεφαλαίου είναι µεγαλύτερη στο ανώτερο τµήµα της αγοράς, όπου οι εταιρείες συµµετέχουν σε έργα µεγαλύτερης κλίµακας και σαφώς δυσκολότερης υλοποίησης, ενώ διαµορφώνεται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα για τις ΜΜΕ, όπου ένα µικρό εργαστήριο µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και µε ένα µηχάνηµα βασικής κοπής και επεξεργασίας ράβδων αλουµινίου. Επίσης, η τεχνολογική εξάρτηση είναι σαφώς µεγαλύτερη για τις εταιρείες µεγαλύτερου µεγέθους, όπου η ανάληψη πιο σύνθετων έργων σε αρκετές περιπτώσεις υποδεικνύει ανάγκη ανανέωσης του εξοπλισµού. Από την άλλη, οι ΜΜΕ από τη στιγµή που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εξοπλισµού ιδιωτικών κατοικιών, όπου η φύση των εργασιών είναι πιο τυποποιηµένη, δεν ενέχουν ιδιαίτερες ανάγκες ανανέωσης των µηχανηµάτων τους. Ο Κύκλος Εργασιών των 87 εταιρειών του δείγµατος διαµορφώθηκε το 2007 σε 221,57 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σχέση µε το Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην χρήση 2007 οι εταιρείες DORAL A.B.E.E. και ALUSTAR A.B.E.E. εµφανίζονται µε την επωνυµία της πρώτης, µετά την συγχώνευσή τους. Το 72,9% των εταιρειών βελτίωσαν τα έσοδα του προηγούµενου έτους. 12

13 Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: Ποσά σε εκ Κύκλος εργασιών 221,57 203,17 175,97 167,48 154,11 111,95 74,05 Κέρδη προ φόρων 5,94 6,84 5,49 6,79 8,50 3,41 2,57 Ενεργητικό 324,61 295,92 253,01 239,17 202,48 163,24 103,50 Ίδια κεφάλαια 106,38 91,19 88,35 83,08 70,49 61,36 43,87 Μέσοι ρυθµοί µεταβολής 07/06 06/05 05/04 04/03 03/02 02/01 07/01 Κύκλος εργασιών 13,9% 14,3% 4,8% 14,8% 1,4% 6,4% 7,0% Κέρδη προ φόρων 4,8% 17,5% -12,5% 18,5% 17,5% 4,4% 4,8% Ενεργητικό 6,9% 13,4% 8,3% 10,1% 5,2% 13,0% 10,2% Ίδια κεφάλαια 1,7% 1,8% 1,3% 4,6% 1,8% 1,9% 8,1% Πορεία βασικών αριθµοδεικτών Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,99 2,06 1,93 1,82 1,73 1,44 1,32 Κάλυψη τόκων 3,36 5,10 3,96 4,64 6,61 9,02 5,24 Γενική Ρευστότητα 1,23 1,11 1,12 1,11 1,11 1,13 1,12 Εµπορικός κύκλος Μικτό περιθώριο 18,8% 18,8% 19,5% 17,7% 19,7% 19,1% 18,7% Καθαρό προ φόρων περιθώριο 2,4% 3,1% 2,5% 3,1% 2,7% 2,4% 2,9% Απόδοση συνολικών κεφαλαίων 1,5% 2,4% 1,8% 2,0% 2,7% 2,1% 2,9% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 4,8% 7,6% 4,7% 8,4% 8,6% 6,9% 6,4% Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν σε 49,05 εκ., ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας παρέµεινε στο 18,8%. Ο δείκτης των Λειτουργικών Εξόδων ως προς τον Κύκλο Εργασιών παρέµεινε ουσιαστικά σταθερός, διαµορφούµενος σε 15,4% (2006: 15,2%). Τα ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ στο τέλος του έτος διαµορφώθηκαν σε 22,06 εκ. και 5,94 εκ. αντίστοιχα, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών µε αποτέλεσµα τα ΚΠΦ να διαµορφωθούν σε επίπεδα χαµηλότερα σε σχέση µε το Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σχεδόν 1 στις 5 εταιρείες του δείγµατος παρουσίασε ζηµίες, ενώ περίπου 1 στις 3 από τις κερδοφόρες παρουσίασε µείωση της κερδοφορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µικρότερες εταιρείες του δείγµατος παρουσίασαν την πλέον επιβαρυµένη εικόνα των αποτελεσµάτων για το 2007, γεγονός που σηµατοδοτεί το επίπεδο του ανταγωνισµού τους. Μειώσεις όµως καταγράφηκαν στα Περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ, σε 8,4% και 2,4% αντίστοιχα, µε άµεση συνέπεια την υποχώρηση του δείκτη RoE σε 4,8%. Οι εταιρείες του δείγµατος το 2007 µόχλευσαν τα κεφάλαιά τους κατά 2 περίπου φορές, περιορίζοντας πάντως την έκθεσή τους σε βραχυπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης. Η Γενική Ρευστότητα βελτιώθηκε σηµαντικά σε 1,23, ενώ ο Εµπορικός Κύκλος διαµορφώθηκε στις 90 ηµέρες. 13

14 4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου 4.1 Χαρακτηριστικά των κουφωµάτων Ο κλάδος της κατασκευής κουφωµάτων καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την στέγαση ατόµων, επιχειρήσεων και οργανισµών. Τα κουφώµατα αποτελούν βασικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός κτιρίου, ανεξαρτήτων της χρήσης αυτού, καθώς από αυτά διαµορφώνονται οι προσβάσεις στο εσωτερικό του, η δυνατότητα χρήσης του ηλιακού φωτός, η επικοινωνία µε το άµεσο εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου καθώς και µεταξύ χωρισµάτων του ίδιου κτιρίου κλπ. Από τα κουφώµατα εξαρτώνται επίσης σε σηµαντικό βαθµό η ηχοµόνωση και η θερµοµόνωση ενός κτιρίου καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητά του. Τέλος, τα κουφώµατα συνεισφέρουν και στο τελικό αισθητικό αποτέλεσµα του κτιρίου. Λαµβάνοντας αυτά υπόψη καθώς και τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν οι οποίες επηρεάζουν την αντοχή και απόδοση των κουφωµάτων- καθώς και οικονοµικούς παράγοντες, τα κύρια υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή κουφωµάτων στην χώρα µας είναι (µε σειρά χρονολογικής εµφάνισης στην αγορά) το ξύλο, το αλουµίνιο και το PVC. Το ξύλο αποτέλεσε την πρώτη ύλη που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, αποτελώντας έναν ικανοποιητικό τεχνοοικονοµικό συνδυασµό και ενεργώντας θετικά στο γενικό αισθητικό αποτέλεσµα των κτιρίων. Ωστόσο το υλικό αυτό άρχισε να ακριβαίνει σηµαντικά και σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες που υφίστανται κατά την κατεργασία και εφαρµογή του (λόγω της περιορισµένης αντοχής του, της υψηλής ευπάθειας σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και συνεπώς το αυξηµένο κόστος συντήρησης) είχαν σαν αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους κατασκευής. Συνέπεια αυτού ήταν η εµφάνιση των µεταλλικών κουφωµάτων, εκ των οποίων τα αλουµινένια κουφώµατα επικράτησαν στην αγορά. Η επικράτησή τους ήταν συνδυασµός διαφόρων παραγόντων. Κύριος όµως παράγοντας αποτέλεσε η εγχώρια εκµετάλλευση των τεράστιων κοιτασµάτων βωξίτη που διαθέτει η χώρα µας, από τα οποία προέκυψε το πρωτόχυτο αλουµίνιο. Η ανάπτυξη των εταιρειών διέλασης, οι οποίες χρησιµοποίησαν αυτή την πρώτη ύλη για την δηµιουργία συστηµάτων αλουµινίου, οδήγησε σε ανάπτυξη τον κλάδο. Το αλουµίνιο υπερέχει σε σχέση µε το ξύλο καθώς δεν απαιτεί καµία συντήρηση. Επιπλέον είναι περισσότερο ανθεκτικό σε σχέση µε το ξύλο καθώς δεν αντιδρά σηµαντικά σε αλλαγές κλίµατος και θερµοκρασίας. Μπορεί επίσης να βαφτεί σε 14

15 πολλά χρώµατα, καλύπτοντας έτσι τις αισθητικές προτιµήσεις του αγοραστή. Αποτέλεσµα αυτών των χαρακτηριστικών ήταν να κυριαρχήσει στην εγχώρια αγορά, ενώ σηµαντική επέκταση σηµειώθηκε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως, τα πρώτα κουφώµατα αλουµινίου που παρουσιάστηκαν στην ελληνική αγορά υστερούσαν σηµαντικά σε ποιότητα (εισροή νερών, θερµοκρασιακές διαφορές, µη κατάλληλη συµπεριφορά σε συνθήκες αέρα κλπ). Επίσης δεν υπήρχε κανενός είδους πιστοποίηση στον κλάδο, ενώ οι επαγγελµατίες που ανέλαβαν την κατασκευή και εγκατάσταση των κουφωµάτων αλουµινίου προέρχονταν κυρίως από τις σιδηρουργίες και υστερούσαν σε επίπεδο µόρφωσης/εξειδίκευσης που απαιτούσε το νέο υλικό. Τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα πρώτα κουφώµατα αλουµινίου επέτρεψαν την πρόσκαιρη εξάπλωση των συνθετικών κουφωµάτων, τα οποία πλεονεκτούσαν λόγω της διπλής υάλωσης που προσέφεραν. Το PVC είχε εµφανιστεί και σε χώρες της Ε.Ε. ως µια χαµηλότερου κόστους εναλλακτική λύση απέναντι στο αλουµίνιο. Το PVC έχει µέση διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών, παρουσιάζοντας επίσης µεγαλύτερη αντοχή, αλλά και φθηνότερη συντήρηση συγκριτικά µε τα ξύλινα κουφώµατα, ενώ είναι λιγότερο σκληρό από το αλουµίνιο. Ωστόσο, τα πρώτα κουφώµατα PVC δεν άντεξαν τις σηµαντικές θερµοκρασιακές µεταβολές στην χώρα µας καθώς καθίσταται πιο εύθραυστα σε χαµηλές θερµοκρασίες και πιο εύκαµπτα σε υψηλές. Επιπλέον σε περίπτωση φθοράς (π.χ. σπάσιµο) δεν είναι εύκολη η επισκευή τους, όπως στο αλουµίνιο, και χρήζει αντικατάστασης. Από την άλλη έχει το πλεονέκτηµα της κατά κανόνα χαµηλότερης τιµολόγησής του σε σχέση µε το αλουµίνιο, του οποίου το κόστος (και συνεπώς η τιµή) τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό, καθώς και της δυνατότητας µαζικής παραγωγής. Η γρήγορη διείσδυση των κουφωµάτων PVC, αλλά και η έλευση συστηµάτων αλουµινίου από άλλες χώρες όπως τα γερµανικά SCHUKO, ανάγκασε τους εγχώριους κατασκευαστές συστηµάτων να προβούν σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να ενισχύσουν την ποιότητα και τεχνολογία των συστηµάτων τους. Σηµειώνεται πάντως ότι η έρευνα και ανάπτυξη, αν και στην Ελλάδα βρίσκεται σε σωστό δρόµο, υπολείπεται ακόµα σηµαντικά σε σχέση µε ανάλογες προσπάθειες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ποιότητα των αλουµινένιων, αλλά και του συνθετικών κουφωµάτων, έχει βελτιωθεί αισθητά, καθώς πλέον παράγονται βάσει ανώτερων τεχνολογικά διαδικασιών παραγωγής, που επιτρέπουν δυνατότητα εξειδίκευσης ανάλογα µε το υπό εκτέλεση έργο και τις κλιµατολογικές / εξωτερικές συνθήκες κάθε περιοχής. 15

16 Ιδιαίτερα στο χώρο του αλουµινίου, αρκετές τεχνολογικές καινοτοµίες και τεχνογνωσία προέρχονται από την Ιταλία, από την οποία γίνονται και προµήθειες µηχανηµάτων επεξεργασίας. 16

17 4.2 Οι πρώτες ύλες & η τιµή τους - Η βιοµηχανία αλουµινίου Ο κλάδος της κατασκευής µεταλλικών κουφωµάτων αποτελεί µέρος της ευρύτερης βιοµηχανίας αλουµινίου της χώρας µας. Η αγορά αλουµινίου είναι πλήρως καθετοποιηµένη, περιλαµβάνοντας τόσο βιοµηχανικούς οµίλους µεγάλου µεγέθους, όσο και µικρές βιοτεχνικές εταιρείες. Αποτελεί έναν από τους παραγωγικότερους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, καθώς εκµεταλλεύεται τις εγχώριες πρώτες ύλες για να παραχθεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας, µέσα από την χρήση επενδύσεων σε τεχνολογία ενώ χρησιµοποιεί και σε σηµαντικό βαθµό εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου υλοποιούν συνεχώς επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθµισης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού προκειµένου να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η βιοµηχανία αλουµινίου απασχολεί περίπου εργαζόµενους, δηλ. 0,9% του εργατικού δυναµικού της Ελλάδας ή 7,4% των εργαζοµένων της µεταποίησης, ενώ τo 2007 o Κύκλος Εργασιών προσέγγισε τα 2,5 δισ. (ή τόνους). Η εξωστρέφεια του κλάδου διαφαίνεται από το υψηλό ποσοστό των προϊόντων πρώτης µεταποίησης που εξάγονται, το οποίο ανέρχεται σε 61% των συνολικών πωλήσεων (+8% από το 2006). Η συνολική αξία των εξαγωγών το 2007 αυξήθηκε κατά 8% συγκριτικά µε το Ο τοµέας των µεταλλικών κουφωµάτων ανήκει στο στάδιο της δεύτερης µεταποίησης του αλουµινίου, όπου παρασκευάζονται τα τελικά προϊόντα της βιοµηχανίας. Στο στάδιο αυτό δραστηριοποιούνται περισσότερες από επιχειρήσεις, που παράγουν προϊόντα που βρίσκουν χρήσεις στην κατασκευή κτιρίων ως δοµικά υλικά, στις συσκευασίες τροφίµων και ποτών, στην κατασκευή µεταφορικών µέσων κλπ. Επιπλέον συντελούν στην απορρόφηση σηµαντικού ανθρώπινου δυναµικού κυρίως χαµηλής και µέσης ειδίκευσης, ενώ οι µεγαλύτερες προσφέρουν θέσεις εργασίας σε περισσότερο εξειδικευµένα στελέχη. 17

18 Πηγή: Ελληνική Ένωση Αλουµινίου Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών της δεύτερης µεταποίησης εκτιµάται ότι ανέρχεται στο 50% του συνόλου του κλάδου, καθώς το αλουµίνιο προσλαµβάνει ιδιαίτερα µεγάλη προστιθέµενη αξία στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. ιάγραµµα Χρήση προϊόντων αλουµινίου (2007) Μεταφορές-Βιοµηχ. προφίλ 1% Εξοπλ. γραφείων & Άλλες χρήσεις 2% εσωτ. χώρων 6% Μηχ. & ηλεκτρ. εφαρµογές 7% Συσκευασία 15% Οικοδοµή- Κατασκευές 69% Πηγή: Ελληνική Ένωση Αλουµινίου Σύνολο: τόνοι 18

19 H τιµή των πρώτων υλών Η πρώτη ύλη των κατασκευαστών µεταλλικών κουφωµάτων αποτελείται κυρίως από τα προφίλ που παράγουν οι εταιρείες συστηµάτων αλουµινίου. Το κόστος κατασκευής των προφίλ από τις εταιρείες διέλασης αυξάνεται διαρκώς, λόγω της συνεχούς αύξησης της τιµής του αλουµινίου στην παγκόσµια αγορά, καθώς η ζήτηση αναπτύσσεται µε ρυθµούς πολύ ταχύτερους σε σχέση µε την προσφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού η τιµή του αλουµινίου στο LME (London Metal Exchange) διαµορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κατά το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου, καθώς η ενεργειακή κρίση που αντιµετώπιζε η Κίνα οδήγησε 20 µεγάλες κινεζικές µονάδες παραγωγής της χώρας στη µείωση της παραγόµενης ποσότητάς τους κατά 5-10%. Αποτέλεσµα αυτού είναι η διεθνής προσφορά να υπολείπεται της ζήτησης επιβαρύνοντας τόσο τις διελάσεις, όσο και τους κατασκευαστές κουφωµάτων. Συγκεκριµένα, η βιοµηχανία διέλασης αντιµετωπίζει υψηλά έξοδα, όπως για παράδειγµα τις αυξήσεις στο κόστος του βιοµηχανικού ρεύµατος (η παραγωγή προϊόντων αλουµινίου χαρακτηρίζεται ενεργοβόρος και απαιτεί σηµαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος). Από την άλλη οι κατασκευαστές κουφωµάτων δεν έχουν τη δυνατότητα να εναρµονίσουν τις τιµές πώλησης των προϊόντων τους αντίστοιχα µε τις αυξήσεις της πρώτης ύλης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβαίνουν σε µειώσεις, ώστε να διατηρήσουν τη θέση τους στον ανταγωνισµό. Επίσης, δεν είναι εύκολη η πραγµατοποίηση εισαγωγών, µε συνέπεια να επιβαρύνονται µε αυξηµένες τιµές από τους εγχώριους κατασκευαστές συστηµάτων αλουµινίου. Σχετικά µε τη διεθνή τιµή του αλουµινίου και τη διαθεσιµότητά του, σύµφωνα µε το LME η τιµή του πρωτόχυτου αλουµινίου (cash seller) 1 ακολούθησε ανοδική πορεία µε κάποιες διακυµάνσεις- από τις αρχές του έτους έως τις 11 Ιουλίου, όταν και έφτασε στο επίπεδο των $3.341/τόνο, σηµειώνοντας στο διάστηµα αυτό αύξηση κατά 38,5%. Έκτοτε, εµφανίζει διαρκή πτωτική τάση, φθάνοντας στα $2.734/τόνο στα τέλη Αυγούστου, πτώση που προκαλείται κυρίως από την οριακή ανάκαµψη του αµερικανικού δολαρίου, αλλά και τη διόρθωση της τιµής του πετρελαίου. 1 ιευκρινίζεται ότι η τιµή του πρωτόχυτου αλουµινίου αποτελεί τη χρηµατιστηριακή τιµή του προϊόντος στο LME και όχι τις εµπορικές τιµές που χρησιµοποιούνται από τις βιοµηχανίες διέλασης. 19

20 ιάγραµµα ,00 London Metal Exchange: ιακύµανση τιµής πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) 3200, , , , , ,00 2/1/08 16/1/08 30/1/08 13/2/08 27/2/08 12/3/08 26/3/08 9/4/08 23/4/08 7/5/08 21/5/08 4/6/08 18/6/08 2/7/08 16/7/08 30/7/08 13/8/08 27/8/08 Πηγή: LME Πίνακας London Metal Exchange: Μέσες µηνιαίες τιµές πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) Μέση µηνιαία τιµή Μηνιαία µεταβολή (%) Ιανουάριος 2.492,30 Φεβρουάριος 2.816,45 13,0% Μάρτιος 3.047,16 8,2% Απρίλιος 3.009,91-1,2% Μάιος 2.785,30-7,5% Ιούνιος 3.005,52 7,9% Ιούλιος 3.122,35 3,9% Αύγουστος 2.859,44-8,4% Πηγή: LME Επίσης, βάσει στοιχείων του ιεθνούς Ινστιτούτου Αλουµινίου, τα παγκόσµια αποθέµατα τα τελευταία δύο χρόνια µειώθηκαν, από 3,19 εκ. τόνους το 2005 σε 2,85 εκ. τόνους το 2007 (κάµψη 10,7%). Η πτωτική αυτή πορεία εντοπίζεται και στην Ευρώπη, όπου τα αποθέµατα από 1,57 εκ. τόνους το 2004, εµφάνισαν κάµψη στα 1,24 εκ. τόνους το τελευταίο έτος (σωρευτική µείωση της τάξης του 20,7%). Ωστόσο, στους πρώτους επτά µήνες του 2008 η ποσότητα των παγκόσµιων αποθεµάτων δείχνει σηµάδια ανάκαµψης, διαµορφωµένη στους 2,87 εκ. τόνους τον Ιούλιο, µετά από το υψηλότερο επίπεδο των 2,95 εκ. τόνων το Μάιο. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά αποθέµατα κατά το επτάµηνο αυτό είχαν σχηµατιστεί στους 1,25 εκ. τόνους. 20

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ

ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΚΛΑ ΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεώργιος ουκίδης Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ > 8.000 µικρές και µεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

www.hellastat.gr/industry_reports

www.hellastat.gr/industry_reports Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης.

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2016 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις

ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις Στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2006 Πωλήσεις: 2,289.8 εκ. Ευρώ έναντι 1,709.0 εκ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2005 (αύξηση 34.0%) Κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά άτοµα σε σχέση µε το Απρίλιο του 2014 (µείωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Οκτώβριος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Η υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας πλήττει καίρια τον κλάδο Στο 25% εκτιμάται η πτώση της παραγωγής για το 2008

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Η υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας πλήττει καίρια τον κλάδο Στο 25% εκτιμάται η πτώση της παραγωγής για το 2008 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα