ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πληροφορίες για την έκδοση Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Σύνοψη ανάλυσης Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου Χαρακτηριστικά των κουφωµάτων Οι πρώτες ύλες & η τιµή τους - Η βιοµηχανία αλουµινίου Οι κατασκευαστές συστηµάτων αλουµινίου Η ελληνική αγορά µεταλλικών κουφωµάτων Οι προτιµήσεις των καταναλωτών Παράγοντες ζήτησης Η φυσιογνωµία των ελληνικών νοικοκυριών Στοιχεία για το κόστος οικοδοµής Θεσµικό πλαίσιο Τάσεις και προοπτικές του κλάδου Στρατηγική ανάλυση SWOT Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Ανάλυση Αποτελεσµάτων Ανάλυση Αποδοτικότητας Ανάλυση Ρευστότητας & Εµπορικού Κύκλου Ανάλυση Κεφαλαιακής ιάρθρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού Παθητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Συνδυασµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είγµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Αριθµοδείκτες Κλάδου

3 Περιεχόµενα πινάκων και διαγραµµάτων Πίνακας 3.1 Πλαίσιο αξιολόγησης κλάδων Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: ιάγραµµα Χρήση προϊόντων αλουµινίου (2007) 18 ιάγραµµα London Metal Exchange: ιακύµανση τιµής πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) Πίνακας London Metal Exchange: Μέσες µηνιαίες τιµές πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) Πίνακας Παγκόσµια αποθέµατα αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ιάγραµµα Παγκόσµια και ευρωπαϊκά αποθέµατα αλουµινίου: (σε χιλ. µετρικούς τόνους) Πίνακας Συνολική παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ιάγραµµα Παραγωγή πρωτόχυτου αλουµινίου παγκοσµίως και στη υτ. Ευρώπη: (σε χιλ. µετρικούς τόνους) ιάγραµµα Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ κατανεµηµένες ανά Νοµική Μορφή ιάγραµµα Επιχειρήσεις µε ΣΤΑΚΟ κατανεµηµένες ανά Περιφέρεια Πίνακας Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος- εκέµβριος 2007 και ιάγραµµα Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιαν.- εκ και 2006 (µεταβολή % του οικοδοµικού όγκου) ιάγραµµα Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας σε αριθµό αδειών: Πίνακας Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος-Μάιος 2008 και ιάγραµµα Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιαν.-Μάιος 2008 και 2007 (µεταβολή % του οικοδοµικού όγκου) Πίνακας Νέες κατοικίες σε σύνολο χώρας: ιάγραµµα Εξέλιξη αριθµού νέων κατοικιών: Πίνακας Νέες κατοικίες ανά 100 κατοίκους ανά περιφέρεια: ιάγραµµα ιάρθρωση νέων κατοικιών ανά περιφέρεια: Πίνακας άνεια προς τα νοικοκυριά από τα εγχώρια ΝΧΙ στην Ελλάδα Πίνακας Νοικοκυριά και µέλη αυτών ιάγραµµα ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (σύνολο χώρας): ιάγραµµα ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (αστικές περιοχές): ιάγραµµα ιάρθρωση κύριων κατοικούµενων κανονικών κατοικιών ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των νοικοκυριών (αγροτικές περιοχές): Πίνακας Ετήσια εξέλιξη δεικτών κόστους στην κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών: ιάγραµµα ιάρθρωση κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών: Πίνακας είκτης τιµών ή κόστους υλικών: ιάγραµµα είκτης τιµών ή κόστους υλικών και µεταλλικών υλικών βασικής επεξεργασίας: Πίνακας Ετήσιες συγκρίσεις των δεικτών τιµών υλικών νέων κτιρίων κατοικιών (έτος βάσης: 2000) Πίνακας Πιστοποιηµένοι κατασκευαστές αλουµινίου µε Q. System 2:

4 Πίνακας Επιδόσεις που πρέπει να ελέγχονται σε κοινοποιηµένα εργαστήρια δοκιµών ιάγραµµα Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών και Κερδών προ Φόρων ιάγραµµα Μέσοι ρυθµοί µεταβολής βασικών µεγεθών Πίνακας Μικτό και καθαρό προ φόρων περιθώριο ιάγραµµα Εξέλιξη περιθωρίων κέρδους και αποδοτικότητας ιάγραµµα Κεφαλαιακή διάρθρωση, αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα Πίνακας Απόδοση συνολικών και ιδίων κεφαλαίων Πίνακας Γενική ρευστότητα και εµπορικός κύκλος ιάγραµµα Εµπορικός κύκλος ιάγραµµα Εξέλιξη εµπορικού κύκλου και γενικής ρευστότητας Πίνακας Ξένα προς ίδια κεφάλαια και κάλυψη τόκων ιάγραµµα Εξέλιξη κεφαλαιακής διάρθρωσης και ικανότητας πληρωµής τόκων

5 1. Πληροφορίες για την έκδοση Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων κατασκευής µεταλλικών κουφωµάτων και συγκεκριµένα αυτών που δραστηριοποιούνται στον υποκλάδο «Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων», βάσει της ΣΤΑΚΟ Η ανάλυση γίνεται σε δύο µέρη, στο στρατηγικό και στο χρηµατοοικονοµικό. Στο πρώτο µέρος τα στοιχεία προέρχονται από τις Μικροµεσαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο και παρουσιάζονται η διάρθρωση της αγοράς, τα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάλυση της ζήτησης, οι τοµείς στους οποίους επικεντρώνεται ο ανταγωνισµός των εταιρειών του κλάδου, στοιχεία για την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, το εργατικό δυναµικό, οι πρώτες ύλες, το κόστος παραγωγής κλπ. Στο δεύτερο µέρος, έχει επιλεγεί ένα δείγµα εταιρειών µε βάση την δραστηριότητά τους, την εξειδίκευσή τους σε συγκεκριµένους τοµείς, τη λειτουργία τους σε συγκεκριµένες περιοχές και άλλα κριτήρια. Τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών του δείγµατος αφορούν τα έτη 2001 έως και 2007 και αναλύονται χρησιµοποιώντας κατά βάση αριθµοδείκτες σχετικά µε την αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση κλπ. Όπου γίνεται αναφορά σε µερίδια αγοράς, αυτά είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από το δείγµα των υπό εξέταση εταιρειών, οι οποίες δεν είναι κατ ανάγκη µεταξύ τους ανταγωνιστικές αλλά ενδέχεται να έχουν σχέση µεταξύ µητρικής-θυγατρικής ή / και προµηθευτή πελάτη. Υπογραµµίζεται επίσης ότι το χαρτοφυλάκιο παραγόµενων προϊόντων ή / και προσφερόµενων υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των εταιρειών. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΧΠ Στους πίνακες και τις αναλύσεις της παρούσας έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ΠΧΠ, για την περίοδο Οι διαφορές µεταξύ των ΠΧΠ και των ΕΛΠ είναι σηµαντικές, µε συνέπεια τα στοιχεία ενδεχοµένως να µην είναι συγκρίσιµα µεταξύ των εταιρειών που συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε διαφορετικά λογιστικά 5

6 πρότυπα ή και τα στοιχεία της περιόδου ( ΠΧΠ) µε αυτά της χρήσης 2003 (ΕΛΠ) για την ίδια εταιρεία. 2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθµοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης Κύκλος εργασιών : Τα έσοδα από τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει ανάπτυξη των εργασιών, µπορεί ωστόσο να οφείλεται σε πρόσκαιρους παράγοντες ή έκτακτα γεγονότα (πχ. συγχωνεύσεις). Μικτό Περιθώριο : Ο λόγος των µικτών κερδών (δηλαδή κύκλος εργασιών µείον το κόστος πωληθέντων) προς τον κύκλο εργασιών. Αποτελεί το βασικότερο δείκτη κερδοφορίας της επιχείρησης, δείχνοντας το βασικό κέρδος που προκύπτει από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο ευρύτερα είναι τα περιθώρια της επιχείρησης να καλύψει τις υπόλοιπες δαπάνες της και να διαµορφώσει µεγαλύτερα ΚΠΦ. ΚΠΤΦΑ : Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (λειτουργικά κέρδη) είναι τα αποτελέσµατα µετά την αφαίρεση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων (συνήθης λειτουργία). Αποτελεί ένα από τα βασικότερα µέτρα της ποιότητας και σταθερότητας των κερδών αφού δεν περιλαµβάνει έκτακτα αποτελέσµατα. Επίσης, το µέγεθος των ΚΠΤΦΑ δεν επηρεάζεται από τις χρηµατοδοτικές και επενδυτικές επιλογές της εκάστοτε επιχείρησης, επιτρέποντας τη σύγκριση µεταξύ εταιρειών µε διαφορετική κεφαλαιακή δοµή και ύψος παγίων επενδύσεων. ΚΠΦ (καθαρά αποτελέσµατα) : Τα Κέρδη Προ Φόρων, τα οποία προκύπτουν από την άθροιση όλων των εσόδων, λειτουργικών και εκτάκτων, και την αφαίρεση όλων των εξόδων. Η θετική µεταβολή του µεγέθους έναντι του 2006 ( 07/06) δείχνει τη βελτίωση της κερδοφορίας, ενώ αν η µεταβολή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του κύκλου εργασιών η επιχείρηση επιτυγχάνει υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Εµπορικός Κύκλος : Το καθαρό χρονικό διάστηµα για το οποίο η επιχείρηση δεν εισπράττει χρήµατα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσει χρηµατοδότηση από τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια. Εκτιµάται ως το άθροισµα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων µε τις ηµέρες διατήρησης των αποθεµάτων, µειωµένο κατά τις ηµέρες προµηθευτών. Το ιδανικό για την επιχείρηση είναι ο εµπορικός κύκλος να διατηρείται στο µηδέν ή ακόµη καλύτερα να είναι αρνητικός, δηλαδή να πληρώνει 6

7 τους προµηθευτές αφού ανακυκλώσει τα αποθέµατα της και εισπράξει τα τιµολόγια από τους πελάτες της. Ηµέρες Απαιτήσεων : Η σχέση των απαιτήσεων µε τον κύκλο εργασιών, εκφρασµένη σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την πώληση προϊόντων / υπηρεσιών µέχρι την είσπραξη του ποσού. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες απαιτήσεων πρέπει να τηρούνται σε χαµηλό επίπεδο (άµεση είσπραξη). Από την πλευρά του πελάτη της επιχείρησης, ο µέσος όρος των ηµερών απαιτήσεων δίνει µια αίσθηση των εµπορικών όρων ώστε να διαπραγµατευτεί την ηµεροµηνία πληρωµής των αγορών του. Ηµέρες Προµηθευτών : Η σχέση του κόστους πωλήσεων (πλην των αποσβέσεων) µε το οφειλόµενο υπόλοιπο των προµηθευτών, προσεγγίζει σε ηµέρες το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την προµήθεια υλικών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών µέχρι την εξόφληση τους. Από την πλευρά του επιχειρηµατία οι ηµέρες προµηθευτών πρέπει να τηρούνται στα επίπεδα των ηµερών είσπραξης των απαιτήσεων. Ηµέρες Αποθεµάτων: Η σχέση των αποθεµάτων µε το κόστος πωληθέντων εκφρασµένο σε ηµέρες, δείχνει το χρονικό διάστηµα που παραµένουν τα αποθέµατα στην επιχείρηση µέχρι να πωληθούν ή τον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται προκειµένου να ανανεωθούν τα αποθέµατα της εταιρείας. Όσο λιγότερες είναι οι ηµέρες που παραµένουν τα αποθέµατα στη επιχείρηση τόσο αποτελεσµατικότερα λειτουργεί η εταιρεία. ROA : Η Απόδοση Ενεργητικού προκύπτει από το λόγο των ΚΠΦ προς το Συνολικό Ενεργητικό. Μετρά την ετήσια αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ιδίων και δανειακών) της επιχείρησης. Κλαδικοί µέσοι : Εκτιµώνται µε τη διάµεσο, δηλαδή την τιµή η οποία βρίσκεται στη µέση των επιµέρους παρατηρήσεων (πχ. σε δείγµα 10 επιχειρήσεων το µικτό περιθώριο εκτιµάται στο 15%, τότε οι 5 εταιρείες έχουν περιθώριο κάτω από 15% και οι υπόλοιπες 5 περιθώριο πάνω από 15%. Μεταβολή 07/05 : Είναι η µέση ετήσια µεταβολή στην 3ετία , µε την οποία εκτιµάται η µέσο-βραχυπρόθεσµη τάση. 7

8 3. Σύνοψη ανάλυσης Ο καθορισµός του κλάδου ακολουθεί τα πρότυπα του ΣΤΑΚΟ και συγκεκριµένα το τετραψήφιο ΣΤΑΚΟ µε τίτλο «Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων». Στο συγκεκριµένο κωδικό εµπίπτουν οι δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την κατεργασία των συστηµάτων αλουµινίου και την τοποθέτησή τους σε οικοδοµές. Η βασική δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου συνίσταται στην παραλαβή έτοιµων συστηµάτων (προφίλ) αλουµινίου από τις εταιρείες διέλασης αλουµινίου, οι οποίες προµηθεύονται την πρώτη ύλη (πρωτόχυτο αλουµίνιο) από την εγχώρια βιοµηχανία (Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.). Οι εταιρείες διέλασης αλουµινίου οι οποίες κατασκευάζουν προφίλ αλουµινίου ανήκουν σε διαφορετικό ΣΤΑΚΟ (274.2 «Παραγωγή αλουµινίου») και δεν ασχολούνται µε τη µετατροπή των προϊόντων τους σε τελικά προϊόντα, όπως τα κουφώµατα. Εξαίρεση αποτελεί η εταιρεία DORAL Α.Β.Ε.Ε., η οποία έχει καθετοποιήσει την παραγωγική διαδικασία αρχίζοντας από την διέλαση αλουµινίου και φτάνοντας έως τον τελικό καταναλωτή. Η DORAL Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί τη µοναδική εταιρεία διέλασης που εµπίπτει και στη δραστηριότητα του κλάδου (όπως επίσης και στο λιανικό εµπόριο). Για το λόγο αυτό, η συγκεκριµένη εταιρεία περιλαµβάνεται στο δείγµα της µελέτης. Σε κάποιο βαθµό επίσης παρατηρείται διαφοροποίηση της δράσης των εταιρειών, καθώς ορισµένες µονάδες εκτός από την κατασκευή κουφωµάτων, ασχολούνται και µε παρεµφερή προϊόντα αλουµινίου όπως ρολά, γκαραζόπορτες, εξαρτήµατα για πόρτες, παράθυρα κλπ, πάνελ αλουµινίου, αντικωνωπικά συστήµατα, κάγκελα κ.ά. Επίσης, ορισµένες επιχειρήσεις ασχολούνται µε κουφώµατα από διαφορετικά υλικά, π.χ. εκτός από αλουµινίου, αναλαµβάνουν και την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωµάτων από PVC ή ξύλο. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες (περίπου σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς), καθώς υπάρχουν πολλές ατοµικές (υπολογίζονται σε 85% του συνόλου) και οικογενειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο σε όλες τις περιοχές της χώρας. Μεγάλος αριθµός εταιρειών στεγάζεται σε ηµιυπόγεια, υπόγεια και άλλες πρόχειρες κατασκευές, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η λήψη άδειας λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές απασχολούν ολιγάριθµο προσωπικό (έως 3 εργάτες) το οποίο εισέρχεται ως επί το πλείστον ανειδίκευτο. εδοµένου ότι οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις (ατοµικές και µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις) δεν έχουν σηµαντική δραστηριότητα ώστε να επηρεάσουν όλες µαζί σηµαντικά τα µεγέθη του κλάδου, καθώς και λόγω των αντικειµενικών δυσκολιών 8

9 εύρεσης των συγκεκριµένων εταιρειών (λόγω µη ύπαρξης αδειών λειτουργίας σε πολλές από αυτές) και των στοιχείων της οικονοµικής δραστηριότητάς τους (δεν υπόκεινται σε διατάξεις περί δηµοσίευσης των οικονοµικών στοιχείων, ενώ η λογιστική παρακολούθησή τους είναι συχνά υποτυπώδης), η χρηµατοοικονοµική ανάλυση βασίστηκε στις εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία. Προκειµένου η χρηµατοοικονοµική ανάλυση να καταστεί ευχερέστερη, το δείγµα χωρίστηκε σε τρία µέρη: τις µικρές επιχειρήσεις µε Κύκλο Εργασιών µέχρι (στο τµήµα αυτό περιλαµβάνονται 21 εταιρείες, εκ των οποίων οι 4 έχουν δηµοσιεύσει τα µεγέθη τους, ενώ περιλαµβάνονται επίσης και όσες δεν έχουν ανακοινώσει αποτελέσµατα για τη χρήση 2007), τις µικροµεσαίες µε Κύκλο Εργασιών µεταξύ και 2,5 εκ. (40 εταιρείες) και τις µεγάλες µε Κύκλο Εργασιών µεγαλύτερο των 2,5 εκ. (26 εταιρείες). Λόγω του µεγάλου αριθµού των εταιρειών σε πανελλαδικό επίπεδο, η συγκέντρωση είναι χαµηλή, µην επιτρέποντας ακόµα και στους ηγέτες της αγοράς να κατέχουν εδραιωµένα µερίδια. ιαπιστώνεται πάντως τάση για σταδιακή ενίσχυση της συγκέντρωσης, αν και ο ανταγωνισµός στο ανώτερο τµήµα της αγοράς κρίνεται ότι κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Ωστόσο, στις τοπικές αγορές παρατηρείται διαφοροποίηση, καθώς χαρακτηρίζεται περισσότερο σαν επιθετικός, λόγω της δράσης πολυάριθµων ΜΜΕ που απευθύνονται στις αγορές αυτές, αλλά και της φύσης του αντικειµένου (δηλ. οι πελάτες που επιθυµούν να εξοπλίσουν ένα κτίριο-κατοικία, επιλέγουν έναν κατασκευαστή που βρίσκεται στην περιοχή τους). Η επιθετικότητα του τοπικού ανταγωνισµού ενισχύεται και από τα χαµηλά εµπόδια εισόδου που υπάρχουν στον κλάδο για τις µικροµεσαίες εταιρείες µε αποτέλεσµα κάθε χρόνο να ιδρύονται αρκετές ΜΜΕ τόσο από Έλληνες, όσο και από αλλοδαπούς τεχνίτες. Οι εταιρείες αυτές έχουν σαν αγορά-στόχο την ευρύτερη περιοχή του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας τους καθώς στερούνται τεχνικών µέσων και προσωπικού µε αποτέλεσµα να έχουν περιορισµένη εµβέλεια. Συνεπώς ανταγωνίζονται για συγκεκριµένη αγορά, την οποία ενδέχεται να επιδιώκουν κι άλλες, πιο µεγάλες εταιρείες. Μη έχοντας την δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε επίπεδο ποιότητας, καθώς η εργασία τους περιορίζεται στη συναρµολόγηση και τοποθέτηση τυποποιηµένων προφίλ, αναγκάζονται να πιέσουν την κερδοφορία τους, µε αποτέλεσµα πολλές από αυτές να προσφέρουν υπηρεσίες σε τιµές κάτω του κόστους. Επιπλέον, παράγοντα κλιµάκωσης του ανταγωνισµού αποτελούν και οι τεχνικές εταιρείες, οι οποίες προκειµένου να προχωρήσουν σε κάποια 9

10 συνεργασία µε κατασκευαστές κουφωµάτων αναζητούν είτε πιστοποιήσεις (οπότε ενισχύονται συνήθως οι µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου), είτε χαµηλό κόστος σε συνδυασµό µε την επιθυµητή ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και τη δυνατότητα υλοποίησης µεγάλης κλίµακας έργων. Πίνακας 3.1 Πλαίσιο Αξιολόγησης Κλάδων Κλάδος Κατασκευής Μεταλλικών Βαθµός ανταγωνισµού ΧΑΜΗΛΟΣ Ρυθµιστικά θέµατα ΜΕΤΡΙΑ Εµπόδια εισόδου ΜΕΤΡΙΑ Τάσεις πωλήσεων ΑΝΟ ΙΚΕΣ Κερδοφορία ΑΝΟ ΙΚΗ Στάδιο ζωής κλάδου ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εισαγωγική διείσδυση ΧΑΜΗΛΗ Κυκλικότητα ΥΨΗΛΗ Ένταση εργασίας ΜΕΤΡΙΑ Χαρακτηριστικά προϊόντος ΜΕΤΡΙΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Ένταση κεφαλαίου ΜΕΤΡΙΑ Τεχνολογική εξάρτηση ΜΕΤΡΙΑ Η επιρροή από τα ρυθµιστικά θέµατα κρίνεται µέτρια, καθώς υπάρχει νοµοθετικό και κυρίως ουσιαστικό θεσµικό περιβάλλον (πιστοποιήσεις ποιότητας κατασκευών µέσω ΣΕΚΑ-RAL) το οποίο όµως εφαρµόζεται σε λίγες µόνο περιπτώσεις. Έτσι, η πλειοψηφία των εταιρειών λειτουργεί χωρίς την απαιτούµενη άδεια, η οποία δεν κρίνεται ουσιαστική σε θέµατα ποιότητας τελικού προϊόντος. Επιπλέον, το πιστοποιητικό που εκδίδει ο ΣΕΚΑ (Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουµινίου) το οποίο αφορά στην ποιότητα του τελικού προϊόντος των κατασκευαστών κουφωµάτων και πιστοποιεί την όλη διαδικασία δεν είναι υποχρεωτικό και είναι ελάχιστες οι εταιρείες που εφαρµόζουν συστήµατα πιστοποίησης κατά την παραγωγή και τοποθέτηση των προϊόντων τους. Επιπλέον, οι κανονισµοί για τα θερµοµονωτικά κουφώµατα και την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια, αν και έχουν ήδη θεσµοθετηθεί βάσει διατάξεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν τύχει ακόµα εκτεταµένης εφαρµογής ώστε να επιδράσουν θετικά στο σύνολο του κλάδου. Οι τάσεις των πωλήσεων ακολουθούν ανοδική τάση, όπως και η κερδοφορία, ως αποτέλεσµα της αυξηµένης ζήτησης των προηγούµενων ετών (π.χ. άνοδος της οικοδοµικής δραστηριότητας από τα τέλη του 2005). Η βελτίωση της κερδοφορίας είναι ενδεικτική του βαθµού ανταγωνισµού, ο οποίος διατηρείται στα χαµηλά επίπεδα που περιγράψαµε ανωτέρω. Το στάδιο ζωής του κλάδου βρίσκεται σε προχωρηµένη ανάπτυξη, καθώς το αλουµίνιο υπερέχει σαφώς έναντι των άλλων υποκατάστατων υλικών (PVC και ξύλο) και βελτιώνεται συνεχώς καθώς παρουσιάζονται νέες, εξελιγµένες µορφές 10

11 συστηµάτων αλουµινίου οι οποίες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσµατα (κουφώµατα µε θερµοδιακοπή, υδατοστεγανά, ηχοµονωτικά κλπ), ενώ η πορεία Κύκλου Εργασιών και κερδοφορίας είναι συνεχώς ανοδική. Παράλληλα ο κλάδος καθίσταται ιδιαίτερα «ανοικτός» για είσοδο νέων ανταγωνιστών, σε τοπικό βέβαια επίπεδο, λόγω τhς χαµηλής αρχικής επένδυσης. Ωστόσο η εύρυθµη λειτουργία των ΜΜΕ καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω όπως προαναφέρθηκε- της παροχής υπηρεσιών ακόµα και σε τιµές κάτω του κόστους. Η εισαγωγική διείσδυση από άλλες χώρες παραµένει χαµηλή (συγκεκριµένα, κυκλοφορούν µόνο δύο σειρές συστηµάτων από άλλες χώρες στην εγχώρια αγορά), γεγονός στο οποίο καταλυτικό ρόλο διαδραµατίζει η επάρκεια και η καλή ποιότητα της εγχώριας πρώτης ύλης, καθώς και η εύρωστη διάρθρωση του κλάδου του αλουµινίου στη χώρα µας. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλή κυκλικότητα, αφού επηρεάζεται αρκετά από την πορεία του οικονοµικού κλίµατος. Ειδικότερα, λόγω της κάµψης που εµφανίζει η οικοδοµική δραστηριότητα το τελευταίο διάστηµα, σε συνδυασµό µε την παγκόσµια οικονοµική ύφεση, η οποία έχει επηρεάσει το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών, έχουν ήδη επηρεαστεί οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου ανεξαρτήτως µεγέθους. Οι εταιρείες µε τη µικρότερη κεφαλαιακή επάρκεια (κυρίως οι ΜΜΕ) αναµένεται να επηρεαστούν περισσότερο από τη µείωση της ζήτησης. Από την άλλη τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι ιδιώτες θα επιδιώκουν την χαµηλότερη δυνατή τιµή δίνοντας ανάσα στις µικρές εταιρείες οι οποίες όµως θα ανταγωνίζονται σε επίπεδο τιµών, περιορίζοντας έτσι την κερδοφορία τους. Η ένταση εργασίας είναι µέτρια, καθώς το υπάρχον εργατικό δυναµικό ως επί το πλείστον αποτελείται από ανειδίκευτους εργάτες, µεταξύ των οποίων και αρκετοί αλλοδαποί, ενώ αρκετοί από τους εργάτες και τους βοηθούς προέρχονται από το χώρο της σιδηρουργίας. Συνεπώς, είναι αρκετά ευκολότερη η εξεύρεση ανειδίκευτου, παρά ειδικευµένου προσωπικού. Μέτρια χαρακτηρίζεται και η ένταση κεφαλαίου, καθώς απαιτούνται υψηλά κεφάλαια για µια επιχείρηση που σκοπό έχει την ανάληψη έργων µεγαλύτερης κλίµακας, όπως εταιρικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Ωστόσο δεν απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις για µια µικρή µονάδα που απευθύνεται σε µια τοπική αγορά, µε κύριο αντικείµενο τον εξοπλισµό κατοικιών. Η τεχνολογική εξάρτηση είναι µέτρια, καθώς η συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν απαιτεί συνεχή ανανέωση του εξοπλισµού. Τέλος, το προϊόν της αγοράς µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µέτρια διαφοροποιηµένο, καθώς προέρχεται από τα προφίλ αλουµινίου, τα οποία δεν παρουσιάζουν 11

12 σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των κατασκευαστών. Η όποια διαφοροποίηση εντοπίζεται στο µετέπειτα στάδιο της τοποθέτησης και σχετίζεται µε τις customized παραγγελίες των πελατών ανάλογα µε τον τύπο του κουφώµατος, τις ιδιότητές του, το χρώµα του και το µέγεθός του. Συνοψίζοντας της αξιολόγηση του κλάδου, θεωρούµε σκόπιµο να υπογραµµίσουµε τη διάκριση κάποιων από τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά ανάλογα µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, καθώς εµφανίζονται σηµαντικές αποκλίσεις: Ο ανταγωνισµός στο χώρο των µεγάλων επιχειρήσεων κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα, ενώ αντιθέτως χαρακτηρίζεται σαν υψηλός στις επιµέρους τοπικές αγορές, όπου δρουν κυρίως οι ΜΜΕ. Τα χαµηλά εµπόδια εισόδου αφορούν κυρίως τις εταιρείες µικροµεσαίου µεγέθους, καθώς ακόµα και απλοί τεχνίτες µε µια µικρή επένδυση και φθηνό σχετικά εξοπλισµό έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα µικρό εργαστήριο. Ωστόσο, η είσοδος δεν είναι το ίδιο ευχερής στο ανώτερο τµήµα του κλάδου, όπου οι υφιστάµενες επιχειρήσεις έχουν ήδη εκτενή πελατολόγια και τεχνογνωσία από συµµετοχή σε µεγάλα και σύνθετα έργα. Επιπλέον, η ένταση κεφαλαίου είναι µεγαλύτερη στο ανώτερο τµήµα της αγοράς, όπου οι εταιρείες συµµετέχουν σε έργα µεγαλύτερης κλίµακας και σαφώς δυσκολότερης υλοποίησης, ενώ διαµορφώνεται σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα για τις ΜΜΕ, όπου ένα µικρό εργαστήριο µπορεί να λειτουργήσει ακόµα και µε ένα µηχάνηµα βασικής κοπής και επεξεργασίας ράβδων αλουµινίου. Επίσης, η τεχνολογική εξάρτηση είναι σαφώς µεγαλύτερη για τις εταιρείες µεγαλύτερου µεγέθους, όπου η ανάληψη πιο σύνθετων έργων σε αρκετές περιπτώσεις υποδεικνύει ανάγκη ανανέωσης του εξοπλισµού. Από την άλλη, οι ΜΜΕ από τη στιγµή που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εξοπλισµού ιδιωτικών κατοικιών, όπου η φύση των εργασιών είναι πιο τυποποιηµένη, δεν ενέχουν ιδιαίτερες ανάγκες ανανέωσης των µηχανηµάτων τους. Ο Κύκλος Εργασιών των 87 εταιρειών του δείγµατος διαµορφώθηκε το 2007 σε 221,57 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σχέση µε το Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στην χρήση 2007 οι εταιρείες DORAL A.B.E.E. και ALUSTAR A.B.E.E. εµφανίζονται µε την επωνυµία της πρώτης, µετά την συγχώνευσή τους. Το 72,9% των εταιρειών βελτίωσαν τα έσοδα του προηγούµενου έτους. 12

13 Πίνακας 3.2: Μεγέθη και βασικοί αριθµοδείκτες κλάδου: Ποσά σε εκ Κύκλος εργασιών 221,57 203,17 175,97 167,48 154,11 111,95 74,05 Κέρδη προ φόρων 5,94 6,84 5,49 6,79 8,50 3,41 2,57 Ενεργητικό 324,61 295,92 253,01 239,17 202,48 163,24 103,50 Ίδια κεφάλαια 106,38 91,19 88,35 83,08 70,49 61,36 43,87 Μέσοι ρυθµοί µεταβολής 07/06 06/05 05/04 04/03 03/02 02/01 07/01 Κύκλος εργασιών 13,9% 14,3% 4,8% 14,8% 1,4% 6,4% 7,0% Κέρδη προ φόρων 4,8% 17,5% -12,5% 18,5% 17,5% 4,4% 4,8% Ενεργητικό 6,9% 13,4% 8,3% 10,1% 5,2% 13,0% 10,2% Ίδια κεφάλαια 1,7% 1,8% 1,3% 4,6% 1,8% 1,9% 8,1% Πορεία βασικών αριθµοδεικτών Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,99 2,06 1,93 1,82 1,73 1,44 1,32 Κάλυψη τόκων 3,36 5,10 3,96 4,64 6,61 9,02 5,24 Γενική Ρευστότητα 1,23 1,11 1,12 1,11 1,11 1,13 1,12 Εµπορικός κύκλος Μικτό περιθώριο 18,8% 18,8% 19,5% 17,7% 19,7% 19,1% 18,7% Καθαρό προ φόρων περιθώριο 2,4% 3,1% 2,5% 3,1% 2,7% 2,4% 2,9% Απόδοση συνολικών κεφαλαίων 1,5% 2,4% 1,8% 2,0% 2,7% 2,1% 2,9% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 4,8% 7,6% 4,7% 8,4% 8,6% 6,9% 6,4% Τα Μικτά Κέρδη διαµορφώθηκαν σε 49,05 εκ., ενώ το αντίστοιχο περιθώριο κερδοφορίας παρέµεινε στο 18,8%. Ο δείκτης των Λειτουργικών Εξόδων ως προς τον Κύκλο Εργασιών παρέµεινε ουσιαστικά σταθερός, διαµορφούµενος σε 15,4% (2006: 15,2%). Τα ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ στο τέλος του έτος διαµορφώθηκαν σε 22,06 εκ. και 5,94 εκ. αντίστοιχα, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ανταγωνισµό σε επίπεδο τιµών µε αποτέλεσµα τα ΚΠΦ να διαµορφωθούν σε επίπεδα χαµηλότερα σε σχέση µε το Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι σχεδόν 1 στις 5 εταιρείες του δείγµατος παρουσίασε ζηµίες, ενώ περίπου 1 στις 3 από τις κερδοφόρες παρουσίασε µείωση της κερδοφορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µικρότερες εταιρείες του δείγµατος παρουσίασαν την πλέον επιβαρυµένη εικόνα των αποτελεσµάτων για το 2007, γεγονός που σηµατοδοτεί το επίπεδο του ανταγωνισµού τους. Μειώσεις όµως καταγράφηκαν στα Περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ, σε 8,4% και 2,4% αντίστοιχα, µε άµεση συνέπεια την υποχώρηση του δείκτη RoE σε 4,8%. Οι εταιρείες του δείγµατος το 2007 µόχλευσαν τα κεφάλαιά τους κατά 2 περίπου φορές, περιορίζοντας πάντως την έκθεσή τους σε βραχυπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης. Η Γενική Ρευστότητα βελτιώθηκε σηµαντικά σε 1,23, ενώ ο Εµπορικός Κύκλος διαµορφώθηκε στις 90 ηµέρες. 13

14 4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου 4.1 Χαρακτηριστικά των κουφωµάτων Ο κλάδος της κατασκευής κουφωµάτων καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την στέγαση ατόµων, επιχειρήσεων και οργανισµών. Τα κουφώµατα αποτελούν βασικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός κτιρίου, ανεξαρτήτων της χρήσης αυτού, καθώς από αυτά διαµορφώνονται οι προσβάσεις στο εσωτερικό του, η δυνατότητα χρήσης του ηλιακού φωτός, η επικοινωνία µε το άµεσο εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου καθώς και µεταξύ χωρισµάτων του ίδιου κτιρίου κλπ. Από τα κουφώµατα εξαρτώνται επίσης σε σηµαντικό βαθµό η ηχοµόνωση και η θερµοµόνωση ενός κτιρίου καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητά του. Τέλος, τα κουφώµατα συνεισφέρουν και στο τελικό αισθητικό αποτέλεσµα του κτιρίου. Λαµβάνοντας αυτά υπόψη καθώς και τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν οι οποίες επηρεάζουν την αντοχή και απόδοση των κουφωµάτων- καθώς και οικονοµικούς παράγοντες, τα κύρια υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή κουφωµάτων στην χώρα µας είναι (µε σειρά χρονολογικής εµφάνισης στην αγορά) το ξύλο, το αλουµίνιο και το PVC. Το ξύλο αποτέλεσε την πρώτη ύλη που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή κουφωµάτων, αποτελώντας έναν ικανοποιητικό τεχνοοικονοµικό συνδυασµό και ενεργώντας θετικά στο γενικό αισθητικό αποτέλεσµα των κτιρίων. Ωστόσο το υλικό αυτό άρχισε να ακριβαίνει σηµαντικά και σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες που υφίστανται κατά την κατεργασία και εφαρµογή του (λόγω της περιορισµένης αντοχής του, της υψηλής ευπάθειας σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και συνεπώς το αυξηµένο κόστος συντήρησης) είχαν σαν αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους κατασκευής. Συνέπεια αυτού ήταν η εµφάνιση των µεταλλικών κουφωµάτων, εκ των οποίων τα αλουµινένια κουφώµατα επικράτησαν στην αγορά. Η επικράτησή τους ήταν συνδυασµός διαφόρων παραγόντων. Κύριος όµως παράγοντας αποτέλεσε η εγχώρια εκµετάλλευση των τεράστιων κοιτασµάτων βωξίτη που διαθέτει η χώρα µας, από τα οποία προέκυψε το πρωτόχυτο αλουµίνιο. Η ανάπτυξη των εταιρειών διέλασης, οι οποίες χρησιµοποίησαν αυτή την πρώτη ύλη για την δηµιουργία συστηµάτων αλουµινίου, οδήγησε σε ανάπτυξη τον κλάδο. Το αλουµίνιο υπερέχει σε σχέση µε το ξύλο καθώς δεν απαιτεί καµία συντήρηση. Επιπλέον είναι περισσότερο ανθεκτικό σε σχέση µε το ξύλο καθώς δεν αντιδρά σηµαντικά σε αλλαγές κλίµατος και θερµοκρασίας. Μπορεί επίσης να βαφτεί σε 14

15 πολλά χρώµατα, καλύπτοντας έτσι τις αισθητικές προτιµήσεις του αγοραστή. Αποτέλεσµα αυτών των χαρακτηριστικών ήταν να κυριαρχήσει στην εγχώρια αγορά, ενώ σηµαντική επέκταση σηµειώθηκε και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πάντως, τα πρώτα κουφώµατα αλουµινίου που παρουσιάστηκαν στην ελληνική αγορά υστερούσαν σηµαντικά σε ποιότητα (εισροή νερών, θερµοκρασιακές διαφορές, µη κατάλληλη συµπεριφορά σε συνθήκες αέρα κλπ). Επίσης δεν υπήρχε κανενός είδους πιστοποίηση στον κλάδο, ενώ οι επαγγελµατίες που ανέλαβαν την κατασκευή και εγκατάσταση των κουφωµάτων αλουµινίου προέρχονταν κυρίως από τις σιδηρουργίες και υστερούσαν σε επίπεδο µόρφωσης/εξειδίκευσης που απαιτούσε το νέο υλικό. Τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα πρώτα κουφώµατα αλουµινίου επέτρεψαν την πρόσκαιρη εξάπλωση των συνθετικών κουφωµάτων, τα οποία πλεονεκτούσαν λόγω της διπλής υάλωσης που προσέφεραν. Το PVC είχε εµφανιστεί και σε χώρες της Ε.Ε. ως µια χαµηλότερου κόστους εναλλακτική λύση απέναντι στο αλουµίνιο. Το PVC έχει µέση διάρκεια ζωής άνω των 20 ετών, παρουσιάζοντας επίσης µεγαλύτερη αντοχή, αλλά και φθηνότερη συντήρηση συγκριτικά µε τα ξύλινα κουφώµατα, ενώ είναι λιγότερο σκληρό από το αλουµίνιο. Ωστόσο, τα πρώτα κουφώµατα PVC δεν άντεξαν τις σηµαντικές θερµοκρασιακές µεταβολές στην χώρα µας καθώς καθίσταται πιο εύθραυστα σε χαµηλές θερµοκρασίες και πιο εύκαµπτα σε υψηλές. Επιπλέον σε περίπτωση φθοράς (π.χ. σπάσιµο) δεν είναι εύκολη η επισκευή τους, όπως στο αλουµίνιο, και χρήζει αντικατάστασης. Από την άλλη έχει το πλεονέκτηµα της κατά κανόνα χαµηλότερης τιµολόγησής του σε σχέση µε το αλουµίνιο, του οποίου το κόστος (και συνεπώς η τιµή) τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό, καθώς και της δυνατότητας µαζικής παραγωγής. Η γρήγορη διείσδυση των κουφωµάτων PVC, αλλά και η έλευση συστηµάτων αλουµινίου από άλλες χώρες όπως τα γερµανικά SCHUKO, ανάγκασε τους εγχώριους κατασκευαστές συστηµάτων να προβούν σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να ενισχύσουν την ποιότητα και τεχνολογία των συστηµάτων τους. Σηµειώνεται πάντως ότι η έρευνα και ανάπτυξη, αν και στην Ελλάδα βρίσκεται σε σωστό δρόµο, υπολείπεται ακόµα σηµαντικά σε σχέση µε ανάλογες προσπάθειες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ποιότητα των αλουµινένιων, αλλά και του συνθετικών κουφωµάτων, έχει βελτιωθεί αισθητά, καθώς πλέον παράγονται βάσει ανώτερων τεχνολογικά διαδικασιών παραγωγής, που επιτρέπουν δυνατότητα εξειδίκευσης ανάλογα µε το υπό εκτέλεση έργο και τις κλιµατολογικές / εξωτερικές συνθήκες κάθε περιοχής. 15

16 Ιδιαίτερα στο χώρο του αλουµινίου, αρκετές τεχνολογικές καινοτοµίες και τεχνογνωσία προέρχονται από την Ιταλία, από την οποία γίνονται και προµήθειες µηχανηµάτων επεξεργασίας. 16

17 4.2 Οι πρώτες ύλες & η τιµή τους - Η βιοµηχανία αλουµινίου Ο κλάδος της κατασκευής µεταλλικών κουφωµάτων αποτελεί µέρος της ευρύτερης βιοµηχανίας αλουµινίου της χώρας µας. Η αγορά αλουµινίου είναι πλήρως καθετοποιηµένη, περιλαµβάνοντας τόσο βιοµηχανικούς οµίλους µεγάλου µεγέθους, όσο και µικρές βιοτεχνικές εταιρείες. Αποτελεί έναν από τους παραγωγικότερους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, καθώς εκµεταλλεύεται τις εγχώριες πρώτες ύλες για να παραχθεί ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας, µέσα από την χρήση επενδύσεων σε τεχνολογία ενώ χρησιµοποιεί και σε σηµαντικό βαθµό εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου υλοποιούν συνεχώς επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθµισης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού προκειµένου να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η βιοµηχανία αλουµινίου απασχολεί περίπου εργαζόµενους, δηλ. 0,9% του εργατικού δυναµικού της Ελλάδας ή 7,4% των εργαζοµένων της µεταποίησης, ενώ τo 2007 o Κύκλος Εργασιών προσέγγισε τα 2,5 δισ. (ή τόνους). Η εξωστρέφεια του κλάδου διαφαίνεται από το υψηλό ποσοστό των προϊόντων πρώτης µεταποίησης που εξάγονται, το οποίο ανέρχεται σε 61% των συνολικών πωλήσεων (+8% από το 2006). Η συνολική αξία των εξαγωγών το 2007 αυξήθηκε κατά 8% συγκριτικά µε το Ο τοµέας των µεταλλικών κουφωµάτων ανήκει στο στάδιο της δεύτερης µεταποίησης του αλουµινίου, όπου παρασκευάζονται τα τελικά προϊόντα της βιοµηχανίας. Στο στάδιο αυτό δραστηριοποιούνται περισσότερες από επιχειρήσεις, που παράγουν προϊόντα που βρίσκουν χρήσεις στην κατασκευή κτιρίων ως δοµικά υλικά, στις συσκευασίες τροφίµων και ποτών, στην κατασκευή µεταφορικών µέσων κλπ. Επιπλέον συντελούν στην απορρόφηση σηµαντικού ανθρώπινου δυναµικού κυρίως χαµηλής και µέσης ειδίκευσης, ενώ οι µεγαλύτερες προσφέρουν θέσεις εργασίας σε περισσότερο εξειδικευµένα στελέχη. 17

18 Πηγή: Ελληνική Ένωση Αλουµινίου Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών της δεύτερης µεταποίησης εκτιµάται ότι ανέρχεται στο 50% του συνόλου του κλάδου, καθώς το αλουµίνιο προσλαµβάνει ιδιαίτερα µεγάλη προστιθέµενη αξία στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. ιάγραµµα Χρήση προϊόντων αλουµινίου (2007) Μεταφορές-Βιοµηχ. προφίλ 1% Εξοπλ. γραφείων & Άλλες χρήσεις 2% εσωτ. χώρων 6% Μηχ. & ηλεκτρ. εφαρµογές 7% Συσκευασία 15% Οικοδοµή- Κατασκευές 69% Πηγή: Ελληνική Ένωση Αλουµινίου Σύνολο: τόνοι 18

19 H τιµή των πρώτων υλών Η πρώτη ύλη των κατασκευαστών µεταλλικών κουφωµάτων αποτελείται κυρίως από τα προφίλ που παράγουν οι εταιρείες συστηµάτων αλουµινίου. Το κόστος κατασκευής των προφίλ από τις εταιρείες διέλασης αυξάνεται διαρκώς, λόγω της συνεχούς αύξησης της τιµής του αλουµινίου στην παγκόσµια αγορά, καθώς η ζήτηση αναπτύσσεται µε ρυθµούς πολύ ταχύτερους σε σχέση µε την προσφορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού η τιµή του αλουµινίου στο LME (London Metal Exchange) διαµορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κατά το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου, καθώς η ενεργειακή κρίση που αντιµετώπιζε η Κίνα οδήγησε 20 µεγάλες κινεζικές µονάδες παραγωγής της χώρας στη µείωση της παραγόµενης ποσότητάς τους κατά 5-10%. Αποτέλεσµα αυτού είναι η διεθνής προσφορά να υπολείπεται της ζήτησης επιβαρύνοντας τόσο τις διελάσεις, όσο και τους κατασκευαστές κουφωµάτων. Συγκεκριµένα, η βιοµηχανία διέλασης αντιµετωπίζει υψηλά έξοδα, όπως για παράδειγµα τις αυξήσεις στο κόστος του βιοµηχανικού ρεύµατος (η παραγωγή προϊόντων αλουµινίου χαρακτηρίζεται ενεργοβόρος και απαιτεί σηµαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος). Από την άλλη οι κατασκευαστές κουφωµάτων δεν έχουν τη δυνατότητα να εναρµονίσουν τις τιµές πώλησης των προϊόντων τους αντίστοιχα µε τις αυξήσεις της πρώτης ύλης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβαίνουν σε µειώσεις, ώστε να διατηρήσουν τη θέση τους στον ανταγωνισµό. Επίσης, δεν είναι εύκολη η πραγµατοποίηση εισαγωγών, µε συνέπεια να επιβαρύνονται µε αυξηµένες τιµές από τους εγχώριους κατασκευαστές συστηµάτων αλουµινίου. Σχετικά µε τη διεθνή τιµή του αλουµινίου και τη διαθεσιµότητά του, σύµφωνα µε το LME η τιµή του πρωτόχυτου αλουµινίου (cash seller) 1 ακολούθησε ανοδική πορεία µε κάποιες διακυµάνσεις- από τις αρχές του έτους έως τις 11 Ιουλίου, όταν και έφτασε στο επίπεδο των $3.341/τόνο, σηµειώνοντας στο διάστηµα αυτό αύξηση κατά 38,5%. Έκτοτε, εµφανίζει διαρκή πτωτική τάση, φθάνοντας στα $2.734/τόνο στα τέλη Αυγούστου, πτώση που προκαλείται κυρίως από την οριακή ανάκαµψη του αµερικανικού δολαρίου, αλλά και τη διόρθωση της τιµής του πετρελαίου. 1 ιευκρινίζεται ότι η τιµή του πρωτόχυτου αλουµινίου αποτελεί τη χρηµατιστηριακή τιµή του προϊόντος στο LME και όχι τις εµπορικές τιµές που χρησιµοποιούνται από τις βιοµηχανίες διέλασης. 19

20 ιάγραµµα ,00 London Metal Exchange: ιακύµανση τιµής πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) 3200, , , , , ,00 2/1/08 16/1/08 30/1/08 13/2/08 27/2/08 12/3/08 26/3/08 9/4/08 23/4/08 7/5/08 21/5/08 4/6/08 18/6/08 2/7/08 16/7/08 30/7/08 13/8/08 27/8/08 Πηγή: LME Πίνακας London Metal Exchange: Μέσες µηνιαίες τιµές πρωτόχυτου αλουµινίου κατά το 2008 (3µηνη προθ., US$ / τόνο) Μέση µηνιαία τιµή Μηνιαία µεταβολή (%) Ιανουάριος 2.492,30 Φεβρουάριος 2.816,45 13,0% Μάρτιος 3.047,16 8,2% Απρίλιος 3.009,91-1,2% Μάιος 2.785,30-7,5% Ιούνιος 3.005,52 7,9% Ιούλιος 3.122,35 3,9% Αύγουστος 2.859,44-8,4% Πηγή: LME Επίσης, βάσει στοιχείων του ιεθνούς Ινστιτούτου Αλουµινίου, τα παγκόσµια αποθέµατα τα τελευταία δύο χρόνια µειώθηκαν, από 3,19 εκ. τόνους το 2005 σε 2,85 εκ. τόνους το 2007 (κάµψη 10,7%). Η πτωτική αυτή πορεία εντοπίζεται και στην Ευρώπη, όπου τα αποθέµατα από 1,57 εκ. τόνους το 2004, εµφάνισαν κάµψη στα 1,24 εκ. τόνους το τελευταίο έτος (σωρευτική µείωση της τάξης του 20,7%). Ωστόσο, στους πρώτους επτά µήνες του 2008 η ποσότητα των παγκόσµιων αποθεµάτων δείχνει σηµάδια ανάκαµψης, διαµορφωµένη στους 2,87 εκ. τόνους τον Ιούλιο, µετά από το υψηλότερο επίπεδο των 2,95 εκ. τόνων το Μάιο. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά αποθέµατα κατά το επτάµηνο αυτό είχαν σχηµατιστεί στους 1,25 εκ. τόνους. 20

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή.

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ... 7 Κεφάλαιο 2:ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Eτήσια οικονοµική έκθεση ΤΗΣ XΡΗΣΗΣ 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και κατ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού αποφάσεις του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα