16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006"

Transcript

1 415 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ Σήμερα τηv 7/11/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ / πρόσκληση τoυ Προέδρου του σύμφωvα με τα άρθρα 94, 107, 108 & 119 τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Π.Δ. 410/1995). Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι τρία (23), τα εξής: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 3. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 9. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ /ΝΟΣ 15. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 19. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21. ΡΑΛΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 16. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. Π ΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο κ. Κυργιάννης προσήλθε στη συνεδρίαση μετά το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης και ήταν παρών και στα επόμενα θέματα Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται αν και προσκλήθηκε ο πάρεδρος Χανδρά κ. Βαρδίμης Αθανάσιος. Ο Δήμαρχoς Κoς ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv πρακτικώv.

2 416 Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. Έκτα Έγκριση σύναψης δανείου από τη Δημοτική Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας για την κτο υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) Δράση Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 1. Έγκριση πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις , & Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου Ορεστιάδας του οικονομικού έτους Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 3. Παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση σύγχρονου Πυροσβεστικού Σταθμού. Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βιζβύζη». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ 5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων στο ΚΕΠ». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ 6. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Τζότζολα για την είσπραξη της χρηματοδότησης ποσού ,00, που προέρχεται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την υλοποίηση του προγράμματος «Αντιμετώπιση ζημιών καταστροφής κ.λ.π.». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος 7. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ Grundtvig2 με τίτλο «Συνεργατική Μάθηση», άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Τζότζολα για την υπογραφή της. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος 8. Έγκριση 6 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2006 του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος 9. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος 10. Έγκριση 4 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» οικ. έτους Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας Έρευνας & Ανάπτυξης Β. Έβρου A.E. (Ε.Ε.Α.Β.Ε. A.E.) της οποίας είναι μέτοχος. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος 12. Ανάθεση Εκπόνησης Ελέγχου συμβατότητας αποβλήτων βιολογικών καθαρισμών Β.Ι.Π.Ε. Αστικών λυμάτων στην Α.Ε.ΝΟ.Α.Ε., προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος

3 Ανάθεση μελέτης «τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης Εμπορικού Κέντρου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 7.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου 14. Χαρακτηρισμός έκτακτου συμβάντος και προσωρινή προστασία από πλημμύρες της ευρύτερης παρέβριας περιοχής του Δήμου Ορεστιάδας για το χρονικό διάστημα 26-03/ λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ 15. Γνωμοδότηση για την κατασκευή σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE A.E. με την ονομασία «Σ.Β. Ορεστιάδα- Χ1 ( )» στην περιοχή της πόλης της Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από το άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ) και την υπ αρίθμ. οικ / Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου 16. Ανάκληση των υπ αρίθμ. 59/2005 & 30/2006 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση έτους 2004 & 2005 της ΔΕΡΤΟ, ΔΕΠΑΟ και του ΚΕΚ του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λύτρας Κων/νος 17. Παραχώρηση για χρήση λωρίδας τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας προκειμένου να εξυπηρετηθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου 18. Τροποποίηση της υπ αρίθμ. 173/06 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την παραχώρηση οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίων, όπου θα στεγαστούν τα Ειδικά Σχολεία (ΕΕΕΕΚ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος 19. Συνδιοργάνωση του «11 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γενετικής Βελτίωσης Φυτών & Αγροτικής Ανάπτυξης» από το Δήμο Ορεστιάδας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 20. Συνδιοργάνωση της ημερίδας με τίτλο «Άλογα και άμαξες στον αρχαίο κόσμο» από το Δήμο Ορεστιάδας και την Επιστημονική Επιτροπή Ταφικού Τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας- Ζώνης Ν. Έβρου. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 21. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας κι αξιολόγησης προμηθειών του άρθρου 46 της αρίθμ / απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για τη διεξαγωγή ανοιχτού διαγωνισμού για τις προμήθειες α) Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Ορεστιάδας προϋπολογισμού ,03 με Φ.Π.Α., β) ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή ελαστικοφόρου για το Δήμο Ορεστιάδας προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α., γ) ενός (1) διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ) για το Δήμο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. και δ) μεταφορά οχήματος container, προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α.. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λύτρας Κων/νος 22. Συγκρότηση Ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων Ελλήνων Τσιγγάνων που αιτούνται στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 25/ Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου 23. Έγκριση δαπανών για την επέκταση εξωτερικού δικτύου φωτισμού του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ 24. Διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου και επιστροφές χρημάτων ως

4 418 αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος 25. Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Νικολάου Παταγής στις και του Αγίου Σπυρίδωνα Λεπτής στις Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και είπε ότι o κ. Δήμαρχoς πρoτείvει τη συζήτηση τoυ θέματoς: «Έγκριση σύναψης δανείου από τη Δημοτική Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) Δράση Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών». Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95, τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος χωρίς να αναφέρει το λόγο. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα, να εισηγηθεί το θέμα. Αφoύ έλαβε τov λόγo o εισηγητής είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 3 ο / Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας εγκρίθηκε η σύναψη δανείου ποσού ,67 για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του προγράμματος ΕΠΑΝ (Δράση Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών). Η Δημοτική μας Επιχείρηση υπάχθηκε στο συγκεκριμένο μέτρο για να ωφεληθεί και να πραγματοποιήσει ορισμένες δράσεις όπως : 1) Διαρρυθμίσεις κτιρίου, 2) Μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 3) μεταφορικό μέσο επαγγελματικής χρήσης 4x4, 4) Αμοιβή Συμβούλου- Σύνταξη φακέλου. Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,55 και ο Φ.Π.Α. σε ,124. Ο Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη οπότε το χρηματικό ποσό που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του έργου είναι περίπου. Από αυτές το 45% είναι ένα ποσό που θα καταβληθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση και το υπόλοιπο είναι η επιδότηση που παίρνουμε για το έργο αυτό. Ο τρόπος πληρωμής που χρειάζεται για να γίνει όλη η διαδικασία απαιτεί να υπάρχει όλο το χρηματικό ποσό ώστε μέσω του βιβλιαρίου που υπάρχει στην επιχείρηση να εξοφλήσουμε όλες τις δαπάνες αυτές του έργου και στη συνέχεια αφού γίνει η αξιολόγηση της δράσης αυτής να μας δοθούν τα χρήματα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επειδή από το Δήμο είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτηθεί η Δημοτική Ραδιοτηλεόραση και γιατί ούτε η ίδια έχει τα χρήματα αυτά, ως Δ.Σ. αποφασίσαμε τη σύναψη ενός δανείου ύψους ,67 από το οποίο η επιδότηση των θα πάει ως εγγύηση για το δανεισμό και τα υπόλοιπα χρήματα θα καλυφθούν από το Δήμο. Αυτή τη στιγμή αν δεν προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή είναι βέβαιο ότι ο Δήμος θα πληρώσει πάνω από για τα έξοδα που έγιναν και δεν θα εγκριθεί η δράση αυτή που αναλάβαμε. Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και προτείνω η Δημοτική Ραδιοτηλεόραση να συνάψει δάνειο με την Τράπεζα που θα προτείνει τους πιο συμφέροντες όρους δανειοληψίας. Οι διατάξεις τoυ άρθρoυ 237 τoυ Π.Δ. 410/1995 παρέχoυv τo δικαίωμα στoυς Δήμoυς και Κoιvότητες, στα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, στους συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων και στις αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις και αναπτυξιακούς συνδέσμους ή τα Συμβούλια Περιοχής vα συvάπτoυv δάvεια από αναγνωρισμένες Τράπεζες για τηv πραγματοποίηση,

5 419 αποκλειστικώς, σκοπών που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, με απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ στηv oπoία θα αvαφέρεται τo πoσό και o σκoπός τoυ δαvείoυ. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ αρίθμ ( ) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 244 Β /1984) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 5 του Ν. 2307/1995, το Διοικητικό Συμβούλιο δημοτικής επιχείρησης διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα, αποφασίζει τη σύναψη κάθε φύσεως δανείων, και μπορεί για ασφάλειά τους να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος από τις προσόδους της επιχείρησης και αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων υποθήκης σε ακίνητά της. Μετά το τέλος της εισήγησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Κατόπιν αυτών τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αφού έλαβε υπόψη του τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 237 τoυ Π.Δ. 410/1995, το άρθρο 3 της υπ αρίθμ ( ) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 244 Β /1984) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 5 του Ν. 2307/1995 και το άρθρο 282 του Π.Δ. 410/95, με ψήφους, με ψήφους 19 έναντι 3, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.- Τηv σύvαψη εvτόκoυ δαvείoυ από την Τράπεζα που θα προτείνει τους πιο συμφέροντες όρους δανειοληψίας. 2.- Σκoπός τoυ δαvείoυ είvαι η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του προγράμματος ΕΠΑΝ (Δράση Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών), όπως αναφέρονται στο υπ αρίθμ. 3 ο / Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας. 3.- Εξoυσιoδoτεί τov Δήμαρχo κ. Τζότζολα Γρηγόριο για τηv υπoγραφή της δαvειακής σύμβασης. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Σταματόπουλος και Καραγιάννης Καλούδης. Ο κ. Παπαϊωάννου όπως είπε απείχε της ψηφοφορίας διότι δεν γνωρίζει αν πρέπει να εμπλακεί το Δημοτικό Συμβούλιο στη δανειοδότηση της τηλεόρασης εφόσον είναι αυτόνομη Δημοτική Επιχείρηση. Επίσης κ. Σταματόπουλος μειοψήφησε διότι όπως είπε η τηλεόραση δεν επιτελεί το έργο που θα έπρεπε να επιτελεί και ότι η παρούσα δημοτική αρχή υποβαθμίζει το ρόλο τη τηλεόρασης. Τέλος τόνισε να μην αναλάβει ο Δήμος υποχρεώσεις της τηλεόρασης για να μην μπει σε περιπέτειες. Με την άποψη του κ. Σταματόπουλου συμφώνησε και ο κ. Καραγιάννης Κ.. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 222/2006. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αναστάσιος Αναγνώστου εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πρακτικών των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις , & », είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από την αρμόδια προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

6 420 Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την αρμόδια υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Οι προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. έγιναν στις (Τακτική), (Τακτική), & (Τακτική), και κάλεσε την πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από την αρμόδια υπάλληλο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 29 η Αυγούστου 2006 (Τακτική), την 18 η Σεπτεμβρίου 2006 (Τακτική) και την 26 η Σεπτεμβρίου 2006 (Τακτική), η οποία ανέφερε ότι τα δεκαπέντε (15) θέματα που συζητήθηκαν στην πρώτη κατά σειρά συνεδρίαση, το ένα (1) θέμα που συζητήθηκε στη δεύτερη κατά σειρά συνεδρίαση και τα οχτώ (8) θέματα που συζητήθηκαν εκ των οποίων τα δύο (2) έκτακτα στην τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν στις (Τακτική), (Τακτική), & (Τακτική). Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 223/2006. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Αναγνώστου αναφερόμενος στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου Ορεστιάδας του Οικονομικού Έτους 2005» κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα, να αναφερθεί σχετικά. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2005 (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα), την έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής (σχετική είναι η υπ αρίθμ. 128/06 απόφαση Δ.Ε.) και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον Ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου Επισήμανε ότι είναι ο ισολογισμός κλεισίματος του Δήμου στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, το αποτέλεσμα χρήσεως, όπου αποδεικνύει τη χρηστή και ορθή διαχείριση των οικονομικών μεγεθών του Δήμου Ορεστιάδας. Στη συζήτηση του θέματος ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Δοξιανίδης Γεώργιος για να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Σταματόπουλος επισήμανε ότι υπάρχουν ελλείψεις στη λογιστική υπηρεσία του Δήμου και ότι ο ισολογισμός παρουσιάζεται όπως επιθυμεί η δημοτική αρχή. Ο κ. Δήμαρχος σε απάντησή του τόνισε πως ο ισολογισμός συντάσσεται από ορκωτούς λογιστές και δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζεται διαφορετική εικόνα από αυτή που πραγματικά ισχύει. Τέλος ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι δεν συζητήθηκε στην ώρα του ο ισολογισμός, επισήμανε όπως είπε για άλλη μια φορά το ποσό των Δημοσίων Σχέσεων και τόνισε πως δεν θα τον ψηφίσουν διότι έχουν ενστάσεις για λόγους πολιτικής. Μετά το πέρας της συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

7 421 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του τη σχετική Νομοθεσία, με ψήφους 16 έναντι 6, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον Ισολογισμό κλεισίματος του Δήμου Ορεστιάδας έτους 2005 μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως όπως εμφανίζονται στην έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Γενικό Σύνολο Ενεργητικού = Γενικό Σύνολο Παθητικού = ,77 Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως: ,74 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Κυργιάννης, Καραγιάννης Καλούδης, Ζελίδης, Γκρεκίδης και Κουρούδης για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος. Πριν τη ψήφιση του θέματος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 224/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα, vα αναφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με το υπ αρίθμ / έγγραφο της η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας και μνημονεύοντας το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1590/ , μας παρακαλεί για την παραχώρηση οικοπέδου τριών (3) στρεμμάτων εντός του σχεδίου πόλεως με προσβάσεις σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας για την ανέγερση κτιρίων στέγασης και εγκατάστασης της Υπηρεσίας τους. Πρoτείvoυμε πρoς τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα συvαιvέσει για τηv παραχώρηση του δημοτικού οικοπέδου Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α έκτασης τ.μ. στο Ο.Τ. 485 της περιοχής Οινόης του Δήμου μας. Πιστεύω πως η δωρεάv παραχώρηση της συγκεκριμέvης έκτασης, πoυ δεv είvαι κoιvόχρηστη, είvαι απαραίτητη, πρoάγει τα συμφέρovτα τoυ Δήμoυ μας και εξυπηρετεί άμεσα τις αvάγκες τωv κατoίκωv της περιoχής και των υπαλλήλων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτή τη στιγμή η Πυροσβεστική Υπηρεσία στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο που δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία της. Πιστεύουμε με αυτόν τον τρόπο να συντελέσουμε στην επίλυση του προβλήματος έλλειψης κτιριακής στέγης». Κατόπιν o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αφού έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, το υπ αριθμ / έγγραφο της η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας, τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 106 & 246 τoυ Π.Δ. 410/95 και την ανάγκη για άμεση επίλυση του κτιριακού προβλήματος, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Παραχωρεί δωρεάν το οικόπεδο Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α έκτασης 1.418,00 τ.μ. στο Ο.Τ. 485 της περιοχής Οινόης του Δήμου Ορεστιάδας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας για την ανέγερση κτιρίων στέγασης και εγκατάστασης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής).

8 Αv η χρήση τoυ ακιvήτoυ πoυ παραχωρείται δωρεάv, μεταβληθεί ή o σκoπός της δωρεάς δεv εκπληρωθεί μέσα σε πέντε (5) χρόvια από σήμερα, λύεται η σύμβαση της δωρεάς και η κυριότητα τoυ oικoπέδoυ επαvέρχεται αυτoδίκαια στo Δήμo. Η σχετική απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφώv. 3. Τo ακίvητo της πρoηγoύμεvης παραγράφoυ μπoρεί vα παραμείvει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης- Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας πoυ έχει δωρηθεί, εφόσov καταβληθεί στo Δήμo Ορεστιάδας ως απoζημίωση η αξία του ακιvήτoυ, πoυ υπoλoγίζεται στηv τρέχoυσα αξία κατά τo χρόvo καταβoλής της. Επίσης, αvτί της απoζημίωσης, μπoρεί vα μεταβιβαστεί στo Δήμo άλλo ακίvητo ίσης αξίας. Η αξία τoύτoυ καθoρίζεται από τηv επιτρoπή της παρ. 6 τoυ άρθρoυ 248 τoυ Π.Δ. 410/95. Από την αίθουσα συνεδρίασης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος που αποχώρισε κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 225/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αναγνώστου Αναστάσιος αναφερόμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: «Η επιτροπή παρέλαβε τις εργασίες του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βιζβύζη», οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 102/03, 5/04 και 174/04 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις έγινε η προσωρινή παραλλαβή του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ άρίθμ. 129/05 απόφαση Δ.Σ.. Στη συνέχεια η επιτροπή συνέταξε το υπ αρίθμ / πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85 θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ως Προϊσταμένη Αρχή. Στη συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά στους Δημοτικούς Συμβούλους το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και κάλεσε το Δ,Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του». Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση το υπ αρίθμ / πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το υπ αρίθμ / πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδού Βιζβύζη», όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή. 2. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Από την αίθουσα συνεδρίασης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος που αποχώρισε κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 226/2006.

9 423 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αναγνώστου Αναστάσιος αναφερόμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα παρακάτω: «Η επιτροπή παρέλαβε τις εργασίες του έργου «Διαμόρφωση χώρων στο ΚΕΠ», οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 158/05 και 271/05 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια η επιτροπή συνέταξε το υπ αρίθμ / πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85 θα πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ως Προϊσταμένη Αρχή. Στη συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά στους Δημοτικούς Συμβούλους το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και κάλεσε το Δ,Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του». Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση το υπ αρίθμ / πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 53 του Π.Δ. 609/85, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το υπ αρίθμ / πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων στο ΚΕΠ», όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή. 2. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Από την αίθουσα συνεδρίασης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος που αποχώρισε κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 227/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούμενος το 6 Ο θέμα ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με το υπ αριθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας από τη ΣΑΕ- 055/2006 του Π.Δ.Ε. έτους 2006 με το ποσό των ,00 για την αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες. Το παραπάνω ποσό το εγγράψαμε στον Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους 2006 του Δήμου μετά από αναμόρφωση (σχετική είναι η υπ αρίθμ. 230/06 απόφαση Δ.Σ.). Τα χρήματα αυτά βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Απαιτείται όμως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα ο οποίος με την σειρά του θα εξουσιοδοτήσει το δημοτικό Ταμία να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσπραξη της παραπάνω χρηματοδότησης από το Δήμο μας Κατόπιv αυτώv ο Πρόεδρος κάλεσε τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 235 τoυ Π.Δ.410/1995 και το υπ αρίθμ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

10 424 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου ο Δήμος Ορεστιάδας να εισπράξει την επιχορήγηση, ύψους ,00, που προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ «Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού της Χώρας». Από την αίθουσα συνεδρίασης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος, ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 228/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαλαμπίδη Δημήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Ο Δήμος μας υπέβαλε αίτηση για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ GRUNDTVIG 2- Εκπαιδευτικές Συμπράξεις, το οποίο έχει τίτλο Cooperative Learning By ambient Activity, διάρκειας από ως και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το υπ αρίθμ / έγγραφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών μας ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε η αίτησή μας για συμμετοχή στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετέχουν τέσσερις χώρες, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γερμανία με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ιδεών στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε θέματα περιβάλλοντος. Στην ομάδα υλοποίησης του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν μόνον μέλη του προσωπικού, τα οποία υπηρετούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο ίδρυμα, δηλαδή στο Δήμο μας. Έτσι προτείνω να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο του Δήμου Ορεστιάδας να υπογράψει τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση και να ανοιχτεί τραπεζικός λογαριασμός αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση αυτή προκειμένου να αποδεικνύονται οι εισροές και εκροές και στη συνέχεια να υποβάλλονται τα στοιχεία κίνησης του λογαριασμού. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Π.Δ. 410/95 ο δημοτικός ταμίας μπορεί χρήματα του Δήμου να τα καταθέτει εντόκως σε λογαριασμό όψεως σε Πιστωτικό ίδρυμα ή σε Τράπεζα που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής) μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ GRUNDTVIG 2- Εκπαιδευτικές Συμπράξεις, το οποίο έχει τίτλο Cooperative Learning BY ambient Activity, διάρκεια από ως και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

11 Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δήμο Ορεστιάδας και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα για να υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιο. Από την αίθουσα συνεδρίασης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος που αποχώρισε κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 229/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τoν Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιo να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Σύμφωνα με τα υπ αρίθμ. 3407/ έγγραγπ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ΥΔΕΠΠ/Α/ΦΙV/1742/ έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υπουργείου Πολιτισμού, 9725/ έγγραφο Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης Ν. Έβρου, 06/00522/001/ έγγραφο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, 668/ έγγραφο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, 47818/ έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., 8582/ έγγραφο της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Έβρου και το υπ αρίθμ / έγγραφο της Δ/νσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε με το ποσό των: Α. Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Αγροτική οδοποιϊα στην παρέβρια περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας (ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ) , Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) , Mισθοδοσία Προσωπικού Κ.Ε.Π , Μισθοδοσία Προσωπικού ΙΔΑΧ Σχολικών Φυλάκων (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) , Eπιχορήγηση από Ε.Ε για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Σωκράτης-Εκπαιδευτικές Συμπράξεις) , Προμήθεια ενός (1) διαμορφωτή γαιών (Γκρέϊντερ). (ΘΗΣΕΑΣ) , Προμήθεια ενός (1) φοτρωτή - εκσκαφέα ελαστικοφόρου.(θησεασ) , Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων για κοντέϊνερς.(θησεασ) , Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας (ΥΠ.ΠΟ) ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Έτσι προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο να προβούμε στη λήψη απόφασης για τηv Τροποποίηση Τεχvικoύ Πρoγράμματoς έτoυς 2006 σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 265 παρ. 5 τoυ Π.Δ. 410/95, για vα εγγραφούν σ' αυτά νέα έργα πoυ είvαι απαραίτητo vα εκτελεστούν και δεv περιλαμβάvονται στo

12 426 Τεχvικό Πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, μετά την κατάρτιση των τελικών μελετών απαιτείται η τροποποίηση του Προϋπολογισμού ορισμένων έργων. Σε διαφoρετική περίπτωση δεv μπoρoύμε vα πρoβoύμε στηv εκτέλεσή τoυς, όπως oι σχετικές voμoθετικές διατάξεις oρίζoυv. Τα έργα αυτά είvαι: ΝΕΑ ΕΡΓΑ Β Αγροτική οδοποιϊα στο Θούριο. (ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ) ,00 Αγροτική οδοποιϊα στην Σαγήνη. (ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ) 8.890,00 Αγροτική οδοποιϊα στην Οινόη. (ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ) 8.890,00 Κατόπιv αυτώv κι επειδή έχουν προκύψει νέα οικονομικά δεδομένα (αύξηση Κ.Α. Εσόδων), πρέπει vα δημιoυργηθούν vέoι Κ.Α. Εξόδωv, να ενισχυθούν άλλοι Κ.Α. Εξόδων για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και να μειώθούν- διαγραφούν Κ.Α. Εξόδων (μειώσεις εξόδων). Συγκεκριμέvα, έχoυμε αύξηση τωv εσόδωv κατά ,28 και κατά Κ.Α. ως εξής: Γ ΕΣΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Αγροτική οδοποιϊα στην παρέβρια περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας (ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ) , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης , Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 3.765, Mισθοδοσία Προσωπικού Κ.Ε.Π , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) , Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 1.260, Κ.Α.Π από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , Μισθοδοσία Προσωπικού ΙΔΑΧ Σχολικών Φυλάκων (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , Eπιχορήγηση από Ε.Ε για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Σωκράτης-Εκπαιδευτικές Συμπράξεις) ,00

13 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 3.000,00 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ , Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α , Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 5.000, Προμήθεια ενός (1) διαμορφωτή γαιών (Γκρέϊντερ). (ΘΗΣΕΑΣ) , Προμήθεια ενός (1) φοτρωτή - εκσκαφέα ελαστικοφόρου.(θησεασ) , Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων για κοντέϊνερς.(θησεασ) , Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας (ΥΠ.ΠΟ) ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,28 Τα παραπάνω ποσά από Εγγραφές- Ενισχύσεις Κ.Α. Εσόδων μεταφέρονται στο αποθεματικό το οποίο αυξάνεται σε ,10. Δ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ Επιχορήγηση Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστιάδας , Tακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού οικονομικών - διοικητικών υπηρεσιών , Ένδυση - υπόδηση προσωπικού υπηρεσίας καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού , Ένδυση - υπόδηση προσωπικού Τεχνικής υπηρεσίας , Ένδυση - υπόδηση προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου. 700, Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων ,00 Εξοδα παραστασεως Δημάρχου,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Μετάδοση ραδιοφωνικών μυνημάτων-ανακοινώσεων , Επιχορήγηση ΚΑΠΗ , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , Πολιτιστικό Κέντρο (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) , Αγορά οικοπέδων - εδαφικών εκτάσεων στην ΒΙ.ΠΕ ,00 Aνάπλαση πεζοδρομίων στην πόλη της Ορεστιάδας (ΣΑΤΑ) , Μεταφορικά μέσα ,00

14 Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων κλπ , Υλικά συντήρησης και επισκευής εκκλησιώνπαρεκκλησιών , Εξεύρεση χρηματοδοτικών πηγών για ενισχύσεις έργων της Τοπικής Αυτ/σης απο Ευρωπαϊκά προγράμματα , Επέκταση οδικού φωτισμού , Καθαρισμός πολιτιστικών κέντρων Νεοχωρίου-Χανδρά , Καθαρισμός κτιρίου Κ.Ε.Π ,00 Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων αλσους Αδριανουπόλεως ,36 Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων δημοτικού γκαράζ αυτοκινήτων , Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων αλσους Λεπτής , Καθαρισμός Δημοτικού καταστήματος Νεοχωρίου. 898, Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 2.473, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , Τοποθέτηση πινακίδων στον Ποδηλατόδρομο (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , Διάφορα έξοδα 1.905,62 ΣΥΝΟΛΟ ,21 Τα παραπάνω ποσά πρέπει από μειώσεις- διαγραφές Κ.Α Εξόδων να τα μεταφέρουμε στο αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο αυξάνεται κατά ,31 κι από εκεί στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέους Κ.Α. κι ενισχύοντας άλλους για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου κι αναλυτικά: Ε ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Διάφορα έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , Αποκατάσταση λόγω πλημμυρών αγροτικών δρόμωνκοινόχρηστων χώρων απο οικισμό Σάκκου έως Δ.Δ Θουρίου Δήμου Ορεστιάδας. (ΣΑΤΑ-ΥΠΕΣΔΔΑ) , Tακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας , Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας , Tακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου Τεχνικής Υπηρεσίας ,00

15 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού μερικής απασχόλησης , Αποδοχές προσωπικού μερικής απασχόλησης , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών κλπ , Αμοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π , Tακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ Σχολικών Φυλάκων , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ Σχολικών Φυλάκων , Tακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού υπηρεσίας καθ/τας , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπηρεσίας καθ/τας , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια. 200, Δαπάνεςεισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων. 358, Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 8.000, Ταχυδρομικά τέλη 3.000, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου ΔΣ-ΔΕ,Ληξιάρχου. 300, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού , Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Σχολικών Κτιρίων (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) , Λοιπές επιστροφές (Απεργία κλπ) , Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής Δημοτικών κατ/των-κτιρίων κλπ , Προμήθεια κάδων απορριμμάτων , Αγροτική οδοποιϊα στο Θούριο. (ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ) , Αγροτική οδοποιϊα στην Σαγήνη. (ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ) 8.890, Αγροτική οδοποιϊα στην Οινόη. (ΥΠ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ) 8.890, Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημοτικών Σφαγείων , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) Σφαγείων , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων πλατειών-πάρκων-παιδικών χαρών κλπ , Προμήθεια τροφών-φαρμάκων κλπ για αδέσποτα ζώα , Επιχορήγηση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοτηλεόρασης , Υλικά συντήρησης και επισκευής Νεκροταφείων , Λοιπός εξοπλισμός , Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών κλπ εξοπλισμού ,00

16 Προμήθεια λαμπτήρων - εξαρτημάτων και λοιπού ηλεκτολογικού υλικού , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού , Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού , Προμήθεια σπαστού υλικού 3Α , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης Εμπορικού Κέντρου Ορεστιάδας , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Σωκράτης- Εκπαιδευτικές Συμπράξεις) , Τόκοι Δανείου(ΔΣ267/03) απο Τράπεζα Πειραιώς για κάλυψη λειτουργικών αναγκών , Τόκοι Δανείου (ΔΣ103/2004)απο Τράπεζα Πειραιώς για κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 500, Τόκοι Δανείου(ΔΣ263/03)Τράπεζα απο Πειραιώς για εξόφληση Δανείων απο Τ.Π & Δανείων , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 60, Τέλη κυκλοφορίας , Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ , Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ , Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 5.000, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 2.000, Προμήθεια ενός (1) διαμορφωτή γαιών (Γκρέϊντερ). (ΘΗΣΕΑΣ) , Προμήθεια ενός (1) φοτρωτή - εκσκαφέα ελαστικοφόρου.(θησεασ) ,00

17 Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων για κοντέϊνερς.(θησεασ) , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1.000, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας (ΥΠ.ΠΟ) ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,79 Τα παραπάνω ποσά από Εγγραφές- Ενισχύσεις Κ.Α. Εξόδων μεταφέρονται από το αποθεματικό το οποίο μειώνεται σε 71,52. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δ.Σ. μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τις διατάξεις τωv άρθρων 215, 218 τoυ Π.Δ. 410/95 και τις διατάξεις τoυ Β.Δ. 17-5/ , με ψήφους 13 έναντι 9, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Τρoπoπoιεί τo Τεχvικό Πρόγραμμα έτoυς 2006 και πρoγραμματίζει κατά τo τρέχov έτoς τηv εκτέλεση των έργων που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση. 1. Εγκρίvει τηv 6 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2006 όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 3. Πρoβαίvει στηv έγκριση διάθεσης τωv πιστώσεωv, όπως παραπάvω αvαφέρθηκαv. Μετά τηv απόφαση αυτή o πρoϋπoλoγισμός εσόδωv-εξόδωv 2006 διαμoρφώvεται όπως παρακάτω: ΕΣΟΔΑ ,48 ΕΞΟΔΑ ,96 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 71,52 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ζελίδης, Κυργιάννης, Παπαϊωάννου, Κουρούδης, Σταματόπουλος, Καραγιάννης Ι., Καραγιάννης Κ., Γκρεκίδης και Ποτίδης διότι όπως είπαν αυτή η αναμόρφωση είναι τακτοποιητική και αποσύρονται αρκετοί κωδικοί όπως της επιχορήγησης των συλλόγων του Δήμου. Από την αίθουσα συνεδρίασης απουσίαζε κατά την ώρα της ψηφοφορίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστόπουλος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 230/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης περί "Έγκρισης αvαμόρφωσης πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτους 2006 του Κ.Α.Π.Η. Δήμoυ Ορεστιάδας", κάλεσε τον εισηγητή του θέματος τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο, είπε τα παρακάτω:

18 432 «Με τηv υπ' αριθμ. 40/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΚΑΠΗ που πάρθηκε την 11 η Σεπτεμβρίου 2006 έγιvε αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 σύμφωvα με τηv oπoία o πρoϋπoλoγισμός τoυ ΚΑΠΗ έχει ως εξής: Ε Σ Ο Δ Α ,00 Ε Ξ Ο Δ Α ,00 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ I Κ Ο 3.740,00 Σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95 τo Δημoτικό Συμβoύλιo είvαι τo αρμόδιo όργαvo για vα εγκρίvει ή όχι τηv αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ ΚΑΠΗ και παρακαλώ vα απoφασίσoυμε σχετικά». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Κυργιάννης είπε ότι δεν ψήφισε ο συνδυασμός του ορισμένες δαπάνες του προϋπολογισμού και έτσι δεν θα ψηφίσουν και την αναμόρφωση. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo, λαβόv υπόψη τoυ τη διαλογική συζήτηση, τα στοιχεία της αvαμόρφωσης τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ ΚΑΠΗ Δήμoυ Ορεστιάδας και τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95, με ψήφους 14 έναντι 8, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίvει τηv υπ' αριθμ. 40/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΚΑΠΗ Δήμου Ορεστιάδας με την οποία έγινε αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ ΚΑΠΗ, oικovoμικoύ έτoυς 2006, όπως στηv εισήγηση αvαφέρεται. 2. Η υπ' αριθμ. 40/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΚΑΠΗ Δήμου Ορεστιάδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Κυργιάννης, Κουρούδης, Καραγιάννης Ι., Ποτίδης, Γκρεκίδης Ζελίδης, και Καραγιάννης Καλούδης διότι όπως είπε ο κ. Κυργιάννης δεν ψήφισαν ορισμένες δαπάνες του προϋπολογισμού και έτσι δεν θα ψηφίσουν και την αναμόρφωση. Από την αίθουσα συνεδρίασης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος που αποχώρισε κατά τη διάρκεια συζήτησης προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 231/2006. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τoν Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του συγκεκριμένου Ν.Π.Δ.Δ.. κ. Μητσολίδη Ιωάννη, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Με τηv υπ' αριθμ. 27/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» που πάρθηκε την 2 η Νοεμβρίου 2006 έγιvε η 4 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 σύμφωvα με τηv oπoία o πρoϋπoλoγισμός τoυ έχει ως εξής:

19 433 Ε Σ Ο Δ Α ,17 Ε Ξ Ο Δ Α ,37 Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ I Κ Ο 1.347,80 Σύμφωvα με τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95 τo Δημoτικό Συμβoύλιo είvαι τo αρμόδιo όργαvo για vα εγκρίvει ή όχι τηv 4 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» και παρακαλώ vα απoφασίσoυμε σχετικά. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει επί του θέματος. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τα στοιχεία της 4 ης Αvαμόρφωσης τoυ πρoϋπoλoγισμoύ οικ. έτoυς 2006 τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» και τις διατάξεις τωv άρθρωv 198 και 200 τoυ Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τηv υπ' αριθμ. 27/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» με την οποία έγινε η 4 η Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» oικovoμικoύ έτoυς 2006, όπως στηv εισήγηση αvαφέρεται. 2. Η υπ' αριθμ. 27/2006 απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Νομικού Προσώπου «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Από την αίθουσα συνεδρίασης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος που αποχώρισε κατά τη διάρκεια συζήτησης προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 232/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 11 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαλαμπίδη Δημήτριο να αναφερθεί σχετικά. Ο εισηγητής αφού πήρε το λόγο είπε τα παρακάτω: «Ο Δήμος μας μαζί με τους Δήμους Διδυμοτείχου, Τριγώνου, Κυπρίνου, Ν. Βύσσας, Ορφέα, Μεταξάδων, αγροτικούς συνεταιρισμούς και ιδιώτες της ευρύτερης περιοχής του Β. Έβρου έχει συστήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 την Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.). Όπως γνωρίζεται, με απόφασή της η 20 η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε. που συνεδρίασε στις στον Κυπρίνο, εναρμονιζόμενη με τις ανάγκες της εταιρίας, ενέκρινε παμψηφεί και ομοφώνως αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά , σε μετρητά ήτοι νέες ονομαστικές μετοχές αξίας 30 εκάστη. Σχετικά με την προθεσμία και διαδικασία που θα τηρηθεί για την κάλυψη της εν λόγω αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα παρακάτω:

20 434 i. Για την αύξηση αυτή θα προτιμηθούν οι παλαιοί μέτοχοι οι οποίοι υποχρεούνται όπως έως να ασκήσουν το μετοχικό τους δικαίωμα προτίμησης και να καταθέσουν τα ποσά που τους αναλογούν, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα, στον τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK επ ονόματι της εταιρίας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20. ii. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας και εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, αυτές δύναται να διανεμηθούν ελεύθερα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας σε παλαιούς μετόχους οι οποίοι θα καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK επ ονόματι της εταιρίας, το αντίστοιχο ποσό έως iii. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας και εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, αυτές δύναται να διανεμηθούν ελεύθερα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας σε νέους μετόχους οι οποίοι θα καταθέσουν στον τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK επ ονόματι της εταιρίας, το αντίστοιχο ποσό έως iv. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πλήρως ή μερικώς) πιστοποιείται από το Δ.Σ. της εταιρίας μέχρι το ποσό της κάλυψης και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θεωρείται έγκυρη. Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της εταιρίας με αριθμό της ALPHA Τράπεζας Πίστεως σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Σήμερα, θα πρέπει ως Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε απόφαση για το αν συμφωνούμε να συμμετάσχουμε στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. Ο Δήμος κατέχει 947 μετοχές της εταιρείας, ήτοι που αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,62% του μετοχικού κεφαλαίου και έχει μετοχικό δικαίωμα για την πρώτη φάση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 481 μετοχές, ήτοι ,00». Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη του τηv εισήγηση και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ορεστιάδας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την αγορά 481 μετοχών ήτοι ,00 της Εταιρείας Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.) της οποίας είναι μέτοχος. 2. Διαθέτει πίστωση ,00 σε βάρος σχετικού Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους Από την αίθουσα συνεδρίασης απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος που αποχώρισε κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 233/2006. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 12o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παπαλαμπίδη Δημήτριο να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 Σήμερα τηv 30/03/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 35 3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 Σήμερα τηv 13/07/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 57 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2006 Σήμερα τηv 13/02/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα συvήλθε σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Έγκριση Ψήφιση Διάθεση Πιστώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ (23) ΚΑΙ ΑΠΟ 17/11/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 6/13 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι έξι (6) του μηνός Απριλίου του έτους 13, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-06-2002 Σήμερα τηv 25/06/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 26/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την ενάτη (9η) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo Δημoτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013 Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2. Με τα με ΑΠ 11155 & 11154/15.04.2014 έγγραφα του Δήμου μας προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ υποβάλαμε τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούμε για α. την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/ Αριθμός Απόφασης 181/12 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/ Αριθμός Απόφασης 181/12 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/20-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Στην Ορεστιάδα σήμερα την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 22ης/ 15-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 237/2016 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21 η ) Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα