περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Σκοπός του Προγράμματος Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης..."

Transcript

1 1

2 2

3 1. Εισαγωγή Σκοπός του Προγράμματος Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης Προαπαιτούμενα Δομή και Τρόπος Παρουσίασης Μαθημάτων Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος Επιστημονικό Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολόγησης Λοιπές υποχρεώσεις εκπαιδευομένων Προϋποθέσεις - Όροι Συγγραφείς του Εκπαιδευτικού Υλικού Πως Διαμορφώνεται η Ύλη του Προγράμματος Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ σας καλωσορίζουν στο Πρόγραμμα Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Η διεύρυνση των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων οδήγησαν στο σχεδιασμό νέων και πρωτοποριακών εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κατάρτισης στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της τραπεζικής, της διοίκησης, των επενδύσεων, της λογιστικής και της ελεγκτικής. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων στηρίχτηκε κυρίως: στην εμπειρία του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ και του Ε.Κ.Π.Α. από την οργάνωση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Εξειδίκευσης και Συνεχούς Εκπαίδευσης που σκοπεύουν στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της κοινωνίας για μάθηση και Επαγγελματική Κατάρτιση, στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στη μακρόχρονη πρακτική εμπειρία και εξειδίκευση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Υψηλόβαθμων Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή των Ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για το εκπαιδευτικό αντικείμενο Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμες, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά» σχεδιάστηκε βάσει των προδιαγραφών των διεθνών επαγγελματικών τίτλων CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) και ACCA (Association of Chartered Certified.Accountants). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αποκτήσετε γνώσεις στη διοικητική λογιστική, την ελεγκτική, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους: υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση ώστε με το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας να έχουν περισσότερη επαγγελματική εμπειρία και να μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη διοίκηση των οργανισμών στους οποίους εργάζονται ή επρόκειτο να εργαστούν δυνατότητα εκμάθησης χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής από το ΙΕΣΟΕΛ, τον πιο αρμόδιο φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ευρεία και εκτεταμένη αγορά εργασίας σε τομείς που διαπραγματεύεται αυτό το πρόγραμμα. Θα είστε σε θέση να εργαστείτε τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε τομείς όπως η λογιστική και ο έλεγχος. 4

5 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία (τόσο στον Τύπο, όσο και στο Διαδίκτυο), όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο από τα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση του Professional Certificate. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθούν αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια επιλογής υποψηφίων. Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Βαθμός πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπρόσθετές γνώσεις και ικανότητες (γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια, εργασιακή εμπειρία) Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας upovoli.htm. Η αποδοχή ή η απόρριψή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 4. ADVANCED PROFESSIONAL CERTIFICATE Η επιτυχής ολοκλήρωση των οκτώ (8) μαθημάτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Advanced Professional Certificate στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά». Παρακάτω, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων. 5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι ένα (1) Ακαδημαϊκό έτος, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας εκτιμάται στις 303 ώρες, εκ των οποίων οι 178 ώρες πραγματοποιούνται με δια ζώσης διδασκαλία ή με την τεχνολογία live streaming (παρέχεται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες που διαμένουν εκτός Αττικής). Η οργάνωση της δομής του προγράμματος βασίζεται σε επίπεδο διδακτικών ενοτήτων. Η εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου διδασκαλίας στα μαθήματα που διεξάγονται εξ αποστάσεως, αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προκύπτει δε, από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού, επί την αναγωγή των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του σε ώρες δια ζώσης διάλεξης (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του), ανά διδακτική ενότητα. Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου, υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων. Η δια ζώσης διδασκαλία, πραγματοποιείται στην Αθήνα, σε αίθουσες του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με πρακτική γνώση και εμπειρία. Στους εκπαιδευόμενους που διαμένουν εκτός Αττικής παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των δια ζώσης μαθημάτων με τη χρήση της τεχνολογίας «σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (live streaming)». Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 1950 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα. Το δια ζώσης μέρος του προγράμματος δύναται να επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%) 5

6 6. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Κατοχή προσωπικού Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών Δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων που πραγματοποιούνται με δια ζώσης διδασκαλία στην Αθήνα. Για τους εκπαιδευόμενους που διαμένουν εκτός Αττικής και θα παρακολουθήσουν τα δια ζώσης μαθήματα με την χρήση της τεχνολογίας live streaming απαιτούνται τα παρακάτω: Οι χρήστες χρειάζονται ένα web browser ικανό να εκτελεί Flash Για να ελέγξετε την έκδοση του flash, επισκεφθείτε την σελίδα ελέγχου Flash της Adobe. Για τους χρήστες Mac OS X 10.6, η Apple σταμάτησε την ενημέρωση Flash. Για όσους χρήστες Mac διαθέτουν μια out-of-date έκδοση του Flash (η πλατφόρμα θα ελέγχει την έκδοση του flash), μπορούν να αναβαθμίσουν με την επίσκεψη της σελίδας get Flash player της Adobe. Οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν οποιαδήποτε DSL σύνδεση στο Internet. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προτείνεται επεξεργαστής dual-core CPU με τουλάχιστον 2G μνήμη. Για Mac, σας προτείνεται κάθε Mac με Mac OS X λειτουργικό σύστημα. Η χρήση μικροφώνου και web camera είναι προαιρετική. Υποχρεωτική είναι η χρήση ηχείων. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ανεπιφύλακτα να κάνετε εισαγωγή στην δοκιμαστική πλατφόρμα σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο Demo. Αποδεχτείτε την πρόσβαση σε ήχο και εικόνα που θα σας ζητηθεί. Εάν η είσοδός είναι επιτυχής τότε υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του δια ζώσης μαθήματος μέσω live streaming 7. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος αφορά στα κύρια σημεία της θεωρίας και είναι εμπλουτισμένο κυρίως με τα εξής: παραδείγματα λυμένες ασκήσεις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα πρόσθετη βιβλιογραφία Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των μαθημάτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας. Παράλληλα, η δομή των μαθημάτων είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να: καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του, προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό, επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του, εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών. 6

7 8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διδασκαλία στο πρόγραμμα «Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά» διεξάγεται κατά 42% μέσω του διαδικτύου (ασύγχρονη εκπαίδευση) και κατά 58% μέσω δια ζώσης διδασκαλίας ή live streaming (σύγχρονη εκπαίδευση). Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου (ασύγχρονη εκπαίδευση), διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις, όπως: Το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων tests, Ο Οδηγός Μελέτης ανά Διδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της οργάνωσης της μελέτης του εκπαιδευόμενου, Η Τελική Εργασία η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος (εφόσον το απαιτεί η φύση του μαθήματος) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε e-learning διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα, το οποίο διεξάγεται μέσω διαδικτύου) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ε νσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα και τις ασκήσεις αξιολόγησης. Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό, στα μαθήματα που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του. Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που πραγματοποιούνται μέσω δια ζώσης διδασκαλίας, προσφέρεται με βιβλία και σημειώσεις που δίδονται στους εκπαιδευόμενους, και καλύπτουν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η ύλη του μαθήματος διδάσκεται από τους εκπαιδευτές στις αίθουσές μας και εξετάζεται με γραπτές εξετάσεις στην Αθήνα, μόλις ολοκληρωθούν οι παραδόσεις του εκάστοτε μαθήματος. Στους εκπαιδευόμενους που διαμένουν εκτός Αττικής παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των δια ζώσης μαθημάτων με τη χρήση της τεχνολογίας «σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (live streaming)». Οι συμμετέχοντες με τη χρήση προσωπικών κωδικών μπορούν να εισέρχονται και να παρακολουθούν τα δια ζώσης μαθήματα, εξ αποστάσεως, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας. Το live streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα από την αίθουσα που διεξάγεται το δια ζώσης μάθημα. Μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς είτε φωνητικά, είτε γραπτά (μέσω μηνυμάτων υποστηριζόμενο από το σύστημα). Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ακολουθούν γραπτές εξετάσεις σε αίθουσες διδασκαλία του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με μελέτες περίπτωσης (case studies) ώστε να επιτυγχάνεται η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε δεδομένα επιχειρήσεων. 9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) Μέσω του ενσωματωμένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, ο εκπαιδευόμενος έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του προγράμματος, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που τον απασχολεί. 7

8 10. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε κάθε διδακτική ενότητα, που διεξάγεται μέσω διαδικτύου, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις αξιολόγησης και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος και εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού. Οι εξετάσεις στα μαθήματα, που διεξάγονται με δια ζώσης διδασκαλία, διενεργούνται με την ολοκλήρωση του μαθήματος και είναι γραπτές. Στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά από απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής ύστερα από αίτημα του υποψηφίου, η εξέταση μπορεί να γίνει προφορικά. Τα θέματα των εξετάσεων είναι κυρίως πρακτικά, ώστε να αποδεικνύεται από τις απαντήσεις σε αυτά ότι ο εξεταζόμενος κατέχει επαρκώς το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εξετάζεται. Η χορήγηση του Advanced Professional Certificate πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης αυτών, μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Για τα μαθήματα που πραγματοποιούνται μέσω δια ζώσης διδασκαλίας ή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (live streaming) ο εκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο (2) επαναληπτικές εξετάσεις, εντός δύο (2) εκπαιδευτικών κύκλων από τη λήξη του προγράμματος και σε ημερομηνίες που θα οριστούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τις εν λόγω ενότητες, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία. 11. ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΌΡΟΙ 1. Χορήγησης Πιστοποιητικού Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής: Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία αξιολόγησης προτεινόμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων Η διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου όπου ο μετέχων μπορεί να δει σύντομη περιγραφή των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη φόρμα ταξινόμησής τους, με βάση το βαθμό προτίμησης που τους αποδίδει. Στοχεύει δε, στη μελέτη και τον σχεδιασμό ενεργειών, προς την κατεύθυνση της κάλυψης πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Η διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου από τον εκπαιδευόμενο μετά την περάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης είναι αφενός η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διενέργεια της μαθησιακής διαδικασίας και αφορούν την εκπαιδευτική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, και αφετέρου στη μελέτη και το σχεδιασμό ενεργειών προς την κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης του Προγράμματος μέσω της ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων, καθώς και στη διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής αυτών, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 8

9 Αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες, το πιστοποιητικό σπουδών διατηρείται στο αρχείο της Γραμματείας, για εύλογο χρονικό διάστημα και μέχρι την κάλυψη της εκκρεμότητας. 2. Διακοπή της Παρακολούθησης Ο εκπαιδευόμενος δύναται να διακόψει την παρακολούθηση του προγράμματος και να ζητήσει την οριστική του διαγραφή από αυτό με γραπτό αίτημά του προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της διακοπής του. Οι κωδικοί πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα απενεργοποιούνται μετά το σχετικό αίτημα. 3. Επιστροφή διδάκτρων Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του εκπαιδευόμενου από το πρόγραμμα, αυτός δύναται να αιτηθεί επιστροφή διδάκτρων εάν έχει προκαταβάλει δίδακτρα για διδακτικές ενότητες που δεν έχει παρακολουθήσει. Το αίτημά του θα πρέπει να σταλεί εγγράφως προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, η οποία θα του αποστείλει τη σχετική απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση παρακρατείται το ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί σε διδακτικές ενότητες που ο εκπαιδευόμενος έχει παρακολουθήσει και η διαφορά, εάν υπάρχει, επιστρέφεται. Σε κάθε περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης παρακρατείται τουλάχιστον το 50% της πρώτης δόσης των καταβεβλημένων διδάκτρων. 12. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι καταρτισμένο προσωπικό του ΙΕΣΟΕΛ και μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, οι οποίοι κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. 13. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων Διδακτική Ενότητα 1: Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη και η ανάλυση των επιπρόσθετων χρηματοροών στην επιχείρηση. Για καλύτερη κατανόηση εξετάζουμε περιπτώσεις επενδύσεων, μέσα από παραδείγματα, που σχετίζονται με το κεφάλαιο που διατίθεται στην επένδυση, αλλά δεν μπορεί να ανακτηθεί από αυτήν. Επιπλέον, σκοπός μας είναι να εισάγουμε στην έννοια του κόστους ευκαιρίας, χρηματοροές που αφορούν τις απαιτήσεις, τη δέσμευση πόρων, το κεφάλαιο κίνησης και το ρόλο τους στην αξιολόγηση των επενδύσεων. Στη συνέχεια, μελετάμε το ρόλο και τη σημαντικότητα του κεφαλαίου κίνησης για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Για την καλύτερη και πλήρη κατανόηση αυτών των εννοιών παραθέτουμε παραδείγματα και περιπτώσεις επενδύσεων. Μελετάμε λεπτομερώς το θέμα του προσδιορισμού των χρηματοδοτικών ροών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπ όψιν μας τους τόκους και τα χρεολύσια. Αρχικά, εισάγουμε την έννοια και το ρόλο των χρεολυσίων, παραθέτοντας περιπτώσεις για την ανάλυση και την αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων. Τέλος, εξετάζουμε περιπτώσεις επενδυτικών προγραμμάτων που συνδέονται με τη μίσθωση, αφού πρώτα μελετήσουμε το ρόλο της στον καθορισμό της αξιολόγησης μια επένδυσης. Διδακτική Ενότητα 2: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Η παρούσα διδακτική ενότητα παρουσιάζει τις έννοιες των εξαγορών και των συγχωνεύσεων με σκοπό να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις δύο αυτές έννοιες και τις βασικές τους κατηγοριοποιήσεις, καθώς και ποια είναι η εξέλιξή τους με το πέρασμα των χρόνων. 9

10 Διδακτική Ενότητα 3: Το Οικονομικό Περιβάλλον των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Στόχος της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση στοιχείων από τη διεθνή χρηματοοικονομική. Παρουσιάζονται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, ο τρόπος με τον οποίο προβαίνουν σε προϋπολογισμό των κεφαλαίων τους καθώς και οι αποφάσεις (επενδυτική, χρηματοδοτική, μερισματική πολιτική) που λαμβάνουν στη νέα αυτή πραγματικότητα. Διδακτική Ενότητα 4: Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην Επιχείρηση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος. Διδακτική Ενότητα 5: Σύνθεση Προσωπικού, Σχεδιασμός και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάλυση ορισμένων θεμάτων σχετικά με τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Ειδικότερα, προσεγγίζονται και αναλύονται συνοπτικά ορισμένες μέθοδοι και τεχνικές των οποίων η βασική επιδίωξη είναι η βελτίωση της επίδοσης προσωπικού και η παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης. Διδακτική Ενότητα 6: Ηγεσία και Διοίκηση: Μια Σχέση Αλληλεπίδρασης Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να συνδεθεί η ηγεσία με τη διοίκηση και να αναλυθεί η σημασία της ηγεσίας στα παραγόμενα αποτελέσματα και στην πορεία μιας εταιρίας. Τα στοιχεία της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας και έρευνας συνδυάζονται με σχετικές μελέτες περιπτώσεων. Επίσης, παρουσιάζονται τα σημεία εκείνα που διαφοροποιούν τον ηγέτη από τον μάνατζερ, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που στοιχειοθετούν τη διαχρονική πορεία ενός ηγέτη, αλλά και εκείνα που μπορεί να ανακάμψουν την εξελικτική του πορεία σύμφωνα με σχετικές έρευνες. Διδακτική Ενότητα 7: Πολιτική Αμοιβών & Απόδοση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας των ασκούμενων μισθολογικών πολιτικών για το ζήτημα της διαχείρισης και της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. Οι μισθοί, ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εργασιακής σχέσης και βασικό κίνητρο για το οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, με την έννοια της εξασφάλισης βιοπορισμού και απόκτησης κοινωνικής ταυτότητας, επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα της απόδοσης του προσωπικού. Στην παρούσα διδακτική ενότητα, αρχικά, αναφερόμαστε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιβάλλουν την επιλογή ενός συγκεκριμένου συστήματος αμοιβών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διάκριση ανάμεσα στα παραδοσιακά και στα μοντέρνα συστήματα αμοιβών, η οποία και προκύπτει από την έμφαση του σύγχρονου management στην επίτευξη στόχων βελτίωσης της απόδοσης. Στο τελευταίο μέρος της ενότητας εξετάζουμε τους παράγοντες επηρεασμού του ύψους των μισθών και τα πρότυπα διάρθρωσης τους σε επίπεδο επιχείρησης. Οι παράγοντες αυτοί προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Διδακτική Ενότητα 8: Διάρθρωση και Τρόποι Αμοιβής Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας των ασκούμενων μισθολογικών πολιτικών για το ζήτημα της διαχείρισης και της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. Στην παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζουμε τα πρότυπα διάρθρωσης και τους κυρίαρχους τρόπους κατανομής των αμοιβών σε επίπεδο επιχείρησης. Τέλος αναφερόμαστε στο εργαλείο της εκτίμησης των θέσεων εργασίας (job evaluation). Χρηματοοικονομική Διοίκηση Διδακτική Ενότητα 1: Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Στόχος της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης της οικονομικής λειτουργίας, η ανάλυση της στρατηγικής σημασίας της δημοσιονομικής διαχείρισης και η παρουσίαση του τρόπου που διεξάγεται ο οικονομικός σχεδιασμός. Στο τέλος της διδακτικής ενότητας θα αναλύσουμε τον τρόπο που διαχειρίζεται η εταιρεία τις ταμιακές ροές της, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζει τον προϋπολογισμό έργου και να ασκεί αποτελεσματικά τη διοίκηση. 10

11 Διδακτική Ενότητα 2: Αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Λογιστικής Ως συνέχεια της προηγούμενης διδακτικής ενότητας, θα ασχοληθούμε με τη Διοικητική Λογιστική και πως μέσω αυτής μπορούμε να μειώσουμε το κόστος και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα ενός έργου. Σχεδιασμός Marketing Διδακτική Ενότητα 1: Διοικητικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση της δομής και του τρόπου διεξαγωγής του διοικητικού στρατηγικού σχεδιασμού. Αποκτάτε γνώσεις που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης και σχεδιασμού του marketing, γίνεται ανάλυση-μέτρηση της αγοράς, αναλύεται η κερδοφορία, αναλύονται τα πέντε P του marketing και εκπαιδεύεστε στον τρόπο πραγματοποίησης της έρευνας αγοράς (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας). Διδακτική Ενότητα 2: Σχέδιο Μarketing Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η σύνθεση του σχεδίου marketing, η τμηματοποίηση της αγοράς, η τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά, η «φωνή» του πελάτη, το B2B marketing και ο τρόπος που διεξάγεται η συνεργασίας με τους πελάτες, καθώς και η σημασία της στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχεδίου marketing. Διδακτική Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Marketing Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ αποτελεί έναν νέο τομέα του γενικότερου πλαισίου του μάρκετινγκ με καινοτόμες εφαρμογές που ακολουθούν τις εξελίξεις αλλά και την ταχύτητα των αλλαγών και των αναγκών των σύγχρονων καταναλωτών. Στη συγκεκριμένη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες, τις ιδιαιτερότητές τους αλλά και τη σύνδεση τους με τον τομέα του μάρκετινγκ. Θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν θεωρητικά και πρακτικά τις αρχές μάρκετινγκ στο χώρο του διαδικτύου αλλά και θα διδαχθούν τη σημασία του στη διαμόρφωση της παγκόσμιας αγοράς. Θα ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού marketing αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή του. Διδακτική Ενότητα 4: Η Πρακτική του Ηλεκτρονικού Marketing Ως συνέχεια της προηγούμενης διδακτικής ενότητας θα ασχοληθούμε με την πρακτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού marketing. Θα μελετήσουμε περιπτώσεις ρεαλιστικές, τις οποίες θα αναλύσουμε διεξοδικά και μέσω αυτών θα είναι οι εκπαιδευόμενοι σε θέση να εφαρμόζουν τις αρχές του μάρκετινγκ στο χώρο του διαδικτύου. Διδακτική Ενότητα 5: Δίκτυο PERT Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιασθεί η μέθοδος PERT στη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου, καθώς και τα πλεονεκτήματά της που επικεντρώνονται κυρίως στο γεγονός ότι οι διάρκειες υλοποίησης των επιμέρους δραστηριοτήτων της δεν είναι απαραίτητα σταθεροί αριθμοί, αλλά στοχαστικές μεταβλητές που ακολουθούν την κατανομή βήτα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί πώς χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδος για τη διεξαγωγή ανάλυσης ενός έργου. Διδακτική Ενότητα 4: Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Έργου Στην ενότητα αυτή αναλύεται ο τρόπος που εκπονείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου με βάση τις διάρκειες των επιμέρους δραστηριοτήτων, ανάγοντάς τις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο έλεγχος της πορείας ενός έργου σημειώνοντας τους σταθμούς αναφοράς και τις κρίσιμες δραστηριότητες ή σχεδιάζοντας το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα. Τέλος η ανάλυση μας συνεχίζεται με το πως γίνεται η σχεδίαση ενός γραμμικού διαγράμματος GANTT που αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη βάση του χρονικού προγραμματισμού. Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Διδακτική Ενότητα 1: Διοικητική Λογιστική Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας θα επικεντρωθούμε στην έννοια, στον ορισμό και στους σκοπούς της Διοικητικής Λογιστικής, ενώ θα δούμε και τις διαφορές μεταξύ χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής και από πού λαμβάνει πληροφορίες η διοικητική λογιστική προκειμένου να συντάξει τις καταστάσεις που προσδιορίζουν τη δυναμική της επιχείρησης τόσο από πλευρά κόστους, όσο και μέσω της απόδοσης. 11

12 Διδακτική Ενότητα 2: Έννοια και Κατηγορίες Κόστους Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επικεντρωθούμε στην έννοια των όρων κόστος, έξοδα, δαπάνη και ανάλωση. Επίσης θα δούμε τις βασικές κατηγορίες και διακρίσεις του κόστους όπως είναι το ιστορικό, το προϋπολογιστικό, το πρότυπο, της αντικατάστασης, το διαφορικό, το οριακό, το υπολογιστικό, το ελέγξιμο, το αγορανομικό, το άμεσο, το έμμεσο, το σταθερό και το μεταβλητό. Τέλος θα διεισδύσουμε στη λογιστική παρακολούθηση των εξόδων στη γενική λογιστική. Διδακτική Ενότητα 3: Τα Επιμέρους Στοιχεία του Κόστους Στα πλαίσια της τρέχουσας ενότητας θα ασχοληθούμε με τα επιμέρους στοιχεία του κόστους. Πιο συγκεκριμένα τα επιμέρους στοιχεία προέρχονται μέσα από την επιπλέον ανάλυση των κατηγοριών κόστους και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις πρώτες ύλες, τα υλικά, τις αποδοχές και τα έξοδα προσωπικού, τις αποσβέσεις, τους τόκους των δανείων και λοιπά κοστολογήσιμα και μη έξοδα. Διδακτική Ενότητα 4: Λειτουργική και Κοστολογική Διάρθρωση της Επιχείρησης Στη συγκεκριμένη ενότητα θα ασχοληθούμε με τη λειτουργική και κοστολογική διάρθρωση της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθούμε στη διάκριση των λειτουργιών, διακρίνοντας τες σε λειτουργίες των αγορών, της παραγωγής, της διοίκησης, της έρευνας και ανάπτυξης, της διάθεσης και των οικονομικών. Τέλος θα δούμε πως οι λειτουργίες αναπτύσσονται περαιτέρω σε κέντρα κόστους. Διδακτική Ενότητα 5: Διαδικασίες Κοστολόγησης Στην εν λόγω ενότητα θα επικεντρωθούμε στις διαδικασίες κοστολόγησης. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας με την έννοια, τον ορισμό και τους σκοπούς της κοστολόγησης, το κόστος κατ είδος και προορισμό, τα κριτήρια μερισμού και καταλογισμού του κόστους, τη διαδικασία προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους, τον προσδιορισμό του κόστους των ενδιάμεσων και τελικών φορέων κόστους, τον προσδιορισμό του κόστους κατά φορέα ευθύνης και κατά κέντρο κόστους. Τέλος θα δούμε και θα αναλύσουμε την περίπτωση της ορθολογικής επιβάρυνσης του κόστους. Διδακτική Ενότητα 6: Τα Βασικά Συστήματα Κοστολόγησης Στην παρούσα ενότητα θα ασχοληθούμε ενδελεχώς με τα βασικά συστήματα κοστολόγησης. Θα δούμε τη διάκριση των κύριων συστημάτων κοστολόγησης σε κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής, κοστολόγηση μαζικής παραγωγής, κοστολόγηση συμπαραγωγών, υποπαραγωγών και υποπροϊόντων. Τέλος θα ασχοληθούμε με τις απώλειες βιομηχανοποίησης και πιο συγκεκριμένα με τα φθαρμένα προϊόντα, με τα ελαττωματικά προϊόντα, τα υπολείμματα και τη φύρα παραγωγής. Διδακτική Ενότητα 7: Πρότυπη Κοστολόγηση Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας θα επικεντρωθούμε στη φύση και στο σκοπό του πρότυπου κόστους, στα στοιχεία που συνθέτουν το πρότυπο κόστος και τη διαδικασία προσδιορισμού αυτού. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα ποσοτικά πρότυπα και τις πρότυπες τιμές οι οποίες και συμβάλλουν στη δημιουργία των ελαστικών προϋπολογισμών. Τέλος θα δούμε τα σημαντικότερα είδη αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος και τους λόγους που οφείλουν την ύπαρξη τους. Διδακτική Ενότητα 8: Άμεση ή Μεταβλητή οριακή κοστολόγηση Στα πλαίσια της τρέχουσας ενότητας θα διεισδύσουμε στην έννοια, στη φύση και στους σκοπούς της άμεσης ή μεταβλητής οριακής κοστολόγησης. Στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την άμεση ή μεταβλητή οριακή κοστολόγηση και θα τα διακρίνουμε στις κατάλληλες κατηγορίες προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η ενασχόληση με το αντικείμενο. Διδακτική Ενότητα 9: Νεκρό Σημείο Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας θα ασχοληθούμε με την έννοια και το σκοπό του νεκρού σημείου και του περιθωρίου ασφαλείας των πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε τη σύνδεση μεταξύ νεκρού σημείου και περιθωρίου ασφαλείας, ποια η σημασία και ο ρόλος τους στον υπολογισμό του κόστους, των εσόδων και της κερδοφορίας της επιχείρησης, ενώ θα δούμε και πως υπολογίζεται το νεκρό σημείο και το περιθώριο ασφάλειας με τη χρήση των κατάλληλων παραδειγμάτων. 12

13 Διδακτική Ενότητα 10: Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα Στην παρούσα ενότητα θα επικεντρωθούμε στην έννοια, στους σκοπούς και στη μεθοδολογία της κοστολόγησης κατά δραστηριότητα. Επίσης θα δούμε ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά σημεία της κοστολόγησης κατά δραστηριότητα, γνωστής και ως μέθοδος ABC (Asset Based Costing) η οποία αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο κοστολόγησης, ενώ θα δούμε και για ποιους λόγους η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται ως πιο αποτελεσματική μέθοδος κοστολόγησης από τις παραδοσιακές μεθόδους κοστολόγησης. Διδακτική Ενότητα 11: Πρόγραμμα Δράσεως Στα πλαίσια της εν λόγω ενότητας θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο του προγράμματος δράσεως και τους προϋπολογισμούς του προγράμματος δράσεως. Στη συνέχεια θα διακρίνουμε τους προϋπολογισμούς σε προϋπολογισμό πωλήσεων, σε προϋπολογισμό αγορών, σε προϋπολογισμό εξόδων κατ είδος και σε προϋπολογισμό ταμιακής ρευστότητας. Τέλος θα δούμε ποια η συνεισφορά των επιμέρους προϋπολογισμών στη σύνταξη του κύριου προϋπολογισμού. Ελεγκτική Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Ελεγκτική Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε γενικά περί ελέγχου. Θα παρουσιαστεί η έννοια και το περιεχόμενο της ελεγκτικής επιστήμης, τα είδη των ελέγχων που μπορούν να πραγματοποιηθούν, το νομικό πλαίσιο του ελέγχου, ο λόγος για τον οποίο διεξάγεται ο εξωτερικός έλεγχος καθώς και η χρησιμότητα αυτού. Τέλος, περιγράφονται οι επαγγελματικές ικανότητες, οι υποχρεώσεις, οι ευθύνες που φέρει ένας ελεγκτής καθώς και ο τρόπος που διεξάγεται η εργασία του. Διδακτική Ενότητα 2: Κύκλος λογαριασμών πωλήσεων - Κύκλος λογαριασμών αγορών Στην παρούσα διδακτική ενότητα περιγράφεται η σημασία και ο τρόπος που πραγματοποιείται από τους ελεγκτές ο έλεγχος τεκμηρίωσης πωλήσεων, ο έλεγχος τεκμηρίωσης απαιτήσεων, ο έλεγχος τεκμηρίωσης εισπράξεων. Σχετικά με τον κύκλο λογαριασμών αγορών, περιγράφεται ο τρόπος που πραγματοποιείται ο έλεγχος τεκμηρίωσης των αγορών, των υποχρεώσεων και των πληρωμών. Διδακτική Ενότητα 3: Λογαριασμοί Διαθεσίμων- Χρεογράφων- Αποθεμάτων Στην παρούσα διδακτική ενότητα περιγράφεται η σημασία των λογαριασμών διαθεσίμων, των λογαριασμών χρεογράφων, των λογαριασμών αποθεμάτων, ο σκοπός καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου τεκμηρίωσης αποθεμάτων. Διδακτική Ενότητα 4: Λογαριασμοί Παγίων Στην παρούσα διδακτική ενότητα περιγράφονται οι σκοποί και οι διαδικασίες ελέγχου τεκμηρίωσης των ενσώματων παγίων στοιχείων, καθώς και οι σκοποί και οι διαδικασίες ελέγχου τεκμηρίωσης των άϋλων παγίων στοιχείων. Διδακτική Ενότητα 5: Λογαριασμοί Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης Στην παρούσα διδακτική ενότητα αναλύονται οι λογαριασμοί υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, οι λογαριασμοί δανειακών υποχρεώσεων, οι λογαριασμοί ενδεχόμενων ανειλημμένων υποχρεώσεων, οι λογαριασμοί καθαρής θέσης και τα οψιγενή γεγονότα. Διδακτική Ενότητα 6: Ειδικά Θέματα Ελέγχου Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε στα ειδικά θέματα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε πως πραγματοποιείται ο έλεγχος αυτοτέλειας των χρήσεων, οι καταχρήσεις, η διερεύνηση αυτών και ποια είναι η ευθύνη του ελεγκτή. Διδακτική Ενότητα 7: Εταιρική Διακυβέρνηση Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και τους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί για την εταιρική διακυβέρνηση. Σαν άμεσος στόχος τίθεται να γίνουν κατανοητές οι πολύπλοκές σχέσεις και οι μηχανισμοί που αναπτύσσονται μέσα στην επιχείρηση μεταξύ των μετόχων, του Δ.Σ., της εκτελεστικής διοίκησης και των άλλων μερών. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας και οι κύριοι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί. Ένας άλλος στόχος είναι να κατανοήσετε πώς συνδέεται η εταιρική διακυβέρνηση με τη θεωρία της αντιπροσώπευσης και την έννοια του διαχωρισμού της ιδιοκτησίας από τον έλεγχο. Επίσης, εξετάζονται ο τρόπος που προσεγγίζεται η εταιρική διακυβέρνηση από τη θεωρία των συμμετεχόντων και οι περιορισμοί που συνεπάγεται μία τέτοια προσέγγιση. 13

14 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διδακτική Ενότητα 1: Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (Δ.Λ.Π. 1). Θα δούμε πώς το πρότυπο αυτό επιχειρεί να περιγράψει τη βάση της παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων θέτοντας κάποια χαρακτηριστικά των Οικονομικών Καταστάσεων. Αφού εξετάσουμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά αυτά, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση της απαιτούμενης δομής των Οικονομικών Καταστάσεων αλλά και του περιεχομένου που αυτές πρέπει να έχουν. Διδακτική Ενότητα 2: «Αποθέματα» & Δ.Λ.Π. 10 «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Ισολογισμού» Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με δύο πρότυπα, το Δ.Λ.Π. 2 και το Δ.Λ.Π. 10. Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 ασχολείται με το θέμα των Αποθεμάτων. Ο υπολογισμός του κόστους των αποθεμάτων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς τα Αποθέματα παίζουν σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του Κέρδους ή της Ζημίας της περιόδου, αλλά και στον υπολογισμό της Καθαρής Θέσης μιας επιχείρησης. Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 ασχολείται με το πότε μια οντότητα πρέπει να προσαρμόζει τις οικονομικές καταστάσεις της για γεγονότα που συμβαίνουν μετά την περίοδο αναφοράς και τις γνωστοποιήσεις που η οντότητα πρέπει να παρέχει σχετικά με την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση και σχετικά με γεγονότα που συνέβησαν μετά την περίοδο αναφοράς. Διδακτική Ενότητα 3: Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» Στην ενότητα αυτή, θα μελετήσουμε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις». Το Πρότυπο αυτό, όπως λέει και ο τίτλος του, ασχολείται με τις ενσώματες ακινητοποιήσεις. Στην παρούσα ανάλυση θα δούμε με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται λογιστικά τα στοιχεία αυτά. Θα παρουσιάσουμε τη μέθοδο καταχώρησης και αποτίμησής τους, καθώς και τη λογιστική αντιμετώπιση κάθε μεταγενέστερης δαπάνης, αποτίμησης, απόσβεσης, απομείωσης και αναπροσαρμογής των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Τέλος, θα παραθέσουμε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 και θα παρουσιάσουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα με τη μορφή υποδειγματικών ασκήσεων. Διδακτική Ενότητα 4: Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Σκοπός του ΔΛΠ 36 είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί μια οντότητα για να διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά της στοιχεία απεικονίζονται σε αξίες που δεν υπερβαίνουν το ανακτήσιμο ποσό τους. Διδακτική Ενότητα 5: Δ.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις Ενδεχόμενες Απαιτήσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις» Στην παρούσα Διδακτική Ενότητα θα μελετήσουμε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις». Σκοπός του Δ.Λ.Π. 37 είναι να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται ορθά κριτήρια καταχωρήσεως και βάσεις αποτιμήσεως για τις προβλέψεις, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες απαιτήσεις και ότι γνωστοποιούνται επαρκείς πληροφορίες στο Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων. Διδακτική Ενότητα 6: Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» Μέρος 1ο Στην παρούσα Διδακτική Ενότητα θα μελετήσουμε το δεύτερο μέρος του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του Προτύπου αυτού και των χρηματοπιστωτικών μέσων, θα εξετάσουμε τα θέματα της αποτίμησης, της απομείωσης της αξίας και της αντιστάθμισης. Επίσης, θα παραθέσουμε τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις της πρώτης εφαρμογής του ΔΛΠ 39. Διδακτική Ενότητα 7: Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» Μέρος 2ο Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Το Δ.Λ.Π. 32 έχει σκοπό να δώσει στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων τη δυνατότητα να κατανοήσουν πληρέστερα τη σπουδαιότητα των χρηματοοικονομικών μέσων. Στην διδακτική ενότητα αυτή θα κάνουμε μία εισαγωγή στο Πρότυπο και θα εξετάσουμε τις ρυθμίσεις που αυτό καθορίζει σχετικά με την παρουσίαση των αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Παράλληλα, θα παραθέσουμε κάποια πρακτικά παραδείγματα τέτοιων μέσων. 14

15 Διδακτική Ενότητα 8: Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» Μέρος 1ο Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε το πρώτο μέρος του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Το Δ.Λ.Π. 39 έχει σκοπό να καθιερώσει αρχές για την αναγνώριση (καταχώρηση), επιμέτρηση (αποτίμηση), διαγραφή και μεταβίβαση, σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα στις Οικονομικές Καταστάσεις των επιχειρηματικών μονάδων. Διδακτική Ενότητα 9: Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» Μέρος 2ο Στην παρούσα Διδακτική Ενότητα θα μελετήσουμε το δεύτερο μέρος του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Ολοκληρώνοντας τη μελέτη του Προτύπου αυτού και των χρηματοπιστωτικών μέσων, θα εξετάσουμε τα θέματα της αποτίμησης, της απομείωσης της αξίας και της αντιστάθμισης. Επίσης, θα παραθέσουμε τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις της πρώτης εφαρμογής του ΔΛΠ 39. Διδακτική Ενότητα 10: Δ.Π.Χ.Π. 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Στην παρούσα διδακτική ενότητα ασχολούμαστε με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: γνωστοποιήσεις». Ο σκοπός του Δ.Π.Χ.Π. 7 είναι η καθιέρωση απαιτήσεων, για τις οικονομικές οντότητες, προκειμένου να παρέχουν γνωστοποιήσεις, στις οικονομικές τους καταστάσεις, οι οποίες να επιτρέπουν στους χρήστες να αξιολογήσουν τα οικονομικά στοιχεία αντικειμενικά. Διδακτική Ενότητα 11: Δ.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εξέταση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Νο 1, το οποίο αντικατέστησε τη διερμηνεία Νο 8 και εκδόθηκε προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα θέματα που προκύπτουν από την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Διδακτική Ενότητα 1: Προσεγγίζοντας τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Σε αυτή την ενότητα θα προβούμε σε μια εισαγωγική αναφορά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτύξουμε την έννοια του ομίλου εταιριών και θα δούμε ποιοι είναι οι τύποι ομίλων εταιριών. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και θα επεκταθούμε στη σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, ενώ η εν λόγω ενότητα θα κλείσει με την ανάπτυξη των εννοιών των ανάστροφων αποκτήσεων μετοχών και της συγγενούς επιχείρησης. Διδακτική Ενότητα 2: Υποχρέωση - Απαλλαγή Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας θα ασχοληθούμε αρχικά με την ανάγκη ενοποίησης των επιχειρήσεων και θα δούμε με ποιον τρόπο οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε καθεστώς ενοποίησης. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε την υποχρέωση των επιχειρήσεων για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και θα δούμε ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν προκειμένου να απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Διδακτική Ενότητα 3: Αρχές και Κανόνες Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σε αυτή την ενότητα θα αρχίσουμε την ανάλυση μας με την κατανόηση της ανάγκης ενοποίησης των επιχειρήσεων. Θα δούμε στη συνέχεια ποιες είναι οι βασικές αρχές που διέπουν την ενοποίηση, ενώ θα επικεντρωθούμε και στις αρχές και στους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων των προς ενοποίηση εταιριών. Τέλος θα ασχοληθούμε με τις αρχές που διέπουν την τεχνική κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την ημερομηνία κατάρτισης αυτών. Διδακτική Ενότητα 4: Ακολουθούμενες Διαδικασίες για την Κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Στα πλαίσια αυτής της ενότητας θα αναλύσουμε τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα ξεκινήσουμε από το προκαταρκτικό στάδιο και θα δούμε πως προσδιορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στις προς ενοποίηση εταιρίες. Στη συνέχεια θα δούμε πως συντάσσονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προ των εγγραφών ενοποίησης και θα δούμε πως γίνονται οι εγγραφές ενοποίησης και ειδικότερα η εγγραφή συμψηφισμού του λογαριασμού «Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις». Τέλος θα δούμε πως γίνονται οι ενοποιήσεις μικτού ομίλου εταιριών και οριζοντίου ομίλου εταιριών. 15

16 Διδακτική Ενότητα 5: Λογιστικοί Χειρισμοί σε Περίπτωση Μεταβολής των Κονδυλίων των Λογαριασμών Ιδίων Κεφαλαίων Ενοποιούμενης Θυγατρικής Εταιρίας Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε στις εγγραφές ενοποίησης στις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κεφαλαιοποίησης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καθώς και κεφαλαιοποίησης της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, συμμετοχών και χρεογράφων ενοποιούμενης θυγατρικής εταιρίας. Διδακτική Ενότητα 6: Λοιπά Βασικά Θέματα Ενοποίησης Στην τρέχουσα ενότητα θα ασχοληθούμε με ειδικές καταστάσεις ενοποίησης. Πιο συγκεκριμένα θα επικεντρωθούμε στη σύνταξη του ενοποιημένου παραρτήματος, ενοποιημένου πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης, ενοποιημένης κατάστασης ταμιακών ροών και ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης. Τέλος θα δούμε ποια πρόσωπα είναι υπεύθυνα για την υπογραφή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και με ποιον τρόπο δημοσιοποιούνται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Διδακτική Ενότητα 7: Κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας θα ασχοληθούμε με την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB). Διδακτική Ενότητα 8: Πρόγραμμα Ελέγχου Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επεκταθούμε στην ανάπτυξη του προγράμματος ελέγχου ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε διεξοδικά ποιες διαδικασίες απαιτούνται και θα πρέπει να διενεργούνται προκειμένου να ελεγχθούν οι ήδη καταρτισμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από τους εξωτερικούς ελεγκτές - λογιστές και ποιες διαδικασίες απαιτούνται για τη δημοσιοποίηση τους αφού έχουν υπαχθεί σε έλεγχο. Διδακτική Ενότητα 9: Ασκήσεις Κατάρτισης Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Δ.Π.Χ.Α Σε αυτή την ενότητα θα επικεντρωθούμε σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτύξουμε πρακτικά παραδείγματα που αναφέρονται στην κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα τόσο με τα Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα (Ν. 2190/1920), όσο και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Διδακτική Ενότητα 1: Γενικές Αρχές και Ευθύνες και Γενικές Αρχές Ελέγχου Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τους γενικούς σκοπούς του ανεξάρτητου ελεγκτή και τη διεξαγωγή ενός ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ 200), τη συμφωνία επί των όρων ανάθεσης ελέγχου (ΔΠΕ 210), τις δικλίδες ποιότητας για έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (ΔΠΕ 220), την τεκμηρίωση ελέγχου (ΔΠΕ 230), τις ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (ΔΠΕ 240), την εξ έταση νόμων και κανονισμών σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (ΔΠΕ 250), την επικοινωνία με του υπέυθυνους για τη διακυβέρνηση (ΔΠΕ 260), την κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και για τη διοίκηση (ΔΠΕ 265). Διδακτική Ενότητα 2: Εκτίμηση Κινδύνου και Αντιδράσεις στους Εκτιμώμενους Κινδύνους Στην παρούσα διδακτική ενότητα ασχολούμαστε με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που αφορούν το σχεδιασμό ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων. Ως άμεσος στόχος τίθεται η δυνατότητα εντοπισμού και εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος, οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους και η δυνατότητα αξιολόγησης των σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια ελέγχου. Διδακτική Ενότητα 3: Ελεγκτικά Τεκμήρια Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας αποτελεί η μελέτη των ελεγκτικών τεκμηρίων (ΔΠΕ 500), η αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών που ακολουθούνται και η μελέτη του τρόπου που διεξάγεται ο έλεγχος των λογιστικών εκτιμήσεων. 16

17 Διδακτική Ενότητα 4: Χρησιμοποίηση της Εργασίας Άλλων Στην παρούσα διδακτική ενότητα ασχολούμαστε με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που αφορούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου (ΔΠΕ 610), τη δυνατότητα χρήσης της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών (ΔΠΕ 610) και τη χρήση της εργασίας του ειδήμονα του ελεγκτή (ΔΠΕ 620). Διδακτική Ενότητα 5: Συμπεράσματα Ελέγχου και Αναφορά Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα μελετάμε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που σχετίζονται με τη διαμόρφωση γνώμης και την έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων (ΔΠΕ 700). Επίσης μελετώνται οι εξειδικευμένοι τομείς, που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 800,805 και 810. Διδακτική Ενότητα 6: Διεθνή Πρότυπα για αναθέσεις επισκόπησης και Διεθνή Πρότυπα για διασφαλιστικές αναθέσεις Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα μελετάμε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που αφορούν τις Αναθέσεις για επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων (ΔΠΕ 2400), την επισκόπηση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας (ΔΠΕ 2410), και αναφερόμαστε και στα Διεθνή Πρότυπα διασφαλιστικών αναθέσεων (ΔΠΕ ). Διδακτική Ενότητα 7: Κώδικας Δεοντολογίας της IFAC για Επαγγελματίες Ελεγκτές Στόχος της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση του πλαισίου που ισχύει στον Κώδικα δεοντολογίας της IFAC, με βάση το οποίο κάθε λογιστής οφείλει να εντοπίζει, να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει κατάλληλα περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις βασικές αρχές που ο Κώδικας θέτει. 14. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚH ΛΟΓΙΣΤΙΚH ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚA» 17

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος 1 2 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Σκοπός του Προγράμματος...4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...5 4. Professional Certificate...5 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος 1 2 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Σκοπός του Προγράμματος...4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...5 4. Professional Certificate...5 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Ο

EN ISO : Ο Επιχειρηματικότητα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα,

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Λογιστική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 1 2 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Σκοπός του Προγράμματος...4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...5 4. Advanced Professional Certificate...5 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο

Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση DQS DIN ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access δωρεάν Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access

1. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access δωρεάν Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access 1 Περιεχόμενα 1. Τα Προγράμματα... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος 1 2 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Σκοπός του Προγράμματος...4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...5 4. Professional Certificate...5 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος 1 2 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Σκοπός του Προγράμματος...4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...5 4. Professional Certificate...5 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

εφαλτήριο για τη δημιουργία των Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

εφαλτήριο για τη δημιουργία των Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης 5.

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του προγράμματος 2 3 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός του Προγράμματος...5 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6 4. Professional Certificate...7 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 4. 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4. 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 4. 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4. 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή. 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή. 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του Προγράμματος. 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί. στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης. 4. Τρόπος Εκπαίδευσης

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του Προγράμματος. 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί. στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης. 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Συγγραφείς του

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 3 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 3 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 3. Σκοπός του Προγράμματος 3 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...7

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος Κατηγορίες Υποψηφίων

1. Εισαγωγή Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος Κατηγορίες Υποψηφίων 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. -Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων

Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. -Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. -Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1 2 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Σκοπός του Προγράμματος...4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...5 4. Professional Certificate...5 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ.- Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Management στους

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Εισαγωγή 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 3. Σκοπός του Προγράμματος 3 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS

Απευθύνεται: Σε όλα τα στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ή πρόκειται να εφαρμόσουν τα IFRS Πρόγραμμα 107 Πρακτικό Σεμινάριο για Απόκτηση Διεθνής Πιστοποίησης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) - IACAFM - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών Τίτλος Σεμιναρίου:

Διαβάστε περισσότερα

Production Management

Production Management Production Management Κύκλος Σπουδών 30ος Copyright 2012 2 3 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο

Ο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις:Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ.- Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ.- Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα