Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2007 Οι βασικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής και για το έτος 2007 ήταν η συνέχιση και εμπέδωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, η ενίσχυση της ανάπτυξης με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας και η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια βελτιώνει τη θέση της στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς με την ανάπτυξη να βασίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, τα δημοσιονομικά ελλείμματα περιορίζονται σημαντικά, το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται ενώ, παράλληλα, ενισχύεται ο κοινωνικός ρόλος του κράτους. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση και ενίσχυση της ανάπτυξης μεσοχρόνια και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Με τη δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόσθηκε, βελτιώθηκαν οι δημοσιονομικοί δείκτες, ενισχύθηκε η σταθερότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και αποκαταστάθηκε το κλίμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης διασφαλίζονται η αναπτυξιακή της δυναμική και οι προϋποθέσεις για αυτοτροφοδοτούμενη α- νάπτυξη μακροχρόνια. Με τον προϋπολογισμό του 2007 επιδιώχθηκε: η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος, η δραστική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας, η ενίσχυση της περιφερειακής σύγκλισης και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Οι βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί με τον προϋπολογισμό του 2007, εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν, καθώς τα βασικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα αποκλίνουν οριακά από τις αρχικές προβλέψεις, παρά τα πρόσθετα κονδύλια ύψους εκατ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ) που διατέθηκαν για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των πυρκαγιών και την ανακούφιση των πληγέντων, καθώς και για την τακτοποίηση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου στην Ολυμπιακή Αεροπορία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου. Ειδικότερα, το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης θα ανέλθει στο 4,1% του αναθεωρημένου ΑΕΠ, ενώ σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ, στο οποίο όμως περιλαμβάνεται ποσό ύψους εκατ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ) για την έκτακτη απόδοση στην ΕΕ, λόγω της πρόσφατης αναθεώρησης του ΑΕΠ και της τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων από την προηγούμενη αναθεώρηση. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3 Τακτικός Προϋπολογισμός (ΤΠ) Πίνακας 3.1 Κρατικός προϋπολογισμός Μεταβολή % Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Προβλέψεις 06/05 07/06 08/07 (α) (β) (γ) (δ) (ε) (β)/(α) (δ)/(β) (ε)/(δ) 1. Καθαρά έσοδα ΤΠ (α+β-γ) ,7 6,6 12,5 α. Τακτικά έσοδα ,0 8,1 12,1 β. Μη τακτικά έσοδα 773 γ. Επιστροφές φόρων ,3 2,4 4,1 2. Δαπάνες ΤΠ (α+β+γ) ,9 9,8 7,3 α. Τόκοι ,9 1,7 7,7 β. Πρωτογενείς δαπάνες ,1 11,7 7,3 γ. Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (1) Έλλειμμα ΤΠ (1-2) ,0 48,2-37,6 Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 4. Έσοδα (α+β) ,6 31,9-9,0 α. Εισροές ΕΕ ,8 36,1-11,5 β. Ίδια έσοδα ,6-38,7 84,6 5. Δαπάνες (2) ,8 6,3 6,9 6. Έλλειμμα ΠΔΕ (4-5) ,9-15,6 28,2 7. Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης (3+6) ,3 14,0-11,5 (% του ΑΕΠ) -5,7-3,8-4,0-4,1-3,4 ΑΕΠ (αναθεωρημένο) ,7 7,2 7,0 (1) Αφορά τακτοποίηση παλαιότερης οφειλής του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΑΤΕ. (2) Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται και κονδύλια ύψους 17 εκατ. ευρώ, τα οποία ενώ είχαν εκταμιευθεί δεν είχαν εκδοθεί τα σχετικά συμψηφιστικά εντάλματα. Πίνακας 3.2 Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Προβλέψεις α. Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης β. Αποτελέσματα ΟΤΑ, ΟΚΑ και λοιπών ΝΠΔΔ από τακτοποίηση παλαιών υποχρεώσεων σε ΙΚΑ και ΟΤΑ (2.583) γ. Χρηματοδότηση στην κοινωνική ασφάλιση και ΟΤΑ εκ των οποίων τακτοποίηση παλαιών υποχρεώσεων - στο ΙΚΑ (-1.172) - στους ΟΤΑ (-1.411) δ. Εξοπλιστικά προγράμματα (3) ε. Εθνικολογιστικές προσαρμογές στ. Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (α+β+γ+δ+ε) (% του ΑΕΠ) -5,1-2,5-2,2-2,2-1,6 ζ. Έκτακτη απόδοση στην ΕΕ η. Τελικό ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (στ+ζ) (% του ΑΕΠ) -5,1-2,5-2,2-2,7-1,6 ΑΕΠ (αναθεωρημένο) (3) Από το έτος 2006 και μετά τα μεγέθη αυτά αφορούν παραλαβές στρατιωτικού υλικού. 72 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

4 Πίνακας 3.3 Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού Μεταβολή % Εκτιμήσεις Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Προβλέψεις 2006/ / /07 πραγμ/σεων Α. Τακτικά έσοδα (Ι+ ΙΙ + ΙΙΙ + IV) ,0 8,1 12,1 Ι. Άμεσοι φόροι ,8 5,7 11,5 Φόροι εισοδήματος ,9 6,5 7,6 Φυσικών προσώπων ,9 9,1 7,2 Νομικών προσώπων ,2 4,8 4,6 Ειδικών κατηγοριών ,1-6,4 22,3 Φόροι στην περιουσία ,3 0,2 117,2 Φόροι κληρονομιών κ.λπ ,7-0,4-51,1 Φόρος ακίνητης περιουσίας ,6 0,8 275,0 Άμεσοι φόροι ΠΟΕ ,3-5,3 21,4 Λοιποί άμεσοι φόροι ,1 13,6 8,6 ΙΙ. Έμμεσοι φόροι ,8 8,9 13,9 Φόροι συναλλαγών ,9 10,8 11,8 ΦΠΑ ,0 10,7 13,6 πετρελαιοειδών ,5 5,3 10,0 καπνού ,4 9,3 12,5 λοιπών ,7 11,4 14,1 Λοιποί φόροι συναλλαγών ,7 11,9-3,3 (μεταβίβαση κεφαλαίων) (905) (1.045) (1.103) (1.180) (1.165) (15,5) (12,9) (-1,3) (χαρτόσημο) (681) (710) (655) (685) (615) (4,3) (-3,5) (-10,2) Φόροι κατανάλωσης ,5 7,8 19,1 Φόρος ασφαλίστρων ,6 8,1 9,4 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων ,6 11,6 8,0 ΕΦΚ καυσίμων ,2 10,8 43,6 Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) ,8 4,4 4,2 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ,6 8,3 7,6 Λοιποί φόροι κατανάλωσης ,5-8,1-12,0 Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ ,3-16,5 21,7 Λοιποί έμμεσοι ,0-11,0 4,5 (για ΕΕ) (264) (267) (281) (320) (336) (1,1) (19,9) (5,0) Σύνολο φορολογικών εσόδων (Ι+ΙΙ) ,9 7,6 12,9 ΙΙΙ. Απολήψεις από ΕΕ ,7 38,0 68,1 ΙV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα ,0 14,3-6,2 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) ,5 16,2 0,9 B. Μη τακτικά έσοδα 773 Γενικό σύνολο εσόδων (Α + Β) ,8 6,4 12,1 Επιστροφές εσόδων ,3 2,4 4,1 Καθαρά έσοδα ,7 6,6 12,5 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5 1.1 Τακτικός προϋπολογισμός Έσοδα Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (πίνακας 3.3), προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 2007 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Πίνακας 3.4 Εξέλιξη και σύνθεση των εσόδων του ΤΠ Έτος Άμεσοι φόροι Έμμεσοι φόροι Σύνολο φορολογικών εσόδων Έσοδα από ΕΕ Λοιπά μη φορολογικά έσοδα Σύνολο μη φορολογικών εσόδων Σύνολο εσόδων ΤΠ * Συμμετοχή στο σύνολο ανά κατηγορία (%) ,9 54,4 94,3 0,4 5,3 5,7 100, ,1 53,3 90,5 0,3 9,2 9,5 100, ,9 53,8 91,7 0,6 7,7 8,3 100, ,6 53,9 92,5 0,5 7,1 7,5 100, ,2 54,7 93,9 0,4 5,7 6,1 100, ,0 53,0 94,0 0,2 5,7 6,0 100, ,4 54,0 92,4 0,5 7,1 7,6 100,0 2007* 38,2 55,3 93,4 0,6 5,9 6,6 100,0 Ως ποσοστό του ΑΕΠ (%) ,0 13,7 23,7 0,1 1,3 1,4 25, ,2 13,2 22,4 0,1 2,3 2,4 24, ,4 13,3 22,7 0,1 1,9 2,1 24, ,0 12,5 21,5 0,1 1,6 1,8 23, ,9 12,4 21,3 0,1 1,3 1,4 22, ,2 11,9 21,2 0,1 1,3 1,3 22, ,7 12,3 21,0 0,1 1,6 1,7 22,8 2007* 8,6 12,5 21,1 0,1 1,3 1,5 22,6 * Εκτίμηση 1 Περιλαμβάνονται μη τακτικά έσοδα ύψους 773 εκατ. ευρώ. 74 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

6 Πίνακας 3.5 Σύνθεση φορολογικών εσόδων κατά κατηγορία * Εκτίμηση Έτος Άμεσοι φόροι (%) Έμμεσοι φόροι (%) Λόγος έμμεσων/άμεσων φόρων ,4 57,6 1, ,1 58,9 1, ,4 58,6 1, ,7 58,3 1, ,7 58,3 1, ,6 56,4 1, ,6 58,4 1, * 40,8 59,2 1,45 Διάγραμμα 3.1 Λόγος έμμεσων/άμεσων φόρων 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, * * Εκτίμηση Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν: η αναπροσαρμογή των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα πετρελαιοειδή προϊόντα, λόγω προσαρμογής του εθνικού δικαίου στην Κοινοτική Οδηγία 2003/96/ΕΚ από 1/1/2007, η πλήρης απόδοση των μέτρων της αναπροσαρμογής του ελάχιστου ΕΦΚ στα τσιγάρα από 27/7/2006 και της αύξησης του τέλους κινητής τηλεφωνίας από 1/11/2006, η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από 1/3/2007, η αποτελεσματικότητα των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και των λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7 Πίνακας 3.6 Σχέση ρυθμού αύξησης ΑΕΠ, φορολογικών εσόδων και ΦΠΑ για την περίοδο Έ τ ο ς Αύξηση ονομαστικού ΑΕΠ (%) Μεταβολή φορολογικών εσόδων (%) Τάση μεταβολής (ελαστικότητα) φορολογικών εσόδων Μεταβολή εσόδων ΦΠΑ (%) Τάση μεταβολής (ελαστικότητα) ΦΠΑ (Ι) (ΙΙ) (ΙΙ)/(Ι) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ)/(Ι) ,9 11,2 0,54 14,9 0,71 * Εκτίμηση ,2 2,4 0,29 6,6 0, ,9 8,2 1,20 11,7 1, ,7 3,0 0,35 2,9 0, ,2 7,1 0,87 11,4 1, ,2 6,6 0,91 2,8 0, ,7 6,9 0,89 12,0 1, * 7,2 7,6 1,05 10,7 1,48 Διάγραμμα 3.2 Τάση μεταβολής (ελαστικότητα) φορολογικών εσόδων Διάγραμμα 3.3 Τάση μεταβολής (ελαστικότητα) ΦΠΑ 1, ,5 1 0,5 0, * * Άμεσοι φόροι Από την άμεση φορολογία υπολογίζεται ότι θα εισπραχθούν εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 5,7% συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα του Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να αυξηθούν κατά 9,1% έναντι του 2006, ενώ τα έσοδα από τη φορολογία νομικών προσώπων θα εμφανίσουν μικρότερη αύξηση, λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. 76 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

8 Έμμεσοι φόροι Τα συνολικά έσοδα από την έμμεση φορολογία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,9%, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα του 2006, κυρίως λόγω της σημαντικής ενίσχυσης των εσόδων από το ΦΠΑ και της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Μη φορολογικά έσοδα Τα μη φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 16,2%, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες απολήψεις από την ΕΕ και στην τακτοποίηση των οφειλών της Ολυμπιακής Αεροπορίας προς το Δημόσιο. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δαπάνες Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού θα διαμορφωθούν στο ποσό των εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά εκατ. ευρώ. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται κυρίως στις δαπάνες αντιμετώπισης των πυρκαγιών και ανακούφισης των πληγέντων, στην τακτοποίηση των οφειλών του Δημοσίου προς την Ολυμπιακή Αεροπορία, και στις δαπάνες διενέργειας των εκλογών. Ανάλυση δαπανών κατά κατηγορίες Αποδοχές και συντάξεις Οι συνολικές δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις θα αυξηθούν κατά 6,8% έναντι του Ειδικότερα: Οι δαπάνες για μισθούς των υπαλλήλων της κεντρικής διοίκησης, των ΑΕΙ-ΤΕΙ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αυξάνονται κατά 5,9% και υπολείπονται κατά 250,0 εκατ. ευρώ περίπου από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων προσλήψεων και του αυξημένου αριθμού υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται. Οι δαπάνες συντάξεων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, 159 εκατ. ευρώ πλέον των πιστώσεων του προϋπολογισμού, κυρίως λόγω της αύξησης του αριθμού νέων συνταξιούχων, αλλά και των αναπροσαρμογών, κυρίως, των συντάξεων των στρατιωτικών σε εφαρμογή των σχετικών δικαστικών αποφάσεων. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία Οι δαπάνες περίθαλψης υπαλλήλων του Δημοσίου εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 10,6% και θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των δικαιούχων, της αναπροσαρμογής του κόστους των ιατρικών πράξεων και της κατάργησης του καταλόγου των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9 Πίνακας 3.7 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού κατά κατηγορίες Κατηγορία δαπάνης Μεταβολή % Πραγμ/σεις Πραγμ/σεις Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις πραγμ/σεων Προβλέψεις 2006/ / /07 Α. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) ,3 6,8 8,9 1. Κεντρικής διοίκησης ,1 7,1 9,2 Μισθοί ,1 5,8 8,6 Έκτακτη παροχή δικαστικών 180 Συντάξεις ,7 8,6 8,9 Λοιπές παροχές ,0 13,5 1,5 ΜΕΔ* Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας, νπδδ ,3 5,4 7,1 Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,0 6,2 8,2 Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ ,7 4,1 3,4 Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλ. ιδρυμάτων ,0 8,1 3,3 Ιδρυμάτων πρόνοιας ,5 3,5 3,0 Κλήρου και νπδδ ,2 8,0 7,0 Επιχ. ΟΤΑ για μερική απασχόληση, ΚΕΠ, ΑΜΕΑ κ.λπ ,1 9,4 ΜΕΔ* Νέες προσλήψεις Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (4+5+6) ,4 14,9 16,2 4. Δαπάνες περίθαλψης ,7 10,6 4,4 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων ,8 16,3 17,2 ΟΓΑ ,4 19,6 16,5 ΙΚΑ ,3 5,9 36,1 ΝΑΤ ,6 13,0 6,1 ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ ΤΑΕ ΤΣΑ) ,1 22,9 13,0 Κοινωνική χρηματοδότηση λοιπών φορέων ,9 11,1 6,4 Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ,0 5,2 41,0 Αναδρομικά ΛΑΦΚΑ ,1-16,8 ΑΝΥ** Κοινωνική προστασία ,8 12,7 19,2 ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) ,3 16,3 16,5 Επιδόματα πολυτέκνων ,2 5,3 29,3 Επιδόματα πρόνοιας ,3 9,2 5,5 Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 100 Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις ,8 24,3 3,4 ΜΕΔ* 4 14 Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) ,9 23,5-6,9 7. Επιχορηγήσεις φορέων ,7 19,6-8,3 Συγκοινωνιακοί φορείς ,3 1,8 4,9 Λοιπές επιχορηγήσεις ,9 12,9 6,4 ΜΕΔ* Καταναλωτικές δαπάνες ,9 48,3-25,3 Μετακινήσεις ,6 3,2 5,0 Λειτουργικές ,5 13,4 5,5 Προμήθειες ,4 16,0 4,8 Διάφορες άλλες δαπάνες ,9 6,9 7,3 ΜΕΔ* Αντικριζόμενες δαπάνες ,3 3,4 17,8 Αποδόσεις στην ΕΕ ,3 2,2 20,9 Επιδοτήσεις γεωργίας ,4 7,3 8,7 10. Υπό κατανομή ,6-25,0 Νέα προγράμματα Δαπάνες εκλογών ,3 Έκτακτες δαπάνες Δ. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ,5 5,7 7,7 ΜΕΔ* 3 7 Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ) ,1 11,7 7,3 ΜΕΔ* (1) 345 ΙΙ. ΤΟΚΟΙ ,9 1,7 7,7 ΙΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (Ι+ΙΙ) ,9 9,8 7,3 IV. Χρεολύσια ,1 38,9 11,3 V. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας (3) )2) ,9-18,1 5,9 (1) Αφορά τακτοποίηση παλαιότερης οφειλής του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΑΤΕ. (2) Περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 584 εκατ. ευρώ, το οποίο ενώ έχει εκταμιευθεί δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά συμψηφιστικά εντάλματα. (3) Τα μεγέθη είναι σε ταμειακή βάση και δεν είναι συγκρίσιμα με τα στοιχεία του πίνακα 3.2. Τα μεγέθη του πίνακα 3.2, από το έτος 2006 και εφεξής, αφορούν τις παραλαβές στρατιωτικού υλικού. * ΜΕΔ: Μη Επαναλαμβανόμενες Δαπάνες - ** ΑΝΥ: Ανάληψη Νέων Υποχρεώσεων Δεν περιλαμβάνονται: Α Δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα Β Δαπάνες για βραχυπρόθεσμους τίτλους δημοσίου και ειδικές εκδόσεις ομολόγων Γ Εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών νοσοκομείων Σύνολο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

10 Οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων αυξάνονται σε σχέση με το 2006 κατά 16,3% λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στον ΟΓΑ για την καταβολή της αύξησης των αγροτικών συντάξεων, των επιχορηγήσεων του ΙΚΑ, του ΝΑΤ και του ΟΑΕΕ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους, και τη συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος, οι πληρωμές για τη β και γ δόση των επιστροφών των κρατήσεων υπέρ ΛΑΦΚΑ στους συνταξιούχους διαμορφώνονται στα 203 εκατ. ευρώ, έναντι 131 εκατ. ευρώ το Οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία αυξάνονται σημαντικά (12,7%) σε σχέση με το 2006, κυρίως λόγω της αύξησης του ΕΚΑΣ και των επιδομάτων πρόνοιας. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες Οι λειτουργικές και λοιπές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 23,5% σε σχέση με το 2006 που οφείλεται κυρίως: στην αύξηση των επιχορηγήσεων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ, στην αυξημένη επιχορήγηση του ΕΛΓΑ, στην καταβολή των βοηθημάτων στους πυροπαθείς και την κάλυψη των λοιπών δαπανών για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των πυρκαγιών, στην τακτοποίηση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ολυμπιακή Αεροπορία, στις αυξημένες δαπάνες υλοποίησης προγραμμάτων αγροτικής πολιτικής και στις δαπάνες διενέργειας των εθνικών εκλογών. Αποδιδόμενοι πόροι Οι αποδιδόμενοι πόροι θα διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με το 2006, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αποδόσεις στους ΟΤΑ α και β βαθμού. Τόκοι Οι πληρωμές τόκων θα φθάσουν στο προβλεπόμενο ύψος του προϋπολογισμού του 2007, δηλαδή στα εκατ. ευρώ και θα παρουσιάσουν αύξηση σε σχέση με το 2006 κατά 1,7%. 1.2 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΔΕ εκτελούνται απρόσκοπτα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Γ ΚΠΣ, το Ταμείο Συνοχής και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Ταυτόχρονα, εκτελούνται με ταχείς ρυθμούς τα έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους. Οι συνολικές πληρωμές του ΠΔΕ για το 2007 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε εκατ. ευρώ, από τα οποία εκατ. ευρώ θα διατεθούν για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και τα υπόλοιπα εκατ. ευρώ για έργα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους. Το 2007 σημαντική αύξηση παρουσιάζουν, έναντι του 2006, οι δαπάνες για τους τομείς υγεία-πρόνοια (81,1%), οικισμός-περιβάλλον (69,8%), δημόσια διοίκηση (12,6%), ύδρευση-αποχέτευση (15,7%), περιφερειακά προγράμματα (10,1%), σιδηρόδρομοι (20,2%), εγγειοβελτιωτικά έργα (27,1%), βιομηχανία-βιοτεχνία (27,4%) και εκπαίδευση (11,1%). ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11 Προγράμματα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους Το σκέλος του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους περιλαμβάνει πολύ σημαντικές κατηγορίες έργων, όπως επενδυτικές δραστηριότητες των ΟΤΑ Α βαθμού σε όλη τη χώρα, ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών νόμων, δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών σε έργα υποδομής και χορήγηση ενισχύσεων σε πληγέντες από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές. Το ΠΔΕ, πέραν της χρηματοδότησης των παραπάνω τομέων και στo πλαίσιο της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής, συμβάλλει αποφασιστικά και στην υποβοήθηση κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερα προβλήματα διαθέτοντας σημαντικά κονδύλια αποκλειστικά από εθνικούς πόρους για την κοινωνική πρόνοια, τη λαϊκή κατοικία, την ενίσχυση του ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας, την κρατική αρωγή στους σεισμόπληκτους και την κρατική αρωγή για την αποκατάσταση παλιννοστούντων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Για το σύνολο των έργων αυτών προβλέπεται να δαπανηθούν συνολικά εκατ. ευρώ εντός του Στον πίνακα 3.8 εμφανίζονται οι δαπάνες των έργων αυτών για τα έτη 2006 και Πίνακας 3.8 Προγράμματα που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ Πρόγραμμα 2006 Πραγματοποιήσεις 2007 Εκτιμήσεις ΣΑΤΑ ΘΗΣΕΑΣ Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα Ενισχύσεις αναπτυξιακών νόμων Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς Κοινωνική πρόνοια 6 10 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για καταπολέμηση ανεργίας Δωρεάν κρατική αρωγή για αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών Βελτίωση υποδομής χώρων διαμονής αθίγγανων και προσωρινής διαμονής λαθρομεταναστών 10 9 Σύνολο Λοιπά Γενικό σύνολο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

12 2. Κρατικός προϋπολογισμός έτους 2008 Η δημοσιονομική προσαρμογή που άρχισε το 2004 βασίστηκε στον περιορισμό του δημόσιου τομέα, στη μείωση της σπατάλης, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το ευρείας κλίμακας μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται, συνέβαλε στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμισμού της οικονομίας, βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον και μεταβάλλοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, η οποία βασίζεται πλέον στις ιδιωτικές επενδύσεις και στις εξαγωγές. Η εφαρμογή της προσεκτικά διαρθρωμένης και συνεκτικής πολιτικής μεταρρυθμίσεων, με έμφαση: στη μείωση της άμεσης φορολογίας των φυσικών και νομικών προσώπων, στην ενίσχυση των κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, στο άνοιγμα των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, στην ορθολογικότερη αξιοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, στην προώθηση των εξαγωγών και την αύξηση της εξωστρέφειας, καθώς και στις συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων υποδομής, είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας. Η δεύτερη φάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και του μεταρρυθμιστικού προγράμματος αποβλέπει: στην κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού έως το 2010 και στη σημαντική μείωση των ελλειμμάτων των δημόσιων επιχειρήσεων και του συστήματος υγείας, στη συνέχιση της φορολογικής μεταρρύθμισης με έμφαση στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας, με την ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και την καθιέρωση της εθνικής σύνταξης, στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, κυρίως με την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, μετά από μια όσο το δυνατόν ευρύτερη συναντίληψη κυβέρνησης, κομμάτων, κοινωνικών φορέων για τις αναγκαίες αλλαγές και στην περαιτέρω ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού προτύπου, με έμφαση στις δραστηριότητες υ- ψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας. Με τον προϋπολογισμό του 2008, δίνεται νέα ώθηση στην αναπτυξιακή δυναμική, ενώ παράλληλα διατηρείται το κλίμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας στην οικονομία και ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή. 2.1 Βασικά μεγέθη προϋπολογισμού 2008 Στον προϋπολογισμό του έτους 2008 τα καθαρά έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ύψος των εκατ. ευρώ ( τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού και εκατ. ευρώ του ΠΔΕ). Σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτή τα έσοδα διαμορφώνονται στο 24,5% του ΑΕΠ από 23,7% του έτους Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, πλην χρεολυσίων, ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνονται στο 27,9% το 2008 από 27,8% το 2007, παρά τη σημαντική αύξηση των κονδυλίων που προβλέπονται για την ενίσχυση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων και του ΠΔΕ για την τόνωση των επενδύσεων και της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης περιορίζεται στο 3,4% του ΑΕΠ από 4,1% το 2007, ενώ σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης μειώνεται στο 1,6% του ΑΕΠ από 2,7%. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

13 Πίνακας 3.9 Μεγέθη κρατικού προϋπολογισμού Εκτέλεση 2005 Εκτέλεση 2006 Προϋπ/σμός 2007 Εκτίμηση 2007 Πρόβλεψη 2008 Μεταβολές % 2006/ / /07 (1) (2) (3) (4) (5) (2:1) (4:2) (5:4) Τακτικός προϋπολογισμός Έσοδα ,8 6,4 12,1 Φορολογικά έσοδα ,9 7,6 12,9 Μη φορολογικά και ΕΕ ,5 16,2 0,9 Μη τακτικά έσοδα 773 Επιστροφές φόρων (-) ,3 2,4 4,1 Καθαρά έσοδα ,7 6,6 12,5 Πρωτογενείς δαπάνες ,2 11,7 7,3 Αποδοχές και συντάξεις ,3 6,8 8,9 Μισθοί ,6 5,9 8,5 Ασφάλιση, περίθαλψη, κοιν. προστασία ,4 14,9 16,2 Λειτουργικές και άλλες δαπάνες ,9 23,5-6,9 Αποδιδόμενοι πόροι (ΚΑΠ κ.λπ.) ,5 5,7 7,7 Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 345 Πρωτογενές πλεόνασμα ΤΠ ,0-29,2 70,5 Τόκοι ,9 1,7 7,7 Σύνολο δαπανών ΤΠ ,9 9,8 7,3 Έλλειμμα ΤΠ ,0 48,2-37,6 Χρεολύσια ,1 38,9 11,3 Εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ ,9-18,1 5,9 Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων Έσοδα ,6 31,9-9,0 Δαπάνες ,8 6,3 6,9 Έλλειμμα ΠΔΕ ,9-15,6 28,2 Γενικός κρατικός προϋπολογισμός Έσοδα ,5 8,5 10,5 Δαπάνες ,7 9,3 7,3 Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης ,3 14,0-11,5 ΑΕΠ (αναθεωρημένο) ,7 7,2 7,0 Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 82 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

14 Πίνακας 3.10 Μεγέθη κρατικού προϋπολογισμού (% του ΑΕΠ) Τακτικός προϋπολογισμός Εκτέλεση 2005 Εκτέλεση 2006 Προϋπ/σμός 2007 Εκτίμηση 2007 Πρόβλεψη 2008 (1) (2) (3) (4) (5) Έσοδα 22,5 22,8 22,5 22,6 23,7 Φορολογικά έσοδα 21,2 21,0 21,0 21,1 22,3 Μη φορολογικά και ΕΕ 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 Μη τακτικά έσοδα 0,4 Επιστροφές φόρων(-) 1,3 1,1 1,0 1,1 1,0 Καθαρά έσοδα 21,3 21,6 21,5 21,5 22,6 Πρωτογενείς δαπάνες 19,6 18,9 19,1 19,7 19,8 Αποδοχές και συντάξεις 9,2 9,1 9,1 9,1 9,2 Μισθοί 6,6 6,4 6,4 6,3 6,4 Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία 4,6 4,4 4,6 4,7 5,1 Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 3,7 3,5 3,5 4,1 3,5 Αποδιδόμενοι πόροι (ΚΑΠ κ.λπ.) 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 Πρωτογενές πλεόνασμα ΤΠ 1,7 2,7 2,4 1,8 2,8 Τόκοι 4,9 4,5 4,3 4,3 4,3 Σύνολο δαπανών ΤΠ 24,5 23,4 23,3 24,0 24,1 Έλλειμμα ΤΠ -3,3-1,8-1,8-2,5-1,4 Χρεολύσια 11,0 7,9 10,6 10,3 10,7 Εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων Έσοδα 1,4 1,8 1,7 2,2 1,8 Δαπάνες 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Έλλειμμα ΠΔΕ -2,4-2,1-2,1-1,6-1,9 Γενικός κρατικός προϋπολογισμός Έσοδα 22,6 23,4 23,2 23,7 24,5 Δαπάνες 28,3 27,2 27,1 27,8 27,9 Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης -5,7-3,8-4,0-4,1-3,4 ΑΕΠ (αναθεωρημένο) Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15 Πίνακας 3.11 Χρηματοδοτικές ανάγκες κεντρικής κυβέρνησης 2008 Χρηματοδοτικές ανάγκες Καθαρό έλλειμμα Εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ Χρηματοδότηση στην κοινωνική ασφάλιση και OTA Χρεολύσια Σύνολο Χρηματοδότηση Δανεισμός εκτός ζώνης ευρώ Δανεισμός σε ευρώ Σύνολο * Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών * Δεν περιλαμβάνεται ο δανεισμός για τη χρηματοδότηση των εξοφλήσεων βραχυπρόθεσμων τίτλων (έντοκα γραμμάτια ιδιωτικού τομέα και βραχυπρόθεσμοι τίτλοι εξωτερικού ECP). 2.2 Τακτικός προϋπολογισμός Έσοδα Βασικές επιδιώξεις της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης για την ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης αποτελούν: η φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων με την περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών. Ο συντελεστής 29% που ισχύει για το έτος 2007 μειώνεται σε 27% το 2008 και σε 25% το 2009 και ο συντελεστής 39% σε 37% και 35% αντίστοιχα, η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός της φορολογίας ακινήτων με την κατάργηση των φόρων κληρονομιάς στις περισσότερες περιπτώσεις, και γονικής παροχής και την επιβολή ενιαίου τέλους 1% επί της μεταβιβαζόμενης περιουσίας στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και με την εισαγωγή της ενιαίας φορολογίας ακινήτων, η πλήρης απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από φόρους πλην των δημοτικών τελών και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με την ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αντικειμενικότητας των φορολογικών ελέγχων, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την παροχή κινήτρων στους φορολογούμενους για τη λήψη φορολογικών στοιχείων. Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού εσόδων για το οικονομικό έτος 2008 βασίζονται στην εκτιμώμενη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ (κατά 7%), στην ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων, καθώς και σε επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν τις διάφορες κατηγορίες εσόδων. Τα έσοδα, προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 2008 (πίνακας 3.3) προβλέπεται να διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,1% έναντι του Στην αύξηση αυτή θα συντελέσει μεταξύ άλλων η αναπροσαρμογή από 1/1/2008 του ΕΦΚ των πετρελαιοειδών και η καθιέρωση της ενιαίας φορολογίας ακινήτων. 84 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

16 Αποφασιστική, όμως θα είναι η συμβολή της δραστικής μείωσης της φοροδιαφυγής με την εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, την αναμόρφωση του συστήματος φορολόγησης και διακίνησης των καυσίμων, την εφαρμογή του μέτρου της έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των πολιτών μιας σειράς νέων δαπανών με αποδείξεις, καθώς και με την παροχή κινήτρων για την ανταπόκριση των φορολογούμενων στις υποχρεώσεις τους και τη συνεργασία τους για την αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις. Άμεσοι φόροι Τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται να ανέλθουν στα εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 11,5% έναντι του Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος αναμένεται να διαμορφωθούν το 2008 στα εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,6% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Ειδικότερα, τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση μικρότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 7,2% έναντι 9,1%, λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και της αύξησης του αφορολόγητου ποσού για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων έτους Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται να αυξηθούν επίσης με μικρότερο ρυθμό έναντι του 2007 λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη χρήσης Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από το φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών αναμένεται να ανέλθει σε 22,3%, κυρίως λόγω της φορολόγησης του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, το οποίο είχε σχηματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3220/04 από τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων κατά τα οικονομικά έτη 2004 και Διάγραμμα 3.4 Ποσοστιαία σύνθεση εσόδων ΤΠ 2008 Μη φορολογικά έσοδα 5,9% Άμεσοι φόροι 38,0% Έμμεσοι φόροι 56,1% ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

17 Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία αναμένονται ιδιαίτερα αυξημένα λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, μέσω της καταπολέμησης της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής στη φορολογία περιουσίας από την καθιέρωση της ενιαίας φορολογίας ακινήτων. Έμμεσοι φόροι Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,9% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Αύξηση κατά 13,6%, αναμένεται να εμφανίσουν τα έσοδα από το ΦΠΑ και να ανέλθουν σε εκατ. ευρώ λόγω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής με την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού και την απόδοση των λοιπών μέτρων, η εφαρμογή των οποίων έχει ήδη δρομολογηθεί. Τα έσοδα από τον ΕΦΚ καυσίμων αναμένεται να ανέλθουν σε εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι του 2007 λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών του ΕΦΚ στα πετρελαιοειδή προϊόντα και κυρίως του περιορισμού του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στη διακίνηση καυσίμων. Μη φορολογικά έσοδα Τα μη φορολογικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν σε εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,9% έναντι του Η οριακή αυτή αύξηση οφείλεται στην απουσία εσόδων μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα που εισπράχθηκαν το 2007 και στη μειωμένη είσπραξη μερισμάτων από δημόσιες επιχειρήσεις, λόγω της μικρότερης συμμετοχής του Δημοσίου σε αυτές. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων Το ύψος των επιστροφών αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων για το έτος 2008 προβλέπεται να φθάσει στα εκατ. ευρώ. Δαπάνες Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, πλην χρεολυσίων, προβλέπεται να διαμορφωθούν στο 24,1% του ΑΕΠ από 24% του έτους 2007, παρά τα σημαντικά αυξημένα κονδύλια που προβλέπονται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα από τον προϋπολογισμό του 2008 θα διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις ύψους 950 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,4% του ΑΕΠ για τη βελτίωση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων. Το ποσό αυτό θα καλύψει την αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ και του ΕΚΑΣ, την αύξηση του επιδόματος ανεργίας και τη χρηματοδότηση του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Σημειώνεται ότι με τη θεσμοθέτηση του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, στο οποίο θα ενταχθούν στοχευμένες δράσεις, επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων, η καταπολέμηση της φτώχειας και η μείωση της κοινωνικής ανισότητας. Επίσης, αυξημένες δαπάνες ύψους 670 εκατ. ευρώ περίπου (0,3% του ΑΕΠ ) προβλέπονται για τη βελτίωση του μισθολογίου και των συντάξεων των στρατιωτικών, την καταβολή της έκτακτης παροχής στους δικαστικούς και τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες. Ανάλυση δαπανών κατά κατηγορία Στον πίνακα 3.7 εμφανίζονται οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού κατά κατηγορία. 86 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

18 Αποδοχές και συντάξεις Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων αποτελούν περίπου το 47% των πρωτογενών δαπανών. Το 2008 οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 8,9%. Η αύξηση αυτή οφείλεται: στην εισοδηματική πολιτική που θα ακολουθηθεί το 2008, στη μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού, στις αυξήσεις των μισθών των αστυνομικών, λιμενικών και στρατιωτικών, λόγω εφαρμογής από 1/1/2008 νέου μισθολογίου, στην καταβολή της έκτακτης παροχής στους δικαστικούς, στην αύξηση του ειδικού επιδόματος που χορηγείται στους αστυνομικούς, λιμενικούς, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό προσωπικό, στις δαπάνες νέων προσλήψεων κυρίως ιατρικού, νοσηλευτικού, εκπαιδευτικού προσωπικού και επαγγελματιών οπλιτών, στις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που μονιμοποιήθηκε με βάση το π.δ. 164/04 και στην αύξηση των συντάξεων, λόγω της εισοδηματικής πολιτικής, των νέων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων από 1/1/2008 και κυρίως της αύξησης των συντάξεων των στρατιωτικών. Πίνακας 3.12 Αριθμός συνταξιούχων του Δημοσίου (στοιχεία Οκτωβρίου) Κατηγορία Πολιτικοί Στρατιωτικοί Σχετιζόμενοι με πολέμους ΟΣΕ Δημοτικοί-κοινοτικοί Εθνική αντίσταση-ογα ΤΑΚΕ Σύνολο Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία Οι δαπάνες ασφάλισης, περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας αντιπροσωπεύουν το 26% περίπου του συνόλου των πρωτογενών δαπανών. Τα κονδύλια της κατηγορίας αυτής χρηματοδοτούν δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα και θα καλύψουν την περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου, τις ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων, την καταβολή του ΕΚΑΣ, τα επιδόματα πολυτέκνων και τριτέκνων, την επιχορήγηση του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και τις εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι επιχορηγήσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία αυξάνονται το 2008 κατά 17,2% και 19,2% αντίστοιχα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η σημαντική αυτή ενίσχυση προορίζεται κυρίως για: την αύξηση των αγροτικών συντάξεων κατά 52,25 ευρώ μηνιαίως, ώστε από 1/1/2008 να διαμορφωθούν στο ποσό των 330 ευρώ, τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ (1% του ΑΕΠ), ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

19 Πίνακας 3.13 Έσοδα και δαπάνες ΤΠ για συντάξεις Δημοσίου Προϋπ/σμός Εκτιμήσεις Προβλέψεις Δαπάνες Συντάξεις Πολιτικών υπαλλήλων Δικαστικών λειτουργών Στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ-ΑΣ κ.λπ Θυμάτων πολέμου και αγωνιστών εθνικής αντίστασης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων Πρωθυπουργού και βουλευτών Κληρικών κ.λπ Υπαλλήλων ΟΣΕ Προσωπικές Χορηγίες δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων Λοιπές Λειτουργικές δαπάνες Γενικό σύνολο δαπανών (Ι) Έσοδα Εισφορές 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων υπέρ συντάξεων κοινοτικών υπαλλήλων και 8% στις καταβαλλόμενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων Συνταξιοδότησης από το Δημόσιο (6.67%, άρθ. 22 ν. 2084/92) Αναγνώρισης προϋπηρεσίας και συμπληρωματικής 7% για αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα Συνταξιούχων 1 1 Λοιπές Α. Σύνολο εισφορών εργαζομένων και συνταξιούχων Β. Τεκμαρτή συνεισφορά του Δημοσίου κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθ.22 ν.2084/92 (23,33%) Γενικό σύνολο εσόδων (ΙΙ) Γ. Έλλειμμα (Ι-ΙΙ) Συμμετοχή στις δαπάνες για συντάξεις Δημοσίου Συμμετοχή εργαζομένων (Α) % 16,3% 16,0% 16,5% 16,1% 16,3% Συμμετοχή Δημοσίου (Β+Γ) % 83,7% 84,0% 83,5% 83,9% 83,7% Παρατήρηση: Δεν περιλαμβάνεται η επιστροφή της ειδικής μηνιαίας εισφοράς (άρθρο 2, ν. 3408/05). Πίνακας 3.14 Ανάλυση λοιπών παροχών της κεντρικής διοίκησης Είδος δαπάνης Υπερωρίες, υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών, εξαιρέσιμα Μεταβολή % Εκτιμήσεις Πραγμ/σεις Προβλέψεις 2007/ /07 πραγμ/σεων ,9 1,8 Ειδική αποζημίωση πλέον πενθημέρου ,7 4,0 Συμβούλια και επιτροπές ,8-3,0 Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών ,9 2,2 Διάφορες άλλες παροχές ,4-4,4 Σύνολο ,5 1,5 88 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

20 Πίνακας 3.15 Προσωπικό Δημοσίου, περιφερειών, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σωμάτων ασφαλείας (1) Κατηγορία υπαλλήλων Υπηρετούντες 30/06/2005 Υπηρετούντες 30/06/2006 Υπηρετούντες 30/6/ Τακτικοί Υπουργείων Σωμάτων ασφαλείας Νοσηλευτικών ιδρυμάτων (εκ των οποίων ιατρικό προσωπικό) (10.945) (11.150) (11.329) Περιφερειών Ν.Α Αορίστου Χρόνου Υπουργείων (2) Νοσηλευτικών ιδρυμάτων Περιφερειών Ν.Α Ορισμένου χρόνου Υπουργείων Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Σωμάτων ασφαλείας Νοσηλευτικών ιδρυμάτων (εκ των οποίων ιατρικό προσωπικό) (10.362) (10.442) (10.744) Περιφερειών Ν.Α Γενικό σύνολο (1) Δεν περιλαμβάνεται το στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. (2) Περιλαμβάνεται και το προσωπικό καθαριότητας (7.212 υπάλληλοι) των σχολείων Α θμιας και Β θμιας εκπαίδευσης που οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 164/04. Πίνακας 3.16 Ανάλυση καταναλωτικών δαπανών 2007 Εκτιμ. Πραγμ/σεων 2008 Προβλέψεις Μεταβολή % Μετακινήσεις ,0 Λειτουργικές ,5 Μισθώματα κτιρίων ,6 Δαπάνες τηλεπικοινωνιών ,8 Δαπάνες ύδρευσης ,6 Δαπάνες φωτισμού ,5 Απόρρητες δαπάνες ,0 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες ,4 Προμήθειες ,8 Γραφική ύλη ,3 Προμήθεια συγγραμμάτων για σπουδαστές ,4 Υγειονομικό υλικό κ.λπ ,7 Υλικά καθαριότητας ,7 Είδη συντήρησης και επισκευής ,4 Είδη διατροφής και ιματισμού ,3 Καύσιμα, λιπαντικά ,5 Κεφαλαιακός εξοπλισμός ,9 Λοιπές προμήθειες ,7 Διάφορες άλλες δαπάνες ,3 Επιδοτήσεις άγονων γραμμών ,9 Λοιπές επιδοτήσεις 7 7 0,0 Δαπάνες ΝΑΤΟ με εθνική συμμετοχή ,9 Απαλλοτριώσεις ,3 Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα ,0 Προγράμματα ΕΕ ,6 Συναλλαγματικές διαφορές ,0 Λοιπές σύνθετες δαπάνες υπουργείων ,4 ΜΕΔ* Σύνολο ,3 * ΜΕΔ: Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

21 Πίνακας 3.17 Ανάλυση επιχορηγήσεων τακτικού προϋπολογισμού Επιχορηγούμενοι φορείς 2007 Εκτιμήσεις πραγμ/σεων 2008 Προβλέψεις Μεταβολή % 2008/07 Οργανισμοί γεωργικής ασφάλισης και ελέγχου ,2 ΟΤΑ α βαθμού ,9 ΟΤΑ β βαθμού ,5 Βιοτεχνικοί, βιομηχανικοί, τουριστικοί οργανισμοί ,4 Οργανισμοί και ιδρύματα υγείας ,5 Οργανισμοί και ιδρύματα πρόνοιας ,4 Ερευνητικά, επιστημονικά ιδρύματα ,0 Εκπαιδευτικά ιδρύματα ,8 Σχολές, οργανισμοί εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ,9 Πολιτιστικά ιδρύματα ,1 Οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής ,7 Συγκοινωνιακοί φορείς ,9 Λοιποί φορείς ,7 Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς ,8 Σύνολο ,3 ΜΕΔ* 351 Σύνολο ,3 * Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες Πίνακας 3.18 Χρηματοδότηση ασφαλιστικών ταμείων Πραγματοποιήσεις Εκτιμ. Πραγ/σεων Προβλέψεις Ασφαλιστικά ταμεία Επιχορηγήσεις Αποδόσεις Τριμερής χρηματοδότηση Σύνολο Επιχορηγήσεις Αποδόσεις Τριμερής χρηματοδότηση Σύνολο Επιχορηγήσεις Αποδόσεις Τριμερής χρηματοδότηση Σύνολο Μεταβολή 2008/07 % ΟΓΑ * * * ,9 ΙΚΑ ** ,2 ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) ,5 ΝΑΤ ,1 ΤΣΠ- ΗΣΑΠ ,7 Λοιποί ασφαλ. οργαν ,7 ΕΚΑΣ (πλην Δημοσίου) ,5 ΤΣΝ ,0 Αναδρομικά ΛΑΦΚΑ ,7 ΑΝΥ Σύνολο ,2 * Το ποσό αυτό αποδίδεται στον ΟΓΑ με την έκδοση ειδικών ομολόγων. ** Ποσό εκατ. ευρώ αφορά την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και θα αποδοθεί στο ΙΚΑ με την έκδοση ειδικών ομολόγων. 90 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

22 την κάλυψη των αναγκών των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του ΟΑΕΕ, την κρατική συμμετοχή στην τριμερή χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, την επιστροφή στους συνταξιούχους της 4ης και 5ης δόσης της εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ, την αύξηση του ΕΚΑΣ κατά 35 ευρώ μηνιαίως, ώστε από 1/1/2008 να φθάσει στα 230 ευρώ, την καταβολή των επιδομάτων πρόνοιας, τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος και στις τρίτεκνες οικογένειες και την επιχορήγηση του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ, πέραν της ανωτέρω αυξημένης επιχορήγησης (2.450 εκατ. ευρώ), θα διατεθεί με την έκδοση ειδικών ομολόγων και ποσό ύψους εκατ. ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες Οι πιστώσεις για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες εμφανίζονται το 2008 μειωμένες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά 6,9%. Πέρα από την προσπάθεια για περιορισμό της σπατάλης, η μείωση των λειτουργικών και λοιπών δαπανών οφείλεται στο γεγονός ότι το έτος 2007 επιβαρύνεται με δαπάνες που δεν θα επαναληφθούν το επόμενο έτος (τακτοποίηση οφειλών ΟΑ, πυρκαγιές κ.λπ.). Το συνολικό ύψος των δαπανών αυτών ανέρχεται στα εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύει το 17,9% του συνόλου των πρωτογενών δαπανών. Από τις πιστώσεις της κατηγορίας αυτής σημαντικά κονδύλια θα διατεθούν: για επιχορηγήσεις (αύξηση 6,4%) κυρίως σε ΑΕΙ-ΤΕΙ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας τους, στον ΟΣΚ και στον ΕΛΓΑ για την εξυπηρέτηση των δανείων τους και σε πολιτιστικά και ερευνητικά ιδρύματα, για την αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά 36,5 ευρώ μηνιαίως, ώστε την 1/1/2008 να ανέλθει στο ποσό των 404 ευρώ, για τις αποδόσεις στην ΕΕ (αύξηση 20,9%) και για τις επιδοτήσεις στη γεωργία (αύξηση 8,7%). Νέα προγράμματα Οι πιστώσεις αυτές έχουν προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατανέμονται στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών. Προβλέπεται να διατεθούν κυρίως για: την ενίσχυση του θεσμού του εθελοντισμού και την αναβάθμιση της λειτουργίας της πολιτικής προστασίας, την προμήθεια συστήματος ασφαλείας για την έκδοση αδειών παραμονής των αλλοδαπών, την ίδρυση και λειτουργία νέων αρχών στο εξωτερικό, τις δαπάνες των ειρηνευτικών αποστολών και τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος υγιεινής και ασφάλειας στις ένοπλες δυνάμεις, την ανάπτυξη νέων δράσεων στους τομείς υγείας-πρόνοιας, την προετοιμασία της απογραφής πληθυσμού που θα πραγματοποιηθεί το 2011 από την ΕΣΥΕ, τη χρηματοδότηση των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της συνθήκης Schengen, την έκδοση από την ΕΛΑΣ διαβατηρίων νέου τύπου με απαραβίαστα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή με τα στοιχεία κατόχου, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

23 τη συντήρηση του συστήματος ασφάλειας C4I και την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης της Αγροφυλακής. Αποδιδόμενοι πόροι Το υπόλοιπο μέρος των πρωτογενών δαπανών αφορούν αποδόσεις πόρων που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων (ΟΤΑ α και β βαθμού, ΟΓΑ, Ταμείο Νομικών, ΕΛΓΑ κ.λπ.). Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να αυξηθούν με ρυθμό 7,7% το Πίνακας 3.19 Αποδιδόμενοι πόροι Φορείς 2006 Πληρωμές 2007 Εκτιμήσεις πραγμ/σεων 2008 Προβλέψεις Μεταβολή % 2007/ /07 Ασφαλιστικά Ταμεία ,3 5,7 ΟΓΑ ,6 4,8 ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) ,9-5,8 Ταμείο Νομικών ,7 21,0 Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ,0 250,0 ΟΤΑ α βαθμού ,7 8,5 ΟΤΑ β βαθμού ,9 10,9 Λοιπές αποδόσεις ,7 5,7 ΕΤΕΡΠΣ ,0 3,3 ΤΕΟ ΑΕ ,1 0,0 Ενίσχυση κινηματογράφου ,0 0,0 Απόδοση βάσει ν. 2227/ ,4 11,8 ΕΟΦ ,7 14,3 ΕΛΓΑ ,7 3,2 Λοιπά ,9-8,5 Επιστροφές δασμών ,8 28,6 ΜΕΔ* 3 7 Σύνολο ,7 7,7 * ΜΕΔ: Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες Τόκοι Οι δαπάνες για τόκους προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,7% και να διαμορφωθούν στα εκατ. ευρώ, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ θα περιορισθούν στο 4,3% από 4,5% το Δαπάνες κατά υπουργείο Στον πίνακα 3.20 εμφανίζονται οι συνολικές πιστώσεις που προβλέπονται στον τακτικό προϋπολογισμό κατά υπουργείο. Στις πιστώσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν στις αντίστοιχες δραστηριότητες των περιφερειών. Περιλαμβάνονται, επίσης, οι πιστώσεις για τη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό των ΟΤΑ α και β βαθμού ανάλογα με τις δραστηριότητες που καλύπτουν. 92 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

24 Η κατανομή των πιστώσεων έγινε με βάση τις κυβερνητικές προτεραιότητες και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τους επιμέρους φορείς. Υπουργείο Εσωτερικών Η αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 του Υπουργείου Εσωτερικών οφείλεται κυρίως: στην κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων, κυρίως στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τις περιφέρειες, και του προσωπικού που μονιμοποιήθηκε σύμφωνα με το π.δ. 164/04, στις αμοιβές του προσωπικού μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α και β βαθμού και των περιφερειών, στις επιπλέον δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΚΕΠ των ΟΤΑ α και β βαθμού, στην αύξηση των αποδιδόμενων πόρων στους ΟΤΑ α και β βαθμού, στην εγγραφή αυξημένων πιστώσεων για στέγαση των υπηρεσιών των περιφερειών και την ηλεκτρονική τους διασύνδεση με τις κεντρικές υπηρεσίες μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, στην εγγραφή αυξημένων πιστώσεων για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, στις εργοδοτικές εισφορές των μηχανικών των περιφερειών που υποχρεούται να καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΣΜΕΔΕ για τους παλαιούς ασφαλισμένους, στην επιχορήγηση του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου και στις δαπάνες έκτακτου πολιτικού σχεδιασμού και στήριξης του προγράμματος «Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας». Για την ενίσχυση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών, την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, τη φύλαξη των ευαίσθητων στόχων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος θα διατεθούν αυξημένες πιστώσεις για: νέους πυροσβέστες, η πρόσληψη των οποίων έχει ήδη δρομολογηθεί, τη μισθοδοσία νέων ειδικών φρουρών που έχουν ήδη καταταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία από τα μέσα του τρέχοντος έτους, τη χορήγηση ατομικών εφοδίων και σύγχρονου ειδικού πυροσβεστικού εξοπλισμού ασφαλείας στο εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό, τη συντήρηση και πτητική υποστήριξη των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης, τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του στόλου των αστυνομικών και πυροσβεστικών οχημάτων, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων στις αστυνομικές αρχές, τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ασφαλείας C4I, την έκδοση από την ΕΛΑΣ των νέου τύπου διαβατηρίων με απαραβίαστα χαρακτηριστικά ασφαλείας και ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και τις δαπάνες οργάνωσης και στελέχωσης της Ελληνικής Αγροφυλακής που ήδη ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Αύγουστο του Στην ενίσχυση των πιστώσεων του τομέα δημόσιας τάξης συμβάλλουν οι σημαντικές αυξήσεις που θα προκύψουν στις αποδοχές του ένστολου προσωπικού με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου που προωθείται, η αύξηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών και η χορήγηση επιδόματος αυξημένης ετοιμότητας στο εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2008 Βασική επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής και για το έτος 2008 ήταν η συνέχιση της προσπάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2006 Οι βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής και για το έτος 2006 ήταν η συνέχιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2016 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2009 Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) βασική επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δελτίου ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΑΪΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Δελτίου ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΑΪΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 5 ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.: 2/91674/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Γενικά Στον Προϋπολογισμό (Νοέμβριος 2015) έτους 2016, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ΣΧΔ), είχε προβλεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 5 ΜΑϊΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 6 ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση - Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ''Στην σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015, σε εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Δήλωση του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΈΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΈΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΈΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΟΡΟΣ Ονομάζεται η αναγκαστική χρηματική εισφορά των πολιτών προς το κράτος ή προς νομικό πρόσωπο χωρίς ειδική αντιπαροχή. Αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/95) Επί της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #1 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-16 Εισροή παραγωγής (& εισαγωγών) L K Επιχειρήσεις Y Αγορά αγαθών εισαγωγές ΚΟΣΜΟΣ Ιδιοκτήτες Εργαζόμενοι Κυβέρνηση Νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Κρατικός προϋπολογισµός έτους 2011 1.1. Τακτικός Προϋπολογισµός Έσοδα Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού (πίνακας 3.3), προ µείωσης επιστροφών, για το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Καταθέτω προς συζήτηση το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2010.

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Καταθέτω προς συζήτηση το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2010. Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, Καταθέτω προς συζήτηση το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2010. Ο Προϋπολογισμός του 2010 είναι η αφετηρία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Υ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» Άρθρο Μόνο 1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΙ-ΝΚ5 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΨΙ-ΝΚ5 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΘΕΜΑ: 46 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία Ä»» Æ ¹ Äà Ļ» Æê Ιούνιος - Ιούλιος 2016 Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα Φύλο Ηλικίες Γυναίκες 22.2% 60+ 17.1% εώς 29 10.6% 30-39 20.5% Άνδρες 77.8% 50-59 22.6%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Νοέμβριος 2016 Ιστοσελίδα: mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Οικονομικό έτος 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/06/2016 έως 30/06/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297.

ΕΣΟΔΑ 4.490,25. Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 4.490,25 0159 125.729,56 706.385,84. Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 297. ΕΣΟΔΑ KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0158 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας 125.729,56 4.490,25 4.490,25 0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες 706.385,84 297.176,00 297.176,00 1226 1227 1251

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΙ-ΡΝΨ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦΙ-ΡΝΨ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Μάρτιος 2016 Ιστοσελίδα: http://mts.army.gr E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Οι Δήμοι της Χώρας, σε σχέση με όλους τους άλλους φορείς της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΠ Σ (σε εκατ. ) Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Ι. Έσοδα 54.633 59.184 58.077 59.094 58.148

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

5. Τι πρέπει να γίνει;

5. Τι πρέπει να γίνει; Σεμινάρια ενημέρωσης νέων αιρετών ΥΠΕΣ-ΚΕ Ε-ΕΕΤΑΑ, Ιούνιος - Ιούλιος 2014 1. Η Ελληνική ΤΑ στο διεθνές & Ευρωπαϊκό της περιβάλλον. 2. Οι κρατικές επιχορηγήσεις στους δήμους & η εξέλιξη τους. 3. Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) Ε. Φ Εγκεκριμένος Π/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/3/2016 Αριθ. Πρωτ. : 30791-18/3/2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα