Σύγκριση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας με την Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγκριση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας με την Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία"

Transcript

1 Σύγκριση της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας με την Ισπανική Συνεταιριστική Νομοθεσία η οποία διέπεται από τις συνεταιριστικές αρχές σύμφωνα με την Σύσταση 193/2002 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας την οποία η Ελλάδα έχει αποδεχτεί Πνευματικά δικαιώματα Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. Είναι δυνατή η χρήση του κειμένου με αναφορά της πηγής K.A.P.A. Network - Greece P.O.Box 1333 P.C

2 Μια «ακτινογραφία» της Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας 2

3 Ενημέρωση για την ελληνική συνεταιριστική Νομοθεσία Ο Νόμος 1667 του έτους 1985 για τους αστικούς συνεταιρισμούς και ο Νόμος 2810 του έτους 2000 μαζί με τις τροποποιήσεις του από τον Νόμο 4015 του έτους 2011 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς αποτελούν το βασικό συνεταιριστικό Δίκαιο στην ελληνική συνεταιριστική Νομοθεσία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση Όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Historiacal Dictionary of the Cooperative Movement» του Jack Shaffer, εκδόσεις The Scarecrow, Inc Lanham Md London 1999 σελ 419, και παρουσιάστηκε στο περιοδικό Digest της I.C.A. τεύχος 51 Αυγούστου 2006 σελ. 6, η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο που ίδρυσε συνεταιρισμούς κατά το έτος Σύμφωνα με τον Γάλλο Luis Boulanger που έζησε στην Ελλάδα για περισσότερα από 30 χρόνια, και εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην υπηρεσία του Βασιλιά Όθωνα, όταν προσπάθησε να μεταφέρει το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα που ήδη έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ευρώπη, έκπληκτος ανακάλυψε την μακριά συνεταιριστική παράδοση του τόπου μας, δηλώνοντας της : «Εις τον Ελληνικό λαό είναι έμφυτο το αίσθημα της αδελφότητας του συνεταιρισμού Η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει οριστικά, υπό κράτος της ελευθερίας, ότι είχεν αρχίσει πριν από όλους τους λαούς κάτω από την σκλαβιά Τα βάρη κατανέμονταν ανάλογα με το έχειν του κάθε πολίτη και δόθηκε η αφορμή για να γίνουν μεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισμοί, γεωργικοί, βιομηχανικοί και ναυτικοί Αυτοί είχαν ως θεμέλιο την δίκαιη κατανομή των κερδών, ανάλογα με την γενόμενη εργασία Ξεχώριζαν από πριν ένα ποσό ως αποθεματικό, για την εκπαίδευση των παιδιών για τα βοηθήματα προς τα ορφανά, τις χήρες και τους αρρώστους». 1 Μετά από την ίδρυση του ελληνικού Κράτους, το 1914 ψηφίστηκε ο πρώτος ενιαίος συνεταιρικός νόμος 602 ο οποίος βασίστηκε στην γερμανική και αυστριακή συνεταιριστική νομοθεσία. Ο Νόμος 602 υπήρξε ένας κοινά αποδεκτός θαυμάσιος Νόμος. Μεταξύ των ετών 1915 και 1970 έχουν καταγραφεί 946 νομοθετήματα σχετικά με την μορφή και την λειτουργία των συνεταιρισμών 2 τα οποία αλλοίωσαν τα συνεταιριστικά χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών. Τις ο γερμανός νομικός εμπειρογνώμονα του ΟΟΣΑ Rolf Schubert, σε έκθεσή του επισημαίνει για τις αλλαγές στον N.602 «Αφ ενός, υπό την καταφανή επίδραση των εχθρικών οικονομικών κύκλων προς τους συνεταιρισμούς, ενσωματώθηκαν στον νόμο διατάξεις που επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη (π.χ. Ν. 5289/1931 ) Αφ ετέρου, ο νόμος αποδιοργανώθηκε σημαντικά με τις επεμβάσεις στη δομή της νομοθετικής τεχνικής. Ο νόμος περιέχει νομικές ρυθμίσεις και διαδικαστικές διατάξεις που αποτελούν ξένο σώμα μέσα στο νόμο του εμπορικού δικαίου. Γι αυτό έχασε σε μεγάλη κλίμακα την οργανωτική συνάφειά του και την λογική ενότητα του. Ο Νόμος 602 δεν συμβαδίζει πλέον, ούτε με την δομή του ούτε με το περιεχόμενό 1 Αστικοί και γεωργικοί συνεταιρισμοί Γεώργιος Δασκάλου σελ Κλήμης 1970 και Λαμπροπούλου Δημητριάδου 1995, Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Οικονομία σελ

4 του στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου νόμου. Γι αυτό αποκλείεται να τροποποιηθεί σε μερικά τμήματά του. Θα έπρεπε να συνταχθεί ένας εξ ολοκλήρου καινούργιος νόμος, που να προσφέρει μια σαφή νομοθετική βάση προσαρμοσμένη στις παρούσες οικονομικές απαιτήσεις για τους συνεταιρισμούς της Ελλάδας». 3 Ακολούθησαν την δεκαετία νομοθετήματα 4 για τους συνεταιρισμούς χωρίς να καταφέρουν να επαναφέρουν την αληθινή φυσιογνωμία τους. (Μερικοί ακόμη νόμοι προστέθηκαν μέχρι το 2011) Αντίθετα ο Νόμος 2190 του έτους 1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες περιλαμβάνοντας 143 άρθρα, είναι ακόμη σε ισχύ, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό περιβάλλον για την ανάπτυξής τους. Σήμερα οι ελληνικοί συνεταιρισμοί που κάποτε πρωτοστάτησαν παγκοσμίως στην δημιουργία συνεργατικών δομών από τις συχνές και άστοχες αλλαγές τις συνεταιριστικής νομοθεσίας δείχνουν να κινούνται χωρίς πυξίδα. Ο Νόμος 1667 για τους αστικούς συνεταιρισμούς με 20 άρθρα και ο 2810 για τους α- γροτικούς συνεταιρισμούς με 40 άρθρα είναι τόσο συνοπτικοί και σε ορισμένα σημεία τόσο ελλιπείς που δεν καταφέρνουν να διδάξουν, να εμπνεύσουν και να προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία για την δημιουργία επιτυχημένων συνεταιρισμών. Σύμφωνα με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2004) 18 τελικό «Σχετικά με την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη» Βρυξέλλες παράγραφο και την Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Οι συνεταιρισμοί στην κοινωνική ανάπτυξη» παράγραφο 45 6 και η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδεχτεί την Σύσταση 193/ της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την προώθηση και προβολή των συνεταιρισμών. H Σύσταση 193/2002 αναφέρεται σε μια εθνική νομοθεσία η οποία πρέπει να βασίζεται στις συνεταιριστικές αρχές. Σύμφωνα με το ILO η Σύσταση νο. 193/2002 «είναι μια υλοποίηση η οποία δένει τα συνεταιριστικά θέματα με τις Πράξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». 7 Αποσπάσματα της Σύστασης 193/2002 του ILO ΙΙ.7.1 Η προώθηση των συνεταιρισμών πρέπει να θεωρείτε ως ένας πυλώνας της ε- θνικής και παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. «Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Αφού αναγνώρισε την σημασία των συνεταιρισμών για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Αφού αναγνώρισε ότι οι συνεταιρισμοί υπό τις ποικίλες μορφές τους συμβάλ- 3 Αστικοί και γεωργικοί συνεταιρισμοί Γεώργιος Δασκάλου σελ Κλήμης 1970 και Λαμπροπούλου Δημητριάδου 1995, Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Οικονομία σελ Ελληνική Μετάφραση Πρωτότυπο κείμενο 7 «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO σελ 5 2

5 λουν στην πλήρη συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. ΙΙ 6. Για λόγους κοινωνικής αρμονίας, επιβάλλεται να υπάρχουν ισχυροί δημόσιοι και ιδιωτικοί τομείς της οικονομίας καθώς και ισχυρός συνεταιριστικός και αλληλοβοηθητικός. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, στα πλαίσια αυτά, να υιοθετήσουν μια ευνοϊκή πολιτική και ένα νομικό καθεστώς, τα οποία να συμφωνούν με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών, και να έχουν ως βάση τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες με σκοπό να.8.στ προωθήσουν την διδασκαλία των συνεταιριστικών αρχών και των υφισταμένων πρακτικών εφαρμογής τους καθώς και της επιμόρφωσης που αφορά σε αυτές, σε όλα τα επίπεδα όλων των εθνικών συστημάτων παιδείας και κατάρτισης και σε ολόκληρη την κοινωνία III 11(3) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να διευκολύνουν την οργάνωση υπηρεσιών στήριξης (4) Οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν το ρόλο των συνεταιρισμών και των οργανώσεών τους, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο και τα μέσα για να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο» Γενικά, είναι Διεθνής η απαίτηση για μια ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία, η οποία θα βασίζεται στις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές, και όχι όπως την ελληνική με άλλη νομοθεσία για τους αγροτικούς αστικούς, αναγκαστικούς, οικοδομικούς, κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Επίσης, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Συνεταιρισμούς (A/56/73) από τον ΟΗΕ κατά το 2001 «(Τα κράτη) πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη ότι κανένας νόμος ή πρακτική δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών στην πλήρη συμμετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές του και δεν πρέπει να περιορίζουν την λειτουργία του εν λόγω κινήματος, να προβλέψουν ότι ένας γενικός νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των συνεταιρισμών, αλλά ότι, προκειμένου να υπάρχει ανταπόκριση στην περίπτωση ο- ρισμένων κατηγοριών συνεταιρισμών, θα μπορούσε να θεσπιστεί ειδική νομοθεσία, σύμφωνα με την γενική για αυτούς νομοθεσία, διατάξεις ώστε όλες οι δικαστικές και διοικητικές ρυθμίσεις και πρακτικές να βασίζονται μόνο στη γενική ή ιδιαίτερη νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς..τα κράτη πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία της κυβερνητικής στήριξης προς το διεθνές συνεταιριστικό κίνημα Η σύνδεση μεταξύ διακυβερνητικών προγραμμάτων και του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί». 8 Όπως αναφέρουν οι εκθέσεις SCE FINAL STUDY ES and PART I & SCE FINAL STUDY PART II NATIONAL REPORTS για τις οποίες ανατέθηκε η κατάρτισή τους στους Συνεταιρισμούς Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ισπανική συνεταιριστική νομοθεσία «είναι μια πλήρης, λεπτομερής και καλά σχεδιασμένη, έντονα ε- ναρμονισμένη στις συνεταιριστικές αρχές». Ακολουθούν συγκριτικοί Πίνακες των Συνεταιριστικών Αρχών με την Ελληνική Συνεταιριστική Νομοθεσία και την Ισπανική 8 «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του ILO σελ 75 πα

6 Η περιγραφή της σημερινής κατάστασης της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας βασίζεται στην σύγκριση της με τις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές, όπως εφαρμόζονται στην ισπανική συνεταιριστική νομοθεσία Παρουσίασης της τρέχουσας Ελληνικής Συνεταιριστικής Νομοθεσίας Αστικοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί Η άδεια λειτουργίας για τους αστικούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς δίνεται από τις δικαστικές αρχές (Ν άρθρο 1.6, Ν.2018 άρθρο 3.2). Προβλήματα / Θέματα & Προτάσεις από την Ισπανική Νομοθεσία Πρόβλημα Αστικοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί Οι δικαστές που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας είναι γενικού δικαίου χωρίς καμία ειδίκευση στο συνεταιριστικό δίκαιο. Έχει παρατηρηθεί έγκριση καταστατικών εκτός της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Ίδρυση Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Κατ εξαίρεση για την ίδρυση των Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου εάν υπάρχει σκοπιμότητα ίδρυσής τους από τον τοπικό Δήμο έως το Υπουργείο Υποδομών. (Π.Δ. 93/1987 άρθρο 4,5). Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Ο τρόπος έγκρισης της λειτουργίας των Οικοδομικών Συνεταιρισμών όπως περιγράφετε στα άρθρα 4,5 του Π.Δ. 93 αποτελεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με την κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών. Για τις ιδιωτικές κατοικίες απαιτείται μόνο η άδεια από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου η οποία εγκρίνει την νομιμότητα των σχεδίων κατασκευής. Σύμφωνα με τον Γεώργιο Δασκάλου 9 με τη παλιότερη νομοθεσία ΑΝ2012/1967 το έτος 1970 από τους υπό ίδρυση Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί διαλύθηκαν οι Κατά το έτος 1987 με την ισχύ του Π.Δ. 93/87 υπήρχαν για έγκριση στο Υ- 9 Αστικοί και γεωργικοί συνεταιρισμοί Γεώργιος Δασκάλου σελ

7 πουργείο Υποδομών 374 Οικοδομικοί Συνεταιρισμοίs, από τους οποίους 185 προσάρμοσαν τα καταστατικά τους στην Νέα νομοθεσία, σε 50 δόθηκε η άδεια χωροθέτησης, σε 41 προωθούν την μελέτη κατασκευής, και 98 ολοκλήρωσαν την κατασκευή και προχώρησαν στη διανομή στα μέλη. Θέμα - Δημόσιες Δομές Υποστήριξης Διερεύνηση του θέματος για την ανάγκη δημιουργίας Δημόσιων Υπηρεσιών, με ειδικευμένο νομικό προσωπικό όπως π.χ. το Μητρώο Συνεταιρισμών της Ισπανικής Νομοθεσίας ή ειδικευμένο σώμα δικαστικών, με αρμοδιότητα την έγκριση λειτουργίας και έλεγχου των συνεταιρισμών και να σταματήσει η γραφειοκρατική κηδεμονία του κράτους όπως αυτή περιγράφετε για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, η οποία εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Απαιτούμενος αριθμός μελών Για την ίδρυση αστικού συνεταιρισμού απαιτούνται 15 μέλη, κατ εξαίρεση για τους καταναλωτικούς 100 ( Ν 1667/86 άρθρο 1.3, 25) στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς 25 (Π.Δ. 93 άρθρο 4.ΙΙ.2) και για τους αγροτικούς απαιτούνται 20 μέλη (Ν άρθρο 16.2(1,5)) Πρόβλημα - Απαιτούμενος αριθμός μελών Ο απαιτούμενος υψηλός αριθμός μελών για την ίδρυση συνεταιρισμών είναι υπερβολικός. Αποθαρρύνει την προσπάθεια λίγων ανθρώπων που εάν επιτύχουν μπορούν να προσελκύσουν και αλλά μέλη. Η απαίτηση «Οι Συνεταιρισμοί να μπορούν να πραγματοποιούν οποιαδήποτε οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική εργασία» δεν μπορεί να ικανοποιηθεί όταν απαιτείτε μεγάλος αριθμός. Υπάρχουν και εργασίες που δεν χρειάζονται μέλη. Θέμα - Μείωση αριθμού μελών Διερεύνηση του θέματος για την μείωση των απαιτούμενων μελών σε τρία, όπως στην ισπανική νομοθεσία. 5

8 1η αρχή: Εθελοντική και ανοικτή ένταξη μέλους Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλους τους ανθρώπους που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και πρόθυμοι να αποδεχτούν τις ευθύνες της συμμετοχής τους ως μέλη, δίχως καμία διάκριση φύλου, κοινωνική, φυλετική, πολιτική ή θρησκευτική. Η ένταξη στους συνεταιρισμούς, γενικά είναι ανοιχτή, αλλά στους συνεταιρισμούς υπηρεσιών λόγω μη πρόνοιας του Νόμου μπορεί να τεθούν διακρίσεις στην είσοδο των μελών, επίσης δεν απαιτείται από τον νόμο η αποσαφήνιση στα καταστατικά των ευθυνών και των υποχρεώσεων των μελών σε όλη την έκτασή τους. Πρόβλημα απαγόρευση εισόδου για λόγους εκτός σκοπών του συνεταιρισμού Δεν προβλέπεται η μη απαγόρευση ένταξης για λόγους που δεν περιλαμβάνονται στους σκοπούς των συνεταιρισμών υπηρεσιών, όπως της επαγγελματικής ιδιότητας του υποψήφιου μέλους. Π.χ. υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας «κλειστών» καταναλωτικών συνεταιρισμών μόνο για τους υπαλλήλους μιας τράπεζας και να απαγορεύει έμμεσα την είσοδο άλλων ατόμων. Θέμα Μη διάκριση ένταξης λόγο επαγγέλματος Διερεύνηση του θέματος για πρόβλεψη στους συνεταιρισμούς υπηρεσιών να μην υπάρχει διάκριση στην ένταξη μελών λόγο επαγγέλματος σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία. Πρόβλημα - Έκταση ευθυνών, υποχρεώσεων μελών Η ευθύνες και υποχρεώσεις εξαντλούνται σε διοικητικά θέματα μιας association και οικονομικά θέματα μιας επιχείρησης, δεν περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και οι ποινές ως εργαζόμενοι-μέλη οι χρήστες-μέλη μιας συνεταιριστικής επιχειρήσεις. Γενικά η συνεταιριστική νομοθεσία δεν προβλέπει ευθέως την δημιουργία συνεταιρισμών εργαζομένων. Θέμα διεύρυνση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Διερεύνηση του θέματος για την υποχρεωτική εγγραφή στα καταστατικά των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ποινών των μελών καθώς και η προώθηση διατάξεων για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων με παράδειγμα την ισπανική νομοθεσία. Πρόβλημα Δεν υπάρχει συνεργασία στους αγροτικούς συνεταιρισμούς Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς δεν απαιτείται η από κοινού πώληση των αγροτικών προϊόντων τους από των συνεταιρισμών τους, ούτε η από κοινού προμήθεια υλικών (σπόρων, λιπασμάτων). Το κάθε μέλος συνήθως πουλά μόνο τους τα παραγόμενα προϊόντα του και προμηθεύεται μόνο του πρώτες 6

9 ύλες. Η πρώτη βαθμίδα αγροτικών συνεταιρισμών προβλέπει την ένταξη αγροτών ως μελών οποιαδήποτε αγροτική εργασία και εάν κάνουν και όχι συνεταιρισμών με ομοιογενείς παραγωγές για να έχουν τις ιδέες ανάγκες να προωθήσουν. ( Νόμος 2810 άρθρο 5.1) Τι κοινό μπορεί να έχει ένας αγρότης που καλλιεργεί πατάτες με ένας αγρότη που έχει γελάδες για να δουλέψουν από κοινού; Η πρώτη βαθμίδα αγροτικών συνεταιρισμών είναι μια association αγροτών και όχι μια κοινή επιχείρηση. Θέμα Η υποχρέωση συνεργασίας στους αγροτικούς συνεταιρισμού Η υποχρεωτική συνεργασία των μελών των αγροτικών συνεταιρισμών σε θέματα προμηθειών ή πώλησης προϊόντων. Η δημιουργία συνεταιρισμών πρώτου βαθμού από μέλη με κοινά παραγόμενα προϊόντα. Πρόβλημα Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί Παρά την αρχή της εθελοντικής ένταξης των μελών σε ένα συνεταιρισμό από το 1923 έχουν καθιερωθεί σε ορισμένες αγροτικές περιοχές οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Σύμφωνα με το Legislative Decree 19 July 1923, όλοι οι κάτοικοι αυτής της περιοχής είναι υποχρεωτικά μέλη ενός συνεταιρισμού που του ανήκει αυτή η περιοχή και έχει άδεια εκμετάλλευσης της ( π.χ. ένα δάσος το οποίο τα μέλη του εκμεταλλεύονται την ξυλιά του). Από το 1923 πολύ κάτοικοι ή τα παιδιά τους έφυγαν και πήγαν στις πόλεις να εργαστούν μα παραμένουν μέλη ή καλύτερα ιδιοκτήτες του συνεταιρισμού χωρίς να προσφέρουν εργασία. Υπάρχουν προστριβές με αυτούς που δουλεύουν στους συνεταιρισμούς και από αυτούς που έφυγαν τι ανήκει στον καθένα, καθώς επίσης εντοπίζονται προβλήματα κατά την ψηφοφορία στους περισσότερους από ένα κληρονόμους οι οποίοι διαθέτουν όλοι μαζί μια ψήφο. 7

10 Θέμα Συνεταιρισμοί κοινής καλλιέργειας Η ισπανική νομοθεσία δίνει λύση με τους συνεταιρισμούς κοινής καλλιέργειας όπου περιλαμβάνει μέλη ιδιοκτήτες που παραχωρούν την εκμετάλλευση γης και μέλη καλλιεργητές που την καλλιεργούν. 2η αρχή: Δημοκρατικός έλεγχος των μελών Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις που ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών τους και την λήψη των αποφάσεων. Οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν ως ε- κλεγμένοι αντιπρόσωποι είναι υπόλογοι έναντι των μελών. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς η ψήφος του κάθε μέλους έχει την ίδια βαρύτητα σύμφωνα με τον κανόνα "ένα μέλος, μια ψήφος", οι συνεταιρισμοί ανωτέρων βαθμίδων οργανώνονται επίσης κατά δημοκρατικό τρόπο. Οι ελληνικοί συνεταιρισμοί ακολουθούν το κλασικό μοντέλο Διοίκησης με Διοικητικό Συμβουλίου Εποπτικής Επιτροπής και Γενική Συνέλευση υπό την αρχή «ένα μέλος μια ψήφος». Θα λέγαμε όμως ότι τα μέλη δεν καθορίζουν με ευέλικτο τρόπο την πολιτική του συνεταιρισμού, ούτε ότι οι αντιπρόσωποι τους είναι άμεσα υπόλογοι στα μέλη. Πρόβλημα Κλασικό Συνεταιριστικό Διοικητικό Μοντέλο Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το κλασικό συνεταιριστικό μοντέλο δεν κατάφερε να προσφέρει τους απαραίτητους μηχανισμούς ελέγχου για να αποτραπεί η διαφθορά και να ενισχυθεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη των μελών προς τον συνεταιρισμό τους. Η συνεταιριστική διοίκηση είναι ένα σημείο το οποίο υστερούν οι ελληνικοί συνεταιρισμοί. Θέμα - Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου Η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου με την Συνεταιριστική Εκπαίδευση ως εγγύηση του Δημοκρατικού Ελέγχου για να γνωρίζουν τα μέλη, τους τρόπους προστασίας τους από τις πιθανές αυθαιρεσίες των αντιπροσώπων τους. Να γνωρίζουν και να επιβάλλουν τα μέλη τρόπους προστασίας οι οποίοι θα προβλέπονται από μια νέα συνεταιριστική Νομοθεσία όπως: Η ανανέωση κατά το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο μέσο της θητείας του ( κυλιόμενη θητεία μελών) Η εκπαίδευση του Εποπτικού Συμβουλίου για τον οικονομικό έλεγχο Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου να μη συμπίπτει με τη θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου Το δικαίωμα ενημέρωσης του κάθε μέλους με αναλυτικές και σαφείς αναφορές στο νόμο και στο καταστατικό Το δικαίωμα προσβολής αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης 8

11 Το δικαίωμα καθαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να είναι θέμα ημερήσιας διάταξης εάν υπάρχει λόγος κακοδιαχείρισης Τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους Επιτροπών και Συμβουλίων Η ρητή απαγόρευση σχέσεων των μελών Επιτροπών και Συμβουλίων με ανταγωνιστικές εταιρείες Η σαφής δήλωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Συνεταιριστικών Οργάνων και της Γενικής Συνέλευσης Και πολλά άλλα τα οποία αναφέρονται στην ισπανική νομοθεσία Πρόβλημα - Έκταση της συμμετοχής των μελών στον καθορισμό των πολιτικών τους και την λήψη των αποφάσεων Η ενεργή συμμετοχή των μελών στην διαχείριση των κερδών ή του πλεονάσματος περιορίζεται στην έγκριση ή μη του ισολογισμού. Η κατανομή τους εκτός, από αυτά που προβλέπονται για τα υποχρεωτικά ταμεία, γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό και δεν είναι ένα δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης. (Νόμος 1667/86 άρθρο 5.4 Νόμος 2018 άρθρο 19.3) Η Γενική Συνέλευση για να κάνει διαφορετική κατανομή θα πρέπει να αλλάζει το καταστατικό κάθε χρόνο. Έτσι η Γενική Συνέλευση μπορεί απλώς να αποδεχτεί ή να α- πορρίψει τον ισολογισμό. Επίσης η δυνατότητα ένα ποσοστό μελών μπορεί να θέτει θέματα για την ημερήσια διάταξη μόνο σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και όχι σε τακτικές. ( Ν1667/86 άρθρο 5.3 Νόμος 2810 άρθρο 1.6) Θέμα - Ευέλικτη διαχείριση των Κερδών ή Πλεονάσματος από την Γενική Συνέλευση Η καθιέρωση δυνατότητας κατανομής των κερδών ή πλεονάσματος, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και όχι βάση του καταστατικού για την ευέλικτη δημιουργία κοινωνικών ταμείων ανάλογα με τον ισολογισμό 9

12 3η αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών Τα μέλη συμμετέχουν δίκαια στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού τους και στον έλεγχό του με δημοκρατικές μεθόδους. Μέρος, τουλάχιστον, αυτού του κεφαλαίου είναι συνήθως η κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως λαμβάνουν περιορι- Ο οικονομικός συνεταιριστικός τρόπος διαχείρισης και διανομής δεν επιβάλλεται τουλάχιστον στους αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί μια οικονομική διαχείριση και διανομή η οποία ταιριάζει σε επιχειρήσεις κεφαλαίου. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω εταιρειών κεφαλαίου ( Α.Ε.) και όχι συνεταιριστικών επιχειρήσεων. κερδών ή πλεονάσματος σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία προωθώντας μια δυναμική εξέλιξη του συνεταιρισμού από την στατική λειτουργία του. Η καθιέρωση της δυνατότητας ένα ποσοστό μελών να θέτει θέματα για την Τακτική Γενική Συνέλευση. Πρόβλημα - μη ύπαρξη μηχανισμού άμεσης ανάκλησης αντιπροσώπων Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη άμεση δυνατότητα ανάκλησης των αντιπροσώπων ως άμεσα υπόλογοι. Θέμα - Δικαίωμα καθαίρεσης από την Γενική Συνέλευση και το Εποπτικό Συμβούλιο Ρητή καθιέρωση δικαιώματος καθαίρεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να είναι θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης εάν υπάρχει λόγος κακοδιαχείρισης σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, καθώς και δυνατότητα προσωρινής καθαίρεσης από το Εποπτικό Συμβούλιο μέχρι την πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Πρόβλημα Οικονομική Διαχείριση και Διανομή Δεν υπάρχει η έννοια του πλεονάσματος στους αστικούς συνεταιρισμούς, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ επιστροφής και μερίσματος. Η συμμετοχή των μελών στο 50% των κερδών μπορεί να γίνει σύμφωνα με τα μερίδια που κατέχουν και όχι σύμφωνα με το ύψος των συναλλαγών τους με το συνεταιρισμό (Νόμος 1667 άρθρο 9.4), όπως θεωρείται συνεταιρικά ως ο δίκαιος τρόπος διανομής. (Νόμος 1667 άρθρο 9.4). Οι προαιρετικές μερίδες αντιμετωπίζονται όπως οι υποχρεωτικές, παίρνουν μέρισμα από τα κέρδη και όχι ένα περιορισμένο επιτόκιο. Δεν επιβάλλεται, αλλά προβλέπεται η δημιουργία ταμείων για τους σκοπούς του συνεταιρισμού και η δημιουργία κοινής και αδιαίρετης περιουσίας (Νόμος 1667 άρθρο 9.4). Δεν επιβάλλεται η δημιουργία αδιαίρετων αποθεματικών και περιουσίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς ή για την δημιουργία 10

13 σμένη αποζημίωση, αν λαμβάνουν, για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ως προϋπόθεση για την συμμετοχή τους. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για όλους ή μερικούς από τους α- κόλουθους σκοπούς: την ανάπτυξη του συνεταιρισμού τους, πιθανόν για την δημιουργία αποθεματικών, μέρος των οποίων τουλάχιστον θα είναι αδιαίρετο, για την παραχώρηση ωφελημάτων στα μέλη αναλογικά με τις συναλλαγές τους με το συνεταιρισμό και για την προώθηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη. Οικονομική συμμετοχή των μελών Απόκτηση υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας για την ένταξη Η απόκτηση υποχρεωτικής μερίδας για την ένταξη γίνεται μόνο με την καταβολή μετρητών άλλων συνεταιρισμών. Συνήθως κατά την διάλυση η περιουσία μοιράζεται στα μέλη, εάν δεν προβλέπεται αλλιώς από το καταστατικό (Νόμος 1667 άρθρο 10.2). Θέμα Επιστροφή στον συνεταιριστικό οικονομικό τρόπο διαχείρισης Επανεισαγωγή της έννοιας του πλεονάσματος, με διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση από το κέρδος. Επιστροφή πλεονάσματος μόνο ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών με τον συνεταιρισμό. Επιστροφή μειωμένου επιτοκίου για τις προαιρετικές μερίδες. Δημιουργία υποχρεωτικών και αδιανέμητων ταμείων και περιουσίας του συνεταιρισμού (Αποθεματικών και Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Προώθησης) Δυνατότητα δημιουργίας νέων ταμείων κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών από την Γενική Συνέλευση και όχι από το καταστατικό. Κατά την διάλυση ενός συνεταιρισμού διανομή, χωρίς συμφέρον για την δημιουργία άλλων συνεταιρισμών ή για κοινωφελείς σκοπούς και όχι για διανομή στα μέλη. Πρόβλημα - Απόκτηση μερίδας για την ένταξη μόνο σε μετρητά Θέμα Η δυνατότητα ένταξης μελών πληρώνοντας την υποχρεωτική μερίδα είτε με την προσφορά υλικών αγαθών, μηχανημάτων, υποδομών κλπ είτε με την προσφορά εργασία τους όπως προβλέπεται σε ευρωπαϊκές νομοθεσίες όπως η Ισπανική. 11

14 Συναλλαγές με τρίτους στις υπηρεσίες - στην προσφορά εργασίας Φορολογική αντιμετώπιση από το Κράτος Δεν υπάρχει περιορισμός στις συναλλαγές με τρίτους, ούτε στον αριθμό των εργαζόμενων στους συνεταιρισμούς οι οποίοι δεν είναι μέλη του Δεν υπάρχει διαφορετική φορολογική α- ντιμετώπιση από αυτή που εφαρμόζεται σε άλλες μορφές επιχειρήσεων Πρόβλημα Αλλοίωση του συνεταιριστικού σκοπού Η μη ύπαρξη περιορισμών στις συναλλαγές με μη μέλη και στον αριθμό εργαζόμενων μη μελών, οδηγεί τους συνεταιρισμούς σε μια επιχειρηματική μορφή η οποία επιδιώκει το κερδών με τις συναλλαγές του με μη μέλη και όχι την ικανοποίηση των αναγκών των μελών του. Ως αποτέλεσμα το Ελληνικό κράτος δεν εφαρμόζει καμία διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες μορφές επιχειρήσεων για τους συνεταιρισμούς. Θέμα - Εφαρμογή ποσόστωσης στις συναλλαγές με μη μέλη και στους εργαζόμενους Η εφαρμογή μέσο του νόμου ενός περιορισμού των συναλλαγών με μη μέλη, καθώς και του αριθμού εργαζομένων μη μελών στο 30% στα πρότυπα της ισπανικής νομοθεσίας θα βοηθήσει στην αποδοχή ενός διαφορετικού φορολογικού καθεστώτος για τους συνεταιρισμούς ως επιχειρήσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των μελών τους και όχι ως επιχειρήσεις η οποίες επιδιώκουν το κέρδος από τις συναλλαγές τους με μη μέλη. Πρόβλημα Η ίδια φορολογική με αυτή που εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές επιχειρήσεων Στους αστικούς συνεταιρισμούς δεν υπάρχει η έννοια του πλεονάσματος, δεν υπάρχει επίσης διάκριση μεταξύ επιστροφής και μερίσματος, δεν υπάρχουν περιορισμοί στις συναλλαγές με μη μέλη για αυτό δεν υπάρχει και διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση. Θέμα Επιστροφή στον συνεταιριστικό τρόπο οικονομικής διαχείρισης και φορολόγησης Διάκριση μεταξύ πλεονάσματος και κέρδους Πλεόνασμα = Έσοδα του συνεταιρισμού από τις συναλλαγές με μέλη Κέρδος = Έσοδα του συνεταιρισμού χρήματα από τις συναλλαγές με μη μέλη Επιστροφές = Επιστροφή πλεονάσματος από τους συνεταιρισμούς στα μέλη ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών τους 12

15 Διαχείριση των Ζημιών Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Υπάρχει μόνο μια απλή αναφορά ότι τα μέλη του συνεταιρισμού θα πρέπει να καλύψουν τις ζημιές Η Οικονομική Διαχείριση των συνεταιρισμών δεν έχει προσαρμοστεί στα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα Μερίσματα = Περιορισμένη επιστροφή μερίσματος από τα κέρδη του συνεταιρισμού στα μέλη για τις προαιρετικές μερίδες τους και για άλλες επενδύσεις τους στον συνεταιρισμό. Καταβολή Φ.Π.Α. = Για τα προϊόντα, υπηρεσίες και παροχές τα οποία προσφέρει ο συνεταιρισμός στα μέλη του, να καταβάλλει Φ.Π.Α. σύμφωνα με την αξία αγορά τους και όχι σύμφωνα με την τιμή διάθεσής τους στα μέλη. Φορολόγηση Συνεταιρισμού= Φορολόγηση όπως και των άλλων εταιρειών για τα κέρδη, μηδενική φορολόγηση για το πλεόνασμα, μη φορολόγηση των κερδών που χορηγούνται σε κοινωνικά ταμεία του συνεταιρισμού. Φορολόγηση Μέλους = Κανονική φορολόγηση για τα μερίσματα και τους μισθούς όπως γίνεται σε όλες τις μορφές επιχειρήσεων, μηδενική για τις επιστροφές ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του με τον συνεταιρισμό. Οι παραπάνω προτάσεις προέρχονται από την ιταλική νομοθεσία και όχι από την ισπανική. Στην ισπανική νομοθεσία ενοποιούνται το κέρδος και το πλεόνασμα και εφαρμόζεται μια ενδιάμεση φορολογία από την πλήρη φορολόγηση και την μηδενική. Τα κοινωνικά ταμεία δεν φορολογούνται. Πρόβλημα Ζημιές Δεν υπάρχει εκτενής περιγραφή της συνεταιριστικής νομοθεσίας σε ειδικούς μηχανισμούς για την κάλυψη των ζημιών. Θέμα Προσαρμογή με παράδειγμα την ισπανική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία δηλώνετε: Ποιο μέρος των ζημιών θα πρέπει να καλυφθεί από το υποχρεωτικό αποθεματικό, πόσο από τις υποχρεωτικές ή εθελοντικές εισφορές, προκειμένου ο συνεταιρισμός να αποφύγει την πτώχευση. Πρόβλημα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Η μη συμμόρφωση της λειτουργίας των συνεταιρισμών με τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα προφανώς δεν συμβάλλει στην αξιοπιστία τους. 13

16 4η αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες, οργανώσεις αυτοβοήθειας που ελέγχονται από τα μέλη τους. Εάν συνάψουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή εάν ε- ξασφαλίσουν κεφάλαιο από εξωτερικές πηγές, θα πρέπει να το πράττουν με όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν τον δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα μέλη τους και θα διατηρούν την συνεταιριστική αυτονομία τους. Δεν εφαρμόζονται από την νομοθεσία μηχανισμοί οι οποίοι θα εγγυούνται την αυτονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρισμών σε σχέση με το Κράτος και τις κεφαλαιακές εταιρείες. Δεν αναδεικνύονται μέθοδοι εύρεσης οικονομικών πόρων, οι οποίοι εγγυούνται την αυτονομία και ανεξαρτησία των συνεταιρισμών Δεν προβλέπονται Επιτροπές Προσφυγών εντός του Συνεταιρισμού οι οποίες επιλύουν θέματα συνεργασίας μεταξύ των εταίρων μελών για τα οποία, σύμφωνα με την νομοθεσία είναι υπεύθυνη η ελληνική δικαιοσύνη Θέμα Η συμμόρφωση προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η δεύτερη τροποποίηση στην ισπανική (Βασκική) συνεταιριστική νομοθεσία, προσάρμοσε την οικονομική διαχείριση των συνεταιρισμών σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με παράδειγμα αυτή την τροποποίηση, μπορεί επίσης να τροποποιηθεί η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία. Πρόβλημα Δεν υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή μη συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός στην συμμετοχή νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή κρατικού τομέα ο οποίος να εγγυάται την αυτονομία του συνεταιριστικού τομέα, στον νόμο για τους αστικούς συνεταιρισμούς (Ν άρθρο 3.3) ένα καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι ένα νομικό πρόσωπο του κρατικού τομέα μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό προαιρετικών μερίδων. Η απουσία της Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης επίσης συμβάλει στην άγνοια πως οι συνεταιριστές θα προστατεύσουν την αυτονομία και ανεξαρτησία του συνεταιρισμού τους Όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί εάν επιθυμούν την ένταξη σε μια πανελλήνια συνομοσπονδία είναι υποχρεωμένοι να εντάσσονται στην Πανελληνιά Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), η οποία είναι η μόνη οργάνωση κορυφής η οποία ιδρύθηκε με νόμο του κράτους (Νόμος 2810/2000 άρθρο 33.1), χρηματοδοτείται από το κράτος και όχι από τα μέλη της ( νόμος 4015 άρθρο 14) Θέμα - Μηχανισμοί Ενίσχυσης της αυτονομίας και ανεξαρτησίας Η δυνατότητα από τον νόμο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή κρατικού τομέα να μην μπορούν να κατέχουν πάνω από το 25% των ψήφων και μεριδίων ενός συνεταιρισμού όπως αναφέρεται στην ισπανική νομοθεσία Η ενίσχυση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης η οποία θα συμβάλλει να κατανοήσουν τα μέλη την αξία της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των συνεταιρισμών. 14

17 Η νομοθετική αποδοχή της ανεξαρτησίας και αυτονομίας των συνεταιρισμών Η ελεύθερη και εθελοντική ένωση σε Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες χωρίς να είναι υποχρεωτική η ένταξη σε μια συγκεκριμένη Συνομοσπονδία με την υποχρέωση της χρηματοδότησή τους από τα μέλη μέσω θεσμοθετημένων ταμείων, όπως το Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Προώθησης που υπάρχει σε κάθε συνεταιρισμό σύμφωνα με την ισπανική Νομοθεσία. Η κάθε Συνομοσπονδία να μπορεί να προσθέσει στην επωνυμία της την κατάληξη «της Ελλάδας» εάν έχει ως μέλη το 50% των Ομοσπονδιών. Πρόβλημα - Μέθοδοι χρηματοδότησης Εκτός από την άντληση κεφαλαίων μέσω τον υποχρεωτικών εισφορών, δεν προβλέπεται η άντληση οικονομικών πόρων από προαιρετικές μερίδες με περιορισμένο επιτόκιο (εσωτερικός δανεισμός), και η κυκλοφορία ομολόγων τα οποία έχουν το πλεονέκτημα ενώ εξυπηρετούν οικονομικές ανάγκες χρηματοδότησης του συνεταιρισμού, δεν δίνουν δικαίωμα ψήφου στους κατόχους τους (εξωτερικός δανεισμός), ως μια εγγύηση της ανεξαρτησίας των συνεταιρισμών. Συνήθης πρακτική είναι η χρηματοδότηση με προαιρετικές μερίδες πλήρους απόδοσης κεφαλαίου (το 50% των κερδών μπορούν να διανεμηθούν ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων που κατέχει το κάθε μέλος Νόμος 1667 άρθρο 5.8)) και η απευθείας δανειοδότηση από ιδιωτικές τράπεζες. Θέμα - Προαιρετικές μερίδες έκδοση ομολόγων H νομική θεσμοθέτηση τον προαιρετικών μερίδων με περιορισμένο επιτόκιο για τα μέλη και η δυνατότητα έκδοσης ομολόγων και για μη μέλη με παράδειγμα την ισπανική νομοθεσία καθώς και η δανειοδότηση από Συνεταιριστικές Τράπεζες με συνεταιριστικά επιτόκια που διαφέρουν από τα επιτόκια της αγοράς. 15

18 5η αρχή: Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, στους εκλεγμένους αντιπροσώπους, στους διευθυντές και στους υπαλλήλους έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Ενημερώνουν το ευρύ κοινό, ι- διαίτερα τους νέους και τους ηγέτες της κοινής γνώμης, για την φύση και τα οφέλη του συνεργατισμού. Εάν και υπάρχουν απλές αναφορές για την συνεταιριστική εκπαίδευση στην Ελληνική Νομοθεσία δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Δεν υπάρχει ενημέρωση του κοινού για τα ο- φέλη των συνεταιρισμών από τις οργανώσεις Κορυφής Πρόβλημα - Δομές διευθέτησης συνεταιριστικών διαφορών Οι διαφορές συνεταιριστικού (σχέσεις μεταξύ συνεταιριστών) και όχι εργασιακού χαρακτήρα επιλύονται μέσω της Δικαστικής οδού. Θέμα Επίλυση διαφορών συνεταιριστικού χαρακτήρα εντός του συνεταιρισμού από αρμόδια όργανα Οι διαφορές συνεταιριστικού και όχι εργασιακού χαρακτήρα, σύμφωνα την ισπανική νομοθεσία, επιλύονται εντός του συνεταιρισμού με την επιπρόσθετη δυνατότητα προσφυγής στην Επιτροπή Προσφυγών του συνεταιρισμού ως δευτεροβάθμιο όργανο. Πρόβλημα Δεν υπάρχει διάδοση της Συνεταιριστική Εκπαίδευση και ενημέρωσης για τα οφέλη των Συνεταιρισμών Εάν και στην ελληνική Νομοθεσία αναφέρεται η Συνεταιριστική Εκπαίδευση ως υποχρέωση της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών του Υπουργείου Οικονομικών (Νόμος 1667 άρθρο 13.1) και της ΠΑΣΕΓΕΣ (Νόμος 2810 άρθρο 35.10) ως μια δράση από πάνω προς τα κάτω η Υπηρεσία Συνεταιρισμών από το 1985 που ψηφίστηκε ο νόμος δεν έχει ιδρυθεί και η ΠΑΣΕΓΕΣ δεν πραγματοποιεί συνεταιριστική εκπαίδευση για τα μέλη της. Για το θέμα της ενημέρωσης για τα οφέλη των Συνεταιρισμών, ούτε κατά το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Κορυφής δεν διέδωσαν την σημασία των συνεταιρισμών για την κοινωνία. Θέμα - Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Προώθησης από κάθε συνεταιρισμό Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία ένα μέρος των κερδών και του πλεονάσματος χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και προώθησης σε κάθε συνεταιρισμό, για την δράση από κάτω προς τα πάνω. 16

19 6η αρχή: Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα μέλη τους περισσότερο αποτελεσματικά και ενδυναμώνουν το συνεταιριστικό κίνημα δουλεύοντας μαζί μέσω των τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δομών. 7η αρχή: Μέριμνα για την κοινότητα Οι Συνεταιρισμοί εργά- Η συνεργασία των συνεταιρισμών δεν είναι εφικτή μέσω συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Δεν πραγματοποιούνται κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες από τους συνεταιρισμούς, ούτε καν για τα μέλη τους Πρόβλημα Δεν προβλέπονται Δευτεροβάθμιοι Συνεταιρισμοί Στην Ελληνική Νομοθεσία προβλέπονται μόνο ενώσεις και όχι δευτεροβάθμιοι ή ανωτέρου βαθμού συνεταιρισμοί ως επιχειρήσεις (συνεταιρισμοί των συνεταιρισμών). Οι συνεταιρισμοί μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους μέσω εταιρειών κεφαλαιακού τύπου ακυρώνοντας στην πράξη το συνεταιριστικό εγχείρημα. Οι συνεταιρισμοί δεν μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, όπως ενώνουν τις δυνάμεις τα άτομα μέλη τους στους συνεταιρισμούς πρώτου βαθμού, για να δημιουργήσουν μια οικονομία μεγαλύτερης κλίμακας. Θέμα Καθιέρωση Συνεταιρισμών Δευτέρου ή Ανωτέρου Βαθμού Ταμείο Συνεταιριστικής Προώθησης Η Καθιέρωση Συνεταιρισμών Δευτέρου ή Ανωτέρου βαθμού και άλλων συνεταιριστικών σχημάτων όπως Συνεταιριστικών Ομίλων, Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, Μεικτών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αρχές στα πρότυπα της ισπανικής νομοθεσίας για να συμβάλλουν στην συνεταιριστική συνεργασία για την δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Η καθιέρωση συνεταιρισμών Δευτέρου και Ανώτερου βαθμού μεταξύ αστικών και αγροτικών συνεταιρισμών για να υπάρχει ο συνεταιριστικός τρόπος συνεργασίας από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση. Καθιέρωση του Ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Προώθησης, το οποίο σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία χρησιμοποιείται και για την προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των συνεταιρισμών. Απλοποίηση του άρθρου 12 του Νόμου 1667 αίροντας τους γεωγραφικούς και αριθμητικούς περιορισμούς για την δημιουργία ενώσεων. Πρόβλημα κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις Παρόλο που ο γενικός νομικός ορισμός για τους συνεταιρισμούς στην ελληνική νομοθεσία, είναι πολύ κοντά στην διεθνή αναγνωρισμένη συνεταιριστική ταυτότητα της I.C.A. για την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών 17

20 ζονται για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους μέσω πολιτικών που εγκρίνονται από τα μέλη τους. Συγχώνευση Διάσπαση Μετατροπή Προβλέπεται μόνο συγχώνευση αγροτικών συνεταιρισμών καθώς και η μετατροπή άλλου είδους εταιρείας σε συνεταιρισμό για τους αστικούς συνεταιρισμούς. και πολιτιστικών αναγκών των μελών τους, (Νόμος 1667 άρθρο 1, Νόμος 2810 άρθρο 1) στην συνέχεια δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία η δημιουργία ταμείων για τις κοινωνικές ή πολιτιστικές ανάγκες των μελών όπως π.χ. το ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης όπως προβλέπετε στην ισπανική νομοθεσία. Πολύ περισσότερο δεν καλύπτουν κοινωνικές και πολιτιστικές α- νάγκες των κοινοτήτων. Δεν γνωρίζουμε καμία τέτοια δράση για μέλη και μη μέλη από ελληνικούς συνεταιρισμούς. Θέμα - Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης δυνατότητα ίδρυσης κοινωνικών τομέων από την Γ.Σ. Υποχρεωτική καθιέρωση του Ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Προώθησης από κάθε συνεταιρισμό δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης και όχι του καταστατικού στην διανομή των κερδών και του πλεονάσματος σε ταμεία για την ίδρυση και συντήρηση εσωτερικών τμημάτων υπηρεσιών με κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς όπως προβλέπεται και από την ισπανική νομοθεσία. Πρόβλημα Δεν υπάρχει ευελιξία Η ελληνική Νομοθεσία δεν προσφέρει την δυνατότητα της συγχώνευσης για τους αστικούς συνεταιρισμούς, επιτρέποντας τους έτσι να ενώσουν τις δυνάμεις τους με αυτό τον τρόπο. Επίσης δεν προβλέπεται η διάσπαση ενός συνεταιρισμού ως δικαίωμα εθελοντικής αποχώρησης ομάδας μελών του για την δημιουργία άλλου συνεταιρισμού. Θέμα Πλήρη ένταξη δικαιωμάτων Συγχώνευσης Διάσπασης Μετατροπής Η πλήρης ένταξη των δικαιωμάτων στους συνεταιρισμούς να συγχωνεύονται και να διασπόνται, καθώς και το πλήρες δικαίωμα άλλων μορφών εταιρειών να μετατρέπονται σε συνεταιρισμούς όπως στην ισπανική νομοθεσία. Δικαίωμα δικαιολογημένης αποχώρησης για τα μέλη που δεν συμφωνούν με την συγχώνευση. 18

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί

Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Γιατί Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Θέματα Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης Βήματα ίδρυσης ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού Γιατί, Πως Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί Οι καταναλωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Ο συνεταιριστικός θεσμός Ιστορική εξέλιξη και συνεταιριστικές αρχές Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Επιθεωρητών και Εσωτερικών Ελεγκτών των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες:

Τους συνεταιρισμούς τους διακρίνουμε στις εξής κατηγορίες: Συνεταιρισμός είναι εμπορική εταιρία με νομική προσωπικότητα της οποίας ο αριθμός των συνεταίρων και το κεφάλαιο είναι μεταβλητά. Σκοπός είναι η συνεργασία των μελών η πρόοδος της ιδιωτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Διευθυντών, Μελών Επιτροπών, Προσωπικού και Εθελοντών Πιστωτικών Ενώσεων Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδαγιατηνπροώθησητης ΚοινωνικήςΑλληλέγγυας Οικονομίας

Ημερίδαγιατηνπροώθησητης ΚοινωνικήςΑλληλέγγυας Οικονομίας Ημερίδαγιατηνπροώθησητης ΚοινωνικήςΑλληλέγγυας Οικονομίας Θεσσαλονίκη 10 Δεκεμβρίου 2015 Αναμόρφωσητουισχύοντοςθεσμικούπλαισίου γιατηνκοινωνικήκαιαλληλέγγυαοικονομία Προτάσειςγιαέναολοκληρωμένο θεσμικόπλαίσιογιατηνκ.α.ο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση

Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Οδηγός διαθέσιμων μαθημάτων για την κατάρτιση Στελεχών και Προσωπικού Συνεταιρισμών Καταναλωτών Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Διαχείριση Συνεταιρισμών - MATCOM» του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση 193 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Σύσταση 193 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Σύσταση 193 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Η οποία συγκλήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 2: Ο θεσμός της κοινωνικής οικονομίας Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση

Ορισμός και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση Ορισμός και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων Σοφία Αδάμ Σεμινάριο: Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση Σύνοψη Τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/οι ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 5: Αγροτικοί Αστικοί Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ο νόμος 4019/11 Μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολλές δομές, μέσα στην ΚΟΙΝΣΕΠ με σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Κατανοώντας την επιχειρηματική ευκαιρία Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι στους περισσότερους επιχειρηματίες που ξεκινούν για πρώτη φορά μια επιχείρηση, τελειώνουν τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) Ενότητα 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012

Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ευαγγελία Χ. Κύτταρη Δεκέμβριος 2012 Ταυτότητα Βήματα Ίδρυσης Εσωτερική Λειτουργία Δυναμική & Σύγκριση Εταιρικά Γνωρίσματα Παρόν & Μέλλον Ταυτότητα ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Όνοµα: ΙΚΕ Μτχ Κεφάλαιο: 1 Καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. Μ.Π.Ε. Υπ. Οικονομικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Το θέμα της λειτουργίας του Γηροκομείου Ικαρίας αποζητά μια άμεση λύση, η οποία θα προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα