της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα"

Transcript

1

2

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα 2η έκδοση Ιούνιος 2010

4

5 Εισαγωγή στη 2η έκδοση Η οδηγία 2006/42/ΕΚ συνιστά αναθεωρημένη έκδοση της οδηγίας για τα μηχανήματα, η πρώτη έκδοση της οποίας εγκρίθηκε το Η νέα οδηγία για τα μηχανήματα βρίσκεται σε εφαρμογή από την 29η Δεκεμβρίου Διττός σκοπός της οδηγίας είναι αφενός η εναρμόνιση των απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια που ισχύουν για τα μηχανήματα βάσει ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και αφετέρου η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μηχανημάτων στην αγορά της ΕΕ. Η αναθεωρημένη οδηγία για τα μηχανήματα δεν εισάγει ριζικές αλλαγές σε σχέση με τις προγενέστερες εκδόσεις. Διασαφηνίζει και κωδικοποιεί τις διατάξεις της οδηγίας με στόχο τη βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής της. Ενόσω το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέταζαν την αναθεωρημένη οδηγία για τα μηχανήματα, η Επιτροπή συμφώνησε σχετικά με την εκπόνηση ενός νέου οδηγού για την εφαρμογή της. Σκοπός του οδηγού είναι η επεξήγηση των εννοιών και των απαιτήσεων της οδηγίας 2006/42/ΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο οδηγός παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με άλλες συναφείς νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Απευθύνεται σε όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται στην εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα, όπως κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς μηχανημάτων, κοινοποιημένοι φορείς, τυποποιητές, φορείς επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών καθώς και αξιωματούχοι των αρμόδιων εθνικών διοικήσεων και αρχών παρακολούθησης της αγοράς. Μπορεί επίσης να ενδιαφέρει δικηγόρους και φοιτητές δικαίου της ΕΕ που ασχολούνται με τους τομείς της εσωτερικής αγοράς, της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών. Ο οδηγός εγκρίθηκε από την επιτροπή μηχανημάτων στις 2 Ιουνίου Θα πρέπει να τονιστεί ότι μόνο η οδηγία για τα μηχανήματα και τα κείμενα που ενσωματώνουν τις διατάξεις της στο εθνικό δίκαιο θεωρούνται νομικώς δεσμευτικά. Η παρούσα 2η έκδοση του οδηγού έχει συμπληρωθεί με σχόλια επί των παραρτημάτων ΙΙΙ έως ΧΙ της οδηγίας για τα μηχανήματα. Ορισμένα λάθη που είχαν επισημανθεί από τους αναγνώστες διορθώθηκαν. Οι αναφορές στη νομοθεσία και οι όροι έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας συγκεκριμένα στα σημεία όπου η οδηγία αναφέρεται στην «Κοινότητα», ο οδηγός πλέον αναφέρεται στην «ΕΕ». Κατόπιν συζήτησης με τους φορείς του κλάδου, τα σχόλια σχετικά με τις αλυσίδες, τα συρματόσχοινα και τους ιμάντες για ανυψωτικούς σκοπούς στις παραγράφους 44, 330, 340, 341 και 357 έχουν αναθεωρηθεί, ώστε να διασαφηνιστεί η πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Η 2η έκδοση περιλαμβάνει επίσης ένα θεματικό ευρετήριο που διευκολύνει την ανάγνωση του οδηγού. Η αρίθμηση των σημείων του οδηγού παραμένει αμετάβλητη. 1

6 Ο οδηγός έχει δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, EUROPA, στην αγγλική γλώσσα. Προβλέπεται η μετάφραση του οδηγού στις άλλες γλώσσες της ΕΕ, όμως μόνο η αγγλική έκδοση θα ελεγχθεί από την Επιτροπή και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση ύπαρξης αμφιβολιών, ως έκδοση αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνεται η αγγλική. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για τηλεφόρτωση και παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Το κείμενο της οδηγίας παρουσιάζεται εντός πλαισίου με κόκκινους πλάγιους χαρακτήρες και ακολουθούν οι παρατηρήσεις με μαύρους χαρακτήρες. Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημοσίευση τακτικών επικαιροποιήσεων της οδηγίας, ούτως ώστε να παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήματα που συμφωνούνται από την επιτροπή μηχανημάτων και την ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα. Ο οδηγός λαμβάνει υπόψη την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ που έγινε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 596/2009 σχετικά με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για την επιτροπή μηχανημάτων. Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 σχετικά με την επιτήρηση της αγοράς, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά. Η 2η έκδοση του οδηγού δεν λαμβάνει υπόψη την τροποποίηση που επέφερε στην οδηγία για τα μηχανήματα η οδηγία 2009/127/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 15 Δεκεμβρίου Η εν λόγω τροποποίηση θα καλύπτεται στην 3η έκδοση του οδηγού, που πρόκειται να εκδοθεί στα τέλη του Ο οδηγός εκπονήθηκε με τη βοήθεια μιας συντακτικής ομάδας 1. Η Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στα μέλη της συντακτικής ομάδας τόσο για τον τεράστιο όγκο εργασίας που έφεραν εις πέρας όσο και για τον αποτελεσματικό, εποικοδομητικό τρόπο και το πνεύμα συνεργασίας με τα οποία ετοίμασαν τα προσχέδια. Παράλληλα με τις εργασίες της συντακτικής ομάδας, πολύτιμα στοιχεία από τη βιομηχανία παρείχε μια βασική ομάδα για τα μηχανήματα που συγκρότησε η ORGALIME, στην οποία περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των κύριων κλάδων κατασκευής μηχανημάτων. Τα προσχέδια που εκπόνησε η συντακτική ομάδα υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη για παρατηρήσεις. Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει όλους όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Εξυπακούεται ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το περιεχόμενο του οδηγού. Οι αναγνώστες καλούνται να μας γνωστοποιήσουν οιεσδήποτε διορθώσεις ή παρατηρήσεις στη 2η έκδοση του οδηγού 2, ώστε να ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση της 3ης έκδοσης. Βρυξέλλες, Ιούνιος 2010 Ο γενικός επιμελητής, Ian Fraser 1 Στη συντακτική ομάδα συμμετείχαν οι: Lennart Ahnström, Emilio Borzelli, Robert Chudzik, Roberto Cianotti, Mike Dodds, Cosette Dussaugey, Marcel Dutrieux, Pascal Etienne, Ludwig Finkeldei, Tuiri Kerttula, Thomas Kraus, Partrick Kurtz, Wolfgang Lentsch, Göran Lundmark, Phil Papard, Boguslaw Piasecki, Marc Schulze, Katri Tytykoski, Gustaaf Vandegaer, Henk van Eeden, Richard Wilson, Jürg Zwicky. 2 Τυχόν διορθώσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτιώσεις θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση: 2

7 Πίνακας περιεχομένων Τα σημεία αναφοράς 1 Τα σημεία αναφοράς 2 Η νομική βάση της οδηγίας για τα μηχανήματα Οι αιτιολογικές σκέψεις 3 Οι αιτιολογικές σκέψεις Αιτιολογική σκέψη 1 4 Το ιστορικό της οδηγίας για τα μηχανήματα Αιτιολογική σκέψη 2 5 Η οικονομική και κοινωνική σημασία της οδηγίας για τα μηχανήματα Αιτιολογική σκέψη 3 6 Υγεία και ασφάλεια Αιτιολογική σκέψη 4 7 Ορισμοί Αιτιολογική σκέψη 5 8 Συμπερίληψη των ανελκυστήρων εργοταξίων Αιτιολογική σκέψη 6 9 Συμπερίληψη των φορητών μηχανημάτων στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλων κρουστικών μηχανημάτων Αιτιολογική σκέψη 7 10 Εξοπλισμός για την ανύψωση προσώπων με μηχανήματα σχεδιασμένα για την ανύψωση προϊόντων Αιτιολογική σκέψη 8 11 Γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες Αιτιολογικές σκέψεις 9 & 12 Εποπτεία της αγοράς 10 Αιτιολογική σκέψη Επίσημες αντιρρήσεις κατά προτύπων και ρήτρα διασφάλισης Αιτιολογική σκέψη Κανονισμοί για τη χρήση των μηχανημάτων Αιτιολογική σκέψη Μέτρα για την αντιμετώπιση ομάδων επικίνδυνων μηχανημάτων που παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους Αιτιολογική σκέψη Η πρόοδος της επιστήμης Αιτιολογική σκέψη Μηχανήματα για καταναλωτική χρήση Αιτιολογική σκέψη Ημιτελή μηχανήματα Αιτιολογική σκέψη Εμπορικές εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις Αιτιολογική σκέψη Η νέα προσέγγιση Αιτιολογική σκέψη Εκτίμηση της συμμόρφωσης Αιτιολογική σκέψη Μηχανήματα του παραρτήματος IV Αιτιολογικές σκέψεις Η σήμανση «CE» & 22 Αιτιολογική σκέψη Εκτίμηση των κινδύνων Αιτιολογική σκέψη Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής Αιτιολογική σκέψη Ένδικα μέσα Αιτιολογική σκέψη Επιβολή Αιτιολογική σκέψη Τροποποίηση της οδηγίας για τους ανελκυστήρες Αιτιολογική σκέψη Επικουρικότητα και αναλογικότητα Αιτιολογική σκέψη Εθνικοί πίνακες αντιστοιχίας Αιτιολογική σκέψη Η επιτροπή μηχανημάτων Τα άρθρα Άρθρο 1 παράγραφος 1 32 Τα καλυπτόμενα από την οδηγία για τα μηχανήματα προϊόντα Άρθρο 2 33 Η χρήση του όρου «μηχανήματα» με την ευρεία έννοια Άρθρο 1 στοιχείο α) 34 Μηχανήματα με τη στενή έννοια του όρου Άρθρο 1 στοιχείο α) και 35 Ο βασικός ορισμός άρθρο 2 στοιχείο α) 1η περίπτωση 2η περίπτωση 36 Μηχανήματα παρεχόμενα χωρίς στοιχεία σύνδεσης 3η περίπτωση 37 Μηχανήματα για εγκατάσταση σε ειδική βάση 4η περίπτωση 38 Σύνολα μηχανημάτων 39 Σύνολα αποτελούμενα από καινούργια και υφιστάμενα μηχανήματα 5η περίπτωση 40 Μηχανήματα με κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο για την ανύψωση φορτίων 3

8 Άρθρο 1 στοιχείο β) και 41 Εναλλάξιμος εξοπλισμός άρθρο 2 στοιχείο β) Άρθρο 1 στοιχείο γ) και 42 Δομικά στοιχεία ασφαλείας άρθρο 2 στοιχείο γ) Άρθρο 1 στοιχείο δ) και 43 Ανυψωτικά εξαρτήματα άρθρο 2 στοιχείο δ) Άρθρο 1 στοιχείο ε) και 44 Αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες άρθρο 2 στοιχείο ε) Άρθρο 1 στοιχείο στ) και 45 Αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης άρθρο 2 στοιχείο στ) Άρθρο 1 στοιχείο ζ) και 46 Ημιτελή μηχανήματα άρθρο 2 στοιχείο ζ) Άρθρο 1 παράγραφος 2 47 Προϊόντα εξαιρούμενα από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα Άρθρο 1 παράγραφος 2 48 Δομικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως στοιχείο α) ανταλλακτικά για την αντικατάσταση πανομοιότυπων δομικών στοιχείων και τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής της αρχικής μηχανής Άρθρο 1 παράγραφος 2 49 Εξοπλισμός λούνα παρκ ή/και πάρκων αναψυχής στοιχείο β) Άρθρο 1 παράγραφος 2 50 Μηχανήματα για χρήση σχετική με την πυρηνική ενέργεια στοιχείο γ) Άρθρο 1 παράγραφος 2 51 Όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων στοιχείο δ) Άρθρο 1 παράγραφος 2 52 Μεταφορικά μέσα στοιχείο ε) 1η περίπτωση 53 Γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες 2η περίπτωση 54 Οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους τροχούς και τα ρυμουλκούμενά τους 3η περίπτωση 55 Δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα 4η περίπτωση 56 Οχήματα με κινητήρα που προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες 5η περίπτωση 57 Μέσα αεροπορικών μεταφορών, ναυσιπλοΐας και σιδηροδρομικών μεταφορών Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) 4 58 Ποντοπόρα πλοία και κινητές μονάδες ανοικτής θαλάσσης καθώς και μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα επί των εν λόγω πλοίων ή/και μονάδων Άρθρο 1 παράγραφος 2 59 Μηχανήματα για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς στοιχείο ζ) Άρθρο 1 παράγραφος 2 60 Μηχανήματα για ερευνητικούς σκοπούς στοιχείο η) Άρθρο 1 παράγραφος 2 61 Ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων στοιχείο θ) Άρθρο 1 παράγραφος 2 62 Μηχανήματα που προορίζονται για τη μετακίνηση ερμηνευτών κατά τη στοιχείο ι) διάρκεια καλλιτεχνικών παραστάσεων Άρθρο 1 παράγραφος 2 63 Μηχανήματα καλυπτόμενα από την οδηγία για τη χαμηλή τάση στοιχείο ια) 1η περίπτωση 64 Οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση 2η περίπτωση 65 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3η περίπτωση 66 Εξοπλισμός πληροφορικής 4η περίπτωση 67 Συνήθεις μηχανές γραφείου 5η περίπτωση 68 Συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης 6η περίπτωση 69 Ηλεκτρικοί κινητήρες Άρθρο 1 παράγραφος 2 70 Ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής τάσης στοιχείο ιβ) Άρθρο 2 στοιχείο η) 71 Ο ορισμός της «διάθεσης στην αγορά» 72 Καινούργια και μεταχειρισμένα μηχανήματα 73 Το στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζεται η οδηγία για τα μηχανήματα 74 Η νομική και συμβατική μορφή της διάθεσης στην αγορά 75 Δημοπρασίες 76 Διάθεση συνόλων μηχανημάτων στην αγορά

9 77 Διάθεση ημιτελών μηχανημάτων στην αγορά Άρθρο 2 στοιχείο θ) 78 Ο ορισμός του «κατασκευαστή» 79 Ποιος είναι ο κατασκευαστής; 80 Πρόσωπο που κατασκευάζει μηχάνημα για ιδία χρήση 81 Άλλα πρόσωπα που δύνανται να θεωρούνται κατασκευαστές 82 Μηχανήματα τροποποιημένα πριν από την πρώτη έναρξη χρήσης τους 83 Διανομείς Άρθρο 2 στοιχείο ι) 84 Η δυνατότητα διορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 85 Τα καθήκοντα ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Άρθρο 2 στοιχείο ια) 86 Ο ορισμός της «έναρξης χρήσης» Άρθρο 2 στοιχείο ιβ) 87 Ο ορισμός του «εναρμονισμένου προτύπου» Άρθρο 3 88 (Δεσμευμένο) 89 Η οδηγία για τα μηχανήματα και άλλες οδηγίες για την εσωτερική αγορά 90 Ειδικές οδηγίες εφαρμοζόμενες αντί της οδηγίας για τα μηχανήματα σε μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους 91 Ειδικές οδηγίες που δύνανται να εφαρμόζονται σε μηχανήματα αντί της οδηγίας για τα μηχανήματα για ειδικούς κινδύνους 92 Οδηγίες που δύνανται να εφαρμόζονται σε μηχανήματα επιπροσθέτως της οδηγίας για τα μηχανήματα για κινδύνους που δεν καλύπτονται από την οδηγία για τα μηχανήματα Άρθρο 4 παράγραφος 1 93 Εποπτεία της αγοράς 94 Εποπτεία της αγοράς για μηχανήματα Άρθρο 4 παράγραφος 2 95 Εποπτεία της αγοράς για ημιτελή μηχανήματα Άρθρο 4 παράγραφοι 3 & 4 96 Αρχές εποπτείας της αγοράς 97 Το σύστημα εποπτείας της αγοράς 98 Τα εργαλεία εποπτείας της αγοράς 99 Έγγραφα σχετικά με τα μηχανήματα του παραρτήματος IV 100 Ενέργειες για την αντιμετώπιση μη συμμορφούμενων μηχανημάτων 101 Μη ασφαλή καταναλωτικά προϊόντα 102 Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ Άρθρο 5 παράγραφος Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών μηχανημάτων Άρθρο 5 παράγραφος Οι υποχρεώσεις κατασκευαστών ημιτελών μηχανημάτων Άρθρο 5 παράγραφος Μέσα διασφάλισης της συμμόρφωσης του μηχανήματος Άρθρο 5 παράγραφος Σήμανση «CE» σύμφωνα με άλλες οδηγίες Άρθρο 6 παράγραφοι Ελεύθερη κυκλοφορία μηχανημάτων και ημιτελών μηχανημάτων και 2 Άρθρο 6 παράγραφος Εμπορικές εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις και επιδείξεις Άρθρο 7 παράγραφος Τεκμήριο συμμόρφωσης προσδιδόμενο από τη σήμανση «CE» και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Άρθρο 7 παράγραφος Το τεκμήριο συμμόρφωσης που προσδίδεται από την εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων 111 Η ταξινόμηση των προτύπων για τα μηχανήματα 112 Η ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων για τα μηχανήματα 113 Η αναγνώριση εναρμονισμένων προτύπων Άρθρο 7 παράγραφος Δημοσίευση των στοιχείων των εναρμονισμένων προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 7 παράγραφος Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην τυποποίηση Άρθρο 8 παράγραφος Μέτρα υποκείμενα στη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής Άρθρο 8 παράγραφος Μέτρα υποκείμενα στη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 5

10 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 παράγραφος 1 Άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 11 παράγραφος 4 Άρθρο 11 παράγραφος 5 Άρθρο 11 παράγραφος 6 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 3 Άρθρο 12 παράγραφος 4 Άρθρο 13 Άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5 Άρθρο 14 παράγραφος 6 Άρθρο 14 παράγραφος 7 Άρθρο 14 παράγραφος 8 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 Άρθρο 28 Άρθρο Μέτρα για την αντιμετώπιση μη ασφαλών μηχανημάτων που εμφανίζουν παρόμοιους κινδύνους 119 Επίσημη αντίρρηση έναντι εναρμονισμένων προτύπων 120 Η διαδικασία των επίσημων αντιρρήσεων 121 Το αποτέλεσμα μιας επίσημης αντίρρησης 122 Η ρήτρα διασφάλισης 123 Η διαδικασία διασφάλισης 124 Ελλείψεις εναρμονισμένων προτύπων 125 Ενέργειες κατά του προσώπου που επέθεσε τη σήμανση «CE» 126 Ενημέρωση για τη διαδικασία διασφάλισης 127 Εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανήματος 128 Κατηγορίες μηχανημάτων μη αναφερόμενες στο παράρτημα IV 129 Μηχανήματα που μνημονεύονται στο παράρτημα IV, σχεδιασμένα σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα που καλύπτουν όλες τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 130 Λοιπά μηχανήματα του παραρτήματος IV 131 Διαδικασία για τα ημιτελή μηχανήματα 132 Διάγραμμα των διαδικασιών για τη διάθεση μηχανημάτων και ημιτελών μηχανημάτων στην αγορά 133 Κοινοποιημένοι φορείς 134 Αξιολόγηση και εποπτεία των κοινοποιημένων φορέων 135 Ανάκληση πιστοποιητικών ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τους κοινοποιημένους φορείς 136 Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για την κοινοποίηση 137 Ο συντονισμός των κοινοποιημένων φορέων 138 Ανάκληση κοινοποίησης 139 Εθνικοί κανονισμοί για την εγκατάσταση και τη χρήση μηχανημάτων 140 Εθνικοί κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 141 Η σήμανση «CE» 142 Σήμανση που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές 143 Εμπιστευτικότητα και διαφάνεια 144 Ομάδα διοικητικής συνεργασίας για τα μηχανήματα (ADCO) 145 Αιτιολόγηση αποφάσεων και ένδικα μέσα 146 Πηγές πληροφοριών 147 Η επιτροπή μηχανημάτων 148 Η ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα 149 Διάγραμμα θεσμικών φορέων σχετικών με την οδηγία για τα μηχανήματα 150 Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της οδηγίας 151 Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της οδηγίας για τα μηχανήματα και της οδηγίας για τους ανελκυστήρες 152 Κατάργηση της οδηγίας 98/37/ΕΚ 153 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 154 Μεταβατική περίοδος για τα φορητά μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα κρουστικά μηχανήματα 155 Ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 156 Αποδέκτες και υπογράφοντες την οδηγία Παράρτημα I Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων Γενικές αρχές 157 Οι γενικές αρχές 1η γενική αρχή 158 Εκτίμηση των κινδύνων 159 Εκτίμηση των κινδύνων και εναρμονισμένα πρότυπα 2η γενική αρχή 160 Η δυνατότητα εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων υγείας και

11 ασφάλειας 3η γενική αρχή 161 Η πρόοδος της επιστήμης 162 Τα εναρμονισμένα πρότυπα και η πρόοδος της επιστήμης 4η γενική αρχή 163 Η διάρθρωση του παραρτήματος Ι Ορισμοί Σημείο στοιχείο α) 164 Εγγενής κίνδυνος Σημείο στοιχείο β) 165 Επικίνδυνη ζώνη Σημείο στοιχείο γ) 166 Εκτιθέμενο πρόσωπο Σημείο στοιχείο δ) 167 Χειριστής Σημείο στοιχείο ε) 168 Κίνδυνος Σημείο στοιχείο στ) 169 Προφυλακτήρας Σημείο στοιχείο ζ) 170 Προστατευτικές διατάξεις Σημείο στοιχείο η) 171 Προβλεπόμενη χρήση Σημείο στοιχείο θ) 172 Ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας Σημείο στοιχείο α) 173 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας Σημείο στοιχείο β) 174 Η μέθοδος των τριών βημάτων Σημείο στοιχείο γ) 175 Πρόληψη μη κανονικής χρήσης Σημείο στοιχείο δ) 176 Περιορισμοί λόγω της χρήσης ΜΑΠ Σημείο στοιχείο ε) 177 Ειδικός εξοπλισμός και εξαρτήματα Χρησιμοποιούμενα υλικά και προϊόντα Ενσωματωμένος φωτισμός Μετακίνηση του μηχανήματος και τμημάτων του μηχανήματος Αρχές εργονομίας Θέσεις εργασίας σε εγγενώς επικίνδυνα περιβάλλοντα Καθίσματα και παροχή καθισμάτων 1.2 Συστήματα χειρισμού Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού Όργανα χειρισμού Σημείο η 186 Αναγνώριση οργάνων χειρισμού περίπτωση Σημείο η περίπτωση Σημείο η περίπτωση Σημείο η και 5η περίπτωση Σημείο η περίπτωση Σημείο η περίπτωση Σημείο η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο η & 6η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο τελευταία παράγραφος 187 Τοποθέτηση οργάνων χειρισμού 188 Κίνηση οργάνων χειρισμού 189 Θέση και τοποθέτηση οργάνων χειρισμού 190 Πρόληψη ακούσιας λειτουργίας των οργάνων χειρισμού 191 Αντοχή οργάνων χειρισμού 192 Όργανα χειρισμού που εκτελούν διάφορες ενέργειες 193 Όργανα χειρισμού και αρχές εργονομίας 194 Δείκτες και οθόνες 195 Ορατότητα επικίνδυνων ζωνών κατά την εκκίνηση 196 Τοποθέτηση των θέσεων χειρισμού 197 Πολλαπλές θέσεις χειρισμού 198 Πολλαπλές θέσεις λειτουργίας Χειρισμός της θέσης σε λειτουργία Όργανα κανονικής διακοπής λειτουργίας Διακοπή της λειτουργίας κατά την εργασία 7

12 Διατάξεις διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης Διατάξεις διακοπής λειτουργίας για σύνολα μηχανημάτων Επιλογή τρόπου λειτουργίας ή χειρισμού Βλάβη του κυκλώματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας 1.3 Προστασία έναντι των μηχανικών κινδύνων Ευστάθεια Θραύση κατά τη λειτουργία Πτώσεις ή εκτοξεύσεις αντικειμένων Αιχμηρές ακμές, οξείες γωνίες και τραχείες επιφάνειες Σύνθετα μηχανήματα Μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας Κινητά στοιχεία Κινούμενα στοιχεία μετάδοσης της κίνησης Κινητά στοιχεία που συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία Ανεξέλεγκτες κινήσεις 1.4 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προφυλακτήρων και των συστημάτων προστασίας Γενικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις Ειδικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες Σταθεροί προφυλακτήρες Κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης Προστατευτικές διατάξεις 1.5 Επικίνδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε άλλους εγγενείς κινδύνους Ηλεκτρική ενέργεια Ανεπιθύμητος στατικός ηλεκτρισμός Τροφοδοσία με μορφές ενέργειας πλην της ηλεκτρικής Σφάλματα συναρμολόγησης Ακραίες θερμοκρασίες Πυρκαγιά Έκρηξη Μείωση των εκπομπών θορύβου Σημείο η παράγραφος 230 Συγκριτικά δεδομένα εκπομπών Κραδασμοί Ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες Εξωτερικές ακτινοβολίες Ακτινοβολία λέιζερ Εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών Κίνδυνος εγκλωβισμού Γλιστρήματα, σκοντάμματα και πτώσεις Κεραυνοί 1.6 Συντήρηση Συντήρηση Πρόσβαση στις θέσεις εργασίας ή στα σημεία για τη συντήρηση Απομόνωση των πηγών ενέργειας Επέμβαση του χειριστή Καθαρισμός των εσωτερικών μερών 1.7 Πληροφορίες 244 Πληροφορίες για τους χρήστες Πληροφορίες και προειδοποιήσεις επί των μηχανημάτων 246 Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ Πληροφορίες και συστήματα πληροφόρησης Διατάξεις συναγερμού Προειδοποίηση για τους εναπομένοντες κινδύνους 8

13 Σημείο η και 2η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο τελευταία παράγραφος 250 Σήμανση των μηχανημάτων 251 Σήμανση συμμόρφωσης για μηχανήματα ATEX 252 Πληροφορίες απαραίτητες για την ασφαλή χρήση 253 Σήμανση μερών μηχανήματος που πρέπει να μετακινούνται με τη χρήση ανυψωτικού εξοπλισμού Οδηγίες χρήσης 255 Η μορφή των οδηγιών χρήσης 256 Η γλώσσα των οδηγιών χρήσης Σημείο στοιχεία α) 257 Η σύνταξη και η μετάφραση των οδηγιών χρήσης και β) Σημείο στοιχείο γ) 258 Πρόληψη αναμενόμενης κακομεταχείρισης Σημείο στοιχείο δ) 259 Οδηγίες για μη επαγγελματίες χρήστες Σημείο στοιχεία α) 260 Περιεχόμενο οδηγιών χρήσης στοιχεία του κατασκευαστή και του & β) μηχανήματος Σημείο στοιχείο γ) 261 Συμπερίληψη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ στις οδηγίες χρήσης Σημείο στοιχεία 262 Περιγραφές, σχέδια, διαγράμματα και εξηγήσεις δ), ε) και στ) Σημείο στοιχεία ζ) 263 Προβλεπόμενη χρήση και προβλέψιμη κακομεταχείριση και η) Σημείο στοιχεία θ) 264 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και σύνδεση και ι) Σημείο στοιχείο 265 Έναρξη χρήσης και χρήση ια) 266 Εκπαίδευση χειριστών Σημείο στοιχεία 267 Πληροφορίες σχετικά με εναπομένοντες κινδύνους ιβ) και ιγ) Σημείο στοιχείο 268 Βασικά χαρακτηριστικά εργαλείων ιδ) Σημείο στοιχείο 269 Συνθήκες ευστάθειας ιε) Σημείο στοιχείο 270 Μεταφορά, μετακίνηση και αποθήκευση ιστ) Σημείο στοιχείο 271 Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και μέθοδοι απεμπλοκής ιζ) Σημείο στοιχεία 272 Ρύθμιση, συντήρηση και ανταλλακτικά ιη), ιθ) και κ) Σημείο στοιχείο 273 Η δήλωση εκπομπών θορύβου κα) Σημείο στοιχείο 274 Εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα κβ) Διαφημιστικά έντυπα 2 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων 276 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων Απαιτήσεις υγιεινής για μηχανήματα που προορίζονται για χρήση με τρόφιμα ή με καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα Συμπληρωματικές απαιτήσεις για φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα Δήλωση των κραδασμών που παράγονται από φορητά και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα Φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα 9

14 Μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια χαρακτηριστικά 282 έως 290 (δεσμευμένα) 3 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την αντιστάθμιση των κινδύνων που οφείλονται στην κινητικότητα των μηχανημάτων 291 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για εγγενείς κινδύνους οφειλόμενους στην κινητικότητα μηχανημάτων Σημείο στοιχείο α) 292 Ορισμός των «κινδύνων που οφείλονται στην κινητικότητα» Σημείο στοιχείο β) 293 Ορισμός του «οδηγού» Θέση οδήγησης Καθίσματα Θέσεις για πρόσωπα πέραν του οδηγού Σημείο 3.3 1η παράγραφος Σημείο 3.3 2η, 3η και 4η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο η και 5η παράγραφος Σημείο τελευταία παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο η, 3η και 4η παράγραφος Σημείο τελευταία παράγραφος Σημείο η, 2η και 3η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο τελευταία παράγραφος Χρήση οργάνων χειρισμού χωρίς άδεια 298 Όργανα τηλεχειρισμού 299 Θέση και τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού 300 Ποδωστήρια (πεντάλια) 301 Επιστροφή στο νεκρό σημείο 302 Σύστημα διεύθυνσης 303 Σήματα προειδοποίησης οπισθοπορίας 304 Χειρισμός μετακινήσεων από φερόμενο οδηγό 305 Όργανα που προεξέχουν του συνήθους χώρου που απαιτείται για την κίνηση του μηχανήματος 306 Ακούσια κίνηση 307 Επιβράδυνση, στάση και ακινητοποίηση 308 Κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας 309 Διακοπή λειτουργίας και έλεγχος δυνάμει επικίνδυνης λειτουργίας μέσω τηλεχειρισμού 310 Διακοπή της λειτουργίας μετακίνησης Κίνηση μηχανημάτων με πεζό οδηγό Βλάβη στην τροφοδότηση του συστήματος διεύθυνσης Ανεξέλεγκτες κινήσεις Πρόσβαση στο διαμέρισμα του κινητήρα Ανατροπή προς τα πλάγια και προς τα εμπρός Πτώση αντικειμένων Βαθμίδες και χειρολαβές πρόσβασης Συστήματα ρυμούλκησης Αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης Συσσωρευτές Πυροσβεστήρες και πυροσβεστικά συστήματα Προστασία χειριστών ψεκαστικών μηχανημάτων από τον κίνδυνο έκθεσης σε εγγενώς επικίνδυνες ουσίες Σήμανση, σήματα και προειδοποιήσεις Σήμανση κινητών μηχανημάτων Δήλωση κραδασμών παραγόμενων από κινητό μηχάνημα Οδηγίες για πολλαπλές χρήσεις 4 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την αντιμετώπιση των εγγενών κινδύνων λόγω ανυψωτικών εργασιών 327 Το πεδίο εφαρμογής του μέρους 4

15 Σημείο στοιχείο α) 328 Ανυψωτική εργασία Σημείο στοιχείο β) 329 Οδηγούμενο φορτίο Σημείο στοιχείο γ) 330 Συντελεστής χρήσης Σημείο στοιχείο δ) 331 Συντελεστής δοκιμής Σημείο στοιχείο ε) 332 Στατική δοκιμή Σημείο στοιχείο στ) 333 Δυναμική δοκιμή Σημείο στοιχείο ζ) 334 Φορέας Κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έλλειψη ευστάθειας Οδηγοί και τροχιές Σημείο η, 2η και 3η παράγραφος Σημείο η παράγραφος Σημείο τελευταία παράγραφος 337 Μηχανική αντοχή 338 Μηχανική αντοχή συντελεστές στατικής δοκιμής 339 Μηχανική αντοχή συντελεστές δυναμικής δοκιμής Τροχαλίες, τύμπανα, τροχοί, συρματόσχοινα και αλυσίδες Ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία Έλεγχος των κινήσεων Πρόληψη των κινδύνων σύγκρουσης Μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα Κινήσεις του φορέα Πρόσβαση στον φορέα Επαφή με τον κινούμενο φορέα Πτώση φορτίων από το φορέα Ασφάλεια στα πλατύσκαλα Έλεγχος καταλληλότητας για τη σκοπούμενη χρήση 351 Στατικές και δυναμικές δοκιμές 352 Έλεγχος καταλληλότητας για τη σκοπούμενη χρήση στον τόπο χρήσης Έλεγχος των κινήσεων του μηχανήματος και του φορτίου Πρόληψη υπερφόρτωσης και ανατροπής 355 Έλεγχος καταπονήσεων σε βιομηχανικά ανυψωτικά οχήματα Συρματόσχοινα-οδηγοί Πληροφορίες και επισημάνσεις για αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες Σήμανση ανυψωτικών εξαρτημάτων Σήμανση ανυψωτικών μηχανημάτων Οδηγίες χρήσης για ανυψωτικά εξαρτήματα Οδηγίες χρήσης για ανυψωτικά μηχανήματα 5 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για μηχανήματα που προορίζονται για υπόγειες εργασίες 362 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για μηχανήματα που προορίζονται για υπόγειες εργασίες 5.1 και Κινητά συστήματα αντιστήριξης Όργανα ελέγχου Έλεγχος μετακίνησης Ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μηχανήματα για υπόγειες εργασίες Εκπομπές καυσαερίων 6 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για μηχανήματα που εμφανίζουν ειδικούς εγγενείς κινδύνους οφειλόμενους στην ανύψωση προσώπων 368 Πεδίο εφαρμογής του μέρους Μηχανική αντοχή Έλεγχος των καταπονήσεων Όργανα ελέγχου Κίνηση του θαλαμίσκου Σημείο η 373 Κλίση του θαλαμίσκου παράγραφος 11

16 Σημείο η και 3η παράγραφος Σημείο τελευταία παράγραφος 374 Χρήση του θαλαμίσκου ως θέσης εργασίας 375 Θύρες στον θαλαμίσκο Προστατευτική στέγη Μηχανήματα ανύψωσης προσώπων που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα ή πάνω στον θαλαμίσκο Όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα Πρόσβαση στον φορέα Σήμανση στον θαλαμίσκο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Δηλώσεις Παράρτημα II μέρος Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος τμήμα A Παράρτημα II μέρος Το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ τμήμα Α παράγραφοι 1 έως 10 Παράρτημα II μέρος Η δήλωση ενσωμάτωσης ημιτελών μηχανημάτων τμήμα Β Παράρτημα II μέρος Το περιεχόμενο της δήλωσης ενσωμάτωσης τμήμα Β παράγραφοι 1 έως 8 Παράρτημα ΙΙ μέρος Φύλαξη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ και της δήλωσης ενσωμάτωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σήμανση «CE» Παράρτημα III 387 Η μορφή της σήμανσης «CE» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Κατηγορίες μηχανημάτων για τις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις διαδικασίες του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4 Παράρτημα IV 388 Κατηγορίες μηχανημάτων που δύνανται να υπόκεινται σε μια από τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνουν κοινοποιημένο φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ενδεικτικός κατάλογος δομικών στοιχείων ασφάλειας του άρθρου 2 στοιχείο γ) Παράρτημα V 389 Ενδεικτικός κατάλογος δομικών στοιχείων ασφαλείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Οδηγίες συναρμολόγησης για ημιτελή μηχανήματα Παράρτημα VI 390 Οδηγίες συναρμολόγησης για ημιτελή μηχανήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Τεχνικός φάκελος μηχανήματος - Σχετική τεχνική τεκμηρίωση ημιτελούς μηχανήματος Παράρτημα VII τμήμα Α Παράρτημα VII τμήμα A Τεχνικός φάκελος μηχανήματος Το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου μέρος 1 στοιχεία α) και β) Παράρτημα VII τμήμα Α 393 Κοινοποίηση του τεχνικού φακέλου μέρη 2 και 3 Παράρτημα VII τμήμα B 394 Σχετική τεχνική τεκμηρίωση ημιτελούς μηχανήματος 12

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Αξιολόγηση της συμμόρφωσης μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής Παράρτημα VIII 395 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Εξέταση τύπου ΕΚ Παράρτημα ΙΧ σημείο Εξέταση τύπου ΕΚ Παράρτημα ΙΧ σημείο Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ Παράρτημα ΙΧ σημείο Το περιεχόμενο της εξέτασης τύπου ΕΚ Παράρτημα ΙΧ σημεία Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ έως 8 Παράρτημα ΙΧ σημείο Ισχύς και επανεξέταση του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X Πλήρης διασφάλιση ποιότητας Παράρτημα Χ σημείο Πλήρης διασφάλιση ποιότητας Παράρτημα Χ σημείο Η αίτηση αξιολόγησης συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας Παράρτημα Χ σημείο Οι στόχοι και το περιεχόμενο του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας Παράρτημα Χ σημείο Αξιολόγηση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας Παράρτημα Χ σημείο Εφαρμογή και τροποποίηση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας Παράρτημα Χ σημείο Εποπτεία του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας Παράρτημα Χ σημείο Φύλαξη της τεκμηρίωσης, των αποφάσεων και των εκθέσεων όσον αφορά το σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση των φορέων Παράρτημα ΧΙ 408 Αξιολόγηση των κοινοποιημένων φορέων ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 13

18 ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Τα σημεία αναφοράς Τα σημεία αναφοράς που περιλαμβάνονται στο προοίμιο της οδηγίας για τα μηχανήματα υποδεικνύουν τη νομική βάση της οδηγίας, τις γνωμοδοτήσεις που διατυπώθηκαν από την αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η οδηγία. 14 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3), (1) (2) (3) ΕΕ C 154 E της , σ ΕΕ C 311 της , σ. 1. Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ C 271 E της , σ. 491), κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕ C 251 E της , σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου Η νομική βάση της οδηγίας για τα μηχανήματα Η νομική βάση της οδηγίας για τα μηχανήματα προβλέπεται στο άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ (που έχει πλέον αντικατασταθεί από το άρθρο 114 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ), σύμφωνα με το οποίο η ΕΕ δύναται να θεσπίζει μέτρα για την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέτοιου είδους μέτρα πρέπει να βασίζονται σε υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των ατόμων και του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, η οδηγία για τα μηχανήματα έχει διττό σκοπό: να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανημάτων στην εσωτερική αγορά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, η οδηγία για τα μηχανήματα εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Οικονομική

19 και Κοινωνική Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης που περιγράφεται στο άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ (που πλέον αναφέρεται ως συνήθης νομοθετική διαδικασία στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ). Οι υποσημειώσεις στα σημεία αναφοράς παρέχουν τα στοιχεία και τις ημερομηνίες των διαδοχικών σταδίων της διαδικασίας. (Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2005 δεν δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ). ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 3 Οι αιτιολογικές σκέψεις Οι αιτιολογικές σκέψεις εισάγουν τις κύριες διατάξεις της οδηγίας και παρουσιάζουν τους λόγους για τους οποίους αυτές εγκρίθηκαν. Αρκετές αιτιολογικές σκέψεις διευκρινίζουν τις αλλαγές που επιφέρονται στη νέα οδηγία για τα μηχανήματα σε σχέση με την οδηγία 98/37/ΕΚ. Οι αιτιολογικές σκέψεις αυτές καθαυτές δεν έχουν νομική ισχύ και συνήθως δεν εμφανίζονται στην εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας. Ωστόσο, συμβάλλουν στην κατανόηση της οδηγίας και, ειδικότερα, διευκρινίζουν την έννοια ορισμένων διατάξεων. Κατά την ερμηνεία του κειμένου της οδηγίας, τα δικαστήρια μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις ώστε να διαβεβαιώνονται για την πρόθεση των νομοθετών. Στις παρατηρήσεις που ακολουθούν, γίνονται αναφορές στα άρθρα και τα παραρτήματα της οδηγίας τα οποία εισάγονται με κάθε αιτιολογική σκέψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, ανατρέξτε στις παρατηρήσεις σχετικά με τα οικεία άρθρα και παραρτήματα. (1) Η οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές (4), αποτελεί κωδικοποίηση της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ (5). Με την ευκαιρία νέων ουσιωδών τροποποιήσεων της οδηγίας 98/ 37/ΕΕ, ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας, να αναδιατυπωθεί η εν λόγω οδηγία. (4) (5) ΕΕ L 207 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ (ΕΕ L 331 της , σ. 1). Οδηγία 89/392/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1989, για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές (ΕΕL 183 της , σ. 9). 4 Το ιστορικό της οδηγίας για τα μηχανήματα Η πρώτη αιτιολογική σκέψη υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 2006/42/ΕΚ δεν συνιστά εξ ολοκλήρου νέα οδηγία, αλλά ότι βασίζεται στην οδηγία 98/37/ΕΚ 3, η οποία αποτελεί κωδικοποίηση της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ 4 για τα μηχανήματα, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Η κωδικοποίηση συνεπάγεται τη συνένωση της αρχικής οδηγίας και των διαδοχικών τροποποιήσεών της σε ένα νομικό κείμενο: 3 ΕΕ L 207 της , σ ΕΕ L 183 της , σ

20 Η οδηγία 91/368/ΕΟΚ 5 διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα συμπεριλαμβάνοντας τον εναλλάξιμο εξοπλισμό, τα κινητά μηχανήματα και τα μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση φορτίων. Στο παράρτημα I προστέθηκαν τα μέρη 3, 4 και 5. Η οδηγία 93/44/ΕΟΚ 6 διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα συμπεριλαμβάνοντας δομικά στοιχεία ασφαλείας και μηχανήματα για τη ανύψωση και μετακίνηση προσώπων. Στο παράρτημα Ι προστέθηκε το μέρος 6. Η οδηγία 93/68/ΕΟΚ 7 εισήγαγε εναρμονισμένες διατάξεις που σχετίζονται με τη σήμανση «CE». Η οδηγία 98/37/ΕΚ τροποποιήθηκε ελαφρώς από την οδηγία 98/79/ΕΚ όσον αφορά τον αποκλεισμό των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων. Η οδηγία 98/37/ΕΚ παραμένει σε ισχύ έως την 29η Δεκεμβρίου Η οδηγία 2006/42/ΕΚ χαρακτηρίζεται ως αναδιατύπωση της οδηγίας για τα μηχανήματα, διότι οι τροποποιήσεις παρουσιάζονται με τη μορφή νέας οδηγίας. (2) Ο τομέας των μηχανημάτων αποτελεί σημαντικό τμήμα της βιομηχανίας μηχανικών κατασκευών και είναι ένας από τους βιομηχανικούς πυρήνες της οικονομίας της Κοινότητας. Το κοινωνικό κόστος του μεγάλου αριθμού ατυχημάτων που προκαλούνται άμεσα από τη χρήση των μηχανημάτων μπορεί να μειωθεί από τον εγγενώς ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή των μηχανημάτων, και με την ορθή εγκατάσταση και συντήρησή τους. 5 Η οικονομική και κοινωνική σημασία της οδηγίας για τα μηχανήματα Στη δεύτερη αιτιολογική σκέψη υπογραμμίζεται η οικονομική και κοινωνική σημασία των δύο στόχων της οδηγίας για τα μηχανήματα. Η θέσπιση ενός εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των μηχανημάτων είναι ζωτικής οικονομικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία μηχανικών κατασκευών. Παράλληλα, τα ασφαλέστερα μηχανήματα συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό του κοινωνικού κόστους των ατυχημάτων και των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία, τόσο στο χώρο εργασίας όσο και στο σπίτι. (3) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν στο έδαφός τους την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, ιδίως των εργαζομένων και των καταναλωτών, καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών, κυρίως έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση μηχανημάτων. 5 ΕΕ L 198 της , σ ΕΕ L 175 της , σ ΕΕ L 220 της , σ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/42/ΕΚ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 1 / 16 ΕΣΥ ΚΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 134/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/32/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης εκεµβρίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0036(COD) 11.1.2005 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡ. 842/2006 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ενημέρωση των ιδιοκτητών, παραγωγών και εισαγωγέων εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας:

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας: ΟΔΗΓΙΑ 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα