Innovative solutions dynamic results

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Innovative solutions dynamic results"

Transcript

1 Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting

2 Innovative solutions dynamic results

3 H DIASTASYS ιδρύθηκε το 2007 και είναι από τις δυναµικά ανερχόµενες και εξειδικευµένες εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής, παρέχοντας πρότυπες λύσεις επιχειρησιακού λογισµικού και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου µε µοναδική προσήλωση στο αποτέλεσµα σε όλο το φάσµα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η ουσιαστική επιχειρηµατική επιδίωξη της DIASTASYS είναι να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις πληροφορικής, µε απώτερο στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της στο επίπεδο της καλλίτερης ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δυναµικής τους. Τα προϊόντα και οι λύσεις της DIASTASYS εισάγουν καινοτοµία, ευχρηστία, νέα λειτουργικότητα και επεκτείνουν τις υπάρχουσες πλατφόρµες της Microsoft προσδίδοντας ανεπανάληπτη προστιθέµενη αξία στην τεχνολογική επένδυση των πελατών της. Ποιότητα, καινοτοµία, ανοιχτή επικοινωνία, πνεύµα οµαδικότητας, συνεργασίας και εξέλιξης, είναι έννοιες άµεσα συνδεδεµένες µε τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρίας µας και διάχυτες ανάµεσα στους ανθρώπους της. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Σχεδιάζουµε και αναπτύσσουµε καθετοποιηµένες λύσεις, έχοντας κατανοήσει πλήρως τις εξειδικευµένες ανάγκες, καθώς και τις απαιτήσεις και τάσεις του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται ο κάθε πελάτης. Με αυτό τον τρόπο, η DIASTASYS υλοποιεί µε απόλυτη επιτυχία λύσεις που προσφέρουν αξιόπιστα, θετικά και µακροχρόνια αποτελέσµατα. Τα προϊόντα λογισµικού της DIASTASYS, αναπτύσσονται και εξελίσσονται µέσα από διαδικασίες που αποσκοπούν παράλληλα στην καινοτοµία, στην εργονοµική σχεδίαση, στη γρήγορη παραµετροποίηση και στην διαρκή αναβάθµιση τους, έτσι ώστε να προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών που καλύπτει κάθε πτυχή του κύκλου ζωής κάθε εφαρµογής από την ανάπτυξη στρατηγικής µέχρι τη χρήση και τη συντήρηση της. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας και της επιτυχίας της DIASTASYS είναι η δηµιουργικότητα των στελεχών της και η έµφαση στο τελικό αποτέλεσµα. Η εταιρία µας επενδύει στα στελέχη της επιλέγοντας άριστα καταρτισµένους και εξειδικευµένους επαγγελµατίες που εργάζονται αξιοποιώντας την εµπειρία τους µε σκοπό να συνεισφέρουν στην αύξηση της αποδοτικότητας των πελατών µας και στην επιθυµητή οικονοµική ανάπτυξη τους. Έχοντας υλοποιήσει ένα ευρύ φάσµα λύσεων για µεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα, η DIASTA- SYS έχει αποκτήσει πολυδιάστατη ετοιµότητα και σηµαντική τεχνογνωσία γεγονός που την καθιστά ικανή να αντεπεξέρχεται σε απαιτήσεις µε υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής. ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣ Mε σκοπό την αριστεία σε όλες τις δραστηριότητες µας, προσπαθούµε πάντα να είµαστε οι καλύτεροι, δηµιουργώντας καινοτόµες λύσεις που προσφέρουν προστιθέµενη αξία στους πελάτες µας, επιτυγχάνοντας συγχρόνως λειτουργική ευελιξία και ταχεία απόδοση επένδυσης. Στη DIASTASYS ενθαρρύνουµε τη δηµιουργικότητα του στελεχιακού µας δυναµικού καλλιεργώντας τις καλύτερες συνθήκες εργασίας µε γνώµονα τη δικαιοσύνη και το σεβασµό στην προσωπικότητα του καθενός.

4 ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΣ Στα στελέχη µας τα οποία συνιστούν και αναδεικνύουν την ανοδική πορεία της εταιρίας µας, Στην έρευνα και ανάπτυξη που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας, αναλύοντας τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς και διερευνώντας καινοτόµες τεχνολογίες για την πρόβλεψη µακροπρόθεσµων ευκαιριών και για την έγκαιρη τοποθέτηση της εταιρείας σε αυτές, Στις διεθνείς συνεργασίες µας µε ηγέτιδες εταιρείες στο τοµέα εξειδίκευσης τους. Οι συνεργασίες αυτές είναι ιδιαίτερης στρατηγικής σηµασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, αφού ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της DIASTASYS και συνεχώς βελτιώνουν το επίπεδο τόσο των προϊόντων όσο και των λύσεων που προσφέρει, Στους πελάτες και συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό που διαχρονικά εµπιστεύονται τις εταιρικές µας αξίες, τον κώδικα δεοντολογίας µας και το ανθρώπινο δυναµικό µας. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Η εταιρία µας πιστοποιείται ως Microsoft Certified Partner, διάκριση που επιβεβαιώνει την υψηλού επιπέδου κατάρτιση και τεχνογνωσία των στελεχών της σε τεχνολογίες Microsoft. Επιπλέον, έχουµε διακριθεί ως Microsoft Independent Software Vendor στους τοµείς της ανάπτυξης και διανοµής των προϊόντων σε πλατφόρµες Microsoft, (ISV), καθώς και ως Microsoft Dynamics Navision Partner στους τοµείς της µεταπώλησης αδειών χρήσης των εφαρµογών Microsoft Navision ERP και της παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης, παραµετροποίησης και συντήρησης των εφαρµογών αυτών, Οι υπηρεσίες Επιχειρηµατικής Ευφυΐας και Διαχείρισης Πληροφορίας της DIASTASYS ανταποκρίνονται σε ένα µεγάλο εύρος αναγκών όπως ο σχεδιασµός και η υλοποίηση συστηµάτων διαχείρισης πληροφοριών, επιτρέποντας την αξιολόγηση και αξιοποίηση των υπαρχόντων δεδοµένων. Μέσω της συνεργασίας µας µε την παγκοσµίως ανεγνωρισµένη πλατφόρµα της QlikView, σχεδιάζουµε εφαρµογές επιχειρηµατικής ευφυΐας, οι οποίες λειτουργούν και υποστηρίζουν τις τάσεις και τους ρυθµιστικούς κανόνες των κάθετων αγορών µε απώτερο σκοπό την ενδυνάµωση γρήγορης και µε ακρίβεια ενηµέρωσης του κάθε τοµέα των επιχειρήσεων, Η εταιρία µας ακολουθώντας τις νέες διεθνείς απαιτήσεις του επιχειρείν αναπτύσσει και επεκτείνει τη λειτουργικότητα των προϊόντων της σε ασύρµατες συσκευές βασισµένες στη πλατφόρµα Windows Mobile της Microsoft, ενώ παράλληλα υιοθετεί την τεχνολογία και την πλατφόρµα ανάπτυξης Android ανταποκρινόµενη στη σύγχρονη τάση αποκέντρωσης των επιχειρησιακών εφαρµογών και επεξεργασιών τους σε χρήστες κινητών συσκευών. Το Αndroid της Google αποτελεί την πλέον δηµοφιλή παγκόσµια πλατφόρµα αντίστοιχων εφαρµογών (mobile applications) σε µία ευρεία γκάµα ευφυών κινητών συσκευών µε δυναµική πρόσβασης σε εκατοµµύρια χρήστες ενδυναµώνοντας την επιχειρηµατική εκµετάλλευση του διαδικτύου και των ασύρµατων επικοινωνιών στο επίπεδο της ευέλικτης και αποτελεσµατικής διαχείρισης υπηρεσιών. Partner

5 TO ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ Δηµιουργούµε και παραδίδουµε λύσεις πληροφορικής που αφορούν κάθε πτυχή της επιχειρηµατικής σας συνέχειας και στηριζόµαστε σε µια οµάδα εξειδικευµένων στελεχών υψηλής τεχνικής κατάρτισης µε σκοπό οι σύµβουλοι της DIASTASYS να διαθέτουν την εξειδικευµένη γνώση, επαγγελµατική εµπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για την οργάνωση, παραµετροποίηση και την προσαρµογή των εφαρµογών λογισµικού στις ανάγκες κάθε οργανισµού, ώστε να καλύπτει τις επιχειρηµατικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, και να συντελεί στην επιτυχία της εταιρείας και την ικανοποίηση των χρηστών. Κύρια χαρακτηριστικά του φάσµατος των υπηρεσιών της DIASTASYS: Πρόσθετες υπηρεσίες που διαµορφώνουν και προσαρµόζουν ένα σύστηµα ERP, Ανάπτυξη νέων υποσυστηµάτων που εξειδικεύουν το Microsoft Dynamics NAV σε κάθετες αγορές, Ανάπτυξη προσωποποιηµένων συστηµάτων επιχειρηµατικής ευφυΐας (Business Intelligence) δηµιουργώντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης της πληροφορίας και της γνώσης, Ενσωµάτωση διεθνών πρακτικών, και ρυθµιστικών κανόνων µε προσαρµογή τους στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών επιχειρήσεων, Mobile Application Services (επιχειρηµατικές εφαρµογές που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις βασικές πληροφοριακές και επιχειρησιακές διαδικασίες, όπου και όποτε θέλουν, µέσω φορητών συσκευών), Μεθοδολογίες διαχείρισης έργων (Project Management) και διασφάλισης ποιότητας, Υλοποίηση βασικών πληροφορικών υποδοµών (Professional Services), Συµβουλευτική υποστήριξη (Business Consulting) για µεγιστοποίηση του οφέλους από τη χρήση των προσφερόµενων λύσεων, Σηµαντικές και σε βάθος παραµετροποιήσεις των προϊόντων της, Aνάπτυξη και διασύνδεση custom-modules που υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα, Εγκατάσταση και συντήρηση του παραγόµενου λογισµικού και εκπαίδευση χρηστών, Συνεχή και αξιόπιστη υποστήριξη µετά την υλοποίηση του έργου. Business Intelligence Business Consulting Microsoft Dynamics NAV Mobile Application Services Vertical ERP Solutions Project Management

6 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η DIASTASYS αναπτύσσει και παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP). Κάθε λύση αποτελεί ένα σύγχρονο περιβάλλον πλήρους κύκλου διαχείρισης των διεργασιών, η οποία βασίζεται στο επιχειρησιακό λογισµικό Microsoft Dynamics NAV. Η οικογένεια λύσεων ergegon ERP προσφέρει δυνητικά απεριόριστες δυνατότητες για την αποτελεσµατική οργάνωση, διοίκηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως και επιχειρήσεων του διαφηµιστικού κλάδου και εταιρίες έρευνας αγοράς και δηµοσκοπήσεων. Περαιτέρω το NAVins for Microsoft Dynamics NAV και η ειδική εφαρµογή Insurance Partner (IP) θεωρούνται λύσεις αιχµής για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς λόγω του ότι έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες µιας ασφαλιστικής εταιρείας (end-to-end) από την εξυπηρέτηση του πελάτη, την τήρηση των αναλογιστικών υπολογισµών, τη λογιστικοποίηση, όπως και την παραγωγή αναφορών για έλεγχο και στρατηγικό σχεδιασµό. Πρόσθετα, οι λύσεις αυτές, έχουν την δυνατότητα να επιτρέπουν στις ασφαλιστικές εταιρείες την ολοκληρωµένη διαχείριση των ευκαιριών και της συµµόρφωσης σε νέους κανονισµούς καθώς και τη δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσής τους. Παράλληλα η DIASTASYS αναπτύσσει και προσφέρει τις λύσεις mobiq & Stat µε σκοπό την υποστήριξη του πλήρους κύκλου σχεδιασµού και εκτέλεσης πολλαπλών ερευνών αγοράς εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ακρίβεια και παράλληλα άµεση και λεπτοµερή στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων για κάθε έρευνα. Στο πεδίο της Επιχειρηµατικής Ευφυΐας έχουµε υιοθετήσει τη διεθνή πλατφόρµα QlikView αναπτύσσοντας υπηρεσίες που προσφέρουν σφαιρική πληροφόρηση σε εταιρικό επίπεδο µε στόχο την ορθότερη οργάνωση της επιχείρησης και τη άµεση λήψη ισχυρά τεκµηριωµένων διοικητικών αποφάσεων. Κύρια χαρακτηριστικά του φάσµατος των λύσεων της DIASTASYS: Ευέλικτες µε πλούσια λειτουργικότητα, βέλτιστες επιχειρηµατικές πρακτικές, εγγυηµένη και ταχεία υλοποίηση, προβλέψιµο κόστος και αξιόπιστη απόδοση επένδυσης. Παρέχουν έγκαιρη και έγκυρη Διοικητική πληροφόρηση (επιχειρηµατική ευφυϊα). Παραµετροποιούνται και προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης δίχως να απαιτείται πρόσθετος προγραµµατισµός. Διαθέτουν φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον για το χρήστη, το οποίο προσοµοιάζει στο ήδη γνωστό περιβάλλον εργασίας Microsoft Office. Είναι λειτουργικά συνδεδεµένες µε όλα τα εργαλεία και τεχνολογίες της Microsoft.

7 Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ QLIKVIEW Είναι ένα σύστηµα που προσφέρει σφαιρική πληροφόρηση για την σωστή οργάνωση της επιχείρησης και την εµπεριστατωµένη σχεδίαση εταιρικής στρατηγικής. Επίσης παρέχει την ευχέρεια µέσω των πληροφοριών για τη πρόβλεψη στις διαµορφούµενες τάσεις της αγοράς, τις κινήσεις του ανταγωνισµού, τις ανάγκες των πελατών και της κατάρτισης προϋπολογισµών και πρόληψη κρίσιµων λειτουργιών της επιχείρησης. Το QlikView θεωρείται κορυφαία πλατφόρµα επιχειρηµατικής ευφυΐας της διεθνούς αγοράς γιατί αυξάνει την επιχειρηµατική στρατηγική ετοιµότητα µε τη δυνατότητα να µετατρέπει τα εταιρικά δεδοµένα σε εφαρµόσιµη γνώση µέσω της πολυδιάστατης ανάλυσης των δεικτών απόδοσης. Μέσω ενός ιδιαίτερα φιλικού περιβάλλοντος εργασίας, αυτή η λύση επιχειρηµατικής ευφυΐας έχει την δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες σε ολόκληρη την κλίµακα της ιεραρχίας µιας επιχείρησης για να ελέγχεται και προγραµµατίζεται η λήψη αποφάσεων για κάθε διεύθυνση αλλά και για το σύνολο της επιχειρηµατικής δράσης. ΤΟ MICROSOFT DYNAMICS NAV ERP Μια καταξιωµένη λύση επιχειρησιακής διαχείρισης που προσφέρει στην επιχείρησή σας ευελιξία ώστε να υποστηρίζει τις τρέχουσες επιχειρησιακές απαιτήσεις και να προσαρµόζεται σε νέες ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης. Το Microsoft Dynamics NAV προσφέρει εξαιρετική εµπειρία χρήστη και τεχνολογικές καινοτοµίες που απλουστεύουν την πρόσβαση σε πληροφορίες, ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναµική της επιχείρησης, βελτιώνουν την ενοποίηση των δεδοµένων µέσω µιας σειράς ποιοτικών εφαρµογών, προκρίνουν τη δηµιουργία επιχειρησιακών αναφορών και µεγιστοποιούν την επένδυσή αξιοποιώντας τα άλλα προϊόντα και τις τεχνολογίες της Microsoft Οι λειτουργίες που περιλαµβάνει είναι: Οικονοµική Διαχείριση (Financial Management), Γενική Λογιστική & Αναλυτική Λογιστική, Διανοµή & Τιµολόγηση, Διαχείριση Επιστροφών & Διαχείριση Αποθήκης, Συστήµατα Αυτόµατης Καταγραφής Δεδοµένων, Προγραµµατισµός Ζήτησης & Διαχείριση Αξιογράφων, Πολλαπλά Νοµίσµατα, Αναλυτικές Αναφορές (Analytics) & Πολυδιάστατες Αναλύσεις, Αναφορές Επιχειρηµατικής Αποδοτικότητας (Business Analytics), Πωλήσεις & Marketing, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management), Ηλεκτρονικό Εµπόριο (E-commerce), Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (HR Management), Διαχείριση Έργων (Project Management), Διαχείριση της Τεχνικής Υποστήριξης (Field Service Management), Η γλώσσα XBRL & OLAP Κύβους, Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management), Παραγωγή (Manufacturing) & Employee Portal. Η ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV, έχει πιστοποιηθεί για την συµβατότητα του µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και περιλαµβάνει επιπλέον: Κοστολόγηση µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Αναλυτική Λογιστική µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διαχείριση Αξιογράφων.

8 ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Η DIASTASYS µε την ανάπτυξη στρατηγικών εφαρµογών που εξειδικεύουν το Microsoft Dynamics Nav, εξελίσσει κάθετες λύσεις προσαρµοσµένες στο τρόπο λειτουργίας συγκεκριµένων αγορών ικανοποιώντας ιδιαίτερες ανάγκες της επιχειρηµατικής δραστηριότητας οργανισµών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. AJM ERP Οι σύγχρονες εταιρίες παροχής υπηρεσιών έχοντας πλέον καλύψει τις βασικές τους ανάγκες τους µε εγκατάσταση κλασικών µηχανογραφικών υποδοµών, αντιλαµβάνονται την ανάγκη για νέου εύρους εφαρµογές µε επίκεντρο τον χρήστη, αποσκοπώντας σε µια ολοκληρωµένη επιχειρηµατική στρατηγική διαχείρισης σύνθετων έργων µε άξονα την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, του χρόνου, της επικοινωνίας, της πληροφορίας και της γνώσης. Η πρόταση της DIASTASYS στο επίπεδο αυτό είναι η λύση eregon Advanced Job Management AJM ERP που αποτελεί την πλέον ολοκληρωµένη και σύγχρονη πρόταση σαν κάθετη λύση πλήρως ενσωµατωµένη στο MS Dynamics NAV για να υποστηρίζει πρόσθετη εξειδικευµένη λειτουργικότητα σύµφωνα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Την πλήρη και σύνθετη Διαχείριση Έργων & Οργάνωσης Χαρτοφυλακίων Έργων, Την πλήρη Παρακολούθηση Έργων (Project Planning, Project Management, Resource & Time Management), Τη δηµιουργία ανάδειξη και βελτιστοποίηση των σχέσεων και της επικοινωνίας µε τους πελάτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό, Την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε αξιοποίηση της κρυµµένης γνώσης που βρίσκεται µέσα στην εταιρία, Την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών & Web Timesheets, Τη χρήση ενός ενιαίου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας. M&R ERP Η λύση eregon M&R ERP αποτελεί την πλέον ολοκληρωµένη και σύγχρονη πρόταση προς τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ερευνών αγοράς και δηµοσκοπήσεων. Το eregon M&R for Microsoft Dynamics NAV είναι εξειδικευµένη κάθετη λύση, η οποία ενσωµατώνει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του eregon AJM for Microsoft Dynamics NAV, ενώ παράλληλα υποστηρίζει πρόσθετη εξειδικευµένη λειτουργικότητα σύµφωνα µε τα παρακάτωχαρακτηριστικά: Διαχείριση Panel (Ερωτώµενοι, Προφίλ Ερωτώµενων), Διαχείριση ποιοτικής έρευνας (Αιθουσών, Συγκρότηση Οµάδων, Ταµείο), Διαχείριση field (Ερευνητών, Ερωτηµατολογίων, Quota, Ελέγχων, Εξοδολογίων, Προκαταβολών). advert ERP Η λύση eregon advert for Microsoft Dynamics NAV απευθύνεται στις διαφηµιστικές επιχειρήσεις που αναζητούν ένα ολοκληρωµένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστηµα το οποίο µπορεί ευέλικτα να παρακολουθεί όλες τις επιχειρησιακές φάσεις ενός διαφηµιστικού έργου προσφέροντας σφαιρική πληροφόρηση και ταχύτητα στο σχεδιασµό των εµπορικών πολιτικών και των κινήσεων marketing και αµεσότητα στην εφαρµογή τους. Το eregon advert for Microsoft Dynamics NAV αποτελεί κάθετη λύση για διαφηµιστικές εταιρίες, ενώ παράλληλα ενσωµατώνει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του eregon AJM for Microsoft Dynamics NAV, και υποστηρίζει πρόσθετη εξειδικευµένη λειτουργικότητα σύµφωνα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Διαχείριση µέσων (µέσα, διαχείριση πλάνων µέσων, οµάδες YEB), Διαχείριση αγγελιοσήµου, Τιµοκατάλογοι και αµοιβές διαφηµιστικής εταιρίας, Αναλύσεις που αναπαριστούν τη πλήρη εικόνα της διαφηµιστικής εταιρίας.

9 Το ΝΑVins for Microsoft Dynamics NAV αποτελεί κάθετη λύση πλήρως ενσωµατωµένη στο MS Dynamics NAV και υποστηρίζει δυνατότητα ολοκληρωµένης διαχείρισης Ασφαλιστικών Οργανισµών (Εταιριών, Πρακτόρων και Μεσιτών Ασφαλειών) µε πρόσθετη εξειδικευµένη λειτουργικότητα παρέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Πελάτες, Συνεργάτες, Εταιρίες & Κλάδοι ασφάλισης, Καλύψεις ανά κλάδο & Πακέτα καλύψεων ανά εταιρία, Συµβόλαια, Ανανεωτήρια, Πρόσθετες πράξεις, Προσφορές, Αντασφαλιστικές Συµβάσεις, Συνασφάλειες, Ζηµίες, Παθόντες, Πραγµατογνωµοσύνες, Ηλεκτρονική Αναγγελία, Παρακολούθηση Δικαστικού κυκλώµατος Ζηµιών (Αγωγές κ.α.), Εισπράκτορες & Ιστορικότητα συµβολαίου, Προµήθειες, Δενδρικές Υπερπροµήθειες & Bonus προµηθειών, Προµήθειες ανά κλάδο, Εταιρεία, κάλυψη & τον συνδυασµό τους, Κέντρα Ευθύνης, Πλήρως Παραµετρικές - Δυναµικές Εγκρίσεις, Συγκριτική Τιµολόγηση ανά Ασφαλιστική Εταιρία, Διαχείριση Πελατειακών σχέσεων (Καµπάνιες, Επικοινωνίες, Ενέργειες), Αυτόµατη τιµολόγηση, Διαδικασία δηµιουργίας & ενηµέρωσης ανανεωτηρίων, Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων, Δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων (Ασφαλιστηρίων, Ανανεωτηρίων, Πρ. Πράξεων) από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, Συµµόρφωση στις οδηγίες Solvency II. TAΧΥΤΗΤΑ EYΕΛΙΞΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Το Ιnsurance Partner (IP) ένα κοστολογικά ελκυστικό προϊόν σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως εναλλακτική κάθετη λύση πλήρους διαχείρισης επιχειρήσεων του ασφαλιστικού κλάδου (πράκτορες, µεσίτες ασφαλειών) χωρίς την ανάγκη να εγκαταστήσουν ERP σύστηµα. Το Insurance Partner είναι περιβάλλον πολύ-χρηστικό (multi-user) βασισµένο σε εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών Microsoft (περιβάλλον Windows). Υποστηρίζει τη λειτουργική διαχείριση, υποστήριξη και συντονισµό όλων των εργασιών ασφαλιστικών πρακτορείων & µεσιτών ασφαλειών µε εύχρηστο και άµεσο τρόπο ελαχιστοποιώντας την αναπόφευκτη γραφειοκρατία εστιάζοντας στην επιχειρηµατική ανάπτυξη και την ικανοποίηση του πελατειακού δυναµικού τους. mobiq Το mobiq σε συνδυασµό µε το Stat αποτελεί λύση ειδικά σχεδιασµένη για συγκεκριµένες απαιτήσεις συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων για εταιρείες έρευνας αγοράς και δηµοσκοπήσεων, για εταιρίες ιατρικής έρευνας και γενικά οπουδήποτε υπάρχει η ανάγκη για συλλογή, ενοποίηση και στατιστική ανάλυση µε δεδοµένα που προέρχονται από ετερογενείς πηγές. Το mobiq βασίζεται σε τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρµογών σε κινητές συσκευές (Windows Mobile και Android), η οποία επιτρέπει την απρόσκοπτη συλλογή δεδοµένων µε τη χρήση φορητής συσκευής ακόµα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συνδεσιµότητα µε κάποιο φυσικό µέσο (ασύρµατο δίκτυο, GPRS κ.λπ.) δεδοµένου ότι η κάθε συσκευή διαθέτει δική της αυτόνοµη βάση δεδοµένων. Το Stat έχει αναπτυχθεί σε τεχνολογία microsoft διαθέτοντας τη δυνατότητα προσπέλασης σε κάθε βάση δεδοµένων. Η αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα και η άµεση απόδοση του mobiq σε συνδυασµό µε το Stat ορίζει ένα νέο ευέλικτο περιβάλλον µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Διαχείριση Ερευνών (Survey Management), Διαχείριση Δεδοµένων & Στατιστική Ανάλυση, Αποθήκευση & Επαναχρησιµοποίηση Αναλύσεων, Δηµοσίευση & Διάχυση Αναλύσεων στο Διαδίκτυο, Πολλαπλές Έρευνες & Ερωτηµατολόγια, Parent, Child Ερωτηµατολόγια & Πολλαπλοί Τύποι Ερωτήσεων, Έλεγχος Εγκυρότητας Απαντήσεων Δροµολόγηση Απαντήσεων, Λήψη Γεωγραφικού Στίγµατος στο Σηµείο Εκτέλεσης του Ερωτηµατολογίου, Προσθέτει αξία στην επιχειρηµατική δραστηριότητα για αυτοµατοποίηση και εξορθολογισµό των διαδικασιών διεξαγωγής ερευνών αγοράς, Συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και των κρίσιµων συντελεστών απόδοσης σε πραγµατικό χρόνο, Εντοπισµός προβληµατικών σηµείων στη διεκπεραίωση των διαδικασιών, Διαχείριση προθεσµιών, καθυστερήσεων και εκτάκτων συνθηκών µε αυτόµατη ειδοποίηση των υπευθύνων, Ποικιλία στατικών και δυναµικών αναφορών που διευκολύνουν την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, Υποστήριξη µε λύσεις βελτίωσης των επιχειρηµατικών διαδικασιών (BPM & Workflow).

10 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Στρατηγική συνεργασία µε παρόχους τεχνολογιών ευρείας διάχυσης, εγγυηµένης λειτουργικότητας και διαχρονικής υποστήριξης µε σκοπό τη διασφάλιση της επένδυσης των πελατών µας στο επίπεδο της τεχνολογικής υποδοµής και παράλληλα της εύρυθµης λειτουργίας τους, Ευελιξία και δυνατότητα ολοκλήρωσης των λύσεων µας µε τις υπάρχουσες τεχνολογικές πλατφόρµες των πελατών µας, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τη βέλτιστη ρεαλιστικά και τεχνολογικά λύση, Σχεδιασµός και παράδοση λύσεων πληροφορικής που αφορούν κάθε πτυχή της επιχειρηµατικής συνέχειας και ανάπτυξης, Αποδεδειγµένη τεχνογνωσία, εµπειρία σε σειρά επιτυχηµένων έργων και υπηρεσιών, σε απαιτητικά, ετερογενή περιβάλλοντα, Συστηµατική επένδυση στην συνεχή απόκτηση γνώσης και εµπειρίας µε σκοπό την παροχή και υποστήριξη προηγµένων, δοκιµασµένων και ωφέλιµων επιχειρηµατικά λύσεων. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΣ Να συνεχίσουµε µε συνέπεια, επαγγελµατισµό και αποτελεσµατικότητα την επιτυχηµένη πορεία µας στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά λύσεων πληροφορικής, Να αναβαθµίζουµε συνεχώς τα προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρουµε µε γνώµονα την τεχνολογική αριστεία και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, Να διερευνούµε, αξιολογούµε και ενσωµατώνουµε νέες υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην βέλτιστη ποιοτική και ποσοτική αξιοποίηση της επένδυσης των πελατών µας, όπως µείωση του κόστους κτήσης λύσεων πληροφορικής (Total Cost of Ownership), και λειτουργικό µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων µε την αρωγή της τεχνολογίας (Business Transformation), Να βελτιώνουµε το εργασιακό περιβάλλον και να ενισχύουµε τους ανθρώπους µας µε εξειδικευµένη και πολύπλευρη εκπαίδευση, Να προστατεύουµε την εικόνα και το όνοµα της εταιρείας και να ανιχνεύουµε νέες στρατηγικές συνεργασίας µε διεθνώς αναγνωρισµένους εταίρους που πρωτοστατούν στον τοµέα της πληροφορικής.

11 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

12 Innovative solutions dynamic results Λεωφ. Πεντέλης 25, Χαλάνδρι, Τηλ.: , Fax:

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη

Awards 2012. www.businessitawards.gr. Με την Υποστήριξη Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e 2012 www.businessitawards.gr Με την Υποστήριξη Επιβράβευση της καινοτόµου χρήσης και επιχειρηµατικής αριστείας της Πληροφορικής Σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων)

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 06/03/2013 1 Αφιέρωση Στην λατρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Εταιρείας: URL: Entersoft S.A. www.entersoft.gr Τίτλος Case-Study Entersoft Business Suite και Entersoft Profit - ERP δεύτερης γενιάς για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις βασισµένο εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

Aναγνώριση Συναισθηµάτων από Συνοµιλίες σε Τηλεφωνικά Κέντρα

Aναγνώριση Συναισθηµάτων από Συνοµιλίες σε Τηλεφωνικά Κέντρα Aναγνώριση Συναισθηµάτων από Συνοµιλίες σε Τηλεφωνικά Κέντρα Μαρία Θεολογίτου Τµήµα Πληροφορικής Σχολή Θετικών Επιστηµών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων : Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1. Σκοπός του Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 EΤ ΑΠΟΛ ΓΙΣΜΟΣ ΤΑΙΡΙΚΗΣ KOINΩΝΙΚΗΣ EΥΘ EΥ Ο ΥΝΗ7 ΝΗΣ Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, αντανακλά τη συνολική αντίληψη που έχουµε εµείς, οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS VISION SUITE III

LOGISTICS VISION SUITE III www.mantis.gr www.mantis-international.com www.mantis.com.cy MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε. LOGISTICS VISION SUITE III Copyright 2006 by Mantis SA. All rights reserved. No part of this document may be reproduced

Διαβάστε περισσότερα