ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 1 Αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων Άρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου Άρθρο του κ. Χαράλαμπου Τσούση Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εμπρόθεσμης τροποιητικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ Ενεργοποιήθηκε ευρωπαϊκός μηχανισμός κατά της οικονομικής απάτης Ενημερωθείτε για τα τα πέντε προγράμματα που τρέχει ο ΟΑΕΔ Επιδότηση έως και 60% για να ανοίξετε επιχείρηση εκτός Αττικής Εργασίες τέλους χρήσεως Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΕΣΕΕ Οι 21 επιβαρύνσεις του νέου φορολογικού Η απόφαση με τις λεπτομέρειες για την υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών Κατηγορίες υπόχρεων στη χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εξαιρούντες Μηνιαίες Συγκεντρωτικές καταστάσεις Βοηθήματα Ερωτήσεις Απαντήσεις Νέο πρόγραμμα εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους Ο παραλογισμός και η μη νομιμότητα των εξοντωτικών προστίμων Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ MME ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») Οι νέες εισφορές για την επικουρική ασφάλιση Παράταση ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων Πως θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Όλο το σχέδιο Στην Ελλάδα οι υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές στην Ε.Ε Συνοπτικός οδηγός μεταβολών Κ.Φ.Α.Σ. από

2 Αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων Κωνσταντίνος ημ. Γραβιάς Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά Λογιστής - Φοροτεχνικός Ημερομηνία πρώτης ανάρτησης: Ημερομηνία ενημέρωσης: Σημειώσεις: α) Το άρθρο ενημερώθηκε με την όσα διευκρινίστηκαν με την ΠΟΛ. 1012/ (που κοινοποιήθηκε στις ), β) Επίσης, έγιναν κάποιες προσθήκες στην ενότητα 3. Προστέθηκε επίσης ένας χρηστικός πίνακας στην ενότητα Οι προσθήκες φαίνονται με μπλε χρώμα για διευκόλυνση των αναγνωστών. 1. Πρόλογος 2. Παρακράτηση φόρου στην πηγή 2.1. Νέες διατάξεις 2.2. Προθεσμία απόδοσης του φόρου 2.3. Συμπέρασμα 2.4. Σχετικά με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ισχύουσες διατάξεις Προβληματισμοί λόγω της εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Ε Παραδείγματα 3. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση 20% 3.1. Νέες διατάξεις Ποιες αμοιβές απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακράτησης, συναλλαγές με τους φορείς γενικής κυβέρνησης Γενικά Συμπεράσματα Χρηστικός πίνακας 3.2. Έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής 3.3. Ισχύς των διατάξεων 3.4. Προβληματισμοί 3.5. Προθεσμία απόδοσης του φόρου 3.6. Συμπέρασμα 3.7. Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης 3.8. Παραδείγματα 3.9. Προβληματισμοί 4. Επίλογος 1. Πρόλογος Με τον πρόσφατο νόμο 4223/2013, πραγματοποιήθηκαν εκτός των άλλων- και σημαντικές αλλαγές στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). υο από αυτές αφορούν στην υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, για εισοδήματα που αναφέρονται στο άρθρο 59 φορολόγηση στην πηγή- και στο

3 άρθρο 62 -πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση 1 - και ισχύουν για δηλώσεις που αφορούν περιόδους από και μετά. Στην ανάλυσή μας θα επικεντρωθούμε στα ζητήματα που αφορούν στην παρακράτηση φόρου στην πηγή που αφορούν εισοδήματα τα οποία με τον παλαιό Κ.Φ.Ε. τα γνωρίζαμε ως εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες- καθώς και σ αυτά που αφορούν σε πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση και αφορούν εισοδήματα τα οποία με τον παλαιό Κ.Φ.Ε. τα γνωρίζαμε ως εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα κ.λπ. 2. Παρακράτηση φόρου στην πηγή 2.1. Νέες διατάξεις Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 59, ισχύουν τα ακόλουθα: «[...] 1. Τα ακόλουθα πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με το σύστημα φορολόγησης στην πηγή: α) κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους ή υπαλλήλους τους, β) κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα, γ) ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιες οντότητες που διενεργούν πληρωμές στους ασφαλισμένους τους 2. Το πρόσωπο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο καταβάλλει εισόδημα για μισθωτή εργασία σύμφωνα με το άρθρο 12, φέρει την ευθύνη παρακράτησης φόρου και απόδοσής του στο κράτος. Εάν δεν διενεργείται παρακράτηση, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει το φόρο που δεν παρακρατήθηκε, καθώς και τυχόν πρόστιμα και ποινές που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. [...]» Προθεσμία απόδοσης του φόρου Σχετικά με την προθεσμία υποβολής του ανωτέρω φόρου, πρέπει να μελετήσουμε αυτά που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013. Ειδικότερα: «[...] 6. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος [...] 2». Σημείωση: Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε με το ν. 2238/1994, η δήλωση του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών μαζί με το ποσό εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011- μπορούσε να υποβληθεί μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα Συμπέρασμα Συνεπώς, για περιόδους από και μετά, η ανωτέρω δήλωση θα υποβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος Σχετικά με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

4 Ισχύουσες διατάξεις Όπως είναι γνωστό, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις από 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών Στην παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα: «[...] 6. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτωσης θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αμοιβών αυτών σε ετήσιο εισόδημα και γενικά ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια [...]» Προβληματισμοί λόγω της εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Ε. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σχετικά με την απόδοση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994. Οι διατάξεις όμως του ν. 2238/1994δεν ισχύουν πλέον από και μετά, οπότε ανακύπτει ένα ζήτημα που όμως θεωρούμε ότι θα διορθωθεί από πλευράς Υπ. Οικ., έτσι ώστε να προσαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 με αυτές του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) Παραδείγματα i. Έστω ότι η εταιρεία «Χ» καταβάλει τη μισθοδοσία του προσωπικού για το μήνα Ιανουάριο 2014, στις 31/1/2014. Η υποβολή της δήλωσης για την πληρωμή του παρακρατούμενου φόρου μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας, ήτοι μέχρι και την Αν η μισθοδοσία του μηνός Φεβρουαρίου 2014 καταβληθεί την , τότε η υποβολή της δήλωσης για την πληρωμή του παρακρατούμενου φόρου μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας, ήτοι μέχρι και την ii. Έστω ότι η εταιρεία «Χ» καταβάλει τη μισθοδοσία του προσωπικού για το μήνα Ιανουάριο 2014, στις 15/2/2014, λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Η υποβολή της

5 δήλωσης για την πληρωμή του παρακρατούμενου φόρου μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας, ήτοι μέχρι και την Αν τον επόμενο μήνα καταβάλει τη μισθοδοσία του μηνός Φεβρουαρίου 2014 στις , τότε η υποβολή της δήλωσης για την πληρωμή του παρακρατούμενου φόρου θα μπορεί να υποβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας, ήτοι μέχρι και την Συνεπώς, στις θα πρέπει να υποβληθούν δυο δηλώσεις. 3. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση 20% 3.1. Νέες διατάξεις Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 61 ισχύουν τα ακόλουθα: «[...] 1. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62, καθώς και οι συμβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ' του άρθρου 62 υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64 [...]». Επίσης, στο πρώτο εδάφιο της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 62, αναφέρονται τα εξής: «1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: [...] δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο [...]» Ποιες αμοιβές απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακράτησης, συναλλαγές με τους φορείς γενικής κυβέρνησης Γενικά Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ανωτέρω νόμου 4172/2013, ισχύουν τα ακόλουθα: «[...] 2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64 [...]». Ας δούμε στο σημείο αυτό τι αναφέρουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64: «[...] 2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως: αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα

6 καπνοβιομηχανίας, ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου: αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.) [...]» Συμπεράσματα Από τη συνδυαστική μελέτη των ανωτέρω διατάξεων καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: α. Αν αυτοί που λαμβάνουν τις αμοιβές που μνημονεύονται στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τότε για τις αμοιβές αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20% (από τον υπόχρεο σε παρακράτηση, δηλαδή αυτόν που καταβάλλει τις αμοιβές). Για παράδειγμα, αν η εταιρεία«χ - Α.Ε.» καταβάλλει αμοιβή 1.000,00 ευρώ στην «Β - Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» για λογιστικές υπηρεσίες τότε, για την αμοιβή αυτή δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20%. Αν όμως η ίδια ως άνω εταιρεία «Χ - Α.Ε.» καταβάλλει αμοιβή 1.000,00 ευρώ στον φοροτεχνικό Κ.Γ. (φυσικό πρόσωπο, πρώην ελεύθερο επαγγελματία), τότε για την αμοιβή αυτή υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου, με την επιφύλαξη βέβαια όσων έχουμε αναφέρει στην ενότητα "3.4. Προβληματισμοί". β. Αν αυτοί που λαμβάνουν τις αμοιβές που μνημονεύονται στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62,είναι νομικά πρόσωπα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ή πωλούν τα αγαθά τους σε φορείς της γενικής κυβέρνησης τότε, οι τελευταίοι (οι φορείς δηλαδή), έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, εφαρμόζοντας τον σχετικό συντελεστή. Για παράδειγμα, αν το «Υπ. Ανάπτυξης», έλαβε συμβουλευτικές υπηρεσίες από το νομικό πρόσωπο «Ψ - Α.Ε.», τότε κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, το «Υπ. Ανάπτυξης», θα διενεργήσει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8%. Σημείωση: Σχετικά με την παρακράτηση 3%, -για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος- ισχύουν όσα μνημονεύουμε στο παρόν άρθρο αναφορικά με την παρακράτηση 20% Χρηστικός πίνακας Ακολουθεί ένας χρηστικός πίνακας σχετικά με το πότε υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου:

7 Συναλλασσόμενοι Παρέχων την υπηρεσία (αυτός που εκδίδει παραστατικό για την υπηρεσία και λαμβάνει την αμοιβή) Λήπτης της υπηρεσίας (αυτός που λαμβάνει την παροχή υπηρεσίας και καταβάλλει την αμοιβή) Παρακράτηση φόρου Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.) Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα εν έχει 20% Φορείς γενικής κυβερνήσης 8% Εξαιρέσεις: αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, Νομικό πρόσωπο ή νομική ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή οντότητα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, Ι.Κ.Ε., κ.λπ) τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.) εν έχει

8 Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα Φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) εν έχει Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.) Φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) εν έχει 3.2. Έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής Η έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής, είχε κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 62 του ανωτέρω νόμου: «[...] Με την προτεινόμενη παράγραφο 1 ορίζεται ότι σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται, μεταξύ άλλων, και «οι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες». Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω έννοιες, οι οποίες προσδιορίζουν το αντικείμενο του φόρου, είναι γενικές και ασαφείς, και πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορισθούν νομοθετικώς (άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος) [...]» Ισχύς των διατάξεων Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου, «οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και 64 ισχύουν για πληρωμές των οποίων η διαδικασία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά 5» Προβληματισμοί Για όσο διάστημα ίσχυσε ο ν. 2238/1994, γνωρίζαμε επακριβώς ποιες αμοιβές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%. Από και μετά, διαβάζοντας την διάταξη που παραθέσαμε ανωτέρω, δεν προκύπτει σαφώς ποιες αμοιβές εμπίπτουν στην έννοια της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 62, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί τεράστια σύγχυση και προβληματισμός. Παρόλο που η επιστημονική επιτροπή της Βουλής είχε εκφράσει τους προβληματισμούς της, προφανώς οι αιτιάσεις της πήγαν «εις ώτα μη ακουόντων», αφού δεν τροποποιήθηκε η σχετική διάταξη, ούτε έγινε καμία ειδικότερη μνεία στο κείμενο του νόμου. Συνεπώς, για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο που απαντάται μόνο επί ελληνικού εδάφους, να καλούνται δηλαδή οι πολίτες να εφαρμόσουν κάποιες διατάξεις χωρίς να έχουν δοθεί οι απαραίτητες διευκρινίσεις από το αρμόδιο υπουργείο Προθεσμία απόδοσης του φόρου Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 64 ισχύουν τα εξής: «[...] 7. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους

9 αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής 6 [...]». Σημείωση: Βάσει της απόφασης ΠΟΛ. 1012/ που κοινοποιήθηκε στις , έγινε γνωστό ότι, «Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» Συμπέρασμα Συνεπώς, για περιόδους από και μετά, η ανωτέρω δήλωση θα υποβάλλεται το αργότερο τρεις ημέρεςπριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής Εξάντληση ή μη της φορολογικής υποχρέωσης Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 64, σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση. Όμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες σύμφωνα με την περίπτωση δ' και που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα Παραδείγματα(ενημερωμένα μετά την κοινοποίηση της απόφασης ΠΟΛ.1012/ ) i. Έστω ότι η εταιρεία «Χ» καταβάλει στον λογιστή της βάσει του σχετικού παραστατικού που ο τελευταίος εξέδωσε στις 31/1/2014, το ποσό των 1.230,00 (συνολική αξία με το Φ.Π.Α.). Αν θεωρήσουμε ότι η αμοιβή του λογιστή εμπίπτει στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. δ της παρ. 1 του άρθρου 62, τότε, αφενός μεν, πρέπει να διενεργηθεί παρακράτηση φόρου 20% -στο ποσό της καθαρής αξίας-, αφετέρου δε, η υποβολή της δήλωσης για την πληρωμή του παρακρατούμενου φόρου μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, ήτοι μέχρι και την (;). Η ανωτέρω ημερομηνία είναι με επιφύλαξη, διότι στην απόφαση δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται σε τρείς εργάσιμες ημέρες πρίν τη το τέλος του δεύτερου μήνα ή σε τρεις ημερολογιακές. Εμείς θεωρούμε ότι αναφέρεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα. ii. Έστω ότι η εταιρεία «Χ» καταβάλει στον λογιστή της βάσει του σχετικού παραστατικού που ο τελευταίος εξέδωσε στις 15/2/2014, το ποσό των 984,00 (συνολική αξία με το Φ.Π.Α.). Η υποβολή της δήλωσης για την πληρωμή του

10 παρακρατούμενου φόρου μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τρεις ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, ήτοι μέχρι και την (;). Η ανωτέρω ημερομηνία είναι με επιφύλαξη, διότι στην απόφαση δεν ξεκαθαρίζεται αν αναφέρεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες πριν τη το τέλος του δεύτερου μήνα ή σε τρεις ημερολογιακές. Εμείς θεωρούμε ότι αναφέρεται σε τρεις εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα Προβληματισμοί Όπως αναφέραμε και ανωτέρω, η υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου 20% εξαρτάται από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής. Στο σημείο αυτό ας θυμηθούμε και όσα μνημονεύονται στην περ. β του άρθρου 23 του ν. 4172/2013: «[...] β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής [...]». Επίσης, σχετικά με το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το χρόνο κτήσης αυτού, πρέπει να μελετήσουμε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013. «[...] 4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του 7 [...]». Τέλος, βάσει των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ισχύουν τα ακόλουθα: «[...] 14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 2859/2000, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό

11 δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων [...]». Από τη συνδυαστική ανάγνωση των διατάξεων, ενδεικτικά προκύπτουν οι εξής προβληματισμοί: Αν η εταιρεία που αναφέραμε στο ανωτέρω παράδειγμα (i) αποφασίσει να εξοφλήσει τμηματικά -μέσω τραπέζης- την αμοιβή του λογιστή (συνολικής αξίας 1.230,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.) ως εξής, 600,00 ευρώ στις και το υπόλοιπο 630,00 ευρώ στις , τότε ανακύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα: α. πότε πρέπει να διενεργηθεί από την εταιρεία η παρακράτηση φόρου; Σε ποια από τις δύο πληρωμές; β. πότε πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση του παρακρατούμενου φόρου, μιας και έχουμε δυο ημερομηνίες καταβολών; Μήπως πρέπει να υποβληθούν δύο δηλώσεις; γ. αν στο προηγούμενο ερώτημα η απάντηση ότι πρέπει να υποβληθούν δύο δηλώσεις, τότε σε ποια ποσά από τις ανωτέρω πληρωμές -που καταβλήθηκαν τμηματικά- θα εφαρμοστεί ο συντελεστής φόρου 20% δεδομένου ότι στις καταβολές αυτές εμπεριέχεται και ο Φ.Π.Α.; Μήπως θα πρέπει να γίνει και ξεχωριστή πληρωμή μόνο με το ποσό του Φ.Π.Α.; 4. Επίλογος Όλα τα ανωτέρω αποτελούν την προσωπική μας εκτίμηση που βρίσκει έρεισμα στην συνδυαστική μελέτη των διατάξεων που παρατίθενται και με την επιφύλαξη της ερμηνευτικής εγκυκλίου που αναμένουμε. Βέβαια, επειδή οι διατάξεις του ν. 2238/1994 εφαρμόζεται εδώ και τόσα χρόνια, έχουν περάσει στον τρόπο σκέψης μας και είναι λίγο δύσκολο να τις αποβάλλουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Αρκετά από τα θέματα που αναλύουμε ανωτέρω μας έχουν απασχολήσει και όσο ίσχυε ο ν.2238/1994 όμως, επειδή άλλαξαν οι διατάξεις δεν γνωρίζουμε αν το Υ.Ο. θα υιοθετήσει τις ίδιες απόψεις και πρακτικές και θα τις μεταφέρει στον νέο Κ.Φ..Ε. Λόγω της καθιέρωσης των νέων διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και της καθυστερημένης κοινοποίησης των ερμηνευτικών εγκυκλίων από το Υπ. Οικονομικών, η ερμηνευτική προσέγγισή μας στηρίζεται σε ίδια μέσα, δηλαδή περιορίζεται στη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του ν. 4172/2013. Για το λόγο αυτό αν υπάρχουν παρατηρήσεις ή ενστάσεις επί του παρούσας ανάλυσης καλό θα ήταν να μας τις κοινοποιήσετε προκειμένου να τις συμπεριλάβουμε ώστε να βοηθηθούμε όλοι εμείς που καλούμαστε να εφαρμόσουμε το δύσκολο έργο της αποκωδικοποίησης των διατάξεων. Υποσημειώσεις

12 1 Θα αναφερθούμε μόνο στις πληρωμές που αναφέρονται στην περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/ Η παράγραφος 6, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 4223/2013 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 31/12/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ιδίου νόμου. 3 «[..] 2. Ειδικώς, όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη.ο.υ. της έδρας τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν και τις οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ. Μ.) του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά, για το ημόσιο, τα Ν.Π... και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά ταμεία για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα. Η υποβολή της δήλωσης των περιπτώσεων αυτών πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες [...]». 4 Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στην περ. δ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, «[..] δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου [...]». 5 Η παράγραφος 11, τέθηκε όπως αναριθμήθηκε από παράγραφος 10 που ήταν προηγουμένως, με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 31/12/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ιδίου νόμου. Οι λέξεις «που πραγματοποιούνται», τέθηκαν όπως αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «των οποίων η διαδικασία αρχίζει» με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 31/12/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ιδίου νόμου. 6 Η παράγραφος 7, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6γ του άρθρου 24 του ν. 4223/2013 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31/12/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ιδίου νόμου.

13 7 Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με παρ. αυτή «[...] στην παράγραφο 4 τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης εισοδήματος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του εισοδήματος [...]».

14 Αρθρο του κ. Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου Η επιχειρούμενη κατάργηση της λογιστικοδιαχειριστικής οργάνωσης όλων των οικονομικών μονάδων της χώρας (Ιδιωτικού και ημόσιου Τομέα) και αντικατάστασή της με μία παραλλαγή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, διακρινόμενη από συνοπτική περιγραφή, πλήθος ασαφειών και πολλούς προαιρετικούς χειρισμούς, που εκ του ασφαλούς οδηγούν όλα αυτά σε λογιστική και φορολογική αναρχία και ασυδοσία του ΘΕΟ ΩΡΟΥ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ επ. Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ και επί 20ετία Αντιπροέδρου του ΕΣΥΛ Τεχνικού Συμβούλου ΣΟΛ α.ε. - τ. Ορκωτού Λογιστή Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Νομικής Ι. Εισαγωγικές διευκρινίσεις Με την απόφαση 6Α ΕΞ 2013/ του Υφυπουργού Οικονομικών (Γ. Μαυραγάνη) συγκροτήθηκε ενδεκαμελής Ομάδα εργασίας «για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση και βελτίωση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) διατάξεων, καθώς και για αντίστοιχες τροποποιήσεις που απαιτούνται στην εμπορική και λογιστική νομοθεσία». Η Ομάδα Εργασίας αυτή αποτελείται μόνο από καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη της ημόσιας ιοίκησης κλπ, χωρίς συμμετοχή των παραγωγικών τάξεων και των επαγγελματιών Λογιστών. Συντονιστής ορίζεται ο αναπλ. Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. Καραμάνης, ο οποίος περί το τέλος Νοεμβρίου 2013 άρχισε να επισκέπτεται ορισμένους Φορείς, εκπροσώπους της Πολιτικής ηγεσίας κλπ. για την ενημέρωσή τους στο σχέδιο νόμου που κατάρτισε η Ομάδα Εργασίας με τίτλο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις», το οποίο αποτελείται από 122 σελίδες, 76 σελ. κείμενο (άρθρα 1 έως 38) και 46 σελ. τρία Προσαρτήματα («Ενδεικτικό Σχέδιο λ/σμών», «υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων», «ορισμοί»). ΙΙ. Επιδιώξεις του νομοσχεδίου Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η κατεδάφιση του οικοδομήματος της λογιστικής τυποποίησης και η αντικατάστασή του από μία παραλλαγή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που συνοδεύεται από ένα «ενδεικτικό Σχέδιο Λογαριασμών», η χρήση του οποίου είναι «καθαρά προαιρετική». Συγκεκριμένα, στο άρθρο 38 του νομοσχεδίου αυτού ορίζεται ότι: «Από 1 η Ιανουαρίου 2014 καταργείται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» του Ν. 4093/2012 και ότι από 1 ης Ιανουαρίου 2015 καταργούνται: - Τα άρθρα 16 8 περ. δ ', 42, 42α 1 έως 4, 42β έως 43, 43α 1 και 2, 43γ, 90 έως 107, 110 έως 130, 132 έως 134 και 138 έως 143 του κωδ. Ν. 2190/1920 (δηλαδή όλες οι λογιστικοοικονομικές διατάξεις). - Τα άρθρα 20 έως 27 (περί αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων ανά τετραετία) του Ν. 2065/1992.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 1. ideatree - 25.000 ευρώ, mentoring και φιλοξενία σε επιχειρηματικές προτάσεις νέων και startups 2 2. Logistics - Αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Με παραδείγματα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων Ι. Μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ από 01/01/2014..4 Α. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων... 4 1. Υπόχρεοι

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ

αgri Taxis λογιστικα βιβλια ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Φορολογία Αγροτών Οδηγός χορηγοσ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ AgroNews.gr Φορολογία Αγροτών Οδηγός ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 λογιστικα βιβλια χορηγοσ αgri Taxis ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜατοσ Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 9 Μαρτίου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 9 Μαρτίου 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πλήρης ενσωμάτωση του λογιστικού σκέλους της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ - Ευθυγράμμιση

Διαβάστε περισσότερα

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 60 Τ.Κ. 104 35-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 522.2200 e-mail: info@e-audit.gr Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η εταιρία e-audit ΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος #1 Δεκέμβριος 2014. Γ.Μαυραγάνης

Τεύχος #1 Δεκέμβριος 2014. Γ.Μαυραγάνης Τεύχος #1 Δεκέμβριος 2014 Γ.Μαυραγάνης «Το νομοθέτημα των Ε.Λ.Π. δεν παρεμβαίνει στη εσωτερική λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων, υπάρχει χρόνος προετοιμασίας» Editorial Το περιοδικό είναι μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΔΑΠΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την

Διαβάστε περισσότερα