Χολαργός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χολαργός 16-9 - 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός Διεύθυνση : Οικονομικού Αριθ. Πρωτ Τμήμα : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Πληροφορίες:Κ.Σαξιώνη Τηλ. : ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών αναπαραγωγής λογισμικού(εφαρμογή αναφοράς ΑΕΦ μέσω έξυπνης κινητής τηλεφωνίας) CPV με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά». Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ανακοινώνει ότι επιθυμεί να αναθέσει, υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού (Εφαρμογή αναφοράς ΑΕΦ μέσω έξυπνης κινητής τηλεφωνίας) προϋπολογισμού (20.000,00), συμπ/νου Φ.Π.Α. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις αριθ.67728/ απόφαση Προέδρου ΕΟΦ και την αρίθμ.6311/ ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές. Η ανάθεση θα γίνει από την αρμόδια ετήσια Επιτροπή Κατακύρωσης του ΕΟΦ, με τη συγκέντρωση δύο (2) τουλάχιστον προσφορών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Γεν. Γραμματείας( Πρωτόκολλο) της Δ/νσης Δ/κού, μέχρι την Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ. ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 1. Γρ. Β Αντιπροέδρου ΕΟΦ 2. Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών(2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ 3. Επιτροπή Κατακύρωσης

2 Τεχνικές Προδιαγραφές (CPV ) Τίτλος: Σύστημα ζωντανής επικοινωνίας ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων Σύντομη Περιγραφή: Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται κατά την χρήση φαρμάκων κάθε τύπου στην ελληνική αγορά. Η συγκέντρωση της σχετικής πληροφορίας θα πραγματοποιείται σε ζωντανό χρόνο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και φορητών συσκευών, θα αποθηκεύεται σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων, η οποία θα τροφοδοτεί την κεντρική βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ. To σύστημα θα παρέχει στον ΕΟΦ τη δυνατότητα αξιοποίησης ζωντανών στατιστικών με γεωγραφικά, ποσοτικά και άλλα κριτήρια. Το σύστημα αναμένεται να ωφελήσει πολλαπλώς τον ΕΟΦ αφού εκσυγχρονίζει τεχνικά μια πολύ σημαντική διαδικασία για τους πολίτες ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το προφίλ του στην εποχή της διαδικτυακής πρόσβασης στην πληροφορία κάθε τύπου. Αντικείμενο του Έργου Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τους εξής διακριτούς στόχους: Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ανάπτυξη εφαρμογής για «έξυπνα τηλέφωνα», συμβατής με λειτουργικά «android» και «ios» και τις τελευταίες εκδόσεις τους. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ανάπτυξη εξειδικευμένης για το σκοπό διαδικτυακής πύλης με κατάλληλη υποδομή για υποδοχή δηλώσεων ανεπιθύμητων ενεργειών και προβολή πληροφοριών για την ασφάλεια των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων της ΠΧΠ (από QRD), Δελτίων Τύπου ΕΟΦ & ΕΜΑ κλπ Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ανάπτυξη του διαχειριστικού συστήματος που θα συλλέγει δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα και θα προβάλει πληροφορίες ασφάλειας με δυνατότητα αναζήτησης και επεξεργασίας. Η δημιουργία υποδομής για επικοινωνία των δεδομένων που συλλέγονται με υφιστάμενο σύστημα

3 (ηλεκτρονική Κίτρινη Κάρτα & βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ). Η δημιουργία του εικαστικού (UX/UI Design) των εφαρμογών και του διαχειριστικού. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης για την ιστοσελίδα και τις ως άνω εφαρμογές. Η παροχή εκπαίδευσης για τις ως άνω υπηρεσίες / εφαρμογές. Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα πρέπει να ενσωματώνει και υλοποιεί τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 1. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού. 2. Διαβαθμισμένη πρόσβαση ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και την ταυτότητα των χρηστών. 3. Χρήση συστήματος διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων & την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος, την οποία θα προσφέρει ο ανάδοχος. 4. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζονται: o Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών. o Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας. o Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με τη χρήση του E2B(R2) βάση του ICH Harmonised Tripartite Guideline - Data Elements for Transmission of Individual Case Safety Reports E2B (R2). o Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων. 5. Η διαχείριση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται από τους χρήστες μέσω ενός απλού web browser, επιτρέποντας την εύχρηστη διαχείριση & εποπτεία. Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών Οι εφαρμογές καθώς και η διαχείριση της ιστοσελίδας θα πρέπει να υποστηρίζουν διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας σε ομάδες χρηστών όπως προσωπικό διαφορετικών υποδομών, πιστοποιημένοι

4 χρήστες και απλοί επισκέπτες, με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης. Επίσης θα πρέπει να παρέχονται εργαλεία για το διαχειριστή του συστήματος, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργεί χρήστες, καθώς επίσης και ομάδες χρηστών. Το σύστημα απευθύνεται προς χρήση στις εξής τυπολογίες χρηστών: Επαγγελματίες Υγείας (Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές κλπ): Μέσω ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και μετά από ειδική ηλεκτρονική διαπίστευση θα μπορούν να καταχωρούν στο σύστημα τον τύπο/κωδικό του φαρμάκου, τον τύπο της ανεπιθύμητης ενέργειας, στοιχεία για τον χρήστη (π.χ. ηλικία, φύλο, ιστορικό, εργαστηριακά κλπ). Το σύνολο των στοιχείων θα προτυποποιηθεί σύμφωνα με την κίτρινη κάρτα και το πρότυπο ICH E2B(R2). Το σύστημα θα συνοδεύει αυτόματα την κάθε καταχώρηση με ειδικά συμπληρωματικά στοιχεία όπως π.χ. σήμανση πρωτότυπου/γενοσήμου φαρμάκου, γεωγραφική τοποθεσία και τις τρέχουσες κλιματικές συνθήκες. Επιπλέον, μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πύλης (portal) οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να ενημερώνονται για την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. σύνδεση με ιστοσελίδα του ΕΟΦ, ΕΜΑ, WHO), τα εγκεκριμένα στοιχεία / πληροφορίες για τα φάρμακα καθώς και να εκτυπώνουν σχετική πληροφορία. Καταναλωτές: Μέσω ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και αφού έχουν διαπιστευθεί θα προβλεφθεί η δυνατότητα απευθείας καταχώρησης ανεπιθύμητων ενεργειών από τα φάρμακα που χρησιμοποιούν σε ειδικά προτυποποιημένη φόρμα σύμφωνα με την κίτρινη κάρτα. Αυτές οι αναφορές θα αποθηκεύονται στη βάση μαζί με τα στοιχεία που προέρχονται από τους επαγγελματίες υγείας, με κατάλληλη επισήμανση ώστε να ελέγχεται η ποιότητα των δεδομένων και να υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης των δεδομένων ανάλογα με την προέλευση τους (επαγγελματίες υγείας, καταναλωτές). Επιπλέον μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πύλης (portal) οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. σύνδεση με ιστοσελίδα του ΕΟΦ, ΕΜΑ, WHO) τα εγκεκριμένα στοιχεία / πληροφορίες για τα φάρμακα καθώς και να εκτυπώνουν σχετική πληροφορία.

5 Διαχειριστές: Ειδικά διαπιστευμένοι και καταρτισμένοι χρήστες (ΕΟΦ) θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που θα καταχωρούν οι επαγγελματίες υγείας και οι καταναλωτές με σκοπό την διαχείριση της βάσης δεδομένων. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστημα θα μπορούν να: 1. Δημιουργήσουν, Διαγράψουν, Επεξεργαστούν ή Προσκαλέσουν καταναλωτές ή επαγγελματίες υγείας (Διαχείριση Χρηστών). 2. Να δημιουργήσουν/εισάγουν νέες αναφορές 3. Να αναζητήσουν στατιστικά στοιχεία των δεδομένων της ειδικής βάσης αλλά και της κεντρικής βάσης δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ και να τις διαμεριστούν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που θα αποφασίσουν (Reporting/Dissemination). 4. Να διαχειριστούν την επικοινωνία με το κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης Προδιαγραφές εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα Η εφαρμογή κινητών τηλεφώνων θα παρουσιάζει και θα συλλέγει κατάλληλο ψηφιακό περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Έργου, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των κινητών τηλεφώνων. Ενδεικτικά η δομή της περιλαμβάνει: Γενικές Πληροφορίες για την ηλεκτρονική κίτρινη κάρτα και τον ΕΟΦ Υποβολή διαδικτυακής αίτησης κίτρινης κάρτας με τα πεδία που αφορούν κάθε τύπο χρήστη και τα οποία θα αποσαφηνιστούν κατά την διάρκεια των λειτουργικών δοκιμών Προαιρετικά νέα και ενημερώσεις που αφορούν το κοινό. Διασύνδεση με Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter), για ενημέρωση φίλων και γνωστών. Σελίδα ρυθμίσεων χρήστη Συγχρονισμός και αποθήκευση αναφορών που έχει καταχωρήσει ο χρήστης Πρότυπα Συμμόρφωσης Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην υποστήριξη των προτύπων για την κατασκευή των διαδικτυακών εφαρμογών όπως έχουν εκδοθεί από το World Wide Web Consortium (http://www.w3c.org) και ιδιαίτερα τη

6 συμμόρφωση με τα πρότυπα ανάπτυξης XHTML 1.0., CSS 2.1 (cascading style sheets) και Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού), όπως αυτές άλλωστε υιοθετούνται από τους δικτυακούς τόπους που υλοποιεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Όσο αφορά την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφορίας που αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο E2B που σχεδιάστηκε ειδικά για την επικοινωνία τέτοιων περιστατικών και προδιαγράφηκε αρχικά στο διεθνές συνέδριο International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use το 2001 (δημοσίευση: Data Elements for Transmission of Individual Case Safety E2BR2, version 4), με τις όποιες ακόλουθες επικαιροποιήσεις του. Βασικά Λειτουργικά χαρακτηριστικά Καταχώρηση Δεδομένων: 1. Οι καταναλωτές θα μπορούν να εγκαταστήσουν την δωρεάν εφαρμογή που θα υπάρχει στα σχετικά ηλεκτρονικά καταστήματα (Apple App Store και Google Play) για συσκευές Apple και Android. Θα ακολουθεί μια απλή διαδικασία εγγραφής και επαλήθευσης του αριθμού του κινητού και των προσωπικών στοιχείων την πρώτη φορά που δηλώνεται μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Σε πιθανές επόμενες αναφορές ο χρήστης θα αναγνωρίζεται μέσω του αριθμού του κινητού του και θα του ζητείται να επαληθεύσει απλά την ταυτότητά του. Η φόρμα καταχώρησης ανεπιθύμητης ενέργειας θα βασίζεται στην κίτρινη κάρτα και το ICH Ε2Β και θα εφαρμόζει τα απαραίτητα κριτήρια εγκυρότητας αναφοράς (ταυτοποιήσιμο ασθενή, ταυτοποιήσιμο αναφέροντα, ύποπτο φάρμακο, ανεπιθύμητη ενέργεια). Όλες οι επιλογές στις φόρμες θα είναι προτυποποιημένες για την ευκολότερη στατιστική επεξεργασία τους. 2. Ειδικά οι επαγγελματίες υγείας θα αποκτούν διαπίστευση πρόσβασης στην πλατφόρμα (username/password) που θα τους αποσταλεί από τους διαχειριστές του, λαμβάνοντας υπόψη την ηλεκτρονική κίτρινη κάρτα. Θα συνδέονται έπειτα μέσω της εφαρμογής για κινητά η οποία θα παρουσιάζει ειδικά σε αυτούς όλα τα πεδία της κίτρινης κάρτας. Θα

7 εφαρμόζονται τα απαραίτητα κριτήρια εγκυρότητας αναφοράς (ταυτοποιήσιμο ασθενή, ταυτοποιήσιμο αναφέροντα, ύποπτο φάρμακο, ανεπιθύμητη ενέργεια). Εναλλακτικά η καταχώρηση της θα μπορεί να γίνει και στο portal του με τη χρήση της ίδιας διαπίστευσης. 3. Οι διαπιστευμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε ειδική σελίδα με το ιστορικό των καταχωρήσεων τους. 4. Συνολικά η καταχώρηση και προβολή των ανεπιθύμητων ενεργειών θα πραγματοποιείται από διαφορετικές διεπαφές (interfaces) που θα αποστέλλουν την πληροφορία στην κεντρική βάση δεδομένων. Οι διεπαφές αυτές προϋποθέτουν απλή σύνδεση στο internet και είναι: 1. εφαρμογή κινητού τηλεφώνου 2. μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης προσβάσιμη από οποιοδήποτε PC και tablet Προβολή Δεδομένων στο Διαχειριστικό Σύστημα: Οι αναφορές και τα σχετικά δεδομένα που θα προκύπτουν θα προβάλλονται με τους εξής τρόπους από τους διαχειριστές του ΕΟΦ: Σε αναλυτική λίστα με όλες τις αναφορές που έχουν καταχωρηθεί και με δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης / περιγραφικής στατιστικής Στο διαχειριστικό σύστημα σε διαδραστικό χάρτη που θα δείχνει την ένταση των προβλημάτων ανά περιοχή και ανά φάρμακο (π.χ. εμπορική ονομασία φαρμάκου, δραστική ουσία, τρόπος αδειοδότησης, γενόσημο/προτότυπο, κλπ) Στο διαχειριστικό σύστημα με γραφήματα (που προκύπτουν με πολλαπλά κριτήρια) με σκοπό την δημιουργία εκθέσεων που μπορούν εύκολα να διανεμηθούν ως φωτογραφίες, pdf κλπ. Αν κριθεί στο μέλλον απαραίτητο, διαπιστευμένοι επαγγελματίες υγείας / χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περιγραφικά στατιστικά στοιχεία π.χ. από την Ευρωπαϊκή Βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης. Επικοινωνία με άλλα συστήματα του ΕΟΦ: Για την διευκόλυνση επικοινωνίας των δεδομένων που συλλέγονται με άλλα συστήματα του ΕΟΦ είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί webservice που θα μπορεί έπειτα από authenticated request να επικοινωνήσει όλα (ή υποσύνολα) των δηλωθέντων συμβάντων. Το

8 webservice θα μπορεί να επικοινωνήσει όλα τα σχετικά πεδία σε μορφή E2B και με φίλτρα που αφορούν ημερομηνίες. Τεχνικά χαρακτηριστικά υποσυστημάτων Διαχειριστικό σύστημα, βάση δεδομένων επικοινωνία συστημάτων: Για την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα που να λειτουργεί σε τελευταίες διανομές του Debian-based Linux και η οποία θα έχει εξελιχθεί με χρήση PHP, HTML5, CSS3 και mysql προκείμενου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση, παρουσίαση και αποθήκευση δεδομένων. Η πλατφόρμα θα βασίζεται σε μια προσαρμοσμένη για το έργο αρχιτεκτονική με στόχευση την ταχεία και ασφαλή ανάπτυξη. Ο πυρήνας της εφαρμογής επιβάλλεται να βασίζεται στην αρχή MVC (Model - View - Controller) που είναι ευρέως αποδεχτή από την κοινότητα ανάπτυξης λογισμικού, ως το βέλτιστο αρχιτεκτονικό πρότυπο. Ο στόχος είναι, μέσω της αποσύνδεσης των models και των views να επιτευχθεί: Μείωση της πολυπλοκότητας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού Αυξημένη ευελιξία σχεδιασμού Ευκολία στη μελλοντική επέκταση Γρήγορη απορρόφηση των νέων τεχνολογιών Ευκολία στη συντήρηση του κώδικα Το γραφικό περιβάλλον θα αναπτυχθεί με την χρήση των τελευταίων τεχνολογιών/εργαλείων με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία και την ταχύτητα απόκρισης. Ενδεικτικά, τα εργαλεία είναι: Πλήρης υποστήριξη HTML5 με σκοπό την μείωση των περιπτώσεων που χρειάζεται η εγκατάσταση plugins στον browser καθώς και υποστήριξη περισσότερων ετικετών οι οποίες αντικαθιστούν κομμάτια κώδικα JavaScript. Παρουσίαση με χρήση CSS3 για την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Χρήση jquery 1.9+ και jquery UI 1.8+ για την διαχείριση της συμπεριφοράς του γραφικού περιβάλλοντος. Πλήρης υποστήριξη του τελικού γραφικού περιβάλλοντος σε: Internet Explorer 7 και άνω, Firefox 2 και άνω, Safari 3 και άνω, Opera 9 και άνω, Google Chrome

9 Ειδικό Responsive Mobile Templating με σκοπό την άμεση πρόσβαση κινητών συσκευών στο website/portal. Ανταλλαγή μηνυμάτων (όπου απαιτείται εσωτερικά και στην περίπτωση επικοινωνίας με άλλο σύστημα του ΕΟΦ) μεταξύ των υποσυστημάτων με την χρήση AJAX και JSON RPC version 2.0 (ενίοτε μέσω ασφαλούς πρωτοκόλλου HTTPS). Εφαρμογές για κινητά: Η εφαρμογή θα είναι «native», δυναμική και θα αναπτυχθεί για τις πλατφόρμες ios (iphone) & Android. Μεταξύ άλλων η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω: Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες. Αξιοπιστία και απόδοση. Η διάθεση της εφαρμογής θα πραγματοποιείται με εύκολο τρόπο, συμβατό με αυτό που είναι συνηθισμένοι και χρησιμοποιούν οι χρήστες των «smartphones» π.χ. μέσω «App Store». Ο Ανάδοχος θα αναλάβει στο πλαίσιο του Έργου την διαδικασία υποβολής και έγκρισης στα αντίστοιχα «App Stores». Όσον αφορά σε θέματα εξυπηρετητή θα αξιοποιηθεί ο ζητούμενος της παρούσας προκήρυξης (βλέπε παράγραφο: Διαχειριστικό σύστημα, βάση δεδομένων επικοινωνία συστημάτων). Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Θα υπάρχει διαχειριστικό menu της εφαρμογής. Θα ενσωματώνει «διαισθητική λογική πλοήγησης» (Intuitive Navigation Logic) ώστε να είναι δυνατή η πλήρης χρήση με περιορισμένο αριθμό πλήκτρων και με χρήση μόνο ενός χεριού. Εξοπλισμός Server Για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος απαιτείται η χρήση Dedicated Server ή Virtual Server με: Λειτουργικό σύστημα Debian Linux 2-πύρηνο επεξεργαστή Intel Τουλάχιστον 4GB μνήμη RAM Τουλάχιστον 200GB σκληρό δίσκο Πρόσβαση στο Internet Δυνατότητα πρόσβασης στον server με SSH από συγκεκριμένες IP

10 O ανάδοχος σε συνεργασία με το προσωπικό του ΕΟΦ θα φροντίσει γα την εγκατάσταση του συστήματος στο Data Center του ΕΟΦ σε εξυπηρετητή με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του έργου, και στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης Συντήρησης καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η άμεση βοήθεια στη χρήση των εφαρμογών, του διαχειριστικού συστήματος, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού/διαχειριστικού και των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη διαθεσιμότητα που καθορίζεται στη συνέχεια. Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι : 1. Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός Κανονικών Ωρών Κάλυψης ΚΩΚ (10:00-17:00), μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. 2. Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός ΚΩΚ, σε 48 ώρες με την έναρξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Ως Χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή λήψης μιας αναγγελίας βλάβης από το Help desk του Αναδόχου μέχρι τη χρονική στιγμή της έναρξης αντιμετώπισης του προβλήματος από τους χώρους του Αναδόχου (remote). Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης από τη στιγμή της απόκρισης του Αναδόχου, ορίζεται στις 72 ώρες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει εντός του συνολικού τιμήματος του έργου υπηρεσίες συντήρησης

11 και τεχνικής υποστήριξης για διάρκεια ενός έτους από την παραλαβή του έργου.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ: 340 4/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα