Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View"

Transcript

1 Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View

2 Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν χρησιμοποιούνται οι όροι «εμείς» και «μας» «HSBC» στο παρόν έγγραφο). Η Υπηρεσία σας επιτρέπει να συνδέετε και να βλέπετε μέσω ιστοσελίδας της HSBC ή να βλέπετε μόνον κατά την πρόσβαση σας σε ιστοσελίδα της HSBC μέσω υποστηριζόμενου κινητού (mobile device) σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, τους λογαριασμούς σας που τηρούνται στην HSBC και στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας HSBC Personal Internet Banking σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Υπηρεσία δεν παρέχεται σε όλες τις χώρες και δεν είναι προσβάσιμη μέσω υποστηριζόμενων κινητών (mobile devices) σε όλες τις χώρες. Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι») προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και συνδέσετε τους λογαριασμούς σας. A. Χρήση της υπηρεσίας 1. Παρεχόμενη πληροφόρηση. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που μας παρέχετε ή που ήδη κατέχουμε σχετικά με εσάς (είτε σχετικά με την Υπηρεσία ή άλλως) μόνο όμως στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς. 2. Πρόσβαση στους λογαριασμούς. Συμφωνείτε ότι οι υπάλληλοί μας, επόπτες, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλοι φορείς ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας όπως εύλογα απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας, να ερευνούν τυχόν παράπονα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις, κανονισμούς και εφαρμοστέους κώδικες. 3. Οι Λογαριασμοί σας στην HSBC. Κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι ενδέχεται να αποκτούμε πρόσβαση και να συνδέουμε τους λογαριασμούς σας στην HSBC που τηρούνται σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, με το να εισερχόμαστε και να συνδέουμε για λογαριασμό σας τις ιστοσελίδες της HSBC που έχετε υποδείξει, να ανακτούμε τις πληροφορίες των λογαριασμών σας και να χρησιμοποιούμε και να κρατάμε τις πληροφορίες αυτές στα τερματικά μας (servers), οπουδήποτε και εάν βρίσκονται στον κόσμο, σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας και με την παρούσα μας διορίζετε αντιπροσώπους σας για αυτόν τον σκοπό και μόνο. Βεβαιώνετε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος του/των λογαριασμού/ών που μας έχετε υποδείξει και έχετε εξουσία για την χρήση αυτής της Υπηρεσίας. 4. Οδηγίες για την Υπηρεσία. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τις οδηγίες που σας δίνουμε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με την χρήση της Υπηρεσίας ή την ασφάλεια της Υπηρεσίας. Δεν θα επικοινωνήσουμε ποτέ μαζί σας προκειμένου να σας ζητήσουμε κωδικό/κωδικούς πρόσβασης ή πληροφορίες εισαγωγής. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε το σύστημα για παράνομους σκοπούς. 5. Δικαιώματα της HSBC ως προς την Υπηρεσία. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η HSBC κατέχει όλα τα δικαιώματα της Υπηρεσίας και του περιεχομένου των σελίδων της. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό μόνο σε σχέση με την Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, ή η δημιουργία παράγωγων έργων από το περιεχόμενο αυτό. Συμφωνείτε επίσης, ότι δεν θα προβείτε σε αντιστροφή του μηχανισμού παραγωγής κώδικα (reverse engineer), ή αποσυμπίληση (reverse compile) της χρησιμοποιούμενης από εμάς τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προγραμμάτων Java (Java applets) που τυχόν χρησιμοποιούνται για την Υπηρεσία. 6. Φορολογικές και Κανονιστικές Αρχές. Αποδέχεστε ότι με τη χρήση της Υπηρεσίας που σας επιτρέπει να συνδέετε και να βλέπετε τους λογαριασμούς σας στην HSBC που τηρούνται σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο (η «Πρώτη Χώρα»), με τους λογαριασμούς σας που τηρούνται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, ενδέχεται οι φορολογικές και/ή κανονιστικές αρχές σε αυτή την άλλη χώρα όπου τηρούνται οι λογαριασμοί σας της HSBC να μπορούν, βάσει νόμου, να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των λογαριασμών σας στην HSBC που τηρούνται στην Πρώτη Χώρα και αντίστροφα. Ενδέχεται να θελήσετε να ζητήσετε οδηγίες για τα ανωτέρω από τους φορολογικούς και νομικούς σας συμβούλους. 2

3 B. Ασφάλεια της Υπηρεσίας Οι παρακάτω όροι τίθενται προς όφελος και για την ασφάλεια όλων των χρηστών της Υπηρεσίας. 1. Παροχή ακριβούς πληροφόρησης. Συμφωνείτε ότι θα παρέχετε σε εμάς ακριβή, έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με εσάς όπως απαιτείται για τη σύνδεση των λογαριασμών σας. Συμφωνείτε επίσης ότι η παρεχόμενη πληροφόρηση θα είναι επικαιροποιημένη και ακριβής καθόλη τη διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας. 2. Ασφαλής διατήρηση κωδικού. Είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε εμπιστευτικούς τους κωδικούς πρόσβασης και άλλες πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με την Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτετε σε κανέναν τους κωδικούς σας και άλλες πληροφορίες ασφάλειας εκτός εάν αυτό απαιτείται για τη χρήση της Υπηρεσίας. Παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των κωδικών σας ή άλλης παραβίασης ασφάλειας. Εκτός εάν αυτό απαιτείται από νόμο, κανονισμό ή άλλο εφαρμοστέο κώδικα, δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν ζημία που προκαλείται σε εσάς λόγω χρήσης από τρίτο των κωδικών σας πρόσβασης σχετικά με την Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσετε κωδικό/κωδικούς άλλου προσώπου. Γ. Κατάργηση, Διακοπή και Αλλαγές 1. Κατάργηση της Υπηρεσίας. Μπορείτε να καταργήσετε την Υπηρεσία οποτεδήποτε κατόπιν ειδοποίησης. Με την παραλαβή του αιτήματός σας για την κατάργηση της Υπηρεσίας, θα σταματήσει η διασύνδεση των λογαριασμών σας. Έχετε επίσης της δυνατότητα να ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή να αφαιρεθεί από την Υπηρεσία ένας ή περισσότεροι συνδεδεμένοι λογαριασμοί. 2. Διακοπή της Υπηρεσίας. Η HSBC διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή τους όρους οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας με την HSBC ή εάν δεν πληροίτε πλέον τα κριτήρια καταλληλότητας ή εάν υπάρχει υποψία παραβίασης ασφάλειας ή εάν απαιτείται να γίνει συντήρηση στο σύστημα ή εάν για εμπορικούς, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους θεωρήσουμε οποιαδήποτε στιγμή ότι η παροχή της Υπηρεσίας δεν είναι πλέον εφικτή. 3. Τροποποιήσεις στην Υπηρεσία και τους παρόντες Όρους. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την Υπηρεσία και/ή τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή για τεχνικούς λόγους ή για βελτίωση της Υπηρεσίας με προηγούμενη ειδοποίηση όπως απαιτείται από το νόμο, κανονισμούς ή τυχόν εφαρμοστέους κώδικες. Ενδέχεται επίσης να επιβάλουμε χρέωση για την χρήση της Υπηρεσίας κατόπιν ειδοποίησης όπως απαιτείται από το νόμο, κανονισμούς ή τυχόν εφαρμοστέους κώδικες. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στις οποίες προβαίνουμε (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής χρέωσης), μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία προτού γίνουν οι εν λόγω αλλαγές. Συμφωνείτε ότι δεν θα ευθυνόμαστε απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν αλλαγές ή για την διακοπή της Υπηρεσίας. Δ. Καμία εγγύηση, Περιορισμός ευθύνης και Αποζημίωση 1. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς μέσω της χρήσης από εσάς της Υπηρεσίας απεικονίζονται με ακρίβεια στα μηχανογραφικά μας συστήματα, ή όταν οι πληροφορίες παρέχονται από τρίτους, είναι ακριβώς αυτές οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτούς. Λόγω της φύσης της Υπηρεσίας και λόγω καταστάσεων πέρα από τον έλεγχό μας, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΩΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ, ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Η ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Η ΤΥΧΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ 3

4 ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ (i) ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, (ii) ΣΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, (iii) ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Η (iv) ΣΕ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 3. Αποζημίωση. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε πλήρως εμάς και τους παρόχους μας για τυχόν ευθύνη, ζημίες, απώλειες, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τυχόν δικηγορικών αμοιβών) που οφείλονται στην παραβίαση από εσάς των παρόντων Όρων ή στην παραβίαση από εσάς τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε εμάς. Ε. Λοιποί Εφαρμοστέοι Όροι Οι παρόντες Όροι δεν θα επηρεάζουν τους όρους οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας (οι «Λοιποί Όροι») που ενδέχεται να εφαρμόζονται σε εσάς σχετικά με την χρήση της Υπηρεσίας Personal Internet Banking ως προς τους λογαριασμούς σας και οι Λοιποί Όροι θα ισχύουν πλήρως και θα παράγουν όλα τα αποτελέσματά τους. Σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι έλθουν σε σύγκρουση με τους Λοιπούς Όρους, οι παρόντες Όροι θα υπερισχύουν στο βαθμό που αφορούν την συγκεκριμένη Υπηρεσία, συμμορφώνονται με το νόμο, τυχόν κανονισμούς ή εφαρμοστέους κώδικες και μόνο ως προς την εν λόγω σύγκρουση. Δεν επιτρέπεται να διενεργείτε συναλλαγές δυνάμει Λοιπών Όρων αντίθετα με εφαρμοστέες κυρώσεις. (συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων του OFAC εάν είστε Πολίτης των ΗΠΑ). ΣΤ. Διάφορες διατάξεις 1. Η Υπηρεσία είναι προσωπική και δεν εκχωρείται σε τρίτο. Συμφωνείτε ότι δεν θα κάνετε χρήση της Υπηρεσίας για εμπορικούς σκοπούς. 2. Εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στους παρόντες Όρους, όλες οι ειδοποιήσεις από ή προς εσάς θα είναι έγγραφες και θα μπορούν να δίδονται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον ίδιο τρόπο (και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις) όπως στους Λοιπούς Όρους. Επιπλέον, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο νόμο, κανονισμούς ή εφαρμοστέους κώδικες, ενδέχεται να σας ειδοποιούμε με μηνύματα μέσω της Υπηρεσίας ή της υπηρεσίας Personal Internet Banking. 3. Τυχόν ειδοποίηση που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μεταδίδεται μέσω της Υπηρεσίας ή της υπηρεσίας Personal Internet Banking με F2 θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί 24 ώρες μετά την αποστολή της. 4. Τυχόν καθυστερημένη εφαρμογή οποιαδήποτε στιγμή των παρόντων Όρων δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να εφαρμόσουμε τους παρόντες Όρους απαρέγκλιτα και οποτεδήποτε. 4. Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους κριθεί ανεφάρμοστος, ο εν λόγω όρος θα ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να αποδίδεται η βούληση των μερών και δεν θα θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 6. Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της μεταξύ μας συμφωνίας σχετικά με την Υπηρεσία. 7. Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από το δίκαιο της δικαιοδοσίας ή της χώρας στην οποία τηρούνται οι λογαριασμοί σας στην HSBC ως προς τους οποίους κάνατε πρώτη χρήση της Υπηρεσίας για να τους συνδέσετε με άλλους που τηρούνται σε άλλη χώρα ή δικαιοδοσία και στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι τα δικαστήρια αυτής της χώρας ή δικαιοδοσίας δεν θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία. 4

5 Ζ. Αποδοχή των Όρων Σημειώνοντας στο τετραγωνίδιο που βρίσκεται πιο κάτω, βεβαιώνετε: 1. Ότι είστε δέκα οκτώ χρονών και άνω (ή όποια ηλικία απαιτείται από τον νόμο, κανονισμούς ή εφαρμοστέους κώδικες για να καταρτίσετε μια σύμβαση) και 2. Ότι συμφωνείτε με του παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους παρόντες Όρους, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. HSBC Bank plc, Ελλάδα Μεσογείων , Αθήνα Copyright. HSBC Bank plc (03/2012). Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας HSBC Bank plc. 5

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ BLACKBERRY ID ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ BLACKBERRY ID ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα