ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ"

Transcript

1 Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών, Οθωμανική Επιγραφική on Ottoman Language & Paleography-gr.html Με την ευγενική χορηγία του Turkish Cultural Foundation * ΚΥΚΛΟΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Επίπεδο ΙΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ Διδάσκων: Δημήτρης Λούπης Διάρκεια: Ακαδημαϊκό έτος Έναρξη/Ώρες: Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου. Κάθε Δευτέρα, 18:00-21:00. Αίθουσα: Μικρή Αίθουσα Σεμιναρίων, ισόγειο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Επικοινωνία: Δημήτρης Λούπης, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το Επίπεδο ΙΙ απευθύνεται σε μαθητές, οι οποίοι κατέχουν βασικές γνώσεις στην οθωμανική γλώσσα. Κατά το δεύτερο αυτό έτος του κύκλου ολοκληρώνεται η διδασκαλία των μορφοσυντακτικών θεμάτων των τουρκικών, των αραβικών και των περσικών στα πλαίσια της οθωμανικής γλώσσας. Διδάσκονται ζητήματα, όπως το ημερολόγιο και η χρονολόγηση, το χρονόγραμμα, τα είδη γραφής, τυπικές και συνήθεις εκφράσεις από τα αραβικά και τα περσικά, καθώς και αναλυτικά το φάσμα των οθωμανικών κειμενικών πηγών αφηγηματικού, αρχειακού και αρχαιολογικού χαρακτήρα. Η εφαρμογή γίνεται σε έντυπα και χειρόγραφα κείμενα. Με το πέρας του μέσου επιπέδου ο μαθητής έχει διδαχθεί πλήρως τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της οθωμανικής γλώσσας και έχει αποκτήσει μία βασική εξοικείωση με ζητήματα οθωμανικής παλαιογραφίας, ώστε στο Επίπεδο ΙΙΙ να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τα διδαχθέντα των δύο πρώτων ετών σε χειρόγραφα, αρχειακά τεκμήρια και επιγραφές. * Ζωομορφική ισλαμική καλλιγραφία από τον Hasan Musa. 1

2 ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προτεινόμενο βασικό εγχειρίδιο είναι το BUĞDAY, Korkut, The Routledge introduction to literary Ottoman, translated by Jerold C. Frakes (London: Routledge, 2009), BUĞDAY, Korkut, Osmanisch. Lehrbuch (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999), Υπάρχει, ακόμη, στη διάθεση των μαθητών υλικό σε φωτοτυπίες και ηλεκτρονική μορφή. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 Οκτωβρίου ο : Ρηματοειδή σε -(y)incą, -digi gibi. Απαρέμφατο σε δοτική. Ερωτηματικό μόριο. Ο σύνδεσμος -dą ως επίθημα. Μεταβιβαστικάαναθετικά ρήματα σε -Ι/Ur. Παθητικά και αυτοπαθή ρήματα. 14 Οκτωβρίου 2 ο : Υποθετική έγκλιση. Υποθετικοί λόγοι. 21 Οκτωβρίου 3 ο : Σύνθετοι χρόνοι. Το επίθημα -ki. Τα μόρια kim και kį. Το επίθημα -la-/-lą- στην παραγωγή ρημάτων. Κείμενο 1 (έντυπο). 4 Νοεμβρίου 4 ο : Το περσικό ονοματικό σύνολο (izāfet) αναλυτικά. Αραβικά επίθετα σε περσικό ονοματικό σύνολο. Πολλαπλό περσικό ονοματικό σύνολο.. 11 Νοεμβρίου 5 ο : Το hemze σε χρήση αιτιατικής πτώσης. To περσικό παραγωγικό επίθημα -ī. Προφορά του συνδέσμου ve. Ρηματοειδή σε -dikcą, -maklą. 18 Νοεμβρίου 6 ο : To επίθημα -cą. Το επίθημα -ş- στην παραγωγή ρημάτων. To επίθημα -ş- σε συνδυασμό με τα επιθήματα -n-, -ş-, -t- στην παραγωγή ρημάτων. To επίθημα -ci. Ρηματοειδές σε -maksizin. Δομή με επανάληψη λέξεων. Παραγωγή ονομάτων με τα περσικά -8ānę, -gāh, -nāmę, και -ber. Το γένος στα αραβικά.. Κείμενο 2 (έντυπο). 25 Νοεμβρίου 7 ο : Αραβικές ρίζες και παραγωγή. 2 Δεκεμβρίου 8 ο : Πληθυντικός ονομάτων (αραβικά). Το επίθημα -lik. Το επίθημα -layin. 9 Δεκεμβρίου 9 ο : Αιτιολογικές δομές με απαρέμφατο και οργανική. Το περσικό επίθημα -çą. Ανώμαλος πληθυντικός ονομάτων (αραβικά) Ι. Κείμενο 3 (έντυπο). 16 Δεκεμβρίου 10 ο : Ανώμαλος πληθυντικός ονομάτων (αραβικά) ΙΙ. Το επίθημα nisbe. 13 Ιανουαρίου ο : Μετοχές και ρηματικά ονόματα αδύναμων ρημάτων (αραβικά). Ρήματα με αρκτικό ριζικό vāv/ye (αραβικά). Κείμενο 4 (έντυπο). 20 Ιανουαρίου 12 ο : Ρήματα με μέσο ριζικό vāv/ye (αραβικά). Ρήματα με τελικό ριζικό vāv/ye (αραβικά). 27 Ιανουαρίου 13 ο : Φωνολογικοί κανόνες στο σχηματισμό αδύναμων ρημάτων (αραβικά). Ρήματα με διπλό μέσο ριζικό (αραβικά). Κείμενο 5 (έντυπο). 3 Φεβρουαρίου 14 ο : Γραπτή εξέταση 1 ου εξαμήνου. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 10 Φεβρουαρίου 1 ο : Κλητικές μορφές ονομάτων (αραβικά). Οριστικοποίηση και νινισμός ονομάτων (αραβικά). Αραβικά επίθετα. Αραβικές εγκλιτικές αντωνυμίες. 2

3 17 Φεβρουαρίου 2 ο : Αραβικά ονοματικά σύνολα. Προθέσεις και τα μόρια ke-, le- και fe-. Αραβικές δεικτικές αντωνυμίες. 24 Φεβρουαρίου 3 ο : Χρονολογία στα αραβικά. Αραβικές τυπικές και ιδιωματικές εκφράσεις. Περσικός παρελθοντικός χρόνος. Περσικές προσωπικές και δεικτικές αντωνυμίες. Κείμενο 1 (χειρόγραφο). 10 Μαρτίου 4 ο : Ο αραβικός παρακείμενος χρόνος. Αραβικός δυικός αριθμός ονομάτων. Αραβικές ρηματικές και ονοματικές δομές. Αραβικές ονοματικές δομές με inne και enne. 17 Μαρτίου 5 ο : Αραβικές προσωπικές αντωνυμίες. Τα πέντε ονόματα των αραβικών. Η αραβική κλητική πτώση. Αραβικές ερωτηματικές λέξεις. Το αραβικό nomen actoris. 24 Μαρτίου 6 ο : Αραβικοί αριθμοί. Ρηματοειδή σε -IcAK. Κείμενο 2 (χειρόγραφο). 31 Μαρτίου 7 ο : Η ρίζα ενεστώτα και ο ενεστώτας χρόνος στα περσικά. Σύνθετα ονόματα. 7 Απριλίου 8 ο : Τακτικά αριθμητικά επίθετα. Βαθμοί σύγκρισης στα αραβικά. Παρακείμενος χρόνος ανωμάλων ρημάτων ρίζας Ι (αραβικά). Κείμενο 3 (χειρόγραφο). 28 Απριλίου 9 ο : Ο παρακείμενος χρόνος ριζών ΙΙ-VIII και X (αραβικά). Αραβικές αναφορικές προτάσεις. Το ρηματοειδές -digi içün. 5 Μαΐου 10 ο : Περσικοί αριθμοί και τακτικά αριθμητικά επίθετα. Περσικές προθέσεις. Περσικό άμεσο αντικείμενο. Κείμενο 4 (χειρόγραφο). 12 Μαΐου 11 ο : Η περσική εγκλιτική προσωπική αντωνυμία. Περσικές μετοχές. Αραβικά ονόματα δηλωτικά χρόνου, τόπου και οργάνου. 19 Μαΐου 12 ο : Ο αραβικός ατελής χρόνος. Η αραβική ατελής οριστική αδυνάμων ρημάτων ρίζας Ι. Η αραβική ατελής οριστική αδυνάμων ρημάτων ριζών ΙΙ-VIII και X. Η αραβική υποτακτική και προτρεπτική έγκλιση. Κείμενο 5 (χειρόγραφο). 26 Μαΐου 13 ο : Η αραβική προστακτική έγκλιση. Ο αραβικός μέλλοντας χρόνος. Η αραβική παθητική φωνή. Χρήσεις της αραβικής αιτιατικής πτώσης. Περσικοί βαθμοί σύγκρισης. Περσικά στοιχεία σύνθεσης. 2 Ιουνίου 14 ο : Γραπτή εξέταση 2 ου εξαμήνου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η παρακολούθηση ελέγχεται με λήψη παρουσιών σε κάθε συνάντηση, λαμβάνεται υπ όψιν η συμμετοχή σε κάθε μάθημα, ελέγχονται και διορθώνονται οι εργασίες για το σπίτι, ενώ στο τέλος κάθε εξαμήνου υπάρχει γραπτή εξέταση. Η τελική αξιολόγηση έτους έχει ως εξής: Γραπτές ασκήσεις/εργασίες: 20% Γραπτή εξέταση τέλους 1 ου εξαμήνου: 30% Γραπτή εξέταση τέλους 2 ου εξαμήνου: 30% Συμμετοχή στην τάξη, παρακολούθηση: 20% Η μη προσέλευση σε τέσσερις ή περισσότερες από τις δεκατέσσερις συναντήσεις ανά εξάμηνο θεωρείται ανεπαρκής παρακολούθηση. Στην περίπτωση αυτή δεν δίδεται η τελική βεβαίωση σπουδών. 3

4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ (13 ος -15 ος αι.) GÜLSEVİN, Gürer, ve Erdoğan Boz, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Gazi Kitabevi, 2004). GÜLSEVİN, Gürer, Eski Anadolu Türkçesinde ekler (Ankara: Türk Dil Kurumu, 1997). TÜRK, Vahit, Şaban Doğan, ve Yasin Şerifoğlu, Eski Anadolu Türkçesi dersleri (İstanbul: Kesit Yayınları, 2011). ŞAHİN, Hatice, Eski Anadolu Türkçesi (Ankara: Akçağ, 2003). YELTEN, Muhammet, Eski Anadolu Türkçesi ve örnek metinler (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2009). KÖKTEKİN, Kâzım, Eski Anadolu Türkçesi (Erzurum: Fenomen Yayıncılık, 2011). KANAR, Mehmet, Eski Anadolu Türkçesi sözlüğü (İstanbul: Say Yayınları, 2011). TİMURTAŞ, Faruk Kadri, Eski Türkiye Türkçesi, XV. yüzyıl. Gramer, metin, sözlük (Ankara: Akçağ, 2005). ÖZKAN, Mustafa, Türk dilinin gelişme alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (İstanbul: Filiz Kitabevi, 2013). TURAN, Fikret, Old Anatolian Turkish. Syntactic structure (unpublished PhD dissertation, Harvard University, 1996). TURAN, Fikret, Adverbs and adverbial constructions in Old Anatolian Turkish (Wiesbaden: Harrassowitz, 2000). ANETSHOFER, Helga, Temporale Satzverbindungen in altosmanischen Prosatexten (Wiesbaden: Harrassowitz, 2005). ASRLAN EROL, Hülya, Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine anlam değişmeleri (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2008). TİKEN, Kâmil, Eski Türkiye türkçesinde edatlar, bağlaçlar, ünlemler ve zarf-fiiler (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004). Uluslararası Osmanlı Türkçesi öncesi Eski Türkiye Türkçesi toplantısı. Bildiriler, Aralık 1999 (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2007). ΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ (15 ος -20 ος αι.) BUĞDAY, Korkut, The Routledge introduction to literary Ottoman, translated by Jerold C. Frakes (London: Routledge, 2009). BUĞDAY, Korkut, Osmanisch. Lehrbuch (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999). NÉMETH, J., Turkish reader for beginners, English translation of the German original by T. Halasi-Kun (The Hague: Mouton, 1966). KREUTEL, Richard F., Osmanisch-türkische Chrestomathie (Wiesbaden: Harrassowitz, 1965). DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi kılavuzu, 2 cilt (İstanbul: Bilimevi, 2003). KURT, Yılmaz, Osmanlıca dersleri 1 (Ankara: Akcağ, ). KURT, Yılmaz, Osmanlıca dersleri 2 (Ankara: Akcağ, ). TİMURTAŞ, Faruk K., Osmanlı Türkçesine giriş, I (İstanbul: Alfa, ). KURT, Yılmaz, Osmanlı Τürkçesine giriş (Ankara: Akçağ, 2009). 4

5 KANAR, Mehmet, Osmanlı Türkçesine giriş (İstanbul: Say, 2012). TİMURTAŞ, Faruk K., Osmanlı Türkçesi grameri, III (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1991). ERGİN, Muharrem, Osmanlıca dersleri (İstanbul: Boğaziçi Yayınları, ). AK, Mahmut, ve Fahameddin Başar, Osmanlı Türkçesi. Gramer, tarihî metinler, belgeler (İstanbul: Dünya Kitapları, 2004). ÖZKAN, Mustafa, ve Hatice Tören, Osmanlı Türkçesi I (İstanbul: 3F Yayınevi, 2008). ÖZKAN, Mustafa, ve Hatice Tören, Osmanlı Türkçesi II (İstanbul: Akademik Kitaplar, 2012). MUTAF, Abdülmecid, Temel Osmanlıca (İzmir: Akademi Kitabevi, 2001). TÜRKMENOĞLU, Turan M., Türkçe okunuşlu Osmanlıca metinler. Osmanlıca dersleri (İstanbul: Elif Kitabevi, 2007). EMİNOĞLU, Mehmet, Osmanlı vesikalarını okumaya giriş (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, ). YAZIR, Mahmut, Eski yazıları okuma anahtarı (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, ). BEKEN, Süheyl, Osmanlı paleografyası, 2 c. (Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Yayınları, ). TENDAR, Nahit, ve Nebahat Karaorman, Osmanlıca okuma anahtarı (İstanbul: Bilgin Ofset, 1970). BELVİRANLI, Ali Kemâl, Osmanlıca rehberi 1 (İstanbul: Marifet Yayınları, 2000). BELVİRANLI, Ali Kemâl, Osmanlıca imlâ rehberi 2 (İstanbul: Marifet Yayınları, 1980). AK, Coşkun, Osmanlıca (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ). AKKOYUNLU, Ziyat, Kolay Osmanlıca (Ankara: İldem Yayınları, 2009). CEYLAN, Enver Galip, Kendi kendine kırk derste Osmanlı Türkçesi (İstanbul: Sözler Neşriyat, 2012). TURA, Ahmet Fatih, ve Mustafa Köseoğlu, Kolay Osmanlıca rehberi (İstanbul: Yasin Yayınevi, 2012). TURA, Ahmet Fatih, ve Mustafa Köseoğlu, Kolay Osmanlıca metinleri (İstanbul: Yasin Yayınevi, 2012). KARAKILIÇ, Cem, ve Abdurrahman Üzülmez, Osmanlı Türkçesi ilk öğrenme kitabı (Ankara: Katkı, 2007). KARAKILIÇ, Cem, ve Abdurrahman Üzülmez, Osmanlı Türkçesi metinler (Ankara: Katkı, 2008). TEKİN, Şinasi, Ottoman manual, I, Ottoman texts in transcription and facsimile, II, Annotated Turkish translation of the Ottoman texts, annotated glossary (Cambridge, MA: The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University, 2002). İZ, Fahir, Eski Türk edebiyatında nesir (Ankara: Akçağ, ). İZ, Fahir, Eski Türk edebiyatında nazım, 2 c. (Ankara: Akçağ, ). OKUYUCU, Cihan, Ahmet Kartal, ve Fatih Köksal, Klasik dönem Osmanlı nesri (İstanbul: Kesit, 2012). KANAR, Mehmet, Çözümlü Osmanlı Türkçesi metinleri (İstanbul: Say, 2010). KARSLI, İlyas, Osmanlı Türkçesini okuma ve anlamada Arapçanın yeri (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2009). ΧΛΩΡΟΣ, Ι., Μέθοδος προς εκμάθησιν της οθωμανικής γλώσσης, 2 τ. (Κωνσταντινούπολις: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1900). 5

6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Αλεξ., Θεωρητική και πρακτική μέθοδος προς εκμάθησιν της οθωμανικής γλώσσης (Κωνσταντινούπολις & Paris: Maisonneuve, 1873). ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH NÉMETH, J., Turkish grammar, English adaptation of the German original by T. Halasi- Kun ( s-gravenhage: Mouton, 1962). KISSLING, Hans-Joachim, Osmanisch-türkische Grammatik (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1960). DENY, Jean, Grammaire de la langue Turque, dialecte Osmanli (Paris: Imprimerie Nationale, 1921). DENY, Jean, Türk dili grameri. Osmanlı lehçesi, tercüme eden Ali Ulvi Elöve (Ankara: Maarif Matbaası, 1941). Τουρκική μετάφραση του προηγουμένου με προσθήκες. VATIN, Nicolas, Initiation à l ottoman, Études Turques et Ottomanes, Document de Travail 5, novembre 1996 (Paris: Centre d histoire du Domaine Turc (EHESS), Institut d Études Turques, Université de Paris III, 1996). REDHOUSE, J. W., Simplified grammar of the Ottoman-Turkish language (London: Trübner & Co., 1884). ΧΛΩΡΟΣ, Ι., Γραμματική της οθωμανικής γλώσσης (Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, ). ΑΔΟΣΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος, Στοιχεία της οθωμανικής γραμματικής (Κωνσταντινούπολις: Αυτοκρατορικό Τυπογραφείο, 1850). ГУЗЕВ, В. Г., Староосманский язык (Москва: Наука, 1979). CEVDET, A9med, Tertīb-i cedīd avā!id-i!ommānīyę, ṭab!-i 8āmis (Der-sa!ādet: arąbet Maṭba!ąsı, 1311 [1894]). AHMET CEVDET PAŞA, Tertîb-i cedîd Kavâid-i osmâniyye, haz. Esra Karabacak (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2007). CEVDET, A9med & Me9med Fuvād, avā!id-i!ommānīyę ([Der-sa!ādet]: s. n., 1268 [1851]). AHMET CEVDET PAŞA & Fuat Paşa, Kavâ id-i osmaniyye, haz. Nevzat Özkan (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2000). CEVDET, A9med, Med8al-i Aavā!id (İstanbul: Maṭba!ą-ı!OMmānīyę, 1302 [1885]). AHMET CEVDET PAŞA, Medhal-i kavâ id, haz. Nevzat Özkan (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2000). UŞA LIGİL, Ḫālid Żiyāv, avā!id-i lisān-i Türkī (İstanbul: Maṭba!ą-ı!OMmānīyę, 1302 [1885]). UŞAKLIGİL, Halit Ziya, Kavâid-i lisân-i Türkî, haz. Kaya Türkay (Ankara: Türk Dil Kurumu, 1999). ṬĀHİR KEN!ĀN, avā!id-i lisān-i Türkī (İzmir: Vilāyet Maṭba!ąsı, [ ]). TÂHİR KENÂN, Kavâid-i lisân-ı Türkî, haz. Leylâ Karahan, Ülkü Gürsoy (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2004). KERSLAKE, Celia, Ottoman Turkish, In The Turkic languages, edited by Lars Johanson and Éva Á. Csató (London and New York: Routledge, 1998),

7 MANSUROĞLU, Mecdut, Das altosmanische, in Philologiae Turcicae Fundamenta, ediderunt Jean Deny et al., tomus primus (Aquis Mattiacis: Apud Franciscum Steiner, 1959), MANSUROĞLU, Mecdut, The rise and development of written Turkish in Anatolia, Oriens 7.2 (1954): DENY, Jean, L osmanlı moderne et le türk de Turquie, in Philologiae Turcicae Fundamenta, ediderunt Jean Deny et al., tomus primus (Aquis Mattiacis: Apud Franciscum Steiner, 1959), PROVERBIO, Delio V., On subject of transliterating Ottoman and other Turkic texts written in Arabic script for philological purposes, Turcica 44 ( ): DUMAN, Musa, Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre 17. yüzyılda ses değişmeleri (Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995). DEVELİ, Hayati, Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesinde ses benzeşmeleri ve uyumlar ( Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995). KARTALLIOĞLU, Yavuz, Klasik Osmanlı Türkçesinde eklerin ses düzeni, 16., 17. ve 18. yüzyıllar (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2011). TULUM, Mertol, 17. yüzyıl Türkçesi ve söz varlığı (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2011). HAZAI, G., Das osmanisch-türkische im XVII. Jahrhundert. Untersuchungen an den Transkriptionstexten von Jakab Nagy de Harsány (The Hague: Mouton, 1973). GILSON, Erika Hitzigrath, The Turkish grammar of Thomas Vaughan. Ottoman-Turkish at the end of the XVIIth century according to an English Transkriptionstext (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1987). TANIŞ, Asım, Giovanni Molino nun İtalyanca-Türkçe sözlüğü ve halk Türkçesi (Ankara: Şafak Matbaacılık, 1989). ÖZKAN, Nevin, Raniero Speelman, Mustafa Çiçekler, Osmanlı topraklarında bir İtalyan gezgini. Pietro della Valle nin çalışma defteri / Un viaggiatore italiano nelle terre ottomane. Pietro della Valle un quadernetto di studi (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2011). ADAMOVIĆ, Milan, Das osmanisch-türkische Sprachgut bei R. Lubenau (München: trofenik, 1977). ADAMOVIĆ, Milan, Das Türkische des 16. Jahrhunderts nach den Aufzeichnungen des Florentiners Filippo Argenti, 1533 (Göttingen: Pontus, 2001). ADAMOVIĆ, Milan, Floransalı Filippo Argenti nin notlarına göre (1533) 16. yüzyıl Türkçesi (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2009). ROCCHI, Luciano (a cura di), Il Dittionario della lingua turchesca di Pietro Ferraguto, 1611 (Trieste: EUT, 2012). ROCCHI, Luciano (a cura di), Il Dizionario turco-ottomano di Arcangelo Carradori, 1650 (Trieste: EUT, 2011). ΛΕΞΙΚΑ REDHOUSE, James W., A Turkish and English Lexicon (Constantinople: American Mission A.H. Boyajian, 1890). Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce sözlük / New Redhouse Turkish-English dictionary (İstanbul: Redhouse, 1999). ZENKER, Julius Theodor, Türkisch-arabisch-persisches Handwörterbuch, 2 vols. (Leipzig: W. Engelmann, ; reprinted Hildesheim: Georg Olms, 1979). BARBIER DE MEYNARD, A. C., Dictionnaire turc-français, 2 tomes (Paris: École des Langues Orientales Vivantes, 1881). 7

8 MENINSKI, Franciscus à Mesgnien, Thesaurus linguarum orientalium Turcicae, Arabicae, Persicae. Lexicon Turcico-arabico-persicum. Grammatica Turcica. Complementum Thesauri Linguarum Orientalium seu Onomasticum & Index Verborum, mit einer Einleitung und mit einem türkischen Wortindex von Stanisław Stachowski, sowie einem Vorwort von mehmet Ölmez, 6 vols (Vienna: Author, 1680; reprinted İstanbul: Simurg, 2000). BIANCHI, T.-X, et J. D. Kieffer, Dictionnaire Turc- Français, 2 tomes (Paris: Typographie de Mme Ve Dondey-Dupré, 1850). HANDJÉRI, Alexandre, Dictionnaire français-arabe-persan et turc, 3 vols. (Moscou: Imprimerie de l Université Impériale, ). KÉLÉKIAN, Diran, Dictionnaire turc-français (Constantinople: Mihran, 1911). SĀMĪ, Şemsevd-dīn, āmūs-ı Fransevī. Türkcęden Fransızcąyą luġāt / Dictionnaire turc-français (İstanbul: Mihrān MaUba!ąsı, 1302 [1885]). DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat (Ankara: Aydın Kitabevi, ). AYVERDİ, İlhan, et al., Misalli Büyük Türkçe sözlük, 3 c. (İstanbul: Kubbealtı, ). KANAR, Mehmet, Osmanlı Türkçesi sözlüğü, 2 c. (İstanbul: Say, 2009). ÖZÖN, Mustafa Nihat, Osmanlıca Türkçe sözlük (İstanbul: İnkılâp, ). ÇAĞBAYIR, Yaşar, Ötüken Türkçe sözlük, 5 c. (İstanbul: Ötüken, 2007). SĀMĪ, Şemsevd-dīn, āmūs-ı Türkī (Der-sa!ādet: İAdām MaUba!ąsı, 1317 [ ]). SAMİ, Şemseddin, Kamus-ı Türkî, haz. Paşa Yavuzarslan (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2010). NĀCĪ, Mu!allim, Luġāt-ı Nācī (İstanbul:!Aṣır Maṭba!ąsı, 1308 [1891]). NÂCÎ, Muallim, Lügat-i Nâcî, haz. Ahmet Kartal (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2009). FĪRŪZĀBĀDĪ, Mu9ammad ibn Ya!Aūb, [ āmūsüvl-mu9īu] āmūs tercümęsi, mütercimi A9med!ĀNım, 4 cild (İstanbul: Kitābcı Rīzęli Ḥasan Ḥilmī Efendi - Ba8rīyę MaUba!ąsı - Cemāl Efendi MaUba!ąsı, [ ]). AḪTERĪ, MuNUafā bin Şemsevd-dīn el- ara8inārī, A8terī-i kebīr (İstanbįul: Ḥacı Ḥüseyin Efendiniŋ MaUba!ąsı, 1309 [1891]). AHTERÎ Mustafa Efendi, Ahterî-i Kebir, haz. H. Ahmet Kırkılıç, Yusuf Sancak (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2009).!ĀṢIM EFENDİ, Luġāt-ı Burhān-ı āṭi! (İstanbul: Maṭba!ą-ı!OMmānīyę, 1302 [1885]). MÜTERCİM ÂSIM EFENDİ, Burhân-ı Katı, haz. Mürsel Öztürk & Derya Örs (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2000). MEḤMED ES!AD, Lehcetüvl-luġāt ( usṭanṭinīya: Dārüvṭ-ṭibā!ativl-ma!mūrativssulṭānīya, 1216 [1801]). ŞEYHÜLİSLÂM MEHMED ESAD EFENDİ, Lehcetü l-lügat, haz. Ahmet Kırkılıç (Ankara: Türk Dil Kurumu, 1989). AḤMED VEFĪ PĀŞĀ, Lehcę-i!osmānī (İstanbul: Ma9mūd Bey Maṭba!ąsı, 1306 [1889]). AHMET VEFİK PAŞA, Lehce-i Osmânî, haz. Recep Toparlı (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2000). İBRĀHĪM CŪDĪ, Luġāt-ı Cūdī (Ṭrabzon: Mirkoviç Maṭba!ąsı, 1332 [1916]). İBRAHİM CÛDÎ EFENDİ, Lügat-ı Cûdî, haz. İsmail Parlatır, Belgin Tezcan Aksu, Nicolai Tufar (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2006). Tarama sözlüğü, 7 c. (Ankara: Türk Dil Kurumu, ). 8

9 DİLÇİN, Cem (düz.), Yeni tarama sözlüğü (Ankara: Türk Dil Kurumu, 1983). ERDOĞAN, Mehtap (haz.), Osmanlı Türkçesinde benzer yazılışlı kelimeler sözlüğü (Ankara: Grafiker Yayınları, 2009). ΧΛΩΡΟΣ, Ι., Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν, 2 τ. (Κωνσταντινούπολις: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, ). ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, Ι. Π., Λεξικόν ελληνο-τουρκικόν, 2 τ. (Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Ι. Παναγιωτίδου, ). ΜΑΛΙΑΚΑΣ, Αβρ., Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν. Mecma!üvl-luġā (Κωνσταντινούπολις: Τυπογραφείον Βουτυρά και Σ/ας, 1876). CLAUSON, Gerard, An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish (Oxford: Clarendon Press, 1972). TIETZE, Andreas, Tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçesi lugatı. Sprachgeschichtliches und etymologisches Wörterbuch des Türkei-Türkischen, cilt 1, A-E, cilt 2, F-J (Istanbul - Wien: Simurg Österreichische Akademie der Wissenschaften, ). EREN, Hasan, Türk dilinin etimolojik sözlüğü (Ankara: Bizim Büro Basım Evi,1999). TIETZE, Andreas, Wörterbuch der griechischen, slavischen, arabischen und persischen Lehnwörter im Anatolischen Türkisch (İstanbul: Simurg, 1999). EYÜBOĞLU, E. Kemal, Şiirde ve halk dilinde atasözleri ve deyimler, 2 c. (İstanbul: Doğan Kardeş Matbaacılık, ). DOERFER, Gerhard, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, unter besonderer Berücksichtigung älterer Neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit, 4 Bde (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, ). ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ KÜTÜKOĞLU, Mübahat S., Osmanlı belgelerinin dili. Diplomatik (İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, ). REYCHMAN, Jan, and Ananiasz Zajączkowski, et al., Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics (The Hague - Paris: Mouton, 1968). FEKETE, Ludwig, Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn (Budapest: Königliche Ungarische Universitätsdruckerei, 1926). STOJANOW, Valery, Die Entstehung und Entwicklung der osmanisch-türkischen Paläographie und Diplomatik (Berlin: Klaus Schwarz, 1983). KURT, Yılmaz, ve Muhammed Ceyhan, Osmanlı paleografyası ve Osmanlı diplomatikası (Ankara: Akçağ, 2012). BALTACI, Cahit, İslâm paleografyası. Diplomatik-arşivcilik (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 1989). GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Osmanlı paleografya ve diplomatik ilmi (İstanbul: Enderun Kitabevi, 1992). UĞUR, Ahmet, Epigrafi ve paleografi (Ankara: Gelişim Matbaası, 1983). ÖZTÜRK, Said, Osmanlı arşiv belgelerinde siyakat yazısı ve tarihî gelişimi (İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1996). AKTAN, Ali, Osmanlı paleografyası ve siyasî yazışmalar (İstanbul: Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı, 1995). FEKETE, Lajos, Die siyāqat-schrift in der türkischen Finanzverwaltung, 2 Bde (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955). 9

10 GÜNDAY, Dündar, Arşiv belgelerinde siyakat yazısı özellikleri ve divan rakamları (Ankara: Türk Tarih Kurumu, ). ELKER, Salâhaddin, Divan rakamları (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989). DAĞLI, Yücel, ve Cumhure Üçer, Tarih çevirme kılavuzu, 5 c. (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997). YAKIT, İsmail, Türk-İslâm kültüründe ebced hesabı ve tarih düşürme (İstanbul: Ötüken, 1992). UMUR, Suha, Osmanlı padişah tuğraları (İstanbul: Cem, 2011). GUBOGLU, Mihail, Paleografia şi diplomatica Turco-osmană. Studiu şi album ([Bucureşti]: Editura Academiei Republicii Populare Romîne, 1958). НЕДКОВ, Борис, Османотурска дипломатика и палеография, I-II (София: Наука и Искуство, ). ВЕЛКОВ, Аспарух, Видове османотурски документи. Принос към османотурската дипломатика (София: Народна Библиотека Кирил и Методий, 1986). NIKOLAEV, Vsevolod, Watermarks of the Ottoman Empire (Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1954). ВЕЛКОВ, Аспарух, и Стефан Андреев, Водни знаци в османотурските документи, I, Три луни (София: Народна Библиотека Кирил и Методий, Българска Археографска Комисия, Ориенталска Секция, 1983). VELKOV, Asparouh, Les filigranes dans les documents ottomans. Divers types d images (Sofia: Éditions Texte A. Trayanov, 2005). ANDREEV, Stefan, Les filigranes dans les documents ottomans. Couronne (Sofia: Texte-Asparouh Trayanov, 2007). VELKOV, Asparouh, Les écritures secrètes de l Empire Ottoman. Chiffres et codes (Sofia: L Édition Académique Prof. Marin Drinov, 2002). МИХАЙЛОВА-МРЪВКАРОВА, Мария, Увод в османската сфрагистика (София: Авангард Прима, 2006). ΑΡΑΒΙΚΑ, ΠΕΡΣΙΚΑ, ΑΛΛΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ LANE, Edward William, An Arabic-English lexicon, edited by Stanley Lane-Poole, 8 parts (London: Williams and Norgate, ). WEHR, Hans, A dictionary of modern written Arabic, ed. by I. Milton Cowan (Beirut: Librairie du Liban, 1980). KAZIMIRSKI, A. de B., Dictionnaire arabe-français, 2 vols (Paris: Maisonneuve et C ie, 1860). WRIGHT, W., A grammar of the Arabic language (Beirut: Librairie du Liban, 1996). ABU SHAQRA, Faruq, Arabic. An essential grammar (London: Routledge, 2007). STEINGASS, F., A comprehensive Persian-English dictionary (London: Routledge & K. Paul, 1892; reprinted Beirut: Librairie du Liban, 1998). HAÏM, S., New Persian-English dictionary, 2 vols. (Téhéran: Librairie-Imprimerie Béroukhim, ). DESMAISONS, Jean Jacques P., Dictionnaire persan-français, 4 vols. (Rome: Typographie Polyglotte de la S. C. de Propagande, ). MACE, John, Persian grammar (London: Routledge Curzon, 2003). 10

11 RADLOV, V. V., Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte, 4 Bde (St. Pétersbourg: Académie Imp. des Sciences, ). KADRİ, Hüseyin Kazım, Türk lûgatı. Türk dillerinin iştikakı ve edebî lûgatleri. Uygur, Çağatay, Kazan, Azeri ve Garp Türkçeleriyle, Koybal, Yakut, Altay, Çuvaş ve Kırgız lehçelerinin lûgatlerini ve Garp Türkçesinde kullanılan Arap ve Acem kelimelerini şevahidi ve emsaliyle havidir, 4 c. (İstanbul: Devlet Matbaası - Maarif Matbaası - Cumhuriyet Matbaası, ). ΜΑḤΜŪD AL-KĀŞĠARĪ, Türk şiveleri lügatı. Dīvānü Luġāt-it-Türk, inceleme, tenkidli metin, İngilizce tercüme, dizinler Robert Dankoff, James Kelly, 3 vols. (Duxbury, Mass.: Tekin - Harvard University Printing Office, ). PAVET DE COURTEILLE, Abel, Dictionnaire turk-oriental (Paris: Impr. Impériale, 1870). NİYĀZĪ, Nevâyî nin sözleri ve Çağatayca tanıklar. El-Lugātu n-nevā iyye ve listişhādātu l-caġātā iyye, haz. Mustafa S. Kaçalin (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2011). ŞEYḪ SÜLEYMĀN EL-BUḪĀRĪ, Luġāt-ı Çaġatayī ve Türkī-i!Osmānī (İstanbul: Mihrān MaUba!ąsı, 1298 [1882]). ŞEYH SÜLEYMAN EFENDİ ÖZBEKÎ EL-BUHARÎ, Lügat-i Çağatay ve Türkî-yi Osmanî (İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları, 2003). ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ Το λεξικό Tarama sözlüğü (λεξικό τουρκικών, όπως απαντώνται σε κείμενα της Ανατολίας από το 13 ο αιώνα και εξής): Μετατροπή μεταξύ ημερολογίων Εγίρας (Hicri), οικονομικού υστεροοθωμανικού (Rumi) και χριστιανικού (Miladi) στη μηχανή Tarih çevirme kılavuzu στο: Οθωμανικό-αγγλικό λεξικό : Turkish-Dictionary/11578.html Περί οθωμανικής γλώσσας, Department of Near Eastern Studies, University of Michigan: Περί οθωμανικής γλώσσας (λεξικά, γραμματικές): Περί οθωμανικής γλώσσας: 11

Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ακαδ. έτους 2010-2011 Φυσιογνωμία του Τμήματος Από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 άρχισε τη λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Diogenes 2 (2014): 2-27 ISSN 2054-6696

Diogenes 2 (2014): 2-27 ISSN 2054-6696 Diogenes 2 (2014): 2-27 ISSN 2054-6696 Δρ. Μουράτ Ισσί Κέντρο Έρευνας Νεότερης Ιστορίας / ΚΕΝΙ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Abstract The Neo-Ottomans were a group of

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents. Editorial Wei-sheng Lin...1

Table of Contents. Editorial Wei-sheng Lin...1 2 Oc t obe r201 4 Table of Contents Editorial Wei-sheng Lin...1 Article Οι σκέψεις των Νεο-Οθωμανών περί του Ισλάμ [The Thoughts of the Neo-Ottomans on Islam] Murat Issi...2 The poll tax (cizye) in Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Δηµάση. Εισαγωγή

Μαρία Δηµάση. Εισαγωγή Λέξεις από την τουρκική γλώσσα στα διηγήµατα του Γεωργίου Βιζυηνού: η σηµειωτική συµβολή τους στη αφηγηµατική πλοκή και στην ενίσχυση της αναγνωστικής πρόσληψης Εισαγωγή Μαρία Δηµάση Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΖΕΓΚΙΝΗΣ - Π. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (TÜRKÇE DİLBİLGİSİ)

Ε. ΖΕΓΚΙΝΗΣ - Π. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (TÜRKÇE DİLBİLGİSİ) Ε. ΖΕΓΚΙΝΗΣ - Π. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (TÜRKÇE DİLBİLGİSİ) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 1995 ISBN 960-288-033-3 1995 Εκδόσεις Βάνιας Ηλεκτρονική στοιχειοθεσία: Φράσις, Α. Κοπιδάκη Εκτύπωση: Νέα

Διαβάστε περισσότερα

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE N. DEMOS FOUNDATION DATABASE Εκεί που τα ρόδα δεν είχαν αγκάθια Πνευματική Υπευθυνότητα: Καρτσαγκούλη, Ελένη (070) Ωρες (650) Δημοσίευση: Ν.Ιωνία Μαγνησίας : Ωρες, 1995 Φυσική Περιγραφή: 198σ. : εικ. ;

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567)

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΓΕΣ 2 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΑΘΗΝΑ 1996 ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 2 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Sources d histoire médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) υπαναπτύκτους περιοχάς έρευνα του Ιδρύματος Ροκφέλλερ

Sources d histoire médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) υπαναπτύκτους περιοχάς έρευνα του Ιδρύματος Ροκφέλλερ Βιβλιογραφία ελληνικών μύλων Συγγραφέας Τίτλος Acar, M.şinasi;Bir, Attila; Kaçar, Mustafa Adorno, Anselme Anadolu' nun değirmenleri (βλ. Bir, Attila; Acar, M.şinasi; Kaçar, Mustafa) l Itinéraire d Anselme

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας

Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας Η διδασκαλία µιας διδακτικής ενότητας της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος γλωσσικής διδασκαλίας Μαρία Μερτζάνη University of Bristol Μ.Mertzani@bristol.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

23 ο οποίος ήταν γραμματέας και διπλωμάτης των Γενουατών στη Φώκαια

23 ο οποίος ήταν γραμματέας και διπλωμάτης των Γενουατών στη Φώκαια Ηλίας Κολοβός «ΤΟΥ ΜΠΕΝΤΡΕΝΤΙΝ ΤΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οι εξεγέρσεις που συνδέθηκαν με το όνομα του σεΐχη Μπεντρεντίν το έτος 1416 στην Ανατολία και στα Βαλκάνια έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ελένη Τζιάφα, Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Εργασιών και Δημοσιεύσεων 2 Περιεχόμενα Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 4 Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-1997 1. Πρόλογος Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από τα τουρκικά και σχόλια: Ειρήνη Καλογεροπούλου***

Μετάφραση από τα τουρκικά και σχόλια: Ειρήνη Καλογεροπούλου*** ΧΑΜΙΓΙΕΤ ΣΕΖΕΡ * ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΩΝ ΤΟΥ** Μετάφραση από τα τουρκικά και σχόλια: Ειρήνη Καλογεροπούλου*** Περίληψη Η οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης: Θεωρητικές αρχές και διδακτικές εφαρμογές

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης: Θεωρητικές αρχές και διδακτικές εφαρμογές Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό σεμινάριο Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης: Θεωρητικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Georgette de Groer médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) Anatolian Studies 51, (σελ.159-168) 2001

Georgette de Groer médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) Anatolian Studies 51, (σελ.159-168) 2001 Συγγραφέας Τίτλος Κεφάλαια (σελ.) Έκδοση Είδος και Όνομα Εντύπου Έτος Περίληψη σε άλλη γλώσσα Adorno, Anselme l Itinéraire d Anselme Adorno en Terre sainte (1470-1471) Ahmet, K. Allbaugh, Leland Allbaugh,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Αγγελική Ι. Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης asakellariou@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η κρίση του κεμαλισμού στη σημερινή Τουρκία Επιβλέπων: Τσαρδανίδης Χαράλαμπος Σπουδάστρια: Ανδριοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων:

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: A. Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία B. Πτυχίο στις Σύγχρονες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου

Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη Αγνής και Μιχαήλ Σακελλαρίου Foreign Affairs Vol. 65, No.3, 1987/America and the World 1986 Boulder, Colorado Quaderni dell' Accademia Pontaniana 2006 Revue d'histoire de la deuxieme Guerre

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γεννήσεως: Μυτιλήνη Ονοματεπώνυμο συζύγου: Ευστράτιος Χατζηπαναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου 1

Ο ρόλος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου 1 Ο ρόλος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στο Πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου 1 1. Εισαγωγή Ana Elaković-Nenadović - Vojkan Stojičić Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN (25-11-2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN (25-11-2011) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN (25-11-2011) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γεννήσεως: Μυτιλήνη Ονοματεπώνυμο συζύγου: Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Δημήτρης Τουρνάς Θεσσαλονίκη, 30-6-2014 Τηλ. : 2310-996510 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διερμηνεία και Μετάφραση» Κατεύθυνση Μετάφρασης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2014 2 Εισαγωγικό σημείωμα Το Διατμηματικό

Διαβάστε περισσότερα