Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo με μαθητές Τετάρτης Δημοτικού στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo με μαθητές Τετάρτης Δημοτικού στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας."

Transcript

1 Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo με μαθητές Τετάρτης Δημοτικού στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Δρακοπούλου Μαρία Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 Περίληψη Ο θετικός αντίκτυπος της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση έχει υποστηριχθεί από τη σχετική βιβλιογραφία εδώ και χρόνια. Ειδικότερα, στη Διδασκαλία μιας Ξένης Γλώσσας όπως η Αγγλική ευνοείται η υπερνίκηση περιορισμών που προκαλεί το «κατασκευασμένο» περιβάλλον μιας αίθουσας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει να εκμεταλλεύεται όλα εκείνα τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. που διασφαλίζουν μια ποιοτικότερη διδασκαλία για τους μαθητές του. Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται η προσπάθεια εξοικείωσης μαθητών ενός τμήματος της Τετάρτης τάξης σε Δημοτικό σχολείο Διευρυμένου Ωρολογίου Προγράμματος (ΕΑΕΠ) με το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo, στα πλαίσια της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, εκθέτονται οι λόγοι που οδήγησαν την εκπαιδευτικό στη χρήση του Edmodo, τα στάδια εξοικείωσης των μαθητών και τα συμπεράσματα από τη δοκιμαστική χρήση του εργαλείου. Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε., Διδασκαλία Αγγλικής, Κοινωνική Δικτύωση, Edmodo Εισαγωγή Η ψηφιακή εποχή προσφέρει μια σειρά από νέα και πολυδύναμα εργαλεία στο σύγχρονο εκπαιδευτικό, τα οποία τον βοηθούν να δημιουργεί ιδανικά περιβάλλοντα μάθησης για τους μαθητές του και να προωθεί το βασικό στόχο του Νέου Σχολείου, που είναι η διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο επιδέχεται αλλά και δημιουργεί καινοτομία, αξιοποιεί σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»: Νέο Σχολείο Σχολείο του 21 ου αιώνα). Ειδικότερα στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) δίνουν τη δυνατότητα «να λειτουργήσει η ξένη γλώσσα με την αυθεντική της υπόσταση, ως πραγματικό εργαλείο επικοινωνίας» (Παπαθεοδώρου, 2012:153), καθώς ευνοούν την έκθεση των μαθητών σε αυθεντικά δείγματα της Ξένης Γλώσσας και την πρόσβασή τους σε ένα ευρύτερο φάσμα πηγών και γλωσσικών ποικιλιών. Παράλληλα, προάγουν την ανάπτυξη κινήτρων μάθησης (Mahdizadeh, Biemans & Mulder, 2008), κριτικής σκέψης (Lim, Teo, Wong, Khine, Chai & Divahara, 2003) και αυτονομίας (Claudia, Steil &Todesco, 2004), τα οποία είναι όλα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης διαδικασίας εκμάθησης μιας Ξένης Γλώσσας. Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται η διαδικασία εξοικείωσης μαθητών ενός τμήματος Τετάρτης τάξης με το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo σε ένα Δημοτικό Σχολείο με Διευρυμένο Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), στα πλαίσια της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας. Σε αυτήν

2 τη διαδικασία συμμετείχαν 20 μαθητές, 8 κορίτσια και 12 αγόρια, ηλικίας 9 ετών, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του Το εκπαιδευτικό πρόβλημα Σε ένα Δημοτικό τύπου ΕΑΕΠ, ο αριθμός των εκπαιδευτικών (δάσκαλοι και ειδικότητες) είναι μεγάλος, πράγμα που προκαλεί κάποιες οργανωτικές και λειτουργικές δυσχέρειες, ιδίως όσον αφορά στην ομαλή ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινή διδασκαλία. Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου πραγματοποιήθηκε η προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με το Edmodo, ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανερχόταν στους 30. Υ πήρχαν στη διάθεση τους 2 προτζέκτορες και αρκετοί προσωπικοί υπολογιστές, οι οποίοι θα έπρεπε όμως να μεταφέρονται και να στήνονται κάθε φορά στην αίθουσα που πραγματοποιούνταν η διδασκαλία, καθώς δεν υπήρχε κάποιος χώρος με εγκατεστημένο προτζέκτορα (εκτός του εργαστηρίου Πληροφορικής) ή ξεχωριστές αίθουσες διδασκαλίας των α ντικειμένων των ειδικοτήτων. Αυτό το γεγονός, μαζί με ένα πλήθος άλλων πρακτικών προβλημάτων (για παράδειγμα προβλήματα συνδεσιμότητας με το Διαδίκτυο, συμβατότητας προγραμμάτων μεταξύ υπολογιστών, συννενόησης μεταξύ των εκπαιδευτικών και ανάγκη μεταφοράς επέκτασης καλωδίων σε κάποιες αίθουσες), λειτουργούσε αποτρεπτικά στην προσπάθεια καθημερινής ένταξης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία. Παράλληλα, ήταν αδύνατη η συχνή χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής, καθώς οι ώρες διδασκαλίας του συναδέλφου της Πληροφορικής συνέπιπταν με τις ώρες διδασκαλίας των περισσότερων ειδικοτήτων και ειδικότερα των Αγγλικών. Ακόμη, η οποιαδήποτε αλλαγή στο Πρόγραμμα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκπαιδευτικοί στη χρήση του εργαστηρίου Πληροφορικής, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί προκαλούσε μια σειρά αλλαγών που συχνά κατέληγαν σε αδιέξοδο, όταν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε 2 ή και 3 σχολεία. Εκτός από τα πρακτικά προβλήματα, υπήρχε και στενότητα σε θέματα χρόνου. Η Αγγλική Γλώσσα στην Τετάρτη Δημοτικού σε σχολείο τύπου ΕΑΕΠ διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως, επαρκής χρόνος σε σύγκριση με τα σχολεία με κανονικό ωράριο. Ωστόσο, οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος ασχολούνταν με διάφορα projects κατά τη διάρκεια του έτους (Διαθεματικό Περιβαλλοντικό πρόγραμμα, Δημιουργική Γραφή για συμμετοχή σε Φεστιβάλ, projects σε σχέση με την ύλη του βιβλίου) στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών, γεγονός που μείωνε τα περιθώρια χρόνου για μεγαλύτερη χρήση των Τ.Π.Ε.μέσα στην αίθουσα (για παράδειγμα, προβολή βίντεο από το YouTube σε σχέση με θέματα που πραγματευόμασταν). Οι παραπάνω λόγοι προκάλεσαν έντονο προβληματισμό για το πώς θα μπορούσαν οι εν λόγω μαθητές, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και με μεγάλο ενδιαφέρον για το μάθημα, να επωφελούνται του εξωδιδακτικού υλικού το οποίο διέθετε η εκπαιδευτικός, αλλά που προϋπόθετε τη χρήση ΤΠΕ. Η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου σχετικά με τη χρήση μιας μαθησιακής διαδικτυακής πλατφόρμας εντός κι εκτός αίθουσας στο Αρσάκειο Ψυχικού (e arsakeio) έστρεψε το ενδιαφέρον μου στην αναζήτηση ενός ανάλογου αλλά κατάλληλου εργαλείου για τους μαθητές μου. Μετά από μια διαδικασία αναζήτησης και αξιολόγησης διάφορων συναφών εργαλείων, επιλέχθηκε το Edmodo.

3 Περιγραφή εργαλείου Το εργαλείο Edmodo είναι μια Διαδικτυακή πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, η οποία επιτρέπει στους τελευταίους να επικοινωνούν, να συνεργάζονται (εργαλείο Συνεργατικής Μάθησης) και να αλληλεπιδρούν σε σχέση με εκπαιδευτικούς στόχους. https://www.edmodo.com Πρόκειται για ένα ασφαλές περιβάλλον ο εκπαιδευτικός έχει τον έλεγχο για την πρόσβαση και το υλικό της πλατφόρμας και οι μαθητές μπαίνουν με κωδικό πρόσβασης, στο οποίο μπορούν ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται ενώ είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά του Facebook, του Twitter και του Blog σε μια μόνο πλατφόρμα, καθώς επιτρέπει την επικοινωνία τόσο με Ασύγχρονο τρόπο(όταν, όπου και όποτε ο καθένας έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί) όσο και με Σύγχρονο (blogging από τον τόπο που βρίσκεται ο καθένας). Το σπουδαίο είναι ότι η πλατφόρμα του Edmodo είναι σχεδιασμένη για μαθησιακούς σκοπούς. Γι αυτόν το λόγο, διαθέτει χρήσιμα μαθησιακά εργαλεία, όπως τη Δημιουργία Ομάδων και Εργασιών, τη Δημιουργία Υπο ομάδων για Διαδικτυακή Συνεργασία σε projects, τη Βιβλιοθήκη και το Σακίδιο του Μαθητή, και τις Κοινότητες Εκπαιδευτικών ανάμεσα σε άλλα. Οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν ψηφιακά μέσα, όπως blogs, συνδέσμους (links), βίντεο, έγγραφα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, και να συμμετέχουν σε online συζητήσεις. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να συνεργαστούν τόσο με μαθητές της τάξης τους, του σχολείου τους και της χώρας τους, όσο και με μαθητές άλλων χωρών μέσω της πλατφόρμας.οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναθέσουν εργασίες και projects στους μαθητές τους, να δημιουργήσουν τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη τους, να διενεργήσουν online έρευνες και κουίζ για τους μαθητές τους, να παρακολουθήσουν και να ενθαρρύνουν τη μαθησιακή τους πορεία, και να γίνουν οι ίδιοι μέλη Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων, πράγμα που δημιουργεί ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό στις ημέρες μας, είναι το γεγονός ότι η εγγραφή και η χρήση του εργαλείου τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές είναι εντελώς δωρεάν.

4 Τα βασικότερα μέρη του Προφίλ (Me): Περιέχει τη φωτογραφία (προαιρετικά) και τα βασικότερα προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία του εκπαιδευτικού, καθώς και στοιχεία που αφορούν τη χρήση του Edmodo από τον εκπαιδευτικό (αριθμός εγγεγραμένων μαθητών, αριθμός εργασιών/αρχείων Βιβλιοθήκης κ.λ.π.). Το ενδιαφέρον είναι ότι το σύστημα απονέμει αυτόματα Σήματα (Badges) στον εκπαιδευτικό ανάλογα με τη δράση του (π.χ. Σήμα Πρώτου Χρήστη στο Σχολείο, Σήμα 100 Αρχείων στη Βιβλιοθήκη). Βιβλιοθήκη (Library): Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό, αφού επιτρέπει τη δυνατότητα αποθήκευσης κάθε είδους αρχείου (έγγραφο, βίντεο, εκπαιδευτικό παιχνίδι κ.τ.λ.) και συνδέσμου (link), που μπορούν μετέπειτα να αποστέλλονται αυτόματα και σε ομάδα/ες μαθητών. Με αυτό το εργαλείο, ο εκπαιδευτικός έχει πάντα μαζί του τη ψηφιακή βιβλιοθήκη του και μάλιστα σε οποιοδήποτε μέσο του επιτρέπει σύνδεση στο Διαδίκτυο (Φορητό ή επιτραπέζιο Η/Υ, tablet, κινητό). Ομάδες (Groups): Σε αυτό το σημείο, βρίσκονται οι ομάδες των μαθητών (τάξεις, σχολεία, υποομάδες σε project). Κλικάροντας πάνω στο όνομα κάθε ομάδας, εμφανίζονται τα μέλη και κλικάροντας πάνω σε κάθε μέλος εμφανίζονται η φωτογραφία του μαθητή (προαιρετικά), το όνομά του (μπορεί να χρησιμοποιεί και ψευδώνυμο) και η πρόοδός του με τις απαντήσεις σε εργασίες/έρευνες, τη συμμετοχή του σε συζητήσεις και τα τυχόν Σήματα που του έχει απονείμει ο εκπαιδευτικός. Εργασίες (Assignments): Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί μια εργασία: Θέτει ένα ερώτημα, φορτώνει το απαραίτητο ψηφιακό υλικό είτε από τη Βιβλιοθήκη είτε από τον Υπολογιστή του, ορίζει την ημερομηνία παράδοσης της εργασίας και την αποστέλλει στην ομάδα που τον ενδιαφέρει.

5 Κουίζ (Quiz): O εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί κουίζ ή να φορτώνει ένα υπάρχον και να το αποστέλλει στην ομάδα που επιθυμεί, αφού ορίσει ημερομηνία παράδοσης. Έρευνα (Poll): Με αυτό το εργαλείο ο εκπαιδευτικός δημιουργεί έρευνες, τις αποστέλλει στους μαθητές του και έπειτα συλλέγει τις απαντήσεις. Είναι πολύ χρήσιμο για αξιολόγηση μαθησιακού υλικού ή διαδικασιών. Προειδοποίηση (Alert): Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προειδοποιήσει μαθητή ή μαθητές του για κάποια λανθασμένη ενέργεια ή συμπεριφορά. Κοινότητες (Communities): Εδώ εμφανίζονται οι εκπαιδευτικές κοινότητες στις οποίες είναι εγγεγραμένος ο εκπαιδευτικός (Τεχνολογία Η/Υ, Γλώσσες, Δημιουργική Τάξη κ.λ.π.). Μέσω αυτών των κοινοτήτων μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις (blogs) και σε ανταλλαγή πληροφοριών και αρχείων με άλλους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως. Όλα τα παραπάνω στοιχεία του Edmodo, το καθιστούν ένα χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο, που προάγει όλες τις πτυχές της μάθησης στο Νέο Σχολείο: Συνεργασία, Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Ενσυναίσθηση του ρόλου του Παγκόσμιου Πολίτη. Επομένως, το Edmodo α ποτέλεσε την ιδανική λύση για τα πρακτικά και χρονικά προβλήματα που ανέκυψαν στην προσπάθεια χρήσης των Τ.Π.Ε. με μαθητές Τετάρτης τάξης στο σχολείο ΕΑΕΠ που εργαζόμουν, καθώς οι μαθητές μου μπορούσαν να επωφελούνται από το ψηφιακό υλικό που τους προσέφερα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όποτε και όπου βρίσκονταν, αρκεί να ήταν συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Στάδια εξοικείωσης μαθητών με Edmodo Α. Προετοιμασία εκπαιδευτικού Εγγραφή μου στην πλατφόρμα και δημιουργία προσωπικής σελίδας Δημιουργία του Προφίλ μου Εγγραφή σε Κοινότητες Εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων μου (Γλώσσες του Κόσμου, Τεχνολογία Η/Υ, Τέχνη της Γλώσσας, Κοινωνικές Επιστήμες) Δημιουργία της πρώτης Εργασίας: Στην τάξη είχαμε ασχοληθεί με την ανάγνωση του βιβλίου We are going on a Bear Hunt (Michael Rosen, Helen Oxenbury) και είχαμε πραγματοποιήσει γλωσσικές δραστηριότητες βάση του βιβλίου. Η ιστορία του βιβλίου διαδραματίζεται με κάποιες παραλλαγές (μουσική επένδυση και τραγούδι αντί αφήγησης, διαφορές στον τόπο εξέλιξης της ιστορίας, τους χαρακτήρες, το τέλος) σε βίντεο από το YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=wzicu6tbeko&feature=player_ detailpage). Η εργασία που ανατέθηκε στους μαθητές ήταν να βρεθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στο βιβλίο και το βίντεο: You are going to watch a video of the book "We are going on a bear hunt" which we have read in the classroom. What is the same? What is different?. Το βίντεο ενσωματώθηκε στη Βιβλιοθήκη και από εκεί επισυνάφτηκε στην ερώτηση. Δημιουργία της πρώτης Ομάδας: Δημιουργήθηκε η πρώτη ομάδα με το όνομα του τμήματος (Δ1), στην οποία δόθηκε κωδικός από το σύστημα. Ο κωδικός ομάδας είναι απα

6 ραίτητος για την εγγραφή οποιουδήποτε νέου μέλους και εξασφαλίζει την άμεση καταχώρισή του στην ομάδα. Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης: Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε αρχικά με εφαρμογές του εργαλείου Web 2.0 Zondle που επιτρέπει τη χρήση έτοιμων ή τη δημιουργία νέων διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε σχέση με γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Έπειτα, προστέθηκε δοκιμαστική εφαρμογή του εργαλείου Web 2.0 My storymaker, που επιτρέπει τη δημιουργία ιστορίας στην Αγγλική με διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο. Ύστερα, εμπλουτίστηκε και με εφαρμογές άλλων εργαλείων (Surveymonkey, Thinglink, Storybird, Go!Animate, Vialogues). Και η διαδικασία εμπλουτισμού συνεχίζεται... Β. Εγγραφή μαθητών Η εγγραφή των μαθητών έγινε σε 2 ομάδες των 10 ατόμων (20 συνολικά μαθητές), καθώς η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο διαθέτει 10 Η/Υ. Οι μαθητές είχαν ενημερωθεί αρχικά για το Edmodo εντός τάξης. Στο εργαστήριο πληροφορικής, εγγράφησαν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τον κωδικό της ομάδας, τα προσωπικά τους στοιχεία και έναν προσωπικό κωδικό. Έπειτα, περιηγήθηκαν στην πλατφόρμα, ενημερώθηκαν για τα βασικά εργαλεία που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν και τους ανατέθηκε η πρώτη Εργασία. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η χρήση της πλατφόρμας από τους μαθητές χαρακτηρίστηκε ως προαιρετική από την εκπαιδευτικό, καθώς αφορούσε υλικό για περαιτέρω ενασχόληση με την Ξένη Γλώσσα εκτός τάξης. Στην αρχή, πολλοί μαθητές εκδήλωναν το άγχος τους σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών. Ωστόσο, όταν τονίστηκε η προαιρετική φύση τους και συνειδητοποίησαν ότι τα χρονικά περιθώρια για την παράδοση τους ήταν μεγάλα, άρχισαν να εξοικειώνονται με τη νέα αυτή μορφή μάθησης. Γ. Ανατροφοδότηση Αρχικά, οι απορίες των μαθητών σχετικά με λειτουργίες της πλατφόρμας διατυπώνονταν εντός τάξης ή στην ώρα του διαλείμματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές φορές, όταν οι απαντήσεις δεν ήταν αυτονόητες και χρειαζόταν έρευνα από μέρους μου για να απαντηθούν, μπαίνοντας στην πλατφόρμα ανακάλυπτα ότι οι ίδιοι οι μαθητές έλυναν μόνοι τους τις απορίες τους σε συζητήσεις που είχαν στο blog της πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, έμαθαν να αλλάζουν το προφίλ τους και να ανεβάζουν υλικό (βίντεο, links, φωτογραφίες) από το Διαδίκτυο. Σε δεύτερο στάδιο, όλες οι απορίες λύνονταν μέσα από συζητήσεις εκπαιδευτικού μαθητών, ή μεταξύ μαθητών στο blog. Δ. Συλλογή πρώτων απαντήσεων Όταν οι πρώτες απαντήσεις μαθητών άρχισαν να αποστέλλονται στην εκπαιδευτικό, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν επιτυχώς τις λειτουργίες του εργαλείου Εργασίες. Ε. Ανάθεση δεύτερης εργασίας Η δεύτερη εργασία αφορούσε την αποτύπωση των πρώτων αντιδράσεων σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας. Γι αυτόν το σκοπό, δημιουργήθηκε σύντομο ερωτηματολόγιο στα

7 Αγγλικά με τη χρήση του εργαλείου Surveymonkey, το οποίο αρχικά ενσωματώθηκε στη Βιβλιοθήκη και μετέπειτα στάλθηκε στους μαθητές ως εργασία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πρόβλημα με το άνοιγμα της εφαρμογής από κάποιους μαθητές. Οι ίδιοι οι μαθητές έλυσαν το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τα emoticons της πλατφόρμας αντί του ερωτηματολογίου. ΣΤ. Ανάθεση εργασιών με τη χρήση του Zondle Η Εκπαιδευτικός ενσωμάτωσε στην πλατφόρμα του Edmodo διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια (Zondle) για την εξάσκηση στις διαφορές μεταξύ Απλού Ενεστώτα (Present Simple) και Ενεστώτα Διαρκείας (Present Continuous), χρόνους με τους οποίους ασχολούμασταν στο σχολικό βιβλίο εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, το πρώτο παιχνίδι ήταν το Παιχνίδι της Πίτσας (pizza game). Οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με τους 2 χρόνους προκειμένου να μπορούν να συνεχίζουν με τη δημιουργία της πίτσας τους (Εκφώνηση Ερώτησης: Απάντησε σωστά τις ερωτήσεις και φτιάξε την πίτσα σου όσο πιο νόστιμη μπορείς! Answer the questions right and make your pizza as much delicious as you can!). Παρουσιάστηκαν προβλήματα σχετικά με τη σωστή ενσωμάτωση των παιχνιδιών στην πλατφόρμα για την προβολή των κουμπιών χειρισμού των παιχνιδιών, τα οποία λύθηκαν με μια σειρά δοκιμών (trial and error). Z. Απονομή πρώτων σημάτων (Badges) Προκειμένου να επιβραβεύει τις επιτυχημένες προσπάθειες των μαθητών, η Εκπαιδευτικός δημιούργησε 2 Σήματα Επιβράβευσης: Ένα για κορίτσια (You are a Bright Star, με τη φωτογραφία της Αντζελίνα Τζολί) και ένα για αγόρια (You are a Hero, με τη φωτογραφία του Τζόνι Ντεπ σε ρόλο Τζακ Σπάροου). Το πρώτο σήμα απονεμήθηκε σε μια μαθήτρια με εξαιρετική επίδοση σε όλες τις εργασίες, γεγονός που δημιούργησε έναν ευγενή ανταγωνισμό και πυροδότησε μεγαλύτερη προσπάθεια κι από τους άλλους μαθητές. Ακολούθησαν κι άλλες απονομές Σημάτων. Η. Ανάθεση εργασίας που προωθεί την αυτονομία Η Εργασία αξιοποιεί το εργαλείο του Web 2.0 My StoryMaker για τη δημιουργία ιστορίας στην Αγγλική Γλώσσα: Δημιουργήστε την δική σας Αστεία Ιστορία! 1. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα Fwww.clpgh.org%2Fkids%2Fstorymaker%2Fembed.cfm. 2. Πατήστε Start και δημιουργήστε την ιστορία σας. 3. Διασκεδάστε το! 4. Στείλτε μου τον κωδικό της ιστορίας σας. Θ. Το Edmodo πάει διακοπές... Στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, το Edmodo συνέχισε να ενώνει την ομάδα των μαθητών με την εκπαιδευτικό. Χρησιμοποιήθηκε ως μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής νέων και ειδήσεων. Η μητρική γλώσσα, Ελληνικά, άρχισε να χρησιμοποιείται περισσότερο από τους μαθητές, καθώς το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους σε αυτήν την ηλικία δεν είναι αρκετό

8 για να αναπτύξουν πιο σύνθετες συζητήσεις. Ωστόσο, η εκπαιδευτικός συνέχισε να τους παροτρύνει για τη χρήση της Αγγλικής όποτε ήταν δυνατό. Συμπεράσματα Μετά τη δοκιμαστική χρήση του Edmodo με μαθητές Τετάρτης Δημοτικού για 2 μήνες, αλλά και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, συμπεραίνεται ότι η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου έχει ποικίλα οφέλη, μαθησιακά, κοινωνικά και συναισθηματικά για τους μαθητές και εξυπηρετεί στόχους γνωστικούς, δεξιοτήτων και συναισθηματικούς ψυχοκοινωνικούς σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom (Lorin W.Anderson et al., 2000). Πρώτο, οι μαθητές έχουν περισσότερες ευκαιρίες για αυθεντική χρήση της Ξένης Γλώσσας, εξάσκηση δομών της γλώσσας με διαδραστικό κι ευχάριστο τρόπο, αυθεντική επικοινωνία και διάδραση, εμβάνθυνση στον ξενόγλωσσο πολιτισμό μέσω προσομοιώσεων και διαδραστικών παιχνιδιών, και πάνω από όλα τη δυνατότητα για για σταδιακή Αυτονόμηση στη χρήση ψηφιακών πηγών κατά την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν εξαιρετικά κίνητρα για τους μαθητές που ανακαλύπτουν ότι η εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας έχει όντως άμεση πρακτική εφαρμογή στη ζωή τους. Παράλληλα, προάγεται η ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας, υπέρτατος στόχος της Ξενόγλωσσης διδασκαλίας, καθώς η μεγαλύτερη παροχή μαθησιακού υλικού (input) και η συχνότερη ενασχόληση επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Το σπουδαίο, επίσης, είναι ότι με τη σταδιακή Αυτονόμηση του μαθητή από μικρή ηλικία στη διαδικασία εκμάθησης της ξένης γλώσσας, αναπτύσσονται όλες εκείνες οι δεξιότητες που επιτρέπουν στο μαθητή να γίνει Αυτόνομος στην εκμάθηση κι άλλων γλωσσών δια βίου. Δεύτερο, η μάθηση ξεπερνά τους χωροχρονικούς περιορισμούς μιας αίθουσας και επεκτείνεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο και μάλιστα από οποιοδήποτε μέσο (π.χ. οι μαθητές μου συνέχισαν να χρησιμοποιούν το Edmodo στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών). Ακόμη, οι λειτουργίες που προσφέρουν εργαλεία σαν το Edmodo είναι τόσες πολλές που δημιουργούν τεράστιες δυνατότητες για καλύτερα και αποδοτικότερα περιβάλλοντα μάθησης. Για παράδειγμα, οι μαθητές της παρούσας εργασίας, αφού εξοικειώθηκαν με το εργαλείο, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την εξ αποστάσεως συνεργασία των ομάδων και των υπο ομάδων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius Regio, στο οποίο θα συμμετάσχει το σχολείο σε συνεργασία με σχολείο της Κύπρου τις 2 επόμενες σχολικές χρονιές, αλλά και σε άλλα Διαθεματικά κ.λπ. projects που θα αναλάβουν στο μέλλον. Επομένως, εργαλεία σαν το Edmodo προωθούν και την Ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς εξυπηρετούν τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικές χώρες. Τρίτο, οι μαθητές αναπτύσσουν τεχνολογικό εγγραμματισμό, απαραίτητη δεξιότητα για το μέλλον τους στην ψηφιακή εποχή. Από μικρή ηλικία, οι μαθητές έχουν την τάση να ενδιαφέρονται και να ασχολούνται με τις Τ.Π.Ε., πράγμα που διευκολύνει τη μαθησιακή τους α νάπτυξη σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Το σημερινό σχολείο, επομένως, φέρει την ευθύνη και για τον τεχνολογικό εγγραματισμό των μαθητών.

9 Τέταρτο, η χρήση εργαλείων Συνεργατικής Μάθησης από τους μαθητές ευνοεί και την ανάπτυξη δεξιοτήτων Συνεργασίας και Επικοινωνίας, πράγμα που αποδείχθηκε και στην παρούσα εργασία, όταν οι μαθητές για να λύσουν τις απορίες τους σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν σαν μέλη ομάδας, αντάλλαξαν απόψεις και πληροφορίες. Την ίδια ώρα, οι μαθητές μαθαίνουν να λειτουργούν και ως μέλη χρήστες Διαδικτυακών Κοινωνικών Ομάδων, ακολουθώντας κανόνες συμπεριφοράς σε ψηφιακό περιβάλλον και γνωρίζοντας ότι η παραβατική συμπεριφορά έχει συνέπεια τη διαγραφή από την ομάδα. Πέμπτο, οι μαθητές μαθαίνουν να αξιολογούν το παρεχόμενο υλικό και τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται, τους συμμαθητές τους (ετερο αξιολόγηση), αλλά και τον εαυτό τους (αυτο αξιολόγηση) μέσω της συμμετοχής σε έρευνες (polls) και τη χρήση των emoticons. Επομένως, εξασκούν την κριτική τους σκέψη και εξοικειώνονται με τη διαδικασία της αξιολόγησης γενικότερα. Έκτο, σε πλατφόρμες μάθησης σαν το Edmodo ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένη διδασκαλία στους μαθητές του, χωρίζοντάς τους σε υπο ομάδες και αναθέτοντάς τους την κατάλληλη εργασία σύμφωνα με τα μαθησιακά χαρακτηριστικά της κάθε ο μάδας. Έβδομο, τα συναισθηματικά οφέλη που απολαμβάνουν μαθητές και εκπαιδευτικός είναι πολλά. Δημιουργείται ένα αίσθημα ενότητας (του ανήκειν σε μια ιδαίτερη κοινότητα), συνεργασίας και οικειότητας. Οι μαθητές της τάξης μου ένιωθαν πολύ περήφανοι για τη δημιουργία του Edmodo, το διέδωσαν σε άλλες τάξεις, σε συγγενείς και γονείς. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, πράγμα που προκάλεσε το ενδιαφέρον και άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου. Η αρχή έγινε και οι δυνατότητες είναι άπειρες... Από Σεπτέμβρη, το Edmodo κλείνει νέο ραντεβού με του μαθητές του Δ1, που θα γίνει Ε1, για μια ακόμα πιο δημιουργική χρονιά Συνεργατικής Μάθησης. Το βέβαιο είναι ότι θα μυηθούν και μαθητές άλλων τάξεων, σε μια προσπάθεια προσφοράς ποιοτικότερης διδασκαλίας. Βιβλιογραφία 1. Claudia, M., Steil, A., and Todesco, J. (2004). Factors influencing the adoption of the Internet as a teaching tool at foreign language schools. Computers & Education, 42(4), Duda, R. (2005). Assumptions and hidden agendas in ICT materials: How does autonomization come in? In J M. Debaisieux & A. Boulton (Eds.). TIC et autonomie dans l apprentissage des langues (Mélanges CRAPEL, 28, 67 75). Nancy: CRAPEL. Retrieved July, 2007, from nancy2.fr/melangescrapel/img/pdf/4_duda.pdf 3. Holec, H. (1981). Autonomy in foreign language learning. Oxford: Oxford University Press. 4. Hurd, S., Beaven, T. & Ortega, A. (2001). Developing autonomy in a distance language learning context: Issues and dilemmas for course writers. System, 29,

10 5. Lim, C. P., Teo, Y. H., Wong, P., Khine, M. S., Chai, C. S., Divaharan, S. (2003). Creating a conductive learning environment for the effective integration of ICT: Classroom management issues. Journal of Interactive learning Research, 14 (4), Little, D. (1991). Learner autonomy 1: Definitions, issues and problems. Dublin: Authentik. 7. Lorin W. Anderson et al. (2000). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Εκδόσεις: Pearson 8. Mahdizadeh, H., Biemans, H., and Mulder, M. (2008). Determining factors of the use of e learning environments by university teachers. Computers and Education, 51 (4), Παπαθεοδώρου, Ε. (2012). Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση υ ποστηριζόμενη από υπολογιστή, Πρακτικά 9ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ ΔΤΠΕ, «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» (σελ ), Αθήνα 20 & 21 Οκτωβρίου Redecker, C., Ala Mutka, K., Bacigalupo, M., Ferrari, A., & Punie, Y. (2009). Learning 2.0: The Impact of Web 2.0 Innovations on Education and Training in Europe. EU Comission, EUR Number: EN 11. Richards, C. (2005). The design of effective ICT supported learning activities: Exemplary models, changing requirements, and new possibilities. Language learning and technology, 9(1), Retrieved July, 2007, from

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Edmodo Σύντομος οδηγός για εκπαιδευτικούς

Edmodo Σύντομος οδηγός για εκπαιδευτικούς Edmodo Σύντομος οδηγός για εκπαιδευτικούς Δημήτρης Συμεωνίδης (www.demsym.com) Τι είναι το Edmodo Το Edmodo είναι μια δωρεάν και ασφαλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης ειδικά σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αλέξανδρος Καπανιάρης M.A., M.ed., Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς Τεχνολογική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτών της ΕΕΚ. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την κατάρτιση εκπαιδευτών ΕΕΚ στο σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μεσώ κινητών συσκευών (m-learning) Tynker:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Technology Giants Σχολικό έτος 2012-2013 Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Δ. Αλεξίου, Σ. Δοντσόπουλος, Π. Μπατσής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Αντιμετώπισα πρόβλημα μετάβασης, λόγω της κινητοποίησης των αγροτών, που γίνονταν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Κανένα, παρακολούθησα όλες τις επιμορφώσεις Γράψτε κάποια άλλη επιμορφωτική

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe

Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe Εκπαιδευτική Δράση Teachers 4 Europe «Κάνε τη Διαφορά! Δράσεις κατά του ρατσισμού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο περιβάλλον της Ε.Ε.» Ζερβού Κυριακή ΠΕ 70 Δασκάλα/ΠΕ 13 Νομικός 6 ο Διαπολιτισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Σχολικής Ιστοσελίδας

Κατασκευή Σχολικής Ιστοσελίδας Κατασκευή Σχολικής Ιστοσελίδας Ερευνητική Εργασία Β' Λυκείου 2012-13 Υπεύθυνοι Καθηγητές: Καλκάνης Θωμάς, Κρομμύδα Δέσποινα Συντάκτες: Μπιζιώτας Βάιος και Παπαδοπούλου Θένια Μαθητές: Βέντζιος Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» 1 ο µέρος:

Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων»  1 ο µέρος: Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων» http://blogs.sch.gr 1 ο µέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος Τασουρής 21/02/2014. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ΓΕ09.019: Καλές πρακτικές και ιδέες για την εφαρμογή και αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων εργασίας (eportfolios) στη μαθησιακή διαδικασία και αξιολόγηση Αναστασία Οικονόμου Άντρη Αβρααμίδου Χριστόδουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αφήστε το γόνο να γίνει γονιός» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γνωστικό/- ά αντικείμενο/- α της Διδακτικής Πρακτικής: 1. Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσα από τις ΤΠΕ. Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσα από τις ΤΠΕ. Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης μέσα από τις ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εισαγωγή How is technology transforming education -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αλέξανδρος Καπανιάρης M.A., M.ed., Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ, 2 Οκτωβρίου 2010 Getting Prepared for the New School Β. Δενδρινού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου

Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 15-9-2015 Εμπλουτίζοντας τα σχολικά βιβλία στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου»: φιλοσοφία και στόχοι του έργου Αργυρώ Πρόσκολλη Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ Δασκάλα: ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΛΥΦΑ ΜΑ in Education (ICT in Greek Language Teaching) mariakollyfa@gmail.com ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΚΩΜΗ Α (ΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

EU Classroom eportfolios

EU Classroom eportfolios http://www.eufolio.eu EU Classroom eportfolios 9 Οκτωβρίου 2014 «Η μάθησή μου» Καταχώρηση: Διαχείριση της δικής σου Μάθησης αναφορικά με τη Β Φάση της εφαρμογής του EUfolio το Φθινόπωρο 2014 Καταχώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : «ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : «ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : «ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ19 1.Διδακτικοί στόχοι: α) Ορισμός της έννοιας

Διαβάστε περισσότερα