ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/16-07-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 12098/ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθµός Απόφασης: 199/2015 ΘΕΜΑ: ηµόσια διαβούλευση επί της Β1 φάσης αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσµοθετηµένου περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 08 ο πρακτικό συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου - Στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου, σήµερα την 08 η Ιουλίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. οικ / πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο δηµοσιεύσεων και στην ιστοσελίδα του ήµου στο διαδίκτυο, επιδόθηκε στα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου που κατοικούν στην ιοικητική περιφέρεια του ήµου µε απόδειξη, στα υπόλοιπα µέλη έγινε τηλεφωνική ενηµέρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 προκειµένου να συζητήσουν και αποφασίσουν για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: - Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά (27) µέλη του ηµοτικού συµβουλίου είναι παρόντα τα παρακάτω: ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1 Φραγκάκης Εµµανουήλ Πρόεδρος 11 ερµιτζάκης Ζαχαρίας ηµ. Σύµβουλος 2 Φραγκουλάκη Μαρία Γραµµατέας 12 Καλογεράκης -»- 3 Εργαζάκης Βασίλειος 4 Μανουράς Αριστείδης Αντιδήµαρχος 13 Κυριακάκη Ειρήνη (Ρένα) -»- -»- 14 Μαυραντωνάκης -»- 5 Πλεύρης Ευάγγελος -»- 15 Μερκουλίδης -»- 6 Ταµιωλάκης -»- 16 Μουράτη Μαρίνα -»- 7 Βασιλάκης Ιωάννης ηµ. Σύµβουλος 17 Πετράκης Ιωάννης -»- 8 Βιδάκης Κωνσταντίνος -»- 18 Σπυριδάκης Μιχαήλ -»- 9 Γενιτσαρίδης Πρόδροµος -»- 19 Χαρουλάκης Νικόλαος -»-

2 10 αγαλάκης Εµµανουήλ -»- ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 1 Γρινιεζάκη Χαλαµπαλάκη Ελπινίκη 2 ραµουντάνη-κουτεντάκη Όλγα ηµ. Σύµβουλος 5 Πατρωνάκης ηµ. Σύµβουλος Αντιπρόεδρος 6 Στρατάκης Γρηγόριος -»- 3 Κουρλετάκης Εµµ. ηµ. Σύµβουλος 7 Τράπαλης Χαράλαµπος -»- 4 Μελεµενής ηµήτριος -»- 8 Χρονάκης Αντώνιος -»- εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Σηµειώνεται ότι: Τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου αγαλάκης Εµµανουήλ και Μερκουλίδης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης (υπ αριθµόν 199/2015 Α..Σ.). Τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου ερµιτζάκης Ζαχαρίας, Πετράκης Ιωάννης και Μαυραντωνάκης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και λήψης της υπ αριθµόν 199/2015 Α..Σ. (1 ο ηµερησίας διάταξης θέµα) και δεν επανήλθαν. Το µέλος του ηµοτικού Συµβουλίου Πλεύρης Ευάγγελος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και λήψης της υπ αριθµόν 203/2015 Α..Σ. (5 ο ηµερησίας διάταξης θέµα) και δεν επανήλθε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 1 Αρκαλοχωρίου Χριστάκης Αντώνιος ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 1 Αποστόλων Μαραγκάκης Βασίλειος 2 Βόνης Στεφανάκης Μιχαήλ 3 Γαρίπας Βασιλάκης Νικόλαος 4 Γερακίου Κυριακάκη Μαρία 5 Ζωφόρων Ταµιωλάκης Εµµανουήλ 6 Θραψανού Χατζηνικολάκης Ιωάννης 7 Ινίου Ρολάκης Ιωάννης 8 Καραβάδου Συµιανάκης Αναστάσιος 11 Καστελλιανών Μικρογιαννάκης Νεκτάριος 12 Καστελλίου Μαραυγάκης Αναστάσιος 13 Νιπιδιτού Αντωνάκος ηµήτριος Απούσα 14 Παναγιάς Κανακουσάκη Αικατερίνη Μαρίνα 15 Πανοράµατος Συσµανίδης Πρόδροµος 16 Παρτίρων Μπατζανακάκης Νικόλαος 17 Πατσίδερου Χριστοδουλάκης ηµήτριος 18 Πολυθέας Τριβυζάκης Παρών Απούσα 9 Κασσάνων Φουκαράκης 19 Σκινιά Χαλαµπαλάκη Απούσα 2

3 Νικόλαος 10 Κασταµονίτσας Καλαϊτζάκη ηλαβεράκη Ειρήνη Μαρίνα Απούσα 20 Σµαρίου Μηλαθιανάκης ηµήτριος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 1 Αµαριανού Ψαράκης Κωνσταντίνος 2 Αρχαγγέλου Συριγωνάκης Μιχαήλ 3 Ασκών Νεραντζουλάκης Κωνσταντίνος 4 εµατίου Καρακωνσταντάκης Ιωάννης 5 Ευαγγελισµού Ανδρεαδάκης Μηνάς 6 Καρουζανού Κουτσαντωνάκης 7 Λευκοχωρίου Καραµαλάκης Αντώνιος Παρών 8 Λιλιανού Χουλάκης Μιχαήλ Παρών 9 Λύττου Τζαγκαράκης 10 Μαθιάς ασκαλάκη Μαρία 11 Σαµπά Σπανάκης Παρών Παρούσα - Στη συνεδρίαση είναι παρών ο ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, που κλήθηκε νόµιµα. - Παρόντες στη συνεδρίαση είναι και ο Γενικός Γραµµατέας, κ. Χιλετζάκης Μύρων, η προϊσταµένη της /νσης ιοικητικών Υπηρεσιών, κα. Μερκουλίδου Μαρία και ο ειδικός συνεργάτης του ηµάρχου κ. Κατζαγιαννάκης. - Παρόντες, επίσης, είναι και οι πρακτικογράφοι του Συµβουλίου, ο προϊστάµενος Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Σηφάκης, και ο υπάλληλος του ήµου Μπελενιώτης Νικόλαος. -Το ηµοτικό Συµβούλιο βρισκόµενο σε νόµιµη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. Θέµα 1 ο Η..: ηµόσια διαβούλευση επί της Β1 φάσης αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσµοθετηµένου περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ). Για το θέµα αυτό ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου έθεσε υπόψη των µελών του σχέδιο µε τις απόψεις του ήµου Μινώα Πεδιάδας, στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης επί της Β1 φάσης αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσµοθετηµένου περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ) το οποίο έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Απόψεις του ήµου Μινώα Πεδιάδας, στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης επί της Β1 φάσης αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσµοθετηµένου περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείµενο συντάχθηκε προκειµένου να παρουσιαστούν οι θέσεις / παρατηρήσεις / απόψεις του ήµου Μινώα Πεδιάδας επί της τελικής πρότασης αναθεώρησης του θεσµοθετηµένου περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για την Περιφέρεια Κρήτης. Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας σύµφωνα µε το σχεδιασµό, θεωρείται 3

4 γεωργοκτηνοτροφική περιοχή όπου προβλέπεται σηµαντική ανάπτυξη του τοµέα των κατασκευών για µεταφορικά δίκτυα (οδικά και αερολιµενικά) και ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών λόγω της χωροθέτησης του νέου διεθνούς αεροδροµίου Καστελλίου στην περιοχή. Τα βασικά σηµεία που εντοπίσαµε στην παραπάνω πρόταση, που αφορούν στο δήµο µας και αξίζει να επισηµανθούν καταγράφονται στις επόµενες παραγράφους: 1. Οικιστικά /θεσµικά θέµατα Όπως επισηµαίνεται, η τελική πρόταση προσπάθησε να εξειδικεύσει το ρόλο όχι µόνο των µεγάλων αστικών κέντρων της περιφέρειας Κρήτης αλλά και των µικρότερων αστικών κέντρων. Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιείται µία κατηγοριοποίηση των οικιστικών πόλων σε διάφορα επίπεδα (από 2 ου επιπέδου έως 7 ου επιπέδου) (βλ. κεφ. 7 παράγραφος Β.1.1.β.3-1 : Βασικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης και παράγραφος Β.1.1.γ.1-1 : Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης ). Οι οικισµοί του Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Θραψανού, έδρες των πρώην Καποδιστριακών ήµων, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται να φιλοξενήσουν δίπλα τους το νέο διεθνές αερολιµένα Καστελλίου, της περιφέρειας Κρήτης, είναι σε χαµηλή θέση στην παραπάνω κατηγοριοποίηση. Η υλοποίηση του νέου διεθνές αεροδροµίου Καστελλίου επηρεάζει και επαναπροσδιορίζει τα οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και συνολικά τα αναπτυξιακά δεδοµένα της ευρύτερης περιοχής του ήµου. Η εγκατάστασή του θα προσελκύσει νέες δραστηριότητες δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα (εµπορικές, τουριστικές επιχειρήσεις κα), θα αυξήσει τον πληθυσµό της ευρύτερης περιοχής και θα αλλάξει άµεσα και καθοριστικά τη φυσιογνωµία της. Ο οικισµός του Ευαγγελισµού αν και ορίστηκε ως έδρα του νέου Καλλικρατικού ήµου Μινώα Πεδιάδας, δεν παρουσιάζει χωρίς τις απαραίτητες παρεµβάσεις, τα πλεονεκτήµατα εκείνα που θα καθορίζουν τη δυναµική και τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα. Είναι οικισµός µε χαµηλή δηµογραφική εξέλιξη και χωρίς τις απαιτούµενες υποδοµές στήριξης του ρολού του ως διοικητικού και οικονοµικού κέντρου. Με δεδοµένο όλα τα παραπάνω, θεωρούµε ότι η κατηγοριοποίηση των οικιστικών πόλων είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί, τοποθετώντας τον οικισµό Αρκαλοχωρίου στην κατηγορία «Πρωτεύοντες πόλους περιφερειακής εµβέλειας», ως οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου και τους οικισµούς Καστελλίου και Θραψανού στην κατηγορία «Πόλους ανάπτυξης µε ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο», ως οικιστικά κέντρα 6ου επιπέδου ενισχυµένου. 2. Θεσµοθετηµένες ή προς θεσµοθέτηση χρήσεις γής Η περιοχή του ήµου Μινώα Πεδιάδας, µε την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδροµίου Καστελλίου θα δεχθεί παράλληλα και τις ακολουθούµενες επιπτώσεις που επιφέρουν τα έργα µεγάλης κλίµακας. Θεωρούµε θετικό ότι το προτεινόµενο σχέδιο αναγνωρίζει ότι η περιοχή υποδοχής του νέου αεροδροµίου πρέπει να χαρακτηριστεί ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων (ΠΕΧΠ), ώστε να υπάρξει ειδικός σχεδιασµός µέτρων και έργων. Προτείνουµε το σύνολο της περιφέρειας του ήµου Μινώα Πεδιάδας να χαρακτηριστεί ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων, ώστε να προστατευτεί και να µην αλλοιωθεί ο 4

5 χαρακτήρας της περιοχής, διατηρώντας τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατά του. Θα πρέπει να υπάρχει περιορισµός των αστικών χρήσεων και των άτυπων συγκεντρώσεων βιοµηχανικών, εµπορικών και µεγάλων εγκαταστάσεων λιανικού εµπορίου. Προκειµένου να γίνει η εγκατάσταση των ανωτέρω βιοµηχανικών, εµπορικών και µεγάλων εγκαταστάσεων λιανικού εµπορίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης και πολεοδόµησης του Επιχειρηµατικού Πάρκου Καστελλίου µέσης και χαµηλής όχλησης στο οποίο προβλέπετε να εγκατασταθούν οι ανωτέρω δραστηριότητες (Τύπου Β). ( Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες µελέτες και εγκρίσεις.) Προτείνουµε να γίνει προσδιορισµός της ζώνης χονδρεµπορίου στην περιφέρεια του ήµου Μινώα Πεδιάδας. Όσον αφορά την εκτός σχεδίου δόµηση βιοτεχνικών βιοµηχανικών µονάδων, αυτή να περιοριστεί µόνον σε χαµηλής όχλησης µονάδες που σχετίζονται µόνον µε την παραγωγή και µεταποίηση γεωργο-κτηνοτροφικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµέ-νων των ελαιοτριβείων και τυροκοµείων, κάνοντας σαφή αναφορά στην απαγόρευση εγκατάστασης ίδρυσης και λειτουργίας πυρηνελαιουργείων στην περιφέρεια του ήµου Μινώα Πεδιάδας. εν υπάρχει αναφορά στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) των οικισµών Αρκαλοχωρίου και Γασίου της ηµοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, που εγκρίθηκε και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 524 ΑΠΠ/ (απόφαση υπουργού ΠΕΧΩ Ε µε αρ. πρωτ / ). Με το Γ.Π.Σ. καθορίζεται χρήση χονδρεµπορίου επιφάνειας 50 στρεµµάτων. Η περιοχή είναι αραιοδοµηµένη και βρίσκεται ανατολικά του κεντρικού πυρήνα του οικισµού Αρκαλοχωρίου, βόρεια της παλαιάς επαρχιακής οδού προς Βιάννο. Παράλληλα οι ζώνες γεωργίας και κτηνοτροφίας να είναι στοχευµένες και ξεκάθαρες ώστε να µην επικαλύπτονται µεταξύ τους. Προτείνεται να χαρακτηριστούν ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, τα τµήµατα εκείνα του ήµου Μινώα Πεδιάδας που βρίσκονται πέριξ από το αεροδρόµιο και τις συναφείς δράσεις και που διαθέτουν τα απαιτούµενα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό τους ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Η παραπάνω πρόταση προστατεύει τον πλουτοπαραγωγικό πόρο της περιοχής που αποτελεί τον πυλώνα της οικονοµίας αλλά δηµιουργεί και περιβαλλοντικό ισοζύγιο µετά την κατασκευή του αεροδροµίου. 3. ΑΠΕ Το αναθεωρηµένο ΠΠΧΣΑΑ προωθεί τη χωροθέτησης εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Ιδιαίτερα στην περιοχή του ήµου, οριοθετεί µια περιοχή µε δυνατότητα εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ, στις παρυφές του ορεινού όγκου της ίκτης από την περιοχή της Λύττου έως την περιοχή της Παναγιάς. Η έκταση που περικλείεται µεταξύ των ορίων της περιοχής ΑΠΕ ανέρχεται σε 40,21 χλµ 2, ο αριθµός των Α/Γ που τοποθετούνται είναι 71 και η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς ανέρχεται στα 142 MW. Ένα µεγάλο µέρος της προτεινόµενης περιοχής εντάσσεται σε περιοχή Natura (περιοχές SCI και SPASCI). (βλ. Χάρτης 1: Περιφέρεια Κρήτης.Τοπία Ιδιαίτερης Σηµασίας). Επίσης η περιοχή ΑΠΕ περιλαµβάνει µια µεγάλη έκταση από γεωργικές καλλιέργειες κυρίως ελαιώνες, και βρίσκεται κοντά στην περιοχή απ όπου διέρχεται το περιπατητικό µονοπάτι Ε4 µε κίνδυνο οπτικής και ακουστικής όχλησης. Στην περιοχή υπάρχουν επίσης ιδιαίτερα αρχαιολογικά ευρήµατα όπως η περιοχή της Λύττου. Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας έχει υποβάλλει πρόταση για τη δηµιουργία δικτύου παραδοσιακών παραγωγικών χώρων, µέρος του οποίου περιλαµβάνει αξιόλογα µνηµεία (ανεµόµυλοι Λύττου, 5

6 παραδοσιακό ελαιοτριβείο Παναγιάς, νερόµυλος Καραβάδου κα), που βρίσκονται εντός της προτεινόµενης ζώνης εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ. Επισηµαίνουµε ότι η παραπάνω πρόταση ουσιαστικά περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται εντός της συγκεκριµένης ζώνης και ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην καταστροφή του ιδιαίτερα ευαίσθητου ορεινού όγκου, όπως αυτός της ίκτης. Τέλος, σε σχέση µε τον τρόπου επιλογής της συγκεκριµένης ζώνης, σηµειώνουµε ότι η προτεινόµενη περιοχή εντάσσεται στη ζώνη µε περιορισµό ύψους των κατασκευών, λόγω της ύπαρξης του υφιστάµενου πολεµικού αεροδροµίου στο Καστέλλι (συνηµµένα σας υποβάλλουµε αντίγραφο χάρτη όπου απεικονίζεται η περιοχή). Είναι βέβαιο ότι µε την κατασκευή του νέου διεθνούς αερολιµένα Καστελλίου στην ίδια περιοχή, θα τροποποιηθούν οι ισχύοντες περιορισµοί και πιθανότατα να είναι περισσότερο αυστηροί. Εναλλακτικά προτείνουµε να περιοριστεί η χωροθέτηση εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ σε ποσοστό 20% σε σχέση µε την χωροθέτηση που προτείνεται από το ΠΠΧΣΑΑ και να προσδιορίζει τη χρήση ήπιων µορφών ΑΠΕ και συγκεκριµένου µεγέθους. Συγκεκριµένα θα µπορούσαν να εγκατασταθούν µικρά φωτοβολταικά πάρκα στα υφιστάµενα αντλιοστάσια, στις στέγες των σχολείων και άλλων δηµοτικών κτηρίων, µικρές µονάδες µε Α/Γ σε περιοχές έτσι ώστε η επιβάρυνση στο περιβάλλον να είναι η µικρότερη δυνατή κ.α. 4. Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον - Στόχοι και ποιότητας τοπίου Ο ήµος Μινώα Πεδιάδας αποτελεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους µε έντονες εναλλαγές τοπίων και πολυπληθή θρησκευτικά, λαογραφικά, ιστορικά και αρχαιολογικά µνηµεία. Με δεδοµένη τη ζήτηση που εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια για τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού (αγροτουρισµό, σπηλαιολογικό τουρισµό, αναρριχητικό, αθλητικό, θρησκευτικό τουρισµό κ.α) θα πρέπει να δοθεί µεγάλη βαρύτητα στο σχεδιασµό προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος για την ανάπτυξη του τουρισµού στην ενδοχώρα του ήµου µε προσοχή στην διατήρηση της κληρονοµιάς, των ηθών και εθίµων της περιοχής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Εκτός από αυτά που προβλέπονται στη µελέτη προτείνουµε τα εξής : Πέρα των προβλεπόµενων διαδροµών, (µονοπάτι Ε4) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παρακάτω διαδροµές : α) Αρχαιολογικοί χώροι Λύττου (αρχαία Λύκτος) Γαλατά - Σµαρίου β)προφήτης Ηλίας-Ίνατος Σπήλαιο Ειλειθυίας γ) Μικρή Επισκοπή Παρτίρων-Κάστελλος-Γέφυρα εµατίου δ) Φράγµατα Αµουργελλών-Παρτίρων- Σκινιά-Ινίου-Φαράγγι Μίντρη και Φαράγγι Αναποδάρη. Να αναδειχτεί το δίκτυο παραδοσιακών παραγωγικών χώρων του ήµου που περιλαµβάνει παλαιά ελαιοτριβεία, ρακοκάζανα, νερόµυλους, ανεµόµυλους κλπ, εκ των οποίων ορισµένα έχουν αποκατασταθεί πλήρως και είναι επισκέψιµα, ενώ άλλα βρίσκονται στο στάδιο των µελετών. 6

7 Ανάδειξη παραδοσιακών οικισµών όπως ο οικισµός Σµαρίου (παραδοσιακός και διατηρητέος οικισµός -ΥΑ ΥΠ.ΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/67001/2291/ ΦΕΚ 130/Β ) Ανάδειξη του υπό κατασκευή Μουσείου αγγειοπλαστικής στο Θραψανό. Το Θραψανό είναι το µεγαλύτερο κέντρο αγγειοπλαστικής παραγωγής στην Κρήτη και ένα από τα δύο-τρία σ' ολόκληρη την Ελλάδα. 5. Θέµατα υποδοµών Στην παράγραφο Β.1.1.γ.5-1: Χωρική οργάνωση της Μεταφορικής Υποδοµής (βλ. χάρτες Π.2β: Οικιστικό δίκτυο, διοικητικός και κοινωνικός εξοπλισµός, µεταφορές / Π2.γ: ίκτυα και µονάδες τεχνικής υποδοµής / κλ. 1: ), γίνεται αναφορά στα οδικά δίκτυα του ήµου Μινώα Πεδιάδας. Ειδικότερα, στην κατηγορία διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο, προτείνονται οι συνδέσεις του Β.Ο.Α.Κ. και του Ν.Ο.Α.Κ µε το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλι, όταν αυτό κατασκευαστεί. Οι συνδέσεις του Αρκαλοχωρίου και του Καστελλίου µε τον Β.Ο.Α.Κ. και τον Ν.Ο.Α.Κ πρέπει να υλοποιηθούν ανεξάρτητα της κατασκευής του αεροδροµίου. Να προβλεφθεί η ολοκλήρωση των οδικών κόµβων σύνδεσης του Αρκαλοχωρίου µε τον οδικό άξονα Ηράκλειο - Αρκαλοχώρι Βιάννος. Παράλληλα να προβλεφθεί η ολοκλήρωση του υφιστάµενου διευρωπαϊκού οδικού δικτύου Ηράκλειο Βιάννος Ιεράπετρα και το τµήµα Καραβάδω Ανω Βιάννος. Στην κατηγορία δευτερεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σηµασίας ( ή βασικό περιφερειακό οδικό δίκτυο) στην οδική σύνδεση Καστελλίου Πεζά Βενεράτο πρέπει να συµπεριληφθεί η νέα µελέτη για τη χάραξη του οδικού τµήµατος Καστέλλι - Πεζά και η οδική σύνδεση τους µε τον οικισµό του Θραψανού. Επίσης να προβλεφθεί η οδική σύνδεσης Λιγόρτυνος Πάρτιρα- Αρκαλοχώρι η οποία θα συνδέσει την περιοχή της Μεσαράς µε το Καστέλλι. Να προβλεφθεί η δηµιουργία του νότιου παραλιακού άξονα, σύµφωνα µε την µελέτη Θεοδωρόπουλου που προβλέπει την κατασκευή περιφερειακού οδικού δικτύου Άνω Καστελιανά- Φιλίποι- Ποταµός Μύντρι Τσούτσουρας έρµατος Κερατόκαµπος Άρβη Ψαρή Φοράδα Τέρτσα Μύρτος µε παράκαµψη των υφιστάµενων οικισµών, αλλά και της σύνδεσή του µε τον υπό µελέτη ΝΟΑΚ. Στην µελέτη αυτή τα τµήµατα της οδού που αφορούν τις παρακάµψεις Άνω Καστελιανά- Φιλίποι- Ποταµός Μύντρι Τσούτσουρας, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να προχωρήσει η νέα χάραξη όπου αυτή δεν υπάρχει ή κρίνεται αναγκαία και να συνταχθεί ο κτηµατολογικός πίνακας από τον µελετητή. Αυτό το οδικό δίκτυο αποτελεί µοχλό ανάπτυξης στην περιοχή αφού εξυπηρετεί τόσο τον πρωτογενή τοµέα για την µεταφορά των νωπών κηπευτικών και προϊόντων, όσο και την τουριστική ανάπτυξης της περιοχής. Εξάλλου δεν µπορεί να αγνοηθεί η σύνταξη της µελέτης για την όποια έχουν δαπανηθεί χιλιάδες ευρώ µέχρι σήµερα. 7

8 Να προβλεφθεί η δηµιουργία της οδική σύνδεσης που προβλέπει την κατασκευή περιφερειακού οδικού δικτύου Καρτερός (Αµνισός) Επισκοπή Βάθεια Σµάρι Καστέλι. Στα τµήµατα του ανωτέρο περιφερειακού οδικού δικτύου θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να προχωρήσει η νέα χάραξη όπου αυτή δεν υπάρχει ή κρίνεται αναγκαία και να συνταχθεί ο κτηµατολογικός πίνακας από τον µελετητή. Στην παράγραφο, Β.1.1.γ.5-2: Χωρική οργάνωση της λοιπής Τεχνικής υποδοµής, γίνεται αναφορά µόνο στο φράγµα του Ινίου. εν έχουν καταχωρηθεί λιµνοδεξαµενές ταµιευτήρες που υπάρχουν στην περιοχή του ήµου. Συγκεκριµένα λείπουν : α) το χωµάτινο φράγµα Παρτίρων, β) το χωµάτινο φράγµα Αµουργελλών όγκου κµ, που κατασκευάστηκε από τον πρώην ήµο Αρκαλοχωρίου γ) το φράγµα στο Μπαδιά (υπάρχει η µελέτη) δ) οι λιµνοδεξαµενές Σκινιά και Καραβάδου, που έχουν κατασκευαστεί από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων της Νοµαρχίας Ηρακλείου, ε) η λιµνοδεξαµενή Βιγλή επιφάνειας 6976,70τµ του πρώην ήµου Καστελλίου Πεδιάδας στ) η λιµνοδεξαµενή Λειβάδα όγκου κµ που κατασκευάστηκε από την πρώην κοινότητα Θραψανού. ζ) Φράγµα Λιγαράς η) Η πρόβλεψη για το φράγµα στον Αναποδάρη (υπάρχει η προµελέτη του έργου). Κρίνεται αναγκαίο, να ενσωµατωθούν στο σχεδιασµό και αυτές οι λιµνοδεξαµενές ταµιευτήρες ώστε, να ολοκληρωθούν τα συνοδά έργα υποδοµής και να διατεθούν συµπληρωµατικοί πόροι για την αποκατάσταση των ευαίσθητων τοπίων, και να ερευνηθεί η ενεργειακή αξιοποίησή τους. Καλείστε να αποφασίσετε». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του Σώµατος, όπως φαίνεται λεπτοµερέστερα στο αποµαγνητοφωνηµένο 08 πρακτικό της συνεδρίασης, κατά την οποία τον λόγο πήραν ο ήµαρχος, ο Πρόεδρος καθώς και οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Μουράτη Μαρίνα, Φραγκουλάκη Μαρία, Ταµιωλάκης, Μανουράς Αριστείδης, Πετράκης Ιωάννης, Μαυραντωνάκης, Βασιλάκης Ιωάννης, Καλογεράκης και Γενιτσαρίδης Πρόδροµος οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις τους και κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Ο ηµοτικός Σύµβουλος και επικεφαλής της παράταξης Αξία κ. Μαυραντωνάκης κατέθεσε τις απόψεις της µε την από εισήγηση του η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Ο λόγος δόθηκε και στον ειδικό συνεργάτη του ηµάρχου κ. Κατζαγιαννάκη Γεώργιο προκείµενου να απαντηθούν ερωτήµατα που τέθηκαν καθώς και στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαθιάς, ασκαλάκη Αντώνιο και τελικά ο πρόεδρος παρακάλεσε για την λήψη σχετικής απόφασης. 8

9 Το ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), την κείµενη νοµοθεσία και µετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα, Αποφασίζει Το σχέδιο όπως κατατέθηκε, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη ώστε να διαµορφωθεί η τελική εισήγηση (πλήρες κείµενο) του ήµου που θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ήµου για ενηµέρωση των πολιτών και τυχόν παρατηρήσεις. Κατόπιν, αν υπάρχει το χρονικό περιθώριο, και όπως τελικά θα έχει διαµορφωθεί θα τεθεί υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου, σε επόµενη συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αν παρ όλα αυτά το χρονικό περιθώριο δεν το επιτρέπει θα κατατεθεί αρµοδίως όπως έχει διαµορφωθεί παραπάνω σε συνεργασία µε τις ηµοτικές Παρατάξεις. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 199/ Μετά την εξάντληση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου και υπογράφεται το πρακτικό αυτό, όπως παρακάτω: ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ακολουθούν υπογραφές) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 9

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο Σήμερα 13 Ιουνίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 360/7-6-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Εισαγωγή Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Ρυθµιστικό Σχέδιο και πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου» ανατέθηκε από τo πρώην ΥΠΕΧΩ Ε και νυν ΥΠΕΚΑ στο µελετητικό γραφείο ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-02-2015 Αριθµ. Πρωτ: 161 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΘΕΜΑ 16ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Municipality of Minoa Pediadas ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΚ 70006 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑ Α Επικεφαλής Ζαχαρίας Καλογεράκης ήµαρχος Υπηρεσιακά στελέχη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 146

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 11 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 154/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M.Sc. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Χωροτάκτης Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M.Sc. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Χωροτάκτης Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M.Sc. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Χωροτάκτης Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 67 Τ.Κ. 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ. : 2810 237560 - FAX : 2810 361101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014

ΑΔΑ: Β42ΧΩΚΦ-00Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2011-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα