Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού"

Transcript

1 Brochure L0-xxx/0 Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Valsir floor heating and cooling system.

2 Ένα ποιοτικό σύστημα για κάθε εποχή A quality system for every season

3 Μοντέρνα τεχνολογία για κάθε είδος κτιρίου Modern technology for every type of building Η τεχνολογία Η ενδοδαπέδια θέρμανση αποτελεί σήμερα αναμφίβολα το πιο εξελιγμένο σύστημα θέρμανσης για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση. Οι διάφορες διαθέσιμες λύσεις επιτρέπουν μέγιστη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους κτιρίων και κατασκευαστικών αναγκών. Επιπλέον η χρήση νερού θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη διαστρωμάτωση της θερμότητας στο χώρο μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Πλεονεκτήματα nμεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα. nομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στους χώρους. nμικρότερες απώλειες θερμότητας σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα. nμεγαλύτερη θερμική άνεση. nκανένας περιορισμός στη διακόσμηση του χώρου. nυψηλή αξιοπιστία & ευελιξία σε όλους τους τύπους κτιρίων και κατασκευαστικών απαιτήσεων. nαυξημένη θερμαινόμενη επιφάνεια. nδεν ερεθίζει το λαιμό, χάρη στις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής. nκαμία εναπόθεση σκόνης. n Αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στους τοίχους και τη φθορά των ξύλινων δαπέδων ή των κουφωμάτων. The technology Floor heating today is without doubt the most technically valid heating solution foar the residential, commercial and industrial sector. The various system solutions available allow maximum flexibility and adaptability to all types of buildings and construction requirements. Furthermore, the use of a low temperature heating fluid combined with the particular heat stratification of the room result in significant energy savings. Advantages ngreater energy saving as compared with traditional systems. nuniform distribution of room temperatures. nless heat loss as compared with a traditional heating system. ngreater thermal well-being. nno limits of an architectural nature. ngreat reliability and flexibility to all types of building and construction requirements. nelevated heating surface. nno irritated throats thanks to the optimum hygienic conditions. nno dust deposits. nelimination of mildew on walls and deterioration of wooden floors or window frames. Ιδανικό προφίλ θερμοκρασίας. Ideal temperature profile. Ιδανικό προφίλ θερμοκρασίας με ενδοδαπέδια θέρμανση. Temperature profile with floor heating. Ύψος από το πάτωμα. Height from the ground. Ύψος από το πάτωμα. Height from the ground.,,,0,0,,,0,0 0, 0, Θερμοκρασία Temperature 8 0 Θερμοκρασία Temperature 8 0

4 Η μέγιστη αίσθηση άνεσης στο χώρο The maximum sensation of comfort

5 Το σύστημα που επιτρέπει πλήρη ελευθερία στην επίπλωση The system that allows total freedom in furnishing Θερμική άνεση Η λεγόμενη «θερμική άνεση», δηλαδή η αίσθηση της άνεσης που δημιουργείται σ ένα δωμάτιο, δημιουργείται όταν η θερμοκρασία αποκτά μια συγκεκριμένη κατανομή σε σχέση με το ύψος του δωματίου. Μια τέτοια κατανομή θερμοκρασίας ορίζεται ως η ιδανική καμπύλη θερμικής άνεσης. Για να επιτευχθεί «θερμική άνεση» οι περιοχές κοντά στο δάπεδο θα πρέπει να είναι ελαφρώς πιο θερμές και ελαφρώς πιο κρύες κοντά στην οροφή. Η καμπύλη θερμικής κατανομής μπορεί να σχεδιαστεί για όλα τα συστήματα θέρμανσης. Στις εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης η θέση των πάνελ ακτινοβολίας και η μεταφορά θερμότητας μέσω ακτινοβολίας δημιουργεί μία διαστρωμάτωση θερμοκρασίας, η οποία είναι πιο κοντά στην ιδανική καμπύλη Thermal well-being The so-called thermal well-being, that is, the sensation of comfort, which is created within a room, is present when the temperature takes on a particular distribution in relation to the height of the room. Such a temperature distribution is defined as the ideal curve of thermal wellbeing. To create thermal well-being there must be slightly warmer areas near the floor and slightly cooler areas near the ceiling. A temperature distribution curve can be traced for all heating systems. With floor heating, the particular positioning of the radiant panels and the heat transfer by radiation generates a temperature stratification, which is closest to the ideal curve. Συνθήκες υγιεινής Οι εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης δεν ευνοούν τη δημιουργία υγρών περιοχών στο δάπεδο και επομένως δεν ευνοούνται συνθήκες για τη δημιουργία ακάρεων, βακτηρίων και μούχλας στους τοίχους. Επιπλέον, η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες και δεν αλλάζει την υγρασία του αέρα, διατηρώντας τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής διαβίωσης. Αισθητικά πλεονεκτήματα Δεν υπάρχει κανένα αρχιτεκτονικός περιορισμός από την παρουσία θερμαντικών σωμάτων/κλιματιστικών, ως εκ τούτου παρέχεται πλήρης ελευθερία στην επίπλωση του δωματίου. Η μούχλα στους τοίχους και η αλλοίωση των ξύλινων δαπέδων και κουφωμάτων εξαλείφονται. Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη τη χρήση όλου του διαθέσιμου χώρου, κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό σε κτίρια αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, όπου είναι βασικό το περιβάλλον να μην επιδέχεται αλλαγές. Hygienic conditions Floor heating systems do not favour the formation of damp areas on the floor and therefore, conditions are not generated that would favour the formation of dust mites or bacteria or of mildew on the walls. Moreover, floor heating operates at low temperatures and does not alter the relative humidity of the air, maintaining the best conditions for personal health.underfloor heating systems allow the owner to make use of all available space; it is also valuable in the case of buildings of architectural and artistic importance where it is fundamental that the surroundings do not undergo change. Aesthetical advantages There are no architectural limits linked to the presence of radiators/fan heaters, hence there is total freedom in furnishing a room. Wall mildew is eliminated as is deterioration of wooden floors and window frames.

6 Ποιότητα άνεσης Quality comfort

7 Ένα μοντέρνο, περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα A modern environmentally friendly system Απόδοση Η θερμική καμπύλη που δημιουργείται με την ενδοδαπέδια θέρμανση είναι τέτοια ώστε η απώλεια θερμότητας να είναι μικρότερη από ότι στα κλασικά συστήματα θέρμανσης. Αυτό γιατί εν αντιθέσει με τα κλασικά συστήματα θέρμανσης, η ενδοδαπέδια θέρμανση προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης της θερμότητας που συνήθως χάνεται εξαιτίας της διαστρωμάτωσης του αέρα, η οποία έχει υψηλότερη θερμοκρασία κοντά στην οροφή. Όσο ψηλότερη είναι η οροφή τόσο μεγαλύτερη η ανάκτηση θερμότητας. Σ ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, οι συνθήκες ευφορίας επιτυγχάνονται σε μια θερμοκρασία χώρου οc χαμηλότερα από ότι σε μια παραδοσιακή εγκατάσταση θέρμανσης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, η χρήση μονωμένων πάνελ για την συγκράτηση των σωληνώσεων, μειώνει σημαντικά την απώλεια θερμότητας και συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος. Τα κλασικά συστήματα θέρμανσης, από σχεδιαστικής άποψης, δεν απαιτούν τέτοια πάνελ και επομένως δεν χρησιμοποιούνται ποτέ. Output The thermal gradient that is generated with floor heating systems is such that heat loss is less than in a traditional heating system. Unlike traditional systems, floor heating offers the possibility of recovering heat that is usually wasted due to the stratification effect of the air, which reaches higher temperatures near the ceiling; the higher the ceiling the greater the heat recovery. With a floor heating system the condition of well-being achieved at an average room temperature, which is generally C below the temperature achieved with traditional systems and therefore, at equal comfort, energy saving is possible. Furthermore, the use of insulating panels to hold the pipe, significantly reduces heat loss and contributes to the increase of system output; traditional heating systems do not require such panels, from a design point of view, and therefore they are never used. Εξοικονόμηση ενέργειας Οι εγκαταστάσεις με πάνελ ακτινοβολίας επιτρέπουν μια μέση εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του % ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η σημαντική αυτή εξοικονόμηση ενέργειας οφείλεται στο ότι μεγάλη επιφάνεια του δαπέδου θερμαίνεται με νερό χαμηλής θερμοκρασίας. Αυτό καθιστά συμφέρουσα τη χρήση πηγών θερμότητας των οποίων η απόδοσή αυξάνεται όσο η απαιτούμενη θερμοκρασία ελαττώνεται, (αντλίες θερμότητας, λέβητες συμπυκνωμάτων, ηλιακοί συλλέκτες, συστήματα ανάκτησης θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης). Energy saving Radiant panel systems allow an average energy saving of % depending on the climatic conditions of the surroundings. This important energy saving can be attributed to the fact that the large surface area of the floor is heated with a low temperature heating fluid. It is therefore convenient to use heat sources whose performance increases as the temperature required decreases, such as heat pumps, condensation boilers, solar panels, heat recovery systems, zone heating systems. 7

8 Απόδοση με αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας Output with elevated energy saving 8

9 Ο ιδανικός σωλήνας για ενδοδαπέδια συστήματα The ideal pipe for radiant systems Μηχανικές ιδιότητες Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των σωλήνων PEXAL & MIXAL τους καθιστούν ιδανικούς για χρήση σε ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης. Η ακτίνα κάμψης αντιστοιχεί σε. φορές τη διάμετρο του σωλήνα και η διατομή στο σημείο κάμψης παραμένει σταθερή. Ο σωλήνας αφού καμφθεί παραμένει στην επιθυμητή θέση σαν μεταλλικός σωλήνας και επομένως δεν απαιτείται η χρήση κλιπ σταθεροποίησης όπως στους πλαστικούς σωλήνες. ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ELLE Mechanical behaviour The mechanical characteristics of the PEXAL and MIXAL pipes make them ideal for use in floor heating systems. The bending radius corresponds to. times the pipe diameter and the circular section at the bend remains constant. The pipe, once bent, remains in the desired position like a metal pipe; hence the use of anchor clips is not required as with all-plastic pipes. Heat output comparison The presence of the aluminium layer, its thickness and position, result in excellent heat conductivity characteristics. With PEXAL and MIXAL pipes it is possible to carry out floor heating systems with higher heat outputs, in fact the greater conductance generates higher temperatures on the pipe surface as compared with all-plastic pipes (PEX and PERT) and this advantage is reflected, for example in the possibility of obtaining relatively low supply temperatures. The greater performance of PEXAL and MIXAL pipes compared with all-plastic pipes means greater system output at equal flow conditions. An example: the x MIXAL pipe has the same thermal output as the 7x PEX pipe. ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ERRE ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ZETA ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ENNE ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ESSE Θερμική απόδοση σε σύγκριση με άλλους σωλήνες Η παρουσία του φύλλου αλουμινίου, το πάχος και η θέση του, έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμικής αγωγιμότητας. Με τους σωλήνες PEXAL & MIXAL παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης με αυξημένη θερμική απόδοση, καθόσον η μεγαλύτερη αγωγιμότητα δημιουργεί στην επιφάνεια του σωλήνα μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ότι στους εξολοκλήρου πλαστικούς σωλήνες (PEX & PERT) και το πλεονέκτημα αυτό ανακλάται, για παράδειγμα στη δυνατότητα επίτευξης χαμηλότερων θερμοκρασιών προσαγωγής. Η μεγαλύτερη απόδοση των σωλήνων PEXAL & MIXAL σε σχέση με τους εξολοκλήρου πλαστικούς σωλήνες μεταφράζεται σε μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος στις ίδιες συνθήκες ροής. Ένα παράδειγμα: ο σωλήνας MIXAL x έχει την ίδια θερμική απόδοση μ έναν σωλήνα ΡΕΧ 7x. 9

10 Ένα σύστημα σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα A system in compliance with European standards 0

11 Η εγγύηση της εμπειρίας Valsir A guarantee of the Valsir experience Φράγμα οξυγόνου και υπεριωδών ακτινών Το εσωτερικό φύλλο αλουμινίου ενεργεί ως ένα τέλειο φράγμα στο πέρασμα αέριων μορίων, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο διάβρωσης εξαιτίας της διείσδυσης οξυγόνου και τη φθορά που προκαλείται από έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες. Στον πίνακα γίνεται σύγκριση των συντελεστών μετάδοσης οξυγόνου (Βαθμός μετάδοσης οξυγόνου) στο αλουμίνιο, στο EVOH (του υλικού που χρησιμοποιείται σαν φράγμα οξυγόνου στους εξολοκλήρου πλαστικούς σωλήνες) και στο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕΧ). Πολλοί από τους σωλήνες ΡΕΧ που πωλούνται σήμερα κατασκευάζονται με φράγμα οξυγόνου στο εξωτερικό μέρος του σωλήνα. Το στρώμα αυτό ως εκ τούτου εκτίθεται σημαντικά, όχι μόνο σε επιφανειακές καταπονήσεις, αλλά και στις αρνητικές επιπτώσεις της υγρασίας, η οποία αυξάνει δραστικά τη δημιουργία πόρων στον σωλήνα. Πλήρες φράγμα οξυγόνου - Total oxygen barrier Barrier against oxygen and UV rays The inner layer in aluminium acts as a perfect barrier against the passage of gaseous molecules thus avoiding the danger of corrosion due to oxygen infiltration and damage caused by exposure to UV rays. The table shows a comparison of the oxygen transmission coefficients (Oxygen Transmission Rate) of aluminium, of EVOH (the material used as an oxygen barrier in all-plastic pipes) and of crosslinked polyethylene (PEX). Many PEX pipes sold today are manufactured with the oxygen barrier on the outside of the pipe. This layer is hence notably exposed, not only to superficial damages, but also to the negative effect of humidity, which drastically increases the porosity of the pipe. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας από φύλλο αλουμινίου συγκολλημένο κατά μήκος. INTERMEDIATE LAYER Pipe in aluminium alloy buttwelded lengthwise. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας PEHD. EXTERNAL LAYER Pipe in high-density polyethylene PEHD. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PE-Xb INTERNAL LAYER Pipe in crosslinked polyethylene PE-Xb. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ Δύο στρώσεις κόλλας ενώνουν τον ενδιάμεσο μεταλλικό σωλήνα με τα δύο εσωτερικά και εξωτερικά φύλλα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου. BINDING LAYERS Two layers of adhesive bind the metal intermediate pipe to the two internal and external layers in polyethylene. ΥΛΙΚΟ Material OTR Συντελεστής μετάδοσης οξυγόνου Oxygen transmission coefficient OTR OTR στους C & 0% UR [cm /0 mm m ημέρα bar] OTR at C and 0% UR [cm /0 mm m day bar] ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας από φύλλο αλουμινίου συγκολλημένο κατά μήκος. INTERMEDIATE LAYER Pipe in aluminium alloy butt-welded lengthwise. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PE-Xb. EXTERNAL LAYER Pipe in crosslinked polyethylene PE-Xb. Αλουμίνιο Aluminium Φράγμα EVOX EVOX barrier 0 0, PE-X 000 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PE-Xb INTERNAL LAYER Pipe in crosslinked polyethylene PE-Xb. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ Δύο στρώσεις κόλλας ενώνουν τον ενδιάμεσο μεταλλικό σωλήνα με τα δύο εσωτερικά και εξωτερικά φύλλα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου. BINDING LAYERS Two layers of adhesive bind the metal intermediate pipe to the two internal and external layers in crosslinked polyethylene.

12 Πιθανές εφαρμογές The possible applications Ηχομονωτικό ΣΥΣΤΗΜΑ V-ESSE - Anti-noise V-ESSE SYSTEM Κατάλληλο για τη μείωση του θορύβου από το περπάτημα, η εταιρία Valsir προτείνει μία αποτελεσματική λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συστήματα θέρμανσης και δροσισμού Valsir. Με τη χρήση του πολυστρωματικού ηχομονωτικού τάπητα V-Acustic σε τσιμέντο 00 kg/m, ο θόρυβος μειώνεται κατά 8 db. To reduce the noise intensity of walking, Valsir proposes an extremely efficient solution that can be used with all of the Valsir heating and cooling systems. By using the V-Acustic multi-layer soundproof floor covering over screed of 00 kg/m, performance improvements of 8 db are achieved. Μείωση θορύβου. Noise reduction to impact sounds. (UNI EN - - App. C) L W > 8 db Ηχομονωτικός τάπητας V-ACUSTIC / V-ACUSTIC anti-noise layer Μονωτικό πάνελ V-ESSE / V-ESSE insulating panel Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip Σωλήνας MIXAL x / MIXAL x pipe Αντισυρρικνωτικό δίκτυ / anti-shrinkage grid 0 mm 0 0 mm 0 0 mm mm 9 mm Τσιμέντο / concrete ΣΥΣΤΗΜΑ V-ENNE - V-ENNE SYSTEM Eco-friendly Μονωτικό πάνελ V-ENNE / V-ENNE insulating panel Ράγα φιξαρίσματος σωλήνων V-RAIL0 / V-RAIL0 pipes fixing rail Περιμετρική ταινία V-BAND/N / V-BAND/N edging strip Σωλήνας MIXAL x / MIXAL x pipe Αντισυρρικνωτικό δίκτυ από ΡΡ / PP anti-shrinkage grid Τσιμέντο / concrete Το οικολογικό σύστημα θέρμανσης και δροσισμού που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα επιμέρους μέρη του, τα οποία κατασκευάζονται από φυσικά υλικά και τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο συνδυασμός του τάπητα από ύφασμα V-Acustic/N και ενός πάνελ από ίνες ξύλου, μειώνει τα επίπεδα θορύβου που προκαλούνται από το περπάτημα, καθιστώντας το ένα ηχομονωτικό σύστημα θέρμανσης The eco-compatible heating and cooling system that unites the advantages of components made of natural energy saving materials that are typical of radiant floor systems. By using the V-Acustic/N linen felt floor covering with the wood fibre panel, improvements in the noise levels produced by walking are gained, thus achieving a soundproof floor heating system. 0 mm 0 0 mm 87 7 mm mm mm

13 Οικιακά και βιομηχανικά συστήματα Residential and industrial systems ΣΥΣΤΗΜΑ V-ESSE - V-ESSE SYSTEM Φιλμ κατά της υγρασίας V-FOIL / V-FOIL anti-humidity film Μονωτικό πάνελ V-ESSE / V-ESSE insulating panel Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip Σωλήνας MIXAL x / MIXAL x pipe Αντισυρρικνωτικό πλέγμα / anti-shrinkage grid Τσιμέντο / concrete Πρόκειται για ένα σύστημα θέρμανσης και δροσισμού ειδικά σχεδιασμένο για οικίες και γραφεία, όπου το διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης είναι τουλάχιστον 90mm. Το πάνελ καλύπτεται από προστατευτικό φιλμ που του προσδίδει μεγάλη αντοχή στον έντονο βηματισμό. The heating and cooling system designed specifically for residential buildings and offices where the laying height is at least 90 mm. The panel, covered with a protective film, is characterised by an excellent trampling resistance. 0 mm 0 0 mm 90 0 mm 0 0 mm ΣΥΣΤΗΜΑ V-ERRE - V-ERRE SYSTEM Φιλμ κατά της υγρασίας V-FOIL / V-FOIL anti-humidity film Μονωτικό πάνελ V-ERRE / V-ERRE insulating panel Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip Σωλήνας MIXAL x / MIXAL x pipe Αντισυρρικνωτικό πλέγμα / anti-shrinkage grid Τσιμέντο / concrete Πρόκειται για ένα σύστημα μικρού πάχους, ιδανικό για τις περιπτώσεις κτιρίων όπου το διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης είναι περιορισμένο, εξασφαλίζοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα ενός ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης και δροσισμού Valsir. Ο συνδυασμός μιας σκληρής μορφόπλακας και μιας συμπιεσμένης πλάκας από πολυστυρένιο μειώνει σημαντικά το απαιτούμενο ύψος της εγκατάστασης. The reduced system is the ideal solution in buildings where laying space is limited but we don t want to forego the advantages of a Valsir floor heating and cooling system. The coupling of a rigid pocketed sheet with a molded polystyrene sheet allows the space occupied to be significantly reduced. 0 mm 0 mm 7 mm mm

14 Σχεδιάζουμε την ευεξία σας We design your well-being 7 Φιλμ κατά της υγρασίας V-FOIL / V-FOIL anti-humidity film Μονωτικό πάνελ V-ELLE / V-ELLE insulating panel ΣΥΣΤΗΜΑ V-ELLE - V-ELLE SYSTEM Ιδανικό για βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται ένα αυξημένο επίπεδο αντοχής σε φορτία που προκαλούνται από βαρέα οχήματα ή μηχανήματα. Το λείο πάνελ επιτρέπει τη γρήγορη εγκατάσταση του συστήματος όπου ο πολυστρωματικός σωλήνας Valsir σταθεροποιείται με τη χρήση κλιπ. Αυτή η λύση χρησιμοποιείται ευρέως για την εξάλειψη του πάγου ή/και του χιονιού από εξωτερικές επιφάνειες όπως αυλές, ράμπες, ελικοδρόμια, πάρκινγκ, καθώς και γήπεδα ποδοσφαίρου και ράγκμπι (όπου το μονωτικό πάνελ αφαιρείται). For industrial situations where an elevated load resistance is requested due to heavy vehicles or industrial machines. The smooth panel enables rapid installation of the system where the Valsir multi-layer pipe is anchored with the use of hooked clips. This solution is widely used for the elimination of ice and/or snow from external surfaces such as yards, ramps, helipads, car parks and also soccer and rugby fields (where the insulation layer is removed). Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip Σωλήνας MIXAL 0x / MIXAL 0x pipe Κλιπ V-CLIP0 / V-CLIP0 clip 0 80 mm 0 0 mm Αντισυρρικνωτικό πλέγμα / anti-shrinkage grid 0 0 mm 7 Τσιμέντο / concrete ΣΥΣΤΗΜΑ V-ZETA - V-ZETA SYSTEM Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται στην κατασκευή ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε βιομηχανικά κτίρια εξασφαλίζοντας εύκολη τοποθέτηση των πολυστρωματικών σωλήνων Valsir πάνω σε μορφόπλακα. Αποτελεί μία οικονομική και αποτελεσματική λύση κατάλληλη ακόμα και για οικίες και γραφεία. This system is employed for the creation of floor heating systems in industrial buildings without renouncing the ease of installation of the Valsir multi-layer pipe on socketed panels. It is an economically valid solution that is also suitable in residential buildings and offices. Φιλμ κατά της υγρασίας V-FOIL / V-FOIL anti-humidity film Μονωτικό πάνελ V-ZETA / V-ZETA insulating panel Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip 90 0 mm 0 0 mm Σωλήνας MIXAL 0x / MIXAL 0x pipe Αντισυρρικνωτικό πλέγμα / anti-shrinkage grid 0 mm Τσιμέντο / concrete

15 Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες We supply you with a complete service Σχεδιασμός και υποστήριξη πριν από την πώληση Η εταιρία Valsir, χάρη στην πολυετή εμπειρία της στο χώρο, υποστηρίζει τον πελάτη στο αρχικό στάδιο ανάλυσης της εγκατάστασης και παρέχει πλήρεις υπηρεσίες μελέτης. Οι μελέτες που γίνονται από την Valsir πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα προγράμματα σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις των προτύπων EN -,,:999 & EN -:00. Χάρη στο πρόγραμμα Silvestro που διατίθεται στα μελετητικά γραφεία με τα οποία συνεργάζεται η Valsir, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης αιτημάτων για μελέτες, τεχνικές αναφορές και αναλυτικής λίστας με τα απαιτούμενα υλικά για την εκάστοτε εγκατάσταση. Project design and before-sale assistance Valsir, thanks to the experience acquired over the years in the sector, assists the customer during the initial phases of system analysis and, through its internal project design office, supplies a complete design service. The systems designed by Valsir are dimensioned by means of the most modern software systems in compliance with current standard requirements UNI EN -,,:999 and UNI EN -:00. Thanks to the Silvestro software, also supplied to the project designers that work with Valsir, we are capable of rapidly satisfying requirements, providing projects, technical reports and a detailed materials list. The supply of quality components and systems Valsir has always differentiated itself on the market for the quality of its products. The elevated technological level of its production plants positions it at the top for product reliability and choice. The quality of the underfloor system components and in particular that of the PEXAL and MIXAL multilayer pipe is recognized by the strictest international certification institutes. Προμήθεια ποιοτικών εξαρτημάτων και συστημάτων Ο οίκος Valsir διαφοροποιείται στην αγορά χάρη στα ποιοτικά προϊόντα που προσφέρει. Το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο των παραγωγικών μονάδων του την εντάσσει στην κορυφή από πλευράς αξιοπιστίας προϊόντος και γκάμας. Η ποιότητα των εξαρτημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ειδικά οι πολυστρωματικοί σωλήνες PEXAL & MIXAL είναι αναγνωρισμένοι από τα αυστηρότερα διεθνή ινστιτούτα πιστοποίησης. After-sales service Οι μελέτες παρέχονται πλήρεις με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης και ό,τι χρειάζεται ο τεχνίτης εγκαταστάτης. Το γραφείο τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στη διάθεση των πελατών, για να απαντήσει στα ερωτήματα και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όσων εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν τα προϊόντα Valsir. Παρέχεται πλήρης κάλυψη σε όλο τον κόσμο, η οποία διασφαλίζεται μέσω της άμεσης επαφής με το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας. After-sales service The projects are supplied complete with all of the information necessary in order to create the system and that are also needed by the system installer. The technical assistance office is always at the customers disposal to answer the questions and satisfy the needs of those that install and utilise Valsir products. Territorial coverage is guaranteed around the world and ensures a direct relationship with the technical staff within the company. Πλατφόρμα σχεδιασμού εγκαταστάσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, θερμαντικών σωμάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχέτευσης. Suite for radiator and underfloor heating system, sanitary distribution and waste system.

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7

18 8

19 Αναγνωρισμένη ποιότητα Recognised quality Η Valsir, πάντα προσεκτική στις αρχές βελτίωσης της αξιοπιστίας, έχει εισάγει σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της και σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, ποιοτικό σύστημα ελέγχου, σύμφωνα με τον κανονισμό UNI EN ISO 900:008. Αυτός ο κανονισμός έχει αξιοποιήσει περαιτέρω όλες τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των πελατών, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Valsir, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για βελτίωση. Η Valsir επί του παρόντος κατέχει περισσότερες από πιστοποιήσεις προϊόντων σε όλο τον κόσμο (στοιχεία που έχουν ληφθεί στις 0/9/0), γεγονός που αποδεικνύει ότι όλη η γκάμα των προϊόντων πληρεί τις ποιοτικές απαιτήσεις των κανονισμών. Η Valsir πραγματοποιεί πολυάριθμους ελέγχους, οι οποίοι παρόλο που δεν απαιτούνται από τους κανονισμούς είναι απαραίτητοι, για να εξασφαλίζουν στον πελάτη συστήματα απόλυτης ποιοτικής υπεροχής. Ο έλεγχος των διαδικασιών επεξεργασίας, καθώς και ο έλεγχος των πρώτων υλών, οι εργαστηριακές αναλύσεις, οι δοκιμές αντοχής, η εξομοίωση εγκατάστασης και οι επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα προσδίδουν πρόσθετη αξία στην τεχνογνωσία της εταιρείας Valsir. Achieving higher and higher reliability has always been of particular importance for Valsir and to do a Quality System in compliance with the UNI EN ISO 900:008 Standard has been introduced to manage all of the production units and production processes. This regulatory scheme has further improved all the activities that contribute to the total satisfaction of the customer, strengthening the training procedures for Valsir staff so that the established improvement goals are shared and achieved by all. Valsir currently holds over product approvals around the world (datum updated on 0/09/0), a guarantee of the fact that the entire range of products meets the quality requirements of the directives. In addition Valsir carries out numerous tests that are not specifically required by the standards but are regarded as essential to offer to the Customers products of absolute quality excellence. Inspections of the manufacturing processes, tests on the raw materials, laboratory analyses, stress tests, installation simulations, and technological investments award added value to Valsir know-how. AT AU BE BY CH CZ DE DK ES FI FR HU IT NL NO PL RO RU SE SG SK UA UK ZA 9

20 Brochure L0-XXX/0 Η γκάμα Valsir - The Valsir range Σύστημα αποχέτευσης με συγκόλληση, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. High density polyethylene electrofusion waste and drainage system. Σύστημα πολυστρωματικών σωλήνων για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Multilayer piping system for water supply. Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης και δροσισμού. Underfloor heating and cooling system. Σύστημα αποχέτευσης ταχείας σύνδεσης, από αυτοσβενόμενο πολυαιθυλένιο. Push-fit flame retardant polypropylene waste and drainage system. Σύστημα πολυστρωματικών σωλήνων για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Multilayer piping system for water supply. Καζανάκια και πλάκες χειρισμού. Flush cisterns and push plates. Σύστημα αποχέτευσης ταχείας σύνδεσης, τριών στρωμάτων. Push-fit triple layer waste and drainage system. Γκάμα εξαρτημάτων για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Range of fittings for water supply system. Σύστημα ανανέωσης του αέρα του μπάνιου. Air renewal system for the bathroom. Ηχομονωμένο σύστημα αποχέτευσης ταχείας σύνδεσης. Push-fit soundproof waste and drainage system. Σύστημα πολυστρωματικών σωλήνων για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Multilayer pipe system for the distribution of combustible gas. Πλάκες χειρισμού και συστήματα αποχέτευσης ντουζιέρας. Push plates and floor level shower systems. Γκάμα σιφονιών από PP και PEHD. HDPE and PP traps. Σύστημα σιφωνικής εκκένωσης βρόχινων υδάτων. Siphonic rainwater drainage system. Valsir S.p.A. Località Merlaro, Vestone (Brescia) Italia Tel Fax Software για το σχεδιασμό θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων. Software for the design of plumbing and heating systems. Uff.Pub. Valsir - L0-XXX/0 - Ottobre 0 Εκφράστε τη γνώμη σας για τη Valsir και τα προϊόντα αυτής συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο site στην καρτέλα «Servizi». You can give us your opinion on Valsir and its products by using the form you will find into the Services section of our Web site.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι αναμφίβολα τα πιο εξελιγμένα συστήματα θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

.η ανακλαστική μόνωση!... the reflective insulation!

.η ανακλαστική μόνωση!... the reflective insulation! .η ανακλαστική μόνωση!... the reflective insulation! Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι Warm in winter, fresh in summer recycable made in Belgium Συνδετήρας 20χιλ / Staple 20 mm Συγκολλητικό Aluthermo

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

OVENΤROP. Valves + Systems ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

OVENΤROP. Valves + Systems ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ OVENΤROP Valves + Systems ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων ανά κατηγορία radiator valves valves for hydronic balancing pipe fittings boiler and

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

Building energy solutions

Building energy solutions Building energy solutions Build. Create. Innovate. ÐñïçãìÝíåò Λýóåéò όµησης Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. είναι από µια τις πρωτοπόρες και δυναµικότερες εταιρείες του κλάδου κατεργασίας µετάλλων µε µακρά ιστορία που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων Μία πρόταση για τη θέσπιση ενός προτύπου τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO 4 33 41 45 49 52 53 ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ κ.α. 57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating

Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating Νο1 Infrared Heating Film in the World!! Infrared Under Floor Heating H Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση της Heat Plus είναι η πιο αποτελεσματική και υγιεινή μέθοδος θέρμανσης Παγκοσμίως. Εξασφαλίζει μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

for a contemporary LIFESTYLE!

for a contemporary LIFESTYLE! for a contemporary LIFESTYLE! For a contemporary lifestyle! Το έργο Dolce Vita θα ανεγερθεί στη περιοχή Πάνθεα, μια από τις γνωστότερες και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές στη Λεμεσό, στην οδό Προμηθέα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα (Contents)

Περιεχόμενα (Contents) ISOPIPE TC Περιεχόμενα (Contents) Μόνωση - Insulation Systems 5 Isopipe TC, UV - UV PLUS - HD... 8 Isopipe HT, UV - UV PLUS - HD... 20 Isosound - Isochip - Accessories... 30 Υδρευση - Plumbing 39 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

SEM 42. G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3. K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16

SEM 42. G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3. K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16 SEM 42 G? W Instruction for use Digital EMS/TENS unit...3 K W Οδηγίες χρήσης Ψηφιακή συσκευή EMS/TENS...16 Electromagnetic Compatibility Information... 30 Service-Hotline: G Tel.: 0 2030 249 050? Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW

Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Refrigerator Ψυγείο Hladilnik Hladnjak CN147243GW Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous

Διαβάστε περισσότερα