Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού"

Transcript

1 Brochure L0-xxx/0 Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Valsir floor heating and cooling system.

2 Ένα ποιοτικό σύστημα για κάθε εποχή A quality system for every season

3 Μοντέρνα τεχνολογία για κάθε είδος κτιρίου Modern technology for every type of building Η τεχνολογία Η ενδοδαπέδια θέρμανση αποτελεί σήμερα αναμφίβολα το πιο εξελιγμένο σύστημα θέρμανσης για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση. Οι διάφορες διαθέσιμες λύσεις επιτρέπουν μέγιστη ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους κτιρίων και κατασκευαστικών αναγκών. Επιπλέον η χρήση νερού θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη διαστρωμάτωση της θερμότητας στο χώρο μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Πλεονεκτήματα nμεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα. nομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας στους χώρους. nμικρότερες απώλειες θερμότητας σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα. nμεγαλύτερη θερμική άνεση. nκανένας περιορισμός στη διακόσμηση του χώρου. nυψηλή αξιοπιστία & ευελιξία σε όλους τους τύπους κτιρίων και κατασκευαστικών απαιτήσεων. nαυξημένη θερμαινόμενη επιφάνεια. nδεν ερεθίζει το λαιμό, χάρη στις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής. nκαμία εναπόθεση σκόνης. n Αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στους τοίχους και τη φθορά των ξύλινων δαπέδων ή των κουφωμάτων. The technology Floor heating today is without doubt the most technically valid heating solution foar the residential, commercial and industrial sector. The various system solutions available allow maximum flexibility and adaptability to all types of buildings and construction requirements. Furthermore, the use of a low temperature heating fluid combined with the particular heat stratification of the room result in significant energy savings. Advantages ngreater energy saving as compared with traditional systems. nuniform distribution of room temperatures. nless heat loss as compared with a traditional heating system. ngreater thermal well-being. nno limits of an architectural nature. ngreat reliability and flexibility to all types of building and construction requirements. nelevated heating surface. nno irritated throats thanks to the optimum hygienic conditions. nno dust deposits. nelimination of mildew on walls and deterioration of wooden floors or window frames. Ιδανικό προφίλ θερμοκρασίας. Ideal temperature profile. Ιδανικό προφίλ θερμοκρασίας με ενδοδαπέδια θέρμανση. Temperature profile with floor heating. Ύψος από το πάτωμα. Height from the ground. Ύψος από το πάτωμα. Height from the ground.,,,0,0,,,0,0 0, 0, Θερμοκρασία Temperature 8 0 Θερμοκρασία Temperature 8 0

4 Η μέγιστη αίσθηση άνεσης στο χώρο The maximum sensation of comfort

5 Το σύστημα που επιτρέπει πλήρη ελευθερία στην επίπλωση The system that allows total freedom in furnishing Θερμική άνεση Η λεγόμενη «θερμική άνεση», δηλαδή η αίσθηση της άνεσης που δημιουργείται σ ένα δωμάτιο, δημιουργείται όταν η θερμοκρασία αποκτά μια συγκεκριμένη κατανομή σε σχέση με το ύψος του δωματίου. Μια τέτοια κατανομή θερμοκρασίας ορίζεται ως η ιδανική καμπύλη θερμικής άνεσης. Για να επιτευχθεί «θερμική άνεση» οι περιοχές κοντά στο δάπεδο θα πρέπει να είναι ελαφρώς πιο θερμές και ελαφρώς πιο κρύες κοντά στην οροφή. Η καμπύλη θερμικής κατανομής μπορεί να σχεδιαστεί για όλα τα συστήματα θέρμανσης. Στις εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης η θέση των πάνελ ακτινοβολίας και η μεταφορά θερμότητας μέσω ακτινοβολίας δημιουργεί μία διαστρωμάτωση θερμοκρασίας, η οποία είναι πιο κοντά στην ιδανική καμπύλη Thermal well-being The so-called thermal well-being, that is, the sensation of comfort, which is created within a room, is present when the temperature takes on a particular distribution in relation to the height of the room. Such a temperature distribution is defined as the ideal curve of thermal wellbeing. To create thermal well-being there must be slightly warmer areas near the floor and slightly cooler areas near the ceiling. A temperature distribution curve can be traced for all heating systems. With floor heating, the particular positioning of the radiant panels and the heat transfer by radiation generates a temperature stratification, which is closest to the ideal curve. Συνθήκες υγιεινής Οι εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης δεν ευνοούν τη δημιουργία υγρών περιοχών στο δάπεδο και επομένως δεν ευνοούνται συνθήκες για τη δημιουργία ακάρεων, βακτηρίων και μούχλας στους τοίχους. Επιπλέον, η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες και δεν αλλάζει την υγρασία του αέρα, διατηρώντας τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής διαβίωσης. Αισθητικά πλεονεκτήματα Δεν υπάρχει κανένα αρχιτεκτονικός περιορισμός από την παρουσία θερμαντικών σωμάτων/κλιματιστικών, ως εκ τούτου παρέχεται πλήρης ελευθερία στην επίπλωση του δωματίου. Η μούχλα στους τοίχους και η αλλοίωση των ξύλινων δαπέδων και κουφωμάτων εξαλείφονται. Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη τη χρήση όλου του διαθέσιμου χώρου, κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό σε κτίρια αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, όπου είναι βασικό το περιβάλλον να μην επιδέχεται αλλαγές. Hygienic conditions Floor heating systems do not favour the formation of damp areas on the floor and therefore, conditions are not generated that would favour the formation of dust mites or bacteria or of mildew on the walls. Moreover, floor heating operates at low temperatures and does not alter the relative humidity of the air, maintaining the best conditions for personal health.underfloor heating systems allow the owner to make use of all available space; it is also valuable in the case of buildings of architectural and artistic importance where it is fundamental that the surroundings do not undergo change. Aesthetical advantages There are no architectural limits linked to the presence of radiators/fan heaters, hence there is total freedom in furnishing a room. Wall mildew is eliminated as is deterioration of wooden floors and window frames.

6 Ποιότητα άνεσης Quality comfort

7 Ένα μοντέρνο, περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα A modern environmentally friendly system Απόδοση Η θερμική καμπύλη που δημιουργείται με την ενδοδαπέδια θέρμανση είναι τέτοια ώστε η απώλεια θερμότητας να είναι μικρότερη από ότι στα κλασικά συστήματα θέρμανσης. Αυτό γιατί εν αντιθέσει με τα κλασικά συστήματα θέρμανσης, η ενδοδαπέδια θέρμανση προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης της θερμότητας που συνήθως χάνεται εξαιτίας της διαστρωμάτωσης του αέρα, η οποία έχει υψηλότερη θερμοκρασία κοντά στην οροφή. Όσο ψηλότερη είναι η οροφή τόσο μεγαλύτερη η ανάκτηση θερμότητας. Σ ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, οι συνθήκες ευφορίας επιτυγχάνονται σε μια θερμοκρασία χώρου οc χαμηλότερα από ότι σε μια παραδοσιακή εγκατάσταση θέρμανσης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, η χρήση μονωμένων πάνελ για την συγκράτηση των σωληνώσεων, μειώνει σημαντικά την απώλεια θερμότητας και συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος. Τα κλασικά συστήματα θέρμανσης, από σχεδιαστικής άποψης, δεν απαιτούν τέτοια πάνελ και επομένως δεν χρησιμοποιούνται ποτέ. Output The thermal gradient that is generated with floor heating systems is such that heat loss is less than in a traditional heating system. Unlike traditional systems, floor heating offers the possibility of recovering heat that is usually wasted due to the stratification effect of the air, which reaches higher temperatures near the ceiling; the higher the ceiling the greater the heat recovery. With a floor heating system the condition of well-being achieved at an average room temperature, which is generally C below the temperature achieved with traditional systems and therefore, at equal comfort, energy saving is possible. Furthermore, the use of insulating panels to hold the pipe, significantly reduces heat loss and contributes to the increase of system output; traditional heating systems do not require such panels, from a design point of view, and therefore they are never used. Εξοικονόμηση ενέργειας Οι εγκαταστάσεις με πάνελ ακτινοβολίας επιτρέπουν μια μέση εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του % ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η σημαντική αυτή εξοικονόμηση ενέργειας οφείλεται στο ότι μεγάλη επιφάνεια του δαπέδου θερμαίνεται με νερό χαμηλής θερμοκρασίας. Αυτό καθιστά συμφέρουσα τη χρήση πηγών θερμότητας των οποίων η απόδοσή αυξάνεται όσο η απαιτούμενη θερμοκρασία ελαττώνεται, (αντλίες θερμότητας, λέβητες συμπυκνωμάτων, ηλιακοί συλλέκτες, συστήματα ανάκτησης θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης). Energy saving Radiant panel systems allow an average energy saving of % depending on the climatic conditions of the surroundings. This important energy saving can be attributed to the fact that the large surface area of the floor is heated with a low temperature heating fluid. It is therefore convenient to use heat sources whose performance increases as the temperature required decreases, such as heat pumps, condensation boilers, solar panels, heat recovery systems, zone heating systems. 7

8 Απόδοση με αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας Output with elevated energy saving 8

9 Ο ιδανικός σωλήνας για ενδοδαπέδια συστήματα The ideal pipe for radiant systems Μηχανικές ιδιότητες Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των σωλήνων PEXAL & MIXAL τους καθιστούν ιδανικούς για χρήση σε ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης. Η ακτίνα κάμψης αντιστοιχεί σε. φορές τη διάμετρο του σωλήνα και η διατομή στο σημείο κάμψης παραμένει σταθερή. Ο σωλήνας αφού καμφθεί παραμένει στην επιθυμητή θέση σαν μεταλλικός σωλήνας και επομένως δεν απαιτείται η χρήση κλιπ σταθεροποίησης όπως στους πλαστικούς σωλήνες. ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ELLE Mechanical behaviour The mechanical characteristics of the PEXAL and MIXAL pipes make them ideal for use in floor heating systems. The bending radius corresponds to. times the pipe diameter and the circular section at the bend remains constant. The pipe, once bent, remains in the desired position like a metal pipe; hence the use of anchor clips is not required as with all-plastic pipes. Heat output comparison The presence of the aluminium layer, its thickness and position, result in excellent heat conductivity characteristics. With PEXAL and MIXAL pipes it is possible to carry out floor heating systems with higher heat outputs, in fact the greater conductance generates higher temperatures on the pipe surface as compared with all-plastic pipes (PEX and PERT) and this advantage is reflected, for example in the possibility of obtaining relatively low supply temperatures. The greater performance of PEXAL and MIXAL pipes compared with all-plastic pipes means greater system output at equal flow conditions. An example: the x MIXAL pipe has the same thermal output as the 7x PEX pipe. ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ERRE ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ZETA ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ENNE ΣΥΣΤΗΜΑ - SYSTEM V-ESSE Θερμική απόδοση σε σύγκριση με άλλους σωλήνες Η παρουσία του φύλλου αλουμινίου, το πάχος και η θέση του, έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικά χαρακτηριστικά θερμικής αγωγιμότητας. Με τους σωλήνες PEXAL & MIXAL παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης με αυξημένη θερμική απόδοση, καθόσον η μεγαλύτερη αγωγιμότητα δημιουργεί στην επιφάνεια του σωλήνα μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ότι στους εξολοκλήρου πλαστικούς σωλήνες (PEX & PERT) και το πλεονέκτημα αυτό ανακλάται, για παράδειγμα στη δυνατότητα επίτευξης χαμηλότερων θερμοκρασιών προσαγωγής. Η μεγαλύτερη απόδοση των σωλήνων PEXAL & MIXAL σε σχέση με τους εξολοκλήρου πλαστικούς σωλήνες μεταφράζεται σε μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος στις ίδιες συνθήκες ροής. Ένα παράδειγμα: ο σωλήνας MIXAL x έχει την ίδια θερμική απόδοση μ έναν σωλήνα ΡΕΧ 7x. 9

10 Ένα σύστημα σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα A system in compliance with European standards 0

11 Η εγγύηση της εμπειρίας Valsir A guarantee of the Valsir experience Φράγμα οξυγόνου και υπεριωδών ακτινών Το εσωτερικό φύλλο αλουμινίου ενεργεί ως ένα τέλειο φράγμα στο πέρασμα αέριων μορίων, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο διάβρωσης εξαιτίας της διείσδυσης οξυγόνου και τη φθορά που προκαλείται από έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες. Στον πίνακα γίνεται σύγκριση των συντελεστών μετάδοσης οξυγόνου (Βαθμός μετάδοσης οξυγόνου) στο αλουμίνιο, στο EVOH (του υλικού που χρησιμοποιείται σαν φράγμα οξυγόνου στους εξολοκλήρου πλαστικούς σωλήνες) και στο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕΧ). Πολλοί από τους σωλήνες ΡΕΧ που πωλούνται σήμερα κατασκευάζονται με φράγμα οξυγόνου στο εξωτερικό μέρος του σωλήνα. Το στρώμα αυτό ως εκ τούτου εκτίθεται σημαντικά, όχι μόνο σε επιφανειακές καταπονήσεις, αλλά και στις αρνητικές επιπτώσεις της υγρασίας, η οποία αυξάνει δραστικά τη δημιουργία πόρων στον σωλήνα. Πλήρες φράγμα οξυγόνου - Total oxygen barrier Barrier against oxygen and UV rays The inner layer in aluminium acts as a perfect barrier against the passage of gaseous molecules thus avoiding the danger of corrosion due to oxygen infiltration and damage caused by exposure to UV rays. The table shows a comparison of the oxygen transmission coefficients (Oxygen Transmission Rate) of aluminium, of EVOH (the material used as an oxygen barrier in all-plastic pipes) and of crosslinked polyethylene (PEX). Many PEX pipes sold today are manufactured with the oxygen barrier on the outside of the pipe. This layer is hence notably exposed, not only to superficial damages, but also to the negative effect of humidity, which drastically increases the porosity of the pipe. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας από φύλλο αλουμινίου συγκολλημένο κατά μήκος. INTERMEDIATE LAYER Pipe in aluminium alloy buttwelded lengthwise. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας PEHD. EXTERNAL LAYER Pipe in high-density polyethylene PEHD. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PE-Xb INTERNAL LAYER Pipe in crosslinked polyethylene PE-Xb. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ Δύο στρώσεις κόλλας ενώνουν τον ενδιάμεσο μεταλλικό σωλήνα με τα δύο εσωτερικά και εξωτερικά φύλλα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου. BINDING LAYERS Two layers of adhesive bind the metal intermediate pipe to the two internal and external layers in polyethylene. ΥΛΙΚΟ Material OTR Συντελεστής μετάδοσης οξυγόνου Oxygen transmission coefficient OTR OTR στους C & 0% UR [cm /0 mm m ημέρα bar] OTR at C and 0% UR [cm /0 mm m day bar] ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας από φύλλο αλουμινίου συγκολλημένο κατά μήκος. INTERMEDIATE LAYER Pipe in aluminium alloy butt-welded lengthwise. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PE-Xb. EXTERNAL LAYER Pipe in crosslinked polyethylene PE-Xb. Αλουμίνιο Aluminium Φράγμα EVOX EVOX barrier 0 0, PE-X 000 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PE-Xb INTERNAL LAYER Pipe in crosslinked polyethylene PE-Xb. ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ Δύο στρώσεις κόλλας ενώνουν τον ενδιάμεσο μεταλλικό σωλήνα με τα δύο εσωτερικά και εξωτερικά φύλλα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου. BINDING LAYERS Two layers of adhesive bind the metal intermediate pipe to the two internal and external layers in crosslinked polyethylene.

12 Πιθανές εφαρμογές The possible applications Ηχομονωτικό ΣΥΣΤΗΜΑ V-ESSE - Anti-noise V-ESSE SYSTEM Κατάλληλο για τη μείωση του θορύβου από το περπάτημα, η εταιρία Valsir προτείνει μία αποτελεσματική λύση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συστήματα θέρμανσης και δροσισμού Valsir. Με τη χρήση του πολυστρωματικού ηχομονωτικού τάπητα V-Acustic σε τσιμέντο 00 kg/m, ο θόρυβος μειώνεται κατά 8 db. To reduce the noise intensity of walking, Valsir proposes an extremely efficient solution that can be used with all of the Valsir heating and cooling systems. By using the V-Acustic multi-layer soundproof floor covering over screed of 00 kg/m, performance improvements of 8 db are achieved. Μείωση θορύβου. Noise reduction to impact sounds. (UNI EN - - App. C) L W > 8 db Ηχομονωτικός τάπητας V-ACUSTIC / V-ACUSTIC anti-noise layer Μονωτικό πάνελ V-ESSE / V-ESSE insulating panel Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip Σωλήνας MIXAL x / MIXAL x pipe Αντισυρρικνωτικό δίκτυ / anti-shrinkage grid 0 mm 0 0 mm 0 0 mm mm 9 mm Τσιμέντο / concrete ΣΥΣΤΗΜΑ V-ENNE - V-ENNE SYSTEM Eco-friendly Μονωτικό πάνελ V-ENNE / V-ENNE insulating panel Ράγα φιξαρίσματος σωλήνων V-RAIL0 / V-RAIL0 pipes fixing rail Περιμετρική ταινία V-BAND/N / V-BAND/N edging strip Σωλήνας MIXAL x / MIXAL x pipe Αντισυρρικνωτικό δίκτυ από ΡΡ / PP anti-shrinkage grid Τσιμέντο / concrete Το οικολογικό σύστημα θέρμανσης και δροσισμού που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα επιμέρους μέρη του, τα οποία κατασκευάζονται από φυσικά υλικά και τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο συνδυασμός του τάπητα από ύφασμα V-Acustic/N και ενός πάνελ από ίνες ξύλου, μειώνει τα επίπεδα θορύβου που προκαλούνται από το περπάτημα, καθιστώντας το ένα ηχομονωτικό σύστημα θέρμανσης The eco-compatible heating and cooling system that unites the advantages of components made of natural energy saving materials that are typical of radiant floor systems. By using the V-Acustic/N linen felt floor covering with the wood fibre panel, improvements in the noise levels produced by walking are gained, thus achieving a soundproof floor heating system. 0 mm 0 0 mm 87 7 mm mm mm

13 Οικιακά και βιομηχανικά συστήματα Residential and industrial systems ΣΥΣΤΗΜΑ V-ESSE - V-ESSE SYSTEM Φιλμ κατά της υγρασίας V-FOIL / V-FOIL anti-humidity film Μονωτικό πάνελ V-ESSE / V-ESSE insulating panel Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip Σωλήνας MIXAL x / MIXAL x pipe Αντισυρρικνωτικό πλέγμα / anti-shrinkage grid Τσιμέντο / concrete Πρόκειται για ένα σύστημα θέρμανσης και δροσισμού ειδικά σχεδιασμένο για οικίες και γραφεία, όπου το διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης είναι τουλάχιστον 90mm. Το πάνελ καλύπτεται από προστατευτικό φιλμ που του προσδίδει μεγάλη αντοχή στον έντονο βηματισμό. The heating and cooling system designed specifically for residential buildings and offices where the laying height is at least 90 mm. The panel, covered with a protective film, is characterised by an excellent trampling resistance. 0 mm 0 0 mm 90 0 mm 0 0 mm ΣΥΣΤΗΜΑ V-ERRE - V-ERRE SYSTEM Φιλμ κατά της υγρασίας V-FOIL / V-FOIL anti-humidity film Μονωτικό πάνελ V-ERRE / V-ERRE insulating panel Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip Σωλήνας MIXAL x / MIXAL x pipe Αντισυρρικνωτικό πλέγμα / anti-shrinkage grid Τσιμέντο / concrete Πρόκειται για ένα σύστημα μικρού πάχους, ιδανικό για τις περιπτώσεις κτιρίων όπου το διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης είναι περιορισμένο, εξασφαλίζοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα ενός ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης και δροσισμού Valsir. Ο συνδυασμός μιας σκληρής μορφόπλακας και μιας συμπιεσμένης πλάκας από πολυστυρένιο μειώνει σημαντικά το απαιτούμενο ύψος της εγκατάστασης. The reduced system is the ideal solution in buildings where laying space is limited but we don t want to forego the advantages of a Valsir floor heating and cooling system. The coupling of a rigid pocketed sheet with a molded polystyrene sheet allows the space occupied to be significantly reduced. 0 mm 0 mm 7 mm mm

14 Σχεδιάζουμε την ευεξία σας We design your well-being 7 Φιλμ κατά της υγρασίας V-FOIL / V-FOIL anti-humidity film Μονωτικό πάνελ V-ELLE / V-ELLE insulating panel ΣΥΣΤΗΜΑ V-ELLE - V-ELLE SYSTEM Ιδανικό για βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται ένα αυξημένο επίπεδο αντοχής σε φορτία που προκαλούνται από βαρέα οχήματα ή μηχανήματα. Το λείο πάνελ επιτρέπει τη γρήγορη εγκατάσταση του συστήματος όπου ο πολυστρωματικός σωλήνας Valsir σταθεροποιείται με τη χρήση κλιπ. Αυτή η λύση χρησιμοποιείται ευρέως για την εξάλειψη του πάγου ή/και του χιονιού από εξωτερικές επιφάνειες όπως αυλές, ράμπες, ελικοδρόμια, πάρκινγκ, καθώς και γήπεδα ποδοσφαίρου και ράγκμπι (όπου το μονωτικό πάνελ αφαιρείται). For industrial situations where an elevated load resistance is requested due to heavy vehicles or industrial machines. The smooth panel enables rapid installation of the system where the Valsir multi-layer pipe is anchored with the use of hooked clips. This solution is widely used for the elimination of ice and/or snow from external surfaces such as yards, ramps, helipads, car parks and also soccer and rugby fields (where the insulation layer is removed). Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip Σωλήνας MIXAL 0x / MIXAL 0x pipe Κλιπ V-CLIP0 / V-CLIP0 clip 0 80 mm 0 0 mm Αντισυρρικνωτικό πλέγμα / anti-shrinkage grid 0 0 mm 7 Τσιμέντο / concrete ΣΥΣΤΗΜΑ V-ZETA - V-ZETA SYSTEM Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται στην κατασκευή ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε βιομηχανικά κτίρια εξασφαλίζοντας εύκολη τοποθέτηση των πολυστρωματικών σωλήνων Valsir πάνω σε μορφόπλακα. Αποτελεί μία οικονομική και αποτελεσματική λύση κατάλληλη ακόμα και για οικίες και γραφεία. This system is employed for the creation of floor heating systems in industrial buildings without renouncing the ease of installation of the Valsir multi-layer pipe on socketed panels. It is an economically valid solution that is also suitable in residential buildings and offices. Φιλμ κατά της υγρασίας V-FOIL / V-FOIL anti-humidity film Μονωτικό πάνελ V-ZETA / V-ZETA insulating panel Περιμετρική ταινία V-BAND / V-BAND edging strip 90 0 mm 0 0 mm Σωλήνας MIXAL 0x / MIXAL 0x pipe Αντισυρρικνωτικό πλέγμα / anti-shrinkage grid 0 mm Τσιμέντο / concrete

15 Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες We supply you with a complete service Σχεδιασμός και υποστήριξη πριν από την πώληση Η εταιρία Valsir, χάρη στην πολυετή εμπειρία της στο χώρο, υποστηρίζει τον πελάτη στο αρχικό στάδιο ανάλυσης της εγκατάστασης και παρέχει πλήρεις υπηρεσίες μελέτης. Οι μελέτες που γίνονται από την Valsir πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα προγράμματα σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις των προτύπων EN -,,:999 & EN -:00. Χάρη στο πρόγραμμα Silvestro που διατίθεται στα μελετητικά γραφεία με τα οποία συνεργάζεται η Valsir, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης αιτημάτων για μελέτες, τεχνικές αναφορές και αναλυτικής λίστας με τα απαιτούμενα υλικά για την εκάστοτε εγκατάσταση. Project design and before-sale assistance Valsir, thanks to the experience acquired over the years in the sector, assists the customer during the initial phases of system analysis and, through its internal project design office, supplies a complete design service. The systems designed by Valsir are dimensioned by means of the most modern software systems in compliance with current standard requirements UNI EN -,,:999 and UNI EN -:00. Thanks to the Silvestro software, also supplied to the project designers that work with Valsir, we are capable of rapidly satisfying requirements, providing projects, technical reports and a detailed materials list. The supply of quality components and systems Valsir has always differentiated itself on the market for the quality of its products. The elevated technological level of its production plants positions it at the top for product reliability and choice. The quality of the underfloor system components and in particular that of the PEXAL and MIXAL multilayer pipe is recognized by the strictest international certification institutes. Προμήθεια ποιοτικών εξαρτημάτων και συστημάτων Ο οίκος Valsir διαφοροποιείται στην αγορά χάρη στα ποιοτικά προϊόντα που προσφέρει. Το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο των παραγωγικών μονάδων του την εντάσσει στην κορυφή από πλευράς αξιοπιστίας προϊόντος και γκάμας. Η ποιότητα των εξαρτημάτων ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ειδικά οι πολυστρωματικοί σωλήνες PEXAL & MIXAL είναι αναγνωρισμένοι από τα αυστηρότερα διεθνή ινστιτούτα πιστοποίησης. After-sales service Οι μελέτες παρέχονται πλήρεις με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης και ό,τι χρειάζεται ο τεχνίτης εγκαταστάτης. Το γραφείο τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στη διάθεση των πελατών, για να απαντήσει στα ερωτήματα και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όσων εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν τα προϊόντα Valsir. Παρέχεται πλήρης κάλυψη σε όλο τον κόσμο, η οποία διασφαλίζεται μέσω της άμεσης επαφής με το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας. After-sales service The projects are supplied complete with all of the information necessary in order to create the system and that are also needed by the system installer. The technical assistance office is always at the customers disposal to answer the questions and satisfy the needs of those that install and utilise Valsir products. Territorial coverage is guaranteed around the world and ensures a direct relationship with the technical staff within the company. Πλατφόρμα σχεδιασμού εγκαταστάσεων ενδοδαπέδιας θέρμανσης, θερμαντικών σωμάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχέτευσης. Suite for radiator and underfloor heating system, sanitary distribution and waste system.

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 7

18 8

19 Αναγνωρισμένη ποιότητα Recognised quality Η Valsir, πάντα προσεκτική στις αρχές βελτίωσης της αξιοπιστίας, έχει εισάγει σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της και σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, ποιοτικό σύστημα ελέγχου, σύμφωνα με τον κανονισμό UNI EN ISO 900:008. Αυτός ο κανονισμός έχει αξιοποιήσει περαιτέρω όλες τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των πελατών, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Valsir, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για βελτίωση. Η Valsir επί του παρόντος κατέχει περισσότερες από πιστοποιήσεις προϊόντων σε όλο τον κόσμο (στοιχεία που έχουν ληφθεί στις 0/9/0), γεγονός που αποδεικνύει ότι όλη η γκάμα των προϊόντων πληρεί τις ποιοτικές απαιτήσεις των κανονισμών. Η Valsir πραγματοποιεί πολυάριθμους ελέγχους, οι οποίοι παρόλο που δεν απαιτούνται από τους κανονισμούς είναι απαραίτητοι, για να εξασφαλίζουν στον πελάτη συστήματα απόλυτης ποιοτικής υπεροχής. Ο έλεγχος των διαδικασιών επεξεργασίας, καθώς και ο έλεγχος των πρώτων υλών, οι εργαστηριακές αναλύσεις, οι δοκιμές αντοχής, η εξομοίωση εγκατάστασης και οι επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα προσδίδουν πρόσθετη αξία στην τεχνογνωσία της εταιρείας Valsir. Achieving higher and higher reliability has always been of particular importance for Valsir and to do a Quality System in compliance with the UNI EN ISO 900:008 Standard has been introduced to manage all of the production units and production processes. This regulatory scheme has further improved all the activities that contribute to the total satisfaction of the customer, strengthening the training procedures for Valsir staff so that the established improvement goals are shared and achieved by all. Valsir currently holds over product approvals around the world (datum updated on 0/09/0), a guarantee of the fact that the entire range of products meets the quality requirements of the directives. In addition Valsir carries out numerous tests that are not specifically required by the standards but are regarded as essential to offer to the Customers products of absolute quality excellence. Inspections of the manufacturing processes, tests on the raw materials, laboratory analyses, stress tests, installation simulations, and technological investments award added value to Valsir know-how. AT AU BE BY CH CZ DE DK ES FI FR HU IT NL NO PL RO RU SE SG SK UA UK ZA 9

20 Brochure L0-XXX/0 Η γκάμα Valsir - The Valsir range Σύστημα αποχέτευσης με συγκόλληση, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. High density polyethylene electrofusion waste and drainage system. Σύστημα πολυστρωματικών σωλήνων για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Multilayer piping system for water supply. Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης και δροσισμού. Underfloor heating and cooling system. Σύστημα αποχέτευσης ταχείας σύνδεσης, από αυτοσβενόμενο πολυαιθυλένιο. Push-fit flame retardant polypropylene waste and drainage system. Σύστημα πολυστρωματικών σωλήνων για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Multilayer piping system for water supply. Καζανάκια και πλάκες χειρισμού. Flush cisterns and push plates. Σύστημα αποχέτευσης ταχείας σύνδεσης, τριών στρωμάτων. Push-fit triple layer waste and drainage system. Γκάμα εξαρτημάτων για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Range of fittings for water supply system. Σύστημα ανανέωσης του αέρα του μπάνιου. Air renewal system for the bathroom. Ηχομονωμένο σύστημα αποχέτευσης ταχείας σύνδεσης. Push-fit soundproof waste and drainage system. Σύστημα πολυστρωματικών σωλήνων για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Multilayer pipe system for the distribution of combustible gas. Πλάκες χειρισμού και συστήματα αποχέτευσης ντουζιέρας. Push plates and floor level shower systems. Γκάμα σιφονιών από PP και PEHD. HDPE and PP traps. Σύστημα σιφωνικής εκκένωσης βρόχινων υδάτων. Siphonic rainwater drainage system. Valsir S.p.A. Località Merlaro, Vestone (Brescia) Italia Tel Fax Software για το σχεδιασμό θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων. Software for the design of plumbing and heating systems. Uff.Pub. Valsir - L0-XXX/0 - Ottobre 0 Εκφράστε τη γνώμη σας για τη Valsir και τα προϊόντα αυτής συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο site στην καρτέλα «Servizi». You can give us your opinion on Valsir and its products by using the form you will find into the Services section of our Web site.

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι αναμφίβολα τα πιο εξελιγμένα συστήματα θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος 1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις εποχές του χρόνου. 2. Καλύτερη θερμική άνεση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes

Beauty accessories & tools Catalogue. Bούρτσες Brushes Beauty accessories & tools Catalogue Τεχνικά χαρακτηριστικά - Technical Specifications Οι βούρτσες Tek παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από χέρια εξειδικευµένου προσωπικού µε τα ποιο απαιτητικά κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες

PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου. ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου. Insect Screens. Αντικωνωπικές Σίτες HPL Door Panels Aluminium Press Door Panels ΙΝΟΧ Door Panels INOX Πάνελ Αλουμινίου Insect Screens PRESS Door Panels Πρεσσαριστά Πάνελ Αλουμινίου INOX Door Panels Insect Screens Αντικωνωπικές Σίτες Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και ψύξη επιφανειών. 3 μοναδικά συστήματα ξηράς δόμησης για δάπεδο - τοίχο - οροφή

Θέρμανση και ψύξη επιφανειών. 3 μοναδικά συστήματα ξηράς δόμησης για δάπεδο - τοίχο - οροφή Θέρμανση και ψύξη επιφανειών 3 μοναδικά συστήματα ξηράς δόμησης για δάπεδο - τοίχο - οροφή Κατασκευή χαμηλού ύψους. Υψηλή απόδοση. 1. Σύστημα δαπέδου - VarioComp ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μοναδικό! Με πάχος κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate.

DOMOTHERM SYSTEM. Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης. Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Build. Create. Innovate. DOMOTHERM SYSTEM Καινοτόµες ενεργειακές λύσεις δόµησης Innovative energy building solutions Το νέο ολοκληρωµένο σύστηµα ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXAL

Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXAL Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXL 48 Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης 2. Πολυστρωματικός σωλήνας PEXL

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXAL - MIXAL

1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXAL - MIXAL Πολυστρωματικοί σωλήνες & εξαρτήματα για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PEXL 1. Το σύστημα σωληνώσεων με πολυστρωματικoύς σωλήνες PEXL - MIXL PEXL 1. πολυστρωματικός σωλήνας PEXL (Ø 14x2-1x2,25-20x2,5-2x3-32x3-40x3,5

Διαβάστε περισσότερα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα

Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα Χριστίνα A. Κωνσταντινίδου, Άγις Μ. Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι...

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι... Έχουν μείνει κάποιες απορίες; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Uponor; Χρειάζεστε μία συμβουλή ειδικού για τα συστήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς H Ενδοδαπέδια Θέρμανση είναι σε όλους γνωστή ως η πιο Aποτελεσματική, Ποιοτική Υγιεινή μέθοδος θέρμανσης Η θέρμανση μεταφέρεται αποτελεσματικά με τον πιο φυσικό τρόπο από

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE

Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ - PRODUCT CATALOGE Κατάλογος Βάσεων Στήριξης Για Βιομηχανική Οροφή Base Cataloge For Industrial Rooftops tel: 00302109653270 fax: 00302109653180 mail:info@pvmounting.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS

www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS www.thiral.gr ΠΡΟΪΟΝΤΑ PRODUCTS Πάνελ αλουμινίου Press Πάνελ αλουμινίου Inox Πάνελ αλουμινίου Classic Πάνελ ABS Πάνελ PVC Θωρακισμένες πόρτες Ηλεκτροστατικές βαφές Βαφές απομίμησης ξύλου Σίτες κάθετης

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ «ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5-5-2009 Περιεχόμενα Πρόλογος Κεφ.01 Θέρμανση δαπέδου Κεφ.02 Θερμική Θαλπωρή Κεφ.03 Ψύξη Κεφ.04 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στρωματοποιημένο δοχείο

Στρωματοποιημένο δοχείο Στρωματοποιημένο δοχείο Stratus Combi δοχείο για ΖΝΧ και θέρμανση Visual_Stratified solar tank_stratus_1.1 Δοχείο Stratus Πεδία εφαρμογών: Ζεστό νερό χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Ενσωμάτωση σε θέρμανση Ζεστό

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURALS ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ARCHITECTURAL LIGHTING ABEE Light at its best Ολα τα σχέδια των φωτιστικών ειναι κατοχυρωμένα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Lighting 31 Το φωτιστικά εσωτερικού χώρου που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ WWW.ERGON.COM.GR ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μodus Ευ Ζην: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ κρύβεται;

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

A3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

A3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ A3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ πλαστικοποιητής κονιαμάτων ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 1m 3 ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α3 ΑΣΒΕΣΤΗ ΑΜΜΟΣ m 3 1 1 ΤΣΙΜΕΝΤΟ kg 200 200 A3 kg 16 - ΑΣΒΕΣΤΗΣ Lit - 240 αντικαθιστά 100% τον ασβέστη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON

Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης - δροσισµού MULTIBETON Η MULTIBETON HELLAS A.E. δραστηριοποιείται στον χώρο της θέρµανσης δαπέδου από το 1978. Με πάνω από 5.000 έργα στο ενεργητικό της σε όλη την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδοι συλλέκτες FKA. Επίπεδοι συλλέκτες υψηλής απόδοσης. Visual_Flat solar collectors_fka_0.1

Επίπεδοι συλλέκτες FKA. Επίπεδοι συλλέκτες υψηλής απόδοσης. Visual_Flat solar collectors_fka_0.1 Επίπεδοι συλλέκτες FKA Επίπεδοι συλλέκτες υψηλής απόδοσης Visual_Flat solar collectors_fka_0.1 Ηλιακοί συλλέκτες FKA Πεδία εφαρμογών: Ζεστό νερό χρήσης Θέρμανση Θέρμανση πισίνας Χρήσεις: διαμερίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP Oι σωλήνες κενού AP της APRICUS, είναι κατάλληλοι για κατοικίες, αλλά και για επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των σωλήνων, είναι αποτέλεσμα 10ετούς μελέτης, εφαρμογής και πειραματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Ένα σύστημα θέρμανσης - ψύξης χαμηλών θερμοκρασιών ακολουθεί την ενεργειακή εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινου οργανισμού και θερμαινόμενης - ψυχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE HOSES Σωλήνες Πολυαιθυλενίου / Polethylene Pipes ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ DECORATION - GARDENING - TOOLS - CONSTRUCTION

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ DECORATION - GARDENING - TOOLS - CONSTRUCTION ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ DECORATION - GARDENING - TOOLS - CONSTRUCTION Καινούργιο Πάτωμα με μοναδικές προσφορές Πάτωμα / Flooring Laminate από / from 3,99 /m2 www.leroymerlin.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος

Γεωθερμία. Ειδικότερα με τη νέα υπουργική απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος Γεωθερμία Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς να κατασκευάζουν γεωθερμικά συστήματα. Στη χώρα μας λειτουργούν ήδη με επιτυχία αντίστοιχα πιλοτικά συστήματα. Θα είναι άραγε

Διαβάστε περισσότερα

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr

GLASS ACCESSORIES. χειρολαβές πόμολα. handles knobs. www.excel.com.gr GLASS ACCESSORIES χειρολαβές πόμολα handles knobs www.excel.com.gr εταιρεία excel δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού µε επιτυχία και Η συνεχώς ανοδική τάση από το 2006. Η πολυετής εµπειρία των ιδρυτών

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε."

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε. ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε." Θέση ΑΥΓΟ ΣOΥΦΛI EΒΡOΥ 684 00 Πωλήσεις: Tηλ: 2554 023522 Φaξ: 2554 020049 E-mail: info@weatherstrip.gr WEB-SITE:www.weatherstrip.gr WEB-SITE:

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως:

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: 1. Οικονομία Σημαντική μείωση των εξόδων της οικογένειας ή της επιχείρηση σας για τη θέρμανση του χώρου σας. Οι συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση Προστασία από παγετό και χιόνι Ειδικές/Εργοστασιακές εφαρμογές Ανακαλύψτε Την Υπεροχή Την Θαλπωρή Την Οικονομία Την Ποιότητα Ζωής Από τον παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ MOYTΑΦΗΣ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Moυτάφης 4 εταιρεία Αφοί Μουτάφη Ο.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1980 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Πως προκύπτει όφελος για το Δήμο; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η αμοιβή της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης.

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Τα boilers της Rotex σας εξασφαλίζουν υγιεινό νερό χρήσης, κορυφαία απόδοση και μέγιστη οικονομία! Γνωρίζατε ότι: Η γερμανική εταιρεία Rotex,ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM. Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM. Ασύγκριτη αίσθηση θαλπωρής και άνεσης. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας

Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM. Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM. Ασύγκριτη αίσθηση θαλπωρής και άνεσης. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM Ασύγκριτη αίσθηση θαλπωρής και άνεσης Θέρμανση δαπέδου Logafix PUR-THERM Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Καθορίζει την θέρμανση δαπέδου του σήμερα Η θερμότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ

ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑ ΦΡΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ www.hella.com/brakesystems 12 1 ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ Συνδυάζουμε την μοναδική τεχνολογία φρένων με επαγγελματική υποστήριξη πελατών, έμφαση στην καινοτομία με κορυφαία τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ

Ελληνικό Προϊόν. aluminium pergolas. shelters for main entrance ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Ελληνικό Προϊόν shelters for main entrance aluminium pergolas 2013 ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ company s profile ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA H εταιρεία Έχοντας καταγράψει μια πετυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - X & PE - RT Σελ. 321. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 322

Κεφάλαιο 14. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - X & PE - RT Σελ. 321. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 322 Κεφάλαιο 14 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - X & PE - RT Σελ. 321 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 322 319 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναγραφόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΠΙΘΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης

Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης 6/10/2009 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ Powered by 2 Περιεχόμενα... 3 Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση... 3 Η Φιλοσοφία... 3 Πλεονεκτήματα... 5 Εφαρμογές... 6 Σύγκριση με άλλες μεθόδους...

Διαβάστε περισσότερα

CERASPRINT Η ΚΛΑΣΙΚΗ «ΕΞΥΠΝΗ» ΜΠΑΤΑΡΙΑ

CERASPRINT Η ΚΛΑΣΙΚΗ «ΕΞΥΠΝΗ» ΜΠΑΤΑΡΙΑ IDEAL STANDARD Γραφεία Λ. Μεσογείων 265 154 51 Ν. Ψυχικό Αθήνα Τηλ. 210 6790800 Fax 210 6790890 Inspired by real life 26ης Οκτωβρίου 90 & Μινωταύρου 1 Porto Center Κατάστημα 23 546 27 Θεσ/νίκη Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα