Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: ,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 8 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:327551

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες... 5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 6 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης... 6 Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 7 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)... 7 Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα... 8 Aυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «διαχείρισης αιτημάτων / καταγγελιών πολιτών» Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «e-ψηφοφορίας» Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «δημόσιας διάθεσης της χωροθέτησης υπηρεσιών του Δήμου» 22 Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα «συμμετοχικού σχεδιασμού» Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.5.1 Γενικά Α3.5.2 Ψηφιακά δεδομένα Α3.6 Προδιαγραφές Προσφερόμενου Λογισμικού Α3.6.1 Λογισμικό σχεσιακής βάσης δεδομένων Α3.6.2 Λογισμικό GIS Α3.7 Διαλειτουργικότητα Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση Σελίδα 2 από 39

3 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Συντήρησης Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Σελίδα 3 από 39

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Ο Δήμος Θερμαϊκού στοχεύει με το προτεινόμενο έργο στην παροχή νέων πρωτοποριακών διαδικτυακών γεωγραφικών εφαρμογών που θα προσφέρουν στους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της περιοχής αναβαθμισμένες υπηρεσίες επιπέδου 4 και συνεχή πληροφόρηση για την πολεοδομία και την πόλη του Θερμαϊκού. Οι νέες διαδικτυακές υπηρεσίες θα αποτελέσουνε επέκταση του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) το οποίο έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Δήμο. Το προτεινόμενο σύστημα GIS θα είναι να εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ορθολογικότερη λήψη αναπτυξιακών αποφάσεων για την περιοχή. Το σύστημα θα διαχειρίζεται ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα που θα καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Η βάση των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα και σκαναρισμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα και συνοδευτικά έγγραφα, όπως δορυφορική εικόνα υψηλής ευκρίνειας, τη δημοτική περιουσία, τομείς χρήσης γης, ανταλλάξιμα, ρέματα, οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο, πράξεις αναλογισμού, όρια δήμου και δημοτικών διαμερισμάτων, οικισμούς, πληθυσμιακά στοιχεία, τοπογραφικούς χάρτες της ΓΥΣ, χαρτογραφικές πληροφορίες του εθνικού κτηματολογίου, αρχαιολογικά μνημεία και ζώνες προστασίας, δημόσια και δημοτικά κτίρια, δίκτυα κοινής ωφέλειας (αποχετευτικό, όμβριων υδάτων, ΕΥΑΘ, φυσικό αέριο) κ.ά. Με το έργο αυτό, ο Δήμος Θερμαϊκού ενισχύει σημαντικά τη συμμετοχικότητα και τη διαφάνεια, εκσυγχρονίζει την εσωτερική λειτουργική του οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει άμεσα, ποιοτικά και αποδοτικά τα αιτήματα των πολιτών και να προσφέρει εύκολη ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συναλλαγών των Δημοτών με τις Δημοτικές υπηρεσίες. Σελίδα 4 από 39

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΑΜΕΑ ΕΕ ΕΣΠΑ Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Δ.Σ. Ο.Ε Ε.Ε Ε.Π.Ε. Α.Ε ΔΣ Άτομα με Αναπηρία Ευρωπαική Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Ομόρρυθμη Εταιρεία Ετερόρρυθμη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ανώνυμη Εταιρεία Διοικητικό Συμβούλιο Σελίδα 5 από 39

6 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου είναι ο Δήμος Θερμαϊκού. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας / Υλοποίησης Ο Δήμος Θερμαϊκού βρίσκεται ανατολικά του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό (2001) κατοίκους (3,62% του Νομού Θεσσαλονίκης, κάτοικοι) και καταλαμβάνει έκταση στρεμμάτων (3,62% της έκτασης του Νομού Θεσσαλονίκης, στρ.). Ο Δήμος βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνορεύει με τον Δήμο Θέρμης. Θεμελιώδες χαρακτηριστικό του Δήμου Θερμαϊκού αποτελεί η ύπαρξη της παραθαλάσσιας ζώνης, η οποία σφραγίζει την περιβαλλοντική ταυτότητά του, προσδιορίζει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του, τροφοδοτεί το αναπτυξιακό πλεόνασμα του Δήμου και εν γένει σηματοδοτεί τη γενικότερη αναπτυξιακή προοπτική του στην κατεύθυνση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο Δήμος Θερμαϊκού δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», με έδρα την Περαία αποτελούμενος από τους Δήμους Θερμαϊκού, Επανομής και Μηχανιώνας, οι οποίοι καταργούνται. Η τομεακή διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου Θερμαϊκού, δεν διαφοροποιείται σε σχέση με αυτή του Ν. Θεσσαλονίκης. Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στις υπηρεσίες εστίασης και διασκέδασης, στα είδη οικιακού εξοπλισμού, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες, στους τομείς εμπορίας τροφίμων και ποτών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσίες εκπαίδευσης και άθλησης, εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα της μεταποίησης, καθώς πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ένδυσης υπόδησης, τροφίμων-ποτών, ξύλου και επίπλου, θερμο-υδραυλικές και μεταλλικές κατασκευές και διάφορα άλλα. Όλες σχεδόν ανήκουν στην κατηγορία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την άποψη του μεγέθους, της απασχόλησης, της δυναμικότητας και του κεφαλαίου. Λόγω της οικιστικής και πληθυσμιακής ανάπτυξης του Δήμου, σταδιακά σημειώνεται μείωση της γεωργικής δραστηριότητας. Οι αμπελώνες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργειών και ακολουθούν οι δενδρώδεις, οι αροτριαίες καλλιέργειες και τα κηπευτικά σε Αγία Τριάδα, Ν. Επιβάτες και Περαία. Το βαμβάκι, σιτάρι, κηπευτικά, αμπέλια και γλυκάνισος στην περιοχή της Επανομής, που έχει πλούσια παράδοση στην παραγωγή κρασιού και τσίπουρου. Στο αγρόκτημα Μηχανιώνας - Κερασιάς καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά, βιομηχανικά φυτά (βαμβάκι) και ελιές. Στο αγρόκτημα Αγγελοχωρίου Σελίδα 6 από 39

7 καλλιεργούνται κυρίως λαχανοκομικά φυτά, ενώ αναπτύσσονται και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ο Θερμαϊκός κόλπος, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών και γεωγραφικών στοιχείων του, αποτελεί ένα από τα πλέον παραγωγικά θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου. Τα φερτά υλικά των ποταμών Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα που εκβάλλουν στον κόλπο, συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός πλούσιου βιότοπου για την ιχθυοπανίδα. Η ρύπανση του κόλπου έχει επηρεάσει την ποσότητα, αλλά και τα είδη των αλιευμάτων. Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις και κυρίως οι αστικοποίηση της περιοχής οδήγησαν στη μείωση της αλιευτικής δραστηριότητας. Η μεγάλη οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη της περιοχής της μελέτης, έχει περιορίσει σημαντικά την αλιεία και το ειδικό βάρος της στην οικονομική δραστηριότητά της. Στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής ακτής του Θερμαϊκού, μόνο στη Ν. Μηχανιώνα η αλιεία εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής. Η αλιεία αποτελεί για την Μηχανιώνα τη σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα και ένα βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η Ν. Μηχανιώνα διαθέτει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο μέσης αλιείας στην Ελλάδα. Στη Μηχανιώνα λειτουργεί εκτός από το λιμάνι, το αλιευτικό καταφύγιο στο Αγγελοχώρι και η ιχθυόσκαλα της Ν. Μηχανιώνας που τέθηκε σε λειτουργία το 1998, και αποτελεί την σημαντικότερη εγκατάσταση υποδομής, ενώ παράλληλα μετέφερε την εμπορική δραστηριότητα των αλιέων από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στη Ν. Μηχανιώνα. Ως περιοχή της ανατολικής ακτής του Θερμαϊκού συγκεντρώνει ικανοποιητική τουριστική κίνηση. Η περιοχή ήδη από τη δεκαετία του 1960 αποτελεί παραθεριστικό κέντρο ιδίως για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Έτσι ο τουρισμός και η αναψυχή αποτελούν βασικές οικονομικές δραστηριότητες. Η περιοχή εκτός από τη θάλασσα διαθέτει αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπως επίσης τον υγροβιότοπο του Αγγελοχωρίου και τον υδροβιότοπο της Επανομής που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα "Natura 2000" της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζουν εξαιρετικό οικολογικό ενδιαφέρον. Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει τις ακόλουθες επιτροπές διακυβέρνησης του Έργου : - Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (ΕΔΑΑ) - Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών (ΕΕΠ) - Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Ο Δήμος έχει προμηθευτεί και εγκαταστήσει στο πλαίσιο του σχεδίου «Καποδίστριας» του ΥΠΕΣΔΔΑ τις ακόλουθες εφαρμογές: Διπλογραφική Λογιστική Διαχείριση Μισθοδοσία & Διαχείριση Προσωπικού Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Δημοτολόγιο & Μητρώο Αρρένων Σελίδα 7 από 39

8 Πρόστιμα ΚΟΚ Ύδρευση και Αποχέτευση ΤΑΠ Οι εφαρμογές αυτές είναι τεχνολογίας Client/Server με GUI διεπαφή (παραθυρικές) και χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων ORACLE. Πέραν των παραπάνω εφαρμογών, ο Δήμος διαθέτει και τις εφαρμογές του πακέτου Microsoft Office, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για γραμματειακή υποστήριξη (σύνταξη επιστολών, αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων κλπ.). Ο Δήμος διαθέτει από ένα τοπικό δίκτυο τύπου Ethernet 10BaseTx, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη χρήση των παραπάνω εφαρμογών από τους διάφορους χρήστες των τμημάτων. Υπάρχει μόνιμη σύνδεση με το Διαδίκτυο μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ και μια απομακρυσμένη σύνδεση που η πρόσβαση γίνεται με ISDN σύνδεση 512Kbps. Επιπρόσθετα ο Δήμος Θερμαϊκού στα πλαίσια της Πρόσκλησης 148 της ΚτΠ, Μέτρο 2.2 έχει υλοποιήσει το έργο : «Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Θερμαϊκού (e-thermaikos)». Στα πλαίσια αυτού του έργου έχει προμηθευτεί τον ακόλουθο εξοπλισμό και λογισμικό: Έναν εξυπηρετητή εφαρμογών (application server) Έναν εξυπηρετητή βάσης δεδομένων (database server) Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) Λογισμικό εξυπηρέτησης εφαρμογών (application server software) Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία έχουν ενσωματωθεί μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (e-services) προς τους Δημότες. Τέλος, ο Δήμος Θερμαϊκού έχει υλοποιήσει και «πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης στοιχείων οδικού δικτύου». Στα πλαίσια αυτού του έργου έχει προμηθευτεί τον ακόλουθο εξοπλισμό και λογισμικό: ένα (1) εξυπηρετητή (server), ένα (1) PC Workstation και πέντε (5) συσκευές καταγραφής δεδομένων πεδίου Λειτουργικά συστήματα για το σύνολο των συσκευών (server, workstation και συσκευές συλλογής-pda ) Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων RDBMS Λογισμικό Web-GIS Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Σελίδα 8 από 39

9 Σελίδα 9 από 39

10 Οι Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στη Διαχείριση και στην υλοποίηση του έργου είναι: Aυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας) 1) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του ήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του ήµου. 2) Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων ανάπτυξης του ήµου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες και θέµατα της Αυτοδιοίκησης, νοµοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του ήµου κλπ). 3) Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δηµοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράµµατα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δηµοτών. 4) Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του ήµου, τη διερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και µέτρων. (Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων) 5) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ήµου, µε την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και τη δηµιουργία και διαχείριση υποδοµών στήριξης της τοπικής οικονοµίας. 6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων, που ενσωµατώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του ήµου στα εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 7) Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ήµος για την εναρµόνιση των προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ήµου µε τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράµµατα της Περιφέρειας. 8) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή προγραµµάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο περιβάλλον) στην περιοχή του ήµου, µε στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής. 9) ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ήµου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων του ήµου (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την EE, προγράµµατα της EE, εθνικά προγράµµατα, έργα Σ ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ). 10) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και την οµάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, Σελίδα 10 από 39

11 παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα. 11) Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του ήµου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου. 12) Υποστηρίζει το ήµαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο ήµαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά την ενδιάµεση αξιολόγησή του. 13) Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων. 14) Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ράσης του ήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 15) Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης του ήµου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ετησίου προγράµµατος δράσης του ήµου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του ηµάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών. 16) Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων µεταξύ του ήµου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραµµάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδηµοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του ήµου µε άλλους δηµόσιους φορείς. 17) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ) ιαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του ήµου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστηµάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο ήµος για την υποστήριξη των λειτουργιών του. Σελίδα 11 από 39

12 Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστηµάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών. Μεριµνά για την µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε την αξιοποίηση και εξειδικευµένων τρίτων. Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα. (Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του ήµου. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που τηρούνται στα συστήµατα ΤΠΕ του ήµου. ιαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρµογές και τις βάσεις δεδοµένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο ήµος για τις ανάγκες του. ιαχειρίζεται το περιεχόµενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδοµένων για τα συστήµατα ΤΠΕ που λειτουργούν στο ήµο. Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε σχετικές ανάγκες του ήµου. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του ήµου και µεριµνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τα συστήµατα. Μεριµνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήµατα του ήµου. Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του ήµου, ώστε να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητά τους. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων του ήµου. (Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δηµοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε αναβάθµιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράµµατα για την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού. Σελίδα 12 από 39

13 Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών. Μεριµνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού ΤΠΕ. Μεριµνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστηµάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. Μεριµνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισµού ΤΠΕ του ήµου. (Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν / 2010 (ΦΕΚ ΑΊ66). Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για τη µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησής τους. Συγχρόνως η ιεύθυνση είναι αρµόδια για την εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των δηµοτών και των οχηµάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τοµέα των µεταφορών.επίσης η ιεύθυνση περιλαµβάνει το τµήµα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & ηµόσιας Υγείας, καθώς και το Τµήµα Πολεοδοµίας. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στην ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Σηµατοδότησης, τα αποκεντρωµένα Γραφεία Συντήρησης Υποδοµών σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες. Α1.2.2 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήμος Θερμαϊκού ως τελικός δικαιούχος, διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν και να διανέμουν στο διαδίκτυο τις προτεινόμενες εφαρμογές. Το προτεινόμενο έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις σύγχρονες πρακτικές virtualization και consolidation. Πιο συγκεκριμένα πριν την έναρξη του έργου και κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής, θα απαιτηθούν συγκεκριμένες προτάσεις αξιοποίησης της υφιστάμενης υποδομής ώστε η προτεινόμενη πλατφόρμα να εγκατασταθεί σε virtual server. Παράλληλα ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την Σελίδα 13 από 39

14 γενικότερη διαχείριση όλων των υφιστάμενων υποδομών στο DATA CENTER του φορέα (όσο αυτό είναι εφικτό) ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία στρατηγική server consolidation. Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων είναι απαραίτητη η δημιουργία ολοκληρωμένης πολιτικής διασφάλισης λειτουργίας και ασφαλείας (Failover & Backup policy). Εναλλακτικά, σε περίπτωση που κατά την επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστούν τα παραπάνω, προτείνεται η χρήση υπηρεσιών φιλοξενείας (hosting) σε Κέντρα Δεδομένων (Datacenters) εγκατεστημένα στην Ελλάδα τα οποία να προσφέρουν εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας (SLA) και να είναι κατά προτίμηση πιστοποιημένα βάσει διεθνών προτύπων. Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Tο αντικείμενο του έργου αφορά την παροχή νέων πρωτοποριακών διαδικτυακών γεωγραφικών εφαρμογών / υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της περιοχής αναβαθμισμένες υπηρεσίες επιπέδου 4 και συνεχή πληροφόρηση για την πολεοδομία και την πόλη του Θερμαϊκού. Το σύστημα GIS που θα αναπτυχθεί θα αποτελέσει ένα εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ορθολογικότερη λήψη αναπτυξιακών αποφάσεων για την περιοχή. Το σύστημα θα διαχειρίζεται ψηφιακά γεωγραφικά δεδομένα που θα καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Η βάση των ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα και σκαναρισμένα γεωαναφερμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα και συνοδευτικά έγγραφα, δορυφορική εικόνα υψηλής ευκρίνειας, τη δημοτική περιουσία, τομείς χρήσης γης, ανταλλάξιμα, ρέματα, οδικό κυκλοφοριακό δίκτυο, πράξεις αναλογισμού, όρια δήμου και δημοτικών διαμερισμάτων, οικισμούς, πληθυσμιακά στοιχεία, τοπογραφικούς χάρτες της ΓΥΣ, χαρτογραφικές πληροφορίες του εθνικού κτηματολογίου, αρχαιολογικά μνημεία και ζώνες προστασίας, δημόσια και δημοτικά κτίρια, δίκτυα κοινής ωφέλειας (αποχετευτικό, όμβριων υδάτων, ΕΥΑΘ, φυσικό αέριο) κ.ά. όπως αυτά έχουν προκύψει από το υφιστάμενο GIS του Δήμου και θα συμπληρωθούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους έργου στο πλαίσιο και της διεύρυνσης της περιοχής που καταλαμβάνει ο Δήμος. Με το έργο αυτό, ο Δήμος Θερμαϊκού ενισχύει σημαντικά τη συμμετοχικότητα και τη διαφάνεια, εκσυγχρονίζει την εσωτερική λειτουργική του οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών του, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει άμεσα, ποιοτικά και αποδοτικά τα αιτήματα των πολιτών και να προσφέρει εύκολη ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συναλλαγών των Δημοτών με τις Δημοτικές υπηρεσίες. Οι βασικές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν είναι: Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων / καταγγελιών πολιτών Εφαρμογή ψηφοφορίας Εφαρμογή δημόσιας διάθεσης της χωροθέτησης υπηρεσιών του Δήμου Εφαρμογή συμμετοχικού σχεδιασμού Σελίδα 14 από 39

15 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Την 15η Ιουνίου 2010 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ, του ΥΠ.Ε.Κ.Α., του ΥΠ.Α.Α.Τ., του ΥΠ.Π.Π., της Γεν. Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.ΟΙΚ., της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., με αντικείμενο τη δημόσια διάθεση γεωχωρικών δεδομένων (βλ. συνημμένα). Με την προτεινόμενη πράξη ο Δήμος Θερμαϊκού αναγνωρίζει πλήρως την προστιθέμενη αξία όσων περιγράφονται στο μνημόνιο και ως συνέπεια, με αποκλειστικό γνώμονα την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, δρομολογεί την ανάπτυξη και προσφορά πλήθους νέων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, ο Δήμος Θερμαϊκού στοχεύει στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη κάλυψη μιας σειράς από αρμοδιότητες που σχετίζονται με θέματα γεωγραφικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Οι υφιστάμενες μεθοδολογίες, τεχνικές και πολιτικές των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και των Τμημάτων χρήζουν ανασχεδιασμού και εξέλιξης. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου σε θέματα πολεοδομίας που εμπίπτουν στο πεδίο της διοικητικής του αρμοδιότητας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και την ορθολογική λειτουργία της υπηρεσίας, αποτελεί κύρια προτεραιότητα του Δήμου, ιδιαίτερα με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Σχέδιο Καλλικράτης). Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα συνεισφέρει στην κάλυψη συγκεκριμένων και υπαρκτών αναγκών του Δήμου Θερμαϊκού, οι οποίες έως σήμερα, είτε δεν καλύπτονται καθόλου, είτε καλύπτονται μερικώς ή αποσπασματικά. Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών που συνδέονται με τη δημόσια διάθεση δημόσιων δεδομένων, όπως αυτή προσδιορίζεται στον Ν. 3861/2010 και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/98/ΕΚ. όπου προβλέπεται η δημοσίευση στο διαδίκτυο πράξεων που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διαφάνεια και τον έλεγχο της κρατικής δράσης. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι ρεαλιστικοί στόχοι της υλοποίησης του παρόντος έργου περιγράφονται με σαφήνεια στον πίνακα που ακολουθεί Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Αριθμός χρηστών που χρησιμοποιούν πιλοτικά την Διαδικτυακή Πύλη και τις εφαρμογές >1.000 Αριθμός προβλημάτων / καταγγελιών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε ετήσια βάση) >200 Αριθμός διαβουλεύσεων (σε ετήσια βάση) >2 Αριθμός ψηφοφοριών (σε ετήσια βάση) >10 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης» Σελίδα 15 από 39

16 Υπηρεσία διαχείρισης αιτημάτων / καταγγελιών πολιτών 5 Υπηρεσία e-ψηφοφορίας 3 Υπηρεσία δημόσιας διάθεσης της χωροθέτησης των υπηρεσιών του 2 Δήμου Υπηρεσία συμμετοχικού σχεδιασμού 5 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Η λογική αρχιτεκτονική αναλύει το πληροφοριακό σύστημα σε λογικές ενότητες, δηλ. ενότητες που ομαδοποιούν ομοειδείς λειτουργίες, χωρίς όμως να απαιτείται αντιστοίχιση κάθε ενότητας σε στοιχείο υλικού (hardware component) ή λογισμικού (software component). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η λογική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: α) διαχωρισμό σε επίπεδα (tiers) και β) διαχωρισμό σε υποσυστήματα. Όπως όλα τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, έτσι και το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί το λογικό μοντέλο του Web3 tier. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογίες Διαδικτύου (web) για την επικοινωνία με το χρήστη και δομείται σε τρία (3) επίπεδα (tiers), με το κάθε επίπεδο να επικοινωνεί με το υποκείμενο ή υπερκείμενο επίπεδο, όπως παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα. Εικόνα 1. Λογικός Διαχωρισμός σε επίπεδα (tiers) Η τεχνοτροπία αυτή επιτρέπει την εφαρμογή του συστήματος σε διαφορετικά σενάρια φυσικής εγκατάστασης και λειτουργίας, οδηγώντας σε ένα σύστημα καλά δομημένο, σταθερό, ανοιχτό και εύκολα συντηρήσιμο και επεκτάσιμο. Η λειτουργία κάθε επιπέδου περιγράφεται στη συνέχεια. Σελίδα 16 από 39

17 Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation / UI Layer) Το μέρος εκείνο ενός συστήματος το οποίο είναι υπεύθυνο για την διεπαφή με το χρήστη, δηλαδή την παρουσίαση στοιχείων από το σύστημα προς το τελικό χρήστη αλλά και την υποβολή στοιχείων από τον χρήστη προς το σύστημα. Ο χρήστης χρησιμοποιεί μια εφαρμογή πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) για να αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος. Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής ή Εφαρμογών (Business Logic / Application Layer) Το μέρος εκείνο του συστήματος το οποίο αναλαμβάνει να εφαρμόσει την επιχειρησιακή λογική, δηλ. τους κανόνες που καθορίζουν τις διάφορες λειτουργίες του συστήματος. Παραλαμβάνει δεδομένα από το Επίπεδο Δεδομένων, τα επεξεργάζεται και τα αποστέλλει στο Επίπεδο Παρουσίασης για προετοιμασία και προβολή στο χρήστη. Επίσης παραλαμβάνει από το Επίπεδο Παρουσίασης τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης, τα επεξεργάζεται και τα αποστέλλει στο Επίπεδο Δεδομένων για αποθήκευση. Τέλος το Επίπεδο Επιχειρησιακής Λογικής αναλαμβάνει τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Επίπεδο Δεδομένων (Data Layer) Το μέρος εκείνο του συστήματος το οποίο αναλαμβάνει να μεταφέρει τα δεδομένα σε μόνιμο χώρο αποθήκευσης δεδομένων και να παρέχει προσπέλαση σε αυτά από τα ανώτερα Επίπεδα. Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του καλείται να περιγράψει την τεχνολογική πλατφόρμα της λύσης του και τον τρόπο που η τεχνολογία αυτή αξιοποιείται στην περίπτωση του παρόντος έργου. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι ελάχιστες και επιθυμητές γενικές τεχνικές/τεχνολογικές προδιαγραφές με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι προσφερόμενες λύσεις: Τεχνολογία πολλαπλών επιπέδων (n-tier): προτείνεται η αξιοποίηση των σύγχρονων δομικών στοιχείων που προσφέρονται σήμερα (εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών, κλπ) και των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν τα στοιχεία αυτά. Το επίπεδο της διεπαφής με τους χρήστες θα παρέχει υποχρεωτικά γραφικό περιβάλλον εργασίας (Graphical User Interface). Υιοθέτηση ανοικτών προτύπων: το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί βάσει των σύγχρονων απαιτήσεων για χρήση ανοικτών προτύπων. Η χρήση ανοικτών προτύπων συνεισφέρει στη μείωση του κόστους και εξυπηρετεί τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων, εξασφαλίζοντας συγχρόνως ανεξαρτησία από συγκεκριμένους προμηθευτές. Επιπλέον, εξυπηρετεί τη φορητότητα των εφαρμογών και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων, διασφαλίζοντας μεγαλύτερο κύκλο ζωής για τις εφαρμογές και τα δεδομένα. Ειδικότερα για τη γεωχωρική πληροφορία θα πρέπει να εξειδικευθεί η χρήση ανοικτών προτύπων για γεωχωρικά δεδομένα, Σελίδα 17 από 39

18 μεταδεδομένα και υπηρεσίες (λ.χ. EN ISO 19915, ISO 19119, ISO 19139, WMS 1.3.0, WFS 2.0 κ.λπ.). Ύπαρξη εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού: δεδομένης της έκτασης του έργου, η προσφερόμενη λύση θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα προγραμματιστικά εργαλεία, τα οποία θα προσφέρουν δυνατότητες παραμετροποίησης των εφαρμογών, ανάπτυξης εξειδικευμένων λειτουργιών. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλισθεί η απαίτηση για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών που θα προκύψουν στο στάδιο της ανάλυσης απαιτήσεων καθώς και της ανάγκης εξέλιξης/βελτίωσης του πληροφοριακού συστήματος, μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο Ανάδοχος στην πρότασή του, θα πρέπει να περιγράψει και να τεκμηριώσει τα προσφερόμενα εργαλεία προγραμματισμού και τις δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης του συστήματος. Αξιοποίηση υφιστάμενης υποδομής: Ο Δήμος Θερμαϊκού, με την πάροδο των ετών, έχει αποκτήσει σημαντικές υποδομές σε επίπεδο υλικού και λογισμικού εξοπλισμού. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί κατά το δυνατόν την υφιστάμενη υποδομή. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνολογικές πλατφόρμες στις οποίες θα βασιστεί η υλοποίηση του συστήματος, πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρωση βασικών τεχνικών απαιτήσεων, όπως: Ασφάλεια (Security): προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δημοσίευση εσφαλμένων δεδομένων, παρουσίαση δεδομένων ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη. Αξιοπιστία (Reliability): ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών. Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. Ευκολία διαχείρισης (Manageability): παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών. Υποστήριξη ανοικτών προτύπων (Openess): εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της μελλοντικής επέκτασης του συστήματος, μέσα από τη χρήση ανοικτών προτύπων. Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «διαχείρισης αιτημάτων / καταγγελιών πολιτών» Η εφαρμογή θα δίνει τη δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με προβλήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή του Δήμου. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη τόσο από το διαδίκτυο όσο και για κινητά τηλέφωνα (smart phones). Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής θα είναι: Διαδικτυακή εφαρμογή για τους πολίτες: Για την καταχώρηση προβλήματος / καταγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από το σύστημα Η εφαρμογή θα εμφανίζει κατάλληλα ψηφιακά υπόβαθρα (οδικό δίκτυο, δορυφορική εικόνα) τα οποία θα μπορούν να εναλλάσσονται Σελίδα 18 από 39

19 Θα υπάρχει η δυνατότητα, ο χρήστης να προσθέτει επιπρόσθετα θεματικά επίπεδα, προς διευκόλυνσή του Θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη Θα υπάρχει εργαλείο άμεσης εστίασης στα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης οδού Ο χρήστης θα μπορεί να καθορίσει το σημείο του προβλήματος επιλέγοντάς το από το χάρτη Θα υπάρχει παραμετροποιημένη λίστα προβλημάτων. Ανάλογα με το είδος του προβλήματος θα διαμορφώνεται και η φόρμα με τα προς υποβολή στοιχεία. Ο πολίτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα προβλήματα που έχουν δηλωθεί από άλλους χρήστες στην περιοχή του. Τα προβλήματα θα εμφανίζονται κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το είδος ή την εξέλιξή τους Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα ομαδοποίησης (clustering) έτσι ώστε να μην εμφανίζονται αναλυτικά τα προβλήματα σε μικρές κλίμακες. Η εφαρμογή θα στέλνει στον χρήστη που καταχώρησε το πρόβλημα καθώς και στον αρμόδιο υπάλληλο. Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τους πολίτες Η εφαρμογή θα είναι σε μορφή mobile web page θα πρέπει να μπορεί να δοθεί και σε native application για android market και app store κατ ελάχιστον Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να συμπληρώσει τα στοιχεία του προβλήματος και να τα αποστείλει στο Δήμο. Η εφαρμογή θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη θέση του χρήστη (GPS position) για την καταχώρηση του προβλήματος. Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης για τους υπάλληλους του δήμου Η εφαρμογή θα έχει όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής των πολιτών και επιπρόσθετα: Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας χάρτη έντασης προβλημάτων (heat map) Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα χρονικού φίλτρου. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να μπορούν να παρουσιάζονται δυναμικά στο χάρτη με τη μορφή animation έτσι ώστε να φαίνεται η χρονική εξέλιξη. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την πληροφορία των προβλημάτων (αριθμό πρωτοκόλλου κατάσταση, σχόλια, επίπεδο κρισιμότητας) Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανάθεση του προβλήματος σε χρήστες / υπηρεσία Σελίδα 19 από 39

20 Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα προκαθορισμένων αναζητήσεων (με Α.Π., όνομα, κατηγορία) Οι χρήστες θα βλέπουν τόσο τη λίστα των προβλημάτων όσο και τα προβλήματα σε χάρτη Οι λίστα των προβλημάτων θα μπορεί να περιοριστεί με την εισαγωγή φίλτρων Η εφαρμογή θα στέλνει στον χρήστη που καταχώρησε το πρόβλημα καθώς και στον αρμόδιο υπάλληλο σε κάθε μεταβολή της κατάστασης του προβλήματος / καταγγελίας. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης με υποσύστημα αποστολής άμεσων ειδοποιήσεων (SMS) Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «e-ψηφοφορίας» Αντικείμενο της εφαρμογής είναι η ανάπτυξη μίας Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών του Δήμου σε Ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, βασισμένης σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα. Ουσιαστικά, μέσω της υλοποίησης της εφαρμογής ο Δήμος θα πρέπει να είναι σε θέση να εισάγει τη συμμετοχική διάσταση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ανατυξιακά ζητήματα σε επίπεδο Δήμου. Η συμμετοχική διάσταση αποτελεί τη βασική καινοτομία των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων - ΣΥΑ (Decision Support Systems - DSS) τελευταίας γενιάς, τα οποία σε αντίθεση με τη φιλοσοφία των συμβατικών ΣΥΑ «λήψη αποφάσεων για λογαριασμό του πολίτη»- είναι προσανατολισμένα στη φιλοσοφία «λήψη αποφάσεων μαζί με τον πολίτη». Στην ανάπτυξη των ΣΥΑ τελευταίας γενιάς συνέβαλε σημαντικά η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των Συμμετοχικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Participatory Geographic Information Systems PGIS). Πρόκειται για ολοκληρωμένες εφαρμογές που συνδυάζουν τη λογική της Συμμετοχικής Μάθησης και Δράσης (Participatory Learning and Action - PLA) με τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Geographic Information Systems GIS), σε ένα χρηστικό διαδικτυακό περιβάλλον. Αξιοποιώντας την τοπική γνώση που προκύπτει από τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών (σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο) και τις μεθόδους δισδιάστατης και τρισδιάστατης - χωρικής αναπαράστασης, οι εφαρμογές PGIS όπως η ζητούμενη: o Υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο o Ενισχύουν τις ευκαιρίες συμμετοχής και αυξάνουν την επιρροή των πολιτών σε ζητήματα πολιτικής Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει κατ ελάχιστον τα παρακάτω: Εργαλείο Δημόσιας Συζήτησης (Forum) Αποτελεί στην ουσία έναν ιστότοπο στον οποίο οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς τους (π.χ. περιβαλλοντικές ΜΚΟ) μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε περιβαλλοντικά Σελίδα 20 από 39

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα