ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, Χαλάνδρι Τ , F , E. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με βάση το Ν. 3283/2004 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Το παρόν απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις απαραίτητες και ουσιώδεις πληροφορίες για τη συμμετοχή επενδυτών σε μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με το πρόθεμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ», τα οποία διαχειρίζεται η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να λάβετε δωρεάν, κατόπιν αίτησης ( πριν ή και μετά από την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε αμοιβαίο κεφάλαιο ), το Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο των αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζεται η Εταιρία, τους Κανονισμούς τους και την τελευταία δημοσιευμένη Ετήσια και Εξαμηνιαία Έκθεσή τους, που περιλαμβάνουν περιεκτική περιγραφή των επενδυτικών στόχων, των επιβαρύνσεων, των δαπανών και των επενδυτικών κινδύνων, στην έδρα της Εταιρίας ( Λεωφ. Κηφισίας 196, Χαλάνδρι) ή να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της εταιρίας Το παρόν Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο δεν συνιστά προσφορά ή παρότρυνση για την πραγματοποίηση επενδύσεων, όταν τα πρόσωπα που προβαίνουν σε τέτοια προσφορά ή παρότρυνση δεν είναι εξουσιοδοτημένα σχετικά. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Παρουσίαση της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ»... 1 Γενικές πληροφορίες Θεματοφύλακας Αρμόδια Εποπτική Αρχή ΙΙ. Παρουσίαση των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικές τους Πληροφορίες... 2 Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού Ευρωπαϊκή Πίστη Κρατικών Ομολόγων Ανεπτυγμένων Χωρών σε ΕUR... 5 Ευρωπαϊκή Πίστη Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR... 7 Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Ελλάδας...11 Ευρωπαϊκή Πίστη European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού...13 Ευρωπαϊκή Πίστη Emerging Markets Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού...15 Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού Ευρωπαϊκή Πίστη High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR...19 Ευρωπαϊκή Πίστη American Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού...21 ΙΙΙ. Δήλωση Κινδύνων για τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΙV. Εμπορικές Πληροφορίες V. Οικονομικές Πληροφορίες

3 I. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και πήρε αριθμό Μητρώου 21461/06/Β/90/05 η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ», καθώς επίσης και η με αριθμό Κ2-1837/ απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρίας, όπως καταρτίσθηκε με την αριθ.3365/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γαρυφαλλιάς Καρακασιλιώτη Μαυροφόρου και την αριθ.3377/ Διορθωτική Πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου. Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμό Κ2-597/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας και η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων». Επωνυμία: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 196, Τ.Κ , Δήμος Χαλανδρίου, Τηλέφωνο: , Fax: Σκοπός: Σκοπός της Εταιρίας είναι αποκλειστικά η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του Ν.3283/2004 και επιπροσθέτως η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων και οι παρεπόμενες υπηρεσίες της επενδυτικής συμβουλής, όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2α & 2β του Ν.3283/2004. Διάρκεια: Τριάντα (30) έτη από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας. Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο την 30/06/ ,00 Μετοχές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,50 εκάστη Ύψος Ιδίων Κεφαλαίων την 30/06/ ,63 ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Μέλη ΘΗΤΕΙΑ Δ.Σ. : Χρήστος Γεωργακόπουλος : Θωμάς Κωνσταντινίδης : Αθηνά Γαλάρη Ηλίας Λεκκός Κωνσταντίνος Τσόκας Στέφανος Βερζοβίτης : Διετής ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ : Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. 98,06% Λοιποί Μέτοχοι 1,94% ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Κ Θωμάς Κωνσταντινίδης : Οικονομολόγος Αντώνιος Μιντζάς : Οικονομικός Αναλυτής Αθηνά Γαλάρη : Οικονομολόγος ΕΛΕΓΚΤΕΣ : GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων Ζεφύρου 56 & Αγ. Αναργύρων, Π. Φάληρο, Τηλ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Καθήκοντα θεματοφύλακα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ασκεί η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρία» με έδρα την Αθήνα ( οδός Όθωνος 8, Αθήνα ) και με αρ. Μητρώου Α.Ε. 6068/06/Β/86/07. ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα). 1

4 IΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαχειρίζεται τα ακόλουθα, ανά κατηγορία, 10 Αμοιβαία Κεφάλαια: Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ EUR Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ελλάδα. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ έχουν αόριστη διάρκεια. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α 210/ ), όπως ισχύουν κάθε φορά, τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισμό τους. ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται: Από τα κεντρικά γραφεία της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., Λεωφ. Κηφισίας 196,15231, Χαλάνδρι Από όλα τα καταστήματα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. σε όλη την Ελλάδα Από τους πιστοποιημένους συνεργάτες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. 2

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΠΙΣΤΗ» με αριθμό αδείας 30574/Β/636/ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.434/16/7/90), το οποίο μετονομάστηκε σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 125/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.713/Β/2/12/92). 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Μετοχικών Εσωτερικού σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών, που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 6. Το νόμισμα με το οποίο διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Ευρώ (EUR). 7. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του, ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρουν οι μετοχές και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνος Διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαμηλός Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μηδαμινός Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Μηδαμινός Κίνδυνος Αποδόσεως: Υψηλός Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαμηλός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου. Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Οι αποδόσεις του παρουσιάζονται αναλυτικά στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία δέκα πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 28/06/

6 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), οποίος ισχύει από 01/01/07: Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα τριετίας και πενταετίας απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και του Δείκτη Αναφοράς του. 4

7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», με την απόφαση 105/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.309/Β/8/5/92), το οποίο μετονομάστηκε σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.111/Β/31/1/07) και μετέπειτα σε «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR», σύμφωνα με την απόφαση 97/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων κυρίως από εισόδημα (τοκομερίδια). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων που έχουν εκδοθεί από κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 6. Το νόμισμα με το οποίο διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Ευρώ (EUR). 7. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του, ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρουν τα ομόλογα κρατών-μελών της Ευρωζώνης και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Χαμηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνος Διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος Ρευστότητας: Μηδαμινός Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μηδαμινός Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Μηδαμινός Κίνδυνος Αποδόσεως: Χαμηλός Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Υψηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαμηλός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται χαμηλού κινδύνου. Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Οι αποδόσεις του, παρουσιάζονται στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία τέσσερα πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία αλλαγής κατηγορίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/01/07. 5

8 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), ο οποίος ισχύει από 24/12/2010 : Bloomberg/EFFAS Bond Indices Euro Govt All>1 Yr Total Return. Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR και του Δείκτη Αναφοράς του. 6

9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ», με την απόφαση 143/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.270/Β/21/4/93), το οποίο μετονομάστηκε σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 210/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.222/Β/6/3/01) και μετέπειτα σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR», σύμφωνα με την απόφαση 97/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από εισόδημα (τοκομερίδια). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων Investment Grade (πιστοληπτική αξιολόγηση από ΑΑΑ / Aaa ως ΒΒΒ- / Βaa3) σταθερού επιτοκίου. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 6. Το νόμισμα με το οποίο διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Ευρώ (EUR). 7. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του, ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρουν τα εταιρικά ομόλογα και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Μέτριος Πιστωτικός Κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνος Διακανονισμού: Μέτριος Κίνδυνος Ρευστότητας: Μέτριος Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μηδαμινός Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος Αποδόσεως: Μέτριος Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Μέτριος Κίνδυνος Κράτους: Χαμηλός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται μετρίου κινδύνου. Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου H απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Οι αποδόσεις του παρουσιάζονται αναλυτικά στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία δέκα πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 02/06/

10 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), ο οποίος ισχύει από 24/12/2010 : Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα τριετίας και πενταετίας απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE ΣΕ EUR και του Δείκτη Αναφοράς του. 8

11 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (UNIT LINKED)», με την απόφαση 131/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.1805/Β/29/9/99), το οποίο μετονομάστηκε σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 39/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.120/Β/2/2/05). 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από υπεραξίες αλλά και από εισόδημα (τοκομερίδια, μερίσματα). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Μικτών Εσωτερικού σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών, που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και Ελληνικών κρατικών ομολόγων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων. Το ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομόλογα δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο του δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές, ομόλογα ή σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 6. Το νόμισμα με το οποίο διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Ευρώ (EUR). 7. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ απευθύνεται σε επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει η ταυτόχρονη επένδυση σε μετοχές και σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Μέτριος Πιστωτικός Κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνος Διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαμηλός Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μηδαμινός Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος Αποδόσεως: Μέτριος Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαμηλός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται μετρίου κινδύνου. Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Οι αποδόσεις του παρουσιάζονται αναλυτικά στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία δέκα πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/

12 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), ο οποίος ισχύει από 24/12/2010 :50% Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών και 50% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All>1 Yr Total Return Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα τριετίας και πενταετίας απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και του Δείκτη Αναφοράς του. 10

13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (UNIT LINKED)», με την απόφαση 131/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.1805/Β/29/9/99), το οποίο μετονομάστηκε σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 39/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.120/Β/2/2/05) και μετέπειτα σε «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», σύμφωνα με την απόφαση 97/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από εισόδημα (τοκομερίδια). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός χαρτοφυλακίου Ελληνικών κρατικών ομολόγων. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 6. Το νόμισμα με το οποίο διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Ευρώ (EUR). 7. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρουν τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Μέτριος Πιστωτικός Κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνος Διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαμηλός Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μηδαμινός Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος Αποδόσεως: Μέτριος Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Υψηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαμηλός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις κινδύνου. το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται μετρίου Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Οι αποδόσεις του παρουσιάζονται αναλυτικά στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία δέκα πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 06/10/

14 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), ο οποίος ισχύει από 24/12/2010: Bloomberg /EFFAS Bond Indices Greece Govt All>1 Yr Total Return Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα τριετίας και πενταετίας απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δείκτη Αναφοράς του. 12

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», με την απόφαση 136/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.1862/Β/8/10/99), το οποίο μετονομάστηκε σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.111/Β/31/1/07) και σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», σύμφωνα με την απόφαση 149/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.408/Β/22/3/07). 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Μετοχικών Εξωτερικού σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός γεωγραφικά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών, που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρώπη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και σε άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές (διαπραγματεύσιμων πιστοποιητικών καταθέσεων κλπ.) με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Το νόμισμα με το οποίο διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πρωτίστως το Ευρώ (EUR). 6. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 7. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών εταιριών και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνος Διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαμηλός Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μέτριος Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος Αποδόσεως: Υψηλός Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαμηλός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις κινδύνου. το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται υψηλού Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Οι αποδόσεις του, παρουσιάζονται στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία τέσσερα πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία αλλαγής κατηγορίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/01/07. 13

16 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), ο οποίος ισχύει από 31/01/07: Dow Jones STOXX 600 Price Index EUR Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα (απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και του Δείκτη Αναφοράς του). Ο Δείκτης Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 14

17 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ», με την απόφαση 2/202/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.1431/Β/27/11/00), το οποίο μετονομάζεται σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των αμοιβαίων κεφαλαίων 1/317/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» σύμφωνα με την απόφαση 8/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Μετοχικών Εξωτερικού σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών, που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στις αναδυόμενες αγορές. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και σε άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές (διαπραγματεύσιμων πιστοποιητικών καταθέσεων κλπ.) με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Τα νομίσματα με τα οποία διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Δολάριο ΗΠΑ (USD), το Ευρώ (EUR), καθώς και τα εθνικά νομίσματα των χωρών της έδρας των εκδοτών. 6. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 7. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του, ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο, εταιριών των αναδυομένων αγορών και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι μετοχικές επενδύσεις σε ξένο νόμισμα. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνος Διακανονισμού: Χαμηλός Κίνδυνος Ρευστότητας: Υψηλός Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος Αποδόσεως: Υψηλός Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Μέτριος Κίνδυνος Κράτους: Υψηλός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις κινδύνου. το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται υψηλού Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Οι αποδόσεις του, παρουσιάζονται αναλυτικά στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία δέκα πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 28/02/

18 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), ο οποίος ισχύει από 01/05/08: MSCI Emerging Markets Index (σε ευρώ) Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα τριετίας και πενταετίας απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και του Δείκτη Αναφοράς του. 16

19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», με την απόφαση 9/645/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.364/Β/27/03/06). 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Μετοχικών Εξωτερικού σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών, που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα εκτός Ελλάδος. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και σε άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές (διαπραγματεύσιμων πιστοποιητικών καταθέσεων κλπ.) με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Τα νομίσματα με τα οποία διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Δολάριο ΗΠΑ (USD), το Γιεν Ιαπωνίας (JPY), το Ευρώ (EUR), καθώς και τα εθνικά νομίσματα των χωρών της έδρας των εκδοτών. 6. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 7. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του, ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι μετοχικές επενδύσεις σε ξένο νόμισμα. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνος Διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαμηλός Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Υψηλός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις κινδύνου. Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος Αποδόσεως: Υψηλός Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαμηλός το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται υψηλού Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Οι απoδόσεις του, παρουσιάζονται στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία πέντε πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 10/04/

20 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), ο οποίος ισχύει από 10/04/06: MSCI WORLD INDEX (σε ευρώ) Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και του Δείκτη Αναφοράς του. 18

21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ EUR 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ YIELDPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», με την απόφαση 9/645/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Φ.Ε.Κ.364/Β/27/03/06) και μετέπειτα σε «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ EUR», με την απόφαση 97/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων από εισόδημα (τοκομερίδια). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων Speculative Grade (χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας κατώτερο από ΒΒΒ-/Βaa3) σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65% επί του καθαρού ενεργητικού του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει και σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 6. Το νόμισμα με το οποίο διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Ευρώ (EUR). 7. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του, ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ EUR απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρουν τα εταιρικά ομόλογα και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Υψηλός Κίνδυνος Διακανονισμού: Μέτριος Κίνδυνος Ρευστότητας: Μέτριος Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Μηδαμινός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις κινδύνου. Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Μέτριος Κίνδυνος Αποδόσεως: Μέτριος Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Μέτριος Κίνδυνος Κράτους: Χαμηλός το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται μετρίου Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ EUR υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Οι αποδόσεις του, παρουσιάζονται στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία πέντε πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 10/04/

22 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), ο οποίος ισχύει από 11/07/11 : ο Barclays Capital Euro High Yield 3% Constrained. Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ EUR και του Δείκτη Αναφοράς του. 20

23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» συγκρότησε στην Ελλάδα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», με την απόφαση 7/813/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επενδυτικός σκοπός & Επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Kεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη αποδόσεων προερχόμενων πρωτίστως από υπεραξίες και δευτερευόντως από εισόδημα (μερίσματα). 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία των Μετοχικών Εξωτερικού σύμφωνα με την απόφαση κατηγοριοποίησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών, που εκδίδονται από εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στις ΗΠΑ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρία διαχείρισης επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών και σε άλλους τίτλους εξομοιούμενους με αυτές (διαπραγματεύσιμων πιστοποιητικών καταθέσεων κλπ.) με έμφαση τις εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης. Οι παραπάνω επενδύσεις αποτελούν ποσοστό τουλάχιστον 65 % επί του καθαρού ενεργητικού του. 4. Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν βασίζεται σε στρατηγική συχνών εναλλαγών των στοιχείων του ενεργητικού του. 5. Το νόμισμα με το οποίο διενεργούνται οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι κυρίως το Δολάριο ΗΠΑ (USD). 6. Στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να επενδύεται σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τόσο για κάλυψη κινδύνων ή / και για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό του. 7. Με βάση την επενδυτική του στρατηγική, ο βαθμός κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χαρακτηρίζεται υψηλός. 8. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πετύχει να δημιουργήσει τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως αυτά περιγράφονται στο σκοπό του, ούτε υπάρχει εξασφάλιση εγγύησης επί του ενεργητικού του. Πού απευθύνεται Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χωρίς να υπάρχει χρονική δέσμευση, που επιλέγουν την προοπτική κέρδους που προσφέρει ένα διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο, εταιριών ΗΠΑ και αποδέχονται τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι μετοχικές επενδύσεις σε ξένο νόμισμα. Κίνδυνοι Χαρτοφυλακίου Κίνδυνος Αγοράς: Υψηλός Πιστωτικός Κίνδυνος: Χαμηλός Κίνδυνος Διακανονισμού: Μηδαμινός Κίνδυνος Ρευστότητας: Χαμηλός Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Υψηλός Με βάση τις ανωτέρω διαβαθμίσεις κινδύνου. Κίνδυνος Θεματοφυλακής: Μηδαμινός Κίνδυνος Διασποράς: Χαμηλός Κίνδυνος Αποδόσεως: Υψηλός Κίνδυνος Μειώσεως Ενεργητικού: Χαμηλός Κίνδυνος Πληθωρισμού: Χαμηλός Κίνδυνος Κράτους: Χαμηλός το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θεωρείται υψηλού Ιστορικές Αποδόσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ υπολογίζεται επί της καθαρής τιμής του μεριδίου του σε ετήσια βάση. Η απόδοσή του, παρουσιάζεται στο διάγραμμα και απεικονίζεται η ετήσια απόδοσή του για τα τελευταία τρία πλήρη συνεχόμενα έτη Ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 16/04/08. 21

24 Συγκριτική απεικόνιση απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Δείκτη Αναφοράς του Δείκτης Αναφοράς (benchmark), ο οποίος ισχύει από 16/04/08 : S & P 500 (σε ευρώ) Απεικονίζεται συγκριτικό διάγραμμα απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και του Δείκτη Αναφοράς του. 22

25 IΙI. ΔΗΛΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η Εταιρία, μέσω της ομάδας των Διαχειριστών και της Επενδυτικής Επιτροπής, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί, αναλόγως του αμοιβαίου κεφαλαίου, η υψηλότερη δυνατή απόδοση. Οι συνθήκες της αγοράς όμως ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή του μεριδίου αρνητικά και υπάρχει κίνδυνος να επιστραφεί στους επενδυτές ποσό μικρότερο της αρχικής τους επένδυσης. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο κάτοχος μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων είναι οι ακόλουθοι: (α) Κίνδυνος αγοράς: Είναι ο κίνδυνος υποχώρησης του επιπέδου των τιμών της αγοράς συνολικά ή ορισμένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο επακόλουθος επηρεασμός της τιμής των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο κίνδυνος αγοράς είναι αυξημένος στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, σε σχέση με τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια, ενώ είναι περιορισμένος στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια. Ανάλογα με την κατηγορία του το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό είναι εκτεθειμένο στις διακυμάνσεις της αγοράς. Ο κίνδυνος που ανακύπτει από τις διακυμάνσεις αυτές για τις θέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων στην πρωτογενή αγορά, συμπεριλαμβάνεται στον καθημερινό υπολογισμό του VaR και βρίσκεται σε αντιστοιχία με τον κίνδυνο αγοράς του δείκτη αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο κίνδυνος αγοράς περιορίζεται εντός των ορίων που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία καθώς και εντός των εσωτερικών ορίων που προβλέπονται στον κανονισμό της εταιρίας. (β) Πιστωτικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ μέρους ενός εκδότη κινητών αξιών στις οποίες έχει επενδύσει το αμοιβαίο κεφάλαιο ή ενός αντισυμβαλλόμενου κατά τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. Με δεδομένη την πιστοληπτική αξιολόγηση των συναλλασσόμενων με το αμοιβαίο κεφάλαιο και των εκδοτών κινητών αξιών στις οποίες επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο, αυτός ο κίνδυνος είναι περιορισμένος. Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνουν τα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρίας, λόγω των θέσεών τους στην πρωτογενή αγορά παρακολουθείται καθημερινά και συμπεριλαμβάνεται στον καθημερινό υπολογισμό του VaR. Η εταιρία διασφαλίζει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο είναι εντός των ορίων του νόμου και βρίσκεται σε αντιστοιχία με το επίπεδο πιστωτικού κινδύνου που ενυπάρχει στον δείκτη αναφοράς του. (γ) Κίνδυνος διακανονισμού: Είναι ο κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων ειδικά εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλλει χρήματα ή δεν παραδίδει τίτλους έγκαιρα σε εκπλήρωση της υποχρέωσης του για την εκκαθάριση συναλλαγών. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης περιορισμένος, λόγω του καθεστώτος εκκαθάρισης που διέπει τις συναλλαγές του αμοιβαίου κεφαλαίου με αντικείμενο κινητές αξίες, οι οποίες είναι διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά, υποκείμενη σε εποπτεία. (δ) Κίνδυνος ρευστότητας: Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποίησης στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έγκαιρα και σε εύλογη τιμή. Αυτός ο κίνδυνος είναι μειωμένος, διότι τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν, κατά κύριο λόγο, σε τίτλους που ανταποκρίνονται σε κριτήρια αυξημένης εμπορευσιμότητας. Οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας προβλέπουν αυστηρά ποσοτικοποιημένα κριτήρια αυξημένης ρευστότητας για τις ομολογιακές και μετοχικές θέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων. (ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Είναι ο κίνδυνος επηρεασμού αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου λόγω της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτός ο κίνδυνος υφίσταται στα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αγορές εκτός Ευρωζώνης, ή σε αγορές συναλλάγματος. (στ) Κίνδυνος θεματοφυλακής: Είναι ο κίνδυνος απώλειας στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του θεματοφύλακα ή ακόμη λόγω απάτης σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας ή κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη επί μέρους στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, καταστεί αφερέγγυος. Αυτός ο κίνδυνος είναι πολύ μικρός, επειδή ο θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. των αμοιβαίων κεφαλαίων υπόκειται σε κανόνες αυστηρής εποπτείας, επιλέγει δε τους υποθεματοφύλακες με βάση ανάλογα κριτήρια. (ζ) Κίνδυνος διασποράς: Είναι ο κίνδυνος που απορρέει από την περιορισμένη διασπορά των στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτός ο κίνδυνος είναι επίσης μειωμένος, διότι η διαχειριστική πολιτική κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου βασίζεται σε κριτήρια διασποράς του χαρτοφυλακίου του, σύμφωνα και με την υφιστάμενη νομοθεσία και τους κανόνες διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η εταιρία. (η) Κίνδυνος απόδοσης: Είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη διακύμανση απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε συνδυασμό με την τυχόν παροχή εγγύησης επί του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου από πιστωτικό ίδρυμα. Αυτός ο κίνδυνος είναι αυξημένος στην περίπτωση των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, μικρότερος δε στην περίπτωση των ομολογιακών και μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων. (θ) Κίνδυνος μείωσης ενεργητικού: Είναι ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με τη μείωση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου είτε λόγω εξαγοράς ή ακύρωσης μεριδίων του είτε λόγω διανομής μεριδίων του η αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη από τα επιτευχθέντα κέρδη του κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης. Αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, από μόνο το χαρακτήρα του αμοιβαίου κεφαλαίου ως οργανισμού συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου. Η εταιρία διαχείρισης λαμβάνει πάντως κάθε δυνατό μέτρο, για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μεριδιούχων. 23

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ι Σ Τ Η E U R O P E A N O P P O R T U N I T I E S Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY. Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε. 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 6100/06/B/86/53, Φ.Ε.Κ.: 1633/72 Έδρα : Μητροπόλεως 45, Αθήνα 105 56 Τηλ.: 210 3713 900-2 Fax: 210 3253

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: MILLENNIUM BANK MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αλεξ. Πάντου 33, 176 71 Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9548866 Fax: 210 9575591 mutualfunds@millenniumbank.gr www.millenniumbank.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Έδρα: Αθήνα, Μητροπόλεως αρ. 45, 10556 Τηλ.: 210 3713 900-2 Fax: 210 3253

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Ιούνιος Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Ιούνιος Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Ιούνιος 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ALICO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/8-4-92 Εδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αρ. Αδείας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ING Αµοιβαία Κεφάλαια

ING Αµοιβαία Κεφάλαια ING Αµοιβαία Κεφάλαια ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ING Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΜΑΕ. 22671/06/Β/90/27, Αποφ. ΥΠΕΘΟ 38476/Β 1288/13.09.1990) Καρνεάδου 25, 27

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ )

Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/ , ΦΕΚ/Β/371/ ) Κανονισμός PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό Εσωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. 146/04.05.1993, ΦΕΚ/Β/371/24.05.1993) Αρ. Αδείας Τροποποίησης: 201/27.03.2014 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΥΡΩ) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMOIBAIA KEΦΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Θεματοφύλακας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ( Απόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/14-31/12/14 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές.

Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. 0180/00010036/el Άλλες Ανακοινώσεις GMM Global Money Managers Ltd Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Επισυνάπτονται τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. GMM Funds Attachments: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Κανονισμός. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND Ομολογιακό Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια

3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια 3Κ Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΙΟΣ 2015 3Κ Investment Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ.ΓΕΜΗ 1003501000, Απ. ΥΠΕΘΟ Κ2-7642/15.10.1990) Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN EMERGING EMEA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55 ΦΕΚ 10121/17

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ALPHA BANK Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 223701000 Έδρα : Αθήνα, Σταδίου 40, 102 52 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. February 1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2008 ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 8-10679, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-3239629,

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/ Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.-04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα Τηλ.: 210 697 5116 Fax: 210 697 5562 e-mail:mutual_funds@geniki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Ενημερωτικό Δελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Το παρόν ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί με βάση το ν. 4099/2012 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ιούνιος 2016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών Αριθμός Φ.Ε.Κ. Β 329/18-05-1992 Αρθρο 1. Εταιρία Διαχειρίσεως και Θεματοφύλακας 1. Εταιρία Διαχείρισης είναι η Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ Εταιρεία Διαχείρισης: MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44673/06/Β/99/55

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Αριθμός Αρχικής Αδείας 30574/636/28-06-90 ΦΕΚ 434/16-07-1990 ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα