ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Τεχνικά βιβλία & Εγχειρίδια Τεχνικά άρθρα Πρότυπα Τεχνικά Περιοδικά ιευθύνσεις Internet Προσπέκτους εταιρειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Τεχνικά βιβλία & Εγχειρίδια Τεχνικά άρθρα Πρότυπα Τεχνικά Περιοδικά ιευθύνσεις Internet Προσπέκτους εταιρειών"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Τεχνικά βιβλία & Εγχειρίδια Τεχνικά άρθρα Πρότυπα Τεχνικά Περιοδικά ιευθύνσεις Internet Προσπέκτους εταιρειών

2 Σελίδα ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ & ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.1. Α. Καρµίρη, Τεχνολογία Συγκολλήσεων, Έκδοση Ιδρύµατος Ευγενίδη ελαπόρτας, Θ. Μανίκας, Ε. Τσούµας, Τεχνολογία Μηχανολογικών κατασκευών, Εκδόσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1.3. Κ. Κονoφάγου, Μεταλλογνωσία 1.4. MUREX, Τεχνικό Εγχειρίδιο συγκολλήσεων 1.5. Π. Παπαδοπούλου, Συγκολλήσεις ΙΙ, έκδοση ΙΒΕΠΕ 1.6. Π. Πετροπούλου, Μηχανουργική τεχνολογία (εργαστήριο Ι), Έκδοση Ιδρύµατος Ευγενίδη 1.7. ΤΕΜΚΑ Ε.Π.Ε.- Γ. Παπαθανασίου, Η τεχνική της συγκολλήσεως 1.8. Dieter Brehme, Εργαστήριο συγκολλήσεων, εκδόσεις ΙΩΝ 1.9. Jay Storer, Welding Manual Mike Gellerman, Welding Fundamentals Olof Dellby, Metal Repair and Maintenance, έκδοση ESAB A.B Peter Simpson, Car Mechanics on Welding The-land-Rover, Chapter 5: Welding and Cutting Equipment, Chapter 10: Arc Welding and cutting processes (διεύθυνση Internet: Welding and Cutting manual, έκδοση UNIWEL P.T. Houldcroft, Welding Processes, Engineering Design Guides ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 2.1. Lincoln Electric, Πλήρης σειρά τεχνικών άρθρων επί των συγκολλήσεων που διατίθενται στο Internet (http://www.lincolnelectric.com/knowledge). Αναλυτικά, ο πίνακας των άρθρων αναφέρεται στο παράρτηµα «Α» 2.2. Intergrated Publishing (tpub), Σειρά τεχνικών άρθρων επί των συγκολλήσεων που διατίθενται στο Internet (http://www.tpub.com/air). Αναλυτικά, ο πίνακας των άρθρων αναφέρεται στο παράρτηµα «Α» 2.3. Συνεργιακά παλµορεύµατα στην ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG, Περιοδικό Τεχνολογία και Συγκόλληση. Το άρθρο προέρχεται από το περιοδικό Welding Design and Fabrication και η απόδοση στα Ελληνικά έγινε από την εταιρεία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε Κ. ιακουµάκου, Το σύστηµα τυποποίησης των ηλεκτροδίων και η αλλαγή του ISO 2560, ΕΛΤΙΟ Πανελληνίου Συλλόγου ιπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 3. ΠΡΟΤΥΠΑ Ο πλήρης κατάλογος των προτύπων που βρίσκουν εφαρµογή στις ηλεκτροσυγκολλήσεις φαίνεται στο παράρτηµα «Β». Περισσότερο χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω - το αντικείµενο ενός ε- κάστου αναφέρεται περιληπτικά σε παρένθεση. Η πλήρης ονοµασία αυτών των προτύπων αναφέρεται στο παράρτηµα «Β». Τα περισσότερα από τα πρότυπα EN υπάρχουν και σε ελληνική έκδοση από τον ΕΛΟΤ, µε τον ίδιο αριθµό.

3 Σελίδα 12-3 Με αστερίσκο (*) είναι σηµειωµένα τα πρότυπα για τα οποία προτείνεται να υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του σχολείου ISO-6947 (Θέσεις συγκόλλησης) 3.2. ISO-2560* (Επενδυµένα ηλεκτρόδια ανθρακούχων και λεπτόκοκκων χαλύβων) 3.3. ISO-3581* (Επενδυµένα ηλεκτρόδια ανοξείδωτων χαλύβων) 3.4. ISO-14343* (Σύρµατα και ράβδοι ανθρακούχων και λεπτόκοκκων χαλύβων) 3.5. ISO (Προστατευτικά αέρια ηλεκτροσυγκολλήσεων) 3.6. ISO-3677* (Αναλώσιµα µαλακών και σκληρών κολλήσεων) 3.7. ISO-6848 (Μη αναλώσιµα ηλεκτρόδια TIG) 3.8. ISO-9454 (Πάστες µαλακών κολλήσεων) 3.9. ΕΝ-439 (Προστατευτικά αέρια ηλεκτροσυγκολλήσεων) ΕΝ-440* (Σύρµατα ανθρακούχων και λεπτόκοκκων χαλύβων) ΕΝ-758* (Σωληνωτά σύρµατα ανθρακούχων και λεπτόκοκκων χαλύβων) ΕΝ-499* (Επενδυµένα ηλεκτρόδια ανθρακούχων και λεπτόκοκκων χαλύβων) ΕΝ-1071* (Επενδυµένα ηλεκτρόδια χυτοσιδήρου) ΕΝ-12072* (Ανοξείδωτα ηλεκτρόδια, σύρµατα, ράβδοι) AWS-A5 (Πλήρης σειρά 29 προτύπων που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις τυποποίησης των υλικών ηλεκτροσυγκόλλησης) 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 4.1. ΕΛΤΙΟ Πανελληνίου Συλλόγου ιπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 4.2. Κοπή και συγκόλληση, εκδότης Π. Μωυσιάδης 4.3. Μ.Ι., έκδοση Τεχνοεκδοτικής 4.4. Τεχνολογία και συγκόλληση, εκδότης Π. Μωυσιάδης 4.5. Auto specialist, εκδότης. Κοσκινάς 4.6. Svetsaren, έκδοση ESAB A.B 4.7. Auto Specialist, εκδότης. Κοσκινάς 5. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΝΤΕRΝΕΤ

4 Σελίδα

5 Σελίδα ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Παρακάτω αναφέρονται τα ονόµατα των εταιρειών, των οποίων χρησιµοποιήθηκαν τα προσπέκτους. Οι ονοµασίες είναι όπως ακριβώς αναγράφονται πάνω στα προσπέκτους. Η χρήση φωτογραφιών και σχηµάτων έγινε κατόπιν αδείας AIR LIQUIDE WELDING 6.2. BINZEL 6.3. CASTOLIN 6.4. CEBORA 6.5. ESAB 6.6. ETC 6.7. GBROS 6.8. EMPORIKI GROUP 6.9. Esseti EWM JACKLE Johnson Matthey KEMPPI LINCOLN ELECTRIC ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε MUREX Optrel OTC Plymovent Parweld Safra s.p.a TANAKA TRIODYN

6 Σελίδα 12-6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Πίνακες τεχνικών άρθρων από τις σελίδες του internet

7 Σελίδα 12-7 Από την σελίδα : 1. Basic Welding Terms Frequently asked questions 3. TIG Welding Series: The power to perform How to strike and establish an Arc 4. Common questions about Helmets & Eye protection Understanding Polarity 5. Controlling We1ding Fume, a tota1 system approach 6. Frequently asked questions in Aluminum welding 7. Frequently asked MIG we1ding questions 8. Se1ecting Filler Metals - Low Hydrogen 9. Aluminum: Experience in app1ications 10. Aluminum: Inverter based welding power supplies 11. Kicking the Stick Habit... Cored Electrodes Add Welding Versatility 12. Pulsed MIG We1ding Provides Increased Qua1ity 13. AWS Classification explained 14. Common Problems and Remedies for GMAW 15. Ask the Experts: Aluminum cracking Ask the Experts: Using 4043 & Ask the Experts: Using 308L, 309LI 316L fi11er metal 17. Ask the Experts: Hardfacing cracks 18. Ask the Experts: Using Ni electrodes 19. Creating high quality stick we1ds: Α user guide 20. Α guide to Aluminum We1ding 21. Semiautomatic Wire Feeders 22. Storing and Re-drying Electrodes Preventing Arc Blow 23. Weld Cracking 24. Arc-Welding Fundamentals 25. What is Preheat? 26. Controlling Welding Fume (5 parts) 27. Learn how to weld Aluminum 28. How to successfully weld Aluminum with MIG 29. Α guide to Aluminum Welding (2 parts) 30. Common mistakes in design Aluminum Welding 31. Guidelines for Welding Cast Iron 32. How to select a compact wire Feed Welder 33. MIG vs. Flux-Cored: Which Welding Process is right for you? 34. MIG Welding Stainless Steel 35. Plasma Cutting: Is it the right for you 36. Power: choosing the Ideal Power Prevention and control of Weld Distortion 37. TIG Welding Aluminum 38. Using Tools - Wire-Feed Welders 39. AC/DC Understanding Polarity 40. Added Low Hydrogen Designators don t change Electrodes 41. Energy Efficiency: What you may don' t Know Make Checklist for an Arc Welding Robot System 43. TIG Welding: The power to perform (5 parts) 44. The importance of connections when Welding What is preheat 45. Safe Practices in arc welding safety 46. Welding safety table

8 Σελίδα 12-8 Από την σελίδα : 10. Welding 12. Acetylene Cylinders 13. Welding Flames 14. Backfire and flashback 15. Forehand welding 16. Backhand Welding 17. Welded Joints 18. Butt joints 19. Edge joints 20. Acetylene safety precautions 21. Gas tungsten Arc Welding TIG 22. Welding Equipment TIG 23. Welding procedures TIG 24. Gas Metal Arc Welding MIG 25. GMA Welding Equipment MIG 26. Welding Safety Precautions 27. Principles of heat treatment 30. Forms of heat treatment of steel 31. Tempering 33. Heat treatment of nonferrous metals (aluminum alloys) 68. Arc welding positions 69. Horizontal position welding 71. Overhead position welding 74. Weather conditions 75. Carbon Arc Cutting 76. Air Carbon 81. GTA welding equipment and supplies 82. Torches 83. Shielding Gas 84. GTA Welding Preparation Από την σελίδα : Από την σελίδα : 1. Joining Aluminum with GTAW 2. GMAW (MIG) Aluminum welding Hints 3. Choosing a TIG system Q&A 4. Five tips to improve welding repair Q&A 5. The history of welding 6. Welding Dictionary

9 Σελίδα 12-9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» Πίνακες προτύπων ISO και EN

10 Πρότυπα ISO για ηλεκτροσυγκολλήσεις Σελίδα 12-10

11 Πρότυπα ISO για µαλακές και σκληρές συγκολλήσεις Σελίδα 12-11

12 Πρότυπα EN για ηλεκτροσυγκολλήσεις - σελ. 1/2 Σελίδα 12-12

13 Πρότυπα EN για ηλεκτροσυγκολλήσεις - σελ. 2/2 Σελίδα 12-13

14 Σελίδα Πρότυπα ΕΝ για µαλακές και σκληρές συγκολλήσεις σελ 1/2

15 Σελίδα Πρότυπα ΕΝ για µαλακές και σκληρές συγκολλήσεις σελ 2/2

16 Σελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΑΝ Α ΕΙΕΣ ΑΝΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΤΛ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

17 Σελίδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Αναφέρονται παρακάτω, κατά αλφαβητική σειρά, όλες οι εταιρείες που συµµετείχαν στην προσπάθεια της σύνταξης του παρόντος βιβλίου, θέτοντας στην διάθεση των συγγραφέων τεχνικά φυλλάδια, φωτογραφίες, σχήµατα κλπ. Τους εκφράζουµε τις θερµές µας ευχαριστίες ΑΛΕΞΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. LINCOLN ELECTRIC ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΜΠ. ΕΠΕ Α φοι ΓΙΑΝΝΑΚΗ Α φοι ΓΚΙΚΑ Ο.Ε. Α φοι ΣΙΑΒΑΡΑ (Επισκευές αυτοκινήτων) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ (Π. Μαυρουδής) ΕΥΤΗΞΙΑ ΕΠΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΙΛΟΠΟΙΜΗΝ Σ. ΤΖΙΓΚΑΣ ADECA A.C. ALCOR S.A. ARCON ΕΠΕ (. Κόντης) ESAB INTERNATIONAL EUROMACH S.A. STARWELD (Α. Φωτιάδου) SΥGOMETAL (. Κοκκίνης) ΤΟΥΟΤΑ HELLAS ABEE TRIODYN Σ. Μητροπολίτης & Σια ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το δικαίωµα της εκµετάλλευσης των πνευµατικών δικαιωµάτων του παρόντος βιβλίου έχει µεταβιβαστεί από τους συγγραφείς στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Εξαιρούνται οι φωτογραφίες και τα σχήµατα που προέρχονται τρίτους. Επί αυτών το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει µόνο την άδεια χρήσης τους για τις ανάγκες του παρόντος βιβλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 51/ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 51/ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμού Σωματείο «Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE» ΝΠΙΔ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ SPONSORS - EXHIBITORS 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -NTUA 2. Τοµέας Μηχανικής, ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ 3. ACUTECH Ε.Π.Ε. 4. Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος 5. ENVIROCOUSTICS ABEE Non Destructive Testing

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματά μας. 2 ο Εξάμηνο 2013

Τα προγράμματά μας. 2 ο Εξάμηνο 2013 Τα προγράμματά μας 2 ο Εξάμηνο 2013 Με 30 χρόνια δράσης και συμβολής στη βελτίωση της παραγωγικότητας των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Με παραρτήματα και σύγχρονες δομές, που διασφαλίζουν την ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Νο 34 / 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» ΝΠΙ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τ.Ε.Κ.Ε.Σ.Υ.Π. Fluid Power and Industrial Solutions ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - COMPANY PROFILE Από το 1975 στην εταιρεία μας Ι. Μπέλλος & ΣΙΑ ΟΕ ΤΕΚΕΣΥΠ, παράγουμε μεταλλικά εξαρτήματα (ρακόρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 44/ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 44/ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμού Σωματείο «Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE» ΝΠΙΔ Μη-Κερδοσκοπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014.

IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014. Preface IMO Conventions: Effective Implementation This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014. Encompassing the spirit of IMO, offers to its

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 73868 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH AIRBRUSH-SET. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET Operation and Safety Notes ΣΕΤ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ-AIRBRUSH Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_GB-IE-CY.indd

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 5709 /A2-1957 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση

σελ. 6 Λογιστές, Προγραµµατιστές, Call Center σελ. 9 Πωλητές Υγείας σελ. 12 Βιοµηχανία, Οδηγοί σελ. 14 Φύλακες, Εστίαση ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #6 / Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόµενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραµµατείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER Οδηγίες Χρήσης User s Manual Manuale d instruzioni ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS/ MODELLO TKN/TKG-A28DV

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ M P F Fire Safety AUTOMATIC AYTOMATA C FIRE-FIGHTING SYSTEMS Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ Οι ειδικοί στη διακίνηση υγρών ISO 9001 : 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ Β-KLIMA Λάμπρος Μανασής, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (ΟΜΗ ΕΠΕ, Κάκαρη 3, 11221 Ν. Φιλοθέη, τηλ. 210-6921587,

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO 4 33 41 45 49 52 53 ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ κ.α. 57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BASILEIOU LABORATORY FURNITURE

BASILEIOU LABORATORY FURNITURE BASILEIOU LABORATORY FURNITURE CHAPTER SECTION 01 THE COMPANY ABOUT US H ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΕΙΣ 02 DESIGN LABORATORY SPACE OPTIMIZATION ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ TAILOR - MADE SOLUTIONS ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Company Profile

Εταιρική Παρουσίαση Company Profile Εταιρική Παρουσίαση Company Profile Άλφα Πι Εταιρική Παρουσίαση Alfa Pi Company Profile Η ΑΛΦΑ ΠΙ A.E. είναι Τεχνική Εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και ασχολείται με την Μελέτη και Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα