Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα"

Transcript

1 Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα Δημήτριος Κοντοστάνος Εκπαιδευτικός, Msc, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι γνώσεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος στο Ν. Κέρκυρας. Εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 238 υποκείμενα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μέτριο επίπεδο γνώσης σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (ΓΤΤ) και επιθυμούν μεγαλύτερη ενημέρωση. Είναι στο σύνολό τους αντίθετοι με την καλλιέργεια και τη χρήση ΓΤΤ. Δεν εμπιστεύονται τους κρατικούς φορείς ενημέρωσης γύρω από τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ και έχουν ως κύρια πηγή ενημέρωσης κυρίως το διαδίκτυο. Τέλος, τα θέματα της γενετικής τροποποίησης και τα ζητήματα ηθικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής τάξης, που συνδέονται με αυτή, εξακολουθούν να προβάλλονται ακροθιγώς στα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτική έρευνα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γενετικά Τροποποιημένοι οργανισμοί, Γενετικά Τροποποιημένα τρόφιμα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γενετική τροποποίηση είναι ένα θέμα που όλο και περισσότερο θα μας απασχολεί στα χρόνια που έρχονται. Ένα μεγάλο μέρος των τροφίμων σήμερα περιέχουν συστατικά που προέρχονται από οργανισμούς που έχουν τροποποιηθεί γενετικά και τις περισσότερες φορές χωρίς αυτό να επισημαίνεται, όπως μας πληροφορούν οι αρμόδιοι οργανισμοί (ΕΦΕΤ). Επιπλέον υπάρχει μια πολεμική στο επιστημονικό πεδίο, που μεταφέρεται και στον καθημερινό δημόσιο διάλογο, δηλαδή στο πεδίο των απλών καταναλωτών, για το αν είναι διατροφικά ασφαλή τέτοια τρόφιμα (Durant et al., 1998). Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει σύγκρουση απόψεων για τη χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Έτσι υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ρεύμα ανησυχίας μεταξύ των καταναλωτών, αγροτών και επιστημόνων, οι οποίοι ασκούν έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές έρευνες διεξάγονται από λίγες μεγάλες εταιρείες (Boholm, 1998; Gaskell et al., 1999; Besley & Shanahan, 2005). Έχουν διατυπωθεί από την ερευνητική κοινότητα απόψεις που αναφέρουν πληθώρα αποδείξεων για το 1

2 γεγονός ότι οι ΓΤΟ θέτουν σε νέους κινδύνους τη δημόσια υγεία αλλά και τα οικοσυστήματα, καθώς απειλούν τη βιοποικιλότητα, την άγρια ζωή και τις ήπιες μορφές γεωργίας (Μπατρίνου, 2001; Κουράκης, 2007; Ewen & Pusztai, 1999; Mehendale, 2004; Kaeppler, 2000; Konig, 2004; Lack, 2002). Καταστροφικά αποδείχθηκαν και τα οικονομικά αποτελέσματα από την καλλιέργεια σπόρων ΓΤΟ σε αναπτυσσόμενες χώρες (Ινδία, Κίνα, κ.λ.π.) (Raney, 2006 : ). Υπάρχει επομένως ανάγκη πλήρως ενημερωμένων πολιτών, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να καταλάβουν τις συνέπειες από την υιοθέτηση τέτοιων παραγωγικών μοντέλων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλαπλό ρόλο να παίξουν στο χώρο τους. Μεταφέρουν γνώση από τους παραδοσιακούς και τους μοντέρνους τομείς της επιστήμης και ταυτόχρονα διαπαιδαγωγούν τους μαθητές τους-μελλοντικούς πολίτες και καλλιεργούν περιβαλλοντικές και καταναλωτικές συμπεριφορές. Πόσο εξοικειωμένοι είναι όμως με τα σύγχρονα και πολύπλοκα αυτά ζητήματα; Στον ελληνικό χώρο η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι ελλιπέστατη. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό να διερευνηθούν οι γνώσεις σχετικά με τη φύση, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις ποικίλες επιπτώσεις των ΓΤΟ και τα ΓΓΤ, οι αντιλήψεις και οι στάσεις τους ως προς τα ηθικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά διλήμματα που προκύπτουν από τους ΓΤΟ, ως προς τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης των ΓΤΟ, ως προς τις προϋποθέσεις αποδοχής και τις απαιτήσεις τους για τα ΓΤΤ και ως προς το βαθμό εμπιστοσύνης στους φορείς που εμπλέκονται με τους ΓΤΟ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το δείγμα Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας ήταν οι 750 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα 52 δημοτικά Σχολεία και 63 νηπιαγωγεία του Ν. Κερκύρας. Το σύνολο των εκπαιδευτικών αποτέλεσε και το δείγμα της έρευνας. Η έρευνα περικλείει γεωγραφικά όλο το Νομό Κέρκυρας (Βορράς Κέντρο Νότος του νησιού). Μέσα συλλογής ερευνητικών δεδομένων Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Στάλθηκαν συνολικά 750 ερωτηματολόγια. Επιστράφηκαν συμπληρωμένα 238 ερωτηματολόγια. Οι 238 εκπαιδευτικοί που απάντησαν αποτέλεσαν και το τελικό δείγμα της έρευνας. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων διενεργήθηκε με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S., έκδοση Δίνονται πίνακες κατανομής συχνοτήτων και ο μέσος όρος ως μέτρο κεντρικής τάσης και η τυπική απόκλιση ως μέτρο διασποράς των τιμών. Προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη συνάφειας ανάμεσα σε δύο κατηγορικές μεταβλητές εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο χ2 (p < 0.05). Επίσης έγιναν αναλύσεις cross tab σε συνδυασμό με chi square tests. Τέλος ο δείκτης Cronbach a χρησιμοποιήθηκε για να επικυρώσει την αξιοπιστία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης βρέθηκε ίσος με 0.782, επιβεβαιώνοντας και την αξιοπιστία των δεδομένων. Περιγραφή του τελικού δείγματος Φύλο Οι άνδρες στο δείγμα της έρευνας αντιπροσώπευαν το 31,5% (75 υποκείμενα) και οι γυναίκες το 68,5% (163 υποκείμενα). 2

3 Ηλικία Το 33.6% των εκπαιδευτικών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 25 ως 35 ετών και το 34.9% ανήκει στην ομάδα από 36 ως 45 ετών. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι νέοι άνθρωποι. Μόνον το 26,9% είναι ηλικίας 46 έως 55 ετών. Ειδικότητα Το 58.8% είναι δάσκαλοι, το 17.2% νηπιαγωγοί και το 16.8% Διευθυντές ή προϊστάμενοι, ενώ το 7.1% ανήκουν στην κατηγορία φυσικής αγωγής ξενόγλωσσων πληροφορικής - θεατρολογίας - μουσικής. Έτη Υπηρεσίας Το 34% του δείγματος έχει προϋπηρεσία από 6 ως 10 έτη και το 18.1% από 11 ως 15 έτη. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έχει προϋπηρεσία μικρότερη από 15 χρόνια, γεγονός που εξηγείται από τη σχετικά νεαρή ηλικία των υποκειμένων του δείγματος Τύπος σχολείου: Περιφερειακό σχολείο Σχολείο του κέντρου Το 50,8% των ερωτώμενων (121 υποκείμενα) υπηρετεί σε σχολεία της περιφέρειας και το 48,3% (115 υποκείμενα) σε σχολεία του κέντρου (πόλη της Κέρκυρας). Δύο υποκείμενα (8%) εγκατέλειψαν την ερώτηση Επιμόρφωση σε θέματα περιβάλλοντος Το 40.3% των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει επιμορφωθεί σε θέματα περιβάλλοντος από σεμινάρια που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο, το 36.1% από σεμινάρια που οργάνωσαν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και το 34.5% από σεμινάρια που οργάνωσαν οι Υπεύθυνοι ΠΕ. Επιμόρφωση σε θέματα γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) Τα θέματα σχετικά με τους ΓΤΟ δεν αποτελούν συχνά αντικείμενο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Εδώ οι Υπεύθυνοι ΠΕ και τα ΚΠΕ είναι οι κύριοι φορείς επιμόρφωσης για θέματα ΓΤΟ, με μικρά ποσοστά ωστόσο (16.0% και 11,3% αντίστοιχα). Μεταπτυχιακές σπουδές Μόνον το 10% των ερωτώμενων έχει μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες κυρίως είναι στα παιδαγωγικά (25,92%), σε αντικείμενα σχετικά με το περιβάλλον (37,04%) και στις φυσικές επιστήμες (37,04%). Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί του δείγματος με διδακτορικές σπουδές. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γνώσεις σχετικά με τους ΓΤΟ και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (ΓΤΤ) Ορισμός ΓΤΟ Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, μόνον το 44.96% των ερωτώμενων έδωσε τη σωστή απάντηση σχετικά με τον ορισμό των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. 3

4 Γράφημα 1: Κατανομή των απαντήσεων σχετικά με τον ορισμό των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Χαρακτηριστικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο γνώσης των εκπαιδευτικών ως προς τα χαρακτηριστικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που δεν έχουν άποψη για τα ζητήματα που θέτει η ερώτηση και κυμαίνονται από 15,1% μέχρι 45,5%. Τα ευρήματα αυτά μπορεί να συνδέονται και με την πολύ μικρή συχνότητα εμφάνισης των θεμάτων αυτών στα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών. Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τα χαρακτηριστικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Χαρακτηριστικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί αποκτούν χαρακτηριστικά που δεν προϋπήρχαν στον αρχικό οργανισμό Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί αποκτούν νέα χαρακτηριστικά που δεν εκφράζονται πάντα στις επόμενες γενιές Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί αποκτούν νέα χαρακτηριστικά που κληρονομούνται πάντα Τα καινούργια χαρακτηριστικά τους υπάρχουν στο γενετικό υλικό και των σωματικών και των γεννητικών κυττάρων Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί διατηρούν τα παλαιά επιθυμητά χαρακτηριστικά Τα καινούργια χαρακτηριστικά τους υπάρχουν στο γενετικό υλικό μόνον των γεννητικών κυττάρων Τα καινούργια χαρακτηριστικά τους υπάρχουν στο γενετικό υλικό μόνον των σωματικών κυττάρων Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί μπορούν να διασταυρωθούν με φυσικούς οργανισμούς και να αναπαραχθούν Σωστό Λάθος Δεν έχω άποψη 84.0% 8.4% 7.6% 47.1% 34.9% 17.6% 34.5% 36.1% 29.0% 60.5% 12.6% 26.9% 53.8% 31.1% 15.1% 21.7% 32.8% 45.5% 26.5% 34.5% 39.1% 57.1% 20.2% 22.7% Πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ΓΤΟ 4

5 Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (60,1%) συμφωνούν απόλυτα ότι «Οι ΓΤΟ μειώνουν τη βιοποικιλότητα και συνεπώς αποσταθεροποιούν τα οικοσυστήματα». Συμφωνούν εν μέρει (42.9%) έως απόλυτα (44.5%) με τη δήλωση ότι «Η γενετική τροποποίηση δεν οδηγεί σε τρόφιμα ασφαλή για τη δημόσια υγεία». Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (54,6%) διαφωνούν απόλυτα με τη δήλωση ότι «Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, ζωικά και φυτικά, είναι διατροφικά ανώτερα». Μόνον το ¼ των ερωτηθέντων περίπου (26,5%) διαφωνούν πλήρως με τη δήλωση «Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στο φυσικό περιβάλλον». Περίπου το 1/3 των ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν έχει άποψη για το ότι «Οι πρωτεΐνες των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών δεν έχουν αποτελέσει μέρος της διατροφής/δεν υπάρχει εμπειρία να βασιστεί κανείς». Στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί (63,9%) συμφωνούν απόλυτα ότι «Οι δοκιμές για την καταλληλότητα των ΓΤ φυτών και ζώων που κάνουν οι εταιρείες είναι ανεπαρκείς», ότι «Οι πολυεθνικές εταιρείες που παράγουν τους ΓΤ σπόρους θα ελέγχουν απολύτως την παγκόσμια αγορά σπόρων και αγροχημικών» (51.3%) και ότι «Η γενετική τεχνολογία δεν προωθείται για να επιλύσει προβλήματα αλλά για λόγους κέρδους των εταιρειών» (64,3%). Το 42% των εκπαιδευτικών δεν έχει άποψη σχετικά με τη δήλωση «Οι αγρότες αναπτυσσόμενων χωρών (π.χ. Ινδία κ.λ.π.) έχουν καταστραφεί από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών», ενώ το 40,3% συμφωνεί εν μέρει με τη θέση ότι «Η γενετική τροποποίηση θα συμβάλει στην επίλυση του επισιτιστικού προβλήματος του πλανήτη». Ωστόσο το παραπάνω ποσοστό γίνεται μόνον 24.4% στη δήλωση «Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί θα συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της φτώχειας», γεγονός που δείχνει μια αντιφατικότητα στις απαντήσεις τους. Διαφωνούν εν μέρει έως απόλυτα, με ποσοστά αντίστοιχα 25.6% και 27.7% με τη δήλωση «Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα βελτιώνουν τις προοπτικές για τους αγρότες, βοηθώντας τους να ανταγωνιστούν τις διεθνείς παραγωγές». Τέλος, το 34,5% των ερωτώμενων συμφωνούν εν μέρει ότι «Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα θα βοηθήσουν ώστε να υπάρχουν φθηνότερες τροφές για τους καταναλωτές», ενώ το 26.9% διαφωνεί απόλυτα με την παραπάνω δήλωση. Οι παραπάνω απόψεις των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και από την επικρατούσα αρνητική στάση των ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) στο θέμα των ΓΤΟ στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Λόγοι και σημαντικότητα αυτών, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί είναι αντίθετοι στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς Από τους μ.ο. (το 5 αντιστοιχεί στον ελάχιστο βαθμό και το 1 στο μέγιστο) προκύπτει ότι σε βαθμό πολύ έως πάρα πολύ απορρίπτουν τους ΓΤΟ για περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ οι θρησκευτικοί λόγοι προβάλλονται τελευταίοι ως πολύ μικρότερης σημασίας για τη μη αποδοχή των ΓΤΟ. Υπήρχε η «εντολή» να απαντηθεί η παρούσα ερώτηση μόνον από όσους/όσες είναι εντελώς αντίθετοι/ες στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Στην ερώτηση δεν απάντησε το 33,6% των εκπαιδευτικών. Περίπου το 1/3 δηλώνει με αυτόν τον τρόπο, έμμεσα, ότι δεν είναι εντελώς αντίθετο με τους ΓΤΟ. 5

6 Πίνακας 2: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τους λόγους και τη σημαντικότητα τους, για τους οποίους τοποθετούνται αρνητικά απέναντι στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς N Περιβ/κοί λόγοι Λόγοι ασφάλειας τροφίμων και δημόσιας υγείας Κοινωνικοί λόγοι Ηθικής τάξης λόγοι Οικονομικοί λόγοι Έγκυρα Εγκατάλ ερώτησης Θρησκευτικοί λόγοι Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Ηθικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά διλήμματα, σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των ΓΤΟ και ΓΤΤ. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της ερώτησης φαίνονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τα ζητήματα που θέτουν οι ΓΤΟ στην κοινωνία Η ισορροπία της φύσης είναι αρκετά ισχυρή για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς Δεν ανησυχώ για τις επιπτώσεις από τους γ.τ.ο. εφόσον δεν εμφανιστούν στη διάρκεια της ζωής μου. Δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να τροποποιούμε γενετικά φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς Δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να αλλάζουμε δραματικά μια ιστορία φυσικής εξέλιξης δισεκατομμυρίων ετών με απρόβλεπτες συνέπειες Η παραγωγή και απελευθέρωση γ.τ.ο. στο περιβάλλον είναι ένα πείραμα με εμάς και τους φυσικούς οργανισμούς πειραματόζωα Ο τρόπος και το είδος διατροφής είναι δική μας επιλογή και δεν πρέπει να αφήσουμε καμία πολυεθνική εταιρεία να έχει το «πάνω χέρι» Θα μπορούσα να δεχτώ τη γενετική τεχνολογία στην παραγωγή φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ εν μέρει Δεν έχω άποψη Διαφωνώ εν μέρει Διαφωνώ απόλυτα 16.4% 9.2% 7.1% 25.2% 42.0% 0.0% 12.6% 19.3% 4.6% 63.4% 70.6% 15.5% 9.2% 4.6% 0.0% 69.3% 13.4% 11.8% 5.5% 0.0% 66.0% 16.8% 10.1% 7.1% 0.0% 80.7% 10.5% 2.9% 4.6% 1.3% 52.9% 21.4% 8.8% 0.0% 16.8% Οι άνδρες ανησυχούν περισσότερο από τις γυναίκες για τις επιπτώσεις από τους ΓΤΟ, έστω και αν δεν εμφανιστούν στη διάρκεια της ζωής τους (p = 0.000). Αντίθετα, παρατηρείται η τάση, οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί (<25) να ανησυχούν λιγότερο για τις επιπτώσεις από τους ΓΤΟ εφόσον δεν εμφανιστούν στη διάρκεια της ζωής τους (p = 0.000). Ακόμη υπάρχει η τάση οι άνδρες να συμφωνούν περισσότερο με την άποψη ότι δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να αλλάζουμε δραματικά μια ιστορία φυσικής εξέλιξης δισεκατομμυρίων ετών με απρόβλεπτες συνέπειες (p = 0.000), όπως και οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί, κάτω των 35 ετών, συμφωνούν περισσότερο με την ίδια άποψη (p = 0.000). 6

7 Πηγές γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην καθημερινή διατροφή Στην πλειονότητα τους οι ερωτηθέντες και με μεγάλα ποσοστά (από 71,4% μέχρι 83,6%) γνωρίζουν τις πηγές των ΓΤΟ στην καθημερινή διατροφή (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με την ύπαρξη ΓΤΟ στις τροφές ΓΤΟ υπάρχουν σε : Ναι Όχι Δεν έχω άποψη Τροφές που περιέχουν λεκιθίνη όπως : μαγιονέζες, παιδικές τροφές, κρέμες, στιγμιαίος καφές κ.λ.π. Τροφές που περιέχουν σόγια και τα παράγωγά της όπως : γλυκά, αλεύρι σόγιας, σογιέλαιο, μπισκότα, έτοιμες τροφές, φυτικά έλαια, αλλαντικά Τροφές που περιέχουν παράγωγά καλαμποκιού όπως : καλαμποκάλευρο, σιμιγδάλι καλαμποκιού, άμυλο, κορν-φλέϊκς κ.λ.π. 71.4% 2.9% 25.6% 83.6% 2.9% 13.4% 81.5% 6.3% 12.2% Προϋποθέσεις αποδοχής σχετικά με την παραγωγή και κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν θα δεχόταν την παραγωγή και την κατανάλωση των ΓΤΤ για κανέναν από τους προτεινόμενους λόγους. Τέλος το 54,6% των ερωτηθέντων δεν θα δεχόταν ποτέ τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα. Πίνακας 5: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τις προϋποθέσεις αποδοχής των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων Θα δεχόμουν τα ΓΤΤ αν : Ναι Όχι Δεν έχω άποψη Ήταν φθηνότερα από τα αντίστοιχα μη τροποποιημένα 23.1% 66.4% 10.5% Δεν αλλοιώνονταν γρήγορα 22.7% 69.7% 7.6% Ήταν πιο εύγευστα από τα αντίστοιχα μη τροποποιημένα 24.7% 67.7% 7.7% Είχαν μεγαλύτερη διατροφική αξία από τα αντίστοιχα μη 45.4% 50.8% 3.8% τροποποιημένα Αν παράγονταν στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά χώρες 22.7% 66.4% 10.9% Δεν θα δεχόμουν ποτέ τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 54.6% 35.3% 10.1% Απαιτήσεις καταναλωτών σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμφωνούν με τις προτεινόμενες απαιτήσεις. Πίνακας 6: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τις απαιτήσεις τους σχετικά με την εμπορική κυκλοφορία των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων Απαιτήσεις σχετικά με την εμπορική κυκλοφορία των Ναι Όχι Δεν έχω άποψη γενετικά τροποποιημένων τροφίμων Να αναγράφεται στα προϊόντα αν περιέχουν γενετικά 95.4% 3.4% 1.3% τροποποιημένα συστατικά Να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια στα supermarket, 94.5% 4.2% 1.3% όπως τα βιολογικά Να απαγορευτούν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και από τις ζωοτροφές 67.6% 6.3% 26.1% 7

8 Υπάρχει η τάση οι άνδρες να επιθυμούν περισσότερο οι ΓΤΟ να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια στα supermarket, όπως τα βιολογικά (p = 0.042). Επίσης υπάρχει η τάση οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί να απαιτούν περισσότερο να αναγράφεται στα προϊόντα αν υπάρχουν ΓΤΟ (p = 0.000), οι ΓΤΟ να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια στα supermarket, όπως τα βιολογικά (p=0.000), και να απαγορευτούν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και από τις ζωοτροφές (p = 0.000). Βαθμός εμπιστοσύνης στους φορείς που εμπλέκονται με τα ΓΤΤ Από τους μ.ο. (το 5 αντιστοιχεί στην ελάχιστη εμπιστοσύνη και το 1 στη μέγιστη) προκύπτει ότι για την ενημέρωση τους σχετικά με τα ΓΤΤ, οι ερωτώμενοι εμπιστεύονται μέτρια έως πολύ τις Περιβαλλοντικές οργανώσεις (μ.ο. 2.41), την Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. (EFSA) (μ.ο. 2.64), τους Πανεπιστημιακούς- Ειδικούς επιστήμονες (μ.ο.2.84) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (μ.ο. 2.87), μέτρια έως ελάχιστα εμπιστεύονται τις εταιρείες βιοτεχνολογίας (μ.ο. 3.73), τις Αγροτικές Ενώσεις (μ.ο. 3.88), τους Κρατικούς φορείς Υγείας (μ.ο. 3.95), και ελάχιστα έως καθόλου τις Βιομηχανίες τροφίμων (μ.ο. 4.31), την Κυβέρνηση (μ.ο. 4.42), τα ΜΜΕ (μ.ο. 4.57) και τις Διασημότητες («Επώνυμοι») (μ.ο. 4.67). Περισσότερο οι άνδρες από τις γυναίκες συμφωνούν με την άποψη ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους ελέγχους της Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (p = 0.003), όπως και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί φαίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι νεώτεροι, να μην εμπιστεύονται τους ελέγχους της Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( p = 0.000). Βαθμός ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις επιπτώσεις των ΓΤΟ σε διάφορους τομείς και για τη φύση των ΓΤΟ Από τους μ.ο. (το 5 αντιστοιχεί στην ελάχιστη ενημέρωση και το 1 στη μέγιστη) προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι θεωρούν μέτρια προς ελάχιστα ενημερωμένους τους εαυτούς τους σχετικά με τη φύση και τις κάθε είδους επιπτώσεις από τους ΓΤΟ. Ειδικότερα : κοινωνικές επιπτώσεις (μ.ο. 3.20), περιβαλλοντικές επιπτώσεις (μ.ο. 3.39), επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (μ.ο. 3.43), οικονομικές επιπτώσεις (μ.ο. 3.45) και φύση των ΓΤΟ (μ.ο. 3.53). Επιθυμία καλύτερης ενημέρωσης για τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (95,7%) θα ήθελε να ξέρει περισσότερα και την ενδιαφέρει να ασχοληθεί με το θέμα (91,4%). Υπάρχει η τάση οι άνδρες να εκδηλώνουν μεγαλύτερη διάθεση να γνωρίσουν περισσότερα για τους ΓΤΟ (p = 0.027) και ενδιαφέρονται περισσότερο να ασχοληθούν με το θέμα (p = 0.006). Επίσης παρατηρείται η τάση οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί να επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερα για τους ΓΤΟ (p = 0.000) από ό,τι οι νεώτεροι και να ενδιαφέρονται περισσότερο να ασχοληθούν με το θέμα (p = 0.000) Πηγές ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ Η κύρια πηγή ενημέρωσης για τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ είναι το διαδίκτυο (78.6%) και οι συζητήσεις με φίλους (60.5%). Ακολουθούν τα βιβλία με ποσοστό 41,6%. Μόνο για το 1/3 περίπου των εκπαιδευτικών η τηλεόραση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι εφημερίδες αποτελούν πηγή ενημέρωσης. Τα συνέδρια, το ραδιόφωνο και τα επιστημονικά περιοδικά καταλαμβάνουν τα μικρότερα ποσοστά (από 8,4% μέχρι 10,9%). Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των 8

9 εκπαιδευτικών, 91,6%, που δηλώνουν ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια δεν αποτελούν πηγή ενημέρωσης για τους ΓΤΟ, στοιχείο που διαπιστώθηκε και από τις απαντήσεις στην ενότητα Επιμόρφωση σε θέματα ΓΤΟ, όπου οι ερωτώμενοι δέχονται ότι τα θέματα αυτά είναι περιθωριακά στα επιμορφωτικά σεμινάρια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι αντίθετοι με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και με την παραγωγή και τη χρήση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων (ΓΤΤ) και αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα προηγουμένων ερευνών (Gaskell et al., 1998, 2001; Reid, 1999; Grunert et al., 2003). Αντιθέτως, οι Αμερικανοί και οι Καναδοί καταναλωτές είναι πιο δεκτικοί στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα σε σχέση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές (Priest, 2000). Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί και από την επικρατούσα αρνητική στάση των ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) στο θέμα των ΓΤΟ στην Ελλάδα. Η πλήρης απόρριψη ή η πλήρης αποδοχή, από τον εκπαιδευτικό, των ΓΤΟ μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο αντικειμενικής παρουσίασης ενός τόσο πολύπλοκου θέματος, όπως οι ΓΤΟ, στους μαθητές. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται ότι προσεγγίζουν αρκετά κριτικά το ζήτημα των ΓΤΟ, τη στιγμή που αποδέχονται στην πλειονότητα τους (52,9%) την γενετική τροποποίηση για παραγωγή φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν μέτριο επίπεδο γνώσης σχετικά με τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ και επιθυμούν μεγαλύτερη ενημέρωση. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Kamaldeen & Powell, 2000; Sorgo et al., 2011; Pattron, 2005). Κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους απορρίπτουν τους ΓΤΟ, ενώ οι θρησκευτικοί λόγοι δεν παίζουν για αυτούς σημαντικό ρόλο. Θεωρούν ότι ο άνθρωπος δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να αλλάζει δραματικά μια ιστορία φυσικής εξέλιξης δισεκατομμυρίων ετών με απρόβλεπτες συνέπειες. Δεν θεωρούν ασφαλή τα ΓΤΤ για τη δημόσια υγεία, εύρημα που συμφωνεί και με προηγούμενες έρευνες (Bredahl, 1999; Grunert et al., 2001). Θεωρούν ανεπαρκείς τις δοκιμές των εταιρειών βιοτεχνολογίας για την καταλληλότητα των ΓΤ φυτών και ζώων. Θεωρούν ότι μέσα από τη διάδοση των γενετικά τροποποιημένων σπόρων, οι πολυεθνικές εταιρείες που παράγουν τους ΓΤ σπόρους θα ελέγχουν απολύτως την παγκόσμια αγορά σπόρων και αγροχημικών. Εμπιστεύονται τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για την ενημέρωση τους σχετικά με τους ΓΤΟ, ενώ δεν εμπιστεύονται καθόλου τους κρατικούς φορείς και την Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμούν να σημαίνονται τα ΓΤ προϊόντα και να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια, εύρημα που συναντάται σε πολλές έρευνες (Gaskell et al., 1999; Hill et al., 1998; Miles et al., 2005). Έχουν ως πηγή ενημέρωσης κυρίως το διαδίκτυο και τις συζητήσεις με φίλους. Τα θέματα της γενετικής τροποποίησης και τα ζητήματα ηθικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής τάξης που συνδέονται με αυτή, εξακολουθούν να θίγονται ανεπαρκώς στα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Besely, J. C., and Shanahan, J. (2005). Media attention and exposure in relation to support for agricultural biotechnology. Science Communication, Vol.26, No.4:

10 Boholm, A. (1998). Comparative studies of risk perception: A review of twenty years of research. Journal of Risk Research, Vol.1, No.2: Boyes, E. and Stanisstreet, M. (1997). Children s models of understanding of two major global environmental issues (ozone layer and greenhouse effect). Research in Science and Technological Education, Vol.15, No.1: Bredahl, L. (1999). Consumers cognitions with regard to genetically modified food. Results of a qualitative study in four countries. Appetite, Vol.33: Durant, J., Bauer, M. W. and Gaskell, G. (1998). Biotechnology in the public sphere- A European sourcebook. London: Science Museum. Ewen, S.W. and Pusztai, A. (1999). Effect of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine. Lancet, Vol. 354 (9187): Gaskell, G., Bauer, M.W. and Durant, J. (1998). Public perceptions of biotechnology in 1996: Eurobarometer In Durant, J., Bauer, M.W. and Gaskell, G. (Eds), Biotechnology in the Public Sphere: A European Sourcebook. London: Science Museum : Gaskell, G., Bauer, M., Duant, J. and Allum, N. (1999). Worlds apart? Τhe Reception of Genetically Modified Foods in Europe and the U.S. Science,Vol. 285, (5426): Gaskell, G., Einsiedel, E., Priest, S., Eyck, T.T., Allum, N. and Torgersen, H. (2001). Troubled waters: the Atlantic divide on biotechnology policy. In Gaskell, G. and Bauer, M.W. (Eds), Biotechnology : The Years of Controversy. London: Science Museum : Grunert, K.G., Lahteenmaki, L., Nielsen, N.A., Poulsen, J.B., Ueland, Ø. and Astrom, A. (2001). Consumer perceptions of food products involving genetic modification results from a qualitative study in four Nordic countries. Food Quality and Preference, Vol. 12 No. 8: Hill, R., Stanisstreet, M., Boyes, E. and O Sullivan, H. (1998). Reactions to a new technology : students ideas about genetically engineered foodstuffs. Research in Science and Technological Education, Vol. 16 : Kaeppler, Η. (2000). Food Safety Assessment of Genetically Modified Crops. Agronomy Journal, Vol.92: Kamaldeen, S. and Powell, D.A. (2000). Public perceptions of biotechnology. Food Safety Network Technical Report #17. Department of Plant Agriculture, University of Guelph. Klaus, G., Grunert, K.G., Bredahl, L. and Scholderer, J. (2003). Four questions on European consumers attitudes toward the use of genetic modification in food production. Innovative Food Science and Emerging Technologies, Vol.4:

11 Konig, A. (2004). Assessment of the safety of foods derived from genetically modified (MD) crops. Food and Chemical Toxicology, Vol.42, No.7: Κουράκης, Τ. (2007). Οι εξελίξεις στη Βιοτεχνολογία αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της νέας γενιάς. Διαθέσιμο στο Lack, G. (2002). Clinical risk assessment of GM foods. Toxical Lett, Vol.127: Mehendale, H. (2004). Genetically Modified Foods get bad Rap. International Journal of Toxicology, Vol.23, No.2: Miles, S., Ueland, O. and Frewer, L.J. (2005). Public attitudes towards geneticallymodified food British. Food Journal Vol. 107, No. 4: Μπατρίνου, Μ. (2001). Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα. Παρόν και Μέλλον. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης. Nordlee, J.A., Taylor, S.L., Townsend, J.A., Thomas, L.A. and Bush, R.K. (1996). Identification of a Brazil nut allergen in transgenic soybeans. The New England Journal of Medicine, Vol.334: Pattron, D.D. (2005). A Survey of Genetically Modified Foods Consumed, Health Implications and Recommendations for Public Health Food Safety in Trinidad. Internet Journal of Food Safety, Vol.7: 4-14 Priest, S.H. (2000). US public opinion divided over biotechnology? Nat Biotechnol, Vol.18: Raney, T. (2006). Economic impact of transgenic crops in developing countries. Available at Reid, A. (1999). International Awareness and Perceptions of Genetically Modified Foods. Available at Šorgo, A., Ambrozic-Dolinsek, J., Ųsak, M. and Özel, M. (2011). Knowledge about and acceptance of genetically modified organisms among pre-service teachers: A comparative study of Turkey and Slovenia. Electronic Journal of Biotechnology, Vol. 14, No. 4. Available at 11

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου 2ο Φεστιβάλ Τέχνης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα 20 25 Νοεµβρίου 2002, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου Συµπληρωθέντα Ερωτηµατολόγια : 128 Το προφίλ του Κοινού Το κοινό του BioVision

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος

Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος Αμφιλεγόμενη η στάση και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) Καίγονται ένα -ένα τα χάρτινα επιχειρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα για τα μεταλλαγμένα. πολιτών - καταναλωτών. Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ»

Τα νέα για τα μεταλλαγμένα. πολιτών - καταναλωτών. Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» Τα νέα για τα μεταλλαγμένα (ΓΤΟ) και τα κινήματα των πολιτών - καταναλωτών Έμμη Πανούση Δημοσιογράφος Γεν. Γραμματέας ΒΙΟΖΩ και Διαχειρίστρια του ΗΛΕΣΙΟΝ Στις 11 Νοεμβρίου 2008, η Αυστριακή κυβέρνηση δημοσίευσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί αποτελεσµατικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης

Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης Οι 4 «φυλές» της ενημέρωσης Έρευνα για την ενημερωτική χρήση των Μέσων 12 Ημερομηνία δημοσίευσης 5/3/13 www.publicissue.gr Media Typology Survey: Έρευνα για την ενημερωτική χρήση των Μέσων Ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών

Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου - Msc, Μελετήτρια Πανεπιστημίου Πατρών ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έρευνα Αγοράς και Εκπόνηση Σχεδίου Μάρκετινγκ για την Ανάπτυξη και Εμπορία των βιολογικών προϊόντων στο νομό Αχαΐας Εισηγήτρια : Αναστασία Καραγιαννοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Greece

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Greece ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Greece FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - EL D Τι ηλικία έχετε; (ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2009-2010 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έρευνα που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης γάλακτος και γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

ZA4816. Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Greece

ZA4816. Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Greece ZA4816 Flash Eurobarometer 238 (Europeans' Attitudes Towards Animal Cloning) Country Specific Questionnaire Greece FLASH EUROBAROMETER ON CONSUMER ATTITUDES TOWARDS ANIMAL CLONING GENERAL BACKGROUND KNOWLEDGE

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Έρευνα Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου. Αποτελέσματα από επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα Μη εκτελεστικά μέλη Εισηγμένες εταιρείες 40% μέχρι 2020 ή 2018 για τις δημοσίου συμφέροντος εταιρείες Εργαζόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω των 18 χρονών: 0,69% Άντρες: 45,12% χρονών: 31,29% Έγγαμοι: 53,06% Μεταπτυχιακό: 23,58% Συνταξιούχοι: 7,71%

Κάτω των 18 χρονών: 0,69% Άντρες: 45,12% χρονών: 31,29% Έγγαμοι: 53,06% Μεταπτυχιακό: 23,58% Συνταξιούχοι: 7,71% 1 Σήμανση Τροφίμων Γενικές πληροφορίες Στην έρευνα συμμετείχαν 983 καταναλωτές, από όλη την Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 16/9/2009-11/10/2009, μέσω ερωτηματολόγιου που αναρτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αγγελική Καλλία-Αντωνίου ρ. Νοµικής- ικηγόρος, Μέλος Σ Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ. 1, και ΤΡΙΚΑ Μ. 1 1 2 ο Ενιαίο Λύκειο Τρικάλων και Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων e-mail: skokkalis1@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Natura2000Value Crete

LIFE Natura2000Value Crete Έρευνα καταγραφής πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών ως προς το Δίκτυο NATURA 2000 της Κρήτης, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και την ανάπτυξη πράσινης οικονομίας. «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

«ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» «ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ Δεκέμβριος 2013 ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. α) γενικός τίτλος < το νερο >

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. α) γενικός τίτλος < το νερο > ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια επιλογής θέματος Ενδιαφέρον Πληροφόρηση Επικαιρότητα Διευρύνση των γνωσεων μας Να αποκτήσουν δεξιότητες διερεύνησης σχέσεων νερού-συμπεριφοράς. Αντίληψη της αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων. Επισιτιστική Αυτάρκεια. Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ

Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων. Επισιτιστική Αυτάρκεια. Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων ε Επισιτιστική Αυτάρκεια Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ ΦΟΡΟΥΜ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αθήνα, Πολυτεχνείο, 20-22/2/2015 Διοργάνωση: Ηλιόσποροι, δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πινάκες συνάφειας. Βαρύτητα συμπτωμάτων. Φύλο Χαμηλή Υψηλή. Άνδρες. Γυναίκες

Πινάκες συνάφειας. Βαρύτητα συμπτωμάτων. Φύλο Χαμηλή Υψηλή. Άνδρες. Γυναίκες Πινάκες συνάφειας εξερεύνηση σχέσεων μεταξύ τυχαίων μεταβλητών. Είναι λογικό λοιπόν, στην ανάλυση των κατηγορικών δεδομένων να μας ενδιαφέρει η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγορικών μεταβλητών. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Γωγάκη Ηλιάννα 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1.Εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα