Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα"

Transcript

1 Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα Δημήτριος Κοντοστάνος Εκπαιδευτικός, Msc, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι γνώσεις, οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος στο Ν. Κέρκυρας. Εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 238 υποκείμενα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μέτριο επίπεδο γνώσης σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (ΓΤΤ) και επιθυμούν μεγαλύτερη ενημέρωση. Είναι στο σύνολό τους αντίθετοι με την καλλιέργεια και τη χρήση ΓΤΤ. Δεν εμπιστεύονται τους κρατικούς φορείς ενημέρωσης γύρω από τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ και έχουν ως κύρια πηγή ενημέρωσης κυρίως το διαδίκτυο. Τέλος, τα θέματα της γενετικής τροποποίησης και τα ζητήματα ηθικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής τάξης, που συνδέονται με αυτή, εξακολουθούν να προβάλλονται ακροθιγώς στα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτική έρευνα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γενετικά Τροποποιημένοι οργανισμοί, Γενετικά Τροποποιημένα τρόφιμα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γενετική τροποποίηση είναι ένα θέμα που όλο και περισσότερο θα μας απασχολεί στα χρόνια που έρχονται. Ένα μεγάλο μέρος των τροφίμων σήμερα περιέχουν συστατικά που προέρχονται από οργανισμούς που έχουν τροποποιηθεί γενετικά και τις περισσότερες φορές χωρίς αυτό να επισημαίνεται, όπως μας πληροφορούν οι αρμόδιοι οργανισμοί (ΕΦΕΤ). Επιπλέον υπάρχει μια πολεμική στο επιστημονικό πεδίο, που μεταφέρεται και στον καθημερινό δημόσιο διάλογο, δηλαδή στο πεδίο των απλών καταναλωτών, για το αν είναι διατροφικά ασφαλή τέτοια τρόφιμα (Durant et al., 1998). Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει σύγκρουση απόψεων για τη χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Έτσι υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ρεύμα ανησυχίας μεταξύ των καταναλωτών, αγροτών και επιστημόνων, οι οποίοι ασκούν έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές έρευνες διεξάγονται από λίγες μεγάλες εταιρείες (Boholm, 1998; Gaskell et al., 1999; Besley & Shanahan, 2005). Έχουν διατυπωθεί από την ερευνητική κοινότητα απόψεις που αναφέρουν πληθώρα αποδείξεων για το 1

2 γεγονός ότι οι ΓΤΟ θέτουν σε νέους κινδύνους τη δημόσια υγεία αλλά και τα οικοσυστήματα, καθώς απειλούν τη βιοποικιλότητα, την άγρια ζωή και τις ήπιες μορφές γεωργίας (Μπατρίνου, 2001; Κουράκης, 2007; Ewen & Pusztai, 1999; Mehendale, 2004; Kaeppler, 2000; Konig, 2004; Lack, 2002). Καταστροφικά αποδείχθηκαν και τα οικονομικά αποτελέσματα από την καλλιέργεια σπόρων ΓΤΟ σε αναπτυσσόμενες χώρες (Ινδία, Κίνα, κ.λ.π.) (Raney, 2006 : ). Υπάρχει επομένως ανάγκη πλήρως ενημερωμένων πολιτών, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να καταλάβουν τις συνέπειες από την υιοθέτηση τέτοιων παραγωγικών μοντέλων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλαπλό ρόλο να παίξουν στο χώρο τους. Μεταφέρουν γνώση από τους παραδοσιακούς και τους μοντέρνους τομείς της επιστήμης και ταυτόχρονα διαπαιδαγωγούν τους μαθητές τους-μελλοντικούς πολίτες και καλλιεργούν περιβαλλοντικές και καταναλωτικές συμπεριφορές. Πόσο εξοικειωμένοι είναι όμως με τα σύγχρονα και πολύπλοκα αυτά ζητήματα; Στον ελληνικό χώρο η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι ελλιπέστατη. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό να διερευνηθούν οι γνώσεις σχετικά με τη φύση, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις ποικίλες επιπτώσεις των ΓΤΟ και τα ΓΓΤ, οι αντιλήψεις και οι στάσεις τους ως προς τα ηθικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά διλήμματα που προκύπτουν από τους ΓΤΟ, ως προς τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης των ΓΤΟ, ως προς τις προϋποθέσεις αποδοχής και τις απαιτήσεις τους για τα ΓΤΤ και ως προς το βαθμό εμπιστοσύνης στους φορείς που εμπλέκονται με τους ΓΤΟ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το δείγμα Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας ήταν οι 750 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα 52 δημοτικά Σχολεία και 63 νηπιαγωγεία του Ν. Κερκύρας. Το σύνολο των εκπαιδευτικών αποτέλεσε και το δείγμα της έρευνας. Η έρευνα περικλείει γεωγραφικά όλο το Νομό Κέρκυρας (Βορράς Κέντρο Νότος του νησιού). Μέσα συλλογής ερευνητικών δεδομένων Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Στάλθηκαν συνολικά 750 ερωτηματολόγια. Επιστράφηκαν συμπληρωμένα 238 ερωτηματολόγια. Οι 238 εκπαιδευτικοί που απάντησαν αποτέλεσαν και το τελικό δείγμα της έρευνας. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων διενεργήθηκε με το στατιστικό πακέτο S.P.S.S., έκδοση Δίνονται πίνακες κατανομής συχνοτήτων και ο μέσος όρος ως μέτρο κεντρικής τάσης και η τυπική απόκλιση ως μέτρο διασποράς των τιμών. Προκειμένου να ελεγχθεί η ύπαρξη συνάφειας ανάμεσα σε δύο κατηγορικές μεταβλητές εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο χ2 (p < 0.05). Επίσης έγιναν αναλύσεις cross tab σε συνδυασμό με chi square tests. Τέλος ο δείκτης Cronbach a χρησιμοποιήθηκε για να επικυρώσει την αξιοπιστία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Στην παρούσα έρευνα ο δείκτης βρέθηκε ίσος με 0.782, επιβεβαιώνοντας και την αξιοπιστία των δεδομένων. Περιγραφή του τελικού δείγματος Φύλο Οι άνδρες στο δείγμα της έρευνας αντιπροσώπευαν το 31,5% (75 υποκείμενα) και οι γυναίκες το 68,5% (163 υποκείμενα). 2

3 Ηλικία Το 33.6% των εκπαιδευτικών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 25 ως 35 ετών και το 34.9% ανήκει στην ομάδα από 36 ως 45 ετών. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι νέοι άνθρωποι. Μόνον το 26,9% είναι ηλικίας 46 έως 55 ετών. Ειδικότητα Το 58.8% είναι δάσκαλοι, το 17.2% νηπιαγωγοί και το 16.8% Διευθυντές ή προϊστάμενοι, ενώ το 7.1% ανήκουν στην κατηγορία φυσικής αγωγής ξενόγλωσσων πληροφορικής - θεατρολογίας - μουσικής. Έτη Υπηρεσίας Το 34% του δείγματος έχει προϋπηρεσία από 6 ως 10 έτη και το 18.1% από 11 ως 15 έτη. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών έχει προϋπηρεσία μικρότερη από 15 χρόνια, γεγονός που εξηγείται από τη σχετικά νεαρή ηλικία των υποκειμένων του δείγματος Τύπος σχολείου: Περιφερειακό σχολείο Σχολείο του κέντρου Το 50,8% των ερωτώμενων (121 υποκείμενα) υπηρετεί σε σχολεία της περιφέρειας και το 48,3% (115 υποκείμενα) σε σχολεία του κέντρου (πόλη της Κέρκυρας). Δύο υποκείμενα (8%) εγκατέλειψαν την ερώτηση Επιμόρφωση σε θέματα περιβάλλοντος Το 40.3% των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει επιμορφωθεί σε θέματα περιβάλλοντος από σεμινάρια που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο, το 36.1% από σεμινάρια που οργάνωσαν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και το 34.5% από σεμινάρια που οργάνωσαν οι Υπεύθυνοι ΠΕ. Επιμόρφωση σε θέματα γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) Τα θέματα σχετικά με τους ΓΤΟ δεν αποτελούν συχνά αντικείμενο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Εδώ οι Υπεύθυνοι ΠΕ και τα ΚΠΕ είναι οι κύριοι φορείς επιμόρφωσης για θέματα ΓΤΟ, με μικρά ποσοστά ωστόσο (16.0% και 11,3% αντίστοιχα). Μεταπτυχιακές σπουδές Μόνον το 10% των ερωτώμενων έχει μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες κυρίως είναι στα παιδαγωγικά (25,92%), σε αντικείμενα σχετικά με το περιβάλλον (37,04%) και στις φυσικές επιστήμες (37,04%). Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί του δείγματος με διδακτορικές σπουδές. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γνώσεις σχετικά με τους ΓΤΟ και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (ΓΤΤ) Ορισμός ΓΤΟ Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, μόνον το 44.96% των ερωτώμενων έδωσε τη σωστή απάντηση σχετικά με τον ορισμό των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. 3

4 Γράφημα 1: Κατανομή των απαντήσεων σχετικά με τον ορισμό των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Χαρακτηριστικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο γνώσης των εκπαιδευτικών ως προς τα χαρακτηριστικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που δεν έχουν άποψη για τα ζητήματα που θέτει η ερώτηση και κυμαίνονται από 15,1% μέχρι 45,5%. Τα ευρήματα αυτά μπορεί να συνδέονται και με την πολύ μικρή συχνότητα εμφάνισης των θεμάτων αυτών στα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών. Πίνακας 1: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τα χαρακτηριστικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Χαρακτηριστικά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί αποκτούν χαρακτηριστικά που δεν προϋπήρχαν στον αρχικό οργανισμό Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί αποκτούν νέα χαρακτηριστικά που δεν εκφράζονται πάντα στις επόμενες γενιές Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί αποκτούν νέα χαρακτηριστικά που κληρονομούνται πάντα Τα καινούργια χαρακτηριστικά τους υπάρχουν στο γενετικό υλικό και των σωματικών και των γεννητικών κυττάρων Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί διατηρούν τα παλαιά επιθυμητά χαρακτηριστικά Τα καινούργια χαρακτηριστικά τους υπάρχουν στο γενετικό υλικό μόνον των γεννητικών κυττάρων Τα καινούργια χαρακτηριστικά τους υπάρχουν στο γενετικό υλικό μόνον των σωματικών κυττάρων Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί μπορούν να διασταυρωθούν με φυσικούς οργανισμούς και να αναπαραχθούν Σωστό Λάθος Δεν έχω άποψη 84.0% 8.4% 7.6% 47.1% 34.9% 17.6% 34.5% 36.1% 29.0% 60.5% 12.6% 26.9% 53.8% 31.1% 15.1% 21.7% 32.8% 45.5% 26.5% 34.5% 39.1% 57.1% 20.2% 22.7% Πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ΓΤΟ 4

5 Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (60,1%) συμφωνούν απόλυτα ότι «Οι ΓΤΟ μειώνουν τη βιοποικιλότητα και συνεπώς αποσταθεροποιούν τα οικοσυστήματα». Συμφωνούν εν μέρει (42.9%) έως απόλυτα (44.5%) με τη δήλωση ότι «Η γενετική τροποποίηση δεν οδηγεί σε τρόφιμα ασφαλή για τη δημόσια υγεία». Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (54,6%) διαφωνούν απόλυτα με τη δήλωση ότι «Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, ζωικά και φυτικά, είναι διατροφικά ανώτερα». Μόνον το ¼ των ερωτηθέντων περίπου (26,5%) διαφωνούν πλήρως με τη δήλωση «Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι καλύτερα προσαρμοσμένοι στο φυσικό περιβάλλον». Περίπου το 1/3 των ερωτώμενων δηλώνει ότι δεν έχει άποψη για το ότι «Οι πρωτεΐνες των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών δεν έχουν αποτελέσει μέρος της διατροφής/δεν υπάρχει εμπειρία να βασιστεί κανείς». Στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί (63,9%) συμφωνούν απόλυτα ότι «Οι δοκιμές για την καταλληλότητα των ΓΤ φυτών και ζώων που κάνουν οι εταιρείες είναι ανεπαρκείς», ότι «Οι πολυεθνικές εταιρείες που παράγουν τους ΓΤ σπόρους θα ελέγχουν απολύτως την παγκόσμια αγορά σπόρων και αγροχημικών» (51.3%) και ότι «Η γενετική τεχνολογία δεν προωθείται για να επιλύσει προβλήματα αλλά για λόγους κέρδους των εταιρειών» (64,3%). Το 42% των εκπαιδευτικών δεν έχει άποψη σχετικά με τη δήλωση «Οι αγρότες αναπτυσσόμενων χωρών (π.χ. Ινδία κ.λ.π.) έχουν καταστραφεί από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων φυτών», ενώ το 40,3% συμφωνεί εν μέρει με τη θέση ότι «Η γενετική τροποποίηση θα συμβάλει στην επίλυση του επισιτιστικού προβλήματος του πλανήτη». Ωστόσο το παραπάνω ποσοστό γίνεται μόνον 24.4% στη δήλωση «Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί θα συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος της φτώχειας», γεγονός που δείχνει μια αντιφατικότητα στις απαντήσεις τους. Διαφωνούν εν μέρει έως απόλυτα, με ποσοστά αντίστοιχα 25.6% και 27.7% με τη δήλωση «Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα βελτιώνουν τις προοπτικές για τους αγρότες, βοηθώντας τους να ανταγωνιστούν τις διεθνείς παραγωγές». Τέλος, το 34,5% των ερωτώμενων συμφωνούν εν μέρει ότι «Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα θα βοηθήσουν ώστε να υπάρχουν φθηνότερες τροφές για τους καταναλωτές», ενώ το 26.9% διαφωνεί απόλυτα με την παραπάνω δήλωση. Οι παραπάνω απόψεις των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και από την επικρατούσα αρνητική στάση των ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) στο θέμα των ΓΤΟ στην Ελλάδα αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Λόγοι και σημαντικότητα αυτών, για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί είναι αντίθετοι στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς Από τους μ.ο. (το 5 αντιστοιχεί στον ελάχιστο βαθμό και το 1 στο μέγιστο) προκύπτει ότι σε βαθμό πολύ έως πάρα πολύ απορρίπτουν τους ΓΤΟ για περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ οι θρησκευτικοί λόγοι προβάλλονται τελευταίοι ως πολύ μικρότερης σημασίας για τη μη αποδοχή των ΓΤΟ. Υπήρχε η «εντολή» να απαντηθεί η παρούσα ερώτηση μόνον από όσους/όσες είναι εντελώς αντίθετοι/ες στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Στην ερώτηση δεν απάντησε το 33,6% των εκπαιδευτικών. Περίπου το 1/3 δηλώνει με αυτόν τον τρόπο, έμμεσα, ότι δεν είναι εντελώς αντίθετο με τους ΓΤΟ. 5

6 Πίνακας 2: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τους λόγους και τη σημαντικότητα τους, για τους οποίους τοποθετούνται αρνητικά απέναντι στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς N Περιβ/κοί λόγοι Λόγοι ασφάλειας τροφίμων και δημόσιας υγείας Κοινωνικοί λόγοι Ηθικής τάξης λόγοι Οικονομικοί λόγοι Έγκυρα Εγκατάλ ερώτησης Θρησκευτικοί λόγοι Μέση τιμή Τυπική απόκλιση Ηθικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά διλήμματα, σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των ΓΤΟ και ΓΤΤ. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της ερώτησης φαίνονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τα ζητήματα που θέτουν οι ΓΤΟ στην κοινωνία Η ισορροπία της φύσης είναι αρκετά ισχυρή για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς Δεν ανησυχώ για τις επιπτώσεις από τους γ.τ.ο. εφόσον δεν εμφανιστούν στη διάρκεια της ζωής μου. Δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να τροποποιούμε γενετικά φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς Δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να αλλάζουμε δραματικά μια ιστορία φυσικής εξέλιξης δισεκατομμυρίων ετών με απρόβλεπτες συνέπειες Η παραγωγή και απελευθέρωση γ.τ.ο. στο περιβάλλον είναι ένα πείραμα με εμάς και τους φυσικούς οργανισμούς πειραματόζωα Ο τρόπος και το είδος διατροφής είναι δική μας επιλογή και δεν πρέπει να αφήσουμε καμία πολυεθνική εταιρεία να έχει το «πάνω χέρι» Θα μπορούσα να δεχτώ τη γενετική τεχνολογία στην παραγωγή φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ εν μέρει Δεν έχω άποψη Διαφωνώ εν μέρει Διαφωνώ απόλυτα 16.4% 9.2% 7.1% 25.2% 42.0% 0.0% 12.6% 19.3% 4.6% 63.4% 70.6% 15.5% 9.2% 4.6% 0.0% 69.3% 13.4% 11.8% 5.5% 0.0% 66.0% 16.8% 10.1% 7.1% 0.0% 80.7% 10.5% 2.9% 4.6% 1.3% 52.9% 21.4% 8.8% 0.0% 16.8% Οι άνδρες ανησυχούν περισσότερο από τις γυναίκες για τις επιπτώσεις από τους ΓΤΟ, έστω και αν δεν εμφανιστούν στη διάρκεια της ζωής τους (p = 0.000). Αντίθετα, παρατηρείται η τάση, οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί (<25) να ανησυχούν λιγότερο για τις επιπτώσεις από τους ΓΤΟ εφόσον δεν εμφανιστούν στη διάρκεια της ζωής τους (p = 0.000). Ακόμη υπάρχει η τάση οι άνδρες να συμφωνούν περισσότερο με την άποψη ότι δεν έχουμε το ηθικό δικαίωμα να αλλάζουμε δραματικά μια ιστορία φυσικής εξέλιξης δισεκατομμυρίων ετών με απρόβλεπτες συνέπειες (p = 0.000), όπως και οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί, κάτω των 35 ετών, συμφωνούν περισσότερο με την ίδια άποψη (p = 0.000). 6

7 Πηγές γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην καθημερινή διατροφή Στην πλειονότητα τους οι ερωτηθέντες και με μεγάλα ποσοστά (από 71,4% μέχρι 83,6%) γνωρίζουν τις πηγές των ΓΤΟ στην καθημερινή διατροφή (Πίνακας 4). Πίνακας 4: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος σχετικά με την ύπαρξη ΓΤΟ στις τροφές ΓΤΟ υπάρχουν σε : Ναι Όχι Δεν έχω άποψη Τροφές που περιέχουν λεκιθίνη όπως : μαγιονέζες, παιδικές τροφές, κρέμες, στιγμιαίος καφές κ.λ.π. Τροφές που περιέχουν σόγια και τα παράγωγά της όπως : γλυκά, αλεύρι σόγιας, σογιέλαιο, μπισκότα, έτοιμες τροφές, φυτικά έλαια, αλλαντικά Τροφές που περιέχουν παράγωγά καλαμποκιού όπως : καλαμποκάλευρο, σιμιγδάλι καλαμποκιού, άμυλο, κορν-φλέϊκς κ.λ.π. 71.4% 2.9% 25.6% 83.6% 2.9% 13.4% 81.5% 6.3% 12.2% Προϋποθέσεις αποδοχής σχετικά με την παραγωγή και κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν θα δεχόταν την παραγωγή και την κατανάλωση των ΓΤΤ για κανέναν από τους προτεινόμενους λόγους. Τέλος το 54,6% των ερωτηθέντων δεν θα δεχόταν ποτέ τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα. Πίνακας 5: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τις προϋποθέσεις αποδοχής των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων Θα δεχόμουν τα ΓΤΤ αν : Ναι Όχι Δεν έχω άποψη Ήταν φθηνότερα από τα αντίστοιχα μη τροποποιημένα 23.1% 66.4% 10.5% Δεν αλλοιώνονταν γρήγορα 22.7% 69.7% 7.6% Ήταν πιο εύγευστα από τα αντίστοιχα μη τροποποιημένα 24.7% 67.7% 7.7% Είχαν μεγαλύτερη διατροφική αξία από τα αντίστοιχα μη 45.4% 50.8% 3.8% τροποποιημένα Αν παράγονταν στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά χώρες 22.7% 66.4% 10.9% Δεν θα δεχόμουν ποτέ τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 54.6% 35.3% 10.1% Απαιτήσεις καταναλωτών σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμφωνούν με τις προτεινόμενες απαιτήσεις. Πίνακας 6: Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τις απαιτήσεις τους σχετικά με την εμπορική κυκλοφορία των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων Απαιτήσεις σχετικά με την εμπορική κυκλοφορία των Ναι Όχι Δεν έχω άποψη γενετικά τροποποιημένων τροφίμων Να αναγράφεται στα προϊόντα αν περιέχουν γενετικά 95.4% 3.4% 1.3% τροποποιημένα συστατικά Να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια στα supermarket, 94.5% 4.2% 1.3% όπως τα βιολογικά Να απαγορευτούν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και από τις ζωοτροφές 67.6% 6.3% 26.1% 7

8 Υπάρχει η τάση οι άνδρες να επιθυμούν περισσότερο οι ΓΤΟ να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια στα supermarket, όπως τα βιολογικά (p = 0.042). Επίσης υπάρχει η τάση οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί να απαιτούν περισσότερο να αναγράφεται στα προϊόντα αν υπάρχουν ΓΤΟ (p = 0.000), οι ΓΤΟ να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια στα supermarket, όπως τα βιολογικά (p=0.000), και να απαγορευτούν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και από τις ζωοτροφές (p = 0.000). Βαθμός εμπιστοσύνης στους φορείς που εμπλέκονται με τα ΓΤΤ Από τους μ.ο. (το 5 αντιστοιχεί στην ελάχιστη εμπιστοσύνη και το 1 στη μέγιστη) προκύπτει ότι για την ενημέρωση τους σχετικά με τα ΓΤΤ, οι ερωτώμενοι εμπιστεύονται μέτρια έως πολύ τις Περιβαλλοντικές οργανώσεις (μ.ο. 2.41), την Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. (EFSA) (μ.ο. 2.64), τους Πανεπιστημιακούς- Ειδικούς επιστήμονες (μ.ο.2.84) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (μ.ο. 2.87), μέτρια έως ελάχιστα εμπιστεύονται τις εταιρείες βιοτεχνολογίας (μ.ο. 3.73), τις Αγροτικές Ενώσεις (μ.ο. 3.88), τους Κρατικούς φορείς Υγείας (μ.ο. 3.95), και ελάχιστα έως καθόλου τις Βιομηχανίες τροφίμων (μ.ο. 4.31), την Κυβέρνηση (μ.ο. 4.42), τα ΜΜΕ (μ.ο. 4.57) και τις Διασημότητες («Επώνυμοι») (μ.ο. 4.67). Περισσότερο οι άνδρες από τις γυναίκες συμφωνούν με την άποψη ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους ελέγχους της Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (p = 0.003), όπως και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί φαίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι νεώτεροι, να μην εμπιστεύονται τους ελέγχους της Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( p = 0.000). Βαθμός ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις επιπτώσεις των ΓΤΟ σε διάφορους τομείς και για τη φύση των ΓΤΟ Από τους μ.ο. (το 5 αντιστοιχεί στην ελάχιστη ενημέρωση και το 1 στη μέγιστη) προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι θεωρούν μέτρια προς ελάχιστα ενημερωμένους τους εαυτούς τους σχετικά με τη φύση και τις κάθε είδους επιπτώσεις από τους ΓΤΟ. Ειδικότερα : κοινωνικές επιπτώσεις (μ.ο. 3.20), περιβαλλοντικές επιπτώσεις (μ.ο. 3.39), επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (μ.ο. 3.43), οικονομικές επιπτώσεις (μ.ο. 3.45) και φύση των ΓΤΟ (μ.ο. 3.53). Επιθυμία καλύτερης ενημέρωσης για τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (95,7%) θα ήθελε να ξέρει περισσότερα και την ενδιαφέρει να ασχοληθεί με το θέμα (91,4%). Υπάρχει η τάση οι άνδρες να εκδηλώνουν μεγαλύτερη διάθεση να γνωρίσουν περισσότερα για τους ΓΤΟ (p = 0.027) και ενδιαφέρονται περισσότερο να ασχοληθούν με το θέμα (p = 0.006). Επίσης παρατηρείται η τάση οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί να επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερα για τους ΓΤΟ (p = 0.000) από ό,τι οι νεώτεροι και να ενδιαφέρονται περισσότερο να ασχοληθούν με το θέμα (p = 0.000) Πηγές ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ Η κύρια πηγή ενημέρωσης για τους εκπαιδευτικούς, σχετικά με τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ είναι το διαδίκτυο (78.6%) και οι συζητήσεις με φίλους (60.5%). Ακολουθούν τα βιβλία με ποσοστό 41,6%. Μόνο για το 1/3 περίπου των εκπαιδευτικών η τηλεόραση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι εφημερίδες αποτελούν πηγή ενημέρωσης. Τα συνέδρια, το ραδιόφωνο και τα επιστημονικά περιοδικά καταλαμβάνουν τα μικρότερα ποσοστά (από 8,4% μέχρι 10,9%). Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των 8

9 εκπαιδευτικών, 91,6%, που δηλώνουν ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια δεν αποτελούν πηγή ενημέρωσης για τους ΓΤΟ, στοιχείο που διαπιστώθηκε και από τις απαντήσεις στην ενότητα Επιμόρφωση σε θέματα ΓΤΟ, όπου οι ερωτώμενοι δέχονται ότι τα θέματα αυτά είναι περιθωριακά στα επιμορφωτικά σεμινάρια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι αντίθετοι με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και με την παραγωγή και τη χρήση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων (ΓΤΤ) και αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα προηγουμένων ερευνών (Gaskell et al., 1998, 2001; Reid, 1999; Grunert et al., 2003). Αντιθέτως, οι Αμερικανοί και οι Καναδοί καταναλωτές είναι πιο δεκτικοί στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα σε σχέση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές (Priest, 2000). Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί και από την επικρατούσα αρνητική στάση των ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά) στο θέμα των ΓΤΟ στην Ελλάδα. Η πλήρης απόρριψη ή η πλήρης αποδοχή, από τον εκπαιδευτικό, των ΓΤΟ μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο αντικειμενικής παρουσίασης ενός τόσο πολύπλοκου θέματος, όπως οι ΓΤΟ, στους μαθητές. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται ότι προσεγγίζουν αρκετά κριτικά το ζήτημα των ΓΤΟ, τη στιγμή που αποδέχονται στην πλειονότητα τους (52,9%) την γενετική τροποποίηση για παραγωγή φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν μέτριο επίπεδο γνώσης σχετικά με τους ΓΤΟ και τα ΓΤΤ και επιθυμούν μεγαλύτερη ενημέρωση. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Kamaldeen & Powell, 2000; Sorgo et al., 2011; Pattron, 2005). Κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους απορρίπτουν τους ΓΤΟ, ενώ οι θρησκευτικοί λόγοι δεν παίζουν για αυτούς σημαντικό ρόλο. Θεωρούν ότι ο άνθρωπος δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να αλλάζει δραματικά μια ιστορία φυσικής εξέλιξης δισεκατομμυρίων ετών με απρόβλεπτες συνέπειες. Δεν θεωρούν ασφαλή τα ΓΤΤ για τη δημόσια υγεία, εύρημα που συμφωνεί και με προηγούμενες έρευνες (Bredahl, 1999; Grunert et al., 2001). Θεωρούν ανεπαρκείς τις δοκιμές των εταιρειών βιοτεχνολογίας για την καταλληλότητα των ΓΤ φυτών και ζώων. Θεωρούν ότι μέσα από τη διάδοση των γενετικά τροποποιημένων σπόρων, οι πολυεθνικές εταιρείες που παράγουν τους ΓΤ σπόρους θα ελέγχουν απολύτως την παγκόσμια αγορά σπόρων και αγροχημικών. Εμπιστεύονται τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για την ενημέρωση τους σχετικά με τους ΓΤΟ, ενώ δεν εμπιστεύονται καθόλου τους κρατικούς φορείς και την Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμούν να σημαίνονται τα ΓΤ προϊόντα και να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια, εύρημα που συναντάται σε πολλές έρευνες (Gaskell et al., 1999; Hill et al., 1998; Miles et al., 2005). Έχουν ως πηγή ενημέρωσης κυρίως το διαδίκτυο και τις συζητήσεις με φίλους. Τα θέματα της γενετικής τροποποίησης και τα ζητήματα ηθικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής τάξης που συνδέονται με αυτή, εξακολουθούν να θίγονται ανεπαρκώς στα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Besely, J. C., and Shanahan, J. (2005). Media attention and exposure in relation to support for agricultural biotechnology. Science Communication, Vol.26, No.4:

10 Boholm, A. (1998). Comparative studies of risk perception: A review of twenty years of research. Journal of Risk Research, Vol.1, No.2: Boyes, E. and Stanisstreet, M. (1997). Children s models of understanding of two major global environmental issues (ozone layer and greenhouse effect). Research in Science and Technological Education, Vol.15, No.1: Bredahl, L. (1999). Consumers cognitions with regard to genetically modified food. Results of a qualitative study in four countries. Appetite, Vol.33: Durant, J., Bauer, M. W. and Gaskell, G. (1998). Biotechnology in the public sphere- A European sourcebook. London: Science Museum. Ewen, S.W. and Pusztai, A. (1999). Effect of diets containing genetically modified potatoes expressing Galanthus nivalis lectin on rat small intestine. Lancet, Vol. 354 (9187): Gaskell, G., Bauer, M.W. and Durant, J. (1998). Public perceptions of biotechnology in 1996: Eurobarometer In Durant, J., Bauer, M.W. and Gaskell, G. (Eds), Biotechnology in the Public Sphere: A European Sourcebook. London: Science Museum : Gaskell, G., Bauer, M., Duant, J. and Allum, N. (1999). Worlds apart? Τhe Reception of Genetically Modified Foods in Europe and the U.S. Science,Vol. 285, (5426): Gaskell, G., Einsiedel, E., Priest, S., Eyck, T.T., Allum, N. and Torgersen, H. (2001). Troubled waters: the Atlantic divide on biotechnology policy. In Gaskell, G. and Bauer, M.W. (Eds), Biotechnology : The Years of Controversy. London: Science Museum : Grunert, K.G., Lahteenmaki, L., Nielsen, N.A., Poulsen, J.B., Ueland, Ø. and Astrom, A. (2001). Consumer perceptions of food products involving genetic modification results from a qualitative study in four Nordic countries. Food Quality and Preference, Vol. 12 No. 8: Hill, R., Stanisstreet, M., Boyes, E. and O Sullivan, H. (1998). Reactions to a new technology : students ideas about genetically engineered foodstuffs. Research in Science and Technological Education, Vol. 16 : Kaeppler, Η. (2000). Food Safety Assessment of Genetically Modified Crops. Agronomy Journal, Vol.92: Kamaldeen, S. and Powell, D.A. (2000). Public perceptions of biotechnology. Food Safety Network Technical Report #17. Department of Plant Agriculture, University of Guelph. Klaus, G., Grunert, K.G., Bredahl, L. and Scholderer, J. (2003). Four questions on European consumers attitudes toward the use of genetic modification in food production. Innovative Food Science and Emerging Technologies, Vol.4:

11 Konig, A. (2004). Assessment of the safety of foods derived from genetically modified (MD) crops. Food and Chemical Toxicology, Vol.42, No.7: Κουράκης, Τ. (2007). Οι εξελίξεις στη Βιοτεχνολογία αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της νέας γενιάς. Διαθέσιμο στο Lack, G. (2002). Clinical risk assessment of GM foods. Toxical Lett, Vol.127: Mehendale, H. (2004). Genetically Modified Foods get bad Rap. International Journal of Toxicology, Vol.23, No.2: Miles, S., Ueland, O. and Frewer, L.J. (2005). Public attitudes towards geneticallymodified food British. Food Journal Vol. 107, No. 4: Μπατρίνου, Μ. (2001). Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα. Παρόν και Μέλλον. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης. Nordlee, J.A., Taylor, S.L., Townsend, J.A., Thomas, L.A. and Bush, R.K. (1996). Identification of a Brazil nut allergen in transgenic soybeans. The New England Journal of Medicine, Vol.334: Pattron, D.D. (2005). A Survey of Genetically Modified Foods Consumed, Health Implications and Recommendations for Public Health Food Safety in Trinidad. Internet Journal of Food Safety, Vol.7: 4-14 Priest, S.H. (2000). US public opinion divided over biotechnology? Nat Biotechnol, Vol.18: Raney, T. (2006). Economic impact of transgenic crops in developing countries. Available at Reid, A. (1999). International Awareness and Perceptions of Genetically Modified Foods. Available at Šorgo, A., Ambrozic-Dolinsek, J., Ųsak, M. and Özel, M. (2011). Knowledge about and acceptance of genetically modified organisms among pre-service teachers: A comparative study of Turkey and Slovenia. Electronic Journal of Biotechnology, Vol. 14, No. 4. Available at 11

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου 2ο Φεστιβάλ Τέχνης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα 20 25 Νοεµβρίου 2002, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου Συµπληρωθέντα Ερωτηµατολόγια : 128 Το προφίλ του Κοινού Το κοινό του BioVision

Διαβάστε περισσότερα

Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος

Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος Αμφιλεγόμενη η στάση και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) Καίγονται ένα -ένα τα χάρτινα επιχειρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί αποτελεσµατικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα για τα μεταλλαγμένα. πολιτών - καταναλωτών. Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ»

Τα νέα για τα μεταλλαγμένα. πολιτών - καταναλωτών. Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» Τα νέα για τα μεταλλαγμένα (ΓΤΟ) και τα κινήματα των πολιτών - καταναλωτών Έμμη Πανούση Δημοσιογράφος Γεν. Γραμματέας ΒΙΟΖΩ και Διαχειρίστρια του ΗΛΕΣΙΟΝ Στις 11 Νοεμβρίου 2008, η Αυστριακή κυβέρνηση δημοσίευσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αγγελική Καλλία-Αντωνίου ρ. Νοµικής- ικηγόρος, Μέλος Σ Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα

MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα MSc in Management Γκαλέτση Παναγιώτα Εισηγήτριες: Dr Kατσαλιάκη Κορίνα, Dr Κυργίδου Λήδα Μη εκτελεστικά μέλη Εισηγμένες εταιρείες 40% μέχρι 2020 ή 2018 για τις δημοσίου συμφέροντος εταιρείες Εργαζόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων. Επισιτιστική Αυτάρκεια. Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ

Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων. Επισιτιστική Αυτάρκεια. Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ Προστασία Φυτο- γενετικών Πόρων ε Επισιτιστική Αυτάρκεια Βάσω Κανελλοπούλου ΠΕΛΙΤΙ ΦΟΡΟΥΜ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αθήνα, Πολυτεχνείο, 20-22/2/2015 Διοργάνωση: Ηλιόσποροι, δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ Σχολικό έτος 2013-14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Υπεύθυνοι καθηγητές: Στέλιος Μασούρας - Βάσω Χατζή Για την εργασία εργάστηκαν οι µαθητές: Φαλάνη 2014 ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Απόψεις εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες στο Λύκειο με θέματα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Γωγάκη Ηλιάννα 1, Παπαβασιλείου Βασίλης 2 1.Εκπαιδευτικός, απόφοιτη του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Ονοματεπώνυμο: ΜΟΙΡΑΣΓΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΔΑΜ ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Δεκέμβριος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόζμια Γκπαίδερζη «Σοξθή για όλξρπ Σοξθή για ζκέση»

Παγκόζμια Γκπαίδερζη «Σοξθή για όλξρπ Σοξθή για ζκέση» Παγκόζμια Γκπαίδερζη «Σοξθή για όλξρπ Σοξθή για ζκέση» Πείνα /Γενετικά Σροποποιημένα Σρόφιμα ΓΓΩΡΓΙΑΝΑ ΚΟΤΡΙΔΟΤ Γ- ΛΤΚΓΙΟΤ- ΛΤΚΓΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΛΓΜΓΟΤ Διαηοξθή και η ζημαζία ηηπ για ηημ ργεία 1) «Άφησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση

«Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση «Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση διατροφής και περιβάλλοντος» Αναστασιάδου Όλγα 1, Γαλάνης Νικόλαος 2, Μανταλιά Παναγιώτα 3 1 Εκπαιδευτικός Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2008 Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 4 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Ένας επιστημονικός κλάδος που με τα επιτεύγματά του προκάλεσε έντονες συζήσεις στο τέλος του 20 ου αιώνα και αναμένεται να απασχολήσει εξίσου έντονα, αν όχι να μονοπωλήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. Περίληψη έρευνας...3 2. Εισαγωγή...4 3. Σκοπός της έρευνας...11 3.1. Στόχοι της έρευνας...11 3.2. Μέθοδοι και υλικά...12 4. Ταυτότητα της έρευνας & δημογραφικά στοιχεία...13 5.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4 Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β Επιπέδου Β. Κόμης 1, Χ. Τσουράπη 2, Κ. Λαβίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the future

Welcome to the future Welcome to the future Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 17.00-18.00 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί 18.00-18.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η παραδοσιακή μας διατροφή : Το χτες ως πρότυπο για το αύριο 18.30-19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. α) γενικός τίτλος < το νερο >

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. α) γενικός τίτλος < το νερο > ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια επιλογής θέματος Ενδιαφέρον Πληροφόρηση Επικαιρότητα Διευρύνση των γνωσεων μας Να αποκτήσουν δεξιότητες διερεύνησης σχέσεων νερού-συμπεριφοράς. Αντίληψη της αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Ελένη Αθανασιάδου, Κωνσταντίνος Παλέτας, Μαρία Σαρηγιάννη, Πασχάλης Πάσχος, Ελένη Μπεκιάρη, Απόστολος Τσάπας Β Παθολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης µέσα στα πλαίσια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ. Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» ΕΡΕΥΝΑ Της μαθήτριας της Α Λυκείου Χριστίνας Ρητσοπούλου Ποιο είναι το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών της Α Λυκείου Στα πλαίσια του μαθήματος «Tεχνολογία» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η χρήση τους στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων

Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η χρήση τους στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η χρήση τους στη Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων Ειρήνη Παναγούλη, irinipan20@yahoo.gr Εκπαιδευτικός ΠΕ Α Ανατολικής Αττικής, ΠΤΔΕ Αθηνών, ΠΜΣ Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει (Διερεύνηση με ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου) Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls

Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος. Sentiment Analysis/Cretan Polls Οι καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δ. Χανίων ως προς την αγορά κρέατος Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Σάββατο 27 Απριλίου- Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σοφία Πουλιώτη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικός Αύγουστος 2013

Αγροτικός Αύγουστος 2013 Αγροτικός Αύγουστος 2013 Εμπορικό & Βιομηχανικό Ταυτότητα Έρευνας Είδος έρευνας Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Χρονική διάρκεια Παρασκευή 26 Ιουλίου - Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ», Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Νίκη Τερζιδάκη Ομάδα μαθητών: Σηφάκη Γεωργία, Σαριδάκης Γιώργος, Κυριακάκης Κωνσταντίνος, Σηφάκη Ευαγγελία, Λίτινα Δέσποινα, Φουυντουλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα