Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις"

Transcript

1 Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων

4 Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Internet µέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu.int). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2000 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. Printed in Belgium

5 Εισαγωγή από τον κ. Erkki Liikanen Erkki Liikanen Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πληροφοριών Η ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, σε πολλούς τοµείς, και ένα από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατά της. Η παρούσα έκδοση συµβάλλει στη δροµολόγηση µιας διαδικασίας που θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση αυτού του πλεονεκτήµατος προς όφελος του αυξανόµενου αριθµού µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η κινητήρια δύναµη της σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονοµίας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια σε κάποια φάση της ανάπτυξής τους. Η παρατήρηση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που διανύουν την πρώτη φάση της ζωής τους. Υπάρχουν πλέον πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το σωστό περιβάλλον και το σωστό είδος πληροφοριών και συµβουλών σ αυτή τη φάση µπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση και να αρχίσει τις δραστηριότητές της µε επιτυχία, αλλά και να εξασφαλίσει την επιβίωσή της στα δύσκολα πρώτα χρόνια. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ενός προγράµµατος διαβουλεύσεων για τα µέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων τα οποία υλοποιήθηκαν µε τη µορφή «συντονισµένων δράσεων» µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν επισηµανθεί περίπου είκοσι παραδείγµατα ορθών πρακτικών όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε νεοϊδρυό- µενες επιχειρήσεις στους τοµείς της κατάρτισης

6 και της πληροφόρησης, της χρηµατοδότησης και της άµεσης υποστήριξης υπό µορφή φυτωρίων επιχειρήσεων. ίνεται σύντοµη περιγραφή κάθε «ορθής πρακτικής» και υποδεικνύονται πηγές συµπληρωµατικής πληροφόρησης, ιδίως για τα σεµινάρια όπου η περίπτωση παρουσιάστηκε αρχικά και τις διευθύνσεις των σχετικών οργανισµών στο ιαδίκτυο. Ελπίζω ότι αυτά τα παραδείγµατα ορθών πρακτικών παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όλους όσοι εµπλέκονται στα µέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, αλλά ιδίως για τους επαγγελµατίες που συνεργάζονται άµεσα µε τις επιχειρήσεις και τις βοηθούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολυάριθµα άλλα παραδείγµατα αποτελεσµατικών ή και ακόµη καλύτερων πρακτικών που είναι γνωστά στους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν πρακτική πείρα στον τοµέα αυτό. Πράγµατι, ένας από τους σκοπούς αυτής της δηµοσίευσης είναι ακριβώς να ενθαρρυνθεί η λήψη πληροφοριών (feedback) και για άλλα παραδείγµατα, ώστε να διεξαχθεί συζήτηση για τα αντίστοιχα πλεονεκτήµατά τους. Εάν είστε επαγγελµατίας που ασχολείται µε τα µέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, ελπίζω ότι θα παρακολουθήσετε ενεργά αυτή τη συζήτηση. Λεπτοµέρειες για τον τρόπο οργάνωσής της παρέχονται στις επόµενες σελίδες. Μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο, προσαρµόζοντας τις καλύτερες πρακτικές ο ένας του άλλου µε σκοπό τη βελτίωση των υπαρχόντων µέτρων υποστήριξης, αυτοί είναι οι τρόποι µε τους οποίους, σε ολόκληρη την Ευρώπη, µπορούµε να δηµιουργήσουµε αληθινά επαγγελµατικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων µε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας. Σας συνιστώ την παρούσα έκδοση ως σηµαντική συµβολή σ αυτή τη διαδικασία. 4

7 Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Καλύτερη υποστήριξη στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Οι νέες επιχειρήσεις φέρνουν την καινοτοµία και τη ζωτικότητα στις σύγχρονες οικονοµίες. Καθιστούν δυνατή την ταχεία διείσδυση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά και την ευέλικτη εισαγωγή των νέων τεχνικών και διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για ένα αυξανόµενο ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων αποτελεί, εποµένως, πολιτική προτεραιότητα για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ξεκίνηµά τους, οι επιχειρήσεις χρειάζονται τις κατάλληλες συνθήκες για να µπορέσουν να ακµάσουν. Επίσης, συχνά, αναζητούν εξωτερική καθοδήγηση και βοήθεια. Μερικές φορές αυτή παρέχεται σε άτυπη βάση από φίλους και γνωστούς. Αλλά όταν επιδιώκεται η λήψη επαγγελµατικής βοήθειας, οι ενδιαφερόµενοι απευθύνονται συχνά σε κάποια από τις πολλές και ποικίλες οργανώσεις επιχειρηµατικής υποστήριξης που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλές από τις οποίες προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν ειδικά την υποστήριξη των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων. 5

8 Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η βοήθεια µπορεί να «κάνει τη διαφορά» µεταξύ της επιτυχίας και της αποτυχίας. Εν πάση περιπτώσει, οι νέοι επιχειρηµατίες αναµένουν βεβαίως µια υπηρεσία που να είναι ευπρόσιτη, προσαρµοσµένη στις ανάγκες τους και υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι το λιγότερο που τους αξίζει. Πολλές από τις παρεχόµενες υπηρεσίες είναι ήδη ιδιαίτερα επαγγελµατικές. Υπάρχουν πολλές ορθές πρακτικές. Αλλά ακόµη και οι καλύτερες οργανώσεις επιχειρηµατικής υποστήριξης ξέρουν ότι µπορούν να µάθουν από την εµπειρία των άλλων, και ιδιαίτερα από τις παρόµοιες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται αλλού στην Ευρώπη. Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να συµβάλει στη βελτίωση των πολυποίκιλων τρόπων υποστήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε την προώθηση της διάδοσης ορθών πρακτικών. Εντοπισµός των παραδειγµάτων καλής πρακτικής Υπάρχει ευρεία συµφωνία για τις αρχές. Η έκθεση BEST ( 1 ), παραδείγµατος χάριν, που έτυχε ευµενούς υποδοχής σε ευρεία κλίµακα, διατυπώνει διάφορες συστάσεις για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και στις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η παρούσα έκδοση προωθεί τη σχετική διαδικασία ακόµη περισσότερο και υποδεικνύει συγκεκριµένα παραδείγµατα που επεξηγούν πώς τίθενται σε εφαρµογή οι αρχές στην περίπτωση των µέτρων υποστήριξης για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. ( 1 ) Έκθεση της task force για την απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο ISBN

9 Αυτά τα παραδείγµατα έχουν συγκεντρωθεί µέσω ενός προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ στον τοµέα της πολιτικής για τις επιχειρήσεις, γνωστού ως «συντονισµένες δράσεις». Στο πρόγραµµα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε τα κράτη µέλη να οργανώσουν µια εκτεταµένη ανταλλαγή εµπειριών στους τοµείς που έχουν καίρια σηµασία για την επιτυχία των επιχειρήσεων και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Σε µια σειρά φόρουµ και πιο περιορισµένων σεµιναρίων προσδιορίστηκαν τα ζητήµατα που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις στους τοµείς της κατάρτισης και της πληροφόρησης, της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση και της παροχής άµεσης υποστήριξης υπό µορφή φυτωρίων επιχειρήσεων. Επαγγελµατίες και ειδικοί που ορίστηκαν από τα κράτη µέλη πήραν µέρος στις συζητήσεις και εξήγησαν τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανώσεις τους ανέπτυξαν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σ αυτούς τους τοµείς. Παρακάτω περιγράφονται ορισµένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος συντονισµένων δράσεων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε διάφορες πηγές συµπληρωµατικής πληροφόρησης για τις εν λόγω «ορθές πρακτικές», τόσο στις εκθέσεις των σεµιναρίων στα οποία παρουσιάστηκαν όσο και, όπου υπάρχουν, σε σχετικές διευθύνσεις του ιαδικτύου. Η επιλογή των συγκεκριµένων περιπτώσεων που απαριθµούνται έγινε µε βάση τα συµπεράσµατα των συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στα σεµινάρια, κατά τις οποίες προσδιορίστηκαν τα σηµαντικότερα ζητήµατα για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή συνεργάστηκε µε τα κράτη µέλη προκει- 7

10 µένου να προσδιορίσει τις πρακτικές που «φωτίζουν» το εκάστοτε ζήτηµα µε σαφήνεια και αξίζει να αναλυθούν περαιτέρω. Ελπίζεται ότι οι ορθές πρακτικές που αναφέρονται θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον και θα δώσουν το έναυσµα για την ανάπτυξη ενός προβληµατισµού και για την αλλαγή της νοοτροπίας και της πρακτικής των φορέων υποστήριξης που έχουν ευθύνη για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. Εντούτοις, αυτή η έκδοση είναι µόνο µια αρχή. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγµατα ορθών πρακτικών. Η πρόθεση είναι να αρχίσει µια πολύ ευρύτερη συζήτηση, στα πλαίσια της οποίας θα παρασχεθούν πληροφορίες γι αυτές τις άλλες πρακτικές και θα προσδιοριστεί η αντίστοιχη αξία τους. Αυτό, στη συνέχεια, αναµένεται να οδηγήσει σε µια πολύ ευρύτερη ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Τρόπος συµµετοχής Συµπληρωµατικές πληροφορίες για τις ορθές πρακτικές που προσδιορίστηκαν µέσω των συντονισµένων δράσεων βρίσκονται στον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση: Ειδικότερα, υπάρχουν ενηµερωµένες πληροφορίες για τις ορθές πρακτικές που αναφέρονται παρακάτω και για τις άλλες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν στα φόρουµ και τα σεµινάρια των συντονισµένων δράσεων. Επιπλέον, αυτός ο ιστοχώρος προσφέρει επίσης στις οργανώσεις επιχειρηµατικής υποστήριξης και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων: 8

11 τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας σχετικά µε τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα χώρο συζήτησης σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρύ φάσµα µέτρων υποστήριξης µέσω µιας σειράς οµάδων συζήτησης. Ειδικότερα, οι οµάδες συζήτησης θα προωθούν τις συζητήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές και τα βέλτιστα πρότυπα όσον αφορά τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και το ευρύτερο φάσµα των µέτρων υποστήριξης και, µετά από µια πειραµατική φάση, θα επιδιώκουν την ενεργό συµµετοχή µιας όλο και ευρύτερης οµάδας επαγγελµατιών στην παροχή µέτρων υποστήριξης. Όσοι επιθυµούν να παρακολουθήσουν αυτή τη συζήτηση ή να παράσχουν και τη δική τους συµβολή πρέπει να κοιτάξουν στη θέση «οµάδες συζήτησης» του ιστοχώρου των συντονισµένων δράσεων. Ήδη έχουν δροµολογηθεί περαιτέρω εξελίξεις, τόσο από την άποψη του προσδιορισµού ορθών πρακτικών υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια άλλων φάσεων του κύκλου ζωής τους όσο και από την άποψη της ενίσχυσης του ιστοχώρου ως πηγής πληροφοριών και έµπνευσης για τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την παροχή στις επιχειρήσεις της υποστήριξης που χρειάζονται. Εάν σας ενδιαφέρει επαγγελµατικά η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις προκειµένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία, παρακολουθήστε τις εξελίξεις σ αυτόν τον τοµέα και δείτε αν µπορείτε να διδαχθείτε από τις ιδέες και τις πρακτικές των συναδέλφων σας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 9

12 Είκοσι παραδείγµατα ορθών πρακτικών Τα µέτρα υποστήριξης των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων κυµαίνονται από την ανάπτυξη των σωστών κινήτρων στο σχολείο και τη δηµιουργία ενός πρόσφορου φυσικού περιβάλλοντος για την επιτυχή υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας, έως την παροχή πολύ ιδιαίτερων ειδών πληροφοριών και συµβουλών και την εξασφάλιση πρόσβασης στο σωστό είδος χρηµατοδότησης. Τα ακόλουθα παραδείγµατα δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο, µε τα διάφορα µέτρα υποστήριξης, είναι δυνατόν να παρασχεθεί αποτελεσµατική βοήθεια στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις. Όλα µαζί αντιπροσωπεύουν µια δέσµη µέτρων, τα οποία υπογραµµίζουν το γεγονός ότι οι νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις έχουν ένα φάσµα συγκεκριµένων αναγκών και ότι θα πετύχουν καλύτερα εάν η υποστήριξη που τους παρέχεται είναι και σφαιρική και υψηλής ποιότητας. 10

13 1 ιάδοση των αποτελεσµάτων ορθών πρακτικών Κατάρτιση και πληροφόρηση για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Το σεµινάριο της Στοκχόλµης. Η κατάρτιση είναι µια από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης και την επιβίωσή της. Τα τελευταία χρόνια, µεγάλος αριθµός χωρών, ιδρυµάτων και οργανισµών έχουν αναπτύξει προγράµµατα κατάρτισης που απευθύνονται στους επιχειρηµατίες. Για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος, το σεµινάριο της Στοκχόλµης είχε ως σκοπό να παρουσιάσει µερικά από τα επιτυχέστερα προγράµµατα κατάρτισης και να συµβάλει στη βελτίωση των µέσων κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγµατα παρέχονται στην έκδοση «Training for Business Start-ups», τελική έκθεση του σεµιναρίου της Στοκχόλµης, 4-5 Μαΐου 1998.

14 1

15 1Θέµα 1. Μια επιχειρηµατική κουλτούρα Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη µιας επιχειρηµατικής κουλτούρας, ιδιαίτερα µεταξύ των νέων, µε την προώθηση της επιχείρησης στο σχολικό πρόγραµµα σπουδών και την ενθάρρυνση µιας θετικότερης αντίληψης των επιχειρηµατιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δεν πετυχαίνουν αρχικά. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να υποστηριχθεί µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Ορθή πρακτική Το Υπουργείο Παιδείας της ανίας έχει οργανώσει ένα πρόγραµµα για την προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό το πρόγραµµα είναι γνωστό ως «Handlingsprogram for dansk selvstændighedskultur: Iværksætteri og innovation» ή «πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της επιχειρηµατικής κουλτούρας στη ανία: επιχειρηµατικό πνεύµα και καινοτοµία». Κατά τη διάρκεια µιας περιόδου δύο ετών, % των νέων παρακολούθησαν µαθήµατα κατάρτισης σε θέµατα που σχετίζονται µε το επιχειρηµατικό πνεύµα, αρχίζοντας από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και φτάνοντας ώς το πανεπιστηµιακό επίπεδο και το επίπεδο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Εφαρµόστηκαν 200 προγράµµατα, πράγµα που σηµαίνει ότι αναπτύχθηκαν µέσα και εκπαιδευτικό υλικό για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ειδικά µαθήµατα κατάρτισης σε θέµατα που αφορούν το επιχειρηµατικό πνεύµα. Η αξιολόγηση του προγράµµατος δείχνει ότι, µετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι µαθητές και οι σπουδαστές εµφανίζονταν περισσότερο πρόθυµοι να δηµιουργήσουν την επιχείρησή τους ή να εργαστούν σε ΜΜΕ. Οργανισµός Ministère danois de l éducation Αρµόδιος επαφών Merete Pedersen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 43 DK-1553 København V Tηλ. (45) Φαξ (45)

16 22. Κατάρτιση των εκπαιδευτών Θέµα Για να αλλάξει η νοοτροπία στο σχολικό σύστηµα και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι δάσκαλοι, οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές και οι εκπαιδευτές πρέπει να αλλάξουν οι ίδιοι τις αντιλήψεις τους και τον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζουν τα σχετικά θέµατα. Μπορούν να βοηθηθούν στην επέλευση αυτής της αλλαγής. Ορθή πρακτική Στο σχέδιο «Trading Places», το Centre for Enterprise Leicestershire στο Ηνωµένο Βασίλειο εργάζεται για να προωθήσει την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, της επιχειρηµατικής κοινότητας και των οργανώσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων. Το σχέδιο προσφέρει βασικά σε πανεπιστηµιακούς καθηγητές τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση µε ανθρώπους της επιχειρηµατικής κοινότητας για µέρος της εβδοµάδας. Με τον τρόπο αυτό, οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές αποκτούν άµεσες εµπειρίες, που τους επιτρέπουν να προσαρµόσουν τις ακαδηµαϊκές γνώσεις τους στα ιδιαίτερα προβλήµατα των µικρών επιχειρήσεων. Στους επιχειρηµατίες δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ακαδηµαϊκό ίδρυµα και να µοιραστούν µε τους σπουδαστές την πείρα τους όσον αφορά τη διαχείριση µιας ΜΜΕ. Η συσσωρευµένη πείρα πολλών τέτοιων ανταλλαγών οδηγεί στη συλλογή µιας σειράς περιπτωσιολογικών µελετών που είναι διαθέσιµες προς διδασκαλία σε όλη την περιοχή, στην περισσότερο µακροπρόθεσµη τροποποίηση των προγραµµάτων διδασκαλίας και στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων. Οργανισµός Centre for Enterprise Leicestershire Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Trading Places Academics in SME project ιαδίκτυο: (υπό προετοιµασία) Αρµόδιος επαφών Paul Hannon The Centre for Enterprise The Innovation Centre 49 Oxford Street Leicester LE1 5XY Τηλ. (44-116) Φαξ (44-116)

17 3Θέµα 3. Προώθηση της επιχείρησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Τα πανεπιστήµια και τα άλλα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα µπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγµατα για να ενθαρρύνουν το επιχειρηµατικό πνεύµα µεταξύ των σπουδαστών τους. Ορθή πρακτική Το πανεπιστήµιο του Twente στις Κάτω Χώρες έχει αναπτύξει µια υποδοµή για την υποκίνηση, την ανάπτυξη και την υποστήριξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος µεταξύ των σπουδαστών του. Το πρόγραµµα ΤΟΡ του εν λόγω πανεπιστηµίου υποστηρίζει άµεσα τους σπουδαστές που δηµιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους διευκολύνσεις, συµβουλευτικές υπηρεσίες (mentoring) και άτοκα δάνεια. Αλλά το πανεπιστήµιο προσπαθεί επίσης να εντάξει ενεργά την έννοια του επιχειρηµατικού πνεύµατος στην πνευµατική ζωή του, στα µαθήµατα που προσφέρει και στην από µέρους του ενθάρρυνση της πειραµατικής εφαρµογής ρηξικέλευθων επιχειρηµατικών σχεδίων. Οργανισµός Πανεπιστήµιο Twente Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: An Infrastructure for Academic Entrepreneurship ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών D r van der Sijde Jann van Benthem (Project manager TOP-projects) Liaison Group University of Twente PO Box AE Enschede Τηλ. (31-53) Φαξ (31-53)

18 4Θέµα 4. Συνεκτική και πρακτική υποστήριξη της κατάρτισης Οι νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα συνεκτικό, πρακτικό και ευχερούς πρόσβασης «πακέτο» υποστήριξης της κατάρτισης. Ορθή πρακτική Το «πακέτο» µέτρων κατάρτισης «Κατάρτιση για την ίδρυση επιχείρησης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε» είναι ένα πρόγραµµα εκµάθησης από απόσταση, που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εθνικού δικτύου «Entreprendre en France». Προσφέρεται από τα έξι εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια του Poitou-Charentes στη Γαλλία, σε συνεργασία µε το CNED (Εθνικό κέντρο για τη διδασκαλία από απόσταση), την Agence pour la Creation d Entreprises (Οργανισµός Ίδρυσης Επιχειρήσεων) και το CEPAC Centre Atlantique. Οι ενότητες κατάρτισης βοηθούν τους επιχειρηµατίες να αναλύσουν τις ικανότητές τους, τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου που τους ενδιαφέρει και τα απαραίτητα βήµατα για την αρχική ανάπτυξη της επιχείρησης. Καταρτίζεται ένας φάκελος επιχειρηµατικού έργου, περιλαµβανοµένου και ενός επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ παρέχεται άµεση υποστήριξη από συµβούλους προερχόµενους από τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια και τις επαγγελµατικές οργανώσεις που ανήκουν στο δίκτυο Entreprendre en France. Το υλικό κατάρτισης παράγεται και προωθείται µέσω του CNED και είναι διαθέσιµο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. Οργανισµός CEPAC Centre Atlantique Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Training for Starting a Business, at Anytime, Anywhere («Κατάρτιση για την ίδρυση επιχείρησης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε») ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Maryvonne Boulestin CEPAC Centre Atlantique 10, place du Temple F Niort Τηλ. (33-549) Φαξ (33-549) CNED Téléport 4 BP 200 F Futuroscope Cedex Τηλ. (33-549)

19 5Θέµα 5. Η χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών Η τεχνολογία των πληροφοριών µπορεί να παράσχει ευέλικτη πρόσβαση στην κατάρτιση για πιθανούς επιχειρηµατίες και να την κάνει πιο ελκυστική και πιο ενηµερωτική. Ορθή πρακτική Το δίκτυο «Young Enterprise» στη Σουηδία, όπως τα αντίστοιχά του αλλού στην Ευρώπη, προσφέρει στους νέους από 16 έως 20 ετών την εµπειρία της σύστασης και διαχείρισης µιας επιχείρησης. Το 75 % των γυµνασίων της Σουηδίας συµµετέχουν στο σχέδιο. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε διαλογικό υλικό κατάρτισης για τους σπουδαστές µε τη µορφή ενός CD-ROM, που κυκλοφόρησε ευρέως και είναι εύκολα προσαρµόσιµο. Οργανισµός Young Enterprise Sweden Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: A Description of Young Enterprise Sweden ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Johan Carlstedt Young Enterprise Sweden c/o Industriförbundet Box 5501 S Stockholm Τηλ. (46-8) Φαξ (46-8)

20 6. Βοήθεια για τις γυναίκες επιχειρηµατίες 6Θέµα Ορισµένες οµάδες επιχειρηµατιών, και ιδίως οι γυναίκες, αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα και χρειάζονται ιδιαίτερα είδη κατάρτισης. Ορθή πρακτική Μεταξύ των πολυάριθµων παραδειγµάτων ειδικής κατάρτισης για τις γυναίκες, η βοήθεια που παρέχεται από την πορτογαλική οργάνωση GDO αντιµετωπίζει το πρόβληµα της πρόσβασης σε τραπεζικές πιστώσεις. Οι γυναίκες καταρτίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και να µπορούν να παρουσιάσουν αποτελεσµατικά το αίτηµά τους στην τράπεζα, αλλά και να έχουν καλύτερη εικόνα για τις προσδοκίες των τραπεζών. ίνεται επίσης βοήθεια και για τη διαπραγµάτευση των επιτοκίων και των όρων εγγύησης. Οργανισµός GDO Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Training Women in Negotiations with Banks Αρµόδιος επαφών Luis Alberto Fernandes GDO Rua do Borja n 55 2a C/V DTA P Lisboa Τηλ. (351-21) /78 Φαξ (351-21)

21 2 ιάδοση των αποτελεσµάτων ορθών πρακτικών Χρηµατοδότηση για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Το σεµινάριο της Μαδρίτης είχε ως στόχο να εµβαθύνει την ανάλυση νέων µέτρων οικονοµικής υποστήριξης για τη δηµιουργία επιχειρήσεων στα διάφορα κράτη µέλη. Με την επικέντρωση της συζήτησης στους χρηµατοοικονοµικούς µηχανισµούς υποστήριξης των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, αναγνωρίστηκε ότι αυτός ο παράγοντας εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια εµπόδια στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να βοηθήσει στη µείωση των οικονοµικών εµποδίων αυτού του είδους. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγµατα παρέχονται στην έκδοση «Finance for ΜΜΕ in the Start-up Phase», τελική έκθεση του σεµιναρίου της Μαδρίτης, Ιουνίου 1998

22

23 1Θέµα Πρέπει να υπάρχει ένας χρηµατοοικονοµικός φορέας η πρωταρχική ευθύνη του οποίου θα είναι να διασφαλίζει την πρόσβαση των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων σε πηγές χρηµατοδότησης. 21. Το θεσµικό πλαίσιο Ορθή πρακτική Η Deutsche Ausgleichsbank επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στην προώθηση των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που διανύουν τα πρώτα έτη της λειτουργίας τους. Προσφέρει ένα πλήρες φάσµα τόσο χρηµατοοικονοµικών όσο και συµβουλευτικών υπηρεσιών στους επίδοξους επιχειρηµατίες. Οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες κυµαίνονται από τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων ώς τη χρηµατοδότηση µε µετοχικά κεφάλαια, αλλά συµπληρώνονται µε ένα όλο και περισσότερο πολυσχιδές σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης. Οργανισµός Deutsche Ausgleichsbank Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: The Development of Financial Aid to the Benefit of New Business Start-ups ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Geerd Wurthmann Deutsche Ausgleichsbank Kreditsekretariat Ludwig-Erhard-Platz 3 D Bonn Τηλ. (49-228) Φαξ (49-228)

24 2. Παρουσίαση της υπόθεσης του επιχειρηµατία 2Θέµα Ορισµένοι επιχειρηµατίες πρέπει να παρουσιάζουν αποτελεσµατικότερα την υπόθεσή τους στις τράπεζες, παρέχοντας καλύτερες και συνεκτικότερες πληροφορίες για τις ενεστώσες ή τις µελλοντικές δραστηριότητές τους. Ορθή πρακτική Στο Βέλγιο, η Fortis Bank βοηθά τους επίδοξους επιχειρη- µατίες µε µια υπηρεσία «πρώτης υποστήριξης», που περιλαµβάνει τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου και την ανάλυση του επιχειρησιακού προγράµµατος. Η διαδικασία αυτή συνίσταται βασικά στην παροχή βοήθειας από την τράπεζα στους πελάτες για να παρουσιάσουν το αίτηµά τους. Η οµάδα-στόχος είναι άνθρωποι µε επαρκή ίδια κεφάλαια, οι οποίοι σκέπτονται να ιδρύσουν ή να εξαγοράσουν µια επιχείρηση. Όσοι επιλέγονται γι αυτό το σχέδιο υποχρεούνται να δέχονται επαγγελµατικές συµβουλές και βοήθεια για τα πρώτα τρία έτη. Αυτές οι συµβουλές παρέχονται από έναν εγκεκριµένο σύµβουλο, ο οποίος επιλέγεται από τον πελάτη από έναν κατάλογο που του δίνεται από την τράπεζα. Προκειµένου να βελτιωθούν η οργάνωση και η διαχείριση αυτής της βοήθειας, η τράπεζα έχει συγκροτήσει µια οµάδα συµβούλων προερχόµενων από τα πανεπιστήµια και την επιχειρηµατική κοινότητα. Τα µέλη αυτής της οµάδας είναι αρµόδια για τη στρατολόγηση συµβούλων, την κατάρτισή τους και το συντονισµό των προγραµµάτων βοήθειας για εκείνους που ιδρύουν µια νέα επιχείρηση. Οργανισµός Fortis Bank Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Bank Finance ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Philippe Goossens Fortis Bank Corporate Finance Warandeberg 3 B-1000 Brussels Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2)

25 3. ιαχείριση σχέσεων (Relationship Management) από τις τράπεζες Θέµα Μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη στον τραπεζικό τοµέα είναι η απόδοση µεγαλύτερης έµφασης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ-πελατών. Η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών για τον πελάτη, και ιδιαίτερα η έννοια της «διαχείρισης σχέσεων», είναι προς όφελος τόσο των τραπεζών όσο και των ΜΜΕ-πελατών τους. Για τις ΜΜΕ το πλεονέκτηµα έγκειται στο ότι αξιολογούνται µε βάση τις πραγµατικές δυνάµεις της επιχείρησης και όχι σύµφωνα µε κάποιο αφηρηµένο τύπο. Ορθή πρακτική Η µονάδα επιχειρηµατικής υποστήριξης (Enterprise Support Unit) της Τράπεζας της Ιρλανδίας εισήγαγε την έννοια της «διαχείρισης σχέσεων» προς όφελος τόσο της τράπεζας όσο και των πελατών. Αυτή η προσέγγιση συµπληρώνεται από µια σειρά χρηµατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών, που συνδέονται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της έναρξης των δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης µιας επιχείρησης. Περιλαµβάνεται επίσης η χορήγηση δανείων «πρώτων βηµάτων», τα οποία είναι άτοκα για περίοδο τριών ετών. Οργανισµός Bank of Ireland Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Recent Developments in ΜΜΕ Financing ιαδίκτυο: (under business banking) Αρµόδιος επαφών Barry McNamara Bank of Ireland Lower Baggot Street Dublin 2 Τηλ. (353-1) Φαξ (353-1)

26 4. Μικροδάνεια Θέµα Πρέπει να αυξηθεί η χορήγηση µικροδανείων για σχετικώς µικρά ποσά, που συχνά δεν απαιτούν την παροχή πρόσθετης εγγύησης. Ορθή πρακτική Στη Φινλανδία, ο οργανισµός Finnvera plc (ειδικευµένος στη χρηµατοδότηση µε επιχειρηµατικά κεφάλαια) παρέχει µικροδάνεια ειδικά σε νεοϊδρυόµενες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν απασχόληση σε όχι περισσότερα από πέντε άτοµα. Αυτά τα δάνεια µπορούν να χορηγηθούν σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους. Ένα µικροδάνειο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των φινλανδικών µάρκων ( EUR). Τα επιτόκια των µικροδανείων είναι χαµηλότερα από τα επιτόκια των κανονικών δανείων κινδύνου, ενώ τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται σε γυναίκες επιχειρηµατίες είναι λίγο χαµηλότερα ακόµη. Οργανισµός Finnvera Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Bank Finance for Start-ups: An Outsider s View ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Martin Ingman FINNVERA Liaison Office Av. Des Arts 58 B-1000 Bruxelles Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2)

27 5. Ένα δίκτυο ιδιωτών επενδυτών (Business Angels) Θέµα Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αύξηση της συµµετοχής ιδιωτών επενδυτών (Business Angels) στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ, ιδιαίτερα µέσω της αποτελεσµατικότερης δικτύωσης µε τις ΜΜΕ που διαθέτουν επενδυτικό δυναµικό. Ορθή πρακτική Το National Business Angels Network υποστηρίζει επιχειρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακό δυναµικό, οι οποίες µπορούν να επωφεληθούν από τη χρηµατοδότηση µε µετοχικά κεφάλαια και από τη διοικητική πείρα ιδιωτών επενδυτών. Οµοίως, το δίκτυο παρέχει µια υπηρεσία στους Business Angels (ιδιώτες επενδυτές) που επιδιώκουν να επενδύσουν τα χρήµατα και το χρόνο τους σε επιχειρήσεις µε αναπτυξιακό δυναµικό. Το δίκτυο διαθέτει πάνω από 400 καταχωρηµένους επενδυτές, που προσφέρουν κεφάλαια και πείρα, καθώς και ένα δίκτυο εταίρων σε εθνικό επίπεδο. Οργανισµός National Business Angels Network Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: LINC (Local Investment Networking Company) ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών Bernard Hallewell National Business Angels Network Cannon Street London EC4N 6JJ Τηλ. (44-20) Φαξ (44-20)

28 6. Αγορές µετοχικών κεφαλαίων Θέµα Είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν περαιτέρω αγορές µετοχικών κεφαλαίων κατάλληλες για τις ΜΜΕ, τουλάχιστον ως µέσο δηµιουργίας µιας διεξόδου για τις επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Ορθή πρακτική Η «Neuer Markt» στη Γερµανία είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγµα, παρόµοιο µε τις «Nouveaux marches» αλλού, δείχνει όµως επιπλέον ότι µια τέτοια εξέλιξη µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακόµη και στη γερµανική κεφαλαιαγορά, η οποία παραδοσιακά «ανθίσταται» σ αυτό το είδος διαπραγµάτευσης µετοχών. Οργανισµός DIHT Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Summary for the seminar «Finance of Enterprises in the start-up phase ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών D r Torsten Slink DIHT Boulevard Clovis 49 A B-1000 Brussels Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2)

29 3 ιάδοση των αποτελεσµάτων ορθών πρακτικών Φυτώρια επιχειρήσεων και δοµές υποστήριξης για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Το σεµινάριο του Ελσίνκι. Η βιοµηχανία φυτωρίων επιχειρήσεων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη δηµιουργία ΜΜΕ, για την υποστήριξή τους στην αρχική φάση των δραστηριοτήτων τους και για την επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξής τους. Ως εκ τούτου, το σεµινάριο του Ελσίνκι είχε ως σκοπό να παράσχει µια εκτετα- µένη εικόνα της παρούσας κατάστασης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας φυτωρίων επιχειρήσεων, µέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και νέων ιδεών µεταξύ των κρατών µελών. Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγµατα παρέχονται στην έκδοση Best Practices in Incubator Infrastructure and Innovation Support, τελική έκθεση του σεµιναρίου του Ελσίνκι, Νοεµβρίου 1998

30 3

31 1. Ο σωστός συνδυασµός υπηρεσιών Θέµα Είναι πλέον σαφές ότι, για να µπορέσουν τα φυτώρια επιχειρήσεων να προωθήσουν µε επιτυχία τις ιδιαίτερα καινοτόµες επιχειρήσεις, πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή δέσµη προσφεροµένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν καλές βασικές εγκαταστάσεις, που να λειτουργούν σε στενή συνεργασία µε τα ερευνητικά κέντρα και τα ιδρύµατα τεχνολογίας, καλά δοµηµένη πρόσβαση σε επιχειρηµατικά κεφάλαια και δυνατότητα δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το διεθνές. Ορθή πρακτική Το Κέντρο Καινοτοµίας (Innovationszentrum) IZET στη Γερµανία είναι δραστηριότητα της Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbh, µιας µη κερδοσκοπικής επιχείρησης, την οποία ίδρυσαν από κοινού η πόλη Itzehoe και η περιφέρεια Steinburg. Προσφέρει στις επιχειρήσεις µια επαγγελµατική υποδοµή, µια ευέλικτη υπηρεσία υποστήριξης και συµβουλές από ειδήµονες. Γίνεται µεταφορά τεχνολογίας µε το γειτονικό Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT, καθώς επίσης και µε άλλα πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα. Το 1998, το IZET έγινε συνεργάτης του Κέντρου τεχνογνωσίας στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου για τη βόρεια Γερµανία. Παρέχεται κατάρτιση σε θέµατα επιχειρησιακού προγραµµατισµού, επιχειρηµατικού πνεύµατος και κατάλληλων στρατηγικών χρηµατοδότησης. Περιλαµβάνεται η παροχή βοήθειας για την εξασφάλιση επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Το IZET συµµετέχει ενεργά σε ένα περιφερειακό δίκτυο δέκα φυτωρίων επιχειρήσεων στο Schleswig-Holstein. Το κέντρο εισηγείται επίσης αλλά και συµµετέχει σε ευρωπαϊκά προγράµµατα µεταφοράς έρευνας και ανάπτυξης και σε προγράµµατα τυποποίησης, σε συνεργασία µε άλλα κέντρα τεχνολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Οργανισµός IZET Innovationszentrum Itzehoe Περισσότερες πληροφορίες Έκθεση: Innovation Support in Incubator Centres of Northern Germany ιαδίκτυο: Αρµόδιος επαφών D r Ingo Hussla Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbh Fraunhoferstr. 3 D Itzehoe Τηλ. ( ) Φαξ ( )

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Υποστήριξη στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε μια ομάδα προσώπων που θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK Κεντρική Δομή HU.R.MA OFFICE, (πρώην Κτήριο ΔΕΣΕ) Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας ΤΗΛ 23210 45405/37865 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4, 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΞ 2321051861

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν ένα βιώσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής. Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων Τεχνολογικών πάρκων Εκκολαπτηρίων Incubators, χώρων Coworking spaces, Προγραμμάτων Accelerators κ.λπ.) Το μητρώο δομών στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γιώργος Μουστάκας email: moke1@aspete.gr ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 210-28 96 884 blog: http://mokeaspete.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευμένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP) 2007-2013 Ευαγγελία Σολωµού Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή ιαχείρισης του Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ιεύθυνση ιεθνών Βιοµηχανικών Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Πληροφορική

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Πληροφορική Δημιουργώντας 500.000 θέσεις εργασίας στην Πληροφορική Κωνσταντίνος Κεσεντές, Μέλος Δ.Σ HePIS H HePIS Ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της Πληροφορικής στην Ελλάδα Συμμετέχει ενεργά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Ιστορία του Έργου

Σύντομη Ιστορία του Έργου Σύντομη Ιστορία του Έργου Η ιστορία του «LOCPROII» βρίσκει τις ρίζες της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου Interreg IIIA με όνομα «LOCPRO». Η εκ των υστέρων γνώση από το «LOCPRO» κατέστησε εμφανές

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1 «Το πρόγραμμα Bridging the Gap θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης για επιχειρηματίες» Πρόγραμμα "Bridging the Gap" (BTG) Το

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ

Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας, είναι ο συνδυασµός και η επέκταση δύο επιτυχηµένων πρωτοβουλιών της έ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17 23 Νοεµβρίου, 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Παγκόσµια Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της Κοινής Δήλωσης των δύο υπουργών:

Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία της Κοινής Δήλωσης των δύο υπουργών: Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διμερής οικονομική συμφωνία για τις επενδύσεις, του Έλληνα Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Ομοσπονδιακού Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα Λουκάς Ζαχείλας, Διευθυντής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Ο.Ε.Ε.Κ. Αθήνα Απρίλιος 2005 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΕΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΕΗ Χαιρετισµός Προέδρου ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. κου Παναγιώτη Γιαννόπουλου Εκδήλωση ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΕΗ «Ενέργεια Φωτοβολταϊκά πάρκα» Τετάρτη 18 Απριλίου 2007 Κύριοι Υπουργοί, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ H Γ.Σ.Ε.Ε υλοποιώντας την κοινωνική της δέσµευση για διαρκή διάλογο για τα θέµατα της εκπαίδευσης, συµµετέχει ενεργά στον εθνικό διάλογο για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Εσπερίδα: Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης, Ηράκλειο 14 Μαΐου 2010 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Funding for promoting innovations in SMEs?

Funding for promoting innovations in SMEs? Funding for promoting innovations in SMEs? Enterprise Europe Network-Hellas Ευρωπαϊκό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων www.enterprise-hellas.gr, @EEN_Hellas Έχετε μια καινοτόμο και εξωστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS FOR YOUNG. Entrepreneur Exchange Programme. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για Νέους Επιχειρηματίες

ERASMUS FOR YOUNG. Entrepreneur Exchange Programme. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για Νέους Επιχειρηματίες ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες GLOBAL CERT Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες Η PALSO με την πολυετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης και η GLOBAL CERT με την εμπειρία της και την άρτια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Στηρίζουμε τις καινοτόμες ιδέες. Ενισχύουμε την παραγωγική σκέψη. Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ Γ. Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ

Στηρίζουμε τις καινοτόμες ιδέες. Ενισχύουμε την παραγωγική σκέψη. Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ Γ. Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ Στηρίζουμε τις καινοτόμες ιδέες Ενισχύουμε την παραγωγική σκέψη Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ Γ. Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο

Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Η οργανική ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο Μιχάλης Τυρίμος Μέσα υποστήριξης και επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό Προγράμματα για φοιτητές (NACUE) Προγράμματα για απόφοιτους

Διαβάστε περισσότερα

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece JA Worldwide Σήμερα: O μεγαλύτερος οργανισμός εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στον κόσμο. JA Europe Αποστολή: Υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή Επιχειρήσεων και Ατόμων στο πρόγραμμα ERASMUS

Συμμετοχή Επιχειρήσεων και Ατόμων στο πρόγραμμα ERASMUS Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Συμμετοχή Επιχειρήσεων και Ατόμων στο πρόγραμμα ERASMUS Κυρία/ε, Το Ευρωπαϊκό έργο EWASTER επιδιώκει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Οικονοµίας Αποτελέσµατα Εκθεσης Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας

Η Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Οικονοµίας Αποτελέσµατα Εκθεσης Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ THE CYPRUS DEVELOPMENT BANK Η Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Οικονοµίας Αποτελέσµατα Εκθεσης Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας 2006-2007 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Έντιµε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

To Ευρωπαϊκό έργο MEnS (Meeting of Energy Professional Skills)

To Ευρωπαϊκό έργο MEnS (Meeting of Energy Professional Skills) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η - (NZEB) Ορισμός και Πολιτικές To Ευρωπαϊκό έργο MEnS ( ) Γρηγόρης Παπαγιάννης Καθηγητής Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων»

«Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων» Δ/νση Στ. Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων» 2 Μαρτίου 2017, Αθήνα Ι. Πλεμμένος - Α. Θεοδωρακάκου Δ/νση Στ. Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα