Quality Selection Policy. 1. Do you have a Selection Policy for the material included in your collections? Yes Occasionally

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Quality Selection Policy. 1. Do you have a Selection Policy for the material included in your collections? Yes Occasionally"

Transcript

1 Controlled Vocabularies for Quality Selection Policy Quality Selection Policy (en) Politique de sélection qualitative (fr) Urval och kvalitetsbedöming (sv) Kvalitetskriterier (dk) Quality Selection Policy (it) Πολιτική επιλογής υλικού προς καταχώριση σε µια συλλογή βάσει κριτηρίων ποιότητας (EL) Qualitätssicherungspolitik des Anbieters (de) Quality Selection Policy 1. Do you have a Selection Policy for the material included in your collections? Yes Occasionally No 2.1 Does your Selection Policy include a Quality Statement? 2.2 Does your Selection Policy include an Internet Safety Statement? - National criteria note the URL: - ETB recommendations - other, please specify and note URL: - National criteria note the URL: - Internet Content Rating Association ICRA Labelling, URL: - other, please specify and note URL: - no 3. Who is responsible for the Quality policy? - teachers' association 3.1 Who is doing the actual selection of resources to be included in the collection? - governmental agency - regional or local school - pedagogical organisation /network - national association - content editors/ subject specialists - other (please specify) - teacher/ teachers' association - content editors/subject specialists - librarian/-s - webmaster

2 - national association - governmental agency - robot harvester - other (please specify) 4. How often are the hyperlinks reviewed? -daily -weekly -monthly -other pls. specify 5. How often does a human review the content of the resources? -never - weekly - monthly - ongoing process - other pls. specify The following is an example of Quality Selection Policy metadata record that is available for an end-user: - never Quality Selection Policy: No Or Quality Selection Policy: Yes, URL:http://quality.eun.org Internet Safety Policy: No Policy responsible: pedagogical network Selection body: teachers' association Hyperlinks reviewed: monthly Content reviewed: ongoing process Politique de sélection qualitative (fr) 1. Possédez-vous une Politique de sélection pour le matériel contenu dans vos collections? Oui Parfois Non Si vous avez répondu «Non», vous ne devez pas répondre aux questions suivantes. Vous devez simplement décrire la procédure que vous suivez pour sélectionner le matériel que vous incluez dans votre/vos collection/s. 2.1 Votre Politique de sélection fait-elle état d une - Critères nationaux pour évaluer l URL: Déclaration de qualité? - Recommandations ETB - autres, veuillez spécifier et indiquer l URL :

3 2.2 Votre Politique de sélection fait-elle état d une Déclaration de sécurité sur Internet? - Critères nationaux pour évaluer l URL: - International Content Rating Association (ICRA) - autres, veuillez spécifier et indiquer l URL : - Rien 3. Qui est responsable de la Politique de sélection? - association d enseignants - agence gouvernementale - école régionale ou locale - organisation / réseau pédagogique - association nationale - rédacteurs de contenus / spécialistes de matières 3.1 Qui sélectionne les ressources à inclure dans la collection? - autres (veuillez spécifier) - enseignant/ association d enseignants - rédacteurs de contenus / spécialistes de matières - bibliothécaire/s - webmaster - association nationale - agence gouvernementale - robot - autre (veuillez spécifier) 4. Quelle est la fréquence de révision des hyperliens? - journalière - hebdomadaire - mensuelle - autre, veuillez spécifier - jamais

4 5. Quelle est la fréquence de révision du contenu des ressources par un humain? - hebdomadaire - mensuelle - processus continu - autre, veuillez spécifier - jamais 1. Väljs reurser till samlingen ut enligt formella urvalskriterier? Ja Delvis Nej Urval och kvalitetsbedöming (Sv) Om svaret på denna fråga är "Nej", behöver följande frågor ej besvaras. Endast urvalsprocessen för hur resurser väljs ut till samlingen ska beskrivas. 2.1 Finns det i urvalskriterierna en redogörelse för kvalitetskraven som ställs på de resurser som ingår i samlingen? 2.2 Inkluderar urvalskriterierna förbehåll om Internet säkerhets föreskrifter? - Ja, nationella kriterier (infoga URL): - ETBs rekommendationer - Andra kriterier, nämligen (nfoga URL): - Ja, nationella kriterier (infoga URL): - International Content Rating Association (ICRA) Labelling - Andra kriterier, nämligen (nfoga URL): - Nej 3.1 Vem är ansvarig för dessa kvalitetskriterier? - lärarförening - myndighet - skola/undervisningsinstitution - organisation/nätverk för pedagoger - nationell förening - ämnesredaktörer/-specialister - någon annan, nämligen: - lärare/lärarförening 3.2 Vem väljer ut resurserna som ska ingå i samlingen? - ämnesredaktörer/-specialister - bibliotekarie/-r - webmaster - nationell förening - myndighet - robotsoftware (automatiskt) - på annat sätt, nämligen: 4. Hur ofta kontrolleras att länkarna fungerar? - dagligen - varje vecka - varje månad - med annat intervall, nämligen:

5 5. Hur ofta kontrolleras resursernas innehåll av en människa? - aldrig - varje vecka - varje månad - löpande - med annat intervall, nämligen: - aldrig Kvalitetskriterier (dk) 1. Findes der et sæt kriterier for hvilke ressourcer der medtages i samlingen? Ja I nogle tilfælde Nej Hvis Nej er det ikke nødvendigt at besvare de efterfølgende spørgsmål. Du skal udelukkende beskrive proceduren for udvælgelse af materiale der inkluderes i ressourcesamlingen/erne. 2.1 Inkluderer kriterierne for udvælgelse et specifikt sæt kvalitetskriterier? - Nationale kriterier, angiv URL: - ETB anbefalinger 2.2 Indgår overvejelser om sikkerhed på nettet i kriterierne? - andet, uddyb venligst og angiv URL: - Nationale kriterier, angiv URL: - International Content Rating Association (ICRA) kategorisering - andet, uddyb venligst og angiv URL: - Nej 3.1 Hvem er ansvarlig for kvalitetskriterierne? - lærerforening - offentlig myndighed - skole/ undervisningsinstitution - pædagogisk organisation/netværk - national forening -indholdsredaktører/ fagspecialister 3.2 Hvem foretager den egentlige udvælgelse af ressourcer, der skal inkluderes i samlingen? - andet, uddyb venligst - lærere/lærerforening

6 -indholdsredaktører/ fagspecialister - bibliotekarer - webmaster - national forening - offentlig myndighed - robotsoftware (automatisk) - andet, uddyb venligst 4. Hvor ofte tjekkes linkene? -dagligt -ugentligt -månedligt -andet, uddyb venligst 5. Hvor ofte er der en person der vurderer indholdet af ressourcerne? -aldrig - ugentligt - månedligt - løbende - andet, uddyb venligst - aldrig Her følger et eksempel på kvalitetskriterierne, som de vil blive præsenteret for slutbrugere: Kvalitetskriterier: Nej eller Kvalitetskriterier: Yes, URL:http://quality.eun.org Ansvarlig for kvalitetskriterier: pedagogical network Ressourcer udvælges af: teachers' association Link tjekkes: monthly Indhold vurderes: ongoing process Quality Selection Policy (it) 1. Avete una politica di selezione per i materiali contenuti nelle vostre collezioni?

7 Sì Occasionalmente No Se rispondete 'No', non è necessario rispondere alle domande seguenti. In tal caso dovrete semplicemente descrivere con quali procedure vengono introdotti i materiali nella/e vostra/e collezione/i. 2.1 La vostra politica di selezione comprende un documento che espliciti i criteri di qualità? - Criteri nazionali (URL:.) - Raccomandazioni ETB - Altri (specificare URL: ) 2.2 La vostra politica di gestione del sito comprende misure per la sicurezza in Internet? 3.1 Chi è responsabile della politica di qualità? - Criteri nazionali (URL:.) - ICRA Labelling (Internet Content Rating Association) (URL:.) - Altri (specificare URL: ) - NO - Associazione di insegnanti - agenzia governativa - scuola - organizzazione o rete pedagogica - altro (specificare: ) 3.2 Chi effettua in concreto la selezione - delle risorse da inserire nella collezione? - associazione nazionale - curatori scientifici dei contenuti / specialisti nel settore insegnante/associazione di insegnanti - curatori scientifici dei contenuti/ specialisti nel settore - uno o più bibliotecari - webmaster - associazione nazionale - agenzia governativa - robot cercatore 4. Con quale frequenza sono rivisti i collegamenti ipertestuali? - altro (specificare.) - Giornalmente - settimanalmente - mensilmente - altro (specificare..) - mai

8 5. Con quale frequenza il contenuto delle risorse è rivisto da una o più persona/e? settimanalmente - mensilmente - in progress - altro (specificare..) - mai Quello che segue è un esempio di scheda metadata, disponibile per l'utente finale, riferita alla politica di selezione qualitativa: Politica di selezione qualitativa: No oppure Politica di selezione qualitativa: Sì URL:http://quality.eun.org Responsabile della politica: rete pedagogica Organo incaricato della selezione: associazione di insegnanti I collegamenti ipertestuali sono controllati: mensilmente Il contenuto è rivisto: in progress Πολιτική επιλογής υλικού προς καταχώριση σε µια συλλογή βάσει κριτηρίων ποιότητας 1. Εφαρµόζετε κάποια πολιτική όσον αφορά στην επιλογή του υλικού που εντάσσετε στις συλλογές σας; Ναι Περιστασιακά Όχι Αν Όχι, δεν είναι ανάγκη να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις. Θα πρέπει µόνο να περιγράψετε τη διαδικασία που ακολουθείτε προκειµένου να επιλέξετε το υλικό που θα ενταχθεί στις συλλογές σας. 2.1 Η πολιτική επιλογής του υλικού την οποία έχετε υιοθετήσει περιλαµβάνει και σχετική δήλωση για τα κριτήρια ποιότητας που εφαρµόζετε; - Εθνικά κριτήρια (σηµειώστε το URL): - ETB συστάσεις/ κριτήρια - άλλο, παρακαλούµε προσδιορίστε και σηµειώστε το URL:

9 2.2 Η πολιτική επιλογής σας περιλαµβάνει Όρους Προστασίας των εδοµένων; 3.1 Ποιός είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της πολιτικής ελέγχου ποιότητας; - Εθνικά κριτήρια (σηµειώστε το URL): - ICRA Labeling (Internet Rating Association) - Όχι - ένωση εκπαιδευτικών - κυβερνητικός φορέας - regional or local school (?) - εκπαιδευτικός οργανισµός/ δίκτυο - εθνική οργάνωση - επιµελητές περιεχοµένου/ειδικοί επιστήµονες 3.2 Ποιος επιλέγει το υλικό που θα ενταχθεί στην συλλογή; - άλλο (παρακαλούµε προσδιορίστε) - εκπαιδευτικός/ ένωση εκπαιδευτικών - επιµελητές περιεχοµένου/ειδικοί επιστήµονες - βιβλιοθηκονόµος/ - οι - υπεύθυνος Web - εθνική οργάνωση - κυβερνητικός φορέας - ροµπότ αναζήτησης - άλλο (παρακαλούµε προσδιορίστε) 4. Πόσο συχνά ελέγχονται οι σύνδεσµοι; -καθηµερινά -εβδοµαδιαία -µηνιαία - άλλο (παρακαλούµε προσδιορίστε) 5. Πόσο συχνά ελέγχει κάποιος υπεύθυνος το περιεχόµενο του καταχωρηµένου υλικού; - ποτέ -καθηµερινά -εβδοµαδιαία -µηνιαία - άλλο (παρακαλούµε προσδιορίστε) - ποτέ

10 Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγµα µεταδεδοµένων ενός αντικειµένου που αφορούν στα κριτήρια ποιότητας που εφαρµόσθηκαν για την επιλογή και ένταξή του στην συλλογή. Πολιτική επιλογής υλικού προς καταχώριση σε µια συλλογή βάσει κριτηρίων ποιότητας: Όχι Ή Πολιτική επιλογής υλικού προς καταχώριση σε µια συλλογή βάσει κριτηρίων ποιότητας: Ναι, URL:http://quality.eun.org Υπεύθυνος φορέας για την εφαρµογή της πολιτικής: εκπαιδευτικό δίκτυο Υπεύθυνος φορέας για την επιλογή: ένωση εκπαιδευτικών Έλεγχος ενεργών συνδέσµων: µηνιαία Έλεγχος περιεχοµένου: συνεχής δραστηριότητα

11 Qualitätssicherungspolitik des Anbieters: (de) 1. Haben Sie Auswahlkriterien für die Materialien, die Sie in Ihre Sammlung aufnehmen? Ja Teilweise Nein Wenn Sie Nein geantwortet haben, brauchen Sie die weiteren Fragen nicht zu beantworten. Bitte beschreiben Sie nur das Verfahren, das Sie bei der Auswahl von Materialien für Ihr Angebot / Ihre Angebote anwenden! 2.1 Beruht Ihre Auswahlpolitik auf festgelegten Richtlinien? - Nationale Qualitätsrichtlinien (Bitte geben Sie die URL des Dokuments an!) - ETB-Empfehlungen 2.2 Beinhaltet Ihre Auswahlpolitik eine Internet- Sicherheitserklärung? - Andere Richtlinien (Bitte beschreiben Sie diese genauer und geben Sie die URL des entsprechenden Dokuments an!) - Nationale Sicherheitsrichtlinien (Bitte geben Sie die URL an!) - ICRA (Interne Content Rating Association) Zertifikat, (Geben Sie die URL an: - Andere Zertifikate (Bitte beschreiben Sie diese genauer und geben Sie die URL des entsprechenden Dokuments an!) 3.1 Wer ist verantwortlich für die Qualitätssicherungspolitik? - Nein - Lehrerverband/-verbände - Regierungsstelle - Regionale oder örtliche Schule - Pädagogische Organisation / Netzwerk - Nationaler Verband - Herausgeber der Inhalte / Fachspezialisten 3.2 Wer wählt die Materialien tatsächlich aus, die in Ihre Sammlung aufgenommen werden? (Mehrere Antworten möglich) - Andere (Bitte machen Sie nähere Angaben!) - Einzelne Lehrer / Lehrerverband - Herausgeber der Inhalte / Fachspezialisten - Bibliothekare - Webmaster - Nationaler Verband - Regierungsstelle - Automatischer Harvester - Andere (Bitte machen Sie nähere Angaben!)

12

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Apple TV Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, την απόρριψη και ανακύκλωση, τους ρυθμιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com

PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com PRESS CLIPPING 29 May 2013 www.mecasolar.com MECASOLAR presenta su seguidor horizontal en la conferencia Solar Power México La cita, que celebra su II Edición y en la que MECASOLAR contará con stand propio,

Διαβάστε περισσότερα

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine EN INSTRuCTION MANuAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENuNGSANLEITuNG IT ISTRuzIONI PER L uso 18 NL GEBRuIkSAANWIjzING GR ΕγχΕιριδιο οδηγιών 32 EN FR NESPRESSO, an exclusive system creating the

Διαβάστε περισσότερα

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά

41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual. Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 41986 - Combi Spectrum Istuzioni Istruction Manual Italiano English Française Deutsch Español Português Ελληνικά 3 37 71 105 139 173 207 2 Indice generale 1. Guida 1.1 Controlli e indicatori 1.2 Accensione

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ ( 2005) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣ ΚΑΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO Save these instructions! Conservez précieusement ces instructions! Diese Anleitung aufbewahren! Conservare le presenti istruzioni! Guarde estas instruções! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες! Guarde estas instrucciones!

Διαβάστε περισσότερα

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης και Βουλευτής

Ενηµέρωση ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Ο Υπουργός Εθνικής Αµύνης και Βουλευτής Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 272 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français.

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français. OPERATION MANUAL SPLIT SYSTEM SYSTEM Air Conditioners Air Conditioners English Deutsch MODELS (Ceiling Suspended type) Français SPLIT SYSTEM FHQ35CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ71CAVEB FHQ100CAVEB FHQ125CAVEB

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 278 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398

Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 278 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 Χρόνος 24ος Αρ. Φύλλου 278 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ο συνδικαλιστικός αγώνας της

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. "Hauptzelt" Tente proprement dite. Tenda - Vano principale

LAND ROVER ACCESSORIES. Αντίσκηνο Κύριο Σακίδιο. Tent-Main Pod. Hauptzelt Tente proprement dite. Tenda - Vano principale ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

Ο «χάρτης» της γλωσσομάθειας στην Ευρώπη

Ο «χάρτης» της γλωσσομάθειας στην Ευρώπη 298 Οκτώβριος 2013 ΘΕΜΑ Υποβολή πινάκων προσωπικού στις Επιθεωρήσεις Εργασίας ηλεκτρονικά σελ. 2-3 ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο «χάρτης» της γλωσσομάθειας στην Ευρώπη Ε νδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από τις

Διαβάστε περισσότερα

Il Griko e una lingua minoritaria ancora

Il Griko e una lingua minoritaria ancora www.e-griko.eu Griko: Di che cosa si tratta? Il Griko e una lingua minoritaria ancora oggi parlata in una delle due isole linguistiche di origine greca dell Italia Meridionale, la Grecìa Salentina, nella

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν

Ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν This booklet has been developed by the transnational partnership Networking against human trafficking (Id. Code 4458), that involves four projects set up and carried out in the framework of the European

Διαβάστε περισσότερα

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06.

Sommario. La Royal Frigo. Il sistema Qualità. Tech-nica Series. Vitru-tech Series. Big Store Series. Porte. Accessori. pagina 03. pagina 06. Sommario La Royal Frigo Il sistema Qualità Tech-nica Series Vitru-tech Series Big Store Series Porte Accessori pagina 03 pagina 06 pagina 08 pagina 14 pagina 15 pagina 23 pagina 41 La Royal Frigo L attività

Διαβάστε περισσότερα

IL-2-EASIA KAP1241. DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue du Bosquet, 2 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

IL-2-EASIA KAP1241. DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue du Bosquet, 2 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium IL2EASIA KAP1241 DIAsource ImmunoAssays S.A. Rue du Bosquet, 2 B1348 LouvainlaNeuve Belgium : 11221/1 en Read entire protocol before use. IL2EASIA I. INTENDED USE Immunoenzymetric assay for the in vitro

Διαβάστε περισσότερα

25OH-Vitamin D total- RIA-CT KIP1971

25OH-Vitamin D total- RIA-CT KIP1971 25OHVitamin D total RIACT KIP1971 DIAsource ImmunoAssays S.A. Rue du Bosquet, 2 B1348 Louvainlaeuve Belgium : 1181/1 en Read entire protocol before use. 25OH Vitamin D total RIACT I. ITEDED USE Radioimmunoassay

Διαβάστε περισσότερα

Quality. Qualité, source de confiance! Qualità genera fiducia! H Ποιότητα χτίζει την εμπιστοσύνη! MARGARINE FATS OILS CONVENIENCE

Quality. Qualité, source de confiance! Qualità genera fiducia! H Ποιότητα χτίζει την εμπιστοσύνη! MARGARINE FATS OILS CONVENIENCE Quality creates trust! FR IT GR Qualité, source de confiance! Qualità genera fiducia! H Ποιότητα χτίζει την εμπιστοσύνη! MARGARINE FATS OILS CONVENIENCE MARGARINES GRAISSES HUILES PRÉPARATIONS MARGARINA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 207/24 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά µε τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, απο διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες

Εμείς, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, απο διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες Δήλωση από τους βουλευτές Ενωμένοι για μια αριστερή εναλλακτική στην Ευρώπη. Αλληλεγγύη με τον Σύριζα! "Εμπρός, χωρίς να ξεχνάμε, πού μπορεί να ειδωθεί τώρα η δύναμή μας! Ούτε όταν πεινάμε, ούτε όταν τρώμε,

Διαβάστε περισσότερα

Tyre Pressure Monitoring System

Tyre Pressure Monitoring System Tyre Pressure Monitoring System 10.285.1 DE Bedienungsanleitung GB Operating Instructions FR Mode d emploi NL Bedieningshandleiding IT Istruzioni per l uso GR Οδηγίες χρήσης DE Altgeräteentsorgung Geräte,

Διαβάστε περισσότερα

Έδωσαν. Θέματα. ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ με... λαβράκια από το Facebook! Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο. Βόρειας Ελλάδας. Ανακοινώσεις για εκδηλώσεις Συλλόγων της PALSO

Έδωσαν. Θέματα. ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ με... λαβράκια από το Facebook! Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο. Βόρειας Ελλάδας. Ανακοινώσεις για εκδηλώσεις Συλλόγων της PALSO Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 313 - Ιανουάριος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Έδωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. σελ. 10. Χρήσιµα: Αγγελίες που ίσως σας ενδιαφέρουν

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. σελ. 10. Χρήσιµα: Αγγελίες που ίσως σας ενδιαφέρουν Χρόνος 23ος Αρ. Φύλλου 267 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ O «ΧΑΡΤΗΣ» ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) OWNER S MANUAL MANUEL DU PROPRIETAIRE BETRIEBSANLEITUNG MANUALE DEL PROPRIETARIO MANUAL DEL PROPIETARIO MANUAL DO USUÁRIO Οδηγίες Χρήσηα ENGLISH AIR CONDITIONER (MULTI-SPLIT TYPE) Concealed Duct Type CLIMATISEUR

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net

PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PRESS RELEASE PRESS RELEASE 18 February 2013 www.proinso.net PROINSO y MECASOLAR expondrán en GENERA 2013 sus experiencias y soluciones fotovoltaicas de autoconsumo PROINSO participa junto a MECASOLAR

Διαβάστε περισσότερα

25OH Vitamin D Total ELISA KAP1971

25OH Vitamin D Total ELISA KAP1971 25OH Vitamin D Total ELISA KAP1971 DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue du Bosquet, 2 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium : 14512/2 en US: For in-vitro diagnostic use only. I. INTENDED USE Read entire protocol

Διαβάστε περισσότερα