ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΩΝ"

Transcript

1 Εκπαιδευτική Έρευνα και Ειδική Αγωγή ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ρ. Ειρήνη Κασίνη Λεµεσός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ειδική αγωγή στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από τη συµµετοχή τόσο γονέων όσο και ειδικών οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελµατικούς κλάδους. Με δεδοµένη την εφαρµογή του θεσµού της ένταξης, η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα στο χώρο αυτό καλείται να εµπλέξει όλους αυτούς τους φορείς ώστε να διευρύνει την ερευνητική της βάση και να δηµιουργήσει κλίµα συνεργασίας και συντονισµού µεταξύ τους. Στην ανακοίνωση αυτή περιγράφονται συγκεκριµένες παράµετροι στη µελέτη των οποίων θα πρέπει να κατευθυνθεί η εκπαιδευτική έρευνα στην ειδική αγωγή. 1. Εισαγωγή Η εκπαιδευτική έρευνα που αφορά τον τοµέα της ειδικής αγωγής εξ ορισµού παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και συνδέεται µε ιδιαίτερες προκλήσεις. Αυτές οι ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις πηγάζουν από το γεγονός ότι η ειδική αγωγή αποτελεί ένα σύστηµα παροχής υπηρεσιών στο οποίο λαµβάνουν ενεργά µέρος, και πολλές φορές σε καθηµερινή βάση, µεγάλος αριθµός ατόµων ποικίλων ρόλων και ευθυνών. Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση µου θα ήθελα να προσδιορίσω τη σηµασία δυο όρων που χρησιµοποιώ. Ο όρος ειδικός αναφέρεται στο πρόσωπο εκείνο που έχει αποκτήσει γνώσεις και πείρα σε συγκεκριµένο επιστηµονικό χώρο. Ο όρος αυτός δεν είναι συνώνυµος σε καµία περίπτωση µε τον όρο αυθεντία ο οποίος αναφέρεται σε ένα πρόσωπο του οποίου οι απόψεις δεν µπορούν να αµφισβητηθούν από κανένα. Ο δεύτερος όρος είναι ο όρος παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Αν και στη βιβλιογραφία συναντούµε ένα πλήθος όρων που θέλουν να περιγράψουν το σύνολο των παιδιών που έχουν κάποια µορφή αναπηρίας και η οποία τους δηµιουργεί προβλήµατα στην καθηµερινότητά τους, τα τελευταία χρόνια ο όρος παιδί µε ειδικές ανάγκες έχει επικρατήσει και χρησιµοποιείται ευρέως στην κοινωνία µας (Μπαµπινιώτης, 2005). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 705

2 Ε. Κασίνη 2. Θεωρητικά στοιχεία Έχω ήδη αναφέρει ότι στο σύστηµα παροχής υπηρεσιών στο χώρο της ειδικής αγωγής συµµετέχουν πολλοί ειδικοί. Συγκεκριµένα και όσον αφορά στην Κύπρο, εµπλέκονται ειδικοί παιδαγωγοί, παιδαγωγοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, λογοπαθολόγοι, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και µέλη άλλων επαγγελµατικών οµάδων όπως ακουολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι. Η ανάµειξη ειδικών που προέρχονται από διαφορετικές επαγγελµατικές οµάδες κρίνεται απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας της ανάπτυξης του παιδιού και την αδυναµία µιας και µόνο επαγγελµατικής οµάδας να καλύψει ολόκληρο το φάσµα των αναγκών του κάθε παιδιού (Bailey, Palsha & Simeonsson, 1991; Bruder, Staff & McMurrer-Kaminer, 1997; Gallagher, Malone, Gleghorne, & Helms, 1997; Garland & Linder, 1988; Ovretveit, 1993; Read, 2000; Roffey, 1999; Winton, 2000). Η σύνθεση µιας τέτοιας οµάδας έχει δυναµικό χαρακτήρα καθώς αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις ικανότητες του κάθε παιδιού. Στο σύστηµα αυτό εµπλέκονται και οι γονείς. Συγκεκριµένα, οι γονείς αποτελούν το µοναδικό σταθερό συντελεστή του συστήµατος αυτού. Είναι παραδεκτό πλέον ότι οι γονείς παίζουν σηµαντικότατο ρόλο στην παιδική ανάπτυξη. Αυτή η παραδοχή πηγάζει από το γεγονός ότι, πρώτον, τα µέλη µιας οικογένειας επηρεάζουν το ένα το άλλο (Dale, 1996; Krauss & Jacobs, 1990; Roberts, Rule, & Innocenti, 1998), δεύτερον, ότι οι γονείς κατέχουν σηµαντικές γνώσεις σε ότι αφορά το παιδί τους (Armstrong, 1995; Dale, 1996; Dinnebeil, Hale, & Rule, 1999), τρίτον, οι προσπάθειες είναι πιο αποτελεσµατικές αν υπάρχει συνέχεια στην παρέµβαση που ακολουθείται στα διάφορα περιβάλλοντα στα οποία δραστηριοποιείται το παιδί (π.χ. το σπίτι, το σχολείο) (Britner & Phillips, 1995; Roberts, et al., 1998) και τέταρτον, οι προσπάθειες παρέµβασης που αρνούνταν στους γονείς οποιαδήποτε σηµαντικό ρόλο δεν είχαν θετικά αποτελέσµατα (Shonkoff & Marshall, 1990). Επιπλέον σηµαντικός είναι και ο ρόλος που παίζει η δηµόσια διοίκηση για το θέµα αυτό. Στο σύστηµα παροχής υπηρεσιών προς τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες ενεργό ρόλο παίζει όχι µόνο το Υπουργείο Παιδείας αλλά και άλλα υπουργεία όπως το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η πολιτική προς τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες που ασκείται από τη δηµόσια διοίκηση είναι αρκετά περίπλοκη και χαρακτηρίζεται από τη διαλεκτική που χαρακτηρίζει τη σχέση του νοµοθετικού πλαισίου µε την εφαρµογή του σε καθηµερινή βάση. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 706

3 Εκπαιδευτική Έρευνα και Ειδική Αγωγή 3. Μια έρευνα Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ σε µια έρευνα που διεξήχθη τα τελευταία χρόνια και έλαβε υπόψη τα προαναφερθέντα (Kassini, 2004). Αυτή η έρευνα είχε ως επίκεντρο την παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά µε ακουστική απώλεια σε µια επαρχία της Κύπρου και πιο συγκεκριµένα το συντονισµό που υπάρχει µεταξύ της οικογένειας και των ειδικών και ανάµεσα στους ειδικούς. Τα µοντέλα που παρουσιάζονται εδώ αποδεικνύουν ότι το σύστηµα παροχής υπηρεσιών προς τα παιδιά µε ακουστική απώλεια στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Η πολυπλοκότητα αυτή αφορά όχι µόνο τον αριθµό των εµπλεκοµένων αλλά τις σχέσεις που δηµιουργούνται ανάµεσα σε ειδικούς, µεταξύ ειδικών και γονέων και µεταξύ γονέων, ειδικών, δηµόσιων υπηρεσιών, του Συνδέσµου Γονέων και ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού. Πέρα από την πολυπλοκότητα, µε τη συµµετοχή όλων των παραγόντων αυτών αναδεικνύεται και η αφθονία πληροφοριών που µπορούν να προκύψουν µέσα από µία ανάλογη έρευνα. Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να βοηθήσω στην ερµηνεία των µοντέλων αυτών ώστε αυτά να γίνουν πιο κατανοητά. Στο πρώτο µοντέλο, µε µαύρο κύκλο, αποτυπώνονται οι υπηρεσίες µε πρωτεύοντα ρόλο και µε άσπρο κύκλο οι υπηρεσίες που διαδραµατίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που συµµετέχει κατά καιρούς στο σύστηµα αυτό αποτυπώνεται µε διακεκοµµένες γραµµές. Οι συνεχόµενες γραµµές δηλώνουν συντονισµό µε χαρακτηριστικά ουσιαστικής λειτουργίας και συνέχειας ενώ οι διακεκοµµένες γραµµές δηλώνουν συντονισµό µε αδύναµα χαρακτηριστικά. Σύνδεσµος Γονέων Κωφών Παιδιών Οικογένειες Υπουργείο Παιδείας Υπουργείο Υγείας Μη κερδοσκοπικός οργανισµός Υπουργείο Εργασίας- Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μοντέλο 1: Συντονισµός µεταξύ των υπηρεσιών και των οικογενειών παιδιών µε ακουστική απώλεια στην Κύπρο 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 707

4 Ε. Κασίνη Στο δεύτερο µοντέλο η οικογένεια πολλές φορές µεταφέρει πληροφορίες από τον ένα ειδικό στον άλλο γι αυτό και ο κύκλος που την αντιπροσωπεύει έχει τοποθετηθεί στο µέσο του διαγράµµατος. Ωστόσο, η οικογένεια διαδραµατίζει ένα σχετικά αδύναµο ρόλο ο οποίος αποτυπώνεται µε ένα λευκό κύκλο. Αντιθέτως, οι ειδικοί αποτυπώνονται µε µαύρους κύκλους λόγω της δύναµης που επιδεικνύουν. Στο µοντέλο αυτό για τις γραµµές σύνδεσης ακολουθείται η συλλογιστική που ακολουθήθηκε και στο πρώτο µοντέλο. Παιδαγωγός ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Παιδίατρος Οικογένεια Παιδαγωγός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ωτορινολαρυγγολόγος Ειδικός Παιδαγωγός Ακουολόγος Λογοπαθολόγος Μοντέλο 2: Συντονισµός µεταξύ των ειδικών και των οικογενειών παιδιών µε ακουστική απώλεια στην Κύπρο 3. Χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής έρευνας στην ειδική αγωγή Έτσι, η εκπαιδευτική έρευνα στην Κύπρο και συγκεκριµένα εκείνη που συνδέεται µε την ειδική αγωγή καλείται να αποτυπώσει την πραγµατικότητα και µάλιστα όπως αυτή διαµορφώνεται µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας και του θεσµού της ένταξης. Η αποτύπωση της πραγµατικότητας είναι ούτως ή άλλως ο σκοπός κάθε έρευνας. Ειδικότερα και σε σχέση µε την ειδική αγωγή αποτελεί προτεραιότητα η µελέτη µίας σειράς παραµέτρων που παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής. Πιο συγκεκριµένα, οι παράµετροι αυτοί έχουν ως εξής: Ο βαθµός συµβατότητας που χαρακτηρίζει τα προγράµµατα παρέµβασης στα οποία συµµετέχει το κάθε παιδί. Για λόγους που έχω προαναφέρει, τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες συχνά εµπλέκονται σε περισσότερα του ενός προγράµµατα παρέµβασης. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 708

5 Εκπαιδευτική Έρευνα και Ειδική Αγωγή Για παράδειγµα, πολλές φορές δυο ειδικοί παιδαγωγοί ή δυο λογοπαθολόγοι, ένας του δηµοσίου και ένας του ιδιωτικού τοµέα, εφαρµόζουν ο καθένας ξεχωριστά το δικό του πρόγραµµα αξιολόγησης, προγραµµατισµού και παρέµβασης. Υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ των προγραµµάτων αυτών όσον αφορά στη φιλοσοφία και στη µεθοδολογία τους? Τα προσωπικά χαρακτηριστικά που υποβοηθούν την καλλιέργεια κλίµατος συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων στη σχολική µονάδα ή και µεταξύ όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της ειδικής αγωγής. Ποια είναι τα στοιχεία της προσωπικότητας των εµπλεκοµένων τα οποία συµβάλλουν ή παρεµποδίζουν τη δηµιουργία ενός κλίµατος συνεργασίας και συντονισµού; Τα οφέλη τα οποία θα µπορούσαν να προκύψουν από τον καταµερισµό των εργασιών και το συνακόλουθο συντονισµό των εργασιών ενός µεγάλου αριθµού ειδικών και υπηρεσιών τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Ποιοι τοµείς του συστήµατος ευελπιστούµε να ωφεληθούν; Θα προκύψουν άµεσα τα οφέλη αυτά; Η αποτελεσµατικότητα του Μηχανισµού Έγκαιρης Παρέµβασης ο οποίος είναι σε ισχύ µετά την ψήφιση του Περί Ειδικής Αγωγής Νόµου του Ο µηχανισµός αυτός προϋποθέτει τη συνεργασία εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα καθώς και ιδιωτών µε σκοπό τον έγκαιρο εντοπισµό παιδιών µε ειδικές ανάγκες και κατά συνέπεια την έγκαιρη παρέµβαση. Πώς λειτουργεί µετά από εφτά χρόνια θεσµοθέτησής του; Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η λειτουργία του; Σε ποιους τοµείς θα µπορούσε να βελτιωθεί; Τα χαρακτηριστικά των οµάδων που συγκροτούνται στις φάσεις αξιολόγησης, προγραµµατισµού και παρέµβασης µε βάση µια τυπολογία χαρακτηριστικών ή στοιχείων που έχουν σχέση µε τη δοµή τους (ποιος αποτελεί µέλος της οµάδας), τη λειτουργία τους (τι ακριβώς κάνουν) και την αµοιβαία αλληλεπίδραση (πως λειτουργούν). Μπορούµε να κατατάξουµε τις οµάδες που συγκροτούνται στις διάφορες φάσεις της παροχής υπηρεσιών προς τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες στην Κύπρο σύµφωνα µε αυτές που περιγράφονται στη βιβλιογραφία; Ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν; Ο ρόλος των γονέων στις οµάδες που έχουν προαναφερθεί. Συµµετέχουν οι γονείς στις οµάδες που έχουµε περιγράψει; Ποιος είναι ο ρόλος τους σε αυτές; Υπάρχουν προοπτικές για ενεργότερη συµµετοχή τους; Πώς αντιµετωπίζουν ένα τέτοιο ενδεχόµενο γονείς και ειδικοί; Η προ- και ενδο-υπηρεσιακή κατάρτιση των ειδικών που προέρχονται από ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών κλάδων σε θέµατα συνεργασίας και συντονισµού. Είναι επαρκής η προετοιµασία των διαφόρων επαγγελµατιών στα συγκεκριµένα θέµατα ή επιβάλλεται η ενδο-υπηρεσιακή κατάρτισή τους; Νέοι ρόλοι που προκύπτουν για τους παιδαγωγούς µετά την εφαρµογή του προγράµµατος διάγνωσης νεογνών και την αναµενόµενη εφαρµογή προγραµµάτων έγκαιρης παρέµβασης για παιδιά ηλικίας 0-3 χρονών. Πώς διαφοροποιείται ο ρόλος 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 709

6 Ε. Κασίνη του παιδαγωγού έτσι ώστε να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την έγκαιρη διάγνωση παιδιών µε ειδικές ανάγκες και την επιβαλλόµενη έγκαιρη παρέµβαση; Τι είδους προετοιµασία χρειάζεται ο παιδαγωγός; Επιπροσθέτως, η εκπαιδευτική έρευνα θα πρέπει να προσανατολιστεί και στην εµπλοκή φορέων και ειδικών οι οποίοι αν και παραδοσιακά λειτουργούν εκτός του εκπαιδευτικού χώρου δηλαδή τη σχολική µονάδα και το Υπουργείο Παιδείας, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Μια τέτοια έρευνα θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις που γεννά η σύγχρονη πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα: Θα ενισχύσει το ενδιαφέρον για το διάλογο που διεξάγεται για θέµατα παιδείας. Ο διάλογος για την παιδεία πολλές φορές κεντρίζει το ενδιαφέρον αποκλειστικά και µόνο των παιδαγωγών. Η εµπλοκή και άλλων επαγγελµατικών οµάδων σε προγράµµατα έρευνας που σχετίζονται µε την παιδεία όπως, για παράδειγµα, την ειδική αγωγή, θα ενισχύσει το ενδιαφέρον για την παιδεία ενός µεγάλου µέρους της κοινωνίας µας. Θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη σύσταση ενός κοινού θεσµικού και νοµοθετικού πλαισίου το οποίο να περικλείει όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Το θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζει τη λειτουργία µιας υπηρεσίας του κράτους θα πρέπει να είναι συµβατό µε εκείνο άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις µεταξύ τους και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται µείωση της γραφειοκρατίας. Η συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων στα διαφορετικά στάδια (αξιολόγηση, προγραµµατισµός, παρέµβαση) παρέχει δυνατότητες δηµιουργίας τέτοιων προϋποθέσεων. Θα δηµιουργήσει κλίµα οµοφωνίας για την πολιτική που θα ακολουθηθεί κάθε φορά. Ένα κοινό θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο εξασφαλίζει κοινή πορεία σε επίπεδο πολιτικής και εφαρµογής της πολιτικής αυτής µε συνέχεια και συνοχή. Θα εµπλουτίσει τις γνώσεις µας µέσω µιας ολιστικής προσέγγισης η οποία θα διευρύνει την ερευνητική βάση της ειδικής αγωγής. Η συµµετοχή ειδικών οι οποίοι προέρχονται από ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών κλάδων σε µια ερευνητική προσπάθεια µε κέντρο την παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες προσφέρει τη δυνατότητα εµπλουτισµού των γνώσεων µας. Παιδαγωγοί, γιατροί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές κ.α., οι οποίοι προσεγγίζουν το χώρο της ειδικής αγωγής µε τρόπο που χαρακτηρίζει την επιστηµονική τους ειδίκευση και τις ιδιαίτερες εµπειρίες τους, εγγυώνται την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Θα προσφέρει στους παιδαγωγούς τη δυνατότητα παρέµβασης σε εξω-εκπαιδευτικούς χώρους. Oι παιδαγωγοί πολλές φορές κατηγορούνται για εσωστρέφεια. Η έρευνα η οποία θα εµπλέξει και άλλα άτοµα τα οποία δραστηριοποιούνται εκτός του χώρου της εκπαίδευσης θα δώσει την ευκαιρία στους παιδαγωγούς να κοινοποιήσουν τις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 710

7 Εκπαιδευτική Έρευνα και Ειδική Αγωγή σκέψεις τους και να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας µε άλλους επαγγελµατικούς κλάδους µε τους οποίους µέχρι τώρα δεν είχαν σηµείο επαφής. Συµπερασµατικά, η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα στην Κύπρο έχει προοπτικές να επεκταθεί και να εµπλέξει και άλλους επαγγελµατικούς κλάδους στις προσπάθειές της για καλύτερη παροχή εκπαίδευσης. Είναι µια πρόκληση στην οποία καλούµαστε να ανταποκριθούµε και η ειδική αγωγή θα µπορούσε να είναι πρωτοπόρος δεδοµένου ότι αποτελεί πρόσφορο έδαφος στην προοπτική µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης της πραγµατικότητας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Armstrong, D. (1995). Power and Partnership in Education. London: Routledge. Bailey, D., Palsha, S. & Simeonsson, R. (1991). Professionals Skills, Concerns, and Perceived Importance of Work with Families in Early Intervention. Exceptional Children, 58(2), Britner, P. & Phillips, D. (1995). Predictors of Parent and Provider Satisfaction with Child Day Care Dimensions: A Comparison of Center-Based and Family Child Day Care. Child Welfare, 74(6), Bruder, M., Staff, I. & McMurrer-Kaminer, E. (1997). Toddlers Receiving Early Education in Childcare Centers. Topics in Early Childhood Special Education, 17(2), Dale, N. (1996). Working with Families of Children with Special Needs. London: Routledge. Dinnebeil, L., Hale, L. & Rule, S. (1999). Early Intervention Program Practices that Support Collaboration. Topics in Early Childhood Special Education, 19(4), Gallagher, P., Malone, M., Gleghorne, M. & Helms, K. (1997). Perceived Inservice Training Needs for Early Intervention Personnel. Exceptional Children, 64(1), Garland, C. & Linder, T. (1988). Administrative Challenges in Early Intervention. In J. Jordan, J. Gallagher, P. Hutinger & M. Karnes (Eds.), Early Childhood Special Education: Birth to Three (pp. 6-27). Reston, VA: Council for Exceptional Children. Kassini, I. (2004). Coordination of multidisciplinary services towards children with hearing impairment in Cyprus. Unpublished Doctorate Thesis, Faculté de Psychologie et des Sciences de l Education, Université de Genève, Ελβετία. Krauss, M. & Jacobs, F. (1990). Family Assessment: Purposes and Techniques. In S. Meisels & J. Shonkoff (Eds.), Handbook of Early Childhood Education (1 st ed., pp ). Cambridge, England: Cambridge University Press. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 711

8 Ε. Κασίνη Μπαµπινιώτης, Γ. (2005). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (2 η έκδοση, 2 η ανατύπωση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Shonkoff, J. & Marshall, P. (1990). Biological Bases of Developmental Dysfunction. In S. Meisels & J. Shonkoff (Eds.), Handbook of Early Childhood Education (1 st ed., pp ). Cambridge, England: Cambridge University Press. Ovretveit, J. (1993). Coordinating Community Care: Multidisciplinary Teams and Care Management. Buckingham, England: Open University Press. Read, J. (2000). Disability, the Family and Society. Buckingham, England: Open University Press. Roberts, R., Rule, S. & Innocenti, M. (1998). Strengthening the Family-Professional Partnership in Services for Young Children. Baltimore: Paul H Brookes. Roffey, S. (1999). Special Needs in the Early Years. London: David Fulton. Winton, P. (2000). Early Childhood Intervention Personnel Preparation: Backward Mapping for Future Planning. Topics in Early Childhood Special Education, 20(2), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 712

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion)

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Παιδαγωγική της Ένταξης του παιδιού με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Ανδρονίκη Παπαδημητρίου Ειδική Παιδαγωγός Μ.Α. 1 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ Έρευνα µε συµµετοχή Μαθητών ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ Κυριακή Μέσσιου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο αυτό θα εξεταστούν

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. «Η Ενσωµάτωση παιδιών µε Αναπηρίες στη Σχολική ιαδικασία»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. «Η Ενσωµάτωση παιδιών µε Αναπηρίες στη Σχολική ιαδικασία» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ «Η Ενσωµάτωση παιδιών µε Αναπηρίες στη Σχολική ιαδικασία» 1. Πρόλογος 3 2. Εισαγωγή 4 3. Η έννοια του όρου σχολική ενσωµάτωση 7 4. Σχέση των όρων ένταξη, σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού»

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Ευστρατία Σοφού, Νηπιαγωγός, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής Children's active involvement in

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ Δ.Γούναρη 62-68, 54635, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

arxontouladiako@ hotmail.com

arxontouladiako@ hotmail.com Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Το Ολοήµερο σχολείο- µια καινοτοµία στην Εκπαίδευση ιακογεωργίου Αρχοντούλα arxontouladiako@ hotmail.com Σχολική Σύµβουλος 2 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σάµου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011 Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο Περιορισμοί Προτάσεις Οκτώβριος 2011 Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Μελέτη/Συγγραφή: Μαρίνα Παγιάτσου Συλλογή στοιχείων/καταγραφή προβλημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ή ΜΕΣΟ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ; Εισηγητής: Ζαφείρη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρασσαβίδης Σάββας. Καθηγητής (Επιβλέπων) Μηνασίδου Ευγενεία Καθηγήτρια ρ. Μπελλάλη Θάλλεια Επικ. Καθηγήτρια 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 549 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Κατσανδρή Αικατερίνη Φιλόλογος ΤΕΕ Αμοργού ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα