Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης. Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης. Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων Aριστείδης Χαρούπιας PhD Οι παραποµπές στην εργασία αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις παραπάνω πληροφορίες Σκοπός Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουµε µια νέα ειδίκευση απαραίτητη για την υποστήριξη των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, το Συντονιστή Παιδαγωγό Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.). Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου αυτού κάθε ειδικευόµενος θα είναι σε θέση να: περιγράφει ένα σύνολο ενεργειών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισµό του ρόλου της νέας ειδίκευσης και στην επιτυχία της αναφέρει τις αρµοδιότητες της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε.: (α) σε σχέση µε το παιδί και την οικογένεια του παιδιού, (β) σε σχέση µε τον εκπαιδευτικό της τάξης και (γ) σε σχέση µε τη σχολική κοινότητα. Έννοιες κλειδιά Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) Special Education Needs Coordinator (SENCO) Eιδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (special educational needs) 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσµο

2 2 ρ Αριστείδης Χαρούπιας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Είναι παλιά συνήθεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος οι νέοι θεσµοί να υλοποιούνται σε λάθος χρόνο, χωρίς προσεκτική επιλογή των προσώπων που θα τους υλοποιήσουν, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση για τα θετικά και τα αρνητικά του κάθε νέου θεσµού, χωρίς ι- διαίτερη ενηµέρωση για τους τρόπους και τις ιδιαίτερες τεχνικές που θα βοηθήσουν να αποφευχθούν τα αρνητικά και να ενισχυθούν τα θετικά και χωρίς σύστηµα διαµορφωτικής αξιολόγησής τους. Επιπρόσθετα, ζητήµατα τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι τόσο η διαχείριση του χρόνου εµπλοκής των θεσµών, στις υποστηρικτικές ενέργειες που θα αναλάβουν, και τα φυσικά όρια της σωµατικής και ψυχικής τους αντοχής όσο και οι αρµοδιότητες και οι δραστηριότητες στις οποίες µπορεί και πρέπει να εµπλέκονται. Με την ψήφιση του Νόµου 1143/1981 και του Προεδρικού ιατάγµατος 603/1982, έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί το πλαίσιο συµµετοχής της Ελληνικής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στη γενική εκπαίδευση, να δοθούν λύσεις στα διαπιστωµένα προβλήµατά της και να αρθρωθεί σύγχρονος και επιστηµονικός λόγος. Η έλλειψη επιστηµονικής παράδοσης και των απαραιτήτων ερευνητικών δεδοµένων στον τοµέα και η ύπαρξη αρνητικών συγκυριών -µε την απαραίτητη συµπαράσταση προσώπων- οδήγησαν σε αναποτελεσµατικές προσεγγίσεις και σε ένα ατελέσφορο ενδιαφέρον για την ποσοτική επέκταση του θεσµού της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, χωρίς παράλληλη εξασφάλιση των απαραιτήτων υποδοµών και προγραµµάτων και χωρίς ουσιαστική επιµόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού. Οι θεσµοί, χειραγωγούµενοι από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, δεν µπόρεσαν να προτείνουν και να εφαρµόσουν ένα νέο ελληνικό παράδειγµα. Τις αδυναµίες του υπαρκτού σχολείου προσπάθησε να θεραπεύσει ένα νοµοθέτηµα σύγχρονο -µε τα δεδοµένα της εποχής- το οποίο φιλοδοξούσε να περιγράψει και να υλοποιήσει τις νέες υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της χώρας. Ολιγωρία των θεσµικών οργάνων, προσωπικά συµφέροντα ή συµφέροντα συντεχνιών ακύρωσαν τις προθέσεις του Νόµου 1566/85, αφού η πολιτική ηγεσία και η κρατική γραφειοκρατία δεν ενδιαφέρθηκαν να προωθήσουν την ψήφιση των Προεδρικών ιαταγµάτων υλοποίησης του νόµου, ούτε συγκρότησαν το Συµβούλιο Ειδικής Αγωγής, το οποίο ως καθοδηγητικό όργανο θα διαχειριζόταν τα πάγια και διαρκώς αυξανόµενα ανακύπτοντα προβλήµατα της γνωστικής περιοχής. Με το Νόµο 2817/2000, ένα νόµο µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό, στην πλειοψηφία των διατυπώσεων και των επιλογών του, αλλά και µε σηµαντικά µειονεκτήµατα, αντιφάσεις και ασυνεπείς δεσµεύσεις, γίνεται µια νέα προσπάθεια για την αναβάθµιση των θεσµών και των υπηρεσιών. Ο νέος νόµος προτείνει και νέες υπηρεσίες, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε υπάρχοντες θεσµούς, όπως η υπηρεσία του περιπατητικού ή επισκέπτη παιδαγωγού και αφήνει περιθώρια για νέες προτάσεις που να ανταποκρίνονται στη νέα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, η οποία επηρεάζει και τα εκπαιδευτικά δρώµενα της χώρας µας. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η πρόταση της πειραµατικής λειτουργίας της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε. Η πολιτική εξουσία -µέσα από τις επιλογές της σε πρόσωπα που θα ηγηθούν της εξειδίκευσης της νοµοθεσίας και θα µεριµνήσουν ώστε να στελεχωθούν οι νέες υπηρεσίες, τα συγκροτηµένα όργανα των γονέων, του προσωπικού, η επιστηµονική κοινότητα, οι επαγγελµατίες, αλλά και τα

3 Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (ΣΠΕ): Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων 3 κού, η επιστηµονική κοινότητα, οι επαγγελµατίες, αλλά και τα ίδια τα πρόσωπα µε ιδιαίτερες ανάγκες- θα έχει σηµαντικές ευθύνες στην επιτυχία ή στην αποτυχία του εγχειρήµατος εκσυγχρονισµού του συστήµατος. Η γενική παιδεία της χώρας θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να µπορεί να εντάσσει ειρηνικά και ισότιµα στις λειτουργίες της όλους τους µαθητές, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισµούς. Θεωρούµε ότι η ειδίκευση του Σ.Π.Ε. µπορεί να αποτελέσει ένα δείγµα γραφής, µια ευκαιρία αξιολόγησης της διάθεσης για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης και ένα σηµαντικό βήµα ώστε να αντιµετωπιστεί το απαράδεκτο φαινόµενο η πλειοψηφία των σχολικών µονάδων γενικής παιδείας στη χώρα µας να έχουν µηδενικές (!) υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και οι άλλες να εξασφαλίζουν διαχωριστικές υπηρεσίες µέσα από τα κατ όνοµα µόνον Τµήµατα Ένταξης. 1. Η διαχείριση του χρόνου και η κατανοµή των δραστηριοτήτων του Σ.Π.Ε. Στην περίπτωση της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε., προκειµένου να αναδείξουµε τρόπους δια- µόρφωσης ενός νέου τοπίου που θα βελτιώνουν τις συνθήκες στην παιδεία του τόπου, θα σταθούµε σε εµπειρίες και διαπιστώσεις από τη θητεία µας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση γενικότερα, στην ενηµέρωσή µας και στις προσωπικές εµπειρίες µας από το εξωτερικό -όπου µελετήσαµε την εφαρµογή του αντίστοιχου θεσµού του SENCO- αλλά και τα πρώτα συµπεράσµατα από την πιλοτική εφαρµογή του θεσµού σε σχολεία της Αττικής (Χαρούπιας, 2000 & 2002 Χαρούπιας & Περβανάς, 2001 Ηµέλλου, 2002). Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίσαµε ένα σύνολο ενεργειών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισµό του ρόλου της νέας ειδίκευσης και την επιτυχία της προς όφελος της ελληνικής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και των προσώπων που επωφελούνται από τις υπηρεσίες της. Οι ενέργειες αυτές είναι συνοπτικά οι εξής: (i) Σχεδιασµός του καθηµερινού χρόνου και των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε οι αρµοδιότητές του να µην εµπλέκονται µε εκείνες του άλλου προσωπικού, αλλά και να µην επιβαρύνουν υπερβολικά το πρόγραµµα εργασίας του Σ.Π.Ε. (ii) Πρόβλεψη του τρόπου συνεργασίας µε το προσωπικό του σχολείου, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ενηµέρωσή του σε θέµατα ειδικής εκπαιδευτικής παρέµβασης και προκειµένου να εξασφαλιστεί υποστήριξη σε θέµατα εκπαιδευτικής µεθοδολογίας και στρατηγικών συµβατών µε τα πρόσωπα µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εµπειρία των παιδαγωγών των Τµηµάτων Ένταξης, στους οποίους έχει επιβληθεί ωράριο 25 διδακτικών ωρών και παράλληλα τους ανατίθενται καθήκοντα εφηµερίας και άλλες αρµοδιότητες -ακυρώνοντας τη δυνατότητα συνεργασίας και συµβουλευτικής µε το προσωπικό του σχολείου, τους γονείς, τους θεσµούς της εκπαιδευτικής κοινότητας και την τοπική κοινωνία- αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη πρόβλεψης πλαισίου συνεργασίας µε τη σχολική κοινότητα, τους γονείς και την τοπική κοινωνία. (iii) Ερευνητική διερεύνηση των προσφεροµένων υπηρεσιών για την επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα στο χρόνο συνεργασίας στην τάξη, το χρόνο αποµάκρυνσης των παιδιών

4 4 ρ Αριστείδης Χαρούπιας από την τάξη και το χρόνο της συνεργασίας µε το προσωπικό της σχολικής κοινότητας, τους θεσµούς και την τοπική κοινωνία. (iv) ιασφάλιση χρόνου για ενέργειες και καθήκοντα του Σ.Π.Ε. που δεν έχουν άµεση σχέση µε την υποστηρικτική διδασκαλία, αλλά τη στηρίζουν και την εµπλουτίζουν. (v) Υποστήριξη των προσώπων που θα στελεχώσουν το θεσµό µε ένα εκτενές πρόγραµµα ενδοσχολικής επιµόρφωσης για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων διαχείρισης των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους. (vi) Αναβάθµιση του ρόλου, της επιστηµονικής και επαγγελµατικής επάρκειας του Σ.Π.Ε., ώστε να είναι σε θέση να συνεργάζεται διεπιστηµονικά µε άλλους ειδικούς και να υποστηρίζει αποτελεσµατικά τους γονείς του παιδιού. (vii) ιασφάλιση µε ερευνητικές διαδικασίες της µελέτης του θεσµού (αναζήτηση των ελλείψεων και των ανεπαρκειών του και άµεση αποκατάστασή τους). (viii) Μελέτη ενός πλαισίου εσωτερικού κανονισµού της σχολικής κοινότητας που να επιτρέπει τη διασφάλιση της δηµοκρατίας, της ισοπολιτείας, της ισονοµίας, παράλληλα µε το δικαίωµα στη διαφορά και την εξασφάλιση του δικαιώµατος στην ισότιµη και αντισταθµιστική συνεκπαίδευση στο ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά. (ix) Εξασφάλιση εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη συµβουλευτική και την επιστηµονική στήριξη του Σ.Π.Ε. από εξωτερικούς φορείς ενηµέρωσης και επιµόρφωσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήµια, εξωτερικοί ιδιώτες ειδικοί κ.λπ.). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στη διαµόρφωση του νέου θεσµού θα ήταν χρήσιµο να εξασφαλιστεί συνεργασία µε έµπειρους ειδικούς από Ευρωπαϊκές χώρες. Η εµπειρία και η γνώση από την πολύχρονη εφαρµογή και την έρευνα σε θεσµούς ανάλογους µε την προτεινόµενη ειδίκευση του Σ.Π.Ε. (Special Educational Needs Co-ordinator- SENCO, Support Teacher κ.τ.ό.), θεωρούµε ότι θα είναι καθοριστική για την αποφυγή σφαλµάτων και την απρόσκοπτη πορεία της υλοποίησης της νέας ειδίκευσης, Θα πρέπει, ωστόσο, παράλληλα να λειτουργήσουν πιλοτικά προγράµµατα για τη διαµόρφωση ενός Ελληνικού µοντέλου Σ.Π.Ε., πριν τη γενίκευση της εφαρµογής του. Η αυτόµατη υιοθέτηση του θεσµού, πιθανότατα, θα λειτουργήσει ακυρωτικά, όπως συνέβη µε την περίπτωση της αυτόµατης µετονοµασίας των Ειδικών Τάξεων σε Τµήµατα Ένταξης, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε εφαρµογή των αναφεροµένων στο Νόµο 2817/2000. (x) Εξασφάλιση αποτελεσµατικών, µη γραφειοκρατικών, διαδικασιών αυτοαξιολόγησης του έργου του Σ.Π.Ε. και εγκαθίδρυση µιας κουλτούρας που να σέβεται τις θυσίες του φορολογούµενου πολίτη, στον οποίο και θα πρέπει να λογοδοτεί. Η λογοδοσία αυτή µπορεί να γίνει µε την παρουσίαση στο τέλος του σχολικού έτους τεκµηριωµένων αναφορών για τα αποτελέσµατα στο Σχολικό Συµβούλιο της σχολικής µονάδας (Χαρούπιας & Περβανάς, 2001).

5 Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (ΣΠΕ): Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων 5 (xi) Ενίσχυση των συναισθηµάτων ευθύνης και δέσµευσης απέναντι στο µαθητή µε ι- διαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και την οικογένειά του. (xii) Υποστήριξη για τη βελτίωση της διαθεσιµότητας παιδαγωγικού/διδακτικού υλικού και καινοτοµιών και των επιµορφωτικών διαδικασιών αναβάθµισης των δεξιοτήτων χρήσεώς τους. (xiii) Ευχέρεια αποκεντρωµένου στρατηγικού σχεδιασµού σε επίπεδο περιφέρειας περισσότερων σχολικών µονάδων, ώστε να γίνει δυνατή η επιµόρφωση του Σ.Π.Ε. (ή ορισµένων εξ αυτών) για ειδικές περιπτώσεις όπου αναδεικνύεται η ανάγκη ιδιαίτερης ε- ξειδίκευσης (ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βαρηκοΐα, αυτιστικό σύνδροµο, διπλή διάγνωση, πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ.) (xiv) Αποφυγή της φαλκίδευσης του προορισµού και των ορίων ευθύνης του Σ.Π.Ε. µε ανάθεση καθηκόντων που δεν σχετίζονται άµεσα µε την επιστηµονική του εξειδίκευση και ταυτότητα (ανάθεση αρµοδιοτήτων αγωγής τουαλέτας, κ.λπ.) και εξασφάλιση των αντίστοιχων ειδικεύσεων για τη σχολική κοινότητα. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο Σ.Π.Ε., επειδή θα πρέπει να αναλαµβάνει ρόλους γενικών και ειδικών καθηκόντων στα πλαίσια της σχολικής µονάδας, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο να επωφελείται από συχνές ενδιάµεσες επιµορφώσεις σε εξειδικευµένα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η διαβίου επιµόρφωση δίνει τη δυνατότητα συνεχούς επιστηµονικής αναβάθµισης της νέας ειδίκευσης, βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των µελών της, έτσι ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στα ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντά της, όπως για παράδειγµα στην υποστήριξη των παιδιών µε σοβαρές και σύνθετες δυσκολίες στη µάθηση. Ένα µοντέλο πρώτης εφαρµογής του θεσµού θα µπορούσε να ακολουθήσει τη ροή που καταγράφεται στο Σχήµα 1. Έρευνα Εφαρµογή ιαµορφωτική Αξιολόγηση ιορθωτικές ενέργειες Επέκταση του θεσµού Σχήµα 1 Μοντέλο υλοποίησης της καινοτοµίας

6 6 ρ Αριστείδης Χαρούπιας του Συντονιστή Παιδαγωγού Ένταξης/Ενσωµάτωσης Στην πρώτη υλοποίηση της καινοτοµίας θεωρούµε ότι θα ήταν απαραίτητο να υπάρξει συνεργασία µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η καινοτοµία γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο. ραστηριότητα 1 Η κεντρική γραφειοκρατία παρεµβαίνει συχνά και νοµοθετεί λύσεις για προβλήµατα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα, χωρίς ουσιαστική γνώση των προβληµάτων της και χωρίς επαρκή επιτόπια διερεύνηση των ζητηµάτων ή συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα (σχολικοί σύµβουλοι, διευθυντές των σχολείων κ.λπ.). Με βάση την εµπειρία από τη θητεία σας στο γενικό σχολείο, αναφερθείτε επιγραµµατικά στις επιπτώσεις που, κατά τη γνώµη σας, µπορεί να υπάρξουν από την έλλειψη επαρκών υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Αναφέρατε επίσης, συνοπτικά, αν κατά τη γνώµη σας εξαιτίας της έλλειψης: (α) προκύπτουν δυσλειτουργίες για τη σχολική κοινότητα, (β) µπορεί να επηρεαστεί η πρόοδος και η συναισθηµατική ισορροπία των µαθητών (όλων των µαθητών) και των οικογένειών τους και (γ) επηρεάζεται η απόδοση των εκπαιδευτικών από τη διαθεσιµότητα ή µη των υπηρεσιών αυτών (περιοριστείτε στις 200 λέξεις). 2. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ.Π.Ε. Τίτλος θεσµού: Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) Αναφέρεται στους: Σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, προϊστάµενο του γραφείου εκπαίδευσης και διευθυντή της σχολικής µονάδας (σε 6θέσια και ολιγοθέσια σχολεία τα καθήκοντα µπορεί να αναλαµβάνει και ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής της σχολικής µονάδας). Συνεργάζεται µε τους: διευθυντή του σχολείου, προσωπικό του σχολείου, εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες, διοικητικές υπηρεσίες, γονείς κ.λπ. Απαραίτητες Σπουδές: (α) Βασικές σπουδές Παιδαγωγικής ή Ειδικής Παιδαγωγικής και µεταπτυχιακές σπουδές Ειδικής Παιδαγωγικής ή Σχολικής Ψυχολογίας. (β) Ειδική µεταπτυχιακή επιµόρφωση στη διαχείριση των ειδικών αναγκών και στην Ειδική Παιδαγωγική µε προσανατολισµό στις απαιτήσεις του θεσµού του Σ.Π.Ε. Αρµοδιότητες: (α) Η υποστήριξη των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο. (β) Ο συντονισµός των αρµοδίων προσώπων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών. (γ) Η συνεργασία και η υποστήριξη του προσωπικού του σχολείου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις αυξηµένες απαιτήσεις της εκπαίδευσης των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη.

7 Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (ΣΠΕ): Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων 7 Εξειδικευµένες αρµοδιότητες: (α) Σε σχέση µε το παιδί: Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αξιολογεί εκπαιδευτικά τους µαθητές µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο. Να γνωρίζει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, όπως προσδιορίζονται από το Νόµο 2817/2000 και τη λοιπή εκπαιδευτική νοµοθεσία, να είναι σε θέση να παρέχει διευκρινήσεις, διδακτικές υποδείξεις και να προτείνει µεθοδολογικές προσεγγίσεις και ε- ναλλακτικές στρατηγικές υποστήριξης των παιδιών αυτών στην κοινή τάξη ή σε προσωρινές ατοµικές και µικροοµαδικές συνεδρίες. Να αξιολογεί τη δυνατότητα των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες να χρησι- µοποιούν ειδικό εξοπλισµό και καινοτοµίες που να υποστηρίζουν την ένταξή τους και την αντισταθµιστική συνεκπαίδευσή τους στην κοινή τάξη. Να καταγράφει συστηµατικά δραστηριότητες, ενέργειες, υλικά, αντικείµενα και συµπεριφορές που θα ήταν δυνατό να βοηθήσουν στην παρακίνηση του παιδιού στη µάθηση και την ενεργητική του συµµετοχή στη σχολική ζωή. Να γνωρίζει τις σωµατικές ιδιαιτερότητες του µαθητή και τις ανάγκες του σε θέµατα υ- γείας, ώστε να είναι σε θέση να πληροφορεί αποτελεσµατικά το προσωπικό του σχολείου για να διευκολύνεται η φοίτηση του παιδιού στην κοινή τάξη και η µέγιστη δυνατή ωφέλειά του από την καθηµερινή σχολική ρουτίνα. Να γνωρίζει εναλλακτικές τεχνικές που θα µπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί να συγκεντρώνεται και να ολοκληρώνει τις εργασίες του. Να συνεργάζεται µε βοηθούς παιδαγωγούς, άλλους ειδικούς και τους γονείς του παιδιού για τη δηµιουργία Ατοµικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.) και να µεριµνά ώστε να εξασφαλίζονται οι ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες που εξασφαλίζουν την τήρησή του. Να εξασφαλίζει τα απαραίτητα διδακτικά και παιδαγωγικά υλικά και καινοτοµίες πριν την έναρξη του προγράµµατος και να φροντίζει στη συνέχεια να τα συµπληρώνει µε περισσότερο εξειδικευµένα, ώστε να είναι δυνατή η άριστη και περισσότερο λειτουργική υλοποίηση του Α.Π.Ε. Να διαµεσολαβεί για την εξοµάλυνση τυχόν προβληµάτων του παιδιού µε το προσωπικό ή µε τους άλλους µαθητές του σχολείου. Να ενηµερώνει κάθε εξωτερικό ειδικό συνεργάτη σχετικά µε το προφίλ και τις ιδιαιτερότητες του µαθητή, ώστε να εξοικονοµείται χρόνος και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή υποστήριξη του παιδιού. (β) Σε σχέση µε τον εκπαιδευτικό της τάξης Να συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτικό της τάξης (και άλλους ειδικούς) στο σχεδιασµό ε- ναλλακτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση του παιδιού µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές α- νάγκες και να υποστηρίζει την υλοποίησή τους µε κάθε δυνατό τρόπο.

8 8 ρ Αριστείδης Χαρούπιας Να εξασφαλίζει το σχεδιασµό και την από κοινού εφαρµογή ενός συστήµατος αναφοράς στους εκπαιδευτικούς στόχους και ένα πλαίσιο καταγραφής της επίδοσης και των επιτευγµάτων του παιδιού. Να µεριµνά για τη συνέπεια στην τήρηση των καταγραφών από τους ειδικούς στο ελτίο Στόχων και Προόδου του παιδιού. Να φροντίζει για την ενηµέρωση του δάσκαλου της τάξης ως προς τις διαπιστώσεις του ίδιου και των άλλων ειδικών, καθώς και σχετικά µε άλλες πληροφορίες και συµβουλές που αφορούν το παιδί. (γ) Σε σχέση µε τη σχολική κοινότητα και τη συνεργασία µε την οικογένεια του παιδιού Να διαµεσολαβεί για την εγκαθίδρυση καλών σχέσεων ανάµεσα στη σχολική κοινότητα και την οικογένεια του παιδιού. Να συνεργάζεται, να συµβουλεύει, να ενηµερώνει, να υποστηρίζει και να διευκολύνει το άλλο προσωπικό του σχολείου στις διαδικασίες υποστήριξης του παιδιού, όταν του ζητείται σχετική βοήθεια. Να συγκαλεί συγκεντρώσεις του προσωπικού του σχολείου και των εξωτερικών συνεργατών για: (α) την ανασκόπηση της προόδου του παιδιού και τη συνεργασία στην απόφαση για συνέχιση, την αναµόρφωση ή τη διακοπή του Α.Π.Ε. και την αντικατάστασή του µε άλλο, (β) την ενηµέρωση του προσωπικού για θέµατα που σχετίζονται µε τη δεοντολογία, τις ορθές πρακτικές και το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που συνδέονται µε το παιδί και την οικογένειά του. Θεωρούµε ότι δεν θα πρέπει ή µάλλον είναι απαραίτητο να µην επιδιωχθεί η άµεση κάλυψη όλων των θέσεων Σ.Π.Ε., ώστε η Πολιτεία στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις α- νάγκες του υπαρκτού σχολείου να µην καταλήξει όπως συχνά συµβαίνει- να επιστρατεύει πρόσωπα που λίγη σχέση έχουν µε την επιστήµη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Θα ήταν περισσότερο συνετό και αποδοτικό αν προχωρούσαµε µε ρυθµούς αργούς, αλλά σταθερούς, που να επιτρέψουν τη διαµορφωτική αξιολόγηση του νέου προτεινόµενου θεσµού και την οµαλή προσαρµογή του στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. ΣΥΝΟΨΗ Η εργασία αυτή αναφέρεται σε µια πρόταση εµπλουτισµού των διαθέσιµων υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης µέσα από µια προσπάθεια διερευνητικής εφαρµογής της καινοτοµίας του Συντονιστή Παιδαγωγού Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) (Χαρούπιας, 2000) στο Σχολείο για Όλους µε Όλους (Χαρούπιας 1997, 2000). Η καινοτοµία στοχεύει στην εκπαιδευτική υποστήριξη των µαθητών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, στην ενηµέρωση και υποστήριξη των γονέων τους και του προσωπικού της σχολικής µονάδας, µε σκοπό τη βελτίωση των στάσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Ο Σ.Π.Ε. θα διαµεσολαβεί για τη διασύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία και τις υπηρεσίες ειδικής διαγνωστικής αξιολόγησης και υποστήριξης που προτείνονται από το νέο νόµο. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαι-

9 Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (ΣΠΕ): Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων 9 τερότητες της προτεινόµενης καινοτοµίας και προσδιορίζονται τα εν δυνάµει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του προτεινόµενου θεσµού, όπως διαπιστώθηκαν σε µια µελέτη περίπτωσης σε σχολείο των Αθηνών. Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, παρακαλούµε επιστρέψτε στα Προσδοκώµενα αποτελέσµατα και ελέγξτε αν και κατά πόσο είστε σε θέση να: (α) περιγράφετε ένα σύνολο ενεργειών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισµό του ρόλου και την επιτυχία της νέας ειδίκευσης του Σ.Π.Ε., (β) αναφέρετε τις αρµοδιότητες της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε. σε σχέση µε το παιδί και την οικογένεια του παιδιού, σε σχέση µε τον εκπαιδευτικό της τάξης και σε σχέση µε τη σχολική κοινότητα. Άσκηση αυτοαξιολόγησης 1 Ποιες είναι οι εξειδικευµένες αρµοδιότητες του Σ.Π.Ε. σε σχέση µε το µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτά στις τάξεις του γενικού σχολείου; (Επιλέξτε µε το σηµείο τις σωστές απαντήσεις) 1. Αναγνωρίζει και αξιολογεί εκπαιδευτικά τους µαθητές µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο. 2. Παρατηρεί τους µαθητές των τάξεων του σχολείου (ή των συστεγαζόµενων σχολείων) στα διαλείµµατα και συντάσσει κοινωνιογράµµατα. 3. Αξιολογεί αν τα παιδιά µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες χρησιµοποιούν ειδικό εξοπλισµό και καινοτοµίες που υποστηρίζουν την ένταξη και την αντισταθµιστική συνεκπαίδευσή τους στην κοινή τάξη. 4. Καταγράφει συστηµατικά δραστηριότητες, ενέργειες, υλικά, αντικείµενα και συµπεριφορές που µπορεί να στηρίξουν την παρακίνηση του παιδιού στη µάθηση και την ενεργητική του συµµετοχή στη σχολική ζωή. 5. Αναλαµβάνει να ολοκληρώσει ό,τι αναθέτει ο εκπαιδευτικός της τάξης στο µαθητή µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες ως κατ οίκον εργασίες. 6. Γνωρίζει εναλλακτικές τεχνικές που θα µπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί να συγκεντρώνεται και να ολοκληρώνει τις εργασίες του. 7. Εκπροσωπεί τον εκπαιδευτικό της τάξης στις συγκεντρώσεις των γονέων και τους ενη- µερώνει για την πρόοδο και τη συµπεριφορά των µαθητών της τάξης. 8. Αναλαµβάνει την οργάνωση της σχολικής γιορτής που γίνεται µε τη λήξη το σχολικού έτους. 9. Γνωρίζει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, όπως προσδιορίζονται από το Νόµο 2817/2000 και τη λοιπή εκπαιδευτική νοµοθεσία, να είναι σε θέση να παρέχει διευκρινήσεις, διδακτικές υποδείξεις και να προτείνει µεθοδολογικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές στρατηγικές υποστήριξης των παιδιών αυτών στην κοινή τάξη ή σε προσωρινές ατοµικές και µικροοµαδικές συνεδρίες.

10 10 ρ Αριστείδης Χαρούπιας 10. ιαµεσολαβεί για την εξοµάλυνση τυχόν προβληµάτων του παιδιού µε το προσωπικό ή µε τους άλλους µαθητές του σχολείου. 11. Φροντίζει να ενηµερώνει τακτικά το βιβλίο δανεισµού της σχολικής βιβλιοθήκης του συγκροτήµατος των συστεγαζόµενων σχολείων. 12. Γνωρίζει τις σωµατικές ιδιαιτερότητες του µαθητή και τις ανάγκες του σε θέµατα υγείας, ώστε να είναι σε θέση να πληροφορεί αποτελεσµατικά το προσωπικό του σχολείου για να διευκολύνεται η φοίτηση του παιδιού στην κοινή τάξη και η µέγιστη δυνατή ωφέλειά του από την καθηµερινή σχολική ρουτίνα. 13. ιορθώνει τις γραπτές εργασίες όλων των µαθητών της τάξης εκείνης, η οποία διαπιστώνεται ότι έχει τον µεγαλύτερο αριθµό µαθητών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. 14. Ενηµερώνει κάθε εξωτερικό ειδικό συνεργάτη σχετικά µε το προφίλ και τις ιδιαιτερότητες του µαθητή, ώστε να εξοικονοµείται χρόνος και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή υ- ποστήριξη του παιδιού. 15. Εξασφαλίζει τα απαραίτητα διδακτικά και παιδαγωγικά υλικά και καινοτοµίες πριν την έναρξη του προγράµµατος και φροντίζει, στη συνέχεια, να τα συµπληρώνει µε περισσότερο ε- ξειδικευµένα, ώστε να είναι δυνατή η άριστη και περισσότερο λειτουργική υλοποίηση του Α.Π.Ε. 16. Αναλαµβάνει την επίβλεψη των µαθητών του σχολείου που παρουσιάζουν προβλήµατα συµπεριφοράς σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες εκτός σχολείου. 17. Συνεργάζεται µε βοηθούς παιδαγωγούς, άλλους ειδικούς και τους γονείς του παιδιού για τη δηµιουργία Ατοµικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.) και µεριµνά ώστε να εξασφαλίζονται οι ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες που εξασφαλίζουν την τήρησή του. Άσκηση αυτοαξιολόγησης 2 Ποιες είναι οι εξειδικευµένες αρµοδιότητες του Σ.Π.Ε. στη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό της τάξης του γενικού σχολείου; (Επιλέξτε µε το σηµείο τις σωστές απαντήσεις) 1. Συνεργάζεται στο σχεδιασµό εναλλακτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση του παιδιού µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστηρίζει την υλοποίησή τους µε κάθε δυνατό τρόπο. 2. Αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό της τάξης σε περίπτωση απουσίας του. 3. Εξασφαλίζει το σχεδιασµό και την από κοινού εφαρµογή ενός συστήµατος αναφοράς στους εκπαιδευτικούς στόχους και ενός πλαισίου καταγραφής της επίδοσης και των επιτευγµάτων του παιδιού. 4. Μεριµνά για τη συνέπεια στην τήρηση των καταγραφών από τους ειδικούς στο ελτίο Στόχων και Προόδου του παιδιού. 5. Ενηµερώνει τους γονείς για την πρόοδο και τις τυχόν ελλείψεις των µαθητών των µαθητών της τάξης. 6. ιορθώνει τις κατ οίκον εργασίες των µαθητών και συντάσσει ειδικές ενηµερωτικές αναφορές για την πρόοδο των µαθητών σ αυτές κάθε τρίµηνο.

11 Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (ΣΠΕ): Ρόλος και κατανοµή δραστηριοτήτων Φροντίζει για την ενηµέρωση του εκπαιδευτικού της τάξης ως προς τις διαπιστώσεις του ίδιου και των άλλων ειδικών, καθώς και σχετικά µε άλλες πληροφορίες και συµβουλές που α- φορούν το παιδί. Βιβλιογραφία Dwyrof, D.J, Garner, P. & Lee, J. (eds) (1998). Managing special needs in mainstream schools. The role of SENCO. London: David Fulton Publishers. Hornby G., Davis G., Taylor G. (1997). The Special Educational Needs Co-ordinator s Handbook: A Guide for Implementing the Code of Practice. London: Roudledge. Ηµέλλου, Όλγα (2002). Αξιολόγηση µαθησιακών δυσκολιών µε το ΑθηνάΤεστ και εκπαιδευτική παρέµβαση µε την υποστήριξη των Νέων Τεχνολογιών. ιδακτορική διατριβή. Αθήνα: Ε- θνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Χαρούπιας, Α.Π. (1997). Ειδική εκπαίδευση. Θεωρία και πράξη. Τόµος Ι: Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής στο σχολείο για όλους. Αθήνα: Ατραπός. Χαρούπιας, Α.Π. (2000). Το Σχολείο για Όλους µε Όλους. ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Χαρούπιας, Α.Π. (2002). Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα ως παράγοντας αναβάθµισης της ελληνικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σκέψεις και συµπεράσµατα από τη συµµετοχή σε µια δράση του Comenius 3.1. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιµ.). Ο Εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, σ Αθήνα: Μεταίχµιο. Χαρούπιας, Α.Π. & Περβανάς Κ. (2001). Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο υπαρκτό σχολείο: Ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ενσωµάτωσης - Σχεδιασµός και εξέλιξη µιας έρευνας δράσης. Στο Μπαγάκης, Γ. (επιµ.). Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, σ Αθήνα: Μεταίχµιο. ΧΡΗΣΙΜΑ SITES on about+special+educational+needs+co-ordinator+forums?opendocument ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 Σωστές απαντήσεις είναι οι : (1) (3) (4) (6) (9) (10) (12) (15) (17) ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 Σωστές απαντήσεις είναι οι : (1) (3) (4) (7)

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion)

Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Π. Τ. Ν. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΡ.Ε.Θ.Α.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ισότιµη

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο Βασικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα