1.1.1 Κοντιάς Υφιστάμενα έργα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1.1 Κοντιάς Υφιστάμενα έργα"

Transcript

1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 Είδος του έργου και χρήση αυτού Το παρόν έργο αναφέρεται σε όλα τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων των οικισμών του Δήμου Νέας Κούταλης, που πρόκειται να κατασκευασθούν με την παρούσα εργολαβία, πλην μέρους των δικτύων του οικισμού Ν.Κούταλης-Ν.Πεδινού τα οποία κατασκευάσθηκαν από προηγούμενη εργολαβία Σύντομη περιγραφή του έργου Κοντιάς Υφιστάμενα έργα Στον Κοντιά έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα τμήματα συλλεκτήρων βαρύτητας, που εξυπηρετούν το 6% περίπου του οικισμού κατά μήκος των κεντρικών δρόμων και κυρίως το ανάντη τμήμα του οικισμού. Οι αγωγοί είναι από τσιμεντοσωλήνες βαρύτητας Φ3, από τους οποίους ορισμένοι αντικαταστάθηκαν τα τελευταία χρόνια με αγωγούς PVC Φ315, ενώ σε ανάντη στενούς δρόμους είναι διατομής Φ2 και έχουν γενική κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όπου διοχετεύουν τα λύματα για διάθεση σε βόθρους στο ανατολικό άκρο του οικισμού που υπερχειλίζουν στο ρέμα Χανδριάς με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα στην περιοχή του όρμου Κοντιά. Στα προβλήματα του υφιστάμενου έργου συγκαταλέγονται, πέραν της διάθεσης των λυμάτων σε επιφανειακά νερά χωρίς επεξεργασία, η ανεπαρκής στεγάνωση των ενώσεων των τσιμεντοσωλήνων σε ορισμένα τμήματα του δικτύου. Επίσης, τμήμα του συλλεκτήρα εντός του οικισμού είναι τοποθετημένο στην κοίτη εγκιβωτισμένου χειμάρρου, χωρίς φρεάτια επίσκεψης, με αποτέλεσμα να καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη οποιαδήποτε εργασία για νέες συνδέσεις ή συντήρηση του αγωγού και επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος εισροής ομβρίων. Νέα έργα Για την αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων θα κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο ακαθάρτων, το οποίο θα συμπληρώσει αλλά και θα αντικαταστήσει ορισμένα από τα τμήματα των υφιστάμενων αγωγών. Το δίκτυο εντός του οικισμού θα λειτουργεί με βαρύτητα και θα αποτελείται από έναν κεντρικό συλλεκτήρα (Αγωγός 1), το ανάντη τμήμα του οποίου αποτελεί και ο υφιστάμενος αγωγός αποχέτευσης επί της κεντρικής οδού του οικισμού. Ο κεντρικός συλλεκτήρας διασχίζει τον οικισμό από το ανάντη δυτικό άκρο προς τα ανατολικά μέχρι το ρέμα του Κοντιά και στη συνέχεια οδεύει παράλληλα προς το ρέμα, διασχίζει την περιοχή του Συνοικισμού για να καταλήξει στον δημοτικό δρόμο προς Διαπόρι- Τσιμάνδρια, όπου θα συναντήσει στο κατασκευασμένο φρεάτιο φ τον υφιστάμενο κεντρικό αγωγό Σ1 που καταλήγει στο αντλιοστάσιο ΑΣ-1 κοντά στο ρέμα Χανδρίας. Στον κεντρικό συλλεκτήρα του δικτύου συμβάλουν οι δευτερεύοντες αγωγοί 1.1 έως 1.11 εκ των οποίων ορισμένοι είναι υφιστάμενοι αγωγοί (1.6, τμήμα του 1.7, 1.9, 1.1 & 1.11) και οι υπόλοιποι είναι νέοι αγωγοί που διαθέτουν και τοπικούς κλάδους, και αποχετεύουν τους βασικούς δρόμους του οικισμού. Λόγω της ακανόνιστης ρυμοτομίας του οικισμού, που χαρακτηρίζεται από στενούς δρόμους και μονοπάτια στα υψηλά σημεία, πολλά σπίτια στα ανάντη τμήματα του οικισμού ήδη συνδέονται με ιδιωτικούς αγωγούς σε φρεάτια-αναμονές σε κεντρικά χαμηλά σημεία του δικτύου. Οι νέοι 5-1

2 δευτερεύοντες αγωγοί 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 Α, 1.5, 1.6, τμήμα του 1.7, 1.8 & 1.9 συμπληρώνουν τις ελλείψεις εντός του οικισμού που αφορούν κυρίως στις περιοχές του Συνοικισμού και στον ανατολικό και νότιο τομέα του οικισμού, ενώ κάποια τμήματα αφορούν και αντικαταστάσεις υφιστάμενων αγωγών (κλάδος 1.8 λόγω της ταυτόχρονης διέλευσης αγωγού ομβρίων, αγωγός 1.7.1, τμήμα του 1.6 λόγω όδευσης κάτωθεν του ρέματος,,κλπ). Παράλληλα με το δίκτυο αποχέτευσης, θα κατασκευαστούν σε ορισμένους δρόμους και αγωγοί απορροής ομβρίων και επιπλέον θα αντικατασταθούν ορισμένοι παλαιοί αγωγοί ύδρευσης, οι οποίοι λόγω στενότητας των δρόμων αναμένεται να καταστραφούν κατά τη φάση κατασκευής του δικτύου. Ετσι, το δίκτυο αποχέτευσης του Κοντιά θα αποτελείται από αγωγούς PVC, οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο μέρος θα είναι διατομής Φ2 (2.263μ), ενώ ορισμένοι κύριοι συλλεκτήρες θα έχουν διατομή Φ25 (124 μ) και Φ315 (1.15μ). Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου εντός του οικισμού ανέρχεται σε m Τσιμάνδρια Υφιστάμενα έργα Τα Τσιμάνδρια εξυπηρετούνται μερικώς με δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 8 και αποτελείται από 3 συλλεκτήριους αγωγούς κατά μήκος των κύριων δρόμων του οικισμού. Κατά μήκος των δρόμων διέλευσης των αγωγών οι συνδέσεις των οικιών γίνονται απ ευθείας σε αυτούς, ενώ οι οικίες στις παρόδους συνδέονται μέσω δευτερευόντων αγωγών. Οι συλλεκτήρες συγκεντρώνουν τα λύματα σε κοινό διπλό βόθρο που ευρίσκεται στην περιοχή του γηπέδου, στο ΝΔ άκρο του οικισμού. Τα υπερχειλίζοντα υγρά του βόθρου οδηγούνται στη συνέχεια με αγωγό βαρύτητας σε απόσταση 35 m νοτιοδυτικά, όπου διατίθενται στο ρέμα Μουντά που εκβάλλει στη θάλασσα στον όρμο Κοντιά. Οι συλλεκτήρες του οικισμού αποτελούνται από τσιμεντοσωλήνες. Οι συνδέσεις των οικιών γίνονται κατά κανόνα με αγωγούς PVC Φ16. Ο αγωγός απαγωγής των υπερχειλιζόντων προς το ρέμα γίνεται με αγωγό PVC Φ2 που κατασκευάστηκε το έτος 2. Το υφιστάμενο δίκτυο και ο αγωγός απαγωγής στερούνται φρεατίων επίσκεψης, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και έτσι καθίσταται δυσχερής η συντήρηση του δικτύου. Σημαντικό πρόβλημα στο υφιστάμενο δίκτυο αποτελεί η τοποθέτηση του νότιου συλλεκτήρα κάτω από κλειστό οχετό (κανάλι) ομβρίων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κατασκευή νέων συνδέσεων σε αυτόν, αλλά και οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις για εργασίες συντήρησης και επισκευών. Επίσης, εξαιτίας αυτού του προβλήματος έχουν παρατηρηθεί παράνομες συνδέσεις ακαθάρτων στο υπερκείμενο κανάλι απορροής των ομβρίων. Γενικά, η έλλειψη φρεατίων επίσκεψης σε ολόκληρο το έργο δεν επιτρέπει ενδεχόμενες εργασίες απόφραξης των αγωγών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις μικρές κλίσεις σε πολλούς αγωγούς καθιστά το δίκτυο προβληματικό. Επίσης, εξαιτίας κακής στεγάνωσης στις συνδέσεις των τσιμεντοσωλήνων, εκτιμάται ότι σημαντικό μέρος των λυμάτων διαφεύγει στο υπέδαφος. Τέλος, σε διάφορα τμήματα του δικτύου έχουν παρατηρηθεί καθιζήσεις, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο ομαλή ροή των λυμάτων με ενδεχόμενο έμφραξης των αγωγών. Νέα έργα Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, ορισμένοι από τους βασικούς συλλεκτήρες ακαθάρτων θα αντικατασταθούν από σύγχρονο δίκτυο αγωγών PVC με τις απαιτούμενες κλίσεις και με 5-2

3 φρεάτια επίσκεψης. Η κατασκευή των νέων αγωγών συνδυάζεται και με τα έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων προς την εγκατάσταση επεξεργασίας, καθώς μέσω του οικισμού έχει διέλθει ο συλλεκτήρας μεταφοράς των λυμάτων των υπόλοιπων οικισμών από Πορτιανό μέχρι Λιβαδοχώρι, ενώ έχει διέλθει και ο καταθλιπτικός αγωγός προς τον βιολογικό Καθαρισμό. Το νέο δίκτυο ακαθάρτων στον οικισμό θα λειτουργεί με βαρύτητα και αποτελείται από συλλεκτήρες κατά μήκος των κεντρικών δρόμων του οικισμού, στους οποίους θα ενσωματωθούν και τμήματα του υφιστάμενου δικτύου. Ο Αγωγός 1 θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο συλλεκτήρα που διέρχεται κάτω από τον οχετό των ομβρίων, ώστε να υπάρχει στο εξής δυνατότητα επίσκεψης και ιδιωτικών συνδέσεων κατά μήκος του δρόμου που διέρχεται. Επί του αγωγού 1 συμβάλλουν οι δευτερεύοντες κλάδοι 1.2 έως 1.7 που αποχετεύουν εσωτερικούς δρόμους του οικισμού, εκ των οποίων οι 1.3.1, 1.3.2, τμήμα του 1.5 και ο είναι υφιστάμενοι αγωγοί. Ακόμα μέσω του οικισμού από τον περιμετρικό δρόμο, έχει κατασκευαστεί ο κεντρικός αγωγός (Σ2) μεταφοράς λυμάτων από τους κατάντη οικισμούς Πορτιανού έως Λιβαδοχώρι διατομής Φ355-Φ4. Στον υφιστάμενο Σ2 θα συμβάλλουν ορισμένοι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου που αποχετεύουν το ΒΔ τμήμα του οικισμού {1.1, 1.1.1(Το τμήμα από φ1.1.1ε ως φ1.1.1γ έχει κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία),1.1.2) και φυσικά ο Συλλεκτήρας 1 για την μεταφορά του συνόλου των λυμάτων προς το κεντρικό αντλιοστάσιο ΑΣ-2 που έχει κατασκευαστεί στο νοτιοδυτικό άκρο του οικισμού δίπλα στους υφιστάμενους βόθρους, απ όπου τα λύματα οδηγούνται προς την εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού. Στα υψηλά σημεία του οικισμού πολλά σπίτια θα συνεχίσουν να συνδέονται με το δίκτυο μέσω ιδιωτικών αγωγών όπως σήμερα, καθώς οι στενοί δρόμοι στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπουν την κατασκευή κεντρικού δικτύου αποχέτευσης. Ετσι, οι νέοι αγωγοί του δικτύου αποχέτευσης θα είναι από αγωγούς PVC διαμέτρου Φ2, (1.535μ) ενώ το κατάντη τμήμα του κεντρικού συλλεκτήρα σε μήκος 221μ θα έχει διάμετρο Φ25. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του δικτύου εντός του οικισμού, ανέρχεται σε m Πορτιανό Υφιστάμενα έργα Το Πορτιανό διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης που καλύπτει ολόκληρη την περιοχή που ευρίσκεται νοτιοανατολικά (χαμηλότερα) της δημοτικής οδού Κοντιά Πορτιανού Ν. Κούταλης, ενώ τα τελευταία χρόνια το δίκτυο επεκτάθηκε σε αρκετούς δρόμους ανάντη του κεντρικού δρόμου. Τα λύματα συγκεντρώνονται στο χαμηλότερο νοτιοανατολικό άκρο του οικισμού και στη συνέχεια οδηγούνται με αγωγό βαρύτητας σε απόσταση 5 m προς ΝΑ, για διάθεση σε τοπικό βόθρο απ όπου υπερχειλίζουν σε τοπικό ρέμα που καταλήγει στη θάλασσα στον όρμο Πεδινού. Οι αγωγοί του δικτύου αποχέτευσης αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από τσιμεντοσωλήνες Φ3-4 ενώ στα νεότερα τμήματα από αγωγούς PVC Φ2. Τέλος, ο συλλεκτήρας κατά μήκος του κεντρικού δρόμου κατάντη της πλατείας είναι πλακοσκεπής κτιστός, ορθογωνικής διατομής. Ο αγωγός αυτός χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την απορροή των ομβρίων και στη συνέχεια μετατράπηκε σε αγωγό ακαθάρτων. Για το λόγο αυτό ο κεντρικός αγωγός απαιτεί πλήρη αντικατάσταση μέχρι το κατάντη άκρο του οικισμού. Το υφιστάμενο δίκτυο διαθέτει μικρό αριθμό φρεατίων, αλλά αυτό δεν φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα λόγω των σχετικά μεγάλων κλίσεων των αγωγών. Το κυριότερο πρόβλημα του οικισμού σήμερα είναι η δυσοσμία που προκαλείται, λόγω της ελεύθερης διάθεσης των ανεπεξέργαστων λυμάτων. Επίσης, απαιτούνται τοπικές επεκτάσεις του 5-3

4 υφιστάμενου δικτύου προς τα ΝΔ και ΒΔ για την κάλυψη του δομημένου τμήματος του οικισμού. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει δυσκολία στην αποχέτευση μικρού αριθμού οικιών στο βόρειο τμήμα του οικισμού λόγω αντίθετων κλίσεων που θα απαιτούσε την κατασκευή αντλιοστασίου, έτσι για λόγους οικονομίας το τμήμα αυτό εξαιρέθηκε της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου. Νέα έργα Το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης του Πορτιανού θα συμπληρωθεί με νέους αγωγούς που συμπληρώνουν το υφιστάμενο δίκτυο ανάντη της δημοτικής οδού (αγωγοί 1.1.1, 1.1.2, τμήμα του 1.2, & ), όπως προαναφέρθηκε, ενώ ακόμα αντικαθίσταται πλήρως ο κεντρικός κτιστός συλλεκτήρας από την πλατεία μέχρι το κατάντη άκρο (αγωγός 1). Τα νέα έργα θα καταλήγουν με βαρύτητα σε φρεάτια του υφιστάμενου δικτύου. Τα λύματα θα οδηγούνται μέσω του υφιστάμενου δικτύου στην κεντρική πλατεία όπου λίγο κατάντη γίνεται η πλήρης αντικατάσταση του κεντρικολυ συλλεκτήρα μέχρι το κατάντη άκρο του οικισμού όπου ξεκινά ο υφιστάμενος εξωτερικός αγωγός μεταφοράς Σ3.. Είναι δύσκολο να εξυπηρετηθεί μικρός αριθμός κατοικιών στη βόρεια είσοδο του οικισμού από Πεδινό, όπου λόγω αντίθετων κλίσεων θα απαιτηθεί συγκέντρωση των λυμάτων σε χαμηλότερη θέση και τοπική άντληση. Ετσι η περιοχή αυτή με μικρό αριθμό οικιών σήμερα εξαιρείται του δικτύου αποχέτευσης. Παράλληλα με τους αγωγούς αποχέτευσης, σε ορισμένους δρόμους του οικισμού, θα κατασκευαστούν και αγωγοί ομβρίων, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη διοχέτευση των επιφανειακών απορροών που κατέρχονται από τα ΒΔ υψώματα να οδηγηθούν μέσω του οικισμού σε υφιστάμενες τάφρους. Οι νέοι αγωγοί αποχέτευσης του Πορτιανού αποτελούνται από αγωγούς PVC διαμέτρου Φ2 (617μ ), Φ25 (23μ) και Φ315 (218μ) ενώ το συνολικό μήκος ανέρχεται σε 1.38 m Αγκαρυώνες Νέα έργα Οι Αγκαρυώνες δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης, οπότε θα κατασκευαστεί εξ αρχής ολοκληρωμένο δίκτυο για τη συλλογή των λυμάτων. Το δίκτυο θα αποτελείται από τρεις ανεξάρτητους συλλεκτήρες (Αγωγοί 1, 2 και 3) που θα συγκεντρώνουν τα λύματα σε κοινό φρεάτιο στο νότιο άκρο χαμηλότερο άκρο του οικισμού, από όπου θα οδηγούνται με βαρύτητα (υφιστάμενος συλλεκτήρας Σ4.1) προς το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Στους συλλεκτήρες του δικτύου συμβάλλουν δευτερεύοντες αγωγοί μικρού μήκους που κατέρχονται από τους κάθετους δρόμους και συμπληρώνουν την αποχέτευση του οικισμού. Με προηγούμενη εργολαβία έχει κατασκευαστεί τμήμα του εσωτερικού δικτύου με τις απαραίτητες συνδέσεις στον κλάδο 1 ως το φρεάτιο φ μήκους 152μ. Οι αγωγοί αποχέτευσης θα κατασκευαστούν από PVC διαμέτρου Φ2 και το συνολικό μήκος του απαιτούμενου δικτύου ανέρχεται σε 1.13 m Νέα Κούταλη-Νέο Πεδινό Νέα έργα Η Νέα Κούταλη και το Ν. Πεδινό δεν διαθέτουν πλήρες δίκτυο αποχέτευσης. Επειδή παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη των οικισμών (ιδίως της Ν. Κούταλης) κατά τις προσεχείς δεκαετίες και εξαιτίας της γειτνίασης με τη θάλασσα, η ολοκλήρωση της κατασκευής δικτύου συλλογής λυμάτων κρίνεται 5-4

5 πρωταρχικής σημασίας. Έτσι θα κατασκευαστεί το υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο που καλύπτει το σύνολο των δύο οικισμών. Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από δύο παραλιακούς συλλεκτήρες Σ5.1 και Σ5.2 που διέρχονται από τον παραλιακό δρόμο των οικισμών. Πιο συγκεκριμένα, ο Σ5.1 ξεκινά από την εκκλησία (παραλία Ν. Κούταλης) και οδεύει προς τα ανατολικά για να καταλήξει στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο ΑΣ-5 και έχει μήκος 43μ και διατομή Φ2-25, ενώ ο Σ5.2 που έχει κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία ξεκινά από τον παραλιακό δρόμο στη διασταύρωση με την οδό 28 ης Οκτωβρίου με κατεύθυνση προς δυτικά (προς Ν. Πεδινό), και καταλήγει στο αντλιοστάσιο ΑΣ-4 που έχει κατασκευαστεί στην παραλία στο ΝΔ άκρο του Ν. Πεδινού και έχει μήκος 556μ και διατομή Φ Να σημειωθεί ότι στο ΑΣ-5 καταλήγουν και τα λύματα των οικισμών Καλλιθέας και Λιβαδοχωρίου, τα οποία στη συνέχεια διέρχονται μέσω του συλλεκτήρα Σ5.2. Στους παραπάνω συλλεκτήρες συμβάλλουν πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγοί που κατέρχονται από τους κάθετους δρόμους των δύο οικισμών προς την παραλία. Ετσι στον Σ5.2 συμβάλλει ο αγωγός 1 που αποχετεύει το Ν. Πεδινό και οι αγωγοί 2, 3 & 4 που αποχετεύουν τον δυτικό και κεντρικό τομέα της Ν. Κούταλης. Ακόμα στον Σ5.1 συμβάλλουν οι πρωτεύοντες αγωγοί 4, 5 & 6 που αποχετεύουν τον δυτικό τομέα της Ν. Κούταλης. Ο πρωτεύον αγωγός 1 του Ν. Πεδινού ξεκινά από το βόρειο άκρο του οικισμού και οδεύει κατά μήκος κύριων δρόμων για να καταλήξει προς την παραλία ενώ στην πορεία του δέχεται τις συμβολές 6 δευτερευόντων αγωγών οι οποίοι μαζί και με τοπικούς κλάδους αποχετεύουν το σύνολο του οικισμού με διατομή Φ2-25. Έχει κατασκευαστεί στο μεγαλύτερο τμήμα του με τις απαραίτητες συνδέσεις με προηγούμενη εργολαβία (Οι αγωγοί 1.1 και 1.1.2,1.1.3 έως το φρεάτιο φ1.1α, οι αγωγοί 1,1.2,1.4,1.5 έως το φρεάτιο φ1θ) Ο πρωτεύον αγωγός 2 της Ν. Κούταλης ξεκινά από το ΒΔ άκρο του οικισμού και οδεύει κατά μήκος κύριων δρόμων για να καταλήξει προς την παραλία ενώ στην πορεία του δέχεται τις συμβολές 7 δευτερευόντων αγωγών οι οποίοι μαζί και με τοπικούς κλάδους αποχετεύουν τον δυτικό τομέα του οικισμού με διατομή Φ2-25. Έχει κατασκευαστεί με τις απαραίτητες συνδέσεις με προηγούμενη εργολαβία. Ο πρωτεύον αγωγός 3 της Ν. Κούταλης είναι μικρότερος αγωγός που αποχετεύει την περιοχή ανατολικά του αγωγού 2 για να καταλήξει προς την παραλία ενώ στην πορεία του δέχεται τις συμβολές 2 δευτερευόντων αγωγών με διατομή Φ2. Έχει κατασκευαστεί με τις απαραίτητες συνδέσεις με προηγούμενη εργολαβία. Ο πρωτεύον αγωγός 4 της Ν. Κούταλης ξεκινά από το βόρειο άκρο του οικισμού (κύριο δρόμο εισόδου από την επαρχιακή οδό) και οδεύει κατά μήκος του δρόμου αυτού (28 ης Οκτωβρίου) για να καταλήξει προς την παραλία, ενώ στην πορεία του δέχεται τις συμβολές 6 δευτερευόντων αγωγών οι οποίοι μαζί και με τοπικούς κλάδους αποχετεύουν τον κεντρικό τομέα του οικισμού με διατομή Φ2. Τέλος, οι πρωτεύοντες αγωγοί 5, & 6 της Ν. Κούταλης ξεκινούν από ΒΑ άκρο του οικισμού και κατέρχονται κατά μήκος κύριων δρόμων προς την παραλία, ενώ στην πορεία τους δέχονται τις συμβολές τοπικών κλάδων που αποχετεύουν τον ανατολικό τομέα του οικισμού με διατομή Φ2. Έτσι, το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Ν. Κούταλης και Πεδινού που πρόκειται να κατασκευαστεί με την παρούσα εργολαβία ανέρχεται σε 2961 m (2658m φ2 και 33m φ25) και ο παραλιακός συλλεκτήρας Σ5.1 μήκους 35m (198m φ2 και 17m φ25) Καλλιθέα 5-5

6 Υφιστάμενα έργα Για τη συλλογή των ακαθάρτων, η Καλλιθέα διαθέτει δίκτυο υπονόμων, οι οποίοι συνίστανται στο μεγαλύτερο μέρος σε πλακοσκεπείς κτιστούς οχετούς ορθογώνιας διατομής και κατά ένα μέρος από τσιμεντοσωλήνες. Το δίκτυο δέχεται τα λύματα από τις υπερχειλίσεις των βόθρων των οικιών και τα συγκεντρώνει στο χαμηλότερο τμήμα του οικισμού προς τα ανατολικά, όπου υπάρχει κεντρικός βόθρος. Η υπερχείλιση του βόθρου αυτού διοχετεύεται στη συνέχεια προς τα ανατολικά μέσω τάφρου, κατά μήκος της οποίας τα υγρά διηθούνται στο έδαφος ή καταλήγουν στην κεντρική στραγγιστική τάφρο. Το δίκτυο καλύπτει πλήρως τον οικισμό, με εξαίρεση μεμονωμένων περιπτώσεων οικιών, κυρίως στην περίμετρο αυτού. Οι αγωγοί του δικτύου είναι παλαιάς κατασκευής, δηλαδή κτιστοί με πλάκα επικάλυψης στο ύψος του οδοστρώματος και διαστάσεις διατομής,6 x,6 m περίπου. Επίσης, στο δίκτυο δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα φρεάτια επίσκεψης. Παρά τον ιδιόμορφο σχεδιασμό του έργου σε σχέση με τη σημερινή πρακτική, το δίκτυο λειτουργεί επί δεκαετίες χωρίς σημαντικά προβλήματα εμφράξεων ή δυσοσμιών και για τον λόγο αυτό δεν προτείνεται η αντικατάσταση αυτού. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και η σχετικά δαιδαλώδης ρυμοτομία σε σημαντικό τμήμα του οικισμού, όπου υπάρχουν στενοί δρόμοι και πολύπλοκες ιδιωτικές συνδέσεις. Εξαιτίας αυτών, οποιαδήποτε επέμβαση στο υφιστάμενο έργο για αντικατάσταση αγωγών και δημιουργία νέων συνδέσεων θα προκαλούσε σοβαρή βλάβη στα υπόλοιπα δίκτυα υποδομής (ύδρευση, καλώδια, κλπ) και επιπλέον, θα απαιτούσε μακρόχρονη διακοπή του συστήματος ύδρευσης-αποχέτευσης στον οικισμό επιφέροντας σημαντική αναστάτωση στους κατοίκους. Αντίθετα με το δίκτυο αποχέτευσης, σημαντικά προβλήματα δυσοσμιών και ρύπανσης προκαλούνται εξαιτίας της διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων στο έδαφος. Τα προβλήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν με τη σύνδεση του οικισμού με τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Στο νότιοανατολικό όριο του οικισμού έχει κατασκευαστεί τοπικός συλλεκτήρας Σ6 ο οποίος θα συνδεθεί σε υφιστάμενο φρεάτιο και θα συλλέγει τα λύματα από τους υφιστάμενους αγωγούς και θα τα οδηγεί με βαρύτητα στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο ΑΣ-6 στο ανατολικό άκρο εκτός του οικισμού και παράλληλα θα αποχετεύει και αριθμό οικιών. Ακόμα μέσω του υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ5 που ξεκινά από το νότιο άκρο του οικισμού και οδηγεί προς Ν. Κούταλη θα αποχετευθούν οι κατοικίες που βρίσκονται στον δρόμο προς την παραλία Λιβαδοχώρι Υφιστάμενα έργα Στο Λιβαδοχώρι είχαν κατασκευαστεί παλαιότερα ορισμένα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης για την εξυπηρέτηση του κεντρικού τομέα του οικισμού, όπου όμως μεγάλο μέρος των συλλεκτήριων αγωγών οδεύει κάτω από τα δύο διευθετημένα ρέματα (αγωγοί 1 & 1.1) και καταλήγει στο χαμηλότερο ανατολικό άκρο του οικισμού όπου τα λύματα διοχετεύονται ανεπεξέργαστα στην κοίτη του ρέματος. Το δίκτυο αυτό πρόσφατα συμπληρώθηκε και με άλλους αγωγούς σε κεντρικούς δρόμους του οικισμού (αγωγοί 1.9, 1.8, 1.1). Νέα έργα 5-6

7 Για την εξυπηρέτηση του υπόλοιπου τμήματος του οικισμού, θα κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο στο οποίο θα ενταχθούν τα υφιστάμενα τμήματα το δικτύου με εξαίρεση τα τμήματα που οδεύουν κάτω από τα δύο διευθετημένα ρέματα τα οποία και πρόκειται να αντικατασταθούν με παράλληλους αγωγούς εκτός των ρεμάτων. Το δίκτυο αποτελείται έναν κύριο συλλεκτήρα (Αγωγός 1) που κατέρχεται από την νότια περιοχή (ΣΟΑ) προς το κεντρικό ρέμα που διασχίζει τον οικισμό και στη συνέχεια στρέφεται προς τα ανατολικά παράλληλα προς το ρέμα για να καταλήξει στον κατασκευασμένο συλλεκτήρα Σ7. Στην πορεία του ο αγωγός δέχεται τις συμβολές 12 πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών οι οποίοι αποχετεύουν το σύνολο του οικισμού που βρίσκεται νότια του κεντρικού ρέματος. Ακόμα το δίκτυο περιλαμβάνει και έναν μικρότερο συλλεκτήρα (Αγωγός 2) που αποχετεύει την βόρεια περιοχή του οικισμού (βόρεια του ρέματος) μαζί με 3 τοπικούς κλάδους και θα καταλήγει στο ίδιο φρεάτιο με τον Αγωγό 1 στην γέφυρα του ρέματος με την δημοτική οδό. Από εκεί ξεκινά ο συλλεκτήρας Σ7 που έχει κατασκευαστεί και οδηγεί τα λύματα κατά μήκος αγροτικού δρόμου στο αντλιοστάσιο ΑΣ-7 στα ανατολικά εκτός του οικισμού. Στους συλλεκτήρες 1 και 2 θα συμβάλλουν δευτερεύοντες αγωγοί (κλάδοι 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, - τμήμα του 1.8, 1.11, 1.12 και 2.1, 2.2, 2.3) που εξυπηρετούν τους κάθετους δρόμους και στους δευτερεύοντες θα συμβάλουν τριτεύοντες αγωγοί για την πλήρη κάλυψη του οικισμού. Οι αγωγοί αποχέτευσης θα κατασκευαστούν από PVC διατομής Φ2, (2.417) ενώ το κατάντη τμήμα του κεντρικού συλλεκτήρα θα έχει διατομή Φ25 (175μ). Το συνολικό μήκος του των αγωγών του νέου δικτύου είναι μ Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιοστασίων Στην προτεινόμενη διάταξη αποχέτευσης έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία επτά (7) αντλιοστάσια πλησίον των οικισμών Κοντιά (Α/Σ-1), Τσιμανδρίων (Α/Σ-2, τελικό αντλιοστάσιο προς ΒΙΟ.ΚΑ), Παλαιού Πεδινού (Α/Σ-3), παραλία Ν. Πεδινού (Α/Σ-4), παραλία ανατολικά της Νέας Κούταλης (Α/Σ-5), στην Καλλιθέα, κοντά στην στραγγιστική τάφρο (Α/Σ-6) και στο Λιβαδοχώρι κοντά στο χείμαρρο (Α/Σ-7). Τα αντλιοστάσια εξυπηρετούν τις ανάγκες και της τελικής φάσης (4ετία) τόσo ως πρoς τα έργα Πoλιτικoύ Μηχαvικoύ όσo και ως πρoς τov Ηλεκτρoμηχαvoλoγικό εξoπλισμό, εκτός τωv αvτλιώv. Οι αvτλίες πoυ θα εγκατασταθoύv θα εξυπηρετoύv τις αvάγκες της Α' φάσης (2ετία). Η διάταξη των αντλιοστασίων δίνεται στα συνημμένα σχέδια. Τα αvτλιoστάσια απoτελούνται από υγρό θάλαμο συγκέντρωσης των λυμάτων και ξηρό θάλαμο για το χειρισμό των δικλείδων. Τα αντλιοστάσια διαθέτουν υπερκείμενο οικίσκο επαρκών διαστάσεων για τη στέγαση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (H/Z), δεξαμενής πετρελαίου και του ηλεκτρικού πίνακα. Μέσα στov υγρό θάλαμo θα εγκατασταθoύv υπoβρύχιες αvτλίες λυμάτων πάνω σε βάσεις - πέδιλα, οι αντίστοιχοι oδηγoί σωλήvες, οι καταθλιπτικoί αγωγoί κάθε αντλίας από χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής και τo σύστημα αντιλήψεως στάθμης. Η οροφή των υγρών θαλάμων έχει επαρκή ανοίγματα για την απομάκρυνση των αντλιών τα οποία φέρoυv καλύμματα επίσκεψης. Για τις μελλοντικές αντλίες θα κατασκευαστούν οι αναμονές των σωληνώσεων έτσι ώστε μελλοντικά να απαιτείται μόνο η εγκατάσταση των αντλιών. Στov ξηρό θάλαμo θα τoπoθετηθoύv δικλείδες απoμόvωσης και βαλβίδες αvτεπιστρoφής. 5-7

8 Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων παρουσιάζονται στον Πίν.2. Πίνακας 2. Συνοπτικά τεχνικά στοιχεία αντλιοστασίων Α/Σ Υψ.Διαφορά (m) Γραμμ. Απώλειες (m/km) Μανομετρικό (m) Αρ. Αντλιώ ν Εγκ.Ισχύς έκαστης αντλίας (kw) Παροχή αντλίας (m 3 /ώρα) Α1 3,28 16,49 18, , 4, Α2 26,5 33,73 34, , 55, Α3 2,6 26,59 27, , 36, Α4 5,11 9,16 9, , 57, Α5 3,22 4,76 5, ,2 34, Α6 11,17 13,17 15, , 24, Α7 6,95 8,91 9, ,2 14, Τα αντλιοστάσια αποτελούνται από υπόγειο υγρό θάλαμο ορθογωνικής διατομής με οικίσκο άνωθεν. Το υπόγειο μέρος των αντλιοστασίων αποτελείται από δύο τμήματα: Υγρό θάλαμο τοποθέτησης υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και εσχαροκάδου (καλάθι συλλογής εσχαρισμάτων με οπές 4x4mm) Θάλαμο δικλείδων εξόδου αντλιοστασίου (βανοστάσιο). Στον υπερκείμενο οικίσκο θα εγκατασταθούν: ο ηλεκτρικός Πίνακας με το σύστημα αυτοματισμών, η διάταξη απόσμησης, το Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος καθώς και γερανοδοκός ανύψωσης των αντλιών. Θα κατασκευαστούν ως συμπληρωματικές με την παρούσα εργολαβία οι κάτωθι οικοδομικές εργασίες: 1. Επιστρώσεις των δαπέδων των αντλιοστασίων με τσιμεντοκονία 2. Κατασκευή υπερχειλίσεων στα αντλιοστάσια ΑΣ3,ΑΣ4,ΑΣ5 3. Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης για την οριοθέτηση των δεσμευμένων χώρων των αντλιοστασίων 4. Χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων καθώς και ελαιοχρωματισμοί των μεταλλικών κουφωμάτων των αντλιοστασίων Οι αναλυτικοί υπολογισμοί του ΗΛΜ εξοπλισμού περιγράφονται στο Τεύχος Η/Μ υπολογισμών. 5-8

9 1.2.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υλικό και διάμετροι αγωγών Στο δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες κυκλικής διατομής από σκληρό PVC Σειράς 41. Οι σωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους με μούφα και ελαστικό δακτύλιο, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Οι απαιτούμενες διάμετροι των αγωγών, όπως προέκυψαν από τους υδραυλικούς υπολογισμούς και τα κριτήρια σχεδιασμού του δικτύου είναι Φ2, Φ25 και Φ315. Το συνολικό μήκος των αγωγών βαρύτητας των εσωτερικών δικτύων των οικισμών ανέρχεται σε 13.22, μ. και συνοψίζεται στον κάτωθι Πίνακα 3 κατά διάμετρο αγωγού : Πιν. 3. Αγωγοί βαρύτητας δικτύων αποχέτευσης κατά οικισμό ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΙ Φ2 (m) ΚΟΝΤΙΑΣ 2.263, ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ 1.535, ΠΟΡΤΙΑΝΟ ΑΓΚΑΡΥΩΝΕΣ N. ΚΟΥΤΑΛΗ- ΠΕΔΙΝΟ ΑΓΩΓΟΙ Φ25 (m) 124, ΑΓΩΓΟΙ Φ315 (m) 1.15, 221,, 617, 23, 218, 1.13, 2856, ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ 2.417, ΣΥΝΟΛΟ 1.71,,, 41,, 175,, 1.133, 1.368, ΣΥΝΟΛΙΚ Α ΜΗΚΗ (m) 3.537, 1.756, 1.38, 1.13, 3.266, 2.592, 13.22, Θέση και βάθος αγωγών Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου θα τοποθετηθούν κατά μήκος του άξονα των δρόμων, εφόσον δεν υπάρχουν εμπόδια ή δεν διέρχονται από εκεί αγωγοί του δικτύου ομβρίων ή ύδρευσης. Γενικά, οι αγωγοί αποχέτευσης θα τοποθετηθούν χαμηλότερα από τους αγωγούς του δικτύου ομβρίων, καθόσον οι τελευταίοι πρέπει να ευρίσκονται σε μικρό βάθος λόγω περιορισμών στα βάθη των σημείων εκβολής. Οι συνδέσεις των οικιών με το δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται κατά κανόνα υπεράνω των αγωγών ομβρίων. Η οριζόντια απόσταση των αγωγών αποχέτευσης από τους αγωγούς ύδρευσης θα είναι τουλάχιστον 2, m εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ενώ στις διασταυρώσεις αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης, οι αγωγοί αποχέτευσης θα διέρχονται τουλάχιστον,5 m χαμηλότερα από τους αγωγούς ύδρευσης. 5-9

10 Γενικά, η κλίση των αγωγών θα ακολουθεί την αντίστοιχη κλίση των δρόμων, με μικρές παρεμβάσεις στα βάθη των αγωγών όπου απαιτείται, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη κλίση σε κάποιο τμήμα του αγωγού. Η ελάχιστη κλίση των αγωγών επιδιώχθηκε να μην είναι μικρότερη από 4 ο / οο, ώστε να αποφεύγονται οι καθιζήσεις στην χαμηλή ροή. Στην πλειοψηφία των αγωγών του δικτύου η κλίση είναι αρκετά μεγαλύτερη από την ελάχιστη αποδεκτή, καθώς οι περισσότεροι δρόμοι των οικισμών εμφανίζουν σημαντικές κλίσεις κατά τη φορά ροής των λυμάτων. Το βάθος τοποθέτησης των αγωγών αποχέτευσης είναι τέτοιο ώστε η επικάλυψη αυτών να είναι τουλάχιστον 1,6 m σε δρόμους με κυκλοφορία και λίγο μικρότερο (μέχρι 1,5 m) εκτός δρόμων ή σε ειδικές περιπτώσεις στενών δρόμων ή άλλων προβληματικών σημείων του δικτύου. Το βάθος αυτό κρίνεται ικανοποιητικό για τις περιπτώσεις που οι αποστάσεις των οικιών από το δρόμο είναι μικρές, εφόσον στην περιοχή δεν υπάρχουν οικίες με εξυπηρετούμενα υπόγεια. Στα σημεία διέλευσης αγωγών κάτω από την κοίτη των ρεμάτων, η επικάλυψη του εδάφους θα είναι,4 m και θα γίνεται εγκιβωτισμός αυτών σε σκυρόδεμα. Επίσης σε περιπτώσεις πλησίον της θάλασσας ή σε βάθη κάτωθεν της μόνιμης στάθμης του υπόγειου νερού ο εγκιβωτισμός των αγωγών θα γίνει εξ ολοκλήρου σε σκυρόδεμα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου οι οικίες ευρίσκονται χαμηλότερα από το επίπεδο του δρόμου ή σε αρκετά μεγάλη απόσταση από αυτόν, ορίζονται μεγαλύτερα βάθη αγωγών. Επίσης, μεγαλύτερα βάθη από τα ανωτέρω προκύπτουν κατά τόπους ορισμένων δικτύων, προκειμένου να αποφευχθεί η κατασκευή αντλιοστασίων εντός των οικισμών Ορύγματα εγκιβωτισμός επίχωση αγωγών Το πλάτος των ορυγμάτων ελήφθη με βάση την διάμετρο του τοποθετούμενου αγωγού και το βάθος τοποθέτησης. Για βάθη εξωραχίου αγωγού έως 2,2 μ το ελάχιστο πλάτος ορύγματος είναι,8 για αγωγούς Φ2-25 και,9 μ για αγωγούς Φ315. Σε περίπτωση μέσου βάθους τοποθέτησης στον εκάστοτε κλάδο άνω των 2,2 μ τα άνωθεν πλάτη προσαυξάνονται κατά 1%. Η επιφάνεια των αντιστηρίξεων υπολογίζεται για ορύγματα βάθους άνω των 1,8 μ για μη συνεκτικά εδάφη και για επιφάνεια αντιστήριξης ίση με την επιφάνεια επαφής της μίας παρειάς του ορύγματος. Τα ορύγματα θα κατασκευαστούν με κατακόρυφα πρανή. Οι εκσκαφές θα γίνουν με συνήθη μηχανικά μέσα ή με ειδικά μικρά μηχανήματα υπό συνθήκες στενότητας χώρου στους στενούς δρόμους κάποιων οικισμών και τέλος με τα χέρια (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή πρόσβαση μηχανικού μέσου). Στις περιπτώσεις βραχώδους εδάφους οι εκσκαφές θα γίνουν με χρήση αερόσφυρας. Οι αγωγοί θα εδράζονται σε υπόστρωμα άμμου πάχους 1 εκ για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ315. Μετά την τοποθέτηση, οι αγωγοί θα εγκιβωτίζονται σε άμμο. Το ύψος εγκιβωτισμού θα είναι 3 εκ από το άνω εξωρράχιο των αγωγών για όλο το πλάτους του ορύγματος. Στη συνέχεια ακολουθεί επίχωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, σε συμπυκνωμένες στρώσεις των 25 εκ. ή με προϊόντα εκσκαφής (όπου αυτά κρίνονται κατάλληλα). Σε ειδικές περιπτώσεις διέλευσης αγωγού σε μικρό βάθος, όπως π.χ. στις διελεύσεις ρεμάτων και σε περιπτώσεις όπου η μέση στάθμη ορύγματος είναι υπό τη στάθμη θάλασσας, η έδραση και ο εγκιβωτισμός αυτού θα γίνεται σε σκυρόδεμα C12/15 των 3 kg τσιμέντου/μ 3. Το πάχος του σκυροδέματος έδρασης και των παρειών εγκιβωτισμού θα είναι 1 εκ. και η υπερκάλυψη θα γίνεται μέχρι ύψος 15 εκ. από το άνω εξωρράχιο αυτού. Εναλλακτικά θα κατασκευαστεί φίλτρο αποστράγγισης κάτωθεν των αγωγών πάχους 2 εκ από κροκάλα και στη συνέχεια εγκιβωτισμός των αγωγών με άμμο. 5-1

11 Φρεάτια επίσκεψης Φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται σε κάθε συμβολή αγωγών, σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης ή κλίσης αυτών καθώς και σε ευθύγραμμα τμήματα μεγάλου μήκους. Γενικά, στο έργο προβλέπονται φρεάτια ανά αποστάσεις των 3-6 m. Σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετήθηκαν φρεάτια ανά μεγαλύτερες αποστάσεις, που όμως δεν ξεπερνούν κατά κανόνα τα 7 m. Μικρότερες αποστάσεις φρεατίων θα απαιτηθούν εντός ορισμένων οικισμών όπου παρατηρούνται έντονες και πυκνές αλλαγές διεύθυνσης στην όδευση των αγωγών. Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν σε προκαθορισμένους τύπους, ανάλογα με το βάθος των αγωγών. Διακρίνονται εν γένει 3 τύποι φρεατίων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Τύπος Α-1, για βάθος πυθμένα Η<1,6 m: Τα φρεάτια αυτά είναι κυλινδρικά με οριζόντια πλάκα οροφής, της οποίας η στάθμη είναι κατά,1 m χαμηλότερη από την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος. Το ύψος του κυλινδρικού κορμού είναι μεταβλητό, ανάλογα με το βάθος του αγωγού (ύψος εργασίας <1,3 m). Η εσωτερική διάμετρος βάσης αυτών είναι 1,2 m και η διάμετρος της οπής εισόδου,6 m. - Τύπος Α-2α, για βάθος πυθμένα 1,6<Η<2,1 m: Τα φρεάτια αυτά είναι κυλινδρικά με κολουροκωνικό άνω τμήμα. Το κολουροκωνικό τμήμα έχει τυποποιημένο ύψος 1, m, ενώ το ύψος του κυλινδρικού κορμού είναι μεταβλητό (,5-1, m). Η εσωτερική διάμετρος του κορμού είναι 1,2 m και η διάμετρος της οπής εισόδου,6 m. - Τύπος Α-2β, για βάθος πυθμένα Η>2,1 m: Τα φρεάτια αυτού του τύπου είναι παρόμοια με αυτά του τύπου Α-2α, όπου υπεράνω του κολουροκωνικού τμήματος προσαρμόζεται κυλινδρικός λαιμός εισόδου με διάμετρο,6 m και μεταβλητού ύψους ανάλογα με το βάθος του αγωγού. Το ύψος του κωνικού τμήματος και του κυλινδρικού κορμού είναι σταθερό 1,+1, m και η εσωτερική διάμετρος 1,2 m. - Τύπος Α-3, (Φρεάτια πτώσης): Τα φρεάτια αυτά κατασκευάζονται στα σημεία συμβολής αγωγών διαφορετικού βάθους. Ο κορμός έχει κυλινδρικό σχήμα εσωτερικής διαμέτρου 1,2 m, με παράπλευρο θάλαμο πτώσης και προστατευτικό διαχωριστικό τοιχείο. Το ύψος του κυλινδρικού κορμού μεταβάλλεται κατά περίπτωση, έτσι ώστε να παρέχει ύψος εργασίας τουλάχιστον,6 m υψηλότερα του εξωραχίου του υψηλότερου αγωγού. Η πλάκα οροφής των φρεατίων είναι οριζόντια και φέρει κυλινδρικό λαιμό εισόδου με διάμετρο,6 m και μεταβλητό ύψος ανάλογα με το βάθος του αγωγού. Τα πρoβλεπόμεvα φρεάτια είvαι είτε έγχυτα επί τόπου από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια ή εναλλακτικά κατασκευασμέvα από προκατασκευασμένους δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας τουλάχιστον C16/2, με σιδηρό oπλισμό ή δομικό πλέγμα πoιότητας St-IV (S5). Ο πυθμέvας τωv φρεατίωv πoυ θα είvαι από άoπλo σκυρόδεμα (C16/2) και πάvω στov oπoίo θα εδράζovται τα πλευρικά τoιχώματα. Τα φρεάτια πρέπει vα θεμελιώvεται σε υγιές έδαφoς θεμελιώσεως με στρώση εξυγίανσης από θραυστό υλικό πάχους 1 εκ. για τηv απoφυγή της παραμικρής διαφoρικής υπoχώρησης. Αύλακες σχήματoς U, επιμελώς κατασκευασμέvες για τηv μεταφoρά τωv λυμάτωv ή ομβρίων, πρέπει vα κατασκευάζovται μαζί με τη βάση και να διαμορφώνονται με πατητή τσιμεντοκονία πάχους 2 εκ. με υλικό 65/9 χγρ. τσιμέvτoυ η οποία στα φρεάτια ακαθάρτων θα εκτείνεται και στο 5-11

12 πλευρικό τοίχωμα σε ύψος περίπου,5 μ. Τo πλευρικό ύψoς τωv αυλάκωv πρέπει vα είvαι τo εvδεικvυόμεvo στα σχέδια. Οι επιφάvειες τoυ πυθμέvα πρέπει vα παρoυσιάζoυv κλίση πρoς τoυς αύλακες για τηv απoρρoή 5 έως 8%, εvώ όλες oι καμπύλες συvαρμoγής πρέπει vα είvαι oμαλές. Τα πλευρικά τoιχεία τωv φρεατίωv πρoβλέπεται vα κατασκευασθoύv από προκατασκευασμένους δακτυλίους από σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 15 εκ. και εσωτερικής διαμέτρου 1,2 μ. Η κατασκευή τωv πλευρικώv τoιχωμάτωv δεv πρέπει vα αρχίζει vωρίτερα τωv 24 ωρώv μετά τηv διάστρωση τoυ σκυρoδέματoς τoυ πυθμέvα. Στις συνδέσεις των δακτυλίων μεταξύ τους και με τη βάση θα γίνεται συγκόλληση και στεγανοποίηση με τσιμεντοκονία. Στο άνω μέρος των φρεατίων θα προσαρμόζεται προκατασκευασμένος λαιμός κολουροκωνικής μορφής ελάχιστης διατομής,6 μ. επί του οποίου θα τοποθετείται το χυτοσιδηρό κάλυμμα. Σε φρεάτια μεγάλου βάθους, άνω των 2,1 μ ο λαιμός διατομής,6 μ θα συνεχίζει μέχρι το άνω μέρος του φρεατίου. Η πλάκα επικάλυψης τωv φρεατίωv στους δρόμους θα βρίσκεται ακριβώς 5-1 εκ. κάτωθεν του τελικού οδοστρώματος προκειμένου να τοποθετηθεί τελική στρώση ασφάλτου ή τσιμεντόστρωσης της οδού η οποία θα φθάνει ακριβώς μέχρι την επιφάνεια του χυτοσιδηρού καλύμματος. Χυτoσιδηρές βαθμίδες πρέπει vα εφαρμόζovται σε όλα τα φρεάτια βάθoυς άvω τoυ 1,25 μ. Οι βαθμίδες πρέπει vα τoπoθετoύvται σε μετατιθέμεvη διάταξη ή κατακόρυφα και σε καθ' ύψoς απόσταση 3 περίπoυ εκ. Οι βαθμίδες πρέπει vα αγκυρώvovται επιμελώς στα τoιχώματα τωv φρεατίωv. Οπoυ υπoδειχθεί από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία θα τoπoθετoύvται στα φρεάτια αvαμovές για μελλovτικές διασυvδέσεις. Οι αγωγoί αvαμovής πρέπει vα εξέχoυv τoυλάχιστov 5 εκ. τoυ εξωτερικoύ τωv τoιχωμάτωv τoυ φρεατίoυ και vα ταπώvovται υδατoστεγώς. Τα καλύμματα τωv φρεατίωv θα είvαι χυτoσιδηρά κυκλικής κατόψεως δυναμικότητας φορτίου αντοχής 4 τόνων (D4 κατά ΕΝ 124) σε δρόμους κυκλοφορίας ή 25 τον (C25) σε πεζοδρόμια ή στενούς δρόμους μικρής κυκλοφορίας και θα εδράζovται επί χυτoσιδηρώv πλαισίωv Ιδιωτικές συνδέσεις Για τις αναμονές ιδιωτικών συνδέσεων (παροχές) θα γίνει η τοποθέτηση επί των κεντρικών αγωγών σε κατάλληλες θέσεις συγκολλητών σαμαριών ίδιας διατομής με τους αγωγούς με μούφα εξόδου Φ16. Για τις υπάρχουσες συνδεδεμένες κατοικίες, θα αντικατασταθεί ο αγωγός ιδιωτικής σύνδεσης αποχέτευσης μέχρι το όριο της ιδιοκτησίας μαζί με φρεάτιο σύνδεσης επί του πεζοδρομίου ή του ορίου της ρυμοτομικής γραμμής. Η ακριβής θέση τοποθέτησης των αναμονών συνδέσεων θα καθορίζεται επί τόπου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ανάλογα με τις υπάρχουσες ή προβλεπόμενες κατοικίες. Η θέση κάθε αναμονής των ιδιωτικών συνδέσεων θα σημειώνεται οριζοντιογραφικά κατά τη φάση κατασκευής και θα εξασφαλίζεται από σταθερά γειτονικά σημεία, για να ανευρίσκονται εύκολα κατά την σύνδεση των οικιών. 5-12

13 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 2.1 ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Κοντιάς Υφιστάμενα έργα Γενικά, ο Κοντιάς σήμερα δεν διαθέτει σημαντικά έργα απορροής ομβρίων. Τοπικά τεχνικά έργα που συνίστανται σε αγωγούς μικρού μήκους και κανάλια διευκολύνουν τη ροή προς τα ρέματα της περιοχής του οικισμού. Όμως, στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού η απορροή των ομβρίων γίνεται επιφανειακά. Επειδή το κεντρικό τμήμα του οικισμού ευρίσκεται σε μισγάγγεια, στην οποία συρρέει σημαντικό μέρος της απορροής των εκατέρωθεν υψωμάτων, η επιφανειακή απορροή των ομβρίων συχνά δημιουργεί πλημμυρικές καταστάσεις στους κεντρικούς δρόμους του οικισμού, οι οποίοι ευρίσκονται κατά μήκος της μισγάγγειας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, θα κατασκευαστούν συλλεκτήριοι αγωγοί, οι οποίοι σε συνδυασμό με βοηθητικά τεχνικά έργα θα ανακουφίζουν τους κεντρικούς δρόμους του οικισμού διοχετεύοντας την πλημμυρική παροχή προς τα υφιστάμενα ρέματα. Νέα έργα Τα νέα έργα απορροής των ομβρίων στον Κοντιά αποτελούνται από τρεις συλλεκτήρες (Αγωγοί 1, 2 και 3) για τη συλλογή των ομβρίων εντός του οικισμού και την διοχέτευσή τους στα πλησιέστερα ρέματα. Οι Αγωγοί 1 και 2 διέρχονται από τους κεντρικούς δρόμους του οικισμού και συμβάλουν σε κοινό πλακοσκεπή αγωγό στην περιοχή του ρέματος του Κοντιά, στο οποίο διοχετεύουν την παροχή τους. Ο Αγωγός 3 αποτελεί ανεξάρτητο συλλεκτήρα του δικτύου, ο οποίος κατευθύνεται προς τα ανατολικά κατά μήκος της οδού Κοντιά-Πορτιανού και εκβάλει στο ρέμα Χανδριάς που διέρχεται ανατολικά του οικισμού. Οι αγωγοί διαθέτουν αριθμό φρεατίων υδροσυλλογής και εγκάρσιων φρεατίων με σχάρες για την συλλογή των ομβρίων και την καθοδήγηση προς τους κεντρικούς αγωγούς Οι αγωγοί των ομβρίων του Κοντιά αποτελούνται από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με τη προδιαγραφή του Φ.Ε.Κ. 253Β/ Οι διατομές που χρησιμοποιούνται είναι Φ4, Φ6, Φ8 και Φ1 και το συνολικό μήκος των σωληνωτών αγωγών είναι 918 m. Ο πλακοσκεπής αγωγός έχει ορθογωνική διατομή 1,5 x,7 m ύψος και μήκος 75,5 m Τσιμάνδρια Υφιστάμενα έργα Στο νότιο τμήμα των Τσιμανδρίων, κατά μήκος της φυσικής μισγάγγειας, έχει κατασκευασθεί κεντρικός αγωγός απορροής ομβρίων. Πρόκειται για πλακοσκεπές κανάλι ορθογώνιας διατομής εμβαδού 1,5 m 2 περίπου, το οποίο οδεύει παραπλεύρως του κεντρικού δρόμου, διέρχεται από την πλατεία και καταλήγει σε τάφρο στην περιοχή του γηπέδου, νότια του οικισμού. Πρόσφατα στον αγωγό διανοίχθηκαν οπές επίσκεψης με αφαιρούμενα καπάκια από σκυρόδεμα, για διευκόλυνση των εργασιών καθαρισμού. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο των έργων αποχέτευσης, ο αγωγός αυτός ευρίσκεται υπεράνω αγωγού ακαθάρτων χωρίς δυνατότητα πρόσβασης, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σήμερα παράνομες συνδέσεις ακαθάρτων στον αγωγό των ομβρίων. Σημειώνεται τέλος η ύπαρξη μικρού ανοικτού καναλιού παραπλεύρως της οδού εισόδου στον οικισμό, που βοηθά στη συλλογή και απορροή των ομβρίων από το χαμηλό τμήμα του οικισμού. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι τα Τσιμάνδρια δεν αντιμετωπίζουν σήμερα πρόβλημα απορροής 5-13

14 των ομβρίων. Εφόσον μάλιστα αντικατασταθεί ο αγωγός αποχέτευσης που ευρίσκεται κάτω από το κεντρικό αγωγό των ομβρίων, θα εκλείψουν και οι παράνομες συνδέσεις σε αυτόν Πορτιανού Υφιστάμενα έργα Το Πορτιανό δε διαθέτει δίκτυο απορροής ομβρίων. Παλαιότερα υπήρχε κτιστός πλακοσκεπής οχετός, ο οποίος διοχέτευε τα όμβρια από την περιοχή της πλατείας προς το χαμηλότερο σημείο του οικισμού. Σήμερα, ο αγωγός αυτός χρησιμοποιείται ως αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων, ενώ η απορροή των ομβρίων γίνεται επιφανειακά προς τα χαμηλότερα σημεία. Η μετατροπή αυτή δημιούργησε προβλήματα συγκέντρωσης ομβρίων, τα οποία απορρέουν από την πλαγιά του ΒΔ υψώματος της περιοχής και εγκλωβίζονται σε τοπικά χαμηλά κατά μήκος της διαδημοτικής οδού Κοντιά Πορτιανού Ν. Κούταλης που διασχίζει τον οικισμό. Για τη διοχέτευση των ομβρίων θα κατασκευαστεί μικρό δίκτυο που θα τα οδηγεί σε παρακείμενη τάφρο, η οποία αποτελούσε παλαιότερα τον φυσικό αποδέκτη τους. Νέα έργα Το δίκτυο απορροής ομβρίων του Πορτιανού αποτελείται από έναν συλλεκτήρα (Αγωγός 1), ο οποίος διακλαδίζεται κατά μήκος και ανάντη της κεντρικής οδού και καταλήγει σε μικρή χωμάτινη τάφρο στη ΒΑ περιοχή του οικισμού, όπου διοχετεύει τα όμβρια για ασφαλή απομάκρυνση από την κατοικημένη περιοχή. Οι αγωγοί αποτελούνται από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Κατηγορίας ΙΙΙ με διατομές Φ5 και Φ6 και μήκος σωλήνων 199 m. Το τελευταίο τμήμα του αγωγού μήκους 48 m διαμορφώνεται ως πλακοσκεπής οχετός ορθογωνικής διατομής με διαστάσεις 1, x,5m ύψος, λόγω περιορισμών στο βάθος τοποθέτησης αυτού Αγκαρυώνες Οι Αγκαρυώνες δε διαθέτουν έργα απορροής ομβρίων. Η κατασκευή τέτοιων έργων δεν κρίνεται απαραίτητη λόγω των μεγάλων κλίσεων των δρόμων και του μικρού μεγέθους του οικισμού Νέα Κούταλη Η απορροή των ομβρίων στη Νέα Κούταλη γίνεται επιφανειακά με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα. Η υφιστάμενη κατάσταση δεν δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στον οικισμό, ώστε να δικαιολογεί το σημαντικό κόστος κατασκευής δικτύου ομβρίων Πεδινό Όπως και στην περίπτωση της Νέας Κούταλης που προαναφέρθηκε, η απορροή των ομβρίων στο Πεδινό γίνεται επιφανειακά και δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι για κατασκευή δικτύου συλλογής και απορροής ομβρίων Καλλιθέα Η απορροή των ομβρίων στην Καλλιθέα γίνεται επιφανειακά με αποδέκτη τις υφιστάμενες τάφρους εντός του οικισμού, μέσω των οποίων και με τη βοήθεια τεχνικών έργων τα όμβρια διοχετεύονται στα χαμηλά σημεία εκτός του οικισμού. Η υφιστάμενη κατάσταση δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα και δεν απαιτεί αξιόλογες επεμβάσεις. 5-14

15 2.1.8 Λιβαδοχώρι Το Λιβαδοχώρι δεν διαθέτει δίκτυο ομβρίων. Η απορροή αυτών γίνεται επιφανειακά και καταλήγει στους κλάδους του ρέματος που διέρχονται διαμέσου του οικισμού. Τα ρέματα αυτά είναι σε θέση να παραλάβουν το σύνολο της απορροής και κατά συνέπεια δεν σημειώνονται προβλήματα πλημμυρικών παροχών στον οικισμό. 2.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υλικό και διατομές αγωγών Οι αγωγοί ομβρίων διακρίνονται αναφορικά με τις διατομές τους σε δύο κατηγορίες: α) Κυκλικής διατομής, όπου ανήκουν οι αγωγοί με διάμετρο Φ4 - Φ1, οι οποίοι αποτελούνται από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες κυκλικής διατομής, σύμφωνα με τη προδιαγραφή του Φ.Ε.Κ. 253Β/ Οι τσιμεντοσωλήνες αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλοι για κατασκευή στεγανών και εύκαμπτων αγωγών, καθόσον η στεγανότητα και η ευκαμψία είναι απαραίτητες και στα δίκτυα ομβρίων. Θα χρησιμοποιηθούν τσιμεντοσωλήνες Κατηγορίας ΙΙΙ (Σειράς 1), οι οποίοι έχουν αντοχή 1 N/m.mm, όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς στατικής επάρκειας των αγωγών. β) Ορθογώνιας διατομής, οι οποίοι διαμορφώνονται σαν ορθογωνικοί οχετοί, απλοί, κατασκευασμένοι επί τόπου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι αγωγοί αυτοί θα κατασκευαστούν σε ειδικές περιπτώσεις ανάντη των εκβολών σε ρέματα, όπου λόγω μικρού βάθους κοίτης δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση σωληνωτού αγωγού μεγάλης διαμέτρου. Οι διαστάσεις των ορθογώνιων διατομών των αγωγών που θα κατασκευαστούν είναι (ΠxΥ, mm): 15x7 στον Κοντιά και 1x5 στο Πορτιανό. To συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων συνοψίζεται κατά διάμετρο στον Πίνακα 4. ΟΙΚΙΣΜΟΣ Πιν. 4. Σύνοψη αγωγών ομβρίων ΚΟΝΤΙΑΣ (m) ΠΟΡΤΙΑΝΟ (m) ΣΥΝΟΛΟΝ (m) Αγωγός Φ Αγωγός Φ Αγωγός Φ Αγωγός Φ Αγωγός Φ Οχετός 15x7 75,5 75,5 Οχετός 1x ΣΥΝΟΛΟ 994, , Θέση και βάθος αγωγών Οι αγωγοί ομβρίων θα τοποθετηθούν κατά μήκος του άξονα των δρόμων από τους οποίους διέρχονται, ή παραπλεύρως αυτού σε περιπτώσεις που στον άξονα υπάρχουν άλλα υπόγεια δίκτυα. Σε σχέση με τους αγωγούς της αποχέτευσης των λυμάτων, οι αγωγοί των ομβρίων θα τοποθετηθούν παραπλεύρως αυτών και σε μικρότερο βάθος, λόγω περιορισμών στα βάθη των σημείων εκβολής. Οι συνδέσεις των οικιών με το δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται κατά κανόνα υπεράνω των αγωγών ομβρίων. 5-15

16 Στις διασταυρώσεις αγωγών ομβρίων και αποχέτευσης, οι αγωγοί αποχέτευσης θα διέρχονται τουλάχιστον,2m χαμηλότερα από τους αγωγούς των ομβρίων και θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα για λόγους προστασίας έναντι θραύσης. Όλοι οι αγωγοί του δικτύου των ομβρίων έχουν κλίση σχεδόν παράλληλη με τη φυσική κλίση του εδάφους, με μικρές μόνο παρεμβάσεις στα βάθη εκσκαφής, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα ροής, ή να αποφευχθεί η διασταύρωση με τους αγωγούς της αποχέτευσης. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε τέτοιο βάθος ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από τα υπερκείμενα φορτία των δρόμων και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η απορροή των ομβρίων από τα παράπλευρα φρεάτια υδροσυλλογής. Περιοριστικός παράγοντας στο βάθος τοποθέτησης των αγωγών είναι το βάθος του πυθμένα των υδατορεμάτων της περιοχής που αποτελούν τους αποδέκτες των ομβρίων, καθώς και οι διασταυρώσεις με το δίκτυο ακαθάρτων. Γενικά, το βάθος τοποθέτησης των αγωγών ομβρίων είναι τέτοιο ώστε η επικάλυψη αυτών να είναι κατά κανόνα της τάξης του 1, m. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στα τμήματα ανάντη των εκβολών οι αγωγοί των ομβρίων θα τοποθετηθούν σε μικρότερο βάθος με την ανάλογη ενίσχυση στον εγκιβωτισμό τους Ορύγματα εγκιβωτισμός επίχωση αγωγών Το πλάτος των ορυγμάτων των αγωγών ομβρίων θα εξαρτάται από την εξωτερική διάμετρο του αγωγού, το πλάτος του δρόμου, καθώς και από τη θέση των υφιστάμενων υπόγειων δικτύων. Για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι και Φ6, το πλάτος του ορύγματος θα ισούται με την εξωτερική διάμετρο του αγωγού αυξημένη κατά,7m. Για αγωγούς μεγαλύτερης διαμέτρου, το πλάτος του ορύγματος θα ισούται με την εξωτερική διάμετρο του αγωγού αυξημένη κατά,8m, ώστε να υπάρχει ικανό περιθώριο για την εκτέλεση των συνδέσεων, την κατασκευή των τύπων εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα και τη συμπύκνωση της άμμου. Τα ορύγματα θα κατασκευαστούν με κατακόρυφα πρανή και δεν αναμένεται να απαιτηθούν εκτεταμένες αντιστηρίξεις, ή αντλήσεις νερών εκτός από ορισμένα χαμηλά τμήματα του δικτύου στον Κοντιά. Οι εκσκαφές θα γίνουν με συνήθη μηχανικά μέσα ή με ειδικό μηχάνημα μικρού μεγέθους τύπου SB 2 (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διέλευση μεγάλου μηχανήματος) και τέλος με τα χέρια (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή πρόσβαση μηχανικού μέσου). Σε περιπτώσεις βραχώδους εδάφους οι εκσκαφές θα γίνουν με χρήση αερόσφυρας. Οι αγωγοί των ομβρίων θα εδράζονται σε υπόστρωμα άμμου ή σκυροδέματος πάχους 1 εκ για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ6 και 15 εκ για μεγαλύτερες διαμέτρους. Ο εγκιβωτισμός των αγωγών, ανάλογα με το ύψος υπερκάλυψης (επίχωσης) και σύμφωνα με τον έλεγχο στατικής επάρκειας αυτών θα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: - σε άμμο όταν το βάθος επίχωσης είναι μεγαλύτερο του,9m (ή 1,m για αγωγούς Φ4), - σε σκυρόδεμα σε ύψος μέχρι το 5% της εξωτερικής διαμέτρου αυτών και το υπόλοιπο τμήμα σε άμμο για βάθος επίχωσης μεταξύ,7,9m, - σε σκυρόδεμα σε ύψος μέχρι το ύψος της εξωτερικής διαμέτρου αυτών (1%) για βάθος επίχωσης μεταξύ,5m και,7m, - σε οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι την επιφάνεια οδοστρωσίας για βάθος επίχωσης κάτω των,5m. 5-16

17 Μετά τον εγκιβωτισμό θα γίνεται επίχωση του ορύγματος σε συμπυκνωμένες στρώσεις των 25cm και μέχρι ύψος 2cm από την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος (25cm σε περιπτώσεις πλακόστρωτων οδών). Η επίχωση θα γίνεται με προϊόντα εκσκαφής, ή με υλικό χειμάρρου σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας αυτού, ανάλογα με την κρίσης της επίβλεψης Φρεάτια επίσκεψης Φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται σε κάθε συμβολή αγωγών, σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης ή κλίσης αυτών καθώς και σε ευθύγραμμα τμήματα μεγάλου μήκους. Γενικά, στο έργο προβλέπονται φρεάτια ανά αποστάσεις των 3-5m. Σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετήθηκαν φρεάτια ανά μεγαλύτερες αποστάσεις, που όμως δεν ξεπερνούν τα 75m. Μικρότερες αποστάσεις φρεατίων θα απαιτηθούν σε περιπτώσεις έντονων και πυκνών αλλαγών διεύθυνσης στην όδευση των αγωγών. Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν χυτά επί τόπου σε προκαθορισμένους τύπους Ο-1, Ο-2, Ο-3, ανάλογα με τη διάμετρο των αγωγών και θα καλύπτονται με χυτοσιδηρά καλύμματα. Ο πυθμένας τους θα διαμορφωθεί με άοπλο σκυρόδεμα ώστε να σχηματίζει αυλάκια ημικυκλικής διατομής, για την καθοδήγηση της ροής των συμβαλλόντων αγωγών προς τα κατάντη Φρεάτια υδροσυλλογής Για τη συλλογή των ομβρίων από την επιφάνεια των δρόμων και τη διοχέτευσή τους στους αγωγούς ομβρίων, θα κατασκευαστούν φρεάτια υδροσυλλογής σε κατάλληλες θέσεις κατά μήκος των δρόμων και στις διασταυρώσεις αυτών. Τα φρεάτια θα διαθέτουν σχάρα και θάλαμο κατακράτησης στερεών, ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση και να μη φράζουν εύκολα. Σε θέσεις εισροής μεγάλων επιφανειακών απορροών ή σε τμήματα έντονων κλίσεων των δρόμων θα τοποθετούνται πολλαπλά φρεάτια υδροσυλλογής, ή και εγκάρσια κανάλια σχαρωτά κατά πλάτος του οδοστρώματος, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη παροχετευτικότητα στην απομάκρυνση των ομβρίων. Η θέση των φρεατίων υδροσυλλογής εξαρτάται από τις θέσεις των εγκάρσιων δρόμων κατά μήκος των συλλεκτήρων. Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής με τους αγωγούς των ομβρίων θα γίνει με αγωγούς PVC Σειράς 41 με ονομαστική διάμετρο Φ2-25, οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεμα C12/15 των 3kg τσιμέντου/m 3 μέχρι ύψος 15cm επάνω από το εξωράχιο αυτών Έργα τελικής απορροής Η τελική διάθεση των ομβρίων θα γίνεται σε παρακείμενα ρέματα της περιοχής. Στις περιπτώσεις εκβολής σε ανεπένδυτο ρέμα, η περιοχή του σημείου εκβολής κάθε αγωγού θα επενδυθεί με σκυρόδεμα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να προστατεύεται η κοίτη του ρέματος από διάβρωση και αφετέρου, να αποτρέπεται η πτώση χωμάτων που θα μείωνε την διατομή του αγωγού εκβολής. Επίσης, για την αποτελεσματικότερη ροή των ομβρίων στα ανεπένδυτα ρέματα, θα πρέπει να γίνεται περιοδικός καθαρισμός αυτών από τη φυσική βλάστηση. 3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Όλα τα ορύγματα των δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων θα αποκατασταθούν ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση των οδοστρωμάτων (άσφαλτος, τσιμεντόδρομος, κυβόλιθοι). 5-17

18 1.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα εκτελεστεί στα Δημ. Διαμερίσματα Κοντιά, Τσιμανδρίων, Πορτιανού, Αγκαρυώνων, Ν. Κούταλης, Ν. Πεδινού, Καλλιθέας και Λιβαδοχωρίου του Δήμου Νέας Κούταλης, Λήμνου, Ν. Λέσβου. 1.3 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κύριος του Εργου θα είναι ο Δήμος Λήμνου 1.4 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ. Υπόχρεοι εκπόνησης του. είναι ο συντάκτης της οριστικής μελέτης του έργου που είναι τα συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία ΠΑΝ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, - ΓΡΗΓ. ΤΥΠΑΔΗΣ- ΝΙΚ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ με έδρα της σύμπραξης Λεωφ. Κηφισίας 124, Μαρούσι. 1.5 ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατά τα εξής στάδια: 1. Προετοιμασία του εργοταξίου 2. Εντοπισμός υπογείων δικτύων ύδρευσης και ΟΤΕ-ΔΕΗ 3. Εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών- κοπή οδοστρωμάτων, διάνοιξη ορυγμάτων, αντιστηρίξεις πρανών (σε τμήματα με μεγάλα βάθη εκσκαφών), μεταφορά και απόρριψη πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής. 4. Εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων, εγκιβωτισμός με άμμο με συνεχή τύπανση κατά στρώσεις, τοποθέτηση αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων (σαμαριών). 5. Επανεπίχωση των τάφρων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και θραυστό υλικό υπό συνεχή διαβροχή και συμπύκνωση κατά στρώσεις. 6. Υδραυλικές δοκιμές των αγωγών. 7. Κατασκευή των τεχνικών έργων, όπως φρεατίων επίσκεψης. 8. Αποκατάσταση των βλαβέντων οδοστρωμάτων με κατασκευή υπόβασης και βάσης από θραυστό υλικό, ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης και στρώσης κυκλοφορίας ή εναλλακτικά με διάστρωση σκυροδέματος για τσιμεντοστρωμένους δρόμους. 9. Κατασκευή τοπικών αντλιοστασίων (εκσκαφές, αντιστηρίξεις, κατασκευή ξυλοτύπων, τοποθέτηση οπλισμών, διάστρωση σκυροδεμάτων, εγκατάσταση αντλιών, αγωγών και υδραυλικών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού, έλεγχος λειτουργίας) Τρόπος κατασκευής Πριν την έναρξη οιονδήποτε εργασιών γίνεται η χωροθέτηση του εργοταξίου και κατασκευάζονται όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, ήτοι γραφεία και αποθήκες υλικών απαραίτητων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης (π.χ. σωλήνες, εξαρτήματα, αδρανή υλικά). 5-18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.304.000,00 πλέον ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΙI. Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 1. Γενικά - Περίληψη του αντικειμένου του έργου...1 2. Περιγραφή του Έργου...2 2.1. Γεωγραφική θέση του έργου υφιστάμενες υποδομές...2 2.2. Το Έργο προς Υλοποίηση...2 2.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο... 2 2. Υδροδότηση νότιων παραλίμνιων οικισμών... 2 2.1 Γενικά... 2 2.2 Υδροληψία από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάδοχος μελέτης : Μ. Τουρβαλή - Α. Χατζηαντωνίου - Σ. Βαβαλιάρος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάδοχος μελέτης : Μ. Τουρβαλή - Α. Χατζηαντωνίου - Σ. Βαβαλιάρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΠΑΚΑ -ΚΟΡΝΟΥ - ΓΑΛΗΣ ΕΩΣ ΕΕΛ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.160.000,00 (με Φ.Π.A.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.) ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΕΥΑΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.) ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή φρεατίου και αγωγού οµβρίων στην περιοχή Τρίκορφο.Κ. Πολυγύρου»

Ανάθεση του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή φρεατίου και αγωγού οµβρίων στην περιοχή Τρίκορφο.Κ. Πολυγύρου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 26/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή έκτη (26η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥ ΡΙΟΥ» ,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ)

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥ ΡΙΟΥ» ,00 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: ΑΝΤ.ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ & ΥΠΟΣΜ.ΚΑΤΩΠΟ Η - ΛΕΥΚΑ Α Ταχ. Κώδ: 31 100 Τηλ: 26453-60500 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού

Μελέτη αγωγών αποχέτευσης για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η παρούσα μελέτη αφορά το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αντιμετώπιση των ομβρίων στην περιοχή νότια των οδών Ρόδων, Γαζίας και Μιμόζας του οικισμού Βαρικού. Η μελέτη συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων Αριθ. μελέτης : 45 / 2016 Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 119.000,00 Αριθμ. Μελέτης 45/2016 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Αποχετευτικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 6. Ειδικά Τεχνικά Έργα Αποχέτευσης Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία Διάρθρωση Μελέτης... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία Διάρθρωση Μελέτης... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ανάθεση μελέτης - Ιστορικό... 2 1.2 Χρησιμοποιηθέντα στοιχεία.... 2 1.3 Διάρθρωση Μελέτης... 3 1.4 Ομάδα Εκπόνησης Μελέτης... 3 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαµενής ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) Φάση εξέλιξης έργου : προς Έγκριση ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ 9. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.)

Δ Ε Υ Α Ρ 9. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 4 ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ.104/2003, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα