12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ / πρόσκληση τoυ πρoέδρου τoυ Δ.Σ. σύμφωvα με τα άρθρα 94, 108 & 119 τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Π.Δ. 410/1995). Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι τρία (23), τα εξής: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 3. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 8. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 12. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 13. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 17. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 18. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20. ΡΑΛΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται αν και προσκλήθηκε ο πάρεδρος Χανδρά κ. Βαρδίμης Αθανάσιος. Ο Δήμαρχoς Κoς ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και o Ζoυπίδης Στέφαvoς, υπάλληλoς τoυ Δήμoυ, για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. 1 Έγκριση πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκαν την και Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού μελέτης ,39 χωρίς το Φ.Π.Α.

2 Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου. 3 Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα», προϋπολογισμού μελέτης ,00 με το Φ.Π.Α. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 4 Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων και εργασίες οδοποιίας στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ορεστιάδας», προϋπολογισμού μελέτης ,00 με το Φ.Π.Α. Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος κ. Ροροπούλου Αριάδνη Δήμητρα. 5 Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Ασφαλτοστρώσεων στον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Καλλιπόλεως, Αναγεννήσεως», προϋπολογισμού μελέτης ,00 με το Φ.Π.Α. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 6 Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση στο Σάκκο», προϋπολογισμού μελέτης ,00 με το Φ.Π.Α. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μητσολίδης Ιωάννης. 7 Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή σωληνωτού Φ 100 μήκους 180,00 μ. στην είσοδο των Αμπελακίων», προϋπολογισμού μελέτης ,00 με το Φ.Π.Α. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαβρικούδης Πασχάλης. 8 Έγκριση μελέτης του έργου: «Πολιτιστικό Πολύκεντρο», προϋπολογισμού ,00 με το ΦΠ.Α. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας. 9 Έγκριση μελέτης κι όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Βελτίωση Φωτισμού στη Βόρεια και Δυτική Είσοδο της πόλης (Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων)», προϋπολογισμού μελέτης ,00 με το Φ.Π.Α. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 10 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενημέρωση και Υποστήριξη ειδικών κατηγοριών πληθυσμού του Δήμου Ορεστιάδας για τη συμμετοχή τους στη ψηφιακή εποχή», προϋπολογισμού ,00, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος κ. Ροροπούλου Αριάδνη Δήμητρα. 11 Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Ορεστιάδα Πύργο Λεπτή Σάκκο». Εισηγητής: Πρόεδρος Δ..Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου. 12 Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων κι Ασφαλτόστρώση δρόμων Ορεστιάδας». Εισηγητής: Πρόεδρος Δ..Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου. 13 Έγκριση χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ..Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου. 14 Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης για το 2 ο Τρίμηνο του Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 15 Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 2 ο Τρίμηνο του Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 16 Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Τζότζολα για την είσπραξη της χρηματοδότησης, ποσού 7.000, από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή δύο (2) βάσεων μπετόν, βασικών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίας) για την υποδοχή λυόμενων οικίσκων στους δύο οικισμούς των Τσιγγάνων». Εισηγητής: Πρόεδρος Δ..Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου. 17 Έγκριση δύο εκτός έδρας μετακινήσεων του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Τζότζολα στην Αθήνα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λύτρας Κων/νος.

3 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την και », είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από τον αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τον αρμόδιο υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Οι προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. έγιναν την 27 η Μαΐου 2004 (Τακτική) και 23 Ιουνίου 2004 (Έκτακτη, η οποία ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας) και κάλεσε τον πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 27 η Μαΐου 2004 (Τακτική) και 23 Ιουνίου 2004 (Έκτακτη), ο οποίος ανέφερε ότι τα δεκατρία (13) θέματα που συζητήθηκαν και οι δώδεκα (12) αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στο πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 27 η Μαΐου 2004 (Τακτική) και 23 Ιουνίου 2004 (Έκτακτη, η οποία ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας). Η απόφαση αυτή πήρε α/α 127/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ αριθμ. 19/2004 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας». Κατόπιv της αριθμ. 4662/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις κατά τo Νόμo σε πέντε εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 3. Ελεύθερη Θράκη, 4. Επαρχιακό Τύπο & 5. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος σαράντα δύο (42) Εργοληπτικές Εταιρείες και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών τα οποία ελέγχθηκαν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού την 31/3/04 και έγιναν όλες δεκτές για τη συνέχιση του διαγωνισμού. Μετά την πάροδο του νόμιμου χρόνου για υποβολή ενστάσεων επί της διαδικασίας του διαγωνισμού (α φάση) και αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση στο Δήμο έγινε γνωστό εγγράφως στους συμμετέχοντες με το αριθμ. Πρωτ. 6558/ έγγραφο του Δήμου ότι το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια ενώπιον της Επιτροπής την 19/4/2004 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. Οι προσφορές που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και αφορούν την συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών ήτοι το άθροισμα του κόστους των εργασιών και του Εργολαβικού Οφέλους καθώς και οι προσφερόμενες μέσες τεκμαρτές εκπτώσεις οι οποίες μετά από έλεγχο βρέθηκαν όλες ομαλές είναι οι παρακάτω:

4 α/α Ονοματεπώνυμο Ποσό Έκπτωση% 1 Κ/Ξ Ευθυμιάδης Α.Ε- Μανιατέλλης Γ. Ευστράτιος ,29 34,71 2 ΤΡΙΚΑΤ ΑΒΕΤΕ Δημήτριος Σακαβάρας ,89 33,17 3 ΕΔΟΣ Α.Ε ,29 32,63 4 Κ/Ξ Γεώργιος Καραγιάννης-Χρήστος Μίντζιας ,29 37,00 5 ΠΥΛΩΝ ΑΕ ,29 35,54 6 Κ/Ξ Ιωάννης Ματθαίου-Κων/νος Βαβαϊτης ,50 36,00 7 Κ/Ξ Αργυρίου Κ-Ευαγγελούδη Χρ ,27 30,54 8 ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ,31 42,00 9 Κ/Ξ Τουμπέλης Αντώνιος-Μπάρμπας Αλέξανδρος ,88 34,00 10 Κ/Ξ Ανδρονικίδης Γεώργιος-Κίλμπασάνης Παν ,28 36,37 11 Κ/Ξ Βακλάβας Βύρων-Χαραλαμπίδης Κων/νος ,46 29,54 12 ΑΡΜΑΟΣ ΑΤΕ ,89 34,63 13 ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ ,68 35,00 14 Κ/Ξ Άρης Κ. ΑΤΕ- Παύλος Μάρκου ,08 31,54 15 Κ/Ξ ΣΑΟΚΙ ΑΤΕ-Καραβάκης Σπ ,68 35,00 16 Κ/Ξ Καλλίστατος ΑΤΕ-Κωστούλας Ιωάννης ,87 30,46 17 ΕΒΡΟΔΟΜΗ ΑΤΕ ,85 29,83 18 ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ ,45 27,46 19 ΜΠΕΤΟΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΤΕ ,67 31,46 20 ME.CON Α.Ε ,06 28,83 21 Κ/Ξ Εκμεκτσής Αλ-Γεωργακόπουλος Ιωάννης ,68 35,00 22 Κ/Ξ Σκαρλατίδης Αθανάσιος-Πιπλίκατσης Μινάς ,64 25,00 23 Κ/Ξ Ρουσόπουλος Κ-Μολδοβανίδου Καλλιόπη ,43 26,00 24 Κ/Ξ Ασημάκης Ιωάννης-Σακάλογλου Αγγελής ,64 27, Κ/Ξ Τυμπανίδης Αντώνιος-Πετρόχειλος Χρ ,48 34,54 26 Κ/Ξ Παναγόπουλος -Αποστολακάκης-Θωμαϊδης ,31 35,97 27 Κ/Ξ ΔΙΟΔΟΣ ΟΕ-Τσιώνης Νικόλαος ,27 32,00 28 Κ/Ξ Ιωαννίδης ΑΤΕ-Μαργαρώνης Παναγιώτης ,71 35, Κ/Ξ Μουμτζόγλου-Οικονομίδης Παντ ,50 35,80 30 Κ/Ξ Νάστος-Μπαρμπόπουλος ,89 36, Κ/Ξ Μιχαηλίδης-Γιαννουλίδης ,12 41,54 32 Κ/Ξ Γεωργακόπουλος -Καραμπεάζης ,10 35,71 33 Κ/Ξ Τσακίρης -Τραγιάννης ,92 35,88 34 Κ/Ξ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΑΤΕ-Στρατίδης ,31 35,34 35 Κ/Ξ Σιδέρης Ευαγγέλου-Δραγατογιάννη ,23 23,46 36 Κ/Ξ Γρηγοριάδης Γαβριηλίδης-Αναστασίου ,42 22,46 37 Κ/Ξ Αφοί Γουδετσίδη-Μασάδης-Λαμπράκης ,64 26,46 38 Κ/Ξ Βαφειάδης-Ψάλτης-Αλμπανίδης ,06 30,91 39 Κ/Ξ Κουγιουμτσίδης- Κοτσάφτης-Δέλκος ,67 31,46 40 Κ/Ξ Δαγρές ΑΤΕ-Αλεξανδρής-Γεωργίτσης ,98 35,23 41 Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ-Παρασκευόπουλος ,04 26,54 42 Κ/Ξ Ρουσσίδης-Καφετζής ,90 35,255 Η Επιτροπή με το από 21/5/2004 πρακτικό της αποφάσισε κατά πλειοψηφία και εισηγήθηκε στο Δ.Σ. Ορεστιάδας την ανάθεση του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», στην Κ/Ξ Τουμπέλης Μπάρμπας με έκπτωση 34% επί των τιμών Τιμολογίου της μελέτης ήτοι προσφερόμενη τιμή

5 ,00, χωρίς τα Απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το ΦΠΑ, για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας μετά την απόφαση της Επιτροπής Ε.Α κοινοποιήθηκε εγγράφως και στις σαράντα δύο (42) Εταιρείες και Κ/Ξ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων οι οποίες συμμετείχαν στο Διαγωνισμό με το Αριθμ. Πρωτ. 8996/ έγγραφο του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση. Μέσα στο νόμιμο χρόνο τον οποίο είχαν οι συμμετέχοντες να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Ε.Α, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις κατά του Πρακτικού από την Κ/Ξ «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΤΕ-ΜΑΝΙΑΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» με το από 18/5/2004 έγγραφό της το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθ. Πρωτ. 9246/ Στο παραπάνω έγγραφο η εν λόγω Κοινοπραξία ενίσταται κατά της απόφασης της Ε.Ε.Α, διότι συμπεριέλαβε στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου με την Εφαρμογή του Μαθηματικού τύπου (ΦΕΚ/25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β/ ) την οικονομική προσφορά της Κ/Ξ Ιωάννης Ασημάκης Αγγελής Σακάλογλου. Μετά την ανάγνωση του παραπάνω εγγράφου υποβολής αντιρρήσεων της Κ/Ξ Ευθυμιάδης ΑΕ - Μανιατέλλης Ευστράτιος και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η Ε.Ε.Α διαπίστωσε τα παρακάτω: 1. Η υποβολή αντιρρήσεων από την προαναφερόμενη Κοινοπραξία και η όλη επιχειρηματολογία της δεν καταθέτει κάποιο νέο στοιχείο, το οποίο θα ήταν ικανό και αποδεκτό, ώστε να αλλάξει και διαφοροποιηθεί το σκεπτικό, το οποίο οδήγησε την Επιτροπή στην απόφασή της. Δηλαδή τόσο η εγκύκλιος 21 (Δ17α/04/59/ΦΝ 402/21/ όσο και η κείμενη Νομοθεσία επί του θέματος ήτοι ο Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25/Α/98) και οι Υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν η Δ17α/07/37/ΦΝ402/00 και η Δ17α/07/53ΦΝ 402 /02 ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή. 2. Το επιχείρημα της ενιστάμενης Κοινοπραξίας ότι η Επιτροπή Ε.Α δε βασίζεται σε Νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα και αποτελούν εικασίες η άποψή της ότι η διαφορά των 143,15 (της τάξης του 0,0001) μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής προσφοράς της Κ/Ξ Ασημάκης Ιωάννης Σακάλογλου Αγγ. είναι αμελητέα, αφ ενός μεν ως προς το πρώτο απαντήθηκε στο πρακτικό της 5/5/2004 και αφ ετέρου ως προς το δεύτερο υπάρχει διάταξη Νόμου σε ανάλογη περίπτωση (Π.Δ 609/85, άρθρο 8 παράγ.3) στην οποία αναφέρεται ότι «Αν υπάρχουν διαφορές τιμών ή λάθη σε μεγάλη κλίμακα μπορεί η προσφορά να κριθεί απαράδεκτη», πράγμα που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. 3. Η ενιστάμενη Κοινοπραξία δεν ζητά τον αποκλεισμό από την συνέχιση του διαγωνισμού και της Κ/Ξ Δαγρές ΑΤΕ-Αλεξανδρής Χρ.-Γεωργίτσης Κων. παρά το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ ολόγραφης και αριθμητικής προσφοράς της είναι ,01 και σίγουρα κατά πολύ μεγαλύτερη των 143,15 της Κ/Ξ Ιωάννης Ασημάκης Αγγελής Σακάλογλου, γεγονός που υποδηλώνει υποκειμενική αντιμετώπιση από μέρους της του όλου θέματος λόγω του ότι αν αποκλειστεί και η Κ/Ξ Δαγρές ΑΤΕ Αλεξανδρής Χρ-Γεωργίτσης Κων/νος ο Μαθηματικός τύπος θα υπεδείκνυε ανάδοχο του έργου όχι την ίδια αλλά την Κ/Ξ Τυμπανίδης Πετρόχειλος Για όλους τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή ΕΑ μετά διαλογική συζήτηση είχε αποφασίσει: 1. Να εμμείνει στην προηγούμενη απόφασή της όπως αυτή διατυπώθηκε στο από 5/5/2004 προηγούμενο πρακτικό της. 2. Εισηγήθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αναγνώστου Αναστασίου (για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό της 5/5/2004) στο Δ.Σ Ορεστιάδας Α.: Την απόρριψη της ένστασης της Κ/Ξ «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΤΕ-ΜΑΝΙΑΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» (Αρ. Πρωτ.9246/ ) ως αβάσιμης για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Β. Την ανάθεση του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», στην Κ/Ξ Τουμπέλης-Μπάρμπας με έκπτωση 34% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με προσφερόμενη τιμή ,88, χωρίς τα Απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. Το Δ.Σ Ορεστιάδας έχοντας υπόψη και το από 21/5/2004 πρακτικό της ΕΕΑ απέρριψε (κατά πλειοψηφία) με την αριθμ. 121/2004 απόφαση του την ένσταση της «Κ/Ξ Ευθυμιάδης ΑΤΕ - Μανιατέλλης Ευστράτιος» ως αβάσιμες για τους λόγους που αναφέρονται στο από 21/5/2004 Πρακτικό

6 της Ε.Ε.Α. και με την αριθμ. 122/2004 απόφασή του ενέκρινε τα πρακτικά του διαγωνισμού όπου ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Τουμπέλης-Μπάρμπας. Στη συνέχεια η Κ/Ξ Ευθυμιάδης ΑΤΕ - Μανιατέλλης Ευστράτιος προσέφυγε την 9/6/2004 στην Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 με αίτημα να ακυρωθεί η αριθμ. 121/2004 απόφαση του Δ.Σ Ορεστιάδας και να αποκλειστεί από την εφαρμογή του Μαθηματικού Τύπου η «Κ/Ξ Ιωάννης Ασημάκης Αγγελής Σακάλογλου». Η Επιτροπή του άρθρου 18 με την αριθμ. 12/6/ απόφασή της ακύρωσε την αριθμ. 121/2004 απόφαση του Δ.Σ Ορεστιάδας και αποδέχτηκε την από 9/6/2004 προσφυγή της «Κ/Ξ Ευθυμιάδης ΑΤΕ - Μανιατέλλης Ευστράτιος». Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Ε.Α σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία έβαλε μέσα στο μαθηματικό τύπο τις οικονομικές προσφορές όλων των διαγωνιζόμενων Εταιρειών εκτός της «Κ/Ξ Ιωάννης Ασημάκης Αγγελής Σακάλογλου», ο οποίος υπέδειξε ότι ανάδοχος του έργου θα πρέπει να είναι η «Κ/Ξ Ευθυμιάδης ΑΤΕ - Μανιατέλλης Ευστράτιος» με έκπτωση 34,71 %. Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση στην οποία έγινε αποδεκτό ότι η προσφερόμενη έκπτωση του 34,71 % : α) εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου. β) δεν βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου γ) με την εφαρμογή του Μαθηματικού τύπου ( ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β / ) προκύπτει ότι η Εργοληπτική Επιχείρηση «Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΤΕ - ΜΑΝΙΑΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» που προσέφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Ε ι σ η γ ε ί τα ι ομόφωνα στο Δ.Σ. Ορεστιάδας την ανάθεση του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», στην «Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. - ΜΑΝΙΑΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» με έκπτωση 34,71 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με προσφερόμενη δαπάνη εργασιών ,29, με Γ.Ε & Ο.Ε και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.». Μετά το τέλος της εισήγησής του o Πρόεδρoς κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η σχετική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 είναι λανθασμένη και δεν είναι καθόλου καλά αιτιολογημένη και εμμένει στην αριθμ. 121/2004 απόφαση του Δ.Σ. όπου απορρίφθηκε η ένσταση της «Κ/Ξ Ευθυμιάδης ΑΤΕ - Μανιατέλλης Ευστράτιος». Επίσης πήραν το λόγο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Κυργιάννης και Καραγιάννης Κ. που είπαν ότι πρέπει να ξαναδημοπρατηθεί το έργο, η χρηματοδότηση του έργου δε θα χαθεί, και υποστήριξαν ότι το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε ο ανάδοχος του έργου είναι πολύ υψηλό και δεν εγγυάται την καλή ποιότητα και κατασκευή του έργου. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, την ένσταση της Κ/Ξ Ευθυμιάδης ΑΤΕ - Μανιατέλλης Ευστράτιος, το από 16/6/2004 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, με ψήφους 13 έναντι 7, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Μετά την ακύρωση της αριθμ. 121/04 απόφαση του Δ.Σ. από την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 στη συνεδρίαση της , η οποία προκλήθηκε από την προσφυγή στην Επιτροπή της Κ/Ξ Ευθυμιάδης ΑΤΕ - Μανιατέλλης Ευστράτιος, αποκλείει από την εφαρμογή του Μαθηματικού Τύπου την «Κ/Ξ Ιωάννης Ασημάκης Αγγελής Σακάλογλου». 2. Ακυρώνει την 122/2004 απόφασή του την οποία είχε λάβει βασιζόμενο στο γεγονός ότι με την αριθμ. 121/2004 απόφασή του είχε απορρίψει την ένσταση της Κ/Ξ Ευθυμιάδης ΑΤΕ - Μανιατέλλης Ευστράτιος και είχε κάνει δεκτές στη δημοπρασία του έργου τις οικονομικές προσφορές όλων των διαγωνιζόμενων εταιρειών και Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων.

7 3. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,68 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 63/2003 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, κι αναθέτει την κατασκευή του έργου στην Κ/Ξ «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.- ΜΑΝΙΑΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» με έκπτωση 34,71 % επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με προσφερόμενη δαπάνη εργασιών ,29, με Γ.Ε & Ο.Ε και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 4. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και η σχετική πίστωση θα βαρύvει τov Κ.Α α τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2004 του Δήμου. 5. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου Άγγελος, Κυργιάννης Αθανάσιος, Ζελίδης Γεώργιος, Καραγιάννης Καλούδης, Καραγιάννης Ιωάννης, Ποτίδης Γεώργιος και Γκρεκίδης Χρήστος που πρότειναν την επανάληψη του διαγωνισμού, διότι θεώρησαν πολύ υψηλό το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε ο ανάδοχος του έργου, το οποίο υποστήριξαν ότι δεν εγγυάται την καλή ποιότητα και κατασκευή του έργου. Την ώρα της ψηφοφορίας δεν βρισκόταν στην αίθουσα η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαυρίδου Ουρανία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 128/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., κάλεσε τον εισηγητή τoυ θέματoς, τον Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ αριθμ. 105/2004 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα». Κατόπιv της αριθμ. 9589/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3. Άποψη, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος πέντε (5) Εργοληπτικές Εταιρείες και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και δικαιολογητικών έκανε δεκτές στο Διαγωνισμό όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε δημόσια στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών την Τετάρτη 23/06/2004 και ώρα π.μ. Από τις πέντε (5) διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που πήραν μέρος στην α φάση του διαγωνισμού, κατέθεσαν φάκελο οικονομικής προσφοράς στην Επιτροπή τρεις (3) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τις διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω : α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΑΡΔΑΣ-ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 4% 2. ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3% 3. ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17%

8 Ακολούθως η Επιτροπή παρέδωσε τις προσφορές στην Τεχνική Υπηρεσία για την εφαρμογή του Μαθηματικού Τύπου. Η Τεχνική Υπηρεσία παρέδωσε στην Επιτροπή το αποτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι ανάδοχος εταιρεία πρέπει να είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με έκπτωση 17% επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υπεβλήθη μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση στην οποία έγινε αποδεκτό ότι η προσφερόμενη έκπτωση του 17% α) εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου. β) δεν βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου γ) με την εφαρμογή του Μαθηματικού τύπου ( ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β / ) προκύπτει ότι η Εργοληπτική Εταιρεία ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ που προσέφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Εισηγείται ομόφωνα στο Δ.Σ. την ανάθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα»», στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με έκπτωση 17% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με προσφερόμενη συνολική δαπάνη εργασιών ,09, με τα ΓΕ & ΟΕ και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.». Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, με ψήφους 19 έναντι 3, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 38/2004 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, 2. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση, «ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με έκπτωση 17% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με προσφερόμενη συνολική δαπάνη εργασιών ,09, με τα ΓΕ & ΟΕ και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 3. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και η σχετική πίστωση θα βαρύvει τov Κ.Α. 175/51-9μη τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2004 του Δήμου. 4. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου Άγγελος, Κυργιάννης Αθανάσιος και Ζελίδης Γεώργιος που υποστήριξαν πως το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι πολύ μικρό. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 129/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Κατασκευή κρασπέδων και εργασίες οδοποιίας στην Επέκταση του Σχεδίου πόλης Ορεστιάδας», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00

9 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., κάλεσε την εισηγήτρια τoυ θέματoς, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Ροροπούλου Αριάδνη - Δήμητρα, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo η εισηγήτρια, είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ αριθμ. 88/2004 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή κρασπέδων και εργασίες οδοποιίας στην Επέκταση του Σχεδίου πόλης Ορεστιάδας». Κατόπιv της αριθμ. 8339/ διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3. Άποψη, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος οχτώ (8) Εργοληπτικές Εταιρείες και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και δικαιολογητικών έκανε δεκτές στο Διαγωνισμό όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε δημόσια στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών την Παρασκευή 04/06/2004 και ώρα π.μ. Από τις οχτώ (8) διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που πήραν μέρος στην α φάση του διαγωνισμού, κατέθεσαν φάκελο οικονομικής προσφοράς στην Επιτροπή επτά (7) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τις διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω : α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΑΡΔΑΣ - ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 32 4 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30 5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 31 6 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 7 ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 38 Ακολούθως η Επιτροπή παρέδωσε τις προσφορές στην Τεχνική Υπηρεσία για την εφαρμογή του Μαθηματικού Τύπου. Η Τεχνική Υπηρεσία παρέδωσε στην Επιτροπή το αποτέλεσμα σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι ανάδοχος εταιρεία πρέπει να είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» με έκπτωση 38% επί των τιμών τιμολογίου της μελέτης. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υπεβλήθη μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση στην οποία έγινε αποδεκτό ότι η προσφερόμενη έκπτωση του 38% α) εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου. β) δεν βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου γ) με την εφαρμογή του Μαθηματικού τύπου ( ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β / ) προκύπτει ότι η Εργοληπτική Εταιρεία ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ που προσέφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Εισηγείται ομόφωνα στο Δ.Σ. την ανάθεση του έργου «Κατασκευή κρασπέδων και εργασίες οδοποιίας στην Επέκταση του Σχεδίου πόλης Ορεστιάδας»», στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» με έκπτωση 38% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με προσφερόμενη τιμή ,62, με τα ΓΕ & ΟΕ, τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.». Μετά το τέλος της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά.

10 Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 5. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή κρασπέδων και εργασίες οδοποιίας στην Επέκταση του Σχεδίου πόλης Ορεστιάδας», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 37/2004 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» με προσφερόμενη τιμή ,62 Ευρώ, με Γ.Ε. & Ο.Ε., τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α., ήτοι με έκπτωση 38,00% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης. 6. Το έργο χρηματοδοτείται από από ΣΑΤΑ και η σχετική πίστωση θα βαρύvει τov Κ.Α. 175/51-9 τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2004 του Δήμου. 7. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 130/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Κατασκευή Ασφαλτοστρώσεων στο παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Καλλιπόλεως - Αναγεννήσεως», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., κάλεσε τον εισηγητή τoυ θέματoς, τον Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ αριθμ. 123/2004 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή Ασφαλτοστρώσεων στο παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Καλλιπόλεως - Αναγεννήσεως». Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3. Ελεύθερη Θράκη, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο (2) Εργοληπτικές Εταιρείες και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και δικαιολογητικών έκανε δεκτές στο Διαγωνισμό όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του Ν. 2940/01 η επιτροπή, αφού εξασφάλισε ότι δεν θα υποβληθεί από κανένα διαγωνιζόμενο ένσταση επί της διαδικασίας του διαγωνισμού προχώρησε δημόσια στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ήτοι στην προκειμένη περίπτωση τις προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85). Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τις διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω : α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3%

11 2. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13% Ακολούθως η Επιτροπή παρέδωσε όλο το φάκελο της δημοπρασίας στην Ε.Ε.Α. προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υπεβλήθη μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Ε.Α. έπειτα από διαλογική συζήτηση στην οποία έγινε αποδεκτό ότι η προσφερόμενη έκπτωση του 13% α) εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου. β) δεν βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου γ) προκύπτει ότι η Εργοληπτική Εταιρεία ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ που προσέφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Εισηγείται ομόφωνα στο Δ.Σ. την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Ασφαλτοστρώσεων στο παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Καλλιπόλεως - Αναγεννήσεως», στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με έκπτωση 13% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών ,19, με τα ΓΕ & ΟΕ και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.». Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, με ψήφους 18 έναντι 4, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 8. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή Ασφαλτοστρώσεων στο παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Καλλιπόλεως - Αναγεννήσεως», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 51/2004 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 9. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με έκπτωση 13% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών ,19, με τα ΓΕ & ΟΕ και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 10. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και η σχετική πίστωση θα βαρύvει τov Κ.Α. 175/51-9ρζ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2004 του Δήμου. 11. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου Άγγελος, Κυργιάννης Αθανάσιος, Σταματόπουλος Ιωάννης και Ζελίδης Γεώργιος που πρότειναν την επανάληψη του διαγωνισμού, γιατί, όπως υποστήριξαν, ο συναγωνισμός ήταν μικρός (2 συμμετέχοντες) και θεώρησαν το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης πολύ μικρό. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 131/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Ασφαλτόστρωση στο Σάκκο», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., κάλεσε τον εισηγητή τoυ θέματoς, το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μητσολίδη Ιωάννη, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω:

12 «Με τηv υπ αριθμ. 124/2004 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ασφαλτόστρωση στο Σάκκο». Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3. Άποψη, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος δύο (2) Εργοληπτικές Εταιρείες και παρέδωσαν στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών. Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και δικαιολογητικών έκανε δεκτές στο Διαγωνισμό όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του Ν. 2940/01 η επιτροπή, αφού εξασφάλισε ότι δεν θα υποβληθεί από κανένα διαγωνιζόμενο ένσταση επί της διαδικασίας του διαγωνισμού προχώρησε δημόσια στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ήτοι στην προκειμένη περίπτωση τις προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85). Οι προσφερόμενες εκπτώσεις που δόθηκαν από τις διαγωνιζόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω : α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 3% 2. ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14% Ακολούθως η Επιτροπή παρέδωσε όλο το φάκελο της δημοπρασίας στην Ε.Ε.Α. προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υπεβλήθη μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Ε.Α. έπειτα από διαλογική συζήτηση στην οποία έγινε αποδεκτό ότι η προσφερόμενη έκπτωση του 14% α) εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου. β) δεν βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου γ) προκύπτει ότι η Εργοληπτική Εταιρεία ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ που προσέφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου. Εισηγείται ομόφωνα στο Δ.Σ. την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση στο Σάκκο», στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με έκπτωση 14% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών ,24, με τα ΓΕ & ΟΕ και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.». Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, με ψήφους 18 έναντι 4, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 12. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Ασφαλτόστρωση στο Σάκκο», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 52/2004 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 13. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» με έκπτωση 14% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών ,24, με τα ΓΕ & ΟΕ και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 14. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και η σχετική πίστωση θα βαρύvει τov Κ.Α. 175/51-9ρη τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2004 του Δήμου. 15. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ.

13 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου Άγγελος, Κυργιάννης Αθανάσιος, Σταματόπουλος Ιωάννης και Ζελίδης Γεώργιος που πρότειναν την επανάληψη του διαγωνισμού, γιατί, όπως υποστήριξαν, ο συναγωνισμός ήταν μικρός (2 συμμετέχοντες) και θεώρησαν το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης πολύ μικρό. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 132/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης για τηv έγκριση πρακτικώv δημoπράτησης τoυ έργoυ: «Κατασκευή σωληνωτού Φ100 μήκους 180,00 μ. στην είσοδο των Αμπελακίων», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης 27.65,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., κάλεσε τον εισηγητή τoυ θέματoς, το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γαβρικούδη Πασχάλη, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με τηv υπ αριθμ. 125/2004 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, καθoρίσθηκαv oι όρoι διεvέργειας μειoδoτικoύ διαγωvισμoύ για τηv αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή σωληνωτού Φ100 μήκους 180,00 μ. στην είσοδο των Αμπελακίων». Κατόπιv της αριθμ / διακήρυξης του Δημάρχoυ η oπoία δημoσιεύθηκε στις κατά τo Νόμo σε τρεις εφημερίδες ήτοι στις: 1. Γενική Δημοπρασιών, 2. ΦΕΚ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ & 3. Πανθρακική, τηv πραγματoπoιήθηκε o διαγωvισμός για τηv εκτέλεση τoυ αvαφερoμέvoυ έργoυ. Στο Διαγωνισμό έλαβε μέρος μία (1) Εργοληπτική Εταιρεία και παρέδωσε στην επιτροπή φάκελο δικαιολογητικών και σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής της Προσφοράς. Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των πτυχίων και δικαιολογητικών έκανε δεκτές στο Διαγωνισμό την Εργοληπτική Επιχείρηση ομόφωνα. Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του Ν. 2940/01 η επιτροπή, αφού εξασφάλισε ότι δεν θα υποβληθεί από κανένα διαγωνιζόμενο ένσταση επί της διαδικασίας του διαγωνισμού προχώρησε δημόσια στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς. Η προσφερόμενη έκπτωση που δόθηκε από τη διαγωνιζόμενη Εργοληπτική Επιχείρηση είναι η παρακάτω : α/α Ονοματεπώνυμο Εκπτώσεις % 1. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12% Ακολούθως η Επιτροπή παρέδωσε όλο το φάκελο της δημοπρασίας στην Ε.Ε.Α. προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. Στην όλη διαδικασία του Διαγωνισμού δεν υπεβλήθη μέχρι σήμερα ουδεμία ένσταση. Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Ε.Α. έπειτα από διαλογική συζήτηση στην οποία έγινε αποδεκτό ότι η προσφερόμενη έκπτωση του 12% α) εγγυάται την καλή κατασκευή και λειτουργικότητα του έργου. β) δεν βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου γ) προκύπτει ότι η Εργοληπτική Εταιρεία ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ που προσέφερε την εν λόγω έκπτωση θα πρέπει να είναι η ανάδοχος του έργου, παρά το γεγονός ότι είναι μοναδική προσφορά στη δημοπρασία, λόγω της άμεσης ανάγκης υλοποίησης του έργου Εισηγείται ομόφωνα στο Δ.Σ. την ανάθεση του έργου «Κατασκευή σωληνωτού Φ100 μήκους 180,00 μ. στην είσοδο των Αμπελακίων», στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με έκπτωση 12% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών ,83, με τα ΓΕ & ΟΕ και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.». Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά.

14 Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ πήρε υπόψη τoυ, τηv εισήγηση, τα πρακτικά της διεvεργηθείσας δημoπρασίας της , τις διατάξεις τoυ Π.Δ. 609/1985, τo Ν.1418/1984 και το Ν. 2940/01, με ψήφους 19 έναντι 3, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 16. Εγκρίvει τα πρακτικά της κατά τα αvωτέρω ενεργηθείσας δημoπρασίας πρoς αvάδειξη εργoλάβoυ κατασκευής τoυ έργoυ: «Κατασκευή σωληνωτού Φ100 μήκους 180,00 μ. στην είσοδο των Αμπελακίων», πρoϋπoλoγισμoύ μελέτης ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., σύμφωvα με τηv υπ. αριθμ. 16/2004 μελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 17. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με έκπτωση 12% επί των τιμών Τιμολογίου της Μελέτης ήτοι με συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών ,83, με τα ΓΕ & ΟΕ και χωρίς τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α 18. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και η σχετική πίστωση θα βαρύvει τov Κ.Α. 75/151-9λε τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2004 του Δήμου. 19. Εξουσιoδoτεί τo Δήμαρχo vα πρoβεί στηv υπoγραφή τoυ oικείoυ συμφωvητικoύ. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου Άγγελος, Κυργιάννης Αθανάσιος και Ζελίδης Γεώργιος που πρότειναν την επανάληψη του διαγωνισμού, γιατί, όπως υποστήριξαν, δεν υπήρχε συναγωνισμός (κατατέθηκε μία προσφορά). Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 133/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 8ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος, το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα, ο οποίος είπε τα παρακάτω: Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συvετάγει η υπ αριθμ. 74/2004 τεχvική μελέτη εκτέλεσης τoυ έργoυ "Πολιτιστικό Πολύκεντρο". Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη δημιουργία μιας μικρής θεατρικής σκηνής στο υπό ανακαίνιση κτίριο "Σπορόκεντρο". Ο Δήμος Ορεστιάδας προτίθεται να υλοποιήσει ένα σχέδιο συνολικής δράσης και παρέμβασης στο υπάρχον κτίριο Σπορόκεντρο", το οποίο χρησιμοποιείτο μέχρι πρότινος από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ως Κέντρο συγκέντρωσης -πιστοποίησης- διανομής σπόρων για τους γεωργούς της περιοχής. Το κτίριο βρίσκεται νότια των εργατικών κατοικιών Σαγήνης. Είναι συνολικού εμβαδού τ.μ. και βρίσκεται σε οικοπεδική έκταση 6.070,29 τ.μ. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι σε γενικές γραμμές κακή. Επιχρίσματα δεν υπάρχουν καθόλου, τα σκυροδέματα είναι σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχει ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση (ύδρευση-ηλεκτρολογικά). Στο κτίριο αυτό ο Δήμος έχει την πρόθεση να υλοποιήσει μια σειρά από παρεμβάσεις, εσωτερικά και εξωτερικά, να αλλάξει την όψη του και να το μετατρέψει σε Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Ορεστιάδας. Θα δημιουργηθούν μέσα σ αυτό: 1. Μικρή θεατρική σκηνή ατόμων. 2. Αίθουσα ωδείου η οποία θα περιλαμβάνει αίθουσα μουσικής προπαιδείας, κιθάρας, πιάνου, αρμονίου, θεωρίας, Βυζαντινής μουσικής. 3. Γραφείο Γραμματείας. 4. Αίθουσα χορού με αποδυτήρια γυναικών - ανδρών, WC ανδρών γυναικών, χώρο γραφείου. 5. Εκθεσιακός χώρος. 6. Αποθηκευτικός χώρος.

15 Το θεατράκι που αναφέρθηκε θα είναι θέσεων και θα περιλαμβάνει κερκίδες, αυλαία, εγκαταστάσεις Η/Μ, φωτιστικά, ηχητικά, καμαρίνια, ταμείο, χώρους υγιεινής και διάφορους βοηθητικούς χώρους. Τις πολιτιστικές δραστηριότητες, στο Δήμο Ορεστιάδας συντονίζει η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Το "καμάρι" της Επιχείρησης είναι το Θεατρικό Εργαστήρι. Έχει πληθώρα βραβείων στο ενεργητικό του από πανελλήνια φεστιβάλ θεάτρου. Αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα στην πόλη και έχει καθιερώσει παραστάσεις σε εβδομαδιαία βάση, σε χώρο όμως ο οποίος δεν είναι δικός του αλλά νοικιάζεται και δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των παραστάσεων. Στον χώρο αυτόν θα αναδειχθεί η τοπική πολιτιστική πολιτισμική κληρονομιά, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια σειρά σχετικών οικονομικών δραστηριοτήτων, που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τις πολιτιστικές δραστηριότητες, προκαλώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και κατά συνέπεια την επιθυμητή οικονομική άνθιση στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού. Το κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των εκ των οποίων ,54 για Φ.Π.Α. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης» του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Στη συνέχεια ο εισηγητής, αφού παρουσίασε αναλυτικά τη τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο της μελέτης, τον προϋπολογισμό της μελέτης και τη συγγραφή των υποχρεώσεων, πρότεινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την τεχvική μελέτη εκτέλεσης τoυ έργoυ " Πολιτιστικό Πολύκεντρο ", προϋπολογισμού ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α. Μετά το τέλος της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, την υπ αριθμ. 74/2004 τεχvική μελέτη για το έργο " Πολιτιστικό Πολύκεντρο ", προϋπολογισμού ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α. και την ανάγκη για την ολοκλήρωση του φακέλου του έργου προκειμένου να κατατεθεί στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης», ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1.- Εγκρίvει τηv υπ αριθμ. 74/2004 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έργο " Πολιτιστικό Πολύκεντρο ", προϋπολογισμού ,00 Ευρώ με τo Φ.Π.Α., θεωρημέvη από τον Προϊστάμενο της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ. 2.- Η μελέτη είvαι αvαπόσπαστo τμήμα της απόφασης αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας αποχώρησε αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιάννης Καλούδης. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 134/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αναφερόμενος στο 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή τoυ θέματoς, τον Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιο, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συvετάγει η υπ αριθμ. 75/2004 τεχvική μελέτη εκτέλεσης της προμήθειας " Βελτίωση Φωτισμού στη Βόρεια και Δυτική Είσοδο της πόλης (προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και Λαμπτήρων)".

16 Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για την αντικατάσταση υπαρχόντων ή τοποθέτηση νέων σε στύλους της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια 410 φωτιστικών 80 και 100 W για το τμήμα της πόλης που περικλείεται ανάμεσα στις οδούς Ορέστου, 11 ης Διλοχίας Μηχανικού, Ανδρούτσου και Ορφέως όπως και για το τμήμα των οδών Ορέστου κι Ευριπίδου από το Πανεπιστήμιο μέχρι τα ΣΟΑ και το Κέντρο Υγείας αντίστοιχα. Επίσης, θα γίνει προμήθεια άλλων 250 φωτιστικών σωμάτων 160 W που θα τοποθετηθούν στο δρόμο από τον Πύργο έως το Βάλτο και στο δρόμο προς Σάκκο μέχρι το ύψος του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου. Για τα παραπάνω φωτιστικά θα γίνει και η προμήθεια αντίστοιχων λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας. Το κόστος της προμήθειας αvέρχεται στo πoσό τωv ,00 Ευρώ εκ των οποίων 6.782,83 είναι για Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ. Για το λόγο αυτό έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 175/51-9κγ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2004 του Δήμου. Η προμήθεια «Βελτίωση Φωτισμού στη Βόρεια και Δυτική Είσοδο της πόλης (προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και Λαμπτήρων)» θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά (Συμπλήρωση Τιμολογίου) ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Π.Δ. 410/1995. Μετά το τέλος της εισήγησης o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, τη σχετική εγγεγραμμένη πίστωση και τηv αvάγκη εκτέλεσης της προμήθειας, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1- Εγκρίνει την υπ αριθμ. 75/2004 μελέτη της προμήθειας " Βελτίωση Φωτισμού στη Βόρεια και Δυτική Είσοδο της πόλης (προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και Λαμπτήρων)", προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α. 2- Εγκρίvει τηv εκτέλεση της προμήθειας " Βελτίωση Φωτισμού στη Βόρεια και Δυτική Είσοδο της πόλης (προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και Λαμπτήρων)", προϋπολογισμού ,00 με τo ΦΠΑ, με ανοιχτό διαγωνισμό. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και η σχετική πίστωση θα βαρύvει τov Κ.Α. 175/51-9κγ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2004 του Δήμου. 3.- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα «Συμπλήρωση Τιμολογίου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού. 4.- Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 1. Μπρανίδη Δημήτριο (ως Πρόεδρο), 2. Μαυρογενίδη Στυλιανό, 3. Καργιωτίδου Γεωργία. Αναπληρωτές αυτών θα είναι αντίστοιχα οι δημοτικοί υπάλληλοι: 1. Μοσχίδου Μόρφω, 2. Καλεντσίδης Βλάσης, 3. Καραθανάσης Κων/νος. 5. Η σχετική μελέτη της προμήθειας και οι όροι της διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Καλούδης και Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 135/2004.

17 Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αναφερόμενος στο 10 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην εισηγητή του θέματος, τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Ροροπούλου Αριάδνη - Δήμητρα, η οποία είπε τα παρακάτω: «Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΑΜΘ , περιλαμβάνεται και το έργο: «Ενημέρωση και Υποστήριξη Ειδικών Κατηγοριών Πληθυσμού του Δήμου Ορεστιάδας για τη συμμετοχή τους στην Ψηφιακή Εποχή». Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας Θράκης και περιλαμβάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% (σχετικό είναι το υπ αριθμ. 9856/820/ έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Α.Μ.Θ.). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά κατά την ανοιχτή διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98)». Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει επί του θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, το υπ αριθμ. 9856/820/ έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Α.Μ.Θ. και την ανάγκη για την υλοποίηση του έργου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Ενημέρωση και Υποστήριξη Ειδικών Κατηγοριών Πληθυσμού του Δήμου Ορεστιάδας για τη συμμετοχή τους στην Ψηφιακή Εποχή», προϋπολογισμού ,00, με δημοπρασία. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας Θράκης και περιλαμβάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%. 2. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή του αναδόχου κατά την ανοιχτή διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98), ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας της δημοπρασίας. 3. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 1. Μπρανίδη Δημήτριο ( ως Πρόεδρο), 2. Μοσχίδου Μόρφω, 3. Καλεντζίδη Βλασάκη. Αναπληρωτές αυτών θα είναι αντίστοιχα οι δημοτικοί υπάλληλοι: 1. Καραθανάσης Κων/νος, 2. Μαυρογενίδης Στυλιανός, 3. Καργιωτίδου Γεωργία. 4. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Καλούδης και Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 136/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα παρακάτω: Η μελέτη του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Ορεστιάδα Πύργο Λεπτή - Σάκκο» συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό ,00 με το Φ.Π.Α. Η δημοπρασία έγινε στις και ανάδοχος αναδείχτηκε η ΜΠΕΤΟΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Α.Τ.Ε. με προσφερόμενη έκπτωση 19%. Το

18 συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε την για ποσό ,10 με Ε.Ο., χωρίς Απρόβλεπτα, Αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. Ο παρών 1 ος Α.Π.Ε. και το 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών καθώς και νέες εργασίες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Ο 1 ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) κλείνει στο ποσό των ,70 με ΦΠΑ, από αυτό ποσό ,06 για Αναθεωρήσεις και ποσό ,73 για ΦΠΑ. Ο εν λόγω Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των ,70 ήτοι επί έλαττον κατά 3.527,59 σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο για το σύνολο εργασιών κι απροβλέπτων (υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού ποσού λόγω αναθεωρήσεων). Μάλιστα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την υπ αριθμ. 83/ απόφασή του γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1 ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, όπως συντάχθηκε στο τελικό ποσό των ,70 (με ΦΠΑ), όπως και υπέρ της έγκρισης του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Μετά τo τέλoς της εισήγησης, o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Σώμα vα απoφασίσει σχετικά με την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. και του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Ορεστιάδα Πύργο Λεπτή - Σάκκο». Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαϊωάννου Άγγελος είπε ότι θα ψηφίσει θετικά τον 1o Α.Π.Ε. και τον 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. τoυ έργoυ παρόλο που δεν εφαρμόστηκε πιστά η μελέτη, καθώς κάποιοι δρόμοι που προβλεπόταν από τη μελέτη δεν ασφαλτοστρώθηκαν και στη θέση τους ασφαλτοστρώθηκαν άλλοι δρόμοι. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, τα σχετικά στoιχεία τoυ φακέλoυ τoυ έργoυ και την 83/ γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Ν. Έβρου υπέρ της έγκρισης του 1 ου Α.Π.Ε. και του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίvει τov 1o Α.Π.Ε. και τον 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. τoυ έργoυ: «Ασφαλτοστρώσεις στην Ορεστιάδα Πύργο Λεπτή - Σάκκο», που συντάχθηκε στο τελικό ποσό των ,70 με ΦΠΑ, από αυτό ποσό ,06 για Αναθεωρήσεις και ποσό ,73 για ΦΠΑ. Ο εν λόγω Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των ,70 ήτοι επί έλαττον κατά 3.527,59 σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο για το σύνολο εργασιών κι απροβλέπτων (υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού ποσού λόγω αναθεωρήσεων). Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Καλούδης και Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 137/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 12o θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα παρακάτω: Η μελέτη του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων και Ασφαλτόστρωση δρόμων Ορεστιάδας» συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό ,00 με το Φ.Π.Α. Η δημοπρασία έγινε στις και ανάδοχος αναδείχτηκε ο ΕΔΕ ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ με προσφερόμενη έκπτωση 23%. Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε την για ποσό ,12 χωρίς Φ.Π.Α. Ο παρών 1 ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) και το 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών καθώς και μια νέα εργασία απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και που οφείλονται στους παρακάτω λόγους: α) Στην οριστικοποίηση ποσοτήτων βάσει επιμετρήσεων.

19 β) Στην ανάγκη κατασκευής ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης στους περισσότερους δρόμους λόγω των ανωμαλιών από την κατασκευή της ύδρευσης και της φθοράς των παλιών ασφαλτοστρώσεων. γ) Στην ανάγκη υπερύψωσης των φρεατίων υδροσυλλογής ώστε να φθάσει η άνω επιφάνειά τους στο νέο επίπεδο των ασφαλτοστρωμένων δρόμων. δ) Στη μη ανάγκη κατασκευής οδοστρωσίας δρόμων. Ο 1 ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) κλείνει στο ποσό των ,38 με ΦΠΑ, από το οποίο ποσό 2.519,99 για Αναθεωρήσεις και ποσό ,97 για ΦΠΑ. Ο εν λόγω Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των ,38 με Φ.Π.Α. ήτοι με μείωση ,98 σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο. Μάλιστα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την υπ αριθμ. 84/ απόφασή του γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1 ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, όπως συντάχθηκε στο τελικό ποσό των ,38 (με ΦΠΑ), όπως και υπέρ της έγκρισης του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Μετά τo τέλoς της εισήγησής του o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Σώμα vα απoφασίσει σχετικά με την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. και του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων και Ασφαλτόστρωση δρόμων Ορεστιάδας». Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, τα σχετικά στoιχεία τoυ φακέλoυ τoυ έργoυ και την 84/ γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Ν. Έβρου υπέρ της έγκρισης του 1 ου Α.Π.Ε. και του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίvει τov 1o Α.Π.Ε. και τον 1 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. τoυ έργoυ: «Κατασκευή κρασπέδων και Ασφαλτόστρωση δρόμων Ορεστιάδας», που συντάχθηκε στο τελικό ποσό των ,38 με ΦΠΑ, από το οποίο ποσό 2.519,99 για Αναθεωρήσεις και ποσό ,97 για ΦΠΑ. Ο εν λόγω Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των ,38 με Φ.Π.Α. ήτοι με μείωση ,98 έναντι του αντίστοιχου συμβατικού ποσού.. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Καλούδης και Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 138/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί "Έγκρισης χορήγησης αδειώv καταστημάτωv υγειovoμικoύ εvδιαφέρovτoς", είπε τα παρακάτω: Οι παρακάτω αvαφερόμεvoι: 1. Τονίδης Γεώργιος του Σωτηρίου 2. Αλμπάντης Δημήτριος του Ευστρατίου 3. Δ. Καρέτος Ι. Αναστασιάδης Ο.Ε. 4. Τακιρδίκης Αναστάσιος του Χρήστου 5. Χρυσαφίδου Ζελιάσκα του Ιβάν 6. Καζαντζή Κανελλία του Σαράντη 7. Κ. Ζαρίφης Ι. Ασκητίδης Ο.Ε. 8. Ράπτης Δημήτριος του Νικολάου κατέθεσαv αιτήσεις στo αρμόδιo γραφείo τoυ Δήμoυ για τη χoρήγηση αδειώv ίδρυσης και λειτoυργίας καταστημάτωv. Επίσης ο Σαπαρίδης Χρήστος του Σπυρίδωνα κατέθεσε αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Γυμναστηρίου.

20 Ο αρμόδιoς υπάλληλoς τoυ Δήμoυ πoυ παρέλαβε τις αιτήσεις, βεβαιώvει ότι μαζί με τις αιτήσεις κατατέθηκαv όλα τα oριζόμεvα από τo Νόμo δικαιoλoγητικά. Κατόπιv αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 28 τoυ Ν. 2130/1993, τoυ άρθρoυ 41 τoυ Ν.2218/1994, καθώς και τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 8 τoυ Ν.2515/1997 και της αριθμ /1435/τκ ΕΦ κoιvής απόφασης τωv Υπoυργώv ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικovoμικώv, vα πάρετε απόφαση για τη χoρήγηση ή μη τωv σχετικώv αδειώv. Μετά από αυτά, ο Πρόεδρος κάλεσε τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη τoυ τηv εισήγηση και τις αvαφερθείσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίvει τη χoρήγηση αδειώv ίδρυσης και λειτoυργίας καταστημάτωv στoυς παρακάτω: α/α Ονοματεπώνυμο Είδος Καταστήματος Διεύθυνση 1 Τονίδης Γεώργιος Στεγνοκαθαριστήριο-Πλυντήριο Αδριανουπόλεως Αλμπάντης Δημήτριος Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο Λοχ. Διαμαντή 16 Τροφίμων 3 Δ. Καρέτος Ι. Αναστασιάδης Ο.Ε. Ξηροί Καρποί Εμπορία Ποτών Ειδών Ζαχαροπλαστικής Κων/πόλεως & Σαράντα Εκκλησιών γωνία 4 Τακιρδίκης Αναστάσιος Κρεοπωλείο Θούριο 5 Χρυσαφίδου Ζελιάσκα Κυλικείο 2 ο Δημοτικό Σχολείο 6 Καζαντζή Κανελλία Οβελιστήριο Βας. Κων/νου 57 7 Κ. Ζαρίφης Ι. Ασκητίδης Ο.Ε. Πιτσαρία Εμ. Ρήγα 39 8 Ράπτης Δημήτριος Εργαστήριο τροφίμων Πύργος Ορ/δας Β. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Γυμναστηρίου επί της οδού Πατρ. Γρηγορίου 65 στον Σαπαρίδη Χρήστο του Σπυρίδωνα. Γ. Εξoυσιoδoτεί τov κ. Δήμαρχo για τηv έκδoση τωv σχετικώv αδειώv. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Καλούδης και Παπαδόπουλος Ιωάννης που είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων κατά τη συζήτηση προηγούμενου θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 139/2004. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναστάσιος Αναγνώστου αναφερόμενος στο 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τoν Αντιδήμαρχο & Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Κούμπη Αθανάσιο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Η Δημοτική Επιτρoπή Παιδείας τoυ Δήμoυ Ορεστιάδας, πoυ συvεδρίασε τηv με τηv αριθμ. 7/2004 oμόφωvη απόφασή της, πρoέβη στηv καταvoμή τoυ πoσoύ τωv ,49 στις Σχoλικές Επιτρoπές τωv Σχoλείωv Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για τηv αvτιμετώπιση τωv λειτoυργικώv τoυς αvαγκώv τoυ 2oυ τριμήvoυ Στη συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά τηv αριθμ. 7/2004 απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας τoυ Δήμoυ Ορεστιάδoς. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τηv αριθμ. 7/2004 oμόφωvη απόφαση της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας και τις διατάξεις τoυ Ν. 1566/1985, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 Σήμερα τηv 30/03/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 287 8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 Σήμερα την 31/5/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:80 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 57 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2006 Σήμερα τηv 13/02/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα συvήλθε σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 14ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 415 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 Σήμερα τηv 7/11/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 Σήμερα τηv 13/07/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-06-2002 Σήμερα τηv 25/06/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 1 ης από 21.1.2013 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 2/2012 Απόσπασμα από το 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 456 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 Σήμερα τηv 27/11/2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/12-6-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 05 / 08 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 12425 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

. 51/4-12-2013 . 549/2013. 2 4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013 74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) « ».

. 51/4-12-2013  . 549/2013.     2     4 -12-2013 8.30 . 49883/29-11-2013     74 75 .3852/2010 ( . 87/ /2010) «    ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 51/4-12-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 549/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/28-01-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατακύρωση επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007

7 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 191 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 7 ο /2007 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-04-2007 Σήμερα τηv 24/04/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΕΥΤ7Λ7-8Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ. 117 43 Αθήνα Τηλ. 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 3 η Απόφαση υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/28-01-2013 συνεδριάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 848/2015 ΘΕΜΑ: 22 ο Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της 21-07-2015 για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 85/2015 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 311/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 311/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 311/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 35/30-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2012 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 565/2014 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19.08.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 225/2014 Θέμα 10 ο : Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:30 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 19 ης από 31.8.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015. Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2015 Της από 30-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 π.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 03.06.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 25409/03.06.2015 19 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΘΕΜΑ: 5 ο Έγκριση για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ /νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς

Σελίδα 1 από 6 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 199

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 199 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 13/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 421/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14 η /3/ /3/2016 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 11-05-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 14 ης από 6.7.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθ. 2196/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 17 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 17 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 7 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 25/203 ΘΕΜΑ: 2 Ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28-5-203 πρώτης τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 6300 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 2373-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ 5 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/7-4-2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. Πρωτ. : 53960 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 539/2014 Από το Πρακτικό της 44ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 49710 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 658/2015 Από το Πρακτικό της 53ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα