ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

2

3 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke ( ). Οι διδακτικές αρχές του ήταν: Να μην μεταδίδονται πολλές γνώσεις παράλληλα. Να γίνεται επανάληψη των προσκτηθεισών γνώσεων. Να αποφεύγεται η απομνημόνευση. Να ξεκινά η μάθηση και η διδασκαλία από τη μητρική γλώσσα. Η ανάγνωση να συνοδεύεται από τη γραφή. Ο δάσκαλος με τη διδασκαλία του απαντά σε πέντε βασικά ερωτήματα: Τι διδάσκεις; Σε ποιους διδάσκεις; Γιατί διδάσκεις; Πώς διδάσκεις; Με ποια μέσα διδάσκεις; Οι απαντήσεις συνιστούν το περιεχόμενο της επιστήμης της ιδακτικής.

4 ενότητα 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ιδακτική Πραγματικότητα είναι εκείνη η περιοχή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας που αναφέρεται στις μορφές, τα πλαίσια, το περιεχόμενο και τα μέσα της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται και αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία. 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ Για να προσδιοριστεί η διδακτική πραγματικότητα αναλύονται τέσσερα βασικά στοιχεία: α) Ο δάσκαλος. β) Ο μαθητής. γ) Το αντικείμενο (που αποτελεί το λεγόμενο «διδακτικό τρίγωνο»). δ) Το διδακτικό συγκείμενο (context) μέσα στο οποίο συντελείται η αλληλεπικοινωνία μεταξύ των τριών βασικών στοιχείων του διδακτικού τριγώνου. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία του διδακτικού τριγώνου. 3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Η συμπεριφορά των δασκάλων μέσα στη σχολική τάξη, που θεωρείται βασική για την επίτευξη επιθυμητών μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους μαθητές, είναι: Η σαφήνεια. Η ποικιλία. Ο προσανατολισμός στο διδακτικό έργο. Η ενθάρρυνση των μαθητών για ενασχόληση στη μαθησιακή διαδικασία. Η οργάνωση της διδασκαλίας κατά τρόπο που εξασφαλίζει στους μαθητές την επιτυχία. Προκειμένου δε να επιτευχθούν από τους μαθητές αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα απαιτείται: Σαφήνεια στους στόχους και την επεξεργασία του μαθήματος. Ποικιλία και ευελιξία στις διδακτικές προσεγγίσεις και τα διδακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται. 20

5 Η Επιστήμη της ιδακτικής Ακαδημαϊκός προσανατολισμός στις διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες της ωριαίας διδασκαλίας. Υψηλά ποσοστά αξιοποίησης του διδακτικού χρόνου από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας μαθητών στις σχολικές εργασίες. Αξιοποίηση μαθησιακών ιδεών. Οργάνωση της τάξης και καθοδήγηση κατά τη διδασκαλία. Ενθουσιασμός του εκπαιδευτικού για το έργο που επιτελεί. Συχνή χρήση ερωτήσεων κατανόησης. Υψηλές προσδοκίες για τις ικανότητες των μαθητών και απαιτήσεις για τη δουλειά τους. ιδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών. Ιστορικά ο ρόλος του διδάσκοντα με βάση τις παραδοσιακές αντιλήψεις ήταν: διαπαιδαγώγηση, παροχή γνώσεων, κρίση/αξιολόγηση, επιβράβευση, αυστηρή καθοδήγηση, επεξεργασία γνώμης, πρότυπο. Τη δεκαετία του 1970 υιοθετείται το Μαθητικοκεντρικό Σύστημα, όπου δίνεται έμφαση στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή, την κοινωνικοποίησή του, στο ότι ο δάσκαλος είναι βοηθός (tutor) και την αλληλοαξιολόγηση. 3.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, ο μαθητής είναι παθητικός δέκτης γνώσεων, χαρακτηρίζεται ως «άγραφο χαρτί» όπου ο δάσκαλος-παντογνώστης «γράφει» τη δική του γνώση. Σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις ο μαθητής είναι στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μαθητικοκεντρικό σύστημα) και λαμβάνεται πολύ υπόψη η συμμετοχή του στη διδασκαλία. 3.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας ταυτίζει το διδακτικό αντικείμενο με το εγχειρίδιο, το οποίο είναι μια μονοσήμαντη μετάδοση γνώσης χωρίς τη δυναμική μιας συνεχούς ανανέωσης, Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία διδακτικών αντικειμένων, τα οποία ξεκινούν από έντυπο υλικό και φτάνουν μέχρι λογισμικό φιλικό προς τον μαθητή και πολύ εύκολο στη χρήση. 21

6 ενότητα 1 Τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων είναι: Η επικαιροποίηση της θεματικής. Η σύνδεση της γνώσης με τις κοινωνικές ανάγκες του μαθητικού κοινού, όπως επίσης και με τα ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά του. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω δραστηριοτήτων. 3.4 Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ιδακτικό υλικό, π.χ. βιντεοκασέτα, λογισμικό, μαγνητοφωνημένη συζήτηση. ιδακτικό μέσο, π.χ. βίντεο, Η/Υ, επιδιασκόπιο. ιδακτική ύλη (πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα). Παιδαγωγικά εργαλεία, π.χ. λύση προβλημάτων, προσομοιώσεις στον Η/Υ, μέθοδοι διδασκαλίας, έρευνα κ.λπ. 3.5 ΟΡΙΣΜΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Σύμφωνα με τη στενή έννοια, διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσεων από τον δάσκαλο στον μαθητή. Σύμφωνα με την παιδαγωγική άποψη, διδασκαλία είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στην καθοδήγηση του παιδευομένου, ώστε αυτός να κατανοήσει τα διδασκόμενα. Περιλαμβάνει όλων των ειδών τις οργανωμένες ενέργειες, ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται και οι οποίες έχουν στόχο τους τη μάθηση. 4. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Η ιδακτική Μεθοδολογία αποτελεί μια διεπιστημονική μέθοδος οργάνωσης και διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιούνται οι συνθήκες και τα αποτελέσματα της μάθησης. Η Παιδαγωγική Ψυχολογία ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο άνθρωπος. Μελετάει τις σχέσεις μεταξύ των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος και των διεργασιών που συμβαίνουν στο νου του μαθητή. 22

7 Η Επιστήμη της ιδακτικής 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ Το διδακτικό έργο συνίσταται από: Τον προγραμματισμό της διδασκαλίας Την εφαρμογή της διδασκαλίας. Το διδακτικό έργο έχει ως στόχο τη μάθηση. Μάθηση είναι η σχετικά μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς του μαθητή που προκύπτει ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων εμπειριών. Τα τρία στοιχεία της μάθησης είναι η απόκτηση γνώσης, η διατήρηση γνώσης και η μεταβίβαση γνώσης (εφαρμογή). 6. ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ «Η μετάδοση της γνώσης είναι εφικτή.», Σωκράτης και Πλάτωνας Η επιστήμη της διδακτικής διακρίνεται στις παρακάτω φάσεις: Πρακτική ιδακτική: επιχειρεί να καταγράψει και να κωδικοποιήσει την εμπειρία που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί άμεσα από την καθημερινή διδακτική πράξη Επιστημονίζουσα ιδακτική: επιχειρεί μέσα από επαγωγικούς/αναγωγικούς συλλογισμούς να οργανώσει τη διδακτική εμπειρία σε σύστημα παιδαγωγικό-διδακτικών αρχών, που να είναι σε θέση να επιλύει τα θεωρητικά ερωτήματα και τα διδακτικά προβλήματα της εκπαίδευσης Επιστημονική ιδακτική: προσθέτει στην εμπειρία και τη λογική των προηγούμενων φάσεων το στοιχείο του ελέγχου της εγκυρότητας 7. ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1 Στο παρακάτω σχήμα προτείνεται ένα μοντέλο προγραμματισμού της διδασκαλίας που χρησιμοποιείται στις οικονομικές επιστήμες και έχει ως στοιχεία τα παρακάτω: 1. Saunders P., Welsh A., Hansen, L. (1978), Resource Manual for Teacher Training programs in economics, New York. 23

8 ενότητα 1 Ανάγκες: Τι πρέπει να μάθει ή να μπορεί να κάνει ένας μαθητής για να θεωρηθεί ότι πέτυχε στο συγκεκριμένο μάθημα; Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών που πρέπει να ικανοποιηθούν; Σκοποί: Αποτελούν γενικές (ευρείες) διατυπώσεις δηλώσεις πάνω στο τι πρέπει να επιτευχθεί με το μάθημα. είχνουν την κατεύθυνση για το λεπτομερή προγραμματισμό των μαθημάτων. Αντικειμενικοί Στόχοι: Αποτελούν ειδικές διατυπώσεις-δηλώσεις που βοηθούν τον δάσκαλο να καθορίσει εάν οι σκοποί του μαθήματος έχουν επιτευχθεί. Περιορισμοί: Συγκεκριμένες ικανότητες των μαθητών, διαθέσιμος χρόνος διδασκαλίας, συγκεκριμένα εκπαιδευτικά υλικά και μέσα διδασκαλίας Σχεδιασμός & Επιλογή Στρατηγικής: Προσδιορίζουμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος, δηλαδή την επιλογή του κατάλληλου υλικού διδασκαλίας, της διδακτικής σειράς, της μεθόδου διδασκαλίας και του τρόπου διδασκαλίας. Εφαρμογή: Είναι η «διδασκαλία», το σχέδιο μαθήματος. Συλλογή εδομένων: Το feedback της διδασκαλίας με σκοπό τη βελτίωση και την αναδιατύπωση των στόχων. Αξιολόγηση: Συνεχής ιαδικασία. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ανάγκες Σκοποί Αντικειμενικοί Στόχοι Σχεδιασμός & Επιλογή Στρατηγικής Εφαρμογή Αξιολόγηση Συλλογή εδομένων: Ανάλυση της επιτυχίας, εξετάσεις Βιντεοσκόπηση & παρατήρηση Αξιολόγηση του μαθήματος από τους μαθητές 24

9 Η Επιστήμη της ιδακτικής 8. ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει όλα τα θέματα που έχουν οριστεί να διδαχθούν κατά μάθημα σε μια τάξη. Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Περιλαμβάνει το χρόνο κατά τον οποίο θα διδαχθεί η ύλη που προβλέπεται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Περίγραμμα Μαθήματος: Είναι η λεπτομερής παρουσίαση όλων των γνώσεων (θεωρητικών & δεξιοτήτων) που θα διδαχθούν στο μάθημα. Είναι συνδυασμός του αναλυτικού προγράμματος και του ωρολογίου προγράμματος. ιδακτική Ενότητα: Είναι ένα αυτοτελές θέμα που διδάσκεται στους μαθητές. Ωριαίο Μάθημα: Είναι η παρουσίαση της διδακτικής ύλης για λεπτά. εξιότητα: Είναι η ικανότητα εκτέλεσης μιας εργασίας. Θεωρητική Γνώση: Είναι η κατανόηση μιας έννοιας ή ενός συνόλου εννοιών. Πράξη: Είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων. Τεχνική Πληροφορία: Είναι η έκφραση θεωρητικών τεχνικών γνώσεων. Έργο: Είναι ένα ολοκληρωμένο αντικείμενο που προκύπτει από το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων πράξεων και με τη χρησιμοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών πληροφοριών. 25

10

11 2 ενότητα ΜΕΘΟ ΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΙΑΤΥΠΩΣΗ. ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η μέθοδος διδασκαλίας αναφέρεται σε ένα σημαντικό ερώτημα που θέτει η σύγχρονη ιδακτική: «πώς» διδάσκεται ένα γνωστικό αντικείμενο. Η στρατηγική διδασκαλίας ή διδακτική στρατηγική αποτελεί ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου διδακτικού στόχου και αποτελείται από μια σειρά διακριτών μεταξύ τους βημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό και οδηγούν τον μαθητή σταδιακά στην επίτευξη του διδακτικού στόχου που έχει τεθεί. Η διδακτική μέθοδος αποτελεί μια παγιωμένη αλληλουχία διαδικασιών που εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ένα ευρύ πλαίσιο διδακτικών στόχων. Μέθοδος λόγου χάρη είναι η τριμερής πορεία διδασκαλίας. Απεναντίας η διδακτική στρατηγική, επειδή ακολουθεί λεπτομερειακά τις ιδιαιτερότητες κάθε διδακτικού στόχου, αποτελεί κάθε φορά ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό. Είναι ευέλικτη, ελαστική και γενικά επιδέχεται διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε στόχου (στο δεύτερο μέρος και στην ενότητα 3 αναλύονται εκτενώς οι παραπάνω έννοιες). 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η μέθοδος υπαγορεύεται από τις γνώσεις που έχει ήδη ο μαθητής στο θέμα. Ο δάσκαλος, αφού αποφασίσει τι θα διδάξει, μελετά τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα το διδάξει, δηλαδή ποια μέθοδο διδασκαλίας θα χρησιμοποιήσει.

12 ενότητα 2 Η φιλοσοφία που διέπει την επιλογή της μεθόδου είναι ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι; Η καλύτερη μέθοδος είναι αυτή που δίνει στους μαθητές ζωηρές εμπειρίες και εντυπώσεις διότι η γνώση προέρχεται από την πείρα». Ο δάσκαλος λαμβάνει υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το άτομο μαθαίνει: Με την πρακτική εφαρμογή, τη συζήτηση, την παρατήρηση και τη συμμετοχή. Η διαδικασία επιλογής της μεθόδου γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών αλλά και το τι επιδιώκεται με τη διδασκαλία. Για παράδειγμα, απλή γνώση του θέματος: διάλεξη, δυνατότητα εφαρμογής ορισμένων αρχών, διερευνητική μέθοδος κ.λπ. 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ Η πείρα και οι γνώσεις των μαθητών Ο αριθμός των μαθητών στην τάξη Η προσωπικότητα του δασκάλου Ο διαθέσιμος χρόνος Τα διαθέσιμα μέσα. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Ο δάσκαλος πιστεύει πως η διερευνητική μέθοδος είναι αποτελεσματικότερη αλλά βλέπει πως ο μαθητής στερείται γνώσεων για την επίλυση ενός προβλήματος. Έτσι χρησιμοποιεί τη διαλογική μέθοδο ως εξής: 1. Σχηματίζει μια ομάδα μαθητών, οι οποίοι θα συζητήσουν και θα επιλύσουν το πρόβλημα. Στη συνέχεια παρουσιάζουν τη λύση στην τάξη. 2. Να δώσει το πρόβλημα και τη λύση του γραπτώς στους μαθητές για μελέτη αλλά και ως υπόδειγμα. 3. Να περιγράψει προφορικά το πρόβλημα και τη λύση του για να παρακινήσει τους μαθητές σε συζήτηση επί των βασικών αρχών, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την επίλυση του προβλήματος. Όταν έχουμε μεγάλο αριθμό μαθητών χρησιμοποιούνται ερωτήσεις έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν να δίνουν εξηγήσεις με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και πεποιθήσεις. Στη συνέχεια ο δάσκαλος από τις εκδηλώσεις των μαθητών μπορεί να αναπτύξει τις ιδέες σε ομάδες με τη μέθοδο του διαλόγου. 28

13 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι 3. ΜΕΘΟ ΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Οι κυριότερες μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στη διδακτική των Οικονομικών Επιστημών είναι οι παρακάτω: α) Μονολογική ή ακροαματική μέθοδος ή διάλεξη Η χωρίς διακοπή παρατεταμένη προφορική παρουσίαση γνώσεων από το δάσκαλο ονομάζεται διάλεξη. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Η συμμετοχή των μαθητών περιορίζεται στη σιωπηλή λογική επεξεργασία των γνώσεων που παρέχονται από τον δάσκαλο. Το περιεχόμενο και η ταχύτητα παρουσίασης των γνώσεων προσαρμόζεται στη δεκτικότητα του μέσου μαθητή. Χρησιμοποιείται όταν οι μαθητές πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατακτήσουν τη διδακτέα ύλη. ημιουργεί στους μαθητές έντονα συναισθήματα που προκαλούνται από την προσωπικότητα του ομιλητή-δασκάλου. Ο δάσκαλος έχει πρωτοκαθεδρία ενώ μένει παθητικός ο μαθητής. Ο μονόλογος χρονικά πρέπει να είναι περιορισμένος και να συνδυάζεται με άλλες μεθόδους διδασκαλίας. Τεχνικές επιτυχημένης μονολογικής μεθόδου διδασκαλίας Ο δάσκαλος θα πρέπει από την αρχή να καθορίσει την δομή του μαθήματος. Χρησιμοποίηση της επανάληψης της ύλης. Κάθε θέμα πρέπει να χωρίζεται σε υποενότητες έτσι ώστε ο μαθητής να αντιλαμβάνεται τη ροή της διδασκαλίας. Το θέμα πρέπει να αναπτύσσεται με ένα εποπτικό μέσο διδασκαλίας. Να δίνεται μια περίληψη με τα βασικά σημεία της διδασκαλίας. Να γίνεται σύνδεση των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών με την νέα γνώση. Πρέπει να δημιουργείται από τον δάσκαλο κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους μαθητές. Να ελέγχονται από τον δάσκαλο οι σημειώσεις των μαθητών από το μάθημα και να δίνεται από τον δάσκαλο σημασία στους μαθητές που αποδεικνύονται πιο ανεπαρκείς ως προς το έργο αυτό. β) ιαλογικός τύπος διδασκαλίας ή συζήτηση Η συζήτηση είναι η ανταλλαγή απόψεων από τα μέλη μιας ομάδας γύρω από κάποιο θέμα με σκοπό να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: 29

14 ενότητα 2 ιευθύνεται από τον δάσκαλο αλλά συμμετέχουν όλοι και είναι υποχρεωμένοι να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους. Απαιτεί αφενός την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου θέματος που θα συζητηθεί και αφετέρου την εξασφάλιση ενός κοινού υπόβαθρου ενημέρωσης για το θέμα. Με τη μέθοδο αυτή καταργείται η πρωτοκαθεδρία του δασκάλου ενώ ο μαθητής συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, καλλιεργώντας έτσι τις γλωσσικές του δεξιότητες. Τεχνικές επιτυχημένου διαλογικού τύπου διδασκαλίας Θα πρέπει να ο δάσκαλος να κάνει μια εισαγωγή στο θέμα που πρόκειται να συζητηθεί προκειμένου να καθοριστεί το θέμα της συζήτησης. Ο δάσκαλος θα πρέπει να κάνει εύστοχες ερωτήσεις που θα απαιτούν οι μαθητές να δικαολογούν τις απαντήσεις τους και να επιχειρηματολογούν. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν χρόνο για να σκεφτούν. Ο δάσκαλος θα πρέπει να κάνει αποτελεσματική κατανομή της συζήτησης και να φροντίζει ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε αυτήν. Ο δάσκαλος θα πρέπει να αποφεύγει να επιβάλλει τις απόψεις ή τα συμπεράσματά του στην τάξη γιατί αυτό είναι πιθανό να σημαίνει και το τέλος της συζήτησης. Τέλος, ο δάσκαλος μπορεί να προβεί σε μια περίληψη των απόψεων που ανταλλάχθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης. Την περίληψη αυτή μπορεί ο δάσκαλος να την αναθέσει ως εργασία σε μια ομάδα μαθητών οι οποίοι στην συνέχεια θα την παρουσιάσουν στην τάξη. γ) Ερωτηματική μέθοδος Σ αυτή τη μέθοδο υπάρχουν δύο παράμετροι: Η ερώτηση και η απάντηση δηλαδή η παρουσίαση προχωρεί με ερωτοαποκρίσεις. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Οι ερωτήσεις υποβάλλονται τόσο από τον δάσκαλο όσο και από τους μαθητές, στους οποίους απαντούν καταρχάς οι συμμαθητές τους και εφόσον είναι απαραίτητο ο ίδιος ο δάσκαλος. Να συνδυάζεται με άλλες μεθόδους αφενός για να καλλιεργηθεί η αυτενέργεια των μαθητών και αφετέρου για να λάβει ο δάσκαλος την απαιτούμενη ανταπόκριση από τους μαθητές, για να ενημερωθεί κατά πόσο αντιλαμβάνονται τη διδασκόμενη ύλη. Η πιο γνωστή μορφή ερωτηματικής μεθόδου είναι η μαιευτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από τον Σωκράτη στους διαλόγους του. Κύριο 30

15 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι χαρακτηριστικό της είναι η λεπτομερής εξέταση των θεμάτων, με αποτέλεσμα να επέρχεται μάθηση εις βάθος, αλλά με βραδύτατο ρυθμό. δ) Μίμηση ρόλων (παιγνιώδης διδασκαλία) Καθένας από τους μαθητές υποδύεται ένα συγκεκριμένο ρόλο εκτελώντας δραστηριότητες όμοιες με αυτές του πραγματικού κόσμου, π.χ. η αναπαράσταση μιας δίκης από φοιτητές της νομικής καθένας από τους οποίους υποδύεται το ρόλο ενός από τους παράγοντες της δίκης, όπως πρόεδρος, ένορκοι, δικηγόροι κ.λπ. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Πλεονεκτήματα είναι η πλήρης ενεργοποίηση των μαθητών και η εξοικείωσή τους με τον εμπειρικό κόσμο. Απαιτεί από τον δάσκαλο μέριμνα για εξασφάλιση της οργανωτικής υποδομής από δε τους μαθητές χρονοβόρα και κοπιαστική προετοιμασία. Η διδασκαλία οργανώνεται έτσι ώστε να θυμίζει στους μαθητές παιχνίδι, με σκοπό να κερδηθεί η προσοχή και το ενδιαφέρον τους. Ο μαθητής πρέπει να έχει διάθεση και προθυμία να συμμετάσχει ενεργά και να μιμηθεί με επιτυχία το ρόλο που του αναθέτει ο δάσκαλος. ε) εικτική μορφή διδασκαλίας-επίδειξη Η παρουσίαση μιας δεξιότητας, μιας διαδικασίας με χρησιμοποίηση πραγματικών μέσων ονομάζεται επίδειξη. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Οι πράξεις (εργαστήριο) παρουσιάζονται μόνο με επίδειξη. Η μάθηση επιτυγχάνεται όχι μόνο με τον προφορικό λόγο και την ακοή αλλά και την παρατήρηση και την όραση. Ο δάσκαλος παίζει κύριο ρόλο, ενώ η αυτενέργεια του μαθητή είναι κατευθυνόμενη από τον δάσκαλο. Ο μαθητής έχει εποπτεία και σχηματίζει ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Επιτυγχάνεται η σύνδεση θεωρίας και πράξης. Η μορφή αυτή διδασκαλίας προϋποθέτει την ύπαρξη των κατάλληλων υλικών και εποπτικών μέσων. στ) Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Επιτυγχάνεται η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης του μαθητή. 31

16 ενότητα 2 Στηρίζεται στο χωρισμό της σχολικής τάξης σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη σύνθεση μιας εργασίας, την οποία στη συνέχεια παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές ερευνούν για ένα θέμα χωρίς τη μεσολάβηση του δασκάλου, και καλλιεργείται έτσι η αυτενέργειά τους. Ο μαθητής μαθαίνει στον ομαδικό τρόπο δουλειάς. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κοινωνικοποιητική λειτουργία της μεθόδου. ζ) Βιωματική μέθοδος διδασκαλίας (σχέδια εργασίας) Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: ίνει έμφαση στην κοινοποίηση της πορείας και των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινωνία, Έχει αρχή, μέση και τέλος. Μοιάζει με μια καλή ιστορία που μπορεί κάποιος να τη διηγηθεί. Τα παιδιά νιώθουν χαρά, περηφάνια, αυτοπεποίθηση και θέλουν να μοιραστούν με άλλους αυτά που έμαθαν. Τα σχέδια εργασίας είναι μοναδικά και εξαρτώνται από το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου. Ανεξάρτητα από το τελικό προϊόν, τα σχέδια εργασίας αποτελούν μια εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης. η) ιερευνητική μέθοδος διδασκαλίας Στη μέθοδο αυτή ο δάσκαλος θέτει στους μαθητές ένα θέμα, το οποίο πρέπει μέσω της ερευνητικής τους δράσης να επιλύσουν. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει ευρεία μόρφωση και παιδαγωγική και ψυχολογική κατάρτιση προκειμένου να καθοδηγήσει την έρευνα των μαθητών. θ) Μελέτη περίπτωσης Έχει αφετηρία συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Ορισμένα από τα προβλήματα αυτά ανατίθενται στους μαθητές για να τα μελετήσουν και να τα επιλύσουν καταλήγοντας σε περισσότερες από μία λύσεις. Η μάθηση επέρχεται αφενός με την έρευνα για την εξεύρεση στοιχείων που οδηγούν σε λύσεις και αφετέρου με την κριτική ικανότητα που αναπτύσσεται για την αξιολόγηση των λύσεων και για την αιτιολόγηση της τελικής επιλογής. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι: Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η εξοικονόμηση χρόνου διδασκαλίας και η δυνατότητα εξατομίκευσης της διδασκαλίας. 32

17 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι Προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου είναι: α) να υπάρχουν αρκετές πηγές μάθησης διαθέσιμες στο μαθητή για να αξιοποιεί το χρόνο που ασχολείται και να μην ταλαιπωρείται με άσκοπες αναζητήσεις και β) να γίνεται συστηματική παρακολούθηση από τον δάσκαλο κατά την πορεία της μελέτης και τελικός έλεγχος και αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωσή της, ώστε να εξασφαλίζεται η ανατροφοδότηση του μαθητή. Απαιτεί διδακτική πείρα του δασκάλου που την εφαρμόζει και αρχείο θεμάτων για μελέτη. Συνοψίζοντας, αναφέρουμε ότι καθεμιά από τις παραπάνω μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις οικονομικές επιστήμες έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και την κατάλληλη τεχνική για την αποδοτικότερη εφαρμογή της. Έτσι π.χ. η διάλεξη επιλέγεται όταν δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότητες ανφίδρομης επικοινωνίας, η επίδειξη υποβοηθεί τη μάθηση, αφού συμμετέχει και η όραση, αλλά απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων διδακτικών μέσων, η ερωτηματική μέθοδος εξασφαλίζει καλύτερη ανατροφοδότηση, αλλά προϋποθέτει ικανότητα προφορικής διατύπωσης από τους μαθητές, ενώ η συζήτηση δημιουργεί ατμόσφαιρα συμμετοχικής μάθησης, αλλά απαιτεί χρόνο και επιπλέον δεν προσφέρεται για όλες τις διδακτικές ενότητες. Κατά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας θα πρέπει να γίνεται συνδυασμός των διαφόρων μεθόδων, μετά από το χωρισμό της ενότητας σε βαθμίδες, για καθεμιά από τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική μέθοδος. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για κάθε βαθμίδα γίνεται με βάση τις ικανότητες του δασκάλου, το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδακτική ενότητα, τις δυνατότητες των μαθητών, το διαθέσιμο χρόνο και τα μέσα που υπάρχουν. 4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ Η αρχή της αυτενέργειας. Αυτενέργεια σημαίνει παραγωγική ενέργεια, η οποία οφείλεται στην παραγωγική πρωτοβουλία του μαθητή και σε ατομικές του δυνάμεις, πνευματικές και σωματικές. Επίσης, σημαίνει συνειδητή και αυτόβουλη συμμετοχή του κάθε μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. 33

18 ενότητα 2 Η αρχή της εποπτικότητας ή εποπτείας. Εποπτεία σημαίνει η παράσταση, η εικόνα κάποιου αντικειμένου η οποία δημιουργείται από την παρατήρηση και την οπτική αντίληψη. Η εποπτική διδασκαλία χρησιμοποιεί τα εποπτικά ή οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Η αρχή της εργασίας. Για την επιτυχία της διδασκαλίας δεν αρκεί να είναι οι μαθητές απλοί ακροατές αλλά είναι απαραίτητο να μαθαίνουν με εφαρμογές που θα κάνουν οι ίδιοι με εργασίες. Η αρχή της επικαιρότητας. Γίνεται σύνδεση της διδασκαλίας και της πραγματικής ζωής. Ο John Dewey υποστήριζε ότι «το σχολείο δεν είναι μόνο προετοιμασία για τη ζωή, αλλά ζωή». Η αρχή της ενίσχυσης. Αναφέρεται στην ενδυνάμωση της επιθυμίας για μάθηση από τον μαθητή μέχρι να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός. Η ενθάρρυνση του μαθητή συντελείται με λέξεις, κινήσεις (νεύμα, χειρονομία, χαμόγελο) και πράξεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της ψυχικής ετοιμότητας και υποβοήθηση των δυνάμεων του μαθητή για να ξεπεράσει τις παρουσιαζόμενες δυσκολίες. Η αρχή της κοινωνικότητας. Αναφέρεται στην καλλιέργεια μέσω της διδασκαλίας της κοινωνικής ζωής του μαθητή με την ενίσχυση της ατομικότητας και της προσωπικότητάς του. Η αρχή της ατομικότητας. Επιδιώκεται εξατομίκευση της διδακτικής ενέργειας, κυρίως με τον εργαστηρακό τρόπο μάθησης, ο οποίος διευκολύνει τον μαθητή να εργαστεί ανάλογα με την ατομικότητά του και τις δεξιότητές του, με το ρυθμό που του επιτρέπουν οι πνευματικές του δυνάμεις, επιδιώκοντας έτσι αυτό που ζητούσε ο Claparede: «το σχολείο στα μέτρα του μαθητή». Αναφέρεται στην προσπάθεια προσαρμογής της διδασκαλίας στη φύση του ατόμου-μαθητή και τις ανάγκες του. Η αρχή της βιωματικότητας. Αναφέρεται στην διδασκαλία που δημιουργεί πρακτικά βιώματα στους μαθητές. Με την μέθοδο Project εξασφαλίζεται η βιωματική διδασκαλία με την οποία δημιουργείται βίωμα στους μαθητές. 34

19 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι Η αξιολογική αρχή. Σύμφωνα με την αρχή αυτή ο μαθητής εκλαμβάνεται ως ολότητα ψυχολογική, βιολογική και σωματική και αναγνωρίζεται ότι «η ζωή του ανθρώπου εκτείνεται πέρα από το φυσικό και βιολογικό στοιχείο, στη σφαίρα του πνεύματος». Επιδιώκεται έτσι η καλλιέργεια των πνευματικών αξιών π.χ. η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η αρετή, το ωραίο κ.λπ. Η αρχή της οργάνωσης. Η οργάνωση της διδασκαλίας διευκολύνει τη μάθηση και συντελεί στην πραγματοποίηση των αντικειμενικών στόχων του μαθήματος. Η αρχή του ενδιαφέροντος. Αναφέρεται στη δημιουργία ενδιαφέροντος στους μαθητές από τον δάσκαλο για το μάθημα και για την μόρφωσή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την συσχέτιση της διδασκαλίας με την πραγματικότητα, την πρόκληση αυτενέργειας κ.λπ. Η αρχή των κινήτρων. Σύμφωνα με την αρχή των κινήτρων όταν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ικανοποιεί τους μαθητές ως άτομα, όταν το μάθημα ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, στις ελπίδες και τις φιλοδοξίες τους, στους στόχους και τις επιδιώξεις τους, τότε εξασφαλίζεται τόσο η κινητοποίηση των πολύπλευρων δυνατοτήτων των μαθητών, δηλαδή η δημιουργία κινήτρων, όσο και η επιτυχία της διδασκαλίας. Η αρχή της ανατροφοδότησης. Σύμφωνα με την αρχή της ανατροφοδότησης, ο μαθητής που προσπαθεί να μάθει πρέπει να πληροφορείται και να διαπιστώνει αν ενεργεί σωστά ή εσφαλμένα, διότι με τη διαπίστωση και τη συνειδητοποίηση της ορθής ενέργειας και επιτυχίας του ο μαθητής ενισχύεται, ανατροφοδοτείται. Η αρχή του ελέγχου των ερεθισμάτων. Η διδασκαλία πρέπει να προκαλεί με την οργάνωση και την τεχνική του μαθήματος τα κατάλληλα ερεθίσματα. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχονται τα ερεθίσματα και η μάθηση. 35

20 ενότητα 2 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ίνουμε έμφαση στα πιο σημαντικά σημεία της διδακτικής ύλης. Το ανθρώπινο μυαλό έχει περιορισμένη ικανότητα. Επαναλαμβάνουμε τα κύρια σημεία του μαθήματος όταν καταλαβαίνουμε ότι δεν έγιναν κατανοητά. ίνουμε έμφαση στις πιο σημαντικές γενικές αρχές, και για να βοηθήσουμε τους μαθητές να τις εφαρμόσουν αναπτύσσουμε προβλήματα και παραδείγματα που αναφέρονται σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Προχωρούμε από το γνωστό στο άγνωστο και από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο. Η παρώθηση των μαθητών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διαδικασία της μάθησης. Ο ενθουσιασμός του δασκάλου για το μάθημα, η χρησιμοποίηση των ονομάτων των μαθητών, η πρωτοτυπία και η δημιουργία καταστάσεων μέτριας δυσκολίας διευκολύνουν και προωθούν την παρώθηση των μαθητών. Οι αντικειμενικοί στόχοι της μάθησης πρέπει να είναι εφικτοί και σαφείς. Πρέπει οι μαθητές να ενημερώνονται συχνά για την πρόοδό τους. Στη διαδικασία της ανάδρασης (feedback) να δίνουμε έμφαση στα θετικά σημεία. Ξεκινάμε τις διαλέξεις με κάποιον πρωτότυπο τρόπο για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και προσέχουμε ώστε τα κύρια σημεία τους να βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος της διδασκαλίας. Η ποικιλία στον τρόπο διδασκαλίας και η χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών μέσων βοηθάει στη δημιουργία «διπλού ίχνους» (βλέπω-ακούω). 6. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι είναι προτάσεις που προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια τι οι μαθητές θα είναι ικανοί να κάνουν ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας. Αναφέρονται: Η συγκεκριμένη συμπεριφορά που πρέπει να επιτύχουν οι μαθητές ύστερα από τη διδασκαλία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνεται η συμπεριφορά. Ο βαθμός επάρκειας της συμπεριφοράς, τον οποίο πρέπει να επιδείξουν οι μαθητές για να διαπιστωθεί η ικανοποιητική εκμάθηση. 36

21 Μέθοδοι ιδασκαλίας, Αντικειμενικοί Στόχοι 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Αναφέρονται στις εξωτερικές αλλαγές που συμβαίνουν στην συμπεριφορά των μαθητών ως αποτέλεσμα των διδακτικών τους εμπειριών. Απαντούν στη θεμελιώδη ερώτηση: «Τι θέλετε να είναι ικανοί οι μαθητές να κάνουν, αφού θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα;» Ένας αντικειμενικός στόχος αποσαφηνίζει την αλλαγή στην εξωτερική συμπεριφορά που επιδιώκεται να επέλθει στο μαθητή μετά από το τέλος της διδασκαλίας. Η χρήση των αντικειμενικών στόχων είναι: Βοηθούν τον μαθητή στη μάθηση. Βοηθούν τον δάσκαλο στη διδασκαλία. Βοηθούν και τον μαθητή και τον δάσκαλο στην αξιολόγηση. Βασική Αρχή της Μάθησης είναι η Επίγνωση του Αντικειμενικού Σκοπού. 7.1 ΕΙ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Αναγκαίοι αντικειμενικοί στόχοι: αφορούν χαμηλού επιπέδου γνωστικά αποτελέσματα, κατέχονται από όλους σχεδόν τους μαθητές και χρησιμεύουν ως προαπαιτούμενα για περαιτέρω μάθηση. Αναπτυσσόμενοι αντικειμενικοί στόχοι: εμπεριέχουν νοητικά αποτελέσματα υψηλότερου επιπέδου και άρα οι μαθητές μπορούν να εμφανίσουν διαφορετικού βαθμού πρόοδο. 7.2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Αναγκαίοι αντικειμενικοί στόχοι: Ο μαθητής, αφού θα έχει παρακολουθήσει το σχετικό μάθημα και εάν του ζητηθεί, θα πρέπει να μπορεί να καθορίσει ένα συγκεκριμένο όρο, π.χ. «ελαστικότητα της προσφοράς», χωρίς κανένα λάθος. Αναπτυσσόμενοι αντικειμενικοί στόχοι: Το 70% των μαθητών πρέπει να είναι ικανό να υπολογίζει μία τιμή, π.χ. την ελαστικότητα της προσφοράς, όταν του δοθούν τα κατάλληλα αριθμητικά δεδομένα. 37

22 ενότητα ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ BLOOM ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Από τις ταξινομήσεις των αντικειμενικών στόχων, σπουδαιότερη θεωρείται η ταξινόμηση του Βloom και των συνεργατών του. Οι αντικειμενικοί στόχοι μπορούν να ταξινομηθούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα: Γνωστική περιοχή (Απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων): Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση. Συναισθηματική περιοχή (Συναισθηματική συμπεριφορά, δηλαδή η ψυχική διάθεση, η «στάση» και το ενδιαφέρον του μαθητή): Πρόσληψη, Αντίδραση, Αξιολόγηση, Οργάνωση, Χαρακτηρισμός. Ψυχοκινητική περιοχή. Γενικά, η χρήση της ταξινόμησης συντελεί να μετατραπούν οι γενικοί σκοποί του προγράμματος και να αναλυθούν σε ειδικότερους σκοπούς των μαθημάτων και σε στόχους διδασκαλίας. ΤΟ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤOΝ BLOOM Οι αντικειμενικοί στόχοι μπορεί να ταξινομηθούν σε διαφορετικά επίπεδα κατανόησης και μπορούν να διατυπωθούν με όρους που αφορούν τόσο αυτό που οι εκπαιδευτικοί αποκαλούν γνωστικό πεδίο, όσο και αυτό που αποκαλούν συναισθηματικό πεδίο. Οι αντικειμενικοί στόχοι του γνωστικού τομέα ταξινομήθηκαν από τον Βloom σε έξι κατηγορίες: 1. Γνώση 2. Κατανόηση 3. Εφαρμογή 4. Ανάλυση 5. Σύνθεση 6. Αξιολόγηση Σύντομη Περιγραφή των Κατηγοριών των Αντικειμενικών Στόχων Γνώση: Ορίζεται ως η ικανότητα να θυμάται κάποιος στοιχεία που έχει ήδη μάθει. Η γνώση αναφέρεται στο πρώτο και κατώτατο επίπεδο γνωστικής λειτουργίας. Κατανόηση: Ορίζεται ως η ικανότητα να συλλαμβάνει κάποιος το νόημα των δεδομένων, δηλαδή ικανότητα σύλληψης του περιεχομένου μιας γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας. 38

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ενότητα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ενότητα 1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ... 19 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ... 20 3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ευθυγράμμιση Στόχων Διδασκαλία Αξιολόγηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανδρέας Σ. Ανδρέου (Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΠΑΚ - Συντονιστής) Μάριος Μιλτιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν

Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν 1 Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν Σχεδιασµός διδασκαλίας Σχέδιο µαθήµατος Η επιστηµονική κατάρτιση είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για αποτελεσµατική διδασκαλία, επειδή ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Χειμερινό εξάμηνο 2008-09 Διδακτική του Μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος # 4η Συνάντηση # Διδάσκων: Γεώργιος Μαλανδράκης, (Π.Δ. 407/80)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ MICROTEACHING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ MICROTEACHING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ MICROTEACHING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Καλός εκπαιδευτικός Υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για να προσδιορίσουμε τον καλό εκπαιδευτικό; Καλός εκπαιδευτικός ως προς τις προσδοκίες ποιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 Εκπαιδευτικές Τεχνικές 3 Εμπλουτισμένη Εισήγηση: Γιατί την επιλέγουμε; Ο εκπαιδευτής νιώθει την ανάγκη να παρουσιάσει τις προσωπικές του

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοποί Στόχοι Επιδιώξεις- Θεματικές Ενότητες ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πέτρος Πατσιάς Στέλιος Αδάμου ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Το νέο σχολικό βιβλίο «Μαθηματικά Στ` ημοτικού» Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Πέτρος Κλιάπης Το παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών «Ισχυρή αντίληψη» για τα μαθηματικά: μια

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διδακτικός Σχεδιασμός Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος

Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο. Τ. Α. Μικρόπουλος Ιστοεξερευνήσεις Στοχοθετημένη διερεύνηση στο Διαδίκτυο Τ. Α. Μικρόπουλος Οι ΤΠΕ ως γνωστικά (ερμηνευτικά) εργαλεία Αξιοποιώντας το Διαδίκτυο στη διδακτική πράξη Αναζήτηση και εντοπισμός των σχετικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφηγηματική προσέγγιση: Αποτελεί τη βασική μορφή των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δίνει τις πληροφορίες, ενώ οι μαθητές του παρακολουθούν μένοντας αμέτοχοι και κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ.

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. Σκοταράς Νικόλαος Επ. Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Δρ Ε.Μ.Π. skotaras@sch.gr Web: http://users.att.sch.gr/skotaras 1 1. Η σύγχρονη σχολική τάξη.(1 ) 2. Η γνώση που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα # 1.2: Η προοπτική των βασικών αρχών της φύσης των Φυσικών Επιστημών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα