Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη"

Transcript

1 Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη Συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή του ενεργειακού τοπίου Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

2 Μια εκστρατεία για ευφυή χρήση και παραγωγή ενέργειας στην Ευρώπη 2 Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενική Διεύθυνση Ενέργεια και Μεταφορές, B-1049 Βρυξέλλες. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του Printed in Belgium. Η ενέργεια επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας μας προσφέρει φως και θέρμανση και μας εφοδιάζει με καύσιμα για τις μεταφορές και άλλες εφαρμογές. Ωστόσο, σήμερα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να σκεφτούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μας, καθώς και τον αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον η ενέργεια που παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ευρωπαϊκό τοπίο παραγωγής και χρήσης της ενέργειας αλλάζει. Με το βλέμμα στραμμένο στην ευρύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενώ αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε την ενέργεια με πιο αποδοτικό τρόπο, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι καθώς η Ευρώπη είναι ήδη πρωτοπόρος στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά για να διαδοθεί το μήνυμα σχετικά με την ευφυή χρήση της ενέργειας. Ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι να πεισθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί φορείς σχετικά με τα οφέλη της αειφόρου παραγωγής και χρήσης της ενέργειας. Η Επιτροπή έθεσε ορισμένους στόχους όσον αφορά τόσο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και την ένταση ενέργειας, οι οποίοι, έτυχαν της υποστήριξης των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Επίσης, πρόσφατα εξέδωσε και το φιλόδοξο Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η εκστρατεία «Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη » τάσσεται πλήρως υπέρ των στόχων αυτών, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου ενημέρωση, κατανόηση και υποστήριξη μεταξύ των πολιτών όσον αφορά ένα ευρύ φάσμα αξιοσημείωτων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την ιδιότητά μου ως Επιτρόπου αρμόδιου για θέματα ενέργειας, θα επιδιώξω με κάθε τρόπο την επιτυχία της εκστρατείας αυτής και σας ζητώ να ενώσετε τις δυνάμεις σας με τις δικές μας. Andris Piebalgs Επίτροπος Ενέργειας

3 Αλλαγή του ενεργειακού τοπίου Εισαγωγή Η εκστρατεία «Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη » αφορά το όραμα ενός καλύτερου ενεργειακού μέλλοντος για την Ευρώπη και τα παιδιά της. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων αντιλαμβάνεται πλέον ότι θα βρεθούμε ενώπιον μιας μη αναστρέψιμης περιβαλλοντικής κρίσης, αν δεν αρχίσουμε να αλλάζουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης της ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι, στο μέλλον, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοσηi. Στόχος της εν λόγω εκστρατείας είναι να διαδοθεί το μήνυμα αυτό σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό και να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διασφαλίσουμε την επίτευξη θετικών αλλαγών στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης. Από την έναρξή της το 2005, η πρωτοβουλία αυτή έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα φορέων γύρω από μια σειρά Σύμπραξη υπέρ της Αειφόρου Ενέργειας Δημιουργία και προώθηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την προβολή των καλύτερων ενεργειακών λύσεων της Ευρώπης Ημέρες Ενέργειας Προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης στο ευρύ κοινό σημαντικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, μεταξύ αυτών και ειδικούς σε θέματα ενέργειας οι οποίοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πρωτοποριακών σχεδίων σε ένα ευρύτερο κοινό το οποίο επιθυμεί να ενημερωθεί περαιτέρω σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει φορέας της αλλαγής. Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι η εκστρατεία υποστηρίζεται επίσης από σημαντικές και καθιερωμένες οργανώσειςομπρέλες στις οποίες συμμετέχουν φορείς που εμπλέκονται σε θέματα αειφόρου ενέργειας. Αυτοί οι «συνεργαζόμενοι φορείς» είναι καθοριστικοί σύμμαχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επιδίωξη ενός κοινού οράματος, προσφέροντας μια σειρά δράσεων πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνεχή προβολή της εκστρατείας και την αποτελεσματική προώθηση των βασικών μηνυμάτων της. Συνεργαζόμενοι φορείς Ενίσχυση του αντικτύπου της Εκστρατείας, καθορισμός τομεακών προτεραιοτήτων και Εταίρων σε κάθε χώρα Δημοσιογραφική Υπηρεσία Ενίσχυση του αντικτύπου των ❿Ενημέρωση, κατανόηση και υποστήριξη μεταξύ των πολιτών ❿❿Αλλαγή του ενεργειακού τοπίου! Ιστορικό και νομοθεσία της ΕΕ Σήμερα, το ήμισυ των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης καλύπτεται από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εάν οι τρέχουσες τάσεις διατηρηθούν αμετάβλητες, έως το 2030, άνω των δύο τρίτων των ενεργειακών μας αναγκών θα καλύπτονται από εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ. Τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο στον ενεργειακό κλάδο όσο και στον κλάδο των μεταφορών, είναι επίσης η κύρια πηγή εκπομπών ατμοσφαιρικού CO 2, δηλαδή του σημαντικότερου από τα λεγόμενα «αέρια του θερμοκηπίου» που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Το 1997 η Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπέγραψε το Πρωτόκολλο του Κιότο και δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% έως το 2012 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (μολονότι οι τρέχουσες τάσεις προμηνύουν αύξηση). Στις 16 Φεβρουαρίου 2005, το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ. Στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, η ΕΕ έχει ψηφίσει από το 2000 σειρά νομοθετικών μέτρων για την υποστήριξη της διείσδυσης στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Σήμερα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνούν ότι η πρόσφατη ανοδική τάση της αειφόρου παραγωγής ενέργειας και των αειφόρων μοντέλων κατανάλωσης έχουν ευνοϊκή επίδραση στο περιβάλλον. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια για την επίτευξη θετικών αλλαγών. Η εκστρατεία «Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη » εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης της ΕΕ να μεταμορφώσει το ενεργειακό τοπίο. 3

4 Προβολή των βέλτιστων λύσεων ενέργειας της Ευρώπης Σύμπραξη υπέρ της Αειφόρου Ενέργειας Μια εκστρατεία με σκοπό την επίτευξη θετικών αλλαγών μπορεί μερικές φορές να δίνει την αίσθηση ενός αδύνατου εγχειρήματος και, συχνά, ακόμη και οι πλέον πρωτοποριακές και καινοτόμοι πρωτοβουλίες δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε. Στην καρδιά της εκστρατείας «Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη » βρίσκεται, λοιπόν, η αρχή της σύμπραξης με σκοπό την επιδίωξη ενός κοινού οράματος. Σήμερα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουν ξεκινήσει σχέδια και προγράμματα τα οποία προσφέρουν ένα σύνολο καλών πρακτικών υψηλού επιπέδου στον τομέα της αειφόρου ενέργειας. Ξεκινώντας τη «Σύμπραξη υπέρ της Αειφόρου Ενέργειας», αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να προβάλουμε και να αναγνωρίσουμε δημοσίως τους πρωτοπόρους που διαμορφώνουν αποτελεσματικά αναπτυξιακά μοντέλα βασισμένα στην αειφόρο ενέργεια, με την προσδοκία ότι με τον τρόπο αυτό θα προαγάγουμε την ευρεία εφαρμογή των μοντέλων αυτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε πραγματικά ότι το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην ύπαρξη ισχυρών, αποτελεσματικών και συνεκτικών καναλιών επικοινωνίας τα οποία θα καταφέρουν να αυξήσουν την προβολή των ενεργειών αυτών και να δημιουργήσουν ένα «δίκτυο αριστείας» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η «Σύμπραξη υπέρ της Αειφόρου Ενέργειας» αποσκοπεί επίσης στην προώθηση νέων πρωτοβουλιών, ενθαρρύνοντας τους οργανισμούς με την παροχή στήριξης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την προσφορά μιας σειράς εργαλείων προβολής και ενημέρωσης να σκεφτούν τη δική τους συμβολή σε αυτήν την ευρωπαϊκή προσπάθεια. Συμμετέχετε σε κάποιο από τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων; Κοινότητες αειφόρου ενέργειας: Συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, η οποία έχει ως στόχο να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή στον ενεργειακό εφοδιασμό και στην χρήση της ενέργειας μέσω ενός συνεκτικού σχεδίου, στο οποίο συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Δραστηριότητες για τη μεταμόρφωση της αγοράς: Δραστηριότητες που επιδιώκουν να μειώσουν τα εμπόδια στη λειτουργία της αγοράς επιφέροντας σε αυτήν θετικές και διαρκείς αλλαγές όσον αφορά την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών αγαθών, συσκευών και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο να αυξηθεί το μερίδιό τους στην αγορά και ενημερωθεί ο καταναλωτής για τα πλεονεκτήματά τους. Προγράμματα συνεργασίας: Προγράμματα με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με την αειφόρο ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Προωθητικές, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις: Δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε μια σειρά θεμάτων και προϊόντων που σχετίζονται με την αειφόρο ενέργεια. Δράσεις στον κτιριακό τομέα: Δράσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση στα υπάρχοντα κτίρια και το νέο κτιριακό δυναμικό ή προβάλλουν και προωθούν νέες αντιλήψεις στον τομέα της αειφόρου διαβίωσης Δράσεις στον τομέα των μεταφορών: Δράσεις που επιδιώκουν την προώθηση μέτρων δράσης και πολιτικής για τη διείσδυση στην αγορά των εναλλακτικών καυσίμων και των αειφόρων μοντέλων κινητικότητας και για τον εμπλουτισμό των γνώσεων σε ενεργειακά θέματα στον τομέα των μεταφορών καθώς και από τους καταναλωτές. Προώθηση εγκαταστάσεων και σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας: Έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή μιας σειράς τεχνολογιών, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σχέδια για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας, εργοστάσια που λειτουργούν με βιομάζα και εφαρμογές γεωθερμικής ενέργειας. Η εκστρατεία θέλει να στηρίξει τις προσπάθειές σας. Ενταχθείτε σήμερα στη Σύμπραξη υπέρ της Αειφόρου Ενέργειας! 4

5 Ποιος μπορεί να γίνει Εταίρος της Αειφόρου Ενέργειας; Κατ αρχήν, οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, εταιρία ή οργάνωση εφαρμόζει ή σχεδιάζει να εφαρμόσει δράσεις που αφορούν την αειφόρο ενέργεια μπορεί να συμβάλει στην εκστρατεία «Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη » και καλείται να ενταχθεί σε αυτήν. Οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να είναι συναφείς όσον αφορά την ποιότητά τους, να μπορούν να διαδοθούν και να θέτουν συγκεκριμένους (κατά προτίμηση ποσοτικούς) στόχους όσον αφορά την ενέργεια και το περιβάλλον. Ποια είναι τα οφέλη του να γίνει κανείς Εταίρος της Αειφόρου Ενέργειας; Οι συμπράξεις αναγνωρίζονται δημόσια, στο πλαίσιο της ΕΕ, ως κορυφαία παραδείγματα καλής πρακτικής και ως μέσα τα οποία έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους για μοντέλα βασισμένα στην αειφόρο ενέργεια. Οι Εταίροι απολαμβάνουν αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του λογότυπου της Εκστρατείας σε οποιαδήποτε επικοινωνία τους σχετικά με τη Σύμπραξη στην οποία έχουν ενταχθεί. Οι Εταίροι λαμβάνουν επίσης ένα πακέτο προβολής και επίσημη Αναγνώριση της Εκστρατείας υπογεγραμμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπεριλαμβάνονται κατ αποκλειστικότητα στον Ετήσιο Κατάλογο (που περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των προγραμμάτων και σχεδίων σύμπραξης). Επίσης, δύο Jim Lopes Η Σύμπραξη υπέρ της Αειφόρου Ενέργειας προσφέρει ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα προβολής, το οποίο ενισχύει και συσπειρώνει τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αειφόρου ενέργειας και τις πρωτοβουλίες τους. φορές τον χρόνο, λαμβάνουν ένα δελτίο (Campaign Newsletter) με πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα ορισμένων προγραμμάτων, ενώ τους προσφέρονται ευκαιρίες διαδικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, λαμβάνουν μέρος στον σχετικό Ετήσιο Διαγωνισμό. Πώς μπορώ να γίνω Εταίρος της Αειφόρου Ενέργειας; Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Οι Εταίροι πρέπει να υπογράψουν και να συμπληρώσουν τη Διακήρυξη και το ηλεκτρονικό έντυπο της Αίτησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά όλες τις αιτήσεις και αποφασίζει εάν θα τις δεχθεί ή θα τις απορρίψει. Μόλις γίνει δεκτή η αίτηση, ο οργανισμός που την υπέβαλε γίνεται πλήρης Εταίρος της εκστρατείας. Οι οργανώσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στη Σύμπραξη πρέπει να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει σαφείς και ακριβείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου της Αίτησης και λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος της Σύμπραξης. Επιπλέον, η ομάδα της εκστρατείας «Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη » παρέχει ατελώς Υπηρεσία Υποστήριξης για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα της Σύμπραξης και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Επικοινωνία: Βραβεύοντας τον καλύτερο της Ευρώπης στον τομέα της αειφόρου ενέργειας: Ετήσιος διαγωνισμός Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που αφορούν την αειφόρο ενέργεια και, τη στιγμή που ευφυείς μέθοδοι με δυνατότητα διάδοσης υλοποιούνται με επιτυχία σε ολόκληρη την Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να επιβραβεύσει τα καλύτερα προγράμματα αειφόρου ενέργειας και να προβάλει τα επιτεύγματά τους στο ευρύ κοινό. Όλοι, λοιπόν, οι Εταίροι της Αειφόρου Ενέργειας έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε έναν Διαγωνισμό κύρους. Αυτή η ετήσια εκδήλωση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη των επιτυχιών των πλέον σημαντικών, φιλόδοξων και καινοτόμων προγραμμάτων ή δράσεων και για την επιβράβευση των Εταίρων που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Η εκδήλωση συμβάλλει επίσης στην περαιτέρω προώθηση των στόχων της Εκστρατείας στο ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τους παράγοντες που δεν συμμετέχουν στην Εκστρατεία να ενταχθούν σε αυτό το ευρωπαϊκό κίνημα. 5

6 Αλλάξτε σήμερα το μέλλον Για περισσότερες πληροφορίες κάντε ΚΛΙΚ Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο για άμεση πρόσβαση σε λεπτομερείς, φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες και συνδέσεις σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Εκεί θα βρείτε και τις 10 καλύτερες συμβουλές μας για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι! Διαβάζοντας τα τελευταία νέα, μπορείτε να παρακολουθείτε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της εκστρατείας, να ενημερώνεστε σχετικά με τους νέους εταίρους και συνεργαζόμενους φορείς της εκστρατείας, και να πληροφορείστε τις προσεχείς εκδηλώσεις που αφορούν την αειφόρο ενέργεια. Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και η πιο μικρή συνδρομή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων αειφόρου ενέργειας. Μπορείτε να μας βοηθήσετε, σε καθημερινή βάση, να επιτύχουμε τους στόχους 6 μας. Λάβετε μέτρα τώρα και χρησιμοποιήστε την ενέργεια με ευφυή τρόπο! Edyta Linek Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων του ενεργειακού κλάδου, οι επιχειρηματίες και οι ερευνητές διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος ηγέτης σε θέματα προγραμμάτων και τεχνολογιών αειφόρου ενέργειας. Ο στόχος που πρέπει τώρα να επιτευχθεί είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αδράξουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται μέσω αυτών των τεχνολογιών και απλών πρακτικών, ώστε να εκμεταλλευθούν στο έπακρο τις δυνατότητες που παρέχει η ευφυής χρήση της ενέργειας. Η εκστρατεία «Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη » δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι εμείς οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά την ευφυή χρήση της ενέργειας σε κάθε πτυχή της καθημερινής τους ζωής στο σπίτι, στο σχολείο, στο γραφείο και στους τρόπους μεταφοράς. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει, στο πλαίσιο της εκστρατείας, την οργάνωση Ημερών Αειφόρου Ενέργειας στην Ευρώπη. Οι ημέρες ενέργειας Ημέρες αειφόρου ενέργειας παρακινούν τους καταναλωτές, τους επιχειρηματίες και τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων να προβληματιστούν για μία ημέρα σχετικά με το μέλλον της παραγωγής και της χρήσης της ενέργειας στην Ευρώπη. Πρόκειται για ανοιχτές εκδηλώσεις, οι οποίες δείχνουν στο ευρύ κοινό ότι οι τεχνολογίες και τα μοντέλα συμπεριφοράς της αειφόρου ενέργειας είναι βιώσιμα, οικονομικά αποδοτικά και καλύτερα για το περιβάλλον. Η δέσμευση των οργανωτών της Ημέρας Ενέργειας για αειφόρο ενέργεια αναγνωρίζεται δημόσια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η προβολή κάθε εκδήλωσης ενισχύεται με την αποκλειστική χρήση του λογοτύπου, την καταχώρισή της στο ημερολόγιο εκδηλώσεων της ΕΕ, την ανακοίνωση της στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας και τη στήριξη των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης. Στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας υπάρχουν επίσης κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες και ιδέες σε όσους επιθυμούν να αναλάβουν πρωτοβουλία για την οργάνωση μιας ημέρας ενέργειας στην περιοχή τους. Αναζητήστε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες στην περιοχή σας: Ημέρες ανοικτών θυρών Γνωρίστε από κοντά τις καινοτόμους μεθόδους με τις οποίες ορισμένοι οργανισμοί λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας. Ξεναγήσεις Επισκεφθείτε κατοικίες ιδιωτών, εταιρίες και οργανισμούς που παράγουν ή εφαρμόζουν με επιτυχία καινοτομίες στον τομέα της αειφόρου ενέργειας. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα Κατά τη διάρκειά τους, οι μαθητές παρακινούνται να σκεφτούν τη σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να κάνουν θετικές επιλογές σχετικά με το μέλλον της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας. Εκθέσεις και παρουσιάσεις Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί επιδεικνύουν τις τελευταίες ενεργειακές τεχνολογίες τους στους καταναλωτές. Τελετές έναρξης και εγκαίνια Προβάλλουν στο ευρύ κοινό τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, μεθόδους ενεργειακής αποδοτικότητας και εναλλακτικές μεθόδους/προϊόντα μεταφορών. Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Εκστρατείας και δείτε τα τελευταία νέα σχετικά με τις προσεχείς πρωτοβουλίες οργάνωσης ημερών ενέργειας στην περιοχή σας

7 Διάδοση του μηνύματος στην Ευρώπη Ενημερωτικές δράσεις για την αειφόρο ενέργεια Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Εκστρατείας και δείτε το πρόσφατο οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με μια σειρά ζητημάτων, από τη βιομάζα έως τις ενεργειακά αειφόρους πόλεις και από τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια έως την κατασκευή ανεμογεννητριών. Olga Kolos Οι παλιές συνήθειες δεν ξεχνιούνται εύκολα και, συχνά, είναι πολύ ευκολότερο να παραμένουμε προσκολλημένοι στην προτεραία κατάσταση. Η Εκστρατεία αυτή ξεκινά με σκοπό να πείσει το ευρύ κοινό ότι η δέσμευση για αειφόρο ενέργεια αποτελεί επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Για να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών, υπολογίζουμε στη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, τα οποία θα διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στη μεταφορά των δράσεων που αναλαμβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Η ειδική Δημοσιογραφική Υπηρεσία της εκστρατείας ενημερώνει σε τακτική βάση τους δημοσιογράφους του Τύπου και της τηλεόρασης με τα τελευταία νέα για θέματα και επιτυχείς δράσεις της Εκστρατείας που σχετίζονται με την αειφόρο ενέργεια. Η Δημοσιογραφική Υπηρεσία παρέχει επίσης στους δημοσιογράφους ευκαιρίες διαδικτύωσης και πρόσβαση σε συνεντεύξεις με βασικούς παράγοντες του ενεργειακού κλάδου κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Εκστρατείας. Μια επαγγελματική υπηρεσία ενημέρωσης για δημοσιογράφους Η δημοσιογραφική προβολή ενός θέματος δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, όσο ισχυρό και αν είναι το μήνυμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία στους κατάλληλους ανθρώπους. Η Δημοσιογραφική Υπηρεσία μας διευθύνεται από μια πολύ έμπειρη ομάδα με μακρόχρονη πείρα στην παροχή κάθε είδους ενημέρωσης σε διεθνή κλίμακα σε περισσότερα από σημεία επικοινωνίας εντός και εκτός Ευρώπης. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι συνεργάζεται στενά με τους κορυφαίους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Ευρώπης και κατανοεί ακριβώς τι χρειάζονται. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν δελτία Τύπου σε βίντεο (βιντεοσκοπημένες αναφορές σχετικά με ευρωπαϊκά ζητήματα τα οποία βασίζονται σε πραγματικές ιστορίες), φωτογραφίες, ενημερωτικά δελτία με λεπτομέρειες για συγκεκριμένα ζητήματα και τακτικά δελτία Τύπου. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι η υπηρεσία αυτή αυξάνει σημαντικά την τηλεοπτική κάλυψη της Εκστρατείας, είτε πρόκειται για δελτία ειδήσεων είτε για προγράμματα εξειδικευμένα στις υποθέσεις της ΕΕ, στο περιβάλλον ή σε ενεργειακά θέματα. Αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο των υπηρεσιών ενημέρωσης στην Εκστρατεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει επισήμως έναν αριθμό οργανώσεων και υπηρεσιών ως Συνεργαζόμενους φορείς ενημέρωσης. Οι Συνεργαζόμενοι φορείς ενημέρωσης εκφράζουν τη δέσμευσή τους για την προβολή της χρήσης και των τεχνολογιών της αειφόρου ενέργειας και υποστηρίζουν τους στόχους της Εκστρατείας συμφωνώντας να καλύπτουν τις εκδηλώσεις και τα θέματά της με τακτικά άρθρα και άλλες δραστηριότητες διάδοσης. Υποστήριξη της προώθησης της πρωτοβουλίας σας για την αειφόρο ενέργεια Η δημοσιογραφική μας ομάδα ασχολείται επίσης με την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας και συμβουλών, καθώς και μιας σειράς εργαλείων προβολής και ενημέρωσης, με στόχο τη βελτίωση της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά ένα σύνολο τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ενέργειας. 7

8 Όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε φορείς της αλλαγής Η εκστρατεία «Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη » έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη διάδοση ενός σημαντικού μηνύματος και να διασφαλίσει ένα αειφόρο μέλλον για την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας στην Ευρώπη. Εν όψει της εξάντλησης των φυσικών πόρων της Γης και των προσπαθειών κατά της κλιματικής αλλαγής, γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε αυτό το μήνυμα. Ωστόσο, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας πρέπει όλοι μας να συνεισφέρουμε, ως άτομα, ως ομάδες, ως εκπρόσωποι της βιομηχανίας ή κρατικών φορέων. Όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε φορείς της αλλαγής και κάθε προσπάθεια, μικρή ή μεγάλη, θα βοηθήσει στην αλλαγή του ενεργειακού τοπίου. Για να δείτε τα τελευταία νέα σχετικά με όλες τις πτυχές της Εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων λεπτομερειών για σημαντικές εκδηλώσεις και πληροφοριών για πώς μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε, επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο: Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της Εκστρατείας: Γενικές πληροφορίες: Υπηρεσία δημοσίων σχέσεων για πληροφορίες προς Εταίρους και Συνεργαζόμενους φορείς: Υπηρεσία ημερών ενέργειας για τους οργανωτές των εκδηλώσεων των Ημερών/Εβδομάδων Ενέργειας: Δημοσιογραφική Υπηρεσία για πληροφορίες προς τον Τύπο: KO EL-C Η εκστρατεία «Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη » είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη», η οποία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην προώθηση της αειφόρου ενέργειας σε ιδιώτες και οργανισμούς, σε ιδιωτικές εταιρείες και κρατικούς φορείς, σε επαγγελματίες και υπηρεσίες αρμόδιες για θέματα ενέργειας, σε ενώσεις του κλάδου και ΜΚΟ σε όλη την Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες:

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014

Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος 2014 Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 49 Έτος 5 ο Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα

Το DesignView καθ οδόν. Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα 04 2014 EL Το DesignView καθ οδόν Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια σχέδια και υποδείγματα, το εργαλείο συνεχίζει να επεκτείνεται ταχύτατα Εξορθολογισμός των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κι ακόµα περισσότερα Κοινωνική Ευρώπη Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη για φροντίδα και βοήθεια Λένε

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 1 «Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ ιανύουμε μια εποχή παγκόσμιου οικονομικού κλονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα