ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EL EL

2 Εισαγωγή: Ο ελληνικός λαός πέρασε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές αφότου ξέσπασε η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση πριν από έξι χρόνια. Τα αίτια της κρίσης συσσωρεύονταν επί σειρά ετών προτού καταστούν ορατά. Η περιορισμένη ανταγωνιστικότητα, η χαμηλή παραγωγικότητα, οι άκαμπτες αγορές εργασίας και προϊόντων και τα πολύ υψηλά επίπεδα του δημόσιου ελλείμματος και του χρέους έφεραν την ελληνική οικονομία στα πρόθυρα της αδυναμίας πληρωμών το Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η ΕΕ συμπαραστάθηκε πάντοτε στην Ελλάδα, στηρίζοντάς την ως μέλος της οικογένειας της ΕΕ. Εκτός από την οικονομική βοήθεια που προσέφερε η ΕΕ με πολύ ευνοϊκούς όρους δανεισμού 1, τα κονδύλια της ΕΕ αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και μια πολύ απτή έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και στήριξης. Η στήριξη και η έκτακτη βοήθεια που έλαβε η Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη και θα λάβει κατά τα επόμενα έτη από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλους διεθνείς φορείς και ιδιώτες επενδυτές υπερβαίνει τα 400 δισεκατ. ευρώ 2. Tο ποσό αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 230% του ελληνικού ΑΕΠ το 2014, ήτοι περίπου ευρώ ανά Έλληνα πολίτη. Το ύψος των κονδυλίων που έχουν διατεθεί από την ΕΕ και από διεθνή ταμεία για την Ελλάδα υπερβαίνει πλέον σήμερα τα ποσά που διατέθηκαν μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ από τις ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταβλήθηκε μια σημαντική προσπάθεια με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση της χώρας και την καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ προς στήριξη των ελληνικών προτεραιοτήτων. Οι προσπάθειες αυτές απέφεραν καρπούς: Τα δημόσια οικονομικά και ο τραπεζικός τομέας σταθεροποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η αγορά εργασίας. Η Ελλάδα επέστρεψε στην οικονομική ανάπτυξη με πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% το 2014, η δε ανάπτυξη αυτή αναμενόταν να ενισχυθεί περαιτέρω έως ότου επικράτησε αβεβαιότητα. Το προηγούμενο έτος δημιουργήθηκαν περίπου νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία είχε αρχίσει να μειώνεται. Η ιδιωτική κατανάλωση άρχισε να αυξάνεται για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία, και η αύξηση της εμπιστοσύνης στην οικονομική ανάκαμψη αποτυπώθηκε σε υψηλότερες επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό για πρώτη φορά από το Τα συστατικά για την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάκαμψης εξακολουθούν να υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό. Τα άμεσα εμπόδια για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι αυστηρότεροι όροι χρηματοδότησης, καθώς και η επικρατούσα αβεβαιότητα όσον αφορά τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές της Ελλάδας. Για να επιστρέψει η Ελλάδα στην πορεία προς την 1 2 Η Ελλάδα δανείζεται χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) με επιτόκιο μόλις 1,35%, ενώ πριν από την κρίση η Ελλάδα μπορούσε να δανείζεται από την αγορά με επιτόκιο της τάξης του 5%. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια των ευρωπαϊκών δανείων προς την Ελλάδα είναι 32,5 έτη και δεν απαιτείται η αποπληρωμή κεφαλαίου ή τόκων πριν από το Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: 1) χρηματοδοτική συνδρομή άνω των 240 δισεκατ. ευρώ (πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα), 2) χρηματοδότηση της ΕΕ ποσού άνω των 41 δισεκατ. ευρώ (περίοδος το ποσό αυτό συνίσταται σε περίπου 24 δισεκατ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τις πιστώσεις για την αλιευτική και την αγροτική ανάπτυξη, και σε περίπου 17 δισεκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) 3) χρηματοδότηση της ΕΕ ποσού άνω των 35 δισεκατ. ευρώ (περίοδος που συνίσταται σε 20 δισεκατ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και άνω των 15 δισεκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) και 4) 100 δισεκατ. ευρώ συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 2

3 ανάπτυξη και την απασχόληση, πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και να διαχειριστεί τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Συνολικά, το επίπεδο της στήριξης από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους προς την Ελλάδα είναι άνευ προηγουμένου και μπορεί να έχει καθοριστική σημασία κατά τα προσεχή έτη. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ της 12ης Ιουλίου 2015, αποδεικνύουν την προθυμία της ζώνης του ευρώ να στηρίξει την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας και για να επιστρέψει στη βιωσιμότητα. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τους σημαντικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να γίνει μια νέα αρχή για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές για να κινητοποιήσει έως και 35 δισεκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδυτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων σε ΜΜΕ, στην Ελλάδα υπογραμμίστηκε από τη σύνοδο κορυφής για το ευρώ της 12ης Ιουλίου Η παρούσα ανακοίνωση θα συμπληρώσει την ολοκληρωμένη δέσμη των μεταρρυθμίσεων και δεσμεύσεων που εφαρμόζει η Ελλάδα επί του παρόντος και οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για ένα πρόγραμμα στήριξης σταθερότητας για την Ελλάδα δυνάμει της Συνθήκης για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας. Η χρηματοδότηση της ΕΕ υπήρξε η πρωταρχική πηγή δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για παράδειγμα, το μετρό των Αθηνών, το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, το Μουσείο της Ακρόπολης και το σύστημα τηλεθέρμανσης της Κοζάνης χρηματοδοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Με την υποστήριξη της Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να μπορέσει να λάβει άνω των 35 δισεκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την περίοδο χρηματοδότησης Ποσό 20 δισεκατ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι Έλληνες αγρότες αναμένεται να συνεχίσουν να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις ύψους άνω των 15 δισεκατ. ευρώ. Οι πρώτες πληρωμές που καταβλήθηκαν στην Ελλάδα από αυτά τα Ταμεία της ΕΕ το 2014 και το 2015 ανέρχονται ήδη σε σχεδόν 4,5 δισεκατ. ευρώ. Εάν αξιοποιηθεί πλήρως, στοχοθετηθεί καταλλήλως και επενδυθεί σωστά, η χρηματοδότηση αυτή θα συμβάλει στην ανάκαμψη και θα ενισχύσει τα θεμέλια για βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Τα εν λόγω κονδύλια μπορούν να αποτελέσουν μια ισχυρή βάση για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Θα διοχετεύσουν άμεσα επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και στηρίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τον μετασχηματισμό της οικονομίας και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της χρήσης δημόσιων κονδυλίων. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο για την Ελλάδα κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Οι δυσχερείς χρηματοδοτικές συνθήκες, η αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τη γενική οικονομική κατάσταση, οι δισταγμοί σχετικά με τις προτεραιότητες και οι εναπομένουσες διοικητικές αδυναμίες αποτελούν εμπόδια για τα επενδυτικά σχέδια πολλών επενδυτών και θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των αρχών να αξιοποιούν σωστά και πλήρως τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ. Σημαντικός αριθμός έργων για την πολιτική συνοχής αντιμετωπίζουν σήμερα τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν. Επιπλέον, εάν οι 3

4 ελληνικές αρχές δεν κάνουν πλήρη χρήση έως το τέλος του 2015 των κονδυλίων της ΕΕ που παραμένουν διαθέσιμα από την περίοδο χρηματοδότησης , ύψους σχεδόν 2 δισεκατ. ευρώ για την πολιτική συνοχής, τα μη χρησιμοποιηθέντα αυτά κονδύλια θα χάνονταν. Αυτό θα σήμαινε ότι τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, θα απαιτήσουν πρόσθετους εθνικούς πόρους από το 2016, εάν τα έργα αυτά δεν μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζονται από τα προγράμματα της περιόδου Επιπλέον, για να επωφεληθεί η Ελλάδα από τα κονδύλια της ΕΕ, είναι επίσης σημαντική η αυστηρή εκπλήρωση βασικών νομικών απαιτήσεων όσον αφορά την τήρηση των κανόνων της ΕΕ, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων και των λογιστικών προτύπων. Μόλις αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, ο συνδυασμός της δημόσιας στήριξης από τα ταμεία της ΕΕ και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Από κοινού με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ώστε να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός τόπος για επενδύσεις από το εξωτερικό, θα πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για μια βιώσιμη πορεία προς την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα, τα άλλα κράτη μέλη, τους διεθνείς δανειστές και ιδιώτες επενδυτές για να συμβάλει σε αυτό το νέο ξεκίνημα. 1. Τα κονδύλια της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την τόνωση της ανάπτυξης στην Ελλάδα 1,1. Πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα; Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τα κονδύλια της ΕΕ κυρίως επιχορηγήσεις υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τους κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ 3. Η Ελλάδα επωφελείται επίσης από προγράμματα της ΕΕ που είναι ανοικτά σε όλα τα κράτη μέλη, και στα οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Έλληνες ερευνητές και πολίτες μπορούν να υποβάλλουν σχέδια έργων προς χρηματοδότηση. Για την περίοδο , η Ελλάδα έχει ήδη λάβει 38 δισεκατ. ευρώ (το 17,5% του μέσου ετήσιου ελληνικού ΑΕΠ κατά την περίοδο αυτή) μέσω των πολιτικών συνοχής, γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. Το συνολικό ποσό για την περίοδο προγραμματισμού ανέρχεται σε περίπου 42 δισεκατ. ευρώ. Για την πολιτική συνοχής, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, μπορεί να συνεχιστεί η εισροή πιστώσεων προς τις ελληνικές αρχές μέχρι το ανώτατο κανονιστικό όριο του 95% για τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε προγράμματα της περιόδου Η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει ποσοστό απορρόφησης άνω του 90% των κονδυλίων και, ως εκ τούτου, το μέγιστο ποσό που είναι διαθέσιμο για την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών της 3 Οι όροι περιλαμβάνουν την τήρηση των διοικητικών και νομικών απαιτήσεων και την εξασφάλιση επαρκούς εθνικής συγχρηματοδότησης (βλ. κατωτέρω). 4

5 περιόδου προγραμματισμού ανέρχεται στο ανώτατο όριο των σχεδόν 820 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί από τελικές αιτήσεις πληρωμών την περίοδο , η εκκαθάριση των οποίων θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Οι πληρωμές αυτές αντιστοιχούν στο 5% των συνολικών διαθέσιμων πιστώσεων της ΕΕ (περίπου 1 δισεκατ. ευρώ), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελικές αιτήσεις πληρωμών και οι εκθέσεις κλεισίματος θα υποβληθούν έως την καθορισμένη προθεσμία της 31ης Μαρτίου Η άμεση υλοποίηση θα επιτρέψει την πλήρη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ έως το μέγιστο διαθέσιμο ποσό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, εντός της τελικής προθεσμίας επιλεξιμότητας. Για την περίοδο , θα διατεθούν στην Ελλάδα περισσότερα από 35 δισεκατ ευρώ από κονδύλια της ΕΕ μέσω: του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των Ταμείου Συνοχής που παρέχουν στήριξη για επενδύσεις σε ΜΜΕ, δραστηριότητες καινοτομίας και έρευνας, ψηφιοποίηση και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και για βασικές υποδομές για βιώσιμες μεταφορές, προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων, οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κλιματική αλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο χρηματοδοτεί πολιτικές ενεργού απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για την παροχή ευκαιριών σε νέους και σε μακροχρόνια ανέργους ώστε να βρουν θέσεις εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, η οποία βοηθά τους νέους να αποκτήσουν μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, καλύτερη εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και επαγγελματική κατάρτιση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το οποίο παρέχει βοήθεια, τρόφιμα, ρουχισμό, είδη υγιεινής και άλλα βασικά αγαθά σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο για την ανακούφισή τους από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς με τη μορφή στήριξης του εισοδήματος και μέτρων για τη στήριξη των βασικών γεωργικών αγορών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, προωθεί καινοτόμες τεχνολογίες στο χώρο της γεωργίας και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και προάγει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες ώστε να διαφοροποιήσουν τις τοπικές οικονομίες και βοηθά στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία. Επιπλέον, τα ελληνικά έργα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα θεματικά προγράμματα που καλύπτουν το σύνολο της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ ή το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να στηρίξουν έργα όπως η σύνδεση των λιμένων της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης με το διευρωπαϊκό δίκτυο, η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Αθήνας/Πειραιά και Θεσσαλονίκης και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 5

6 1,2. Τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης η Ελλάδα; Επί του παρόντος, η Ελλάδα τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης λόγω των πολύ ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Τα ελληνικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από τα κονδύλια της ΕΕ την περίοδο λαμβάνουν υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ και, ως εκ τούτου, η Ελλάδα χρειάζεται να προσφέρει λιγότερους εθνικούς πόρους σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω αύξησης του ποσοστού της συγχρηματοδότησης της ΕΕ κατά 10% έως τα μέσα του 2016 σε πολλές περιπτώσεις τούτο σημαίνει ότι η ΕΕ καταβάλλει το 95% του συνολικού κόστους της επένδυσης την περίοδο (σε αντίθεση με το ανώτατο όριο του 85% που θα ίσχυε διαφορετικά). Πρόσφατα, η έλλειψη δημόσιων πόρων κατέστησε δυσχερές για τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να προωθήσουν πολύ αναγκαίες επενδύσεις. Ως έκτακτο μέτρο και λόγω της μοναδικής κατάστασης στην Ελλάδα, για επενδύσεις που μένει να χρηματοδοτηθούν κατά την περίοδο προγραμματισμού , η Επιτροπή θα υποβάλει σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις τώρα, με τον θετικό αντίκτυπο που θα έχουν στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Οι προτάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν την έγκαιρη αποδέσμευση του τελευταίου 5% των υπολειπόμενων πληρωμών της ΕΕ που συνήθως κρατούνται μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων και την εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% για την περίοδο Το ποσό αυτό πρέπει να χορηγηθεί υπό τον όρο ότι οι ελληνικές αρχές θα θεσπίσουν μηχανισμό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πρόσθετα ποσά που διατίθενται από τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για τους δικαιούχους και τις πράξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Αυτό θα μεταφραστεί σε άμεση πρόσθετη ρευστότητα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ και σε εξοικονόμηση στον ελληνικό προϋπολογισμό πόρων ύψους περίπου 2 δισεκατ. ευρώ οι οποίοι θα διατεθούν για την επανάληψη της χρηματοδότησης επενδύσεων υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης να αυξηθεί το ποσοστό της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της περιόδου στην Ελλάδα κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες 4. Αυτή η πρόσθετη προχρηματοδότηση μπορεί να καταστήσει διαθέσιμο επιπλέον 1 δισεκ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την έναρξη των έργων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 81 του κανονισμού κοινών διατάξεων. Η αύξηση της προχρηματοδότησης θα συμβάλει, αφενός, στην ελάφρυνση των προβλημάτων ρευστότητας που αποτελούν σήμερα τροχοπέδη για τις επενδύσεις και, αφετέρου, στην ταχύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων από την άποψη των επιχειρηματικών επιπτώσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτή η εκδήλωση έκτακτης αλληλεγγύης προς την Ελλάδα θα συνδυαστεί με δραστικά μέτρα για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της κανονικότητας των δαπανών. Όλα αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν εντός των ορίων των κατανομών ανά χώρα που είχαν συμφωνηθεί στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο Για να επισπεύσει την απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ και να διευκολύνει το έργο των αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα με σκοπό την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων. Στα μέσα του Μαρτίου 2015, συγκρότησε κοινή ομάδα υψηλού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές με εντολή να εργασθεί εντατικά σε δύο μέτωπα: αφενός να 4 Σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) για την οποία έχει ήδη αυξηθεί η προχρηματοδότηση σε 30%, βλ. κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/779 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/

7 βοηθήσει την Ελλάδα, να εξασφαλίσει ότι όλοι οι πόροι που διατίθενται από την περίοδο προγραμματισμού θα χρησιμοποιηθούν εγκαίρως πριν από την εκπνοή της περιόδου στο τέλος του έτους και, αφετέρου, να ανταποκριθεί η χώρα στις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να έχει πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων της ΕΕ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού Το 2016, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατανομή των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη για την περίοδο 2017 έως 2020, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το ΑΕΠ. Η επανεξέταση αυτή είναι επίσης πιθανό να αυξήσει περαιτέρω το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που διατίθεται για επενδύσεις στην Ελλάδα. 1,3. Για ποιους σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια; Επενδύσεις Κατά την περίοδο , επιπλέον των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων, η Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί από το Επενδυτικό Σχέδιο της Επιτροπής για την Ευρώπη ύψους 315 δισεκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν κατανέμεται ειδικά ανά χώρα ή ανά τομέα, αλλά όπως σε όλες τις άλλες χώρες, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί επενδυτές στην Ελλάδα θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την αυξημένη τεχνική βοήθεια που παρέχει ο «Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών» για να τους βοηθήσει να υποβάλλουν έργα υψηλής ποιότητας και οικονομικά βιώσιμα. Οι επενδυτές θα είναι επίσης σε θέση να επωφεληθούν από την παροχή της πρόσθετης τεχνικής βοήθειας για να αναπτύξουν τα έργα τους. Μια καλή επιλογή για την παροχή γρήγορης πρόσβασης σε χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ θα ήταν η δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ του ιδρύματος για την Ανάπτυξη (ΙγΑ) στην Ελλάδα και του ΕΤΣΕ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στηρίζει ενεργά την ελληνική οικονομία. Από το 2007, έχει χορηγήσει δάνεια για επενδύσεις άνω των 11 δισεκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή επικεντρώθηκε στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και το περιβάλλον. Επενδυτικά έργα στην Ελλάδα θα μπορούσαν να επωφεληθούν περαιτέρω από τις ευκαιρίες δανειοδότησης που προσφέρονται από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΔΧΟ), των οποίων η Ελλάδα αποτελεί μέλος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) έχει χορηγήσει στην Ελλάδα το καθεστώς χώρας δραστηριοποίησης της ΕΤΑΑ μέχρι τα τέλη του 2020, δηλαδή το καθεστώς που απαιτείται για να καταστεί μια χώρα επιλέξιμη στήριξης από την ΕΤΑΑ. Η ΕΤΑΑ θα ανοίξει σύντομα υποκατάστημα στην Ελλάδα και θα αρχίσει τις δραστηριότητές της με εκτιμώμενο ετήσιο όγκο επενδύσεων περίπου 500 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΑ ενέκρινε μια πρώτη δέσμη έργων για τη διευκόλυνση του εμπορίου, αξίας 30 εκατ. ευρώ. Η Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων (IFC) ενδέχεται να επαναδραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα με επιλεγμένα έργα με μεγάλο αντίκτυπο στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα των υποδομών. Καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και των δυσμενών κοινωνικών συνθηκών Η χρηματοδότηση της ΕΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Συμβάλλει επίσης στο να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή κλαδικών κρίσεων στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των 7

8 συνολικών κονδυλίων ύψους 20 δισεκατ. ευρώ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που διατίθενται στην Ελλάδα για την περίοδο , περίπου 3,9 δισεκατ. ευρώ θα διατεθούν για την τόνωση της απασχόλησης, τη μείωση της φτώχειας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον άνεργοι θα πρέπει να λάβουν στήριξη, μαζί με άτομα που απασχολούνται ήδη και μπορούν να επωφεληθούν από δράσεις κατάρτισης, καθώς και περίπου μετανάστες και Ρομά, άτομα που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, άτομα με αναπηρία και άλλα μειονεκτούντα άτομα. Τα κονδύλια της ΕΕ συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας και πιο δίκαιων ευκαιριών για όλους. Λειτουργούν με την επένδυση στις δεξιότητες, την πείρα και την εκπαίδευση των εργαζομένων, των νέων ατόμων και όλων εκείνων που αναζητούν εργασία. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία πνεύματος επιχειρηματικότητας και θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες παιδικής μέριμνας σε περίπου παιδιά, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες απασχόλησης περίπου μητέρων. Η σημαντική οικονομική στήριξη για τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα βοηθήσει στην ευόδωση των προσπαθειών των ατόμων που αναζητούν εργασία. Τα κονδύλια της ΕΕ στηρίζουν επίσης τα πλέον ευάλωτα άτομα στην κοινωνία, βοηθώντας τα να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, θα ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη και θα αποτελέσουν μέσον για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως για τους ενδεέστερους στην Ελλάδα. Περισσότεροι από νέοι Έλληνες ηλικίας κάτω των 25 ετών (> 50%) ήταν άνεργοι στην αρχή του τρέχοντος έτους. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη νεολαία» έχει ως στόχο να βοηθήσει νέους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και κατάρτιση. Πάνω από 170 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ). Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει νέους ανθρώπους που δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση. Περισσότεροι από νέοι άνθρωποι αναμένεται να επωφεληθούν από καθεστώτα που στηρίζονται από την ΠΑΝ με την προσφορά θέσεων μαθητείας, πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης και με την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, κατά την περίοδο , περισσότερα από 280 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την καταπολέμηση της φτώχειας με τη μορφή παροχής βασικών αγαθών (όπως τρόφιμα, υποδήματα και προϊόντα υγιεινής), καθώς και για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Έρευνα, καινοτομία και εκπαίδευση Η οικοδόμηση μιας οικονομίας υψηλότερης έντασης γνώσης απαιτεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των επιχειρήσεων. Απαιτείται επίσης να επικεντρωθεί η πολιτική σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και υποστηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση. Ωστόσο, η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, η συμβολή των πόρων της ΕΕ είναι καθοριστική. Στο πλαίσιο των συνολικών κονδυλίων ύψους 20 δισεκατ. ευρώ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που διατίθενται στην Ελλάδα για την 8

9 περίοδο , έχουν προβλεφθεί 1,3 δισεκατ. ευρώ για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα βοηθήσει στη συνεργασία περισσότερων από ΜΜΕ με ερευνητικά ιδρύματα και στην τόνωση της μελλοντικής ανταγωνιστικότητάς τους. Ελληνικοί οργανισμοί συντονίζουν 43 μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και συμμετέχουν σε συνολικά 312 έργα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τον Μηχανισμό Υποστήριξης Πολιτικής ώστε να έχει πρόσβαση στην εμπειρία για την υλοποίηση αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας της. Τα κονδύλια της ΕΕ θα στηρίξουν επίσης την υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα. Τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας των νέων. Περισσότερες και καλύτερες δεξιότητες και προσόντα είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή στο εργατικό δυναμικό των ικανοτήτων που χρειάζεται η οικονομία. Οι πόροι της ΕΕ στηρίζουν έργα που αποσκοπούν στη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στην αύξηση της αξιοποίησης των ευκαιριών μαθητείας και της διά βίου μάθησης, και στη βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση για την κινητικότητα των μαθητών, σπουδαστών και διδασκόντων, ώστε να μπορούν να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να διδάξουν στο εξωτερικό. Το 2014, η ΕΕ χρηματοδότησε 440 σχέδια κινητικότητας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με 36 εκατ. ευρώ περίπου που επέτρεψαν σε σχεδόν φοιτητές, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και άλλους συμμετέχοντες να φοιτήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε άλλη χώρα. Για το 2015 έχουν υποβληθεί ελληνικών προτάσεων, που καλύπτουν έως και άτομα. Η Ελλάδα μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τα κονδύλια της ΕΕ για την κατασκευή ή την ανακαίνιση σχολείων, πανεπιστημίων και κέντρων προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Κατά την περίοδο , υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την αναβάθμιση και κατασκευή νέας υποδομής για την τριτοβάθμια (87 εκατ. ευρώ), την επαγγελματική (20 εκατ. ευρώ), την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (150 εκατ. ευρώ), καθώς και για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (29 εκατ. ευρώ). Γεωργία και αλιεία Οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας έχουν τεράστιες προοπτικές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Μέχρι το 2020, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από σχεδόν 20 δισεκατ. ευρώ για τον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές. Αυτό το ποσόν περιλαμβάνει περίπου 4,7 δισεκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης εντός του συνολικού κονδυλίου των 20 δισεκατ. ευρώ από τους πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που διατίθενται στην Ελλάδα για την περίοδο και περίπου 15 δισεκατ. ευρώ με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων που θα συμβάλουν στην τόνωση του εισοδήματος των γεωργών και των παραγωγών. Το 2013, οι ενισχύσεις αυτές αφορούσαν σε περισσότερους από γεωργούς. Τα καθεστώτα στήριξης των εισοδημάτων είναι διαθέσιμα για τους επί του παρόντος ενεργούς γεωργούς, ενώ οι νέοι γεωργοί θα λάβουν στήριξη για τη σύσταση μικρών επιχειρήσεων. Επίσης, η ΕΕ διαθέτει πόρους για να βοηθήσει τους γεωργούς στην καλύτερη εμπορία των προϊόντων τους με παροχή στήριξης για τα οπωροκηπευτικά, το ελαιόλαδο, το κρασί, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το μέλι. Το ποσό των 4,7 δισεκατ. ευρώ προορίζεται για πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γεωργικού τομέα, με παράλληλη διατήρηση των οικοσυστημάτων και εξασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των φυσικών 9

10 πόρων. Οι πρωτοβουλίες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και προωθούν την καινοτομία. Στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας, τα κονδύλια της ΕΕ που διατίθενται για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του συνολικής χρηματοδότησης ύψους 20 δισεκατ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ανέρχονται περίπου σε 400 εκατ. ευρώ. Μπορούν να συμβάλλουν στη στήριξη της διαφοροποίησης των παράκτιων και νησιωτικών οικονομιών, καθώς και στη μετάβαση προς μια βιώσιμη αλιεία. Τα κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας (ενός από τους κύριους τομείς εξαγωγής τροφίμων της Ελλάδας), και του τομέα της μεταποίησης, καθώς και για τη στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης με στόχο την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ενέργεια, μεταφορές και περιβάλλον Έως το 2020, διατίθενται περίπου 900 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ενέργεια, από τα 20 δισεκατ. ευρώ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Ο τομέας της ενέργειας θεωρείται επίσης ως ένας από τους τομείς με τη μεγαλύτερη προοπτική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Περίπου 500 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα προκειμένου να επενδυθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και κατοικίες και σε ΜΜΕ, καθώς και για τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και την τηλεθέρμανση στην Ελλάδα. Οι εν λόγω επενδύσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε καλύτερη κατάταξη από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης για περίπου νοικοκυριά και σε μείωση περίπου kwh ετησίως της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για τα δημόσια κτίρια. 285 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα για έξυπνα συστήματα αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, και περαιτέρω 46 εκατ. ευρώ για έξυπνα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, περίπου επιπλέον χρήστες θα μπορούσαν να συνδεθούν με έξυπνα δίκτυα. Επίσης, 94 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον της χρηματοδότησης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ, η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης συγκεκριμένα έργα ενεργειακών υποδομών. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν ήδη επιλεγεί ελληνικά έργα ενεργειακών υποδομών που λαμβάνουν στήριξη ύψους 8,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδότησης ύψους 20 δισεκατ. ευρώ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα για την περίοδο , σχεδόν 3 δισεκατ. ευρώ θα διατεθούν για να στηριχθεί η μετάβαση προς έναν ενεργειακά αποδοτικό τομέα των μεταφορών χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η χρηματοδότηση της κατασκευής νέων σιδηροδρομικών γραμμών, γραμμών τραμ και μετρό, η αναβάθμιση υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών και η κατασκευή νέων οδών. Η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης έργα υποδομής μεταφορών ζωτικής σημασίας για το βασικό δίκτυο μεταφορών της ΕΕ. Η διαχείριση των αποβλήτων, η παράνομη υγειονομική ταφή και η προστασία των υδάτινων πόρων εξακολουθούν να αποτελούν βασικά ζητήματα προς επίλυση για την Ελλάδα. Μέχρι το 2020 θα διατεθεί ποσό 2,5 δισεκατ. ευρώ για βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη συμβολή στη χρηματοδότηση της μετάβασης προς μια φιλική για το περιβάλλον οικονομία. Από το ποσό αυτό, περίπου 950 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα για επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης περιβαλλοντικά έργα μέσω προγραμμάτων που καλύπτουν το σύνολο της ΕΕ. Από το 2014, 10

11 Έλληνες δικαιούχοι τοπικές αρχές, πανεπιστήμια και ΜΚΟ έχουν λάβει 12 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό. 2. Στήριξη των μεταρρυθμίσεων και της αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή συνέστησε την ομάδα δράσης για την Ελλάδα (ΟΔΕ). Αποστολή της ήταν να καταρτίσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα για τη στήριξη της υλοποίησης του προγράμματος προσαρμογής ΕΕ/ΔΝΤ και την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ. Σοβαρές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που ανέλαβε η Ελλάδα έχουν λάβει καθοδήγηση, πλαισίωση και έχουν επισπευσθεί με τη συνδρομή και την υποστήριξη που παρείχε η ΟΔΕ. Οι μεταρρυθμίσεις περιλάμβαναν βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης σχεδιασμό ενός συστήματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος και διευκόλυνση του εμπορίου. Η τεχνική βοήθεια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για την επανέναρξη οικονομικά σημαντικών έργων κατασκευής αυτοκινητοδρόμων. Η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά την απορρόφηση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων ενώ το 2011 βρισκόταν ακόμη στην 18η θέση σε ό,τι αφορά τη χρήση των πόρων, στο τέλος του 2014, κατείχε την 6η θέση 5. Δεδομένων των μελλοντικών μεταρρυθμιστικών προκλήσεων σε αρκετά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η Επιτροπή αποφάσισε να συγκροτήσει μία υπηρεσία υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μια μόνιμη αλλά πολύ ευέλικτη δομή για την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στα κράτη μέλη σε ορισμένους τομείς πολιτικής 6. Από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η στήριξη αυτή δεν θα αφορά μόνο τα κράτη μέλη στο πλαίσιο προγραμμάτων μακροοικονομικής στήριξης. Θα παρέχεται γενικότερη βοήθεια για την προετοιμασία και την εφαρμογή διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, ειδικότερα στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Θα προσφέρεται στήριξη σε τομείς όπως η διαχείριση των εσόδων και η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των πολιτικών για την αγορά εργασίας, οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, η ανάπτυξη αποτελεσματικής και δημόσιας διοίκησης προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση του κοινού, η καθιέρωση αποτελεσματικού κράτους δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Η νέα αυτή υπηρεσία συντονίζεται από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος ήδη συντονίζει το έργο της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για τη βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στην Ελλάδα με σκοπό να λειτουργήσουν ως καταλύτες για πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να ορθοποδήσει, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικών μέσων. Εάν ζητηθεί από την Ελλάδα, η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξή της στον σχεδιασμό και/ή την παροχή βοήθειας για την υλοποίηση διαρθρωτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων εντός αυτού του νέου πλαισίου τεχνικής βοήθειας. Η νέα προτεινόμενη 5 Η κατάταξη αυτή αναφέρεται στην απορρόφηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). 6 Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου

12 τεχνική συνδρομή της Επιτροπής θα κατευθύνει και θα συντονίζει τη στήριξη που διοργανώνεται σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, τα λοιπά κράτη μέλη και/ή διεθνείς οργανισμούς. Ένα άμεσο μέλημα θα είναι η στήριξη της Ελλάδας προκειμένου να μεγιστοποιήσει την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη των επενδύσεων και εξασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτήσεων της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και των σχετικών προθεσμιών. Εντός του πλαισίου των ταμείων της ΕΕ κατά την προγραμματική περίοδο , υπάρχει διαθέσιμο περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ για τεχνική βοήθεια στο πεδίο της πολιτικής συνοχής για την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και των διοικητικών ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη της αποτελεσματικής εκτέλεσης και αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ. Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής βοήθειας θα εξαρτηθεί σε καθοριστικό βαθμό από την ύπαρξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας συντονιστικής δομής εντός της ελληνικής διοίκησης και στοχευμένες εργασίες, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τη νέα Υπηρεσία της για την παροχή στήριξης στις μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή συστήνει επίσης ένα πιλοτικό καταπιστευματικό ταμείο τεχνικής βοήθειας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). Αυτό θα στηρίξει την κατάρτιση και υλοποίηση των έργων προτεραιότητας στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να (συν)χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΑ και τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC). 3. Συμπεράσματα Η Επιτροπή συμπαραστάθηκε στην Ελλάδα καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης, με την παροχή τόσο οικονομικής στήριξης όσο και τεχνικής βοήθειας. Θα εξακολουθήσει να το πράττει με σκοπό την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία των τόσο αναγκαίων θέσεων απασχόλησης προς όφελος του ελληνικού λαού. Η επίτευξη συμφωνίας που εξασφαλίζει σαφήνεια και προβλεψιμότητα είναι καθοριστικής σημασίας προς τον σκοπό αυτό. Η πλήρης κινητοποίηση των πόρων της ΕΕ θα αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάκαμψη. Τώρα εκείνο που έχει σημασία είναι να ανακτήσει ταχέως η Ελλάδα την χρηματοπιστωτική σταθερότητα ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τη σημαντική διαθέσιμη στήριξη της ΕΕ, υπό μορφή επιχορηγήσεων, δανείων και τεχνικής συνδρομής ώστε να οικοδομήσει ένα ασφαλές μέλλον. Σε μια εποχή πιέσεων στην εθνική χρηματοδότηση, η στήριξη αυτή μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία των θεμελίων για βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα πρέπει να πράξει αυτά που της αναλογούν. Η παρούσα ανακοίνωση θα συμπληρώσει την ολοκληρωμένη δέσμη των μεταρρυθμίσεων και δεσμεύσεων που εφαρμόζει η Ελλάδα επί του παρόντος και οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για ένα πρόγραμμα στήριξης σταθερότητας για την Ελλάδα δυνάμει της Συνθήκης για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, μαζί με νέες επενδύσεις, πρέπει να υλοποιηθούν ταχέως λόγω της κρίσιμης σημασίας τους για την αποκατάσταση της πορείας της οικονομίας. Η αποτελεσματικότητας της χρήσης των πόρων των ταμείων της ΕΕ εξαρτάται από το σταθερό και ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον που βασίζεται σε υγιείς δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές. Επίσης, η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένες σοβαρές αδυναμίες στη διοικητική της δομή ώστε να είναι σε θέση να αντλήσει το σύνολο της διαθέσιμης χρηματοδότησης που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. 12

13 Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει να παρέχει τεχνική στήριξη εντός του νέου πλαισίου τεχνικής βοήθειας και να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις στο νομοθέτη της ΕΕ για να αυξηθεί η προχρηματοδότηση που διατίθεται στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους διεθνείς εταίρους, η Ελλάδα μπορεί να οικοδομήσει ένα μέλλον ευημερίας στην ΕΕ. Συντρέχουν πολλές από τις προϋποθέσεις για την επιστροφή στην ανάπτυξη τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την Ελλάδα. 13

14 Παράρτημα Πίνακας 1. Χρηματοδότηση της ΕΕ που διατίθεται στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία ( , σε εκατ. ευρώ) ΜΕΡΟΣ 1: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ΠΑΝ, FEAD, ΕΓΤΕ Προγραμματισμένα ποσά για την περίοδο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ YEI) Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD) Γεωργία Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Ήδη καταβληθέντα ποσά 2014 έως τη 12η Ιουλίου 2015 Υποσύνολο μέρος ΜΕΡΟΣ 2: Άλλα ταμεία της ΕΕ Ήδη καταβληθέντα ποσά Ορίζων ,9 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 4,3 Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης 3,8 Erasmus για όλους 50,2 Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 0,5 (COSME) Κοινωνική αλλαγή και καινοτομία 1,4 Τελωνεία, Fiscalis και Καταπολέμηση της απάτης 0,8 Life + 12,8 Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 28,2 Δημιουργική Ευρώπη 2,7 Ευρώπη για τους πολίτες 0,5 Υγεία για την Ανάπτυξη και προστασία των καταναλωτών 1,4 Δικαιώματα και Ιθαγένεια και Δικαιοσύνη 0,9 Πολιτική προστασία 1,5 Τρόφιμα και ζωοτροφές 5,2 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 28,6 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης 4,7 Υποσύνολο μέρος ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΠΟΣΆ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΉΘΗΚΑΝ (2014 έως τη η Ιουλίου 2015) 2014 έως τη 12η Ιουλίου

15 Πίνακας 2. Χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας ( , σε εκατ. ευρώ) ΜΕΡΟΣ 1: Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής, Γεωργικό Ταμείο και Ταμείο Αλιείας Προγραμματισμένα ποσά για την περίοδο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Γεωργία Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) Υποσύνολο μέρος Ήδη καταβληθέντα ποσά 2007 έως τη 12η Ιουλίου 2015 ΜΕΡΟΣ 2: Άλλα ταμεία της ΕΕ Καταβληθέντα ποσά Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 929,3 Διευρωπαϊκά δίκτυα 37,1 Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης 6,0 Δια βίου μάθηση και Νεολαία σε δράση 224,4 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 52,4 Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής 12,0 Τελωνεία 2013 και Fiscalis ,3 Life + 47,3 Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και Ασφάλεια και 199,9 προστασία των ελευθεριών Πολιτισμός και MEDIA ,9 Ευρώπη για τους πολίτες 2,1 Δημόσια υγεία και πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών 8,3 Θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιοσύνη και ιθαγένεια 165,0 Πολιτική προστασία 5,7 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 2,9 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης 99,1 Υποσύνολο μέρος ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ (2007 έως τη η Ιουλίου 2015) 15

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2015) XXX draft ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την κοινωνική Καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία

HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Προτάσεις για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 1 «HORIZON» 2014-2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα