ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EL EL

2 Εισαγωγή: Ο ελληνικός λαός πέρασε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές αφότου ξέσπασε η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση πριν από έξι χρόνια. Τα αίτια της κρίσης συσσωρεύονταν επί σειρά ετών προτού καταστούν ορατά. Η περιορισμένη ανταγωνιστικότητα, η χαμηλή παραγωγικότητα, οι άκαμπτες αγορές εργασίας και προϊόντων και τα πολύ υψηλά επίπεδα του δημόσιου ελλείμματος και του χρέους έφεραν την ελληνική οικονομία στα πρόθυρα της αδυναμίας πληρωμών το Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η ΕΕ συμπαραστάθηκε πάντοτε στην Ελλάδα, στηρίζοντάς την ως μέλος της οικογένειας της ΕΕ. Εκτός από την οικονομική βοήθεια που προσέφερε η ΕΕ με πολύ ευνοϊκούς όρους δανεισμού 1, τα κονδύλια της ΕΕ αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και μια πολύ απτή έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και στήριξης. Η στήριξη και η έκτακτη βοήθεια που έλαβε η Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη και θα λάβει κατά τα επόμενα έτη από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλους διεθνείς φορείς και ιδιώτες επενδυτές υπερβαίνει τα 400 δισεκατ. ευρώ 2. Tο ποσό αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 230% του ελληνικού ΑΕΠ το 2014, ήτοι περίπου ευρώ ανά Έλληνα πολίτη. Το ύψος των κονδυλίων που έχουν διατεθεί από την ΕΕ και από διεθνή ταμεία για την Ελλάδα υπερβαίνει πλέον σήμερα τα ποσά που διατέθηκαν μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ από τις ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταβλήθηκε μια σημαντική προσπάθεια με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση της χώρας και την καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ προς στήριξη των ελληνικών προτεραιοτήτων. Οι προσπάθειες αυτές απέφεραν καρπούς: Τα δημόσια οικονομικά και ο τραπεζικός τομέας σταθεροποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η αγορά εργασίας. Η Ελλάδα επέστρεψε στην οικονομική ανάπτυξη με πραγματική αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% το 2014, η δε ανάπτυξη αυτή αναμενόταν να ενισχυθεί περαιτέρω έως ότου επικράτησε αβεβαιότητα. Το προηγούμενο έτος δημιουργήθηκαν περίπου νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία είχε αρχίσει να μειώνεται. Η ιδιωτική κατανάλωση άρχισε να αυξάνεται για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία, και η αύξηση της εμπιστοσύνης στην οικονομική ανάκαμψη αποτυπώθηκε σε υψηλότερες επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό για πρώτη φορά από το Τα συστατικά για την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάκαμψης εξακολουθούν να υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό. Τα άμεσα εμπόδια για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι αυστηρότεροι όροι χρηματοδότησης, καθώς και η επικρατούσα αβεβαιότητα όσον αφορά τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές της Ελλάδας. Για να επιστρέψει η Ελλάδα στην πορεία προς την 1 2 Η Ελλάδα δανείζεται χρήματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) με επιτόκιο μόλις 1,35%, ενώ πριν από την κρίση η Ελλάδα μπορούσε να δανείζεται από την αγορά με επιτόκιο της τάξης του 5%. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια των ευρωπαϊκών δανείων προς την Ελλάδα είναι 32,5 έτη και δεν απαιτείται η αποπληρωμή κεφαλαίου ή τόκων πριν από το Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: 1) χρηματοδοτική συνδρομή άνω των 240 δισεκατ. ευρώ (πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα), 2) χρηματοδότηση της ΕΕ ποσού άνω των 41 δισεκατ. ευρώ (περίοδος το ποσό αυτό συνίσταται σε περίπου 24 δισεκατ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, τις πιστώσεις για την αλιευτική και την αγροτική ανάπτυξη, και σε περίπου 17 δισεκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) 3) χρηματοδότηση της ΕΕ ποσού άνω των 35 δισεκατ. ευρώ (περίοδος που συνίσταται σε 20 δισεκατ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και άνω των 15 δισεκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) και 4) 100 δισεκατ. ευρώ συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 2

3 ανάπτυξη και την απασχόληση, πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και να διαχειριστεί τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Συνολικά, το επίπεδο της στήριξης από την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους προς την Ελλάδα είναι άνευ προηγουμένου και μπορεί να έχει καθοριστική σημασία κατά τα προσεχή έτη. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν στη σύνοδο κορυφής για το ευρώ της 12ης Ιουλίου 2015, αποδεικνύουν την προθυμία της ζώνης του ευρώ να στηρίξει την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας και για να επιστρέψει στη βιωσιμότητα. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τους σημαντικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να γίνει μια νέα αρχή για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές για να κινητοποιήσει έως και 35 δισεκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδυτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων σε ΜΜΕ, στην Ελλάδα υπογραμμίστηκε από τη σύνοδο κορυφής για το ευρώ της 12ης Ιουλίου Η παρούσα ανακοίνωση θα συμπληρώσει την ολοκληρωμένη δέσμη των μεταρρυθμίσεων και δεσμεύσεων που εφαρμόζει η Ελλάδα επί του παρόντος και οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για ένα πρόγραμμα στήριξης σταθερότητας για την Ελλάδα δυνάμει της Συνθήκης για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας. Η χρηματοδότηση της ΕΕ υπήρξε η πρωταρχική πηγή δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για παράδειγμα, το μετρό των Αθηνών, το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, το Μουσείο της Ακρόπολης και το σύστημα τηλεθέρμανσης της Κοζάνης χρηματοδοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Με την υποστήριξη της Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να μπορέσει να λάβει άνω των 35 δισεκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την περίοδο χρηματοδότησης Ποσό 20 δισεκατ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι Έλληνες αγρότες αναμένεται να συνεχίσουν να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις ύψους άνω των 15 δισεκατ. ευρώ. Οι πρώτες πληρωμές που καταβλήθηκαν στην Ελλάδα από αυτά τα Ταμεία της ΕΕ το 2014 και το 2015 ανέρχονται ήδη σε σχεδόν 4,5 δισεκατ. ευρώ. Εάν αξιοποιηθεί πλήρως, στοχοθετηθεί καταλλήλως και επενδυθεί σωστά, η χρηματοδότηση αυτή θα συμβάλει στην ανάκαμψη και θα ενισχύσει τα θεμέλια για βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Τα εν λόγω κονδύλια μπορούν να αποτελέσουν μια ισχυρή βάση για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Θα διοχετεύσουν άμεσα επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και στηρίζοντας τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τον μετασχηματισμό της οικονομίας και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής για την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της χρήσης δημόσιων κονδυλίων. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο για την Ελλάδα κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Οι δυσχερείς χρηματοδοτικές συνθήκες, η αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τη γενική οικονομική κατάσταση, οι δισταγμοί σχετικά με τις προτεραιότητες και οι εναπομένουσες διοικητικές αδυναμίες αποτελούν εμπόδια για τα επενδυτικά σχέδια πολλών επενδυτών και θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των αρχών να αξιοποιούν σωστά και πλήρως τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ. Σημαντικός αριθμός έργων για την πολιτική συνοχής αντιμετωπίζουν σήμερα τον κίνδυνο να μην ολοκληρωθούν. Επιπλέον, εάν οι 3

4 ελληνικές αρχές δεν κάνουν πλήρη χρήση έως το τέλος του 2015 των κονδυλίων της ΕΕ που παραμένουν διαθέσιμα από την περίοδο χρηματοδότησης , ύψους σχεδόν 2 δισεκατ. ευρώ για την πολιτική συνοχής, τα μη χρησιμοποιηθέντα αυτά κονδύλια θα χάνονταν. Αυτό θα σήμαινε ότι τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, θα απαιτήσουν πρόσθετους εθνικούς πόρους από το 2016, εάν τα έργα αυτά δεν μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζονται από τα προγράμματα της περιόδου Επιπλέον, για να επωφεληθεί η Ελλάδα από τα κονδύλια της ΕΕ, είναι επίσης σημαντική η αυστηρή εκπλήρωση βασικών νομικών απαιτήσεων όσον αφορά την τήρηση των κανόνων της ΕΕ, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων και των λογιστικών προτύπων. Μόλις αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, ο συνδυασμός της δημόσιας στήριξης από τα ταμεία της ΕΕ και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Από κοινού με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων ώστε να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός τόπος για επενδύσεις από το εξωτερικό, θα πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για μια βιώσιμη πορεία προς την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα, τα άλλα κράτη μέλη, τους διεθνείς δανειστές και ιδιώτες επενδυτές για να συμβάλει σε αυτό το νέο ξεκίνημα. 1. Τα κονδύλια της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την τόνωση της ανάπτυξης στην Ελλάδα 1,1. Πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα; Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τα κονδύλια της ΕΕ κυρίως επιχορηγήσεις υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τους κανόνες χρηματοδότησης της ΕΕ 3. Η Ελλάδα επωφελείται επίσης από προγράμματα της ΕΕ που είναι ανοικτά σε όλα τα κράτη μέλη, και στα οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Έλληνες ερευνητές και πολίτες μπορούν να υποβάλλουν σχέδια έργων προς χρηματοδότηση. Για την περίοδο , η Ελλάδα έχει ήδη λάβει 38 δισεκατ. ευρώ (το 17,5% του μέσου ετήσιου ελληνικού ΑΕΠ κατά την περίοδο αυτή) μέσω των πολιτικών συνοχής, γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. Το συνολικό ποσό για την περίοδο προγραμματισμού ανέρχεται σε περίπου 42 δισεκατ. ευρώ. Για την πολιτική συνοχής, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, μπορεί να συνεχιστεί η εισροή πιστώσεων προς τις ελληνικές αρχές μέχρι το ανώτατο κανονιστικό όριο του 95% για τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε προγράμματα της περιόδου Η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει ποσοστό απορρόφησης άνω του 90% των κονδυλίων και, ως εκ τούτου, το μέγιστο ποσό που είναι διαθέσιμο για την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών της 3 Οι όροι περιλαμβάνουν την τήρηση των διοικητικών και νομικών απαιτήσεων και την εξασφάλιση επαρκούς εθνικής συγχρηματοδότησης (βλ. κατωτέρω). 4

5 περιόδου προγραμματισμού ανέρχεται στο ανώτατο όριο των σχεδόν 820 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί από τελικές αιτήσεις πληρωμών την περίοδο , η εκκαθάριση των οποίων θα πραγματοποιηθεί την περίοδο Οι πληρωμές αυτές αντιστοιχούν στο 5% των συνολικών διαθέσιμων πιστώσεων της ΕΕ (περίπου 1 δισεκατ. ευρώ), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελικές αιτήσεις πληρωμών και οι εκθέσεις κλεισίματος θα υποβληθούν έως την καθορισμένη προθεσμία της 31ης Μαρτίου Η άμεση υλοποίηση θα επιτρέψει την πλήρη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ έως το μέγιστο διαθέσιμο ποσό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, εντός της τελικής προθεσμίας επιλεξιμότητας. Για την περίοδο , θα διατεθούν στην Ελλάδα περισσότερα από 35 δισεκατ ευρώ από κονδύλια της ΕΕ μέσω: του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και των Ταμείου Συνοχής που παρέχουν στήριξη για επενδύσεις σε ΜΜΕ, δραστηριότητες καινοτομίας και έρευνας, ψηφιοποίηση και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και για βασικές υποδομές για βιώσιμες μεταφορές, προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων, οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κλιματική αλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο χρηματοδοτεί πολιτικές ενεργού απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για την παροχή ευκαιριών σε νέους και σε μακροχρόνια ανέργους ώστε να βρουν θέσεις εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, η οποία βοηθά τους νέους να αποκτήσουν μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία, καλύτερη εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και επαγγελματική κατάρτιση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το οποίο παρέχει βοήθεια, τρόφιμα, ρουχισμό, είδη υγιεινής και άλλα βασικά αγαθά σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο για την ανακούφισή τους από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, το οποίο παρέχει άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς με τη μορφή στήριξης του εισοδήματος και μέτρων για τη στήριξη των βασικών γεωργικών αγορών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, προωθεί καινοτόμες τεχνολογίες στο χώρο της γεωργίας και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και προάγει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που στηρίζει τις παράκτιες κοινότητες ώστε να διαφοροποιήσουν τις τοπικές οικονομίες και βοηθά στη μετάβασή τους προς μια βιώσιμη αλιεία. Επιπλέον, τα ελληνικά έργα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα θεματικά προγράμματα που καλύπτουν το σύνολο της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ ή το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να στηρίξουν έργα όπως η σύνδεση των λιμένων της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης με το διευρωπαϊκό δίκτυο, η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Αθήνας/Πειραιά και Θεσσαλονίκης και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 5

6 1,2. Τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης η Ελλάδα; Επί του παρόντος, η Ελλάδα τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης λόγω των πολύ ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Τα ελληνικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από τα κονδύλια της ΕΕ την περίοδο λαμβάνουν υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ και, ως εκ τούτου, η Ελλάδα χρειάζεται να προσφέρει λιγότερους εθνικούς πόρους σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω αύξησης του ποσοστού της συγχρηματοδότησης της ΕΕ κατά 10% έως τα μέσα του 2016 σε πολλές περιπτώσεις τούτο σημαίνει ότι η ΕΕ καταβάλλει το 95% του συνολικού κόστους της επένδυσης την περίοδο (σε αντίθεση με το ανώτατο όριο του 85% που θα ίσχυε διαφορετικά). Πρόσφατα, η έλλειψη δημόσιων πόρων κατέστησε δυσχερές για τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να προωθήσουν πολύ αναγκαίες επενδύσεις. Ως έκτακτο μέτρο και λόγω της μοναδικής κατάστασης στην Ελλάδα, για επενδύσεις που μένει να χρηματοδοτηθούν κατά την περίοδο προγραμματισμού , η Επιτροπή θα υποβάλει σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις τώρα, με τον θετικό αντίκτυπο που θα έχουν στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Οι προτάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν την έγκαιρη αποδέσμευση του τελευταίου 5% των υπολειπόμενων πληρωμών της ΕΕ που συνήθως κρατούνται μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων και την εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% για την περίοδο Το ποσό αυτό πρέπει να χορηγηθεί υπό τον όρο ότι οι ελληνικές αρχές θα θεσπίσουν μηχανισμό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πρόσθετα ποσά που διατίθενται από τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου για τους δικαιούχους και τις πράξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Αυτό θα μεταφραστεί σε άμεση πρόσθετη ρευστότητα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ και σε εξοικονόμηση στον ελληνικό προϋπολογισμό πόρων ύψους περίπου 2 δισεκατ. ευρώ οι οποίοι θα διατεθούν για την επανάληψη της χρηματοδότησης επενδύσεων υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης να αυξηθεί το ποσοστό της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της περιόδου στην Ελλάδα κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες 4. Αυτή η πρόσθετη προχρηματοδότηση μπορεί να καταστήσει διαθέσιμο επιπλέον 1 δισεκ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την έναρξη των έργων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 81 του κανονισμού κοινών διατάξεων. Η αύξηση της προχρηματοδότησης θα συμβάλει, αφενός, στην ελάφρυνση των προβλημάτων ρευστότητας που αποτελούν σήμερα τροχοπέδη για τις επενδύσεις και, αφετέρου, στην ταχύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων από την άποψη των επιχειρηματικών επιπτώσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτή η εκδήλωση έκτακτης αλληλεγγύης προς την Ελλάδα θα συνδυαστεί με δραστικά μέτρα για την εξασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της κανονικότητας των δαπανών. Όλα αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν εντός των ορίων των κατανομών ανά χώρα που είχαν συμφωνηθεί στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο Για να επισπεύσει την απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ και να διευκολύνει το έργο των αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα με σκοπό την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων. Στα μέσα του Μαρτίου 2015, συγκρότησε κοινή ομάδα υψηλού επιπέδου με τις ελληνικές αρχές με εντολή να εργασθεί εντατικά σε δύο μέτωπα: αφενός να 4 Σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) για την οποία έχει ήδη αυξηθεί η προχρηματοδότηση σε 30%, βλ. κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/779 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/

7 βοηθήσει την Ελλάδα, να εξασφαλίσει ότι όλοι οι πόροι που διατίθενται από την περίοδο προγραμματισμού θα χρησιμοποιηθούν εγκαίρως πριν από την εκπνοή της περιόδου στο τέλος του έτους και, αφετέρου, να ανταποκριθεί η χώρα στις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να έχει πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων της ΕΕ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού Το 2016, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατανομή των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη για την περίοδο 2017 έως 2020, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το ΑΕΠ. Η επανεξέταση αυτή είναι επίσης πιθανό να αυξήσει περαιτέρω το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που διατίθεται για επενδύσεις στην Ελλάδα. 1,3. Για ποιους σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια; Επενδύσεις Κατά την περίοδο , επιπλέον των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων, η Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί από το Επενδυτικό Σχέδιο της Επιτροπής για την Ευρώπη ύψους 315 δισεκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση του νεοσυσταθέντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν κατανέμεται ειδικά ανά χώρα ή ανά τομέα, αλλά όπως σε όλες τις άλλες χώρες, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί επενδυτές στην Ελλάδα θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την αυξημένη τεχνική βοήθεια που παρέχει ο «Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών» για να τους βοηθήσει να υποβάλλουν έργα υψηλής ποιότητας και οικονομικά βιώσιμα. Οι επενδυτές θα είναι επίσης σε θέση να επωφεληθούν από την παροχή της πρόσθετης τεχνικής βοήθειας για να αναπτύξουν τα έργα τους. Μια καλή επιλογή για την παροχή γρήγορης πρόσβασης σε χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ θα ήταν η δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ του ιδρύματος για την Ανάπτυξη (ΙγΑ) στην Ελλάδα και του ΕΤΣΕ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στηρίζει ενεργά την ελληνική οικονομία. Από το 2007, έχει χορηγήσει δάνεια για επενδύσεις άνω των 11 δισεκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή επικεντρώθηκε στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τις ΜΜΕ και το περιβάλλον. Επενδυτικά έργα στην Ελλάδα θα μπορούσαν να επωφεληθούν περαιτέρω από τις ευκαιρίες δανειοδότησης που προσφέρονται από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΔΧΟ), των οποίων η Ελλάδα αποτελεί μέλος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) έχει χορηγήσει στην Ελλάδα το καθεστώς χώρας δραστηριοποίησης της ΕΤΑΑ μέχρι τα τέλη του 2020, δηλαδή το καθεστώς που απαιτείται για να καταστεί μια χώρα επιλέξιμη στήριξης από την ΕΤΑΑ. Η ΕΤΑΑ θα ανοίξει σύντομα υποκατάστημα στην Ελλάδα και θα αρχίσει τις δραστηριότητές της με εκτιμώμενο ετήσιο όγκο επενδύσεων περίπου 500 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΑ ενέκρινε μια πρώτη δέσμη έργων για τη διευκόλυνση του εμπορίου, αξίας 30 εκατ. ευρώ. Η Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων (IFC) ενδέχεται να επαναδραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα με επιλεγμένα έργα με μεγάλο αντίκτυπο στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα των υποδομών. Καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και των δυσμενών κοινωνικών συνθηκών Η χρηματοδότηση της ΕΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Συμβάλλει επίσης στο να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή κλαδικών κρίσεων στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των 7

8 συνολικών κονδυλίων ύψους 20 δισεκατ. ευρώ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που διατίθενται στην Ελλάδα για την περίοδο , περίπου 3,9 δισεκατ. ευρώ θα διατεθούν για την τόνωση της απασχόλησης, τη μείωση της φτώχειας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον άνεργοι θα πρέπει να λάβουν στήριξη, μαζί με άτομα που απασχολούνται ήδη και μπορούν να επωφεληθούν από δράσεις κατάρτισης, καθώς και περίπου μετανάστες και Ρομά, άτομα που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, άτομα με αναπηρία και άλλα μειονεκτούντα άτομα. Τα κονδύλια της ΕΕ συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας και πιο δίκαιων ευκαιριών για όλους. Λειτουργούν με την επένδυση στις δεξιότητες, την πείρα και την εκπαίδευση των εργαζομένων, των νέων ατόμων και όλων εκείνων που αναζητούν εργασία. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία πνεύματος επιχειρηματικότητας και θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες παιδικής μέριμνας σε περίπου παιδιά, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες απασχόλησης περίπου μητέρων. Η σημαντική οικονομική στήριξη για τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα βοηθήσει στην ευόδωση των προσπαθειών των ατόμων που αναζητούν εργασία. Τα κονδύλια της ΕΕ στηρίζουν επίσης τα πλέον ευάλωτα άτομα στην κοινωνία, βοηθώντας τα να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, θα ενισχύσουν την κοινωνική ένταξη και θα αποτελέσουν μέσον για την καταπολέμηση της φτώχειας, ιδίως για τους ενδεέστερους στην Ελλάδα. Περισσότεροι από νέοι Έλληνες ηλικίας κάτω των 25 ετών (> 50%) ήταν άνεργοι στην αρχή του τρέχοντος έτους. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη νεολαία» έχει ως στόχο να βοηθήσει νέους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και κατάρτιση. Πάνω από 170 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ). Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει νέους ανθρώπους που δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση. Περισσότεροι από νέοι άνθρωποι αναμένεται να επωφεληθούν από καθεστώτα που στηρίζονται από την ΠΑΝ με την προσφορά θέσεων μαθητείας, πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης και με την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, κατά την περίοδο , περισσότερα από 280 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την καταπολέμηση της φτώχειας με τη μορφή παροχής βασικών αγαθών (όπως τρόφιμα, υποδήματα και προϊόντα υγιεινής), καθώς και για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης. Έρευνα, καινοτομία και εκπαίδευση Η οικοδόμηση μιας οικονομίας υψηλότερης έντασης γνώσης απαιτεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των επιχειρήσεων. Απαιτείται επίσης να επικεντρωθεί η πολιτική σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και υποστηρίζονται με επαρκή χρηματοδότηση. Ωστόσο, η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, η συμβολή των πόρων της ΕΕ είναι καθοριστική. Στο πλαίσιο των συνολικών κονδυλίων ύψους 20 δισεκατ. ευρώ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που διατίθενται στην Ελλάδα για την 8

9 περίοδο , έχουν προβλεφθεί 1,3 δισεκατ. ευρώ για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα βοηθήσει στη συνεργασία περισσότερων από ΜΜΕ με ερευνητικά ιδρύματα και στην τόνωση της μελλοντικής ανταγωνιστικότητάς τους. Ελληνικοί οργανισμοί συντονίζουν 43 μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και συμμετέχουν σε συνολικά 312 έργα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τον Μηχανισμό Υποστήριξης Πολιτικής ώστε να έχει πρόσβαση στην εμπειρία για την υλοποίηση αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας της. Τα κονδύλια της ΕΕ θα στηρίξουν επίσης την υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα. Τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας των νέων. Περισσότερες και καλύτερες δεξιότητες και προσόντα είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή στο εργατικό δυναμικό των ικανοτήτων που χρειάζεται η οικονομία. Οι πόροι της ΕΕ στηρίζουν έργα που αποσκοπούν στη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στην αύξηση της αξιοποίησης των ευκαιριών μαθητείας και της διά βίου μάθησης, και στη βελτίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση για την κινητικότητα των μαθητών, σπουδαστών και διδασκόντων, ώστε να μπορούν να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να διδάξουν στο εξωτερικό. Το 2014, η ΕΕ χρηματοδότησε 440 σχέδια κινητικότητας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με 36 εκατ. ευρώ περίπου που επέτρεψαν σε σχεδόν φοιτητές, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης και άλλους συμμετέχοντες να φοιτήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε άλλη χώρα. Για το 2015 έχουν υποβληθεί ελληνικών προτάσεων, που καλύπτουν έως και άτομα. Η Ελλάδα μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τα κονδύλια της ΕΕ για την κατασκευή ή την ανακαίνιση σχολείων, πανεπιστημίων και κέντρων προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Κατά την περίοδο , υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για την αναβάθμιση και κατασκευή νέας υποδομής για την τριτοβάθμια (87 εκατ. ευρώ), την επαγγελματική (20 εκατ. ευρώ), την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (150 εκατ. ευρώ), καθώς και για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (29 εκατ. ευρώ). Γεωργία και αλιεία Οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας έχουν τεράστιες προοπτικές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Μέχρι το 2020, η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από σχεδόν 20 δισεκατ. ευρώ για τον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές. Αυτό το ποσόν περιλαμβάνει περίπου 4,7 δισεκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης εντός του συνολικού κονδυλίου των 20 δισεκατ. ευρώ από τους πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που διατίθενται στην Ελλάδα για την περίοδο και περίπου 15 δισεκατ. ευρώ με τη μορφή άμεσων ενισχύσεων που θα συμβάλουν στην τόνωση του εισοδήματος των γεωργών και των παραγωγών. Το 2013, οι ενισχύσεις αυτές αφορούσαν σε περισσότερους από γεωργούς. Τα καθεστώτα στήριξης των εισοδημάτων είναι διαθέσιμα για τους επί του παρόντος ενεργούς γεωργούς, ενώ οι νέοι γεωργοί θα λάβουν στήριξη για τη σύσταση μικρών επιχειρήσεων. Επίσης, η ΕΕ διαθέτει πόρους για να βοηθήσει τους γεωργούς στην καλύτερη εμπορία των προϊόντων τους με παροχή στήριξης για τα οπωροκηπευτικά, το ελαιόλαδο, το κρασί, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το μέλι. Το ποσό των 4,7 δισεκατ. ευρώ προορίζεται για πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γεωργικού τομέα, με παράλληλη διατήρηση των οικοσυστημάτων και εξασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των φυσικών 9

10 πόρων. Οι πρωτοβουλίες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και προωθούν την καινοτομία. Στον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας, τα κονδύλια της ΕΕ που διατίθενται για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του συνολικής χρηματοδότησης ύψους 20 δισεκατ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ανέρχονται περίπου σε 400 εκατ. ευρώ. Μπορούν να συμβάλλουν στη στήριξη της διαφοροποίησης των παράκτιων και νησιωτικών οικονομιών, καθώς και στη μετάβαση προς μια βιώσιμη αλιεία. Τα κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας (ενός από τους κύριους τομείς εξαγωγής τροφίμων της Ελλάδας), και του τομέα της μεταποίησης, καθώς και για τη στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης με στόχο την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ενέργεια, μεταφορές και περιβάλλον Έως το 2020, διατίθενται περίπου 900 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ενέργεια, από τα 20 δισεκατ. ευρώ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Ο τομέας της ενέργειας θεωρείται επίσης ως ένας από τους τομείς με τη μεγαλύτερη προοπτική για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Περίπου 500 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα προκειμένου να επενδυθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια και κατοικίες και σε ΜΜΕ, καθώς και για τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και την τηλεθέρμανση στην Ελλάδα. Οι εν λόγω επενδύσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε καλύτερη κατάταξη από άποψη ενεργειακής κατανάλωσης για περίπου νοικοκυριά και σε μείωση περίπου kwh ετησίως της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για τα δημόσια κτίρια. 285 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα για έξυπνα συστήματα αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, και περαιτέρω 46 εκατ. ευρώ για έξυπνα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις, περίπου επιπλέον χρήστες θα μπορούσαν να συνδεθούν με έξυπνα δίκτυα. Επίσης, 94 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον της χρηματοδότησης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ, η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης συγκεκριμένα έργα ενεργειακών υποδομών. Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν ήδη επιλεγεί ελληνικά έργα ενεργειακών υποδομών που λαμβάνουν στήριξη ύψους 8,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδότησης ύψους 20 δισεκατ. ευρώ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων που είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα για την περίοδο , σχεδόν 3 δισεκατ. ευρώ θα διατεθούν για να στηριχθεί η μετάβαση προς έναν ενεργειακά αποδοτικό τομέα των μεταφορών χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η χρηματοδότηση της κατασκευής νέων σιδηροδρομικών γραμμών, γραμμών τραμ και μετρό, η αναβάθμιση υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών και η κατασκευή νέων οδών. Η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης έργα υποδομής μεταφορών ζωτικής σημασίας για το βασικό δίκτυο μεταφορών της ΕΕ. Η διαχείριση των αποβλήτων, η παράνομη υγειονομική ταφή και η προστασία των υδάτινων πόρων εξακολουθούν να αποτελούν βασικά ζητήματα προς επίλυση για την Ελλάδα. Μέχρι το 2020 θα διατεθεί ποσό 2,5 δισεκατ. ευρώ για βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη συμβολή στη χρηματοδότηση της μετάβασης προς μια φιλική για το περιβάλλον οικονομία. Από το ποσό αυτό, περίπου 950 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα για επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί επίσης περιβαλλοντικά έργα μέσω προγραμμάτων που καλύπτουν το σύνολο της ΕΕ. Από το 2014, 10

11 Έλληνες δικαιούχοι τοπικές αρχές, πανεπιστήμια και ΜΚΟ έχουν λάβει 12 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό. 2. Στήριξη των μεταρρυθμίσεων και της αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή συνέστησε την ομάδα δράσης για την Ελλάδα (ΟΔΕ). Αποστολή της ήταν να καταρτίσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα για τη στήριξη της υλοποίησης του προγράμματος προσαρμογής ΕΕ/ΔΝΤ και την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ. Σοβαρές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που ανέλαβε η Ελλάδα έχουν λάβει καθοδήγηση, πλαισίωση και έχουν επισπευσθεί με τη συνδρομή και την υποστήριξη που παρείχε η ΟΔΕ. Οι μεταρρυθμίσεις περιλάμβαναν βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης σχεδιασμό ενός συστήματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος και διευκόλυνση του εμπορίου. Η τεχνική βοήθεια διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο για την επανέναρξη οικονομικά σημαντικών έργων κατασκευής αυτοκινητοδρόμων. Η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά την απορρόφηση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων ενώ το 2011 βρισκόταν ακόμη στην 18η θέση σε ό,τι αφορά τη χρήση των πόρων, στο τέλος του 2014, κατείχε την 6η θέση 5. Δεδομένων των μελλοντικών μεταρρυθμιστικών προκλήσεων σε αρκετά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η Επιτροπή αποφάσισε να συγκροτήσει μία υπηρεσία υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μια μόνιμη αλλά πολύ ευέλικτη δομή για την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στα κράτη μέλη σε ορισμένους τομείς πολιτικής 6. Από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η στήριξη αυτή δεν θα αφορά μόνο τα κράτη μέλη στο πλαίσιο προγραμμάτων μακροοικονομικής στήριξης. Θα παρέχεται γενικότερη βοήθεια για την προετοιμασία και την εφαρμογή διοικητικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, ειδικότερα στο πλαίσιο των διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την παροχή συνδρομής για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Θα προσφέρεται στήριξη σε τομείς όπως η διαχείριση των εσόδων και η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των πολιτικών για την αγορά εργασίας, οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, η ανάπτυξη αποτελεσματικής και δημόσιας διοίκησης προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση του κοινού, η καθιέρωση αποτελεσματικού κράτους δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Η νέα αυτή υπηρεσία συντονίζεται από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος ήδη συντονίζει το έργο της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για τη βέλτιστη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στην Ελλάδα με σκοπό να λειτουργήσουν ως καταλύτες για πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που θα βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να ορθοποδήσει, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικών μέσων. Εάν ζητηθεί από την Ελλάδα, η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξή της στον σχεδιασμό και/ή την παροχή βοήθειας για την υλοποίηση διαρθρωτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων εντός αυτού του νέου πλαισίου τεχνικής βοήθειας. Η νέα προτεινόμενη 5 Η κατάταξη αυτή αναφέρεται στην απορρόφηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). 6 Απόφαση της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου

12 τεχνική συνδρομή της Επιτροπής θα κατευθύνει και θα συντονίζει τη στήριξη που διοργανώνεται σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, τα λοιπά κράτη μέλη και/ή διεθνείς οργανισμούς. Ένα άμεσο μέλημα θα είναι η στήριξη της Ελλάδας προκειμένου να μεγιστοποιήσει την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη των επενδύσεων και εξασφαλίζοντας την τήρηση των απαιτήσεων της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και των σχετικών προθεσμιών. Εντός του πλαισίου των ταμείων της ΕΕ κατά την προγραμματική περίοδο , υπάρχει διαθέσιμο περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ για τεχνική βοήθεια στο πεδίο της πολιτικής συνοχής για την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και των διοικητικών ικανοτήτων με σκοπό τη στήριξη της αποτελεσματικής εκτέλεσης και αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ. Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής βοήθειας θα εξαρτηθεί σε καθοριστικό βαθμό από την ύπαρξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας συντονιστικής δομής εντός της ελληνικής διοίκησης και στοχευμένες εργασίες, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τη νέα Υπηρεσία της για την παροχή στήριξης στις μεταρρυθμίσεις. Η Επιτροπή συστήνει επίσης ένα πιλοτικό καταπιστευματικό ταμείο τεχνικής βοήθειας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). Αυτό θα στηρίξει την κατάρτιση και υλοποίηση των έργων προτεραιότητας στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να (συν)χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΑ και τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC). 3. Συμπεράσματα Η Επιτροπή συμπαραστάθηκε στην Ελλάδα καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης, με την παροχή τόσο οικονομικής στήριξης όσο και τεχνικής βοήθειας. Θα εξακολουθήσει να το πράττει με σκοπό την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία των τόσο αναγκαίων θέσεων απασχόλησης προς όφελος του ελληνικού λαού. Η επίτευξη συμφωνίας που εξασφαλίζει σαφήνεια και προβλεψιμότητα είναι καθοριστικής σημασίας προς τον σκοπό αυτό. Η πλήρης κινητοποίηση των πόρων της ΕΕ θα αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάκαμψη. Τώρα εκείνο που έχει σημασία είναι να ανακτήσει ταχέως η Ελλάδα την χρηματοπιστωτική σταθερότητα ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τη σημαντική διαθέσιμη στήριξη της ΕΕ, υπό μορφή επιχορηγήσεων, δανείων και τεχνικής συνδρομής ώστε να οικοδομήσει ένα ασφαλές μέλλον. Σε μια εποχή πιέσεων στην εθνική χρηματοδότηση, η στήριξη αυτή μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία των θεμελίων για βιώσιμες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα πρέπει να πράξει αυτά που της αναλογούν. Η παρούσα ανακοίνωση θα συμπληρώσει την ολοκληρωμένη δέσμη των μεταρρυθμίσεων και δεσμεύσεων που εφαρμόζει η Ελλάδα επί του παρόντος και οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για ένα πρόγραμμα στήριξης σταθερότητας για την Ελλάδα δυνάμει της Συνθήκης για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, μαζί με νέες επενδύσεις, πρέπει να υλοποιηθούν ταχέως λόγω της κρίσιμης σημασίας τους για την αποκατάσταση της πορείας της οικονομίας. Η αποτελεσματικότητας της χρήσης των πόρων των ταμείων της ΕΕ εξαρτάται από το σταθερό και ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον που βασίζεται σε υγιείς δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές. Επίσης, η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένες σοβαρές αδυναμίες στη διοικητική της δομή ώστε να είναι σε θέση να αντλήσει το σύνολο της διαθέσιμης χρηματοδότησης που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. 12

13 Η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει να παρέχει τεχνική στήριξη εντός του νέου πλαισίου τεχνικής βοήθειας και να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις στο νομοθέτη της ΕΕ για να αυξηθεί η προχρηματοδότηση που διατίθεται στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους διεθνείς εταίρους, η Ελλάδα μπορεί να οικοδομήσει ένα μέλλον ευημερίας στην ΕΕ. Συντρέχουν πολλές από τις προϋποθέσεις για την επιστροφή στην ανάπτυξη τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για την Ελλάδα. 13

14 Παράρτημα Πίνακας 1. Χρηματοδότηση της ΕΕ που διατίθεται στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία ( , σε εκατ. ευρώ) ΜΕΡΟΣ 1: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ΠΑΝ, FEAD, ΕΓΤΕ Προγραμματισμένα ποσά για την περίοδο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ YEI) Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD) Γεωργία Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Ήδη καταβληθέντα ποσά 2014 έως τη 12η Ιουλίου 2015 Υποσύνολο μέρος ΜΕΡΟΣ 2: Άλλα ταμεία της ΕΕ Ήδη καταβληθέντα ποσά Ορίζων ,9 Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 4,3 Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης 3,8 Erasmus για όλους 50,2 Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 0,5 (COSME) Κοινωνική αλλαγή και καινοτομία 1,4 Τελωνεία, Fiscalis και Καταπολέμηση της απάτης 0,8 Life + 12,8 Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 28,2 Δημιουργική Ευρώπη 2,7 Ευρώπη για τους πολίτες 0,5 Υγεία για την Ανάπτυξη και προστασία των καταναλωτών 1,4 Δικαιώματα και Ιθαγένεια και Δικαιοσύνη 0,9 Πολιτική προστασία 1,5 Τρόφιμα και ζωοτροφές 5,2 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 28,6 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης 4,7 Υποσύνολο μέρος ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΠΟΣΆ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΉΘΗΚΑΝ (2014 έως τη η Ιουλίου 2015) 2014 έως τη 12η Ιουλίου

15 Πίνακας 2. Χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας ( , σε εκατ. ευρώ) ΜΕΡΟΣ 1: Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής, Γεωργικό Ταμείο και Ταμείο Αλιείας Προγραμματισμένα ποσά για την περίοδο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Γεωργία Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) Υποσύνολο μέρος Ήδη καταβληθέντα ποσά 2007 έως τη 12η Ιουλίου 2015 ΜΕΡΟΣ 2: Άλλα ταμεία της ΕΕ Καταβληθέντα ποσά Έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 929,3 Διευρωπαϊκά δίκτυα 37,1 Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης 6,0 Δια βίου μάθηση και Νεολαία σε δράση 224,4 Πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 52,4 Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής 12,0 Τελωνεία 2013 και Fiscalis ,3 Life + 47,3 Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και Ασφάλεια και 199,9 προστασία των ελευθεριών Πολιτισμός και MEDIA ,9 Ευρώπη για τους πολίτες 2,1 Δημόσια υγεία και πρόγραμμα προστασίας των καταναλωτών 8,3 Θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιοσύνη και ιθαγένεια 165,0 Πολιτική προστασία 5,7 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 2,9 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης 99,1 Υποσύνολο μέρος ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ (2007 έως τη η Ιουλίου 2015) 15

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2015) XXX draft ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις άνω των 17 δις από την ΕΕ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις άνω των 17 δις από την ΕΕ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα Τηλ.: 210 7272100 NEW! http://ec.europa.eu/greece comm-rep-athens@ec.europa.eu ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ COM(2011) 627/3 Άρθρα 4, 5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Κύπρος 2014-2020 Πόροι και Κανόνες Λειτουργίας των Ταμείων Γραφείο Προγραμματισμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Ενημερωτική Συνάντηση Λευκωσία, 18 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

" Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της"

 Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της " Ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποδομές στον τομέα των μεταφορών και το πλαίσιο αξιολόγησης της" Αλέξανδρος Σωτηρίου Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2015 Παρατηρητήριο Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα