Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ... 6 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ... 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ... 9 ΑΥΤΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ... 9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό τρόπο. Οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτή την ενότητα αφορούν την ασφάλεια. Προσέξτε να τηρείτε τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας. ΚΙΝ ΥΝΟΣ και ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ έχουν τις ακόλουθες έννοιες σ αυτές τις οδηγίες: ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το σήµα δείχνει διαδικασίες που εάν δεν γίνουν κανονικά µπορεί να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό του χρήστη ή του προσωπικού συντήρησης. Αυτό το σηµάδι δείχνη χειρισµούς που αν γίνουν λάθος µπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο η σοβαρό τραυµατισµό του χρήστη. Αυτό το σηµάδι δείχνει χειρισµούς που αν γίνουν λάθος µπορούν να οδηγήσουν σε τραυµατισµό του χρήστη ή υλική καταστροφή. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθείτε να εγκαταστήσετε αυτό το κλιµατιστικό µόνο σας. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Συµβουλευτήτε πάντα εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για οποιαδήποτε επισκευή. Όταν µετακοµίζετε, συµβουλευτήτε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για την αποσύνδεση και την επανασύνδεση της µονάδας. Μην ψύχεστε υπερβολικά στέκοντας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε άµεση επαφή µε ψυχρό ρεύµα αέρος. Μην εισχωρήτε δάχτυλα ή αντικείµενα µέσα στο στόµιο εξόδου ή στα πλέγµατα εισόδου του αέρα. Μην ξεκινάτε και σταµατάτε την λειτουργία του κλιµατιστικού κλείνοντας τον ηλεκτρικό διακόπτη και ούτω καθ εξής. Στην περίπτωση βλάβης (µυρωδιά καµµένου, κλπ.), σταµατήστε αµέσως την λειτουργία, σβήστε τον ηλεκτρικό διακόπτη και συµβουλευθείτε το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επισκευών. Αερίζετε το χώρο κατά διαστήµατα κατά την διάρκεια της χρήσης. Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατ ευθείαν πάνω σε φωτιές ή θερµαντικές συσκευές. Μην ανεβαίνετε ή τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στο κλιµατιστικό. Μην κρεµάτε αντικείµενα στην εσωτερική µονάδα. Μην τοποθετείτε βάζα λουλουδιών ή δοχεία µε νερό πάνω στην κορυφή των κλιµατιστικών. Μην εκθέτετε το κλιµατιστικό σε κατ ευθείαν επαφή µε νερό. Μην λειτουργείτε το κλιµατιστικό µε βρεγµένα χέρια. ιακόψτε την τροφοδοσία εάν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε την µονάδα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Να απενεργοποιείτε πάντα τον ηλεκτρικό ασφαλειοδιακόπτη όταν καθαρίζεται το σύστηµα κλιµατισµού ή αλλάζετε φίλτρο. ΟΙ βαλβίδες σύνδεσης υπερθερµαίνονται κατά την διάρκεια της Θέρµανσης χρησιµοποιείστε µε προσοχή. Ελέγξτε την κατάσταση του βάθρου της εγκατάστασης για τυχόν βλάβη. Μη εκθέτετε ζώα ή φυτά κατ ευθείαν πάνω στο ρεύµα του αέρα. Όταν κάνετε επανεκκίνηση µετά από µεγάλη περίοδο µη χρήσης το χειµώνα, ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη για Τουλάχιστον 12 ώρες πριν ανάψετε τη µονάδα. Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζει το κλιµατιστικό. Μην χρησιµοποιείτε σε εφαρµογές που έχουν σχέση µε την αποθήκευση τροφών, φυτών ή ζώων, εξοπλισµών ακριβείας ή έργα τέχνης. Μην εφαρµόζετε δυνατή πίεση στα πτερύγια του ανακλαστήρα ανταλλαγής θερµότητας. Λειτουργείτε µόνο µε τα φίλτρα αέρος τοποθετηµένα. Μην καλύπτετε ή φράζετε το πλέγµα εισόδου και το στόµιο εξόδου του αέρα. Σιγουρευτείτε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή είναι τουλάχιστον ένα µέτρο µακριά από την εσωτερική και την εξωτερική µονάδα. Αποφεύγετε την τοποθέτηση του κλιµατιστικού κοντά σε χώρους φωτιάς ή άλλα θερµαντικά σώµατα. Κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας, λάβετε τα απαραίτητα µέτρα για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε παιδιά. Μην χρησιµοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιµατιστικό.

2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Φίλτρο αέρα (στο πλέγµα εισαγωγής αέρα) 2 Περσίδες κατεύθυνσης ροής αέρα 3 Πλέγµα Εισόδου Αέρος 4 Τηλεχειριστήριο (Ενσύρµατο) 5 Πίνακας ελέγχου (ΕΠΙΛΟΓΗ) 6 έκτης Σήµατος Τηλεχειριστηρίου 7 Κουµπί ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 Ενδεικτική Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πράσινη) 9 Ενδεικτική Λυχνία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (Πορτοκαλί) 0 Ενδεικτική λυχνία ΦΙΛΤΡΟΥ (κόκκινη) A ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (Ασύρµατο) (ΕΠΙΛΟΓΗ) A 9 8 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 7 6 ΑΣΥΡΜΑΤΟ (ΕΠΙΛΟΓΗ) Μπορείτε να επιλέξετε είτε το ασύρµατο είτε το ενσύρµατο τηλεχειριστήριο. Τηλεχειριστήριο I H G F A 1 Κουµπί έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας 2 Κουµπί ρύθµισης θερµοκρασίας 3 Κουµπί γενικού ελέγχου 4 Κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα 5 Κουµπί ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) 6 Κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη (CLOCK ADJUST) (Ρύθµιση ρολογιού) 7 Κουµπί DAY (DAY OFF) [Ηµέρα ( ιακοπή ηµερήσιας λειτουργίας)] 8 Κουµπί SET BACK 9 Κουµπί ρύθµισης ώρας 0 Κουµπί TIMER DELETE ( ΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) A Κουµπί TIMER SET (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) B Κουµπί και κατακόρυφης διεύθυνσης ροής αέρα και ταλάντωσης C D E F G H I J K J K E C B 5 D Κουµπί οριζόντιας διεύθυνσης ροής αέρα και ταλάντωσης (Αυτή η λειτουργία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί) Κουµπί φίλτρου Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Ένδειξη χρονοδιακόπτη και ρολογιού Ένδειξη τρόπου λειτουργίας Ένδειξη ταχύτητας ανεµιστήρα Ένδειξη κλειδώµατος λειτουργίας Ένδειξη θερµοκρασίας Ένδειξη λειτουργίας Ένδειξη απόψυξης Ένδειξη αισθητήρα θερµότητας Ένδειξη εξοικονόµησης ενέργειας Ένδειξη κατακόρυφης ταλάντωσης Ένδειξη οριζόντιας ταλάντωσης Ένδειξη φίλτρου Gr-2

3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ρυθµίστε την τρέχουσα ηµέρα και ώρα Πατήστε το κουµπί DAY (Ηµέρα) και επιλέξτε την 1 2 τρέχουσα ηµέρα. Γύρω από την επιλεγµένη ηµέρα εµφανίζεται ένα. 3 Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο το κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη (CLOCK ADJUST). Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη στο τηλεχειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της ώρας για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα. Πατήστε επανειληµµένα για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα σε βήµατα του ενός λεπτού. Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα σε βήµατα των δέκα λεπτών. 4 SET BACK π.χ. ευτέρα 11:00 µµ Πατήστε το κουµπί SET BACK για εναλλαγή της µορφής της ώρας από 12 σε 24 ώρες. 5 Πατήστε το και πάλι για να ολοκληρώσετε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Οι οδηγίες που αφορούν τη θέρµανση ισχύουν µόνον για το Μοντέλο θέρµανσης και ψύξης (Αντίστροφος κύκλος). Για να ξεκινήσετε και να τερµατίσετε τη λειτουργία Πατήστε το κουµπί έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Κλιµατιστικό σε λειτουργία: Ανάβει ζωηρά Κλιµατιστικό εκτός λειτουργίας: εν ανάβει Gr-3

4 Για να ρυθµίσετε τον τρόπο λειτουργίας Ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας Πατήστε το γενικό κουµπί ελέγχου για να ρυθµίσετε τον τρόπο λειτουργίας. Εάν επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας Αφύγρανση, η ταχύτητα του ανεµιστήρα θα ρυθµιστεί στο Αυτόµατο. AUTO COOL DRY FAN HEAT Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της θερµοκρασίας για να ορίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία του δωµατίου. Μείωση Αύξηση Εύρος τιµών ρύθµισης θερµοκρασίας ΑΥΤΟΜΑΤO έως 30 C ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ έως 30 C ΘΕΡΜΑΝΣΗ έως 30 C Ρύθµιση ταχύτητας ανεµιστήρα Πατήστε το κουµπί ελέγχου του ανεµιστήρα για να ρυθµίσετε την ταχύτητα του ανεµιστήρα. AUTO HIGH MED LOW ΑΘΟΡΥΒΟ QUIET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πατήστε το κουµπί ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, ανατρέξτε στη σελίδα 13. Επιλογή αισθητήρα θερµοκρασίας δωµατίου Εσωτερική µονάδα Πατήστε το κουµπί ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) επί τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε εάν η θερµοκρασία δωµατίου θα ανιχνεύεται στην εσωτερική µονάδα (τηλεαισθητήρας) ή στο τηλεχειριστήριο. Όταν εµφανίζεται η ένδειξη του αισθητήρα θερµότητας, η θερµοκρασία του δωµατίου ανιχνεύεται στο τηλεχειριστήριο. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η λειτουργία αυτή είναι κλειδωµένη από το εργοστάσιο. Για να µετρήσετε σωστά τη θερµοκρασία δωµατίου, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό όταν χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Εάν η λειτουργία αυτή είναι κλειδωµένη, το σηµείο ανίχνευσης της θερµοκρασίας δωµατίου δεν µπορεί να αλλάξει και η ένδειξη αναβοσβήνει όταν πατάτε το κουµπί ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Gr-4

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά Πατήστε ταυτόχρονα τα κουµπιά DAY (DAY OFF) και SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά και να κλειδώσετε όλα τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε τα κουµπιά και πάλι για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά. Όταν η λειτουργία κλειδώµατος είναι ενεργοποιηµένη, εµφανίζεται το σύµβολο. Εάν πατηθεί οποιοδήποτε κουµπί ενώ η λειτουργία κλειδώµατος είναι ενεργοποιηµένη, η ένδειξη CL και το αναβοσβήνουν. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Χρονοδιακόπτης τερµατισµού λειτουργίας ( είτε τη σελίδα 5). Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να τερµατίσετε τη λειτουργία του κλιµατιστικού. Μέσω της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη, όταν παρέλθει η καθορισµένη ώρα τερµατίζεται η λειτουργία του κλιµατιστικού. Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να ρυθµιστεί να τερµατίσει τη λειτουργία του κλιµατιστικού έως και µετά από 24 ώρες. Χρονοδιακόπτης έναρξης λειτουργίας ( είτε τη σελίδα 5). Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να θέσετε το κλιµατιστικό σε λειτουργία. Μέσω της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη, όταν παρέλθει η καθορισµένη ώρα το κλιµατιστικό τίθεται σε λειτουργία. Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να ρυθµιστεί να θέσει το κλιµατιστικό σε λειτουργία έως και µετά από 24 ώρες. Εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης ( είτε τη σελίδα 6). Χρησιµοποιήστε τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη για να ορίσετε τις ώρες λειτουργίας για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας. Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση DAY OFF για να απενεργοποιήσετε την προγραµµατισµένη λειτουργία για κάποια επιλεγµένη ηµέρα της ερχόµενης εβδοµάδας. Επειδή οι ηµέρες µπορούν να ρυθµιστούν όλες µαζί, ο εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επαναληφθούν οι ρυθµίσεις του χρονοδιακόπτη για όλες τις ηµέρες. Χρονοδιακόπτης επαναφοράς θερµοκρασίας (SET BACK) ( είτε τη σελίδα 8). Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να αλλάξετε τη ρύθµιση της θερµοκρασίας κατά τις ώρες λειτουργίας που έχουν οριστεί για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας. Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλες ρυθµίσεις του χρονοδιακόπτη. ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας 1 εν υπάρχει κάποια ένδειξη NON STOP Για ακύρωση OFF TIMER Πατήστε το κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας ή το χρονοδιακόπτη τερµατισµού λειτουργίας. ON TIMER WEEKLY TIMER 2 Από 1 έως 24 ώρες π.χ. Ο χρονοδιακόπτης τερµατισµού λειτουργίας είναι ρυθµισµένος στις 6 ώρες Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της ώρας για ορίσετε την ώρα. Αφού οριστεί ο χρόνος, ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόµατα. Ο χρόνος λειτουργίας του χρονοδιακόπτη τερµατισµού λειτουργίας, που εµφανίζεται στην ένδειξη χρονοδιακόπτη, µειώνεται µε το πέρασµα της ώρας. Πατήστε το κουµπί DELETE ( ιαγραφή) για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη µπορεί επίσης να ακυρωθεί µε την αλλαγή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη, µέσω του κουµπιού λειτουργίας χρονοδιακόπτη. Gr-5

6 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Ρύθµιση εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη Πατήστε το κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Ρύθµιση της ηµέρας της εβδοµάδας Πατήστε το κουµπί SET (Ρύθµιση) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. ALL 1 2 Πατήστε το κουµπί DAY (Ηµέρα) για να επιλέξετε την ηµέρα της εβδοµάδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί SET για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση. Στη επιλογή ALL, µπορούν ρυθµιστούν όλες µαζί οι ηµέρες όταν γύρω από κάθε ηµέρα εµφανιστεί ένα πλαίσιο. 4 Ρύθµιση ώρας Όταν οριστεί η ώρα λειτουργίας, εµφανίζεται η ένδειξη ON-1 OFF-1 ON-2 OFF-2 Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της ώρας για να ρυθµίσετε την ώρα και στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί SET για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση και να προχωρήσετε στη ρύθµιση της ώρας έναρξης και τερµατισµού λειτουργίας. Για κάθε ηµέρα µπορούν να οριστούν δύο ώρες έναρξης λειτουργίας και δύο ώρες τερµατισµού λειτουργίας. Πατήστε το κουµπί DAY για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση της ώρας και να επιστρέψετε στη ρύθµιση της ηµέρας της εβδοµάδας. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρυθµίσεων του εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. π.χ. Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθµιστεί για τις 7:00-18:00. Για να διαγράψετε την ώρα λειτουργίας Εάν πατήσετε το κουµπί DELETE κατά τα βήµατα 3 ή 4, η ώρα λειτουργίας για την επιλεγµένη ηµέρα θα διαγραφεί. Εάν έχουν επιλεγεί όλες οι ηµέρες, θα διαγραφούν οι ώρες λειτουργίας για όλες τις ηµέρες. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η ώρα λειτουργίας µπορεί να ρυθµιστεί µόνο σε βήµατα των 30 λεπτών. Η ώρα τερµατισµού λειτουργίας µπορεί να µεταφερθεί στην επόµενη ηµέρα. Οι λειτουργίες του χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας και του χρονοδιακόπτη τερµατισµού λειτουργίας δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Πρέπει να ρυθµιστεί τόσο η ώρα έναρξης όσο και η ώρα τερµατισµού λειτουργίας. Gr-6

7 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Λειτουργία εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη Για έναρξη Για ακύρωση Όταν έχει επιλεγεί ο εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης, η λειτουργία του χρονοδιακόπτη αρχίζει αυτόµατα π.χ. Ώρες λειτουργίας 7:00-18:00 Εµφανίζεται η ώρα λειτουργίας για την τρέχουσα ηµέρα. Πατήστε το κουµπί DELETE ( ιαγραφή) για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη µπορεί επίσης να ακυρωθεί µε την αλλαγή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη, µέσω του κουµπιού λειτουργίας χρονοδιακόπτη. Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία DAY OFF ( ιακοπή ηµερήσιας λειτουργίας) (για κάποια αργία) Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ορίσετε την ηµέρα. Επιλέξτε την ηµέρα για να ορίσετε τη διακοπή ηµερήσιας λειτουργίας (DAY OFF). Πατήστε το κουµπί DAY (DAY OFF) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ορίσετε τη λειτουργία DAY OFF. Πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση της λειτουργίας DAY OFF. Η ένδειξη αναβοσβήνει κάτω από µία ηµέρα της εβδοµάδας. π.χ. Η λειτουργία DAY OFF έχει οριστεί για τη ευτέρα. Για ακύρωση Ακολουθήστε τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθήσατε κατά τη ρύθµιση. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η ρύθµιση διακοπής ηµερήσιας λειτουργίας (DAY OFF) είναι διαθέσιµη µόνον για τις ηµέρες για τις οποίες υπάρχουν ήδη ρυθµίσεις εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη. Εάν η ώρα λειτουργίας µεταφέρεται στην επόµενη ηµέρα (κατά τη ρύθµιση της επόµενης ηµέρας), το εύρος που θα ισχύει για τη ρύθµιση DAY OFF ορίζεται όπως φαίνεται παρακάτω. Κανονική λειτουργία DAY OFF Ρύθµιση επόµενης ηµέρας DAY OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF WEEKLY WEEKLY WEEKLY WEEKLY Προηγούµενη ηµέρα Ηµέρα ρύθµισης Επόµενη ηµέρα Προηγούµενη ηµέρα Ηµέρα ρύθµισης Επόµενη ηµέρα Η λειτουργία DAY OFF µπορεί να ρυθµιστεί µόνο µία φορά. Η λειτουργία DAY OFF ακυρώνεται αυτόµατα αφού περάσει η ηµέρα για την οποία είχε ρυθµιστεί. Gr-7

8 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ρύθµιση χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας SET BACK Ρύθµιση ηµέρας Πατήστε το κουµπί SET BACK για να εµφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης επαναφοράς θερµοκρασίας. Θα εµφανιστεί η ώρα της επαναφοράς θερµοκρασίας, καθώς και η καθορισµένη θερµοκρασία. Ρύθµιση χρόνου λειτουργίας Πατήστε το κουµπί SET (Ρύθµιση) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. π.χ. Όταν ρυθµίζετε όλες µαζί τις ηµέρες Για να ρυθµίσετε το χρόνο λειτουργίας ακολουθήστε τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθήσατε για τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Το κουµπί DELETE χρησιµοποιείται, επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στις διαδικασίες για τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Ρύθµιση θερµοκρασίας Εάν δεν έχει οριστεί κάποια τιµή θερµοκρασίας για τη λειτουργία επαναφοράς θερµοκρασίας, θα εµφανιστεί η ένδειξη - -. Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της θερµοκρασίας για να ορίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία. (Το εύρος τιµών ρύθµισης της θερµοκρασίας είναι το ίδιο µε το εύρος τιµών που αντιστοιχεί στον τρόπο λειτουργίας του κλιµατιστικού.) 5 2 Θερµοκρασία επαναφοράς Κανονική θερµοκρασία π.χ. Ώρες λειτουργίας 15:00-22:00 ON 28 C OFF 24 C 24 C Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4. Πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση του χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας. Ρύθµιση χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας Για έναρξη SET BACK Για ακύρωση Πατήστε το κουµπί SET BACK (Επαναφορά). Εµφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα η οθόνη επιβεβαίωσης επαναφοράς θερµοκρασίας (SET BACK) και, στη συνέχεια ξεκινά αυτόµατα η λειτουργία του χρονοµέτρου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ π.χ. Ενδείξεις κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας (Ο χρόνος λειτουργίας δεν εµφανίζεται.) 1 2 Πατήστε το κουµπί SET BACK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί DELETE ενόσω εµφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας. Ακόµα και αν πατηθεί ξανά το κουµπί SET BACK, η λειτουργία του χρονοµέτρου επαναφοράς θερµοκρασίας θα ακυρωθεί. Με το χρονόµετρο επαναφοράς θερµοκρασίας αλλάζει µόνο η καθορισµένη θερµοκρασία και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την έναρξη ή τον τερµατισµό της λειτουργίας του κλιµατιστικού. Ο χρονοδιακόπτης επαναφοράς θερµοκρασίας µπορεί να ρυθµιστεί να λειτουργήσει έως και δύο φορές κάθε ηµέρα, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µία τιµή θερµοκρασίας. Ο χρονοδιακόπτης επαναφοράς θερµοκρασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τους χρονοδιακόπτες έναρξης και τερµατισµού λειτουργίας, καθώς και τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Ο χρόνος της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας εµφανίζεται µόνο στην οθόνη επιβεβαίωσης της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας. (Ανατρέξτε στο βήµα 1 για την οθόνη επιβεβαίωσης της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας.) Gr-8

9 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Για επαναφορά της ένδειξης φίλτρου Πατήστε το κουµπί MAINTENANCE (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) για 2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη φίλτρου θα εξαφανιστεί. ΑΥΤΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Όταν εµφανιστεί η ένδειξη EE στην ένδειξη θερµοκρασίας, τότε είναι απαραίτητος ο έλεγχος του συστήµατος του κλιµατιστικού. Επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Αριθµός µονάδας (συνήθως 0) Κωδικός σφάλµατος π.χ. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος Gr-9

10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µόνο για το ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος Κύκλος). Προτού εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία ενεργοποιήστε τη λειτουργία του κλιµατιστικού. Για να ρυθµίσετε τον τρόπο λειτουργίας Ρύθµιση κατακόρυφης διεύθυνσης ροής αέρα * Πατήστε το κουµπί έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας για να θέσετε σε λειτουργία το κλιµατιστικό και συνεχίστε όπως περιγράφεται παρακάτω. Πατήστε το κουµπί ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ για να ρυθµίσετε τη διεύθυνση της κατακόρυφης ροής αέρα. Κάθε φορά που το κουµπί θα πατηθεί η ακτίνα της κατεύθυνσης του αέρα θα αλλάξει ως ακολούθως: Η ένδειξη της οθόνης του τηλεχειριστηρίου δεν αλλάζει. Τύποι ρύθµισης κατεύθυνσης ροής αέρα: 1, 2, 3, 4: Στη λειτουργία Ψύξης/ Αφύγρανσης 2, 3, 4: Στη λειτουργία θέρµανσης Η κατακόρυφη ρύθµιση της κατεύθυνσης του αέρα ρυθµίζεται αυτόµατα όπως φαίνεται σε συνδιασµό µε τον τύπο της λειτουργίας που έχει επιλεγεί. Κατά την διάρκεια των τρόπων λειτουργίας Ψύξη και Αφύγρανση : Οριζόντια ροή του αέρα 1 *Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης : Προς τα κάτω ροή του αέρα 4 Κατά την διάρκεια του Αυτόµατου τρόπου λειτουργίας, για ένα λεπτό ύστερα από την αρχή της λειτουργίας η ροή του αέρα θα είναι οριζόντια 1, η κατεύθυνση της ροής του αέρα δεν µπορεί να ρυθµιστεί κατ αυτήν την περίοδο. Οριζόντια ρύθµιση της κατεύθυνσης αέρα. εν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας. Η προσπάθεια χειροκίνητης µετακίνησης των περσίδων ροής αέρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, σταµατήστε τη λειτουργία και ξαναρχίστε. Οι περσίδες θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Όταν η συσκευή χρησιµοποιήται από νήπια, παιδιά, ηλικιωµένους ή αρρώστους η κατεύθυνση του αέρα και η θερµοκρασία του χώρου πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπ όψιν πριν να γίνουν οι ρυθµίσεις. ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Βάλετε µπροστά το κλιµατιστικό πριν να πραγµατοποιήσετε αυτή την διαδικασία. Για να επιλέξετε/τερµατίσετε τη λειτουργία Πατήστε το κουµπί ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. (Για να διακόψετε τη ρύθµιση πατήστε ξανά το κουµπί για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.) Σχετικά µε την ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο τύπος της λειτουργίας Ψύξη/Θέρµανση/Αφύγρανση/Ανεµιστήρας Ακτίνα Περιστροφής 1 ως 4 Η παλινδροµική λειτουργία ενδέχεται να σταµατά προσωρινά όταν δεν λειτουργεί ο ανεµιστήρας του κλιµατιστικού ή όταν λειτουργεί σε πολύ χαµηλές στροφές. Gr-10

11 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν το καθάρισµα της µονάδας σιγουρευτείτε ότι διακόψατε την λειτουργία της µονάδας αποσυνδέοντας την παροχή ρεύµατος. Σβήστε τον ηλεκτρικό διακόπτη. Ο ανεµιστήρας δουλεύει σε υψηλή ταχύτητα µέσα στην µονάδα και µπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυµατισµός. Προσέξτε να µην ρίξετε κάτω το πλέγµα εισαγωγής αέρα. Όταν χρησιµοποιήτε την µονάδα για εκτεταµένες περιόδους, η µονάδα µπορεί να µαζέψει βρωµιά µέσα, ελαττώνοντας την απόδοσή της. Συστήνουµε να βάζετε να ελέγχουν την µονάδα τακτικά, επιπροσθέτως στον δικό σας καθαρισµό και φροντίδα. Όταν καθαρίζετε το σώµα µην χρησιµοποιήτε νερό θερµότερο από 40 C, σκληρά σφουγγαράκια καθαρισµού η πτητικά µέσα όπως βενζίνη καθαρισµού ηδιαλυτικά. Μην εκθέτετε το κλιµατιστικό σε υγρά εντοµοκτόνα η σπρέυ για τα µαλλιά. Όταν δεν χρησιµοποιήτε την µονάδα για ένα µήνα η περισσότερο πρώτα αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήση συνεχώς για περίπου µισή µέρα µια µέρα µε καλό καιρό, για να εξασφαλίσετε ότι τα εσωτερικά µέρη είναι στεγνά. Καθαρισµός του φίλτρου αέρα Όταν η ενδεικτική λυχνία του φίλτρου αρχίσει να αναβοσβήνει, αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο. 1. Πιέστε τα δύο άγγιστρα του πλέγµατος εισαγωγής προς τα µέσα και έναντι στο κέντρο της µονάδας, για να ανοίξετε το πλέγµα εισαγωγής. 4. Βάλτε πάλι τα Φίλτρα Αέρα στις Γρίλιες Αναρρόφησης. 1 Τοποθετήστε το φίλτρο στο στήριγµά του. 2 Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει επαφή µε το πώµα του φίλτρου όταν έχει τοποθετηθεί στο στήριγµά του. 2. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο από το πλέγµα εισαγωγής. 5. Κλείστε το πλέγµα εισαγωγής και πιέστε τα άγγιστρα του πλέγµατος εισαγωγής προς τα έξω, ασφαλίζοντάς το στη θέση του. 3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα: Αφαιρέστε τη σκόνη από τα Φίλτρα Αέρα χρησιµοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα ή µε πλύσιµο. Μετά το πλύσιµο, αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν καλά σε µέρος που δεν θα είναι εκτεθειµένα στο φως του ήλιου. Η βρωµιά µπορεί να καθαριστή είτε µε µια ηλεκτρική σκούπα ή πλύντε µε ένα διάλυµµα µαλακού απορρυπαντικού σε χλιαρό νερό. Αν το πλύνετε βεβαιωθήτε να το στεγνώστε εντελώς σε ένα σκιερό µέρος, πριν να το ξανατοποθετήσετε. Εάν αφήσετε την βρωµιά να µαζευτή στο φίλτρο αέρα, η ροή του αέρα θα ελαττωθεί, χαµηλώνοντας την απόδοση, και αυξάνοντας τον θόρυβο λειτουργίας. Αφού γίνει ενεργοποίηση, πατήστε το κουµπί MAINTENANCE (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) του τηλεχειριστηρίου για 2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Gr-11

12 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µόνο για το ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος Κύκλος). Στην περίπτωση βλάβης (µυρωδιά καµµένου, κλπ.), σταµατήστε αµέσως την λειτουργία, σβήστε ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! τον ηλεκτρικό διακόπτη και συµβουλευθείτε το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επισκευών. Κλείνοντας απλά και µόνον τον κεντρικό διακόπτη της µονάδας, η µονάδα δεν αποσυνδέεται εντελώς από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι κλείνετε τον ηλεκτρικό διακόπτη ώστε να εξασφαλίζετε ότι έχει διακοπεί εντελώς η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Προτού να ζητήσετε επισκευή, πραγµατοποιήστε τους παρακάτω ελέγχους: Σύµπτωµα εν λειτουργεί α5µέσως: Πρόβληµα ές Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ακούγεται θόρυβος: Μυρίζει: Πάχνη η Ατµός βγαίνει: Η ροή του αέρα είναι αδύνατη η σταµατά: Νερό παράγεται από την εξωτερική µονάδα: Η ένδειξη FILTER αναβοσβήνει: Εάν η µονάδα είναι σταµατηµένη και ξαφνικά ξαναξεκινήση ο συµπιεστής δεν θα λειτουργήσει για 3 λεπτά περίπου για να αποφευχθή κάψιµο της ασφάλειας. Οποτεδήποτε ο διακόπτης παροχής αποσυνδεθεί και µετά ξανασυνδεθεί, το κύκλωµα προστασίας θα λειτουργήσει για 3 λεπτά περίπου, εµποδίζοντας έτσι την λειτουργία της µονάδας κατ αυτήν την περίοδο. Κατά την λειτουργία και αµέσως µετά το σταµάτηµα της µονάδας ο ήχος του νερού που κυλά στις σωληνώσεις του κλιµατιστικού µπορεί να ακουστεί. Επίσης θόρυβος µπορεί να είναι ιδιαίτερα αντιληπτός για περίπου δυο η τρία λεπτά µετά την αρχή της λειτουργίας (ήχος ψυκτικού που κυλά). Κατά την λειτουργία, ενας ελαφρά τσιριχτός θόρυβος µπορεί να ακουστεί. Αυτό είναι το αποτέλεσµα µικρών διαστολών και συστολώντου µπροστινού καλύµατος οφειλόµενες στις αλλαγές θερµοκρασίας. * Κατά τη λειτουργία θέρµανσης, µπορεί να ακούτε κατά διαστήµατα έναν συριστικό ήχο. Αυτός ο ήχος προξενήται από την αυτόµατη απόψυξη. Κάποια µυρωδιά µπορεί να παραγεί απο την εσωτερική µονάδα. Αυτή η µυρωδιά είναι το αποτέλεσµα των οσµών του χώρου (επίπλωση, καπνός, κλπ.) που έχουν απορροφηθεί µέσα στο κλιµατιστικό. Κατά την Ψύξη ή την Αφύγρανση, µια λεπτή πάχνη µπορεί να ειδωθεί να βγαίνει από την εσωτερική µονάδα. Αυτό οφείλεται στην απότοµη ψύξη του αέρα του χώρου από τον αέρα που εκπέµπεται από το κλιµατιστικό, µε αποτέλεσµα την συµπύκνωση και την οµίχλη. * Κατά την λειτουργία της Θέρµανσης, ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας µπορεί να σταµατήσει και ατµός να αρχίσει να βγαίνει από την µονάδα. Αυτό οφείλεται στην Αυτόµατη Λειτουργία Απόψυξης. * Κατά την Θέρµανση στην αρχή ο εσωτερικός ανεµιστήρας εργάζεται σε πολύ χαµηλές στροφές, µέχρι να ζεσταθεί η εσωτερική µονάδα. * Όταν αρχίζει η Θέρµανση εάν η θερµοκρασία του χώρου υψώνεται πάνω από την θερµοκρασία του θερµοστάτη η εξωτερική µονάδα θα σταµατήση και η εσωτερική µονάδα θα λειτουργήση σε χαµηλή ταχύτητα ανεµιστήρος. Εάν επιθυµείτε να θερµάνετε περισσότερο το χώρο, ρυθµίστε το θερµοστάτη σε υψηλότερη τιµή θερµοκρασίας. * Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρµανσης, η λειτουργία της µονάδας διακόπτεται προσωρινά (από 4 έως και 15 λεπτά) όσο διαρκεί ο τρόπος λειτουργίας αυτόµατης απόψυξης. Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας αυτόµατης απόψυξης στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εµφανίζεται το σύµβολο. Ο ανεµιστήρας µπορεί να δουλεύει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα κατά την Αφύγρανση η όταν η µονάδα ανιχνεύει την θερµοκρασία του χώρου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας QUIET (ΗΣΥΧΗ), ο ανεµιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ αργή ταχύτητα. Στην λειτουργία Αυτόµατου ανιχνεύσεως, ο ανεµιστήρας θα δουλεύει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα. * Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρµανσης, ενδέχεται η εξωτερική µονάδα να παράγει νερό εξαιτίας της Αυτόµατης Λειτουργίας Απόψυξης. Καθαρίστε το Καθαρίστε το φίλτρο. Έπειτα, απενεργοποιήστε την ένδειξη FILTER , 11 Στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει η ένδειξη του αισθητήρα θερµότητας : Ο αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου ενδέχεται να παρουσιάζει βλάβη. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Gr-12

13 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µόνο για το ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος Κύκλος). ΞΑΝΑΕΛΕΓΞΤΕ Gr-13 Σύµπτωµα εν λειτουργεί καθόλου: Χαµηλή Ψυκτική (ή *Θερµαντική) απόδοση: Σηµεία για να ελέγξετε Έχει απενεργοποιηθεί ο ασφαλειοδιακόπτης; Μήπως έγινε διακοπή ρεύµατος; Μήπως κάηκε η ασφάλεια ή µήπως έπεσε ο αυτόµατος; Μήπως λειτουργεί ο Χρονοδιακόπτης; Μήπως το φίλτρο αέρος είναι λερωµένο; Μήπως η είσοδος η έξοδος του αέρος στο κλιµατιστικό είναι βουλωµένη; Ρυθµίσατε σωστά την θερµοκρασία χώρου (Θερµοστάτης) Μήπως υπάρχει παράθυρο η πόρτα ανοικτό; Στην περίπτωση Ψύξης µήπως κάποιο παράθυρο επιτρέπει την είσοδο λαµπρού ηλιακού φωτός να εισέλθει; (Κλείστε τις κουρτίνες) Στην περίπτωση Ψύξης, µήπως υπάρχουν θερµαντικά σώµατα και υπολογιστές µέσα στον χώρο, η µήπως υπάρχουν υπερβολικά άτοµα; Έχει ρυθµιστεί η λειτουργία QUIET (ΗΣΥΧΗ) Αν το πρόβληµα παραµένει µετά την εκτέλεση αυτών των ελέγχων ή αν παρατηρήσετε µυρωδιά καµένου, διακόψτε αµέσως τη λειτουργία, αποσυνδέστε την πρίζα και συµβουλευτείτε το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επισκευών. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι οδηγίες που αφορούν τη θέρµανση (*) ισχύουν µόνον για το Μοντέλο θέρµανσης και ψύξης (Αντίστροφος κύκλος). *Απόδοση θέρµανσης Η αρχή λειτουργίας αυτού του κλιµατιστικού είναι η αντλία θερµότητας, δηλαδή απορροφάται η θερµότητα του αέρα του εξωτερικού χώρου και µεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο. Κατά συνέπεια, η απόδοση της λειτουργίας µειώνεται όσο η θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα µειώνεται. Εάν αισθάνεστε ότι η απόδοση θέρµανσης είναι ανεπαρκής, συνιστάται να χρησιµοποιήσετε αυτό το κλιµατιστικό σε συνδυασµό µε κάποια άλλη συσκευή θέρµανσης. Τα κλιµατιστικά αντλίας θερµότητας θερµαίνουν ολόκληρο το δωµάτιο επανακυκλοφορώντας τον αέρα σε όλα τα σηµεία του δωµατίου, µε αποτέλεσµα να απαιτείται κάποιος χρόνος από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η λειτουργία του κλιµατιστικού, για πρώτη φορά, µέχρι να θερµανθεί το δωµάτιο. *Όταν η εσωτερική και η εξωτερική θερµoκρασία είναι υψηλή. Εάν κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρµανσης, αµφότερες θερµοκρασίες, η εσωτερική και η εξωτερική, είναι υψηλές, τότε η λειτουργία του ανεµιστήρα της εξωτερικής µονάδας µπορεί να διακοπεί ανά χρονικά διαστήµατα. Ταχύτητα ανεµιστήρα: ΑΥΤΟΜΑΤO * Θέρµανση: O ανεµιστήρας θα λειτoυργεί σε πoλύ χαµηλή ταχύτητα όταν η θερµoκρασία τoυ αέρα που εξέρχεται από την εσωτερική µoνάδα είναι χαµηλή. Ψύξη: Καθώς η θερµοκρασία του δωµατίου πλησιάζει την καθορισµένη τιµή, η ταχύτητα του ανεµιστήρα µειώνεται. Ανεµιστήρας: Ο ανεµιστήρας, διαδοχικά, σταµατά και ξεκινά τη λειτουργία του. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία, η ταχύτητά του είναι στη χαµηλότερη ρύθµιση. *Αυτόµατη απόψυξη ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή Όταν χρησιµοποιείται ο τρόπος λειτουργίας της θέρµανσης κάτω από συνθήκες χαµηλής εξωτερικής θερµοκρασία και υψηλής υγρασίας, θα σχηµατιστεί πάγος στην εξωτερική µονάδα, µειώνοντας έτσι την απόδοση της θέρµανσης. Για να αποτραπεί η µειωµένη απόδοση αυτού του είδους, η µονάδα αυτή είναι εφοδιασµένη µε µια λειτουργία αυτόµατης απόψυξης που ελέγχεται από µικροϋπολογιστή. Κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας θα τεθεί εκτός λειτουργίας και στο τηλεχειριστήριο θα εµφανιστεί το σύµβολο. Θα χρειαστούν περίπου 4 έως 15 λεπτά έως ότου ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία του κλιµατιστικού. Χαµηλή ψύξη περιβάλλοντος Όταν πέφτει η εξωτερική θερµοκρασία, οι ανεµιστήρες της εξωτερικής µονάδας µπορεί να µεταβούν σε χαµηλή ταχύτητα, η ένας από τους ανεµιστήρες να σταµατήσει σε διακοπτόµενα χρονικά διαστήµατα. * Εκκίνηση εν θερµώ Η εσωτερική µονάδα αποτρέπει τη δηµιουργία ψυχρών ρευµάτων αέρα κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρµανσης. Ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας σταµατήσει να λειτουργεί ή θα λειτουργεί σε πολύ χαµηλή ταχύτητα έως ότου ο εναλλάκτης θερµότητας φθάσει στην καθορισµένη θερµοκρασία. Γύρω από τη λειτουργία εξοικονόµησης ενεργείας Στη µέγιστη έξοδο, η λειτουργία εξοικονόµησης ενεργείας αποτελεί περίπου το 70% της κανονικής λειτουργίας του κλιµατιστικού για ψύξη και θέρµανση. Όταν αποδίδει η λειτουργία εξοικονόµησης ενεργείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ψύξης, η αφύγρανση βελτιώνεται. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη όταν θέλετε να α?αιρέσετε την υγρασία του δωµατίου δίχως να χαµηλώσετε σηµαντικά τη θερµοκρασία δωµατίου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόµησης ενεργείας, η ρύθµιση της θερµοκρασίας αλλάξει αυτόµατα σύµφωνα µε τη θερµοκρασία για να αποφευχθεί η µη απαραίτητη θέρµανση και ψύξη ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλέον οικονοµική λειτουργία. Αν το δωµάτιο δεν ψύχεται (ή δεν θερµαίνεται) καλά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόµησης ενεργείας, επιλέξτε τον κανονικό τρόπο λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου σε αυτόµατο τρόπο λειτουργίας, η λειτουργία του κλιµατιστικού δεν θα αλλάξει σε λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας ακόµα και αν η λειτουργία αυτή επιλεγεί πατώντας το κουµπί ECONOMY. ύο τηλεχειριστήρια (προαιρετικά) Ένα πρόσθετο τηλεχειριστήριο µπορεί να προστεθεί έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιµα το πολύ δύο τηλεχειριστήρια. Οποιοδήποτε από τα τηλεχειριστήρια µπορεί να ελέγξει το κλιµατιστικό. Ωστόσο, οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη δευτερεύουσα µονάδα. Οµαδικός έλεγχος ές Σελίδα Ένα τηλεχειριστήριο µπορεί να ελέγξει έως και 16 κλιµατιστικά. Όλα τα κλιµατιστικά θα λειτουργούν µε τις ίδιες ρυθµίσεις. 5 έως 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. 2 ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ... 2 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ... 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ POWERMAX PRO... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα