Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ... 6 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ... 8 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ... 9 ΑΥΤΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ... 9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό τρόπο. Οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτή την ενότητα αφορούν την ασφάλεια. Προσέξτε να τηρείτε τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας. ΚΙΝ ΥΝΟΣ και ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ έχουν τις ακόλουθες έννοιες σ αυτές τις οδηγίες: ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το σήµα δείχνει διαδικασίες που εάν δεν γίνουν κανονικά µπορεί να προκαλέσουν το θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό του χρήστη ή του προσωπικού συντήρησης. Αυτό το σηµάδι δείχνη χειρισµούς που αν γίνουν λάθος µπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο η σοβαρό τραυµατισµό του χρήστη. Αυτό το σηµάδι δείχνει χειρισµούς που αν γίνουν λάθος µπορούν να οδηγήσουν σε τραυµατισµό του χρήστη ή υλική καταστροφή. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθείτε να εγκαταστήσετε αυτό το κλιµατιστικό µόνο σας. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Συµβουλευτήτε πάντα εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για οποιαδήποτε επισκευή. Όταν µετακοµίζετε, συµβουλευτήτε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για την αποσύνδεση και την επανασύνδεση της µονάδας. Μην ψύχεστε υπερβολικά στέκοντας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε άµεση επαφή µε ψυχρό ρεύµα αέρος. Μην εισχωρήτε δάχτυλα ή αντικείµενα µέσα στο στόµιο εξόδου ή στα πλέγµατα εισόδου του αέρα. Μην ξεκινάτε και σταµατάτε την λειτουργία του κλιµατιστικού κλείνοντας τον ηλεκτρικό διακόπτη και ούτω καθ εξής. Στην περίπτωση βλάβης (µυρωδιά καµµένου, κλπ.), σταµατήστε αµέσως την λειτουργία, σβήστε τον ηλεκτρικό διακόπτη και συµβουλευθείτε το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επισκευών. Αερίζετε το χώρο κατά διαστήµατα κατά την διάρκεια της χρήσης. Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατ ευθείαν πάνω σε φωτιές ή θερµαντικές συσκευές. Μην ανεβαίνετε ή τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στο κλιµατιστικό. Μην κρεµάτε αντικείµενα στην εσωτερική µονάδα. Μην τοποθετείτε βάζα λουλουδιών ή δοχεία µε νερό πάνω στην κορυφή των κλιµατιστικών. Μην εκθέτετε το κλιµατιστικό σε κατ ευθείαν επαφή µε νερό. Μην λειτουργείτε το κλιµατιστικό µε βρεγµένα χέρια. ιακόψτε την τροφοδοσία εάν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε την µονάδα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Να απενεργοποιείτε πάντα τον ηλεκτρικό ασφαλειοδιακόπτη όταν καθαρίζεται το σύστηµα κλιµατισµού ή αλλάζετε φίλτρο. ΟΙ βαλβίδες σύνδεσης υπερθερµαίνονται κατά την διάρκεια της Θέρµανσης χρησιµοποιείστε µε προσοχή. Ελέγξτε την κατάσταση του βάθρου της εγκατάστασης για τυχόν βλάβη. Μη εκθέτετε ζώα ή φυτά κατ ευθείαν πάνω στο ρεύµα του αέρα. Όταν κάνετε επανεκκίνηση µετά από µεγάλη περίοδο µη χρήσης το χειµώνα, ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη για Τουλάχιστον 12 ώρες πριν ανάψετε τη µονάδα. Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζει το κλιµατιστικό. Μην χρησιµοποιείτε σε εφαρµογές που έχουν σχέση µε την αποθήκευση τροφών, φυτών ή ζώων, εξοπλισµών ακριβείας ή έργα τέχνης. Μην εφαρµόζετε δυνατή πίεση στα πτερύγια του ανακλαστήρα ανταλλαγής θερµότητας. Λειτουργείτε µόνο µε τα φίλτρα αέρος τοποθετηµένα. Μην καλύπτετε ή φράζετε το πλέγµα εισόδου και το στόµιο εξόδου του αέρα. Σιγουρευτείτε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή είναι τουλάχιστον ένα µέτρο µακριά από την εσωτερική και την εξωτερική µονάδα. Αποφεύγετε την τοποθέτηση του κλιµατιστικού κοντά σε χώρους φωτιάς ή άλλα θερµαντικά σώµατα. Κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής µονάδας, λάβετε τα απαραίτητα µέτρα για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε παιδιά. Μην χρησιµοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιµατιστικό.

2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Φίλτρο αέρα (στο πλέγµα εισαγωγής αέρα) 2 Περσίδες κατεύθυνσης ροής αέρα 3 Πλέγµα Εισόδου Αέρος 4 Τηλεχειριστήριο (Ενσύρµατο) 5 Πίνακας ελέγχου (ΕΠΙΛΟΓΗ) 6 έκτης Σήµατος Τηλεχειριστηρίου 7 Κουµπί ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 Ενδεικτική Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (πράσινη) 9 Ενδεικτική Λυχνία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (Πορτοκαλί) 0 Ενδεικτική λυχνία ΦΙΛΤΡΟΥ (κόκκινη) A ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (Ασύρµατο) (ΕΠΙΛΟΓΗ) A 9 8 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ 7 6 ΑΣΥΡΜΑΤΟ (ΕΠΙΛΟΓΗ) Μπορείτε να επιλέξετε είτε το ασύρµατο είτε το ενσύρµατο τηλεχειριστήριο. Τηλεχειριστήριο I H G F A 1 Κουµπί έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας 2 Κουµπί ρύθµισης θερµοκρασίας 3 Κουµπί γενικού ελέγχου 4 Κουµπί ελέγχου ανεµιστήρα 5 Κουµπί ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) 6 Κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη (CLOCK ADJUST) (Ρύθµιση ρολογιού) 7 Κουµπί DAY (DAY OFF) [Ηµέρα ( ιακοπή ηµερήσιας λειτουργίας)] 8 Κουµπί SET BACK 9 Κουµπί ρύθµισης ώρας 0 Κουµπί TIMER DELETE ( ΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) A Κουµπί TIMER SET (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) B Κουµπί και κατακόρυφης διεύθυνσης ροής αέρα και ταλάντωσης C D E F G H I J K J K E C B 5 D Κουµπί οριζόντιας διεύθυνσης ροής αέρα και ταλάντωσης (Αυτή η λειτουργία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί) Κουµπί φίλτρου Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Ένδειξη χρονοδιακόπτη και ρολογιού Ένδειξη τρόπου λειτουργίας Ένδειξη ταχύτητας ανεµιστήρα Ένδειξη κλειδώµατος λειτουργίας Ένδειξη θερµοκρασίας Ένδειξη λειτουργίας Ένδειξη απόψυξης Ένδειξη αισθητήρα θερµότητας Ένδειξη εξοικονόµησης ενέργειας Ένδειξη κατακόρυφης ταλάντωσης Ένδειξη οριζόντιας ταλάντωσης Ένδειξη φίλτρου Gr-2

3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ρυθµίστε την τρέχουσα ηµέρα και ώρα Πατήστε το κουµπί DAY (Ηµέρα) και επιλέξτε την 1 2 τρέχουσα ηµέρα. Γύρω από την επιλεγµένη ηµέρα εµφανίζεται ένα. 3 Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο το κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη (CLOCK ADJUST). Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη στο τηλεχειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της ώρας για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα. Πατήστε επανειληµµένα για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα σε βήµατα του ενός λεπτού. Πατήστε και κρατήστε το πατηµένο για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα σε βήµατα των δέκα λεπτών. 4 SET BACK π.χ. ευτέρα 11:00 µµ Πατήστε το κουµπί SET BACK για εναλλαγή της µορφής της ώρας από 12 σε 24 ώρες. 5 Πατήστε το και πάλι για να ολοκληρώσετε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Οι οδηγίες που αφορούν τη θέρµανση ισχύουν µόνον για το Μοντέλο θέρµανσης και ψύξης (Αντίστροφος κύκλος). Για να ξεκινήσετε και να τερµατίσετε τη λειτουργία Πατήστε το κουµπί έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Κλιµατιστικό σε λειτουργία: Ανάβει ζωηρά Κλιµατιστικό εκτός λειτουργίας: εν ανάβει Gr-3

4 Για να ρυθµίσετε τον τρόπο λειτουργίας Ρύθµιση του τρόπου λειτουργίας Πατήστε το γενικό κουµπί ελέγχου για να ρυθµίσετε τον τρόπο λειτουργίας. Εάν επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας Αφύγρανση, η ταχύτητα του ανεµιστήρα θα ρυθµιστεί στο Αυτόµατο. AUTO COOL DRY FAN HEAT Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της θερµοκρασίας για να ορίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία του δωµατίου. Μείωση Αύξηση Εύρος τιµών ρύθµισης θερµοκρασίας ΑΥΤΟΜΑΤO έως 30 C ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ έως 30 C ΘΕΡΜΑΝΣΗ έως 30 C Ρύθµιση ταχύτητας ανεµιστήρα Πατήστε το κουµπί ελέγχου του ανεµιστήρα για να ρυθµίσετε την ταχύτητα του ανεµιστήρα. AUTO HIGH MED LOW ΑΘΟΡΥΒΟ QUIET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πατήστε το κουµπί ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, ανατρέξτε στη σελίδα 13. Επιλογή αισθητήρα θερµοκρασίας δωµατίου Εσωτερική µονάδα Πατήστε το κουµπί ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) επί τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε εάν η θερµοκρασία δωµατίου θα ανιχνεύεται στην εσωτερική µονάδα (τηλεαισθητήρας) ή στο τηλεχειριστήριο. Όταν εµφανίζεται η ένδειξη του αισθητήρα θερµότητας, η θερµοκρασία του δωµατίου ανιχνεύεται στο τηλεχειριστήριο. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η λειτουργία αυτή είναι κλειδωµένη από το εργοστάσιο. Για να µετρήσετε σωστά τη θερµοκρασία δωµατίου, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό όταν χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Εάν η λειτουργία αυτή είναι κλειδωµένη, το σηµείο ανίχνευσης της θερµοκρασίας δωµατίου δεν µπορεί να αλλάξει και η ένδειξη αναβοσβήνει όταν πατάτε το κουµπί ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Gr-4

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά Πατήστε ταυτόχρονα τα κουµπιά DAY (DAY OFF) και SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά και να κλειδώσετε όλα τα κουµπιά του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε τα κουµπιά και πάλι για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώµατος για παιδιά. Όταν η λειτουργία κλειδώµατος είναι ενεργοποιηµένη, εµφανίζεται το σύµβολο. Εάν πατηθεί οποιοδήποτε κουµπί ενώ η λειτουργία κλειδώµατος είναι ενεργοποιηµένη, η ένδειξη CL και το αναβοσβήνουν. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Χρονοδιακόπτης τερµατισµού λειτουργίας ( είτε τη σελίδα 5). Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να τερµατίσετε τη λειτουργία του κλιµατιστικού. Μέσω της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη, όταν παρέλθει η καθορισµένη ώρα τερµατίζεται η λειτουργία του κλιµατιστικού. Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να ρυθµιστεί να τερµατίσει τη λειτουργία του κλιµατιστικού έως και µετά από 24 ώρες. Χρονοδιακόπτης έναρξης λειτουργίας ( είτε τη σελίδα 5). Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να θέσετε το κλιµατιστικό σε λειτουργία. Μέσω της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη, όταν παρέλθει η καθορισµένη ώρα το κλιµατιστικό τίθεται σε λειτουργία. Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να ρυθµιστεί να θέσει το κλιµατιστικό σε λειτουργία έως και µετά από 24 ώρες. Εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης ( είτε τη σελίδα 6). Χρησιµοποιήστε τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη για να ορίσετε τις ώρες λειτουργίας για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας. Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση DAY OFF για να απενεργοποιήσετε την προγραµµατισµένη λειτουργία για κάποια επιλεγµένη ηµέρα της ερχόµενης εβδοµάδας. Επειδή οι ηµέρες µπορούν να ρυθµιστούν όλες µαζί, ο εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επαναληφθούν οι ρυθµίσεις του χρονοδιακόπτη για όλες τις ηµέρες. Χρονοδιακόπτης επαναφοράς θερµοκρασίας (SET BACK) ( είτε τη σελίδα 8). Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να αλλάξετε τη ρύθµιση της θερµοκρασίας κατά τις ώρες λειτουργίας που έχουν οριστεί για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας. Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλες ρυθµίσεις του χρονοδιακόπτη. ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας 1 εν υπάρχει κάποια ένδειξη NON STOP Για ακύρωση OFF TIMER Πατήστε το κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας ή το χρονοδιακόπτη τερµατισµού λειτουργίας. ON TIMER WEEKLY TIMER 2 Από 1 έως 24 ώρες π.χ. Ο χρονοδιακόπτης τερµατισµού λειτουργίας είναι ρυθµισµένος στις 6 ώρες Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της ώρας για ορίσετε την ώρα. Αφού οριστεί ο χρόνος, ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόµατα. Ο χρόνος λειτουργίας του χρονοδιακόπτη τερµατισµού λειτουργίας, που εµφανίζεται στην ένδειξη χρονοδιακόπτη, µειώνεται µε το πέρασµα της ώρας. Πατήστε το κουµπί DELETE ( ιαγραφή) για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη µπορεί επίσης να ακυρωθεί µε την αλλαγή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη, µέσω του κουµπιού λειτουργίας χρονοδιακόπτη. Gr-5

6 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Ρύθµιση εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη Πατήστε το κουµπί λειτουργίας χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Ρύθµιση της ηµέρας της εβδοµάδας Πατήστε το κουµπί SET (Ρύθµιση) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. ALL 1 2 Πατήστε το κουµπί DAY (Ηµέρα) για να επιλέξετε την ηµέρα της εβδοµάδας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί SET για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση. Στη επιλογή ALL, µπορούν ρυθµιστούν όλες µαζί οι ηµέρες όταν γύρω από κάθε ηµέρα εµφανιστεί ένα πλαίσιο. 4 Ρύθµιση ώρας Όταν οριστεί η ώρα λειτουργίας, εµφανίζεται η ένδειξη ON-1 OFF-1 ON-2 OFF-2 Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της ώρας για να ρυθµίσετε την ώρα και στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί SET για να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση και να προχωρήσετε στη ρύθµιση της ώρας έναρξης και τερµατισµού λειτουργίας. Για κάθε ηµέρα µπορούν να οριστούν δύο ώρες έναρξης λειτουργίας και δύο ώρες τερµατισµού λειτουργίας. Πατήστε το κουµπί DAY για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση της ώρας και να επιστρέψετε στη ρύθµιση της ηµέρας της εβδοµάδας. Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρυθµίσεων του εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. π.χ. Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθµιστεί για τις 7:00-18:00. Για να διαγράψετε την ώρα λειτουργίας Εάν πατήσετε το κουµπί DELETE κατά τα βήµατα 3 ή 4, η ώρα λειτουργίας για την επιλεγµένη ηµέρα θα διαγραφεί. Εάν έχουν επιλεγεί όλες οι ηµέρες, θα διαγραφούν οι ώρες λειτουργίας για όλες τις ηµέρες. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η ώρα λειτουργίας µπορεί να ρυθµιστεί µόνο σε βήµατα των 30 λεπτών. Η ώρα τερµατισµού λειτουργίας µπορεί να µεταφερθεί στην επόµενη ηµέρα. Οι λειτουργίες του χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας και του χρονοδιακόπτη τερµατισµού λειτουργίας δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Πρέπει να ρυθµιστεί τόσο η ώρα έναρξης όσο και η ώρα τερµατισµού λειτουργίας. Gr-6

7 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ Λειτουργία εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη Για έναρξη Για ακύρωση Όταν έχει επιλεγεί ο εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης, η λειτουργία του χρονοδιακόπτη αρχίζει αυτόµατα π.χ. Ώρες λειτουργίας 7:00-18:00 Εµφανίζεται η ώρα λειτουργίας για την τρέχουσα ηµέρα. Πατήστε το κουµπί DELETE ( ιαγραφή) για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη µπορεί επίσης να ακυρωθεί µε την αλλαγή της λειτουργίας χρονοδιακόπτη, µέσω του κουµπιού λειτουργίας χρονοδιακόπτη. Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία DAY OFF ( ιακοπή ηµερήσιας λειτουργίας) (για κάποια αργία) Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης του εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ορίσετε την ηµέρα. Επιλέξτε την ηµέρα για να ορίσετε τη διακοπή ηµερήσιας λειτουργίας (DAY OFF). Πατήστε το κουµπί DAY (DAY OFF) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ορίσετε τη λειτουργία DAY OFF. Πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση της λειτουργίας DAY OFF. Η ένδειξη αναβοσβήνει κάτω από µία ηµέρα της εβδοµάδας. π.χ. Η λειτουργία DAY OFF έχει οριστεί για τη ευτέρα. Για ακύρωση Ακολουθήστε τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθήσατε κατά τη ρύθµιση. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η ρύθµιση διακοπής ηµερήσιας λειτουργίας (DAY OFF) είναι διαθέσιµη µόνον για τις ηµέρες για τις οποίες υπάρχουν ήδη ρυθµίσεις εβδοµαδιαίου χρονοδιακόπτη. Εάν η ώρα λειτουργίας µεταφέρεται στην επόµενη ηµέρα (κατά τη ρύθµιση της επόµενης ηµέρας), το εύρος που θα ισχύει για τη ρύθµιση DAY OFF ορίζεται όπως φαίνεται παρακάτω. Κανονική λειτουργία DAY OFF Ρύθµιση επόµενης ηµέρας DAY OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF WEEKLY WEEKLY WEEKLY WEEKLY Προηγούµενη ηµέρα Ηµέρα ρύθµισης Επόµενη ηµέρα Προηγούµενη ηµέρα Ηµέρα ρύθµισης Επόµενη ηµέρα Η λειτουργία DAY OFF µπορεί να ρυθµιστεί µόνο µία φορά. Η λειτουργία DAY OFF ακυρώνεται αυτόµατα αφού περάσει η ηµέρα για την οποία είχε ρυθµιστεί. Gr-7

8 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ρύθµιση χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας SET BACK Ρύθµιση ηµέρας Πατήστε το κουµπί SET BACK για να εµφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης επαναφοράς θερµοκρασίας. Θα εµφανιστεί η ώρα της επαναφοράς θερµοκρασίας, καθώς και η καθορισµένη θερµοκρασία. Ρύθµιση χρόνου λειτουργίας Πατήστε το κουµπί SET (Ρύθµιση) για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. π.χ. Όταν ρυθµίζετε όλες µαζί τις ηµέρες Για να ρυθµίσετε το χρόνο λειτουργίας ακολουθήστε τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθήσατε για τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Το κουµπί DELETE χρησιµοποιείται, επίσης, κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στις διαδικασίες για τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Ρύθµιση θερµοκρασίας Εάν δεν έχει οριστεί κάποια τιµή θερµοκρασίας για τη λειτουργία επαναφοράς θερµοκρασίας, θα εµφανιστεί η ένδειξη - -. Πατήστε τα κουµπιά ρύθµισης της θερµοκρασίας για να ορίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία. (Το εύρος τιµών ρύθµισης της θερµοκρασίας είναι το ίδιο µε το εύρος τιµών που αντιστοιχεί στον τρόπο λειτουργίας του κλιµατιστικού.) 5 2 Θερµοκρασία επαναφοράς Κανονική θερµοκρασία π.χ. Ώρες λειτουργίας 15:00-22:00 ON 28 C OFF 24 C 24 C Επαναλάβετε τα βήµατα 3 και 4. Πατήστε το κουµπί SET για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να ολοκληρώσετε τη ρύθµιση του χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας. Ρύθµιση χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας Για έναρξη SET BACK Για ακύρωση Πατήστε το κουµπί SET BACK (Επαναφορά). Εµφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα η οθόνη επιβεβαίωσης επαναφοράς θερµοκρασίας (SET BACK) και, στη συνέχεια ξεκινά αυτόµατα η λειτουργία του χρονοµέτρου. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ π.χ. Ενδείξεις κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη επαναφοράς θερµοκρασίας (Ο χρόνος λειτουργίας δεν εµφανίζεται.) 1 2 Πατήστε το κουµπί SET BACK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί DELETE ενόσω εµφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας. Ακόµα και αν πατηθεί ξανά το κουµπί SET BACK, η λειτουργία του χρονοµέτρου επαναφοράς θερµοκρασίας θα ακυρωθεί. Με το χρονόµετρο επαναφοράς θερµοκρασίας αλλάζει µόνο η καθορισµένη θερµοκρασία και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την έναρξη ή τον τερµατισµό της λειτουργίας του κλιµατιστικού. Ο χρονοδιακόπτης επαναφοράς θερµοκρασίας µπορεί να ρυθµιστεί να λειτουργήσει έως και δύο φορές κάθε ηµέρα, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µία τιµή θερµοκρασίας. Ο χρονοδιακόπτης επαναφοράς θερµοκρασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τους χρονοδιακόπτες έναρξης και τερµατισµού λειτουργίας, καθώς και τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη. Ο χρόνος της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας εµφανίζεται µόνο στην οθόνη επιβεβαίωσης της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας. (Ανατρέξτε στο βήµα 1 για την οθόνη επιβεβαίωσης της λειτουργίας επαναφοράς θερµοκρασίας.) Gr-8

9 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ Για επαναφορά της ένδειξης φίλτρου Πατήστε το κουµπί MAINTENANCE (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) για 2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Η ένδειξη φίλτρου θα εξαφανιστεί. ΑΥΤΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Όταν εµφανιστεί η ένδειξη EE στην ένδειξη θερµοκρασίας, τότε είναι απαραίτητος ο έλεγχος του συστήµατος του κλιµατιστικού. Επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Αριθµός µονάδας (συνήθως 0) Κωδικός σφάλµατος π.χ. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος Gr-9

10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µόνο για το ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος Κύκλος). Προτού εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία ενεργοποιήστε τη λειτουργία του κλιµατιστικού. Για να ρυθµίσετε τον τρόπο λειτουργίας Ρύθµιση κατακόρυφης διεύθυνσης ροής αέρα * Πατήστε το κουµπί έναρξης/τερµατισµού λειτουργίας για να θέσετε σε λειτουργία το κλιµατιστικό και συνεχίστε όπως περιγράφεται παρακάτω. Πατήστε το κουµπί ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ για να ρυθµίσετε τη διεύθυνση της κατακόρυφης ροής αέρα. Κάθε φορά που το κουµπί θα πατηθεί η ακτίνα της κατεύθυνσης του αέρα θα αλλάξει ως ακολούθως: Η ένδειξη της οθόνης του τηλεχειριστηρίου δεν αλλάζει. Τύποι ρύθµισης κατεύθυνσης ροής αέρα: 1, 2, 3, 4: Στη λειτουργία Ψύξης/ Αφύγρανσης 2, 3, 4: Στη λειτουργία θέρµανσης Η κατακόρυφη ρύθµιση της κατεύθυνσης του αέρα ρυθµίζεται αυτόµατα όπως φαίνεται σε συνδιασµό µε τον τύπο της λειτουργίας που έχει επιλεγεί. Κατά την διάρκεια των τρόπων λειτουργίας Ψύξη και Αφύγρανση : Οριζόντια ροή του αέρα 1 *Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης : Προς τα κάτω ροή του αέρα 4 Κατά την διάρκεια του Αυτόµατου τρόπου λειτουργίας, για ένα λεπτό ύστερα από την αρχή της λειτουργίας η ροή του αέρα θα είναι οριζόντια 1, η κατεύθυνση της ροής του αέρα δεν µπορεί να ρυθµιστεί κατ αυτήν την περίοδο. Οριζόντια ρύθµιση της κατεύθυνσης αέρα. εν είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας. Η προσπάθεια χειροκίνητης µετακίνησης των περσίδων ροής αέρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, σταµατήστε τη λειτουργία και ξαναρχίστε. Οι περσίδες θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Όταν η συσκευή χρησιµοποιήται από νήπια, παιδιά, ηλικιωµένους ή αρρώστους η κατεύθυνση του αέρα και η θερµοκρασία του χώρου πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπ όψιν πριν να γίνουν οι ρυθµίσεις. ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Βάλετε µπροστά το κλιµατιστικό πριν να πραγµατοποιήσετε αυτή την διαδικασία. Για να επιλέξετε/τερµατίσετε τη λειτουργία Πατήστε το κουµπί ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ και ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. (Για να διακόψετε τη ρύθµιση πατήστε ξανά το κουµπί για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.) Σχετικά µε την ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο τύπος της λειτουργίας Ψύξη/Θέρµανση/Αφύγρανση/Ανεµιστήρας Ακτίνα Περιστροφής 1 ως 4 Η παλινδροµική λειτουργία ενδέχεται να σταµατά προσωρινά όταν δεν λειτουργεί ο ανεµιστήρας του κλιµατιστικού ή όταν λειτουργεί σε πολύ χαµηλές στροφές. Gr-10

11 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν το καθάρισµα της µονάδας σιγουρευτείτε ότι διακόψατε την λειτουργία της µονάδας αποσυνδέοντας την παροχή ρεύµατος. Σβήστε τον ηλεκτρικό διακόπτη. Ο ανεµιστήρας δουλεύει σε υψηλή ταχύτητα µέσα στην µονάδα και µπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυµατισµός. Προσέξτε να µην ρίξετε κάτω το πλέγµα εισαγωγής αέρα. Όταν χρησιµοποιήτε την µονάδα για εκτεταµένες περιόδους, η µονάδα µπορεί να µαζέψει βρωµιά µέσα, ελαττώνοντας την απόδοσή της. Συστήνουµε να βάζετε να ελέγχουν την µονάδα τακτικά, επιπροσθέτως στον δικό σας καθαρισµό και φροντίδα. Όταν καθαρίζετε το σώµα µην χρησιµοποιήτε νερό θερµότερο από 40 C, σκληρά σφουγγαράκια καθαρισµού η πτητικά µέσα όπως βενζίνη καθαρισµού ηδιαλυτικά. Μην εκθέτετε το κλιµατιστικό σε υγρά εντοµοκτόνα η σπρέυ για τα µαλλιά. Όταν δεν χρησιµοποιήτε την µονάδα για ένα µήνα η περισσότερο πρώτα αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήση συνεχώς για περίπου µισή µέρα µια µέρα µε καλό καιρό, για να εξασφαλίσετε ότι τα εσωτερικά µέρη είναι στεγνά. Καθαρισµός του φίλτρου αέρα Όταν η ενδεικτική λυχνία του φίλτρου αρχίσει να αναβοσβήνει, αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο. 1. Πιέστε τα δύο άγγιστρα του πλέγµατος εισαγωγής προς τα µέσα και έναντι στο κέντρο της µονάδας, για να ανοίξετε το πλέγµα εισαγωγής. 4. Βάλτε πάλι τα Φίλτρα Αέρα στις Γρίλιες Αναρρόφησης. 1 Τοποθετήστε το φίλτρο στο στήριγµά του. 2 Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει επαφή µε το πώµα του φίλτρου όταν έχει τοποθετηθεί στο στήριγµά του. 2. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο από το πλέγµα εισαγωγής. 5. Κλείστε το πλέγµα εισαγωγής και πιέστε τα άγγιστρα του πλέγµατος εισαγωγής προς τα έξω, ασφαλίζοντάς το στη θέση του. 3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα: Αφαιρέστε τη σκόνη από τα Φίλτρα Αέρα χρησιµοποιώντας την ηλεκτρική σκούπα ή µε πλύσιµο. Μετά το πλύσιµο, αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν καλά σε µέρος που δεν θα είναι εκτεθειµένα στο φως του ήλιου. Η βρωµιά µπορεί να καθαριστή είτε µε µια ηλεκτρική σκούπα ή πλύντε µε ένα διάλυµµα µαλακού απορρυπαντικού σε χλιαρό νερό. Αν το πλύνετε βεβαιωθήτε να το στεγνώστε εντελώς σε ένα σκιερό µέρος, πριν να το ξανατοποθετήσετε. Εάν αφήσετε την βρωµιά να µαζευτή στο φίλτρο αέρα, η ροή του αέρα θα ελαττωθεί, χαµηλώνοντας την απόδοση, και αυξάνοντας τον θόρυβο λειτουργίας. Αφού γίνει ενεργοποίηση, πατήστε το κουµπί MAINTENANCE (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) του τηλεχειριστηρίου για 2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Gr-11

12 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µόνο για το ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος Κύκλος). Στην περίπτωση βλάβης (µυρωδιά καµµένου, κλπ.), σταµατήστε αµέσως την λειτουργία, σβήστε ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! τον ηλεκτρικό διακόπτη και συµβουλευθείτε το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επισκευών. Κλείνοντας απλά και µόνον τον κεντρικό διακόπτη της µονάδας, η µονάδα δεν αποσυνδέεται εντελώς από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι κλείνετε τον ηλεκτρικό διακόπτη ώστε να εξασφαλίζετε ότι έχει διακοπεί εντελώς η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Προτού να ζητήσετε επισκευή, πραγµατοποιήστε τους παρακάτω ελέγχους: Σύµπτωµα εν λειτουργεί α5µέσως: Πρόβληµα ές Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ακούγεται θόρυβος: Μυρίζει: Πάχνη η Ατµός βγαίνει: Η ροή του αέρα είναι αδύνατη η σταµατά: Νερό παράγεται από την εξωτερική µονάδα: Η ένδειξη FILTER αναβοσβήνει: Εάν η µονάδα είναι σταµατηµένη και ξαφνικά ξαναξεκινήση ο συµπιεστής δεν θα λειτουργήσει για 3 λεπτά περίπου για να αποφευχθή κάψιµο της ασφάλειας. Οποτεδήποτε ο διακόπτης παροχής αποσυνδεθεί και µετά ξανασυνδεθεί, το κύκλωµα προστασίας θα λειτουργήσει για 3 λεπτά περίπου, εµποδίζοντας έτσι την λειτουργία της µονάδας κατ αυτήν την περίοδο. Κατά την λειτουργία και αµέσως µετά το σταµάτηµα της µονάδας ο ήχος του νερού που κυλά στις σωληνώσεις του κλιµατιστικού µπορεί να ακουστεί. Επίσης θόρυβος µπορεί να είναι ιδιαίτερα αντιληπτός για περίπου δυο η τρία λεπτά µετά την αρχή της λειτουργίας (ήχος ψυκτικού που κυλά). Κατά την λειτουργία, ενας ελαφρά τσιριχτός θόρυβος µπορεί να ακουστεί. Αυτό είναι το αποτέλεσµα µικρών διαστολών και συστολώντου µπροστινού καλύµατος οφειλόµενες στις αλλαγές θερµοκρασίας. * Κατά τη λειτουργία θέρµανσης, µπορεί να ακούτε κατά διαστήµατα έναν συριστικό ήχο. Αυτός ο ήχος προξενήται από την αυτόµατη απόψυξη. Κάποια µυρωδιά µπορεί να παραγεί απο την εσωτερική µονάδα. Αυτή η µυρωδιά είναι το αποτέλεσµα των οσµών του χώρου (επίπλωση, καπνός, κλπ.) που έχουν απορροφηθεί µέσα στο κλιµατιστικό. Κατά την Ψύξη ή την Αφύγρανση, µια λεπτή πάχνη µπορεί να ειδωθεί να βγαίνει από την εσωτερική µονάδα. Αυτό οφείλεται στην απότοµη ψύξη του αέρα του χώρου από τον αέρα που εκπέµπεται από το κλιµατιστικό, µε αποτέλεσµα την συµπύκνωση και την οµίχλη. * Κατά την λειτουργία της Θέρµανσης, ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας µπορεί να σταµατήσει και ατµός να αρχίσει να βγαίνει από την µονάδα. Αυτό οφείλεται στην Αυτόµατη Λειτουργία Απόψυξης. * Κατά την Θέρµανση στην αρχή ο εσωτερικός ανεµιστήρας εργάζεται σε πολύ χαµηλές στροφές, µέχρι να ζεσταθεί η εσωτερική µονάδα. * Όταν αρχίζει η Θέρµανση εάν η θερµοκρασία του χώρου υψώνεται πάνω από την θερµοκρασία του θερµοστάτη η εξωτερική µονάδα θα σταµατήση και η εσωτερική µονάδα θα λειτουργήση σε χαµηλή ταχύτητα ανεµιστήρος. Εάν επιθυµείτε να θερµάνετε περισσότερο το χώρο, ρυθµίστε το θερµοστάτη σε υψηλότερη τιµή θερµοκρασίας. * Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρµανσης, η λειτουργία της µονάδας διακόπτεται προσωρινά (από 4 έως και 15 λεπτά) όσο διαρκεί ο τρόπος λειτουργίας αυτόµατης απόψυξης. Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας αυτόµατης απόψυξης στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εµφανίζεται το σύµβολο. Ο ανεµιστήρας µπορεί να δουλεύει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα κατά την Αφύγρανση η όταν η µονάδα ανιχνεύει την θερµοκρασία του χώρου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας QUIET (ΗΣΥΧΗ), ο ανεµιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ αργή ταχύτητα. Στην λειτουργία Αυτόµατου ανιχνεύσεως, ο ανεµιστήρας θα δουλεύει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα. * Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρµανσης, ενδέχεται η εξωτερική µονάδα να παράγει νερό εξαιτίας της Αυτόµατης Λειτουργίας Απόψυξης. Καθαρίστε το Καθαρίστε το φίλτρο. Έπειτα, απενεργοποιήστε την ένδειξη FILTER , 11 Στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει η ένδειξη του αισθητήρα θερµότητας : Ο αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου ενδέχεται να παρουσιάζει βλάβη. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Gr-12

13 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µόνο για το ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος Κύκλος). ΞΑΝΑΕΛΕΓΞΤΕ Gr-13 Σύµπτωµα εν λειτουργεί καθόλου: Χαµηλή Ψυκτική (ή *Θερµαντική) απόδοση: Σηµεία για να ελέγξετε Έχει απενεργοποιηθεί ο ασφαλειοδιακόπτης; Μήπως έγινε διακοπή ρεύµατος; Μήπως κάηκε η ασφάλεια ή µήπως έπεσε ο αυτόµατος; Μήπως λειτουργεί ο Χρονοδιακόπτης; Μήπως το φίλτρο αέρος είναι λερωµένο; Μήπως η είσοδος η έξοδος του αέρος στο κλιµατιστικό είναι βουλωµένη; Ρυθµίσατε σωστά την θερµοκρασία χώρου (Θερµοστάτης) Μήπως υπάρχει παράθυρο η πόρτα ανοικτό; Στην περίπτωση Ψύξης µήπως κάποιο παράθυρο επιτρέπει την είσοδο λαµπρού ηλιακού φωτός να εισέλθει; (Κλείστε τις κουρτίνες) Στην περίπτωση Ψύξης, µήπως υπάρχουν θερµαντικά σώµατα και υπολογιστές µέσα στον χώρο, η µήπως υπάρχουν υπερβολικά άτοµα; Έχει ρυθµιστεί η λειτουργία QUIET (ΗΣΥΧΗ) Αν το πρόβληµα παραµένει µετά την εκτέλεση αυτών των ελέγχων ή αν παρατηρήσετε µυρωδιά καµένου, διακόψτε αµέσως τη λειτουργία, αποσυνδέστε την πρίζα και συµβουλευτείτε το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επισκευών. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι οδηγίες που αφορούν τη θέρµανση (*) ισχύουν µόνον για το Μοντέλο θέρµανσης και ψύξης (Αντίστροφος κύκλος). *Απόδοση θέρµανσης Η αρχή λειτουργίας αυτού του κλιµατιστικού είναι η αντλία θερµότητας, δηλαδή απορροφάται η θερµότητα του αέρα του εξωτερικού χώρου και µεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο. Κατά συνέπεια, η απόδοση της λειτουργίας µειώνεται όσο η θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα µειώνεται. Εάν αισθάνεστε ότι η απόδοση θέρµανσης είναι ανεπαρκής, συνιστάται να χρησιµοποιήσετε αυτό το κλιµατιστικό σε συνδυασµό µε κάποια άλλη συσκευή θέρµανσης. Τα κλιµατιστικά αντλίας θερµότητας θερµαίνουν ολόκληρο το δωµάτιο επανακυκλοφορώντας τον αέρα σε όλα τα σηµεία του δωµατίου, µε αποτέλεσµα να απαιτείται κάποιος χρόνος από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η λειτουργία του κλιµατιστικού, για πρώτη φορά, µέχρι να θερµανθεί το δωµάτιο. *Όταν η εσωτερική και η εξωτερική θερµoκρασία είναι υψηλή. Εάν κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρµανσης, αµφότερες θερµοκρασίες, η εσωτερική και η εξωτερική, είναι υψηλές, τότε η λειτουργία του ανεµιστήρα της εξωτερικής µονάδας µπορεί να διακοπεί ανά χρονικά διαστήµατα. Ταχύτητα ανεµιστήρα: ΑΥΤΟΜΑΤO * Θέρµανση: O ανεµιστήρας θα λειτoυργεί σε πoλύ χαµηλή ταχύτητα όταν η θερµoκρασία τoυ αέρα που εξέρχεται από την εσωτερική µoνάδα είναι χαµηλή. Ψύξη: Καθώς η θερµοκρασία του δωµατίου πλησιάζει την καθορισµένη τιµή, η ταχύτητα του ανεµιστήρα µειώνεται. Ανεµιστήρας: Ο ανεµιστήρας, διαδοχικά, σταµατά και ξεκινά τη λειτουργία του. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία, η ταχύτητά του είναι στη χαµηλότερη ρύθµιση. *Αυτόµατη απόψυξη ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή Όταν χρησιµοποιείται ο τρόπος λειτουργίας της θέρµανσης κάτω από συνθήκες χαµηλής εξωτερικής θερµοκρασία και υψηλής υγρασίας, θα σχηµατιστεί πάγος στην εξωτερική µονάδα, µειώνοντας έτσι την απόδοση της θέρµανσης. Για να αποτραπεί η µειωµένη απόδοση αυτού του είδους, η µονάδα αυτή είναι εφοδιασµένη µε µια λειτουργία αυτόµατης απόψυξης που ελέγχεται από µικροϋπολογιστή. Κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας θα τεθεί εκτός λειτουργίας και στο τηλεχειριστήριο θα εµφανιστεί το σύµβολο. Θα χρειαστούν περίπου 4 έως 15 λεπτά έως ότου ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία του κλιµατιστικού. Χαµηλή ψύξη περιβάλλοντος Όταν πέφτει η εξωτερική θερµοκρασία, οι ανεµιστήρες της εξωτερικής µονάδας µπορεί να µεταβούν σε χαµηλή ταχύτητα, η ένας από τους ανεµιστήρες να σταµατήσει σε διακοπτόµενα χρονικά διαστήµατα. * Εκκίνηση εν θερµώ Η εσωτερική µονάδα αποτρέπει τη δηµιουργία ψυχρών ρευµάτων αέρα κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρµανσης. Ο ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας σταµατήσει να λειτουργεί ή θα λειτουργεί σε πολύ χαµηλή ταχύτητα έως ότου ο εναλλάκτης θερµότητας φθάσει στην καθορισµένη θερµοκρασία. Γύρω από τη λειτουργία εξοικονόµησης ενεργείας Στη µέγιστη έξοδο, η λειτουργία εξοικονόµησης ενεργείας αποτελεί περίπου το 70% της κανονικής λειτουργίας του κλιµατιστικού για ψύξη και θέρµανση. Όταν αποδίδει η λειτουργία εξοικονόµησης ενεργείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ψύξης, η αφύγρανση βελτιώνεται. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη όταν θέλετε να α?αιρέσετε την υγρασία του δωµατίου δίχως να χαµηλώσετε σηµαντικά τη θερµοκρασία δωµατίου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόµησης ενεργείας, η ρύθµιση της θερµοκρασίας αλλάξει αυτόµατα σύµφωνα µε τη θερµοκρασία για να αποφευχθεί η µη απαραίτητη θέρµανση και ψύξη ούτως ώστε να επιτευχθεί η πλέον οικονοµική λειτουργία. Αν το δωµάτιο δεν ψύχεται (ή δεν θερµαίνεται) καλά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόµησης ενεργείας, επιλέξτε τον κανονικό τρόπο λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου σε αυτόµατο τρόπο λειτουργίας, η λειτουργία του κλιµατιστικού δεν θα αλλάξει σε λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας ακόµα και αν η λειτουργία αυτή επιλεγεί πατώντας το κουµπί ECONOMY. ύο τηλεχειριστήρια (προαιρετικά) Ένα πρόσθετο τηλεχειριστήριο µπορεί να προστεθεί έτσι ώστε να υπάρχουν διαθέσιµα το πολύ δύο τηλεχειριστήρια. Οποιοδήποτε από τα τηλεχειριστήρια µπορεί να ελέγξει το κλιµατιστικό. Ωστόσο, οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη δευτερεύουσα µονάδα. Οµαδικός έλεγχος ές Σελίδα Ένα τηλεχειριστήριο µπορεί να ελέγξει έως και 16 κλιµατιστικά. Όλα τα κλιµατιστικά θα λειτουργούν µε τις ίδιες ρυθµίσεις. 5 έως 7

14 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τρόπος λειτουργίας: AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΞΗΣ Όταν η θερµοκρασία του χώρου είναι κατά 2 C υψηλότερη από τη ρυθµισµένη θερµοκρασία, ο διακόπτης τρόπου λειτουργίας θα γυρίσει ανάµεσα στην Ψύξη και την Αφύγρανση. Κατά τη λειτουργία Αφύγρανσης, η λειτουργία του ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ είναι ορισµένη στο ΧΑΜΗΛΟ ελάχιστο όριο ψύξης και ο Ανεµιστήρας χώρου πιθανώς να σταµατήσει στιγµιαία να ρολάρει. ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος κύκλος) Αυτόµατη µεταβολή λειτουργίας Όταν έχει επιλεγεί η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, το κλιµατιστικό επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας (Ψύξη ή Θέρµανση) ανάλογα µε τη θερµοκρασία του χώρου σας Όταν επιλεγεί για πρώτη φορά η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ο ανεµιστήρας θα λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα για ένα περίπου λεπτό στην διάρκεια του οποίου, η µονάδα ανιχνεύει τις συνθήκες του χώρου και επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας. Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη και της πραγµατικής θερµοκρασίας χώρου είναι µεγαλύτερη των +2 C Λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης (Η λειτουργία Παρακολούθησης (Monitor) ενδέχεται να επιλεγεί, εάν η εξωτερική θερµοκρασία είναι χαµηλή.) Εάν η διαφορά της ρύθµισης του θερµοστάτη και της πραγµατικής θερµοκρασία του χώρου κυµαίνεται στους ±2 C Λειτουργία Παρακολούθησης (Monitor) Σχετικά µε τον Τρόπο Λειτουργίας Εάν η διαφορά της ρύθµισης του θερµοστάτη και της πραγµατικής θερµοκρασία χώρου είναι µεγαλύτερη των 2 C Λειτουργία θέρµανσης (Η λειτουργία Παρακολούθησης (Monitor) ενδέχεται να επιλεγεί, εάν η εξωτερική θερµοκρασία είναι υψηλή.) Εάν η θερµοκρασία χώρου πλησιάζει τη ρύθµιση του θερµοστάτη, το κλιµατιστικό θα ξεκινήσει τη λειτουργία παρακολούθησης. Στη λειτουργία παρακολούθησης, ο ανεµιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ χαµηλή ταχύτητα. Εάν, εποµένως, η θερµοκρασία του χώρου αλλάξει, το κλιµατιστικό για άλλη µια φορά θα επιλέξει την αντίστοιχη λειτουργία (Θέρµανση,Ψύξη) προκειµένου να ρυθµίσει την θερµοκρασία ανάλογα µε την δεδοµένη ένδειξη του θερµοστάτη. (Η διακύµανση της λειτουργίας συστήµατος ελέγχου είναι ±2 C σχετική µε την ένδειξη του θερµοστάτη) Θέρµανση: Χρησιµοποιήστε για να θερµάνετε τον χώρο σας. Όταν η θέρµανση επιλέγεται, το κλιµατιστικό θα λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα για περίπου 3 ως 5 λεπτά, µετά τα οποία θα αλλάξει στην επιλεγµένη ρύθµιση ανεµιστήρα. Αυτή η χρονική περίοδος χορηγείται για να επιτρέψει στην εσωτερική µονάδα να προθερµανθεί πριν από την κανονική λειτουργία. ŸÙ Ó Ë ıâúìôîú Û ÒÚÔ Â Ó È appleôï ÌËÏ, ÌappleÔÚÂ Ó Û ËÌ ÙÈÛÙ apple ÁÔ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈÎ ÌÔÓ Î È Ûˆ Ó appleúôîïëıâ appleùòûë ÙË applefi ÔÛ ÙË. È Ó ÌappleÔÚ ÛÂÈ Ó appleô ÏÂÈ ÙfiÓ ÙÔÓ apple ÁÔ, Ë ÌÔÓ, Î Ù È ÛÙ Ì Ù, Ìapple ÓÂÈ ÙfiÌ Ù Û ΠÎÏÔ applefi ÍË. Ù ÙËÓ ÙfiÌ ÙË ÂÈÙÔ ÚÁ applefi ÍË, È ÎfiappleÙÂÙ È Ë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ı ÚÌ ÓÛË. Έπειτα από την έναρξη της λειτουργίας θέρµανσης, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, ώσπου να ζεσταθεί ο χώρος. Ψύξη: Χρησιµοποιήστε για να ψύξετε τον χώρο σας. Αφύγρανση: Χρησιµοποιήστε για να δροσίσετε τον χώρο σας ελαφρά, ενώ αφαιρείτε την υγρασία. εν µπορείτε να θερµάνετε τον χώρο κατά την Αφύγρανση. Η συσκευή θα λειτουργήσει σε χαµηλή ταχύτητα για να τροποποιήσει την υγρασία του χώρου και ο Ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας µπορεί να σταµατά πότε - πότε. Επίσης, ο Ανεµιστήρας µπορεί να λειτουργεί σε πολύ χαµηλή ταχύτητα όταν ανιχνεύει την υγρασία του χώρου. Η ταχύτητα του Ανεµιστήρα δεν µπορεί να αλλάξει χειροκίνητα αν έχει επιλεγεί η Αφύγρανση. Ανεµιστήρας: Χρησιµοποιήστε, για να ανανεώσετε απ άκρη σ άκρη, τον αέρα στο χώρο σας. Κατά τη λειτουργία της Θέρµανσης: Ρυθµίστε τον θερµoστάτη σε µια θερµοκρασία που είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερµοκρασία του χώρου. Η Θέρµανση δεν θα λειτουργήσει εάν ο θερµοστάτης έχει ρυθµιστεί χαµηλότερα από την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου. Κατά τη λειτουργία της Ψύξης/ Αφύγρανσης: Ρυθµίστε τον θερµοστάτη σε µια θερµοκρασία που είναι χαµηλότερη από την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου. Η Ψύξη και η Αφύγρανση δεν θα λειτουργήσουν εάν ο θερµοστάτης έχει ρυθµιστεί υψηλότερα από την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου (στην Ψύξη, µόνο ο Ανεµιστήρας θα λειτουργήσει). Κατά την λειτουργία Ανεµιστήρα: εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την µονάδα για να θερµάνετε ή να ψύξετε τον χώρο σας. Gr-14

15 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Επανεκκίνηση Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος Η τροφοδοσία του κλιµατιστικού έχει σταµατήσει από µια διακοπή ρεύµατος. Το κλιµατιστικό θ αρχίσει αυτοµάτως την λειτουργία του όταν αποκατασταθεί το ρεύµα στον προηγούµενο τρόπο λειτουργίας του. Χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών (ξυριστική µηχανή, κλπ.) ή κοντινή χρήση ασύρµατου ραδιφωνικού εκποµπού µπορεί να προκαλέσει βλάβη του κλιµατιστικού. Σ αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε προσωρινά την πρίζα, ανασυνδέστε την και χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ξαναρχίσετε τη λειτουργία. Σηµείωση Οδηγίες που σχετίζονται µε την θέρµανση (*) ισχύουν µόνο για το ΜΟΝΤΕΛΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ (Αντίστροφος Κύκλος). * Κατά την διάρκεια της θέρµανσης, η εξωτερική µονάδα θα αρχίζει κατά περιόδους την λειτουργία απόψυξης για µικρά διαστήµατα. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης, αν ο χρήστης ρυθµίσει την εσωτερική µονάδα πάλι για θέρµανση, η απόψυξη θα συνεχιστεί ξανά και η λειτουργία θέρµανσης θα ξαναρχίσει µετά το τέλος της απόψυξης, µε αποτέλεσµα την πάροδο κάποιου χρόνου µέχρι την εκποµπή του ζεστού αέρα. * Κατά την διάρκεια της λειτουργίας θέρµανσης, η κορυφή της εσωτερικής µονάδας ίσως ζεσταθεί, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ψυκτικό κυκλοφορεί στο εσωτερικό της εσωτερικής µονάδας ακόµη και όταν αυτή έχει σταµατήσει και δεν πρόκειται για βλάβη. Gr-15

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE

ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MANUAL DE INSTRUÇÕES

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίασ

Εγχειρίδιο λειτουργίασ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίασ ΜΟΝΤΈΛΑ ATXS35K2V1B ATXS50K2V1B ATXS35K3V1B ATXS50K3V1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Portugues Pyccкий Χαρακτηριστικά Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 20L

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 20L ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 20L D003A-20L Οδηγίες χρήσης 5202650050090 0 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER έτσι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTX20KV1B FTX25KV1B FTX35KV1B FTX50KV1B FTX60KV1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ R32 ΜΟΝΤΕΛΑ ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS 00_CV_3P357704-1.indd 1 Pyccкий FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW Тürkçe MODELS Português Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Χαρακτηριστικό Για άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας Λειτουργία στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα Καναλάτη Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα