Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων"

Transcript

1 Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός σκοπών 5. Ποιότητα δεδομένων και αναλογικότητα 6. Δικαιώματα φυσικών προσώπων 7. Συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία 8. Αυτόματη διαδικασία λήψης αποφάσεων 9. Απευθείας προώθηση 10. Ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και χρήση τρίτων 11. Διασυνοριακές μεταβιβάσεις και μεταβιβάσεις εκτός Ευρώπης 12. Παρακολούθηση συμμόρφωσης μέσω ελέγχων 13. Συνεργασία με Αρχές Προστασίας Δεδομένων 14. Συγκρούσεις με την εθνική νομοθεσία 15. Παράπονα και ερωτήματα 16. Συγκεκριμένα δικαιώματα ευρωπαίων πολιτών 17. Ημερομηνία έναρξης ισχύος και αλλαγές και δημοσίευση των Κανόνων 1

2 1. Εισαγωγή Οι παρόντες Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων («Κανόνες») σκιαγραφούν τον τρόπο με τον οποίο ο όμιλος Johnson Controls διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των υφιστάμενων, των πρώην και των υποψήφιων υπαλλήλων και αναδόχων, πελατών, καταναλωτών, προμηθευτών και παρόχων («φυσικό(α) πρόσωπο(α)») και παρουσιάζουν την προσέγγισή της ως προς τη συμμόρφωση με την προστασία απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Μια επισκόπηση των μελών του ομίλου της Johnson Controls που έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους εν λόγω Κανόνες (συνολικά αναφερόμενα ως «JCI», «Εμείς», «Μας» ή «Εταιρείες της JCI» και μεμονωμένα αναφερόμενα ως «Εταιρεία της JCI») είναι διαθέσιμη στο Παράρτημα Ι των παρόντων Κανόνων. Όλες οι Εταιρείες της JCI και οι υπάλληλοί τους θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες Κανόνες κατά την επεξεργασία και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο νοείται ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδιαίτερα μέσω της αναφοράς ενός αριθμού ταυτοποίησης ή ενός ή περισσότερων παραγόντων που σχετίζονται συγκεκριμένα με τη σωματική, ψυχολογική, διανοητική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική του ταυτότητα. Η αποστολή της JCI ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων: Συνάδει με τις επιχειρηματικές ανάγκες, διασφαλίζει τη δέουσα διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και των κινδύνων ασφαλείας που συσχετίζονται με τη συλλογή, τη χρήση, την προστασία, τη διατήρηση, την κοινοποίηση και τη διάθεση προσωπικών δεδομένων («Επεξεργασία» ή «Επεξεργασμένα»). 2

3 Η εν λόγω αποστολή υποστηρίζει με τη σειρά της το όραμα της JCI για την προστασία προσωπικών δεδομένων: Έντιμη και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που ανατίθενται στην εταιρεία. Η JCI διαθέτει ένα Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων το οποίο αποτελείται από μια πολυεπιστημονική ομάδα που δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων είναι επιφορτισμένο με την επιβολή των παρόντων Κανόνων και διασφαλίζει ότι διατηρούνται αποτελεσματικοί μηχανισμοί επικοινωνίας ώστε να καθίσταται δυνατή η συνεπής εφαρμογή των παρόντων κανόνων σε ολόκληρο τον όμιλο της JCI, ανεξαρτήτως επιχειρηματικής μονάδας ή τοποθεσίας. Η JCI διατηρεί ένα πρόγραμμα ανακοινώσεων και ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων για την εκπαίδευση των υπαλλήλων μας παγκοσμίως και σε όλα τα τμήματα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Επίσης, πραγματοποιούμε προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε συγκεκριμένα τμήματα τα οποία έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, εμπλέκονται στη συλλογή τους ή στην ανάπτυξη εργαλείων ή συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τους. 3

4 2. Αντικείμενο και εφαρμογή Ως πολυεθνική εταιρεία, η JCI επεξεργάζεται και μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα μεταξύ των εταιρειών της JCI για τους συνηθισμένους επιχειρηματικούς της σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού του εργατικού δυναμικού, του προγραμματισμού της διαδοχής, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης, των αποζημιώσεων και των παροχών, της μισθοδοσίας, της διατήρησης δεδομένων των υπαλλήλων και άλλων λειτουργικών διαδικασιών του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Επιπλέον, η JCI επεξεργάζεται δεδομένα πελατών, καταναλωτών, προμηθευτών και παρόχων για τη διαχείριση των σχέσεων των συμβατικών της υποχρεώσεων. Επίσης, η JCI επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ως προς τη σύνταξη αναφορών και τη διευκόλυνση των εσωτερικών επικοινωνιών. Η JCI θα τηρεί τους παρόντες Κανόνες κατά την επεξεργασία και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Αυτό διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας όταν μεταβιβάζονται μεταξύ Εταιρειών της JCI ανά τον κόσμο. Επίσης, οι παρόντες Κανόνες εφαρμόζονται όταν μια Εταιρεία της JCI επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους άλλων Εταιρειών της JCI. Η Johnson Controls International NV/SA, μια βελγική ανώνυμη εταιρεία, ενεργεί ως συνδεδεμένη εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι υπεύθυνη για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των Εταιρειών της JCI με τους Κανόνες. 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις Διαθέτουμε και αποστέλλουμε ειδοποιήσεις που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια στα φυσικά πρόσωπα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε 4

5 τα προσωπικά τους δεδομένα. Οι εν λόγω ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν σαφείς πληροφορίες για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα. Σε συνέπεια με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται με έντιμο τρόπο, όπως το όνομα της Εταιρείας της JCI που χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία άλλων αποδεκτών, τα δικαιώματα και τα πρακτικά μέσα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα στη διάθεσή τους για να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Εάν δεν αποστείλουμε ειδοποίηση κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής, την αποστέλλουμε κατόπιν, το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν προβλέπεται κάποια σχετική εξαίρεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Εντιμότητα και περιορισμός σκοπών Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με έντιμο και νόμιμο τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται για συγκεκριμένους και θεμιτούς σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν συνάδει με τους εν λόγω σκοπούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί επιπρόσθετη συγκατάθεση από τα φυσικά πρόσωπα. Η JCI επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για θεμιτούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως η διαχείριση και η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, των πελατών, των καταναλωτών, των παρόχων και των προμηθευτών ή η διασφάλιση της συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις. 5. Ποιότητα δεδομένων και αναλογικότητα Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την JCI: Θα είναι επαρκή, σχετικά και όχι πλεονάζοντα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και χρησιμοποιούνται. 5

6 Θα χαρακτηρίζονται από ακρίβεια και πληρότητα και θα είναι ενημερωμένα, στον βαθμό που είναι απαραίτητο. Δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε θα διατηρούνται σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών. 6. Δικαιώματα φυσικών προσώπων Πέραν της δέσμευσής μας για διαφάνεια και αποστολή ειδοποιήσεων στα φυσικά πρόσωπα, η JCI σέβεται και συμμορφώνεται με τα δικαιώματα πρόσβασης των φυσικών προσώπων σε προσωπικά δεδομένα που τα αφορούν. Σε αυτό περιλαμβάνεται η ενημέρωση του φυσικού προσώπου για το εάν και κατά πόσο υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και η ενημέρωσή του σε κατανοητή μορφή σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και οποιεσδήποτε διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά την πηγή. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και, ανάλογα με την περίπτωση, να επιτύχουν τη διαγραφή ή την φραγή των προσωπικών τους δεδομένων. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα δίχως κανέναν περιορισμό, σε εύλογα χρονικά διαστήματα και χωρίς υπερβολική καθυστέρηση ή επιβάρυνση. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας με την JCI και την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων είναι διαθέσιμες στην Ενότητα 15 των παρόντων Κανόνων. 6

7 7. Συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία Η JCI θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων νόμων που ενδέχεται να σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Όπου η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ό,τι προβλέπεται στους Κανόνες, η νομοθεσία θα υπερισχύει έναντι των Κανόνων. Ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νοούνται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε επαγγελματικά σωματεία και η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία ή τη σεξουαλική ζωή. Η JCI θα επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών αποκλειστικά και μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του φυσικού προσώπου, εκτός εάν η JCI μπορεί να βασιστεί σε εναλλακτική νομική βάση, άδεια ή απαίτηση που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την πραγματοποίηση της εν λόγω επεξεργασίας χωρίς συγκατάθεση. 8. Αυτόματη διαδικασία λήψης αποφάσεων Εάν η JCI προβεί σε επεξεργασία στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιείται αυτόματη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διαφυλάσσονται τα νόμιμα συμφέροντα των φυσικών προσώπων και θα παρέχει στα φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες για τη λογική του συστήματος που χρησιμοποιείται. 7

8 9. Απευθείας προώθηση Όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται για τους σκοπούς της απευθείας προώθησης, η JCI θα εφαρμόζει μέτρα ώστε να παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα άρνησης λήψης του υλικού προώθησης, δωρεάν. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί κάνοντας κλικ τους σχετικούς συνδέσμους του ιστότοπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε ένα ή επικοινωνώντας με το Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση 10. Ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και χρήση τρίτων Η JCI εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από αθέλητη ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδομένα μεταβιβάζονται μέσω δικτύου, και από όλες τις άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας. Διατηρούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας δεδομένων που είναι σύμμετρο με τους κινδύνους οι οποίοι συσχετίζονται με την επεξεργασία. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται συνεχώς με στόχο τον μετριασμό των λειτουργικών κινδύνων και προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, η JCI θα χρησιμοποιεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας κατά την επεξεργασία οποιωνδήποτε ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Διεξάγουμε ελέγχους ασφαλείας σε τρίτους, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι τρίτοι στους οποίους εμπιστευόμαστε προσωπικά δεδομένα παρέχουν επαρκή προστασία. Όποτε η JCI βασίζεται σε τρίτους που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προβαίνει σε συμβατικές διευθετήσεις μαζί τους προκειμένου να διασφαλίσει ότι παρέχουν επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, απαιτούμε να ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες. 8

9 Στις περιπτώσεις όπου μια Εταιρεία της JCI επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους άλλης Εταιρείας της JCI θα τηρεί τους παρόντες Κανόνες και θα ενεργεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας της JCI εκ μέρους της οποίας πραγματοποιεί την επεξεργασία. Η JCI εφαρμόζει διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι πριν από τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε άλλη εταιρεία της JCI, η παραλήπτρια Εταιρεία της JCI δεσμεύεται από τους Κανόνες και σέβεται τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 11. Διασυνοριακές μεταβιβάσεις και μεταβιβάσεις εκτός Ευρώπης Η JCI διατηρεί έναν κατάλογο κύριων συστημάτων επεξεργασίας, τοποθεσιών αποθήκευσης, τρίτων παρόχων υπηρεσιών και ροών δεδομένων. Διασφαλίζουμε ότι οι εν λόγω πληροφορίες ενημερώνονται συνεχώς ώστε να αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε αλλαγή στις δραστηριότητες επεξεργασίας. Επίσης, εφαρμόζουμε διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Επιπλέον, όταν βασιζόμαστε σε τρίτους εκτός του ομίλου της JCI, εφαρμόζουμε διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα που μεταβιβάζονται. Στις περιπτώσεις που κοινοποιούνται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας («Ευρώπη»), λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μεταβιβάζονται απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας δεδομένων, όπως μέσω συμβατικών όρων. 9

10 12. Παρακολούθηση συμμόρφωσης μέσω ελέγχων Πέραν του έργου του Γραφείου Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας, εφαρμόζουμε διαδικασίες στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου της JCI για τον τακτικό έλεγχο της συμμόρφωσής μας με τους ΔΕΚ. Τα ευρήματα του ελέγχου κοινοποιούνται μέσω αναφορών στη διοίκηση της εταιρείας μας και στο Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων και περιλαμβάνουν την μετέπειτα παρακολούθηση των σχεδίων δράσης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Τα ευρήματα του ελέγχου θα διατίθενται στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων κατόπιν αιτήματός τους. 13. Συνεργασία με Αρχές Προστασίας Δεδομένων Η JCI θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων και θα απαντά σε αιτήματα και ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και τους Κανόνες. Όταν μεταβιβάζονται προσωπικά δεδομένα μεταξύ Εταιρειών της JCI, ο φορέας λήψης και ο φορέας αποστολής θα συνεργάζονται για τυχόν αιτήματα και ελέγχους της αρχής προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για τον φορέα αποστολής. Επίσης, η JCI θα λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις των αρχών προστασίας δεδομένων με αρμόδια δικαιοδοσία για θέματα προστασίας δεδομένων ή απορρήτου που ενδέχεται να επηρεάζουν τους Κανόνες. Επιπροσθέτως, η JCI θα συμμορφώνεται με οποιαδήποτε επίσημη απόφαση οποιασδήποτε αρχής προστασίας δεδομένων με αρμόδια δικαιοδοσία σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των Κανόνων, εφόσον είναι τελεσίδικη και δεν είναι δυνατή η άσκηση περαιτέρω έφεσης. 14. Συγκρούσεις με την εθνική νομοθεσία Εάν η JCI έχει λόγους να πιστεύει ότι υφίσταται σύγκρουση μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας και των Κανόνων, η οποία είναι πιθανό να μην της επιτρέπει τη συμμόρφωση με τους Κανόνες, η σχετική Εταιρεία της JCI θα ενημερώνει πάραυτα το Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων ή τον τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας για θέματα προστασίας δεδομένων, εκτός εάν η τοπική νομοθεσία απαγορεύει μια τέτοια 10

11 ενημέρωση. Το Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων ή ο τοπικός υπεύθυνος επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων θα λαμβάνει υπεύθυνη απόφαση για τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν και θα συμβουλεύεται τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων σε περίπτωση αμφιβολίας. 15. Παράπονα και ερωτήματα Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου υπόκεινται στους παρόντες Κανόνες μπορούν να εκφράσουν τυχόν ανησυχίες για μη συμμόρφωση της JCI με τους εν λόγω Κανόνες ή με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων, επικοινωνώντας με το Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων της JCI: Με στη διεύθυνση: Ή με επιστολή στη διεύθυνση: Johnson Controls Privacy Office c/o Johnson Controls International NV/SA, De Kleetlaan 7b, 1831 Diegem Belgium Το Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων θα διαχειρίζεται όλα τα παράπονα με ανεξάρτητο τρόπο. Επιπλέον, όλα τα φυσικά πρόσωπα είναι ευπρόσδεκτα να επικοινωνήσουν με την JCI για ζητήματα προσωπικών δεδομένων (όπως ερωτήματα για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή φραγής που έχουν) ή εφόσον έχουν ερωτήματα ή σχόλια με έναν από τους παραπάνω τρόπους. Αποτελεί ευθύνη όλων των υπαλλήλων της JCI να αναφέρουν οποιαδήποτε παράπονα ή περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων που μπορεί να υποπέσουν στην αντίληψή τους. 11

12 16. Συγκεκριμένα δικαιώματα ευρωπαίων πολιτών Δικαιώματα τρίτων δικαιούχων Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων (i) τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται στην οδηγία 95/46/EΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ή τον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κατά καιρούς) και (ii) τα προσωπικά δεδομένα μεταβιβάζονται σε Εταιρεία της JCI εκτός της Ευρώπης (συνολικά: «Δικαιούχοι» και μεμονωμένα: «Δικαιούχος» δύνανται να ζητήσουν την επιβολή των Κανόνων (πέραν της Ενότητας 12 των παρόντων Κανόνων που καλύπτει τους ελέγχους) ως τρίτοι δικαιούχοι: υποβάλλοντας παράπονο σε κάθε Εταιρεία της JCI που επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα ή επικοινωνώντας με το Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων της JCI όπως ορίζεται στην Ενότητα 15 των παρόντων Κανόνων, υποβάλλοντας παράπονο στην εθνική αρχή προστασίας δεδομένων της αρμόδιας δικαιοδοσίας, ή προβαίνοντας σε προσφυγή κατά της (i) Johnson Controls International NV/SA ενώπιον των δικαστηρίων του Βελγίου ή (ii) οποιασδήποτε Εταιρείας της JCI στην Ευρώπη η οποία μεταβίβασε τα προσωπικά δικαιώματα στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες Ευθύνη, Δικαιοδοσία & Βάρος απόδειξης Στο πλαίσιο των μέσων αποκατάστασης που προβλέπονται στην Ενότητα 16 των παρόντων Κανόνων, οι δικαιούχοι δύνανται να ζητήσουν αποζημίωση από την Johnson Controls International NV/SA 12

13 ενώπιον των δικαστηρίων του Βελγίου για την αποκατάσταση οποιασδήποτε παραβίασης των Κανόνων από οποιαδήποτε μη ευρωπαϊκή Εταιρεία της JCI και, ανάλογα με την περίπτωση, να λάβουν αποζημίωση για τις ζημίες που έχουν υποστεί ως αποτέλεσμα της εν λόγω παραβίασης, βάσει δικαστικής απόφασης. Εάν ένας δικαιούχος αποδείξει ότι έχει υποστεί ζημία και ότι η εν λόγω ζημία πιθανότατα προέκυψε εξαιτίας παραβίασης των Κανόνων από μη ευρωπαϊκή Εταιρεία της JCI, το βάρος της απόδειξης προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση ή ότι δεν υπήρξε τέτοια παραβίαση παραμένει στην Johnson Controls International NV/SA. 17. Ημερομηνία έναρξης ισχύος και αλλαγές και δημοσίευση των Κανόνων Οι Κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 6 Ιανουαρίου 2015 και ισχύουν για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία πραγματοποιείται από Εταιρείες της JCI κατά την εν λόγω ημερομηνία ή κατόπιν αυτής. Οι Κανόνες μπορεί να τροποποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, για παράδειγμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με αλλαγές σε τοπικούς νόμους ή κανονισμούς, δεσμευτικές επίσημες αποφάσεις των αρχών προστασίας δεδομένων, καθώς και τροποποιήσεις στις διαδικασίες της JCI ή στην εσωτερική της οργάνωση. Η JCI θα κοινοποιεί οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή των Κανόνων στη Βελγική Επιτροπή Προσωπικών Δεδομένων και, εφόσον απαιτείται, σε οποιεσδήποτε άλλες ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Οι διοικητικές αλλαγές ή οι αλλαγές που απορρέουν από αλλαγή της τοπικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα δεν θα αναφέρονται, εκτός εάν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους Κανόνες. Η JCI θα κοινοποιεί οποιεσδήποτε αλλαγές των Κανόνων στις Εταιρείες της JCI που δεσμεύονται από αυτούς. 13

14 Η JCI θα λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι νέες Εταιρείες της JCI δεσμεύονται από τους Κανόνες και το Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων θα διατηρεί έναν ενημερωμένο κατάλογο των Εταιρειών της JCI. Δεν θα πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε νέες Εταιρείες της JCI προτού οι εν λόγω εταιρείες δεσμευτούν ουσιαστικά ότι θα τηρούν τους Κανόνες και είναι σε θέση να συμμορφωθούν με αυτούς. Ο ενημερωμένος κατάλογος των Εταιρειών της JCI θα κοινοποιείται και στις Εταιρείες της JCI που δεσμεύονται από τους Κανόνες, καθώς και στις αρχές προστασίας δεδομένων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον απαιτείται. Οι παρόντες Κανόνες θα δημοσιοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να λάβουν αντίγραφο της ενδο-ομιλικής συμφωνίας εφαρμογής των Κανόνων, επικοινωνώντας με το Γραφείο Προσωπικών Δεδομένων στα στοιχεία επικοινωνίας που επισημαίνονται στην παραπάνω Ενότητα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Johnson Controls Η Johnson Controls, Inc., και οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, (συνολικά, Johnson Controls, εμείς, εμάς ή μας) ενδιαφέρονται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Πλαίσιο και Επισκόπηση Εισαγωγή Η εταιρεία «Celebrity International Movers SA» χρειάζεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Τελευταία Ενημέρωση 10 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Τελευταία Ενημέρωση 10 Νοεμβρίου 2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Τελευταία Ενημέρωση 10 Νοεμβρίου 2016 Αυτή η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «Μαρκόπουλος Μάρκος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά.

Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε, διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Πολιτική Απορρήτου Η ιστοσελίδα μας Dietbook.gr έχει δεσμευτεί να διατηρήσει ένα υψηλό πρότυπο, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Στο τμήμα «Πολιτική Απορρήτου» θα θέλαμε να μοιραστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΡΙΣΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΡΙΣΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Επιχειρησιακή Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Ισχύος: ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΡΙΣΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Honda MaRIS Pay & Go. Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Honda MaRIS Pay & Go. Πολιτική Απορρήτου και Cookies Honda MaRIS Pay & Go Πολιτική Απορρήτου και Cookies Η Honda αναγνωρίζει τη σημασία της έντιμης και υπεύθυνης χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου και Cookies ( Πολιτική ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η FEVE είναι ταγμένη στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας και στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ")

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ") ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση και / ή να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου εμπορικής πλατφόρμας ταξιδιού για τα GDS

Πολιτική Απορρήτου εμπορικής πλατφόρμας ταξιδιού για τα GDS Πολιτική Απορρήτου εμπορικής πλατφόρμας ταξιδιού για τα GDS Καλωσήρθατε στην -ιστοσελίδα της Travelport. Εμείς, στην Travelport αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου

ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΑΡΣΙΟ 2016 Η Ελληνική τατιστική Αρχή (ΕΛΣΑΣ) στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Η Συνδικαλιστική Οργάνωση-Μέρος ΙΙΙ Νοέμβριος 2016 Ενημέρωση και Διαβούλευση των Εργοδοτουμένων Μαθησιακοί Στόχοι Ο Νόμος Πεδίο Εφαρμογής Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων Περιεχόμενο ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2016 L 336/3 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων. SaaS ΕΚΤ Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων Οδηγός προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Τα Ασφαλιστικά γραφεία G.M.L Insurance Agent Ltd έχουν θέσει ως στόχο τους τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Σελίδα 1 από 5 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της Προσφοράς Μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4492, 20.2.2015 Ν. 18(Ι)/2015 18(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα