ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπόκεινται σε τέλη και τιμολόγια για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας. Ο τρόπος και τα τέλη χρήσης των ευκολιών υποδοχής καταλοίπων έχουν καθορισθεί από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά από διαβουλεύσεις με τους χρήστες των ευκολιών υποδοχής και παρατίθενται αναλυτικά στη συνέχεια. Τα τέλη χρήσης των ευκολιών υποδοχής καταλοίπων και τα τιμολόγια για την παροχή των υπηρεσιών αυτών έχουν εγκριθεί από το ΥΕΝ. Τα πλοία διακρίνονται σε, πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες (φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια, κρουαζιερόπλοια, επισκευαζόμενα πλοία), και σε πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες. 1. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, καταβάλλουν προκαταβαλλόμενα τέλη, τα οποία, α) εάν παραδώσουν απόβλητα, επιστρέφονται αφού παρακρατηθούν τα ακόλουθα ποσοστά: ποσοστό, 15% του τέλους, θα παρακρατείται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε., προκειμένου να καλυφθούν τα διοικητικά κόστη που επιβαρύνονται, οι υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και των αναδόχων εταιρειών, από την συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης ένα επιπλέον ποσοστό, 5% του τέλους, θα παρακρατείται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. για να διατεθεί αποκλειστικά για την ανάπτυξη λειτουργία και συντήρηση εφαρμογής παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων, σύμφωνα μα την Α.Π /01/04/ εγκύκλιο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠ. Το ποσοστό αυτό θα αποδίδεται στην ανάδοχο εταιρεία, με μέριμνα και δαπάνες της οποίας, θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η ανωτέρω εφαρμογή. Η επιστροφή του υπολοίπου από τα προκαταβαλλόμενα τέλη θα γίνεται, αφού προσκομισθούν από τον εκπρόσωπο του πλοίου, τα παραστατικά παράδοσης των καταλοίπων και εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών. Σελίδα 1 από 29

2 β) Εφόσον δεν παραδώσουν απόβλητα, παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των προκαταβαλλόμενων τελών εκ των οποίων ποσοστό 5% θα αποδίδεται στην ανάδοχο εταιρεία, με μέριμνα και δαπάνες της οποίας, θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει η ανωτέρω εφαρμογή. Τα τέλη αυτά θα καταβάλλονται απευθείας στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ. Το πλοίο, όσο βρίσκεται στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Π. Α.Ε., υποχρεούται να παραδώσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα απόβλητά του για διαχείριση στις εγκεκριμένες από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. ανάδοχες εταιρείες. Με την παράδοση θα τιμολογηθεί από τις ανάδοχες εταιρείες για τις υπηρεσίες που θα του προσφέρουν με βάση το εκάστοτε ισχύον εγκεκριμένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (δηλαδή ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων) και η αντίστοιχη είσπραξη θα γίνει απευθείας από τις ανάδοχες εταιρείες. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι ανάδοχες εταιρείες θα καταβάλουν στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. τα σχετικά δικαιώματα που του αναλογούν. Επίσης, οι ανάδοχες εταιρείες θα ενημερώνουν εγγράφως, εντός 24 ωρών, το Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών για κάθε πλοίο που χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες τους. Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση του 15% της παρ. (α) και από την μη επιστροφή των προκαταβαλλόμενων τελών της παρ. (β) (περίπτωση μη παράδοση καταλοίπων από το πλοίο), αφαιρουμένου του ποσοστού 5% που αποδίδεται για την ανάπτυξη και λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής, θα δημιουργήσει το ταμείο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών. Από το ποσό αυτό ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα παρακρατεί ποσοστό 50% προς κάλυψη των διαχειριστικών και λοιπών λειτουργικών αναγκών, ενώ θα καταβάλλει στην αντίστοιχη ανάδοχο εταιρεία, για την κάλυψη των αιτιολογημένων λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών του ΟΛΠ ΑΕ, το υπόλοιπο 50% του αντίστοιχου παρακρατούμενου τέλους. Έτσι θα καταβάλλει, ποσοστό 50%, του υπολειπόμενου ως άνω παρακρατούμενου τέλους υγρών αποβλήτων στην ανάδοχο εταιρεία υγρών καταλοίπων και ποσοστό 50% του υπολειπόμενου ως άνω παρακρατούμενου τέλους στερεών αποβλήτων στην ανάδοχο εταιρεία στερεών καταλοίπων. Η εκκαθάριση αυτή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, εφόσον παραδώσουν απόβλητα, πληρώνουν για τη χρήση των ευκολιών υποδοχής, ανάλογα με τις παραδιδόμενες ποσότητες καταλοίπων και τις αντίστοιχες τιμές μονάδος, του τιμολογίου του ΟΛΠ ΑΕ. Σελίδα 2 από 29

3 2. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ Τα πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες, καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη για την χρήση των ευκολιών υποδοχής, για συγκεκριμένες κατά περίπτωση ποσότητες αποβλήτων και ανάλογη συχνότητα χρήσης των ευκολιών. Τα τέλη αυτά θα καταβάλλονται απευθείας στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ. Από τα τέλη αυτά ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. παρακρατεί, τα σχετικά δικαιώματα που του αναλογούν και το υπόλοιπο αποδίδεται στις ανάδοχες εταιρείες, κατά περίπτωση για τα υγρά ή τα στερεά κατάλοιπα. Η εκκαθάριση αυτή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Πέραν των ποσοτήτων αυτών και της συχνότητας χρήσης (ανταποδοτικά τέλη), τα πλοία αυτά για κάθε επιπλέον παράδοση χρεώνονται ανάλογα με τις παραδιδόμενες ποσότητες καταλοίπων και τις αντίστοιχες τιμές μονάδος, του τιμολογίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι επιπλέον αυτές παραδόσεις τιμολογούνται και εισπράττονται απευθείας από τις ανάδοχες εταιρείες. 3. ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.1. ΤΕΛΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Φορτηγά, δεξαμενόπλοια, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, επισκευαζόμενα) θα καταβάλλει τέλος διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται με τον τύπο: Τ = σ Τ x σ Μ όπου : Τ = Τέλος σ Τ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης υγρών αποβλήτων = 200 σ Μ = συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ) Ο συνετελστής σ Μ δίνεται από τον κάτωθι πίνακα: ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ σ Μ Κ.Ο.Χ = Κ.Ο.Χ = Κ.Ο.Χ = Σελίδα 3 από 29

4 Κ.Ο.Χ = Κ.Ο.Χ = Κ.Ο.Χ = > Επομένως: Tέλος = 200 x σ Μ Επομένως το τέλος διαμορφώνεται, ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου ως κάτωθι: ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Πλοία έως Κ.Ο.Χ 200x1 200 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 200x2 400 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 200x3 600 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 200x Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 200x Πλοία μεγαλύτερα των Κ.Ο.Χ 200x ΤΕΛΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα καταβάλλει τέλος διαχείρισης στερεών αποβλήτων & απορριμμάτων. Το τέλος αυτό υπολογίζεται τους Κ.Ο.Χ. για τα φορτηγά πλοία, τα δεξαμενόπλοια και τα επισκευαζόμενα και τον αριθμό πληρωμάτων & επιβατών για τα επιβατηγά και τα κρουαζιερόπλοια, ως εξής: α) ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ Το τέλος αυτό υπολογίζεται με τον τύπο: Τ = σ Τ x σ Μ όπου : Τ = Τέλος σ Τ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης στερεών αποβλήτων = 100 για φορτηγά δεξαμενόπλοια και = 150 για επισκευαζόμενα πλοία σ Μ = συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ) & Ο συνετελστής σ Μ δίνεται από τον κάτωθι πίνακα: ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ σ Μ Κ.Ο.Χ = Κ.Ο.Χ = Κ.Ο.Χ = Σελίδα 4 από 29

5 Κ.Ο.Χ = Κ.Ο.Χ = Κ.Ο.Χ = > Επομένως: Tέλος = 100 x σ Μ & 150 x σ Μ Επομένως το τέλος διαμορφώνεται, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του πλοίου ως κάτωθι: α1. ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ & ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Πλοία έως Κ.Ο.Χ 100x1 100 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 100x2 200 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 100x3 300 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 100x5 500 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 100x8 800 Πλοία μεγαλύτερα των Κ.Ο.Χ 100x α2. ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Πλοία έως Κ.Ο.Χ 150x1 150 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 150x2 300 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 150x3 450 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 150x5 750 Πλοία από έως Κ.Ο.Χ 150x Πλοία μεγαλύτερα των Κ.Ο.Χ 150x β) ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΤΕΛΟΣ Πλήθος έως και 250 άτομα 250 Πλήθος από 251 έως και 500 άτομα 500 Πλήθος από 501 έως και 1000 άτομα 800 Πλήθος από 1001 έως και 2000 άτομα 1500 Πλήθος από 2001 έως και 3000 άτομα 2000 Πλήθος από 3001 και άνω 3000 Σελίδα 5 από 29

6 4. ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Για τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια ή έχουν συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στο λιμάνι του Πειραιά εφαρμόζεται πάγιο ανταποδοτικό τέλος, ανά κατηγορία και είδος πλοίου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης των ευκολιών υποδοχής. Τα κατωτέρω αναφερόμενα ανταποδοτικά τέλη εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε ένα πλοίο και όχι για ομάδες πλοίων. 4.1 ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ 1. Ε/Γ - Ο/Γ ανοικτού τύπου Αργοσαρωνικού (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια ) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Ένα & ογδόντα (1,80) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση ανά ημερολογιακό τετράμηνο, για ποσότητα 15m3, για συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειασθούν περισσότερες της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό τετράμηνο, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 2. Ε/Γ - Ο/Γ κλειστού τύπου Αργοσαρωνικού (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια ) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Δύο & σαράντα ( 2,40 ) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο για ποσότητα μέχρι 15 m 3 και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό τρίμηνο η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 3. Ε/Γ Ταχύπλοα (Υ/Δ και ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ). (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια ). Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Τρία Ευρώ & πενήντα λεπτά (3,50) /ημέρα Σελίδα 6 από 29

7 Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο για συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 4. Μικρά φορτηγά κάτω των 2000 ΚΟΧ με συχνούς κατάπλους στο λιμένα του Πειραιά. (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια ). Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Τρία Ευρώ & πενήντα λεπτά (3,50) /ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο για συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 5. Ε/Γ - Ο/Γ Τα πλοία αυτά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα την ποσότητα παραγωγής καταλοίπων που έχουν και την αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων που διαθέτουν. Η κατάταξη γίνεται άπαξ για κάθε πλοίο και δίδεται από τον τύπο: Ρω λ = x 0,80 Sω όπου Ρω = 1% της μηνιαίας κατανάλωσης καυσίμου σε m 3 Sω = αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων του πλοίου σε m 3. Εάν η τιμή του λ είναι μικρότερη ή ίση του 0,5 το πλοίο εντάσσεται στην υποκατηγορία Α και η ανταπόδοση του τέλους του μεταφράζεται σε μια παραλαβή καταλοίπων ανά δίμηνο. Εάν η τιμή του λ είναι μεγαλύτερη του 0,5 το πλοίο εντάσσεται στην υποκατηγορία Β και η ανταπόδοση του τέλους του μεταφράζεται σε μια παραλαβή καταλοίπων μηνιαίως Υποκατηγορία Α ( λ μικρότερο ή ίσο του 0,5 ) (Κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Τρία & εξήντα (3,60) / ημέρα Σελίδα 7 από 29

8 Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο για ποσότητα μέχρι 15 m 3 και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο Υποκατηγορία Β ( λ μεγαλύτερο του 0,5 ) (Κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Επτά & είκοσι (7,20) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό μήνα για ποσότητα μέχρι 15 m 3 και για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παράδοσης στον αυτό ημερολογιακό μήνα η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 6. Κρουαζιερόπλοια με τακτικούς πλόες (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν κρουαζιέρες) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδoχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Δέκα (10) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στον αυτό ημερολογιακό μήνα για ποσότητα μέχρι 20 m3, για συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παράδοσης στον αυτό ημερολογιακό μήνα η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 7. Υδροφόρα και Δ/Ξ Εφοδιασμού πλοίων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Τρία & εξήντα (3,60) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο για ποσότητα μέχρι 15 m 3 για συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε πλοίο κάθε φορά. Σελίδα 8 από 29

9 Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. Σε περίπτωση κατά την οποία η παράδοση γίνεται απ ευθείας στον Π/Δ, το τέλος θα μειώνεται κατά το ήμισυ. 8. Ρυμουλκά (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Τρία & τριάντα (3,30) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο για ποσότητα μέχρι 15 m 3 για συνολική απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παράδοσης στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. Σε περίπτωση κατά την οποία η παράδοση γίνεται απ ευθείας στον Π/Δ, το τέλος θα μειώνεται κατά το ήμισυ. 9. Αλιευτικά Σκάφη αναψυχής <12 επιβατών Τα σκάφη αυτά εξαιρούνται από την καταβολή τέλους και καταβάλλουν τίμημα παράδοσης καταλοίπων κάθε φορά που παραδίδουν στην ευκολία υποδοχής, το δε ποσό χρέωσης τους θα είναι, τριάντα (30) ανά παράδοση. 10. Μικρά Ε/Γ πλοία κλειστού τύπου που εκτελούν δρομολόγια: Πειραιάς -Σαλαμίνα Πέραμα - Σαλαμίνα Πειραιά - Αίγινα (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Μηδέν κόμμα πέντε (0,5) / ημέρα 11. Λάντζες (κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια ) Σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων Σελίδα 9 από 29

10 Σαράντα (40) / εξάμηνο Τα ανωτέρω σκάφη ( 9, 10 & 11) θα παραδίδουν τα υγρά κατάλοιπά τους σε δεξαμενές που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χώρους κατόπιν υποδείξεως του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Σε περίπτωση που τα σκάφη αυτά χρειασθούν βυτιοφόρο όχημα για παράδοση κατευθείαν σε αυτό η χρέωση και η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 4.2 ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ. 1. Ε/Γ - Ο/Γ ανοικτού τύπου Αργοσαρωνικού (Κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων Είκοσι πέντε (25) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι δύο (2) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων την ημέρα. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξοπλισμού (containers 10, 20 m 3 ) που θα παραχωρείται από τον ανάδοχο και θα τοποθετείται στους προβλήτες. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 2. Ε/Γ - Ο/Γ κλειστού τύπου Αργοσαρωνικού (Κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων Τριάντα (30) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι δύο (2) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων την ημέρα. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξοπλισμού (containers 10, 20 m 3 ) που θα παραχωρείται από τον ανάδοχο και θα τοποθετείται στους προβλήτες. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. Σελίδα 10 από 29

11 3. Ε/Γ - Ο/Γ ανοικτού τύπου που εκτελούν δρομολόγια Πέραμα Σαλαμίνα. (Κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων Εκατόν πενήντα (150) / μήνα Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων την εβδομάδα. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξοπλισμού (containers 10, 20 m 3 ) που θα παραχωρείται από τον ανάδοχο και θα τοποθετείται στους προβλήτες, με συχνότητα περισυλλογής τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 4. Ε/Γ Ταχύπλοα (Υ/Δ και ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ ) (Κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Ημερήσιο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων Δέκα πέντε (15) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι ένα (1) κυβικό μέτρο, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων την ημέρα. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξοπλισμού (containers 10, 20 m 3 ) που θα παραχωρείται από τον ανάδοχο και θα τοποθετείται στους προβλήτες. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 5. Ε/Γ - Ο/Γ (Κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων ανά άφιξη Εξήντα πέντε (65) / άφιξη Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων ανά άφιξη. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται απευθείας από τα εξυπηρετούμενα πλοία, με τα χερσαία ή τα πλωτά μέσα περισυλλογής του αναδόχου. Σελίδα 11 από 29

12 Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 6. Κρουαζιερόπλοια με τακτικούς πλόες (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν κρουαζιέρες) Σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων ανά άφιξη Εκατό (100) / άφιξη Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων ανά άφιξη. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται απευθείας από τα εξυπηρετούμενα πλοία, με τα χερσαία ή τα πλωτά μέσα περισυλλογής του αναδόχου. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο Κρουαζιερόπλοια που εκτελούν ημερήσια ταξίδια ( αναχώρηση και άφιξη εντός της αυτής ημέρας στο λιμάνι Πειραιά.) (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν κρουαζιέρες ) Σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων ανά άφιξη Τριάντα (30) / ημέρα Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι δύο(2) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων ανά άφιξη. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται απευθείας από το εξυπηρετούμενο πλοίο, με χερσαία ή πλωτά μέσα περισυλλογής του αναδόχου. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν των εργάσιμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. Σελίδα 12 από 29

13 7. Υδροφόρα και Δ/Ξ Εφοδιασμού πλοίων (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων Εκατόν τριάντα (130) / μήνα Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων ανά δεκαπέντε (15) ημέρες. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξοπλισμού (containers 10, 20 m 3 ) που θα παραχωρείται από τον ανάδοχο και θα τοποθετείται στους προβλήτες, με συχνότητα περισυλλογής τουλάχιστο ανά δεκαπέντε ημέρες. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 8. Ρυμουλκά. (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων Πενήντα (50) / μήνα Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι ενάμιση (1,5) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων ανά δεκαπέντε (15) ημέρες. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξοπλισμού (containers 10, 20 m 3 ) που θα παραχωρείται από τον ανάδοχο και θα τοποθετείται στους προβλήτες, με συχνότητα περισυλλογής τουλάχιστο ανά δεκαπέντε ημέρες. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 9. Μικρά φορτηγά κάτω των 2000 ΚΟΧ με συχνούς κατάπλους στο λιμένα του Πειραιά. (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες) Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων Εκατόν τριάντα (130) / μήνα Σελίδα 13 από 29

14 Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι τρία (3) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων ανά δεκαπέντε (15) ημέρες. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξοπλισμού (containers 10, 20 m 3 ) που θα παραχωρείται από τον ανάδοχο και θα τοποθετείται στους προβλήτες, με συχνότητα περισυλλογής τουλάχιστο ανά δεκαπέντε ημέρες. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 10. Αλιευτικά Σκάφη αναψυχής <12 επιβατών Τα σκάφη αυτά εξαιρούνται από την καταβολή τέλους και πληρώνουν τίμημα παράδοσης αποβλήτων κάθε φορά που παραδίδουν στην ευκολία υποδοχής σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 11. Μικρά Ε/Γ πλοία κλειστού τύπου που εκτελούν δρομολόγια: Πειραιάς -Σαλαμίνα Πέραμα - Σαλαμίνα Πειραιά - Αίγινα (Κατά τη χρονική περίοδο που εκτελούν δρομολόγια) Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων Εβδομήντα πενήντα (75) / μήνα Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι δύο (2) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων ανά δεκαπενθήμερο. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξοπλισμού (containers 10, 20 m 3 ) που θα παραχωρείται από τον ανάδοχο και θα τοποθετείται στους προβλήτες, με συχνότητα περισυλλογής τουλάχιστο μία φορά την εβδομάδα. Σε περίπτωση όπου η παράδοση γίνει πέραν εργασίμων ωρών ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειαστεί να παραδώσουν επιπλέον ποσότητες, η χρέωση θα επιβαρύνεται αντίστοιχα σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο. 12. Λάντζες Μηνιαίο σταθερό τέλος ευκολίας υποδοχής στερεών καταλοίπων Πενήντα (50) / εξάμηνο Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι δύο (2) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων το εξάμηνο. Η παράδοση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω Σελίδα 14 από 29

15 εξοπλισμού (containers 10, 20 m 3 ) που θα παραχωρείται από τον ανάδοχο και θα τοποθετείται στους προβλήτες, με κατάλληλη συχνότητα περισυλλογής. 4.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι κατωτέρω αναφερόμενες παρατηρήσεις επί των τελών αφορούν όλα τα τέλη των παρ. 4.1 & 4.2 α) Τα ημερήσια προαναφερόμενα ανταποδοτικά τέλη, υπολογίζονται επί όλων των ημερολογιακών ημερών του μήνα (30 ημέρες), κατά την χρονική περίοδο που εκτελούν πλόες. (Η παραμονή ολίγων ωρών της ημέρας χρεώνεται ως ακέραια ημέρα). Κατά τις χρονικές περιόδους που δεν εκτελούν πλόες δεν καταβάλουν τέλη. β) Σε περίπτωση κατά την οποία, πλοίο εντεταγμένο στο σύστημα ανταποδοτικού τέλους, αποσυρθεί για οποιοδήποτε λόγο από τους πλόες και έχει παραδώσει ή προτίθεται να παραδώσει τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα του και τα απόβλητα του, χωρίς να έχει καταβάλλει το σύνολο των τελών που του αναλογούν για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία του, θα χρεώνεται με το σύνολο των τελών της χρονικής περιόδου που αντιστοιχεί στην κατηγορία του. γ) Κάθε παράδοση υγρών καταλοίπων απαιτεί την έκδοση τελωνειακής αδείας, το κόστος της οποίας, ανέρχεται στο ποσόν των 90. Η έκδοση αυτής γίνεται με μέριμνα της Αναδόχου εταιρείας, το δε κόστος επιβαρύνει το εξυπηρετούμενο πλοίο. δ) Οι δεξαμενές και τα containers που θα εγκατασταθούν στις προβλήτες, όπως προβλέπεται στις προαναφερόμενες παραγράφους, αποτελούν υποχρέωση των αναδόχων εταιριών. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα containers που τοποθετεί στις προβλήτες για την συλλογή των απορριμμάτων, δεν προκαλούν οποιαδήποτε μορφή ρύπανσης στον χερσαίο ή θαλάσσιο χώρο όπως π.χ. οσμές, διαρροές υγρών ή στερεών. 4.4 ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 1. ΠΛΟΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Α. Τα πλοία που εντάσσονται στην κατηγορία του τιμολογίου ανταποδοτικών τελών, τα οποία καταλαμβάνουν επισκευαστική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ, θα συνεχίζουν να καταβάλουν τα αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη τακτικών πλόων για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σελίδα 15 από 29

16 Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης για την παραμονή των εν λόγω πλοίων στην Επισκευαστική περιοχή είναι οι ακόλουθες: 1. Υγρά απόβλητα: Τα πλοία συνεχίζουν να καταβάλουν τα ανταποδοτικά τέλη τακτικών πλόων που αντιστοιχούν στην κατηγορία που υπάγονται μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη περίοδος που ορίζεται από την κατηγορία αυτή. Στην περίπτωση παράδοσης μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, η παράδοση καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν με την ολοκλήρωση της περιόδου. Σε περίπτωση επιπλέον παραδόσεων μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι παραδόσεις αυτές θα χρεώνονται με το τιμολόγιο πέραν των ανταποδοτικών τελών για τα πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω χρονικής περιόδου, τα πλοία δεν θα χρεώνονται με τέλη, ενώ κάθε παράδοση θα χρεώνεται με το τιμολόγιο που έχει εφαρμογή στα επισκευαζόμενα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες (Κατηγορία Β παρ. 7.1 του τιμολογίου παραλαβής υγρών καταλοίπων, χωρίς την καταβολή έκτακτου τέλους) Αν το πλοίο επιστρέψει στα τακτικά δρομολόγια πριν λήξει η περίοδός του, αυτή συνεχίζεται. Αν το πλοίο επιστρέψει στα τακτικά δρομολόγια μετά τη λήξη της περιόδου του, ξεκινάει νέα περίοδος. 2. Στερεά απόβλητα: Για το διάστημα των 15 πρώτων ημερών θα καταβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη τακτικών πλόων που αντιστοιχούν στην κατηγορία του πλοίου. Οι παραδόσεις που θα γίνονται στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη, ενώ οι επιπλέον παραδόσεις θα τιμολογούνται με το τιμολόγιο πέραν των ανταποδοτικών τελών. Μετά την πάροδο των 15 ημερών, τα πλοία δεν θα χρεώνονται με τέλη, ενώ κάθε παράδοση θα χρεώνεται με το τιμολόγιο που έχει εφαρμογή στα επισκευαζόμενα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες (κατηγορία Β παρ του τιμολογίου παραλαβής στερεών καταλοίπων, χωρίς την καταβολή έκτακτου τέλους). Β. Για τα πλοία που καταλαμβάνουν προσωρινές επισκευαστικές θέσεις που έχουν οριστεί από τον ΟΛΠ ΑΕ στο Κεντρικό λιμάνι Πειραιά, δεν θα καταβάλουν τέλη για το διάστημα που παραμένουν στις θέσεις αυτές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια παραμονής στις προσωρινές επισκευαστικές θέσεις, οι παραδόσεις αποβλήτων (υγρά και στερεά) θα χρεώνονται με το αντίστοιχο τιμολόγιο που έχει εφαρμογή στα επισκευαζόμενα πλοία (χωρίς την καταβολή έκτακτου τέλους). Σελίδα 16 από 29

17 2. ΠΛΟΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΟΩΝ Για πλοία που πραγματοποιούν έκτακτους πλόες στην λιμενική περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΠ Α.Ε. και βρίσκονται σε επισκευή ισχύουν τα κάτωθι: Σε περίπτωση που το πλοίο φύγει από την επισκευαστική θέση και επιστέψει εντός 10 ημερών στο λιμάνι, με την προϋπόθεση ότι έχει κρατήσει τη θέση επισκευής για το ανωτέρω διάστημα, δεν θα χρεώνεται εκ νέου με τέλος για την παροχή ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Εάν το πλοίο φύγει και δεν κρατήσει τη θέση επισκευής τότε δεν θα χρεώνεται μέχρι επιστροφής του στο λιμάνι εντός 5 ημερών. Για επιστροφή από την έκτη μέρα και έκτοτε θα χρεώνεται με το αντίστοιχο τέλος σύμφωνα με το Τιμολόγιο του ΟΛΠ Α.Ε ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΠ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΤΟΥ ΟΛΠ. Τα σκάφη αυτά θα παραδίδουν τα στερεά και υγρά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία τους στις Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων του ΟΛΠ ΑΕ καταβάλλοντας για κάθε παράδοση το αντίστοιχο τίμημα που προβλέπεται στο τιμολόγιο,. Τα ανωτέρω σκάφη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη στερεών και υγρών αποβλήτων σε μηνιαία βάση στον ΟΛΠ ΑΕ. 5. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ Για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα απόβλητα που αποτελούν κατάλοιπα φορτίου και δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες αποβλήτων που προαναφέρθηκαν, όπως αυτά κατατάσσονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, καθώς και για κάθε είδους επικίνδυνων αποβλήτων που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, όσον αφορά την παραλαβή τους, όσο και για την επεξεργασία και την τελική διάθεση τους, η χρέωση των υπηρεσιών παραλαβής και διάθεσης των αποβλήτων αυτών, θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του αναδόχου, του χρήστη και του ΟΛΠ ΑΕ. Η χρέωση των υπηρεσιών αυτών θα εξαρτάται από το είδος, την επικινδυνότητα και τον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων αυτών. Όλα τα παραστατικά διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων θα τηρούνται στο Τμήμα Περιβαλλοντικών Ευκολιών. Σελίδα 17 από 29

18 6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Από τα ανωτέρω συστήματα χρέωσης δίνεται η δυνατότητα εξαιρέσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο και το άρθρο 9 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712Β ) σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως ορίζεται στον σχετικό οδηγό διαδικασιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων του ΟΛΠ ΑΕ. Για ότι δεν προβλέπεται από τα τιμολόγια στην παρούσα διακήρυξη θα γίνεται προσυνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Σελίδα 18 από 29

19 7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Η παραλαβή των καταλοίπων, πέραν αυτών που παραλαμβάνονται μέσω των ανταποδοτικών τελών, θα χρεώνεται με τα κάτωθι τιμολόγια: Α. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ 7.1. Για παραλαβή υγρών καταλοίπων α. Υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα α.1. Παραλαβή στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου α.1.1. Για επιβατηγά φορτηγά Τιμή κατ αποκοπή για 3ώρες για ποσότητα μέχρι 200ΜΤ : 266,8 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 3ώρου) : 213,44 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 200) : 1,07 /ΜΤ α.1.2. Για δεξαμενόπλοια Τιμή κατ αποκοπή για 4ώρες για ποσότητα μέχρι 400ΜΤ : 373,52 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 4ώρου) : 213,44 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 400) : 1,07 /ΜΤ α.2. Παραλαβή με Δ/Ξ του Αναδόχου καταπλέοντος στην θέση του εξυπηρετούμενου πλοίου α.2.1. Για επιβατηγά φορτηγά Τιμή κατ αποκοπή για 3ώρες για ποσότητα μέχρι 200ΜΤ: 586,96 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 3ώρου) : 266,80 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 200) : 1,38 /ΜΤ α.2.2. Για Δεξαμενόπλοια Τιμή κατ αποκοπή για 3ώρες για ποσότητα μέχρι 400ΜΤ : 640,32 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 3ώρου) : 213,44 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 400) : 1,60 /ΜΤ α.3 Παραλαβή με βυτιοφόρο αυτοκίνητο του Αναδόχου Τιμή κατ αποκοπή για 2ώρες μέχρι 15ΜΤ : 266,8 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 2ώρου) : 58,69 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 15) : 21,34 /ΜΤ Σελίδα 19 από 29

20 α.4. Παραλαβές με αντλητικά μέσα του Αναδόχου Όλες οι ανωτέρω παραλαβές θα γίνονται με αντλητικά μέσα του εξυπηρετούμενου πλοίου. Σε περίπτωση αδυναμίας του εξυπηρετούμενου πλοίου ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δικά του αντλητικά μέσα με πρόσθετη χρέωση. - Με χρήση παλμικής αντλίας και παροχή αέρα από το εξυπηρετούμενο πλοίο, αντλητικής ικανότητας έως 30 κ.μ./ώρα, ανάλογα με το ιξώδες, απόσταση βάθος σημείου αναρρόφησης κ.α. (όπως αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο). Τιμή κατ αποκοπή για χρήση έως 3 ώρες : 533,6 Πέραν των 3 ωρών πρόσθετη επιβάρυνση : 160,08 /ώρα - Πετρελαιοκίνητη αντλία, αντλητικής ικανότητας έως 30 κ.μ./ώρα, ανάλογα με το ιξώδες, απόσταση βάθος σημείου αναρρόφησης κ.α. (όπως αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο). Τιμή κατ αποκοπή για χρήση έως 3 ώρες : 747,04 Πέραν των 3 ωρών πρόσθετη επιβάρυνση : 213,44 /ώρα - Ειδική υδραυλική αντλία MARFLEX (για την απάντληση μεγάλης ποσότητας και μεγάλου ιξώδους πετρελαίου/ αντλητικής ικανότητας έως 150 κ.μ./ώρα, ανάλογα με το ιξώδες, απόσταση βάθος σημείου αναρρόφησης κ.α. (όπως αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο). Τιμή κατ αποκοπή για χρήση έως 4 ώρες : 4.268,8 Πέραν των 4 ωρών πρόσθετη επιβάρυνση : 640,32 /h Ωστόσο, το τελικό κόστος του συναφούς τιμολογίου ανά περίπτωση διαμορφώνεται από σειρά αντικειμενικών παραγόντων όπως: ιξώδες, απόσταση και βάθος σημείου αναρρόφησης, διατομή σημείου πρόσβασης, ιδιαιτερότητα δεξαμενής και δυνατότητα πρόσβασης, στοιχεία τα οποία θα καθορίζουν από τεχνικής πλευράς τι είδους αντλία και βοηθητικά μέσα απαιτούνται καθώς επίσης και το απαιτούμενο προσωπικό, για την εκτέλεση της αιτούμενης ολικής απάντλησης και πάντοτε κατόπιν συμφωνίας - κατά περίπτωση - μεταξύ της εταιρίας και πλοίου και την σύμφωνη γνώμη του ΟΛΠ ΑΕ. β. Λύματα- βοθρολύματα β.1. Παραλαβή με βυτιοφόρο αυτοκίνητο του Αναδόχου Τιμή κατ αποκοπή έως 2ώρες μέχρι 15ΜΤ : 373,52 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 2ώρου) : 106,72 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 15) : 32,01 /ΜΤ β.2. Παραλαβή με σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Τιμή κατ αποκοπή ανά σύνδεση έως 5 ώρες : 213,44 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 5ώρου) : 26,68 Τιμή κατ αποκοπή (μεγάλης διαρκείας) για το πρώτο 24ώρο :747,04 Επιβάρυνση ανά 24ώρο (πέραν του πρώτου) : 640,32 Σελίδα 20 από 29

21 γ. Επικίνδυνα υγρά κατάλοιπα Τιμή κατόπιν συμφωνίας χρήστη, αναδόχου και ΟΛΠ ΑΕ κατά περίπτωση και ύστερα από ανάλυση αναγνώριση η οποία θα γνωστοποιείται στον ΟΛΠ ΑΕ των προς παραλαβή επικινδύνων καταλοίπων. δ. Προσαυξήσεις δ.1. Οι ανωτέρω τιμές των ως άνω παραγράφων θα ισχύουν κατά το κανονικό ωράριο εργασίας εργασίμων ημερών από ώρας Προσαύξηση πέραν ωραρίου εργασίμων ημερών : 40% Προσαύξηση Σαββατοκύριακων ή άλλων επισήμων αργιών: 60% δ.2. Οι ανωτέρω τιμές των παραγράφων (α.2, α.2.1, α.2.2.) ισχύουν για όλους του λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε., πλην του αγκυροβολίου (Ράδας), όπου θα προσαυξάνονται κατά 40%. δ.3. Οι τιμές της παραγράφου (α.3. & β.1.) για τους λιμενικούς χώρους της Σαλαμίνας θα προσαυξάνονται κατά 50% Για παραλαβή στερεών καταλοίπων α.1. Για παραλαβή απορριμμάτων πλοίων οικιακού τύπου. Τιμή κατ αποκοπή για ποσότητα μέχρι 3 κυβικά μέτρα. 103,39 Τιμή μονάδος για ποσότητα μεγαλύτερη των 3 κ. μ. απορριμμάτων. 32,31 α.2. Για παραλαβή λειτουργικών στερεών αποβλήτων (από επισκευές κλπ). Τιμή κατ αποκοπή για ποσότητα μέχρι 3 κυβικά μέτρα. 103,39 Τιμή μονάδος για ποσότητα μεγαλύτερη των 3 κ.μ. απορριμμάτων. 38,77 Τιμή κατ αποκοπή για ποσότητα μέχρι 5 Μετρικούς Τόνους. 387,70 Τιμή μονάδος για ποσότητα μεγαλύτερη των 5 ΜΤ. 77,54 α.3. Επιπλέον κατ αποκοπή χρέωση για παραλαβή στερεών καταλοίπων, των παρ. α.1 & α.2, από πλοία στα αγκυροβόλια του λιμένα. Για χρήση ρυμουλκούμενης φορτηγίδας 800 Για χρήση αυτοκινούμενης φορτηγίδας 300 α.4. Μέγιστος χρόνος απασχόλησης των πλωτών και χερσαίων μέσων του Αναδόχου για κάθε περίπτωση των παρ. α.1. & α.2. 1 ώρα α.5. Ωριαία αποζημίωση των μέσων παραλαβής για τον επιπλέον χρόνο Σελίδα 21 από 29

22 απασχόλησης πέραν του αναφερόμενου στην παρ. α α.6.προσαύξηση των παρ. α.1. έως α.5 για παραλαβή εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. (κανονικό ωράριο εργασίας εργασίμων ημερών από ). Καθημερινές 40% Κυριακές & αργίες 60% α.7. Ημερήσιο κατ αποκοπή τίμημα για την ενοικίαση container: CONTAINER 12 m3 20 CONTAINER 20 m3 30 CONTAINER 35 m3 35 α.8. Ημερήσιο κατ αποκοπή τίμημα για την ενοικίαση φορτηγίδας 150 α.9. Επικίνδυνα στερεά κατάλοιπα Τιμή κατόπιν συμφωνίας χρήστη, αναδόχου και ΟΛΠ ΑΕ κατά περίπτωση και ύστερα από ανάλυση αναγνώριση η οποία θα γνωστοποιείται στον ΟΛΠ ΑΕ των προς παραλαβή επικινδύνων καταλοίπων. Σελίδα 22 από 29

23 Β. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ 7.1. Για παραλαβή υγρών καταλοίπων α. Υγρά πετρελαιοειδή κατάλοιπα α.1. Παραλαβή στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου α.1.1. Για επιβατηγά φορτηγά Τιμή κατ αποκοπή έως 3ώρες για ποσότητα μέχρι 200ΜΤ : 320,16 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 3ώρου) : 266,8 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 200) : 1,07 /ΜΤ α.1.2. Για δεξαμενόπλοια Τιμή κατ αποκοπή έως 4ώρες για ποσότητα μέχρι 400ΜΤ : 426,88 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 4ώρου) : 266,8 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 400) : 1,07 /ΜΤ α.2. Παραλαβή με Δ/Ξ του Αναδόχου καταπλέοντος στην θέση του εξυπηρετούμενου πλοίου α.2.1. Για επιβατηγά φορτηγά Τιμή κατ αποκοπή έως 3ώρες για ποσότητα μέχρι 200ΜΤ: 640,32 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 3ώρου) : 288,14 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 200) : 1,60 /ΜΤ α.2.2. Για Δεξαμενόπλοια Τιμή κατ αποκοπή έως 3ώρες για ποσότητα μέχρι 400ΜΤ : 853,76 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 3ώρου) : 288,14 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 400) : 1,92 /ΜΤ α.3 Παραλαβή με βυτιοφόρο αυτοκίνητο του Αναδόχου Τιμή κατ αποκοπή έως 2ώρες μέχρι 15ΜΤ : 288,14 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 2ώρου) : 58,69 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 15) : 21,34 /ΜΤ α.4. Παραλαβές με αντλητικά μέσα του Αναδόχου Όλες οι ανωτέρω παραλαβές θα γίνονται με αντλητικά μέσα του εξυπηρετούμενου πλοίου. Σε περίπτωση αδυναμίας του εξυπηρετούμενου πλοίου ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δικά του αντλητικά μέσα. - Με χρήση παλμικής αντλίας και παροχή αέρα από το εξυπηρετούμενο πλοίο, αντλητικής ικανότητας έως 30 κ.μ./ώρα, ανάλογα με το ιξώδες, απόσταση βάθος σημείου αναρρόφησης κ.α. (όπως αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο). Τιμή κατ αποκοπή για χρήση έως 3 ώρες : 533,6 Σελίδα 23 από 29

24 Πέραν των 3 ωρών πρόσθετη επιβάρυνση : 160,08 /ώρα - Πετρελαιοκίνητη αντλία, αντλητικής ικανότητας έως 30 κ.μ./ώρα, ανάλογα με το ιξώδες, απόσταση βάθος σημείου αναρρόφησης κ.α. (όπως αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο). Τιμή κατ αποκοπή για χρήση έως 3 ώρες : 747,04 Πέραν των 3 ωρών πρόσθετη επιβάρυνση : 213,44 /ώρα - Ειδική υδραυλική αντλία MARFLEX (για την απάντληση μεγάλης ποσότητας και μεγάλου ιξώδους πετρελαίου/ αντλητικής ικανότητας έως 150 κ.μ./ώρα, ανάλογα με το ιξώδες, απόσταση βάθος σημείου αναρρόφησης κ.α. (όπως αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο). Τιμή κατ αποκοπή για χρήση έως 4 ώρες : 4.268,8 Πέραν των 4 ωρών πρόσθετη επιβάρυνση : 640,32 /h Ωστόσο, το τελικό κόστος του συναφούς τιμολογίου ανά περίπτωση διαμορφώνεται από σειρά αντικειμενικών παραγόντων όπως: ιξώδες, απόσταση και βάθος σημείου αναρρόφησης, διατομή σημείου πρόσβασης, ιδιαιτερότητα δεξαμενής και δυνατότητα πρόσβασης, στοιχεία τα οποία θα καθορίζουν από τεχνικής πλευράς τι είδους αντλία και βοηθητικά μέσα απαιτούνται καθώς επίσης και το απαιτούμενο προσωπικό, για την εκτέλεση της αιτούμενης ολικής απάντλησης και πάντοτε κατόπιν συμφωνίας - κατά περίπτωση - μεταξύ της εταιρίας και πλοίου και την σύμφωνη γνώμη του ΟΛΠ ΑΕ. β. Λύματα- βοθρολύματα β.1. Παραλαβή με βυτιοφόρο αυτοκίνητο του Αναδόχου Τιμή κατ αποκοπή έως 2ώρες μέχρι 15ΜΤ : 373,52 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 2ώρου) : 106,72 /h >> >> >> ΜΤ (πέραν των 15) : 32,01 /ΜΤ β.2. Παραλαβή με σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Τιμή κατ αποκοπή ανά σύνδεση έως 5 ώρες : 245,45 Επιβάρυνση για κάθε επιπλέον ώρα (πέραν του 5ώρου) : 32,01 Τιμή κατ αποκοπή (μεγάλης διαρκείας) για το πρώτο 24ώρο : 800,4 Επιβάρυνση ανά 24ώρο (πέραν του πρώτου) : 693,68 γ. Επικίνδυνα υγρά κατάλοιπα Τιμή κατόπιν συμφωνίας χρήστη, αναδόχου και ΟΛΠ ΑΕ κατά περίπτωση και ύστερα από ανάλυση αναγνώριση η οποία θα γνωστοποιείται στον ΟΛΠ ΑΕ των προς παραλαβή επικινδύνων καταλοίπων. δ. Προσαυξήσεις δ.1. Οι ανωτέρω τιμές των ως άνω παραγράφων θα ισχύουν κατά το κανονικό ωράριο εργασίας εργασίμων ημερών από ώρας Σελίδα 24 από 29

25 Προσαύξηση πέραν ωραρίου εργασίμων ημερών : 40% Προσαύξηση Σαββατοκύριακων ή άλλων επισήμων αργιών: 60% δ.2. Οι ανωτέρω τιμές των παραγράφων (α.2, α.2.1, α.2.2.) ισχύουν για όλους του λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε., πλην του αγκυροβολίου (Ράδας), όπου θα προσαυξάνονται κατά 40%. δ.3. Οι τιμές της παραγράφου (α.3. & β.1.) για τους λιμενικούς χώρους της Σαλαμίνας θα προσαυξάνονται κατά 50% Για παραλαβή στερεών καταλοίπων 1. Κρουαζιεροπλοίων 1.α.1. Για παραλαβή απορριμμάτων πλοίων οικιακού τύπου. Τιμή κατ αποκοπή για ποσότητα μέχρι 3 κυβικά μέτρα. 129,24 Τιμή μονάδος για ποσότητα μεγαλύτερη των 3 κ.μ/ κ. μ. απορριμμάτων. 38,77 1.α.2. Για παραλαβή λειτουργικών στερεών αποβλήτων (από επισκευές κλπ). Τιμή κατ αποκοπή για ποσότητα μέχρι 3 κυβικά μέτρα. 129,24 Τιμή μονάδος για ποσότητα μεγαλύτερη των 3 κ.μ. απορριμμάτων. 45,24 Τιμή κατ αποκοπή για ποσότητα μέχρι 5 Μετρικούς Τόνους. 516,94 Τιμή μονάδος για ποσότητα μεγαλύτερη των 5 ΜΤ. 103,39 2. Λοιπών πλοίων 2.α.1. Για παραλαβή απορριμμάτων πλοίων οικιακού τύπου. Τιμή κατ αποκοπή για ποσότητα μέχρι 3 κυβικά μέτρα. 138,06 Τιμή μονάδος για ποσότητα μεγαλύτερη των 3 κ.μ/ κ. μ. απορριμμάτων 41,42 2.α.2. Για παραλαβή λειτουργικών στερεών αποβλήτων (από επισκευές κλπ). Τιμή κατ αποκοπή για ποσότητα μέχρι 3 κυβικά μέτρα. 138,06 Τιμή μονάδος για ποσότητα μεγαλύτερη των 3 κ. μ. απορριμμάτων. 48,32 Τιμή κατ αποκοπή για ποσότητα μέχρι 5 Μετρικούς Τόνους. 552,24 Τιμή μονάδος για ποσότητα μεγαλύτερη των 5 ΜΤ. 110,45 α.3. Επιπλέον κατ αποκοπή χρέωση για παραλαβή στερεών καταλοίπων, των παρ. 1.α.1, 1.α.2 & 2.α.1, 2.α.2 από πλοία στα αγκυροβόλια του λιμένα. Για χρήση ρυμουλκούμενης φορτηγίδας 800 Για χρήση αυτοκινούμενης φορτηγίδας 300 Σελίδα 25 από 29

26 α.4. Μέγιστος χρόνος απασχόλησης των πλωτών και χερσαίων μέσων του Αναδόχου για κάθε περίπτωση των παρ. 1.α.1, 1.α.2 & 2. α.1, 2.α.2 1 ώρα α.5. Ωριαία αποζημίωση των μέσων παραλαβής για τον επιπλέον χρόνο απασχόλησης πέραν του αναφερόμενου στην παρ. α α.6.προσαύξηση των παρ. 1.α.1. έως α.5 για παραλαβή εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. (κανονικό ωράριο εργασίας εργασίμων ημερών από ). Καθημερινές 40% Κυριακές & αργίες 60% α.7. Ημερήσιο κατ αποκοπή τίμημα για την ενοικίαση container: CONTAINER 12 m3 20 CONTAINER 20 m3 30 CONTAINER 35 m3 35 α.8. Ημερήσιο κατ αποκοπή τίμημα για την ενοικίαση φορτηγίδας 150 α.9. Επικίνδυνα στερεά κατάλοιπα Τιμή κατόπιν συμφωνίας χρήστη, αναδόχου και ΟΛΠ ΑΕ κατά περίπτωση και ύστερα από ανάλυση αναγνώριση η οποία θα γνωστοποιείται στον ΟΛΠ ΑΕ των προς παραλαβή επικινδύνων καταλοίπων. Τιμή κατόπιν συμφωνίας κατά περίπτωση και ύστερα από ανάλυση αναγνώριση των προς παραλαβή επικινδύνων καταλοίπων. 8. Τιμή μονάδος των δικαιωμάτων που θα αποδίδονται στον Ο.Λ.Π. Α.Ε., για κάθε τόνο διαχωριζόμενων πετρελαιοειδών προϊόντων (SLOPS) που ο ανάδοχος θα εξάγει στο εξωτερικό ή θα ανταλλάσσει ή θα πωλεί στα διυλιστήρια του εσωτερικού ή αλλού υπολογιζόμενη σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο : = T T D T 0 A Όπου: Τ= η τιμή μονάδος που θα αποδίδεται στον ΟΛΠ ΑΕ σε USD T 0 = η τιμή πετρελαίου brent ανά βαρέλι την ημερομηνία πληρωμής Τ Δ = η τιμή πετρελαίου brent ανά βαρέλι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Α= Ελάχιστη τιμή μονάδος που αποδίδεται στον ΟΛΠ ΑΕ κατά περίπτωση όπως περιγράφεται ακολούθως: Τιμή μονάδος ανά ΜΤ για ποσότητα μέχρι ΜΤ ετησίως: 1,8 USD Σελίδα 26 από 29

27 -//- ανά ΜΤ -//- από ΜΤ έως ΜΤ: 2,2 USD. -//- ανά ΜΤ -//- από ΜΤ έως ΜΤ.: 2,5 USD -//- ανά ΜΤ -//- από ΜΤ έως ΜΤ.: 3 USD -//- ανά ΜΤ -//- από ΜΤ έως ΜΤ: 3,8 USD -//- ανά ΜΤ -//- από ΜΤ και πλέον. : 5 USD Η τιμή (Α) θα πρέπει να θεωρηθεί ως ελάχιστη αποδιδόμενη στον ΟΛΠ ΑΕ, μεταβαλλόμενη προς τα άνω σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που δίνεται ανωτέρω. Η πληρωμή προς τον ΟΛΠ ΑΕ θα γίνεται βάσει της ισχύουσας κατά την ημερομηνία τιμολόγησης επίσημης τιμής συναλλάγματος Τραπέζης για την μετατροπή του δολαρίου ΗΠΑ σε ευρω. 9. Σε όλες τις προαναφερόμενες τιμές των τελών και τιμολογίων συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, στη Λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Νέες υπηρεσίες που μπορεί να προκύψουν είναι αντικείμενο τιμολογίου του ΟΛΠ ΑΕ. Για κάθε νέα υπηρεσία της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και εισήγηση από την αρμόδια Υπηρεσία στο ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ για την οριστικοποίηση του τιμολογίου. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 1. Η ισχύς των τελών και τιμολογίων θα είναι ετήσια και θα αναπροσαρμόζεται την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους σύμφωνα με τον ετήσιο πληθωρισμό, με βάση τον μέσο Δείκτη τιμών καταναλωτή δωδεκαμήνου στο οποίο γίνεται η αναπροσαρμογή και από τις συλλογικές συμβάσεις Ναυτικών. Το ποσό της αναθεώρησης θα δίδεται από τους παρακάτω τύπους ξεχωριστά για κάθε είδος εργασιών: α. ΥΓΡΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΔΚΤ ΣΣΕ Τ = Το x ( x x 0.50) ΔΚΤ 0 ΣΣΕ 0 β. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΔΚΤ ΣΣΕ Δ Τ = Το x ( x x x 0.40) Σελίδα 27 από 29

28 ΔΚΤ 0 ΣΣΕ 0 Δο Όπου: Τ = Τελική τιμή εφαρμοζόμενου τιμολογίου τιμής μονάδος τιμολογίου με την οποία θα πληρώνεται ο ανάδοχος από τα πλοία το συγκεκριμένο έτος στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσό της αναθεώρησης. Το = Αρχική σταθερή τιμή μονάδος τιμολογίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Δ.Κ.Τ. = Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του έτους που γίνεται η αναπροσαρμογή Δ.Κ.Τ. 0 = Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του έτους που έγινε ο διαγωνισμός Σ.Σ.Ε. = Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ναυτικών (Ν.Α.Τ.) προηγούμενου έτους της ημερομηνίας υπολογισμού της αναθεώρησης Σ.Σ.Ε. 0 = Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ναυτικών (Ν.Α.Τ.) του έτους που έγινε ο διαγωνισμός Δο = Τέλος διάθεσης των αποβλήτων κατά το χρόνο του διαγωνισμού όπως καθορίζεται από τον ΕΣΔΚΝΑ για απόρριψη στον ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων ή άλλο εγκεκριμένο ΧΥΤΑ εντός Αττικής. Δ = Τέλος διάθεσης των αποβλήτων κατά την χρονική περίοδο υπολογισμού της αναθεώρησης. Σε περίπτωση αύξησης ή αντίστοιχης μείωσης των τιμολογίων διάθεσης απορριμμάτων στη χωματερή από τον ΕΣΔΚΝΑ, πέραν του πληθωρισμού, τα τιμολόγια της κατηγορίας στερεών καταλοίπων θα αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα με την εφαρμογή του προαναφερόμενου τύπου. 2. Ο υπολογισμός των αναπροσαρμοζόμενων τιμολογίων θα γίνεται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παρ. 1, και θα υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα του Ο.Λ.Π. Α.Ε., προς έλεγχο και κοινοποίηση των αναπροσαρμοσμένων τιμολογίων στους ενδιαφερόμενους φορείς. Σελίδα 28 από 29

29 Σελίδα 29 από 29

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011)

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) Σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ( για πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες ) Οδηγός Διαδικασιών υποχρεώσεων περισυλλογής καταλοίπων 2013 Σελίδα 1 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/09/2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Στην Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/09/2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Στην Καβάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 -. ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1882 25 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση Τελών και Τιμολογίων Παραλαβής και Δι αχείρισης Αποβλήτων Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 6 ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (όπως εγκρίθηκε με την 180 / 29-9-2010 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/25-7-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 5 ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ KAI ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010), 62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 606 7 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναθεώρησης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λει τουργίας του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ (SILOS)

Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ (SILOS) Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 2 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΔΗΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ (SILOS) 15 10-2010 1 Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 26/2011 Ημέρ. Απόφασης : 8/4/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010),62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),232/28-11-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν : ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. Εγκρίθηκαν : αριθµός απόφασης: 38 1) η ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην εταιρική χρήση 2011 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά υλικών και μηχανημάτων με F/B ανοικτού τύπου, σε ένα ναυτικό ταξίδι από το λιμάνι Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 27. ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» - Η αρ.πρωτ. Β7/οικ.39703/2829/ , ερμηνευτική οδηγία του Υ.Ε.Κ.Α.Π. Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 27/11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΑΘΗΝΑ, 11 /11/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β / )

ΑΠΟΦΑΣΗ. (Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β / ) ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθμ. 16932/ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β /27-04-2007) Έγκριση τιμολογίου και κανονισμών παροχής λιμενικών υπηρεσιών Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (ΟΛΗ Α.Ε.). Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/ Κ.Α. : 20-6277.001: Μεταφορά γυάλινων ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/29-03-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων γυάλινων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-7-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις σε 4 Άξονες Α. Αντιμετώπιση της παραβατικότητας Β. Απελευθέρωση αγοράς-ενίσχυση του ανταγωνισμού Γ. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ όψη : α)τις διατάξεις του Β. /τος 14/19-1-39 «Περί Λιµένων και Υπηρεσιών τούτων.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη 2 Ιουνίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.41/4895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (Αριθμ. 16932/ΕΓΔΕΚΟ 1777, ΦΕΚ.654/Β /27-04-2007) Έγκριση τιμολογίου και κανονισμών παροχής λιμενικών υπηρεσιών Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (ΟΛΗ Α.Ε.). Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α)

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 65 / 13 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.700,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.241,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κωδικοποίηση μέχρι την 305/10112005 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 1842/2005), 1/ 412006 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 175/Β/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 210 6987455 ΤΜΗΜΑ Β ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ 210 6987464 ΤΜΗΜΑ Γ ΤΣΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα, 28 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες:

ΣΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα, 28 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες: ΣΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών Γραφείων Κρήτης και αντορίνης."

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 24/02/2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST ΑΘΗΝΑ 15 Μαΐου 2015 Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1084/2015 ΘΕΜΑ: 26 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015 Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων (Χρηματαποστολές) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 10.391,04 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1... Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Πρακτ.15o ----------------- Αποφ. 220 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ' αρ. 15 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σητείας. Αρ. Απόφ. 220 Περίληψη : Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμ.Πρωτ.:630/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμ.Πρωτ.:630/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:630/23-11-2015 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : Τ. Κονδύλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο Ευέλικτης Εθνικής Σύνταξης (ΕΜΚΕΕΣ). Το Κεφάλαιο που διατηρεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. μελέτης : 2/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα