ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 94

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 94 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 18/07/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (1091)/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Τζάκη Ιωάννα, Αντιπρόεδρος 3. Μακραντωνάκη Στυλιανή-Ζωή, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Αποστολίδης Θεοχάρης, τακτικό μέλος 6. Παπάς Θεοφάνης, τακτικό μέλος 7. Θάνος Αλέξανδρος, τακτικό μέλος 8. Μπάμιατζης Αντώνιος, τακτικό μέλος 9. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα, τακτικό μέλος 10. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 11. Φεστερίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 12. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 13. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 14. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος 15. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Διονύσης Ψωμιάδης. Δεν παρέστησαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Αλεξιάδης Γρηγόριος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Βάνης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος, και ο κ. Κωνσταντινίδης Θεοδόσιος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 1

2 ΘΕΜΑ 6 ο : «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας «ΜΑΝΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΩΝ, ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ» της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. δ.τ. ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» με γεώτρηση, που είναι εγκατεστημένη στα υπ αριθμ. 342β & 342γ & 753α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑ, Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 6 ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας «ΜΑΝΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΩΝ, ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ» της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. δ.τ. ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» με γεώτρηση, που είναι εγκατεστημένη στα υπ αριθμ. 342β & 342γ & 753α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑ, Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Τζάκη Ιωάννα, Εντεταλμένη Σύμβουλο στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, η οποία εισηγήθηκε το θέμα κι έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ. 1739, 1844, 2284/ εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε επίσης σε απόψεις-παρατηρήσεις που απέστειλε ο Δήμος Παύλου Μελά σχετικά με την ανωτέρω δραστηριότητα και έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Ακολούθως τοποθετήθηκε ο κ. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος, ο οποίος προέβη σε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την εισήγηση, τόνισε ότι αναγνωρίζει τα θετικά της σημεία, αλλά θα ψηφίσει λευκό διότι το Δημοτικό Διαμέρισμα της Ευκαρπίας είναι ήδη ιδιαίτερα βεβαρυμένο από μεγάλο αριθμό ανάλογων δραστηριοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Τζάκη Ιωάννας, Εντεταλμένης Συμβούλου στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, των τοποθετήσεων και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 1739, 1844, 2284/ εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160Α/ ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24Α/ ). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθ /5387/90 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» (ΦΕΚ678Β/ ). 5. Την ΥΑ 1958/ «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις με τις με αριθ. πρωτ / (ΦΕΚ 1565Β/ ) και οικ / Αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ. 6. Τις διατάξεις της με αριθ. Η.Π /2021/ (ΦΕΚ 1391/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων». 7. Τη ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)», σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 2

3 (ΦΕΚ160Α/ ) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ... και άλλες διατάξεις». 8. Την ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 9. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 10. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1β/221/ «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 11. Την ΚΥΑ οικ /11 (ΦΕΚ 354Β/ ) «Καθορισμός μέτρων όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 12. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 13. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/ ). 14. Το υπ αρ. 104/99 Π. Δ. (ΦΕΚ 113Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21 ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των Νομοθεσιών των μελών κρατών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων». 15. Το υπ αρ. 109/04 Π.Δ. (ΦΕΚ 75Α/ ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους». 16. Το υπ αρ. 116/04 Π. Δ. (ΦΕΚ 81Α/ ) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και... Του Συμβουλίου της 18 ης Σεπτεμβρίου 2000». 17. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 18. Το υπ αριθ. 117/04 Π.Δ. (ΦΕΚ 82Α/5-3-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού». 19. Την ΚΥΑ 19817/1702/2000 (ΦΕΚ 963Β / ) «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες». 20. Την ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665Β/ ) «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20ης Μαρτίου 1978 και της 6ης Απριλίου 1976». 21. Την ΚΥΑ 7895/87 ( ΦΕΚ 688Β/ ) «Έγκριση του ειδικού κανονισμού του λιμένα Θεσσαλονίκης αριθ. 29» για εφαρμογή του IMDG code. 22. Την ΚΥΑ Η.Π /725/06 (ΦΕΚ 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604). 23. Την ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». 24. Την ΚΥΑ 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 3

4 Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)». 25. Την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103 (ΦΕΚ 1827Β/ ) «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει». 26. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία καθώς και η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ε1β 221/65 καταργούνται αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ. 27. Το Ν. 2647/ (ΦΕΚ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 28. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και από 17/9/2001 αρ.πρωτ.21/6896 εισήγηση άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α). 29. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 30. Την με Α.Π. ΠΚΜ 5/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 31. Την με Α.Π. ΓΠΚΜ 22/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Τμημάτων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσία και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 32. Την με Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ Απόφαση Περιφερειάρχη Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. ( ΦΕΚ τ. Β 1040/ ) Την με ΑΠ 10863πε/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατασκευής και λειτουργίας της δραστηριότητας «Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, Μάντρα Παλαιοσιδήρων & Σημείο δευτερογενούς Αποθήκευσης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών» της εταιρίας «Χρήστος Χαρδαλής & Υιοί Ο.Ε. Δ.Τ ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗ» από την ΔΙΠΕΧΩ της ΠΚΜ: 33. Την με ΑΠ 15/Φ /4/17744 Άδεια λειτουργίας «διαλυτηρίου οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ.-σημείο δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και ανακύκλωσης (συλλογή-τεμαχισμό-διαχωρισμό-συμπίεση)μεταλλικών απορριμμάτων, υπολειμμάτων» από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ 34. Την με ΑΠ 2669/10/07/2008 Άδεια χρήσης νερού της εταιρείας «Χρήστος Χαρδάλης & Υιοί Ο.Ε. Δ.Τ ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗ» για τη λειτουργία γεώτρησης υδρευτικής χρήσης, από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 35. Το ΑΠ: οικ. Οικ /12 έγγραφο της ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ 36. Το με ΑΠ: 981/ έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΔΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Μακεδονίας Θράκης με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε 37. Το με ΑΠ έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά για συστάσεις προς την επιχείριση Από την εξέταση των στοιχείων της κατατεθείσας Μ.Π.Ε. σημειώνονται τα κάτωθι : Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις βρίσκονται σε έκταση συνολικού εμβαδού 5.846,00 τ.μ. ( υπ αρ. 342β,342γ αγροτεμάχια αντίστοιχα) στο 6 ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης- Λαγκαδά. Το συνολικό εμβαδό της δραστηριότητας ύστερα από την επέκταση, την οποία δρομολογεί η εταιρεία και στο όμορο 753α αγροτεμάχιο, πρόκειται να ανέρχεται στα τ.μ.. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάγεται διοικητικά στην τοπική κοινότητα Νέας Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ευκαρπίας στο Δήμο Παύλου Μελά Η εταιρεία Χ. ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ «ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ» με έδρα την Θεσσαλονίκη ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της αρχικά στον τομέα των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων. Στην πορεία η εταιρεία στοχεύοντας στον εξορθολογισμό της πρακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αποτέλεσε 4

5 ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιβαλλοντικά αποτελεσματικό, οικονομικά εφικτό και κοινωνικά αποδεκτό. Στα πλαίσια αυτά αν και η μονάδα αρχικά περιορίστηκε στην συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση παλαιοσιδήρων, λίγα χρόνια αργότερα επεκτάθηκε με την ίδρυση διαλυτηρίου οχημάτων και χώρου δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. Η μονάδα λειτουργεί μέχρι σήμερα στα υπ αρ. 342β & 342γ αγροτεμάχια της κοινότητας Ευκαρπίας. Η εταιρεία είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO & ISO 9001, ενώ είναι και πιστοποιημένη από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) ως Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Απόσυρσης Αυτοκινήτων κατέχοντας μία από τις υψηλότερες θέσεις στην αγορά και έχοντας κερδίσει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των πελατών της. Παράλληλα νέες συνεργασίες ενισχύουν την δυναμική της εταιρείας, δίνοντας την δυνατότητα υψηλότερων στόχων και την ανάπτυξη της. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία δρομολογεί τόσο την χωρική επέκτασή της (στο όμορο 753α αγροτεμάχιο), όσο και την διεύρυνση του αντικειμένου της επιδιώκοντας την επέκταση των εργασιών διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Όπως προαναφέρθηκε η μονάδα λειτουργεί μέχρι σήμερα ως μάντρα παλαιοσιδήρων, διαλυτήριο οχημάτων και σημείο δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και διαθέτει τις παρακάτω άδειες και εγκρίσεις: Την με ΑΠ 10863πε/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατασκευής και λειτουργίας της δραστηριότητας «Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, Μάντρα Παλαιοσιδήρων & Σημείο δευτερογενούς Αποθήκευσης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών» της εταιρίας «Χρήστος Χαρδαλής & Υιοί Ο.Ε. Δ.Τ ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗ» από την ΔΙΠΕΧΩ της ΠΚΜ: Την με ΑΠ 15/Φ /4/17744 Άδεια λειτουργίας «διαλυτηρίου οχημάτων Ο.Τ.Κ.Ζ.-σημείο δευτερογενούς αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και ανακύκλωσης (συλλογή-τεμαχισμό-διαχωρισμό-συμπίεση)μεταλλικών απορριμμάτων, υπολειμμάτων» από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ Την με ΑΠ 2669/10/07/2008 Άδεια χρήσης νερού της εταιρείας «Χρήστος Χαρδάλης & Υιοί Ο.Ε. Δ.Τ ΠΑΜΜΕΤΑΛΛΙΚΗ» για τη λειτουργία γεώτρησης υδρευτικής χρήσης, από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 ΦΕΚ 21Β / , η κατηγοριοποίηση των επιμέρους υπό εξέταση δραστηριοτήτων γίνεται ως εξής: 5

6 Ομάδ Α/ Είδος έργου - α Α δραστηριότητας έργου 2η 6 Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε είδους Κατηγορία Πρώτη Α Υποκατηγορία Υποκατηγορία Α2 Α1 Ποσότητα νερού προς α) m3 /έτος V > απόληψη (V) > m3 /έτος, εάν η m3 /έτος υδρογεώτρηση: Κατηγορία Δεύτερη Β α) m3 /έτος V > m3 /έτος, και: 4η 3 Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) 4η 6 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλήτων. 9η 224 Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων 9η 225 Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων 9η 226 Εγκαταστάσεις και απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό 12η 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) Ολική χωρητικότητα Q 250 t Ολική χωρητικότητα Q < 250 Με βάση την Κ.Υ.Α 13727/724 (ΦΕΚ 1087Β/ ) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα η δραστηριότητα κατατάσσεται ως μέσης όχλησης. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος ο Δήμος Παύλου Μελά δεν έκφρασε αντίρρηση με την λειτουργία της μονάδας αλλά κατέθεσε κάποιες απόψεις για την λειτουργία της μονάδας με το 49 σχετικό. Άλλες απόψεις δεν εκφράστηκαν εγγράφως ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. t - Το σύνολο - - > 500 kw ή > 300 kw & 150 μόρια ή 300 kw & > 200 μόρια - > 500 kw ή > 300 kw & 150 μόρια ή 300 kw & > 200 μόρια - Αριθμός ΟΤΚΖ ετησίως > 1000 ή > 800 & > 150 μόρια ή 800 & > 200 μόρια - Στεγασμένοι ή υπαίθριοι με Εμβαδό Ε m2 - Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α Στεγασμένοι ή υπαίθριοι με Εμβαδό Ε < m2 Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Ζιώγα Ιωάννη που ψήφισε λευκό) Θετικά για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας «ΜΑΝΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΩΝ, ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ» της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. δ.τ. ΠΑΜΜΕΤΑΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε» με γεώτρηση, που είναι εγκατεστημένη στα υπ αριθμ. 342β & 342γ & 753α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑ, Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας 6

7 Συνοπτικά στοιχεία έργου ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΔΑΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. δ.τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΜΑΝΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΩΝ, ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ : 342β & 342γ & 753α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑ, Δ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο τομέα ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η υφιστάμενη μονάδα αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: o Μάντρα παλαιοσιδήρων Ανακύκλωση Μεταλλικών Απορριμμάτων o o o Διαλυτήριο ΟΤΚΖ Σημείο Δευτερογενούς Αποθήκευσης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών επέκταση και στην διαχείριση (αποθήκευση, διαλογή και χειρωνακτική επεξεργασία) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 ΦΕΚ 21Β / , η κατηγοριοποίηση των επιμέρους υπό εξέταση δραστηριοτήτων γίνεται ως εξής 7

8 Ομάδ Α/ Είδος έργου - α Α δραστηριότητας έργου 2η 6 Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε είδους Κατηγορία Πρώτη Α Υποκατηγορία Υποκατηγορία Α2 Α1 Ποσότητα νερού προς α) m3 /έτος V > απόληψη (V) > m3 /έτος, εάν η m3 /έτος υδρογεώτρηση: Κατηγορία Δεύτερη Β α) m3 /έτος V > m3 /έτος, και: 4η 3 Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) 4η 6 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλήτων. 9η 224 Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων 9η 225 Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων 9η 226 Εγκαταστάσεις και απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό 12η 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους Ολική χωρητικότητα Q 250 t Ολική χωρητικότητα Q < 250 κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) Με βάση την Κ.Υ.Α 13727/724 (ΦΕΚ 1087Β/ ) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα η δραστηριότητα κατατάσσεται ως μέσης όχλησης ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Στην υπό εξέταση μονάδα θα υπάρχει ο παρακάτω μηχανολογικός εξοπλισμός που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Πρέσα πετρελαιοκίνητη αυτοκινούμενη (150HP) Πρεσσοψάλιδο (110HP) Φορτωτής-ψαλίδι πετρελαιοκίνητος (165HP) Μαγνήτης (70HP) Σταθμός διαλυτηρίου (10HP) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΧΥ 505 HP t - Το σύνολο - - > 500 kw ή > 300 kw & 150 μόρια ή 300 kw & > 200 μόρια - > 500 kw ή > 300 kw & 150 μόρια ή 300 kw & > 200 μόρια - Αριθμός ΟΤΚΖ ετησίως > 1000 ή > 800 & > 150 μόρια ή 800 & > 200 μόρια - Στεγασμένοι ή υπαίθριοι με Εμβαδό Ε m2 - Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α Οι δραστηριότητες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Α Στεγασμένοι ή υπαίθριοι με Εμβαδό Ε < m2 Παραγωγική διαδικασία Μάντρα Παλαιοσιδήρων Ανακύκλωση Μεταλλικών Απορριμμάτων (Υφιστάμενη δραστηριότητα) Η δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας μεταλλικών στερεών αποβλήτων είναι περίπου 2.000tn/μήνα, η οποία περιλαμβάνει tn/μήνα σιδηρικά 72 tn/μήνα αλουμίνιο 43 tn/μήνα ορείχαλκο 8

9 25 tn/μήνα ανοξείδωτα Μάντρα Παλαιοσιδήρων Ανακύκλωση Μεταλλικών Απορριμμάτων Α/ Α Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων Εργασία Διάθεσης ή Αξιοποίησης R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων Μεταλλική συσκευασία Χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος Αλουμίνιο Μόλυβδος Ψευδάργυρος Σίδηρος και χάλυβας Κασσίτερος Ανάμεικτα μέταλλα Απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα Μη σιδηρούχα απόβλητα Σιδηρούχα μέταλλα Μη σιδηρούχα μέταλλα Μέταλλα Μεικτή συσκευασία R5 Ανακύκλωση / Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο Κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο ) Άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12 Τονάζ tn / μήνα Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Υφιστάμενη δραστηριότητα) Οι χώροι που αφορούν την εξυπηρέτηση των αναγκών είναι οι εξής: i. χώρος υποδοχής ιδιοκτητών ΟΤΚΖ ii. χώρος προσωρινής αποθήκευσης οχημάτων iii. χώρος απορρύπανσης - διάλυσης οχημάτων iv. χώρος αποθήκευσης καταλυτών/ανταλλακτικών κλπ v. χώρος αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων 9

10 Η μηχανολογική ισχύς του σταθμού διαλυτηρίου ανέρχεται στους 10 ΗΡ, ενώ η δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς τα οχήματα αναμένεται να είναι 15 οχήματα την ημέρα (375 οχήματα τον μήνα οχήματα ανά έτος) Διαλυτήριο Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Α/ Α Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία Εργασία Διάθεσης ή Αξιοποίησης R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R5 Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12 R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12 R5 Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12 Τονάζ 375 οχήματα / μήνα Τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο Δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου Σιδηρούχα μέταλλα Μη σιδηρούχα μέταλλα Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Πλαστικά Γυαλί Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων R13 Αποθήκευση που περιλαμβάνονται στο σημείο αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα Εξαντλημένοι καταλύτες που σημεία R1 έως R12 περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ράδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο ) Σημείο Δευτερογενούς Αποθήκευσης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών (Υφιστάμενη δραστηριότητα) Η αποθήκευση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της δραστηριότητας, στον οποίο αποθηκεύονται συσσωρευτές, τόσο αυτών που προκύπτουν από την λειτουργία του διαλυτηρίου οχημάτων, όσο και συσσωρευτές οι οποίοι προέρχονται από αδειοδοτημένους συλλέκτες. Αποθήκευ ση Α/ Α Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου Εργασία Διάθεσης ή Αξιοποίησης * Μπαταρίες μολύβδου R13 Αποθήκευση * Μπαταρίες νικελίου - καδμίου αποβλήτων εν αναμονή * Μπαταρίες και συσσωρευτές που μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα 10 Τονάζ 50 tn

11 Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών περιλαμβάνονται στα σημεία *, * ή * και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες σημεία R1 έως R12 Αποθήκευση Διαλογή και Χειρωνακτική Επεξεργασία Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Νέα δραστηριότητα) Τα κοντέινερ πρόκειται να αποτίθενται στον στεγανοποιημένο προαύλιο χώρο της εγκατάστασης. Η μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα των επικινδύνων στερεών αποβλήτων των ΑΗΗΕ να μη ξεπερνάει τους 50 tn. Αποθήκευση Διαλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ Α/ Α Κωδ. ΕΚΑ Περιγραφή αποβλήτου Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία, άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία έως Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημείο , και * Μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενο στο σημείο * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλους από τους Εργασία Διάθεσης ή Αξιοποίησης R5 Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12 R4 Ανακύκλωση / ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων R5 Ανακύκλωση / ανάκτηση άλλων ανόργανων υλών R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μίας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12 Τονάζ 50 tn 11

12 αναφερόμενους στα σημεία έως * Επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό * Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο * Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει * Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία και που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Η υδροδότηση της μονάδας εξασφαλίζεται από αδειοδοτημένη γεώτρηση εντός του γηπέδου της εγκατάστασης. Ο συνολικός όγκος νερού που απαιτείται ετησίως κατά την λειτουργία της δραστηριότητας ανέρχεται στα 510 m 3, σύμφωνα και με την υπ αρ. πρωτ. 2669/ άδεια χρήσης νερού της επιχείρησης, της Διεύθυνσης Υδάτων της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου εξασφαλίζεται από το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Περιβαλλοντικοί Όροι 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: 1.1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Π.Υ.Σ. 99/ (ΦΕΚ 135Α), Π.Υ.Σ. 25/ (ΦΕΚ 52Α), Π.Υ.Σ. 34/ (ΦΕΚ 125Α/ ) και το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ). 2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων (Π.Δ. 1180/81, ΦΕΚ 293Α/ ): 2.1. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 55 dβ(α), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της επιχείρησης. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος, κι έτσι να τηρείται το επιτρεπόμενο όριο θορύβου. 3. Κατά τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας: Αέρια απόβλητα 3.1. Οι χώροι αποθήκευσης και οι χώροι κίνησης θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι/ ασφαλτοστρωμένοι ώστε να μην υπάρξει ρύπανση του εδάφους και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την διακίνηση των οχημάτων μεταφοράς των παλαιοσιδήρων (διαβροχή κλπ.) Να γίνεται συστηματική διαβροχή των υπαίθριων χώρων και των αδρανών υλικών για τον περιορισμό της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, και κυρίως των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων. Υγρά απόβλητα 3.3. Δε θα γίνεται χρήση νερού στην παραγωγική διαδικασία Υγρά Λύματα προκύπτουν από τη χρήση του νερού από το εργατικό δυναμικό για την προσωπική του υγιεινή. Τα αστικού τύπου λύματα θα οδηγούνται σε απορροφητικό βόθρο. 12

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2932 20 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 151 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 74η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 74/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα