συνολική ενέργεια που σώζεται ανά κιλό είναι αρκετή να κρατήσει αναµένη µια λάπµα φωτισµού των 100-Watt για 100 ώρες!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συνολική ενέργεια που σώζεται ανά κιλό είναι αρκετή να κρατήσει αναµένη µια λάπµα φωτισµού των 100-Watt για 100 ώρες!"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανακύκλωση σήµερα αποτελεί ένα περίπλοκο µέρος της επεξεργασίας των αποβλήτων για τις περισσότερες χώρες του κόσµου. Οι λόγοι που την καθιστούν αναγκαία καθώς και τα oφέλη που απορρέουν από αυτή είναι λίγο έως πολύ γνωστά. Όλοι µας, σε καθηµερινή βάση, ερχόµαστε σε επαφή µε ανακυκλωµένα ή ανακυκλώσιµα υλικά, τα ξεχωρίζουµε σε κάποιο βαθµό από τα µη ανακυκλώσιµα και ανάλογα µε την περίπτωση, τα προτιµούµε ή όχι. Γινόµαστε έτσι τµήµα αυτής της αλυσιδωτής διαδικασίας, που ξεκινά από το πρωτογενές υλικό, περνά στη βιοµηχανική του επεξεργασία και παραγωγή προϊόντος και µετά το πέρας της χρήσης του, το αξιοποιεί µέσω κατάλληλης επεξεργασίας ώστε να επαναχρησιµοποηθεί, είτε µε την ίδια µορφή είτε τροποποιηµένο. Ο ακριβής ορισµός της ανακύκλωσης δίνεται ως «η διαδικασία επανάχρησησης υλικών, είτε προ-κατανάλωσης, είτε µετα-κατανάλωσης, τα οποία κανονικά θεωρούνται απόβλητα.». Επίσης αναφέρεται ως «Η επαναφορά των χρήσιµων υλικών στο φυσικό και οικονοµικό κύκλο.» Ουσιατικά είναι είναι ένας τρόπος να συντηρηθούν οι φυσικοί πόροι µε τη διάσωση των µετάλλων, του χαρτιού, του πλαστικού, του γυαλιού, και άλλων υλικών που χρησιµοποιούνται στη συσκευασία και τη βιοµηχανία, και τη µετατροπή τους σε νέα και χρησιµοποιήσιµα προϊόντα. Η επιτυχής

2 ανακύκλωση περιλαµβάνει µια διαδικασία τριών σταδίων: τη συλλογή και ταξινόµιση του υλικού προς επεξεργασία, τη συµ πίεση και τη µεταφορά του στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του, και την επαναµετατροπή του υλικού σε νέο προϊόν. Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που έχουν σκοπό την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθηση τους για την παραγωγή νέων προϊόντων. Eίναι µια αλυσίδα ενεργειών που στοχεύουν. Στη φόρτιση το περιβάλλοντος µε µικρότερες ποσότητες απορριµµάτων, εφ'όσον ένα µέρος του βάρο υς των οικιακών απορριµµάτων αποτελεί ανακυκλώσιµα υλικά Στην εξοικονόµηση ενέργειας, πρώτων υλών και συναλλάγµατος. Η απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή ενός προϊόντος από πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια από ότι όταν αυτό παράγεται από ανακυκλωµένο υλικό. Η οικονοµία αυτή γίνεται πιο σηµ αντική µε δεδοµένο ότι οι πρώτες ύλες εισάγονται από το εξωτερικό. Τα οφέλη εξοικονόµησης ενέργειας αναγνωρίστηκαν αρχικά από τις βιοµηχανίες γυαλιού και αργιλίου, οι οποίες απαιτούν τεράστια ποσά ενέργειας για να παράγουν εµπορευµατοκιβώτια από πρώτες ύλες. Εκεί, ανακαλύφθηκε ότι πολύ λιγότερη ενέργεια απαιτήθηκε για να παραχθούν τα δοχεία αργιλίου και τα µπουκάλια γυαλιού όταν χρησιµοποιήθηκαν τα ανακυκλωµένα υλικά. Παραδείγµατος χάριν, το αργίλιο ανακύκλωσης απαιτεί 95% λιγότερη ενέργεια από το µετάλλευµα αργιλίου για τ ην κατασκευή δοχείων αναψυκτικών. Η

3 συνολική ενέργεια που σώζεται ανά κιλό είναι αρκετή να κρατήσει αναµένη µια λάπµα φωτισµού των 100-Watt για 100 ώρες! Το αν το προϊόν που θα προκύψει µετά την ανακύκλωση θα έχει την ίδια χρήση µε την αρχική ή δύναται να αποκτήσει µια εντελώς διαφορετική µορφή και ρόλο δεν είναι σαφές. Όποια πορεία όµως κι αν ακολουθήσει το προϊόν, το βέβαιο έιναι πως ανακυκλώνοντάς το, συµβάλλουµε στη µείωση του όγκου των αποβλήτων που καθηµερινά καταλήγουν σ τις χωµατερές, βοηθάµε στη µείωση της ποσότητας των τοξικών χη µικών ουσιών που προσροφόνται στο έδαφος και -σε ορισµένες περιπτώσεις-στην ελάττωση του κόστους παραγωγής και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Μάλιστα οι διαδιακσίες ανακύκλωσης µπορούν να αποφορτίσουν την αµτοσφαιρα από τα ρυπογόνα αέρια της βιοµηχανίας πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων. Συγκεκριµένα η παραγωγή αλουµ ινένιων δοχείων από ανακυλωµένο υλικό παράγει 95% λιγότερη ατµοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη ρύπανση των υδάτων απ ότι η διαδικασία παραγωγής τους από πρώτες ύλες. Έτσι λοιπόν συµµετέχουµε ενεργά στην αντιµετώπιση των πλέον κρίσιµων ζητηµάτων της εποχής µας, όπως ο περιορισµός της οικολογικής καταστροφής και η εξοικονόµηση των µη ανανεώσιµων φυσικών ενεργειακών πόρων, τα απωθέµατα των οποίων τα τελευταία χρόνια εξαντλούνται µε εκθετικούς ρυθµούς

4 Στα πλαίσια της επιστήµης της πράσινης χηµείας, η ανακύκλωση µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα «λειτουργικό εργαλείο», καθώς µέσω αυτής επιτυγχάνονται οι στόχοι της πράσινης χηµείας που αφορούν στην ελαχιστοποίηση των απωλειών (τόσο ενεργεικών, όσο και πρώτων υλών) και στην ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά την παρασκευή, χρήση και τελική απόθεση των προϊόντων. Πολύ απλά η ανακύκλωση, αξιοποιώντας κάτι που θεωρείται άχρηστο, παρατίνει τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος και καθυστερεί τη δηµ ιουργία σωρού αποβλήτων που υποβαθµίζουν τα οικοσυστήµατα. Αυτή η φαινοµενικά απλή διαδικασία, είναι αντικείµενο εντατικής έρευνας, και µπορεί αν εφαρµοστεί σωστά και σε µεγάλη κλίµακα να απαλλάξει το περιβάλλον από το φόρτο των αρνητικών συνεπιών του καταναλωτισµού. Παρόλο που οι περισσότεροι γνωρίζουµε κάποια πράγµατα για την ανακύκλωση, υπάρχει µεγάλη σύγχιση σχετικά µε το πιο σηµ αντικό ίσως στοιχείο : το ποια υλικά είναι ανακυκλώσιµα. Αυτή η άγνοια παρεµποδίζει το έργο και περιορίζει την οικονοµική επάρκεια των προγραµµάτων ανακύκλωσης. Το αν ένα υλικό είναι ή όχι ανακυκλώσιµο καθορίζεται από τη σύσταση και εποµένως τις ιδιότητές του. Στην καρδιά λοιπόν της ανακύκλωσης βρίσκεται η χηµεία. Πρωτού αναφερθούµε στις δοµικές διαφορές των υλικών, στις χηµικές ιδιότητες και την αντιδραστικότητά τους καθώς και στα στάδια επεξεργασίας των ανακυκλώσιµων ουσιών, θα επιχειρίσουµε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή ώστε να γνωρίσουµε πώς γεννήθηκε η ιδέα της ανακύκλωσης, πώς εξελίχθηκε κι έφτασε στη σηµερινή της µορφή.

5 2.Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προσπαθώντας να εντοπίσουµε τη χρονική εποχή που γεννήθηκε η ιδέα της ανακύκλωσης και άρχισε να πρωτοεφαρµόζεται, οδηγούµαστε σε περιόδους πολύ παλιότερες απ ότι περιµέναµε. Άλλωστε από τότε που υπάρχουν άνθρωποι υπάρχουν και απορρίµατα. Η σύστασή τους βέβαια από τις πρώιµες κοινωνίες µέχρι τις σηµ ερινές έχει αλλάξει δραµ ατικά, όµ ως η περαιτέρω διάθεσή τους φαίνεται να είναι ένα ζήτηµα που ανέκαθεν απασχολούσε τους ανθρώπους. Άλλωτε χάριν οικονοµίας κι άλλωτε για το καλό της δηµόσιας υγιεινής, φρόντιζαν µε κάποιο τρόπο να τα αξιοποιούν. Οι αρχαιότερες πρακτικές ανακύκλωσης εντοπίζονται σχεδόν 4000 χρόνια πριν, οπότε εφορµαζόταν ένα σύστηµα επεξεργασίας κ ι επανάχρησης των ρινισµάτων χαλκού στην Ευρώπη ενώ υπάρχουν στοιχεία πως η κοµποστοποίηση γινόταν από τότε στην Κίνα. Στα παλιά, προ-βιοµηχανικά χρόνια, τα απορρίµατα αποτελούνταν κυρίως από στάχτη, ξύλο, οστά, πτώµατα και γεωργικά απόβλητα. Αποτίθονταν δε στο έδαφος, όπου λειτουργούσαν σαν λίπασµα βελτιώνοντας έτσι τις καλλιέργιες. Οι χώροι ταφής απορριµάτων στην αρχαιότητα, που ανακαλύφθηκαν από τις ανασκαφές, περιλάµβαναν στάχτες, σπασµ ένα εργαλεία και κεραµικά αντικείµενα. Αξίζει ίσως να σηµειωθεί ότι η παλαιότερη µαρτυρία µιας συστηµατικής απώθεσης απορριµάτων έρχεται από την Κνωσσό, το 3000 π.χ. όπου τα απορρίµατα θαύονταν σε µεγάλες λακούβες στο έδαφος και καλύπτονταν µε πολλά στρώµατα χώµατος. Οτιδήποτε µπορούσε να διοθρωθεί, επισκευαζόταν και επαναχρησιµοποιούνταν. Οι πλυθισµοί ή ταν µικρότεροι και οι άνθρωποι ζούσαν σε µικρότερες κοινότητες. Ωστόσο η µετάβαση από τη νοµαδική,

6 κυνηγητική εποχή στην αγροτική οδήγησε στην ανάκυψη του προβλήµατος των απορριµάτων. Μάλιστα τον 5 ο αιώνα π.χ. στην Αθήνα, αποφασίστηκε πως η απώθεση των αποβλήτων θα γίνεται στη δηµοτική χωµατερή η οποία θα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 χιλιοµέτρου από τα τείχη της πόλης. Μέχρι τη Βιοµηχανική Επανάσταση οπότε τα υλικά έγιναν διαθέσιµα, η επανάχρηση και η ανακύκλωση ήταν συνήθεις διεργασίες που όµως εφαρµόζονταν για οικονοµικούς λόγους. Οι τεχνικές αυτές υπήρχαν πάντα µε τη µορφή της «διάσωσης» των αντικειµένων, µια παράδοση που χρονολογείται πριν από το µεσαίωνα, οπότε και ε µφανίστηκαν οι ρακοσσυλέκτες. Συνήθως τα υλικά που επεξεργάζονταν και ξαναχρησιµοποιούνταν ήταν δέρµατα, πουπουλένια και χνουδωτά αντικείµενα και υφάσµ ατα. Η ανακύκλωση επίσης περιλάµβανε τη χρήση γεωργικών υπολλειµάτων ως τροφή για τα κατοικίδια, και ως λίπασµα. Τα γουρουνάκια θεωρούνταν ένα καλό µέσο διάθεσης των αποβλήτων. Η ξυλεία αξιοποιούνταν στην ναυπιγική, ενώ υλικά όπως ο χρυσός τήκονταν και επαναµορφοποιούνταν πολλές φορές. Αργότερα, µέθοδοι ανάκτησης υλικών εφαρµόζονταν στα υπολλ είµατα µετάλλων, στο χαρτί και στα µη σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα. Η βιοµηχανική επανάσταση οδήγησε σε µαζικές παραγωγές αγαθών και την ακόλουθη έκρηξη καταναλωτισµού. Οι πλυθησµοί των πόλεων αυξήθηκαν, ενώ ο διαθέσιµος χώρος για την απώθεση των αποβλήτων µειώθηκε. Το πρόβληµα απώθεσης των αποβλήτων οξύνθηκε σηµαντικά και οι κοινωνίες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε νέες µεθόδους διάθεσής τους.

7 Tα τελευταία 100 χρόνια η σύσταση των οικιακών απορρηµάτων έχει αλλάξει σηµαντικά, λόγο ανόδου τόσο του οικονοµικού όσο και του κοινωνικού επιπέδου, που µε τη σειρά τους επηρέασαν τον τρόπο ζωής µας στρέφοντάς τον προς πιο καταναλωτικά πρότυπα. Είναι πλέον αδύνατος ο ποσοτικός υπολογισµός του όγκου των αβλήτων και µόλις τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν προσπάθειες εκτίµησης της σύστασης του οικιακού φόρτου σκουπιδιών. Δείγµα των αποτελεσµάτων αυτής της µελέτης παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. Η ανακύκλωση και η επανάχρηση πλέον γίνονται για περιβαλλοντικούς λόγους, και όσο τα περιθώρια στενεύουν τόσο οι πρακτικές αυτές επιβάλλονται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις.

8 Από την αρχαιότητα λοιπόν υπήρχε ένας µικρός προβληµατισµός σχετικά µε το θέµα των σκουπιδιών. Όµως η οικολογική συνείδηση και η ανάγκη να προστατέψουµε και να προλάβουµε την υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων από την υπέρογκη αύξηση των σκουπιδιών, διαµορφώθηκε µε το πέρασµα των αιώνων. Κάθε χώρα ανάλογα µε τους δικούς της ρυθµούς τεχνολογικής και πολιτισµικής ανάπτυξης, έκανε βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, ώσπου σήµερα στις περισσότερες χώρες του κόσµου, να θεσπιστούνε σχετικοί νόµοι και διατάξεις. Ας κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στους πιο σηµαντικούς σταθµούς στην ιστορία της ανακύκλωσης: Η ιστορία της ανακύκλωσης. Πριν από 65 εκατοµµύρια χρόνια.. Καθώς οι δεινόσαυροι εξαφανίζονται, τα υπολλείµατά τους αποσυντίθενται και..ανακυκλώνονται προς πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Στις µεσαιωνικές πόλεις τα προβλήµατα συλλογής των απορριµµάτων οδήγησαν στην εξάπλωση των επιδηµιών που εξόντωσαν εκατοµµύρια ανθρώπους. Αλλά στα χρόνια εκείνα, ίσως, βρίσκεται και η αρχή

9 του επαγγέλµατος του ανακυκλωτή χαρτιού. Οι ρακκοσυλλέκτες τροφοδοτούσαν τη βιοµηχανία χαρτιού µε τις αναγκαίες πρώτες ύλες Στα ισπανικά ορυχεία χαλκού, χρησιµοποιούνται ρινίσµατα σιδήρου για την συγκόλλησή του, µια πρακτική ανακύκλωσης που εφαρµόζεται και σήµερα Η Ελισσάβετ η 1 η χωριγεί προνόµια σε όσους συµβάλουν στην ανακύκλωση παλιών υφασµάτων για την παρασκευή χαρτιού Αρχές του 1800 Οι πρώτοι ρακοσυλλέκτες εµφανίζονται και ζουν πουλώντας ό,τι βρίσκουν στα σκουπίδια. Ακόµη και τα περιττώµατα σκύλων, τα οποία οι βυρσοδέψες χρησιµοποιούσαν για τον καθαρισµό των δερµάτων Οι Αµερικανοί ανακυκλώνουν οποιαδήποτε υπολλείµατα µετάλλων για τον πόλεµο της ανεξαρτησίας από τους Βρετανούς Η βρετανική εταιρία χαρτιού ιδρύεται µε στόχο τη δηµιουργία χαρτιού και χαρτονιού από

10 ανακυλωµένα υλικά. Τα υπολλείµατα χαρτιού λαµβάνονται από οργανισµούς όπως η φιλανθρωπική οργάνωση Salvation Army ή από ρακοσυλλέκτες Στη Νέα Υόρκη ιδρύεται το πρώτο επιστεγασµένο πρόγραµµα διάθεσης απορριµάτων. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυρολόγοι µάζευαν ήδη συστηµατικά τα χρησιµοποιηµένα χαρτιά για ανακύκλωση στην τότε χαρτοβιοµηχανία. Από τα χαρτιά που παράγονταν στη χώρα µας, τα περισσότερα (ποσοστό 60%)- προέρχονταν από ανακυκλωµένα υλικά Η British Waste Paper Association ιδρύεται µε στόχο την προώθηση της βιοµηχανίας ανακύκλωσης χαρτιού. Γύρω στο 1922 ξεκινάει η ανακύκλωση χαρτιού σε πιο συστηµατική βάση στην Ελλάδα. Δεκαετία 1930 Η βιοµηχανία του πλαστικού πετροχηµικής προέλευσης ξεκινά (πλαστικό φυτικής προέλευσης παράγεται ήδη από το 1862). Η παραγωγή του πλαστικού είναι µάλλον µικρή για τα επόµενα 20

11 χρόνια. Στην δεκαετία του 50 µε τη ραγδαία οικονοµική άνθιση, η παραγωγή του αυξάνεται έντονα και διευρύνεται το φάσµα εφαρµογών του. Και ενώ η χρήση υλικών πακεταρίσµατος περιορίζει τις απώλειες σε αλλοιωµένα τρόφιµα, οι περιβαλλοντικές συνέπειες αυτού του µη βιαποικοδοµήσιµου όγκου πλαστικών περιτυλιγµάτων και τοξικού µελανιού, παραβλέπονται. Επίσης εφαρµόζονται πλέον µέθοδοι επιδιόρθωσης και επανάχρησης αντκειµένων από υφάσµατα, γυαλί και µέταλλα, µε συνέπεια τη µείωση του όγκου αποβλήτων τέτοιων υλικλων Κατά τη διάρκεια του 2 ου Πακγοσµίου πολέµου, το πρόβληµα των απορριµάτων περνά σε δεύτερη µοίρα. Βεβαίως σηµ ειώνονται ενέργειες επιδιόρθωσης και επανάχρησης αντικειµένων, µάλιστα στις Η.Π.Α χιλιάδες τόνοι υλικών ανακυκώνονταν για την ενίσχυση των συµµαχικών στρατευµάτων. Στα µεταπολεµικά χρόνια όµως έχει ήδη συσσωρευτεί ένας τεράστιος κι ανεξέλεγκτος όγκος µολυσµατικών αποριµµάτων, ιδιαίτερα γύρω απ τις µεγάλες πόλεις. Παρά τις προσπάθεις τοπικών οργανισµών για τη νοµοθετική ρύθ µιση του προβλή µατος των απορριµάτων, η εικόνα είναι απογοητευτική και τα σκουπίδια σχηµατίζουν ουρές χιλιοµέτρων. Η όποια

12 «ανακύκλωση» γίνεται καθαρά για οικονοµικής λόγους, πάντα φυσικά σε ατοµικό επίπεδο χωρίς οργάνωση Η Clean Air Act κάνει την εµφάνισή της σηµατοδοτώντας τη µείωση των εστιών φωτιάς στα σπίτια, οι οποίες αντικαθιστώνται από εγκατστάσεις κεντρικής θέρµανσης πετρελαίου, φυσικού αερίου ή ηλεκρτικές. Η αποτέφρωση περιορίζεται και ο όγκος των οικιακών απορριµάτων µεγαλώνει. Οργανωµένα η ανακύκλωση του χαρτιού στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δεκαετία του Η κατανάλωση του χαρτιού έχει ήδη αυξηθεί κατακόρυφα, το ίδιο και η παραγωγή και οι ανάγκες της βιοµηχανίας σε χρησιµοποιηµένο χαρτί, σε πρώτες ύλες δηλαδή για ανακυκλωµένα χαρτικά Ο Nathaniel Wyeth πατεντάρει το πιο γνωστό ανακυκώµενο πλαστικό, το PET (polyethylene terephthalate), το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά κι ανακυκλώσιµα πλαστικά Η πρώτη τράπεζα µπουκαλιών µε στόχο την

13 ανακύκλωσή τους, ιδρύεται στη Μ. Βρετανία Στην Καλιφόρνια η οργάνωση California Beverage Container Recycling and Litter Reduction Act θέτει σε εφαρµογή προγράµµατα ανακύκλωσης αλουµινένιων δοχείων, γυάλινων και πλαστικών µπουκαλιών Το Εθνικό συµβούλειο εθελοντικών ορανισµών των Η.Π.Α. συστήνει το πρόγραµµα Waste Watch, µε στόχο τη µείωση του όγκου απορριµάτων, την επανάχρηση και την ανακύκλωση Εκατοµµύρια πολίτες σ όλο τον κόσµο συµµετέχουν σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις για τον εορτασµό της 20 ης επετίου της Ηµέρας της Γης. Η οικολογική συνείδηση έχει γίνει «µόδα» H βρετανική κυβέρνηση εκδίδει την «Κοινή κληρονοµιά», την πρώτη περιεκτική αναφορά για το περιβάλλον, η οποία οριοθετεί µια κοινή στρατηγική θέτοντας ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση των απορριµάτων και την ανακύκλωσή τους. Μαλιστα θέτει ως στόχο το 25% των οικιακών απορριµάτων να

14 ανακυκλωθεί µέχρι το Η ακόλουθη «Environmental Protection Act» το 1990 θέτει ακόµη περισσότερους κανονισµούς και περιορισµούς σχετικά µε τη διάθεση των αποβλήτων (οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών και αξιώνει από τις τοπικές αρχές να συµπεριλάβουν την ανακύκλωση στις στρατηγικές τους Η Καλιφόρνια γιορτάζει την 1 η «Ηµέρα Διατήρησης της Γης» 1995 Οι Αµερικανοί ανακυκλώνουν 47,5 δισεκατοµµύρια µπουκάλια αναψυκτικών, αριθµός ρεκόρ όταν µάλιστα την προηγούµενη χρονιά ανακύκλωσαν 500 εκατοµµύρια. Συγκεκριµένα µέχρι το τέλος του 1995, περίπου 50% όλων των απορριµάτων του αργιλίου, του χάλυβα, και της συσκευασίας χαρτιού στις ΗΠΑ ανακυκλωνόταν, όπως επίσης περίπου 28% του γυαλιού και 10% της συσκευασίας πλαστικών.

15 Εισάγεται ο φόρος επιχωµάτωσης απορριµάτων, ο οποίος επιβάλλει 7 λίρες για κάθε τόνο ραδιενεργών απορριµάτων που καταλήγει στις χωµατερές, µε σκοπό να ενθαρρύνει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των απορριµάτων, όπως την επανάχρηση και την ανακύκλωση, και να προωθήσει την ελαχιστοποίησή τους. Το πρόστιµο αυξάνεται στις 10 λίρες ανά τόνο από 1/4/1999 ενώ για τα µη ραδιενεργά απόβλητα είναι 2 λίρες Οι υποχρεώσεις-δεσµεύσεις των παραγωγών επισηµοποιούνται, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να επιδιορθώνουν και να ανακυκλώνουν το 38% των υλικών πακεταρίσµατος, αυξάνοντας το ποσοτό αυτό σε 56% για το Πρόσθετες ρυθµίσεις οριοθετούν ένα ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης για κάθε ένα από τα υλικά πακεταρίσµατος (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, αλουµίνιο, µέταλλα και γυαλί.) Με την ανακύκλωση, περισσότερο από το ¼ των οικιακών απορριµάτων δεν καταλήγει σε χωµατερές. Η κατανάλωση χαρτιού στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει

16 τους τόνους το χρόνο, όταν το 1976 δεν ξεπερνούσε τους τόνους. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται προς ανακύκλωση τόνοι χρησιµοποιηµένου χαρτιού ( τόνοι από µεγάλους παραγωγούς, όπως σούπερ µάρκετ, βιοµηχανίες, τυπογραφεία, βιβλιοδετεία, επιστροφές εφηµερίδων και περιοδικών και άλλοι τόνοι από σπίτια, γραφεία, κλπ) Στρατηγικές για την απώθεση των απορριµάτων εξακολουθούν να τίθενται σε εφαρµογή. Στη Μ.Βρετανία έθεσαν ήδη στόχους για τα επόµενα χρόνια, συγκεκριµένα: 30% µέχρι το 2010, και 33% µέχρι το 2015 από τον οικιακό φόρτο απορριµµάτων να ανακυκλώνεται ή να κοµποστοποιείται. Λόγω αυτών των οφελών, η βιοµηχανία ανακύκλωσης είναι πρόθυµη να πληρώσει για τα συλλεχθέντα δοχεία. Κατά συνέπεια, το ποσοστό ανακύκλωσης για το αργίλιο στις Ηνωµένες Πολιτείες, κατά περίπου 55% το 1989, ήταν υψηλότερο από όλων των άλλων ανακυκλώσιµων υλικών. (Μέχρι το 1995, εντούτοις το ποσοστό ανακύκλωσης για το αργίλιο είχε µειωθεί σε περίπου 50%, ελαφρώς κάτω από τα ποσοστά για το χαρτί και το χάλυβα.)

17 Η δηµοτικότητά της ανακύκλωσης α υξάνεται µε τη δηµόσια ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Οι άνθρωποι στις µέρες µας ολοένα και συνειδητοποιούν την ανάκγη εφαρµογής της. Πέρα όµως από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που την επιβάλλουν, η αλλαγή των απλών,καθηµερινών συνηθειών µας είναι που θα κάνει τη διαφορά.

18 3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Σαν ανακυκλώσιµα έχουν καθιερωθεί στη συνείδησή µας υλικά όπως το χαρτί, το αλουµίνιο και το γυαλί. Η Lancaster County Sold Waste Management Authority (L.C.S.W.M.A.) έχει συντάξει την ακόλουθη λίστα µε προίόντα προς ανακύκλωση που συγκεντρώνονται στο αντίστοιχο κέντρο του Lancaster. Αυτοκόλλητα αλουµινένια κουτιά αναψυκτικών πυροµαχικά (παλιά) αντιψυκτικά οικιακές συσκεύες/λευκά είδη µηχανές ξύλινα υλικά ( π.χ. βούρτσες) µπαταρίες-ξηρά στοιχεία µπαταρίες-οξείδια του µολύβδου περιοδικά Περιέκτες υδραργύρου (π.χ. θερµόµετρα) Τροχόσπιτα και ρυµουλκό εφηµερίδες µη σιδηρούχα ρινίσµατα έγγραφα, χαρτί εκτυπωτών απορρίµµατα από αυλές (φύλλα κλπ.) βαφές-χρώµατα ψάθινα υλικά

19 µπαταρίες - Ni-Cad, Ni-MH, Li-Ion υγρά φρένων οικοδοµικά υλικά µνήµες τηλεφώνων χριστουγεννιάτικα δέντρα εξοπλισµός υπολογιστών χαρτοκιβώτια Ντραµς/ατσάλινα αντικέιµενα ηλεκτρικοί κινητήρες ηλεκτρονικός εξοπλισµός σιδηρούχα ρινίσµατα πυροσβεστικές συσκευές φωσφορίζουσες λυχνίες γυάλινα µπουκάλια και βάζα φωτογραφικό υλικό PET & HDPE πλαστικά µπουκάλια κηροζίνη πλαστικός αφρός πολυστυρενίου πρόσθετα νερού πισίνας ενισχυτές µελάνι εκτύπωσης (inkjet, laser, fax, etc.) δεξαµενές προπανίου κασσιτερωµένα δοχεία εξοπλισµός στερεοφωνικών συστηµάτων τηλεφωνικοί κατάλογοι υφάσµατα (ρουχισµός, αξεσουάρ, λευκά είδη) λάστιχα Υγρά κιβωτίου ταχυτήτων ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα, παρασιοκτόνα Νέφτι/διαλυτικά Οικιακά καθαριστικά και γυαλιστικά µηχανή κουρέµατος γκαζόν Χρησιµοποιηµένα λάδια µηχανής εξοπλισµός VCR

20 Βλέπουµε λοιπόν ότι η ποικιλία των προϊόντων που προσφέρονται για ανακύκλωση είναι πολύ µεγάλη. Αυτός ο πίνακας βέβαια αφορά µια συγκεκριµένη περιοχή και καταγράφει τα αντικείµενα που οι πολίτες οικειοθελώς προσέφεραν για ανακύκλωση. Στην πραγµατικότητα ο κατάλογος περιλαµβάνει ακόµη περισσότερες οικογένειες υλικών. Το αµερικανικό Συµβούλιο πλαστικών και το Συµβούλιο περιβάλλοντος και βιοµηχανίας πλαστικών του Καναδά παρουσίασαν τον α µερικανικό και καναδικό κατάλογο ανακυκλωµένων πλαστικών για να βοηθήσει τους αγοραστές ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα στην εντόπιση των προϊόντων που γίνονται από ή που συσκευάζονται µε ανακυκλωµένο πλαστικό. Πίνακας ανακυκλώσιµων υλικών Ρούχα & αξεσουάρ, Τσάντες Ποδιές, σακίδια, σορτς αθλητικά Εξαρτήµατα αυτοκινήτων Χοάνες, Μεταλλουργικές ξύστρες πάγου, Διανοµείς, σακούλες απορριµµάτων...

21 Δοχεία & εµπορευµατοκιβώτια Κιβώτια λεωφορείων, κάδοι απορριµάτων Οικοδοµικά υλικά Διαχωριστικά τοιχώµατα, µονωτικά υλικά Τάπητες, υφάσµατα και ίνες Φορµαρισµένος, δοµικός αφρός... Καλλιεργητικά και γεωργικά προϊόντα Επίπεδα υλικών πληρώσεως αυγών, υπόστεγα... Ταινίες & φιλµ Καλύψεις παλετών Έπιπλα & εξαρτήµατα (εσωτερικά) Γραφεία, Λαµπτήρες, Καθίσµατα Έπιπλα & εξαρτήµατα (υπαίθρια) Πάγκοι, αιώρες, Ηλεκτρικοί οικιακοί εξοπλισµοί Καλύµµατα, ρολόγια, µαξιλάρια...

22 Καλάθια, Ρόδες Εξαρτήµατα θυρών Στιπτήρια πλυντηρίων Υλικά επίστρωσης και περίφραξης, τσουγκράνες... Προµήθειες γραφείων Διακριτικά, περιοχές αποκοµµάτων, συνδετήρες εγγράφου... Υλικά συσκευασίας Μπουκάλια, εµπορευµατοκιβώτια Υλικά φύτευσης & εξαρτήµατα Πλαίσια παραθύρων, κουφώµατα αλουµινίου Ασφάλιστρα & προωθητικά στοιχεία Σελιδοδείκτες, ανοιχτήρια δοχείων, βασικές αλυσίδες... Ψυχαγωγικά προϊόντα & παιχνίδια Εξαρτήµατα ποδηλάτων, Φωτογραφικές µηχανές, αµµοδόχες Οδοφράγµατα, στάσεις στάθµευσης Σύστηµα σηµατοδότησης

23 Οι κοινότητες που ανακυκλώνουν αντικείµενα χρησιµοποιούν µια από τις δύο µεθόδους συλλογής: Με διεργασίες χαµηλής τεχνολογίας ή µε χειρονακτική εργασία. Έτσι χωρίζουν τα ανακυκλώσιµα υλικά όπως κουτάκια αναψυκτικών, γυάλινα µπουκάλια, χαρτί, τα οποία στη συνέχεια φορτώνονται σε ειδικά σχεδιασµένα φορτηγά, που διαθέτουν διαφορετικό διαµέρισµα για κάθε υλικό. Οι αυτοµατοποιηµένες υπηρεσίες συλλογής µπορούν να ποικίλουν, αλλά υπάρχει πάντα ένα φορτηγό για τη µεταφορά αναµεµιγµένων υλικών. Μετά την παράδοση των υλικών στο κέντρο επεξεργασίας, ταξινοµούνται µε το χέρι καθώς κινούνται κατά µήκος µιας ζώνης µεταφορέων. Οι µελέτες έχουν δείξει ότι όταν γίνεται η ανακύκλωση µε σωστό τρόπο, οι άνθρωποι είναι προθυµ ότεροι να συµµ ετέχουν. Η ταξινόµηση κατά τους κατοίκους είναι πολύτιµη επειδή βοηθά στο να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους για την ανακ ύκλωση, και τα προγράµµατα µε συλλογή παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά συµµ ετοχής και αποκατάστασης. Το ζήτηµα ταξινόµησης θα συνεχίσει να είναι ένας σηµαντικός, καθοριστικός παράγοντας σε οποιοδήποτε πρόγραµµα ανακύκλωσης, ειδικά δεδοµένου ότι οι κοινότητες επιδιώκουν να ανακυκλώσουν τα πρόσθετα υλικά. Σε πολλές πόλεις οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, το χαρτόνι, και ορισµένα πλαστικά περιλαµβάνονται στα προγράµµατα συλλογής.

24 4. Ανακύκλωση των πιο συνηθισµένων υλικών. Διαπιστώσαµε προηγουµένως ότι από τα διάφορα αντικείµενα της καθηµερινής µας ζωής, πολλά είναι αυτά που είναι ανακυκλώσιµα, κι αυτό γιατί είναι φτιαγµένα από τα κατάλληλα υλικά. Δηλαδή πρέπει να ισχύουν πάντα κάποι ες προϋποθέσεις. Για παράδειγµα στον αµερικανικό-καναδικό κατάλογο αναφέρονται τα παιχνίδια. Όµως δεν είναι όλα τα παιχνίδια φτιαγµένα από τα ίδια ακριβώς υλικά, κι εποµένως δεν είναι όλα ανακυκλώσιµα. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στις µεγαλύτερες κατηγορίες υλικών που ανακυκλώνονται, θα µελετήσουµε τη δοµή και τις χηµικές τους ιδιότητες και θα δούµε τι είναι αυτό που τα καθιστά ανακυκλώσιµα. 4.1 ΠΛΑΣΤΙΚΑ Καθηµερινά χρησιµοποιούµε δεκάδες αντικείµενα από πλαστικό: από µια απλή οδοντόβουρτσα µέχρι τις σακούλες του σούπερ µάρκετ και το πληκτρολόγιο του υπολογιστή µας, το πλαστικό είναι µέρος της ζωής µας. Χαρακτηριστικά είναι τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από το αρχείο ντοκουµέντων για τα πλαστικά: υπολογίζεται πως 100 εκατοµµύρια τόνοι πλαστικών παράγονται κάθε χρόνο

25 Περισσότερα από πλαστικά µπουκάλια απαιτούνται για να παραληφθεί 1 τόνος του πλαστικού. Κατά µέσο όρο ο ευρωπαίος πετάει 36 κιλά πλαστικών κάθε χρόνο 4% της κατανάλωσης πετρελαίου στην Ευρώπη χρησιµοποιείται για την κατασκευή πλαστικών προϊόντων. Μερικές σακούλες σκουπιδιών είναι φτιαγµένες από 64% ανακυκλωµένο πλαστικό. Οι πλαστικές συσκευασίες αποτελούν το 42% από τη συνολική κατανάλωση πλαστικού και πολύ λίγα αυτού ανακυκλώνονται. Γνωρίζουµε όλοι ότι τα πλαστικά έχουν σαν πρώτη ύλη το πετρέλαιο, µια µη ανανεώσιµη πηγή. Όταν πετάµε κάτι πλαστικό αυτό γίνεται µέρος ενός σωρού που καταλήγει σε χωµατερές. Σε µερικές κοινότητες η ανακύκλωση πλαστικού έχει ήδη τεθεί σε εφαρµογή. Ωστόσο η ανακύκλωση του συγκεκριµένου υλικού είναι αρκετά πιο περίπλοκη από αυτή του γυαλιού ή του χαρτιού. Πρωτού αναφερθούµε στις πηγές των πλαστικών αποβλήτων και τους λόγους που καθιστούν αναγκ αία την ανακύκλωσή του, ας γνωρίσουµε τι ακριβώς είναι το πλαστικό και εν τέλει γιατί η ανακύκλωσή του είναι πιο δύσκολη. Πλαστικά - τι είναι και πώς συµπεριφέρονται. Τα πλαστικά είναι οργανικά πολυµερή υλικά που αποτελούνται από γιγαντιαία οργανικά µόρια ενωµένα µεταξύ τους µε οµοιοπολικό δεσµό. Ο αριθµός των µορίων αυτών είναι επαρκώς µεγάλος ώστε η ουσία να παρουσιάζει ένα σύνολο ιδιοτήτων που δε µεταβάλλονται πρακτικά µε την

26 προσθήκη ή αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργανικών µορίων. Αυτές οι οργανικές ενώσεις δηλαδή αποτελούν µια σειρά επαναλαµβανόµενων µονάδων γνωστών ως µονοµερή. Η δοµή και ο βαθµός πολυµερισµού ενός δεδοµένου πολυµ ερούς σώµατος καθορίζει τα χαρακτηριστικά του. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τύποι πλαστικών που ο καθένας απαιτεί διαφορετικό χειρισµό στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Ας δούµε τώρα πώς η δοµή του πολυµερούς κάθε κατηγορίας επηρεάζει τις ιδιότητές του. Θερµοπλαστικά και θερµοσκληραινόµενα πολυµερή. Ανάλογα µε τον τρόπο µορφοποίησής τους τα πολυµερή διακρίνονται σε θερµοπλαστικά και θερµοσκληραινόµενα. Θερµοπλαστικά είναι τα πολυµερή που όταν θερµαίνονται πάνω από µια ορισµένη θερµοκρασία, τη λεγόµενη θερµοκρασία υαλώδους µετάβασης µαλακώνουν και µε την εφαρµογή πίεσης αποκτούν το επιθυµητό σχήµα. Η µορφοποίηση πραγµατοποιείται µέσα σε καλούπια για την παραγωγή συγκεκριµένων αντικειµένων ή µε συνεχή διέλευση του µαλακού πολυµερούς µέσα από τη µήτρα για την παραγωγή συνεχούς προϊόντος (ίνες, µεµβράνες, σωλήνες). Τα θερµοπλαστικά πολυµερή είναι είτε γραµµικά (µια ενιαία γραµµική αλυσίδα των µονοµερών) είτε διακλαδωµένα (γραµµικά µόρια µε πλευρικές αλυσίδες που διακλαδίζονται από την κύρια) και διατηρούν τη δοµή αυτή µετά τη µορφοποήση.

27 Τα θερµοπλαστικά αποτελούν το 80% των πλαστικών που παράγονται σήµερα. Παραδείγµατα της θερµοπλαστικής περιλαµβάνουν: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) που χρησιµοποιείται στη σωλήνωση, σε δεξαµενές καυσίµων αυτοκίνητων, σε µπουκάλια και παιχνίδια πολυαιθυλένιο χαµ ηλής πυκνότητας (LDPE) που χρησιµοποιείται στις πλαστικές τσάντες, κολλητικές ταινίες, εύκαµπτα εµπορευµατοκιβώτια τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) που χρησιµοποιείται στα µπουκάλια, σε τάπητες και στη συσκευασία τροφίµων πολυπροπυλένιο (PP) που χρησιµοποιείται στα εµπορευµατοκιβώτια τροφίµων, σε ορισµένες µπαταρίες, κάσες µπουκαλιών, τµήµατα αυτοκινήτου και ίνες.

28 πολυστυρένιο (PS) που χρησιµοποιείται στα ε µπορευµατοκιβώτια γαλακτοκοµικών προϊόντων, ταινίες κασετών, φλυτζάνια και πιάτα πολυβίνυλοχλωρίδιο (PVC) που χρησιµοποιείται στα πλαίσια παραθύρων, στα υλικά δαπέδωσης, σε µπουκάλια, ταινίες συσκευασίας, καλώδια, στη µόνωση, σε πιστωτικές κάρτες και ιατρικά εργαλεία. Υπάρχουν εκατοντάδες είδη θερµοπλαστικών πολυµερών σωµάτων, και οι νέες παραλλαγές είναι ταχέως αναπτυσσόµενες. Στις αναπτυσσόµενες χώρες ο αριθµός πλαστικών σε κοινή χρήση, εντούτοις,τείνει να είναι πολύ χαµηλότερος. Τα θερµοσκληραινόµενα πολυµερή µορφοποιούνται επίσης µε την επίδραση θερµότητας πίεσης και καταλύτη αλλά σε αντίθεση µε τα θερµοπλαστικά δεν διατηρούν την ίδια δοµή και µετά τη µορφοποίηση. Κατά τη διάρκεια της µορφοποίησης δηµιουργούνται µεταξύ των αρχικών γραµµικών ή διακλαδωµένων µακροµορίων σταυροδεσµοί οπότε το νέο πολυµ ερές (δικτυωµένο) δεν µπορεί να µαλακώσει ξανά µε θέρµανση ούτε να διαλυθεί στους διαλύτες που προηγούµενα διαλυόταν. Είναι µια άτηκτη και αδιάλυτη µάζα που δεν µπορεί να ξαναµορφοποιηθεί.

29 Τα θερµοσκληραινόµενα αποτελούν το υπόλοιπο 20% των πλαστικών που παράγονται. Μετά την εξεπεξεργασία τους σκληραίνουν και δε µπορούν να επανατηχθούν και να φορµαριστούν. Εποµένως είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν. Μερικές φορές αφού θριµµατιστούν χρησιµοποιούνται ως υλικά πληρώσεως. Η κατηγορία αυτών των πολυµερών περιλαµβάνει: Ø πολυουρεθάνιο (PU) NH(CH 2 ) 6 NHC O O(CH 2 ) 4 OC n Χρησιµοποιείται σε : επιστρώµατα, φινιρίσµατα, εργαλεία, διαφράγµατα, µαξιλάρια, στρώµατα και καθίσµατα αυτοκινήτων. Ø εποξειδικές ρητίνες O OH O H 2 C CHCH 2 OROCH 2 CHCH 2 OROCH 2 CH n-1 CH 2 Χρησιµοποιείται σε : κόλλες, αθλητικό εξοπλισµό, ηλεκτρικό και αυτοκίνητο εξοπλισµό

30 Ø Φαινολικές ρητίνες OH OH CH 2 CH 2 CH 2 OH OH CH 2 OH C H 2 OH N CH 2 H 2 C CH 2 N CH 2 CH 2 N N C H 2 Χρησιµοποιούνται σε : φούρνους, λαβές για τα µαχαιροπήρουνα, τµήµατα αυτοκινήτων, πίνακες κυκλωµάτων, κόλλες, βερνίκια.

31 Εκτός από τα θερµοσκληραινόµενα, µια άλλη ενδιαφέρουσα τάξη πολυµερών ανθίσταται στην επεξεργασία κι εποµένως σ τις διαδικασίες ανακύκλωσης. Τα θερµοσταθερά πολυµ ερή. Αυτά είναι ανθεκτικά σε θερµοκρασίες µέχρι ο C, ενώ όταν θερµαίνονται σε αδρανή ατµόσφαιρα, η αντοχή τους φτάνει τους ο C. Επίσης παρουσιάζουν µεγάλη σταθερότητα στην προσβολή από οξέα κα ι αλκάλεα. Οι ιδιότητές τους αυτές βασίζονται στη χηµική δοµή τους, η οποία περιέχει δεσµούς µε υψηλή ενέργεια διάσπασης και ισχυρούς διαµοριακούς δεσµούς Van der Waals. Έτσι λοιπόν πλαστικά υλικά που αποτελούνται από τέτοια πολύµερή είναι αδύνατο να ανακυκλωθούν. Παραδείγµατα θερµοσταθερών πολυµερών είναι τα πολυιµίδια (1), τα πολυβενζιµιδαζόλια(2), τα αρωµατικά πολυαµίδια (3) O O C N C C C N O O O 1 H H N N C C N N 2

32 HN NHCO CO 3 Τα σύγχρονα πλαστικά (ή πολυµερή σώµατα) κατέχουν διάφορα εξαιρετικά επιθυµητά χαρακτηριστικά : υψηλή δύναµη κατ αναλογία βάρους, άριστες θερµικές ιδιότητες, ηλεκτρική µόνωση, αντίσταση σ ε οξέα, αλκάλια και διαλύτες είναι µερικές µόνο από τις πολλές ιδιότητές τους. Μπορούν να διαµορφωθούν από µια ποικιλία διαδικασιών, όπως η εξώθηση, η σχηµατοποίηση, η ρίψη ή περιστροφή. Η δυνατότητα ή µη επαναµορφοποίησης ενός πολυµερούς υλικού βρίσκεται σε απευθείας σχέση µε τη δυνατότητα ή µη ανακύκλωσής του. Είναι φανερό ότι για την ανακύκλωση ενός πλαστικού υλικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επεξεργασία του µε τέτοιο τρόπο ώστε από ένα χρησιµοποιηµένο και εν µέρη παραµορφωµένο υλικό να προκύψει ένα νέο, ικανό προς χρήση αντικείµενο. Αυτό καθίσταται δυνατό όταν το πολυµ ερές επιδέχεται επαναµορφοποίησης, δηλαδή όταν είναι θερµοπλαστικό. Τα πολυµερή που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή πλαστικών αντικειµένων χωρίζονται σε 7 κατηγορίες. Οι περισσότεροι από εµάς έχουµε δει στα διάφορα πλαστικά µπουκάλια το γνωστό σύµβολο της ανακύκλωσης του τριγώνου µε τα 3 βέλη.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012. Παπανικολάου Νίκος Τρίμμης Γιάννης Τσαγκρή Μαρία Τσιαδής Γιώργος

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012. Παπανικολάου Νίκος Τρίμμης Γιάννης Τσαγκρή Μαρία Τσιαδής Γιώργος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2011-2012 Παπανικολάου Νίκος Τρίμμης Γιάννης Τσαγκρή Μαρία Τσιαδής Γιώργος Κοιτώντας γύρω μας, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι περιτριγυριζόμαστε από πλαστικό. Παιχνίδια,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήµα Τα πολυµερή είναι οργανικές ενώσεις το µόριο των οποίων σχηµατίζεται από την επανάληψη µιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίμων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήμα Τα πολυμερή είναι οργανικές ενώσεις το μόριο των οποίων σχηματίζεται από την επανάληψη μιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα»

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 1 Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 2 Κάδοι για τη συλλογή των απορριµµάτων Οι κάδοι που µοιράστηκαν στα πρώτα πιλοτικά σπίτια είναι τέσσερις µεγάλοι κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΕΤ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ REVERSE LOGISTICS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «Ως οχήµατα τέλους ζωής νοούνται εκείνα τα παλιά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, που οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει να µην τα χρησιµοποιήσουν ξανά και επιθυµούν να καταθέσουν µόνιµα τις πινακίδες τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ομάδα : Πένγκου Ιωάννα Γκέγκι Γκίνα Λιάκου Μαρία Ζουράμπι Μελάντζε

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ομάδα : Πένγκου Ιωάννα Γκέγκι Γκίνα Λιάκου Μαρία Ζουράμπι Μελάντζε ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ομάδα : Πένγκου Ιωάννα Γκέγκι Γκίνα Λιάκου Μαρία Ζουράμπι Μελάντζε Ανακύκλωση συσκευασιών στη Γερμανία Με βάση νόμο που τέθηκε σε ισχύ το 1991: Οι συσκευασίες των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε;

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε; Ανακύκλωση Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια Είναι πρώτη ύλη και ενέργεια. Είναι η διαλογή τους προστασία για το περιβάλλον. Εσύ συμμετέχεις στην ανακύκλωση; Γιατί ανακυκλώνουμε; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua.

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua. χαρτί χαρτόνι γυαλί πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα υπόλοιπα απόβλητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Μειώνουμε τα σκουπίδια που παράγουμε Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μιας χρήσης π.χ. πλαστικά πιάτα, ποτήρια κ.ο.κ. Για τα ψώνια μας έχουμε μαζί μας και

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα (όλοι οι μαθητές είναι 15 χρονών) Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Κάτω Πολεμιδιών

Διαβάστε περισσότερα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα To Πρόβλημα Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα Tι σημαίνει «Ανακύκλωση»? Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της παρασκευής νέων αγαθών από ένα προϊόν που έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ. Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ. Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης Σπασμένα γυαλιά Οι γυάλινες συσκευασίες ανακυκλώνονται, αλλά τα σπασμένα γυαλιά όχι. Ο λόγος είναι ότι, καθώς η διαλογή στα κέντρα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουµε πόσο σηµαντική είναι η ανακύκλωση των υλικών, αν θέλουµε να διατηρήσουµε το περιβάλλον µας καθαρό. Κάθε ένας από εµάς µεµονωµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Γυµνάσιο & Λυκ. Τάξεις Φούρνων. Σχολικό έτος: 2013-2014

Α Λυκείου Γυµνάσιο & Λυκ. Τάξεις Φούρνων. Σχολικό έτος: 2013-2014 Α Λυκείου Γυµνάσιο & Λυκ. Τάξεις Φούρνων Σχολικό έτος: 2013-2014 Στόχοι της έρευνας Να γνωρίσουµε το πρόβληµα που υπάρχει στον πλανήτη µας σε σχέση µε τα απορρίµµατα και την µόλυνση του περιβάλλοντος Να

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Χρήση ενός προϊόντος παραπάνω από μία φορά Επιδιόρθωση για μακροβιότερη χρήση Μοίρασμα ή δανεισμός των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 11 Φεβρουαρίου 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 9-10-11 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3.

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. Α. Λόγοι συντήρησης Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. ευλογίαση Είδος διάβρωσης Επιστημονικά ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ Τα πλαστικά πριν από εκατό χρόνια δεν υπήρχαν. Σήμερα, μόνο στην Ευρώπη, παράγονται κάθε χρόνο πάνω από ογδόντα κιλά πλαστικά ανά κάτοικο. Τα πλαστικά που προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Οµάδα Α Βέτος Σταύρος Λεονταρίδης Κώστας Λιθοξόπουλος Θεόδωρος Καπτέλι Τάσος Οµάδα Γ Κιοσσίδου Γρηγορίδου Γιαννάκης Παναγιώτης Κρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 η OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ. www.greendot.com.cy T: 7000 0090 Τυπωμένο σε ανακυκλωμένο χαρτί ΜΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ρύπανση του εδάφους

4.2 Ρύπανση του εδάφους 110 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 4.2 Ρύπανση του εδάφους Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν το έδαφος Ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και προβλήματα 2-1. Η ρύπανση του εδάφους οφείλεται κυρίως στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ Ανακύκλωση Σιδήρου ΣΤΟΧΟΙ Ενημέρωση των συμμαθητών για το θέμα της ανακύκλωσης σιδήρου. Ευαισθητοποίηση των μαθητών και για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο για την ανακύκλωση σιδήρου. Απόκτηση οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Αχιλλέας Γκούγκος Μηχανικός ΕΕΑΑ Hμερίδα για τη διαχείριση αποβλήτων Φεβρουάριος 2014 ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Οκτ. 1992: 1993 2001: Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε."

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε. ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ "NEΑ EΛΒIΣ Α.Ε." Θέση ΑΥΓΟ ΣOΥΦΛI EΒΡOΥ 684 00 Πωλήσεις: Tηλ: 2554 023522 Φaξ: 2554 020049 E-mail: info@weatherstrip.gr WEB-SITE:www.weatherstrip.gr WEB-SITE:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Οίκος + Λόγος Η μελέτη του φυσικού οίκου Η επιστήμη που μελετά τη σχέση oργανισμών με το περιβάλλον Ernst Hekel ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Η σηµασία της ανακύκλωσης Γνώσεις και απόψεις των µαθητών του Τσιρείου Γυµνασίου

Η σηµασία της ανακύκλωσης Γνώσεις και απόψεις των µαθητών του Τσιρείου Γυµνασίου Η σηµασία της ανακύκλωσης Γνώσεις και απόψεις των µαθητών του Τσιρείου Γυµνασίου Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος έζησε σε αρµονία µε τη φύση και το φυσικό του περιβάλλον που του πρόσφερε όσα χρειαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συσκευασίας Μπαχαρικών

Σχεδιασμός Συσκευασίας Μπαχαρικών ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Σχεδιασμός Συσκευασίας Μπαχαρικών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 399/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση

Διαβάστε περισσότερα

SUPERMARKET SURVEY RESULTS

SUPERMARKET SURVEY RESULTS Είσαι οικολόγος καταναλωτής; 6 th grade pupils Iamatiki Primary School 2013 2014 SUPERMARKET SURVEY RESULTS Ερώτηση 1: Ετοιμάζετε λίστα με ό,τι χρειάζεστε πριν πάτε στην υπεραγορά; 45 40 42 35 30 25 20

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) Κατάταξη ΤΤ Ε Περιγραφή Προϊόντος ΑΞΙΑ (ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλάυποσυνολα ΚΛΑ ΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ) 62 02231

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ emc ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ..ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έλενα Χριστοδουλίδου sep 2016 Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων, Πράσινων Απορριμμάτων και Μετάλλων

Ετήσια Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων, Πράσινων Απορριμμάτων και Μετάλλων Ετήσια Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων, Πράσινων Απορριμμάτων και Μετάλλων Μήνυμα του Δήμαρχος Paul Klisaris Είναι ΔΩΡΕΑΝ και εξυπηρετική γι αυτό εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε περισσότερο την ετήσια αποκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

15 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου

15 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ 2012 15 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου Καθαρίζουμε τις παραλίες μας, καταγράφουμε τα σκουπίδια και τα ανακυκλώνουμε! ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα;

Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα. Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Η Φωτο-Βιοδιασπώµενη σακούλα Εκστρατεία ενηµέρωσης στην Λαίκή Αγορά της Κατερίνης (9 Μαίου 2009) Τι είναι η φωτοδιασπώµενη σακούλα; Οι πολίτες διψούν για ενηµέρωση Αυτό είναι το συµπέρασµα των 15 µελών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα